Page 1

Matematik Fagkatalog 2019

Side 1


Gå til dine digitale læremidler via minside.alinea.dk Enkelt og overskueligt - alle adgange samlet på ét sted!


Indhold 6 14 16 22 28 32 34 36

Matematikportalen Workshops Format KonteXt+ Matematrix Matematikhåndbogen Lær at Kode i-bog

38 40 42

CampMat Villeby Træningsbanden

44 46

Turbo Konkrete materialer: —— Centicubes —— Abekat (Abaco 20 B) —— Blandede mønter —— Meterhjul med tæller —— Skumterning Talkaniner Talhæfterne

48 48

50 50 50 51 51 52 52 52 53 53 53 54

Classbuilding & Teambuilding Cooperative Learning Cooperative Learning strukturer — Minibog Matematik i bevægelse Konkrete materialer i indskolingen Når tal gi’r kaos Dyskalkuli & matematik Nu får jeg det til … Værd at vide om dyskalkuli Den motiverende samtale i skolen Opgavebog for kreative tænkere Mød din læremiddelkonsulent


Altid gratis forløb til alle fag hele året I alle portaler er der altid gratis forløb, du kan bruge direkte i din undervisning. Det er ikke nødvendigt at oprette et prøveabonnement. Du logger bare ind med dit UNI-Login, og så har du fuld adgang til alle gratis forløb. I Matematikportalen finder du gratis forløb som fx: —— Måling —— Omkreds og areal —— Lighedstegnet i ligninger —— Micro:bit —— Rumlige figurer —— Statistisk analyse og stikprøver.

Find gratis forløb på alinea.dk/gratis-forlob

Udvalgte gratis forløb til matematik 1. klasse

Måling

Side 4  Matematik

4. klasse

Micro:bit

5. 6. klasse

Rumlige figurer

7 . klasse

Statistisk analyse og stikprøver


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

M

A

T

I

K

S

O

B

I

M

O

P

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

I

S

T

O

R

I

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M N F læringsforløb F pro-A S D U Med vores får du indhold,

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O O M I O P U uanset om duSvælger et grundsystem eller en

N

K

P

S

X

I

L

K

U

af vores digitale fagportaler. N K D A S

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

Find læringsforløb til matematik D N N Apå deVnæsteT G I

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

R

E

A

D

I

N

B

E

F

Z

S

A

Y

O

Æ

R

I

N

G

S

F

O

R

I

Ø

B

D

Y

N

S

G

S

O

M

A

N

D

E

T

S

O

R

O

E

L

S

V

R

F

M

E

D

S

Æ

R

L

I

L

E

G

P

H

K

Y

A

S

C

V

L

T

P

B

E

H

O

V

P

M

U

N

B

F

R

G

H

J

Q

A

R

U

G

G

T

H

S

L

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

D

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z

gression og sammenhæng til hele skoleåret –

sider.

B

F

Side 5


LÆRINGSFORLØB

Matematikportalen I Matematikportalen er alle forløb holdt i et enkelt og brugervenligt design, som gør det nemt for både dig og dine elever at finde rundt. Få et overblik her.

Forløbsnavigation Her kan du se, hvor du er i forløbet, og du kan hurtigt navigere rundt mellem afsnit i forløbet. Samtidig kan du få det fulde indblik i, hvad alle kapitler indeholder af afsnit og opgaver.

Side 6  Matematik

Det visuelle Portalen gør brug af vedkommende og inspirerende billeder. Det store fokus på det visuelle udtryk giver indlevelse, pirrer nysgerrigheden og øger elevernes motivation.


Oplæsning Her finder du en fuldt integreret oplæsningsfunktion. Du kan selvfølgelig også altid benytte jeres eksisterende oplæsningsværktøj. Læselineal Du kan justere læselinealens placering på skærmen og styre, hvor mange tekstlinjer der ses ad gangen.

Forløbsoversigt Få det hurtige overblik over forløbet. Du kan læse om kapitlerne, printe lærervejledningen og finde Fælles Mål. Under Downloads finder du alle dokumenter til et forløb. Og du kan printe eller downloade alle arbejdsark.

Side 7


LÆRINGSFORLØB

Matematikportalen Matematikportalen tager udgangspunkt i det lærende fællesskab, undersøgelser og problemløsning i gruppe- og klasseprocesser. Forløbene sørger for, at du kan skabe en varieret undervisning, og inddrager digitale teknologier, medier, konkrete materialer, bevægelse og spil. Portalen fokuserer på kompetence- og begrebsudvikling suppleret med træning af færdigheder.

Følg brødkrummen I brødkrummen kan du og dine elever altid se, hvor I er i forløbet. Du kan også let guide dine elever til et bestemt sted i forløbet eller linke direkte til en aktivitet.

Opgavepanel Eleverne noterer og svarer direkte i sitet. Opgaverne i panelet kan klikkes væk og frem igen.

FORLØB Tegn og regn med brøker TRIN 5.-6. klasse

Side 8  Matematik


Varierede og motiverende opgaver Valgfrie opgaver øger elevernes motivation og giver også gode muligheder for undervisningsdifferentiering.

FORLØB Koordinatsystemet TRIN 4.-5. klasse

FORLØB Tegn og byg rumlige figurer

GeoGebra GeoGebra er fuldt integreret i Matematikportalen. Eleverne møder GeoGebra-filer, præcis hvor de skal bruge dem.

TRIN 3. klasse

Side 9


LÆRINGSFORLØB

FORLØB Symmetri TRIN 2. klasse

Side 10  Matematik

Indskoling 1.-3. klasse Eleverne bliver taget i hånden gennem alle forløb. Portalen har en genkendelig struktur, så eleverne hurtigt kan finde rundt. Billederne er inspirerende og tilpasset elevernes alder, og teksterne er korte, i øjenhøjde og kan læses op med syntetisk tale. Eleverne arbejder i GeoGebra, og bevægelse og konkrete materialer er integreret i forløbene.


Udskoling 7.-9. klasse Eleverne bliver præsenteret for faglig viden formidlet på en lettilgængelig og inspirerende måde. Der er valgfrihed i opgaver og ekstra opgaver til dem, der er færdige før tid. Opgaverne løses ofte parvis og i grupper, og løbende evaluering indgår naturligvis i forløbene. På den måde er det nemt at tilgodese alle elever.

FORLØB Algebra og Pythagoras TRIN 9. klasse

FORLØB Brøkens dele TRIN 4. klasse

Mellemtrin 4.-6. klasse Klasserumsundervisning, kompetenceopgaver og undersøgende matematik er bærende elementer. Der er fokus på multimodale værktøjer, og eleverne skal ofte selv vælge det rette værktøj til at løse opgaven. Træning er tænkt ind i den samlede progression i forløbene.

Side 11


LÆRINGSFORLØB

Fuld integration med læringsplatforme, Google og Office 365 Portalen er fuldt integreret med læringsplatforme som MinUddannelse, Meebook og EasyIQ SkolePortal. Det betyder, at du hurtigt kan importere forløb til læringsplatformen, hvor du nemt kan afkorte eller udbygge dem, så de bliver, lige som du vil have dem.

Alineas forløb i LMS Når et forløb fra Alineas portal er kopieret til din egen profil i LMS’et (her MinUddannelse), overføres forløbsstrukturen med opmærkning af både Fælles Mål og læringsmål ned på kapitelniveau.

Portalen integrerer også med Google og Office 365, så du og dine elever kan arbejde og gemme dokumenter i de programmer, I allerede bruger i undervisningen. Portalens integrationer kan sættes op, så eleverne kommer direkte over i det relevante dokument.

Side 12  Matematik


Alt samlet ét sted På portalens forside kan du søge og finde alle ressourcer på din fagportal såsom forløb, opgaver, aktiviteter og tekster.

Årsplaner Portalen indeholder forslag til årsplaner til samtlige klassetrin. Det betyder, at du nemt kan tilrettelægge din undervisning og få nye idéer og inspiration til, hvilke emner og forløb du ønsker at bruge med dine elever.

Side 13


GIV DIT MATEMATIKSYSTEM ET

BOOST!

Kom godt i gang med jeres nye systemer, eller pust nyt liv i det, I allerede har. Alineas forfattere tilbyder workshops i alle matematiksystemer på forskellige trin. Workshoppen foregår på jeres skole og varer 2-3 timer. I må invitere alle dem, I vil — og har I særlige behov, kan workshoppen tilpasses jeres ønsker. Se mere på alinea.dk. Format Workshops til børnehaveklasse, indskoling, mellemtrin og udskoling I får en grundig introduktion til, hvordan Format er opbygget, og hvordan I kan bruge bog, website og materialekasse i den daglige undervisning. Vi sætter fokus på den løbende evaluering og aktive værkstedsundervisning, der tilgodeser elevernes forskellige faglige niveauer. I får en masse eksempler på, hvordan I kan gøre matematikundervisningen varieret, lærerig og motiverende for alle elever. KonteXt+ Workshops til indskoling, mellemtrin og udskoling I får en grundig introduktion til KonteXt+ og de pædagogiske tanker, der ligger til grund for systemets struktur. Vi viser, hvordan bog og webdel spiller sammen, og hvordan ressourcerne kan indgå i undervisningen. I vil få mulighed for at se, hvorfor vi siger, at sproget er limen til forståelse, når I gennem arbejdet med et scenarie får kommunikeret og anvendt kompetencer med og om matematik. Matematrix Workshops til børnehaveklasse, indskoling, mellemtrin og udskoling I får en grundig introduktion til indhold og opbygning i Matematrix. Vi kommer rundt om, hvordan de faglige begreber behandles og udvikles, og hvordan systemet integrerer de matematiske kompetencer. I vil få konkrete eksempler på materialets mange anvendelses- og differentieringsmuligheder, herunder indblik i, hvordan undersøgelserne er tænkt og kan bruges.

Side 14  Matematik


Bent Lindhardt

Janus Madsen

Alice Darville

Lone K. Petersen

Stine Dunkan Gents

Mette Strandgård Christensen

Tomas Højgaard

Marie Teglhus Møller

Side 15


LÆRINGSFORLØB

Aktiv og varieret matematikundervisning Format 0.-9. klasse | Grundsystem I Format arbejder eleverne med matematik gennem varierede aktiviteter, der inddrager spil, lege og undersøgende opgaver. Format inddrager formativ evaluering og værkstedsarbejde, så du nemt kan differentiere din undervisning ud fra elevernes behov og faglige udvikling. Fremadrettede evalueringer Evaluering af elevernes færdigheder og begrebsforståelse er en integreret del af Format. Eleverne gennemfører evalueringerne digitalt som selvrettende opgaver på MitFormat.dk. I 0. til 6. klasse kan eleverne også gennemføre evalueringerne i evalueringshæfterne. I Format anvendes evalueringerne fremadrettet til at tilrettelægge de efterfølgende aktiviteter. På den måde bliver dine elever udfordret med udgangspunkt i deres aktuelle faglige niveau. Faglige værksteder Aktiv værkstedsundervisning er et bærende element i Format. På baggrund af besvarelsen af færdighedsevalueringerne bliver eleverne henvist til et værksted, hvor de kan fordybe sig i de faglige områder, de hver især har behov for at videreudvikle. Aktiviteterne er tilrettelagt på tre niveauer, så de matcher elevens faglige niveau. Værkstederne har en stor variation i indhold og måder at arbejde på og giver eleverne

mulighed for at arbejde med konkrete og virkelighedsnære problemstillinger. Værkstedsarbejdet inddrager konkrete materialer fra de materialekasser, der hører til alle trin. Har du bog, har du web! Når du køber en Elevbog/Web eller en Lærervejledning/ Web, får du samtidig adgang til websitet format.alinea.dk. Her finder du de webressourcer, der hører til klassetrinnet, fx kopiark, GeoGebra- og regnearksfiler, facitlister, årsplaner, læringsmål, forældrebreve og tavlebog. Via format.alinea.dk får du også adgang til MitFormat.dk, hvor eleverne arbejder digitalt med evalueringer og værksteder. Nye udgaver Format til indskolingen er blevet fornyet og indeholder nu også elevhenvendte læringsmål, indtalte introhistorier og adgang til det kreative digitale værktøj FotoMat.

Alice Darville og Janus

Madsen

Format er: ++ Differentieret værkstedsundervisning

++ Fremadrettede evalueringer ++ Mange måder at lære på

++ Stærke digitale ressourcer Side 16  Matematik

0 Træningshæfte

Matematik · 0. klasse

· Træningshæfte

NYHED Nu kan du også få træningshæfte til 0. klasse – præcis som du kender fra resten af indskolingen.


Elevbøger i systemet

0

Janus Madsen, Alice Darville og Leane Rasmussen

11 16 14

Har du bog, har du web!

48 49 51 50

9

46

10 8

47

7

43

5

41

4

44

1

40

3

42 37

2 0

MINDRE END

52

22

54

24

28

58

26

55

25

59

27

57

30

29

32

35

geslag flyttes spillebrikken hen til det felt, som svarer til summen af det tal, man står på, og terningeslaget. Hvis man fx står på 21 og slår 4, skal man rykke hen til feltet med tallet 25. Hvis man lander på et felt med en gren, må man rykke direkte videre til feltet for enden af grenen. Vinderen er den, der kommer først over 60.

PLUS OG MINUS

Spilleregler: Hver spiller placerer en spillebrik på 0. Spillerne slår efter tur med en terning. På gule felter lægges øjnene til, på de røde felter trækkes de fra. Efter hvert ternin-

Elevbog/Web

9 788723 521811

alinea.dk

Matematik · 0. klasse · Elevbog · Web

0. klasse

1. klasse

18

17

16

15

14

13

12

9 788723 030726

Regning k tisti Sta

g lin Må

+4

ien: y = –2x

+2

Beregn y-værd

Reducer: 2x + 3 – x –2 Må les Virk toks eligh forh ed: old 3:1 Ber x eg Bereg np n af ot en på testand se gning n: x2

+2

–x

+x

–5

n: –3

r: 3x

Red

uce

Bereg

Sta tis tik

Tegn ing

Funktioner

alinea.dk

Matematik · 4. klasse · Elevbog · Web

Spiller 3

ELE

alinea.dk

16/05/2017 08.22 15/05/2017 15.37

4. klasse

5. klasse

7 Format er et fleksibelt grundbogssystem med fokus på aktiv værkstedsundervisning og brug af læringsstile, der tilgodeser elevernes foretrukne måde at lære på.

• • •

6. klasse

7 8 9

Format er et fleksibelt grundbogssystem med fokus på aktiv værkstedsundervisning og brug af læringsstile, der tilgodeser elevernes foretrukne måde at lære på.

Format 7 består af følgende: Elevbog/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen, samt elevdelen af MitFormat, der indeholder digital evaluering og værksteder. Format 7 - 9, Materialekasse til hele udskolingen. Lærervejledning/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen, samt lærerdelen af MitFormat.

Format er et fleksibelt grundbogssystem med fokus på aktiv værkstedsundervisning og brug af læringsstile, der tilgodeser elevernes foretrukne måde at lære på.

Format 8 består af følgende: Elevbog/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen, samt elevdelen af MitFormat, der indeholder digital evaluering og værksteder. Format 7 - 9, Materialekasse til hele udskolingen. Lærervejledning/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen, samt lærerdelen af MitFormat.

Format 9 består af følgende: • Elevbog/Web – inkl. format.alinea.dk med digitale resurser til elevbogen, samt elevdelen af MitFormat, der indeholder digital evaluering og værksteder. • Format 7 - 9, Materialekasse til hele udskolingen. • Lærervejledning/Web – inkl. format.alinea.dk med digitale resurser til elevbogen, samt lærerdelen af MitFormat.

Format 8 indeholder den matematik, der er beskrevet i de nye forenklede Fælles Mål. Bogens kapiteloverskrifter går igen igennem hele udskolingen.

Format 9 indeholder den matematik, der er beskrevet i Fælles Mål. Bogens kapiteloverskrifter går igen igennem hele udskolingen.

Format 7 - 9, Materialekassen indeholder konkrete materialer til værkstedsundervisningen til hele udskolingen.

Format 7 - 9, Materialekassen indeholder konkrete materialer til værkstedsundervisningen til hele udskolingen.

Format 7 - 9, Materialekassen indeholder konkrete materialer til værkstedsundervisningen til hele udskolingen.

