Digitale læremidler - Katalog 2021

Page 1

Digitale læremidler Katalog 2021

Gå til dine digitale læremidler via minside.alinea.dk Enkelt og overskueligt – alle adgange samlet på ét sted!

Digital_Katalog_2021_cover.indd 1-2

22.12.2020 11.14


Har du brug for mere viden? Vil du vide mere om vores læremidler, er du velkommen til at tage kontakt til en af vores læremiddelkonsulenter. De står altid klar til at vejlede om alt fra indkøb og priser til implementering, og de kommer gerne på besøg på din skole.

Jylland og Fyn Læremiddelkonsulent Mie Brøner Thomsen Mie er din konsulent i følgende kommuner: Assens, Billund, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Kerteminde, Kolding, Langeland, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odder, Ringkjøbing-Skjern, Struer, Svendborg, Sydslesvig, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Ærø, Aabenraa

Kontakt Mie på: +45 22 11 66 66 mie@alinea.dk

Eva Aarris Späth Eva er din konsulent i følgende kommuner: Brønderslev, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Fredericia, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Jammerbugt, Lemvig, Læsø, Morsø, Norddjurs, Randers, Rebild, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg, Aarhus

Kontakt Eva på: +45 40 11 41 74 esp@alinea.dk

Implementeringskonsulent Steen Honoré Implementeringskonsulent i alle kommuner i Jylland og på Fyn Steen hjælper jer godt i gang med Alineas digitale læremidler. Det foregår på jeres skole, og det er gratis.

Digital_Katalog_2021_cover.indd 3-4

Kontakt Steen på: +45 51 16 45 36 sth@alinea.dk

21.12.2020 19.48


Indhold MODULER Onlineprøver

→8

Camp

→ 10

Denførstelæsning.dk

→ 12

Villeby

→ 13

Gorilla

→ 14

Koncentrat

→ 15

Superbog.dk og Superreaders.dk

→ 16

PS Praktisk Sprog

→ 17

i-bog

→ 18

PORTALER Funktioner

→ 20

Forstå.dk

→ 26

Dansk

→ 28

10. klasse

→ 30

Matematik

→ 32

Fremmedsprog

→ 34

Natur/teknologi

→ 36

Biologi

→ 37

Geografi

→ 38

Fysik/kemi

→ 39

Teknologiforståelse

→ 40

Historie

→ 42

Samfundsfag

→ 44

Kristendomskundskab

→ 46

Idræt

→ 48

Musik

→ 49

Håndværk og design

→ 50

Billedkunst

→ 51

Madkundskab

→ 52

Valgfag

→ 54

Overblik: alle digitale læremidler

→ 56

Mød din læremiddelkonsulent

→ 58

3

Digital_Katalog_2021_content.indd 3

21.12.2020 19.15


Vi har en masse nyheder til dig! I dette katalog finder du portaler til alle fag og alle klassetrin. Du finder også moduler, som du kan supplere din undervisning med: træningsportaler, frilæsning og onlineprøver. Vores helt nye Teknologiforståelsesportal klæder eleverne på til at blive bevidste brugere og udviklere af digitale artefakter. Eleverne koder robotter, designer matematik­ spil, går i dybden med fake news og medier – og meget mere! Læs mere på side 40-41

Lad elevernes kreativitet blomstre med Alineas nye valgfagsforløb.wVores forløb til valgfag giver metoder, værktøjer og viden; de vigtige elementer, der gør eleverne i stand til at være produktive og skabende. Læs mere på side 54-55

Er du på jagt efter aktuelle og samfundsrelevante forløb, som ruster dine elever til at forstå verden omkring dem? Fortså.dk giver eleverne de bedste muligheder for at gøre en forskel og være medskabere af det samfund, de er en del af.

FRIT TILGÆNGELIGT FOR ALLE

Læs mere på side 26-27

4

DIGITALE LÆREMIDLER

Digital_Katalog_2021_content.indd 4

21.12.2020 19.15


Med Onlineprøver kan eleverne vænne sig til prøve­ situationen, forberede sig til afgangsprøven og lære egne styrker og svagheder at kende. Som noget nyt har vi også diktater og læseprøver til mellemtrinnet. Læs mere på side 8

Nu kan du prøve CampTysk - og CampEngelsk, som er klar til udskolingen! Du kan glæde dig til at give dine elever mulighed for at arbejde med sproget på et utal af måder, og du kan være sikker på, at de kommer omkring alt dét, de har brug for. CampOrd er et nyt læremiddel til under­ visningen af ordblinde elever og elever med fonologiske vanskelig­ heder, hvor lydering og tapping er i fokus. Læs mere om Camp på side 10-11

Det er nemt at komme i gang Har du brug for en ekstra hånd til at komme i gang med at bruge portalerne i din undervisning? Vi står altid klar til at hjælpe dig og dine kolleger der, hvor I er. Skriv til os på info@alinea.dk

5

Digital_Katalog_2021_content.indd 5

21.12.2020 19.15


Altid gratis forløb Slip for prøve­ abonnement Hurtigt og nemt I Alineas fagportaler finder du altid gratis forløb, som du og dine elever kan bruge direkte i undervisningen. Og det er nemt at bruge dem. Du behøver ikke at oprette et prøve­abonnement. Du skal bare logge på med dit UNI-Login, og så har du fuld adgang til alle gratis forløb. Gratis, men gedigent Vores forløb er gennemarbejdede og bruger­ venlige med et væld af varierede opgaver, digitale ressourcer og høj faglighed.

1. 2. klasse

2. 3. klasse

2. klasse

Skriv argumenterende

Miniværk: Farfar Flottenhejmer sætter fut i fejemøget

The Body

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 15,5 lektioner

→ ca. 9,5 lektioner

6. 7. klasse

2. klasse

4. klasse

Poetry Please

Jesus fortalte historier

Hvad vil det sige at tro?

→ ca. 9,5 lektioner

→ ca. 4,5 lektioner

→ ca. 5,5 lektioner

2. klasse

2. 3. klasse

7. klasse

Murermester Madsen bygger

Talmønstre

Forurening og miljø

→ ca. 16 lektioner

→ ca. 11,5 lektioner

→ ca. 7,5 lektioner

8. klasse

X. klasse

X. klasse

Kommunikation

lorem ipsum…

lorem ipsum…

→ ca. 4 lektioner

→ ca. XX lektioner

→ ca. XX lektioner

Vi tilføjer hele tiden nyt I øjeblikket har vi over 60 gratis forløb til dig i vores portaler. Hvert skoleår lægger vi nye forløb op, så der er gode chancer for at finde noget, der passer til dig og dine elever.

Du finder gratisforløbene på fagportalerne

6

DIGITALE LÆREMIDLER

Digital_Katalog_2021_content.indd 6

21.12.2020 19.15


Moduler Supplér din undervisning med vores digitale moduler til blandt andet grammatik- og matematik­ træning samt prøveforberedelse. Find digitale moduler til dine fag på de næste sider.

Digital_Katalog_2021_content.indd 7

21.12.2020 19.15


Klæd dine elever på til afgangsprøven Onlineprøver er et stærkt redskab, der giver dig overblik, samtidig med at dine elever får hurtig respons, indblik i eget niveau og træning i at gå til prøver.

Onlineprøver 3.-9. klasse | Digitalt læremiddel Med Onlineprøver kan eleverne vænne sig til prøvesituationen, forberede sig til afgangsprøven samt lære egne styrker og svagheder at kende. Onlineprøverne er ikke blot et prøve­ materiale, men også et undervisningsmateriale.

Som lærer har du adgang til resultaterne, så du kan få et overblik over både klassens og de enkelte besvarelser. Det giver dig mulighed for at vurdere, hvor der skal sættes ind før afgangsprøven.

Elevernes opgaver rettes automatisk, og når en prøve er afleveret, får eleven øjeblikkelig tilbagemelding om, hvilke opgaver der er korrekt besvaret. Eleven kan eventuelt også få karakter for prøven.

Onlineprøverne gør det nemt for dig at tilpasse undervis­ ningen i klassen og til den enkelte elevs behov.

Til dansk

Til biologi, geografi, fysik/kemi, matematik, engelsk, tysk og fransk

3.-9. klasse | Digitalt læremiddel På mellemtrinnet hjælper diktater og læseprøver eleverne med at træne og få et overblik over deres fremgang i de forskellige discipliner. I udskolingen kan eleverne øve sig på læse- og retskrivningsprøven og blive klogere på deres egne stærke og svage sider.

7.-9. klasse | Digitalt læremiddel Du finder fulde testsæt til fagene svarende til den skriftlige del af 9. klasses afgangsprøve. Du kan selv til- og fravælge spørgsmål, så eleverne testes i præcis de områder, de har været igennem i undervisningen, uanset hvilket klassetrin du bruger onlineprøverne på.

8

MODULER

Digital_Katalog_2021_content.indd 8

21.12.2020 19.15


– og giv dem en god oplevelse!

Digital_Katalog_2021_content.indd 9

21.12.2020 19.15


Træn dine elever b Træning er et vigtigt fundament for læring. Den støtter udviklingen af faglige færdigheder, styrker hukommelsen og øger selvtilliden.

CampOrd 3.-6. klasse | Digitalt læremiddel CampOrd er et digitalt læremiddel til grundskolens ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Med lære­ midlet får du helt nye muligheder i din undervisning af ordblinde elever, og samtidig videreføres den kendte struktur, progression og de velafprøvede strategier fra serien Ord. En gennemgående strategi i CampOrd er derfor tapping, hvor eleven bruger fingerbevægelser til at fastholde bog­ stavernes lyde og samle dem til stavelser og ord. Opgaverne i CampOrd har lyd og lytning som omdrejnings­ punkt. Eleverne arbejder derfor indgående med lydering, hvor de kobler de hørte lyde og ord med bogstaver.

Læremidlet rummer en imponerende mængde opgaver, og der er dermed god mulighed for at skabe den nødvendige overindlæring hos eleverne. CampOrd kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og henvender sig i særlig grad til de elever, som testen placerer i gul eller rød kategori. Du kan bruge CampOrd som selvstændigt læremiddel – eller som supple­ ment til ordblindematerialet Ord for at skabe den optimale læringssituation. CampOrd er udviklet af ordblindeeksperterne Mikael Højbjerg og Thomas Mose fra Ordblindetræning.

CampStavning

CampMat

3.-9. klasse | Digitalt læremiddel

1.-6. klasse | Digitalt læremiddel

Med CampStavning får du alt, hvad du skal bruge til at give dine elever succes med stavning, tegnsætning og grammatik: et flot, motiverende univers med spilelementer, der gør det sjovt at lære at stave, og træning på elevens eget faglige niveau, så alle oplever udvikling og succes.

Når dine elever skal træne de matematiske færdigheder, skal det være på en intelligent måde, og det må også gerne være sjovt og motiverende! Begge dele finder du i det digitale træningslæremiddel CampMat.

Eleverne staver blandt andet med udgangspunkt i ordenes byggeklodser, morfemer, og vil opleve, at selv lange og ind­ viklede ord bliver lettere at skrive. CampStavning har mere end 20.000 opgaver, så eleverne vil opleve stor variation i træningen. Et overskueligt dashboard giver dig overblik over både klassens og den enkelte elevs niveau og udvikling. CampStavning er udviklet af de erfarne forfattere til blandt andet stavematerialet Stavevejen, Marianne og Mogens Brandt Jensen.

10

I CampMat er der over 12.000 opgaver. Men dine elever skal ikke løse dem alle. Vi har sat en individuel GPS på hver elevs læringssti, så eleven altid bliver præsenteret for opgaver på et passende fagligt niveau, på den rigtige måde og i et passende antal og tempo. CampMat er udviklet med elever og indeholder derfor motiverende spilelementer. Undervejs møder de korte instruktionsfilm, der hjælper til at udvikle gode tælleog regnestrategier. Som lærer kan du hele tiden følge klassens og den enkelte elevs arbejde og progression.

MODULER

Digital_Katalog_2021_content.indd 10

21.12.2020 19.15


r bomstærke– tag på NYHED

Camp!

CampEngelsk til mellemtrinnet

CampEngelsk til udskolingen

5.-7. klasse | Digitalt læremiddel

7.-9. klasse | Digitalt læremiddel

CampEngelsk træner elevernes sproglige færdigheder. Under træningen møder de korte instruktionsfilm og sproglige regler, der støtter og udvikler deres sprogbrug og sprog­ forståelse. Alle opgaverne er formuleret og struktureret med udgangspunkt i Fælles Mål, og med de mange varierede opgaver kan eleverne arbejde med alle de centrale områder, så du kan være sikker på, at dine elever får det bedste sproglige fundament.

Nu er CampEngelsk udviklet til udskolingen. Du kan glæde dig til at give dine elever mulighed for at arbejde med sproget på et utal af måder, og du kan være sikker på, at de kommer omkring alt dét, de har brug for.

