__MAIN_TEXT__

Page 1

INDSKOLING

6 gode ideer din l i t fjernundervisning FORLØB

EGNET TIL FJERNUNDERVISNING FORDI …

UDBYTTE

Fokus på grammatik Dansk

Eleverne arbejder med navneord, udsagnsord og tillægsord i en vekslen mellem lærerformidling, selvrettende træningsopgaver samt legende, mundtlige og skriftlige aktiviteter med bevægelse, som kan løses enten individuelt eller parvis via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Gennem forløbet opnår eleverne et godt kendskab til de tre store ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord, når de arbejder med grammatikken i kontekst i de forskelligartede opgaver.

Forløbet omhandler måling af længde, tid og vægt. Med afsæt i fælles introduktion kan eleverne arbejde selvstændigt med små overskuelige opgaver, fx forklaringer, tegning og uformelle målinger med egne enheder.

Eleverne får anvendt begreberne afstand, tid og vægt i både kommunikative, legende og kreative rammer.

Forløbet er kort, og har en bred række af opgaver, som eleven selv kan lave. Du kan med fordel introducere og samle op på nogle af aktiviteterne og dialogen via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Eleverne introduceres til, eller repeterer årets måneder, samt datoer og tid. Et emne, der passer godt til et årsskifte.

Der er mange aktiviteter, som eleverne kan lave på egen hånd, samt aktiviteter hvor de skal tage billeder eller optage film, som efterfølgende evt. kan deles med klassen i en virtuel platform og danne grundlag for fælles samtale. Kan kobles med opgaver i Villeby.

Eleverne lærer om årstider og årstidernes kendetegn. De lærer desuden om dagens længde i forhold til årstider, om døgnet og Jordens rotation og om årets måneder.

I forløbet skal eleverne designe deres egne perleplader. Forløbet indeholder 1 kapitel til 1. klasse, 1 kapitel til 2. klasse og 1 kapitel til 3. klasse. Eleverne kan være med så længe de har hamma-perler og perleplader der hjemme, eller kan få printet perleplader ud de kan farvelægge.

Eleverne lærer at indgå i en designproces, herunder at undersøge, idégenerere, idéudvikle, konstruere, reflektere og argumentere for valg de har foretaget.

Prøv forløbet her Måling Matematik Prøv forløbet her Calendar and Time Engelsk Prøv forløbet her Årstider Natur/teknologi Prøv forløbet her Design og designprocessen Teknologiforståelse Prøv forløbet her

I forløbet ligger små forklarende videoer, som eleverne kan se selv og eleverne kan igangsættes virtuelt af deres lærer og arbejde selvstændigt med at designe perleplader. Læreren kan give eleverne online feedback på designet i stedet for klassen, hvis dette er nødvendigt. OBS! Eleverne har brug for voksenhjælp til at stryge de færdige perleplader! Fortsættes …


… fortsat FORLØB

EGNET TIL FJERNUNDERVISNING FORDI …

UDBYTTE

Det store edderkoppespind Dansk, Sofaskolen

I forløbet folder og klipper eleverne edderkoppespind og får hjælp til hele processen af den stilladserende video. I videoen læser Anders fra Sofaskolen også en historie om Ruth-Viola, som eleverne måske kender fra Jul i Sofaskolen eller Molevitten. Du kan med fordel introducere og samle op på aktiviteten via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Hyggelig og kreativ aktivitet, som eleverne kan lave derhjemme ved hjælp af papir, saks og evt. snor eller gavebånd.

Prøv forløbet her

Dine elever kan træne på egen hånd Slip dine elever løs i det farverige, intuitive univers i Villeby Eleverne finder opgaver med en legende og kreativ tilgang til det faglige stof i et trygt og opmuntrende læringsmiljø.

Villeby Prøv det her

KLASSETRIN

INDHOLD

0.-6. klasse

Over 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene

Profile for Alinea

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Indskoling, uge 3  

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Indskoling, uge 3