__MAIN_TEXT__

Page 1

MELLEMTRIN

6 gode ideer din l i t fjernundervisning FORLØB

EGNET TIL FJERNUNDERVISNING FORDI …

UDBYTTE

Avis i børnehøjde Dansk

Forløbet gør brug af lyd og billeder og giver klare instruktioner til, hvordan eleverne kan arbejde sammen og hver for sig, når de lærer om og selv producerer en avis. Forløbets kapitler kan danne rammen om en uges projekt i dansk, hvor sam­arbejde og klasseopsamlinger sker via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Klassen arbejder sammen om at lave en avis. I stedet for en vægavis, som foreslået i forløbet, kan I samle og præsentere avisen digitalt.

I forløbet skal eleverne undersøge forskellige britiske destinationer og spændende keltiske myter. Der er mange selvstændige opgaver med klare instruktioner, som egner sig fint til fjern­ undervisning. Eleverne skal lave en gruppeplakat (som med fordel kan laves i fx Padlet, så den kan deles) og præsentation og opsamling af produk­ tionen kan fint ske virtuelt på klassen.

Eleverne skal høre om forskellige britiske sports­ grene, genfortælle to keltiske myter og planlægge et turistbesøg til en britisk destination.

En del selvstændigt arbejde – også i den afsluttende del. Forløbets cooperative-learningstrukturer (fx Dobbeltkreis og Findet einen Partner) kan i hjemme­skolen ændres til at man arbejder i par i stedet for i dobbeltkreds.

I forløbet skal eleverne arbejde med beskrivelse af forskellige familieformer og til sidst skrive og præsentere deres eget familietræ.

I forløbet bliver eleverne klædt på til at lave et digitalt matematik-escape room ved hjælp af videoer og klare instruktioner til, hvordan de kan arbejde i Microsoft OneNote eller Google Forms. Forløbets opgaver kan danne rammen om et par dages projekt i matematik, hvor samarbejde og klasseopsamlinger sker via den virtuelle platform, I bruger i klassen, og du kan oprette grupper til idegenerering og sparring.

Eleverne laver digitale escape rooms til hinanden og arbejder både med matematik, virtuelle fælles­skabsdannende aktiviteter og udformning af fortællingen i deres escape rooms.

Eleverne laver stop motion film og bliver guidet grundigt i både opbygning af fortællingen og teknik via videoer i forløbet. Forløbets opgaver kan danne rammen om et par dages projekt i dansk, og eleverne kan lave deres film ved hjælp af en mobiltelefon og rekvisitter, de finder derhjemme. Som lærer sætter du rammen omkring elevernes arbejde via den virtuelle platform, I bruger i klas­ sen, og du kan oprette grupper til idegenerering og sparring.

Den enkle, korte fortælling er i fokus, når eleverne laver stop motion-film. Arbejdet med at skabe en lille filmfortælling kan for eleverne opleves som et velkomment afbræk mellem fjernundervisningens aktiviteter ved skærmen.

Prøv forløbet her

Culture – Great Britain Engelsk Prøv forløbet her

Meine kunterbunte Familie Tysk Prøv forløbet her Lav et digitalt matematik-escape room Matematik, Sofaskolen Prøv forløbet her

Lav stop motion-film Dansk, Sofaskolen Prøv forløbet her

Fortsættes …


… fortsat FORLØB

EGNET TIL FJERNUNDERVISNING FORDI …

UDBYTTE

Vær kreativ, og lær enheder at kende Matematik, Sofaskolen

I forløbet arbejder eleverne med forskellige måleenheder. Eleverne ser en videointroduktion om præfikser og skal selv i gang med at præsentere præfikserne på en smart måde. De kan vælge mellem tre forskellige kreative præsentationer af deres viden. Forløbet lægger op til, at eleverne kan arbejde alene, men har I mulighed for det, bliver udbyttet kun bedre af, at eleverne arbejder sammen. Du kan fx oprette grupper til samarbejde og sparring i jeres samarbejdsplatform.

Eleverne får styr på måleenhederne og hvordan de hænger sammen. De producerer hver især en præsentation enten som foldebog, plakat eller infografik.

Prøv forløbet her

Dine elever kan træne på egen hånd Slip dine elever løs i de digitale Camps, som er oplagte at bruge under skolelukningen. Her kan eleverne træne dansk på en sjov og legende måde. Eleverne kan i høj grad være selvkørende, og du kan som lærer emt følge dine elevers arbejde.

CAMP

KLASSETRIN

INDHOLD

CampStavning

3.-9. klasse

Stavning, tegnsætning og grammatik

3.-6. klasse

Læsning og stavning for ordblinde elever

Prøv her CampOrd Prøv her

Profile for Alinea

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Mellemtrin, uge 2  

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Mellemtrin, uge 2