CampEngelsk er meget overskueligt og derfor nemt at bruge for både dig og dine elever. Med Elevernes svar bliver hver gang analyseret, og de får præcis den feedback og de opgaver, der passer til dem og som gør, at de lærer bedst.

NYHED

CampTysk 7.-9. klasse | Digitalt læremiddel

Der er over 30 emner og mere end 2.500 spørgsmål, hvor dine elever kan arbejde med netop de sproglige områder, som de synes kan være svære. Som lærer kan du følge dine elevers resultater, og du ved, at de altid bliver hjulpet undervejs med vigtige sproglige regler og hints. Svarer eleverne forkert på spørgsmål, får de præcist den feedback, der betyder, at de kommer videre. CampEngelsk til udskolingen gør dine elever klar til afgangs­ prøven. De trænes bl.a. i brugen af ordbog, sproglige fald­ gruber som udsagnsordenes bøjninger og møder opgaver, der er direkte inspireret af dem, de møder til prøven i 9. klasse. CampEngelsk er udviklet af forfatterne Cathrine Høffner og Lise Schmidt.

CampTysk er den hjælpende hånd, der gør, at dine elever nemmere får styr på sproget, samtidig med at de synes, at det er sjovt. Når eleverne bruger CampTysk, træder de ind i et fagligt og motiverende univers, hvor de træner de centrale sprog­ færdigheder inden for temaerne sprogligt fokus, lytning og læsning. Eleverne er aldrig på egen hånd. Til alle emner er der korte instruktionsfilm og letforståelige tekster, der støtter og udvider deres sprogforståelse. Det betyder, at eleverne kan være på deres specifikke niveau, og at de får den nødvendige støtte for at kunne komme videre. Alle opgaver er formuleret og struktureret med udgangs­ punkt i Fælles Mål, så du kan være sikker på, at dine elever får det bedste sproglige fundament. CampTysk er udviklet af Cornelia Cohn, Maria Louise Ulrich og Lene Stisen.

Digital_Katalog_2021_content.indd 11

21.12.2020 19.15


Ida og Emil på skærmen Denførstelæsning.dk 0.-2. klasse | Digitalt læremiddel Denførstelæsning.dk bygger på samme metode og læringssyn som de kendte bøger i serien, men tilbyder nye opgaver og læringsspil, der både understøtter arbejdet med afkodning, læseforståelse, stavning og skrivning. Eleverne arbejder hele tiden ud fra det niveau, de er på, og i deres eget tempo, så det føles let at lære – og de kommer først videre, når de har fået succes på det pågældende niveau. Det giver et nemt og sikkert redskab til løbende at evaluere, om eleverne når deres individuelle mål.

12

MODULER

Digital_Katalog_2021_content.indd 12

21.12.2020 19.15


Besøg byen, der gør træning til en leg Villeby 0.-6. klasse | Digitalt læremiddel I Villeby møder dine elever et farverigt og indtagende univers, der gør træningen til en leg. Lad blandt andre Sara, Emre og direktør Salami hjælpe dine elever til faglig forståelse gennem sjove faglige træningsspil, sange, faktatekster, videoer og meget mere. Opgaver og aktiviteter er intuitive og legende og leder eleverne gennem arbejdet med de fundamentale begreber inden for det enkelte fag. Brug Villeby i din undervisning, når dine elever har brug for at træne fagets fundamentale begreber uafhængigt af bogsystemer og niveau, og håndpluk de elementer, der passer til netop din undervisning.

Villeby dækker fagene: → Dansk → Matematik → Engelsk → Tysk → Fransk → Natur/teknologi → Historie → Kristendomskundskab → Idræt → Musik → Billedkunst → Madkundskab

Villeby har 5.000 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene, så du får et solidt fundament til en varieret undervisning.

MODULER

Digital_Katalog_2021_content.indd 13

13

21.12.2020 19.15


Bliv mester i multimodalitet Gorilla 3.-6. klasse | Digitalt læremiddel Gorilla er et digitalt læremiddel til dansk, der hjælper dig og dine elever med at få overblik over de mange forskellige multimodale udtryksformer. Ud fra de tre vinkler LITTERATUR, FAGTEKSTER og MEDIER præsenteres eleverne for en spæn­ dende variation af multimodale tekster, som er håndplukket fra ny nordisk børnelitteratur, nyskrevne fagtekster og vedkommende medier.

Gorilla kommer omkring alle fire kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling og Kommunikation. Der er en indre sammenhæng og progression mellem alle forløb, så det er nemt og overskueligt for dig at planlægge din under­ visning. Med Gorilla får eleverne det bedste udgangspunkt for at være kreative og undersøgende og dermed udbygge deres kompetencer.

I en række skræddersyede forløb lærer eleverne at læse og fortolke tekster, som er sat sammen af forskellige modaliteter, fx skrift, billeder, lyd, film og grafik. Og når eleverne selv producerer multimodale tekster, er det med en bevidsthed om, hvordan de forskellige modaliteter spiller sammen. Forløbene i Gorilla skaber motivation og engagement gennem tekster og emner, som er i øjenhøjde med eleverne. Fx arbejder eleverne med YouTube, Anders Matthesens produktioner og tekster om Harry Potter- og Star Wars-universerne. Forfattere: Trine May og Lisa Gardum Andersen

Udvalgte forløb 3. 4. klasse

5. 6. klasse

5. 6. klasse

5. 6. klasse

Alene og sammen

Ultra Nyt

Star Wars og Harry Potter – to universer

Podcast – historier i ørerne

→ ca. 14,5 lektioner

→ ca. 12,5 lektioner

→ ca. 12 lektioner

→ ca. 21 lektioner

14

MODULER

Digital_Katalog_2021_content.indd 14

21.12.2020 19.15


Nyheder, der er til at forstå Koncentrat 7.-10. klasse | Digitalt læremiddel Et nyhedsmedie til en højaktuel undervisning i udskolingen skrevet af journalister. Det er overbliksjournalistik, der koger en kompleks verden ned i et friskt og let forståeligt format. Hver uge får du og dine elever nye, højaktuelle artikler og forløb, der giver indsigt i nære og globale problemstillinger. Emnerne spænder fra den store verdens klimaforandringer og konflikter til det nære og svære ungdomsliv med dets spørgs­ mål om alt fra p-piller til kønsidentitet. Der er altid aktiviteter knyttet til artiklerne, og de kan altid anvendes på tværs af flere fag. Forløbene er designet til at vare op til to lektioner inden for primært dansk, samfundsfag og historie og giver dig mulighed for at undervise i de vigtigste begivenheder, mens de sker.

WORKSHOP: → Mediernes magt – Magt over medierne En journalist fra Koncentrat underviser ele­ verne i at forstå medierne. Gennem arbejdet med både traditionelle nyhedsmedier og sociale medier lærer de, hvordan medierne har magt, og hvordan de forskellige typer af medier indvirker på hinanden. Når eleverne forstår medierne, kan de navigere i vinkling af budskaber og lære at bruge dem til eget formål. Book en workshop på alinea.dk/workshop-koncentrat

Udvalgte forløb 7. 8. 9. klasse

7. 8. 9. 10. klasse

7. 8. 9. 10. klasse

7. 8. 9. 10. klasse

Sexisme handler ikke om sex

(Uge 46) Ugen Ultrakort

Fra verdenskrig til verdensmål

Skal vi skilte med fortidens slavehandel?

→ ca. 2 lektioner

→ ca. 1 lektioner

→ ca. 1 lektioner

→ ca. 1 lektioner

MODULER

Digital_Katalog_2021_content.indd 15

15

21.12.2020 19.16


Gode læseoplevelser digitalt

Hold øje med Superbog.dk og Superreaders.dk, der i 2021 kommer i nye, opdaterede udgaver

Superbog.dk 0.-6. klasse | Digitalt læremiddel Superbog.dk er et onlinebibliotek med over 350 letlæselige bøger, der på en nem og sjov måde lader elever i 0.-6. klasse styre egen læsning og dele den med andre. Eleverne præsen­ teres for relevante og spændende letlæsningsbøger – enten udvalgt af læreren eller foreslået på baggrund af elevens foretrukne emner. Biblioteket bliver hele tiden udvidet med nye spændende titler.

Superbog.dk indeholder videoklip med præsentationer af udvalgte forfattere og deres tanker om, hvordan det er at være forfatter. Superbog.dk hjælper med at huske, hvilken bog dine elever er i gang med, og hvor langt de er kommet. Eleverne kan nemt gemme deres yndlingsbøger under favoritter, så de altid kan læse dem igen.

Læsningen suppleres med interaktive opgaver og boganmel­ delser, som eleverne skriver og deler med hinanden.

Superreaders.dk 1.-10. klasse | Digitalt læremiddel Superreaders.dk er et onlinebibliotek med over 200 digitale bøger til engelsk, tysk og fransk. Her er masser af gode historier til 1.-10. klasse eller til fritidslæsning. Biblioteket bliver hele tiden udvidet med nye spændende bøger.

Superreaders.dk hjælper med at huske, hvilken bog dine elever er i gang med, og hvor langt de er kommet. Eleverne kan nemt gemme deres yndlingsbøger under favoritter, så de altid kan læse dem igen.

Bøgerne er inddelt efter sprog, serie, emne og niveau. Eleverne kan læse bøgerne på både computer og tablet, og så kan de få teksterne læst op af en indtalt eller syntetisk stemme. Læsningen suppleres med interaktive opgaver og boganmeldelser, som eleverne skriver og deler med hinanden.

Som lærer har du adgang til en lærerside med en række værktøjer. Du kan fx vælge, hvilke bøger dine elever skal have adgang til, og hvilke de skal læse. Du kan tjekke deres opgave­ svar og boganmeldelser, og du kan sende beskeder til hele klassen.

ENGELSK

Hea

1 Food boa

In groups o Which type

Johan kunne godt lide dyr. Han kiggede tit på dem hos dyrehandleren.

Så Johan besluttede sig for at smugle dyr. Han fyldte hele sit værelse op med dyr. Johans virkelige hændelser er sjove og sorte historier fra Johans verden, hvor han både springer ud som dyresmugler og stokketyv. Johan er også uheldig. Han brækker både en finger og bliver boret i nerverne.

LET-tal: 13

ALINEA

9 788723 513625 www.alinea.dk

EMIL BLICHFELDT & TOM KRISTENSEN

This is a moving account of the life of the black slave, Uncle Tom, and his struggle to find good in the face of enormous cruelty and suffering. It brought the harsh reality of slavery on the cotton plantations of the Deep South into the homes of all Americans. The book was the bestselling novel of the nineteenth century.

ALINEA

The Adventures of

Snigskytten står med ryggen til. Kuglerne flyver fra hans

Han flyver hen ad gulvet. Men han bliver ikke liggende. Han er på benene med det samme igen. Vender sig og

Nasim ligner en helt almindelig dreng – men det er han ikke. Han fragter vigtig information mellem klanerne.

D EA ER

ER

OVERLEVERNE 07/03/16 13.34

KENNETH JAKOBSEN BØYE

Pip giver Otto en lammer. „Av,“ siger Otto. „Din tøs,“ siger Pip og giver ham et puf. Pip er vild med Otto. Og Otto er vild med fodbold. Kalle er bare dum. Hvad tror du der sker?

9788723530714_omslag.indd 3

JOHAN DECKMANN

13/09/2018 09.26

·

D

S

9 788723 505972

ASY R ·E

skyder mig to gange i maven.

www.easyreaders.eu

OVERLEVERNE

afledning virkede. Jeg rammer ham i ryggen. Hårdt.

UNCLE TOM’S CABIN

9 788723 530714 Lix-tal: 19

pistol. Han skyder mod det ødelagte loftsvindue. Kiras

Huckleberry Finn

9788723513625_omslag.indd All Pages

HARRIET BEECHER STOWE UNCLE TOM’S CABIN

EMIL BLICHFELDT

LIX: 7

THE RU 1. You 2. Every extra a. g b. b c. p 3. Whe abou chec a. If fi b. If d c. If 4. If yo poin don’

Han ville have alle dyrene. Men det ville Johans mor ikke.

Læs også: Gloria løber væk

LASSICS

Play a game healthy. You scoreboard

KENNETH JAKOBSEN BØYE

MARK TWAIN THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN

Gry får en pony

Gry får en pony

MARK TWAIN

Gry har snart fødselsdag. Hun ønsker sig en hest. Ikke andet.

JOHAN DECKMANN

Birgitte Bregnedal

Gry elsker heste. Hendes far har en hest. Den hedder Rosa.

young boy’s voyage down story of adventure, rich sire for freedom. Huck meets ey begin their exciting river wo boys meet all kinds

Birgitte Bregnedal

Det gør ham til et mål for fjender, så han er parat til at slå igen. En dag møder han den mystiske hacker Kira, som fra starten giver Nasim

27/11/2018 10.35

problemer. Sammen må de flygte fra en fjende, der er stærkere end noget, de har oplevet før.

