Page 1

KATALOG 2018/2019

Lindhardt

og Ringhof Uddannelse


MATEMATIK KERNESTOF

Regnearternes hierarki - Parenteser 3 2+ 4 ⋅√ 2 5− 3 = 8+ 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = 25 - Potenser og rødder

Kernestof Mat 1 stx

3 -2 Multiplikation +4 ⋅√ 2 5− 3 = og 8+division 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = 25 - Addition og subtraktion

NYHED

estof Mat 1

4

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 25 2−+7 4 ⋅+√2 25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8 4

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 25 2−+7 4 ⋅+√25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8

Kernestof Mat 1 stx

stx

1 er målrettet matematikundervisningen en dækker kernestoffet på C-niveau eller e del af undervisningen på B-niveau.

ygning. Hvert opslag er et afgrænset, forløb. Facitliste til alle øvelser findes bagerst i bogen.

linker til screencasts med uddybende eber, formler, sætninger og beviser. pped classroom-undervisning og til mensforberedelse.

4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3 4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3

2

(4− 15)⋅4+ 2

Per Gregersen og Majken Sabina Skov

1 stx

= = = = = = =

= = = = = = = =

3x+ 1= x − 7

3x+ 1−=x x=− x7− 7− x

22x ·+x=1 +− –=1 − =7 –−71 –1 −11 8 3x+ 1−=x −=7x − 7− x 2

22x · x = –88

2 x+== − 8 − 2 x 1− =1 −=7− 7− 1 2 2 2 x +1

Kernestof Mat 1 stx er første grundbog på B- og A-niveau og fuldt dækkende for C-niveau. Hvert kapitel i Kernestof består af 3-6 opslag, der indeholder introcase, matematikteori, eksempler og øvelser. Udvidet opgavesektion med enkle træningsopgaver og mere komplekse opgaver, der udfordrer modellerings- og problemløsningskompetencen. Facitliste til alle øvelser og opgaver. 22 ⋅x 88 x =−−−4 xx+== 1 − = − 7− 1 2 2 −1 8 2 = 22

x = −4 2 2 2x 8 x2==−−42

2 x–4 8 x = x2 = =− −8

4 ⋅(x − 3)= 0 x = −4 Ligningsløsning med Nulreglen

”Hvis giver 0, er en af faktorerne 0”. 4 ⋅(x −produktet 3)= 0

4x·=(x3– 3) = 0

4 ⋅(x − 3)= 0

Lindhardt og Ringhof

xx–=33 =0

4 ⋅(x − 3)= 0

x(x = +3 1)⋅(7− x ) = 0

Per Gregersen og Majken Sabina Skov

x =3

1)⋅·(7 (x(x++1) (7− –x )x)==0 0 x =3

xx+ = 1 =−01eller ellerx 7=– 7 x=0 (x + 1)⋅(7− x ) = 0

xx= = –1− 1 eller 77 eller xx== (x + 1)⋅(7− x ) = 0

x = − 1eller x = 7 x = − 1eller x = 7

292 sider

14/02/2018 14.25

c s i n(C ) c s i n(C ) c s i n(C ) s i n(C ) c c(C ) s i n s i n c(C ) c s i n(C ) c c s i n(C ) s i n(C )

Kernestof Mat 1 hf

=

22x ·+x1 +−= 11= −=–7 7− 7− 1

− x⋅x −x− 4 4⋅4 −− 88 x−=2− 8 = ==−−−−2 −4 4 4= − 6− 2 x+==2 − 8 − −4 4 − −4 4

230 kr. =

3x 32 · +x1 +−= 1x–−=x7=x x−–7− 7 –x x

−4 −8 –4 ·xx= −4 x 8 ==−–8

−4 4 −2 4 −=6− 6− 2 − x+ 2−=

9 788770 668354 www.lru.dk

b s i n(B) b s i n(B) b s i n(B) s i n(B) b b(B) s i n s i n b(B) b s i n(B) b b s i n(B) s i n(B)

−4 8 x − –6 6−–22 –4 · +x=2 +−22 –= 2= −4 x+ 2= − 6

ISBN 978-87-7066-835-4

=

1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = 2 3 3 (16− 15)⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = 2 3 3 3 x+ − x =3 33· x1 +=1 =x − x –x7− 7 7− x

x = −2

De nye udgaver af Kernestof er skræddersyet til de nye læreplaner

=

=

x− 4 =x− 2− 8 −4 −4 −4 x −8 = x− = 4− 2− 4

+

=

(16− 15)⋅4+ 2

2

(4− 15)⋅4+ 2

92−=6− 6− 2 −4 x –4 · +x√2 +−= 2 = –6

=−8 x−=4x 2=

r der træningssider med små opgaver, de basale regnefærdigheder som parentesregneregler, brøkregning mv.

a s i n(A ) a s i n(A ) a s i n(A ) s i n(A ) a a ) s i n(A s i n a(A ) a s i n(A ) n a(A a s i n(A ) s i n(A )

4

=ved omformning= = Ligningsløsning 3 3x+ 1= x −3 9 −4 x+ √2 = −6 7

pgaver, der følger den faglige progression. e opgaver på bogens website.

w.lru.dk/kernestof

4

(8 )5 +)⋅2 =− 1 1 +)⋅2 (4−−7 1 4+=2 1+ 2 (16 5 4+=2 3 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3 √49 4 2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +2 = 3 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 )⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3 √9 2

a ) b(B) c(C ) s i n(A s n s i n 2 2 2i =c −2 =⋅c a =b + ⋅b⋅c os(A) a ) b(B) c(C ) s i n(A s i n s i n 2 2 =c 2−2 a =b + ⋅b⋅= c ⋅c os(A) a b c 2 2 2 a2 = b 2+ c 2−2⋅b⋅c ⋅c os(A) b = a + c −2 ⋅a⋅c ⋅c os(B) 2

2

2

b2 = =b a2++ cc2− −2 2 a⋅⋅cc⋅⋅c c o s(A) (B) a ⋅⋅b o s Cosinusrelationerne c 2 2 2 2 2 2 b os(B) a2 = a b2+ c 2−2⋅a b⋅c ⋅c (A) s i n(C ) c = a + b −2⋅a⋅b⋅c os(C ) c 2 2 2 a2 = b2+ c 2−2⋅b⋅c ⋅c os(A) 2+ b2−2 s i n(C ) c2 på =a abagflappen. a⋅⋅cb⋅⋅c c o s (C ) osinusrelationerne b = + c −2 ⋅⋅a o s (B)

e

=

=

2 2

2 2

2 2

c = abagflappen. +b ⋅a⋅b (C ) b på c −2 c ⋅c os(B) osinusrelationerne s i n(C ) = ngerne b på = abagflappen. + c −2 a⋅ac ⋅c os(B) osinusrelationerne sinusrelationerne på bagflappen. c b + c ⋅− s i n(C ) os cc =(A) a= + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) = ngerne 2 ⋅b⋅c c b +c − a osinusrelationerne på bagflappen. c = a + b − 2 ⋅ a ⋅ b ⋅ c o s (C ) c o s (A) = ngerne gerne 2 ⋅b⋅c

2

+ 2ab

rne

ngerne + 2ab

2

2 2

2 ab ab c++− ⋅2 c o s (A) 2 ab

c2+ ⋅c o s (A) 2 ab − 2 ab

2

− −2 2 ab ab 2 ca⋅2c os − b(B)

c2⋅− c o s (B) 2 2 2 ab a −b 2 2

2 2

aa −−bb b⋅c os(C )

2 ba⋅2 c os − b(C )

2

2

2

2

ad + bc = cd

2

2

2

2

2

2

2 2 2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

n

1 an = an⋅m

n m

a n  a =  bn  b 

n

Parenteser

- Addition og 4

3 8 =3 2−+7 4 ⋅+√2 25− 4

+

hf

Denne udgave af Kernestof 1 er målrettet matematikundervisningen på hf-uddannelsen. Bogen dækker kernestoffet på C-niveau eller kan bruges som første del af undervisningen på B-niveau.

Alle kapitler afrundes med træningsopgaver, der vedligeholder basale regnefærdigheder.

Let og overskuelig opbygning. Hvert opslag er et afgrænset, øvelsesbaseret læringsforløb. Facitliste til alle øvelser findes bagerst i bogen.

Flere end 100 QR-koder linker til screencasts med uddybende forklaringer på begreber, formler, sætninger og beviser. Også velegnet til flipped classroom-undervisning og til eksamensforberedelse.

Kernestof Mat 1 hf

NYHED

4

8−7+42 = (8− 7) + 2 = 4

8−7+42 = (8− 7) + 2 = 4

2 ) +2 = (8 (4−−7 15)⋅4+ 2 √49 2 ) +2 = (8 (4−−7 15)⋅4+ 2 √9 2

(4− 15)⋅4+ 2

Ligningsløsn 9 −4 x+ √2 = −6 2

(4− 15)⋅4+ 2 −4 x+ √29 −=2 −=6

–4 · x + 2 = –

−4 8 x –4 · +x=2 +−22 –= 2

−4 x+ 2= − 6

−4 −8 –4 ·xx= −4 x 8 ==−–8

−4 4 −2 4 −=6 − x+ 2−=

− −x− 4 4⋅4 −− 88 x⋅x x−=2− 8 = ==−−−−2 −4 4 4= x+==2 − 8 − −4 4 − −4 4

x− 4 =x− 2− 8 −4 −4 −4 x −8 = x− = 4− 2− 4 x = −2

Mellem de 12 kapitler er der træningssider med små opgaver, der vedligeholder de basale regnefærdigheder som regnearternes hierarki, parentesregneregler, brøkregning mv.

1 hf

= ac + ad + bc + bd

3 8 =3 2−+7 4 ⋅+√25−

=−8 x−=4x 2=

Alle kapitler afsluttes med opgaver, der følger den faglige progression. Facitliste til alle opgaver på bogens website.

a ⋅ (b + c ) = a ⋅ b + a ⋅ c

( a + b ) ⋅ (c + d

Kernestof Mat 1

Kernestof Mat 1 hf er første bog på B-niveau og samtidig en fuldt dækkende grundbog på C-niveau. Tilrettelæggelsen af det ) faglige indhold er målrettet de nye skriftlige og mundtlige prøveformer på hf. Facitliste til alle øvelser og opgaver.

a n⋅ b n = ( a ⋅ b ) a−n =

3 -2 Multiplikati +4 ⋅√ 2 5− 3

2

Per Gregersen og Majken Sabina Skov

(a )

- Parenteser 3 2+ 4 ⋅√ 2 5− 3 - Potenser og

2

2 c −a cos =(A) a =+ b b + −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) c 2 ⋅b2⋅c 2 2 a +c − b c os(B )= b2+ c 2− a 2 ⋅a2⋅c 2 c os(A) = a22 +⋅cb⋅ 2− 2 cb c os(B )= b22 +c − a c os(A) = 22 ⋅a2⋅c 2 a22 +⋅cb2 − b 2 c os(B )= b + c ⋅−c a c os(A) = 2 ⋅a⋅ c 2 2 2 cc a2 +⋅b⋅− c os(C ) =a2+ c 2− b2 ⋅a2 ⋅b 2 c os(B )= a22 + b2 c −c2 c os(C ) = a22 +⋅ca⋅− b c os(B )= 22 ⋅a2 ⋅b 2 a22 +⋅b − c c os(C ) = a + ca2⋅−c b2 c os(B )= 2 ⋅a⋅b Potenser 2 ⋅a⋅c 2 2 2 a + b −c c os(C ) = a0 = 1 2 2b 2 2 ⋅ a ⋅ a + b −c c os(C ) = 22 ⋅a2 ⋅b 2 n ao ⋅ a(Cm)==aan + m+ b −c c s 2 ⋅a⋅b 2

Regnearterne

4 ⋅(x − 3)= 0 Ligningsløsn

”Hvis 4 ⋅(x −produk 3)= 0

www.lru.dk/kernestof

4x·=(x3– 3) = 0

4 ⋅(x − 3)= 0

Lindhardt og Ringhof

xx–=33 =0

4 ⋅(x − 3)= 0

x(x = +3 1)⋅(7− x )

274 sider

ISBN 978-87-7066-845-3

ISBN 978-87-7066-845-3

Per Gregersen og Majken Sabina Skov

x =3

1)⋅·(7 (x(x++1) (7− –x ) x =3

xx+ = 1 =−01eller elle

(x + 1)⋅(7− x )

xx= = –1− 1 eller eller 9 788770 668453

230 kr.

(x + 1)⋅(7− x )

www.lru.dk

2  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

x = − 1eller x = − 1eller


Om serien:

E-BØGER se prisliste side 37

Kernestof

+ Gratis website med facitlister, videoer og ekstramateriale: lru.dk/kernestof

• Øvelsesbaseret system med fokus på kernestoffet. • Korte, afgrænsede læringsforløb. • Layout med enkelt og visuelt udtryk.

• I hver bog giver QR-koder adgang til flere videoer med forklaringer på begreber, formler og beviser. • Særlige træningsopgaver sikrer, at basale regnefærdigheder som parentesregneregler, brøkregning m.v. vedligeholdes. De reviderede udgaver af Kernestof er skræddersyet til de faglige mål, det faglige indhold og de krav til tilrettelæggelse af undervisningen, der indgår i de nye læreplaner. a s i n(A ) a s i n(A ) a s i n(A ) s i n(A ) a a ) s i n(A s i n a(A ) a s n(A i n a(A ) a s i n(A ) s i n(A )

x = 2 x = 2

xx == 2 2

= = =

b c = s i n(B) s i n(C ) b c = s i n(B) s i n(C ) b c = s i n(B) s i n(C ) s i n(B) s i n(C )

= = b c = b(B) = s c(C ) s i n i n i n i n =s b(B) = s c(C ) = = b c s n(B) s n(C ) i i b c = = = = b c

x = 2 381, 7 s i n(B) s i n(C ) l og s i n(B) s i n(C ) 33, 5 = = 381 , 7 5 a ) b(B) c(C ) l o gg 4, l o s i n(A s n s i n 2 2 2i 33 , 5 2 =c −2 =⋅c a =b + ⋅b⋅c os(A) 3 3 8 8 1 1 , 7 , 7 l o l o g g 4, a ) b(B) c(C ) 5 s i n(A s i n s i n 3 3 3 , 5 , 5 l og3 2 2 =c 2−2 =⋅c a =b + ⋅b⋅c os(A) 2 4 4 , 5 , 57 a b c l o l o g g381, l o g 2 2 2 2 2 a2 = b 2+ c 2−2⋅b⋅c ⋅c os(A) 3 3 , 5 2 , 4 4 = t va = a n−1 b = a + c −2 ⋅a⋅c ⋅c os(B) 4 , 5 2 0 l og 2, 2 2 2 44 −1 2 = a2+ c2−2 b ⋅ a ⋅ c ⋅ c o s(A) (B) v = t a n 2 a = b + c −2 ⋅b⋅c ⋅c os 20 Sinusrelationerne Cosinusrelationerne 2 4 , 4 4 4 a b, c −−1 12 2 2 2 2 2 2 vv == t t a a n n = = b os(B) a2 = a b2+ c 2−2⋅a b⋅c ⋅c (A) 2 2 0 0 s i n(A ) s i n (B) s i n(C ) c = a + b −2⋅a⋅b⋅c os(C ) a b c 2 2 2 = −1 2 , 44= a2 = b2+ c 2−2⋅b⋅c ⋅c os(A) vi = a ns 2+ b2−2 n (A ) t i n(B) s i n(C ) c2 på =a abagflappen. a⋅⋅cb⋅⋅c c o s (C ) H:s ind under Cosinusrelationerne 20 b = + c −2 ⋅⋅a o s (B)

( (( (( ( (( ( ( ( (( (

a = a =

aa ==

) )) ))) )) ) ) ) ) )) )

2 2

2 2

2

2

2

2 2

2

2 2 2

2

2

2

2

2 2

2

2

Regnearternes hierarki - Parenteser 3 2+ 4 ⋅√ 2 5− 3 = 8+ 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = 25 - Potenser og rødder 3 -2 Multiplikation +4 ⋅√ 2 5− 3 = og 8+division 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = 25 - Addition og subtraktion

c = abagflappen. +b ⋅a⋅b (C ) b på c −2 c ⋅c os(B) H:si ind) under Cosinusrelationerne n(A s i n(B) s i n(C ) = = Kvadratsætningerne b på = abagflappen. + c −2 a⋅ac ⋅c os(B) H: H: ind ind under Cosinusrelationerne på bagflappen. a under b Cosinusrelationerne c b + c ⋅− s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) os cc =(A) a= + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) = = Kvadratsætningerne 2 ⋅b⋅c a under b Cosinusrelationerne c b +c − a H: ind på cos =(A) abagflappen. + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) c = Kvadratsætningerne Kvadratsætningerne (a + b)

2

2

2

= a + b + 2ab

Kvadratsætningerne

Kvadratsætningerne (a + b) = a + b + 2ab 2

2

2

2 2

2 2

2 2

2a (a (a2++=b) b)b 22+== a +2 ++⋅2 2 ab ab a ⋅++bbbb ⋅c2 o s (A) (a − b) c= −a2 −c 2 ab 2

2

2

2 2 a = b 22+ c= ⋅+bb ⋅c2+ ⋅c o s (A) (a− + b) 2 ab (a = −a2 − 2 ab 2 2

2 2

2 2

(a (a2−−b) b)2 ==2 aa ++bb −−2 2 ab ab 2 b a +− c b) −2 ⋅= a⋅ca⋅2c os (a +=b)(a − b(B) 2

2

2

2 2 b(a = a2 + c=−a 2 ⋅a c o s (B) 2 2 − b) +⋅bc ⋅− 2 ab (a + b)(a − b) = a − b 2 2

2 2

(a (a2++b)(a b)(a −b) b) == aa −−bb 2 − 2 cBrøkregneregler = a + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) 2

2

2

2 c(a = a + b− b) −2 ⋅= a⋅ba⋅2 c os + b)(a − b(C ) = 0,14285...  0,14286

1 7

2

2

2

2

102 ⋅103 = 10(2 + 3) = 105 = 100000

2

a +c − b ⋅a2⋅c 2 22 b 3 a + c( 1 − 1 +3) 1 c os 4(B )= 4 4 10 ⋅10 4 = 10 2 ⋅a⋅c = 10 = 10 c os(B )=

Regnearternes hierarki

2

10

4

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 25 2−+7 4 ⋅+√2 25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8 4

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 25 2−+7 4 ⋅+√25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8

pslag er et afgrænset, e til alle øvelser findes

casts med uddybende ætninger og beviser. undervisning og til lse.

4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3 4

2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +)⋅2 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 4+=2 3 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3 √49 4 2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +2 = 3 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 )⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3 √9 2

(4− 15)⋅4+ 2

(16− 15)⋅4+ 2

2

(4− 15)⋅4+ 2 (16− 15)⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3x+ 1− x =3 9 = x −x 7− 7− x

3 · x+1=x– 7

−4 8 x − –6 6−–22 –4 · +x=2 +−22 –= 2=

3x 32 · +x1 +−= 1x–−=x7=x x−–7− 7 –x x

−4 −8 –4 ·xx= −4 x 8 ==−–8

22x ·+x1 +−= 11= −=–7 7− 7− 1

−4 x+ 2= − 6

−4 4 −2 4 −=6− 6− 2 − x+ 2−=

− −x− 4 4⋅4 −− 88 x⋅x x−=2− 8 = ==−−−−2 −4 4 4= − 6− 2 x+==2 − 8 − −4 4 − −4 4

x− 4 =x− 2− 8 −4 −4 −4 x −8 = x− = 4− 2− 4 x = −2

2

2

= 25,95455...

Kernestof Mat 2 stx

log(0,5)

log(0, 98)

 34,31

5

48 3

⇔ x 2 = 16 ⇔ x = ± 16 = ± 2

) )) ))) )) ) ) ) ) )) )

2

2

2

2 2 2 c = abagflappen. +b ⋅a⋅b (C ) b på c −2 c ⋅c os(B) H:si ind) under Cosinusrelationerne n(A s i n(B) s i n(C ) = = Kvadratsætningerne 2 2 2 Parenteser 2a⋅c2 b på = abagflappen. + c 2−2 ⋅ ⋅c os(B) H: H: ind ind under Cosinusrelationerne på bagflappen. a under b Cosinusrelationerne c 2 2 b2+ c − a s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) o s cc =(A) a= + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) = = π Kvadratsætningerne ⋅b2 ⋅c 2 22 10 = 1385,4557... a under b Cosinusrelationerne c 2 2 b2+ c − a H: ind på cos =(A) abagflappen. + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) c = Kvadratsætningerne Kvadratsætningerne 2 2 2 ⋅b2 ⋅c 2 22 (a + b) = a + b + 2ab 2 2 2 c −a cos =(A) a =+ b b + −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) 10 c Kvadratsætningerne 2 2 2 2 ⋅b2⋅c 2 Kvadratsætningerne 2 (a + b) = a + b + 2ab a2+ c 2− b2 c o s (B ) = b +c − a 2 2 2 2 2 2 2a (a (a2++=b) b)b 22+== a +2 ++⋅2 2 ab ab ⋅a2⋅c 2 c os(A) = a22 a ⋅++bbbb ⋅c2 o s (A) (a − b) c= −a2 −c 2 ab + c 2− 2 cb c os(B )= b22 +⋅cb⋅− a 2 2 2 c os(A) = 22 ⋅a2⋅c 2 2 2 a = b 22+ c= ⋅+bb ⋅c2+ ⋅c o s (A) a +⋅cb2⋅−c b 2 (a− + b) 2 ab (a = −a2 − 2 ab c os(B )= b22 +c − a c os(A) = 2 2 2 2 2 2 2 ⋅a2 ⋅c 2 2 (a (a2−−b) b)2 ==2 aa ++bb −−2 2 ab ab cc a2 +⋅b⋅− 2 b a +− c b) −2 ⋅= a⋅ca⋅2c os c os(C ) =a2+ c 2− b2 (a +=b)(a − b(B) ⋅a2 ⋅b 2 c os(B )= a22 2 2 2 2 2 + b2 c −c2 b(a = a2 + c=−a 2 ⋅a c o s (B) 2 2 − b) +⋅bc ⋅− 2 ab c os(C ) = a22 +⋅ca⋅− b (a + b)(a − b) = a − b c os(B )= 22 ⋅a2 ⋅b 2 a +⋅b 2 2 2 2 2− c bc2 (a (a2++b)(a b)(a −b) b) == aa −−bb 2 − 2 c os(C ) = a22 + ca⋅− cBrøkregneregler = a + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) c os(B )= 2 ⋅a⋅b Potenser 2 ⋅a⋅c 2 2 2 2 2 2 2 c a + b− b) −2 ⋅= a⋅ba⋅2 c os a + b −c + b)(a − b(C ) 1(a = 10 = 522,73529... = 0,14285...  0,14286 c o s(C ) = 7 2 ⋅a⋅ 2b 2 a2 +b − c c os(C ) = 2 ⋅a2 ⋅b 2 a2 + b −c 2 2 2 c os(C ) = 2 − 1,1414 = 0,000213... b +c − a c os(A) = 2 ⋅a⋅b ⋅b2 ⋅c 2 22 b +c − a c os(A) = 2 ⋅b⋅c

3x+ 1= x − 7

5 x = 2 ⇔ x log(5) = log(2) ⇔ x =

3 ⋅ 2 x = 15 ⇔ 2 x =

log(2) log(5)

2

2

log(0,5)

log(0, 98)

 34,31

22x ·+x=1 +− –=1 − =7 –−71 –1 −11 8 3x+ 1−=x −=7x − 7− x 2

22x · x = –88

3 ⋅ x 2 = 48 ⇔ x 2 =

2 x+== − 8 − 2 x 1− =1 −=7− 7− 1 2 2 2 x +1

2

2

2

x = −4 2 2 2x 8 x2==−−42

10

2

2

( 2⋅ 2 )

48 3

Kernestof Mat 3 stx Indhold i opslag

ISBN 978-87-7066-566-7 Opslagene indeholder en introcase, matematikteori, eksempler og øvelser. ISBN 9788770665667

Hvert kapitel indeholder 9 7 8 8 7 7mellem 0 6 6 5 6 6 7tre og seks opslag. www.lru.dk

Der er opgaver bagerst i hvert kapitel, og formelsamling på coverets flapper.

2 x+== − 8 − 2 x 1− =1 −=7− 7− 1 2 2 2 x +1

x = 4 ⇔ x = 45 ⇔ x = 1024

2x 8 xx+== −− 4 = − 7− 1 2 =1− 2 2 −1 8 x = −4 2 2 2x 8 x2==−−42

2 x–4 8 x = x2 = =− −8

4 ⋅(x − 3)= 0 x = −4 Ligningsløsning med Nulreglen

”Hvis giver 0, er en af faktorerne 0”. 4 ⋅(x −produktet 3)= 0 4x·=(x3– 3) = 0

- Parenteser 3 2+ 4 ⋅√ 2 5− 3 = 8+ 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = - Potenser og rødder

3 -2 Multiplikation +4 ⋅√ 2 5− 3 = og 8+division 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = - Addition og subtraktion 4

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 2−+7 4 ⋅+√2 25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8 4

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 2−+7 4 ⋅+√25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8

4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3 4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3

4 ⋅(x − 3)= 0

xx–=33 =0

4 ⋅(x − 3)= 0

x(x = +3 1)⋅(7− x ) = 0 x =3

1)⋅·(7 (x(x++1) (7− –x )x)==0 0 x =3

xx+ = 1 =−01eller ellerx 7=– 7 x=0 (x + 1)⋅(7− x ) = 0

xx= = –1− 1 eller 77 eller xx== (x + 1)⋅(7− x ) = 0

x = − 1eller x = 7 x = − 1eller x = 7

Facitliste bag i bogen.

⇔ x 2 = 16 ⇔ x = ± 16 = ± 2

4

4

2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +)⋅2 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 4+=2 3 1 ⋅4+ 2 = = 3 3 √49 4 2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +2 = 3 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 )⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 = = 3 3 √9 2

(4− 15)⋅4+ 2

(16− 15)⋅4+ 2

2

(4− 15)⋅4+ 2 (16− 15)⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 = = 3 3x+ 1− x =3 9 = x −x 7−

−4 x 6− 6− 2 –4 · +x√2 +−= 22 =−=–6

3 · x+1=x– 7

−4 8 x − –6 6−–22 –4 · +x=2 +−22 –= 2=

3x 32 · +x1 +−= 1x–−=x7=x x−

−4 −8 –4 ·xx= −4 x 8 ==−–8

22x ·+x1 +−= 11= −=–7 7− 7

−4 x+ 2= − 6

−4 x −8 x = −==2 −4 4 4= − 6− 2 x+=2−−2 − 8

e = 22026,46579...

4 ⋅(x − 3)= 0 x =3

1)⋅·(7 (x(x++1) (7− –x )x)==0 0 ISBN 978-87-7066-566-7 ISBN 9788770665667

9 788770 665667

www.lru.dk

Per Gregersen & Henrik Bindesbøll Nørregaard

xx–=33 =0

www.lru.dk

4 ⋅(x − 3)= 0

Lindhardt og Ringhof

xx–=33 =0

4 ⋅(x − 3)= 0

x(x = +3 1)⋅(7− x ) = 0

Per Gregersen & Henrik Bindesbøll Nørregaard

x =3

1)⋅·(7 (x(x++1) (7− –x )x)==0 0 x =3

xx+ = 1 =−01eller ellerx 7=– 7 x=0 (x + 1)⋅(7− x ) = 0

xx= = –1− 1 eller 77 eller xx== (x + 1)⋅(7− x ) = 0

x = − 1eller x = 7

x = − 1eller x = 7

x = − 1eller x = 7

Kernestof Mat C hhx Per Gregersen og Majken Sabina Skov

248 sider

245 kr.

2 x+== − 8 − 2 x 1− =1 −=7− 7 2 2 2 x +1

Kernestof Mat 2 stx Kernestof Mat 3 stx Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard

Mat 2, ca. 220 sider Mat 3, ca. 220 sider Udkommer Udkommer 2019 skolestart 2018

ca. 245 kr.

x = 4 ⇔ x = 45 ⇔ x = 1024

2x 8 xx+== −− 4 = −7 2 =1− 2 2 −1 8 x = −4 2 2 2x 8 x2==−−42

2 x–4 8 x = x2 = =− −8

4 ⋅(x − 3)= 0 x = −4 Ligningsløsning med Nulreglen

x = − 1eller x = 7

Kernestof Mat 2 hf

3x+ 1−=x −=7x − 2

22x · x = –88 5

”Hvis giver 0, er en af faktorern 4 ⋅(x −produktet 3)= 0 4x·=(x3– 3) = 0

(x + 1)⋅(7− x ) = 0

22x ·+x=1 +− –=1 − =7 – −11 8

2

10 = 1385,4557...

xx= = –1− 1 eller 77 eller xx==

3x+ 1−=x x=− x7−

162

x = −2

x =3

3x+ 1= x − 7

−4 4 −2 4 −=6− 6− 2 − x+ 2−=

4 4 4 x = ±3 2 ⋅ x 4 2=⋅1x642=⇔ = x 4 =⇔162 x 4⇔ = 8x14 ⇔ 16x2 ⇔ = 8x1=⇔± x 8=1±⇔ 81 ⇔ x = ±3 2

x− 4 =x− 2− 8 −4 −4 −4 x −8 = x− = 4− 2− 4

10

1 ⋅4+ 2

=ved omformning= Ligningsløsning 3 3x+ 1= x −3 9 −4 x+ √2 = −6 7

=−8 x−=4x 2=

www.lru.dk/kernestof

(x + 1)⋅(7− x ) = 0

ca. 245 kr.

3x+ 1−=x −=7x − 7− x 2 Regnearternes hierarki

22x · x = –88 5

π

4 ⋅(x − 3)= 0

ca. 220 sider Udkommer skolestart 2018

22x ·+x=1 +− –=1 − =7 –−71 –1 −11 8

2

Parenteser

xx+ = 1 =−01eller ellerx 7=– 7 x=0

Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard

162

Per Gregersen & Henrik Bindesbøll Nørregaard

x(x = +3 1)⋅(7− x ) = 0

9 788770 668453

3x+ 1−=x x=− x7− 7− x

−4 x −8 x = −==2 −4 4 4= − 6− 2 x+=2−−2 − 8

Kernestof Mat 3 stx

4x·=(x3– 3) = 0

Lindhardt og Ringhof Per Gregersen og Henrik Bindesbøll Nørregaard ISBN 978-87-7066-845-3

3x+ 1= x − 7

22x ·+x1 +−= 11= −=–7 7− 7− 1

−4 4 −2 4 −=6− 6− 2 − x+ 2−=

Lindhardt og Ringhof

”Hvis giver 0, er en af faktorerne 0”. 4 ⋅(x −produktet 3)= 0

ISBN 978-87-7066-845-3

3x 32 · +x1 +−= 1x–−=x7=x x−–7− 7 –x x

−4 x+ 2= − 6

−4 −8 –4 ·xx= −4 x 8 ==−–8

2

= 25,95455...

4 ⋅(x − 3)= 0 x = −4 Ligningsløsning med Nulreglen

tof

3 · x+1=x– 7

−4 8 x − –6 6−–22 –4 · +x=2 +−22 –= 2=

4 4 4 x = ±3 2 ⋅ x 4 2=⋅1x642=⇔ = x 4 =⇔162 x 4⇔ = 8x14 ⇔ 16x2 ⇔ = 8x1=⇔± x 8=1±⇔ 81 ⇔ x = ±3 2

2

a + b −c (10 ) = 10 10 = 100 c os(C )== ⋅a2 ⋅b 2 22 a + b −c c os(C ) = 2 ⋅a⋅b

22 ⋅x 88 x =−−−4 xx+== 1 − = − 7− 1 2 2 −1 8 2 = 22

2 x–4 8 x = x2 = =− −8

(16− 15)⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = 2 3 3 2 (4− 15)⋅4+ 2 (16− 15)⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3x+ 1− x =3 9 = x −x 7− 7− x

−4 x 6− 6− 2 –4 · +x√2 +−= 22 =−=–6

x = −2

QR-koder linker til små film med uddybninger og eksempler.

x 5 = 32 ⇔ x = 5 32 = 2

4

2

(4− 15)⋅4+ 2

=ved omformning= = Ligningsløsning 3 3x+ 1= x −3 9 −4 x+ √2 = −6 7

www.lru.dk/kernestof

2

a +c − b ⋅a2⋅c 2 22 b 3 a + c( 1 − 1 +3) 1 c os 4(B )= 4 4 10 ⋅10 4 = 10 2 ⋅a⋅c = 10 = 10 c os(B )=

4

2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +)⋅2 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 4+=2 3 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3 √49 4 2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +2 = 3 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 )⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3 √9

x− 4 =x− 2− 8 −4 −4 −4 x −8 = x− = 4− 2− 4

 0,4307

15 log(5) ⇔ 2x = 5 ⇔ x =  2,322 log(2) 3

0,98 x = 0,5 ⇔ x log(0,98) = log(0,5) ⇔ x =

102 ⋅103 = 10(2 + 3) = 105 = 100000

4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3

=−8 x−=4x 2=

e

3x+ 1−=x x=− x7− 7− x

4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3

3 stx

2 hf

der med små opgaver, færdigheder som egler, brøkregning mv.

