Page 1

ALFABETA

Direkte Dansk 2 er en fortsættelse af Direkte Dansk 1 og er et arbejdsmarkedsrettet begyndermateriale for de allerhurtigste DU 3-kursister, som ønsker en stejl indlæringsprogression. Det er til sprogskoler, som har særligt intensive undervisningsforløb. Materialet bygger på den klassiske audiolingvale metode og fremstår her i en nyudviklet og moderne form. Sproget er autentisk og arbejdsrelevant, som det bruges på danske arbejdspladser, og bogens metodikker og øvelser sikrer, at kursistens udtale og sætningsstrukturer indøves korrekt fra start. Direkte Dansk 2 består af 10 kapitler, og hvert kapitel er designet til, at man kan nå igennem det på én mødegang a 2-3 lektioner. Lærervejledning med konkrete anvisninger til, hvordan materialet kan bruges, findes på nettet. Her ligger også fri lyd til hele materialet. Ea Gullan Kerr har 17 års undervisningserfaring i dansk som andetsprog og driver sin egen sprogskole, Danskbureauet, hvor materialet er udviklet og afprøvet.

Ea Gullan Kerr www.alfabetaforlag.dk

9788763606677_omslag.indd 1

04/07/2018 15.22


DIREKTE DANSK 2

HVAD SKULLE DET VÆRE?

9788763606677_indhold.indd 1

1

03/07/2018 14.08


DIREKTE DANSK 2 Ea Gullan Kerr © Alfabeta, København 2018 Et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med CopyDan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. 1. udgave, 1. oplag 2018 ISBN: 978-87-636-0667-7 Forlagsredaktion: Helene Deden og Dea Emilia Beck Fagkonsulent: Jacob Madsen Design og sats: andresen design Trykkeri: BALTO print www.alfabetaforlag.dk www.alfabetadigital.dk

9788763606677_indhold.indd 2

04/07/2018 15.22


Ea Gullan Kerr

DIREKTE DANSK 2 ALFABETA

9788763606677_indhold.indd 3

03/07/2018 14.08


INDHOLD Kapitel 1 – Hvad skulle det være?

7

Kapitel 2 – Skal du ikke med til møde?

19

Kapitel 3 – Vil du med ud at spise?

31

Kapitel 4 – Hvad dato har vi på næste lørdag?

45

Kapitel 5 – Hvor gammel er du egentlig?

57

Kapitel 6 – Var du ikke på arbejde i går?

69

Kapitel 7 – Hvad lavede du i weekenden?

81

Kapitel 8 – Hvor lang tid har du boet her i Danmark?

93

Kapitel 9 – Hvornår plejer du at stå op?

107

Kapitel 10 – Hvor er I flyttet hen?

119

4

9788763606677_indhold.indd 4

03/07/2018 14.08


FORORD Kære kollega/danskunderviser Metoden og materialet Direkte Dansk er udviklet gennem mange års undervisning i dansk på DU3. Den pædagogiske metode følger den højeffektive audiolingvale metode af amerikansk oprindelse, sådan som den også er blevet brugt på flere sprogskoler i Danmark igennem årene.  Det bedste ved metoden i dansk kontekst er, at kursistens intensive arbejde med sprogets strukturer giver den bedste mulighed for at få indlært korrekte udtalevaner fra start. Kursistens arbejde med udenadslære og automatisering af syntaks og faste udtryk resulterer samtidig i en høj grad af korrekthed, og kursisten vil opleve, at det lyder rigtigt, når han/hun  bevæger sig ud på dansk i det virkelige liv.  Jeg har tilstræbt at gøre sproget så levende og naturligt som muligt, så kursisten hurtigt kan komme i gang med at kommunikere. Sproget er i særlig grad koncentreret omkring arbejdspladsdansk og dækker samtidig det basale sprog, som alle har brug for. Her i bog 2 er der et særligt fokus på de mange daglige talehandlinger, der indbefatter brugen af modalverber. Herudover bliver brugen af datid og førnutid konsolideret, og blandt andet ordenstal, årstal og adjektiver i komparativ og superlativ introduceret. Metoden fungerer allerbedst for studievante DU3-kursister, som er indstillet på selv at gøre en indsats i forbindelse med sprogindlæringen. Øvelserne er designet, så de kan holde en hel klasse på tæerne, da størstedelen af taletiden ligger hos kursisterne, uden mulighed for at sidde og gemme sig i klasserummet. Bogens kapitler er alle bygget op over de samme øvelser, så kursisten meget hurtigt får opbygget en velstruktureret studierytme. Bogens opbygning gør det samtidig nemt for underviseren at få et rutineret forhold til undervisningsmetoden. På alfabetadigital.dk kan du downloade en udførlig lærervejledning og en oversigtsgivende køreplan for, hvordan materialet kan udnyttes bedst. De første øvelser i hvert kapitel (en ordliste og en grunddialog), som danner grundlag for resten af øvelserne, er oversat til engelsk, så kursisten med det samme kan danne sig et overblik over og forstå de nye ord, udtryk og sætninger, som præsenteres i det pågældende kapitel. For at hjælpe udtaleindlæringen bedst muligt på vej er der i de fleste af bogens øvelser angivet både tryk og stød, og de samme øvelser er forsynet med lydfiler, som ligeledes kan downloades på alfabetadigital.dk, til stor hjælp for kursistens hjemmearbejde. Bog 2 indeholder, ligesom bog 1, 10 kapitler, som hvert kan nås på en mødegang a 3-4 lektioner. Ved et mindre supplement af emneorienteret, modultestforberedende arbejde kan kursisten hermed både gennemføre modul 1 og 2 og bestå modultest 2 inden for kun 10 uger a 3 ugentlige mødegange. Rigtig god fornøjelse! Ea Gullan Kerr