9 788723 525123

Digital_Katalog_2021_content.indd 16 Lix-tal: 20

ISBN 978-87-23-522061

EASY CLASSICS A B C D

9 788723 522061 Lix-tal: 7

Let-tal: 12

(A2,CEFR) (A2,CEFR) (B1,CEFR) (B2,CEFR)

9788723522061_omslag.indd 3

29/03/2017 14.24

21.12.2020 19.16


Nye, aktuelle opgaver hver 3. måned PS Praktisk Sprog 1.-10. klasse | Digitalt læremiddel PS Praktisk Sprog er et website med et væld af opgaver til den daglige undervisning i engelsk, tysk og fransk. Opgaverne udvikles af en forfattergruppe, hvor alle har lærerfaglig baggrund. Forfattergruppen udvælger hvert skoleår fire aktuelle og relevante emner til alle sprog. De nyeste emner er: → Musik: Eleverne bliver kloge på forskellige genrer, taler om musiksmag og deres eget forhold til musik. → Bæredygtighed: Hvordan passer vi godt på vores klode? Eleverne lærer om begreber som recycling og lifehacking. → Mad: Eleverne brænder tungen på indiske curries og undersøger, hvad det egentlig er med tyskerne og pølseretter. → Rejser: Eleverne arbejder med forskellige destinationer og rejseformer og kan planlægge deres fiktive ophold i alle detaljer.

Forløb på flere niveauer De korte forløb er gennemarbejdede og nemme at bruge i din undervisning. Forløbene er udviklet på tre niveauer: På niveau 1 er der fokus på ordforrådstilegnelse, quizzer og sange. På niveau 2 og 3 handler det i stigende grad om mundtligt og skriftligt arbejde med udgangspunkt i tekster, sange og videoer. På alle niveauer inddrages bevægelse i undervisningen. På pspraktisksprog.dk får du: → et levende website, der løbende opdateres med opgaver til engelsk, tysk og fransk → mere end 600 opgaver til 30 temaer, lige til at printe → lyd til download → lærervejledning til samtlige opgaver.

FRaNSk FRANSK

Voyages

Fabienne Baujault Borresen

« Sur ma route » ENGELSK

ENGELSK

– La vie comme un voyage Food

Katrine Vrang Hauberg

TYSK

1 Food board game

Essen

Maria Frantzen Sanko

1 Travaille avec le site www.languageguide.org/french/vocabulary/ Choisis La nourriture et ensuite les fruits et les légumes. Écoute et apprends comment on prononce les fruits et légumes.

Tim Kendon

Lore Rørvig

Black M est un rappeur et chanteur français, né à Paris le

succès en France. Dans chanson, Whatcette did you have Black M présente for Illunch? sa vie comme un voyage. parle de ses expériences et des 1 Wendungen zum Thema Wurst gens qu’il a rencontrés sur son chemin ou comme il dit luiHört und lest die Wendungen von einem Brainstorming über das Thema Wurst. même sur sa route. Habt ihr alles verstanden? Sprecht die Wendungen nach, gern mehrmals. I had a sandwich and an apple!

schmeckt

voll gut

rst p Bratwu mit Ketchu riecht rst das mit Senf ich mag Wu – weiß Würstchen

Das s rot urst 2 Le clip vidéo s Pomme s hat die Curryw mit Pomme tchen Alle henbude r ohne Brö Va sur YouTube, regarde le clip vidéo et écoute la chanson. der Würstc ein n mit ode so gut an erwurst THE RULES ARE: grillen ger t mit Leb Écris les mots : Black M – sur mabananas route (clip zwei Bro I like and Officiel). Lis le texte avec vom Grill wir n man hat rst Wu iss wen 1. You throw the dice and move the number you throw. un camarade et répondezkiwis. – nur die egs beim Imb do you erw à tourWhat de rôle aux questions suivantes : n unt ein Ende Gloser til "Sur esse n as ma route"

Ausdrücke/ Name mit Wurst

trébucher : snuble toucher le fond : ramme bunden peu de gens : få mennesker

PS PRAKTISK SPROG • MAJ 2019 • LAYOUT: METTE PLESNER • FOTOS: RITZAU SCANPIX, ISTOCK GETTY IMAGES

Warum isst man Wurst?

1

1 Ordne die Sätze Was ist Nachhaltigkeit? Hier siehst du 10 Sätze. Sie passen in einen Text über Nachhaltigkeit. Die Sätze sind in Unordnung.

Lies und verstehe zuerst die Sätze zusammen mit deinem Partner. Ihr könnt ein Wörterbuch benutzen. 1 Introduction Listen and Read Das tut man, damit es auch in der Zukunft genug Many Americans dream about making the great American Rohstoffe für alle gibt. road trip from the east coast of America to the west coast, a distance of about 2800 miles. There is even a very Man muss immer an seine Zukunft denken. famous road that crosses most of America from east to west; Route 66. Man kann auch Sachen wiederverwenden, anstatt sie wegzuschmeißen. Well, this is your chance to make that epic journey, or well, at least plan it! 2 remplis les bulles You will be flying to America, arriving at New York’s JFK Airport. Your task is to plan your journey across America to San Francisco on the west coast starting at the airport.

ppe

schnell etw beim Sho 2. Every time you land on a food or drink, you say the word and get like? hen Ich Hotdog du move : omskiftelse, Hunger hat flytning Wurstbrötc mi urch mal ndessen extra points: a mit Sala zwischend Qui est Black M ? le movie : her, BlackAbe M.’ livsrejse t zum zel Pizz ttwurstbro urst mit Bre ahlzeit ein Meune a. green gives you 10 points vie de roots et ißw liv med meget få isch tingenm e :We Il est né quand ? Zw rywurstsoß Wurst als a e Cur I like tangerines but I chit lieb compter : tælleCon b. blue gives you 5 points Est-ce que sa chanson «don’t Sur ma route » est populaire ? mir Wurst alat like oranges. rsts Das ist zer Wu un souciSch : en weibekymring De quoi parle Black M dans la chanson ? c. pink gives you 1 point r Frankfurte devenir fou : bliver sindssyg 3. When you move to a star, you have to answer the question. Talk un doute : tvivl about the question with your group. Is it healthy? Your group will marcher : gå, vandre 2 Sortierungsaufgabe savoir : vide check if it’s on the board. Lest die Wendungen noch einmal schreibt sie in Kategorien ins Schema. têtu und : stædig a. If it’s green you get 10 extra points and you get to jump three Sunday it was hot so I Vergleicht mit einem anderen Paar. rien à foutre : fandme fields ahead. had an ice cream! en soute : lastrum b. If it’s pink you have to move one square backwards and you une poche : en lomme don’t get extra points. un sou : en skilling Wurstgerichte It was raining here, so I juste : kun c. If it’s blue or if it is not on the board, you stay, but you get 5 points. stayed home and made entre nous : mellem os 4. If you finish first you get 15 points, if you finish second you get 10 hot chocolate. un tas : en masse Zur Wurst points, if you finish third you get 5 points and if you finish last you un bouchon : en (trafik)prop isst man don’t get any points. la vérité : sandheden

Zum Beispiel muss man nicht mehr Bäume fällen, remplis les bulles ci-dessus avec des fruits et des légumes différents. als man neue pflanzt. Circule en classe et raconte aux autres ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas. regarde l’exemple. Und indem man kein Wasser verschwendet.

J’aime les pommes, mais je préfère les bananes.

Und damit schont man die Umwelt.

les fruits

2 Guidelines for your road trip Use the Internet and Google Maps to help you plan your Nachhaltigkeit handelt von der Zukunft. les pommes trip. Stick to these guidelines: J’aime ____________________________ Apart from walking and taking short taxi rides, you Man soll mit den Ressourcen der Welt sorgfältig les J’adore ____________________________ may only use a particular mode of transport once umgehen. and for a maximum of 800 miles. Look at the pictures les bananes Je préfère __________________________ Alles was wir heute tun, hat Konsequenzen to see how many different ways you can travel. in der Zukunft. Each leg of the journey must last no longer than les J’aime pas __________________________ 12 hours. Wenn man die Zähne putzt, stellt man also den You must make an itinerary for the journey which Wasserhahn ab. les Je déteste __________________________ includes details such as number of miles, timings and costs. You must stop off and experience at least 4 different 2 Hör zu! sights during the journey. Hört euch jetzt den Text an. Schreibt die richtige Zahl von 1-10 hinter jedem Satz. Hört ihn euch noch einmal an und kontrolliert eure Antworten.

30

les légumes J’aime ______________________________ J’adore ______________________________ Je préfère ____________________________ J’aime pas ____________________________ Je déteste ____________________________

ps praktisk sprog • oktober 2013

Taxi fares in America 1. Drop charge (charged as soon as you get 3 Vorlesen in the taxi): $2.60 Lest einem anderen Paar den richtigen Text vor und hört zu, wenn sie euch vorlesen. 2. Distance charge: $2.70 per mile PS PRAKTISK SPROG • NOVEMBER 2018 • LAYOUT: METTE PLESNER

Wo isst man Wurst? PS PRAKTISK SPROG • NOVEMBER 2020 • LAYOUT: METTE PLESNER • TEGNING: GUNHILD RØD

Ma nourriture préférée

Nachhaltigkeit

America TYSK Coast to Coast Es geht um die Wurst

In groups of 4. 27 décembre 1984. La chanson « Sur ma route » est une Which type of food is good for you? And what do you like to eat?chanson autobiographique qui a connu un très grand

Play a game and talk to your classmates about the food you like and what is healthy. You need a playing piece each and one die. Write your names on the scoreboard below.

Mie Schrøder

Lifehacks für Nachhaltigkeit

Travel

1 Qui est Black M ? Lis la petite présentation avec ton camarade. Cherchez dans le dictionnaire le sens des mots que vous ne connaissez pas.

Healthy food and drinks

Ma nourriture préférée

PS PRAKTISK SPROG • MAJ 2019• LAYOUT: METTE PLESNER • FOTOS: ISTOCK GETTY IMAGES

1

1

1 Wann isst

man Wurst?

PS PRAKTISK SPROG • NOVEMBER 2020 • LAYOUT: METTE PLESNER

Digital_Katalog_2021_content.indd 17

1

MODULER

17

21.12.2020 19.16


Få Alineas grundbøger som i-bog i-bog 3.-10. klasse | Digitalt læremiddel En i-bog er en digital udgave af de trykte grundbøger til et givent klassetrin. Den indeholder typisk grundbog, arbejdsbog og lærervejledning suppleret med digitale ressourcer som lyd, video, arbejdsark og relevante links. i-bogen ideholder desuden digitale værktøjer som bogmærke, søgefunktion, notefunktion og et simpelt tegneværktøj. i-bogen kan bruges sammen med de trykte bøger eller alene som digitalt læremiddel. Den er nem, stabil og hurtig at komme i gang med, og den kan anvendes på pc, Mac, Chromebook og tablet. Se i-bøger til dit fag på alinea.dk.

Digital_Katalog_2021_content.indd 18

21.12.2020 19.16


Portaler Vores portaler er skabt med elevernes motivation og fordybelse for øje. Portalerne tilbyder et væld af forskelige modaliteter og veje til faglig indsigt. Find portalerne til dine fag på de næste sider.

Digital_Katalog_2021_content.indd 19

21.12.2020 19.16


Alt til læreren Vores platform støtter læreren lige fra tilrettelæggelse til gennemførelse og opfølgning på undervisningen. Vi har samtidig markedets bedste integration til læringsplatformene.

Alinea Dansk Herfra kan du let navigere til alle andre fagportaler samt flere af de øvrige digitale læremidler.

Søg i biblioteket Her kan du lave fritekstsøg­ ning i både forløb, tekster og opgaver/aktiviteter. Bibliotek Biblioteket giver nemt og enkelt overblik over tekster eller opgaver/aktiviteter, der ligger såvel inde i som uden for forløbene – se mere på næste side. Fortsæt, hvor du slap Du bliver ledt hen, hvor du var sidst, og kan klikke direkte ind, hvor du slap. Filter Filtrer på trin og emner, og få et godt overblik over forløbene.

20

ALT TIL LÆREREN

Digital_Katalog_2021_content.indd 20

21.12.2020 19.16


Forløb Her vises en oversigt over alle forløb i den fagportal, du har valgt.

Årsplan Her finder du årsplaner – se mere på næste side.

Elevbesvarelser

Elevbesvarelserne giver dig en enkel og samlet oversigt over besvarelser fra dine klasser/elever.

Om Danskportalen Her fortæller fagredaktø­ rerne, hvordan den enkelte fagportal er bygget op, hvilke didaktiske overvejelser de har gjort sig, samt hvor­ dan du kan arbejde med forløbene og de ressourcer, der er i portalen.