4+ 2 6 = = 2 3 3

−4 x 6− 6− 2 –4 · +x√2 +−= 22 =−=–6

=−8 x−=4x 2=

er den faglige progression. gens website.

1 ⋅4+ 2

=ved omformning= = Ligningsløsning 3 3x+ 1= x −3 9 −4 x+ √2 = −6 7

2

( 2⋅ 2 )

( (( (( ( (( ( ( ( (( (

 0,4307

Per Gregersen & Henrik Bindesbøll Nørregaard

Kernestof Mat 2 hf

matematikundervisningen stoffet på C-niveau eller ningen på B-niveau.

2

log(5)

15 log(5) ⇔ 2x = 5 ⇔ x =  2,322 log(2) 3

0,98 x = 0,5 ⇔ x log(0,98) = log(0,5) ⇔ x =

5

log(2)

e = 22026,46579...

4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3

4

2

a + b −c (10 ) = 10 10 = 100 c os(C )== ⋅a2 ⋅b 2 22 a + b −c c os(C ) = 2 ⋅a⋅b 2

3 -2 Multiplikation +4 ⋅√ 2 5− 3 = og 8+division 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = 25 - Addition og subtraktion

hf

3 ⋅ 2 x = 15 ⇔ 2 x =

3 ⋅ x 2 = 48 ⇔ x 2 =

- Parenteser 3 2+ 4 ⋅√ 2 5− 3 = 8+ 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = 25 - Potenser og rødder

4

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 25 2−+7 4 ⋅+√25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8

e

5 x = 2 ⇔ x log(5) = log(2) ⇔ x =

2

b +c − a c os(A) = ⋅b2 ⋅c 2 22 b +c − a c os(A) = 2 ⋅b⋅c 2 − 1,1414 = 0,000213...

4

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 25 2−+7 4 ⋅+√2 25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8

⋅b2 ⋅c 2 22 2 2 2+ c − a cos =(A) a =+ b b − 2⋅a⋅b⋅c os(C ) c 2 ⋅b2⋅c 2 2 a +c − b c os(B )= b2+ c 2− a 2 ⋅a2⋅c 2 c os(A) = a22 + c 2− 2 cb c os(B )= b22 +⋅cb⋅− a c os(A) = 22 ⋅a2⋅c 2 a b c a +⋅cb2⋅−c b 2 = = c os(B )= b22 +c − a s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) c os(A) = 2 ⋅a2 ⋅c 2 a b c 2 cc a2 +⋅b⋅− = = c os(C ) =a2+ c 2− b2 s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) ⋅a2 ⋅b 2 c os(B )= a22 a b c +xb2= −c2 = = Kernestof Mat 2 stx 2 c c os(C ) = a22 +⋅ca⋅− b s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) c os(B )= 22 ⋅a2 ⋅b 2 s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) a +⋅xb − 2= 2 c bc2 = = c os(C ) = a22 a b c + ca⋅− c os(B )= 2 a )= s b(B) = s c(C ) ⋅b 2 Indhold i opslag Potenser s i n(A i n i n x⋅⋅xaa= s i n i n i n 2 ⋅=c 2 a(A ) = s b(B) = s c(C ) 2 2 2 = = a + b −c a b c 10 = 522,73529... c o s(C ) = s n(A sn sn i n a(A ) = ib(B) = ic(C ) 2 ⋅xa⋅ 2b 2 2 Opslagene indeholder en introcase, matematikteori, eksempler og øvelser. = = a2 +b = −c a b c c os(C ) = 381, 7 s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) og 2 ⋅a2 ⋅b 2l a2 + b −c s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) 33, 5 c os(C ) = a = = = 3 8 1 , 7 5 Hvert kapitel indeholder mellem tre og seks opslag. 2 ⋅a⋅b l a ) b(B) c(C ) o gg 4, l o s i n(A s n s i n 2 2 2i 33 , 5 2 =c −2 =⋅c a =b + ⋅b⋅c os(A) 3 3 8 8 1 1 , 7 , 7 a = l o l o g g 4, a ) b(B) c(C ) 5 s i n(A s i n s i n 3 3 3 , 5 , 5 l og3 2 2 2 =c −2 =⋅c aa == a =b + ⋅b⋅c os(A)Der er opgaver bagerst i hvert kapitel, og formelsamling på coverets flapper. 2 4 4 , 5 , 57 a b c l o l o g g381, l o g 2 2 2 2 2 a2 = b 2+ c 2−2⋅b⋅c ⋅c os(A) 3 3 , 5 2 , 4 4 = t va = a n−1 b = a + c −2 ⋅a⋅c ⋅c os(B) 4 , 5 2 0 x = 32 ⇔ x = 32 = 2 QR-koder linker til små film med uddybninger og eksempler. l og 2, 2 2 2 44 −1 b2 = =b a2++ cc2− −2 2 a⋅⋅cc⋅⋅c c o s(A) (B) v = t a n 2 a ⋅⋅b o s 20 Sinusrelationerne Cosinusrelationerne 2 4 , 4 4 4 a b, c −−1 12 2 2 2 2 2 2 vv == t t a a n n = = Facitliste bag i bogen. b os(B) a2 = a b2+ c 2−2⋅a b⋅c ⋅c (A) 2 2 0 0 s i n(A ) s i n (B) s i n(C ) c = a + b −2⋅a⋅b⋅c os(C ) a b c 2 2 2 = −1 2 , 44= a2 = b2+ c 2−2⋅b⋅c ⋅c os(A) vi = a ns 2+ b2−2 n (A ) t i n(B) s i n(C ) c2 på =a abagflappen. a⋅⋅cb⋅⋅c c o s (C ) H:s ind under Cosinusrelationerne 20 b = + c −2 ⋅⋅a o s (B)

2 stx

2

MATEMATIK KERNESTOF

ca. 245 kr.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  3


MATEMATIK HVAD ER MATEMATIK?

Gør dine elever kloge på projektorienteret matematik Serien Hvad er matematik? kommer i reviderede udgaver, som passer til de nye læreplaner. Vi har spurgt en af forfatterne, Bjørn Grøn: Hvad er det, dette matematiksystem kan?

– Helt kort er svaret, at det gør dine elever meget klogere på verden, på matematik især, og sidst men ikke mindst bliver de gode til projektorienteret matematik. ☻Med de nye eksamensformer er det blevet et krav, at eleverne kan arbejde projektorienteret. De skal både vise, at de kan tilegne sig ny viden, og at de kan arbejde med matematikken i anvendelse. Hvis eleverne skal føle sig trygge til eksamen, er det vigtigt, at de har haft mange muligheder for at arbejde med forskellige projekter, hvor de er blevet vænnet til at arbejde med matematiske problemstillinger på forskellige måder. Det får de mulighed for i ”Hvad er matematik? 1”

4  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

Relevante og vedkommende emner Hvad er værst, at drikke sig i hegnet eller at ryge hash? Det er et spørgsmål, som en del gymnasieelever sikkert har prøvet kræfter med. Men det er desværre nok de færreste, der har prøvet at besvare spørgsmålet ud fra en simpel matematisk beregning af halveringstid. Med ”Hvad er matematik? 1” skal eleverne hverken slås med promiller eller hashtåger, de får derimod lov til at analyse de nøgterne tal, som gemmer sig bag spørgsmålet. En central styrke ved serien ”Hvad er matematik?” er, at den åbner elevernes øjne for, at de er omgivet af matematik. Lige


www.lru.dk

L&R Uddannelse

Lindhardt og Ringhof

Pyramiderne 2500 f.v.t

-1000

-5000

-30000

FORHISTORISK TID

www.lru.dk

Babylonsk lertavle Ca. 1700 f.v.t.

Lindhardt og Ringhof

Projekter aktiverer eleverne og cementerer deres viden Alle kapitlerne afrundes med en række projektforslag. Her kan eleverne i endnu højere grad få lov til at fordybe sig i teorier og eksperimentere med animationer og simuleringer, hvor de selv kan opdage sam-

-1000

FORHISTORISK TID

Lindhardt og Ringhof

Fra piktogram til kileskrift 3000 f.v.t.

et kulturhistorisk perspektiv. Eleverne analyserer data fra Titanics passagerliste, de tegner biler med Berzierkurver, og de beregner højden på Månens bjerge. De udvalgte fortællinger med tilhørende autentiske data vækker elevernes nysgerrighed og giver dem lyst til at arbejde i dybden med matematikkens mange problemstillinger.

-5000

Rhind Papyrus 1650 f.v.t.

-30000

Babylonsk lertavle Ca. 1700 f.v.t.

9 788770 664936

-5000

FORHISTORISK TID

Babylonsk lertavle Ca. 1700 f.v.t.

-1000

Pyramiderne 2500 f.v.t

Hulemalerierne i Lascaux 17000 f.v.t.

Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

x

Hulemalerierne i Lascaux 17000 f.v.t.

Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

-30000

Hvad er y'= y.(b-a.y) matematik? ISBN 978-8-77066-493-6

ax2 + bx +c

MATEMATIKKENS OPRINDELSE

3. udg

P17

P13.3

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

1990

1995 Forskere på MIT præsenterer modellen World3 1995 Andrew Wiles beviser Fermats sidste sætning 2003 Grigori Perelman beviser Poincaré formodningen

1945

1947 Dantzig, Lineær programmering 1950 Hammings fejlkorrigerende kode 1955-75 Vietnamkrigen 1963 Paul Cohen viser at continuumshypotesen ikke kan bevises 1975 Feigenbaum opdager Figentræet 1976 Appel og Hagen giver et computerbevis for firfarvesætningen 1984 Første version af strengteori

ISBN 978 87 7066 827 9

Hulemalerierne i Lascaux 17000 f.v.t.

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

1990

1945

1948 Shannon Informationsteori 1955-75 Vietnam-krigen 1975 Feigenbaum opdager figentræet 1982 Første billede af Mandelbrotmængden

1984 og 1995 Strengteori 1995 Forskere på MIT præsenterer World3, en detaljeret model for klodens udvikling, udviklet ved hjælp af den matematiske SD-teknik.

1990

1945

1947 George Dantzig, Simplexmetoden i lineær programmering 1948 Shannon Informationsteori 1955-75 Vetnam-krigen 1977 Rivest, Shamir og Adleton præsenterer RSA, kryptering med brug af primtal 1982 Første billede af Mandelbrotmængden 1978 Første billede af Mandelbrotmængden

1994 Andrew Wiles beviser Fermats store sætning 2000 Formulering af de 7 millenium problems 2003 Perelman beviser Poincaré-formodningen

Antal terminer

Hvad er OPRINDELSE MATEMATIKKENS matematik?

3

Regressionsanalyse

P10

ISBN 978 87 7066 493 6

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Panserslaget ved Kurskbuen

Diætproblemet

Gauss og den manglende planet

Konstruktionen af de reelle tal

Cantors djævletrappe

Stregkoder og QR-koder

Felix Baumgartners spring

RSA-Kryptering

Projektioner i n dimensioner

Rumfangsberegninger

Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

flap 130 mm

fold

OPRINDELSE

Pyramiderne 2500 f.v.t

P9

P2π

0.5

x

Vektorfunktioner

Et væld af autentiske data I hvert kapitel introduceres et nyt emne gennem fortællinger, hvor mennesker har løst et problem ved hjælp af en bestemt type matematik. Emnerne dækker kernestoffet, og de er nøje udvalgt, så de samtidig opfylder læreplanens krav om, at eleverne ser matematikken i

P3

2

fra konstruktionerne af de tidligste broer, over de beregninger, ingeniørerne måtte tage i brug til tunnelboringerne under Storebælt, til kryptologien i Dankort-betalinger. Og hvad der måske er endnu vigtigere: Seriens valg af emner gør matematikken vedkommende og interessant for eleverne.

Feigenbaum opdager Figentræet 1975

y

Firfarvesætningen

rente

0,20 0,00

ISBN 978-87-7066-494-3

Jay Forrester, anvender System Dynamics til analyse af verdens tilstand 1970

OB

Hovedsætninger om differentiabilitet

Differentiation med tretrinsreglen

afdrag

0,60 0,40

Hvor meget vind kan vi høste?

Figentræer og fraktaler

0,80

Fourieranalyse

1,20 1,00

Differentialligninger på brugerniveau

|a| = a12 + a22

0.5

Ventil

Skrevet af: Michael Olesen Dorthe Agerkvist (mat-fys) Keld Nielsen Birgit Andresen (mat-kemi) Anne Krarup Susanne Højte (mat-bio)

Bjørn B Grøn Christina Blach Hansen Per Henriksen Bodil Bruun (mat-samf) MATEMATIKKENS Gert Uttenthal Jensen (mat-mus) Olav Lyndrup

flap 130 mm

fold

Bjørn Grøn Bodil Bruun Olav Lyndrup

1 2 3 Lineær Programmering

Krumningsforhold

Den falske Vermeer

Differentialligninger

Centralperspektivet

Cirklens kvadratur

1,40

Pascals trekant

Keglesnit

Sandsynlighedsregning

Stikprøver og binomialtest

System Dynamics

Integralregning – sådan bestemmes arealer

Logistisk vækst

POSTMODERNISMEN

fold

Hvad er matematik?

von Neumann begynder bygningen Mandelbrotmængden 1982 af computeren EDVAC 1946

www.lru.dk

Taylorpolynomier

Keld Nielsen

Andresen (mat-kemi) Rivest,Birgit Shamir og Adleman lancerer Anne Krarup den moderne Peter Wulff kryptografi med Susanne Højte (mat-bio) RSA-systemet 1977

AB

Riemannintegraler

Christina Blach Hansen Per Henriksen (mat-samf)

Sommerfugleeffekten

Optimeringsproblemer

Ronald Fisher, en af de største statistikere i det 20. århundrede

Wilhelm Johannsens arvelighedslære

Formel

Bezierkurver

√x

Sprog

V2 bomberne over London

...!

Skrevet af: Michael Olesen Dorthe Agerkvist (mat-fys)

The butterfly effect 1972

Polynomier og trigonometriske funktioner, differentialregning, integralregning og vækstmodeller, sandsynlighedsregning og binomialfordelinger, random walk og normalfordelinger.

1

Graf

Titanics forlis Harmoniske svingninger Euklids Elementer Tredjegradspolynomier Monty Hall-eksperimentet

Tabel

POSTMODERNISMEN

Sådan bestemmes monotoniforhold Sådan løses ligninger

x x x

y

Random walk og normalfordelingen Trigonometriens oprindelse

x x x

x

B-bogens emnefelt:

Regnbuen Newtons afkølingslov

RSA kodning 1977

Den matematiske teori er grundigt behandlet og bringes i spil i mange anvendelser og med omfattende inddragelse af matematiske værktøjsprogrammer.

Regression – med Parabler residualerog andengradsligninger

The butterfly effect 1972

Pascals trekant

Kombinatorik

DNA dobbeltheliks Watson og Crick 1953

Eiffels brokonstruktioner

Sandsynlighedsregning

DEN MODERNE MATEMATIK

POSTMODERNISMEN

Grænser for vækst 1995 Limits to Growth-projektet udvikler World3modellen

Annuitetsregning

Vækstmodeller

Vektorregning

Ægyptisk matematik

Nedbrydning af rusmidler

Det naturvidenskabelige gennembrud

Tunnellen under Storebælt

Kulstof 14-metoden

Testet positiv – Er du syg?

Funktioners egenskaber

animationer, hjælp til værktøjsprogrammer samt vejledninger til brug af bogen.

Variabelsammenhænge

Caspar Wessels komplekse tal

Andengradspolynomier

RSA kodning 1977

Darwins evolutionsteori

Kulstof 14 datering 1949

Florence Nightingale går i krig

Grænser for vækst

DNA dobbeltheliks Watson og Crick 1953

Kapitlerne indledes med fortællinger fra fortid og nutid, hvor matematik har spillet en rolle. De DNA dobbelthelix afrundes med en række Watson og Crick 1953 detaljerede projektoplæg.

Hilberts hotel

DEN MODERNE MATEMATIK

DEN MODERNE MATEMATIK

Rumgeometri Tidevandets musik Hovedsætninger om kontinuitet Ballistik – matematikken går i krig Vektorer i 2D og 3D Sct Petersborg paradokset

lru.dk/hvadermatematik

A-bogens emnefelt: Kontinuitet, differentialregning og integralregning, differentialligninger af første og anden orden, vektorregning og analytisk geometri i 2D og 3D, y

i-bogen® indeholder specifikke vektorfunktioner, lineær programmering og studieretningskapitler til: statistisk regressionsanalyse. – matematik-kultur – matematik-fysik A – matematik-kemi – matematik-biologi OA – matematik-samfundsfag

Hvad er matematik? gør matematikken levende og vedkommende gennem fortællinger, eksempler, opgaver, projekter og studieretningskapitler.

Dæmpede svingninger og resonans Hvad er matematik? Motorvejsudfletninger og klotoider

e-bogen og websitet giver adgang til studieretningskapitler og projektoplæg, hjælp til brug af særskilte værktøjsprogrammer, links m.m.

Den matematiske teori er grundigt behandlet og bringes i spil i mange anvendelser og med omfattende inddragelse af matematiske fold ryg 21.5 mm værktøjsprogrammer.

i-bogen omfatter grundbogen, opgavebogen, Bjørn Grøn studieretningskapitler, projekter, links, Bodil Bruun animationer, hjælp til værktøjsprogrammer samt vejledninger til brug af bogen. Olav Lyndrup

Bogen indeholder specifikke studieretningskapitler til: – matematik-kultur – matematik-fysik – matematik-kemi Kapitlerne indledes med fortællinger fra fortid – matematik-biologi og nutid, hvor matematik har spillet en rolle. I – matematik-samfundsfag alle kapitler præsenteres løbende forslag til Arbejd digitalt, analogt Skrevet af: projekter. Den matematiske teori er grundigt kombiner bog og i-bog® Michael Olesen behandlet, og hele eller lærebogssystemet bygger Dorthe Agerkvist (mat-fys) på en omfattende anvendelse af matematiske Grundbogen omfatter alt kernestof og giver værktøjsprogrammer. Keld Nielsen et omfattende tilbud om supplerende stof. Birgit Andresen (mat-kemi) Emnefelterne for Hvad er matematik? 1: Procent- og rentesregning, vækstmodeller, Opgavebogen indeholder opgaver til alle Anne Krarup variabelbegrebet ogkapitler funktioners egenskaber, Mette Vedel (mat-bio) i grundbogen. vektorer og trigonometri, deskriptiv statistik Christina Blach Hansen og sandsynlighedsregning. i-bogen omfatter grundbogen, opgavebogen, Per Henriksen (mat-samf) studieretningskapitler, projekter, links,

Opgavebogen indeholder opgaver til alle kapitler i grundbogen.

flap 130 mm

– matematik-fysik – matematik-kemi – matematik-biologi – matematik-samfundsfag – matematik-musik

Kapitlerne indledes med fortællinger fra fortid og nutid, hvor matematik har spillet en rolle. De afrundes med en række detaljerede projektoplæg.

Opgavebogen indeholder opgaver til alle kapitler i grundbogen.

Serien Hvad er matematik? gør matematikken levende og vedkommende gennem flap fortællinger, 130 mm eksempler, opgaver, projekter og studieretningskapitler.

Grundbogen rummer alle kernestofemner samt forslag til supplerende stof.

ryg 24 mm

i-bogen® indeholder specifikke studieretningskapitler til: fold – matematik-kultur

Hvad er matematik? gør matematikken levende og vedkommende gennem fortællinger, eksempler, opgaver, projekter 197 og mmstudieretningskapitler.

Grundbogen omfatter alt kernestof og giver et omfattende tilbud om supplerende stof.

Hvad er matematik?

Arbejd digitalt, analogt eller kombiner bog og e-bog.

fold

Arbejd digitalt, analogt eller kombiner bog i-bog® fold ryg 19 mm ogfold

197 mm

Hvad er matematik?

fold

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

flap 130 mm

flap 130 mm

Papyrus Rhind 1650 f.v.t. Beregning af cirklens areal

Fra piktogram til kileskrift 3000 f.v.t.

Papyrus Rhind 1650 f.v.t. Beregning af cirklens areal

Fra piktogram til kileskrift 3000 f.v.t.

menhænge og formulere sætninger og regler. Med den projektorienterede tilgang bliver eleverne de drivende kræfter i undervisningen, og når de selv tager ansvar for læringen, øges deres forståelse af stoffet markant.

Vil du gerne have idéer til, hvordan du kan integrere flere projekter i din matematikundervisning? Bjørn Grøn, tidligere fagkonsulent gennem mange år, eller en af de andre forfattere til Hvad er matematik? kommer gerne ud til dig og dine fagkollegaer og giver idéer til, hvordan I kan arbejde med projekter i matematikundervisningen. Skriv en mail til bjgro1@gmail.com

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  5


MATEMATIK HVAD ER MATEMATIK? Om serien:

E-BØGER se prisliste side 37

Hvad er matematik?

• Nye emneområder præsenteres gennem fortællinger om problemer, der er løst ved hjælp af en bestemt type matematik. • Alle emner, sætninger og formler er illustreret med gennemregnede eksempler. • Beviser præsenteres i en form, så eleverne selv kan arbejde med dem. • Gratis website giver adgang til mere end 80 projekter, der kan supplere eller direkte erstatte en klasseundervisning.

Graf

OPGAVEBOG ca. 160 sider udkommer aug. 2018

240 kr.

120 kr.

MATEMATIKKENS OPR

OB

OA

x

y

2 1

OB

OA

1,40

2 2

1,20 1,00 0,80

afdrag rente

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Antal terminer

1,40

|a| = a12 + a22

1,20 1,00 0,80

0,20

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Antal terminer

6  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

Pyramiderne 2500 f.v.t Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

FORHISTORISK

Pyramiderne 2500 f

Babylonsk lertavle Ca. 1700 f.v.t.

rente

0,40

0,00

17000 f.v.t.

x

afdrag

0,60

Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk

MATEMATI Hulemalerierne

Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

Lindhardt og Ringhof

Fra piktogram til kileskrift 3000 f.v.t.

Rhind P 1650 f.v

-5000

Hvad er matematik? Hvad er matematik? a +a 0,00

ISBN 978 87 7066 827 9

B

AB

A

0,20

www.lru.dk

GRUNDBOG 328 sider

A

0,40

Formel

B

AB

Bjørn Grøn Bodil Bruun Olav Lyndrup

0,60

ISBN 978 87 7066 827 9

Sprog

y

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

...!

11 fold

197 mm

-30000

1990

1994 Andrew Wiles beviser Fermats store sætning 2000 Formulering af de 7 millenium problems 2003 Perelman beviser Poincaré-formodningen

|a| =

Formel

y

fold

1

Tabel

Euklids Elementer

x x x

Titanics forlis

x

Monty Hall-eksperimentet

x x x

Sådan løses ligninger

Sprog

Trigonometriens oprindelse

Graf

Newtons afkølingslov

...!

Regression – med residualer

Pascals trekant

Det naturvidenskabelige gennembrud

Variabelsammenhænge

Tunnellen under Storebælt

x x x

y

Kulstof 14-metoden

x x x

x

Funktioners egenskaber

7 millenium problems 2003 Perelman beviser Poincaré-formodningen

Christina Blach Hansen Per Henriksen (mat-samf)

Hvad er matematik? 1 er navnet på den nye, stærkt reviderede udgave af Hvad er matematik? C. Første bog på B-niveau og A-niveau – og samtidig en √x for C-niveau. fuldt dækkende grundbog Udgivelsen indeholder bl.a. nyt kernestof, og der er tilføjet QR-koder, som giver adgang til ekstramateriale √x og elevvejledninger. Florence Nightingale går i krig

Mandelbrotmængden 1978 Første billede af Mandelbrotmængden

Anne Krarup Mette Vedel (mat-bio)

1

Bjørn Grøn, Bodil Bruun og Olav Lyndrup Procent- og rentesregning, vækstmodeller, variabelbegrebet og funktioners egenskaber, vektorer og trigonometri, deskriptiv statistik og sandsynlighedsregning.

ryg 19 mm

Hvad er matematik?

Euklids Elementer

Birgit Andresen (mat-kemi)

Titanics forlis

Monty Hall-eksperimentet Kombinatorik Sådan løses ligninger Eiffels brokonstruktioner Trigonometriens oprindelse Sandsynlighedsregning Newtons afkølingslov Annuitetsregning Regression – med residualer Vækstmodeller Pascals trekant Vektorregning Kombinatorik Ægyptisk matematik Eiffels brokonstruktioner Nedbrydning af rusmidler

Sandsynlighedsregning

Annuitetsregning

Vækstmodeller

Vektorregning

Ægyptisk matematik

Emnefelterne for Hvad er matematik? 1:

Tabel

ERNISMEN

Nedbrydning af rusmidler Testet positiv – Er du syg?

Variabelsammenhænge

Caspar Wessels komplekse tal Det naturvidenskabelige gennembrud Andengradspolynomier Tunnellen under Storebælt Darwins evolutionsteori

Kulstof 14-metoden

Funktioners egenskaber

Grænser for vækst Testet positiv – Er du syg?

Caspar Wessels komplekse tal

Andengradspolynomier

Darwins evolutionsteori

Florence Nightingale går i krig

Grænser for vækst

RSA kodning 1977

Hvad er matematik? 1

fold

flap 130

fold

197 mm

Hvad er matematik?

Bogen indeholder specifikke studieretningskapitler til: – matematik-kultur – matematik-fysik – matematik-kemi – matematik-biologi197 mm – matematik-samfundsfag

fold Kapitlerne indledes med fortællinger fra fortid og nutid, hvor matematik har spillet en rolle. I alle kapitler præsenteres løbende forslag til Skrevet af: projekter. Den matematiske teori er grundigt Michael Olesen behandlet, og hele lærebogssystemet bygger Dorthe Agerkvist (mat-fys) på en omfattende anvendelse af matematiske Bogen indeholder specifikke Serien Hvad er matematik? gør matematikken eller kombiner værktøjsprogrammer. Keld Nielsen studieretningskapitler til: levende og vedkommende gennem fortællinger, Birgit Andresen (mat-kemi) – matematik-kultur opgaver, Emnefelterne for Hvadeksempler, er matematik? 1:projekter og studiernestofemner – matematik-fysik retningskapitler. Procent- og rentesregning, vækstmodeller, stof. Anne Krarup – matematik-kemi variabelbegrebet og funktioners egenskaber, Mette pgaver til alle Kapitlerne indledes med fortællinger fraVedel fortid (mat-bio) – matematik-biologi vektorer og trigonometri, deskriptiv statistik og nutid, hvor matematik har spillet en rolle.Blach I Christina Hansen – matematik-samfundsfag og sandsynlighedsregning. alle kapitler præsenteres løbende Per forslag til Henriksen (mat-samf) dgang til studieSkrevet af: projekter. Den matematiske teori er grundigt plæg, hjælp til Michael Olesen behandlet, og hele lærebogssystemet bygger rogrammer, Dorthe Agerkvist (mat-fys) på en omfattende anvendelse af matematiske værktøjsprogrammer. Keld Nielsen

liks g ck 1953

fold

Projekter, vejledninger, Bjørn Grøn Bodil Bruun data og kildemateriale Olav Lyndrup findes på websitet: lru.dk/hvadermatematik

Serien Hvad er matematik? gør matematikken levende og vedkommende gennem fortællinger, eksempler, opgaver, projekter og studieretningskapitler.

MATEMATIK

ryg 19 mm

-5000

fold

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

+

197 mm

-30000

fold

Ba Ca

Fra piktogram til kilesk 3000 f.v.t.


MATEMATIK HVAD ER MATEMATIK?

Hvad er matematik? Hvad er matematik? + bx +c

Lindhardt og Ringhof L&R Uddannelse

ISBN 978-87-7066-494-3

www.lru.dk

Hulemalerierne i Lascaux 17000 f.v.t.

Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

-1000

FORHISTORISK TID Pyramiderne 2500 f.v.t

Babylonsk lertavle Ca. 1700 f.v.t.

Fra piktogram til kileskrift 3000 f.v.t.

Lindhardt og Ringhof

Papyrus Rhind 1650 f.v.t. Beregning af cirklens areal FORHISTORISK TID

Babylonsk lertavle Ca. 1700 f.v.t.

-1000

L&R Uddannelse

www.lru.dk

ax2 + bx +c

17000 f.v.t.

Pyramiderne 2500 f.v.t

-5000

ax2

Grundforløbsbogen kan bruges sammen med alle matematiksystemer.

MATEMATIKKENS OPRINDELSE Hulemalerierne i Lascaux

Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

-5000

2

Differentiation med tretrinsreglen

Hvor meget vind kan vi høste?

Fourieranalyse

Differentialligninger på brugerniveau

ISBN 978-87-7066-494-3

22

flap 130 mm

fold

MATEMATIKKENS OPRINDELSE

Bjørn Grøn Bodil Bruun Olav Lyndrup

-30000

fold

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

ryg 21.5 mm

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

Christina Blach Hansen Per Henriksen (mat-samf)

fold

+

flap 130 mm

fold

Udkommer 2018

Bjørn Grøn Bodil Bruun Olav Lyndrup

2

Anne Krarup Peter Wulff Susanne Højte (mat-bio)

fold

Hvad er matematik?

Keld Nielsen Birgit Andresen (mat-kemi)

Hvor meget vind kan vi Figentræer høste? og fraktaler Differentiation med tretrinsreglen Tidevandets musik

Keglesnit

Fourieranalyse Ballistik – matematikken går i krig Differentialligninger på brugerniveau Sct Petersborg paradokset

System Dynamics

Figentræer og fraktaler Pascals trekant Tidevandets musik System Dynamics Ballistik – matematikken går i krig Sandsynlighedsregning Sct Petersborg paradokset Cirklens kvadratur Pascals trekant Integralregning – sådan bestemmes arealer

senSkrevet (mat-samf) af: Michael Olesen Dorthe Agerkvist (mat-fys)

Hvad er matematik?

esen rkvist (mat-fys) i-bogen® indeholder specifikke en studieretningskapitler til: esen (mat-kemi) – matematik-kultur up – matematik-fysik – matematik-kemi matematik-biologi øjte– (mat-bio) – matematik-samfundsfag lach Hansen

ryg 21.5 mm

-30000

fold

holder specifikke skapitler til: ultur ysik emi iologi amfundsfag

Papyrus Rhind 1650 f.v.t. Beregning af cirklens areal

Fra piktogram til kileskrift 3000 f.v.t.

Hvad er matematik? og KULTURFAG!

Hvad er matematik? 2 GRUNDBOG ca. 350 sider

OPGAVEBOG ca. 170 sider

ca. 250 kr.

ca. 125 kr.

Bjørn Grøn, Bjørn Felsager, Bodil Bruun og Olav Lyndrup

Hvad er matematik? GRUNDFORLØBET

GRUNDBOG ca. 350 sider

OPGAVEBOG ca. 230 sider

104 sider

116 sider

ca. 270 kr.

ca. 135 kr.

90 kr.

255 kr.

Lindhardt og Ringhof

9 788770 664936 www.lru.dk

ISBN 978-8-77066-493-6

ISBN 978 87 7066 493 6

www.lru.dk

Babylonsk lertavle Ca. 1700 f.v.t.

Fra piktogram til kileskrift 3000 f.v.t.

-1000

-1000

Babylonsk lertavle Papyrus Rhind 1650 f.v.t. Beregning af cirklens TID areal Ca. 1700 f.v.t. FORHISTORISK

Fra piktogram til kileskrift 3000 f.v.t.

Lindhardt og Ringhof

9 788770 664936

FORHISTORISK TID Pyramiderne 2500 f.v.t

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

x

Hulemalerierne i Lascaux 17000 f.v.t.

Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

-5000

y'= y.(b-a.y)

P17

17000 f.v.t.

Pyramiderne 2500 f.v.t

-30000

3. udg

MATEMATIKKENS OPRINDELSE Hulemalerierne i Lascaux

Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

-5000

3

Regressionsanalyse

P13.3

Panserslaget ved Kurskbuen

Gauss og den manglende planet

ISBN 978 87 7066 493 6

Hvad er matematik? Hvad er matematik? 3. udg

y'= y.(b-a.y)

33

flap 130 mm

fold

MATEMATIKKENS OPRINDELSE

Bjørn Grøn Bodil Bruun Olav Lyndrup

3

ISBN 978-8-77066-493-6

P10

Hvad er matematik?

x

P13.3

ryg 24 mm

-30000

Hvad er matematik?

Felix Baumgartners spring

Projektioner i n dimensioner

P17

Konstruktionen af de reelle tal Panserslaget ved Kurskbuen Diætproblemet

Regressionsanalyse

Gauss og den manglendeRumfangsberegninger planet

Konstruktionen af de reelle tal Stregkoder og QR-koder

Diætproblemet

Projektioner i n dimensioner RSA-Kryptering Rumfangsberegninger Cantors djævletrappe Stregkoder og QR-koderVektorfunktioner

Felix Baumgartners spring Riemannintegraler

Hvad er matematik? 3

fold

Gert Uttenthal Jensen (mat-mus)

flap 130 mm

fold

Bjørn Grøn Bodil Bruun Olav Lyndrup

Udkommer 2019

gi undsfag k

(mat-fys) i-bogen® indeholder specifikke studieretningskapitler til: – matematik-kultur mat-kemi) – matematik-fysik – matematik-kemi at-bio) – matematik-biologi ansen – matematik-samfundsfag at-samf) – matematik-musik nsen (mat-mus) Skrevet af: Michael Olesen Dorthe Agerkvist (mat-fys) Keld Nielsen Birgit Andresen (mat-kemi) Anne Krarup Susanne Højte (mat-bio) Christina Blach Hansen Per Henriksen (mat-samf)

P9

Bogen er skræddersyet til det nye grundforløb i matematik. Den er skrevet i et klart og imødekommende sprog, der sikrer en god overgang fra grundskole til gymnasium. Udgivelsen er fuldt dækkende for det fælles kernestof efter den nye læreplan og samtidig en introduktion til studieretningerne. På det tilhørende website er der adgang til projekter og ekstramaterialer, som fx vejledninger til brug af værktøjsprogrammer.

ryg 24 mm

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

fold

er specifikke pitler til: r

Matematik indgår ofte i samarbejde med kulturfagene på studieture, i SRP og i tværfaglige forløb, hvor der er øget fokus på, at fagene skal tones efter studieretningerne. Denne bog er en hjælp til samarbejdet med kulturfagene i de mange matematiktunge studieretninger.

Papyrus Rhind 1650 f.v.t. Beregning af cirklens areal

+

Giver forslag til tværfagligt samarbejde med: . religion . oldtidskundskab . historie . dansk

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  7


MATEMATIK

10 10

matematisk forskning

danske matematikere

+

matematiske fortællinger

Inspiration til at læse Film og tilhørende projektmateriale er produceret af lærebogssystemet matematiske fag HVAD ER MATEMATIK? gennem mødet med nogle af landets bedste forskere.

Gratis website lru.dk/10danskematematikere

”Eleverne skal møde faget som et uundværligt redskab for en lang række andre fag, og de skal opleve, at verden er fuld af matematik.” Forfattergruppen bag filmkonceptet og Hvad er matematik?

Filmsite I projektet 10 danske matematikere – 10 matematiske fortællinger fortæller nogle af landets fremmeste matematikforskere om deres forskning, nyere resultater og uløste problemer. Formålet med filmene er at stimulere elevernes lyst til at studere matematiske og matematikholdige fag gennem det direkte møde med forskerne.

Film i serien: . Statistiske metoder i hverdagsliv og neurovidenskab (Susanne Ditlevsen) . Skumstrukturer og minimalflader (Steen Markvorsen) . Deformationer og huller i rummet (Lisbeth Fajstrup) . Fejlkorrigerede koder (OIav Geil) . Kryptologi med brug af primtal (Peter Landrock) . Historien om logistisk vækst (Henrik Kragh Sørensen) . De resterede 4 film udkommer 2018

Matematik i middelalderen Aksel Bertelsen

192 sider

206 kr.

I 1200-tallets Firenze opstod en særlig matematik-kultur som følge af en voldsom økonomisk vækst. Bogen er baseret på håndskrevne manuskripter fra perioden. Den giver nye indfaldsvinkler til velkendte matematikemner og lejlighed til at afprøve datidens metoder. Indeholder desuden forslag til historiske ture i Firenze.

8  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

“... giver baggrundsmateriale til ægte tværfaglighed, hvor elever møder både matematikkens væsen og indlejring i sin historiske periode.” Gymnasieskolen


NV I NF E-BØGER se prisliste side 37

Naturvidenskabeligt grundforløb

er introducerer der og metoder konkrete eksempler

Hans Marker Lars Andersen Carsten Ladegaard Pedersen Steffen Samsøe

på htx og stx – og fortsat g enkeltfagene i hf.

denskab (IBSE)

ftlighed i naturvidenskab lige rapporter. ge kompetencer kan ndes en oversigt over drørende sikkerhed i

Naturvidenskabeligt grundforløb

+

3. udg.

Mange skoler lader eleverne beholde bogen i hele skoleforløbet, så den fungerer som opslagsbog i de naturvidenskabelige fag.

Hans Marker, Lars Andersen, Carsten Ladegaard Pedersen og Steffen Samsøe Denne stærkt reviderede 3. udgave er skræddersyet til det nye grundforløb på htx og stx – og er også velegnet til NF på hf. Bogen introducerer naturvidenskabens begreber og metode gennem konkrete eksempler og øvelser. Indeholder nyt billedmateriale, minileksion og flere nye emneopslag, bl.a.:

En introduktion til naturvidenskabelig metodik

ISBN 9788770668163

www.lru.dk

Ny udgave

Lindhardt og Ringhof

180 sider

209 kr.

• Systematiske og tilfældige afvigelser • Antal betydende cifre og afrunding • Anvendelse af bestemmelsesnøgler • Skriftlighed i naturvidenskab og en skabelon til rapporter.

NF-grundbogen

Anders Groesen, Annemette Vestergaard Witt og Lotte Jakobsen

“... En efterspurgt og ambitiøs bogudgivelse, som kan give både NF-lærere og elever en samlet reference gennem det et-årige undervisningsforløb...” Geografisk Orientering

Grundbog til NF-undervisningen på hf. Bogen behandler kernestoffet i geografi, biologi og kemi gennem fællesfaglige problemstillinger. Hvert kapitel udgør et forløb, der integrerer de tre fagområder. På bogens website findes opgaver og forslag til feltarbejde samt fællesfaglige øvelser og eksperimenter.

212 sider

256 kr.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  9


FYSIK I NATURGEOGRAFI 15 mm ryg

192 mm

flap

Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen Jette Rygaard Poulsen

ærebog til gymnasiets fysik C-niveau efter og opbygning udspringer af et ønske om at undersøgende og reflekterende tilgang til til, at fysikfaglig viden og kompetencer bliver

e forfra og bagfra! Man kan både bevæge sig af begreberne til arbejdet med stoffet i en – og omvendt. Den tydelige struktur viser, greber og teorier kan bruges til at forstå både der er meget småt eller usynligt, det der er ikke tænker på som fysik.

+

AKTIV FYSIK C Bjarning Grøn Philip Kruse Jakobsen Jette Rygaard Poulsen

260 mm

AKTIV FYSIK C

mulighed for at arbejde med fysikfagets orienterede artikler med overskrifter som: ?”, “Hvorfor forbyder man glødepærer?” ?” Artiklerne er inddelt i tre hovedafsnit samt FYSIKKENS VERDENSBILLEDE, mens atisk opbygget teorileksikon, FYSIKKEN BAG, nebegreber og centrale formler gennem pler.

”Naturgeografi C fokuserer på det væsentlige. Aktuelle eksempler indgår, men uden at flytte fokus fra kernestoffet.” Gymnasieskolen

Sproget er letforståeligt og ”afdramatiserer” fysikstoffet, som for mange elever forekommer abstrakt og svært tilgængeligt. ISBN 978-8-77066-706-7

ISBN 978 87 7066 706 7

9 788770 667067 www.lru.dk

Lindhardt og Ringhof

Ny udgave Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen

212 sider

326 kr.

Aktiv fysik C inspirerer eleverne til en aktivt undersøgende og reflekterende tilgang til faget. Bogen er opbygget som korte, problemorienterede og spørgsmålsdrevne artikler, der tager udgangspunkt i dagligdags eksempler. Artiklerne er inddelt i tre hovedafsnit ’Energi og stof’, ’Lys og lyd’ samt ’Fysikkens verdensbillede’, mens sidste del af bogen er et tematisk opbygget teorileksikon, ’Fysikken bag’, der uddyber C-niveauets kernebegreber og centrale formler gennem illustrationer og regneeksempler. Aktiv fysik C er nu udgivet i nyt, moderniseret layout og mindre format. Det nye layout gør det nemt for eleverne at orientere sig i stoffet. Teksten er revideret og udvidet med et nyskrevet artikel om exoplaneter. Er velegnet til både stx, hf, htx og eux.

10  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

Naturgeografi C

Tomas Westh Nørrekjær, Niels Vinther og Pernille Ladegaard-Pedersen Fokus i denne grundbog er de naturgeografiske processer og deres konsekvens for menneskets levevilkår. Dækker både kernestoffet og fagets eksperimentelle dimension. Giver en lang række forslag til øvelser og feltarbejde. Bogen henvender sig primært til gymnasiets C-niveau, men store dele er også relevante på B-niveau. 240 sider

265 kr.


NATURGEOGRAFI

Forløb i naturgeografi Thomas Birk og Niels Vinther GEOdetektiven indeholder 8 forløb bygget op omkring virkelighedsnære spørgsmål, der gør det let at inddrage øvelser, eksperimenter, ekskursioner og feltarbejde. Undervisningsmodellen, kaldet ’GEOdetektiven’, sætter en case i centrum, hvorefter eleverne analyserer problemstillingen fra forskellige vinkler. Der opstår en naturlig rød tråd i forløbet, fordi alle elementer i arbejdet med kernestoffet bidrager til, at elevgruppen kan formulere et kvalificeret svar.

E-BØGER se prisliste side 37

”Naturgeografiundervisningen skal tage udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og tilrettelægges i temaer.”

Bogens forløb tager udgangspunkt i spørgsmålene: • Hvorfor sulter de (stadig) på Afrikas Horn? • Kan man overleve på Stillehavsatoller? • Er en havn ved Liseleje en god ide? • Hvad sker der, når isen smelter? • Hvordan skaber man bæredygtige byer? • Hvorfor bor folk på vulkaner? • Kan man leve af sten på Bornholm? • Hvorfor dannes der plastikøer i verdenshavene? En grundig lærervejledning viser, hvordan ’GEOdetektiv-metoden’ kan anvendes i tilrettelæggelse af undervisning på både C- og B-niveau, så der sikres en god progression i arbejdsformer, faglige krav og selvstændighed i arbejdsprocessen.

UVM, Læreplan, 2017

Thomas Birk og Niels Vinther

+

Bogen indeholder et fyldigt register, så det er let at finde emner og fagudtryk i den tematisk organiserede tekst. På en tilknyttet hjemmeside er der opgaver og forslag til empiribaseret arbejde samt ideer til fællesfaglige eksperimenter:

www.lru.dk/nfgrundbogen

• Hvor er jeg? Hvad er jeg? • Hvad sker der i naturen?

GEO detektiven

• Hvor får vi vores drikkevand fra? • Hvad er det gode liv? • Hvorfor taler alle om klima?

GEO-DETEKTIVEN

NF-undervisningens tre fagområder har hver deres faglige synsvinkler, metoder og traditioner, som er vigtige dele af fagenes identitet. NF-grundbogen præsenterer denne forskellighed og viser, hvordan mødet med de andre fagområder beriger og supplerer det enkelte fag.

Thomas Birk og Niels Vinther

NF-grundbogen Denne samlede grundbog til NF-undervisningen på hfuddannelserne behandler kernestoffet i geografi, biologi og kemi gennem fællesfaglige problemstillinger. I hvert kapitel er der en glidende overgang mellem de tre fagområder. Samtidig fremgår det tydeligt, hvilket fag der primært bærer fremstillingen i det enkelte tekstafsnit.

Opgaver og ekstramateriale findes på lru.dk/geodetektiven

Nyhed

• Hvad styrer livets udvikling?

Casebaserede forløb i naturgeografi

ca. 240 sider Udkommer efterår 2018

ISBN 978 87 7066 556 8

Lindhardt og Ringhof

ca. 280 kr.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  11


KEMI AURUM

Aurum

Atmosfærens kemi Kemisk ligevægt Gruppe 15: N – P – As – Sb – Bi Syrer og baser Kemisk binding Organisk kemi Fed kemi Kemi mod smerter

ISBN 978-87-7066-705-0 ISBN 978-87-7066-705-0

9 788770 667050

2

Lindhardt og Ringhof

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kim Rongsted Kristiansen Gunnar Cederberg

9 788770 667050

Kemi for gymnasiet

Aurum – kemi for gymnasiet 2 dækker, sammen med bind 1, kernestoffet i kemi på de gymnasiale uddannelsers B-niveau og omfatter en stor del af kernestoffet for A-niveauet. Tekst og eksempler er revideret og opdateret, og der er tilføjet nye opgaver og illustrationer. Til hver bog i serien er der en lærermappe, i form af en e-bog, med lærervejledning, arbejdsark og vejledninger til elev- og demonstrationseksperimenter.

+

Aurum

Kemi for gymnasiet

En stor mængde af supplerende stof giver inspiration til flerfagligt samarbejde.

Kemisk viden er en nøgle til at forstå verden omkring os. Lærebogssystemet Aurum integrerer kemifagets kernestof i tematiske forløb og viser mange eksempler på, hvordan kemiske stoffer og processer har betydning i vores hverdag.

Aurum

+

2

Omslag_Aurum2_4k_godkendt.indd 1

Til hver bog i serien findes lærermappe med lærervejledning, arbejdsark og øvelsesvejledninger. 08/07/16 10.58

Aurum 2, 2. udg.

Kim Rongsted Kristiansen og Gunnar Cederberg

Udkommer 2018

Dækker sammen med bind 1 kernestoffet på B-niveau og omfatter en del af kernestoffet for A-niveau.

Aurum 1, 2. udg.

Kim Rongsted Kristiansen og Gunnar Cederberg Tematisk organiseret gennemgang af kernestoffet i kemi på de gymnasiale uddannelsers C-niveau og første år på B- og A-niveau.

Bogens kapitler: • Atmosfærens kemi • Kemisk ligevægt • Gruppe 15: N–P–As–Sb–Bi • Syrer og baser • Kemisk binding • Organisk kemi • Fed kemi • Kemi mod smerter

Aurum 3, 2. udg.

Kim Rongsted Kristiansen Indeholder den sidste del af kernestoffet på A-niveauet. Er tilpasset den nye læreplan samt den digitale skriftlige eksamen. Gennemrevideret og suppleret med talrige nye eksempler og opgaver.

Bogens kapitler: • Grundstoffer og kemiske forbindelser • Salt – et vigtigt råstof • Syrer, baser og salte • Mængder og masser • Kemisk binding • Alkoholer • Møntmetallerne • Kemiske analyser • Sød kemi

“Den nye version af Aurum 2 får alt i alt min varme anbefaling for en ny, let og forbedret udgave af den gamle tunge klassiker.” Gymnasieskolen

Bogens kapitler: • Reaktionskinetik • Kvantekemi • Spektroskopi • Proteiner • Naturstoffer og moderne lægemidler • Kemisk termodynamik • Fra myremalm til superstål • Batterier og brændselsceller

256 sider

352 sider

ca. 248 sider Udkommer 2018

250 kr.

326 kr.

ca. 320 kr.

12  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE


KEMI GOD KEMI kemi er undervisningen organiseret som gruppearbejde + IomGodtemabaserede forløb, der kræver, at eleverne samarbejder

om at lære stoffet. Hvert forløb tager afsæt i hverdagens kemi. Forløbsplaner og alt ekstramateriale findes på gratis website.

GODI KEM IDS LAKR SALT RD O M T IF G CO2 A OG KLIM COLA

C

Anne Boie Johannesson Bogen indeholder fire temaforløb: • Saltlakrids • Giftmord • Klima og CO2 • Cola Den digitale udgave Alle forløb indeholder indeholder desuden: interaktive træningstests • Kager og afsluttes med individuelle tests, der sikrer • Livsvigtig kemi at den enkelte har styr • Chips på kernestoffet. • Treo

+

LINDHARDT OG RINGHOF

+ En udførlig lærervejledning gør det let at tilrettelægge temabaseret flipped classroom-undervisning.

• Brand og krudt • Bioethanol • Bobler • Den lille kemiker

152 sider

198 kr.

ANNE BOIE JOHANNESSON

God kemi B Anne Boie Johannesson

+

N

ESSO

HANN

OIE JO

B ANNE

GODI KEM N BRO BYG E GUMMI R E TYGG PINEPILLE IDLER M D HOVE RVERINGS E S N O K

B LINDHARDT OG RINGHOF

Serien God kemi fungerer sammen med alle lærebogssystemer i kemi på stx og htx.

GOD KEMI B

Bogen indeholder fire temaforløb: • Byg en bro • Tyggegummi • Hovedpinepiller • Konserveringsmidler Den digitale udgave af bogen indeholder desuden: • Lav et batteri • Breezere • Fedt • Proteiner og krøller

God kemi C

SSON

ANNE

IE JOH

BO ANNE

168 sider

265 kr.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  13


BIOLOGI LIV

LIV tager fat i de store spørgsmål og sætter elevernes eget liv i perspektiv

Ny grundbog i biologi Næsten alle elever, der starter i gymnasiet, har hørt om Darwin og evolutionsteorien. Men de færreste er nået til den fundamentale erkendelse, at de helt bogstaveligt er i familie med planten i deres vindueskarm. Samtidig er de nysgerrige på verden, og mange af dem er særligt optaget af de store spørgsmål om livet. LIV prøver at favne disse poler og skabe rammerne for en naturfaglig dannelse, som eleverne kan tage med sig gennem livet.

Evolution er den røde tråd Forfatterne Niels og Signe Høgslund ser evolutionen som fundamentet for faget biologi, men mener, at den ikke altid bliver inddraget tilstrækkeligt i biologiundersvisningen. Derfor er evolution blevet den røde tråd, der væver kernestoffet sammen gennem hele bogen. Fra det allermindste til det allerstørste, fra det ældste til det yngste, og fra den enkle kemi til komplekse neurologiske fænomener.

14  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

Bogen består af 13 kapitler, som afspejler, hvad der kendetegner liv. De første kapitler begynder med det, som er mindst i fysisk forstand, men som betydningsmæssigt fylder meget mere, nemlig livets byggesten. Herefter flyttes blikket til, hvordan liv kopierer sig selv, som netop er forudsætningen for, at vi som efterkommere af den første celle stadig er på jorden. Derfra zoomes der ud til omverdenen med særligt fokus på, hvordan vi sanser verden. Her


Foto: Hans Christian Jacobsen

Evolution er den røde tråd, der væver kernestoffet sammen gennem hele bogen. er der mulighed for at knytte bånd til fysikken gennem menneskets sansning af lys. Bogen sluttes af på de højere organisatoriske niveauer ved at studere de store samspil i naturen. Biologi med et twist Alle de klassiske emner fra molekyler, over kredsløb til økosystemer er med, og udover at have evolutionen som ramme, krydres bogen med emner og spørgsmål, som kan kickstarte nye diskussioner og forme

elevernes forståelse af verden. Fx skal eleverne forholde sig til, hvad sanser er for en størrelse; de kan diskutere, om de ser verden, som den er, eller om det er en redigeret version af virkeligheden, de ser. De får mulighed for at se nærmere på følelser ud fra et videnskabeligt perspektiv, og de kan vurdere de etiske implikationer af CRISPR-metoden. Eleverne bliver mødt i øjenhøjde gennem hele bogen, dels fordi sproget er let og klart og

Nyhed

henvender sig direkte til dem, men også fordi bogen løbende hjælper dem til en bedre forståelse af stoffet gennem en række selvevalueringsopgaver. Ambitionen er, at eleverne både skal inspireres af den viden, de får, og samtidig få et rigere liv i kraft en dybere forståelse af den sammenhæng, de er en del af.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  15


BIOLOGI LIV

LIV – Grundbog til biologi C Niels Høgslund og Signe Høgslund

”Biologi er viden om alt levende. Derfor har vi kaldt vores nye biologisystem LIV”. Forfatterne

I denne nye grundbog behandles alt kernestoffet i et evolutionært perspektiv. Evolutionsteorien knytter kapitlerne sammen og perspektiverer hvert enkelt emne, så biologien opleves som én stor og naturligt sammenhængende fortælling om livet på Jorden og ikke et (tilfældigt) udvalg af faglige begreber. Bogen rejser de store spørgsmål og kaster lys – undertiden fra skæve vinkler – på det, vi har til fælles, og det der adskiller os som levende væsener. Hvordan opstod det første liv? – er vi rumvæsener? Er de utallige livsformer et tilfældigt udfald i den store gen-tombola? Hvordan opleves det at være en encellet organisme? LIV indeholder en mængde ’Test din forståelse’-opgaver med facitliste. En idebank til tværfaglige samarbejder samt bogens mange figurer bliver tilgængelige på: lru.dk/liv. Sitet udbygges med øvelsesmateriale til praktiske aktiviteter og feltarbejder.

+ Se en kort film, hvor forfatter Niels Høgslund præsenterer LIV på lru.dk/liv ca. 260 sider Udkommer 2018

ca. 320 kr.

16  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE


Foto: Shutterstock

BIOLOGI LIV

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  17


MEDIEFAG

Dokumentar – nyt kernestof i dansk Dorte Granild og Mette Wolfhagen DOX ser ‘virkeligheden på film’ med nye øjne. Den tilbyder et grundigt indblik i dokumentargenren og mulighed for at opbygge og tone forløb i dokumentarfilm og tv-dokumentarer. Bogen går i dybden med nye dokumentarer, nye tendenser og hybridformer, såvel danske som internationale. Den foreslår to tematiske vinkler: ’Mikrouniverser’ og ’Den vide verden’ – der spænder fra det intime og selviscenesættende til global aktivisme. DOX giver indsigt i produktionsforhold og inddrager dokumentaristers og forskeres perspektiver på genren med fokus på mediefaglige begreber og metoder – og er samtidig i øjenhøjde med eleverne. Kan benyttes i mediefag og dansk på alle gymnasiale uddannelser.

”DOX er opbygget utrolig pædagogisk og meget læsevenligt ... Kort sagt er Dox en både konkret anvendelig, interessant og indbydende bog..” Kulturkapellet

DORTE GRANILD & METTE WOLFHAGEN

DOX

ANDRE BØGER I SERIEN:

DOX

VAMPYR UNGDOM KRIG

F

DOX ser ‘virkeligheden på film’ med nye øjne. Den tilbyder et grundigt indblik i dokumentargenren og mulighed for at opbygge og tone forløb i okumentarfilm og tv-dokumentarer på forskellig vis.

O

R

L

Ø

B

I

M

E

D

I

E

R

FORLØB I MEDIER

+

X går i dybden med nye dokumentarer, nye tendenser og hybridformer. Såvel danske som internationale. en foreslår to tematiske vinkler – MIKROUNIVERSER g DEN VIDE VERDEN – spændende fra det intime og selviscenesættende til global aktivisme.

Ny serie til mediefag

Giver grundigt indblik i genren samt forslag til forløb med dokumentarfilm og tv-dokumentarer.

DOX giver indsigt i produktionsforhold og inddrager kumentaristers og forskeres perspektiver på genren.

OX er skrevet i elevernes øjenhøjde med mediefaglige begreber og metoder i fokus. Den henvender sig til elever på alle gymnasiale uddannelser.

144 sider LINDHARDT OG RINGHOF

18  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

171 kr.


MEDIEFAG

+

andreas Halskov & Henrik rytter

andre bøger i serien:

dox ungdom krig

F

VAMPYR går i kødet på en af tidens mest populære genrer, der lever en skyggetilværelse på tværs af film og tv. Vampyrfilmen og -serien har udviklet sig over mange år siden dens fødsel i 1896, og den er på mange måder grænseoverskridende.

Bogen er velegnet til undervisning på forskellige niveauer, men henvender sig også til de filmseere, der gerne vil lære mere om vampyrgenren.

Kulturkapellet

o

r

l

ø

b

i

m

e

d

i

e

lindHardt og ringHoF

VAMPYR – Forløb i medier

En bog om fremstilling af ungdomsliv i levende billeder. Her præsenteres en række analytiske indgange til at arbejde med ungdomstemaet på tværs af genrer og formater. Med udgangspunkt i de fire temaer: ’Oprør’, ’Opvækst’, ’Krop & identitet’ og ’Drøm & iscenesættelse’ inspirerer bogen til analyse og diskussion af, hvordan ungdom fremstilles på tværs af de audiovisuelle medier.

”Som en hjælpende hånd til at forstå og analysere vampyrfilm er VAMPYR rigtig vellykket.” Litteratursiden

krig f

o

r

l

ø

b

i

M

e

d

i

e

r

forløb i Medier

Anders Lysne og Neel Schucany

VAMPYR går i kødet på en af tidens mest populære genrer, der lever en skyggetilværelse på tværs af film og tv. Bogen introducerer vampyrfilmen som ’genre’ og går i dybden med forskellige værker – fra den klassiske vampyrfilm til moderne tv-serier og ukendte perler. Den karakteriserer desuden forskellige vampyrtyper og opstiller en konkret analysemodel.

Martin Houlind & MiMi olsen

krig

Henrik Rytter og Andreas Halsskov

UNGDOM – Forløb i medier

KRIG byder på et varieret opgavekatalog og hjælper eleven helt frem til eksamenstræningen i analyse af filmcitater.

r

Forløb i medier

Bogen indledes med en introduktion til vampyrfilmen som type eller ’genre’, hvorpå den karakteriserer forskellige vampyrtyper og opstiller en konkret analysemodel. Bogen behandler også vampyrfilmens og -seriens tværmediale historie, og den går dybere ned i forskellige værker – fra klassiske vampyrfilm til moderne tv-serier og ukendte perler.

Vampyr

vampyr

“UNGDOM er en dejlig gave til den garvede mediefagslærer, der måske mangler lidt inspiration til nye forløb ...”

lindHardt og ringHof

KRIG – Forløb i medier Mimi Olsen og Martin Houlind

KRIG leverer redskaber og begreber til at skræddersy forløb om krig i levende billeder. Bogen har især fokus på, hvordan krig bliver brugt og fremstillet i spillefilm, dokumentarer og tv-serier. KRIG klæder eleverne på til analyse af fx film om 2. verdenskrig, Vietnamkrigen og krigen mod terror. Den går desuden tæt på fremstillingen af soldater i dokumentarfilm og i danske krigsfilm.

136 sider

120 sider

168 sider

171 kr.

171 kr.

171 kr. LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  19


Den sproglige virkelighed Johannes Fibiger Grundbog til sprogdelen af dansk der tydeliggør, hvordan sproget skaber virkeligheden og præger vores opfattelse af fx videnskab, identitet og samfundsforhold. Der trækkes tråde mellem sproget, den sproglige analyse og sprogets betydning for bl.a. historie, litteraturhistorie, identitetsopfattelser og samfundsdebatter. Alle teorier følges op af konkrete analyser og prøv selv-opgaver.

Den sproglige virkeligheD linDharDt og ringhoF

224 sider

253 kr.

JANNE VIGSØ BØRSTING TINA DUNØ

TIL TASTERNE skriftlighed i dansk

Skriftlighed i dansk

TIPS OG TRICKS TIL SØGNING PÅ INTERNETTET • Søg strategisk og målrettet på internettet – brug ikke for meget tid på at surfe! • Søg på konkrete ord, du får serveret i opgaveformuleringen – fx portrættering af unge i

reality-tv eller journalistiske fremstillingsformer 192 sider

184 kr. SKRIFTLIGHED

TT

+

ATUR

SPROG

ER

MEDIER

Janne Vigsø Børsting og Tina Dunø

• Søg på konkrete ord eller vendinger fra de tekster, du skal skrive om – fx Anja Otterstrøm + hverdagsangst eller Ida Aukens valgfilm + politisk budskab • Søg på forfatteren

LI

TIL TASTERNE SKRIFTLIGHED I DANSK

s e

Johannes Fibiger

JANNE VIGSØ BØRSTING TINA DUNØ

e

DANSK

Til tasterne er bygget op som syv forløb i det skriftlige arbejde. Hvert forløb rummer en lang række øvelser, der bygger viden om de skriftlige genrer ind i danskundervisningen. På den måde præsenteres kursisterne for den analyserende, den introducerende og den diskuterende artikel.

• Søg på generaliserede udtryk for det, teksterne handler om – fx kan man sige, at H.C. Andersens Danmark, mit Fædreland på et generaliseret plan skitserer et nationalromantisk danmarksbillede • Søg på de store dagblades hjemmesider for godt debatstof • Vær altid opmærksom på, om din kilde er troværdig • Hvis du vil vide mere om strategisk søgning på internettet og have gode tips til, hvor du kan søge, kan du tjekke: skriveportalen.dk/it-forsog/internetsogning/

Forløbene indgår som en naturlig, integreret del af hele danskfaget på hf. LINDHARDT OG RINGHOF

29/07/2016 09.40

20  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE


DANSK

Louise KLinKe ØhrstrØm

Krig i kunst og litteratur

Krig

Louise Klinke Øhrstrøm Hvilke aftryk har Danmarks krigsdeltagelse sat i litteraturen og i kunsten? Udgivelsen udgør et konkret, tematisk forløb, der falder i tre hoveddele: ’Før krig’, ’I krig’ og ’Efter krig’. Eleverne møder meget forskellige tekster, billeder og film – fra Holberg til Carsten Jensen og fra guldaldermalerier til graphic novels. Velegnet til tværfagligt samarbejde med fag som billedkunst, samfundsfag og historie.

et dansKfagligt forløb

Lindhardt og ringhof

136 sider

193 kr.

Henrik Poulsen

Munkiana

+ Alle kapitler har den samme stringente, genkendelige struktur.

Overskuelig litteraturhistorie Henrik Poulsen er cand.mag., lærebogsforfatter og redaktør samt tidligere gymnasielærer. Han har senest udgivet Lyrikporten - 28 danske digtere, film og website, sammen med Jørgen Leth. Tidligere udgivelser tæller bl.a. System og eksperiment (L&R Uddannelse, 2014), tv-serierDK (L&R Uddannelse, 2013) og News - en grundbog i journalistik (Gyldendal, 2015). Henrik Poulsen udfører desuden freelanceopgaver for bl.a. Filmhuset og DR Gymnasium.

”Bogen er fremragende og tydeligt lagt til rette af en forfatter og redaktør med pædagogisk erfaring.”

LITTERATU – KORT

Litteraturhistorien - kort fortalt er en kortfattet gennemgang af den danske litteratur fra folkeviser til senmodernisme. Bogen præsenterer på overskuelig vis eleverne for perioderne og er hurtig og nem at orientere sig i: Alle kapitler har den samme stringente, genkendelige struktur og består af disse seks afsnit: • Tekst fra perioden • Billede fra perioden

• Historiske kendetegn En kortfattet gennemgang af den • Litteraturhistoriske kendetegn danske litteratur fra sagaer til • Forfattere og hovedværker • Spørgsmål og diskussion senmodernisme. Bogen præsenteDerfor danner udgivelsen en enkel og generel baggrund for en forståelse og er samtidig ideel til at skabe rer på overskuelig vislitteraturhistorisk eleverne for overblik og sammenhæng - bl.a. i eksamenslæsningen, i samarbejde med historie og i kronologiforløb. perioderne og er hurtig og nem at orientere sig i. Litteraturhistorien – kort fortalt er ideel til at skabe overblik og sammenhæng – fx i 184 sider eksamenslæsningen, i samarbejde med historie og i kronologiforløb.

LITTERATURHISTORIEN

MIDDELALDEREN OPLYSNINGSTIDEN GULDALDEREN DET MODERNE GENNEMB DET 20. ÅRHUNDRED DET 21. ÅRHUNDREDE

– kort fortalt

www.lru.dk

235 kr.