5

9788763606677_indhold.indd 5

03/07/2018 14.08


6

DIREKTE DANSK

9788763606677_indhold.indd 6

03/07/2018 14.08


Kapitel

1

Hvad skulle det være? 1.

Inversion efter adverbiet så Så vil jeg gerne bede om en kop kaffe.

2. Centraladverbier

kun, bare

3. Tællelige vs. utælleligt

nogle eller noget?

HVAD SKULLE DET VÆRE?

9788763606677_indhold.indd 7

7

03/07/2018 14.08


ORDLISTE Substantiver

Nouns

Sing. indefinit

Sing. definit

Plur. indefinit

Plur. definit

Sing. indefinite

et belø’b

belø’bet

to’ belø’b

belø’bene

an amount

et brød’

brød’et

to’ brød’

brød’ene

a bread

en burger

burgeren

to’ burgere

burgerne

a burger

(en) citrus

8

(a) citrus/lemon taste

en dan’skvand’

dan’skvand’en

to’ dan’skvand’

dan’skvand’ene

a sparkling water

en drikkevare

drikkevaren

to’ drikkevarer

drikkevarerne

a beverage

en fadøl

fadøll’en

to’ fadøl

fadøll’ene

a draft beer

en fisk

fisken

to’ fisk

fiskene

a fish

(et) flødeskum’

flødeskumm’et

(en) i’s

i’sen

en kakao

kakao’en

en kejser

kejseren

to’ kejsere

kejserne

an emperor

en kylling

kylling’en

to’ kyllinger

kyllingerne

a chicken

(en) mad

mad’en

en menu

menu’en

to’ menu’er

menu’erne

a menu

et menukort

menukortet

to’ menukort

menukortene

a menu (card)

en pandekage

pandekagen

to’ pandekager

pandekagerne

a pancake

penge

pengene

money

to’ portio’ner

portio’nerne

a portion

whipped cream to’ i’s

i’sene

(an) ice cream/ice hot chocolate

food

en portio’n

portio’nen

(et) postevand’

postevand’et

en regning

regning’en

to’ regning’er

regning’erne

a bill/check

en ret

retten

to’ retter

retterne

a dish/course

en sala’t

sala’ten

to’ sala’ter

sala’terne

a salad/lettuce

en serviet

servietten

to’ servietter

servietterne

a napkin

(et) smør

smørr’et

butter

(et) smørrebrød’

smørrebrød’et

(an) open sandwich

et stykke

stykket

to’ stykker

stykkerne

a piece

en vi’n

vi’nen

to’ vine

vinene

a wine

en øl

øll’en

to’ øl

øll’ene

a beer

Pronominer

Pronouns

man

one/you (impersonal)

