Page 1

læseforståelse gennem varierede opgavetyper og hjælper dem til at blive reflekterede læsere. De lærer dels at anvende illustrationer som støtte for deres forståelse, dels at forstå tekster ved at læse på linjen.

Læs og forstå 1.2

Læs og forstå træner elevernes

Læs og forstå

1 2

Denne bog er elevens grundbog. I det tilhørende løsningshæfte besvarer eleven opgaverne fra grundbogen. Facit til alle opgaver findes på læsogforstå.alinea.dk.

ISBN 978-87-23-51740-1

9 788723

517401

alinea.dk

9788723517401_omslag.indd All Pages

Dansk · Trin 1.2 · Elevbog · Web

15/06/2017 14.54


Lavra Enevoldsen Anton Nielsen Cecilie Bogh

LĂŚs og forstĂĽ

1 2

9788723517401_indhold.indd 1

15/06/2017 14.59


Læs og forstå 1, 2

Af Lavra Enevoldsen, Anton Nielsen og Cecilie Bogh 3. udgave, 1. oplag 2017 © 1979 Alinea, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsredaktion: Anne Fægteborg Grafisk tilrettelægning og omslag: Karen Christensen Design Illustrationer: Mette-Kirstine Bak Tryk: Livonia Print ISBN: 978-87-23-51538-4 Til bogen hører Læs og forstå, Løsningshæfte 1, 2 samt www.læsogforstå.alinea.dk.

9788723517401_indhold.indd 2

16/06/2017 14.48


Forord I denne bog skal du: • læse og forstå små tekster • finde ord, der mangler • finde ord i ordhuset og i billeder Løs opgaverne i det hæfte, der passer til bogen. God læselyst!

3

9788723517401_indhold.indd 3

15/06/2017 14.59


Kat er væk A En mand har en stor hund og en lille kat. Den store hund er glad for den lille … 1. ko 2. so 3. kat

B En dag er Kat væk. Hunden kan ikke se … 1. mand 2. den 3. is

4

9788723517401_indhold.indd 4

15/06/2017 14.59


C Den store hund løber ud. Den vil se efter den lille … 1. kage 2. mand 3. kat

D Den store hund når hen til en lille sø. Her ser den Kat. Den er i den lille … 1. by 2. sø 3. have 5

9788723517401_indhold.indd 5

15/06/2017 14.59


E Rune har sat Kat i den lille sø. Da Rune ser den store hund, løber … 1. sø 2. sort 3. han

F Den store hund får fat i Kat. Den lille kat er glad for den store … 1. hund 2. kat 3. Tor

6

9788723517401_indhold.indd 6

15/06/2017 14.59


Hvad ser du her? A

1. Jeg ser en stor pære. 2. Jeg ser en pose med mel. 3. Jeg ser en lille pige.

B

1. Jeg ser en sød pige. 2. Jeg ser en rød ræv. 3. Jeg ser en stor skål.

C

1. Jeg ser en stor hund. 2. Jeg ser en stor pige. 3. Jeg ser en stor ske.

D

1. Jeg ser en pakke smør. 2. Jeg ser en bakke æg. 3. Jeg ser en pose mel. 7

9788723517401_indhold.indd 7

15/06/2017 14.59


Fido får et kødben A Fido er inde i stuen. Mor har et kødben. Det er til Fido. Fido får det store ben og løber ud i haven. 1. Lea får et stort kødben. 2. Tor får et stort kødben. 3. Fido får et stort kødben.

B Tor er ude i haven. Da Fido ser Tor, løber den væk. Tor løber efter Fido. 1. Tor løber ind til mor. 2. Tor løber efter Fido. 3. Tor løber efter far.

8

9788723517401_indhold.indd 8

15/06/2017 14.59


C Tor får ikke fat i Fido. Når Tor løber, løber Fido også. Så går Tor ind i stuen. 1. Tor får fat i Fido. 2. Tor går ind i stuen. 3. Fido går ind i stuen.

D Inde i stuen er Tor. Han ser ud på Fido. Tor ser, at Fido løber væk med sit kødben. 1. Tor løber væk. 2. Fido løber med sit kødben. 3. Tor får et kødben af Fido.

9

9788723517401_indhold.indd 9

15/06/2017 14.59

Profile for Alinea

Læs og forstå opgavebog 1, 2, Læseprøve  

Læs og forstå opgavebog 1, 2, Læseprøve