” Jeres danskportal til udsko­ lingen er virkelig gennem­ arbejdet og har et lækkert og lettilgængeligt design, som eleverne bliver inspireret af.” Michael, Peder Lykke Skolen, København

ALT TIL LÆREREN

Digital_Katalog_2021_content.indd 21

21

21.12.2020 19.16


Årsplaner og bibliotek Årsplaner giver læreren et godt fundament til at tilrette­ lægge undervisningen og få nye idéer og inspiration til, hvilke emner og forløb der kan bruges med eleverne. Alle forløb tager udgangspunkt i Fælles Mål. Bibliotek Portalernes bibliotek giver overblik over alle ressourcer på fagportalerne og indeholder en bred vifte af medietyper: tekster, opgaver, aktiviteter m.m.

Printvenlig Årsplanen kan printes og downloades i redigerbart format.

Biblioteket sikrer læreren frihed til at vælge specifikke materialer uafhængigt af forløb, som understøtter en specifik undervisningssituation, ligesom eleverne har mulig­ hed for at finde paralleltekster, der ikke indgår i forløb.

22

ALT TIL LÆREREN

Digital_Katalog_2021_content.indd 22

21.12.2020 19.16


Lærervejledning → 1 Uddybende lærervejledning Læreren har adgang til en samlet vejledning med beskrivelse af forløbets indhold, dets overordnede faglige mål, samt hvordan det kan perspektiveres. På undersiderne for forløbets kapitler uddybes og udfoldes disse faglige beskrivelser.

→ 2 Lærervejledning ved hvert kapitel I kapitellærervejledningerne beskrives kapitlets undervis­ ningsaktiviteter, og hvordan de indgår i forløbets over­ ordnede emne. Derved er den faglige røde tråd hele tiden tydelig og nærværende for læreren.

→ 3 Hurtig vejledning Clips-ikonet betyder, at der er tilknyttet en vejledning til en specifik øvelse eller aktivitet. Den har læreren adgang til sammen med tilhørende pdf-filer på den aktuelle opgaveside i forløbet. → 4 Let tilgængelig Den kan nemt klikkes frem og lukkes igen. Vejledningen er altid på dansk – også i fremmedsprogsforløb.

ALT TIL LÆREREN

Digital_Katalog_2021_content.indd 23

23

21.12.2020 19.16


Alt til eleven Alineas fagportaler har høj faglighed og inspirerende læringsforløb i et enkelt og brugervenligt design, som gør det nemt for eleven at finde rundt. Få et overblik over designet her

Forløbsnavigation Her kan eleverne se, hvor langt de er kommet, og hur­ tigt navigere rundt mellem siderne i forløbet. Samtidig kan eleverne få det fulde indblik i, hvad alle kapitler indeholder af afsnit og opgaver.

24

ALT TIL ELEVEN

Digital_Katalog_2021_content.indd 24

21.12.2020 19.16


Oplæsning Her finder eleven en fuldt integreret oplæsningsfunktion. Eleven kan selvfølgelig også altid benytte jeres eksisterende oplæsningsværktøj. Læselineal Eleven kan justere læselinealens placering på skærmen og styre, hvor mange tekstlinjer der ses ad gangen.

Forløbsoversigt Få det hurtige overblik over forløbet. Eleven kan læse om kapitlerne og under ‘Downloads’ finde alle doku­ menter til et forløb. Alle arbejdsark kan downloades og printes.

Det visuelle Portalen gør brug af ved­ kommende og inspirerende billeder. Det store fokus på det visuelle udtryk giver indlevelse, pirrer nysgerrig­ heden og øger elevernes motivation.

ALT TIL ELEVEN

Digital_Katalog_2021_content.indd 25

25

21.12.2020 19.16


Forstå.dk - de bedste, gratis forløb til din undervisning På Forstå.dk samler vi de bedste, frit tilgængelige, digitale undervisningsmaterialer, som fx NGO’er og virksomheder har publiceret. Så behøver du kun lede et sted, når du er på jagt efter aktuelle og samfundsrelevante forløb, som ruster dine elever til at forstå verden omkring dem. Og det hele er gratis. Forstå.dk vil give eleverne de bedste muligheder for at gøre en forskel og være medskabere af det samfund, de er en del af. Eleverne skal forstå verden, og vi skal forstå eleverne. Hvad vækker deres nysgerrighed, hvad bekymrer dem, hvad begejs­trer dem? Derfor er tankegangen bag de materialer, som bliver lagt på Forstå.dk, at de skal være i øjenhøjde, være relevante og gøre eleverne klogere på verden. På deres egne præmisser. For at få indsigt i eleverne, spørger vi dem, hvad de tænker, og hvad der sker i deres liv. Den viden bruger vi til at udvælge og udvikle nye forløb til Forstå.dk. Men vi vil også dele ud af vores viden om eleverne til dig og dine kolleger, der hver dag står ude i klasselokalet.

Få overblikket Der findes rigtig mange undervisningsmaterialer, som fortjener at blive gjort synlige og brugt på skolerne. Vi er derfor hele tiden på udkig efter de allerbedste materialer, som NGO’er, virksomheder og vidensorganisationer pro­ ducerer og gør frit tilgængelige. Vi samler det hele, så du får et overblik, kan holde dig opdateret og få øje på lige det forløb, du ikke vidste fandtes. Alinea udvikler samtidig løbende nye forløb, som bliver lagt på Forstå.dk. Det sker i samarbejde med store og små organisationer, som har noget på hjerte og viden om samfundet omkring os. Emnerne spænder vidt – fra gaming til opera, fra street art til vacciner, men vi har et skarpt blik for, hvad vi skal have på Forstå.dk. For at komme igennem nåleøjet, skal materialet være i høj kvalitet og leve op til målene om at være i øjenhøjde og ruste eleverne til verden i dag og i fremtiden.

Gaming eller gambling? 4.-6. klasse | Dansk/Teknologiforståelse - Lavet af Alinea i samarbejde med Center for Ludomani Digitale spil udgør en stor del af de fleste børn og unges fritidsliv. Med dette forløb kan du tage gaming helt ind i klasselokalet. Det er et forløb uden løftede pegefingre, som tager alt det sjove ved gaming seriøst. Samtidig kaster eleverne et kritisk blik på gråzonerne mellem gaming og gambling, og får indsigt i, hvorfor computerspil er så fængende, at man næsten ikke kan slippe dem.

26

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 26

21.12.2020 19.16


Gå på opdagelse på Forstå.dk

FRIT TILGÆNGELIGT FOR ALLE

Her er nogle af de forløb, du allerede i dag kan finde på Forstå.dk

Kunsten fortæller - street art 7.-9. klasse | Billedkunst/Billedkunst - valgfag - Lavet af Alinea i samarbejde med Røde Kors Krig er på den ene side en abstrakt og fjern ting for de fleste elever i Danmark. Men alligevel møder de det i tv, på nettet og i spil. Nogle har en klassekammerat, der er flygtet fra krig. Andre har en forælder, der har været udsendt til en krigszone. Nogle er selv flygtet. I Kunsten fortæller – street art skal eleverne se på forskellige måder, kunstnere har skildret krig. Blandt andet den britiske street art-kunstner Banksy. De skal også selv producere et værk, hvor de arbejder med emnet. Forløbet er en del af serie på fem forløb med overskriften Krig og medmenneskelighed lavet i samarbejdet med Røde Kors.

Intet 7.-9. klasse | Dansk - Lavet af Alinea i samarbejde med Det Kongelige Teater Intet er udviklet i samarbejde med Det Kongelige Teater i forbindelse med opsætningen af Janne Tellers populære roman Intet som opera. Selvom bogen har nogle år på bagen, er den stadig en fast del af mange dansklæreres års­ planer, fordi den med sit afsæt i ungdom og eksistentialisme bringer nogle vigtige og eviggyldige spørgsmål på banen i en spændende ramme, som fanger eleverne. Med dette forløb får eleverne mulighed for at møde værket i nye spændende rammer, der giver værket nyt perspektiv, og samtidig får eleverne indsigt i en af scenekunstens klassiske genrer.

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 27

27

21.12.2020 19.16


Danskportalen → 0.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL

Med Danskportalen får du undervisningsforløb med en inspirerende og kreativ tilgang til alle danskfagets områder: litteratur, medier, læsning, fremstilling, kommunikation og sprog.

Portalen indeholder mere end 250 undervisningsforløb og et væld af ressourcer til alle klassetrin i grundskolen. Forløbene rummer spændende temaer, genrer og innovative aktiviteter, der udfordrer eleverne og styrker deres enga­ gement. I forløbene indgår film, videoer, kunst, musik og billeder på lige fod med skønlitteratur og fagtekster. Med Danskportalen får du og dine elever det bedste fra den digitale verden. Opgaverne optræder side om side med teksterne, så eleverne nemt kan arbejde undersøgende og komme i dybden med det faglige stof. Du finder masser af medier, selvrettende opgaver og stilladserende redskaber, der øger elevernes motivation og giver gode muligheder for at differentiere undervisningen. Samtidig inddrages sam­ arbejdsøvelser, klassediskussioner og opgaver, hvor eleverne kommer væk fra skærmene og skal være opsøgende, kreative og medskabende.

DANSKPORTALEN → Mere end 750 tekster, videoer, kunstværker, fotos, sange m.m. → Mere end 2000 opgaver og aktiviteter → Et væld af gode redskaber, fx skriverammer, genreplakater og trin for trin-vejledninger → Et videotek med danskfaglige videoer om fx tekstanalyse og filmiske virkemidler

SKRIVNING → I skriveforløbene udvikler eleverne gradvist deres skrivekompetencer. De får al den støtte, de har behov for undervejs – i form af modeltekster, fælles tekstproduktion, skræddersyede skrive­ rammer m.m., når de lærer at skrive tekster i de forskellige teksttyper og genrer.

28

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 28

21.12.2020 19.16


VÆRKLÆSNING → Fra indskoling til udskoling finder du forløb, hvor dine elever kan fordybe sig i værklæsning. I indskolingen er der fokus på leg og gode læseoplevelser, som lægger et vigtigt fundament for stærke læse­ vaner og en god læseforståelse. ra mellemtrinnet til udskolingen F bygges der gradvist ovenpå, så ele­ verne får opbygget deres analyseog fortolkningskompetencer.

8 udvalgte forløb 1. 2. klasse

5. 6. klasse

5. 6. klasse

5. 6. klasse

Synonymer og antonymer

Kortprosa: Blod på mobilen

Tegn og læs med Lakserytteren

Graphic novels

→ ca. 11,5 lektioner

→ ca. 10 lektioner

→ ca. 9,5 lektioner

→ ca. 12 lektioner

8. 9. klasse

8. 9. klasse

8. 9. klasse

8. 9. klasse

Dan Turèll – sin tids ikoniske stemme

Tema: I krig

Tema: I provinsen

Styr på læseprøven

→ ca. 15 lektioner

→ ca. 17,5 lektioner

→ ca. 17,5 lektioner

→ ca. 13 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 29

29

21.12.2020 19.16


Nye danskforløb til 10. klasse 10. klasse | Digitalt læremiddel

I Danskportalen finder du otte nye danskfaglige forløb, der er målrettet eleverne i 10. klasse. Forløbenes temaer, tek­ ster og aktiviteter er udvalgt til de unges situation og modenhed. Fx i forløbet Arbejd arbejd, hvor eleverne ser på uddannelsesvalg, karrieredrømme og arbejdsforhold, mens de i forløbene Ud af skabet og Sursød sorg møder temaer som homoseksualitet og sorg. Og i værkforløbet Fandenivoldsk arbejder de med den tempofyldte graphic novel af samme navn.

10. klasse

10. klasse

Fandenivoldsk

Ud af skabet

→ ca. 18 lektioner

→ ca. 18 lektioner

8 STÆRKE FORLØB TIL 10. KLASSE → To værkforløb, heraf et multimodalt – begge værker er tilgængelige i fuld længde → Otte forløb af 18 lektioner, der dækker det samlede timetal for dansk i 10. klasse → To skriveøvelser i hvert forløb om skriftlige fremstillingsformer, eleverne kan møde til den skriftlige prøve → Paralleltekster i alle forløb, der kan anvendes af eleverne til den mundtlige prøve → Forslag til et smalt og et bredt fordybelses­ område i alle forløb → Færdigheds- og vidensmål for dansk i 10. klasse er fuldt dækket

Forløbet Arbejd arbejd er en oplagt introduktion til den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) i 10. klasse.

ARBEJD ARBEJD → Forløbet Arbejd arbejd vedrører elevernes nære frem­ tid. Gennem taler, rap, malerier og noveller kommer de tæt på den danske arbejderklasses opståen og udvikling. → De unge perspektiverer mødet med teksterne med deres egne oplevelser og refleksioner om uddannelses­ valg, karrieredrømme og det gode arbejdsliv: Er trivsel på jobbet vigtigere end løn? Hvad gør jeg, hvis chefen behandler mig og mine kolleger som skidt?