tap water

KAPITEL 1

9788763606677_indhold.indd 8

03/07/2018 14.08


Verber

Verbs

Infiniti’v

Præ’sens

Præte’ritum

Perfektum

Infinitive

at be’de om

jeg be’der om

jeg bad’ om

jeg har be’dt om

to ask for/request

at bestill’e

jeg bestill’er

jeg bestil’te

jeg har bestil’t

to order/book

at beta’le

jeg beta’ler

jeg beta’lte

jeg har beta’lt

to pay

at blive

det bliver

det blev

det er blevet

to amount to

at dele

vi de’ler

vi delte

vi har de’lt

to share

at have lyst til

jeg har lyst til

jeg havde lyst til

jeg har haft lyst til

to feel like

at nøj’es med

jeg nøj’es med

jeg nøjedes med

jeg har nøjedes med

make do with

at reserve’re

jeg reserve’rer

jeg reserve’rede

jeg har reserve’ret

to book

at serve’re

jeg serve’rer

jeg serve’rede

jeg har serve’ret

to serve

Adjektiver

Adjectives

Adverbier

Adverbs

bedst, -e

best

afsin’dig

incredibly

frisk, -t, -e

fresh

kontan’t

in cash

hyggelig, -t, -e

cozy/convivial

ov’er

above

ledig, -t, -e

available

slet ikke

not at all

lille, -, små’

small

ualmind’elig

exceptionally

mange, flere

many/more

vanvittig

insanely

meget, mere

much/more

mulig, -t, -e

possible

Fraser

Phrases

Fraser

Phrases

dag’ens ret

today’s special

Jeg må hellere …

I had better …

ell’ers

otherwise

Jeg vil gerne be’de om …

I would like …

Ell’ers andet?

Anything else?

Jeg vil gerne ha’ve …

I want would like …

Ell’ers tak

Thanks, but no thanks

Kom igen en anden gang’

Giv’ mig lige …

Just give me …

Come again another time

Ha’v en god’ dag’!

Have a nice day!

med eller uden

with or without

he’lt vild’t

insanely

på belø’bet

on the amount

Hvad kunne du tænke dig?

What would you like?

Skal det være …

Do you want …

Hvad skal du ha’ve?

What do you want/ will you have?

Værsgo’!

Here you are!

Øjeblik!

Just a second/ moment

Hvad skulle det være?

What would you like?

i tid’ens lø’b

through the course of time

Ja, så gerne

With pleasure

HVAD SKULLE DET VÆRE?

9788763606677_indhold.indd 9

9

03/07/2018 14.08


DIALOG 1. Hvad / skulle det være? 2. Har’ I / en god’ / brunch? 3. Nej’, desværre. Vi serverer kun / frokost. 4. Så / vil jeg gerne / se’ / menukortet. 5. Ja, selvfølgelig. Værsgo’! 6. Hvordan / er jeres burgere? 7. De er virkelig / gode. By’ens / bedste. 8. Så / vil jeg gerne / bed’e / om en kyllingeburger, tak. 9. Hvad / skal du have at drikke til? 10. Jeg tag’er / bare / en fadøl. 11. Skal det være en lille / eller en sto’r / fadøl? 12. Hvad koster / en sto’r? 13. Den koster / fem’oghalvtreds / kroner. 14. Så / skal det bare / være en lille, tak. 15. Værsgo’! Så bliver det hundrede / og tredive / kroner. 16. Kan jeg betale med dankort? 17. Ja, det kan du godt. Ha’v / en god’ / dag’.

9788763606677_indhold.indd 10

03/07/2018 14.08


DIALOG A. Hvad skulle det være?

A. What would you like?

B. Har I en god brunch?

B. Do you have a good brunch?

A. Nej, desværre. Vi serverer kun frokost.

A. I am afraid not. We only serve lunch.

B. Så vil jeg gerne se menukortet.

B. Then I would like to see the menu.

A. Ja, selvfølgelig. Værsgo!

A. Yes, of course. Here you are!

B. Hvordan er jeres burgere?

B. How are your burgers?

A. De er virkelig gode. Byens bedste.

A. They are really good. The best in town.

B. Så vil jeg gerne bede om en kyllingeburger, tak.

B. Then I would like to have a chicken burger, please.

A. Hvad skal du have at drikke til?

A. What would you like to drink with that?

B. Jeg tager bare en fadøl.

B. I will just take a draft beer.

A. Skal det være en lille eller en stor fadøl?

A. Do you want a small or a large one?

B. Hvad koster en stor?

B. How much is a large one?

A. Den koster femoghalvtreds kroner.

A. It is 55 kroner.

B. Så skal det bare være en lille, tak.

B. Then, I will just have a small one, please.

A. Værsgo! Så bliver det hundrede og tredive kroner.

A. Here you are! Then, it comes to 130 kroner.

B. Kan jeg betale med dankort?

B. Can I pay with a credit card?

A. Ja, det kan du godt. Hav en god dag.

A. Yes, you can. Have a nice day.

HVAD SKULLE DET VÆRE?

