__MAIN_TEXT__

Page 1

MELLEMTRIN

6 gode ideer din l i t fjernundervisning FORLØB

EGNET TIL FJERNUNDERVISNING FORDI …

UDBYTTE

Haiku – digte fra Japan Dansk

Trænger dine elever til at komme lidt ud i den friske luft? Så send dem ud i de mennesketomme gader efter inspiration til deres egne haikudigte. Forløbet giver eleverne al den hjælp, de har behov for, når de lærer haikureglerne at kende og skriver deres egne haikudigte. Opgaverne kan laves selvstændigt eller i makkerpar. Eleverne præsenterer deres færdige digte på klassens virtuelle platform.

At skrive lyrik kan være en voldsom opgave for elever på mellemtrinnet, men haikudigte giver eleverne et overskueligt stillads, som de kan udfolde sig indenfor.

I dette forløb får dine elever skabt sammenhæng mellem begreberne brøker og decimaltal via konkrete opgaver, små undersøgelser og samtale. Forløbet giver plads til fleksibilitet og variation, så alle elever bliver udfordrede.

Eleverne får kendskab til flere metoder til omregning mellem brøker og decimaltal samt mulighed for selv at arbejde med didaktisk design.

Alle kapitlerne tager udgangspunkt i tekster, som er korte og nemme at læse. Eleverne behøver ikke arbejde i grupper og kan svare på spørgsmålene alene. Desuden er der flere aktiviteter, hvor eleverne skal lave noget aktivt. Som fx Danse en Haka og tale som en fra New Zealand. Det er nemt at gå til både som lærer og elev.

Eleverne kan tale som en ægte new zealander, danse en Haka og skrive både en kort faktatekst og et postkort.

Især kapitel 1 er velegnet til fjernundervisning, da eleverne skal lytte til og træne klokkeslæt. Du kan med fordel introducere og samle op på nogle af aktiviteterne og dialogen via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Eleverne lærer at spørge og svare om klokken.

En del aktiviteter som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Kan danne grundlag for et større projekt, som kan deles og fremlægges med flotte billeder og film på jeres virtuelle platform.

Eleverne lærer om planeter, solsystemet og universet. Desuden lærer de om Jordens og Månens bevægelse rundt om Solen.

I forløbet bliver eleverne guidet til at lave deres egne undersøgelser og registrering af data ved hjælp af video og klare instruktioner. Du kan med fordel introducere og samle op på aktiviteten via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Eleverne lærer om sammenhænge, undersøger et bungee jump og arbejder med koordinatsystemet.

Prøv forløbet her

Brøk og decimaltal Matematik Prøv forløbet her Culture – New Zealand Engelsk Prøv forløbet her

Wie spät ist es? Tysk Prøv forløbet her Under stjernerne Natur/teknologi Prøv forløbet her Sammenhænge med bungee jump Matematik, Sofaskolen Prøv forløbet her


Dine elever kan træne på egen hånd Slip dine elever løs i de digitale Camps og det farverige univers i Villeby, som er oplagte at bruge under skolelukningen. Her kan eleverne træne i fagene på en sjov og legende måde. Eleverne kan i høj grad være selvkørende, og du kan som lærer nemt følge dine elevers arbejde i vores Camps.

CampEngelsk

KLASSETRIN

INDHOLD

5.-7. klasse

Lytning, læsning og sprogligt fokus

3.-9. klasse

Stavning, tegnsætning og grammatik

3.-6. klasse

Læsning og stavning for ordblinde elever

0.-6. klasse

Over 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene

Prøv her CampStavning Prøv her CampOrd Prøv her Villeby Prøv det her

Profile for Alinea

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Mellemtrin, uge 4  

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Mellemtrin, uge 4