30

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 30

21.12.2020 19.16


Digital_Katalog_2021_content.indd 31

21.12.2020 19.16


Matematikportalen → 1.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL

I Matematikportalen skal dine elever undersøge, reflektere og sætte ord på matematikken. Her får du over 100 under­ visningsforløb og et væld af ressourcer til matematik på alle klassetrin i grundskolen.

I Matematikportalen finder du et bredt udvalg af undervis­ ningsforløb, hvor du og dine elever kan gå på opdagelse i mange varierede opgaver og aktiviteter — alt sammen præsenteret i en enkel og overskuelig ramme. Forløbene i portalen veksler mellem grundforløb og tema­ tiske forløb. I indskolingen byder portalen på masser af leg og kreativitet, på mellemtrinnet åbner undersøgelser og spil op for nye erkendelser, og i udskolingen styrker større valgfrihed undervisningsdifferentieringen frem til de afslut­ tende prøver. Undersøgelse Forskning har vist, at elever bedre husker, hvad de har lært, hvis de selv er med til at skabe deres viden. Du finder derfor mange oplæg til undersøgende arbejde, både digitalt og med velkendte analoge hjælpemidler. I portalen har vi stilladseret og gennemarbejdet den undersøgende matematik for dig, så den er nem at gå til i praksis. Forløbene har løbende opsamlende øvelser og klassediskussioner, så elevernes viden konsolideres. Dialog Portalen lægger op til, at eleverne samarbejder og taler sammen om problemstillinger, fx fra elevernes nærmeste omverden. Særligt i indskolingen benyttes narrativer til at motivere eleverne til at deltage aktivt i klassesamtaler og pararbejde. Forud for en klassediskussion skal eleverne først tænke selv og derefter vende deres tanker med en makker. Det giver alle elever mulighed for at deltage aktivt i klassediskussionen.

Progression Portalen er bygget op, så eleverne møder et specifikt stof­ område flere gange. De møder de samme fagbegreber mindst en gang om året, indtil de har tilegnet sig stoffet og kan bruge det som værktøj i andre sammenhænge. Eleverne skal bruge deres forforståelse fra tidligere trin og får udvidet deres viden om fagområdet. Til hvert forløb findes en lærervejledning, som giver dig et overblik over forløbet og gode råd til din tilrettelæggelse. Du får også vejledninger til de enkelte kapitler, opgaver og aktiviteter.

MATEMATIKPORTALEN: → Mere end 100 undervisningsforløb → Mere end 3000 opgaver og aktiviteter → GeoGebra integreret på alle trin → Fuld integration med Microsoft Excel, Google Sheets, CAS og MinUddannelse.

Refleksion I portalen skal eleverne reflektere over de undersøgelser, de laver, og de skal selv medvirke til at vurdere deres resul­ tater. Det sker gennem refleksive spørgsmål, hvor eleverne skal indgå i en dialog om deres tanker.

32

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 32

21.12.2020 19.16


GØR DINE ELEVER KLAR TIL AFGANGSPRØVERNE I MATEMATIK! → I Matematikportalen finder du forløbet Klar til afgangsprøverne, hvor eleverne i 8.-9. klasse arbejder med at forklare matematiske kompetencer. Eleverne bliver bevidste om, hvornår de anvender de forskellige kompetencer, og hvad der kræves af dem til de tre prøveformer.

8 udvalgte forløb 3. klasse

3. klasse

5. klasse

5. klasse

Styr på data

Mindre end 1

Ligninger og regneudtryk

Brøk og decimaltal

→ ca. 10 lektioner

→ ca. 11,5 lektioner

→ ca. 14,5 lektioner

→ ca. 11 lektioner

6. klasse

7. 8. 9. klasse

7. 8. 9. klasse

7. 8. 9. klasse

Tal i andre baser

Historiske matematikere

Animation i GeoGebra

Statistik i WordMat

→ ca. 8,5 lektioner

→ ca. 4,5 lektioner

→ ca. 18 lektioner

→ ca. 9,5 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 33

33

21.12.2020 19.16


Fremmedsprogsportalerne Engelskportalen 1.-9. klasse | Digitalt læremiddel I Engelskportalen møder eleverne forløb, som taler direkte ind i deres verden, fx Family, Friends, Role Models, Becoming a Teenager, US Election og Face Your Prejudice. Cooperative Learning-aktiviteter bidrager til, at eleverne får mange og varierede muligheder for at bruge sproget aktivt. I ind­ skolingen er der et særligt fokus på, at eleverne opbygger

et funktionelt ordforråd, der giver dem et solidt sprogligt fundament, som de videreudvikler år for år. På mellemtrinnet lærer de at give udtryk for deres egne synspunkter, og i udskolingen nuanceres deres sprogstrategier, og de bliver klædt på til de afsluttende prøver. I tekstbiblioteket er der desuden rig mulighed for at supplere undervisningen.

Franskportalen 5.-9. klasse | Digitalt læremiddel I Franskportalen aktiveres elevernes eksisterende viden om relevante emner. Ordforråd kobles på gennem motiverende opgaver, og eleverne får mulighed for at bruge sproget aktivt, både mundtligt og skriftligt. Forløbene præsenterer

eleverne for en række spændende franske personligheder, lige fra maleren Monet til den populære musiker Stromae, og i udskolingen bliver eleverne klædt på til at udtrykke sig selvstændigt om aktuelle og kulturelle emner.

Tyskportalen 5.-9. klasse | Digitalt læremiddel Tyskportalen byder på mange forskellige genrer og interaktive opgaver, der hjælper eleverne med at skabe et solidt ordforråd. Forløbene tager fat i aktuelle emner, og eleverne arbejder i høj grad projektorienteret, hvilket øger deres inddragelse og engagement i emnerne. Herudover byder portalen på

grammatik, bl.a. Grammatikgeschichten, hvor eleverne arbejder med kontekstualiseret grammatik og opdager sproglige sammenhænge via en spændende historie, der giver dem mulighed for at arbejde med både sprog og indhold på en varieret måde.

SPORT UND FREIZEIT → Karate, ballet eller valdhorn? I dette forløb lærer dine elever i 5. og 6. klasse ord og udtryk, til at tale om deres fritid. Og så arbejder eleverne sammen om at producere en film, der viser, hvad de laver i deres fritid.

34

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 34

21.12.2020 19.16


FOOTBALL, FIGHTS AND FASHION → I Engelskportalen finder du forløbet Hooliganism, hvor eleverne i 9. klasse skal skabe en podcast eller en nyhedsartikel om emnet. De lærer om hooliganism som subkultur og dens betydning for bl.a. mode i England.

8 udvalgte forløb 1. klasse

5. klasse

5. 6. 7. klasse

7. klasse

Animals

Summer Camp

Culture – New Zealand

Horror

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 5,5 lektioner

→ ca. 7,5 lektioner

→ ca. 8 lektioner

5. 6. klasse

9. klasse

6. klasse

8. 9. klasse

Wie sagt man das?

Grammatikgeschichte: Ein ungewöhnlicher Pulli (1)

Au Marché

Portrait: Kendji Gira

→ ca. 2 lektioner

→ ca. 7,5 lektioner

→ ca. 5 lektioner

→ ca. 2 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 35

35

21.12.2020 19.16


Natur/teknologiportalen → 1.-6. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL I Natur/teknologiportalen trækkes naturen ind i klasse­ rummet, og klasserummet ud i naturen. I alle forløb er der afveksling mellem aktiviteter, der foregår hhv. ved skær­ men og væk fra skærmen. Eleverne skal bl.a. arbejde prak­ tisk i labora­toriet, lave undersøgelser i naturen og forstå såvel interessekonflikter som etiske dilemmaer. Portalen giver mulighed for, at eleverne allerede fra 5. klasse kan arbejde med problembaserede forløb, så de videreudvikler naturfaglig kompetence ved at belyse autentiske problem­ stillinger og opøver en undersøgende tilgang, der leder frem mod den fællesfaglige prøve. Samtidig giver portalen

mulighed for entreprenørskab og innovative tilgange fx ved inddragelse af stilladserede designprocesser og teknologiske løsningsmodeller. Du finder flere forløb, som er skabt i sam­ arbejde med organisationer udefra – fx Haver til Maver og Dansk Ornitologisk Forening – der viser faget fra nye vinkler. Hvert forløb har en før-under-efter-opbygning, så der arbejdes målrettet med både forforståelse, uddybning og opsamling. Eleverne slutter af med en aktivitet eller opgave, hvor de sætter ord på og bruger deres nye viden og begreber.

STORMFLOD → Forløbet Stormflod tager afsæt i problembaseret undervisning, og eleverne arbejder fællesfagligt på tværs af natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Eleverne skal komme med løsningsforslag til, hvordan vi undgår katastrofale oversvømmelser i fremtiden. Og så skal de præsentere deres model og forklare den med naturfaglige begreber.

SAMMENHÆNG OG PROGRESSION

36

4. 5. klasse

3. 4. klasse

Dinosaurenes verden

Bliv klogere på verden

→ ca. 8 lektioner

→ ca. 13 lektioner

→ Eleverne opbygger viden, bliver nysgerrige og kommer godt rundt i alle fire naturfaglige kompetence­ områder i vores portal. Progressionen er tydelig. I lærervejledningen giver vi fx forslag til, hvordan du kan kæde forløb sammen, der bygger videre på de videns- og færdighedsområder, eleverne har mødt.

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 36

21.12.2020 19.16


Biologiportalen → 7.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL Biologiportalen gør eleverne nysgerrige på deres nære omverden: kroppen, miljøet og dyrene. Fra det nære fører forløbene eleverne videre til den dyberegående viden og de større perspektiver, fx DNA, biotek og bæredygtighed. Forløbene giver rig mulighed for at arbejde med biologien gennem samfundsfaglige, etiske og bæredygtige aspekter. Eleverne bliver bevidste om, hvordan områder som klima, forbrug og fødevarer berører deres egne liv.

7. klasse

9. klasse

Livets byggesten

Evolution

STEM-elementer er indarbejdet i forløb, hvor det er relevant. For eksempel i forløbet Ørnen er landet, hvor eleverne blandt andet kommer omkring GPS-teknologi og dataanalyse. Eleverne skal både ud i felten, arbejde praktisk i laboratoriet og forstå de interessekonflikter, der gennemsyrer fagområdet. Der er en god variation mellem arbejde ved skærmen og væk fra skærmen. Alt sammen gennem solide faglige forløb, hvor vi har skruet helt op for det visuelle udtryk.

FÆLLESFAGLIGE FORLØB → ca. 3 lektioner

→ ca. 8 lektioner

→ I portalerne for fysik/kemi, biologi og geografi finder du en række fællesfaglige forløb, der klæder eleverne på til afgangsprøven og lever op til ministeriets regler for fælles­ faglige fokusområder.

PÅ VEJ MOD DEN FÆLLESFAGLIGE PRØVE I NATURFAG → I forløbet På vej mod den fællesfaglige prøve i natur­ fag arbejder eleverne med kompetence­områdernes betydning, og hvordan man viser dem i sit arbejde. De arbejder med problemstillinger og arbejds­ spørgsmål og lærer, hvordan de bedst forbereder sig frem mod prøven, samt hvad der er vigtigt at vise under selve prøven.

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 37

37

21.12.2020 19.16


Geografiportalen → 7.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL Eleverne går i dybden med både naturgeografi, kulturgeografi og geologi. Det sker gennem forløb, der viser menneskets samspil med natur og ressourcer. Portalen giver et solidt fundament for refleksion over emner som bæredygtighed og globalisering. I forløbet Industri får eleverne eksempelvis både indblik i, hvordan industrialiseringen ser forskellig ud i forskellige lande, men også hvordan udviklingen fra håndværk til industri påvirker samfund og natur.

Portalen indeholder mange aktiviteter og undersøgelser, hvor eleverne skal ud i naturen, så der veksles mellem arbejde ved skærmen og væk fra skærmen. I forløbene vil eleverne arbejde med velkendte emner, men vil også møde tekster, film og opgaver, som omhandler den nyeste forskning på området. Forløbene bringer aktualitet og nyheder ind klasserummet, så indholdet bliver vedkommende og virkelighedsnært.

LYN OG TORDEN → Eleverne lærer om tordenskyer, elektriske ladninger, og hvad årsagen til tordenbrag egentlig er. De arbejder med, hvordan de potentielt livsfarlige lyn opstår, og hvordan de kan beskytte sig imod dem.