9788763606677_indhold.indd 11

11

03/07/2018 14.08


VARIATIONER 1.

Hvad skulle det være? Jeg vil gerne be’de om en cappuccino.

2.

Ja, så gerne. Ell’ers andet? Jeg vil også gerne be’de om et glas vand’.

3.

Værsgo’. Ell’ers andet? Har’ du en serviet?

4. Ja, øjeblik. Værsgo’. Tak, hvad bliv’er det? 5.

Det bliver halvtreds kroner. Halvtreds kroner? Det var dy’rt!

6.

Det koster ti’ kroner for et glas vand’. Skal jeg beta’le for et glas postevand’?

7.

Ja, det skal man. Så nøj’es jeg bare med cappuccino’en.

8.

Okay, så bliver det fyrre kroner. Tager du dankort?

9.

Ja, det gør jeg. Tak skal du ha’ve.

10. Hvad kunne du tænke dig? Jeg vil gerne be’de om en vand’. 11. Skal den være med eller uden bru’s? Jeg vil gerne be’de om en dan’skvand’. 12. Skal den være med eller uden citrus? Uden, tak. 13. Skal den være med eller uden i’s? Med, tak. 14. Så bliver det tyve kroner. Jeg vil gerne betale med dankort. 15. Vi tager desværre ikke dankort. Så betaler jeg bare kontan’t. 16. Tak skal du ha’ve. Sel’v tak.

12

KAPITEL 1

9788763606677_indhold.indd 12

03/07/2018 14.08


STRUKTURER 1.

Hvad

skulle det være? skal du ha’ve? kunne du tænke dig?

2.

Har’ I

en god’ brunch? en god’ sala’t? noget god’ mad? noget godt smørrebrød’? nogen gode sandwich? nogen gode øl?

3.

Vi serverer

kun frokost. kun é’n ret. kun dag’ens ret. kun drikkevarer. ikke mad. ikke alkohol.

4.

Så vil jeg gerne

se’ menukortet. be’de om en burger. ha’ve en pandekage med i’s. prøve jeres sala’t.

5.

Så vil jeg gerne lige se’

menukortet.

Så vil jeg gerne lige be’de om Så vil jeg gerne lige ha’ve Så må jeg hellere lige se’ Så må jeg hellere lige få’ Så giv’ mig lige

HVAD SKULLE DET VÆRE?

9788763606677_indhold.indd 13

13

03/07/2018 14.08


6.

burgere?

Hvordan er jeres

pandekager? brunch? frokostmenu? aftenmenu? sala’ter?

7.

De er

virkelig

gode.

he’lt utro’lig he’lt vil’dt ualmind’elig vanvittig afsin’dig

8.

at drikke til?

Hvad skal du have Hvad vil du have Hvad har du lyst til Hvad kunne du tænke dig

9.

Jeg tag’er bare

en fadøl. et glas vand’. en kop kakao. et glas vi’n. en kop te’.

10.

Jeg tag’er bare

en fadøl.

Jeg vil gerne be’de om Jeg vil gerne ha’ve Jeg skal bare be’de om Jeg skal bare ha’ve Jeg nøj’es bare med

14

KAPITEL 1

9788763606677_indhold.indd 14

03/07/2018 14.08


11.

Skal det være

en lille eller en sto’r fadøl? en lille eller en sto’r portio’n? et lille eller et sto’rt stykke?

12.

Skal den være

med eller uden bru’s? med eller uden citrus? med eller uden flødeskum’?

12.

Så skal det bare være

et lille glas, tak. en lille kop, tak. et lille stykke, tak. en lille portio’n, tak.

13.

Jeg vil også gerne be’de om

et glas vand’. en kop te’. noget brød’. lidt smør.

