Page 1


Indholdsfortegnelse 4 Fra træning til læring 6 Camp 12 iStavning 14 Villeby 18 Kodning 20 Dansk 26 Historie 28 Samfundsfag 30 Billedkunst og Håndværk & design 32 Engelsk 36 Tysk 40 Fransk 42 Matematik 46 Naturfag 54 Mød din læremiddelkonsulent


Intelligente læremidler sikrer motivation og målrettet træning Intelligente, digitale læremidler afløser løsrevne kopiark og målretter læringen hos den enkelte elev. Af Nikolaj Grønning Hansen, Digital forlagschef I dag er mange elevers tasker fyldt af engangsmateriale med træningsopgaver til dansk, matematik og sprog. Med de nye digitale træningslæremidler har engangsmaterialerne fået et digitalt modspil, der udvikler elevernes kompetencer optimalt. De nye læremidler er nemlig intelligente og skaber sammenhæng mellem træning og læring. Hvor traditionelle træningslæremidler typisk er lineære, og eleven bevæger sig fra det ene spørgsmål til det næste, så har Alineas træningslæremidler en adaptiv motor, der viser vej. Den analyserer konstant elevens svar og giver eleven præcis de opgaver, han er klar til – netop for at sikre, at alle elever motiveres, udfordres og lærer mest muligt. Øger elevernes motivation Hos Alinea udvikler vi digitale læremidler, så de hjælper læreren til at differentiere undervisningen. Og de frigør tid til en mere målrettet feedback, samtidig med at de øger elevens

motivation. Vi bygger elementer ind, som eleven kender fra sin fritid. Her er de vant til at bevæge sig rundt i spiluniverser, og derfor står det meget centralt i vores udvikling at indarbejde nogle af de elementer, som vi ved, driver eleverne frem. Digitale læremidler et vigtigt supplement For mange lærere udgør grundsystemerne kernen i undervisningen, fordi de med dem sikrer progression i faget. De digitale træningslæremidler kommer ind som et vigtigt supplement, fordi de hjælper læreren med at få et overblik over, hvor den enkelte elev er fagligt, og på den måde får et kvalificeret grundlag at planlægge sin undervisning ud fra. Den nye Camp-serie er netop udviklet, så den kobler den digitale træning direkte til markedets mest udbredte analoge grundsystemer til matematik og engelsk. Det betyder, at det er nemt for læreren at målrette indsatsen endnu mere præcist i forhold til den enkelte elev.

"Vores intelligente træningslæremidler har en

adaptiv motor, der konstant analyserer elevens svar og giver eleven præcis de opgaver, han er klar til – netop for at sikre, at alle elever motiveres, udfordres og lærer mest muligt." Nikolaj Grønning Hansen, Digital forlagschef

Side 4


Alineas intelligente læremidler iStavning (læs mere på s. 12) iStavning indeholder både en læringsdel og en omfattende træningsdel i stavning, grammatik og tegnsætning. iStavning tilpasser sig elevens individuelle staveniveau og bruger elementer fra spilverdenen til at engagere og motivere. CampMat (læs mere på s. 6) CampMat er intelligent matematiktræning til elever i 1.-6. klasse. Træningen tilpasser sig elevens niveau, så de får opgaver, der ligger i zonen for nærmeste udvikling. CampOrd (læs mere på s. 8) CampOrd er det første digitale læremiddel på markedet til ordblinde og elever med fonologiske vanskeligheder. Her får eleverne solide og overskuelige redskaber til at læse og stave. CampEngelsk (læs mere på s. 8) CampEngelsk er et fagligt og motiverende univers, hvor eleverne i 5.-7. klasse træner færdigheder inden for temaerne sprogligt fokus, lytning og læsning. Denførstelæsning.dk (læs mere på s. 19) Denførstelæsning.dk er til elever i 0.-2. klasse. Det bygger på den nyeste viden om børns læse- og staveudvikling og indeholder flere end 100 digitale læringsspil med fokus på læsning og sproglig udvikling.


Gå i træningslejr – gå på opdagelse! CampMat 1.-6. klasse | Digitalt læremiddel Når dine elever skal træne de matematiske færdigheder, skal det være på en intelligent måde, og så må det også gerne være sjovt og motiverende! Begge dele finder du i det helt nye digitale træningslæremiddel CampMat. Meget mere end bare træning I CampMat er der flere end 12.000 opgaver. Det svarer til lige så mange opgaver, som der er på 10 klassetrin i matematik. Men dine elever skal ikke løse dem alle! Vi har sat en individuel GPS på hver elevs læringssti, så eleven altid bliver præsenteret for opgaver på et passende fagligt niveau, på den rigtige måde og i et passende tempo. Og naturligvis et fornuftigt antal! CampMat er udviklet sammen med elever og indeholder derfor spilelementer, som eleverne kender, og som motiverer dem til at blive udfordret. Undervejs møder de korte instruktionsfilm, der støtter og inspirerer til udvikling af gode regnestrategier.

NYHED CampMat Mellemtrin Glæd dig til dine elever kan gå i krig med træning i 3.-6. klasse i et helt nyt visuelt univers.

Side 6  Matematik

CampMat er struktureret efter målparrene i Fælles Mål, og som lærer kan du hele tiden følge med i dine elevers arbejde og progression – både klassen som helhed og den enkelte elev. Den præcise feedback giver en unik mulighed for at gå i dialog med den enkelte elev og udvikle den enkeltes potentiale bedst muligt. Bruger du Format, KonteXt+ eller Matematrix? CampMat kan kombineres direkte med matematiksystemerne Format, KonteXt+ og Matematrix. Når klassen arbejder i matematiksystemet, kan de træne det aktuelle emne i CampMat - eller de kan få direkte anvisninger på, hvor de skal arbejde videre i matematikbøgerne, alt efter hvordan de træner og klarer sig i CampMat. Vi ses i Campen!


Mat ”En af CampMats største styrker er den direkte kobling til KonteXt+, Format og Matematrix, så træningen altid sker i tæt samspil med læringsforløb." Kristoffer Krab Søgaard, redaktør på CampMat

Alinea 2017  Side 7


Slip dine elever løs i to nye Camps CampEngelsk 5.-7. klasse | Digitalt læremiddel | Udkommer august 2017 Træn engelsk på en helt ny måde Slip dine elever løs i det helt nye intelligente læremiddel CampEngelsk, der tilpasser sig eleverne og hjælper dem videre i den rigtige retning og i et passende tempo. CampEngelsk er et fagligt og motiverende univers, hvor eleverne kan træne færdigheder inden for temaerne sprogligt fokus, lytning og læsning. Undervejs møder de korte instruktionsfilm, der støtter og udvikler sprogbrug og sprogforståelse. Alle opgaver er formuleret og struktureret med udgangspunkt i Fælles Mål. Som lærer kan du hele tiden følge med i dine elevers arbejde og progression, både klassen som helhed og den enkelte elev. Den præcise feedback giver en unik mulighed for at gå i dialog med den enkelte elev og udvikle den enkeltes potentiale bedst muligt. CampEngelsk er et supplement til den daglige undervisning og kan kombineres direkte med grundsystemerne A Piece of Cake og Pit Stop.