ærervejledning/Web indeholder faglig-pædagogisk rådgivning samt kommentarer til opgaverne i alle kapitler.

Lærervejledning/Web indeholder faglig-pædagogisk rådgivning samt kommentarer til opgaverne i alle kapitler.

Lærervejledning/Web indeholder faglig-pædagogisk rådgivning samt kommentarer til opgaverne i alle kapitler.

9 788723 046505 www.alinea.dk

ALINEA

ALINEA

ALINEA Dorte Kofoed Lene Junge Malene Schott Christensen

ISBN 978 87 23 04650 5

Dorte Kofoed Lene Junge Malene Schott Christensen Stine Dunkan Tina Vrensted Ritter Klaus Petersen

ISBN 978 8723 50604 7

9 788723 506047 www.alinea.dk

ALINEA

7. klasse

9788723506047-Omslag.indd 1

Matematik · 6. klasse · Elevbog · Web

9788723039736_omslag.indd 1

9788723037268_omslag.indd 1

indeholder den matematik, der er beskrevet i de nye forenklede Fælles Mål. Bogens kapiteloverskrifter går igen igennem hele udskolingen.

VBOG/ WEB

9 788723 039736

Matematik · 5. klasse · Elevbog · Web

11/05/2017 09.09

6

Spiller 4

VBOG/ WEB

Spil 2: Spil som i spil 1, men stil på skift de andre spillere et spørgsmål i den pågældende kategori.

9 788723 037268

alinea.dk

Format

Spil 1: Hver spiller tager 9 centikuber – en som spillebrik og otte til at markere vundne kapitelfelter. Placer en brik hver på et valgfrit felt i cirklen. Kast på skift med en 6-sidet terning, og ryk i første slag antallet af øjne frem. Indsæt herefter antallet af øjne på x´s plads, og ryk frem ved positivt facit eller tilbage ved negativt facit. Godkendes facit af de andre spillere, sættes en brik på det pågældende kapitelfelt på spillerens plade. Den spiller, der først får fyldt sin spilleplade, vinder.

11

4⋅x:2=y 2+2+x=y

n brik på startfeltet og slå på skift med en 6-sidet terning. Terningslaget nd på x’s plads i funktions-forskriften på det felt, brikken står på. es og brikker rykkes tilsvarende antal felter frem, hvis y bliver et posiller tilbage, hvis y bliver et negativt tal. Den deltager, der først lander passerer målfeltet, vinder.

Logik

19

Måling

20

Tal

21

Fig ur er

22

Mål ing

23

h=6

24

ELE

10

Pointlinje

VBOG/ WEB

25

X

26

2

ELE

Spiller 2

t:

9

28

Spiller 1

7 8

29

Beregn afstand på tegning

·x

sen:

Spilleplade

31 30

ten

6

30

:x

5

+7

n po

4

–13

12

–5

sen:

hold 2:1 Målestoksforx Virkelighed:

Find antal kombination plat/krone: x = antal er med mønter n yværd Ber ien: eg y= nn 2x – ab 2 ov inkl en :

n:

+4

Bereg

+ –

Bereg

Bereg

isio

–14

9 Div

+5

·x

–7

g=x

–5

+10

: 2,8

3

+ –

10

5 x

kred

n om

4

4)

–4

B

3

14 13 12 11 Beregn areale

+15

2

5 6 7 8

Reducer: 2(2x –

+7 –12

33 32

x

35 34

enere

2

+

2x

–6

er:

1

nd til

+8

+

et

–6

m

37

afru

0

dia

–1

–3

re

–2

+11

+8

r=x

–3

–7

–11

22 21 20 19 18 17 16 15

r=

Lone Anesen og Nina Winther

Matematik · 6. klasse · Elevbog · Web

+ –

+

39

Fig ur er

–4

Reg nin g

–5

+3

2x

en

nkl

pvi

n to

ereg

Statistik

+12 –15

:

Ta l

ing gn Re

–9

: = 3) (π let ea n ar snit eg nnem n ge Bereg rund og af – x) + 2x Beregn: 2(3

+ –

Ber

–7

38

36

x+3=y

+6

Tegn ing

Tegning

–10

Logik

23 24 1

Gang og

5–x=y

+3

+15

40

27

3=y

–10

n yd

6–x=y

–9

MÅL MÅL

x⋅x=y

x=y

+8

eg

x–4=y

–7

–6

–39 –40

Ber

y:

x⋅2–6=y

Format

Matematik · 5. klasse · Elevbog · Web

1+x–3=y

Matematik · 4. klasse · Elevbog · Web

x:

–9

–8

ner Funktio

Tal

gik Lo

·3

–37

–38

7–x=y

–11

–10

Har du bog, har du web!

7

x–2=y

–13

–12

ling Må

–36

Lone Anesen og Nina Winther

–15 –14

·x

–35

–16

Beregn y-vær dien: 12 – 2x = y Må les Virk toks eligh forh Fin ed: old 4:1 x tion d an Bereg er ta n af af l ko på testand par m gning : bin 5 a-

–33

–34

–17

Vælg 2 centikuber hver i samme farve. Stil den ene centikube på det blå felt på pointlinjen og den anden på et valgfrit gult felt på spillepladen. Kast på skift med en 6-sidet terning og ryk terningslaget frem på spillepladen. Feltet angiver det antal point, som skal lægges til eller trækkes fra spillerens point. Flyt den anden centikube på pointlinjen til den nye pointsum. Hvis en spiller med pointsummen 12 fx lander på –5 på spillepladen, rykkes centikuben på pointlinjen fra 12 til 7. Skift fortegn på pointsummen, når der landes på ± felterne, og ryk til pointfeltet med modsat farve. Vinder er den, der først når i mål ved pointsummen 40.

Format 6

–32

Format 5

x:x=y

Format 4

x–5=y

–8=y

–31

Har du bog, har du web!

3. klasse

24/05/2017 14.07

r ure Fig

4

Format

–30 –29 –28 –27 –26 –25 –24 –23 –22 –21 –20 –19 –18

x⋅2–9=y

2. klasse

19/05/2017 11.54

Janus Madsen, Lone Anesen og Nina Winther START x–1=y MÅL

NYHED

Matematik · 2. klasse · Elevbog · Web

Matematik · 1. klasse · Elevbog · Web

9788723511065_omslag.indd 1

2⋅x–3=y

Elevbog/Web

Elevbog/Web

9 788723 511065

alinea.dk

x=y

Janus Madsen, Lone Anesen og Nina Winther

23

56

60

må benyttes som genveje, hvis man lander på dem og kan sige tallet på feltet. Vinderen er den, der kommer først over 60.

Spilleregler: Hver spiller placerer en spillebrik på 0. Spillerne slår efter tur med en terning og rykker det antal felter frem, som terningen viser. Tallet, som spilleren lander på, siges højt. Siges tallet korrekt, bliver man stående, hvis ikke, rykker man tilbage, hvor man stod før. Lander man på et rødt felt, skal det tal, som kommer lige før og lige efter i talrækkefølgen siges korrekt. Grenene

Spilleregler: Samme regler som ved “Større end” bortset fra, at summen af terningekastet skal være mindre end det tal spillebrikken er placeret på.

Janus Madsen, Lone Anesen og Nina Winther

21

39 38 36 33 35 34 31

SIG TALLET

svarer til kastet. Hvis værdien ikke er højere bliver brikken stående. Landes på et felt med en pil, rykkes brikken hen til feltet for enden af pilen. Den deltager, der først passerer mål, vinder spillet.

18

53

45

6

stiller hver t og kaster inger. Hvis rne viser er ageren står r frem, som

17 20 15

13

19

12

19/05/15 10.13

8. klasse

9788723511089_omslag.indd 1

Dorte Kofoed Lene Junge Malene Schott Christensen Stine Dunkan Tina Vrensted Ritter Julie Vangsøe

ISBN 978 87 23 51108 9

9 788723 511089 www.alinea.dk

ALINEA

07/07/15 10.44

9. klasse

Format  Grundpakke: + Elevbøger inkl. web + Lærervejledninger inkl. web og tavlebog + Materialekasser Grundpakken fås også som i-bog fra 4. klasse.  Supplerende: + Træningshæfter + Evalueringshæfter + Værkstedskort + Værkstedsmappe + Tal- og geofliser

ALINEA

01/07/2016 16.36

Side 17


LÆRINGSFORLØB

Sådan er Format bygget op Format er struktureret i overskuelige forløb, som alle er bygget op efter læringslinjen.

KURSUS

Kursus Eleverne arbejder med elevbogens faglige kurser, som tager afsæt i temaer fra elevernes hverdag. Kapitlerne indledes med en introduktion, der synliggør kapitlets faglige mål og introducerer den tematiske kontekst.

Side 18  Matematik

EVALUERING

Evaluering Elevernes færdigheder evalueres for at kortlægge, hvilke værksteder og på hvilket niveau eleven bør arbejde videre. Evalueringen er selvrettende og foregår digitalt på MitFormat.dk eller i evalueringshæfterne.


HVAD SIGER LÆREREN? ”Det er meget anvendelsesorienteret matematik, der bliver

præsenteret i systemet, og det gør også, at eleverne føler, at matematikken bliver et sprog, som de kan bruge til noget.” Rune Norman Svendsen, Lærer på Busses Skole og Format-bruger

VÆRKSTEDER

Værksteder Værkstederne giver eleverne mulighed for faglig fordybelse og udbygger deres viden fra elevbogen. Værkstederne tager højde for elevernes individuelle niveau og tilgodeser mange måder at lære på. Værkstederne foregår digitalt på MitFormat.dk eller ved hjælp af værkstedskort.

EVALUERING

Evaluering Efter endt værkstedsforløb evalueres elevernes færdigheder og begrebsforståelse for at følge op på elevens udvikling.

PROJEKT

Projekt Forløbet afsluttes med et fælles projekt, hvor eleverne anvender den matematik, de har lært i et større perspektiv og i samspil med andre fag. I projektet skal eleverne fx lave et produkt, som de udstiller eller fremlægger for andre.

Side 19


LÆRINGSFORLØB

Lær matematik med konkrete materialer Format giver gode muligheder for at tilrettelægge en varieret og motiverende undervisning. Eleverne arbejder med værksteder, der inddrager konkrete materialer fra materialekasserne. Materialekasserne og værkstederne er en integreret del af Format, men kan også bruges selvstændigt eller i samspil med andre grundsystemer.

Format 0, Materialekasse

Format 1-3, Materialekasse

Materialekassen indeholder: ++ 230 mønter i plastik ++ To sæt spillekort ++ 66 magnetiske skumtal og -regnetegn ++ 360 geobrikker ++ 15 spejle ++ 10 stk. 10-sidede terninger ++ 2 stk. 6-sidede terninger ++ 25 lommefliser ++ 200 centicubes ++ 2 lommeterninger.

Materialekassen indeholder: ++ 2 sæt spillekort ++ 3 sæt regnehistorier ++ 2 sæt cifferkort ++ 1 sæt formatquizkort ++ 1 sæt ordkort ++ 8 ark arealbrikker ++ 4 ark hjælpebrikker ++ 360 geobrikker ++ 1 ark snurretoppe ++ 5 målebånd ++ 25 lommefliser ++ 2 stk. 6-sidede terninger ++ 4 stk. store 6-sidede terninger med tal

Materialekassen er fornyet og suppleret med blandt andet lommeterninger og centicubes, og mønterne er nu i plastik.

++ 6 stk. 6-sidede terninger med tal ++ 5 stk. 10’er-terninger ++ 6 stk. 4-sidede terninger ++ 4 stk. 20-sidede terninger ++ 5 stk. 100’er-terninger ++ 15 stk. 10-sidede terninger ++ 30 spejle ++ 2 lommeterninger ++ 230 mønter.

De tre tidligere værkstedskasser til Format i 1., 2. og 3. klasse er nu slået sammen til én samlet materialekasse. Materialekassen er suppleret med flere konkrete materialer, fx nye regnehistorier til 1. klasse, ordkort og lommefliser. Den passer til de reviderede udgaver af Format 1, 2 og 3. Side 20  Matematik


Tal- og geofliser Tal- og geofliserne i Format består af 101 skumplastfliser på 25 x 25 cm. På den ene side finder du tallene fra 0-100 og en talkæde, som viser det enkelte tals placering i rækken. På den anden side finder du 101 geometriske figurer. Tal- og geofliserne anvendes i værkstederne til 1. klasse, men er ikke en del af Format 1-3, Materialekasse. Fliserne kan tilkøbes på alinea.dk.

Format 4-6, Materialekasse

Format 7-9, Materialekasse

Materialekassen indeholder: ++ Rumlige figurer med udfoldning ++ Terninger med regnetegn ++ Eurosedler og mønter ++ Tangrambrikker ++ Lommefliser ++ Lommeterninger ++ Cirkelbrøker i æske ++ Store, skæve terninger ++ Positionsterninger ++ Store 10-sidede terninger ++ 6-sidede terninger.

Materialekassen indeholder: ++ 2 lommeterninger ++ 2 sæt cirkelbrøker ++ 2 sæt målecirkler ++ 4-, 8-, 10-, 12- og 20-sidede terninger ++ 5 målebånd ++ 200 polydronbrikker ++ 9 rumlige figurer ++ 2 måleglas ++ 3 magimixer ++ 10 spinnere ++ 25 lommefliser ++ Overløbskar ++ Digitalvægt ++ Spillekort.

Side 21


LÆRINGSFORLØB

Sæt matematikken i kontekst KonteXt+ 0.-9. klasse | Grundsystem Matematiksystemet KonteXt+ inddrager sproget og elevernes dagligdag. På den måde bliver matematikken sat ind i en naturlig sammenhæng. Vedkommende historier, der øger motivationen KonteXt+ giver eleverne en sproglig og erfaringsmæssig forståelse af de matematiske begreber, før de begynder at arbejde med konkrete matematiske færdigheder. Systemet arbejder derfor konsekvent med at sætte matematikken ind i en meningsfuld sammenhæng gennem historier/scenarier, der er vedkommende for eleverne. Eleverne konstruerer deres viden gennem de erfaringer, de får i scenarierne og aktiviteterne. I en jævn progression føres eleverne gennem flere niveauer af matematiske problemstillinger og gradvis ind i matematikkens sprog og verden. Undersøger, eksperimenterer og opdager matematikken Aktiviteterne og scenarierne i KonteXt+ er grundlaget for en undersøgende og eksperimenterende tilgang til stoffet, hvor eleverne skal (gen)opdage matematikken. Det er igennem undersøgelser i meningsfulde kontekster, at eleverne gradvis udvikler matematiske værktøjer og forståelse på et mere formelt niveau. Eleverne udfordres til at finde flere veje til løsninger af matematiske problemstillinger i hverdagen.

Sproget er limen til forståelse KonteXt+ lægger stor vægt på dialog og samarbejde i undervisningen. Eleverne skal forklare, argumentere og begrunde deres valg, alene og sammen med andre. De skal byde ind og dele deres tanker allerede i de små klasser. Med KonteXt+ får du det 21. århundredes kompetencer godt i spil. Velfungerende og strukturerede læringsforløb Læringsforløbene i KonteXt+ lægger op til forskellige arbejdsformer. Opgaverne kan løses på flere niveauer, og de veksler mellem virkelighedsnære problemstillinger og matematiske færdighedsopgaver. Eleverne guides gennem stoffet via en faglig progression i opgaverne. Forløbene følger altid en fast og overskuelig struktur, som gør det nemt at navigere for både lærere og elever. Har du bog, har du web! Når du køber en Elevbog/Web eller Lærervejledning/Web, får du samtidig adgang til websitet kontextplus.alinea.dk. Her finder du de webressourcer, der hører til klassetrinnet, fx GeoGebra- og regnearksfiler, arbejdsark, aktiviteter og spil, serviceark, EVA-ark, vejledning til EVA-ark, film til vejledning og instruktion, forældrefilm, facitliste, årsplaner, læringsmål med tegn på læring og tavlebog. I indskolingen får du også adgang til det kreative digitale værktøj FotoMat. Websitet bliver løbende opdateret med nye ressourcer og værktøjer.