14.

Så bliver det

130 kroner. 150 kroner. 170 kroner. 190’ kroner.

15.

Kan jeg betale med

dankort?

Må jeg betale med Er det muligt at betale med Tager I kun Tager I ikke

16.

Ha’v

en god’ dag’. en god’ weeken’d. en god’ aften.

HVAD SKULLE DET VÆRE?

9788763606677_indhold.indd 15

15

03/07/2018 14.08


SAMTALER 1.

A. Hvad koster en kop kaffe? B. Den koster 15 kroner. A. Det var billigt. B. Ja, vi tager ikke så meget for kaffen. A. Hvad tag’er I for en cappucino? B. Den koster 25’ kroner. A. Så tag’er jeg sådan é’n. B. Vil du have et glas vand’ til? A. Ell’ers tak.

2.

3.

A. Tjener! Vi vil godt bestill’e. B. Ja, et øjeblik, så skal jeg være der. Hvad kunne I tænke jer? A. Vi kunne godt tænke os et par stykker smørrebrød’. B. Ja, så gerne. Og hvad kunne I tænke jer at drikke til? A. Vi tag’er bare et par fadøl. B. He’lt i or’den. A. Værsgo’. Velbekomm’e! B. Tak. Det ser godt ud’!

A. Vi vil gerne be’de om regning’en. B. Et øjeblik, så skal jeg være der. A. Undskyld’. Jeg bad’ om regning’en før’. Kan vi få’ regning’en? B. Ja, undskyld’, nu skal jeg være der. A. Hvor meget koster fadøll’ene? B. De koster 45’ kroner. A. Jeg har glem’t min pung’. Kan jeg betale med dankort? B. Ja, selvfølgelig. A. Kan jeg få 100 kroner ov’er? B. Nej’, desværre. Kun på belø’bet. A. Farvel, og tak for en hyggelig aften! B. Kom igen en anden gang’.

4.

16

A. Jeg vil gerne reservere bo’rd til på lørdag. B. Vi har desværre ikke flere ledige borde tilbage. A. Hvad så med næste lørdag? B. Ja, det er muligt, hvor mange bliv’er I? A. Vi bliv’er seks perso’ner. B. Hvad er nav’net? A. Ped’ersen. B. Så er det en aftale. Vi se’s næste lørdag.

KAPITEL 1

9788763606677_indhold.indd 16

03/07/2018 14.08


OPGAVER Indsæt et centraladverbium: kun, bare

Vi har kun sandwich tilbage, ikke andet. Så nøj’es jeg bare med en kop te’.

1.

Vi tager

2.

Så skal det

3.

Jeg har

dankort. være på belø’bet, tak. spist sala’t til frokost i dag’.

4. Der ligger 5.

Jeg har

6.

Så nøj’es jeg

7.

Vi serverer

8.

Det er

9.

Jeg tag’er

é’n hyggelig restaurant i Lyngby’. drukket to’ øl, jeg kan sagtens køre. med en sala’t. små’ retter. en billig hvidvi’n. et glas vand’.

10. Vi serverer 11. Vi har

brunch. ikke mere brød’ tilbage.

12. Vi kan også 13. Vil du

dele en sala’t. have noget at drikke?

14. Jeg skal

be’de om en dan’skvand’, tak.

15. Jeg kan

spise en lille portio’n.

16. Kan jeg få’ 100 kroner ov’er? Nej, 17. Vi har

på belø’bet.

fadøl, ikke flaskeøl.

HVAD SKULLE DET VÆRE?

9788763606677_indhold.indd 17

17

03/07/2018 14.08


Indsæt et pronomen: noget, nogle

Undskyld’, kan jeg få’ noget mere brød’? Vi har’ nogle rigtig gode sala’ter.

1.

Jeg kunne godt tænke mig

2.

Vi har

3.

Jeg vil gerne be’de om

4.

Vil du ha’ve

5.

Kan jeg få’

6.

I kan få’

7.

Har’ I

8.

Hvor’ kan man få’

9.

Han har fanget

rigtig god’ vi’n. rigtig gode vine. mere smør. mere kaffe? flere servietter? sandwich. god’ te’?

10. Er der slet ikke 11. Kan jeg få’

frisk fisk? ret store fisk i tid’ens lø’b. alkohol i’? mere brød’?