38

7. klasse

8. klasse

8. klasse

9. klasse

Opdagelsesrejser

Istidslandskaber

Verdens vinde

Industri

→ ca. 6,5 lektioner

→ ca. 4 lektioner

→ ca. 2 lektioner

→ ca. 5,5 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 38

21.12.2020 19.17


Fysik/kemiportalen → 7.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL Portalen giver eleverne rig mulighed for at deltage aktivt i fysik/kemifagets problemstillinger. Lokale og globale udfordringer kommer helt tæt på, og eleverne møder faget gennem emner, der er tæt på dem og deres hverdag. Fx i forløbet Alkohol, hvor eleverne får kendskab til stoffet ethanol, både som et kemisk stof, der påvirker kroppen, og som en del af ungdomskulturen.

på velkendte emner, men eleverne vil også møde den nyeste forskning inden for fysik og kemi gennem tekster, film og opgaver. Med en stor mængde praktiske undersøgelser, eksperimenter og ekskursioner i portalen kan du vælge, hvad der passer til din klasse. Samtidig giver det en vigtig afveksling mellem arbejde foran og væk fra skærmen.

Eleverne lærer både at gå i dybden og at arbejde problem­ baseret, og de bliver bevidste om de udfordringer og det ansvar, vi har for jordens naturressourcer. Forløbene byder

7. klasse

8. 9. klasse

Kemiske omdannelser

Plast

DE FIRE KOMPETENCEOMRÅDER FÅR FULD OPMÆRKSOMHED PÅ NATURFAGSPORTALERNE

→ ca. 3,5 lektioner

→ ca. 3,5 lektioner

→ Forløbene udfordrer eleverne til at undersøge verden omkring dem, designe forsøg og stille spørgsmål til resultater og data. → Eleverne støder løbende på modeller, de skal øve sig i at analysere og forstå, ligesom de selv prøver kræfter med at opstille modeller.

→ Forløbene inddrager både det nære og den store omverden, så stoffet konstant sættes i perspektiv til andre områder, holdninger eller løsninger. → Eleverne øver sig i at kommunikere og formidle naturfagene gennem opgaver og aktiviteter, hvor de bruger begreber og fagsprog.

PÅ REJSE I RUMMET → Hvordan overlever du en rejse i rummet? Det undersøger eleverne, når de skal forberede sig på at blive udsendt til Den Internationale Rumstation (ISS). De lærer om de fysiske love, der knytter sig til at arbejde og leve i rummet, og udarbejder og belyser relevante naturfaglige problemstillinger.

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 39

39

21.12.2020 19.17


Teknologiforståelsesportalen → 1.-10. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL NYHED

På Alineas portal til Teknologiforståelse finder du et bredt udvalg af undervisningsforløb med varierede opgaver og aktiviteter. Teknologiforståelsesportalen klæder eleverne på til at blive bevidste brugere og udviklere af digitale artefakter. Det kan fx være gennem forløb, hvor de lærer at kode robotter, at designe matematikspil, eller hvor de går i dybden med fake news og medier. En portal med vokseværk Portalen indeholder allerede i dag en lang række forløb. Og Alinea udgiver løbende nye spændende og sjove forløb, som både kan bruges i teknologiforståelse som et selvstændigt fag og som teknologiforståelse i andre fag, fx matematik, dansk eller samfundsfag. Der er indbygget gradvis progression fra indskoling til udskoling. Eksempelvis begynder indskolings­ eleverne med at programmere med analoge motionbrikker. På mellemtrinnet arbejder eleverne med blokprogramme­ ring, og i udskolingen møder de også rigtige tekstprogram­ meringssprog, som fx Python. Alinea lægger vægt på, at teknologiforståelse favner alle lærere og ikke kun dem, der i forvejen er digitale ud til

finger­spidserne. I lærervejledningerne får du klare beskrivelser af begreber og forslag til, hvordan du kan gribe undervis­ ningen an. Fire typer forløb Portalen er bygget op om fire forskellige typer forløb, der samlet giver eleverne en bred og alsidig indføring i teknologiforståelse. → Værktøjsforløb, hvor eleverne lærer et nyt værktøj at kende, fx Scratch til blokprogrammering. → Kompetenceforløb, hvor eleverne arbejder med en af de fire kompetencer. → Projektforløb, hvor eleverne bruger, hvad de har lært i kompetenceforløbene til at gennemføre et projekt, hvor de skal designe et digitalt artefakt. → Fagfaglige forløb, hvor eleverne arbejder med elementer fra teknologiforståelse i en fagfaglig kontekst. Fagfaglige forløb er udviklet til udvalgte fag, fx matematik eller sam­ fundsfag, og kan ikke bruges i teknologiforståelse som fag.

SOCIALE MEDIER OG DIGITALE FODSPOR → Når vi bevæger os rundt på nettet, efterlader vi digitale fod­ spor. Når vi liker, kommenterer eller poster på sociale medier, bliver det registreret. I dette forløb skal eleverne analysere online kommunikation og sociale medier og til sidst selv konstruere et nyt socialt medie.

40

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 40

21.12.2020 19.17


KOD EN MENNESKEROBOT → Vi er omgivet af robotter, som kan udføre forskellige opgaver og hjælpe os på forskellige måder. Igennem en legende tilgang lærer indskolingselever i dette forløb at nedbryde en opgave i bevægelser. Eleverne arbejder med at kode hinanden til at udføre forskellige små opgaver.

8 udvalgte forløb 1. 2. 3. klasse

1. 2. 3. klasse

1. 2. 3. klasse

4. klasse

Vi undersøger digitale dimser

Design og designprocessen

Blue-bots

Micro:bit

→ ca. 4 lektioner

→ ca. 13,5 lektioner

→ ca. 12,5 lektioner

→ ca. 8,5 lektioner

4. 5. 6. klasse

3. 4. 5. 6. klasse

4. 5. 6. klasse

7. 8. 9. klasse

Digitalt design og designprocesser

Kom i gang med CodingLab

Design et matematikspil med Scratch

Fra Scratch til Python

→ ca. 14,5 lektioner

→ ca. 8,5 lektioner

→ ca. 11,5 lektioner

→ ca. 15 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 41

41

21.12.2020 19.17


Historieportalen → 3.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL

Vores portal gør eleverne nysgerrige på historien. De får indblik i de store forskelle i livsvilkår, mennesker har levet under gennem tiden, og en solid forståelse for kildebegrebet allerede fra mellemtrinnet. Portalen sætter eleverne i stand til at reflektere over, hvordan historie bliver til, og forstå, at de selv er historieskabende. Eleverne skal blive nysgerrige på historien gennem vores forløb. Det sker blandt andet ved, at vi bringer historien tæt på deres egen virkelighed. Som for eksempel i forløbet Bronzealderen, hvor eleverne skal sammenligne livet den­ gang med deres eget liv i en moderne verden. Eller i forløbet Oldtidens Grækenland, hvor de skal på jagt efter spor fra de gamle grækeres kunst og arkitektur i nutidens samfund. Det kan også ske ved at visualisere for eleverne via Google Earth, hvor historien udspiller sig. Fx en rundtur på Lindisfarne eller Parthenon. Vi sørger også for, at video og illustrationer skaber afveksling, samtidig med at de spiller sammen med tekst og opgaver. Hvor ved vi det fra? Allerede tidligt på mellemtrinnet begynder eleverne i por­ talens forløb at lære at skelne mellem historiens to sider. Den levede og den fortalte. De skal kunne genkende og tolke de spor og kilder, den levede historie har efterladt, og de skal lære at forstå og afkode de budskaber, den fortalte historie indeholder (og udelader).

Begivenheder og kontekst Alle forløb er bygget op som et periodeforløb kombineret med et bestemt nedslag i perioden. Fx forløbet om Enevælden til 6.-7. klasse, hvor kanonpunktet Statskuppet i 1660 sættes i kontekst med de forudgående krige mod svenskerne og stændernes rolle. Vi har også lagt vægt på, at eleverne bliver bevidste om, at mennesker har haft meget forskellige forudsætninger gennem historien. De støder på slaveri, borgerskab, konge­ magt og andre udslag af hierarkiske samfundsopbygninger.

VELFORBEREDT TIL PRØVEN → Alle forløb til udskolingen i kulturfag har et afsluttende kapitel, der stilladserer eleverne frem mod afgangsprøven.

Derfor har portalens forløb uanset klassetrin en stor samling varierede kilder og kildekritiske spørgsmål. Flere forløb har afsnit med overskriften ”Hvor ved vi det fra?”, som belyser historikerens og arkæologens arbejdsmetoder. De giver eleverne indblik i, at historien er en bevægelig størrelse, vi hele tiden bliver klogere på.

Kapitlet introducerer eleverne til problemstillinger, som de kan arbejde ud fra i deres egen produktion. Eleverne får desuden indblik i, hvad der forventes af dem til prøven.

HISTORIEPORTALEN → Fuldt dækkende årsplaner til alle årgange → 76 forløb og stadig flere på vej → Forløb til alle kanonpunkter

42

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 42

21.12.2020 19.17


INGEN KILDER, INGEN HISTORIE → Uden kilder er der ingen historie! Eller i hvert fald ikke en historie med så mange fortællinger, tolk­ ninger, perspektiver, nye fortæl­ linger og nye tolkninger, som betyder, at historiebøger jævnligt må skrives om. Kilder giver svar, men kun hvis de bliver spurgt. Og spørgsmålet er så, om svaret er til at stole på.

8 udvalgte forløb 3. 4. klasse

4. klasse

4. klasse

5. 6. klasse

Det magiske sprog

Vikingetid

Oldtidens Grækenland

Grevens Fejde

→ ca. 2 lektioner

→ ca. 12 lektioner

→ ca. 9 lektioner

→ ca. 8 lektioner

6. klasse

6. klasse

7. klasse

8. 9. klasse

Heksejagt

Krig krig krig

Pesten 1711

Israel-Palæstinakonflikten

→ ca. 9,5 lektioner

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 10,5 lektioner

→ ca. 13 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 43

43

21.12.2020 19.17


Samfundsfagsportalen → 7.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL

Portalen giver eleverne et solidt indblik i samfundsfaglige begreber og træner dem i at forstå og analysere samfundet gennem grafer. Forløbene er bygget op, så eleverne deltager aktivt, og indeholder opgaver, som udfordrer dem til at reflektere over den viden, de tilegner sig. Styr på begreberne I portalen får eleverne godt fat om de samfundsfaglige begreber, som de møder i forløbene. De får både et grundigt ordkendskab, men også evnen til at bruge begreberne. Det sker gennem tydelig stilladsering. Blandt andet ved at eleverne i hvert forløb bliver præsenteret for lister med ord, de skal lære. Men også ved at de øver sig i at omformu­ lere begreberne med deres egne ord, så forståelsen bliver skærpet. Begreberne er afgørende for at kunne læse, forstå og kommunikere inden for fagets rammer, men også for at eleverne rustes til den videre færd i uddannelsessystemet Forstå verden ud fra grafer At kunne afkode og analysere grafer og se sammenhænge er en afgørende kompetence inden for samfundsfag. Og for samfundsborgere i det hele taget. Derfor er det vigtigt, at eleverne bliver fortrolige med grafer allerede tidligt. I forlø­ bene på portalen vil eleverne derfor ofte støde på grafer, de skal bruge til at analysere en udvikling i sammenhæng med en tekst. For eksempel møder eleverne i forløbet Forbrug en opgave, hvor de opnår forståelse af handelsbalance ved selv at producere diagrammer over eksport og import.

Kritisk-konstruktivt Forløbene er problemorienterede og opdateres løbende med aktuelt og virkelighedsnært indhold, som gør under­ visningen levende og relevant for eleverne. Forløbene sigter også mod at udfordre eleverne, så de stiller spørgsmål til den viden, de støder på. De skal ikke bare forstå, men også forholde sig kritisk til samfundets indretning og udvikle deres egne synspunkter. I 8. klasse møder de eksempelvis den danske flexicuritymodel i forløbet Arbejdsmarkedet. Her skal de undersøge forskellige syn på dagpengesystemet og skrive debatindlæg, hvor deres egne holdninger kommer til udtryk.

VELFORBEREDT TIL PRØVEN → Alle forløb til udskolingen i kulturfag har et afsluttende kapitel, der stilladserer eleverne frem mod afgangsprøven. Kapitlet introducerer eleverne til problemstillinger, som de kan arbejde ud fra i deres egen produktion. Eleverne får desuden indblik i, hvad der forventes af dem til prøven.

SAMFUNDSPORTALEN → Fuldt dækkende årsplaner til alle årgange → 41 forløb, som løbende sup­ pleres af nye → Altid opdateret med nyeste personer og begivenheder

44

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 44

21.12.2020 19.17


8 udvalgte forløb 7. 8. 9. klasse

8. 9. klasse

8. 9. klasse

8. 9. klasse

Projektarbejde i kulturfagene

Identitet

Forbrug

Privatøkonomi: Penge ind – penge ud

→ ca. 1,5 lektioner

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 9 lektioner

→ ca. 2,5 lektioner

8. 9. klasse

8. 9. klasse

8. 9. klasse

8. 9. klasse

Velfærdssamfundet

Danmarks udenrigspolitik

Økonomisk vækst

Ideologier

→ ca. 8,5 lektioner

→ ca. 8 lektioner

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 10,5 lektioner

DATA BAG UNDERSØGELSEN → Er du sikker på, om dine elever har styr på de samfundsfaglige metoder? Med forløbet kommer eleverne bag flere undersøgelser, som de kan have mødt i landets medier. Og eleverne bliver sikre i indsamling af statistik samt kvalitativ og kvantitativ metode.

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 45

45

21.12.2020 19.17


Kristendomskundskabsportalen → 1.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL

Med Kristendomskundskabsportalen får du et fuldt dækkende materiale med tydelig progression fra 1. til 9. klasse. Eleverne får øjnene op for fagets store og mangfoldige spørgsmål i de mere end 70 forskellige forløb, som angriber kristendomskundskab fra mange forskellige vinkler. Tydelig progression For at skabe en god og tydelig progression støder eleverne på de samme fagbegreber flere gange i deres skoletid. Eleverne skal bruge deres forståelse fra tidligere trin og får større viden om fagområdet. På den måde bliver de klædt på frem mod afgangsprøven i kulturfag. Et eksempel er begrebet Paradis, som eleverne møder i 1. klasse i forløbene Ur-historien og Vores blå planet, som handler om skabelsen og Paradis. I 3. klasse møder eleverne forløbet Paradis: tur-retur, i 5. klasse Dommedag i kristen­ dom og islam og endelig Syndefaldet – et forførende motiv i 9. klasse. Udvikling af kompetencer På Kristendomskundskabsportalen lægger vi vægt på, at eleverne stiller spørgsmål til materialet og reflekterer over fagets områder. Eleverne skal ikke bare være passive mod­ tagere af viden. De skal udfordre forestillinger i religion og etik på en konstruktiv måde. Og de bliver løbende konfron­ teret med dilemmaer, der kræver, at de selv tager stilling.

Møde med forskellige kulturer og religioner Allerede i de mindste klasser møder eleverne andre religioner end kristendom. Det sker med udgangspunkt i komparativ metode, hvor områder inden for andre religioner sammen­ lignes med kristendommens. Det sker allerede fra indsko­ lingen, hvor andre livsanskuelser og religioner er tænkt ind i forløbene, så det underbygger progressionen. Video og illustrationer Vi har i portalen sat særligt fokus på arbejdet med illustra­ tioner og sammenhængen mellem tekst og billede, så de to dele understøtter hinanden og giver flere indfaldsvinkler til stoffet. Portalen indeholder samtidig et omfattende, originalt videomateriale, blandt andet korte, faktuelle og forklarende videoer om vigtige områder.

På den måde bliver kristendomskundskab et fag, hvor eleven opnår viden og kundskaber om religioner og ikke oplæring i religioner.

KRISTENDOMSKUNDSKABSPORTALEN → Lige nu 70 forskellige forløb, og antallet stiger støt → Tydelig progression fra 1. til 9. klasse → Originale illustrationer og video-­ materiale, som underbygger den faglige sammenhæng → Fuldt dækkende årsplaner til alle årgange 46

VELFORBEREDT TIL PRØVEN → Alle kulturfagsforløb til udskolingen har et afsluttende kapitel, der stilladserer eleverne frem mod afgangsprøven. Kapitlet introducerer eleverne til problemstillinger, som de kan arbejde ud fra i deres egen produktion. Eleverne får desuden indblik i, hvad der forventes af dem til prøven.

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 46

21.12.2020 19.17


SØRENS SYN PÅ SOME → Søren Kierkegaard og SoMe? Lige netop! Uanset tid og sted, fysisk som virtuelt, giver Kierkegaard et godt svar og en etisk pointe på det at være menneske og tage ansvar for sine valg. Arbejd med forløbet, hvor tro, filosofi og kærlig opførsel på de sociale medier er i fokus.

8 udvalgte forløb 1. klasse

2. klasse

4. klasse

8. 9. klasse

Ur-historien

Drømmetyderen Josef

Satan og ’det onde’

Syndefaldet – et forførende motiv

→ ca. 3 ,5 lektioner

→ ca. 4 lektioner

→ ca. 5,5 lektioner

→ ca. 5 lektioner

6. klasse

5. klasse

6. 7. klasse

7. 8. klasse

Symboler og nadveren

At leve det rigtige kristne liv

Jødedommen – en erindringens religion

Kender du til islam?

→ ca. 2 lektioner

→ ca. 4,5 lektioner

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 9,5 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 47

47

21.12.2020 19.17


YOGA FOR INDSKOLINGEN → Forløbet har til hensigt at give børnene en grund­ læggende indføring i yoga gennem en legende tilgang. Der vil undervejs blive introduceret både åndedrætsøvelser, statiske og dynamiske yogastil­ linger samt afspændingsøvelser og drømmerejser.

Idrætsportalen → 1.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL Med Idrætsportalen får du en masse lærerige og sjove akti­ viteter, som opbygger elevernes idrætsfaglige og fysiske kompetencer og styrker deres glæde ved bevægelse. Dine elever møder de klassiske discipliner som fx atletik, springgymnastik og fodbold, men de bliver også kastet ud i fx yoga, kampsport og træning i det fri. Eleverne kan også danse ballet med balletbørnene på Det Kongelige Teater, og elever, der er bange for bolden, kan arbejde med boldtilvænning. Med portalen får du en række stilladserede undervisnings­ forløb og masser af ressourcer til alle klassetrin, fx illustra­ tioner, musik, lydoptagelser og videoer, hvor blandt andet alderssvarende elever viser øvelserne. De mange ressourcer gør det muligt for dig at lave en meget varieret undervisning og undervise i discipliner, du ikke nødvendigvis selv mestrer. Der er årsplaner til alle klassetrin, så du nemt kan udvælge fagligt indhold og sammensætte forløb.

48

Portalen skaber sammenhæng mellem aktiviteter og teori og har en tydelig progression fra indskoling til udskoling. Indskolingen har fokus på læring gennem leg. På mellem­ trinnet begynder eleverne selv at udvikle aktiviteter, og i udskolingen skal eleverne optage sig selv og deres kammerater og kan bruge optagelserne som forberedelse til eksamen. Idrætsportalen klæder eleverne godt på til prøven i idræt. I forløbet Prøven i idræt bliver eleverne dus med prøveformen, og forløbet Temabaserede idrætsforløb stilladserer eleverne til at finde deres tema til prøven. Brug portalen som grundsystem, supplerende materiale eller ressourcebank, hvor du plukker i alle de mange tekster, videoer og illustrationer.

1. 2. 3. klasse

7. 8. 9. klasse

7. 8. 9. klasse

7. 8. 9. klasse

Rytme i kroppen

Idrætskultur og relationer

Prøven i idræt

Kropsbasis

→ ca. 2 lektioner

→ ca. 10 lektioner

→ ca. 8 lektioner

→ ca. 12 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 48

21.12.2020 19.17


Musikportalen → 1.-8. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL Musikportalen rummer et væld af lærerige og sjove aktivi­ teter, der opbygger elevernes musikalske kompetencer og glæde ved musik. I portalen møder eleverne mange forskellige genrer og musikere. De skal blandt andet arbejde med genrer som hiphop og heavy metal og kunstnere som Beethoven, John Williams, The Minds of 99 og Metallica. Forløbene tager ofte udgangspunkt i elevernes musikalske hverdag, fx med BTS og Little Mix, men giver dem samtidig en forståelse for, hvor nutidens musik kommer fra. Eleverne skal ikke bare lytte til musik, men også tage stilling til den. Eleverne møder også andre aspekter af musiklivet end de gængse. I forløbsrækken På besøg hos … kommer de blandt andet på besøg hos lydmanden, der fortæller om sit arbejde, sin mixerpult og de effekter, han bruger. De besøger også Koda, hvor en medarbejder lærer dem om ophavsrettigheder, og de lærer at kende forskel på musik som kunst og vare.

Med portalen får du en række stilladserede undervisnings­ forløb og et væld af ressourcer til alle klassetrin, fx videoer, musik og illustrationer. De mange ressourcer gør det muligt for dig at lave en varieret undervisning og undervise i emner og genrer, du ikke nødvendigvis selv mestrer. Portalen skaber sammenhæng mellem aktiviteter og teori og har en tydelig progression fra indskoling til mellemtrin. I indskolingen er der fokus på leg og oplevelse, mens mellem­ trinnet kvalificerer dette og udvikler elevernes viden om musik og det musikalske sprog. Brug portalen som grundsystem, supplerende materiale eller ressourcebank, hvor du plukker i alle de mange tekster, videoer og illustrationer. Der er årsplaner til alle klassetrin, så du nemt kan udvælge fagligt indhold og sammensætte forløb.

1. 2. 3. 4. klasse

3. 4. 5. 6. klasse

4. 5. 6. klasse

5. 6. klasse

Forår

Spil efter øret

Beat-factor

Gys, gru og gåsehud

→ ca. 10 lektioner

→ ca. 4 lektioner

→ ca. 13,5 lektioner

→ ca. 9 lektioner

STEMMER – HELT UDE I SKOVEN → Eleverne skal eksperimentere med og udforske deres stemmer og herigennem lære deres stemmer at kende. Forløbet er derudover fyldt med opgaver, lytteøvelser og videoer.

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 49

49

21.12.2020 19.17


BAUHAUS → Her skal eleverne lære om Bauhaus – en af det 20. århundredes vigtigste kunstskoler. De skal møde nogle af Bauhaus mest berømte kunstnere og deres designs/værker og lære om, hvordan skolen kom til at præge synet på æstetik og funktionalisme dengang og frem til i dag.

Håndværk og designportalen → 4.-8. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL Kom ind i et univers, hvor dine elever får skærpet deres kreative sanser. Med Håndværk og designportalen kommer eleverne rundt i fagets mange hjørner og bliver i stand til at mestre forskellige håndværk og designprocesser. Eleverne får en grundig indføring i fagets teknikker og udvikler deres håndværksfærdigheder gennem et væld af forskellige aktiviteter. De kan prøve kræfter med alt lige fra strik og brodering til design og kodning.

De mange forløb indeholder billeder, videoer og trin-for-trinbeskrivelser, så eleverne får al den hjælp, de har brug for, når de er i gang med de mange varierede aktiviteter. Der er også fokus på, at eleverne bliver klogere på de mange aspekter af design. De lærer om designprocessen og skal bruge design og designværktøjer i mange af forløbene. På den måde er der en dannelsesmæssig rød tråd gennem hele portalen, som betyder, at eleverne afslutter faget med både viden og konkrete håndværksmæssige erfaringer i bagagen.

I forløbene arbejder eleverne med mange forskellige typer materialer; fra det bløde, når de skal filte en Pokémon eller strikke en karklud, til det hårde, når de skal skabe en skammel eller bygge et hus til deres eget kæledyr.

50

4. 5. 6. klasse

4. 5. klasse

4. 5. 6. klasse

4. 5. 6. klasse

Design en sprællemand

Krea:bit

String art

Papirbroderi

→ ca. 14 lektioner

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 5 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 50

21.12.2020 19.17


Billedkunstportalen → 1.-8. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL Lad kunstens verden udfolde sig foran dine elevers øjne, og lad dem blive inspireret til selv at være skabende og kreative. Med Billedkunstportalen får eleverne mulighed for at gå fra fantasifulde idéer til gennemtænkte færdige produkter. Gennem portalens mange varierede forløb får eleverne både faglig viden om forskellige stilarter og om udviklingen af billedkunsten gennem tiden. De møder berømte kunst­ nere og bliver klogere på deres teknikker, lige fra Pablo Picassos tegninger og skulpturer til Piet Mondrians grafiske malerier, hvor eleverne selv eksperimenterer med brug af farver og firkantens forskellige former. Billedkunstportalen vækker elevernes æstetiske sanser og åbner deres øjne for en række kunstneriske retninger og udtryksformer, som passer til elevernes alder på de forskel­ lige klassetrin.

I indskolingen er der fokus på, at eleverne gennem kreative projekter lærer at mestre grundlæggende færdigheder som at bruge lineal, tegne streger, blande farver og spejle figurer. De skaber farverige højhuse, drømmecollager og sjove pop-up-kort. På mellemtrinnet kan eleverne bygge på det, de allerede har lært, og lege med nye udtryk og tilgange. De prøver alt fra iagttagelsestegning og akvarelfarvelægning af efterårsblade til selvportrætter i pop-art-stil. Med Billedkunstportalens forskelligartede forløb kan du tilrettelægge en spændende og motiverende under­ visning, og forløbenes mange ressourcer, fx billeder og trin-for-trin-beskrivelser, betyder, at eleverne får al den hjælp, de har brug for, når de er i gang med projekterne.

2. klasse

1. 2. 3. klasse

4. 5. klasse

4. 5. klasse

Robotter

Under vandet

Skab et rum

Post-it kunst

→ ca. 4,5 lektioner

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 2 lektioner

GRAFISK MALERI → I dette forløb møder eleverne den hollandske kunstner Piet Mondrian, der er kendt for sine geometriske og dengang banebrydende abstrakte malerier. De skal lave deres egne kunstværker i hans stil – ikke med maling på lærred, men i stedet med silkepapir på vinduesruder.

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 51

51

21.12.2020 19.17


SENSORIK → Madmod! Har dine elever det? Lad eleverne dykke ned i det kulinariske køkken, hvor der i forløbet er fokus på sanserne og de fem grundsmage.

Madkundskabsportalen → 4.-9. KLASSE · DIGITALT LÆREMIDDEL Få madkundskab til at emme af dufte, smage og spændende sanseoplevelser. Madkundskabsportalen tager eleverne i hånden og giver dem mod på ny mad og madlavningsfærdigheder. Den skaber dermed et trygt rum til at prøve anderledes retter og råvarer af i madkundskabslokalet. Portalens forløb byder på et væld af hands-on-aktiviteter, hvor eleverne selv prøver kræfter med at transformere friske råvarer til en variation af færdige retter — fra den klassiske koldskål til retrokylling. De praktiske færdigheder står ikke alene i Madkundskabsportalen. Der er også fokus på, at eleverne arbejder med den vigtige viden, som understøtter faget. De lærer om centrale emner som næringsstoffer, kalorier og køkkenhygiejne, og de får en forståelse for forskellen mellem hjemmelavet mad og færdigretter.

52

Forløbene ruster eleverne til at træffe kloge madvalg, hvor de både tager stilling til bæredygtighed, klimaaftryk og deres egen sundhed. De lærer om økologi, om oversete råvarer, som fx rosenkålen, og hvorfor det er bedst at spise de frugter og grøntsager, der er i sæson. Mad er også kultur, og Madkundskabsportalen giver eleverne mulighed for at undersøge madkultur fra en række forskel­ lige vinkler. De lærer om dansk madkultur gennem historien, de undersøger madkulturen i andre dele af verden, og de ser nærmere på deres egen madkultur i dag. Madkundskabsportalen klæder eleverne godt på til prøven i madkundskab. I forløbet Til prøve i madkundskab bliver eleverne guidet igennem prøven, så de både ved, hvad de bliver bedømt på, og hvordan de forbereder sig bedst på prøven.

4. 5. 6. klasse

4. 5. 6. klasse

5. 6. klasse

4. 5. 6. klasse

Bålmad

Pæleroden

Madkultur før og nu

Bid i et æble

→ ca. 4 lektioner

→ ca. 12 lektioner

→ ca. 11 lektioner

→ ca. 3 lektioner

PORTALER

Digital_Katalog_2021_content.indd 52

21.12.2020 19.17


Valgfag Vores valgfagsforløb sætter rammerne for elevernes kreativitet, mens de udforsker og forbedrer deres kompe­ tencer i en god balance mellem teori og praksis. Find forløb til valgfag på de næste sider

Digital_Katalog_2021_content.indd 53

21.12.2020 19.17


Valgfag

NYHED

Alineas valgfagsforløb sikrer gode rammer, så kreativiteten kan blomstre hos eleverne. Vores forløb til valgfag giver metoder, værktøjer og viden; de vigtige elementer, der gør eleverne i stand til at være produktive og skabende.

I valgfagene skal eleverne arbejde kreativt og lave produkter. Det kan være en udfordring at blive stillet over for et blankt lærred og skulle opfinde noget nyt. Derfor møder eleverne en række valgfagsforløb, der giver dem de bedste rammer for at være skabende, samtidig med at de bliver udfordret på et niveau, der udvikler dem. I forløbet Kunstens stærke kvinder skal eleverne eksempelvis arbejde og eksperimentere med forskellige udtryk og meto­ der, der bruges af kunstnerne Yayoi Kusama, Nancy Spero, Marina Abramovic og Cindy Sherman. De får indsigt i kunst­ nernes metoder, men bliver udfordret til selv at skabe deres egne kunstproduktioner ud fra metoderne. God balance mellem teori og praksis Forløbene har sjove, interessante og spændende vinkler på fagene med en god vekslen mellem praksis og teori, der lader eleverne udforske og forbedre deres kompetencer indenfor fagene. I alle forløb – på alle de fire fag – skal eleverne lave et produkt. Det kan være en performance, en madret, en collage eller en video – altid et håndfast produkt.

Velforberedt til prøven Vi har særlige forløb til alle fire valgfag, der tager lærere og elever i hånden og gør dem klar til afgangsprøven. Forløbene tilgodeser elevernes faglige udvikling og kvalificering frem mod prøven. Da det er den første prøve, eleverne møder i grundskolen, er disse forløb særligt vigtige. For at sikre sammenhæng med prøven har vi gjort det nemt for eleverne hurtigt at genlæse og forstå forløbet, så de har optimale forudsætninger for at producere et nyt produkt til prøven. Udførlige lærervejledninger – både på forløbsniveau, på kapitelniveau og helt ned på den enkelte øvelse – sikrer samtidig, at du som lærer nemt kan overskue forløbene.

FULDT DÆKKENDE TIL ALLE FIRE FAG → Eleverne skal vælge mindst ét af fire toårige praktisk-musiske valgfag. Alinea har valg­ fagsmateriale til håndværk og design, musik, billedkunst og madkundskab i 7.-8. klasse. Og vi tilføjer løbende nye forløb. Vores forløb er fuldt dækkende på både fag, fælles mål og lektionsniveau. Det er muligt at prøve udvalgte valgfagsforløb helt gratis.

JAM BAND → I forløbet skal eleverne lære og arbejde med vigtig­ heden af at lytte til hinanden, når man spiller musik. De skal lytte, spille og jamme sig igennem sange, og forløbet afsluttes med en vaskeægte jam.

54

VALGFAG

Digital_Katalog_2021_content.indd 54

21.12.2020 19.17


SLIP KREATIVITETEN LØS → Det kan være svært at skulle være kreativ og få ideer på kommando. Men der er faktisk nogle effektive råd og kneb, man kan bruge. I for­ løbet får eleverne indblik i, hvad ideer er, og hvordan de bliver bedre til at få de gode af slagsen, så den kreative proces bliver lettere og resultatet meget bedre. Forløbet er meget velegnet som et grund­ forløb til valgfag.

8 udvalgte forløb 7. 8. klasse

7. 8. klasse

7. 8. klasse

7. 8. klasse

Til prøven i musik

Jam band

Tegn med skravering

Kunstens stærke kvinder

→ ca. 6 lektioner

→ ca. 12,5 lektioner

→ ca. 4 lektioner

→ ca. 8,5 lektioner

7. 8. klasse

7. 8. klasse

7. 8. klasse

7. 8. klasse

Den gode designproces

Mosaikportrætter

3 forskellige madkulturer

Til prøven i madkundskab

→ ca. 4 lektioner

→ ca. 4 lektioner

→ ca. 13 lektioner

→ ca. 4 lektioner

VALGFAG

Digital_Katalog_2021_content.indd 55

55

21.12.2020 19.17


Fagportaler Dansk → Dansk Indskoling → Dansk Mellemtrin → Dansk Udskoling

Matematik → Matematik Indskoling → Matematik Mellemtrin → Matematik Udskoling

Øvrige digitale læremidler Dansk → Superbog 0.-6. kl. → Denførstelæsning.dk 0.-2. kl. → CampStavning 3.-9. kl. → Gorilla 3.-6. kl. → Onlineprøver Dansk, læsning 6.-9. kl. → Onlineprøver Dansk, retskrivning 3.-9. kl.

Matematik/naturfag → CampMat 1.-6. kl. → Onlineprøver Matematik 8.-9. kl. → Onlineprøver Biologi 8.-9. kl → Onlineprøver Geografi 8.-9. kl → Onlineprøver Fysik/kemi 8.-9. kl.

Få overblik Du kan altid få det fulde overblik over alle dine digitale adgange på minside.alinea.dk.

Digital_Katalog_2021_content.indd 56

21.12.2020 19.17


Alineas digitale læremidler Fremmedsprog → Engelsk Indskoling → Engelsk Mellemtrin → Engelsk Udskoling → Tysk Mellemtrin → Tysk Udskoling → Fransk Mellemtrin → Fransk Udskoling

Kulturfag → Historie Mellemtrin → Historie Udskoling → Kristendomskundskab Indskoling → Kristendomskundskab Mellemtrin → Kristendomskundskab Udskoling → Samfundsfag Udskoling

Fremmedsprog → CampEngelsk 5.-9. kl. (→ Nyhed 8.-9. kl.) → CampTysk 7.-9. kl. (→ Nyhed) → Superreaders 1.-10. kl. → Onlineprøver Engelsk 8.-9. kl. → Onlineprøver Tysk 8.-9. kl. → Onlineprøver Fransk 8.-9. kl. → PS Praktisk Sprog 1.-9. kl.

Tværfagligt → Villeby 0.-6. kl. → Koncentrat 7.-10. kl.

Naturfag → Natur/teknologi Indskoling → Natur/teknologi Mellemtrin → Geografi Udskoling → Biologi Udskoling → Fysik/kemi Udskoling → Teknologiforståelse 1.-9. kl.

Praktisk-musiske fag → Idræt Indskoling → Idræt Mellemtrin → Idræt Udskoling → Håndværk og design Mellemtrin → Håndværk og design Valgfag → Billedkunst Indskoling → Billedkunst Mellemtrin → Billedkunst Valgfag → Madkundskab Mellemtrin → Madkundskab Valgfag → Musik Indskoling → Musik Mellemtrin → Musik Valgfag

“ Jeg synes, I har nogle gode undervisningsforløb. Lette at gå til og gode at arbejde med.” Susanne, Højvangskolen, Aarhus

FÅ OVERBLIK

Digital_Katalog_2021_content.indd 57

57

21.12.2020 19.17


Mød din læremiddelkonsulent Sjælland og Øerne Læremiddelkonsulent Jes Kristian Larsen Jes er din konsulent i følgende kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Guldborgsund, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Ishøj, Kalundborg, Køge, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Ringsted, Rudersdal, Rødovre, Sorø, Tårnby, Vordingborg

Kontakt Jes på: +45 22 64 60 61 jkl@alinea.dk

Eva Stokholm Eva er din konsulent i følgende kommuner: Bornholm, Dragør, Egedal, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Grønland, Halsnæs, Holbæk, HøjeTaastrup, Hørsholm, København, Lejre, Næstved, Odense, Odsherred, Roskilde, Slagelse, Solrød, Stevns, Vallensbæk

Kontakt Eva på: +45 25 27 77 08 est@alinea.dk

Implementeringskonsulent Magnus Søderberg Implementeringskonsulent i alle kommuner på Sjælland og Øerne Magnus hjælper jer godt i gang med Alineas digitale læremidler. Det foregår på jeres skole, og det er gratis.

Kontakt Magnus på: +45 28 94 80 64 mso@alinea.dk

58

Digital_Katalog_2021_content.indd 58

21.12.2020 19.17


Har du brug for mere viden? Vil du vide mere om vores læremidler, er du velkommen til at tage kontakt til en af vores læremiddelkonsulenter. De står altid klar til at vejlede om alt fra indkøb og priser til implementering, og de kommer gerne på besøg på din skole.

Jylland og Fyn Læremiddelkonsulent Mie Brøner Thomsen Mie er din konsulent i følgende kommuner: Assens, Billund, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Kerteminde, Kolding, Langeland, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odder, Ringkjøbing-Skjern, Struer, Svendborg, Sydslesvig, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Ærø, Aabenraa

Kontakt Mie på: +45 22 11 66 66 mie@alinea.dk

Eva Aarris Späth Eva er din konsulent i følgende kommuner: Brønderslev, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Fredericia, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Jammerbugt, Lemvig, Læsø, Morsø, Norddjurs, Randers, Rebild, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg, Aarhus

Kontakt Eva på: +45 40 11 41 74 esp@alinea.dk

Implementeringskonsulent Steen Honoré Implementeringskonsulent i alle kommuner i Jylland og på Fyn Steen hjælper jer godt i gang med Alineas digitale læremidler. Det foregår på jeres skole, og det er gratis.

Digital_Katalog_2021_cover.indd 3-4

Kontakt Steen på: +45 51 16 45 36 sth@alinea.dk

21.12.2020 19.48


Digitale læremidler Katalog 2021

Gå til dine digitale læremidler via minside.alinea.dk Enkelt og overskueligt – alle adgange samlet på ét sted!

Digital_Katalog_2021_cover.indd 1-2

22.12.2020 11.14