KonteXt+ er:

++ Vedkommende historier, som eleverne kan relatere til

++ Undersøgende tilgang for at (gen)opdage matematikken ++ Fokus på kommunikation og argumentation

++ Fast og overskuelig struktur i læringsforløbene Side 22  Matematik


Udvalgte elevbøger i systemet Helle Nicola Jensen, Bent Lindhardt og Marie Teglhus Møller

0 ELEVBOG/WEB

er en gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra de

lede FÌlles Mül, og tÌnkt ind i en lÌringsmülstyret undervisning. i indskolingen har et skÌrpet fokus pü, at eleverne kommer i dybden med de begreber. Det sker gennem en mangfoldighed af aktiviteter og spil, et omhyggeligt af opgaver og øvelser og øgede evalueringsmuligheder af elevprÌstationer.

ne føres gennem samtale, førstehündserfaringer i vÌrkstedsforløb og kontext-historier milien Tal ind i matematikkens verden.

er en ny udgave af matematiksystemet KonteXt og opfylder kravene i de nye lĂŚringsmĂĽl for Folkeskolen.

er en gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra de nye forenklede FĂŚlles MĂĽl, og tĂŚnkt ind i en lĂŚringsmĂĽlstyret undervisning.

er en gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra forenklede FĂŚlles MĂĽl, og tĂŚnkt ind i en lĂŚringsmĂĽlstyret undervisning.

i indskolingen har primĂŚrt fokus pĂĽ at give eleverne erfaringer og oplevelser, sĂĽ de kan danne sig forestillinger om centrale matematiske pointer. Forestillinger, som kan skabe forstĂĽelse bag den viden og de fĂŚrdigheder, eleverne skal tilegne sig.

i indskolingen har et skÌrpet fokus pü, at eleverne kommer i dybden med de faglige begreber. Det sker gennem en mangfoldighed af aktiviteter og spil, et omhyggeligt udvalg af opgaver og øvelser og øgede evalueringsmuligheder af elevprÌstationer.

i indskolingen har et skÌrpet fokus pü, at eleverne kommer i dybden med de faglige begreber. Det sker gennem en mangfoldighed af aktiviteter og spil, et omhyggeligt udvalg af opgaver og øvelser og øgede evalueringsmuligheder af elevprÌstationer.

Eleverne føres gennem samtale, førstehündserfaringer i vÌrkstedsforløb og kontext-historier om Familien Tal ind i matematikkens verden.

Eleverne føres gennem samtale, førstehündserfaringer i vÌrkstedsforløb ind i matematikkens verden. Som en forberedelse til 4. klasse, er der tilført ekstra sider i bogen, hvor eleverne øver sig i at lÌse opgaver og svare uden for bogen fx i et kladdehÌfte.

Elevbogen i Kontext+ indeholder fire faglige stofomrüder. Hvert stofomrüde har • et indledende vÌrkstedsforløb, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og eksperimentelle erfaringer, • •

ogen i Kontext+ indeholder fire faglige stofomrĂĽder, der hvert har vĂŚrksteder, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og eksperimentelle erfaringer,

•

evalueringsside med tilknyttede test (EVA-ark).

ontextplus.dk: ĂŚrkstedsvideoer til elevbogens vĂŚrksteder henvendt til eleverne

bejdsark til vÌrksteder og ekstra opgaver til print eller til brug pü IWB hørende digitale vÌrktøjer som demofiler, eksperimenterende filer og øvefiler

•

klassesamtale, giver eleverne til iarbejdsark, varierede opgaver süvel problemløsendeElevbog/web som fÌrdighedsopgaver, deradgang uddybes Geogebra, applets, GeoGebra-filer, Excel-filer, film, serviceark m.m. via www.kontextplus.dk. regnearksfiler og applets,

•

evalueringsside med tilknyttede test (EVA-ark).

Til 1. klasse hørerHer følgende Der er et stort udvalg af ekstraark i den tilhørende web-del. findesmaterialer: ogsü arbejdsark til • eller Kontext+ 1, Elevbog/web A og Elevbog/web B vÌrkstederne. Arkene findes som pdf til print pü IWB. • Kontext+ 1, LÌrervejledning/web A og LÌrervejledning/web B • pü www.kontextplus.dk Der er forÌldrevideoer – se QR kode nederst siderne – som er smü korte forklaringer til

iviteter og spil til understøttende undervisning og bevÌgelse

ForÌldrevideoer Elevbogen i Kontext+ indeholder fire faglige•stofomrüder, der hvert har • • • •

problemløsning. •

Elevbog/web giver eleverne adgang til arbejdsark, applets, GeoGebra-filer, Excel-filer, film, serviceark m.m. via www.kontextplus.dk.

asse hører følgende materialer:

ntext+ 1a, Elevbog/web og Kontext+ 1b, Elevbog/web ntext+1a, LĂŚrervejledning/web og Kontext+1b, LĂŚrervejledning/web

Til 1. klasse hører følgende materialer: 9788723501769_omslag.indd 1 • Kontext+ 1, Elevbog/web A og Elevbog/web B

lebog

• •

Kontext+1, LĂŚrervejledning/web A og LĂŚrervejledning/web B www.kontextplus.dk

ontekstplus.dk er dynamisk og udvikles løbende.

elevbog/web

   

 978-87-23501-585    ISBN

0

•

ISBN 978-87-23501-769    

AlInEA

•

4 evalueringssĂŚt som bestĂĽr af beskrivelser af tegn pĂĽ lĂŚring, observationsskema og

• • •

EVA-testark med bemĂŚrkninger til mulige faglige misopfattelser Facitliste til elevbog Arbejdsark og Aktiviteter samlet i hvert sit dokument 9788723511898_omslag.indd 1 Liste til klassens materialekasse

19/05/14 13.35

Til 3.og klasse følgende materialer: Elevbog/Web er en trykt elevbog giverhører lÌrer/elev/forÌldre adgang til • Kontext+ 3a, Elevbog/web og Kontext+ 3b, Elevbog/web www.kontextplus.dk: • Kontext+ 3a,til LÌrervejledning/web og Kontext+ 3b, LÌrervejledning/web • 8 vÌrkstedsvideoer til elevbogens vÌrksteder henvendt eleverne • opgaver Tavlebog, • Ca. 140 arbejdsark til vÌrksteder og ekstra tilKontext+ print eller3atilog Tavlebog, Kontext+ 3b. • •

   

MATEMATIK ElEvbog/WEb Helle Nicola jeNseN ¡ BeNt liNdHardt ¡ marie teglHus møller

9788723511867_omslag.indd 1

2b

brug pü IWB Tilhørende digitale vÌrktøjer som demofiler, vÌrkstedsfiler og øvefiler www.kontextplus.dk Aktiviteter og spil til understøttende undervisning og bevÌgelse

• 16 “FĂĽ en forklaringâ€?-videoer . MATEMATIK ElEvbog/WEb

ISBN 978-87-23-51189-8

LĂŚrervejledning/Web er en trykt lĂŚrervejledning og giver lĂŚreren en

AlInEA

Helle Nicola jeNseN udvidet ¡ BeNtadgang liNdHardt ¡ marie teglHus møller til “SĂŚrligt for lĂŚrerenâ€? pĂĽ www.kontextplus.dk: •

4 evalueringssĂŚt som bestĂĽr af beskrivelser af tegn pĂĽ lĂŚring, observationsskema,

• • •

test (EVA-ark) samt vejledning til test Facitliste til elevbog Arbejdsark og Aktiviteter samlet i hvert sit dokument 9788723514387_omslag.indd 1 Liste til klassens materialekasse.

09/11/15 15.46

ISBN 978-872351-438-7   

 

 

MATEMATIK ElEvbog/WEb Helle Nicola jeNseN ¡ BeNt liNdHardt ¡ marie teglHus møller

1a

•

2a

Tavlebog, Kontext+ 3a.

www.kontextplus.dk    ISBN 978-872351-186-7

AlInEA

 

 

MATEMATIK ElEvbog/WEb Helle Nicola jeNseN ¡ BeNt liNdHardt ¡ marie teglHus møller

19/05/14 13.36

9788723514394_omslag.indd 1

1. klasse

ISBN 978-872351-439-4   

AlInEA

 

 

er en gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra forenklede FĂŚlles MĂĽl, og tĂŚnkt ind i en lĂŚringsmĂĽlstyret undervisning.

pü mellemtrinnet er et fagligt solidt lÌrebogssystem med en gennemtÌnkt og afprøvet struktur. Eleverne føres fra virkeligheden og et genkendeligt hverdagssprog ind i matematikkens verden af symboler

pü mellemtrinnet er et fagligt solidt lÌrebogssystem med en gennemtÌnkt og afprøvet struktur. Elevernes føres fra virkeligheden og et genkendeligt hverdagssprog ind i matematikkens verden af symboler og fagsprog.

MATEMATIK ElEvbog/WEb Helle Nicola jeNseN ¡ BeNt liNdHardt ¡ marie teglHus møller

19/08/15 11.29

AlInEA

3a AlInEA

23/05/16 10.29

2. klasse

er en gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra de nye forenklede FĂŚlles MĂĽl, og tĂŚnkt ind i en lĂŚringsmĂĽlstyret undervisning.

3b 09/11/2016 11.16

Til 3. klasse hører følgende materialer: • Kontext+ 3a, Elevbog/web og Kontext+ 3b, Elevbog/web • Kontext+ 3a, LÌrervejledning/web og Kontext+ 3b, LÌrervejledning/web

AlInEA

og fagsprog.

3. klasse

har øget fokus pü evalueringen af elevprÌstationer gennem EVA-ark og observationer pü tegn pü lÌring og der er øget anvendelse af digitale vÌrktøjer. De afsluttende trÌningsopgaver er suppleret med mere udfordrende opgaver. Den sidste side, Eftertanken, er Ìndret mod mere kompetenceorienterede opgaver.

har øget fokus pü evalueringen af elevprÌstationer gennem EVA-ark og observationer af tegn pü lÌring. Der er øget anvendelse af digitale vÌrktøjer.

egreber før der øves og trÌnes. Der er fokus pü varierede skriftlige arbejdsopgaver og ejdsformer, der underbygger en differentieret tilgang til elevernes lÌring.

MATEMATIK ElEvbog/WEb

AlInEA

  

0. klasse

et fagligt solidt lÌrebogssystem med en gennemtÌnkt og afprøvet struktur. ra virkeligheden og hverdagssproget ind i matematikkens verden. De centrale faglige teres i en kontekst, sü eleverne har bedre mulighed for at tilegne sig forestillinger om de

ForĂŚldrevideoer

LĂŚrervejledning/Web er en trykt lĂŚrervejledning og giver lĂŚreren en

9788723501585_omslag.indd 1

en ny udgave af matematiksystemet KonteXt og opfylder kravene i de nye lĂŚringsmĂĽl for

•

Helle Nicola jeNseN ¡ BeNttil liNdHardt ¡ marie teglHus møller udvidet adgang “SĂŚrligt for lĂŚrerenâ€? pĂĽ www.kontextplus.dk.:

www.kontextplus.dk

 

AlInEA

160 arbejdsark (tidligere kopimappe) til vÌrksteder og ekstra opgaver til print eller til brug pü IWB www.kontextplus.dk Tilhørende digitale vÌrktøjer med demofiler, vÌrkstedsfiler og øvefiler Aktiviteter og spil til understøttende undervisning og supplement

Til 2. klasse hører følgende materialer: • Kontext+ 2a, Elevbog/web og Kontext+ 2b, Elevbog/web • Kontext+ 2a, LÌrervejledning/web og Kontext+ 2b, LÌrervejledning/web

   

Matematik ¡ 0. klasse ¡ Elevbog ¡ Web

1b

• •

27 “FĂĽ en forklaringâ€?-videoer .

Elevbog/Web indeholder fire faglige stofomrĂĽder, der hvert har LĂŚrervejledning/Web en trykt lĂŚrervejledning og giver lĂŚreren en 4 vĂŚrksteder, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og eksperimentelle er erfaringer udvidet adgang til “SĂŚrligt for lĂŚrerenâ€? pĂĽ www.kontextplus.dk: Ă˜velser og opgaver herunder udfordringsopgaver • 4 evalueringssĂŚt som bestĂĽr af beskrivelser af tegn pĂĽ lĂŚring, observationsskema, LĂŚs-og-svar opgaver

testpü (EVA-ark) samt rÌsonnement vejledning til test Afsluttende kompetenceside med sÌrlig fokus modellering, og • Facitliste til elevbog problemløsning. • Arbejdsark og Aktiviteter samlet i hvert sit dokument • forklaringer Liste til klassens materialekasse. Der indgür smü korte videoer til eleverne med til opgaverne. Se QR koder i bogen.

Til 2.og klasse følgende materialer: Elevbog/Web er en trykt elevbog giverhører lÌrer/elev/forÌldre adgang til • Kontext+ 2a, Elevbog/web og Kontext+ 2b, Elevbog/web www.kontextplus.dk.: • Kontext+ 2a,til LÌrervejledning/web og Kontext+ 2b, LÌrervejledning/web • 8 vÌrkstedsvideoer til elevbogens vÌrksteder henvendt eleverne

ISBN 978-87-23501-585

alinea.dk

• •

AlInEA

te til klassens materialekasse

• • •

AlInEA

opgaverne og et evalueringsmateriale med beskrivelse af fejltyper og mulige vanskeligheder. LĂŚrervejledningen indeholder desuden en del forslag til spil, lege og andre aktiviteter.

bejdsark- og Aktiviteter samlet i hvert sit dokument

• Ca. 140 arbejdsark til vÌrksteder og ekstra opgaver til print eller til udvalg af opgaver og øvelser og øgede evalueringsmuligheder af elevprÌstationer. brug püiIWB Eleverne føres gennem samtale, førstehündserfaringer vÌrkstedsforløb ind i matematikkens digitale someleverne demofiler, vÌrkstedsfiler og øvefiler verden. Som en forberedelse til 4. klasse, er •derTilhørende tilført ekstra sider ivÌrktøjer bogen, hvor øver • fxAktiviteter og spil til understøttende undervisning og bevÌgelse sig i at lÌse opgaver og svare uden for bogen i et kladdehÌfte.

MATEMATIK ElEvbog/WEb 3a

LĂŚrervejledningen er udbygget med flere ideer, mere baggrundsviden, mere hjĂŚlp til

AlInEA

MATEMATIK ElEvbog/WEb 1a

Til alle elevbogens vĂŚrksteder er der vĂŚrkstedsvideoer henvendt til eleverne. Videoerne findes pĂĽ www.kontextplus.dk

test (EVA-ark) samt vejledning til test Facitliste til elevbog

og Aktiviteter hvertkorte sit dokument Der indgür videoer henvendt til forÌldre - se• QRArbejdsark kode nederst pü siderne.samlet Det erismü • og Liste klassens forklaringer om matematikken bag opgaverne om,tilhvad man materialekasse kan vÌre opmÌrksom pü.

forĂŚldrene om matematikken bag opgaverne og om, hvad man kan vĂŚre opmĂŚrksom pĂĽ.

g til �Til lÌreren� pü www.kontextplus.dk: valueringssÌt som bestür af beskrivelser af tegn pü lÌring, observationsskema og

2-4 vĂŚrksteder, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og eksperimentelle erfaringer LĂŚrervejledning/Web er en trykt lĂŚrervejledning og giver lĂŚreren en 2-4 historier med Familien Tal, som trĂŚkker faglige pointer frem i en klassesamtale udvidet adgang til “SĂŚrligt for lĂŚrerenâ€? pĂĽ www.kontextplus.dk.: Ă˜velser og opgaver herunder udfordringsopgaver 4 evalueringssĂŚt bestĂĽr af beskrivelser af tegn pĂĽ lĂŚring, observationsskema, Afsluttende kompetenceside med sĂŚrlig•fokus pĂĽ modellering,som rĂŚsonnement og

MATEMATIK ElEvbog/WEb 2a

NYHED

LĂŚrervejledning/Web er en trykt lĂŚrervejledning og giver lĂŚreren en udvidet

• Ca. 110 arbejdsark (tidligere kopimappe) til vÌrksteder og ekstra opgaver til print eller til udvalg af opgaver og øvelser og øgede evalueringsmuligheder af elevprÌstationer. brug püiIWB Eleverne føres gennem samtale, førstehündserfaringer vÌrkstedsforløb og kontext-historier om Familien Tal ind i matematikkens verden.• Tilhørende digitale vÌrktøjer som demofiler, eksperimenterende filer og øvefiler • Aktiviteter og spil til understøttende undervisning og supplement

LÌs-og-svar opgaver Afsluttende kompetenceside med sÌrlig fokus pü modellering, rÌsonnement og problemløsning.

MATEMATIK ElEvbog/WEb 3b

NYT

Elevbog/Web indeholder fire faglige stofomrĂĽder, der hvert har 4 vĂŚrksteder, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og eksperimentelle erfaringer Ă˜velser og opgaver herunder udfordringsopgaver

indgür smü korte videoerertilskrevet eleverne er en gennemgribende revisionDer af KonteXt, hvor indholdet udmed fra forklaringer til opgaverne. Se QR koder i bogen. forenklede FÌlles Mül, og tÌnkt ind i en lÌringsmülstyret undervisning. Elevbog/Web er en trykt elevbog og giver lÌrer/elev/forÌldre adgang til www.kontextplus.dk: i indskolingen har et skÌrpet fokus pü, at eleverne kommer i dybden med de • 8 vÌrkstedsvideoer til elevbogens vÌrksteder henvendt til eleverne faglige begreber. Det sker gennem en mangfoldighed af aktiviteter og spil, et omhyggeligt

MATEMATIK ElEvbog/WEb 2b

Elevbogen i Kontext+ indeholder fire faglige stofomrüder. Hvert stofomrüde har LÌrervejledningen er udbygget med • et indledende vÌrkstedsforløb, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og flere ideer, mere baggrundsviden, mere hjÌlp til opgaverne og et evalueringsmateriale med beskrivelse af fejltyper og mulige vanskeligheder. eksperimentelle erfaringer, LÌrervejledningen indeholder desuden en frem del forslag • 2-4 historier (med Familien Tal pü de yngste ürgange), som trÌkker faglige pointer i en til spil, lege og andre aktiviteter.

Elevbog/Web er en trykt elevbog og giver lĂŚrer/elev/forĂŚldre adgang til

• •

nye forenklede FÌlles Mül, og tÌnkt ind i en lÌringsmülstyret undervisning. Elevbog/Web er en trykt elevbog og giver lÌrer/elev/forÌldre adgang til www.kontextplus.dk.: i indskolingen har et skÌrpet fokus pü, at eleverne kommer i dybden med de • 8 vÌrkstedsvideoer til elevbogens vÌrksteder henvendt til eleverne faglige begreber. Det sker gennem en mangfoldighed af aktiviteter og spil, et omhyggeligt

MATEMATIK ElEvbog/WEb 1b

inger om matematikken bag opgaverne og om, hvad man kan vĂŚre opmĂŚrksom pĂĽ.

• •

problemløsning.

Der er forÌldrevideoer – se QR kode nederst pü siderne – som er smü korte forklaringer til

dgür videoer henvendt til forÌldre – se QR kode nederst pü siderne. Det er smü korte

2-4 vĂŚrksteder, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og eksperimentelle erfaringer 2-4 historier med Familien Tal, som trĂŚkker faglige pointer frem i en klassesamtale Ă˜velser og opgaver herunder udfordringsopgaver Afsluttende kompetenceside med sĂŚrlig fokus pĂĽ modellering, rĂŚsonnement og

Der indgĂĽr videoer henvendt til forĂŚldre - se QR kode nederst pĂĽ siderne. Det er smĂĽ korte matematikken opgaverne og om, hvad man kan vĂŚre opmĂŚrksom pĂĽ. er en gennemgribende revisionforklaringer af KonteXt,om hvor indholdet er bag skrevet ud fra de

forĂŚldrene matematikken bag i indskolingen har primĂŚrt fokus pĂĽ at giveom eleverne erfaringer ogopgaverne oplevelser,og sĂĽom, hvad man kan vĂŚre opmĂŚrksom pĂĽ. de kan danne sig forestillinger om centrale matematiske pointer. Forestillinger, som kan skabe alle elevbogens vĂŚrksteder er der vĂŚrkstedsvideoer henvendt til eleverne. forstĂĽelse bag den viden og de fĂŚrdigheder,Til eleverne skal tilegne sig. Videoerne findes pĂĽ www.kontextplus.dk

blemløsning.

• • • •

lĂŚringsmĂĽl for Folkeskolen.

luttende kompetenceside med sĂŚrlig fokus pĂĽ modellering, rĂŚsonnement og

A-testark med bemĂŚrkninger til mulige faglige misopfattelser. itliste til elevbog

2-4 historier (med Familien Tal pü de yngste ürgange), som trÌkker faglige pointer frem i en klassesamtale, varierede opgaver süvel problemløsende som fÌrdighedsopgaver, der uddybes i Geogebra, regnearksfiler og applets,

Der er et stort udvalg af ekstraark i den tilhørende web-del. Her findes ogsü arbejdsark til vÌrkstederne. Arkene findes kravene som pdf itildeprint er en ny udgave af matematiksystemet KonteXt og opfylder nye eller pü IWB.

historier med Familien Tal, som trĂŚkker faglige pointer frem i en klassesamtale, elser og opgaver herunder udfordringsopgaver

ĂŚldrevideoer

Elevbogen i Kontext+ indeholder fire faglige stofomrĂĽder, der hvert har

De afsluttende trĂŚningsopgaver er suppleret med mere udfordrende opgaver. Den sidste side, Eftertanken, er ĂŚndret mod mere kompetenceorienterede opgaver.

den nye udgave Kontext+ bevarer strukturen fra Kontext, men tilføres nye elementer.

s med et 2-siders oplÌg til klasseaktivitet og klassesamtale samt synliggørelse af lÌringsmül.

Kernebogen indeholder 8 kapitler, der hver har • En Introduktion med klassesamtale, indledende klasseaktivitet og synliggørelse af de faglige omrüder.

et øget brug af digitale vÌrktøjer fx regneark og GeoGebra. nerne som refererer til filer i web-delen pü www.kontextplus.dk.

• •

2-3 scenarier, hvor de matematiske begreber prĂŚsenteres i en kontekst. 3-5 aktiviteter hvor eleverne kan bygge, mĂĽle, eksperimentere, spille osv.

• •

Viden om-sider, hvor matematikken i scenarierne og aktiviteterne samles op og prĂŚciseres. TrĂŚningsopgaver og udfordrende opgaver.

•

Eftertanken-siden med fokus pü opgaver indenfor kommunikation, rÌsonnement og problemløsning.

nye praktiske, eksperimentelle og legende opgaver pü Aktivitetsopslaget. Her spilles, müles, bygges – aktiviteter, som kan anvendes til den understøttende undervisning.

-siderne samler op pü matematikken og sÌtter faglige sammenhÌnge pü plads. Siderne ed �Viden om�-film, som findes i web-delen pü www.kontextplus.dk.

ematiske kompetencer indgĂĽr synligt og prĂŚciseres i lĂŚrervejledningen, der er en del af e.

sesĂŚt af kernebogen, fĂĽr eleverne adgang til arbejdsark, applets, GeoGebra-filer, Excel-filer, m.m. via www.kontextplus.dk.

ører følgende materialer: Kernebog/web

Der indgür gennem hele mellemtrinnet inddragelse af digitale vÌrktøjer oftest regneark og GeoGebra.

Se efter som refererer til filer pü www.kontextplus.dk. Filerne er dels demonstrationsfiler af faglige pointer fx til klassesamtalen, dels øvefiler som supplement til opgaverne i kernebogen og

Se efter som refererer til filer pü www.kontextplus.dk. Filerne er dels demonstrationsfiler af faglige pointer fx til klassesamtalen, dels øvefiler som supplement til opgaverne i kernebogen og

vĂŚrkstedsfiler, hvor eleverne kan eksperimentere med de faglige begreber og lĂŚre programmerne at kende.

vĂŚrkstedsfiler, hvor eleverne kan eksperimentere med de faglige begreber og lĂŚre programmerne at kende.

•

Kernebog/Web er en trykt kernebog og giver lÌrer/elev adgang til www.kontextplus.dk.: 8 �Viden om�-film, der gennemgür det faglige indhold i kapitlet

• •

Filer knyttet til GeoGebra, Excel, applets og skĂŚrmoptagelser HjĂŚlpeark til opgaver i kernebogen

•

Supplerende arbejdsark

LÌrervejledning/Web er en trykt lÌrervejledning. Den giver lÌreren en udvidet adgang til �SÌrligt for lÌreren� pü www.kontextplus.dk

LĂŚrervejledning/web nteXt+ 4

• •

8 evalueringssĂŚt som bestĂĽr af EVA-ark med facitliste og kommentarer Facitliste til kernebogen

• •

HjĂŚlpeark i en samlet udgave Liste til klassens materialekasse

Til 5. klasse hører følgende materialer: • Kontext+ 5, Kernebog/ Web

xtplus.dk

• •

Kontext+ 5, LĂŚrervejledning/Web Flexbog, KonteXt +5

www.kontekstplus.dk er dynamisk og udvikles løbende.

MATeMATiK Kernebog/Web

ISBN 978-87-23501-714

Michael Wahl andersen Bent lindhardt rikke saron dalsGaard Michael Poulsen

4

pü Ìldste trin er et fagligt solidt lÌrebogssystem med en gennemtÌnkt og afprøvet struktur. Elevernes føres fra virkeligheden og et genkendeligt hverdagssprog ind i matematikkens verden af symboler

t øget fokus pü evalueringen af elevprÌstationer gennem EVA-ark og observationer af tegn r øget anvendelse af digitale vÌrktøjer. ddeopgaver er trÌningsopgaver suppleret med mere udfordrende opgaver.

har et øget fokus pü evalueringen af elevprÌstationer gennem EVA-ark og observationer af tegn pü lÌring og der er øget anvendelse af digitale vÌrktøjer. De afsluttende breddeopgaver er trÌningsopgaver suppleret med mere udfordrende opgaver.

tertanken, er ĂŚndret til kompetenceorienterede opgaver.

Den sidste side, Eftertanken, er ĂŚndret mod mere kompetenceorienterede opgaver.

Michael Wahl andersen Bent lindhardt rikke saron dalsGaard sVend hessinG

5

MATeMATiK Kernebog/Web

ISBN 978-87-23514-363   

 AlineA5. klasse 9788723514363_omslag.indd 1

Michael Wahl andersen Bent lindhardt rikke saron dalsGaard

6 AlineA

6. klasse

19/05/15 13.06

13/05/16 10.59

KonteXt+ î’ˆ Grundpakke: + Elevbøger inkl. web + LĂŚrervejledninger inkl. web og tavlebog

er en gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra de forenklede FÌlles Mül, og tÌnkt ind i en lÌringsmülstyret undervisning. pü Ìldste trin er et fagligt solidt lÌrebogssystem med en gennemtÌnkt og afprøvet struktur. Elevernes føres fra virkeligheden og et genkendeligt hverdagssprog ind i matematikkens verden af symboler og fagsprog.

og fagsprog.

ende klasse indeholder otte undervisningsforløb, der hver har duktion med fÌlles samtale, indledende aktivitet og synliggørelse af de faglige omrüder. hvor de matematiske begreber prÌsenteres i en kontekst

Kernebogen til ottende klasse indeholder otte undervisningsforløb, der hver har • En introduktion med klassesamtale, indledende klasseaktivitet og synliggørelse af de faglige omrüder. • 2-4 scenarier, hvor de matematiske begreber prÌsenteres i en kontekst

hvor eleverne kan bygge, mĂĽle, eksperimentere, spille osv. r, hvor matematikken i scenarierne og aktiviteterne samles op og prĂŚciseres.

• • • •

r med trÌning og udfordrende opgaver den med fokus pü opgaver inden for kommunikations-, rÌsonnements-, problemløsningsgskompetencerne.

har et øget fokus pü evalueringen af elevprÌstationer gennem EVA-ark og observationer af tegn pü lÌring og der er øget anvendelse af digitale vÌrktøjer. De afsluttende breddeopgaver er trÌningsopgaver suppleret med mere udfordrende opgaver. Den sidste side, Eftertanken, er Ìndret mod mere kompetenceorienterede opgaver. Kernebogen til ottende klasse indeholder otte undervisningsforløb, der hver har • En introduktion med klassesamtale, indledende klasseaktivitet og synliggørelse af de faglige omrüder. • • • • •

3-5 aktiviteter hvor eleverne kan bygge, müle, eksperimentere, spille osv. Viden om-sider, hvor matematikken i scenarierne og aktiviteterne samles op og prÌciseres. Breddeopgaver med trÌning og udfordrende opgaver Eftertanken-siden med fokus pü opgaver inden for kommunikations-, rÌsonnements-, problemløsningsog modelleringskompetencerne.

Kernebog/Web er en trykt kernebog og giver lÌrer/elev adgang til www.kontextplus.dk.: �Viden om�-film, der gennemgür det faglige indhold i kapitlet Filer knyttet til GeoGebra, Excel, applets og skÌrmoptagelser HjÌlpeark til opgaver i kernebogen

LÌrervejledning/Web er en trykt lÌrervejledning. Den giver lÌreren en udvidet adgang til �SÌrligt for lÌreren� pü www.kontextplus.dk: • EvalueringssÌt som bestür af EVA-ark med facitliste og kommentarer • Facitliste til kernebogen • HjÌlpeark som supplement til kernebogen og støtte til løsning af opgaver •

• •

Tavlebog, KonteXt+ 8 Flexbog, KonteXt+ 8

Xt+ 7

www.kontextplus.dk er dynamisk og udvikles løbende.

dk er dynamisk og udvikles løbende.

MATeMATiK Kernebog/Web

ISBN 978-87-23502-711

9788723514356_Kernebog8_Omslag.indd 1

7

Til 9. klasse hører følgende materialer: • Kontext+ 8, Kernebog/ Web • Kontext+ 8, LÌrervejledning/Web • Tavlebog, KonteXt+ 9 •

Flexbog, KonteXt+ 9

www.kontextplus.dk er dynamisk og udvikles løbende.

MATeMATiK Kernebog/Web

ISBN 978-87-2351-4356   

 AlineA06/07/15 15.14

NIELS JAcOB HANSEN METTE cHRISTENSEN BENT LINDHARDT HENRIK THOMSEN

8. klasse

8

MATeMATiK Kernebog/Web

NY

ISBN 978-87-2351-4356   

AlineA

26/07/2016 16.14

AlineA

7. klasse

LĂŚrervejledning/Web er en trykt lĂŚrervejledning. Den giver lĂŚreren en udvidet adgang til

Oversigt over lĂŚringsmĂĽl og tegn pĂĽ lĂŚring

AlineA

AlineA

Niels jacob haNseN ¡ lars johNseN beNt liNdhardt ¡ heNrik thomseN

Kernebog/Web er en trykt kernebog og giver lÌrer/elev adgang til www.kontextplus.dk.: �Viden om�-film, der gennemgür det faglige indhold i kapitlet Filer knyttet til GeoGebra, Excel, applets og skÌrmoptagelser HjÌlpeark til opgaver i kernebogen

�SÌrligt for lÌreren� pü www.kontextplus.dk: • EvalueringssÌt som bestür af EVA-ark med facitliste og kommentarer • Facitliste til kernebogen • HjÌlpeark som supplement til kernebogen og støtte til løsning af opgaver •

Oversigt over lĂŚringsmĂĽl og tegn pĂĽ lĂŚring

Til 7. klasse hører følgende materialer: • Kontext+ 8, Kernebog/ Web • Kontext+ 8, LÌrervejledning/Web

følgende materialer: rnebog/ Web rervejledning/Web eXt+ 7

• • •

MATeMATiK Kernebog 9

MATeMATiK Kernebog 8

MATeMATiK Kernebog/Web 7

• • •

2-4 scenarier, hvor de matematiske begreber NYprÌsenteres i en kontekst 3-5 aktiviteter hvor eleverne kan bygge, müle, eksperimentere, spille osv. Viden om-sider, hvor matematikken i scenarierne og aktiviteterne samles op og prÌciseres. Breddeopgaver med trÌning og udfordrende opgaver Eftertanken-siden med fokus pü opgaver inden for kommunikations-, rÌsonnements-, problemløsningsog modelleringskompetencerne.