12. Jeg vil gerne låne

penge af dig. Kan jeg det?

13. Kunne du tænke dig 14. De laver 15. Kunne du tænke dig 16. Kan man få’

vi’n? godt øl. at drikke til? god’ mad he’r?

17. Kunne du ikke tænke dig at dele 18. Kejseren har jo ikke

18

nachos? tøj på’!

KAPITEL 1

9788763606677_indhold.indd 18

03/07/2018 14.08


Kapitel

2

Skal du ikke med til møde? 1.

Klokken

Den er kvart i tolv. (11.45)

2. Centraladverbier

gerne, hellere

SKAL DU IKKE MED TIL MĂ˜DE?

9788763606677_indhold.indd 19

19

03/07/2018 14.08


ORDLISTE Substantiver

Nouns

Sing. indefinit

Sing. definit

Plur. indefinit

Plur. definit

Sing. indefinite

et arrangement

arrangemen’tet

to’ arrangemen’ter

arrangemen’terne

an arrangement

en bana’n

bana’nen

to’ bana’ner

bana’nerne

a banana

en frugt

frugten

to’ frugter

frugterne

a fruit

en juice

juicen

to’ juice

juicerne

a juice

en samtale

samtalen

to’ samtaler

samtalerne

a conversation

en sodavand’

sodavand’en

to’ sodavand’

sodavand’ene

a soda water

en te’

te’en

et tidspun’kt

tidspun’ktet

to’ tidspunkter

tidspunkterne

a point in time

en vindrue

vindruen

to’ vindruer

vindruerne

a grape

(et) wie’nerbrød’

wie’nerbrød’et

et æble

æblet

a tea

(a) Danish pastry to’ æbler

æblerne

Verber

20

an apple

Verbs

Infiniti’v

Præ’sens

Præte’ritum

Perfektum

Infinitive

at blive (hjemme)

jeg bli’ver (hjemme)

jeg ble’v (hjemme)

jeg er blevet (hjemme)

to stay (at home)

at gemme

jeg gemmer

jeg gemte

jeg har gem’t

to save/hide

at genstar’te

jeg genstarter

jeg genstartede

jeg har genstartet

to restart/reboot

at komme an på’

det kommer an på’

det kom an på’

det har kommet an på’

to depend on

at logge af’

jeg logger af’

jeg loggede af’

jeg har logget af’

to log off

at lukke ned’ for

jeg lukker ned’ for

jeg lukkede ned’ for

jeg har lukket ned’ for

to turn off (a computer)

at nå’ det

jeg når’ det

jeg nåede det

jeg har nå’et det

to make it in time

at ringe til nogen

jeg ringer til nogen

jeg ringede til nogen

jeg har ringet til nogen

to call sb.

at sende

jeg sender

jeg sendte

jeg har send’t

to send

at slutte

jeg slutter

jeg sluttede

jeg har sluttet

to finish

at smutte

jeg smutter

jeg smuttede

jeg er smuttet

to be off/pop out

at svare

jeg svarer

jeg svarede

jeg har svaret

to answer

at tage afsted

jeg tager afsted

jeg tog afsted

jeg er taget afsted

to take off/leave

at være nød’t til

jeg er nød’t til

jeg var nød’t til

jeg har været nød’t til

to have to

KAPITEL 2

9788763606677_indhold.indd 20

03/07/2018 14.08


Adjektiver

Adjectives

Adverbier

Adverbs

færdig, -t, -e

finished/done

bestem’t

certainly

klar’, -t, -e

ready

norma’lt

normally

para’t, -, -e

ready

præci’s

precisely

vigtig, -t, -e

important

snar’t

soon

økolog’isk, -, -e

organic

tidligt, tidligere

early, earlier

vist

seemingly (I suppose/ guess)

Tidsudtryk

Time Expressions

Fraser

Phrases

for se’nt

too late

at blive færdig(e)

to finish

for tidligt

too soon

at få for meget

to get too much

Hvad er klokken?

What time is it?

at gå i gang’

to get started

(i) et par timer

(for) a couple of hours

at ha’ve en tid’

to have an appointment

i god’ tid’

early/earlier than agreed

at have trav’lt

to be busy

inden for en time

within an hour

at komme i gang’

to get started

klokken syv’

at seven o’clock

at springe ov’er

to pass/skip

klokken hal’v otte

at half past seven

Dér er du!

