__MAIN_TEXT__

Page 1

UDSKOLING

6 gode ideer din l i t fjernundervisning FORLØB

EGNET TIL FJERNUNDERVISNING FORDI …

UDBYTTE

Den gode tale Dansk

Det kræver mod at stille sig op og tale foran andre. Det virtuelle forum er et godt sted at øve mundtlige færdigheder. Forløbet indeholder video­eksempler og giver klare instruktioner, når eleverne forbereder og skriver de nytårstaler, som de til slut afholder for hinanden virtuelt.

Mundtlighed er noget, eleverne skal bruge gennem hele folkeskolen, på videregående uddannelser og også videre ud i arbejdsmarkedet. At udvikle mundtlige færdigheder og retorik er noget alle elever vil have udbytte af.

Specielt kapitel 1 og 2 egner sig til fjernarbejde. Eleverne kan læse essayet ‘My Lucky Day’ og øve sig på at skrive plot ud fra Plot-Point-modellen.

Creative writing øvelse og fortæller-teknik.

En fortsat grammatikhistorie, hvor eleverne efter en fælles læsning og introduktion i klasse arbejder selvstændigt med opgaverne. Kan fint fungere til hjemmeskole.

Kapitel 1: sætningsstruktur kapitel 2 : udsagnsord kapitel 3: navneord kapitel 4: hovedsætning og bisætning kapitel 5: løst sammensatte udsagnsord.

I forløbet bliver eleverne klædt på til at arbejde med bevægelse, dataindsamling og koordinat­systemet ved hjælp af video og klare instruktioner til, hvordan de kan arbejde. Forløbets opgaver kan danne rammen om et par dages projekt i matematik, hvor du sætter rammen for samarbejde og løbende klasseopsamlinger via den virtuelle platform, I bruger i klassen. Forløbet lægger op til, at eleverne kan arbejde alene, men har I mulighed for det, bliver udbyttet kun bedre af, at eleverne arbejder sammen. Du kan fx oprette grupper til samarbejde og sparring i jeres samarbejdsplatform.

Eleverne indsamler og bearbejder data og fremstiller videopræsentationer. Og så får de samtidig bevæget sig lidt.

Ved hjælp af videointroduktion fra forårets live­ sending i Sofaskolen og klare instruktioner til elevernes arbejde kan I med udgangspunkt i forløbet arbejde med kombinatorik i et par dages projekt i matematik. Forløbet lægger op til, at eleverne kan arbejde alene, men har I mulighed for det, bliver udbyttet kun bedre af, at eleverne arbejder sammen. Du kan fx oprette grupper til samarbejde og sparring i jeres samarbejdsplatform.

Forløbet har fokus på kombinatorik, tælletræer og multiplikationsprincippet, når eleverne laver digitale produktioner med udgangspunkt i ting, de kan finde derhjemme.

Prøv forløbet her Fanfiction Engelsk Prøv forløbet her Grammatikgeschichte: Mutti, wo bist du? Tysk Prøv forløbet her Skal vi tage i Tivoli? Matematik, Sofaskolen Prøv forløbet her

Ka’ du kombinatorik? Matematik, Sofaskolen Prøv forløbet her

Fortsættes …


… fortsat Humor Dansk, Sofaskolen Prøv forløbet her

I en vanskelig tid er det måske ikke helt tosset med noget at grine af. Men hvad er humor, og hvordan fungerer det? Ved hjælp af videointroduktion fra forårets livesending i Sofaskolen og klare instruktioner til elevernes arbejde kan I med udgangspunkt i forløbet arbejde med bl.a. sociale medier, humor, jokes og memes i et par dages projekt i dansk. Forløbet lægger op til, at eleverne kan arbejde alene, men har I mulighed for det, bliver udbyttet kun bedre af, at eleverne arbejder sammen. Du kan fx oprette grupper til samarbejde og sparring i jeres samarbejdsplatform.

Eleverne lærer om humor og humorteori og skal selv fremstille et produkt – enten en optræden eller video, hvor de fremfører en joke og gør brug af det, de har lært, eller en meme, hvor de bl.a. skal reflektere over sammenhængen mellem tekst og billede.

Dine elever kan træne på egen hånd Slip dine elever løs i CampStavning, som er oplagt at bruge under skolelukningen. Her kan eleverne træne dansk på en sjov og legende måde. Eleverne kan i høj grad være selvkørende, og du kan som lærer nemt følge dine elevers arbejde.

CAMP

KLASSETRIN

INDHOLD

CampStavning

3.-9. klasse

Stavning, tegnsætning og grammatik

Prøv her

Profile for Alinea

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Udskoling, uge 2  

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Udskoling, uge 2