CampOrd 3.-6. klasse | Digitalt læremiddel | Udkommer 2017 Arbejder du med ordblinde eller elever med fonologiske vanskeligheder, så har du et helt nyt læremiddel i Ord. Ord bruges efter den tværgående ordblindetest i slutningen af 3. klasse og er målrettet elever, som i denne test er kommet i gul eller rød kategori. Ord består af både trykte elevhæfter, en lærervejledning og det digitale, adaptive læremiddel CampOrd. Det trykte og det digitale understøtter og supplerer hinanden, men kan også bruges hver for sig. CampOrd tilpasser sig den enkelte elev, så eleven altid får opgaver i den rækkefølge og på det niveau, som passer præcis til den enkelte. Det betyder, at alle elever mødes i øjenhøjde og kan udvikle sig bedst muligt. Som lærer kan du hele tiden følge med i dine elevers arbejde og progression. Den præcise feedback giver en unik mulighed for at gå i dialog med den enkelte elev og udnytte den enkeltes potentiale bedst muligt. Forfattere: Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf & Inga Thorup Thomsen

Side 8


CampOrd og CampEngelsk udkommer begge i 2017


”Skal vi slet ikke have matematik i dag?” Tekst Søren Flott | Foto Jesper Balleby To timer om ugen går eleverne i 1.D på Antvorskov Skole på jagt efter diamanter, mens de løser opgaver på vidt forskellige niveauer – og har tid nok til at tale om matematik med deres lærer, Mie Bang. ?+?=1 Emil fra 1. D på Antvorskov Skole i Slagelse lader fingeren glide hen over iPad’en, hvor han skal vælge mellem 0,8, 0,5, 0,5 og 0,3. "Prøv at hente en lineal,” foreslår klassens matematiklærer Mie Bang. Kort efter vender han tilbage med en blå lineal på 20 centimeter. "Hvor ville du dele 1 centimeter i to lige store dele?” spørger Mie. ”I midten?” spørger Emil, der begynder at tælle de mindste streger på linealen, hvorefter han trykker på de to felter med 0,5. Et lille ’bling’ bekendtgør, at Emil har fået dagens første diamant. Samler han fem i træk – og er opgaverne på et tilpas svært niveau – får han en stjerne, der udløser en gave i form af udstyr til den virtuelle ubåd, han er ved at bygge. Sidste

Side 10

år blev Antvorskov Skole udpeget som pilotskole af forlaget Alinea, der står bag det intelligente læremiddel CampMat. Konceptet blander spil og matematik, og Mie Bang har siden sidste sommer brugt CampMat to timer om ugen i de mindste klasser. ”Det, der har overrasket mig mest, er børnenes motivation. De er optaget af det på en helt anden måde. Da vi først testede det i 3. klasse, spurgte flere af eleverne efter halvanden times undervisning: Skal vi slet ikke have matematik i dag?” fortæller hun. CampMat har samtidig givet hende mere tid til at tale med hver elev om netop matematikken. Det skyldes blandt andet, at programmet automatisk tilpasser opgaverne den enkelte elevs niveau, så alle i klassen konstant er udfordret. Det kan Ranin tale med om. Hun har netop fået fem rigtige, men der vanker alligevel ikke en stjerne til hende.


”Det er, fordi opgaverne ikke var svære nok – så nu vælger den en, der er sværere til mig,” forklarer hun. Og det modsatte gælder også. Hvis en elev har svært ved en opgave, bliver den næste en tand lettere, så han eller hun også har mulighed for at samle diamanter. ”Differentieringen er det, der virkelig gør det anderledes – der er en matematikbog altså ikke nok,” siger Mie Bang. Emil kender sikkert ikke ordet differentiering, men ikke desto mindre dukker der både opgaver med ligninger og brøker frem på skærmen. ”Det bedste er, at man kan lære ting, som ikke har noget med 1. klasse at gøre – noget af det har min storesøster, og hun går i 4.!” siger han. Hans lærer har svært ved at se noget negativt i det supplement, klassen har fået i matematikundervisningen. ”Det skulle da lige være selve teknikken – altså hvis strømmen går, eller vi mister forbindelsen til nettet,” siger hun. Opgaverne i CampMat tilpasser sig den enkelte elev – eleven træner på sit eget faglige niveau og bliver hjulpet videre i den rigtige retning og i det rigtige tempo.

”Jeg har bedre tid til at tale med mine Eleverne i 1.D befinder sig på vidt

elever om matematik, og om, hvordan

forskellige niveauer i matematik, men de

de løser opgaverne,” siger Mie Bang fra

oplever alle sammen sejre.

Antvorskov Skole.

Alinea 2017  Side 11


FÆNGENDE UNIVERS MED morfemmagikere, nutidsninjaer og tegntacklere! iStavning 3.-9. klasse | Digitalt læremiddel iStavning er stavematerialet, som dine elever vil elske. Her får du alt, hvad du skal bruge til at give dine elever succes med stavning, tegnsætning og grammatik: et flot og motiverende univers med spilelementer, der gør det sjovt at lære at stave, og træning på elevens eget faglige niveau, så alle oplever at udvikle sig og få succes. iStavning indeholder både en læringsdel og en træningsdel. Læringsdelen indeholder målrettede forløb, hvor eleverne arbejder med regler og strategier, de kan bruge i deres daglige skrivning. Det faglige stof introduceres i små og lettilgængelige videoer, som eleverne kan gense, når de har brug for det. I træningsdelen træner eleverne det område, de har arbejdet med i læringsdelen. Eleverne staver blandt andet med udgangspunkt i ordenes byggeklodser, morfemer, og vil opleve at selv lange og indviklede ord bliver lettere at skrive. I alt er der mere end 20.000 unikke opgaver i iStavning, så eleverne vil opleve stor variation i træningen. Et overskueligt dashboard giver dig overblik over både klassens og den enkelte elevs niveau og udvikling. iStavning er udviklet af de erfarne forfattere til bl.a. stavematerialet Stavevejen, Marianne og Mogens Brandt Jensen.

Side 12  Dansk


Da Folkeskolens anmelder kalder iStavning for Moderne stavetræning og skriver:

"Materialet giver læreren et fremragende overblik over elevernes niveau.(...) Det gør materialet til en sikker fuldtræffer (...)”


Besøg byen, der gør træning til en leg Villeby 0.-6. klasse | Digitalt læremiddel I Villeby møder dine elever et farverigt, indtagende og intuitivt univers, der gør træningen til en leg. Lad blandt andre Sara, Emre og direktør Salami hjælpe dine elever til faglig forståelse gennem sjove faglige træningsspil, sange, faktatekster, videoer og meget mere. Opgaver og aktiviteter er intuitive og legende og leder eleverne gennem arbejdet med de fundamentale begreber inden for det enkelte fag. Brug Villeby i din undervisning, når dine elever har brug for at træne fagets fundamentale begreber uafhængigt af bogsystemer og niveau, og håndpluk de elementer, der passer til netop din undervisning. Villeby har 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af alle fag i 0.-4. klasse, så du får et solidt fundament til en varieret undervisning. Sammem med Villeby får du i 2017 også adgang til Elevunivers 0.-6. klasse.

Side 14

Villeby dækker fagene: —— Dansk —— Matematik —— Engelsk —— Natur/teknologi —— Historie —— Kristendomskundskab —— Idræt —— Musik —— Billedkunst —— Madkundskab


Som en del af Villeby er der gratis adgang til Elevunivers i 2017

Side 15


Tag skoletasken med i lommen – vælg i-bog i-bog giver dig den digitale udgave af de bøger, du allerede kender, og med alle de digitale ressourcer præcis hvor du skal bruge dem. i-bog indeholder grundbog, arbejdsbog og lærervejledning suppleret med digitale ressourcer som fx lyd, video, arbejdsark og relevante links. Den er nem, stabil og hurtig at komme i gang med. Og så kører den på pc, Mac, Chrome Book, tablet og mobiltelefon. Du kan få alle vores kendte titler som i-bog Alle grundbøger til et klassetrin er samlet i én pakke – også lærervejledningen! Find dem alle på minside.alinea.dk.

Side 16


Vil du have stærke digitale ressourcer

– og samtidig holde fast i din bog? “Har du bog, har du web! er det helt rigtige til dig, der gerne vil gøre din daglige undervisning mere digital og som sætter pris på den trykte bog.” Lise Nerlov, Forlagschef

Når du bruger et af vores grundsystemer, så får du en kombination af bog og digitale ressourcer. Her krydser den klassiske undervisning den digitale verden. Hvor bogen tager sig af kernestoffet, udvider websitet bogens læringsmæssige potentiale med digitale elementer. Websitet er lige så enkelt at bruge som bogen. Layout og struktur er ens, og ressourcer ligger i kapitler svarende til bogens opbygning, så både lærer og elev er i et velkendt univers.

Får jeg også en tavlebog? JA! Fremover vil tavlebog være en integreret del af Har du bog, har du web! Du finder tavlebog på bogens website – og du har adgang, når du har købt en lærervejledning.

Hvor finder jeg de digitale ressourcer? Du finder alle bøgerne på bogens titel.alinea.dk. Så hvis du leder efter Format, så går du på format.alinea.dk og hvis du har brug for Pit Stop, så finder du den på pitstop.alinea.dk. Herfra er det enkelt at finde præcis det klassetrin, som du har brug for. Grundsystemerne har forskelligt indhold, så derfor varierer de digitale ressourcer, alt efter hvilket system, du bruger. Du finder blandt andet: —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Opgaver til IWB med vejledninger til læreren Film og billeder Lyd og lydmanuskripter Ekstra lytte- og læseopgaver Skrivbare arbejdsark Facitlister + regnearks- og GeoGebra-filer Links Interaktive spil og opgaver og klik-og-lyt aktiviteter Fælles Mål og tegn på læring SkoleTube-værktøjer Elevens egen digitale ordbog Alinea 2017  Side 17


Gør eleverne til aktive deltagere og kreative skabere i den digitale verden Lær at Kode 4.-10. klasse | Serie Lær at Kode er bøger til mellemtrinnet og udskolingen, der ikke kun lærer eleverne at programmere, men også lærer dem at tænke kreativt og få en struktureret tilgang til teknologi. Eleverne får en grundlæggende forståelse for, hvor og hvordan teknologien kan være en løsning på mange udfordringer.

Systemet består af fire elevbøger, hver med 12 øvelser. Eleverne træner kompetencer i grundlæggende kodningsdiscipliner. De gennemfører opgaver i forskellige programmeringssprog – fra Scratch og HTML til App Inventor og Python – men også i et velkendt program som PowerPoint. Lær at Kode er kendetegnet ved: —— At hjælpe eleverne til at tænke logisk og struktureret —— At gøre eleverne kreative, skabende og innovative i den digitale verden —— At skabe en let adgang til kodning for lærere.

Kom nemt i gang med programmering Bøgerne bygger på et prisvindende materiale (NACCE award 2015) udgivet i England, hvor programmering kom på skoleskemaet i 2014. Bøgerne fik blandt andet prisen for deres enkle og velstrukturerede opbygning, som gør det muligt for alle at prøve kræfter med programmering.

Har du bog, har du web! Når du køber Elevbog/Web, får du samtidig adgang til websitet lærkode.alinea.dk med introduktionsvideoer, link til programmerne, opgavevejledninger og ekstraopgaver.

Lær at Kode  + Elevbøger inkl. web   og vejledninger

Forfatter: Mads Remvig

Elevbøger i serien

• Færdige kodeforløb til fx understøttende undervisning eller temauge • Strukturerede øvelser med klar progression • Website med videovejledninger og ressourcer på

lærkode.dk

ISBN 978-87-23-50389-3

Lær at kode er:

• Færdige kodeforløb til fx understøttende undervisning eller temauge • Strukturerede øvelser med klar progression • Website med videovejledninger og ressourcer på

ISBN 978-87-23-50389-3

Side 18  Kodning

Claire Lotriet

Lær at kode er:

• Færdige kodeforløb til fx understøttende undervisning eller temauge • Strukturerede øvelser med klar progression • Website med videovejledninger og ressourcer på

Mads Remvig

4.-10. klasse

4

Lær at

K de Claire Lotriet

ISBN 978-87-23-50389-3

Alinea

www.alinea.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

Mads Remvig

4.-10. klasse

Alinea

www.alinea.dk

alinea.dk

4.-10. klasse

Alinea

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og links til programmerne.

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

alinea.dk

Mads Remvig

www.alinea.dk

K de

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundredes kompetencer med Lær at kode. Serien kan bruges på mellemtrinnet og i overbygningen og består af fire elevbøger og et website.

ISBN 978-87-23-50389-3

alinea.dk

9 788723 503893

3

Elevbog/ Web

lærkode.dk

ISBN xxxxxxxxxx

alinea.dk

www.alinea.dk

Claire Lotriet

lærkode.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og links til programmerne.

Claire Lotriet • Mads Remvig

Lær at kode er:

K de

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundredes kompetencer med Lær at kode. Serien kan bruges på mellemtrinnet og i overbygningen og består af fire elevbøger og et website.

Lær at

Elevbog/ Web Bliv monstergod til at kode!

Lær at kode 4 · Elevbog/Web

Claire Lotriet

2

Claire Lotriet • Mads Remvig

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og links til programmerne.

Lær at

Elevbog/ Web Bliv monstergod til at kode!

Lær at kode 3 · Elevbog/Web

r på

K de

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundredes kompetencer med Lær at kode. Serien kan bruges på mellemtrinnet og i overbygningen og består af fire elevbøger og et website.

Claire Lotriet • Mads Remvig

Claire Lotriet • Mads Remvig

der-

1

Lær at kode 2 · Elevbog/Web

Lær at kode 1 · Elevbog/Web

ndrebruestår

ade g

Lær at

Elevbog/ Web Bliv monstergod til at kode!

Mads Remvig

4.-10. klasse

Alinea


Flip din undervisning Med Flipped Learning har du et alternativ til den traditionelle undervisning. Du kan flippe din undervisning på mange måder. En af de mest effektive er at bruge videoer til at introducere eleverne til at nyt fagligt emne. Ved at flytte din introduktion fra klasselokalet til elevens forberedelse får du frigivet tid med eleverne, som kan bruges aktivt i undervisningen. I undervisningsvideoerne bliver eleverne introduceret til emner på en kort, klar og levende måde. Og hvis de har brug for at gå igennem stoffet flere gange, har de alle muligheder. Som krølle på halen kan de teste deres viden i den tilhørende quiz som forberedelse til klasseundervisningen. Find det store udbud af undervisningsvideoer til alle fag i portalerne til udskolingen.


dansk.alinea.dk Danskportalen 0.-9. klasse | Digitalt læremiddel Danskportalen er for dig, der vil have nem adgang til en række stærke digitale læremidler skræddersyet til dansk. Her får du høj faglighed og inspirerende læringsforløb, der tager udgangspunkt i fagets indhold og didaktik. Danskportalen skaber en relevant og samtidig differentieret danskundervisning. Den stilladserer og udfordrer eleverne i alle danskfagets områder og giver god mulighed for at tilegne sig fagets centrale kompetencer. Danskportalen er fuldt dækkende, så du kan bruge den som det primære læremiddel i din undervisning eller som et stærkt fagligt supplement. Find Danskportalen på dansk.alinea.dk Her finder du årsplaner og en komplet oversigt over indhold og forløb, så du nemt kan sortere og sammensætte efter kompetenceområderne i dansk.

Side 20  Dansk


Da

Indskoling 0.-2. klasse

Med Danskportalen Indskoling får du én samlet adgang til vores digitale læremidler til danskfaget i indskolingen. Du får læringsforløb og læringsværktøjer, der hjælper dine elever sikkert i gang med den første læse- og skriveindsats, og sammen åbner vi en eventyrlig verden med leg, læsning og skrivning. Danskportalen Indskoling understøtter, stimulerer og udfordrer eleverne i de yngste klasser, så de får de bedst mulige læse- og skrivefærdigheder i dansk.

Med Danskportalen Indskoling har du adgang til:

Litteraturforløb Som noget helt nyt får du nu også litteraturforløb i Danskportalen Indskoling. Fokus ligger på kompetenceområdet fortolkning, og du får et fyldigt bibliotek med forskellige teksttyper, fx digitale billedbøger, eventyr, film og sange, som kan anvendes som udgangspunkt for litteraturundervisningen i indskolingen. De tilhørende undervisningsforløb er bygget op omkring faserne Vær nysgerrig, Oplev, Undersøg, Producér, Perspektivér og Evaluér og tager udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelser med teksterne.

Denførstelæsning.dk Trin 0, 1 og 2 Denførstelæsning.dk er udviklet til elever i 0.-2. klasse og spænder fra det første møde med lyde og bogstaver til læsning af sammenhængende tekster på egen hånd. Det digitale læremiddel Denførstelæsning.dk bygger på samme metode og læringssyn som bøgerne, men tilbyder nye opgaver og læringsspil, der giver endnu flere muligheder for grundigt arbejde med bogstaver og lyd, afkodning, læseforståelse, stavning og skrivning. Det helt særlige ved denførstelæsning.dk er, at eleven arbejder ud fra eget niveau og tempo, så det føles let at lære. Eleven ledes først videre til næste niveau, når han er klar til det, og det er nemt for eleverne at bruge uden din hjælp. Denførstelæsning.dk giver dig gode muligheder for at undervisningsdifferentiere og tilgodeser både de fagligt svage og de stærke elever.

Alinea 2017  Side 21


Superbog Superbog er et onlinebibliotek, der henvender sig til alle skoler, der vil tilbyde eleverne i 0.-6. klasse et bredt udvalg af digitale bøger. Superbog er udviklet i samarbejde med lærere, skolebiblioteker og børn, så det lever op til brugernes krav og behov. Superbog hjælper med at huske, hvilken bog eleverne er i gang med, og hvor langt de er kommet. Eleverne kan nemt gemme deres yndlingsbøger under favoritter, så de altid kan læse dem igen. Superbog indeholder videoklip med præsentationer af udvalgte forfattere og deres tanker om, hvordan det er at være forfatter.

Skriv og Læs Skole Med Skriv og Læs Skole skaber eleverne deres egne bøger. Inden for emner, der interesserer eleven, og med elevens egne billeder og tekst giver Skriv og Læs Skole mulighed for aktivt og meningsfuldt arbejde med skriftsproget. Eleven skriver og genfortæller derefter historien til sin lærer, som med konventionel stavning skriver historien under elevens egen tekst. Når eleven sammenligner sin egen skrivning med en voksens skrivning, lærer han at stave de ord, der oftest bruges, og opfanger løbende anvendte stavemåder. På den måde forbedrer eleven både sin stavning og læsning.


Da

Mellemtrin 3.-6. klasse

Med Danskportalen Mellemtrin får du de bedste muligheder for at lave en differentieret undervisning for dine elever. Portalen er skræddersyet til danskfagets arbejdsmetoder og -processer og de mange varierede og interaktive læringsforløb bringer dine elever sikkert videre i deres individuelle læringsforløb.

Med Danskportalen Mellemtrin har du adgang til:

iLitt iLitt er litteraturarbejde med tekster, billeder og lyd, som udvikler elevernes evne til at forstå, analysere og reflektere over egne og andres tekster. De mange forskellige forløb understøtter både dialogen i klassen, elevernes evne til samarbejde og til at arbejde med klare og evaluérbare mål. Hvert forløb afsluttes med elevernes eget produkt, deres mesterstykke.

iSkriv Forløbene i iSkriv understøtter dine elevers skriveproces gennem tydelige arbejdsfaser, faglig dialog mellem eleverne og skrivekonferencer med læreren. Eleverne arbejder med tekster, der fortæller, informerer, argumenterer og instruerer. Og i hvert forløb forholder de sig til genrens formål, opbygning, sprog, layout og andre kendetegn.

Superbog Digitalt bibliotek med letlæsningsbøger til elever fra 0.-6. klasse. Eleverne vælger frit blandt flere end 300 titler fra den digitale bogreol, hvor bøgerne er inddelt i emner og lix, og hvor eleverne kan skrive og dele boganmeldelser med hinanden.

iStavning Mellemtrin NYHED Målrettet staveundervisning og træning samlet i ét motiverende univers. Tilpasser sig elevernes faglige niveau og støtter dem i at udvikle strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning. Målrettet feedback og spilelementer gør det sjovt at lære at stave, og dashboardet giver et hurtigt overblik over både klassens og den enkelte elevs niveau og progression. Læse mere om iStavning på side 10-11.

Alinea 2017  Side 23


Udskoling 7.-9. klasse

I Danskportalen Udskoling får du en lang række af varierede og interaktive læringsforløb, der stilladserer og udfordrer eleverne i de ældste klasser. Du får masser af inspirerende og relevante forløb med klare og evaluérbare mål, der guider eleverne gennem litteraturlæsning, fortolkning- og analysearbejde, genrepædagogiske skriveprocesser, sprogarbejde, grammatik, retskrivning og prøveopgaver.

Med Danskportalen Udskoling har du adgang til:

iLitt

Flipped learning dansk

iLitt er litteraturarbejde med tekster, billeder og lyd, som udvikler elevernes evne til at forstå, analysere og reflektere over klassiske og moderne tekster. De mange forskellige forløb understøtter dialogen i klassen, elevernes evne til at samarbejde og til at arbejde med klare og evaluérbare mål. Med iLitt får du samtidig adgang til 265 litterære tekster, 43 interaktive assistenter og et rigt udbud af forfatterportrætter.

80 undervisningsvideoer, der spænder fra grammatik over tekstanalyse til forfatterintroduktioner og forberedelse til prøverne. Dine elever bliver introduceret til en række emner på en kort, klar og levende måde. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde og til elevernes forberedelse.

iSkriv I iSkriv møder eleverne Genreskrivning, Sprogkassen og Prøveopgaver. Genredelen understøtter elevernes skriveproces gennem tydelige arbejdsfaser, eksempeltekster og interaktive assistenter. Eleverne bliver fortrolige med forskellige genrer ved at arbejde med tekster, som fortæller, beretter, informerer, argumenterer, refererer og instruerer. I Sprogkassen træner eleverne de forskellige sproglige områder, man skal beherske for at skrive klart og varieret. I Prøveopgaverne klædes eleverne på til den skriftlige prøve med adgang til nettet.

Du har også adgang til 30 niveaudelte retskrivningsprøver i Onlineprøver Dansk.

Side 24  Dansk


Da

Nyheder Læseprøven Læseprøven klæder dig og dine elever på til den digitale prøve i læsning efter 9. klasse. Læseprøven indeholder otte læseprøver, og ligesom den digitale 9. klasseprøve, der bliver obligatorisk i 2018, består hver prøve af et tekstsæt, der skal læses på papir, og opgaver som skal løses digitalt. Læseprøven kan både bruges til at teste dine elevers læsefærdigheder og som led i din undervisning. Læseprøven er optimeret til pc, Mac, iPad og mobile enheder.

iStavning Målrettet staveundervisning og træning samlet i ét motiverende univers. Tilpasser sig elevernes faglige niveau og støtter dem i at udvikle strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning - og til prøven. Målrettet feedback og spilelementer gør det sjovt at lære at stave, og dashboardet giver et hurtigt overblik over både klassens og den enkelte elevs niveau og progression. Læs mere om iStavning på side 10-11.

Alinea 2017  Side 25


historie.alinea.dk Historieportalen 3.-10. klasse | Digitalt læremiddel Historieportalen er for dig, der vil have let adgang til et indholdsrigt digitalt læremiddel skræddersyet til historie og med indlagte muligheder for at arbejde tværfagligt med kristendom og/eller samfundsfag. Her får du høj faglighed i inspirerende emner og aktiviteter samt opgaver, der tager udgangspunkt i fagenes mål. Med kongemagt som portalens røde tråd formidles fortiden i fængende artikler, billeder og videoer – fra Gorm den Gamle og frem til Dronning Margrethe 2. Alle historiske emner følges op af flere perspektivartikler, hvor eleverne har mulighed for at arbejde fokuseret med kompetenceområdet historiebrug. Historieportalens interaktive funktioner gør eleverne til aktive medskabere af historien. I Klasseforum kan eleverne bl.a. skrive deres egne tekster, dele, debattere og kommentere hinandens indlæg. Som lærer kan du oprette quizzer og afstemninger og fx måle klassens holdning til en given problematik før eller efter gennemgangen af et forløb. Portalen er et fleksibelt læremiddel, hvor du kan holde dig til den kronologiske rækkefølge eller tilrettelægge efter dit eget og klassens behov. Find Historieportalen på historie.alinea.dk

Side 26  Historie


His

Mellemtrin 3.-6. klasse

Med Historieportalen Mellemtrin har du adgang til:

Spot på kongeriget Historieundervisning med bredde, dybde og perspektiv, flotte illustrationer og historiske kilder samt masser af spændende opgaver, der opfordrer til multimodale besvarelser.

Forløb målrettet mellemtrinnet: —— Jellingestenen —— —— Arkæologi —— De gamle guder —— —— Vikingerne —— —— Middelalderen —— —— Absalon og Valdemar —— den Store —— —— Vendertogene ——

Kalmarunionen og hansestæderne Sørøveri i Østersøen Reformationen Bogtrykkerkunsten Christian 4. Danmark som stormagt Kongen i krig!

Udskoling 7.-10. klasse

Med Historieportalen Udskoling har du adgang til:

Spot på kongeriget Historieundervisning med bredde, dybde og perspektiv, flotte illustrationer og historiske kilder samt masser af spændende opgaver, der opfordrer til multimodale besvarelser.

Flipped Learning Historie 55 undervisningsvideoer, der spænder fra emner som Det gamle Egypten over USA’s historie til den kolde krig. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.

Forløb målrettet udskolingen: —— Enevælde og demokrati —— Folkestyre —— Kongeriget og kongehuset i dag —— Kulturarv —— Politik og styreformer —— Folketinget —— Rigsfællesskabet —— Forsvaret —— Finansloven, dronningerunde og statsbesøg —— Kongehuset og kirken


samfundsfag.alinea.dk Samfundsfagsportalen 8.-10. klasse | Digitalt læremiddel Aldrig før har det været så nemt at bringe verdens brændpunkter direkte ind i klasseværelset. Samfundsfagsportalen skaber rammerne for, at eleverne får lyst til at deltage aktivt i faget og fordybe sig i spændende og autentiske problemstillinger. Samfundsfagsportalen er et nytænkt, digitalt læremiddel til samfundsfag, hvor nøgleordene er aktualitet, engagement og involvering. Ud over at I kommer omkring fagets centrale emner, udmærker portalen sig ved, at elever og lærer selv er med til at skabe indhold. Eleverne skriver artikler, debatterer og deltager i afstemninger, og du får rig mulighed for at udnytte de digitale muligheder og gøre undervisningen levende med videoer, billeder, debatoplæg, afstemninger m.m. Samfundsfagsportalen opdateres løbende med korte nyheder, der er skrevet i øjenhøjde til eleverne. Spotartiklerne kan bruges som korte forløb om aktuelle emner, og de er tilrettelagt med læringsmål og opgaver. Portalen udvides desuden løbende med nye didaktiserede emner, som gør det let for dig at arbejde med højaktuelle begivenheder fra ind- og udland. Find Samfundsfagsportalen på samfundsfag.alinea.dk Her finder du årsplaner til alle klassetrin og en komplet oversigt over indhold og forløb, som du kan sortere efter kompetenceområderne i samfundsfag og nemt og enkelt finde frem til præcis det forløb, du har brug for.

Side 28  Samfundsfag


Samf

Med Samfundsfagsportalen har du adgang til:

Spot på samfundsfaget Indeholder varierede undervisningsforløb, interaktive opgaver og spotartikler om aktuelle emner.

Flipped Learning til Samfundsfag 47 undervisningsvideoer, der introducerer eleverne for emner som partier og ideologi, medier og økonomi. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.


billedkunst.alinea.dk Billedkunstportalen 1.-5. klasse | Digitalt læremiddel | Udkommer juni 2017 Billedkunstportalen er på vej – glæd dig til sommer! Billedkunstportalen tager udgangspunkt i fagets kompetenceområder samt færdigheds- og vidensmål og kan udgøre det bærende læremiddel i undervisningen. Til alle undervisningsforløb er der både en elev- og lærerversion. Eleverne skal alene og sammen opleve, producere og analysere kunst. Billedkunstportalens mange forskelligartede undervisningsforløb arbejder didaktisk ud fra ideen om, at hver enkelt elev skal udvikle sig kreativt og opnå æstetisk dannelse. Billedkunstportalen henvender sig til undervisere og elever i 1.-2. og 3.-5. klasse.

Side 30  Billedkunst


H&d

håndværkogdesign.alinea.dk Håndværk og design-portalen 4.-7. klasse | Digitalt læremiddel Spændende og inspirerende univers, som giver eleverne de bedste muligheder for at arbejde kreativt og innovativt. I Håndværk og design-portalen veksler eleverne mellem at arbejde kreativt og opbygge færdigheder. Kernen i portalen er designforløbene, hvor eleverne arbejder innovativt og entreprenant med spændende designopgaver. I aktiviteterne lærer eleverne teknikker og færdigheder fra begge de tidligere fag sløjd og håndarbejde. Håndværk og design-portalen indeholder en varieret vifte af videoer, trin-for-trin-beskrivelser og billeder, som giver en afvekslende undervisning. Samspillet mellem aktiviteter og designforløb understøtter læringsprocessen med fokus på håndværksmæssige kompetencer og kreativ udfoldelse. Det hele er samlet i skræddersyede årsplaner, der tager udgangspunkt i Fælles mål.

Alinea 2017  Side 31


engelsk.alinea.dk Engelskportalen 1.-10. klasse | Digitalt læremiddel Engelskportalen er for dig, der vil have let adgang til en række stærke digitale læremidler skræddersyet til hele engelskforløbet i grundskolen. Her får du inspirerende læringsforløb, der tager udgangspunkt i fagets indhold og didaktik, og som inkluderer film, musik, litteratur, kulturmøder og meget mere. Engelskportalen giver dig en kommunikativ undervisning og mulighed for at supplere med nye emner, lave projektarbejde eller sammensætte dit eget materiale. Med Engelskportalen er det nemt at undervisningsdifferentiere, så det gavner alle elever. Øvelserne veksler mellem sproglig aktivitet ved skærmen og i klasserummet, og Cooperative Learning-øvelser inddrager eleverne aktivt og har fokus på, at alle deltager i undervisningen. Engelskportalen er fuldt dækkende, så du kan bruge den som det primære læremiddel i din undervisning eller som et stærkt fagligt supplement. Find Engelskportalen på engelsk.alinea.dk Her finder du årsplaner til alle klassetrin og en komplet oversigt over indhold og forløb, som du kan sortere efter kompetenceområderne i engelsk og nemt og enkelt finde frem til præcis det forløb, du har brug for.