Digitale vÌrktøjer som regneark og GeoGebra inddrages. Se efter som kan vÌre en anbefaling af it som hjÌlpemiddel eller i nogle tilfÌlde refererer til filer pü www.kontextplus.dk. Ikonet henviser til skÌrmoptagelser, der vejleder eleverne i brugen af de digitale vÌrktøjer.

Digitale vÌrktøjer som regneark og GeoGebra inddrages. Se efter som kan vÌre en anbefaling af it som hjÌlpemiddel eller i nogle tilfÌlde refererer til filer pü www.kontextplus.dk. Ikonet henviser til skÌrmoptagelser, der vejleder eleverne i brugen af de digitale vÌrktøjer.

som regneark og GeoGebra inddrages. Se efter som kan vÌre en m hjÌlpemiddel eller i nogle tilfÌlde refererer til filer pü www.kontextplus.dk. Ikonet optagelser der vejleder eleverne i brugen af de digitale vÌrktøjer.

rnebogen samlet udgave. ĂŚringsmĂĽl og tegn pĂĽ lĂŚring

MATeMATiK Kernebog/Web

er en gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra de forenklede FĂŚlles MĂĽl, og tĂŚnkt ind i en lĂŚringsmĂĽlstyret undervisning.

dste trin er et fagligt solidt lÌrebogssystem med en gennemtÌnkt og afprøvet struktur. virkeligheden og et genkendeligt hverdagssprog ind i matematikkens verden af symboler

rvejledning/Web er en trykt lÌrervejledning. Den giver lÌreren en udvidet adgang til en� pü www.kontextplus.dk: Ìt som bestür af EVA-ark med facitliste og kommentarer

www.kontekstplus.dk er dynamisk og udvikles løbende.19/05/14 13.39

9788723510228_omslag.indd 1

ebog/Web er en trykt kernebog og giver lĂŚrer/elev har adgang til www.kontextplus.dk.: ilm, der gennemgĂĽr det faglige indhold i kapitlet GeoGebra, Excel, applets og skĂŚrmoptagelser pgaver i kernebogen rbejdsark

Til 6. klasse hører følgende materialer: • Kontext+ 6, Kernebog/ Web • Kontext+ 6, LÌrervejledning/Web • Flexbog, KonteXt +6

   ISBN 978-87-23510-228

AlineA

 

4. klasse

gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra de nye forenklede nkt ind i en lĂŚringsmĂĽlstyret undervisning.

LÌrervejledning/Web er en trykt lÌrervejledning. Den giver lÌreren en udvidet adgang til �SÌrligt for lÌreren� pü www.kontextplus.dk • 8 evalueringssÌt som bestür af EVA-ark med facitliste og kommentarer • Facitliste til kernebogen • HjÌlpeark i en samlet udgave

AlineA

  

Kernebog/Web er en trykt kernebog og giver lÌrer/elev adgang til www.kontextplus.dk.: 8 �Viden om�-film, der gennemgür det faglige indhold i kapitlet Filer knyttet til GeoGebra, Excel, applets og skÌrmoptagelser HjÌlpeark til opgaver i kernebogen Supplerende arbejdsark

AlineAAlineA

  

• • • •

MATeMATiK Kernebog/Web 6

indeholder fagligt diagnosticerende test og elevernes kommunikation af egen viden. icerende test – EVA ark – findes i web-delen pü www.kontextplus.dk. Til elevens ion af egen viden inddrages multimodale virkemidler.

Der indgür gennem hele mellemtrinnet inddragelse af digitale vÌrktøjer oftest regneark og GeoGebra.

MATeMATiK Kernebog/Web 5

MATeMATiK Kernebog/Web 4

de breddeopgaver indeholder et bredere udvalg af enkle fĂŚrdighedsopgaver og ende opgaver.

Kernebogen indeholder 8 kapitler, der hver har • En Introduktion med klassesamtale, indledende klasseaktivitet og synliggørelse af de faglige omrüder. • 2-3 scenarier, hvor de matematiske begreber prÌsenteres i en kontekst. • 3-5 aktiviteter hvor eleverne kan bygge, müle, eksperimentere, spille osv. • Viden om-sider, hvor matematikken i scenarierne og aktiviteterne samles op og prÌciseres. • TrÌningsopgaver og udfordrende opgaver. • Eftertanken-siden med fokus pü opgaver indenfor kommunikation, rÌsonnement og problemløsning.

METTE STRANDGĂ…RD CHRISTENSEN NIELS JACOB HANSEN LARS JOHANSEN BENT LINDHARDT

9

Grundpakken fĂĽs ogsĂĽ som i-bog fra 4. klasse. î’ˆ Supplerende: + Plakater + TrĂŚningshĂŚfter

AlineA

9. klasse

Side 23


LÆRINGSFORLØB

Sådan er KonteXt+ bygget op I KonteXt+ er forløbene opbygget efter læringshjulet. Grundtanken er, at matematikken bygges på erfaringer.

KonteXt+ til indskoling

Tænk efter, Læs og svar samt evaluering

Opgaveløsning

Fase 1: Førtanken, læringsmål og værksteder Førtanken foregår som en klassesamtale, hvor sammenhænge og faglige begreber introduceres i en hverdagskontekst. I værkstederne skaber eleverne personlige, praktiske og eksperimentelle erfaringer med matematikken gennem fx spil, undersøgelser og målinger. Fase 2: Matematik i en kontekst Eleverne møder matematikken i 2-3 hverdagshistorier om Familien Tal, som eleverne kan indleve sig i. Eleverne oplever, at matematikken ”kan bruges til noget”.

Side 24  Matematik

Førtanken, læringsmål og værksteder

Matematik i en kontekst

Fase 3: Opgaveløsning Med afsæt i historien bevæger eleverne sig ind i matematikkens verden og løser færdighedsopgaver, der træner tanken. Fasen afsluttes med en grubler til elever, der søger udfordringer. Fase 4: Tænk efter og evaluering Tænk efter-siden er opsummerende opgaver, hvor eleverne får mulighed for at formulere og vise deres matematiske kompetencer og viden. Elevernes målopfyldelse inden for kapitlets stofområde evalueres via Tænk efter-siden og EVA-arket, som indeholder opgaver i færdigheder og problemløsning.


KonteXt+ til mellemtrin og udskoling

Eftertanken og evaluering af kompetencer og færdigheder Breddeopgaver, lukkede og åbne matematiske opgaver Viden om, matematisk sprog og sammenhænge

Fase 1: Intro og synlige mål (Førtanken) Introen foregår som en klasseaktivitet og inddrager elevernes umiddelbare forståelse og erfaringer med de matematiske begreber, de skal arbejde med. Læringsmålene synliggøres for eleven. Fase 2: Kontekst (Fordybelse) Eleverne møder 2-4 fortællinger eller scenarier, der indeholder beskrivelser og spørgsmål, hvor de matematiske begreber præsenteres i en kontekst. Eleverne får på den måde mulighed for at skabe sig mentale billeder af, ”hvad det handler om”. Fase 3: Aktiviteter (Praktisk og eksperimentel matematik) Eleverne tænker og taler matematik, og de oplever matematikken ved at gøre og røre i praktiske og eksperimenterende aktiviteter, også med digitale værktøjer.

Førtanken, intro og synlige mål

Matematik i en kontekst

Aktiviteter, eksperimentelle og praktiske forløb

Fase 4: Viden om (Matematisk viden) Elevernes erfaringer opsummeres til mere formel matematisk viden, og det faglige sprog præciseres. Viden om gennemføres typisk som fællesarbejde for hele klassen. Fase 5: Breddeopgaver (Træning) Breddeopgaverne er et bredt udvalg af træningsopgaver, som eleverne kan udføre individuelt. De indeholder både lukkede og mere åbne problemløsende opgaver. Fase 6: Eftertanken og evaluering Eftertanken er opsummerende opgaver, hvor eleverne får mulighed for at formulere og udfolde deres matematiske kompetencer og viden. Elevernes målopfyldelse inden for kapitlets stofområde evalueres via Eftertanken og EVA-arket, som indeholder opgaver i færdighed og problemløsning.

Side 25


NYHED Træningshæfter til mellemtrinnet De nye reviderede træningshæfter til mellemtrinnet træner elevernes brug af regnestrategier, notatregning og overslagsregning, og i afsnittet Læs og forstå trænes eleverne i tekstforståelse. Træningshæftet består af: —— Blandede opgaver til repetition af tidligere faglige emner —— Opgaver, der knytter sig til scenarierne i kernebogens stof i kapitlerne —— ”Læs og forstå”- opgaver med træning i tekstopgaver —— Træning i anvendelse af GeoGebra og regneark. —— Til hæfterne hører også et website med vejledningsfilm, facitlister, Geogebra og regnearksopgaver.

På kontextplus.alinea.dk er der supplerende opgaver og vejledningsfilm.

Side 26  Matematik


Side 27


LÆRINGSFORLØB

Sæt de matematiske kompetencer i spil Matematrix 0.-9. klasse | Grundsystem Matematrix er et fagligt og velstruktureret matematiksystem, som inspirerer eleverne til læring. Med Matematrix præsenterer du eleverne for det matematiske kernestof gennem varierede undervisningsforløb med klare og gennemskuelige pointer. Grundbogens opbygning gør det nemt at tilrettelægge en undervisning med fokus på færdigheder, begreber, kompetencer og læringsmål. QR-koder i grundbøgerne henviser til faglige film, så elever og forældre altid har adgang til faglige gennemgange og løsningsforslag.

Begrebs- og kompetenceudvikling Med et fagligt udgangspunkt stiller Matematrix skarpt på en række veldefinerede kerneområder. I systemet er der plads til både faglig fordybelse og tematiske krumspring. Elevernes matematikforståelse styrkes med henblik på at understøtte en sikker begrebsforståelse og talbehandling. På alle klassetrin er der otte forskellige undersøgelser, som lægger op til projektorienteret undervisning, hvor kompetencerne for alvor kommer i spil.

Fokus på hverdagens problemløsning Matematrix er kendetegnet ved sit store fokus på elevernes matematiske kompetencer. Gennem skoleforløbet udvikler eleverne deres evne til at løse forskellige problemer fra dagligdagen med matematik. Matematisk kompetence handler ikke kun om konkrete færdigheder, men også om at kunne analysere, gennemskue og løse hverdagens matematiske udfordringer og problemer. Eleverne oplæres i at omsætte deres konkrete matematiske færdigheder til anvendelse og handling i en praktisk hverdagssituation.

Nemt at planlægge Det er nemt at planlægge din undervisning, da aktiviteterne er struktureret ud fra, hvilket matematisk emne og hvilke kompetencer der primært er i spil. Lærervejledningen beskriver, hvilke kompetencer der er fokus på i hvert kapitel, og hvilke opgaver der især træner dem. Det er derfor også nemt at tilrettelægge en differentieret undervisning, der styrker elevernes individuelle kompetencer. Har du bog, har du web! Når du køber en Elevbog/Web eller Lærervejledning/Web, får du samtidig adgang til websitet matematrix.alinea.dk. Her finder du de webressourcer, der hører til klassetrinnet, fx Excel-regneark, GeoGebrafiler og faglige film. Der er desuden adgang til arbejds- og evalueringsark, læringsmål, årsplaner, facitlister og tavlebog. I indskolingen får du også adgang til det kreative digitale værktøj FotoMat.

Matematrix er:

++ Fokus på kompetencer, begreber og færdigheder

++ Faglig fordybelse og tematiske krumspring ++ Gode muligheder for differentiering

++ Relevante eksempler fra elevernes hverdag Side 28  Matematik


Udvalgte elevbøger i systemet Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgaard Jensen, Niels Højgaard Nielsen og Lone Kathrine Petersen

Spil for 2

Matematrix 0. klasse

Matematrix 1B · Elevbog Ram 31 / Web

Matematrix 2B · Elevbog / Web

Per Gregersen · Carsten Hedegaard · Tomas Højgaard Jensen · Lone Kathrine Petersen

Per Gregersen · Carsten Hedegaard · Tomas Højgaard Jensen · Lone Kathrine Petersen

9

t få 3 af

Spilleregler

å linje

Brug to terninger og spillebrikker

Spillet er slut, når de to brikker står over for hinanden. Den spiller, hvis brik står uden for cirklen, når spillet er slut, placerer

3

4

5

6

2 3 4 5 6

6 6

1

0

2

ISBN 978-87-23-51284-0

Spiller 1 Spiller 2

9

1

5 5

200

10

600

Spilleregler

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Begge spillere skal bruge 4 brikker. Spiller 1 placerer brikkerne på

, spiller 2 på

0

to personer 80

600

4+

1 1000

0

80

504 0

100

788723

515544

0 1 2 www.alinea.dk

Har du bog, Spilleregler har du web!

6

Brikkerne må ikke skifte bane og springe over hinanden.

7

8

9

10 11 12

Alinea Den spiller, der først får sine tre brikker på plads på modstanderens

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

”baglinje” har vundet. Det store felt i midten skal ikke benyttes.

514092 ksifarG ekkyL YN regninplæjh XIRT

Den spiller, der foretager det sidste træk, vinder runden.

9788723525321_omslag.indd 1

17/11/15 11.43

Vinder: Den spiller, der først får udfyldt hele sit skema.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

9 788723

ved at springe over en brik, såfremt der er en tom plads bagved.

Alinea

www.alinea.dk

27 12

9

+

15

18

15 : 3 = 5

24

21

:

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

514092 ksifarG ekkyL YN regninplæjh XIRT

514092 ksifarG ekkyL YN regninplæjh XIRT

Matematik · 3. klasse · Elevbog · Web

Har du bog, har du web!

ISBN 978-87-23-51617-6

22/11/2016 11.25

1

0

522795

alinea.dk

Matematik · 3. klasse · Elevbog · Web

ske kernestof præsenteres i overskuelige og konkrete e med mange eksempler. Et varieret udbud af øvelser per, giver mulighed for at give eleverne en differentieret med fokus på mellemtrinnets matematiske begreber og ns praktiske anvendelse.

er der helt grundlæggende tænkt i læringsforløb med pointer. Hvert kapitel indeholder opslag, der giver faglig fordybelse, forundring og tematiske krumspring.

safsnittet bagerst i bogen lægger i høj grad op til modellering og tilgodeser fagets mundtlige dimension samarbejdsformer.

26/05/15 10.31

172

173

174 175 176 1 100 101 102

160

161 162

163

150

151

152

153

140

141

142

143

164 165 90 91 154 155 80 81 144 145 70 71 134 135 60 61

171

130

131

132

133

120

121

122

123

111

112

113

114 115 116 40 41 42

101

102

103

104 105 106 1 30 31 32

90

91

92

93

94 95 96 20 21 22

80

81

82

83

86 85 84 10 11 12

70

71

72

73

74 0

75 1

76 2

60

61

62

63

64

65

66

50

51

52

53

54

55

56

2

3

3

6

4

9

5

12

15

40

41

42

43

44

45

46

30

31

32

33

34

35

36

20

21

22

23

24

25

26

10

11

12

13

14

15

16

0

1

2

3

4

5

6

3. klasse

NYHED JUNI 2020

klassesæt gives der adgang til resurser på linea.dk. Det drejer sig blandt andet om arbejdsark,

ISBN 978-87-23-52795-0

527950

Matematik · 5. klasse · Grundbog · Web

safsnittet sidst i bogen har fokus på spektet, som er et centralt område i Matematrix. undersøgelserne giver eleverne mulighed for at ge deres matematiske viden og færdigheder til løsning lingerne og derved bringe deres kompetencer i spil.

Matematrix er et katalog af aktiviteter med masser af relevante og varierede udfordringer.

GRUNDBOG/WEB MATEMATRIX 8 indeholder ti kapitler med klar fokusering på matematisk kernestof. Kapitlerne er opbygget efter timeglasmodellens seks forløbsfaser, der tilgodeser både kompetenceudvikling, problemløsning og færdighedsregning. Differentiering er en vigtig del af Matematrix, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved mangfoldigheden af aktiviteter. Grundbogens opbygning gør det nemt at finde de faglige udfordringer, der passer bedst til den enkelte elev. Undersøgelsesafsnittet sidst i bogen har fokus på anvendelsesaspektet, som er et centralt område i Matematrix. Arbejdet med undersøgelserne giver eleverne mulighed for at anvende deres matematiske viden og færdigheder til løsning af problemstillingerne og derved bringe deres kompetencer i spil.

RIX er brugen af regneark, Geogebra og faglige film del af konceptet.

le resurser findes på www.matematrix.dk

MATEMATRIX 9 indeholder ni kapitler med klar fokusering på GRUNDBOG/WEB matematisk kernestof. Kapitlerne er opbygget efter timeglasmodellens seks forløbsfaser, der tilgodeser både kompetenceudvikling, problemløsning og færdighedsregning. Differentiering er en vigtig del af Matematrix, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved mangfoldigheden af aktiviteter. Grundbogens opbygning gør det nemt at finde de faglige udfordringer, der passer bedst til den enkelte elev. Undersøgelsesafsnittet sidst i bogen har fokus på anvendelsesaspektet, som er et centralt område i Matematrix. Arbejdet med undersøgelserne giver eleverne mulighed for at anvende deres matematiske viden og færdigheder til løsning af problemstillingerne og derved bringe deres kompetencer i spil. I MATEMATRIX er brugen af regneark, Geogebra og faglige film en integreret del af konceptet.

Alle de digitale resurser findes på www.matematrix.dk

Alle de digitale resurser findes på www.matematrix.dk

ALINEA

9 788723 038463

7. klasse

ISBN 978-87-23-03845-6

ALINEA

8. klasse

9788723038456_omslag.indd 1

MATEMATRI 9 8 PER GREGERSEN · TOMAS HØJGAARD JENSEN · LENE HVILSOM LARSEN · BO BOISEN PEDERSEN · HELLE THORBJØRNSEN

PER GREGERSEN · KAJ JENSEN · TOMAS HØJGAARD JENSEN · BO BOISEN PEDERSEN

GRUNDBOG/WEB GRUNDBOG/WEB

ALINEA

ISBN 978-87-23-03846-3

9788723038463-Omslag.indd 1

MATEMATRIX 9, Grundbog/Web Matematrix er et katalog af aktiviteter med masser af relevante og varierede udfordringer.

PER GREGERSEN · KAJ JENSEN · TOMAS HØJGAARD JENSEN · BO BOISEN PEDERSEN

ALINEA

www.alinea.dk

MATEMATRI 8

I MATEMATRIX er brugen af regneark, Geogebra og faglige film en integreret del af konceptet.

ALINEA

ISBN 978-87-23-03847-0

Matematrix  Grundpakke: + Elevbøger inkl. web + Arbejdsbøger 4.-6. klasse + Lærervejledninger inkl. web og tavlebog

6. klasse

MATEMATRIX 9, GRUNDBOG/WEB

g er en vigtig del af Matematrix, hvilket bl.a. kommer mangfoldigheden af aktiviteter. opbygning gør det nemt at finde de faglige der passer bedst til den enkelte elev.

TOMAS HØJGAARD JENSEN · LENE HVILSOM LARSEN · BO BOISEN PEDERSEN · HELLE THORBJØRNSEN MATEMATRIX 8, Grundbog/Web

Matematik · 6. klasse · Grundbog · Web

5. klasse

MATEMATRIX 8, GRUNDBOG/WEB

X 7 indeholder ni kapitler med klar fokusering på ernestof. Kapitlerne er opbygget efter timeglasmodellens ser, der tilgodeser både færdighedsregning, ng og kompetenceudvikling.

MATEMATRI 7

MATEMATRIX 7, GRUNDBOG/WEB

X 7, Grundbog/Web r et katalog af aktiviteter med masser af relevante udfordringer.

11/06/2018 13.42

146 1 72 136 1 62

124 125 126 1 51 52 50

110

r, GeoGebrafiler, faglige film og lydfiler.

4. klasse

166 1 92 156 1 82

100

Per Gregersen, Tomas Højgaard Jensen, Lone Kathrine Petersen og Helle Thorbjørnsen

NYHED

Matematik · 4. klasse · Grundbog · Web

142 132

184 185 186 1 110 111 112

6

alinea.dk

141 131

194 195 196 1 120 121 122

X 4 indeholder et screeningskapitel, ti faglige kapitler og gelser.

9 788723

140 130 193 183

16/11/2016 13.31

2. klasse

Per Gregersen, Tomas Højgaard Jensen, Lone Kathrine Petersen og Helle Thorbjørnsen

MATEMATRIX 4 · 4. klasse · Grundbog · Web

ånd føres eleverne ind i 4. kl. Der er stadig plads til matik, leg og spil, men samtidig lægges der i højere grad ngen, vægt på matematisk præcision og tankegang.

152

192

9788723522795_omslag.indd 1

1. klasse

Per Gregersen, Tomas Højgaard Jensen, Lone Kathrine Petersen og Helle Thorbjørnsen

r et katalog af aktiviteter, der både indeholder ng, undersøgende opgaver, færdighedstræning og de aktiviteter.

151

514092 ksifarG ekkyL YN regninplæjh XIRT

0

Alinea

9788723516176_omslag.indd 1

514092 ksifarG ekkyL YN regninplæjh XIRT

172

161 162

150

ISBN 978-87-23-52279-5

0

www.alinea.dk

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

0. klasse

171

160

182

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

19/05/2017 13.59

181 182

514092 ksifarG ekkyL YN regninplæjh XIRT

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

9788723511430_omslag.indd 1

191 192

180

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415 TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

Materialer: To gange tre spillebrikker i to forskellige farver.

9 788723

Matematik · 0. klasse · Elevbog · Web

19056 191 49180 181

170

525321

alinea.dk

200

42

30

ISBN 978-87-23-52532-1

Et træk består i at flytte en brik til et tilstødende tomt felt eller

5

Der må kun være én brik på hvert felt.

ISBN 978-87-23-51143-0

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

Spillerne skiftes til at flytte en af sine tre brikker.

4

35

0

6

700

Startopstilling

3

28

21

14

3

300

0

9

På skift flyttes en brik 1, 2 eller 3 felter frem og tilbage.

3 · 4 betyder, at du 3 gange skal tage 4.

63

7

Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgaard Jensen og Lone Kathrine Petersen

Matematrix 3A

700

0

90

70

0

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

9788723515544_omslag.indd 1

522962

300

500

4=

4+

ISBN 978-87-23-51554-4

.

Alinea

www.alinea.dk

4 4

1

2

1

7 7

ISBN 978-87-23-52296-2

29

Gra

Lyk

3

2 2 3 3

8 8

NY

hjæ

1

11

9 9 9788723512840_omslag.indd 1

alinea.dk

fisk

ke

er

ing

lpn

IX

TR

4

10 10

9 788723

15 04

en centicube i sit skema. Herefter spilles der endnu en omgang. Den spiller, der først Spilleplade for fyldt sit skema, 2 vinder spillet.

5

Vindere

0 30 80 9 20 50 70 60 0 100 10 4 6

Startopstilling

2

Spillerne rykker efter tur deres brik 1, 2 eller 3 felter fremad.

Kast den ene terning og vælg om du vil lægge en brik på det tal på spillepladen, som terningen viser. Hvis du vælger også at kaste den anden terning, skal du lægge de to terninger sammen og anbringe en brik på tallet. Rammer du et tal, som du allerede har dækket, går turen over til den anden spiller.

på linje.

1 1000

400

Hver spiller har en brik og starter på henholdsvis felt ”1” og ”2”.

Vinder er den, der først får dækket hele sin plade.

10

Spil for 2

Spilleregler

Hver spiller bruger sin egen spilleplade.

brikker

ns zone

Spiller 2

Spiller 1

e springe

eller på

2

11 2 10 2 33 1 1 13 4 8 8 154 4 7 15 6 5 7 17 616 18 19 2110 12 1 12

9 10 8 99

6

7

5

6

200

Matematrix 2A · Elevbog / Web Spil for

190

170

100

Per Gregersen · Carsten Hedegaard · Tomas Højgaard Jensen · Lone Kathrine Petersen

4

5

Per Gregersen · Carsten Hedegaard · Tomas Højgaard Jensen · Lone Kathrine Petersen

3

10

4

Matematrix 1A · Elevbog Frem / Web og tilbage

Spilleplade 1

1 1

2

3

å et tomt

sig et trin i

12 12

11 11

1

kift en

Dæk dit ur Spil for 2

Matematrix 3B

00

400

0 1 2

200

Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgaard Jensen og Lone Kathrine Petersen

Spil for 2

100 10 1 100 10 1

Ude eller inde

e

Grundpakken fås også som i-bog fra 4. klasse.  Supplerende: + Træningshæfter + Plakater

ALINEA

9. klasse

07/07/15 15.34

27/07/2016 15.51

Side 29


LÆRINGSFORLØB

Sådan er Matematrix bygget op I Matematrix er forløbene opbygget efter en læringsmodel kaldet timeglasmodellen, som gør det let at tilrettelægge, udføre og differentiere undervisningen.

INTRO • fælles snak • skabe interesse

INTRO-AKTIVITETER • spørge tilbage • skabe nye behov • pege frem

GENNEMGANG • ny viden

ØVELSER • ind på rygraden • træne indtil man mestrer

OPGAVER • løse problemer • anvende • udforske • samarbejde • udfordre

FAGLIGE OG TEMATISKE OPSLAG • møde nye, beslægtede begreber • arbejde i virkelighedsnær kontekst

EVALUERING • udvise kompetence • udtrykke forståelse • vise færdigheder • nye mål?

Intro Her lægges op til samtale om kapitlets faglige emne, og der tages udgangspunkt i en situation, eleverne kender. Intro-aktiviteter Eleverne arbejder med aktiviteter, der dels genopfrisker tidligere lærte faglige begreber, dels peger frem mod og skaber behov for ny læring. Gennemgang Her er der fokus på kapitlets matematiske begreber og metoder, som præsenteres og eksemplificeres med udgangspunkt i elevernes matematiske erfaringer fra tidligere. De faglige film øger tilgængeligheden for eleverne. Øvelser Her trænes gennemgangens begreber og metoder. Der lægges op til gentagelser, så eleverne bliver fortrolige med stoffet. Opgaver Opgaverne afspejler virkelighedens problemstillinger mest muligt. De første opgaver er ret enkle, men sværhedsgraden stiger, og de sidste opgaver i hvert kapitel er mere udfordrende. Opgavernes forskellige sværhedsgrad gør dem derfor velegnede til differentiering. Faglige og tematiske opgaver I 4.-9. klasse arbejder eleverne med faglige opslag, hvor der er fokus på beslægtede begreber eller underbegreber til kernestoffet i gennemgangen. I tematiske opslag lægges der op til at anvende den nye viden i virkelighedsnære kontekster. Evaluering Evalueringen har fokus på både kompetencer, begrebsforståelse og færdigheder, og eleverne kan selv tjekke, om og i hvilket omfang de faglige mål er nået.

På hver årgang er der desuden otte Undersøgelser, som lægger op til projektorienteret arbejde og udfordrer elevernes kompetencer.

Side 30  Matematik


Trix til indskolingen I 0.-3. klasse guider troldmanden Trix eleverne igennem matematikken, sĂĽ det bliver sjovt at lĂŚre.

Side 31


LÆRINGSFORLØB

”Matematikhåndbogen er et let tilgængeligt opslagsværk, nem at navigere rundt i og godt fodret med fine eksempler. Alle forklaringer er i et passende sprog, som er i ’akademisk børnehøjde’”. Simon Lindal, Rungsted private Realskole

Side 32  Matematik


4 19 6% 0 / 8. ( 7= ) + Lad dine elever

a = b = c sin(A) sin(B) sin(C)

finde svarene selv Matematikhåndbogen

a

f(x)=ax +bx+c

5.-10. klasse | Opslagsværk

2

Hvordan finder man rumfanget af en cylinder? Hvad er en symmetriakse? Hvordan finder jeg 15 procent af 300 kr.? I Matematikhåndbogen kan eleverne selv finde svar på spørgsmålene og erfare, at de ofte kan uden hjælp fra læreren. Matematikhåndbogen behandler alle grundskolens centrale stofområder og er et enkelt og overskueligt arbejdsredskab.

5

Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog, og teorien bag begreberne er præsenteret i form af definitioner, illustrationer og konkrete eksempler. Det omfattende register betyder, at det er hurtigt og nemt at finde det, man leder efter.

A

Stoffet er emneopdelt, og bogen kan derfor anvendes til såvel enkeltopslag af matematiske ord, symboler og begreber som til repetition af større emner. Bogen er oplagt til eksamensforberedelse. Matematikhåndbogen henvender sig til: —— Elever, der har brug for hjælp til selvhjælp —— Forældre, der vil hjælpe deres børn med matematik —— Studerende ved alle videregående uddannelser, hvor grundskolens pensum i matematik forudsættes bekendt.

O

B

Indholdet er det samme som i Matematrix, Matematisk opslagsbog.

h

3 b

Side 33


LÆRINGSFORLØB

Gør eleverne til aktive deltagere og kreative skabere i den digitale verden Lær at Kode 4.-10. klasse | Serie Lær at Kode er bøger til mellemtrinnet og udskolingen, der ikke kun lærer eleverne at programmere, men også lærer dem at tænke kreativt og få en struktureret tilgang til teknologi. Eleverne får en grundlæggende forståelse for, hvor og hvordan teknologien kan være en løsning på mange udfordringer.

discipliner. De gennemfører opgaver i forskellige programmeringssprog – fra Scratch og HTML til App Inventor, Python og C# – men også i et velkendt program som PowerPoint. Lær at Kode i C# med Mads og Lauritz I en ny Lær at Kode-bog introducerer de to unge forfattere os for kodesproget C#, som man udtaler ’C Sharp’. Det er nemt at komme i gang med, og samtidig er det et rigtigt kodesprog, der også bruges af den mere erfarne programmør. I bogen er der fokus på opgaver og programmer, der har særlig relevans for matematik.

Kom nemt i gang med programmering Bøgerne bygger på et prisvindende koncept (NACCE award 2015) fra England, hvor programmering kom på skoleskemaet i 2014. Bøgerne fik blandt andet prisen for deres enkle og velstrukturerede opbygning, som gør det muligt for alle at prøve kræfter med programmering.

Lær at Kode er kendetegnet ved: —— At hjælpe eleverne til at tænke logisk og struktureret —— At gøre eleverne kreative, skabende og innovative i den digitale verden —— At skabe en let adgang til kodning for lærere.

Systemet består af elevbøger med trin-for-trin-opgaver. Eleverne træner kompetencer i grundlæggende kodnings-

Har du bog, har du web! Når du køber Elevbog/Web, får du samtidig adgang til websitet lærkode.alinea.dk med introduktionsvideoer, link til programmerne, opgavevejledninger og ekstraopgaver.

Lær at Kode  + Elevbøger inkl. web   og vejledninger

Forfattere: Mads Remvig, Mads Villum Nielsen og Lauritz Christian Holme

Elevbøger i serien

• Færdige kodeforløb til fx understøttende undervisning eller temauge • Strukturerede øvelser med klar progression • Website med videovejledninger og ressourcer på

lærkode.dk

Lær at kode er:

• Færdige kodeforløb til fx understøttende undervisning eller temauge • Strukturerede øvelser med klar progression • Website med videovejledninger og ressourcer på

ISBN 978-87-23-50389-3

ISBN xxxxxxxxxx

Side 34  Matematik

Claire Lotriet

Lær at kode er:

• Færdige kodeforløb til fx understøttende undervisning eller temauge • Strukturerede øvelser med klar progression • Website med videovejledninger og ressourcer på

Mads Remvig

4.-10. klasse

4

Lær at

K de Claire Lotriet

ISBN 978-87-23-50389-3

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

Alinea

www.alinea.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

Mads Remvig

4.-10. klasse

Alinea

www.alinea.dk

alinea.dk

4.-10. klasse

K de

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og links til programmerne.

ISBN 978-87-23-50389-3

alinea.dk

Mads Remvig

Alinea

www.alinea.dk

alinea.dk

9 788723 503893

3

Elevbog/ Web

lærkode.dk

ISBN xxxxxxxxxx

alinea.dk

www.alinea.dk

Claire Lotriet

lærkode.dk

ISBN 978-87-23-50389-3

9 788723 503893

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og links til programmerne.

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundredes kompetencer med Lær at kode. Serien kan bruges på mellemtrinnet og i overbygningen og består af fire elevbøger og et website.

Claire Lotriet • Mads Remvig

Lær at kode er:

2

Lær at

Elevbog/ Web Bliv monstergod til at kode!

Lær at kode 4 · Elevbog/Web

Claire Lotriet

K de

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundredes kompetencer med Lær at kode. Serien kan bruges på mellemtrinnet og i overbygningen og består af fire elevbøger og et website.

Claire Lotriet • Mads Remvig

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og links til programmerne.

Lær at

Elevbog/ Web Bliv monstergod til at kode!

Lær at kode 3 · Elevbog/Web

1

Claire Lotriet • Mads Remvig

Claire Lotriet • Mads Remvig

K de

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundredes kompetencer med Lær at kode. Serien kan bruges på mellemtrinnet og i overbygningen og består af fire elevbøger og et website.

Lær at kode 2 · Elevbog/Web

Lær at kode 1 · Elevbog/Web

Lær at

Elevbog/ Web Bliv monstergod til at kode!

Mads Remvig

4.-10. klasse

Alinea


Lær at kode i C# 5 · Elevbog/Web

Elevbog/ Web

Mads xxxx • Lauritz xxxx

5

Lær at

Kode i C# med Mads og Lauritz

”Alle børn bør have kendskab til programmering som en naturlig del af deres dannelse. Vi har selv igennem vores skoleforløb savnet programmering som en del af undervisningen. Derfor har vi skrevet en bog, som gør det nemt at komme i gang.”

ISBN 978-87-23-51400-4

alinea.dk

www.alinea.dk

Alinea

Mads og Lauritz går i gymnasiet og har skrevet bogen Lær at Kode i C#.

7.-10. klasse

Side 35


LÆRINGSFORLØB

i-bog

– din bog på skærmen i-bog giver dig den digitale udgave af de bøger, du allerede kender, og med alle de digitale ressourcer, præcis hvor du skal bruge dem. i-bog indeholder grundbog og arbejdsbog suppleret med digitale ressourcer som fx lyd, video, arbejdsark og relevante links. Den er nem, stabil og hurtig at komme i gang med. Og så kører den på pc, Mac, Chromebook, tablet og mobiltelefon. Få vores kendte titler som i-bog I i-bogen er alt elevmateriale til et klassetrin samlet i én pakke. Se dem alle på minside.alinea.dk.

Side 36  Matematik


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

M

A

T

I

K

S

O

B

I

M

O

P

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

I

S

T

O

R

I

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M

F

U

N

D

S

F

A

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O

M

S

O

U

P

I

O

N

K

P

S

X

I

L

K

U

N

D

S

K

A

B

F

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

I for D N elevernes N er vigtig VDen T A G Træning læring.

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

Z

S

A

Y

O

Æ

R

D

Y

N

S

G

S

E

L

S

V

R

P

H

K

Y

M

U

N

S

L

D

støtter udviklingen af faglige færdigheder,

R

E

A

D

I

N

B

E

F

I

N

G

S

F

O

R

I

Ø

B

O

M

A

N

D

E

T

S

O

R

O

F

M

E

D

S

Æ

R

L

I

L

E

G

A

S

C

V

L

T

P

B

E

H

O

V

P

B

F

R

G

H

J

Q

A

R

U

G

G

T

H

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z

styrker hukommelsen og øger selvtilliden.

Find træning til matematik på de næste sider.

Side 37


TRÆNING

Gå i træningslejr – gå på opdagelse! CampMat 1.-6. klasse | Digitalt læremiddel Når dine elever skal træne de matematiske færdigheder, skal det være på en intelligent måde, og så må det også gerne være sjovt og motiverende! Begge dele finder du i det digitale træningslæremiddel CampMat. Meget mere end bare træning I CampMat er der flere end 12.000 opgaver. Det svarer til lige så mange opgaver, som der er på 10. klassetrin i matematik. Men dine elever skal ikke løse dem alle! Vi har sat en individuel GPS på hver elevs læringssti, så eleven altid bliver præsenteret for opgaver på et passende fagligt niveau, på den rigtige måde og i et passende tempo. Og naturligvis et fornuftigt antal!

Side 38  Matematik

CampMat er udviklet sammen med elever og indeholder derfor spilelementer, som eleverne kender, og som motiverer dem til at blive udfordret. Undervejs møder de korte instruktionsfilm, der støtter og inspirerer til udvikling af gode regnestrategier. CampMat er struktureret efter målparrene i Fælles Mål, og som lærer kan du hele tiden følge med i dine elevers arbejde og progression – både klassen som helhed og den enkelte elev. Den præcise feedback giver en unik mulighed for at gå i dialog med den enkelte elev og udvikle den enkeltes potentiale bedst muligt. Vi ses i campen!


Bruger du Format, KonteXt+, Matematrix eller Matematikportalen? CampMat er udviklet som supplement til din daglige undervisning og kan kombineres direkte med matematiksystemerne Format, KonteXt+, Matematrix eller Matematikportalen. Når klassen arbejder i matematiksystemet, kan de træne det aktuelle emne i CampMat.

”En af CampMats største styrker er den direkte kobling til KonteXt+, Format, Matematrix og Matematikportalen, så træningen altid sker i tæt samspil med læringsforløb." Rikke Gregersen, redaktør på CampMat

Side 39


TRÆNING

Besøg byen, der gør træning til en leg Villeby 0.-6. klasse | Digitalt læremiddel I Villeby møder dine elever et farverigt, indtagende og intuitivt univers, der gør træningen til en leg. Lad blandt andre Sara, Emre og direktør Salami hjælpe dine elever til faglig forståelse gennem sjove faglige træningsspil, sange, faktatekster, videoer og meget mere. Opgaver og aktiviteter er intuitive og legende og leder eleverne gennem arbejdet med de fundamentale begreber inden for det enkelte fag. Brug Villeby i din undervisning, når dine elever har brug for at træne fagets fundamentale begreber uafhængigt af bogsystemer og niveau, og håndpluk de elementer, der passer til netop din undervisning. Villeby har 5.000 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene, så du får et solidt fundament til en varieret undervisning.

Side 40  Matematik

Villeby dækker fagene: —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Natur/teknologi Historie Kristendomskundskab Idræt Musik Billedkunst Madkundskab


Villeby er blevet byfornyet! Vi har gjort det nemmere for dig og dine elever at arbejde i Villeby. Byen har fået et nyt, lækkert design og en nemmere navigation, men indholdet er præcis, som du kender det. Alt samlet under fag Den største ændring er, at vi har samlet alle trin under faget. Det betyder, at du først vælger dit fag, derefter trin, og så område. Det giver dig hurtigt et godt overblik. Samme indhold i nyt design Vi har kælet for designet og har mange steder lavet nye områdebilleder. Indholdet er præcis det samme, og du finder det, hvor du plejer under det enkelte trin. Nemt at linke til fag og områder Du kan nu linke til et helt bestemt fag, trin eller område. Hvert fag har sit eget link. For matematik ser den fx sådan ud: villeby.alinea.dk/matematik. Du kan altså give dine elever et link til det præcise område, de skal arbejde med, og integrere det i læringsplatformen

Side 41


TRÆNING

Bliv skarp til matematik Træningsbanden til matematik 0.-3. klasse | Serie Talbanden er en træningsserie til indskolingen. Udgangspunktet er at træne de matematiske færdigheder på en sjov og varieret måde, og opgaverne har et tydeligt fagligt fokus og er samlet i temaer for at skabe mening og sammenhæng. Temaerne præsenterer matematikken i velkendte situationer fra børnenes hverdag, og træningen bliver både mere vedkommende og en hel del sjovere. Progressionen følger Fælles Mål med særligt fokus på progressionen inden for de fire regningsarter. Eleverne præsenteres for genkendelige, overskuelige og indbydende

temaer med tilhørende opgaver, som er afgrænsede og derfor lette at arbejde med fra gang til gang. Træningsbanden til flere fag Talbanden er en del af serien Træningsbanden, som egner sig perfekt til den individuelle træning med et motiverende indhold og et indbydende layout. Du kan hente korte regnehistorier via hæfternes QR-koder. Alle hæfter findes som bladrebog på træningsbanden.alinea.dk. Træningsbanden har træningshæfter til dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk.

Træningsbanden  + Elevbøger inkl. digitale ressourcer

Elevbøger i serien

0.-1. klasse

Side 42  Matematik

1.-2. klasse

2.-3. klasse

2.-3. klasse


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

M

A

T

I

K

S

O

B

I

M

O

P

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

I

S

T

O

R

I

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M

F

U

N

D

S

F

A

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O

M

S

O

U

P

I

O

N

K

P

S

X

I

L

K

U

N

D

S

K

A

B

F

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

D

N

I

N

G

A

V

T

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

R

E

A

D

I

N

B

E

F

Z

S

A

Y

O

Æ

R

I

N

G

S

F

O

R

I

Ø

B

D

Y

N

S

G

S

O

M

A

N

D

E

T

S

O

R

O

E

L

S

Æ

R

L

I

L

E

G

P

H

brug L C i matematik. V A fagligt K forY et solidt S løft

T

P

B

E

H

O

V

P

M

U

JbehovQ G H Find med særlige F til elever N læremidler R B

A

R

U

G

G

T

H

S

L

D

Løft de fagligt udfordrede elever. Der er

S

V

R

F

M

E

D

hjælp til dyslektiske elever og elever, som har

på de næste sider.

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z Side 43


SPECIALPÆDAGOGISK

Giv et boost til dine fagligt udfordrede elever Turbo 7.-9. klasse | Serie Turbo er en ny serie læremidler målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen. Med seriens udgivelser kan du sammensætte et skræddersyet forløb, der giver eleverne et fagligt løft i dansk og matematik, netop dér hvor deres udfordringer er størst. Serien består af 7 elevhæfter i dansk og 8 elevhæfter i matematik. Hertil kommer en lærervejledning til henholdsvis dansk og matematik, som blandt andet indeholder vejledninger til en lang række faglige spil og bevægelsesaktiviteter, som kan styrke elevernes læring. Endeligt indeholder serien en håndbog, som introducerer pædagogikken bag intensive læringsforløb. Turbo løfter nogle af de fagligt mest udfordrede elever gennem korte intensive læringsforløb. De gode erfaringer fra læringsforløb hos fx Lær for livet bringes ud i grundskolen i en form, som let kan integreres i skolehverdagen, og Turbo kan derfor både bruges i særligt tilrettelagte forløb for mindre elevgrupper eller som et supplerende materiale i den ordinære undervisning. Forfattere til matematikhæfterne: Stine Dunkan Gents, Julie Hardbo Larsen og Trine Borgen Holm

Side 44  Matematik


Turbo  + Elevhæfter inkl. digital lærervejledning

Elevhæfter i serien til matematik

Bogstaver i matematik 7.-9. klasse

Brøker 7.-9. klasse

Geometriske figurer 7.-9. klasse

Ligninger 7.-9. klasse

Stine Dunkan Gents, Julie Hardbo Larsen & Trine Borgen Holm

Regnehierarkiet

Matematik · Elevbog Regnehierarkiet-FINAL.indd 8

Måleenheder 7.-9. klasse

Procent 7.-9. klasse

Regningsarter 7.-9. klasse

06/02/2018 07.41

Regnehierarkiet 7.-9. klasse

Side 45


SPECIALPÆDAGOGISK

Leg matematikken ind med materialer fra

Centicubes Centicubes er et uundværligt basismateriale til en række forskellige matematikaktiviteter – fx optælling, regning, vejning, måling, eksperimenter og spil. Centicubes har én blank side, fire hulsider og én tapside, og de leveres i poser á 1000.

Side 46  Matematik


Abekat (Abaco 20 B) Abaco-kuglerammen har 20 drejekugler, der alle har æskens neutrale grå farve på den ene halvdel, mens den anden halvdel er rød eller hvid. Eleverne kan ved at føre en finger over kuglerne fra venstre mod højre frembringe 10 røde og 10 hvide kugler. Kuglerammen udnytter både den visuelle og taktile sans i elevernes udvikling af talbegreber og -færdigheder.

Blandede mønter Posen med blandede mønter indeholder 200 vellignende mønter fremstillet i forskelligfarvet plast. Posen består af 40 stk. 50-ører, 40 stk. 1-kroner, 30 stk. 2-kroner, 30 stk. 5-kroner, 30 stk. 10-kroner og 30 stk. 20-kroner.

Meterhjul med tæller Et meterhjul gør det let at måle store afstande både ude og inde. Meterhjulet klikker for hver kørte meter, så det er let for eleverne at tælle, hvor langt de måler. Hjulet kan trille både frem og tilbage, og håndtaget kan indstilles i tre højder, så hjulet passer til både store og små.

Skumterning De ”lydløse” terninger i gult, blødt skummateriale er lette at håndtere for mindre børn. De er tydelige og klare i farven, og de kan trille som almindelige terninger. Skumterningerne leveres i en plastbøtte med låg á 200 stk.

Side 47


SPECIALPÆDAGOGISK

Talkaniner Mange elever ender i matematikvanskeligheder, fordi de ikke har arbejdet systematisk med regnestrategier, men sidder fast i tælleregler – helt op i udskolingen. Talkaniner gør arbejdet med regnestrategier konkret og bidrager til stærke matematikfærdigheder. Med Talkaniner arbejder eleverne systematisk med regnestrategier på en sjov og spændende måde. De lærer én strategi ad gangen, så de bagefter kan bruge den i mere sammensatte regneopgaver. For mange elever er det sjovt og motiverende at arbejde med de enkelte talkaniner, og både lærer, elever og forældre kan følge med i den faglige udvikling.

Talhæfterne I de ni talhæfter arbejder eleverne med at udvikle den grundlæggende talforståelse. De lærer om tallene fra 0-1000, addition, subtraktion, rækkefølge, multiplikation og meget andet. Hæfterne er tematisk opbygget og kan bruges i vilkårlig rækkefølge. De leveres i pakker á 5 stk.

Side 48  Matematik


H

Å

N

D

V

Æ

R

K

O

G

D

E

S

I

G

N

J

M

O

M

N

Y

T

R

N

M

O

D

I

S

K

O

L

E

Å

G

O

B

I

L

L

E

D

K

U

N

S

T

G

E

N

S

A

P

E

M

N

Z

T

X

R

B

E

K

Y

O

L

O

P

Ø

R

S

T

I

L

S

T

O

L

H

R

T

Å

J

L

A

Y

U

L

E

K

T

I

E

E

N

G

E

L

S

K

F

N

E

G

U

M

V

L

Æ

S

N

I

N

G

O

V

E

Y

K

K

E

L

E

M

N

U

F

T

D

A

Y

N

K

U

M

O

U

M

A

T

E

M

A

T

I

K

S

O

B

I

M

O

P

A

G

P

B

F

Y

S

I

K

K

E

M

I

P

A

T

H

I

S

T

O

R

I

E

N

Y

H

A

M

O

S

V

Y

L

Z

A

L

O

R

L

A

S

Å

L

N

P

Q

M

L

S

S

A

F

S

L

Æ

S

S

K

A

M

C

S

K

I

S

K

A

M

X

H

O

T

S

A

M

F

U

N

D

S

F

A

G

K

R

I

S

T

E

N

D

O

M

S

O

U

P

I

O

N

K

P

S

X

I

L

K

U

N

D

S

K

A

B

F

A

G

M

U

S

I

G

H

K

O

D

N

I

N

G

A

V

T

L

L

L

D

L

E

A

S

Y

R

E

A

D

I

N

B

E

F

Z

S

A

Y

O

Æ

R

I

Gå på opdagelse S i den N F nyeste G I Ø R O pædagogiske

B

D

Y

N

S

G

S

O

M

D A E med Ndig opdateret O om R S viden T aktuel og hold

O

E

L

S

V

R

F

M

E

D

E

G

P

H

K

Y

A

S

C

V

Find til din E undervisning P L nyTinspiration B Opå deV H

P

M

U

N

B

F

R

G

H

J

Q

A

R

U

G

G

T

H

S

L

V

L

I

S

M

M

U

S

I

K

U

H

I

K

S

D

H

Y

K

M

D

C

E

Æ

M

E

C

S

E

R

Y

I

N

A

T

U

R

T

E

K

N

O

L

O

G

I

O

R

O

P

F

R

A

N

S

K

A

T

V

M

S

A

K

C

X

Z

viden, få nye værktøjer til din undervisning – skole og læring.

S

næste sider.

Æ

R

L

I

L

Side 49


TIL LÆREREN

Classbuilding & Teambuilding

om ugen uilding et par gange . Du vil også sglæde hos eleverne gavn for det arbejdsstrategier til

med Cooperative Lear

g strukturer med Cooperative Learnin

strukturer ooperative Learning til at bruge asser af kopiark lige e dgang til mange hundredat finde selv – og inspiration til

spørgsmål. mbuilding er gode ål opdelt i nde ca. 400 spørgsm række af strukturerne.

.

Bogen til alle, der ønsker at fremme et positivt læringsmiljø med inklusion af alle elever. Med et væld af helt konkrete aktiviteter styrkes den indbyrdes tolerance, og eleverne lærer at forholde sig nysgerrigt og tillidsfuldt til hinanden.

Classbuilding & Teambuilding

building Classbuilding & Team

på er – i grundskolen, at hænge – og som ønsker n af alle elever. op og ned teter, der kan vende eleverne at s tolerance og lære nden.

ning strukturer

Bogen er bygget op om Cooperative Learning-strukturer med ideer til indhold og kopiark lige til at bruge i klassen. Gennem aktiviteter, som gennemføres hver uge, styrkes elevernes følelse af at være en del af fællesskabet.

Spencer Kagan Laurie Kagan Miguel Kagan Jette Stenlev

gi, skaber af ægger af Kagan ans strukturer g aktiviteter

En vigtig del af bogen er de gode spørgsmål. Du finder ca. 400 spørgsmål til anvendelse med en række af strukturerne på cl.alinea.dk.

ter til lektor og medforfat idligere seminarie samar– Undervisning med operative Learning ve Learning DK, Hun er leder af Cooperati og vejledleverer workshops erede instruktører gymnasier, erhvervstive Learning på skoler, landet. hele over ntre mv. rativelearning.dk

63 788723 0360

alinea

alinea

606-3

ISBN 978-87-23-03

9

Forfattere: Spencer Kagan, Laurie Kagan, Miguel Kagan og Jette Stenlev

AM 12/12/12 10:00

Cooperative Learning

Cooperative Learning vil det hele: høj faglighed, aktiv deltagelse af samtlige elever, undervisningsdifferentiering, styrkelse af sociale og personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø for både elever og lærere. Det er nemt at anvende, det er sjovt – og det virker!! Cooperative Learning er bygget på flere årtiers forskning og bruges i disse år stadig flere steder på kloden – ganske enkelt fordi både lærere, elever, forældre og skoleledere kan mærke, at her er en undervisningspraksis, der vil og kan flytte skolen ind i det 21. århundrede. Med denne udgivelse er Cooperative Learningstrukturerne for første gang tilgængelige på dansk.

Cooperative Learning kan anvendes i alle skolens fag, og desuden alle andre steder hvor elever, studerende, medarbejdere eller ledere indgår i læreprocesser.

Forfattere: Spencer Kagan og Jette Stenlev

Spencer Kagan er tidligere professor i psykologi, skaber af Cooperative Learning strukturerne og grundlægger af Kagan Publishing and Professional Development i Californien. Han og hans stab har uddannet flere hundredtusinde lærere verden over i brugen af Cooperative Learning-strukturer. Jette Stenlev er tidligere seminarielektor i engelsk. I dag er hun leder af Cooperative Learning DK, hvorfra certificerede instruktører leverer workshops og vejledning i Cooperative Learning på skoler, gymnasier, erhvervsskoler, sprogcentre mv. over hele landet. Se www.cooperativelearning.dk

978-87-7988-636-0

Undervisning med samarbejdsstrukturer

Spencer Kagan Jette Stenlev

kturer

Få en professionel indføring i grundbegreberne og i de mange Cooperative Learning-strukturer, som allerede har forandret undervisningen i talrige klasseværelser. Cooperative Learning indeholder 46 strukturer med helt konkrete anvisninger på, hvordan man organiserer undervisningen, så skolearbejdet bliver lettere, sjovere og mere udbytterigt for eleverne.

Cooperative Learning – Undervisning med samarbejdsstru

Cooperative Learning Cooperative Learning er et banebrydende og intelligent svar på de udfordringer, skolen står overfor i dag.

46 strukturer til alle skolens fag

om_9788779886360.indd 1

7/21/11 1:45 PM

Spencer Kagan Jette Stenlev

SPENCER KAGAN

kan du: for alle elever k og høj aktivitet fulde CL-strukturer g af lasseledelse og udviklin iale færdigheder r, hvorfor eorien, der forklare rative Learning virker for evidens mængde en stor Learning. agan Cooperative elser af alle

Med denne Minibog får du en grundig gennemgang af fem CL-strukturer og film, der viser alle strukturerne i praksis. Du får også hjælp til hensigtsmæssig instruktion allerede i selve trinnene og indblik i teori og evidens for effekten af Kagan Cooperative Learning.

ALINEA

www.aline a.dk

MINIBOG

ALINEA

-174-4 ISBN 978-87-2351

rer.

Vil du have hurtig og let adgang til det vigtigste om CL? Vil du have bedre teknikker til at implementere strukturerne? Og vil du vide, hvad skoler, der har succes med CL, har gjort?

strukturer

TURER MINIB OG LEARN ING STRUK EV COOPE RATIVE

dler om Cooperative på og hvorfor. Som svar gang en systematisk gennem fem yv nøgler i CL, samt kan hjælpe a nye vinkler, der ng. menteri r behandles bl.a. teorier gen af orskning, betydnin du finder elig feedback, og for l med dokumentation – ikke før perative Learning evidens sk. Hvis du har savnet tive menter – for Coopera svaret! ne bog være

QR-koder til liveoptag

Cooperative Learning

OG JETTE STENL

tive g

Cooperative Learning strukturer — Minibog

20/01/16 08.06

Side 50  Matematik

Forfattere: Spencer Kagan og Jette Stenlev


Matematik i bevægelse Bøgerne om bevægelse i undervisningen inspirerer dig til lege og aktiviteter, du kan inddrage i matematikundervisningen i indskolingen. De har en overskuelig opbygning og er lige til at gå til. Du får let et overblik over, hvilke materialer du skal bruge, hvordan du kan forberede dig, og hvordan aktiviteterne udføres. Aktiviteterne kræver meget lidt forberedelse, de er grundigt beskrevet, og du kan finde alle materialer på skolen. Forfattere: Louise Bach Jeppesen og Anne-Christine Weber

Konkrete materialer i indskolingen Serien Konkrete materialer i indskolingen inspirerer til leg, spil og aktiviteter med konkrete materialer. De to bøger Talopfattelse og Regnestrategier kan bruges som et supplement til den daglige matematikundervisning i indskolingen og henvender sig til dig, der vil lære dine elever matematik med udgangspunkt i konkrete materialer. Hver bog indeholder vejledning til 44 aktiviteter med konkrete materialer. Formålet er at give eleverne mulighed for at arbejde med matematikken på forskellige måder og i forskellige elevkonstellationer. Forfattere: Anne-Christine Weber og Louise Bach Jeppesen

Side 51


TIL LÆREREN

Når tal gi’r kaos Mange elever oplever udfordringer i matematikundervisningen, og vi ved kun meget lidt om, hvorfor tal gi’r kaos. Både lærere og forældre er usikre på, hvordan de kan imødekomme og afhjælpe elevernes matematiske udfordringer. Når tal gi’r kaos belyser centrale problemstillinger i matematikundervisningen fra en specialpædagogisk vinkel: kendetegn, problemstillinger, udredning, prøver og tests. Forfatter: Olav Lunde

Dyskalkuli & matematik Matematik er en aktiv del af hverdagen på mange forskellige måder – vi bruger matematikken, når vi handler, vurderer priser og beregner skat. Matematikken er overalt, og børn og voksne, som ikke kan læse tallene, oplever et handicap i hverdagen. Dyskalkuli & matematik er velegnet som opslagsbog og behandler blandt andet emnerne udredning og diagnosticering af dyskalkuli, færdigheds- og kognitiv træning, logik og forståelse, motivation og lyst. Bogen har både fokus på de kognitive processer og de psykologiske faktorer i beskrivelsen af elevernes vanskeligheder. Forfatter: Björn Adler

Nu får jeg det til … Forskning viser, at jo tidligere elever får hjælp med vanskeligheder i matematik, jo større er sandsynligheden for, at de kommer til at mestre faget. Nu får jeg det til … indeholder praktiske anvisninger til lærere, der har én eller flere elever i klassen, som har brug for ekstra hjælp. Kapitlerne i bogen kan tages op enkeltvis og uafhængigt af hinanden i lærerteamet. Som helhed bidrager bogen til en bedre skolegang for elever med matematiske vanskeligheder. Forfatter: Olav Lunde

Side 52  Matematik


Værd at vide om dyskalkuli Talord, cifre og mange af matematikkens grundlæggende begreber som mere, mindre og lig med kommer hurtigt på plads hos elever med normale sproglige færdigheder. Visse dele af matematikken er for de fleste elever en ren sproglig øvelse. Børn med forsinket sprogudvikling har derfor brug for flere forklaringer, flere gentagelser og en undervisning med et visuelt og konkret indhold. Værd at vide om dyskalkuli giver lærere og forældre til børn med matematiske vanskeligheder en kort introduktion til dyskalkuli og svarer på spørgsmålene: Hvad er dyskalkuli? Hvor adskiller dyskalkuli sig fra andre matematikvanskeligheder? Hvordan finder man ud af, at der er tale om dyskalkuli? Hvad kan skolen gøre for at hjælpe elever med denne diagnose? Forfatter: Markus Björnström

90 mm

153 mm

Den motiverende samtale i skolen BOGENS INDHOLD

OVERBLIK

21,5

153 mm

90 mm

STEPHEN ROLLNIC K SEBASTI AN G. KAPLAN RICHARD RUTSCH MAN

DEN MOTIVERENDE SAMTALE I SKOLEN

er en praktisk håndbog, der giver lærere, AKT-vejleder e og PPR-konsulenter effektive strategier og konkrete værktøjer til sammen med eleverne at finde løsninger på hverdagens udfordringer og konflikter.

»MI behøver ikke k på problemer. Tilga anvendes til at hjæ at afklare, hvad der dem, hvor deres sty hvordan de kan opn Selv om MI er en re i skolesammenhæng indlysende samme o mål som undervisnin elevernes udvikling

Den motiverende samtale i skolen er en praktisk håndbog, der giver lærere, AKT-vejledere og PPR-konsulenter effektive strategier og konkrete værktøjer Den motiverende samtale er en veldokument eret metode, der styrker elevers motivation og evne til at indgå i positil sammen med eleverne at finde løsninger på hverdagens udfordringer og tive samspil med andre. Metoden er oplagt til blandt andet: konflikter. Den motiverende samtale er en veldokumenteret metode, der styrSamtaler om motivatio n PRAKSIS ker elevers motivation og evne til at indgå i positive samspil med andre. Udvikling ssamtaler • Samtaler om forandring • Hvad er MI?

• Ånden og stilen i MI

• Et kort over samtalen • Kernefærdigheder • Fremkaldelse

226 mm

• At planlægge forandringer • MI’s tilgang til at give information og råd

• Adfærd, adfærd, adfærd

• Læring

Konfliktlø sning

• Personlig udvikling • Inddragelse af familien

Forældres amtaler

Metoden kaldes MI efter den engelske betegnelse Motivational Interviewing, Vejlednin g MÅLRETTEDE ANVENDELSER Uddanne lsesvejled ning og er oplagt til blandt andet: Metoden kaldes MI efter den engelske betegnelse —— Samtaler om motivation Motivational Interviewing. —— Udviklingssamtaler VIDERE HORISONTER —— Konfliktløsning —— Forældresamtaler —— Vejledning WWW.AKADEM ISK.DK —— Uddannelsesvejledning.

Fra bogens forord

• Mobning

• Udsatte elever • Engagement og forebyggelse af frafald

• Overgangen til livet efter skolen

• Sådan forbedrer du din viden og dine færdigheder • Integration af MI i skoler

Den motiverende samtale i skolen -omslag.indd

Samtal er, der forbedr er adfærd og læring Akade misk Forlag

Omslag: henriettemork.dk

1

Forfattere: Stephen Rollnick, Sebastian G. Kaplan og Richard Rutschman

Nielsen & Granholm

Opgavebog for kreative tænkere

e sammenhænge. Ved at ænge kan du forøge din

du træner dine muskler. r du starter, kan du blive en t spørgsmål om træning. Se ogram til din hjerne. Den er ringer og anderledes opgaver vitet.

det bliver lettere at finde ninger og fordybe dig i du står med udfordringer, en det er på ledergangen, i

eativitet

menhænge idéer

Opgavebog for kreative tænkere

solid teori og den seneste pringbræt til folk, der reativt. Idéen er enkel. Når nhænge, styrker du den ælper os til at skabe uventede

Denne opgavebog er fyldt med aktiviteter, sjove udfordringer og anderledes opgaver designet til at forbedre din kreativitet. Efter træningen vil du opleve, at det bliver lettere at finde på nye idéer og skabe innovative løsninger, især når du står med udfordringer, der kræver nytænkning. Bogen giver dig 40 opgaver til at styrke din kreativitet og indsigt og træning i at se sammenhænge. Dorte Nielsen & Katrine Granholm

Forfattere: Dorte Nielsen og Katrine Granholm

Side 53


MØD DIN LÆREMIDDELKONSULENT

Sjælland og Øerne Læremiddelkonsulent Jes Kristian Larsen Jes er din konsulent i følgende kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Guldborgsund, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Ishøj, Kalundborg, Køge, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Ringsted, Rudersdal, Rødovre, Sorø, Tårnby, Vordingborg

Kontakt Jes på: +45 22 64 60 61 jkl@alinea.dk

Eva Stokholm Eva er din konsulent i følgende kommuner: Bornholm, Dragør, Egedal, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Grønland, Halsnæs, Holbæk, HøjeTaastrup, Hørsholm, København, Lejre, Næstved, Odense, Odsherred, Roskilde, Slagelse, Solrød, Stevns, Vallensbæk

Kontakt Eva på: +45 25 27 77 08 est@alinea.dk

Implementeringskonsulent Magnus Søderberg Implementeringskonsulent i alle kommuner på Sjælland og Øerne. Magnus hjælper jer godt i gang med Alineas digitale læremidler. Det foregår på jeres skole, og det er gratis.

Side 54  Matematik

Kontakt Magnus på: +45 28 94 80 64 mso@alinea.dk


Har du brug for mere viden? Vil du vide mere om vores læremidler, er du velkommen til at tage kontakt til en af vores læremiddelkonsulenter. De står altid klar til at vejlede om alt fra indkøb og priser til implementering, og de kommer gerne på besøg på din skole.

Jylland og Fyn Læremiddelkonsulent Mie Brøner Thomsen Mie er din konsulent i følgende kommuner: Assens, Billund, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Kerteminde, Kolding, Langeland, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odder, Ringkjøbing-Skjern, Struer, Svendborg, Sydslesvig, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Ærø, Aabenraa

Kontakt Mie på: +45 22 11 66 66 mie@alinea.dk

Eva Aaris Späth Eva er din konsulent i følgende kommuner: Brønderslev, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Fredericia, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Jammerbugt, Lemvig, Læsø, Morsø, Norddjurs, Randers, Rebild, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg, Aarhus

Kontakt Eva på: +45 40 11 41 74 esp@alinea.dk

Implementeringskonsulent Steen Honoré Implementeringskonsulent i alle kommuner i Jylland og på Fyn. Steen hjælper jer godt i gang med Alineas digitale læremidler. Det foregår på jeres skole, og det er gratis.

Kontakt Steen på: +45 51 16 45 36 sth@alinea.dk

Side 55


KONTAKT KUNDESERVICE Alle skoledage kl. 10-15 +45 33 69 46 66 info@alinea.dk

Side 56 î’ˆ Matematik

Profile for Alinea

Matematik Fagkatalog 2019  

Matematik Fagkatalog 2019