__MAIN_TEXT__

Page 1

MELLEMTRIN

6 gode ideer din l i t fjernundervisning FORLØB

EGNET TIL FJERNUNDERVISNING FORDI …

UDBYTTE

Da verden gik i stå Dansk

Coronakrisen trækker ud. I forløbet reflekterer eleverne over de oplevelser, bekymringer, afsavn og håb, krisen har afstedkommet. Eleverne sam­ ler deres refleksioner i en lille multimodal plakat eller bog. Eleverne kan arbejde selvstændigt med forløbet. Produktionen kan laves analogt eller digitalt og deles på klassens virtuelle platform.

Elevernes produktion fungerer som et personligt historisk dokument, der bevidner denne helt specielle tid, hvor verden var sat på pause.

Forløbet har en legende tilgang til det første arbejde med ligninger. Der ligger små film, der hjælper eleverne i gang. I forløbet er der mange opgaver, som eleverne kan arbejde selvstændigt med.

Eleverne bliver introduceret for ligninger fra billeder til ord og videre til bogstaver.

Der er en god introduktionsvideo til emnet Chunks, og du bliver som lærer godt klædt på via podcast i lærervejledningen. Eleverne skal arbejde ud fra en video, og der er en række øvelser, de kan sidde med selv. Du kan evt. bygge på opgaven ved at få eleverne til at forestille sig, hvor de vil tage hen, når coronaen er ovre, og de næste gang skal ‘on the go’. Overvej at gemme sidste halvdel af forløbet, til I kan være sammen i klassen igen.

Større ordforråd og indsigt i, hvordan man kom­ munikerer, når man er på farten.

I forløbet skal eleverne igennem en designproces, hvor de skal designe et digitalt artefakt (prototype) som kan forbedre klimaet i deres klasse. Med klimaet i klassen kan både forståes det fysiske klima fx temperatur, støj m.m. men man kan også forstå klimaet som noget psykisk, fx hvis mange mobber eller nogen har det skidt i klassen, kan man arbejde med denne problemstilling igennem fx fremstilling af spil som kan inkludere. Idet eleverne er sendt hjem, kan læreren også vælge, at det, eleverne skal designe, er noget, der kan bringe eleverne tættere på hinanden med afstand, fx kode spil i Scratch eller Coding Lab, som de kan dele med hinanden.

Eleverne lærer om designprocessen, herunder at undersøge, idégenerere, idéudvikle, konstruere, reflektere og argumentere for valg de har foretaget.

Prøv forløbet her

Lighedstegnets betydning Matematik Prøv forløbet her Chunks: On the go Engelsk Prøv forløbet her

Digitalt design og designprocessen Teknologiforståelse Prøv forløbet her

Fortsættes …


… fortsat FORLØB

EGNET TIL FJERNUNDERVISNING FORDI …

UDBYTTE

På besøg hos Koda Musik

På besøg hos Koda: I forløbet skal eleverne møde en medarbejder hos Koda, og de skal undervejs tage stilling til musik som forbrugsvare og deres egen måde at bruge musik på.

Koda: Eleverne bliver introduceret til rettigheds­ problematikker

I forløbet bliver eleverne guidet til at lave deres egne grammatiske huskeregler ved hjælp af video og klare instruktioner. Forløbet præsenterer en anderledes måde at arbejde med ordklasserne på – og vær OBS på, at bandeord kan forekomme!

I forløbet får eleverne en metode til at kende forskel på navneord, udsagnsord og tillægsord og laver deres egne huskeregler.

Prøv forløbet her Husk dine ordklasser Dansk, Sofaskolen Prøv forløbet her

Dine elever kan træne på egen hånd Slip dine elever løs i de digitale Camps og det farverige univers i Villeby, som er oplagte at bruge under skolelukningen. Her kan eleverne træne i fagene på en sjov og legende måde. Eleverne kan i høj grad være selvkørende, og du kan som lærer nemt følge dine elevers arbejde i vores Camps.

CampEngelsk

KLASSETRIN

INDHOLD

5.-7. klasse

Lytning, læsning og sprogligt fokus

3.-9. klasse

Stavning, tegnsætning og grammatik

3.-6. klasse

Læsning og stavning for ordblinde elever

0.-6. klasse

Over 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene

Prøv her CampStavning Prøv her CampOrd Prøv her Villeby Prøv det her

Profile for Alinea

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Mellemtrin, uge 3  

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Mellemtrin, uge 3