Side 32  Engelsk


Eng

Indskoling 1.-3. klasse

I Engelskportalen Indskoling får du undervisningsforløb til 1.-3. klasse, der giver en god introduktion til det engelske sprog og de bedst mulige læse- og skrivefærdigheder i engelsk. Portalen lukker eleverne ind i et underholdende og farverigt univers med gode historier, leg, spil og sange, der understøtter elevernes selvtillid til at prøve kræfter med det engelske sprog.

Med Engelskportalen Indskoling har du adgang til:

Gekko-engelsk Indskoling Giver eleverne en aktiv og legende start på engelsk gennem rim, remser, sange, sanglege og interaktive kort. Alle tekster er indlæst med autentisk tale.

Superreaders Superreaders er et digitalt bibliotek fyldt med digitale engelskbøger med forskellige sværhedsgrader og emner, der træner eleverne i at forstå det engelske sprog. Eleverne kan få læst teksterne op af en indtalt eller syntetisk stemme.

Alinea 2017  Side 33


Mellemtrin 4.-6. klasse

Engelskportalen Mellemtrin har fokus på solid fagdidaktik. Det betyder, at forløbene er sat i en ramme af målsætning og evaluering, og at du er sikret, at indholdet har indbygget progression, så øvelserne hele tiden bygger videre på den viden, som eleverne løbende tilegner sig. I alle forløb anvender eleverne sproget i meningsfulde sammenhænge, så temaerne bliver vedkommende og på den måde holder eleverne motiverede og engagerede. Forløbene indeholder stor variation i indhold, og fælles for alle forløb er, at de afsluttes med et projekt, hvor eleverne skal anvende det, de har arbejdet med.

Du har også adgang til lytte- og læsetræning i Mix & Match og den digitale ordbog Skoleordbog Engelsk.

Med Engelskportalen Mellemtrin har du adgang til:

Gekko-engelsk Mellemtrin Indeholder varierede undervisningsforløb, kultursider og interaktive opgaver, der holder eleverne motiverede og engagerede og lærer dem det engelske sprog gennem gode historier. Indeholder også træning af sprog og sprogbrug.

Superreaders Superreaders er et digitalt bibliotek fyldt med digitale engelskbøger med forskellige sværhedsgrader og emner, der træner eleverne i at forstå det engelske sprog. Alle tekster er indlæst med syntetisk eller autentisk stemme.

Side 34  Engelsk


Eng

Udskoling 7.-10. klasse

I Engelskportalen Udskoling er der et særligt fokus på temaforløb, der taler ind i elevernes verden som 27 Club, Skateboarding og The Bizarre World of Tim Burton. I Global Issues får du kulturelle forløb med globale temaer, fx On the Run om den aktuelle flygtningeproblematik. Alle forløb i Engelskportalen Udskoling omhandler relevante problematikker og emner og lægger op til elevernes aktive deltagelse i diskussioner.

Med Engelskportalen Udskoling øver eleverne deres sprog, så de bliver fortrolige med det engelske. Der er grammatikøvelser til træning af de hyppigste fejl, og du får samtidig et overblik over den enkelte elevs udvikling. Du og din klasse kan vælge at arbejde med et helt forløb eller at dele klassen op i grupper, som arbejder med hver sin del. På den måde kan et forløb vare fra en uge til en måned.

Med Engelskportalen Udskoling har du adgang til:

Gekko-engelsk Udskoling

Superreaders

Rummer varierede undervisningsforløb, der holder eleverne motiverede og engagerede i undervisningen og lærer dem det engelske sprog gennem gode historier. Indeholder også muligheden for træning i sprog og sprogbrug i Grammatik.

Superreaders er et digitalt bibliotek fyldt med digitale engelskbøger med forskellige sværhedsgrader og emner, der træner eleverne i at forstå det engelske sprog. Alle tekster er indlæst med syntetisk eller autentisk stemme.

Flipped Learning til engelsk 67 undervisningsvideoer om grammatik, udtale og kultur og samfund. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.

Du har også adgang til et hav af artikler, film og musikhits i Updates, prøvetræning i Onlineprøver Engelsk og den digitale ordbog Skoleordbog Engelsk.


tysk.alinea.dk Tyskportalen 5.-10. klasse | Digitalt læremiddel Tyskportalen er for dig, der vil have nem adgang til en række stærke digitale læremidler skræddersyet til tysk. Her får du høj faglighed og inspirerende læringsforløb, der tager udgangspunkt i fagets indhold og didaktik. Med et skarpt fokus på at udvikle elevernes kommunikative færdigheder tilbyder Tyskportalen en god blanding af læringsaktiviteter, der aktiverer hele klassen. Tyskportalen er fuldt dækkende, så du kan bruge den som det primære læremiddel i din undervisning eller som et stærkt fagligt supplement. Find Tyskportalen på tysk.alinea.dk Her finder du årsplaner til alle klassetrin og en komplet oversigt over indhold og forløb, som du kan sortere efter kompetenceområderne i tysk og nemt og enkelt finde frem til præcis det forløb, du har brug for.

Side 36  Tysk


Tys

Mellemtrin 5.-6. klasse

Tyskportalen Mellemtrin tager eleverne med rundt i de tysktalende lande. Her møder de sproget og kulturen gennem didaktiserede forløb og enkle hverdagsord og vendinger sat ind i en sammenhæng. Forløbene inkluderer musik, litteratur, kulturmøder og projektarbejde og veksler mellem sproglig aktivitet ved skærmen og i klasserummet.

Med Tyskportalen Mellemtrin har du adgang til:

Gekko-tysk Mellemtrin

Du har også adgang til den digitale ordbog Skoleordbog Tysk.

Rummer bl.a. varierede temaforløb med forskellige sværhedsgrader, kultursider med kort, fakta og traditioner og spil, lege og bevægelseslege. Eleverne får øvelser i sprog og sprogbrug og de træner ordforråd i bl.a. Glosemaskinen og i opbygning af egen ordbog.

Superreaders Superreaders er et digitalt bibliotek fyldt med digitale tyskbøger med forskellige sværhedsgrader og emner, der træner eleverne i at forstå det tyske sprog. Alle tekster er indlæst med syntetisk eller autentisk stemme.

Alinea 2017  Side 37


Udskoling 7.-10. klasse

At motivere elever i udskolingen kræver indhold med puls og relevans. Derfor tager Tyskportalen Udskoling udgangspunkt i emner, der optager de 13-16-årige elever, og forbereder dem samtidig til den afsluttende prøve. Fx kan eleverne arbejde med krimigenren i Alle liebten Daniela og Gruselgeschichten, eller de kan beskæftige sig med det mere aktuelle emne om flygtninge i kortfilmsforløbet Parvaneh. Eleverne introduceres til tysk musik, litteratur og kultur i de mange forskellige undervisningsforløb og lærer at præsentere, diskutere og argumentere for deres holdning. Alle forløb afsluttes med et projekt, hvor refleksion og formidling er i fokus.

Du har også adgang til et hav af artikler, film og musikhits i Updates, prøvetræning i Onlineprøver Tysk og den digitale ordbog Skoleordbog Tysk.

Med Tyskportalen Udskoling har du adgang til:

Gekko-tysk Udskoling Rummer varierede undervisningsforløb, der holder eleverne motiverede og engagerede i undervisningen og lærer dem det tyske sprog gennem gode historier. Indeholder også muligheden for træning i sprog og sprogbrug i Grammatik.

Flipped Learning til tysk Undervisningsvideoer om grammatik, udtale og kultur og samfund. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.

Superreaders Superreaders er et digitalt bibliotek fyldt med digitale tyskbøger med forskellige sværhedsgrader og emner, der træner eleverne i at forstå det tyske sprog. Alle tekster er indlæst med syntetisk eller autentisk stemme.

Side 38  Tysk


Tys


fransk.alinea.dk Franskportalen 5.-10. klasse | Digitalt læremiddel Franskportalen er et motiverende digitalt læremiddel, der gør det franske sprog levende på nye måder. Portalen rummer didaktiserede forløb med en god blanding af læringsaktiviteter, og eleverne lærer det franske sprog at kende gennem gode historier og interessante emner. Franskportalen dækker hele franskforløbet i grundskolen, og det er oplagt at arbejde med et eller flere forløb i løbet af skoleåret som et supplement til klassens grundsystem. Man kan også dykke mere sporadisk ned i Franskportalen for at træne grammatik og ordforråd, gå på opdagelse i Culture eller finde supplerende læsetekster. Find Franskportalen på fransk.alinea.dk Her finder du årsplaner til alle klassetrin og en komplet oversigt over indhold og forløb, som du kan sortere efter kompetenceområderne i fransk og nemt og enkelt finde frem til præcis det forløb, du har brug for.

Side 40  Fransk


Fra

Med Franskportalen har du adgang til:

Gekko-fransk

Du har også adgang til et hav af artikler, film og musikhits i Updates og prøvetræning i Onlineprøver Fransk til FP 9 i fransk.

Indeholder varierede undervisningsforløb, tekstbibliotek, kultursider, interaktive opgaver og spil, grammatiktræning samt Web 2.0 værktøjer.

Flipped Learning Fransk Undervisningsvideoer om grammatik og udtale. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.

Alinea 2017  Side 41


matematik.alinea.dk Matematikportalen 1.-10. klasse | Digitalt læremiddel Matematikportalen indeholder et bredt udvalg af læremidler til matematikundervisningen, og den giver dig mulighed for at opbygge præcis den didaktik og profil, der giver eleverne den bedste læring. Matematikportalen indeholder læringsforløb fordelt på de faglige emner: Tal og algebra, Geometri og måling og statistik og sandsynlighed, og alle forløb tager udgangspunkt i Fælles Mål. Eleverne får multimodale tilgange til opgavepræsentation og løsning, og opgaverne er mangfoldige: åbne, undersøgende opgaver, der fokuserer på tilegnelse af matematiske kompetencer og masser af selvrettende opgaver til konsolidering og træning. Matematikportalens indhold og struktur gør det nemt for dig at undervisningsdifferentiere til gavn for alle elever. Portalen kan bruges som grundsystem, træningsplatform, evalueringsplatform og ressourcebank. Det hele er samlet ét sted. Find Matematikportalen på matematik.alinea.dk Her finder du årsplaner og en komplet oversigt over indhold og forløb, så du nemt kan sortere og sammensætte efter kompetenceområderne i matematik.

Side 42  Matematik


Mat

Indskoling 1.-3. klasse

Matematikportalen Indskoling giver eleverne den bedste start på matematikken. De introduceres til matematikken gennem fængende illustrationer og fine animationsfilm, der giver en pædagogisk introduktion af fagets faglige pointer. Med udgangspunkt i fagets indhold og didaktik bruges de digitale redskaber til at gøre emnerne dynamiske og levende, og eleverne lærer bl.a. gennem videoer, lyd og spil. I Matematikportalen Indskoling er det enkelt for eleverne at arbejde selvstændigt, og det giver dig mere tid til at vejlede og hjælpe den enkelte elev.

Med Matematikportalen Indskoling har du adgang til:

MaxiMat

Fotomat

Inspirerende læringsforløb, hvor eleverne lærer at arbejde undersøgende med matematikken, dele deres viden og begrunde og argumentere for deres svar.

Digital ressource, hvor eleven producerer sine egne matematikopgaver, som bagefter deles og løses af klassekammeraterne.

CampMat Indskoling Motiverende træningsunivers, hvor eleverne kan træne på egen hånd i individuelt tempo. CampMat tilpasser sig elevens niveau, så de får opgaver, der ligger i zonen for nærmeste udvikling. Læs mere om CampMat på side 4-5.


Mellemtrin 4.-6. klasse

Matematikportalen Mellemtrin skruer op for elevernes begrebsforståelse og demonstration af viden og færdigheder. Her fortsætter grundprincippet om, at eleverne skal begrunde, argumentere for løsninger og demonstrere deres begrebsforståelse, og princippet om, at et facit ikke altid er nok, fastholdes hele vejen gennem alle forløb. Undersøgelser og eksperimenter spiller en større rolle i udviklingen af elevernes matematiske kompetencer, og elevernes grundlæggende færdigheder konsolideres.

Med Matematikportalen Mellemtrin har du adgang til:

MaxiMat Inspirerende læringsforløb, hvor eleverne lærer at arbejde undersøgende med matematikken. De lærer at dele deres viden og begrunde og argumentere for deres svar.

CampMat Mellemtrin Motiverende træningsunivers, hvor eleverne kan træne på egen hånd i individuelt tempo. CampMat tilpasser sig elevens niveau, så de får opgaver, der ligger i zonen for nærmeste udvikling. Læs mere om CampMat på side 4-5.


Mat

Udskoling 7.-10. klasse

Matematikportalen Udskoling lægger afgørende vægt på, at eleverne lærer at begrunde deres svar og demonstrere deres begrebsforståelse frem mod prøven. Eleverne får for alvor mulighed for at undersøge feltet, hvor teori møder virkelighed. Deres forståelse af matematikken i hverdagen udvides og motiverer eleverne. Med Matematikportalen Udskoling styrker du dine elever i at blive selvstændige og selvskabende. Sådan får de det bedste afsæt til både den skriftlige og mundtlige prøve. Samspillet mellem kompetencer, viden og færdigheder er velfunderet, og fagligheden er høj.

Med Matematikportalen Udskoling har du adgang til:

MaxiMat Inspirerende læringsforløb, hvor eleverne bliver lærer at arbejde undersøgende med matematikken. De lærer at dele deres viden og begrunde og argumentere for deres svar.

Flipped Learning 35 undervisningsvideoer fordelt på de faglige emner i matematik. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.

Du har også adgang til digital prøvetræning i Onlineprøver Matematik.


biologi.alinea.dk Biologiportalen 7.-9. klasse | Digitalt læremiddel Biologiportalen er et digitalt grundsystem, der har skarpt fokus på faglig dybde og formidling, og som sikrer en tydelig faglig progression. De flotte og inspirerende forløb dækker biologiundervisningen fuldt ud, og derudover er der rig mulighed for at belyse biologien gennem samfundsfaglige, etiske og bæredygtige aspekter. Portalen indeholder 22 biologifaglige forløb, 8 fællesfaglige forløb og et metodeforløb. Alle er udarbejdet, så elevernes naturlige nysgerrighed stimuleres, og de motiveres til fordybelse indenfor både undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Biologiportalen skaber helhed og variation og understøtter en differentieret naturfaglig undervisning. Eleverne løser opgaver i deres eget tempo, og aktiviteterne styrker elevernes naturfaglige kompetence. Supplerende tekster og Fokustekster med aktuelle nyheder inden for faget udfordrer de stærke elever eller fungerer som appetitvækkere for hele klassen. Biologiportalen er fuldt dækkende. Find Biologiportalen på biologi.alinea.dk Her finder du årsplaner til alle klassetrin og en komplet oversigt over indhold og forløb, som du kan sortere efter kompetenceområderne i biologi og nemt og enkelt finde frem til præcis det forløb, du har brug for.

Side 46  Biologi


Bio

Med Biologiportalen har du adgang til:

Biologifokus Digitalt grundsystem med inspirerende faglige tekster med film, animationer, billeder og interaktive opgaver, der opfylder forenklede Fælles Mål. 8 fællesfaglige forløb og et metodeforløb om udvikling af naturfaglig kompetence.

Du har også adgang til prøvetræning i Onlineprøver Biologi og det digitale skoleatlas Top Maps, der indeholder 182 kort.

Flipped learning Biologi 54 undervisningsvideoer, der spænder fra celler og vand over økologi til den fællesfaglige prøve. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.

Alinea 2017  Side 47


geografi.alinea.dk Geografiportalen 7.-9. klasse | Digitalt læremiddel Geografiportalen er et digitalt grundsystem, der styrker dine elevers naturfaglige kompetence og almendannelse gennem fagtekster og aktiviteter, samt giver et solidt fundament for refleksion og perspektivering om fx bæredygtighed og globalisering. Portalen indeholder 21 geografifaglige forløb, 8 fællesfaglige forløb og et metodeforløb. Den er opbygget, så det er nemt at differentiere undervisningen, og eleverne kan løse opgaver i deres eget tempo og få øjeblikkelig respons på dem i de selvvaliderende opgavetyper. Forløbene består af inspirerende faglige tekster, film, animationer og interaktive opgaver – og en masse praktiske aktiviteter og eksperimenter væk fra skærmen. Supplerende tekster og Fokustekster med aktuelle nyheder inden for faget giver god udfordring for de stærke elever eller kan bruges som appetitvækkere for hele klassen. Geografiportalen er fuldt dækkende. Find Geografiportalen på geografi.alinea.dk Her finder du årsplaner til alle klassetrin og en komplet oversigt over indhold og forløb, som du kan sortere efter kompetenceområderne i geografi og nemt og enkelt finde frem til præcis det forløb, du har brug for.

Side 48  Geografi


Geo

Med Geografiportalen har du adgang til:

Geografifokus

Du har også adgang til prøvetræning i Onlineprøver Geografi og det digitale skoleatlas Top Maps, der indeholder 182 kort.

Digitalt grundsystem. Inspirerende faglige tekster, animationer og interaktive opgaver, der opfylder forenklede Fælles Mål. 8 fællesfaglige forløb og et metodeforløb om udvikling af naturfaglig kompetence.

Flipped learning Geografi 14 undervisningsvideoer om fx pladetektonik, demografi og klima. Med det digitale videobibliotek får eleverne et varieret input og mulighed for at dykke endnu dybere ned i et emne. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.

Alinea 2017  Side 49


fysik-kemi.alinea.dk Fysik-kemiportalen 7.-9. klasse | Digitalt læremiddel Fysik-kemiportalen er et digitalt grundsystem, der er fuldt didaktiseret og opbygget, så det er fleksibelt for både dig og dine elever. Du kan bruge de færdige forløb, som de er, eller du kan sammensætte dine egne, så de passer til netop dine elever. Portalen indeholder 29 faglige forløb, heriblandt 2 forløb om kodning, med inspirerende faglige tekster, film, animationer og interaktive opgaver samt en masse eksperimenter og praktiske aktiviteter væk fra skærmen som fx forsøg, ekskursioner og debatoplæg. Derudover indeholder Fysik-kemiportalen 8 fællesfaglige forløb og et metodeforløb om udvikling af naturfaglig kompetence. Til alle forløb hører Videnstjek, som er et evalueringsværktøj, der kan bruges før, under og efter arbejdet med et forløb. Videnstjek består af tre dele (Begrebskort, Tip en 12’er og Refleksion) som sikrer, at eleven både får trænet fagbegreber og reflekteret over nye aspekter om det enkelte emne. Fysik-kemiportalen er fuldt dækkende. Find Fysik-kemiportalen på fysik-kemi.alinea.dk Her finder du årsplaner til alle klassetrin og en komplet oversigt over indhold og forløb, som du kan sortere efter kompetenceområderne i fysik-kemi og nemt og enkelt finde frem til præcis det forløb, du har brug for.

Side 50  Fysik/kemi


F/K

Med Fysik-kemiportalen har du adgang til:

Fysik-kemifokus Digitalt grundsystem. Inspirerende faglige tekster, film, animationer og interaktive opgaver, der opfylder forenklede Fælles Mål. 8 fællesfaglige forløb og et metodeforløb om udvikling af naturfaglig kompetence.

Flipped learning Fysik-kemi 42 undervisningsvideoer om fx det periodiske system, metaller og organisk kemi. Med det digitale videobibliotek får eleverne et varieret input og mulighed for at dykke endnu dybere ned i et emne. Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.

Du har også adgang til det digitale skoleatlas Top Maps, der indeholder 182 kort.


Fællesfaglighed, faglig dybde og formidling I Biologiportalen, Geografiportalen og Fysik-kemiportalen har du adgang til 8 fællesfaglige forløb og et metodeforløb om udvikling af naturfaglig kompetence. De fællesfaglige forløb øger elevernes forståelse af, hvordan de forskellige fag spiller sammen og forbereder til den fællesfaglige prøve. Forløbene bidrager desuden til elevernes almene dannelse og udviklingen af naturfaglig kompetence indenfor de fire kompetenceområder; undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Metodeforløbet Naturfaglig kompetence understøtter elevernes udvikling af naturfaglig kompetence gennem alle tre år i både biologi, fysik/kemi og geografi. Med konkrete eksempler guides eleverne gennem de fire kompetenceområder, og lærer samtidig at udarbejde problemstillinger og arbejdsspørgsmål, så de er klar til den fællesfaglige prøve. Som lærer får du gode råd til organisering af samarbejdet i naturfagsteamet samt vejledning om progression i det faglige indhold, i arbejdet indenfor kompetenceområderne og i arbejdet med problemstillinger og arbejdsspørgsmål. Desuden finder du gode råd og vejledning om din forberedelse til den fællesfaglige prøve.

Fællesfaglige forløb i portalerne Naturfaglig kompetence

7.-9. klasse

Lyn og torden

7. klasse

Fotosyntese og respiration

7. klasse

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

7. klasse

Energi nok til alle

8. klasse

Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

8. klasse

Bæredygtig produktion

8. klasse

Strålings indvirkning på organismers levevilkår

9. klasse

Mad nok til alle

9. klasse

Alinea 2017  Side 53


MØD DIN LÆREMIDDELKONSULENT Vores konsulenter kender grundskolen og kan med deres indgående kendskab til både trykte og digitale læremidler vejlede dig til det rigtige valg. Ønsker du en uforpligtende introduktion til nogle af vores digitale læremidler, eller har du svært ved at komme i gang, så tag fat i din lokale læremiddelkonsulent. Bestil et besøg i dag, og hør, hvordan vores digitale løsninger kan styrke din undervisning.

Sjælland og Øerne Eva Stokholm Eva er din læremiddelkonsulent på Sjælland. Hun har mange års erfaring inden for digitale læremidler og finder nemt den bedste løsning til lige præcis din skole eller kommune.

Kontakt Eva på: +45 25 27 77 08 est@alinea.dk

Eva er din konsulent i følgende kommuner: Albertslund, Bornholm, Brøndby, Faxe, Frederiksberg, Gentofte, Grønland, Guldborgsund, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Holbæk, Ishøj, København, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Rudersdal, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg.

Tori Slættalid Tori er ekspert på matematik og Flipped Classroom. Han har base på Sjælland, men kommer oprindeligt fra Færøerne. Han er uddannet folkeskolelærer og har en kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling fra AAU. Tori er din konsulent i følgende kommuner: Allerød, Ballerup, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Helsingør, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Kalundborg, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Ringsted, Rødovre, Slagelse, Tårnby, Vallensbæk.

Side 54  Mød din læremiddelkonsulent

Kontakt Tori på: +45 51 16 58 13 tsl@alinea.dk


Digitale læremidler 2017  

Alineas fagkatalog for digitale læremidler 2017

Digitale læremidler 2017  

Alineas fagkatalog for digitale læremidler 2017