There you are!

klokken kvart i

a quarter to

Det burde ikke …

It shouldn’t …

klokken kvart over

a quarter past

Hvor’ skal du hen’?

Where are you going?

Klokken er mange

It is late

Skal du med …

Are you coming …

med det samme

right away/immediately

Skynd’ jer lidt!

Hurry up!

om en times tid’

in about an hour

så vidt muligt

if at all possible

om et par minutter

in a couple of minutes

Vil du ha’ve …

om et øjeblik

in a minute/moment

Would you like …/Do you want …

(lige) om lidt

(just) in a moment

Vil du hellere ha’ve …

Would you rather have …

omkring’

about

åbent hu’s

open house

til tid’en

on time

ved syvtid’en

around seven o’clock

Navne

Names

DTU’

Denmark’s Technical University

SKAL DU IKKE MED TIL MØDE?

9788763606677_indhold.indd 21

21

03/07/2018 14.08


DIALOG 1. Skal du ikke / med / til møde? 2. Jo’. Jeg skal bare / lige / sende / den’ / he’r / mail. 3. Er du ikke / snar’t / færdig? 4. Jo’, jeg komm’er / nu. 5. Vil du ha’ve / en kop kaffe? 6. Eller vil du hellere / ha’ve / en vand’? 7. Jeg vil gerne / be’de / om en dan’skvand’, tak. 8. He’r! Værsgo’! 9. Tak. Hvad er / klokken? 10. Den er fem’ / minutter / i’. 11. Tror du, (at) vi begynd’er / med det samme? 12. Det / kommer an / på Pe’ter. 13. Han kommer næsten / al’tid’ / for se’nt. 14. Hvad tid’ / er vi færdige, tro’r du? 15. Vi er nok / færdige / klokken et. 16. Jeg er nød’t til / at gå’ / ved tolv-tid’en.

9788763606677_indhold.indd 22

03/07/2018 14.08


DIALOG A. Skal du ikke med til møde?

A. Are you not attending the meeting?

B. Jo. Jeg skal bare lige sende den her mail.

B. Yes. I just have to send this email.

A. Er du ikke snart færdig?

A. Aren’t you done soon?

B. Jo, jeg kommer nu.

B. Yes, I am coming now.

A. Vil du have en kop kaffe? Eller vil du hellere have en vand?

A. Would you like a cup of coffee? Or would you rather have a water?

B. Jeg vil gerne bede om en danskvand, tak.

B. I would like a sparkling water, please.

A. Her! Værsgo!

A. Here you are!

B. Tak. Hvad er klokken?

B. Thank you. What time is it?

A. Den er fem minutter i.

A. Its five minutes to.

B. Tror du, (at) vi begynder med det samme?

B. Do you think, we will start right away?

A. Det kommer an på Peter. Han kommer næsten altid for sent.

A. That depends on Peter. He is almost always late.

B. Hvad tid er vi færdige, tror du?

B. What time are we done, do you think?

A. Vi er nok færdige klokken et.

A. We are probably done at 1 o’clock.

B. Jeg er nødt til at gå ved tolv-tiden.

B. I have to leave at around 12.00.

SKAL DU IKKE MED TIL MØDE?

9788763606677_indhold.indd 23

23

03/07/2018 14.08


VARIATIONER 1.

Skal du ikke med til frokost? Jo’, jeg skal bare lige skrive en sms.

2.

Er du ikke snar’t færdig? Jo’, jeg komm’er lige om lidt.

3.

Hvad skal du ha’ve at spise? Det ved’ jeg ikke. Hvad har’ de?

4. Kun dag’ens ret eller smørrebrød’. Så tager jeg bare smørrebrød’. 5.

Vil du ha’ve en vand’? Ja tak, det vil jeg gerne.

6. Vil du ikke også ha’ve et stykke kage? Jo’ tak, det vil jeg meget gerne. 7.

Undskyld’, hvad er klokken? Klokken er mange.