9 788770 666961

HENRIK POULSEN LINDHARDT OG RINGHOF

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  21


KS

ULRIK JUEL LAVTSEN Lektor på Københavns VUC i fagene historie, religion og oldtidskundskab. Medforfatter til bøgerne “Danmarks historie. Dannelse og forandring”, og “Danmarks historie. Det 20. og 21. århundrede”, Lindhardt og Ringhof Uddannelse 2014.

Denne bog belyser gennem tre rigt illustrerede afsnit den danske velfærdsstats opbygning, baggrund og udfordringer.

JAKOB SØRENSEN

KS

VELFÆRDSSTATEN RØDDER OG PERSPEKTIVER

FLERE SIDER AF

KS GRUNDBOGEN 2. UDGAVE

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

KS

LINDHARDT OG RINGHOF

GRØNLAND

LINDHARDT OG RINGHOF

LINDHARDT OG RINGHOF

9788770667586-Omslag.indd All Pages

risk oversigt.

i, politik og økonomi.

TAKSONOMISKE NIVEAUER

FLERE SIDER AF

GRUNDBOGEN

Suzanne Gudbjerg-Hansen, Ulrik Juel Lavtsen og Jakob Sørensen, ULRIK JUEL LAVTSEN

Lektor på Københavns VUC i fagene historie, religion og oldtidskundskab. Medforfatter til bøgerne “Danmarks historie. Dannelse og forandring”, og “Danmarks historie. Det 20. og 21. århundrede”, Lindhardt og Ringhof Uddannelse 2014.

THOMAS P. LARSEN

PERSPEKTIVERING

er lektor i religion og historie ved Egedal gymnasium og medforfatter til flere religions- og historiefaglige undervisningsbøger. Herunder ”Danmarks historie – dannelse og forandring” og ”Flere sider af KS – Grønland”. Lindhardt og Ringhof Uddannelse.

Placere i en større sammenhæng (historisk eller tematisk) Se i forhold til andre lignende eller relevante emner / problemstillinger

VURDERING En selvstændig faglig stillingtagen NB: begrundet

2. UDGAVE

”Skille ad i enkeltdele” Undersøge sammenhænge/opstille forklaringer: Hvorfor? Hvilke årsager/konsekvenser er der? (Ofte ud fra kildemateriale med tekstbelæg/dokumentation)

2. UDGAVE

REDEGØRELSE Beskrivende/refererende Hvad skete der? Hvordan var det? (Ofte ud fra baggrundsmateriale)

LINDHARDT OG RINGHOF

Samfundsfag undersøger konsekvenserne af den moderniseringsproces, som Grønland har gennemgået i perioden fra sidste halvdel af 1800-tallet frem til i dag. Fokus ligger på udviklingen inden for samfunds- og familietyper samt moderniseringsprocessens sociale og identitetsmæssige konsekvenser.

har undervist i samfundsfag og dansk siden 1995 på både STX, 2-årig HF og VUC. Er pt. ansat ved KVUC og medforfatter til Lindhardt og Ringhof uddannelses serie i kultur-samfundsfag ”Flere sider af KS”.

I bogens religionsafsnit beskrives væsentlige aspekter ved religionsudøvelsen inden for den traditionelle inuit-kultur. Centralt står her forholdet til naturen og fangstdyrene samt Angakkoq’ens (shamanens) funktion som bindeled til de forskellige ånder og kræfter i naturen. Endelig belyses de religiøse forandringer, som har fundet sted med europæernes ankomst fra 1700-tallet. Bogen lægger gennem figurer, opgaver og kildetekster op til elevernes og kursisternes selvstændige refleksioner og faglige stillingtagen – samt til samarbejde mellem fagene.

GRØNLAND er en del af Lindhardt og Ringhof Uddannelses serie Flere sider af KS. Seriens grundbog og temabøger er skrevet med henblik på undervisning i Kultur og samfundsfag og kan endvidere anvendes i forbindelse med undervisning i fagene historie, samfundsfag, religion i STX samt ved enkelt- og tværfaglig opgaveskrivning.

FLERE SIDER AF

KS GRØNLAND

Andre bøger i serien: • Flere sider af KS – Grundbogen • Flere sider af KS – Velfærdsstaten. Rødder og perspektiver

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

FLERE SIDER AF

KS GRUNDBOGEN 2. UDGAVE

2. UDGAVE

ANALYSE

Historieafsnittet gennemgår Grønlands historie fra de tidligste inuit-kulturer frem til i dag. Den historiske udvikling følges fra inuits indvandringer på øen til vikingernes bosættelser, og videre til den europæiske konkurrence om Grønlands naturressourcer i 1500 og 1600-tallet. Hovedvægten ligger på den historiske udvikling fra den dansk-norske kolonisering i 1700-tallet, over integrationen i Danmark fra 1953 og til nutidens selvstyre inden for Rigsfællesskabet.

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

LINDHARDT OG RINGHOF

Suzanne Gudbjerg-Hansen, Thomas P. Larsen og Ulrik Juel Lavtsen Bogen falder i tre dele: • HISTORIE giver en verdenshistorisk oversigt. • SAMFUNDSFAG præsenterer sociologi, politik og økonomi. • RELIGION introducerer bl.a. kristendom, islam og og religionsvidenskab. Et samlet metodekapitel er tydeligt opdelt i områder fra hvert af de tre fag, fx kildekritik samt kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Flere sider af KS. Grønland

Suzanne Gudbjerg-Hansen, Thomas P. Larsen og Ulrik Juel Lavtsen

Gennem tre rigt illustrerede afsnit belyses den danske velfærdsstats opbygning, baggrund og udfordringer.

2. udg. 224 sider

160 sider

160 sider

230 kr.

171 kr.

171 kr.

22  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

FLERE SIDER AF

VELFÆRDSSTATEN RØDDER OG PERSPEKTIVER

LINDHARDT OG RINGHOF

11/07/2017 13.54

Bogen falder i tre dele: • HISTORIE gennemgår Grønlands historie fra de tidligste inuit-kulturer frem til i dag. • SAMFUNDSFAG undersøger konsekvenserne af den moderniseringsproces, Grønland har gennemgået fra sidste halvdel af 1800tallet til i dag. • RELIGION beskriver religionsudøvelsen inden for den traditionelle inuit-kultur.

+

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN ULRIK JUEL LAVTSEN JAKOB SØRENSEN

KS

LINDHARDT OG RINGHOF

9788770666367-Omslag.indd All Pages 03/07/2017 11.22

Flere sider af KS. Grundbogen

VELFÆRDSSTATEN

Stille synspunkter og fortolkninger op over for hinanden. Påvise ligheder og forskelle

Bogen er tilpasset det nye KS. På den ene side giver den mulighed for faglig fordybelse i de tre fag historie, samfundsfag og religion. På den anden side åbner den op for det tværfaglige samarbejde.

Bogen falder i tre dele: • HISTORIE undersøger, hvordan synet på det ideelle samfund har udviklet sig i Danmark i perioden fra sidste halvdel af 1800-tallet frem til årtierne efter Anden Verdenskrig. • SAMFUNDSFAG gennemgår tre forskellige velfærdsmodeller. • RELIGION undersøger velfærdsstatens værdimæssige fundament. SUZANNE GUDBJERG-HANSEN

DISKUSSION

Denne bog belyser gennem tre rigt illustrerede afsnit Grønlands historie, samfund og kultur.

FLERE SIDER AF KS

KS

Forståelse af et emne sker ved at arbejde på forskellige niveauer. Niveauerne kan betragtes som en kronologisk rækkefølge i arbejdet (følg pilene). Som at bygge et hus: Fundamentet skal være på plads, før man kan bygge vægge osv.

GRUNDBOGEN

tydeligt frem.

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

FLERE SIDER AF KS

rbejde samtidig

Flere sider af KS. Velfærdsstaten

GRØNLAND

mt et afsnit om,

GRUNDBOGEN

slam og dertil

12/07/2017 08.54

FLERE SIDER AF KS

vert af de tre fag:

dersøgelser og

FLERE SIDER AF KS

bog til KS. Bogens

+

KS-serien er tilpasset det nye KS og skrevet direkte til eleverne i hf og på VUC.

FLERE SIDER AF

2. UDGAVE

Bogen lægger gennem figurer, opgaver og kildetekster op til elevernes og kursisternes selvstændige refleksioner og faglige stillingtagen – samt til samarbejde mellem fagene.

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

GRØNLAND

I bogens religionsafsnit undersøges velfærdsstatens værdimæssige fundament. Med udgangspunkt i en redegørelse for kristen etik præsenteres forskellige vinkler på spørgsmålet om, hvorvidt velfærdsstaten har en forbindelse til samfundets kristne kulturarv.

Andre bøger i serien: • Flere sider af KS – Grundbogen • Flere sider af KS – Grønland

FLERE SIDER AF KS

Samfundsfag gennemgår tre forskellige velfærdsmodeller. Dernæst zoomer vi ind på den socialdemokratiske velfærdsmodel og diskuterer, hvilke udfordringer den står overfor.

GRUNDBOGEN

har undervist i samfundsfag og dansk siden 1995 på både STX, 2-årig HF og VUC. Er pt. ansat ved KVUC og medforfatter til Lindhardt og Ringhof uddannelses serie i kultur-samfundsfag ”Flere sider af KS”.

Historieafsnittet undersøger, hvordan synet på det ideelle samfund har udviklet sig i Danmark i perioden fra sidste halvdel af 1800-tallet frem til årtierne efter Anden Verdenskrig. Omdrejningspunktet er de tre ideologiske retninger reformsocialisme, kommunisme og nationalsocialisme med særligt fokus Socialdemokratiets udvikling og politiske indflydelse.

VELFÆRDSSTATEN – RØDDER OG PERSPEKTIVER er en del af Lindhardt og Ringhof Uddannelses serie Flere sider af KS. Seriens grundbog og temabøger er skrevet med henblik på undervisning i Kultur og samfundsfag og kan endvidere anvendes i forbindelse med undervisning i fagene historie, samfundsfag, religion i STX samt ved enkelt- og tværfaglig opgaveskrivning.

FLERE SIDER AF

VELFÆRDSSTATEN

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN

Bogen er tilpasset det nye KS. På den ene side giver den mulighed for faglig fordybelse i de tre fag historie, samfundsfag og religion. På den anden side åbner den op for det tværfaglige samarbejde.

FLERE SIDER AF KS

KS-serien giver mulighed for faglig fordybelse i historie, samfundsfag og religion – og åbner for tværfagligt samarbejde. Ph.d. i historie og lektor på Københavns VUC. Har udgivet en række bøger om besættelsen og Anden Verdenskrig.

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN ULRIK JUEL LAVTSEN JAKOB SØRENSEN

FLERE SIDER AF KS

+


HISTORIE

Set fra østeuropæisk perspektiv

+

Om Østeuropas kamp for frihed, demokrati og velstand – og om Øst- og Vesteuropas gensidige fordomme.

Mathias Perriton Strand

132 sider

171 kr.

“Samlet set vurderes bogen som en tiltrængt og spændende fremstilling af en vigtig regions historie.” Noter

Østeuropas historie giver et indblik i Østeuropas udvikling fra 1. verdenskrig til i dag. Den fortæller fra et østeuropæisk perspektiv historien om nye, ustabile nationers rejse gennem et århundrede med folkemord, kommunistisk diktatur og tilpasning til vestligt demokrati og markedsøkonomi. Bogen er tematisk opbygget med syv kapitler på tværs af de tre hovedperioder: ’Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig’, ’Den kolde krig’ og ’Østeuropa i en ny verdensorden’.

Historie. Metode – teori – filosofi

+

Hvordan bliver vi klogere på fortid og nutid? Hvordan arbejder vi med fortiden? Og hvad kan vi bruge historie til som borgere i et demokrati?

130 sider

171 kr.

Mikkel Thrane Lassen og Niels Ejgil Trebbien Dybbro

En bred og samlet introduktion til historiefagets metodiske kernebegreber. Historie rummer meget mere end kildekritik, troværdighed og tendens. Bogen er rigt illustreret og løbende suppleret med mange elevøvelser – ligesom den nye gymnasiereforms krav og formuleringer om fx øget fokus på skriftlighed er tænkt ind.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  23


HISTORIE

Verdenshistorie 1-2 i nye udgaver Christian Vollmond & Thorkil Smitt

E-BØGER

Verdenshistorie 1 giver et overblik over verdens historie frem til ca. 1750. Verdenshistorie 2 dækker tiden fra ca. 1750 til i dag. Hvert kapitel har en rød tråd, som gør de lange linjer og betydningen for nutiden nemmere at se. Samtidig kan de enkelte kapitler læses uafhængigt af hinanden og danne udgangspunkt for et forløb i historieundervisningen. Kapitlerne starter med en tidslinje, der afspejler kapitlets indhold. Derefter følger beskrivelsen af et menneske, der med sin historie illustrerer periodens udvikling. Sidste kapitel i Verdenshistorie 2 er et oversigtskapitel over den samlede verdenshistoriske udvikling.

se prisliste side 37

1

RA KLASSISK TIL

FØRMODERNE TID

Gymnasieskolen

orie 1 består af fem kapitler, som kan læses uafhængigt af til ca. 1750.

itel har en rød tråd, som gør de lange linjer og betydningen

emmere at se.

2

e starter med en tidslinje, der afspejler kapitlets indhold.

ger beskrivelsen af et Fmenneske, R A M O D E der R N Emed sin historie TIL NYESTE TID

riodens udvikling.

e følger to spor i historiens gang. For det første periodernes

isationer og for det andet globaliseringens former frem til

Begge deleVerdenshistorie handler om mennesker, dele handler 2 bestårogafbegge 5 kapitler, som kan læses uafhængigt af

Historie læser man forLæser at blive på sin egen tid.får du et overblik over verdens hinanden. duklogere dem i sammenhæng,

historie fra ca. 1750 og til i dag. Kapitel 5 er et oversigtskapitel over verdens historie.

Hvert af de fire første kapitler har en rød tråd, som gør de lange linjer og betydningen for nutiden nemmere at se. Samtidig er det meningen,

1

at de enkelte kapitler skal kunne danne udgangspunkt for et forløb i historieundervisningen.

245 kr.

THORKIL SMITT & CHRISTIAN VOLLMOND

VERDENS HISTORIE

1 VERDENS HISTORIE 2

FRA KLASSISK TIL

2

THORKIL SMITT & CHRISTIAN VOLLMOND

FØRMODERNE TID

LINDHARDT OG RINGHOF

281 kr.

2. UDGAVE

Verdenshistorie 2, 2. udg. – Fra moderne til nyeste tid 232 sider

DEN MODERNE/IND PERIODE 1750-1914

2. UDGAVE

Verdenshistorie 1, 2. udg. – Fra klassisk illustrerer periodens udvikling. til førmoderne tid 184 sider

Kapitlerne starter med en tidslinje, der afspejler kapitlets indhold.

Derefter følger beskrivelsen af et menneske, der med sin historie

2.

UDGAVE

VERDENSHISTORIE

VERDENS HISTORIE

æser du dem i sammenhæng, får du et overblik over verdens

2.

UDGAVE

VERDENSHISTORIE

”Her har vi en af de bedste, mest solide og udfordrende verdenshistorier til gymnasiet, som i den grad vil være VERDENS velegnet som grundHISTORIE bog gennem alle tre år.”

FRA MODERNE

TIL NYESTE TID

LINDHARDT OG RINGHOF

24  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

I den moderne/industrielle af den førmoderne periode Nye idealer for videnskab o udbredt, hvilket leder til, at opstår: Den industrielle pro kan produceres i langt stør moderne periode begyndte sætte mennesket i centrum industrielle periode bryder og nye syn på mennesket o Mennesker begynder at for tioner og forstå sig selv so I takt med industrialiser anvende nye energikilder s flyttes ud af husstanden, o rede varer kommer til salg. opstår fritid som nyt konce foreninger opstår. Der sker transporttider mellem fors nye og mere effektive våbe ringen fører også til øget la mange steder vokser befol De tidligst industrialiser over andre, hvilket yderlige pæiske landes magt og dom Store dele af verden påvirk men møder dog modstand tioner enten fastholdes ell til udviklingen.


HISTORIE

Danmark i nyeste tid handler om, hvordan det danske samfund har udviklet sig siden 1989. Bogen er rigt

illustreret og indeholder en række tekster, som mere konkret belyser, perspektiverer eller problematiserer bogens temaer.

Danmark i nyeste tid behandler væsentlige tendenser og

udfordringer i det danske samfund i de sidste tre årtier: • Danmark under forandring • Kontraktpolitikken

• Kampen om velfærdsstaten • Finanskrise og bankkrak • Konkurrencestaten

• Udenrigs- og sikkerhedspolitik

• Militære missioner på Balkan og i Mellemøsten • Danmark og globaliseringen • Danmark i EU

• Indvandringen

• Debatten om det multikulturelle samfund • Den mentale Danmarkshistorie • Verdens lykkeligste folk • Diagnose-Danmark

Forside: Collage: “Ulven er kommet”, Lars Møller Nielsen, Studio 8

Henrik Bonne Larsen Thorkil Smitt

Danmark i nyeSTe Tid

Kapitel 1.

Danmark under forandring

Kapitel 2.

Fra ideologisk til pragmatisk politik

Kapitel 3.

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Kapitel 4.

Fra tilpasningspolitik til aktivisme.

+

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

Kapitel 5.

Fra internationalisering til globalisering

Kapitel 6.

Indvandringen til Danmark

Kapitel 7.

Hvordan har verdens lykkeligste folk det?

Lindhardt og Ringhof

Danmark i nyeste tiD

• Tamil-sagen

Henrik Bonne Larsen og Thorkil Smitt

“Alle de store temaer er med i grundbogen om Europas og verdens historie ... flot layout med forskelligartede illustrationsmaterialer gør bogen let at læse.”

Bogen er præget af fortællende historie med dramatiske magtkampe og myter.

Danmark i nyeste tid

Lektørudtalelse

Henrik Bonne Larsen og Thorkil Smitt

dgangspunkt i verden, som den

æk fra 1800-tallet - liberalismen,

men og imperialismen – behandler

eder og sammenhænge i det 20.

r grundlag for at forstå verden

i 12 kapitler, der hver især tager

og tendenser i perioden. Emner,

eling, bliver behandlet tematisk lang række relevante kilder til

Henrik Wiwe Mortensen • Lars Peter Visti Hansen

www.lru.dk 9 788770 665360

Verden – Det 20. og 21. århundrede Henrik Wiwe-Mortensen og Lars Peter Visti Hansen

Bogen behandler udvalgte historiske begivenheder og sammenhænge i det 20. og 21. århundrede, der til sammen skaber grundlag for at forstå verden i dag. Den er kronologisk opbygget i 12 kapitler, der hver især tager afsæt i centrale historiske begivenheder og tendenser. Emner, der overskrider den snævre periodeinddeling, behandles tematisk.

14/07/14 16.15

Hvordan har det danske samfund udviklet sig siden 1989? Den rigt illustrede bog belyser, perspektiverer og problematiserer væsentlige tendenser i perioden, bl.a.: • Kampen om velfærdsstaten • Finanskrise og bankkrak • Konkurrencestaten • Danmark og globaliseringen • Indvandringen • Verdens lykkeligste folk • Diagnose-Danmark

“Bogen udfylder et tydeligt hul i gymnasielitteraturen. Jeg har ikke før set en så grundig og helt aktuel gennemgang af begivenheder helt frem til foråret 2017.” Noter

På sporet af Romerriget

Kristian Jepsen Steg Et kort og let tilgængeligt undervisningsforløb om Romerriget. Hvert kapitel indeholder materiale til ét undervisningsmodul med tekst og kilder. I starten af kapitlerne er der forslag til, hvordan den individuelle forberedelse kan foregå. Bogen præsenterer til slut også opgaver og idéer til arbejdet med alle kapitlerne.

288 sider

160 sider

128 sider

307 kr.

196 kr.

156 kr. LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  25


ENGELSK

15 mm

ok 197 mm x 250 mm

J. Bækgaard, K. Lund Andersen, S. Straagaard Pedersen & E. Pors

g en indføring til engelskfaget i gymnasieskolen. svarende emner kommer bogen omkring fagets

bogblok 197 mm x 250 mm

flap 100 mm

Jakob Bækgaard Kristine Lund Andersen Stinna Straagaard Pedersen Eva Pors

Andre udgivelser fra Lindhardt og Ringhof Uddannelse WEST INDIES: THE RHYTHM & STRUGGLE OF LIFE Af: Jakob Bækgaard

Ny udgave

re: I dette kapitel introduceres eleverne til de ka, som de skal arbejde med i deres gymnasietid. at sætte fokus på elevernes mundtlige sprogbliver en rutine og en selvfølgelighed.

written texts: Her arbejder eleverne målrettet ekstanalyse, hvilket sker gennem behandlingen pejler de dunkle sider af det menneskelige sind.

OPEN WIDE EN GRUNDBOG 2. UDG.

e World Wide Web: Kapitlet fokuserer på at ttets oceaner af informationer. Kapitlet lægger op g informationssøgning og kildekritik, men eleverne e af de genrer inden for litteraturen, der netop

n of American hip hop: I det sidste kapitel rebsapparat til at analysere lyrik på utraditionel k hip hop, hvis udvikling også sættes i historisk

iale uddannelser (STX, HHX, HTX og HF), , og emnerne og teksterne appellerer til mange

aver til teksterne kendetegnet ved stor variation at anvende bogen i undervisningen.

ateriale i selve Open Wide, er der også tilknyttet ummer videoklip samt printklare arbejdsark.

“Et brag af en lærebog der demonstrerer, at der tænkes og arbejdes didaktisk og pædagogisk i uddannelsesverdenen i Danmark.”

THE BEAT GENERATION Af: Matias Andre Fredriksen & Peter Brian Hogg

CASE REOPENED Af: Tine Rønlev Eriksen

CROSS COUNTRY CANADA Af: Mette Brynaa Hansen & Anne Louise Haugaard Christensen

EN GRUNDBOG

Anglo Files

2. udg. 224 sider

283 kr.

Jakob Bækgaard

2. udg. (MERE END) 111 VARIATIONER TIL

Bogens fire kapitler, der kan kombineres på kryds og tværs, omfatter en introwww.lru.dk duktion til regionen Caribien, forløb om Jamaica og Trinidad & Tobago og et afsluttende kapitel om nationalsporten cricket. I de enkelte kapitler er der lagt vægt på variation i arbejdsopgaver. Der arbejdes bl.a. med filmanalyse, analyse af sagprosa og fiktion samt integrering af grammatik i tekstarbejdet. Bogen dækker et væld af genrer og omfatter tekster af blandt andet nobelprisvinderen V.S. Naipaul, Man Booker-prisvinderen Marlon James samt calypsosange og Bob Marleys lyrik. Velegnet til det andet og tredje år på de gymnasiale uddannelser og kan indgå i tværfagligt samarbejde med fx idræt, historie og musik.

UNDERVISNINGEN Af: Eva Pors

ISBN 9788770668316

www.lru.dk

West Indies: The Rhythm & Struggle of Life

Lindhardt og Ringhof

04/07/2017 12.28

Open Wide Jakob Bækgaard, Kristine Lund Andersen Stinna Straagaard Pedersen og Eva Pors Open Wide er et undervisningsmateriale for de elever, som gerne vil møde en varieret og kreativ undervisning funderet i solid faglighed. I den reviderede 2. udgave har Open Wide bl.a. fået: • Nye tekster • Flere nye opgaver • Flere nye icebreakers • Et helt nyt layout Denne grundbog kommer med sine fire kapitler omkring de kernefaglige kompetencer, der er beskrevet i gymnasiereformen 2017, og som skal oparbejdes hos elever med engelsk på såvel A- som B-niveau i de gymnasiale uddannelser. Bogens to første kapitler er et kvalificeret bud på et varieret og fagligt solidt grundforløb i engelsk i 1.g.

26  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

216 sider

228 kr.


ENGELSK 100 mm flap

11 mm ryg

fold

“Hvis man ønsker at arbejde med krimigenren i et forløb, så er nærværende antologi et rigtig godt bud.” From Apartheid to Zefside af Niels-Martin Trier Josefsen

Unsex Me af Mette Brynaa Hansen og Anne Louise Haugaard Christensen

100 mm flap

fold

NIELS-MARTIN TRIER JOSEFSEN

FLERE ENGELSKUDGIVELSER FRA LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

NI EL S- M

AR TI N TR

IE R JO SE

FS EN NIELS-MARTIN TRIER JOSEFSEN (f. 1983) er uddannet cand.mag i engelsk, dramaturgi og skrivekunst. Han er forfatter til From Apartheid to Zefside samt en række teaterstykker, og han arbejder som lektor på Munkensdam Gymnasium i Kolding.

Som litterær strømning reflekterer postmodernismen det senmoderne samfund som et knust spejl. af genrer og læsninger, som formår at være vidt forskellige til trods for deres fælles udgangspunkt. Postmodernismen er sjov, den er grænsesøgende i forhold til form og indhold, og den er ikke til at komme uden om.

Culture at Hand af Metin Vardar

Broken Things præsenterer fire kapitler: Postmodernism

In-Yer-Face Theatre Dick Lit and Fratire Queer Readings

Efter en introduktion til postmodernismen deler bogen sig i tre emner, som på hver sin måde illustre-

BROKEN THINGS

Oprørsk og altid eksperimenterende i sin natur strækker postmodernismen sig over et bredt spektrum

rer aspekter af strømningen. Kompromisløst britisk teater fra talentet Martin Crimp og kultfænomenet

Open Wide af Jacob Bækgaard. Kristine Lund Knudsen, Stinna Straagaard Pedersen og Eva Pors

Sarah Kane – hvis hovedværk og nyklassiker Blasted præsenteres i sin helhed – efterfølges af sort humor og maskulin krise fra blandt andre fandenivoldske Chad Kultgen og kontroversielle Tucker Max. Afslutningsvis gives redskaberne til at tolke på køn og seksualitet i forhold til blandt andet gotik og science fiction med forfattere som Anne Rice og Neil Gaiman.

Hvert kapitel indeholder en teori- og begrebsafklaring, alle tekster er gloseret, og de elevaktiverende lægger op til tekstnærhed, refleksion og perspektivering. De tre hovedkapitler kommer desuden med

TH RE E

ST AB S

AT PO ST

forslag til videre læsning, for de lærere som ønsker at udvide deres forløb, og for de elever som ønsker

MO DE RN

ISM

at arbejde med postmodernismen i større skriftlige opgaver eller andre projekter.

The Beat Generation af Matias Andree Frederiksen og Peter Brian Hogg

Bogen egner sig særligt godt til sidste halvdel af et engelskforløb; det være sig andet år på B-niveau eller – endnu mere oplagt – tredie år på A-niveau.

Besøg

lru.dk/brokenthings

ISBN 978 87 70 666 848

for flere opgaver samt tekster af Aleks Sierz, Niels-Martin Trier Josefsen, Walter Mosley, Oscar Wilde og William Shakespeare.

Læs mere på

lru.dk

Anglo Files 9788770666848_omslag.indd 1

www.lru.dk

LI N D H A R DT O G R I N G H O F

fold

fold

10 mm

Tine Rønlev Eriksen Tine Rønlev Eriksen

CASE REOPENED

CASE REOPENED An Anthology of Crime Fiction

REAL-LIFE MURDER WEAPONS

Knives and cutting instruments Firearms Explosives Poison Narcotics Plastic bag Blunt object Guitar Corkscrew Xbox 360 Crucifix Prosthetic leg Stiletto Dessert spoon Personal weapons (hands, fists, feet, etc.) Fire Fire extinguisher Umbrella Chair Sweatpants Pickle jar Shovel Nail gun Bowling ball Floor lamp Pen Chainsaw Katana Dildo Microwave Spatula Chessboard Jump rope Toilet tank lid Brick

ISBN 9788770666954

Lindhardt og Ringhof WWW.LRU.DK

Case Reopened – An Anthology of Crime Fiction Tine Rønlev Eriksen

Case Reopened beskæftiger sig med krimigenren med fokus på genrens konventioner og tidstypiske træk. Antologien indeholder primært tekster fra 00’erne og 10’erne. Disse suppleres af en definition af krimigenren, et teoriafsnit, samt korte forfatterportrætter og opgaver. Henvender sig primært til elever, der er i gang med 1. og 2. år af en gymnasial uddannelse.

15/06/2016 15.10

”... antologien inspirerer og sætter underviseren i gang med ideer og lyst til at arbejde med Unsex Me.” Anglo Files

Broken Things – Three Stabs at Postmodernism

Niels-Martin Trier Josefsen I det senmoderne samfund er det svært at beskæftige sig med litteratur og kultur uden at komme ind på postmodernismen. Bogen præsenterer strømningen i fire kapitler: ’Postmodernism’, ’In-Yer-Face Theatre’, ’Dick Lit and Fratire’ og ’Queer Readings’. Udgivelsen egner sig særligt godt til sidste halvdel af et engelskforløb; andet år på B-niveau eller tredje år på A-niveau.

“Tekstudvalget er fornyende, eksperimenterende og spændende. Derfor fem stjerner ud af seks.” Gymnasieskolen

Unsex Me

Mette Brynaa Hansen og Anne Louise Haugaard Christiansen Antologi om emnerne køn, identitet og krop. Hvad definerer os som kønnede individer, og hvordan forholder vi os til fx homoseksuelle, spornoseksuelle og transkønnede? Indeholder nye og ældre skøn- og ikke-litterære tekster samt andet mediestof. Desuden kreative skriveøvelser, ordforråds- og grammatikopgaver samt oplæg til innovative projekter. Bogen kan anvendes på alle årgange i gymnasiet og hf.

160 sider

152 sider

180 sider

250 kr.

270 kr.

223 kr. LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  27


DIDAKTIK

Fold

nisering og undervisningsdifferentiering

ationer til tekstlæsningsarbejdet

+

(Mere end) 111 variationer til undervsingen

å en erfaringsbaseret tilgang til undervisning i senterede øvelser er alle afprøvet i klasseværelset.

Fold

dtlighedsøvelser

tlighedsøvelser

ksions- og evalueringsøvelser

skasse til læreren, som består af en stribe øvelser, der altid kan hives frem af tasken

184 sider

ISBN 978 87 70 667 494

111 Mere end

Af forfatteren bag Open Wide, Cross Country Canada og bloggen 111variation.dk

jdet med gloser og grammatik

Fold - flap

Eva Pors

Eva Pors

riationer til undervisningen er en inspirationsbog elser og arbejdsformer til især de humanistiske

17 mm

variationer til undervisningen

Lindhardt og Ringhof

230 kr.

www.lru.dk

Inspiration til en varieret undervisning Af Eva Pors

”... de mange forslag i bogen giver rige muligheder for at variere den daglige undervisning ... kan nemt skabe en ny faglig indsigt i det, man er i gang med.” Gymnasieskolen

En bog fyldt med forslag til øvelser og arbejdsformer til især de humanistiske fag i gymnasiet. Ideerne bygger på en erfaringsbaseret tilgang til undervisning i praksis, og de præsenterede øvelser er alle afprøvet i klasseværelset. Mere end 111 variationer til undervisningen indeholder: • forslag til organisering og undervisningsdifferentiering • forslag til variationer til tekstlæsningsarbejdet • forslag til mundtlighedsøvelser • forslag til skriftlighedsøvelser • forslag til arbejdet med gloser og grammatik • forslag til refleksions- og evalueringsøvelser • en førstehjælpskasse til læreren med en stribe faglige spil og øvelser, der altid kan hives frem af tasken.

28  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

Eva Po

er lektor i eng og har mere I 2010 oprette hvor hun blan undervisning lægger nye m -forløb ud. Hu undervisning og Open Wide

w


DIGITAL DANNELSE NB jeg har lagt 3mm til for og bag

Anne Boie Johannesson

+

Veje til digital dannelse er opbygget af konkrete øvelser, der ræner elevernes digitale kompetencer i forbindelse med bl.a. informationssøgning, kildekritik og annotering i digitale ekster. Andre øvelser fokuserer på betydningen af elevernes Se tilbud gen digitale adfærd fx på de sociale medier.

Anne Boie Johannesson

om e-bogslicenser til en årgang

Veje til digital dannelse

Alle undervisere (med unilogin) har fri adgang til e-bogen eller hele skolen på på Gymportalen.dk. Her er der links til det digitale materiale g de programmer, der arbejdes med i øvelserne. lru.dk/veje-til-digital-

dannelse Lærervejledningen viser, hvordan man kan arbejde med digital dannelse både i enkeltfag og på tværs af fag. Her r der også forslag til, hvordan man sikrer sammenhæng g progression i arbejdet med digital dannelse.

Flap 82 mm

NB jeg har lagt 3mm til bredden= 153 for og bag

12mm ryg

Veje til

digital dannelse 112

Anne Boie Johannesson er it-vejleder og underviser i dansk og kemi på Køge Gymnasium og er desuden gymnasiekonsulent på CFU UCC. På Lindhardt og Ringhof Uddannelse har hun udgivet serien God kemi, der gør det let at lave temabaseret flipped classroom-undervisning i gymnasiets kemifag.

PRAKTISKE ØVELSER

E-BØGER se prisliste side 37

176 sider

ISBN 9788770668071

245 kr.

www.lru.dk

Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk

Træning i digitale kompetencer Af Anne Boie Johannesson

+ Lærervejledningen viser, hvordan man kan arbejde med digital dannelse både i enkeltfag og på tværs af fag.

I den nye gymnasiereform lægges der vægt på, at de unge udvikler digital dannelse, herunder at de: • udvikler et kritisk blik på sociale medier • lærer informationssøgning og kildekritik • kan arbejde i digitale fællesskaber • kan lave digitale produktioner • kan reflektere over til- og fravalg af digitale redskaber. Veje til digital dannelse er opbygget af konkrete øvelser, der træner elevernes digitale kompetencer i forbindelse med bl.a. informationssøgning, kildekritik og annotering i digitale tekster. Andre øvelser fokuserer på betydningen af elevernes egen digitale adfærd fx på de sociale medier. Er velegnet til både enkeltfaglige forløb og flerfagligt samarbejde i de gymnasiale ungdomsuddannelser.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  29


SPANSK ryg 16mm

172 mm

172 mm

100 mm

Silvia Becerra Bascuñán Sigrid Østergaard Julie Højgaard

Ny grammatik

Nyhed

spansk på alle niveauer i gymnasiet.

m supplement til begynderbogen

rundbogssystemer.

ig med mange konkrete eksempler.

Gramática de uso básica

+

Silvia Becerra Bascuñán, Sigrid Østergaard og Julie Højgaard

Gramática de uso básica

ISBN 9788770668033

Sigrid Østergaard, cand. mag. i spansk og engelsk. Ansat på Christianshavns Gymnasium siden 2004.

Gramática de uso básica er en anvendelsesorienteret opslagsgrammatik til spansk på alle niveauerJulie i gymnasiet. Enkel og let Højgaard, cand. mag. i spansk og idræt. Pædagogisk tilgængelig med mange konkrete leder. Ansat på Christianshavns Gymnasium siden 2006. eksempler. Grammatikken lægger vægt på de grundlæggende principper for Silvia Becerra Bascuñán, sprogets opbygning og anvendelcand. phil. i spansk, ph.d. i spansk lingvistik. Ansat på Gymnasium se. DenChristianshavns giver samtidig svar på siden 2002. spørgsmål om vanskelige emner, som fx anvendelsen af det spanske ”que”, ”gustar”-verber og de mest gængse verbalperifraser. Desuden behandles en række adverbialers indflydelse på valget af præteritum og imperfektum samt de mest basale regler for anvendelse af konjunktiv. 240 mm

S. Becerra Bascuñán, S. Østergaard & J. Højgaard

ca er en anvendelsesorienteret

Lindhardt og Ringhof

Kan bruges sammen med Viva la vida eller andre grundbogssystemer i spansk. WWW.LRU.DK

18/01/2018 13.08

80 sider

110 kr.

Glimt af Bolivia

9 mm ryg

har til formål at træne eleverne til den nye skriftlige eksamen i spansk på stx og desuden fokuserer på en høj grad af elevaktivering og undervisningsdifferentiering. Materialet giver et indblik i Bolivias forskelligartede landskaber, dyreliv, kulturer, traditioner og politik, og bogen er bygget op omkring farverige fotos, korte billedtekster, interviews, legender og tilhørende opgaver. De mange elevaktiverende opgaver træner eleverne i både mundtlig kommunikation, opbygning af ordforråd, grammatik, forståelsesstrategier og skriftlighed. Derudover indeholder bogen eksamenslignende opgaver.

tion, opbygning af ordforråd, grammatik, forståelsesstrategier og skriftlighed. Indeholder desuden en række eksamenslignende opgaver. Lægger op til undervisningsdifferentiering og kan anvendes i 116 sider både 1., 2. og 3. g. Vislumbres de Bolivia lægger med sine mange og forskelligartede tekster og opgaver op til

undervisningsdifferentiering. Materialet kan således anvendes både til 1., 2. og 3.g, og det kan bruges til forskellige niveauer i den enkelte klasse.

30  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

208 kr.

ISBN 978 87 70 666 947

www.lru.dk

VISLUMBRES DE BOLIVIA

Materialet giver et indblik i Bolivias forskelligartede landskaber, dyreliv, kulturer, traditioner og politik. Bogen er bygget op omkring farverige fotos, korte billedtekster, interviews, legender og tilhørende opgaver. De mange elevaktiverende opgaver træner eleverne i både mundtlig kommunika-

Rikke Arnholtz

Vislumbres de Bolivia (’Glimt af Bolivia’) er et nytænkende undervisningsmateriale, der både

Rikke Arnholtz

Bogen indeholder skriftlig DELPRØVE 1 og DELPRØVE 2

Rikke Arnholtz

VISLUMBRES DE BOLIVIA Lindhardt og Ringhof


SPANSK E-BØGER se prisliste side 37

Nyhed

248 sider

322 kr.

Nyt spansksystem Silvia Becerra Bascuñán, Sigrid Østergaard og Julie Højgaard

+

På websitet findes øvelser til print og lydoptagelser, der kan bruges i arbejdet med intonation, rytme, tryk og udtale.

Viva la vida er et nyt begyndersystem med hurtig progression. Det tilgodeser kompetenceområderne kommunikation, kultur og samfund. Grundbogen er opdelt i tre hovedkapitler: España, Hispanos en Estados Unidos og México. Teksterne består af uddrag af artikler, litterære tekster, sange, breve, interviews og blogs. Herigennem får eleverne indblik i kulturelle, politiske, historiske og aktuelle forhold. Der lægges op til beskrivelse, beretning, referat og dialog. Teksterne er rigt gloseret og af overskuelig længde. I alle kapitler findes samtale- og grammatikøvelser, der anvender varierede læringsstrategier. De første tekster er korte hverdagsdialoger og præsentationstekster, der giver eleverne en følelse af, at de hurtigt kan sige noget på spansk. Ordforrådsindlæring står centralt i bogen. Eleverne møder jævnligt de samme ord og vendinger, hvilket øger deres mulighed for at tilegne sig et ordforråd inden for det nære og genkendelige. Desuden trænes specifikt og alment ordforråd ved opsamlingsøvelser i alle kapitler. Viva la vida består af grundbogen, en grammatikbog (se modsatte side) og et website: lru.dk/vivalavida. Målgruppen er 1. og 2. g.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  31


TYSK

+

Forfatterne Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove modtog Undervisningsmiddelprisen 2014 for Ein neuer Anfang.

+

Ein neuer Anfang

Denne grammatik vægter det talte tysk i lige så høj grad som det skrevne.

Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove

Et overgangsmateriale, der skaber sammenhæng mellem tysk i grundskolen og fortsættertysk på stx/hf. Bogen tager udgangspunkt i det udvidede tekstbegreb i form af traditionelle trykte tekster, internetsider, billeder, samt audio-visuelt materiale. Eleverne præsenteres for forskellige værktøjer og arbejdsformer. De mange forskellige øvelser giver god mulighed for elevdifferentiering.

Tysk grammatik Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove

Ein neuer Anfang er et overgangsmateriale, der skal lette overgangen mellem tysk i grundskolen og den gymnasiale verden. Materialets fokuspunkter er træning i at læse autentiske tyske tekster, træning af kommunikative kompetencer samt styrkelse af sociale relationer.

Materialet motiverer og engagerer forskellige elevtyper via vedkommende emner, elevaktiverende undervisning, variation, sociale aktiviteter og reflek-

Ein neuer Anfang

I Melde dich Mal! lægges der vægt på • at grammatik er en del af det at tale tysk • at forklare, hvorfor grammatikken er, som den er • at give dig brugsanvisninger, som kan følges trin for trin • at præsentere overskuelige skemaer, der gør det nemt at arbejde med grammatik i praksis • at aktive elever lærer mest. Derfor trænes de aktivt gennem hele materialet.

Ein neuer Anfang

sion over egen læring. Sammen med konkrete delmål og redskaber bidrager til at arbejde med længere autentiske tekster og med tyskfaget generelt.

ISBN 978-87-7066-519-3

9 788770 665193 www.lru.dk

L&R Uddannelse

Bogen har overskuelige skemaer, er skrevet i et elevvenligt sprog og er let at bruge som opslagsværk. Gennem masser af øvelser og en legende tilgang udvikler eleverne et sprog om grammatik. Melde dich Mal! henvender sig til elever på alle niveauer på de gymnasiale uddannelser.

Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove

dette til, at den enkelte elev får færdighederne og ikke mindst mod og lyst

Mathilde Nygaard Beck · Christina Hove

Om_9788770665193.indd 1

230 sider

212 kr.

32  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

Lindhardt og Ringhof

27/09/13 15.17

144 sider

202 kr.


TYSK I FRANSK

10 autentiske interviews Dan Albertsen, Martin Groh, Anette Hansen og Anne-Marie Mehl Knudsen

+ På bogens website lru.dk/jungestimmen findes de filmede interviews med både danske og tyske undertekster.

132 sider

275 kr.

Indeholder interviews med 10 unge med forskellig baggrund og fra forskellige egne i Tyskland. Sproget er autentisk og naturligt. Alle interviews er tæt glosseret og suppleret med opgaver, som træner lytteforståelse, ordforråd og mundtlighed. Da opgaverne er knyttet til autentisk materiale fra forskellige egne i Tyskland, tydeliggøres sammenhængen mellem kultur og sprog. Grammatikopgaverne tager udgangspunkt i en funktionel tilgang til sproget, og alle opgaverne er kontekstbasererede. Velegnet til alle ungdomsuddannelser på både 1., 2. og 3. år.

Fransk grammatik – til samtale og forståelse

Hanne Leth Andersen og Dorte Fristrup

“Bogen har god variation i øvelserne, der hovedsageligt går ud på at tale fransk, ikke skrive. Mange af øvelserne vil dog også kunne fungere skriftligt.” Sproglæreren

Grammatik med indbygget øvehæfte. Bogen lægger vægt på mundtlig kommunikation og arbejder med at opbygge en grundlæggende kommunikativ kompetence. Målsproget er et korrekt dagligdags talt fransk. De franske eksempler ligger som lydfiler på det tilhørende website. Velegnet både til grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Ny udgave

152 sider

260 kr.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  33


RELIGION

ner lever giver en grundig fremstilling af verdens centrale globale ner fra kristendom til sikhisme.

indledes med en introduktion til religionsfagets teori og metode og ænomener, der studeres i faget.

er følger kapitler om de tre Abrahamsreligioner (jødedom, dom og islam), de tre store religioner fra det indiske kontinent sme, buddhisme og sikhisme) samt to kapitler om de kinesiske og ke religiøse traditioner. Bogens sidste kapitel handler om fantasyn – studeret gennem religionsfaglige briller.

RELIGIONER LEVER

ECCA NATASHA ALBINUS E BALLISAGER E-METTE THIEL HANSEN MAS P. LARSEN -LOUISE LJUNGCRANTZ RAVN MØENBAK KEL THRANE LASSEN (RED.)

Gymnasieskolen

GRUNDBOG TIL RELIGION

, der sætter bogens fremstilling i perspektiv, samt forslag til videre g.

GRUNDBOG TIL RELIGION

NYHED

”Her er der snart sagt tænkt på alt, og på bogens hjemmeside er der til de enkelte kapitler formål, læseplan, øvelser og arbejdsopgaver til et bredt kildemateriale... Grundbogen er særdeles anbefalet! Køb den! Heldige elever!”

gens hjemmeside er der til hvert kapitel læsespørgsmål og forslag til

RELIGIONER LEVER

Omslagsbillede: TAL R “Lords of Kolbojnik”, 2002 mixed media on canvas 244 x 244 cm

288 sider LINDHARDT OG RINGHOF

Fotograf: Jochen Littkemann Copyright: Paradis/Tal R - Copenhagen

300 kr.

Nyhed til religion Mikkel Thrane Lassen (red.) Religioner lever er en helt ny grundbog til religion skrevet til den nye læreplan af nyt forfatterteam. Den giver en grundig fremstilling af verdens centrale globale religioner fra kristendom til sikhisme. Bogen indledes med en introduktion til religionsfagets teori og metode og til de fænomener, der studeres i faget. Herefter følger kapitler om de tre abrahamsreligioner (jødedom, kristendom og islam), de tre store religioner fra det indiske kontinent (hinduisme, buddhisme og sikhisme) samt to kapitler om de kinesiske og japanske religiøse traditioner. Bogens sidste kapitel handler om fantasy-genren - studeret gennem religionsfaglige briller. De nye medier, eller det udvidede tekstbegreb, inddrages i grundbogen og i særdeleshed i elevøvelserne på det tilhørende website. Øvelserne inkluderer hjemmesider og videoklip, forslag til studier og interviews i felten samt beskrivelser af særlige genstande. På hjemmesiden findes også forslag til videre læsning.

34  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE


DESIGN OG ARKITEKTUR E-BØGER se prisliste side 37

NYHED

172 sider

204 kr.

Ny grundbog til nyt fag Jesper Bek

”En grundig grundbog anbefalet; Jesper Beks bog Design og arkitektur ser ud til at matche det nye fags intentioner på bedste vis.” Tegn

Design og arkitektur er den første grundbog til de gymnasiale uddannelsers undervisning i design og arkitektur på c-niveau. Den muliggør en undervisning, der opfylder alle læreplanernes krav til analyse og praksis, procesbeherskelse og historieforståelse. Bogen giver en lettilgængelig præsentation af fagets hovedområder og knytter en faglig terminologi til arbejdet med kommunikationsdesign, produktdesign (lamper, møbler og beklædning), arkitektur og immaterielt design. Design- og arkitekturhistorien gennemgås fra omkring 1750 til i dag. Omfanget er tilpasset et c-niveaufags tidsmæssige muligheder, og der er især lagt vægt på modernismen og tiden efter. Her beskrives en række af de allernyeste tendenser, bl.a. nymodernisme, kritisk regionalisme og ny pragmatisme. Desuden beskrives de vigtigste designparametre (bl.a. form, funktion og kommunikation), designprocessen, tegneformer, modelbygning og it-værktøj, ligesom der findes analysemodeller og eksemplariske analyser. Til alle afsnit er der forslag til praktiske og kreative opgaver.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  35


MUSIK I TVÆRFAGLIGT Denne antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Deltagerne i projektet underviser på STX, HF & VUC samt SOSU-uddannelsen i en bred fagrække og havde som mål at undersøge:

F Lydfiler og supL plerende stof på: I thomashammer.dk P Fleksibelt læringsmiljø

ELEVERNE HAR MULIGHED FOR AT LÆRE PÅ MANGE FORSKELLIGE MÅDER OG I FORSKELLIGE SET UP

Læringskultur

I EN TRADITIONEL LÆRINGSKULTUR ER LÆREREN DEN PRIMÆRE KILDE TIL VIDEN, HVORIMOD ET FLIPPED LEARNING MILJØ HAR ELEVEN I CENTRUM

Intentionelt indhold

UNDERVISEREN SKELNER MELLEM HVAD DER ER NØDVENDIGT AT UNDERVISE I OG HVAD ELEVERNE SELVSTÆNDIGT KAN TILEGNE SIG

Professionelle undervisere

LÆREREN OBSERVERER LØBENDE SINE ELEVER OG GIVER BÅDE INDIVIDUEL OG GRUPPEBASERET FEEDBACK BASERET PÅ RELEVANT, OPSAMLET DATA

• Hvilke muligheder for undervisningsdifferentiering og ændrede læringsaktiviteter giver Flipped Learning? • Hvordan bidrager Flipped Learning til at variere undervisningen samt engagere eleverne, lade dem arbejde selvstændigt og fastholde dem i uddannelsen? • I hvilket omfang forbedrer læringsvideoer elevernes læring?

Erfaringerne med at omsætte disse mål i praksis præsenteres med denne bog. I 20 artikler inviterer en række engagerede undervisere læseren ind i klasseværelset og deler deres Flipped Learning baserede undervisningsforløb samt deres refleksioner over elevernes læring. Artiklerne anlægger forskellige perspektiver på Flipped Learning erfaringerne, så både almendidaktiske, fagspecifikke, teknologiske, teoretiske og organisatoriske vinkler bliver udforsket. Antologien viser, hvordan man med Flipped Learning kan tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der opfordrer og inviterer eleverne til selvstændigt arbejde og dialog med det faglige indhold. Ud fra en pragmatisk tilgang giver bogen konkret inspiration til alle – både lærere og ledere i hele undervisningssektoren - med interesse for udvikling af en undervisning med inddragelse af læringsteknologi. Alle kan flippe!

(Baseret på The Four Pillars of F-L-I-P™, Flipped Learning Network, 2014)

Thomas Hammer

BASTARDEN

ÅP GNINRAEL DEPPILF DEM REGNIRAFRE RESLENNADDUSVREVHRE GO -SMODGNU

Denne bog handler om skriftlig arrangement af poprock-numre for musikfaget på A-niveau. Bogen består af to dele, der går i dybden med henholdsvis korarrangement og arrangement for kernen i poprockmusikkens rytmegruppe – bas og trommer. Bogen gennemgår i et antal mindre afsnit en lang række arrangementsteknikker inden for poprock, hvoraf en del ikke har været beskrevet tidligere. Mange af teknikkerne kan læses og gennemgås på flere niveauer.

9

788770

ALLE KAN FLIPPE - ERFARINGER MED FLIPPED LEARNING PÅ UNGDOMS- OG ERHVERVSUDDANNELSER

+

LINDHARDT OG RINGHOF

Om projektet I 2014-16 deltog 95 undervisere fra STX, HF & VUC samt SOSU-skoler, der alle er partnere i det statslige it-fælleskab, IT-Center Fyn, i et udviklingsprojekt om Flipped Learning. Projektet var opdelt i fire faser: • Fase 1: Hvorfor flippe? Hvilke didaktiske og pædagogiske udfordringer adresserer Flipped Learning og hvori består egentlig flippet? Hvilken rolle spiller læringsteknologi? • Fase 2: Differentiering på nye måder? Hvilke nye former for differentiering åbner en Flipped Learning baseret tilgang op for, og kan der differentieres i samtlige faser af et Flipped Learning forløb?

ALLE KAN FLIPPE ALLE KAN RED. ANNE METTE LUNDSTRØM

• Fase 3: Eleverne som aktive medproducenter Hvordan kan undervisere facilitere nye arbejdsformer for eleverne - fx formidling af fagligt stof via egenproduktion af læringsvideoer - i et flipped klasseværelse? • Fase 4: Organisatorisk implementering og videndeling Hvordan kan vi diskutere og dele projektets erfaringer med Flipped Learning? Målgruppen tænkes bredt som både egen og øvrige skoler, forældre og elever. Fasernes indhold (inkl. udvalgte præsentationer og videoer fra oplægsholderne) kan ses på lru.dk/allekanflippe og flipped.itcfyn.dk, hvor der ligeledes er adgang til eksempler på undervisningsforløb.

ERFARINGER MED FLIPPED LEARNING PÅ UNGDOMS- OG ERHVERVSUDDANNELSER

667470

Arrangementsteknikker til poprock

9788770667470-Omsalg.indd Custom V

Bogen indeholder en stor mængde nodeeksempler, hvoraf hovedparten er fra eksamensopgaver gennem tiden.

Feltarbejde – Antropologisk metode i gymnasiet

28/07/2016 12.44

Alle kan flippe

Stort set alle nodeeksemplerne har tilhørende lydfiler, som afspilles fra nedenstående hjemmeside. Der er i alt 200 lydfiler til bogen. Lydfilerne samt en mængde supplerende stof, opgaver og forslag til, hvordan bogen kan anvendes, kan findes på denne hjemmeside: www.thomashammer.dk

Red. Anne Mette Lundstrøm

En bog om skriftlig arrangement af poprock-numre for musik på A-niveau. Bogen består af to dele, der går i dybden med henholdsvis korarrangement og arrangement for kernen i poprockmusikkens rytmegruppe: bas og trommer. I et antal mindre afsnit gennemgås en lang række arrangementsteknikker inden for poprock, hvoraf en del ikke har været beskrevet tidligere. Mange af teknikkerne kan bruges flere niveauer. Bogen indeholder en stor mængde nodeeksempler, hvoraf størstedelen har tilhørende lydfiler.

I 20 artikler inviterer en række engagerede undervisere læseren ind i klasseværelset og deler deres Flipped Learning-baserede undervisningsforløb samt deres refleksioner over elevernes læring. Artiklerne giver forskellige perspektiver på Flipped Learning-erfaringerne, så både almendidaktiske, fagspecifikke, teknologiske, teoretiske og organisatoriske vinkler bliver udforsket. Antologien viser, hvordan man med Flipped Learning kan tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der opfordrer og inviterer eleverne til selvstændigt arbejde og dialog med det faglige indhold. Bogen giver inspiration til alle med interesse for at inddrage læringsteknologi i undervisningen – herunder både lærere og ledere i undervisningssektoren.

192 sider PRINT ON DEMAND

62 sider

200 sider

188 kr.

100 kr.

245 kr.

Kasper Pape Helligsøe, Line Beck og Malthe Barnkob Lehrmann

Feltarbejde indeholder altid et element af innovation. Trin for trin lærer eleverne, hvordan feltarbejde bruges til at opbygge ny viden om mennesker i samspil med deres sociale og fysiske omgivelser. Undervejs trænes de antropologiske metoder – delagerobservation, interview og materielle metoder – gennem enkle observations- og analyseopgaver.

+

Velegnet til alle ungdomsuddannelser, fx i projektforløb, opgaver eller på studieture.

Quelle: http://www.barcode-generator.de

Lindhardt og Ringhof Uddannelse

Bastarden – Arrangementsteknikker til poprock Thomas Hammer

36  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE


x = 2

x = 2

- Parenteser 3 2+ 4 ⋅√ 2 5− 3 = 8+ 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = 25 - Potenser og rødder

2 2

(a + b)

2

2

2

2 2

2

2

2 2

2 2

2

2

2

2 2 a = b 22+ c= ⋅+bb ⋅c2+ ⋅c o s (A) (a− + b) 2 ab (a = −a2 − 2 ab 2 2

2 2

2 2

(a (a2−−b) b)2 ==2 aa ++bb −−2 2 ab ab 2 b a +− c b) −2 ⋅= a⋅ca⋅2c os (a +=b)(a − b(B) 2

22

2

2

2

2

2

2 2

2 2

(a (a2++b)(a b)(a −b) b) == aa −−bb 2 − 2

2

4

1

Euklids Elementer

Titanics forlis

Sådan løses ligninger

Monty Hall-eksperimentet

Newtons afkølingslov

x

x

1,40

y

x

Tabel

Graf

...!

√x

Sprog

Formel

|a| = a12 + a22

1,20 1,00 0,80

afdrag

0,60

rente

0,40 0,20

4x·=(x3– 3) = 0

0,00

4 ⋅(x − 3)= 0

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Antal terminer

4 ⋅(x − 3)= 0 x =3

1)⋅·(7 (x(x++1) (7− –x )x)==0 0

ISBN 978 87 7066 827 9

x =3

(x + 1)⋅(7− x ) = 0

xx= = –1− 1 eller 77 eller xx== (x + 1)⋅(7− x ) = 0

x = − 1eller x = 7

x

Pyramiderne 2500 f.v.t

Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk

Hulemalerierne i Lascaux 17000 f.v.t.

Ulveknoglerne 30000 f.v.t.

FORHISTORISK TID

Babylonsk lertavle Ca. 1700 f.v.t.

Rhind Papyrus 1650 f.v.t.

Fra piktogram til kileskrift 3000 f.v.t.

x = − 1eller x = 7 x = − 1eller x = 7

x = − 1eller x = 7

Kernestof-serien stx fra 230 kr. I fra 52 kr.

x = −4 2 2 2x 8 x2==−−42

MATEMATIKKENS OPRINDELSE

OB

Hvad er matematik?

22 ⋅x 88 x =−−−4 xx+== 1 − = − 7− 1 2 2 −1 8 2 = 22

x ”Hvis giver 0, er en afx faktorerne 0”. 4 ⋅(x −produktet 3)= 0

B

AB

OA

2 x–4 8 x = x2 = =− −8

4 ⋅(x − 3)= 0 x =x− 4x Ligningsløsning med Nulreglen

1 y

A

xx+ = 1 =−01eller ellerx 7=– 7 x=0

Ronald Fisher, en af de største statistikere i det 20. århundrede

(x + 1)⋅(7− x ) = 0

www.lru.dk

Priserne angiver hhv. trykt bog og e-bog

flap 130 mm

fold

197 mm

Bjørn Grøn Bodil Bruun Olav Lyndrup

x(x = +3 1)⋅(7− x ) = 0

Per Gregersen og Majken Sabina Skov

(x + 1)⋅(7− x ) = 0

xx= = –1− 1 eller 77 eller xx==

9788770668453_omslag.indd 1

fold

xx–=33 =0

x =3

xx+ = 1 =−01eller ellerx 7=– 7 x=0

9 788770 668453

Trigonometriens oprindelse

4 ⋅(x − 3)= 0 x =3

1)⋅·(7 (x(x++1) (7− –x )x)==0 0

ISBN 978-87-7066-845-3

ISBN 978-87-7066-845-3

9 788770 668354 www.lru.dk

3x+ 1−=x −=7x − 7− x 2

Regression – med residualer

Lindhardt og Ringhof

x(x = +3 1)⋅(7− x ) = 0

Per Gregersen og Majken Sabina Skov ISBN 978-87-7066-835-4

ryg 19 mm

2 x+== − 8 − 2 x 1− =1 −=7− 7− 1 2 2 2 x +1

x = −2

Grænser for vækst 1995 Limits to Growth-projektet udvikler World3modellen

3x+ 1−=x x=− x7− 7− x

22x ·+x=1 +− –=1 − =7 –−71 –1 −11 8 22x · x = –88

Pascals trekant

4 ⋅(x − 3)= 0

xx–=33 =0

3x+ 1= x − 7

22x ·+x1 +−= 11= −=–7 7− 7− 1

Kombinatorik

POSTMODERNISMEN

3 · x+1=x– 7

3x 32 · +x1 +−= 1x–−=x7=x x−–7− 7 –x x

Eiffels brokonstruktioner

4x·=(x3– 3) = 0

Lindhardt og Ringhof

x− 4 =x− 2− 8 =−8 x−=4x 2= −4 −4 −4 x −8 = x− = 4− 2− 4

Sandsynlighedsregning

1 hf

1 stx

www.lru.dk/kernestof

−4 x+ 2= − 6

−4 4 −2 4 −=6− 6− 2 − x+ 2−=

Anne Krarup Mette Vedel (mat-bio) Christina Blach Hansen Per Henriksen (mat-samf)

Annuitetsregning

x = −4 2 2 2x 8 x2==−−42

”Hvis giver 0, er en af faktorerne 0”. 4 ⋅(x −produktet 3)= 0

(16− 15)⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = 2 3 3 2 (4− 15)⋅4+ 2 (16− 15)⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3x+ 1− x =3 9 = x −x 7− 7− x

−4 x 6− 6− 2 –4 · +x√2 +−= 22 =−=–6

−4 8 x − –6 6−–22 –4 · +x=2 +−22 –= 2=

− x⋅x −x− 4 4⋅4 −− 88 x−=2− 8 = ==−−−−2 −4 4 4= − 6− 2 x+==2 − 8 − −4 4 − −4 4

RSA kodning 1977

22 ⋅x 88 x =−−−4 xx+== 1 − = − 7− 1 2 2 −1 8 2 = 22

2 x–4 8 x = x2 = =− −8

x = −2

4 ⋅(x − 3)= 0 x = −4 Ligningsløsning med Nulreglen

2

(4− 15)⋅4+ 2

=ved omformning= = Ligningsløsning 3 3x+ 1= x −3 9 −4 x+ √2 = −6 7

−4 −8 –4 ·xx= −4 x 8 ==−–8

3x+ 1−=x −=7x − 7− x 2 2 x+== − 8 − 2 x 1− =1 −=7− 7− 1 2 2 2 x +1

Vektorregning

Kulstof 14 datering 1949

3x+ 1= x − 7

3x+ 1−=x x=− x7− 7− x

22x ·+x=1 +− –=1 − =7 –−71 –1 −11 8 22x · x = –88

Keld Nielsen Birgit Andresen (mat-kemi)

Vækstmodeller

22x ·+x1 +−= 11= −=–7 7− 7− 1

x− 4 =x− 2− 8 =−8 x−=4x 2= −4 −4 −4 x −8 = x− = 4− 2− 4

Mellem de 12 kapitler er der træningssider med små opgaver, der vedligeholder de basale regnefærdigheder som regnearternes hierarki, parentesregneregler, brøkregning mv.

www.lru.dk/kernestof

3 · x+1=x– 7

3x 32 · +x1 +−= 1x–−=x7=x x−–7− 7 –x x

−4 x+ 2= − 6

Ægyptisk matematik

(16− 15)⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = 2 3 3 2 (4− 15)⋅4+ 2 (16− 15)⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3x+ 1− x =3 9 = x −x 7− 7− x

−4 −8 –4 ·xx= −4 x 8 ==−–8

−4 4 −2 4 −=6− 6− 2 − x+ 2−=

Alle kapitler afsluttes med opgaver, der følger den faglige progression. Facitliste til alle opgaver på bogens website.

a ⋅ (b + c ) = a ⋅ b + a ⋅ c

(a + b ) ⋅ (c + d ) = ac + ad + bc + bd

4

2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +2 = 3 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 )⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3 √9

Nedbrydning af rusmidler

a c a d : = ⋅ b d b c

Mellem de 13 kapitler er der træningssider med små opgaver, der vedligeholder de basale regnefærdigheder som regnearternes hierarki, parentesregneregler, brøkregning mv.

(4− 15)⋅4+ 2

−4 x 6− 6− 2 –4 · +x√2 +−= 22 =−=–6

−4 8 x − –6 6−–22 –4 · +x=2 +−22 –= 2=

− −x− 4 4⋅4 −− 88 x⋅x x−=2− 8 = ==−−−−2 −4 4 4= − 6− 2 x+==2 − 8 − −4 4 − −4 4

Skrevet af: Michael Olesen Dorthe Agerkvist (mat-fys)

8−7+42 = 8−4240 1+ 2Hvad = 2 391 matematik? 1: Emnefelterne for (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = er 3

DNA dobbeltheliks Watson og Crick 1953

=ved omformning= = Ligningsløsning 3 3x+ 1= x −3 9 −4 x+ √2 = −6 7

Let og overskuelig opbygning. Hvert opslag er et afgrænset, øvelsesbaseret læringsforløb. Facitliste til alle øvelser findes bagerst i bogen.

Bogen indeholder specifikke studieretningskapitler til: – matematik-kultur – matematik-fysik – matematik-kemi – matematik-biologi – matematik-samfundsfag

Procent- og rentesregning, vækstmodeller, variabelbegrebet og funktioners egenskaber, 4 4 2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +)⋅2 vektorer statistik (4−−7 15)⋅4+og 2 trigonometri, (16− 15 4+=deskriptiv 23 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 og sandsynlighedsregning. 3 3 3 3 √49 4

DEN MODERNE MATEMATIK

Det naturvidenskabelige gennembrud

a  a =  bn  b 

c aosc(C ) =ac 22 b 2 ⋅ = a +⋅ba2⋅− c bosd(C ) = bd c

a ⋅ (b + c ) = a ⋅ b + a ⋅ c

(a + b ) ⋅ (c + d ) = ac + ad + bc + bd

lru.dk/hvadermatematik

4

2

Flere end 100 QR-koder linker til screencasts med uddybende forklaringer på begreber, formler, sætninger og beviser. Også velegnet til flipped classroom-undervisning og til eksamensforberedelse.

n

Alle kapitler afsluttes med opgaver, der følger den faglige progression. 2 ⋅a⋅ b Parenteser Facitliste til alle opgaver på bogens website.

Parenteser

4

2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +)⋅2 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 4+=2 3 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3 √49 4 2 ) + 2 = 1+ 2 = 1 (8 +2 = 3 (4−−7 15)⋅4+ 2 (16− 15 )⋅4+ 2 1 ⋅4+ 2 4+ 2 6 = = = = = 2 3 3 3 3 √9

Tunnellen under Storebælt

1 an = an⋅m

n m

n

Kernestof Mat 1 hf 4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3

Denne udgave af Kernestof 1 er målrettet matematikundervisningen på hf-uddannelsen. Bogen dækker kernestoffet på C-niveau eller kan bruges som første del af undervisningen på B-niveau.

n

a−n =

(a )

4

8−7+42 = 8−42401+ 2 = 2391 (8− 7) + 2 = 1+ 2 = 1+ 2 = 3

hf

Kulstof 14-metoden

Kernestof Mat 1 stx

a n⋅ b n = ( a ⋅ b )

a a :c = 2 2 2 b b ⋅ac + c − b

e-bogen og websitet giver adgang til studieretningskapitler og projektoplæg, hjælp til brug af særskilte værktøjsprogrammer, links m.m.

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 25 2−+7 4 ⋅+√25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8

Kernestof Mat 1

Funktioners egenskaber

2

c osb (A) =a ⋅ b er et afgrænset, Let og overskuelig opbygning. Hvert opslag a ⋅ = 22 ⋅b2 ⋅c 2 b +c − a øvelsesbaseret læringsforløb. Facitliste c osc (A) =tilcalle øvelser findes 2 ⋅b⋅c bagerst i bogen.

c os(B )= Flere end 100 QR-koder linker til screencasts med ⋅a ⋅c 2uddybende 22 2 a +c − b c forklaringer på begreber, formler, sætninger aos(B b )=a ⋅ d ⋅a⋅bc⋅og c beviser. ad + bc + = 2 + = Også velegnet til flipped classroom-undervisning og c d c ⋅d d ⋅c cd til eksamensforberedelse.a2+ b2−c 2

Opgavebogen indeholder opgaver til alle kapitler i grundbogen.

3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 25 2−+7 4 ⋅+√2 25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8

2

2

Testet positiv – Er du syg?

2

2

Caspar Wessels komplekse tal

2

2

⋅ 2⋅

Variabelsammenhænge

c

b +c − a

2 2

Andengradspolynomier

c

2 2 2

2

Darwins evolutionsteori

c

2

2

2

Florence Nightingale går i krig

cBrøkregneregler = matematikundervisningen a + b −2⋅a⋅b⋅c os(C ) Denne udgave af Kernestof 1 er målrettet 2 2 2 2 2 = a + b− b) −2 ⋅= apå ⋅ba⋅C-niveau c os på stx-uddannelsen. Bogen dækkerc(a kernestoffet + b)(a − b(C ) eller a b a+b + = kan bruges som første del af undervisningen på B-niveau.

n

2

2

4

2b c a +c − b c os(B )= b2+ c 2− a 2 ⋅a2⋅c 2 c os(A) = a22 +⋅cb⋅ 2− 2 cb c os(B )= b22 +c − a c os(A) = 22 ⋅a2⋅c 2 a +⋅cb2⋅−c b 2 c os(B )= b22 +c − a c os(A) = 2 ⋅a2 ⋅c 2 2 cc a2 +⋅b⋅− c os(C ) =a2+ c 2− b2 ⋅a2 ⋅b 2 c os(B )= a22 + b2 c −c2 c os(C ) = a22 +⋅ca⋅− b c os(B )= 22 ⋅a2 ⋅b 2 a +⋅b 2− c bc2 c os(C ) = a22 + ca⋅− c os(B )= 2 ⋅a⋅b Potenser 2 ⋅a⋅c 2 2 2 a + b −c c os(C ) = a0 = 1 2 ⋅a⋅ 2b 2 a2 +b − c c os(C ) = 22 ⋅b 2 n m n+ m⋅a2 aos ⋅ a(C )==aa + b −c c 2 ⋅a⋅b 2

2a (a (a2++=b) b)b 22+== a +2 ++⋅2 2 ab ab a ⋅++bbbb ⋅c2 o s (A) (a − b) c= −a2 −c 2 ab

-Serien Parenteser Hvad er matematik? gør matematikken 3 2+ 4 ⋅√ 2 5− 3 vedkommende = 8+ 4 ⋅5− 3 = 8+ 2 0− 3 = 25 gennem fortællinger, -levende Potenserog og rødder opgaver, projekter og studie3 -eksempler, Multiplikation 2 +4 ⋅√ 2 5− 3 = og 8+division 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = 25 retningskapitler. - Addition og subtraktion Kapitlerne indledes med fortællinger fra fortid 4 3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1+ 20− 3 = 25 2−+7 4 ⋅+√2 25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8 og nutid, hvor matematik har spillet en rolle. I alle kapitler præsenteres løbende forslag til 4 3 8 = 38= −2 4 +⋅2 9 1teori 2−+7 4 ⋅+√25− 80 +1 4 5−=3 2 =3 8 +2 0− 3 25 projekter. Den matematiske er =grundigt behandlet, og hele lærebogssystemet bygger 4 omfattende anvendelse af matematiske på en 8−7 +42 = 8−42 401+ 2 = 2391 (8 − 7 ) + 2 = 1 + 2 = 1 + 2 = 3 værktøjsprogrammer.

Grundbogen rummer alle kernestofemner samt forslag til supplerende stof.

3

⋅b2 ⋅c 2 22 2 2 2+ c − a cos =(A) a =+ b b − 2⋅a⋅b⋅c os(C ) c

2

= a + b + 2ab

Kvadratsætningerne

Kvadratsætningerne (a + b) = a + b + 2ab

Kernestof Mat 1 + cstx b(a = a 2 ⋅a o s (B) − b) =−a +⋅bc ⋅−c 2 ab (a + b)(a − b) = a − b

fold

197 mm

Regnearternes hierarki

-2 Multiplikation +4 ⋅√ 2 5− 3 = og 8+division 4⋅5− 3 = 8+ 20− 3 = 25 - Addition og subtraktion

2 2

fold

Arbejd digitalt, analogt eller kombiner bog og e-bog.

-5000

2 2 2

-30000

Regnearternes hierarki

2 2 2

2 2 2

Grænser for vækst

a  a =  bn  b 

2 2

2 2

2 2 2

2 2 2 2 2

n

1 an = an⋅m

n m

n

flap 130 mm

2

2 2

2 2

2 2 2

c = abagflappen. +b ⋅a⋅b (C ) b på c −2 c ⋅c os(B) H:si ind) under Cosinusrelationerne n(A s i n(B) s i n(C ) = = Kvadratsætningerne b på = abagflappen. + c −2 a⋅ac ⋅c os(B) H: H: ind ind under Cosinusrelationerne på bagflappen. a under b Cosinusrelationerne c b + c ⋅− s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) os cc =(A) a= + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) = = Kvadratsætningerne 2 ⋅b⋅c a under b Cosinusrelationerne c b +c − a H: ind på cos =(A) abagflappen. + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) c = Kvadratsætningerne Kvadratsætningerne

a n⋅ b n = ( a ⋅ b ) a−n =

2

2

2 2

Matematik

2 2

(a )

2

2 2

−1

Skriftsprogets oprindelse 3500 f.v.t.

2

−1

−−1 1

−1

c = abagflappen. +b ⋅a⋅b (C ) b på c −2 c ⋅c os(B) nusrelationerne s i n(C ) rne 2 2 2 2a⋅c2 b på = abagflappen. + c 2−2 ⋅ ⋅c os(B) nusrelationerne usrelationerne på bagflappen. c 2 2 b2+ c − a s i n(C ) o s cc =(A) a= + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) rne ⋅b2 ⋅c 2 22 c 2 2 b2+ c − a nusrelationerne på cos =(A) abagflappen. + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) c = rne rne ⋅b2 ⋅c 2 22 ab 2 2 b2+ c − a cos =(A) a =+ b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) c 2 ⋅b2⋅c 2 rne 2 ab a +c − b c os(B )= b2+ c 2− a 2 ab ab ⋅a2⋅c 2 c os(A) = a22 o s (A) 2 ab +⋅cb⋅ 2− 2 cb c os(B )= b22 +c − a c os(A) = 22 ⋅a2⋅c 2 o s (A) a +⋅cb2⋅−c b 2 2 ab 2 ab c os(B )= b22 +c − a c os(A) = 2 ⋅a2 ⋅c 2 2 2 2 ab ab cc a2 +⋅b⋅− 2 os c os(C ) =a2+ c 2− b2 b(B) ⋅a2 ⋅b 2 c os(B )= a22 + b2 c −c2 o s (B) 2 2 ab c os(C ) = a22 +⋅ca⋅− b b c os(B )= 22 ⋅a2 ⋅b 2 a +⋅b 2 2 2− c bc2 bb c os(C ) = a22 + ca⋅− c os(C ) c os(B )= 2 ⋅a⋅b Potenser 2 ⋅a⋅c 2 2 2 2 c os a + b −c − b(C ) c os(C ) = a0 = 1 2 ⋅a⋅ 2b 2 a2 +b − c c os(C ) = 22 ⋅a2 ⋅b 2 n ao ⋅ a(Cm)==aan + m+ b −c c s 2 ⋅a⋅b

ad + bc cd

PRISLISTE

c s i n(C ) c s i n(C ) c s i n(C ) s i n(C )

Hvad er matematik?

2 2

=

1990

2

2

b2 = =b a2++ cc2− −2 2 a⋅⋅cc⋅⋅c c o s(A) (B) a ⋅⋅b o s Cosinusrelationerne c 2 2 2 2 2 2 b os(B) a2 = a b2+ c 2−2⋅a b⋅c ⋅c (A) s i n(C ) c = a + b −2 ⋅a⋅b⋅c os(C ) c 2 2 2 a2 = b2+ c 2−2 ⋅b⋅c ⋅c os(A) 2+ b2−2 s i n(C ) c2 på =a abagflappen. a⋅⋅cb⋅⋅c c o s (C ) nusrelationerne b = + c −2 ⋅⋅a o s (B) 2 2

=

1994 Andrew Wiles beviser Fermats store sætning 2000 Formulering af de 7 millenium problems 2003 Perelman beviser Poincaré-formodningen

2

=

= c = c(C ) s i n i n = s c(C ) = c s n(C ) i c = = c

s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) ( 33831,5,7) s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) = = 8 1 , 7 4 , 5 a ) b(B) c(C ) l o gg l o s i n(A s i n s i n (33 (3 )) 3 , 5 2 =c −2 =⋅c a =b + ⋅b⋅c os(A) 3 8 8 1 1 , 7 , 7 a = l o l o g g( 4, a ) b(B) c(C ) 5)) s i n(A s i n s i n 3 5 , 5 l o(g (34343,2, ) =c −2 =⋅c aa == a =b + ⋅b⋅c os(A) 5 , 5 a b c l o l o g g(381 ),47 )) l o g 2 ( 3223 a = b + c −2⋅b⋅c ⋅c os(A) , 5 , 4 = t va = a n( b = a + c −2 ⋅a⋅c ⋅c os(B) 4 , 5) 2 0 l og( 2, ) 44 b = =b a ++ cc − −2 2 a⋅⋅cc⋅⋅c c o s(A) (B) v = t a n( 2 ) a ⋅⋅b o s 20 Sinusrelationerne Cosinusrelationerne 2 2 4 , 4 4 4 a b, c vv == t t a a n n (( = = b os(B) a =a b + c −2⋅a b⋅c ⋅c (A) 2 2 0 0)) s s i n(A ) s i n (B) i n(C ) c = a + b −2⋅a⋅b⋅c os(C ) a b c = 2, 44= a = b + c − 2 ⋅ b ⋅ c ⋅ c o s (A) vi = a ns n (A ) t i n c på =a abagflappen. −2 2 a⋅⋅cb⋅⋅c c o s (C ) ( (B) ) sin(C ) H:s ind under Cosinusrelationerne 20 b = ++ cb − ⋅⋅a o s (B) l og

a =

1945

2

a b = s i n(A ) s i n(B) a b = s i n(A ) s i n(B) a b = s i n(A ) s i n(B) s i n(A ) s i n(B) = a b a )= s b(B) s i n(A i n s i n i n a(A ) = s b(B) = a b s n(A ) sn i n a(A = ib(B) = a b

x = 2

xx == 2 2

=

1947 George Dantzig, Simplexmetoden i lineær programmering 1948 Shannon Informationsteori 1955-75 Vetnam-krigen 1977 Rivest, Shamir og Adleton præsenterer RSA, kryptering med brug af primtal 1982 Første billede af Mandelbrotmængden 1978 Første billede af Mandelbrotmængden

=

a ) b(B) c(C ) s i n(A s n s i n 2 2 2i =c −2 =⋅c a =b + ⋅b⋅c os(A) a ) b(B) c(C ) s i n(A s i n s i n 2 2 =c 2−2 a =b + ⋅b⋅= c ⋅c os(A) a b c 2 2 2 a2 = b 2+ c 2−2 ⋅b⋅c ⋅c os(A) b = a + c −2 ⋅a⋅c ⋅c os(B)

-1000

a b c = = s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) a b c = = s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) a b c = = s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) = = a b c a )= s b(B) = s c(C ) s i n(A i n i n s i n i n i n a(A ) = s b(B) = s c(C ) = = a b c s n(A ) sn sn i n a(A = ib(B) = ic(C ) = = a b c s i n(A ) s i n(B) s i n(C ) s i n(A ) s i n(B) s i n(C )

Kernestof-serien hf fra 230 kr. I fra 52 kr.

Kernestof Mat C hhx 245 kr. I 64 kr. I 248 s.

HEM? Grundbøger fra 240 kr. I fra 56 kr.

22/12/2017 09.11

14/02/2018 14.25

HEM? Opgavebøger fra 115 kr. I fra 42 kr.

Hans Marker fremgår af læreplanerne, at der i fagene skal være fokus på kendLars Andersen skab til modelbegrebet. Derfor har opstilling af forskellige modeller Carsten Ladegaard fået en centralPedersen placering. Steffen Samsøe

Denne 3. udgave er tilpasset det nye grundforløb på htx og stx – og fortsat velegnet til både naturvidenskabelig faggruppe og enkeltfagene i hf. Bogen indeholder blandt andet nye opslag om: •

En undersøgelsesbaseret tilgang til naturvidenskab (IBSE)

Anvendelse af bestemmelsesnøgler

Fejlkilder og måleusikkerhed

Variabelkontrol

Systematik og klassifikation

Antal betydende cifre og afrunding

Udgivelsen gennemgår: • brug af hypoteser og hvordan man finder den bedste hypotese blandt mange

Naturvidenskabeligt grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb er en opslagsbog, der introducerer naturvidenskabens begreber, undersøgelsesområder og metoder gennem kortfattede beskrivelser kombineret med konkrete eksempler og opgaver.

En række opslag fungerer som introduktion til skriftlighed i naturvidenskab og præsenterer fx en skabelon til naturvidenskabelige rapporter. Andre opslag viser, hvordan de naturvidenskabelige kompetencer kan inddrages i innovationsprojekter. Bagest i bogen findes en oversigt over naturvidenskabelige begreber og retningslinjer vedrørende sikkerhed i laboratoriet.

Steffen Samsøe

NATURVIDENSKABELIGE METODER

NATURVIDENSKABELIGE METODER giver et overblik over fagenes metoder, deres forskellighed og også deres mange fælles træk. Det

Naturvidenskabelige fag

• anvendelse af modeller og sammenhængen mellem model, teori og virkelighed • krav til en forklaring og sammenhængen mellem forklaring, forudsigelse og test • argumentation for naturvidenskabelige påstande

• afprøvning af kreative idéer, hvis man ikke kan afprøve dem eksperimentelt

Kapitlerne er opbygget med en kort oversigt over de enkelte metoder. Der er mange eksempler på de forskellige metoder, fordi eksemplerne dækker fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Man kan nøjes med at læse de eksempler, der hører til det fag man underviser i. Eksemplerne kan også anvendes som inspirationskilde til almen studieforberedelse og studieretningsprojektet.

3. udg.

NATURVIDENSKABELIGE

METODER

– En opslagsbog

En introduktion til naturvidenskabelig metodik

I S B N978-87-7066-535-3 978-87-7066-535-3 ISBN

9

ISBN 9788770668163

Hvad er mat.? Kulturf. 255 kr. I 46 kr. I 116 s.

flap

NF-grundbogen 256 kr. I 64 kr. I 212 s. 15 mm ryg

192 mm

15/04/15 10.35

Naturvidenskabeligt g. 209 kr. I 62 kr. I 180 s.

192 mm

SON NNES

JOHA

260 mm

AKTIV FYSIK C Bjarning Grøn Philip Kruse Jakobsen Jette Rygaard Poulsen

IDS LAKR SALT RD GIFTMO CO2 A OG KLIM COLA

C

GEOdetektiven ca. 280 kr. I ca. 60 kr.

Lindhardt og Ringhof

VAMPYR UNGDOM KRIG

DOX går i dybden med nye dokumentarer, nye tendenser og hybridformer. Såvel danske som internationale. Den foreslår to tematiske vinkler – MIKROUNIVERSER og DEN VIDE VERDEN – spændende fra det intime og selviscenesættende til global aktivisme. DOX giver indsigt i produktionsforhold og inddrager dokumentaristers og forskeres perspektiver på genren. DOX er skrevet i elevernes øjenhøjde med mediefaglige begreber og metoder i fokus. Den henvender sig til elever på alle gymnasiale uddannelser.

Aurum 2 326 kr. I 51 kr. I 352 s.

ø

b

i

m

e

d

i

e

r

f

o

Henrikder cand.mag., en lang r Hvert l forløb ø rummer b i rækkeMøvelser, e Poulsen d bygger ioger redaktør e rsamt lærebogsforfatter

viden om de skriftlige genrer ind i danskundervisningen. tidligere gymnasielærer. Han har senest På den måde præsenteres hf’erne for den analyserende, udgivet Lyrikporten - 28 danske digtere, film og website, sammen den introducerende og den diskuterende artikel.med Jørgen Leth. Tidligere udgivelser tæller bl.a. System og eksperiment (L&R Uddannelse, 2014), tv-serierDK

Litteraturhistorien - kort fortalt er en kortfattet gennemgang af den danske litteratur fra folkeviser til senmodernisme.

Bogen præsenterer på overskuelig vis eleverne for perioderne og er hurtig og nem at orientere sig i: Alle kapitler har den samme stringente, genkendelige struktur og består af disse seks afsnit: • Tekst fra perioden S K fra R I Fperioden TLIGHED • Billede

• Historiske kendetegn • Litteraturhistoriske kendetegn • Forfattere og hovedværker

B

I

M

E

D

I

E

R

UNGDOM 171 kr. I 136 s.

DOX 171 kr. I 144 s.

ISTORIEN LITTERATURH LT – KORT FORTA

TIPS OG TRICKS TIL SØGNING PÅ INTERNETTET • Søg strategisk og målrettet på internettet – brug ikke for meget tid på at surfe! • Søg på konkrete ord, du får serveret i opgaveformuleringen – fx portrættering af unge i reality-tv eller journalistiske fremstillingsformer • Søg på konkrete ord eller vendinger fra de tekster, du skal skrive om – fx Anja Otterstrøm + hverdagsangst eller Ida Aukens valgfilm + politisk budskab • Søg på forfatteren • Søg på generaliserede udtryk for det, teksterne handler om – fx kan man sige, at H.C. Andersens Danmark, mit Fædreland på et generaliseret plan skitserer et nationalromantisk danmarksbillede • Søg på de store dagblades hjemmesider for godt debatstof • Vær altid opmærksom på, om din kilde er troværdig • Hvis du vil vide mere om strategisk søgning på internettet og have gode tips til, hvor du kan søge, kan du tjekke: skriveportalen.dk/it-forsog/internetsogning/

LITTERATURHISTORIEN

ATUR

• Spørgsmål og diskussion

ER

TINA DUNØ Lektor i dansk og billedkunst ved Horsens HF & VUC.

TIL TASTERNE skriftlighed i dansk TT

forløb i Medier

Forløb i medier

Denne fusionsdidaktik styrker hf’ernes evne til2013) at trække (L&R Uddannelse, og News - en grundbog i journalistik (Gyldendal, deres faglige viden fra fagets stofområder med over i2015). Henrik Poulsen udførerafspejler desuden freelanceopgaver for bl.a. deres skriftlige produkter. Produkterne således Filmhuset og DR Gymnasium. en fornuftig, bevidst balance mellem stilegenreforståelse og danskfaglig viden og metode.

Ø

Louise KLinKe ØhrstrØm

LI

JANNE VIGSØ BØRSTING Lektor i dansk og fransk ved Horsens HF & VUC.

L

09/11/2016 09.06

Priser angiver hhv. trykt bog og e-bog

JANNE VIGSØ BØRSTING TINA DUNØ

SPROG

l

TIL TASTERNE SKRIFTLIGHED I DANSK

r

er bygget op som 7 forløb i det skriftlige arbejde. Forløbene indgår som en naturlig, integreret del af hele danskfaget på hf.

R

08/07/16 10.58

Aurum 3 ca. 320 kr. I ca. 50 kr.

JANNE VIGSØ BØRSTING TINA DUNØ

o

krig

TIL TASTERNE

krig

vampyr

Vampyr F

pulære genrer, f film og tv. over mange mange måder

Martin Houlind & MiMi olsen

O

LINDHARDT OG RINGHOF 9788770667036_omslag.indd All Pages

andreas Halskov & Henrik rytter

God kemi B 265 kr. I 52 kr. I 168 s.

DOX F

DOX ser ‘virkeligheden på film’ med nye øjne. Den tilbyder et grundigt indblik i dokumentargenren og mulighed for at opbygge og tone forløb i dokumentarfilm og tv-dokumentarer på forskellig vis.

2

9 788770 667050

Aurum 1 250 kr. I 46 kr. I 256 s.

B

FORLØB I MEDIER

9 788770 667050

BRO BYG EN UMMI R EG R TYGG INEPILLE MIDLE DP HOVE VERINGS ER KONS

DORTE GRANILD & METTE WOLFHAGEN

DOX

ISBN 978-87-7066-705-0 ISBN 978-87-7066-705-0

God kemi C 198 kr. I 56 kr. I 152 s.

ANDRE BØGER I SERIEN:

Kemi for gymnasiet

2

Lindhardt og Ringhof

Atmosfærens kemi Kemisk ligevægt Gruppe 15: N – P – As – Sb – Bi Syrer og baser Kemisk binding Organisk kemi Fed kemi Kemi mod smerter

Aktiv fysik C 326 kr. I 62 kr. I 212 s.

Mediefag Dansk Design og arkitektur Billedkunst

Kim Rongsted Kristiansen Gunnar Cederberg

Kemi for gymnasiet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

LIV ca. 320 kr. I ca. 66 kr.

Aurum

Aurum

Aurum – kemi for gymnasiet 2 dækker, sammen med bind 1, kernestoffet i kemi på de gymnasiale uddannelsers B-niveau og omfatter en stor del af kernestoffet for A-niveauet. Tekst og eksempler er revideret og opdateret, og der er tilføjet nye opgaver og illustrationer. Til hver bog i serien er der en lærermappe, i form af en e-bog, med lærervejledning, arbejdsark og vejledninger til elev- og demonstrationseksperimenter.

GODI KEM

LINDHARDT OG RINGHOF

9 788770 667067 www.lru.dk

Kemisk viden er en nøgle til at forstå verden omkring os. Lærebogssystemet Aurum integrerer kemifagets kernestof i tematiske forløb og viser mange eksempler på, hvordan kemiske stoffer og processer har betydning i vores hverdag.

SON NNES

JOHA

LINDHARDT OG RINGHOF

ISBN 978-8-77066-706-7

ISBN 978 87 7066 706 7

Lindhardt og Ringhof

Aurum

BOIE

Casebaserede forløb i naturgeografi

ISBN 978 87 7066 556 8

Naturgeografi C 265 kr. I 63 kr. I 240 s.

ANNE

GOD KEMI B

der uddyber C-niveauets kernebegreber og centrale formler gennem illustrationer om klima?og regneeksempler. fra den teoretiske forståelse af begreberne til arbejdet med stoffet i en praktisk kontekst i artiklerne – og omvendt. Den tydelige struktur viser, hvordan relativt få fysiske begreber og teorier kan bruges til at forstå både det nære og dagligdags, det der er meget småt eller usynligt, det der er ufattelig stort – og det vi slet ikke tænker på som fysik.

am@ribekatedralskole.dk

ellige niveauer, der gerne vil .

AKTIV FYSIK C

www.lru.dk/nfgrundbogen

ANNEMETTE VESTERGAARD WITT er ph.d. i biologi fra Aarhus Universitet, 2003. Har efterfølgende læst geografi på Københavns Universitet. Ansat på Ribe Katedralskole siden 2003 som underviser i biologi og geografi på hf/stx, og har her været dybt nvolveret i indkøring af seneste nf-læreplan.

pyrfilmen som er forskellige lysemodel. g -seriens d i forskellige erne tv-serier

ENERGI OG STOF, LYS OG LYD samt FYSIKKENS VERDENSBILLEDE, mens

sidste del af bogen er et tematisk opbygget teorileksikon, FYSIKKEN BAG, • Hvad er det gode liv?

BOIE

GODI KEM

“Kan man tørre tøj i frostvejr?”, “Hvorfor forbyder man glødepærer?”

og ”Exoplaneter – er vi alene?” Artiklerne er inddelt i tre hovedafsnit • Hvor får vi vores drikkevand fra?

Aktiv fysik C kan læses både forfra og bagfra! Man kan både bevæge sig • Hvad styrer livets udvikling?

GEO-DETEKTIVEN

Bogen indeholder et fyldigt register, så det er let at finde emner og fagudtryk i den tematisk organiserede tekst. På en tilknyttet hjemmeside er der opgaver og forslag til empiribaseret arbejde samt ideer til fællesfaglige eksperimenter:

lja@vucha.dk

Aktiv fysik C giver eleverne mulighed for at arbejde med fysikfagets

• Hvad sker der i naturen? kernestof i en række problemorienterede artikler med overskrifter som:

• Hvorfor taler alle

NF-undervisningens tre fagområder har hver deres faglige synsvinkler, metoder og traditioner, som er vigtige dele af fagenes identitet. NF-grundbogen præsenterer denne forskellighed og viser, hvordan mødet med de andre fagområder beriger og supplerer det enkelte fag.

LOTTE JACOBSEN er cand.mag. i engelsk og kemi fra Aarhus Universitet, 2003. Har undervist på flere VUC’er og siden 2012 været ansat som underviser i begge sine fag på hf-uddannelsen ved VUC Hvidovre-Amager. Har tidligere udgivet undervisningsmateriale til engelsk.

• Hvor er jeg? Hvad er jeg?

GEO detektiven

ANNE

ANNE BOIE JOHANNESSON

NF-grundbogen Denne samlede grundbog til NF-undervisningen på hfuddannelserne behandler kernestoffet i geografi, biologi og kemi gennem fællesfaglige problemstillinger. I hvert kapitel er der en glidende overgang mellem de tre fagområder. Samtidig fremgår det tydeligt, hvilket fag der primært bærer fremstillingen i det enkelte tekstafsnit.

ag@rosborg-gym.dk

Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen Jette Rygaard Poulsen

Thomas Birk og Niels Vinther

ANDERS GROSEN er uddannet på Aarhus Universitet i 1976 med geografi og historie. Har siden 1978 løbende undervist i begge fag på Rosborg Gymnasium & HF i Vejle på alle klassetrin. Medarrangør af flere kurser for ærere i naturgeografi i eksperimentelt arbejde efter sidste gymnasiereform. Forfatter til kulturhistoriske artikler og foredrag.

Naturvidenskabelige m. 83 kr. I 29 kr. I 104 s.

flap

Thomas Birk og Niels Vinther

Aktiv fysik C er en moderne lærebog til gymnasiets fysik C-niveau efter 2017-reformen. Bogens titel og opbygning udspringer af et ønske om at inspirere eleverne til en aktivt undersøgende og reflekterende tilgang til undervisningen og medvirke til, at fysikfaglig viden og kompetencer bliver en aktiv del af deres verden.

Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk

om_9788770665353.indd 1

Priserne angiver hhv. trykt bog og e-bog

Matematik i middelal. 206 kr. I 64 kr. I 192 s.

788770 665353

Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk

Derfor danner udgivelsen en enkel og generel baggrund for en litteraturhistorisk forståelse og er samtidig ideel til at skabe overblik og sammenhæng - bl.a. i eksamenslæsningen, i samarbejde med historie og i kronologiforløb.

– kort fortalt

Krig MIDDELALDEREN OPLYSNINGSTIDEN GULDALDEREN DET MODERNE GENNEMBRUD DET 20. ÅRHUNDREDE DET 21. ÅRHUNDREDE

et dansKfagligt forløb

MEDIER

www.lru.dk

lindHardt og ringHoF

lindHardt og ringHof

HENRIK POULSEN

LINDHARDT9 OG RINGHOF 788770 666961

9788770666985_omslag.indd All Pages

LINDHARDT OG RINGHOF

29/07/2016 09.40

Lindhardt og ringhof

VAMPYR 171 kr. I 120 s.

KRIG 171 kr. I 168 s. 9788770666961_omslag.indd 1

Til tasterne 184 kr. I 56 kr. I 192 s.

Litteraturhist. kort for. 235 kr. I 66 kr. I 184 s.

Krig – et danskfagligt f. 193 kr. I 62 kr. I 136 s. 09/06/2016 10.35

Den medierede virke. 183 kr. I 62 kr. I 168 s.

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  37


PRISLISTE m er Ro

20 Ju ul Pi a

Kn ud

07

20

år d Kn sb au er sg g

Ka rl ra Ov St e rid Sa

Ch Lo ris ne Pe tia Ab er n ur Hu Do as ltb rph er g

20

11

redaktion

Benedicte Ki

Peter Seeberg

At Ch he Pe ris na Ka ter tin Farro M tin Hø a He kh Ib aja ka jru ss za Pe en Le My p elh d ol Ai ter Mon e La Jo dt dt H. dr ng ne , Kn Ol up va s d ut es zo en n og M oe str up

Lev Tolstoj

Per Kirkeby

J.P. Jacobsen

Jens August Schade

Jules Verne

ta

Brian Andre Mette Jørgen Svend Erik L Dan Ringga Pia Juul

Dan Turèll

As

af:

Adam Oehlenschläger

Ib Michael

Ol Ya ivi hy a co Hass No a Ha b Sk an rden ssan yg Pr ho ge eis f bj ler er g

den LILLE

litteratu

litteraturDK

Thorkild Hansen

Ja

F. P. Jac

Peter Høeg

Merete Pryds Helle

William Heinesen

B. S. Ingemann

Hans-Jørgen Nielsen

Jeppe Aakjær

L&R L&RUddannelse Uddannelse

Peter Adolph Émile Zola sen

www.lru.dk

Haruki Murakami

Hans Kirk Leif Da vidsen

Peer Hultberg

14

788770 665179

den LILLE

den LILLE Jørgen Leth

Suzanne Brøgger

H.C. Andersen

IISBN S B N 978-87-7066-517-9 978-87-7066-517-9

9

Jørgen Gustava Brandt

litteraturDK

Omkring det moderne gennembrud. 1849-1914 Modernismen på vej. 1914-1969 Nyeste tid. 1969- idag

Per ToveHøjholt Ditlevsen

Peder Palladius Leonora Christine Ulfeldt Anders Sørensen Vedel Georg Brandes

Astrid Lindgren

andre forfattere

20

• • •

Dorrit Willumsen

REDAKTION

KATHRINE STORM & STEFAN D. EMKJÆR

Holger Drachmann

n n se se us om sm Th Ra n Ulrik ør Bj ren Sø

20

linDharDt og ringhoF

Sagaer Thomas Kingo H.A. Brorson Johannes Ewald Emil Aarestrup Søren Kierkegaard J.P. Jacobsen Sophus Claussen Hans Kirk Villy Sørensen Inger Christensen Henrik Ibsen

10

dt Ai ey ie ar aff M a Gl rslev n ja se Na Ny ne Hø r Ol aard ed ina lg ist Lo dkjæ Pi lst Kr An ine s Ro la St na su Jo Ur

13

Vikingetid og middelalder. 800-1536 Renæssance til oplysningstid. 1536-1801 Romantik. 1801-1849

Med en tematisk indfaldsvinkel til hver periode bliver bogen levende og konkret. Temaerne dækker områder, der naturligt indgår i litteraturundervisningen. Det drejer sig om forholdet mellem magt og mennesker, om rejser og hjemsteder, om selvbilleder og identitet, om krop og sanser, om forholdet mellem fantasi og virkelighed og om natur, religion og teknologi. Værker af alle kanonforfattere er behandlet. Alle forfattere er præsenteret i en boks sammen med eksempler på internationale forfattere, der fi ndes i gode oversættelser, der kan indgå i undervisningen. Samtidig bruger bogen eksempler fra alle de obligatoriske teksttyper i læreplanen: roman, novelle, digtsamling, sagprosa og verdenslitteratur. Et fyldigt leksikon bagest i bogen dækker litteraturhistoriske begreber indenfor perioder, ismer, genrer og strømninger og har derudover fyldige opslag til centrale tekstanalytiske begreber som fortælleforhold, billedsprog og komposition ligesom et opslag om metode støtter eleven i arbejdet på tværs af fag. Historien om litteraturen i Danmark er historien om, hvordan Danmark forholder sig til verden omkring os. den LILLE litteraturDK bruger temaerne til at udvide det litteraturhistoriske perspektiv, så litteraturen i Danmark bliver et vindue til verden.

gymnasiets ekstra kanon

20

12

Men find selv ud af det. Vi er jo ikke din far.

den LILLE litteraturDK giver et overblik over seks centrale perioder i historien om litteraturen i Danmark fra vikingetid til nyeste tid:

• • •

den LILLE

20

Ole Lund Kirkegaard

er

9

Thøger Larsen

on ag tss ld ng Gu Be ie ar s T. M na ne tri Ka

20

0

Friedrich Nietzsche

Jo

n se en

TEKSTER FRA 2000-TALLET

Georg Brandes

06

rg

08

Karl Marx

20

Folkeviser Ludvig Holberg Adam Oehlenschläger N.F.S. Grundtvig St. St. Blicher H.C. Andersen Herman Bang Henrik Pontoppidan Johannes V. Jensen Martin Andersen Nexø Tom Kristensen Karen Blixen Martin A. Hansen Peter Seeberg Klaus Rifbjerg

Leif Davidsen

Chinua Achebe

p tru

20

Man kan angribe teksterne kronologisk – enten via forfatternes fødselsår eller via teksternes udgivelsesår – og se på, hvordan forældrebilledet ændrer sig over tid. Man kan vælge at angribe teksterne tematisk og følge spor som forældresvigt, opgør eller social arv. Man kan også gå genremæssigt til værks og lade de næsten allestedsnærværende selvbiografiske og autofiktive tendenser styre læsningen.

20

to Ot

Litteraturen er ikke kun er en platform for en homogen middelklasse – nye stemmer fra nye miljøer er kommet til, og denne demokratisering fortæller Erik Svendsen blandt meget andet om i sin indledning.

den fælles kanon (obligatorisk læsning)

5

ns

Vi kan dog sige så meget, at relationerne mellem generationerne sjældent har været så brogede – bl.a. måske på grund af svækkede forældreautoriteter og høje skilsmisserater. Det ses i litteraturen som en søgen efter, hvor man hører til.

Stefan D. Emkjær er cand.mag. i historie og dansk. Han har tidligere været redaktør på bl.a. Fem års litteratur 1998-2002, Fem års litteratur 2000-2004 samt Fem års litteratur 20052009 (Systime).

kanonforfattere

04

0

Ha

nd.mag. un har edaktør på on kan selv 0).

ds en Bl

Denne antologi samler en række tekster fra 2000-tallets centrale forfatterskaber, der alle kredser om familierelationer og forholdet mellem forældre og deres børn. Hvad teksterne afspejler om de moderne familierelationer, lader vi være op til læsernes analyse.

FÆDRE SØNNER MØDRE DØTRE

FÆDRE SØNNER MØDRE DØTRE

Den sproglige virkeligheD TEKSTER FRA 2000-TALLET

ns Je

Johannes Fibiger

FÆDRE SØNNER MØDRE DØTRE

L&R Uddannelse

LINDHARDT OG RINGHOF

Den sproglige virkeligh. 253 kr. I 66 kr. I 224 s. fold 11 mm fold

fold

Den lille litteraturDK 197 kr. I 52 kr. I 192 s.

24 timer Album Band of Brothers Borgen Broen Desperate Housewives Edderkoppen Forbrydelsen III Forestillinger Friends Ka’ De li’ østers? Kald mig Liva Klovn

Krøniken Lulu og Leon Lykke Lærkevej Mad Men Matador Nikolaj og Julie The Office Riget 1 og 2 Sommer The Singing Detective Twin Peaks

Religion Historie Samfundsfag KS

REBECCA NATASHA ALBINUS STINE BALLISAGER ANNE-METTE THIEL HANSEN THOMAS P. LARSEN ANN-LOUISE LJUNGCRANTZ EVA RAVN MØENBAK MIKKEL THRANE LASSEN (RED.)

Rebecca Natasha Albinus (f. 1978) er cand. mag. i dansk og religionsvidenskab og underviser på Gefion Gymnasium. Stine Ballisager (f. 1976) har undervist i religion på Ørestad Gymnasium siden 2007. Er medforfatter til Film skal ses i religion (Gyldendal, 2015) og har udgivet artikler i Religion (2005) og sammen med Ann-Louise Ljungcrantz i Kritisk forum for praktisk teologi (2006). Anne-Mette Thiel Hansen er cand. mag. i Religionshistorie, KU og underviser bl.a. i kristendomskundskab og historie på Øster Farimagsgades Skole.

Religioner lever giver en grundig fremstilling af verdens centrale globale religioner fra kristendom til sikhisme.

Thomas P. Larsen er lektor i religion og historie ved Egedal gymnasium og medforfatter til fx Danmarkshistorie – dannelse og forandring og Flere sider af KS – Grønland (Lindhardt og Ringhof Uddannelse).

Bogen indledes med en introduktion til religionsfagets teori og metode og til de fænomener, der studeres i faget. Herefter følger kapitler om de tre Abrahamsreligioner (jødedom, kristendom og islam), de tre store religioner fra det indiske kontinent (hinduisme, buddhisme og sikhisme) samt to kapitler om de kinesiske og japanske religiøse traditioner. Bogens sidste kapitel handler om fantasygenren – studeret gennem religionsfaglige briller.

Ann-Louise Ljungcrantz (f. 1977) er cand. mag. i religion og dansk og har undervist på Christianshavns Gymnasium siden 2005. Er medforfatter på en ny bog om Sikhisme, som udgives på Lindhardt og Ringhof sommeren 2018.

tv-serierDK

Mikkel Thrane Lassen underviser i historie og religion på Gefion Gymnasium. Medforfatter til Italiens historie, Lindhardt og Ringhof Uddannelse (2016).

GRUNDBOG TIL RELIGION

GRUNDBOG TIL RELIGION

På bogens hjemmeside er der til hvert kapitel læsespørgsmål og forslag til tekster, der sætter bogens fremstilling i perspektiv, samt forslag til videre læsning.

Eva Ravn Møenbak (f. 1951). Cand. mag et art i fransk, religion og hebraisk fra Københavns Universitet. Har undervist på Christianshavns Gymnasium siden 1995.

RELIGIONER LEVER

RELIGIONER LEVER

selv

Danskfagets metoder 159 kr. I 62 kr. I 176 s.

System og eksperiment 166 kr. I 62 kr. I 192 s.

Bogens serier

tv-serierDK

ige ner

Den gode tekstanalyse 174 kr. I 62 kr. I 148 s.

flap

Henrik Poulsen

Henrik Poulsen

tuelt Den e krav ng af progt.

Fædre og sønner ... 203 kr. I 224 s.

21/04/15 09.55

ISBN 978 87 7066 560 5

Lindhardt og Ringhof

Omslagsbillede: TAL R “Lords of Kolbojnik”, 2002 mixed media on canvas 244 x 244 cm Fotograf: Jochen Littkemann Copyright: Paradis/Tal R - Copenhagen

LINDHARDT OG RINGHOF

fold

fold

06/06/13 14.03

fold

tv-serierDK 191 kr. I 62 kr. I 152 s.

ster, som mere

roblematiserer

lige tendenser og

e sidste tre årtier:

mfund

Danmark

Kapitel 1.

Danmark under forandring

Kapitel 2.

Fra ideologisk til pragmatisk politik

Kapitel 3.

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Kapitel 4.

Denne bog er en rigt illustreret danmarkshistorie, der dækker perioden fra oldtiden til globalisering og indvandrerdebat i 00’erne. Der er kilder til alle kapitler.

Fra internationalisering til globalisering

Kapitel 6.

Indvandringen til Danmark

Kapitel 7.

Hvordan har verdens lykkeligste folk det?

Fra Danmarks oldtid er jernalderen vægtet med en længere fremstilling, som inkluderer nye, skriftlige kilder. Der er skrevet særlige kapitler dels om perioden 1940-1945 og dels om Danmark og Østeuropa. Disse kapitler giver nye vinkler til undervisningen i henholdsvis besættelsestiden og Danmark under den kolde krig.

Ulrik Juel Lavtsen Lektor på Københavns VUC i fagene religion, historie og oldtidskundskab.

Bogens EU-stof behandler betydningen af Danmarks medlemskab siden optagelsen. Perioden efter murens fald er behandlet i temaer som indvandringens historie, ytringsfrihed og terrorisme, Danmark og Europa samt Danmark som international aktør.

Martin Cleemann Rasmussen Cand.mag. i historie og russisk. Tilknyttet Hærens Officersskole samt leder og konsulent på historiske og militærhistoriske rejser. Forfatter til “Magt eller afmagt? – Jeltsin, Forsvarsministeriet og de militære grupperingers mål og midler i Rusland 1993-1999”, samt medforfatter til “Hærofficerer i 300 år”.

Bogen slutter med et kapitel om historisk metode, der også rummer en værktøjskasse med gode redskaber til eleverne.

Religioner lever 300 kr. I 69 kr. I 288 s.

DANMARKS HISTORIE

TIDSLINJE

Bronzealder Ældre jernalder Romersk jernalder Yngre jernalder Ældre germansk jernalder

MARTIN CLEEMANN RASMUSSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

Yngre germansk jernalder Vikingetid

Oplysningstiden i Danmark Guldalderen Industrialiseringen Junigrundloven Det moderne gennembrud Septemberforliget Systemskiftet Kvinders valgret til Rigsdagen Første verdenskrig

verdens historie. Hvert af de fire første kapitler har en rød tråd, som gør de lange linjer og betydningen for nutiden nemmere at se. Samtidig er det meningen, at de enkelte kapitler skal kunne danne udgangspunkt for et forløb i

illustrerer periodens udvikling.

JESPER SKOV er lektor i historie og samfundsfag på Rysensteen

Gymnasium i København. Han har i mange år desuden fungeret som freelanceskribent og anmeldt skøn- og

Weekendavisen T H O R K I L S M I T Tfaglitteratur & C H R I SiTbl.a. IAN V O L L M O N og D Politiken.

Italiens historie i 5 kapitler: samlingen, fascismen,

efterkrigstidens økonomiske mirakel, terrorens tid og til sidst Berlusconis Italien.

Hvert kapitel afsluttes med en række kilder til belysning af kapitlets centrale pointer.

THORKIL SMITT & CHRISTIAN VOLLMOND

FØRMODERNE TID

FRA MODERNE

LINDHARDT OG RINGHOF

2

TIL NYESTE TID

Venedig

ULRIK JUEL LAVTSEN Lektor på Københavns VUC i fagene historie, religion og oldtidskundskab. Medforfatter til bøgerne “Danmarks historie. Dannelse og forandring”, og “Danmarks historie. Det 20. og 21. århundrede”, Lindhardt og Ringhof Uddannelse 2014.

Bologna

Danmarks his. Dannelse 307 kr. I 79 kr. I 376 s.

Firenze

Mennesker begynder at forholde sig tradi­Med afsæt i væsentlige træk fra 1800-tallet - liberalismen, så kritisk ud i årtil1900. tioner og forstå sig selv som individer. industrialiseringen, socialismen, nationalismen og imperialismen – behandler I takt med industrialiseringen begynder manudvalgte at bogen nøje historiske begivenheder og sammenhænge i det 20. anvende nye energikilder som kul og ogolie. 21. Arbejdet århundrede, der til sammen skaber grundlag for at forstå verden flyttes ud af husstanden, og nye masseproduce­ i dag. rede varer kommer til salg. Med det nye arbejdsliv opstår fritid som nyt koncept, og de tidlige sports­ Bogen er kronologisk opbygget og inddelt i 12 kapitler, der hver især tager foreninger opstår. Der sker også en urbanisering,

Rom

Bari Napoli

afsæt i centrale historiske begivenheder og tendenser i perioden. Emner, transporttider mellem forskellige egne formindskes, der overskrider den snævre periodeinddeling, bliver behandlet tematisk nye og mere effektive våben opfindes. Industrialise­ i bogen. Hvert ringen fører også til øget landbrugsproduktion og kapitel suppleres med en lang række relevante kilder til belysning af perioden. mange steder vokser befolkningerne.

Sardinien

De tidligst industrialiserede lande får en fordel over andre, hvilket yderligere øger en række euro­ pæiske landes magt og dominans rundt om i verden. Store dele af verden påvirkes ikke i første omgang, men møder dog modstand visse steder, hvor tradi­ tioner enten fastholdes eller opfindes som modtræk til udviklingen.

THOMAS P. LARSEN er lektor i religion og historie ved Egedal gymnasium og medforfatter til flere religions- og historiefaglige undervisningsbøger. Herunder ”Danmarkshistorie – dannelse og forandring” og ”Flere sider af KS – Grønland”. Lindhardt og Ringhof Uddannelse.

Dette er kursisternes og elevernes grundbog til KS. Bogens metodeafsnit falder i klare områder fra hvert af de tre fag: kildekritik, kvantitative og kvalitative undersøgelser og fagbegreber fra religion. Bogen falder derpå i tre dele:

HISTORIE præsenterer en verdenshistorisk oversigt. SAMFUNDSFAG præsenterer sociologi, politik og økonomi. RELIGION præsenterer kristendom og islam og dertil religionskritik og religionsvidenskab – samt et afsnit om, hvad religion er.

Palermo

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN har undervist i samfundsfag og dansk siden 1995 på både STX, 2-årig HF og VUC. Er pt. ansat ved KVUC og medforfatter til Lindhardt og Ringhofs uddannelsesserie i kultur-samfundsfag ”Flere sider af KS”.

Sicilien

JESPER SKOV & MIKKEL THRANE LASSEN

ITALIENS HISTORIE

Bogen kan bruges til det flerfaglige samarbejde samtidig med, at de tre fags kernefaglighed træder tydeligt frem.

1901 1915 1914–1918 1933

Anden verdenskrig

1939–1945

Den kolde krig

1947–1991 1960’erne– 1973

2005/06 2007

På sporet af romerriget 156 kr. I 57 kr. I 128 s. SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

TAKSONOMISKE NIVEAU

Forståelse af et emne sker ved a forskellige niveauer. Niveauerne kan betragtes som e rækkefølge i arbejdet (følg pilen Som at bygge et hus: Fundamen på plads, før man kan bygge væ

FLERE SIDER AF

KS

PERSPEKTIVERING

Placere i en større sammenhæng (histo Se i forhold til andre lignende ell emner / problemstilling

VURDERING

GRUNDBOGEN

en selvstændig faglig stillin nB: begrundet

2. UDGAVE

DISKUSSION

Stille synspunkter og fortolkninger op Påvise ligheder og forsk

ANALYSE

”Skille ad i enkeltdele Undersøge sammenhænge/opstille Hvorfor? Hvilke årsager/konsekve (Ofte ud fra kildemateriale med tekstbel

Henrik Wiwe Mortensen • Lars Peter Visti Hansen 2. UDGAVE

VERDENS HISTORIE

2

2. UDGAVE

1

FRA KLASSISK TIL

underviser på Københavns VUC. Han er forfatter til flere udgivelser som fx Overblik og Sammenhæng (2011), Fra fortid til historie (2013), Hvem stod bag? (2014) samt Verdenshistorie 1. Fra klassisk til førmoderne tid (2014).

nationalkarakter. Efter et oversigtskapitel om Italiens historie fra år 500 til Italiens samling fortælles

2. UDGAVE

VERDENS HISTORIE

1

sprog og paradokser har formet den italienske

Genova

1899

1989

GRUNDBOGEN

Kapitlerne starter med en tidslinje, der afspejler kapitlets indhold. Derefter følger beskrivelsen af et menneske, der med sin historie

Bogen indledes med et kapitel om, hvordan historie,

ITALIENS HISTORIE

historieundervisningen.

og til i dag.

Milano Torino

1802–1850 1849 1870–1900

2001

FLERE SIDER AF KS

hinanden. Læser du dem i sammenhæng, får du et overblik over verdens

historie fra ca. 1750 og til i dag. Kapitel 5 er et oversigtskapitel over

CHRISTIAN VOLLMOND

JESPER SKOV & MIKKEL THRANE LASSEN

underviser i historie og religion på Gefion Gymnasium

VERDENSHISTORIE

VERDENSHISTORIE

2

I KKEL TH RAN E LASSEN Verdenshistorie 2 bestårMaf 5 kapitler, som kan læses uafhængigt af

I den moderne/industrielle periode bryder en række af den førmoderne periodes tendenser igennem. Nye idealer for videnskab og politik opstår og bliver udbredt, hvilket leder til, at en ny produktionsform opstår: Den industrielle produktion, hvor varer kan produceres i langt større mængde. I den før­ moderne periode begyndte man nogle steder at sætte mennesket i centrum, og i den moderne/ industrielle periode bryder denne tendens igennem Verden.opstår. Det 20. og 21. århundrede tager udgangspunkt i verden, som den og nye syn på mennesket og samfundene

1660 1720–1814 1840–

Kanslergadeforliget

Finanskrise

DEN MODERNE/INDUSTRIELLE PERIODE 1750-1914

Denne bog dækker Italiens historie fra Italiens samling

400–600 e.Kr. 600–793 e.Kr. 793–1050

Berlinmurens fald

2.

TIL NYESTE TID

1–400 e.Kr.

Terrorangrebet mod New York og Washington

UDGAVE

VERDENS HISTORIE FRA MODERNE

500 f.Kr.–0

1050–1536

Jordskredsvalg, oliekrise og EF-medlemskab

Danmarks his. 20. og 21. 203 kr. I 62 kr. I 204 s.

500 f.Kr.–400 e.Kr.

400 e.Kr.–793 e.Kr.

1536–1660

Det senmoderne eller postmoderne

Historie 171 kr. I 46 kr. I 130 s.

4000–2000 f.Kr. 2000–500 f.Kr.

Middelalder Enevældens indførelse

Muhammedkrisen

Østeuropas historie 171 kr. I 46 kr. I 132 s.

13.000–4000 f.Kr.

Reformation og renæssance

Lindhardt og Ringhof

2.

underviser på Egedal gymnasium. Han er forfatter til flere udgivelser som Danmarkshistorisk oversigt (2006), Verden i Nyeste tid (2008), og Kina efter 1840 (2010) samt Verdenshistorie 1. Fra klassisk til førmoderne tid (2014).

Jægerstenalder Bondestenalder

Førromersk jernalder

www.lru.dk

UDGAVE

DEN NYESTE PERIODE 1914-

Den moderne/industrielle periode fører med tiden til, at en række imperier opløses. I første omgang som følge af Første Verdenskrig (1914­1918), hvor opløsningen af bl.a. det Østrig­Ungarske Imperium fører til en eksplosion i antallet af stater. Også An­ Rden N EVerdenskrig TID (1940­1945) fører til, at en række europæiske imperier opløses, og nye stater bliver dannet. Den økonomiske krise i 1930’erne får global be­ tydning. Den vestlige verden (USA, Canada, Europa, æses uafhængigt Australien og Japan)af fortsætter med at dominere verdensover økonomi gennem multinationale selskaber, overblik verdens mens staternes økonomiske betydning mindskes. Ejerskab af jord mister betydning, hvilket betyder injer og betydningen at, de traditionelle overklasser i mange områder mister magt og indflydelse. Samtidig oprettes der i er kapitlets indhold. den nyeste periode en række over­statslige institu­ tioner, politisk betydning flere steder i ver­ er medsom sinfårhistorie den. En række ideologier (kommunisme, liberalisme, et første periodernes fascisme, nazisme) får stor betydning i bestemte gens former frem tilunder Den Kolde Krig til at områder og udbredes g have begge dele handler global betydning. Globaliseringens betydning vokser, og med inter­ på sin egen tid. nettet og nye tranportsystemer knyttes verden tæt­ tere sammen end nogensinde tidligere. Der er dog også områder, hvor globaliseringen ikke trænger igennem, og nogle lande og grupper forsøger aktivt at fastholde traditioner, både politisk og kulturelt.

THORKIL SMITT

DANNELSE OG FORANDRING

Fra tilpasningspolitik til aktivisme.

Kapitel 5.

Danmark i nyeste tid 160 kr. I 56 kr. I 196 s.

S E

DANMARKSHISTORIE

Thomas P. Larsen Lektor i historie og religion på Egedal gymnasium og hf. Har læst historie, religions- og musikvidenskab.

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

i nyeSTe Tid

Priser angiver hhv. trykt bog og e-bog

For øjeblikket 2 340 kr. I 296 s.

FORFATTERNE Henrik Bonne Larsen Thorkil Smitt

Lindhardt og Ringhof

Danmark i nyeste tiD

ellemøsten

For øjeblikket 1 270 kr. I 160 s.

Design og arkitektur 204 kr. I 172 s.

DANMARKSHISTORIE

Bogen er rigt

Henrik Bonne Larsen og Thorkil Smitt

dan det danske

9788770668217_omslag.indd All Pages

REDEGØRELSE

Beskrivende/refererend Hvad skete der? Hvordan v (Ofte ud fra baggrundsmat

www.lru.dk

9 788770

665360

LINDHARDT OG RINGHOF

LINDHARDT OG RINGHOF

LINDHARDT OG RINGHOF

Forside: Tullio Crali: ”Prima che si apra il paracadute” (Før faldskærmen åbner sig), 1939

9788770668446_omslag.indd All Pages

9788770666992-Omslag.indd All Pages

14/07/2016 11.37

9788770665360-Omslag.indd 1

Verdens historie 1 245 kr. I 56 kr. I 184 s.

Verdens historie 2 281 kr. I 63 kr. I 232 s.

Italiens historie 203 kr. I 56 kr. I 208 s.

Verden. Det 20. og 21. 307 kr. I 79 kr. I 288 s.

14/07/14 16.15

Finanskrisen 134 kr. I 46 kr. I 112 s.

KS. Grundbogen 230 kr. I 62 kr. I 224 s. 9 mm ryg

kan bruges til forskellige niveauer i den enkelte klasse.

FLERE SIDER AF

GRUNDBOGEN 2. UDGAVE

2. UDGAVE

LINDHARDT OG RINGHOF

LINDHARDT OG RINGHOF

LINDHARDT OG RINGHOF

VELFÆRDSSTATEN

GRØNLAND

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

legender og tilhørende opgaver. De mange elevaktiverende opgaver træner eleverne i både mundtlig kommunikation, opbygning af ordforråd, grammatik, forståelsesstrategier og skriftlighed. Derudover indeholder bogen eksamenslignende opgaver. Vislumbres de Bolivia lægger med sine mange og forskelligartede tekster og opgaver op til undervisningsdifferentiering. Materialet kan således anvendes både til 1., 2. og 3.g, og det

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN ULRIK JUEL LAVTSEN JAKOB SØRENSEN

FLERE SIDER AF

VISLUMBRES DE BOLIVIA

FLERE SIDER AF

KS

Materialet giver et indblik i Bolivias forskelligartede landskaber, dyreliv, kulturer, traditioner og politik, og bogen er bygget op omkring farverige fotos, korte billedtekster, interviews,

Andre bøger i serien: • Flere sider af KS – Grundbogen • Flere sider af KS – Velfærdsstaten. Rødder og perspektiver

FLERE SIDER AF KS

2. UDGAVE

GRUNDBOGEN

LINDHARDT OG RINGHOF

GRUNDBOGEN

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

GRØNLAND

FLERE SIDER AF

KS

GRØNLAND

Bogen lægger gennem figurer, opgaver og kildetekster op til elevernes og kursisternes selvstændige refleksioner og faglige stillingtagen – samt til samarbejde mellem fagene.

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

2. UDGAVE

inden for den traditionelle inuit-kultur. Centralt står her forholdet til naturen og fangstdyrene samt Angakkoq’ens (shamanens) funktion som bindeled til de forskellige ånder og kræfter i naturen. Endelig belyses de religiøse forandringer, som har fundet sted med europæernes ankomst fra 1700-tallet.

GRUNDBOGEN

RØDDER OG PERSPEKTIVER I bogens religionsafsnit beskrives væsentlige aspekter ved religionsudøvelsen

KS

Andre bøger i serien: • Flere sider af KS – Grundbogen • Flere sider af KS – Grønland

Spansk Engelsk Tysk KS KS Fransk

har til formål at træne eleverne til den nye skriftlige eksamen i spansk på stx og desuden fokuserer på en høj grad af elevaktivering og undervisningsdifferentiering.

GRØNLAND er en del af Lindhardt og Ringhof Uddannelses serie Flere sider af KS. Seriens grundbog og temabøger er skrevet med henblik på undervisning i Kultur og samfundsfag og kan endvidere anvendes i forbindelse med undervisning i fagene historie, samfundsfag, religion i STX samt ved enkelt- og tværfaglig opgaveskrivning.

FLERE SIDER AF KS

VELFÆRDSSTATEN

FLERE SIDER AF

FLERE SIDER AF KS

Samfundsfag undersøger konsekvenserne af den moderniseringsproces, som Grønland har gennemgået i perioden fra sidste halvdel af 1800-tallet frem til i dag. Fokus ligger på udviklingen inden for samfunds- og familietyper samt moderniseringsprocessens sociale og identitetsmæssige konsekvenser.

VELFÆRDSSTATEN – RØDDER OG PERSPEKTIVER er en del af Lindhardt og Ringhof Uddannelses serie Flere sider af KS. Seriens grundbog og temabøger er skrevet med henblik på undervisning i Kultur og samfundsfag og kan endvidere anvendes i forbindelse med undervisning i fagene historie, samfundsfag, religion i STX samt ved enkelt- og tværfaglig opgaveskrivning.

Vislumbres de Bolivia (’Glimt af Bolivia’) er et nytænkende undervisningsmateriale, der både

Rikke Arnholtz

Historieafsnittet gennemgår Grønlands historie fra de tidligste inuit-kulturer frem til i dag. Den historiske udvikling følges fra inuits indvandringer på øen til vikingernes bosættelser, og videre til den europæiske konkurrence om Grønlands naturressourcer i 1500 og 1600-tallet. Hovedvægten ligger på den historiske udvikling fra den dansk-norske kolonisering i 1700-tallet, over integrationen i Danmark fra 1953 og til nutidens selvstyre inden for Rigsfællesskabet.

GRØNLAND

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN

undervist op til har elevernes og i samfundsfag og dansk siden 1995til på både STX, 2-årig HF ngtagen – samt og VUC. Er pt. ansat ved KVUC og medforfatter til Lindhardt og Ringhof uddannelses serie i kultur-samfundsfag ”Flere sider af KS”.

KS

Bogen er tilpasset det nye KS. På den ene side giver den mulighed for faglig fordybelse i de tre fag historie, samfundsfag og religion. På den anden side åbner den op for det tværfaglige samarbejde.

FLERE SIDER AF KS

VELFÆRDSSTATEN

ar en forbindelse til

Denne bog belyser gennem tre rigt illustrerede afsnit Grønlands historie, samfund og kultur.

FLERE SIDER AF

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN THOMAS P. LARSEN ULRIK JUEL LAVTSEN

FLERE SIDER AF KS

FLERE SIDER AF KS

den danske velfærdsstats ULRIK JUEL LAVTSEN Lektor på Københavns VUC i fagene historie, religion og oldtidskundskab. n mulighed for faglig Medforfatter til bøgerne “Danmarks n. På den anden side historie. Dannelse og forandring”, og “Danmarks historie. Det 20. og 21. århundrede”, Lindhardt og Ringhof Uddannelse elle samfund har 2014. 1800-tallet frem til t er de tre ideologiske LARSEN alismeTHOMAS med særligtP.fokus er lektor i religion og historie ved Egedal gymnasium og medforfatter til flere religionsller. Dernæst zoomer viog historiefaglige uterer,undervisningsbøger. hvilke udfordringerHerunder ”Danmarks historie – dannelse og forandring” og ”Flere sider af KS – Grønland”. Lindhardt og Ringhof ærdimæssige fundament. Uddannelse. æsenteres forskellige

SUZANNE GUDBJERG-HANSEN ULRIK JUEL LAVTSEN JAKOB SØRENSEN

Bogen indeholder skriftlig DELPRØVE 1 og DELPRØVE 2

VELFÆRDSSTATEN RØDDER OG PERSPEKTIVER

LINDHARDT OG RINGHOF

Rikke Arnholtz

LINDHARDT OG RINGHOF

ISBN 978 87 70 666 947

VISLUMBRES DE BOLIVIA Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk

12/07/2017 08.54

KS. Velfærdsstaten 171 kr. I 46 kr. I 160 s.

KS. Grønland 171 kr. I 46 kr. I 160 s.

11/07/2017 13.54

Priser angiver hhv. trykt bog og e-bog

38  LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE

Viva la vida 322 kr. I 66 kr. I 248 s.

Gramática de uso básica 110 kr. I 42 kr. I 80 s.

Vislumbres de Bolivia 208 kr. I 56 kr. I 116 s.


SE ALLE VORES BØGER PÅ LRU.DK 100 mm flap

flap 100 mm

15 mm

bogblok 197 mm x 250 mm

MURDER X

• Open Up – working with genre: I dette kapitel introduceres eleverne3.9 til de US grundlæggende genrekarakteristika, som de skal arbejde med i deres gymnasietid. UK mundtlige sprog1.0 Derudover har kapitlet til formål at sætte fokus på elevernes produktion, så det at tale engelsk bliver en rutine og en selvfølgelighed.

1.4

0.9

(2014)

12,253

(2013)

602

(2013)

505

(2013)

238

(2014)

41

(2014)

• G’online – comprehending the World Wide Web: Kapitlet fokuserer på at Denmark Kapitlet1.0 58 lære eleverne at navigere i internettets oceaner af informationer. lægger op til en diskussion af hensigtsmæssig informationssøgning og kildekritik, men eleverne Source: The United Nations stifter også bekendtskab med nogle af de genrer inden for litteraturen, der netop X bliver til på nettet. ) per year per 100,000 inhabitants

(2014)

• Beat It – the lyrical expression of American hip hop: I det sidste kapitel oparbejder eleverne et fagligt begrebsapparat til at analysere lyrik på utraditionel vis. Dette sker gennem amerikansk hip hop, hvis udvikling også sættes i historisk perspektiv. Bogen rammer bredt ned i de gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX og HF), men kan også anvendes i udskolingen, og emnerne og teksterne appellerer til mange forskellige elevtyper. Endelig er bogens mange arbejdsopgaver til teksterne kendetegnet ved stor variation og høj elevaktivitet, hvilket gør det let at anvende bogen i undervisningen. Foruden det fyldestgørende arbejdsmateriale i selve Open Wide, er der også tilknyttet et gratis website til bogen, som bl.a. rummer videoklip samt printklare arbejdsark.

Kristine Lund Andersen Lektor i dansk og engelsk på Midtfyns Gymnasium, hvor hun også er pædagogisk faglig koordinator. Hun har en baggrund fra HHX og har desuden undervist i folkeskolens udskoling.

Tine Rønlev Eriksen

REAL-LIFE MURDER WEAPONS

WEST INDIES: THE RHYTHM & STRUGGLE OF LIFE

med 1. og 2. år af en gymnasial uddannelse og

CASE REOPENED

Af: Jakob Bækgaard

træner eleverne i at finde tekstlige beviser, der kan begrunde en litteraturanalyse, en filmanalyse eller en billedanalyse, samtidig med at eleverne udbygger deres kendskab til engelsktalende landes

Unsex Me af Mette Brynaa Hansen og Anne Louise Haugaard Christensen

sprog og kulturer. Antologien giver eksempler på kriminallitteraturens undergenrer, fra klassisk detektiv-

THE BEAT GENERATION

Af: Matias Andre Fredriksen & Peter Brian Hogg

krimi og hårdkogt amerikansk krimi til den postkoloniale krimi, den historiske krimi, seriemorderkrimien, den samfundskritiske krimi og

Culture at Hand af Metin Vardar

retssalsdramaet. Bogen indeholder altså eksempler på klassisk kriminallitteratur samt utraditionelle

Som litterær strømning reflekterer postmodernismen det senmoderne samfund som et knust spejl. Oprørsk og altid eksperimenterende i sin natur strækker postmodernismen sig over et bredt spektrum

af genrer og læsninger, som formår at være vidt forskellige til trods for deres fælles udgangspunkt. Postmodernismen er sjov, den er grænsesøgende i forhold til form og indhold, og den er ikke til at komme uden om.

Broken Things præsenterer fire kapitler: Postmodernism

CASE REOPENED

bud på genren, hvor hovedpersonen fx afviger

In-Yer-Face Theatre

Af: Tine Rønlev Eriksen

markant fra den klassiske detektiv. Bogen indeholder teori om krimigenren, nyere kriminallitteratur, forfatterportrætter, billedmateriale, som inddrager mordmysterier fra

Open Wide af Jacob Bækgaard. Kristine Lund Knudsen, Stinna Straagaard Pedersen og Eva Pors

klassisk litteratur og kunst, et omfattende opgavemateriale og modeller til ordforrådsarbejde samt repetition. Der henvises også til relevant mediemateriale i forbindelse med opgaverne til teksterne.

Dick Lit and Fratire

An Anthology

Queer Readings

of Crime Fiction

Efter en introduktion til postmodernismen deler bogen sig i tre emner, som på hver sin måde illustrerer aspekter af strømningen. Kompromisløst britisk teater fra talentet Martin Crimp og kultfænomenet

Sarah Kane – hvis hovedværk og nyklassiker Blasted præsenteres i sin helhed – efterfølges af sort humor og maskulin krise fra blandt andre fandenivoldske Chad Kultgen og kontroversielle Tucker

CROSS COUNTRY CANADA

Max. Afslutningsvis gives redskaberne til at tolke på køn og seksualitet i forhold til blandt andet gotik

Af: Mette Brynaa Hansen & Anne Louise Haugaard Christensen

og science fiction med forfattere som Anne Rice og Neil Gaiman.

THR EE

Hvert kapitel indeholder en teori- og begrebsafklaring, alle tekster er gloseret, og de elevaktiverende lægger op til tekstnærhed, refleksion og perspektivering. De tre hovedkapitler kommer desuden med

Antologien egner sig til tværfagligt samarbejde

forslag til videre læsning, for de lærere som ønsker at udvide deres forløb, og for de elever som ønsker

med mange af fagene i gymnasiernes fagrækker,

EN GRUNDBOG

fx samfundsfag, religion, historie, mediefag,

2. udg.

at arbejde med postmodernismen i større skriftlige opgaver eller andre projekter.

The Beat Generation af Matias Andree Frederiksen og Peter Brian Hogg

psykologi, dansk og andre fremmedsprog. Find ekstramateriale i form af kopiark og links på

Bogen egner sig særligt godt til sidste halvdel af et engelskforløb; det være sig andet år på B-niveau eller – endnu mere oplagt – tredie år på A-niveau.

(MERE END) 111 VARIATIONER TIL UNDERVISNINGEN

lru.dk/casereopened

NIE LS -M

Knives and cutting instruments Firearms Explosives Poison Narcotics Plastic bag Blunt object Guitar Corkscrew Xbox 360 Crucifix Prosthetic leg Stiletto Dessert spoon Personal weapons (hands, fists, feet, etc.) Fire Fire extinguisher Umbrella Chair Sweatpants Pickle jar Shovel Nail gun Bowling ball Floor lamp Pen Chainsaw Katana Dildo Microwave Spatula Chessboard Jump rope Toilet tank lid Brick

AR TIN TR

IER JOS EF

SE N NIELS-MARTIN TRIER JOSEFSEN (f. 1983) er uddannet cand.mag i engelsk, dramaturgi og skrivekunst. Han er forfatter til From Apartheid to Zefside samt en række teaterstykker, og han arbejder som lektor på Munkensdam Gymnasium i Kolding.

BROKEN THINGS

New Zealand

YEAR

17,805

100 mm flap

fold

flap 100 mm

Lindhardt og Ringhof Uddannelse

From Apartheid to Zefside af Niels-Martin Trier Josefsen

CASE REOPENED

• Twisted Minds - approaching written texts: Her arbejder eleverne målrettet Australia 1.0 med at tilegne sig kompetencer i tekstanalyse, hvilket sker gennem behandlingen af tekster, der på forskellig vis afspejler de dunkle sider af det menneskelige sind.

NO. OF MURDERS

OPEN WIDE EN GRUNDBOG 2. UDG.

Jakob Bækgaard Lektor i engelsk og dansk på Midtfyns Gymnasium. Han er også forfatter til engelskudgivelsen West Indies: The Rhythm & Struggle of Life (2017).

Canada:

11 mm ryg

fold

NIELS-MARTIN TRIER JOSEFSEN

RATE ) Open Wide, 2. udg. er en grundbog og en indføring til engelskfaget i gymnasieskolen. I fire kapitler med fire alsidige og tidssvarende emner kommer bogen omkring fagets South Africa 33 grundlæggende faglige kompetencer.

Eva Pors Lektor i engelsk og dansk på Midtfyns Gymnasium. Hun har tidligere udgivet lærebogen Cross Country Canada (2013) og bogen (Mere end) 111 variationer til undervisningen (2016), en bog til læreren med undervisningsideer, som er affødt af hendes blog med undervisningsideer www.111variation.dk.

10 mm

FLERE ENGELSKUDGIVELSER FRA LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE Andre udgivelser fra

Jakob Bækgaard er en antologi med fokus CASE REOPENED Kristine Lund Andersen på krimigenrens stiltræk og udsagn om den tid, vi lever i. Straagaard Pedersen Stinna Eva Pors Antologien henvender sig til elever, der er i gang

Tine Rønlev Eriksen

Lektor i engelsk og dansk på Midtfyns Gymnasium. Hun har tidligere undervist i folkeskolens udskoling og har også linjefag i dansk fra Odense Seminarium. Hun er netop vendt tilbage til Danmark efter at have været udstationeret i Seattle med sin familie i to år.

bogblok 197 mm x 250 mm

J. Bækgaard, K. Lund Andersen, S. Straagaard Pedersen & E. Pors

INTENTIONAL HOMICIDES (MURDERS) A YEAR

Stinna Straagaard Pedersen

Af: Eva Pors

STA BS

AT PO STM

OD ERN

ISM

Besøg

lru.dk/brokenthings

ISBN 978 87 70 666 848

ISBN 9788770668316

www.lru.dk

for flere opgaver samt tekster af Aleks Sierz, Niels-Martin Trier Josefsen, Walter Mosley, Oscar Wilde og William Shakespeare.

Læs mere på

lru.dk

ISBN 9788770666954

Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk

L I N D H A R DT O G R I N G H O F

www.lru.dk

www.lru.dk

Lindhardt og Ringhof

WWW.LRU.DK

9788770666848_omslag.indd 1

fold

9788770668316_omslag.indd 1

Buena idea 1-2 Fra 224 kr. I fra 41 kr.

Ocho Apellidos Vascos 235 kr. I 56 kr. I 152 s.

fold

04/07/2017 12.28

15/06/2016 15.10

Open Wide 283 kr. I 62 kr. I 224 s.

Case Reopened 250 kr. I 62 kr. I 160 s.

Broken Things 270 kr. I 62 kr. I 152 s.

West Indies 228 kr. I 62 kr. I 216 s.

The Beat Generation 233 kr. I 62 kr. I 152 s.

From Apartheid to Zef. 213 kr. I 67 kr. I 140 s.

The Magic of Learning 194 kr. I 56 kr. I 212 s.

Cross Country Canada 265 kr. I 77 kr. I 208 s.

12 cm

Metin Vardar

Metin Vardar

Culture at Hand er en tekstantologi, der fokuserer på kulturer i forskellige kontekster. Bogen tager udgangspunkt i læreplanen for HF’s Engelsk B, men målgruppen er også STX og andre ungdomsuddannelser og voksenuddannelserne. Bogen er velegnet til tværfagligt samarbejde.

CULTURE AT HAND

Materialet præsenterer nye og skæve vinkler på temaerne: ’Digital Cultures’, ’Gangs, Drugs and Prostitution’, ’Relationships’, ’New York, Fear and Lies’, ’Subcultures’ og ’India’. Teksterne vil helt sikkert appellere til elever på ungdomsuddannelserne. Alle kapitler indeholder tekster fra forskellige genrer, og de giver indblik i kultur, samfund og historie, ligesom der trækkes linjer til lokale og globale forhold. Alle tekster er forsynet med gloser og varierende og kreative arbejdsspørgsmål, der er inspireret af forskellige læringsstile. Arbejdsspørgsmål til teksterne er baseret på tre overordnede kategorier: Text based activities Cooperative activities IT activities Opgaverne spænder vidt, med en passende balance mellem mundtlige og skriftlige øvelser med fokus på kreative opgaver som f.eks. ’role plays’, ’collages’, ’web and film analysis’, ’podcasts’, ’information searches’ og ’quizzes’. Culture at Hand er en bredtfavnende tekstantologi, der tilstræber at træne eleverne i kernefaglige kompetencer gennem kreative og udfordrende opgaver og tekster.

CULTATUHRAEND TITY AND IDEN LIFE, LOVE

– An Anthology

Ekstramateriale på lru.dk/cultureathand

Lindhardt og Ringhof

ISBN 978 87 70 666 527

www.lru.dk

9788770666527_omslag.indd 1

10/02/16 14.37

Unsex Me 223 kr. I 62 kr. I 180 s.

Culture at Hand 286 kr. I 66 kr. I 176s.

fold

fold fold

Hvert tema indledes med en kort historisk introduktion. Derpå følger tekster fra forskellige genrer, historiske perioder og geografiske områder – historiske oversigter, artikler, taler og fiktion. Alle tekster er forsynet med gloser og arbejdsspørgsmål. En stor del af bogens tekster er nye og ukendte.

Læserne får et solidt og inspirerende grundlag for temalæsning ogRICHARD projektarbejde gennem de temaer, der går på tværs af bogens hovedtemaer

of Global Management LLC (USA),

• Emner som sprog, imperialisme, krig, terrorisme, NGOer, racisme, medier, author or co-author of five books censur, religion, nutidig politik. published in Denmark including

Cross-Cultural Business Behavior, • Begreber som: tolerance, kønsroller, menneskerettigheder, psykologiske the CBS Press’s bestseller.

DIP!

traumer, diktatur, sociale medier, cyberaktivisme, globalisering.

har søgebokse inden for fx præpositioner, konjunktioner og drilske ord IV. A SIMPLE MODEL TO ANALYSE PROSE TEXTS: Who is sender context(=sammenhæng) giver redskaber tilthe tekstopbygning og varieret sprog Receiver’s analysis of context Sender’s intention message Receiver’s analysis of contents and message laver sammenligninger to tone sprog Sender’s formmellem de style, Receiver’s analysis of the effect Sender’s perspectives referential (=omverden) Receiver’s analysis and own opinion of possible perspectives kontrasterer korrekt/ikke korrekt sprogbrug

MIND ¥OUR OWN BUSINE$$ er en samling af sagprosatekster til niveau iværksætteri og innovation, virksomheders brug af sociale medier og tværkulturel forretningskultur. De fire hovedtemaer belyses i fem kapitler: 1. Entrepreneuring 2. Minding Your Own Business In The West 3. Burberry 4. Tommy Hilfiger 5. Minding Your Own Business In The Far East

R. GESTELAND

International manager with

• Lande og områder som Sydafrika, Irland, Indien, Mellemøsten, UK, USA, eight expatriate assignments Australien. in six different countries, founder

giver valgmulighed mellem latinske og danske grammatiske termer Notice that many of the techniques used in rhetoric and poetry can be used in prose texts as well. inkluderer ordklasser, sætningsanalyse og brug af ordbog

TIMELESS THEMES

og B for læsere med interesse for bogens fire hovedtemaer: business, LIS RAMBERGC BEYER

Hvert kapitel indledes med en introduktion, der sætter kerneteksterne ind i en logisk, indholdsmæssig og virkelighedsnær sammenhæng. I hvert kapitel er der interessante og aktuelle undertemaer som f.eks. virksomhedens sociale ansvar og dens etiske spilleregler, piratvirksomhed, virksomhedstyper, som læserne kan identificere sig med, samt et lille indblik i entreprenørskab i Kina og Indien. Læserne får et solidt og inspirerende grundlag for temalæsning gennem disse undertemaer, der går på tværs af bogens fire hovedtemaer. Alle kernetekster er forsynet med arbejdsspørgsmål og med gloser i et fyldigt alfabetisk glossar.

LIS RAMBERG BEYER

• Identitet og intelligens: traditionelle opfattelser, digitale identiteter, IQ samt arv og miljø, overvågning, ytringsfrihed eller sprog som identitetsskabende. Bogen bringer ingen konklusioner, men lægger hele tiden nye tekster frem, der udfordrer det vedtagne og opfordrer eleverne til at søge flere informationer på nettet og være kritiske overfor det, de finder.

dækker basisgrammatik og fortsættergrammatik. THE STRUCTURE OF A NEWS STORY – The difference between a news story and a leading article. News stories relate events, usually in three phases: 1. Main event (setting, actors, action) 2. Previous event (background, history) 3. Subsequent event (consequences, reaction, follow-up/perhaps comments)

WAR IMPERIALISM IDENTITY NEW TECHNOLOGY GLOBALISATION

Den amerikanske kulturanalytiker og globaliseringskonsulent Richard Gesteland bidrager med indlæg om forretningskultur i DK, U.K., U.S., China & India, der giver rige muligheder for at perspektivere og globalisere. I tilknytning til MIND ¥OUR OWN BUSINE$$ findes et website, der belyser kerneteksterne med links til artikler og videoklip. Videoerne har en længde, der gør dem egnede til (eksamens)træning. Websitet indeholder desuden Focus on VOCABULARY med dertilhørende Answer Key.

A leading article expresses opinions about situations, and this difference in communication purpose is reflected from the start: in the headline and the first sentence, till the final phase which usually contains a commentary, appraisal, expectations etc.

ISBN 978-8-77066-572-8

ISBN 978 87 70 665 728 ISBN 978-87-706-6480-6

LINDHARDT OG RINGHOF

www.lru.dk

MIND ¥OUR OWN

Logos: appeals to logic and the intellect. The speaker uses theoretical, abstract language with facts and perhaps numbers to prove his points. Also quotations and citations from experts. Ethos: uses language, e.g. vocabulary and contexts appropriate to the audience and the theme. Sincere and fair representation to show the speaker’s trustworthiness. Pathos: appeals to feelings and emotions like joy, optimism, pessimism, anger. Uses emotional language and examples, and figurative language, e.g. metaphors.

fold

fold

fold

Forfatterskab: lærebogsforfatter/ medforfatter til 12 bøger til engelskundervisningen, herunder Lucky Dip! – grammatik, Box on Communicating, What’s up, Britain?, Emerging India, It’s my busine$$, Black Man’s Burden.

fold

9788770664806_Cover.indd 1

Discovering India 228 kr. I 67 kr. I 160 s.

RUTH FLENSTED Cand.mag. i engelsk og spansk. Ansættelser: Herningsholm Gymnasium, IBC Kolding, VIA Teko Design og Business. Undervisningsministeriets hhx fagkonsulent i engelsk og spansk 1994-1999.

BUSINE$$

Other rhetorical techniques are: Repetition: … relative peace … lasting peace. No survival. Anaphora: Repetition of the first part of a phrase: We will fight Contrasts, antithesis: Never was so much owed by so many to so few. Allitteration (bogstavrim): fail or flag Assonance: words containing the same vowels “struggle and suffering” Figurative language/imagery/metaphors: Walk through the open door; Iron curtain; abyss of a new Dark Age Personification: a rainbow nation; the skunk of the world Personal pronouns: (to involve the audience): You ask … We will fight

L I N D H A R D T O G R I NG H O F

9 788770 665728 www.logr.dk

ISBN 978 87 706 6480 6

9 788770 664806

9788770665728_omslag.indd 1

I. COMMON RHETORICAL TECHNIQUES ARE: The appeal forms: logos, ethos and pathos.

Notice that many of the same techniques are used in poetry.

ISBN 978-87-7066-544-5

www.lru.dk

APPENDIX I COMMON RHETORICAL TECHNIQUES ARE II SUGGESTIONS FOR ANALYSING POETRY III OTHER RELEVANT LITERARY TERMS IV A SIMPLE MODEL TO ANALYSE PROSE TEXTS

II. SUGGESTIONS FOR ANALYSING POETRY: 1. Whose voice is presented in the poem? 2. Who is the speaker addressing? 3. What is the form and structure of the poem? 4. What is the rhythm – regular, irregular? 5. Are there repetitions, anaphora or antithesis/contrasts? 6. Are there rhymes or free verse? 7. Are there alliteration and assonance? 8. Is there anything special about the spelling? 9. What imagery does the poet use? Metaphors, personifications? 10. Are there special symbols, e.g. a dove =peace? 11. What is the theme(s) of the poem? 12. What is the tone of the poem? 13. What importance has the title? 14. Has the poem a particular message? If so which? ...fortsætter på bagerste flap

MIND ¥OUR OWN BUSINE$$ er et spændende møde med erhvervsfagligt engelsk. Lis Ramberg Beyer er cand.mag. i engelsk og fransk, mangeårig underviser på gymnasiet og de videregående uddannelser og forfatter til adskillige bøger om sprog og uddannelse. Hun har været koordinator på flere af GL’s internationale projekter, hvorfra mange af teksterne er udsprunget.

RU T H F L E NS T E D

MIND ¥OUR OWN BUSINE$$

Lucky

Anapaest: two unstressed syllables followed by a stressed syllable er grammatik i en ægte kommunikationssituation Dactyl: one stressed syllable followed by two unstressed syllables Rhyme: børnerim à la “Mary had a little lamb”. henter alleNursery eksempler og øvelsesmateriale fra novellen Onomatopoeia: dansk “lydmalende ord”, e.g. splash, bang er engelsk grammatik via grafik, skemaer diagrammer Oxymoron præsenteret putting two contradictory wordsog together: terrible beauty, sad joy Simile: a comparison with “as” or “like”: the sun looked like a gold coin understøtter den visuelle indlæring Sonnet: poem consisting of 2 x 4 lines that rhyme plus 2 x 3 lines that rhyme theme. er overskueligUsually og let describing at navigerea solemn i Stanza: dansk “vers” henvender Verse: sig direkte a linetilineleverne a poem

15,5 mm spine fold

RU T H F L E N S T E D

Denne bog rummer 4 tidsløse temaer: krig, imperialisme, identitet og globalisering.

Lucky Dip!

TIMELESS THEMES

III. OTHER RELEVANT LITERARY TERMS: Ballad: a simple regular poem often with four lines and a repeated refrain. See: Does it Matter, by S. Sassoon, p. 89 Denotation: the literal meaning of a word, its dictionary meaning Free verse: unrhymed poetry with an irregular rhythm Metric feet: Iamb: unstressed syllable followed by a stressed syllable Trochee: stressed syllable followed by an unstressed syllable (you can remember er bygget op omkring Dip som bagerst bogen this by:novellen an IambLucky is a Trochee, andligger a Trochee is ani Iamb)

26/01/15 10.59

06/05/13 14.52

Africa Unfold 260 kr. I 56 kr. I 232 s.

Lucky Dip! 207 kr. I 58 kr. I 232 s.

Mind your own Business Melde dich mal! 275 kr. I 67 kr. I 236 s. 212 kr. I 66 kr. I 230 s.

Timeless Themes 302 kr. I 240 s. HANNE GEIST · MERETE VONSBÆK · NANNA BJARGUM

rialets fokuspunkter

er via vedkommende

aktiviteter og reflek-

Ein neuer Anfang

tte overgangen mel-

g af kommunikative

Det handler om opmærksomhed – på både form, betydning og brug

Ein neuer Anfang

Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove

yskfaget generelt.

Øvrige

TIL TYSK

Sprogbrugere er ikke optaget af at grammatikalisere deres sprog, men de er ude efter at semantisere og pragmatisere deres sprogbrug, så den passer ind i den kommunikative kontekst, som de befinder sig i. Eleverne er så at sige ikke vildt motiverede for at ”lære sprog” an sich, men for at kunne klare sig i forskellige kommunikative sammenhænge med et indhold, der betyder noget for dem. Når eleverne oplever et behov for at sige noget på tysk, vil de i højere grad være motiveret til at lære – og til at øve en given struktur.

g redskaber bidrager

e mindst mod og lyst

SPROGBOGEN

Et mål med tyskundervisningen på STX er, at eleverne bliver kompetente sprogbrugere. Sprogbrugere, der er i stand til at vælge det rette ordforråd, kan tale tysk, så det passer ind i sammenhængen og kan formidle og kommunikere om noget vigtigt på tysk. Den tilegnelsesproces, som går forud for denne kompetence, baserer sig på træning af sproglige strukturer og problemløsningsopgaver.

Elever lærer ikke nødvendigvis grammatik ved at arbejde systematisk med en grammatikbog med tilhørende øvelser. Tværtimod betyder denne arbejdsform som regel, at der ikke er sammenhæng mellem den sprogtræning, der foregår i en del af undervisningen og det øvrige tekstarbejde i timen. Det er derimod vigtigt, at eleverne er klar over, at der er forskel på ’input’ og ’intake’, og at deres egen aktive deltagelse i form af hypoteseopstilling og – afprøvning er helt essentiel for at få det optimale udbytte af undervisningen. Vi anbefaler, at man stiller sine elever spørgsmål som: • Hvilke typer opgaver synes jeg, jeg lærer noget af? • I hvilke situationer gik der et lys op for mig? • Hvorfor bliver jeg ved at lave de samme fejl igen og igen? Disse spørgsmål vil hjælpe eleverne med at formulere sig om sprog, og ikke mindst skabe en bevidsthed, der samlet set vil understøtte deres egen læringsproces.

9 788770 665193 www.lru.dk

L&R Uddannelse

ISBN 978-87-7066-519-3

ISBN 978-87-70-66671-8

Lindhardt og Ringhof

Mathilde Nygaard Beck · Christina Hove

9 788770 666718

Lindhardt og Ringhof

www.lru.dk

27/09/13 15.17 9788770666718-Omslag.indd 4-1

Ein neuer Anfang 202 kr. I 56 kr. I 144 s.

Junge Stimmen aus D. 275 kr. I 56 kr. I 132 s.

Fold - flap

Fold

17 mm

Open Wide Af: Jakob Bækgaard, Kristine Lund Knudsen, Stinna Straagaard Pedersen & Eva Pors Open Wide er en grundbog og en indføring til engelskfaget i gymnasieskolen. I fire kapitler med fire alsidige og tidssvarende emner kommer bogen omkring fagets grundlæggende faglige kompetencer, fx navigation, kildekritik, genrer på nettet og analyse af lyrik via amerikansk hip hop. Bogens emner rammer bredt ned i de gymnasiale uddannelser, men kan også bruges i udskolingen, og emnerne og teksterne appellerer til mange forskellige elevtyper. Endelig er bogens mange arbejdsopgaver kendetegnet ved stor variation og høj elevaktivitet.

Cross Country Canada Af: Eva Pors Cross Country Canada sætter igennem en solid introduktion til canadisk kultur, historie og canadiske samfundsforhold blandt andet fokus på canadisk identitet, canadisk multikulturalisme og canadisk samtidslitteratur. Bogen er fuld af udførligt beskrevne arbejdsopgaver med et klart fokus på en varieret, kreativ og elevaktiverende undervisning.

I EN TRADITIONEL LÆRINGSKULTUR ER LÆREREN DEN

KILDE TILi VIDEN, HVORIMOD ET FLIPPED Ideerne bygger på en erfaringsbaseret tilgangPRIMÆRE til undervisning LEARNING MILJØ HAR ELEVEN I CENTRUM praksis, og de præsenterede øvelser er alle afprøvet i klasseværelset.

Bogen indeholder

Intentionelt indhold • forslag til organisering og undervisningsdifferentiering

UNDERVISEREN SKELNER MELLEM HVAD DER ER NØDVENDIGT AT UNDERVISE I OG HVAD ELEVERNE SELVSTÆNDIGT KAN TILEGNE SIG

• forslag til variationer til tekstlæsningsarbejdet • forslag til mundtlighedsøvelser • forslag til skriftlighedsøvelser

• forslag til arbejdet med gloser og grammatik

Professionelle undervisere

• forslag til refleksions- og evalueringsøvelserLÆREREN OBSERVERER LØBENDE SINE ELEVER OG

BÅDE INDIVIDUEL OG GRUPPEBASERET FEEDBACK • en førstehjælpskasse til læreren, som bestårGIVER af en stribe BASERET PÅ RELEVANT, OPSAMLET DATA faglige spil og øvelser, der altid kan hives frem af tasken

Bogens skønlitterære tekster er alle af nyere dato og ikke tidligere udgivet i dansk sammenhæng, og til bogen hører et website, hvor flere af forfatterne optræder med oplæsninger, interviews og spørgsmål til læsningen af deres tekst.

(Baseret på The Four Pillars of F-L-I-P™, Flipped Learning Network, 2014)

ISBN 978 87 70 667 494

www.lru.dk

Fold

Eva Pors

• Hvilke muligheder for undervisningsdifferentiering og ændrede læringsaktiviteter giver Flipped Learning? • Hvordan bidrager Flipped Learning til at variere undervisningen samt engagere eleverne, lade dem arbejde selvstændigt og fastholde dem i uddannelsen? • I hvilket omfang forbedrer læringsvideoer elevernes læring?

Veje til digital dannelse 245 kr. I 56 kr. I 176 s.

Priser angiver hhv. trykt bog og e-bog

111 Mere end

Erfaringerne med at omsætte disse mål i praksis præsenteres med denne bog. I 20 artikler inviterer en række engagerede undervisere læseren ind i klasseværelset og deler deres Flipped Learning baserede undervisningsforløb samt deres refleksioner over elevernes læring.

Artiklerne anlægger forskellige perspektiver på Flipped Learning erfaringerne, så både almendidaktiske, fagspecifikke, teknologiske, teoretiske og organisatoriske vinkler bliver udforsket. Antologien viser, hvordan man med Flipped Learning kan tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der opfordrer og inviterer eleverne til selvstændigt arbejde og dialog med det faglige indhold.

Ud fra en pragmatisk tilgang giver bogen konkret inspiration til alle – både lærere og ledere i hele undervisningssektoren - med interesse for udvikling af en undervisning med inddragelse af læringsteknologi. Alle kan flippe!

variationer til undervisningen

Lindhardt og Ringhof ÅP GNINRAEL DEPPILF DEM REGNIRAFRE RESLENNADDUSVREVHRE GO -SMODGNU 788770

LINDHARDT OG RINGHOF

Thomas Hammer

Om projektet I 2014-16 deltog 95 undervisere fra STX, HF & VUC samt SOSU-skoler, der alle er partnere i det statslige it-fælleskab, IT-Center Fyn, i et udviklingsprojekt om Flipped Learning. Projektet var opdelt i fire faser:

BASTARDEN

Denne bog handler om skriftlig arrangement af poprock-numre for musikfaget på A-niveau.

• Fase 1: Hvorfor flippe? Hvilke didaktiske og pædagogiske udfordringer adresserer Flipped Learning og hvori består egentlig flippet? Hvilken rolle spiller læringsteknologi?

Bogen består af to dele, der går i dybden med henholdsvis korarrangement og arrangement for kernen i poprockmusikkens rytmegruppe – bas og trommer. Bogen gennemgår i et antal mindre afsnit en lang række arrangementsteknikker inden for poprock, hvoraf en del ikke har været beskrevet tidligere. Mange af teknikkerne kan læses og gennemgås på flere niveauer.

• Fase 2: Differentiering på nye måder? Hvilke nye former for differentiering åbner en Flipped Learning baseret tilgang op for, og kan der differentieres i samtlige faser af et Flipped Learning forløb?

Arrangementsteknikker til poprock

Bogen indeholder en stor mængde nodeeksempler, hvoraf hovedparten er fra eksamensopgaver gennem tiden. Stort set alle nodeeksemplerne har tilhørende lydfiler, som afspilles fra nedenstående hjemmeside. Der er i alt 200 lydfiler til bogen.

ALLE KAN FLIPPE ALLE KAN

• Fase 3: Eleverne som aktive medproducenter Hvordan kan undervisere facilitere nye arbejdsformer for eleverne - fx formidling af fagligt stof via egenproduktion af læringsvideoer - i et flipped klasseværelse?

RED. ANNE METTE LUNDSTRØM Lydfilerne samt en mængde supplerende stof, opgaver og forslag til, hvordan bogen kan anvendes, kan findes på denne hjemmeside: www.thomashammer.dk

Eva Pors

er lektor i engelsk og dansk på Midtfyns Gymnasium og har mere end 15 års undervisningserfaring. I 2010 oprettede hun bloggen www.111variation.dk, hvor hun blandt andet blogger om elevaktiverende undervisning og IT i undervisningen og jævnligt lægger nye materialer til undervisningssekvenser og -forløb ud. Hun har tidligere til engelskfaget udgivet undervisningsbøgerne Cross Country Canada (2013) og Open Wide (2015)

• Fase 4: Organisatorisk implementering og videndeling Hvordan kan vi diskutere og dele projektets erfaringer med Flipped Learning? Målgruppen tænkes bredt som både egen og øvrige skoler, forældre og elever.

Spørgsmål? Kontakt kundeservice: info@lru.dk tlf. 43 50 30 30

Fasernes indhold (inkl. udvalgte præsentationer og videoer fra oplægsholderne) kan ses på lru.dk/allekanflippe og flipped.itcfyn.dk, hvor der ligeledes er adgang til eksempler på undervisningsforløb. Quelle: http://www.barcode-generator.de

www.111variation.dk

ERFARINGER MED FLIPPED LEARNING PÅ UNGDOMS- OG ERHVERVSUDDANNELSER

667470

Lindhardt og Ringhof Uddannelse 15/08/2016 14.02

9788770667470-Omsalg.indd Custom V

Feltarbejde 188 kr. I 62 kr. I 192 s.

Fransk grammatik 260 kr. I 62 kr. I 152 s.

Fold - flap Denne antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Deltagerne i projektet underviser på STX, HF & VUC samt SOSU-uddannelsen i en bred fagrække og havde som mål at undersøge:

9

9788770667494_omslag.indd 1

Sprogbogen til tysk 1.764 kr. I 66 kr. I 188 s. ALLE KAN FLIPPE - ERFARINGER MED FLIPPED LEARNING PÅ UNGDOMS- OG ERHVERVSUDDANNELSER

Fleksibelt læringsmiljø

ELEVERNE HAR MULIGHED FOR AT LÆRE PÅ MANGE FORSKELLIGE MÅDER OG I FORSKELLIGE SET UP

(Mere end) 111 variationer til undervsingen

F L I P

(Mere end) 111 variationer til undervisningen er en inspirationsbog med forslag til øvelser og arbejdsformer til især de humanistiske fag i gymnasiet. Læringskultur

Eva Pors

Andre udgivelser af Eva Pors

29/06/15 16.57

Kultur und Wirtschaft 255 kr. I 66 kr. I 192 s.

28/07/2016 12.44

Mere end 111 variationer 230 kr. I 184 s.

Alle kan flippe 245 kr. I 200 s.

Bastarden 100 kr. I 36 kr. I 62 s.

Alle priser er ekskl. moms

LINDHARDT OG RINGHOF UDDANNELSE  39


TILMELD DIG NYHEDSBREV

Lindhardt og Ringhof Uddannelse Vognmagergade 11 1148 København www.lru.dk

Foto: Tariq Mikkel Khan

Alle priser er ekskl. moms. Forbehold for prisstigninger og trykfejl.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på lru.dk og få information om: • Nye udgivelser • Rabat på lærereksemplarer • Rabat på klassesæt

Katalog 2018/2019 - Lindhardt og Ringhof Uddannelse  

Nyheder fra LRU 2018/19

Katalog 2018/2019 - Lindhardt og Ringhof Uddannelse  

Nyheder fra LRU 2018/19