8. Hvad tid’ går du til frokost? Jeg går til frokost klokken 11.30. 9. Er der møde igen i morgen? Ja, det er der. I det store mødelokale. 10. Begynd’er vi nu med det samme? Ja, det tro’r jeg. 11. Kunne du tænke dig et stykke kage? Jeg vil hellere ha’ve et stykke frugt. 12. Der er både vindruer og æbler. Så tag’er jeg et æble. 13. De ser også gode ud’. Ja, det gør de. 14. Hvornår’ er vi færdige, tro’r du? Vi er først færdige klokken 15.00. 15. Jeg er desværre nød’t til at løbe nu. Hvor’ skal du hen’? 16. Jeg skal til tandlægen. Vi se’s igen på man’dag.

24

KAPITEL 2

9788763606677_indhold.indd 24

03/07/2018 14.08


STRUKTURER 1.

Skal du ikke med

til mødet? på konferencen? til firmafesten på lørdag? til julefrokosten? til gallafesten?

2.

Jeg komm’er

nu. snar’t. med det samme. om lidt. lige om lidt. om et øjeblik. lige om et øjeblik. om et par minutter. om fem’ minutter.

3.

Er du ikke snar’t

færdig? klar’? para’t?

4.

Jeg skal bare lige

sende den’ he’r mail. svare på den’ he’r besked’. gemme mine dokumen’ter. lukke ned’ for min computer. genstar’te min computer. logge af’. ringe til min kone.

SKAL DU IKKE MED TIL MØDE?

9788763606677_indhold.indd 25

25

03/07/2018 14.08


5.

Vil du ha’ve

en kop kaffe?

Eller vil du hellere ha’ve en vand’?

en kop te’? en sodavand’? en øl? et glas juice?

6.

Vil du ha’ve en sandwich? Eller vil du hellere ha’ve

et stykke kage? et stykke wie’nerbrød? et stykke frugt? et æble? en bana’n?

7.

Jeg vil gerne

be’de om

en dan’skvand’, tak.

ha’ve

8.

Jeg vil gerne be’de

om en dan’skvand’,

tak.

om en øl, om en kop kaffe, om en kop te’, om en sodavand’, om et glas juice,

9.

Hvad er klokken? Den er

fem’ minutter i ti’. lidt i ti’. kvart i ti’. lidt over ti’. kvart over ti’. fem’ i hal’v ti’. fem’ over hal’v ti’.

26

KAPITEL 2

9788763606677_indhold.indd 26

03/07/2018 14.08


10.

Tror du, at vi

begynd’er

med det samme?

starter kommer i gang’ går i gang’ bliver færdige slutter

11.

Han kommer næsten

al’tid’ for se’nt. al’tid’ for tidligt. aldrig for se’nt. aldrig for tidligt.

12.

Vi er nok færdige

om en times tid’. om en hal’v times tid’. om et kvarters tid’. om et par minutter. lige om lidt. om et øjeblik. om et par timer.

13.

Vi er

først

færdige klokken tol’v.

allerede he’lt sikkert nok

14.

Jeg er nød’t til

at gå’

nu.

at løbe at køre at tage afsted at smutte

SKAL DU IKKE MED TIL MØDE?

9788763606677_indhold.indd 27

27

03/07/2018 14.08


ALFABETA

Direkte Dansk 2 er en fortsættelse af Direkte Dansk 1 og er et arbejdsmarkedsrettet begyndermateriale for de allerhurtigste DU 3-kursister, som ønsker en stejl indlæringsprogression. Det er til sprogskoler, som har særligt intensive undervisningsforløb. Materialet bygger på den klassiske audiolingvale metode og fremstår her i en nyudviklet og moderne form. Sproget er autentisk og arbejdsrelevant, som det bruges på danske arbejdspladser, og bogens metodikker og øvelser sikrer, at kursistens udtale og sætningsstrukturer indøves korrekt fra start. Direkte Dansk 2 består af 10 kapitler, og hvert kapitel er designet til, at man kan nå igennem det på én mødegang a 2-3 lektioner. Lærervejledning med konkrete anvisninger til, hvordan materialet kan bruges, findes på nettet. Her ligger også fri lyd til hele materialet. Ea Gullan Kerr har 17 års undervisningserfaring i dansk som andetsprog og driver sin egen sprogskole, Danskbureauet, hvor materialet er udviklet og afprøvet.

Ea Gullan Kerr www.alfabetaforlag.dk

9788763606677_omslag.indd 1

04/07/2018 15.22

Profile for Alinea

Direkte Dansk 2  

Direkte Dansk 2  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded