FONOLOGIK, Hæfte 2

Page 1

Thomas Mose og Mikael Højbjerg

Dansk · Elevbog · Web


9788723555854_indhold.indd 1

10.09.2021 15.10


FONOLOGIK LÆSE-STAVE-MATERIALE TIL ORDBLINDE

9788723555854_indhold.indd 1

10.09.2021 15.10


FONOLOGIK LÆSE-STAVE-MATERIALE TIL ORDBLINDE © Alinea 2013 Forfattere: Mikael Højbjerg og Thomas Mose Redaktion: Helene Deden Design: Jakob Brandt-Pedersen Illustrationer: Annette Carlsen Trykt hos: Livonia Print 2. udgave, 1. oplag 2021 ISBN: 978-87-235-5585-4

FSC®-mærket er din sikkerhed for, at vores papir kommer fra bæredygtigt drevne FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node. Alinea støtter børn og unge Alinea er en del af Egmont, der som Danmarks største mediekoncern har bragt historier til live i mere end 100 år. Egmont er en dansk fond, som hvert år uddeler næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært. alinea.dk

9788723555854_indhold.indd 2

10.09.2021 15.10


Indhold Forord.......................................................................................... 6

A fsnit 1 Kan du huske vokalerne og konsonanterne? ................................. 8 Konsonanternes lyde .................................................................... 9 Stikord til vokaler ...................................................................... 12 Vokalerne .................................................................................. 14

A fsnit 2 Tælleøvelse Tælleøvelse Tælleøvelse Tælleøvelse Tælleøvelse

med med med med med

dobbeltkonsonant ............................................ 18 konsonanten d ................................................. 19 konsonanten t .................................................. 20 konsonanterne b og p ...................................... 21 konsonanterne g og k ...................................... 23

A fsnit 3 Tælleøvelse vokaltrappen å-o-u .................................................. 26 Tælleøvelse vokaltrappen ø-y ..................................................... 27 Tælleøvelse vokaltrappen æ-e-i................................................... 28

A fsnit 4 Tælleøvelse med vokalen a ......................................................... 30 Orddiktat med a-ord .................................................................. 33 Tælleøvelse med vokalen e ......................................................... 34 Orddiktat med e-ord .................................................................. 38

9788723555854_indhold.indd 3

10.09.2021 15.10


Tælleøvelse med vokalen i.......................................................... 39 Orddiktat med i-ord ................................................................... 42 Tælleøvelse med vokalen o......................................................... 43 Orddiktat med o-ord .................................................................. 46 Tælleøvelse med vokalen u......................................................... 47 Orddiktat med u-ord .................................................................. 50 Tælleøvelse med vokalen y ......................................................... 51 Orddiktat med y-ord .................................................................. 54 Tælleøvelse med vokalen æ ........................................................ 55 Orddiktat med æ-ord ................................................................. 58 Tælleøvelse med vokalen ø......................................................... 59 Orddiktat med ø-ord .................................................................. 62 Tælleøvelse med vokalen å ......................................................... 63 Orddiktat med å-ord .................................................................. 66

A fsnit 5 Tælleøvelse Orddiktat – Tælleøvelse Orddiktat –

– to konsonanter i forlyd ......................................... 68 to konsonanter i forlyd ............................................ 71 – to konsonanter i udlyd.......................................... 72 to konsonanter i udlyd ............................................ 75

A fsnit 6 Tælleøvelser – blandede ord ....................................................... 78 Orddiktat – blandede ord ........................................................... 83

9788723555854_indhold.indd 4

10.09.2021 15.10


På hjemmesiden fonologik.alinea.dk findes lærervejledning med videoeksempler, facitlister og lyd, der knytter sig til materialets opgaver.

9788723555854_indhold.indd 5

10.09.2021 15.10


Forord Dette materiale er forankret i vores mangeårige erfaring med undervisning af elever med ordblindhed. FONOLOGIK er udviklet til unge og voksne med ordblindhed med henblik på at tilbyde et gennemarbejdet multisensorisk undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden om ordblindes evner og behov. En grundlæggende strategi i FONOLOGIK er den multisensoriske teknik, tapping, der hjælper eleverne med at fastholde sproglydene i arbejdshukommelsen. Herudover giver strategien en taktil/ kinæstetisk fornemmelse for syntes, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord. FONOLOGIK understøtter desuden elevernes anvendelse af LST, fordi læse- og stavestrategierne i Fonologik gør det lettere for eleverne at vælge fx den rigtige vokal i brugen af ordforslag. Materialet kan anvendes som et grundigt læse-stave-kursus, hvor eleverne løser opgaverne side for side (arbejdet med materialet tager ca. 15 timer pr. hæfte). Alternativt kan læreren udvælge de opgaver, der vurderes relevante for den enkelte elev. God fornøjelse med materialet! Mikael Højbjerg og Thomas Mose, ordblindelærere/læsevejledere, cand.pæd. i didaktik (dansk).

6

9788723555854_indhold.indd 6

10.09.2021 15.10


A FSNIT 1 Nye konsonantog vokallyde

7

9788723555854_indhold.indd 7

10.09.2021 15.10


Kan du huske vokalerne?

Kan du huske konsonanterne?

8

9788723555854_indhold.indd 8

10.09.2021 15.10


Konsonanternes lyde 1

1

b: bus

p: pose / kop

1

2

c: cykel 1

1

d: du / ud

q: quiz

1

1

f: f il

r: ro 1

1

g: gave

s: si

1

1

h: have

2

j: jul

1

k: ko / tak

v: vi 2 2

sko / sæk ke l: læse 1

m: mus

2 2

st ue / kat te 2

1

2

t: tå / kat

1

2

2 2

spise / soppe 2

1

2

1

w: sy v 1

x: fa x 1

z: zebra

1

n: nu Læg mærke til, at de tilføjede konsonantlyde (d,k,p,t) ændrer lyd, når de optræder som i eksemplerne ovenfor. D’et er blødt efter en vokal. K lyder som g. P lyder som b. T lyder som d. I tælleøvelserne skal du skrive et 2-tal over konsonanterne, når de ændrer lyd – fx når p lyder som b. 9

9788723555854_indhold.indd 9

10.09.2021 15.10


Stikord til vokalerne Tegn dine stikord til vokalerne.

a 1

kasse

1

fedt

bane

2

3

appelsin

e sele

4

vase

2

3

heks

5

vaser

10

9788723555854_indhold.indd 10

10.09.2021 15.10


Stikord til vokalerne Tegn dine stikord til vokalerne.

i 1

mine

2

bille

3

slik

o 1

kone

2

foto

3

ost

4

oldemor

11

9788723555854_indhold.indd 11

10.09.2021 15.10


Stikord til vokaler Tegn dine stikord til vokalerne.

u 1

t ube

2

3

bus

duk ke

y 1

dyne

2

3

mysli

kys

æ 1

sæbe

2

hæt te

12

9788723555854_indhold.indd 12

10.09.2021 15.10


Stikord til vokaler Tegn dine stikord til vokalerne.

ø 1

løve

2

mølle

å 1

dåse

2

hånd

13

9788723555854_indhold.indd 13

10.09.2021 15.10


Vokalerne

Lyt til vokalerne. Er der tale om en a1-, a2- eller a3-lyd i starten af ordene?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

a1: bane a3: appelsin

7:

8:

9:

Lyt til vokalerne. Er der tale om en e1-, e2- eller e3-lyd i starten af ordene?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

e1: sele e3: heks

7:

8:

9:

Lyt til vokalerne. Er der tale om en i1-, i2- eller i3-lyd i starten af ordene?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

i1: mine i3: slik

7:

8:

9:

a2: kasse

e2: fedt

i2: bille

14

9788723555854_indhold.indd 14

10.09.2021 15.10


Vokalerne

Lyt til vokalerne. Er der tale om en o1-, o2-, o3- eller o4lyd i starten af ordene?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

o1: kone o3: ost

7:

8:

9:

Lyt til vokalerne. Er der tale om en u1-, u2- eller u3-lyd i starten af ordene?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

u1: tube u3: dukke

7:

8:

9:

Lyt til vokalerne. Er der tale om en y1-, y2- eller y3-lyd i starten af ordene?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

y1: dyne y3: kys

7:

8:

9:

o2: foto o4: oldemor

u2: bus

y2: mysli

15

9788723555854_indhold.indd 15

10.09.2021 15.10


Vokalerne

Lyt til vokalerne. Er der tale om en æ1- eller æ2-lyd i starten af ordene?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

æ1: sæbe

7:

8:

9:

Lyt til vokalerne. Er der tale om en ø1- eller ø2-lyd i starten af ordene?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

ø1: løve

7:

8:

9:

Lyt til vokalerne. Er der tale om en å1- eller å2-lyd i starten af ordene?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

å1: dåse

7:

8:

9:

æ2: hætte

ø2: mølle

å2: hånd

16

9788723555854_indhold.indd 16

10.09.2021 15.10


A FSNIT 2 Tælleøvelser med • dobbeltkonsonant • konsonanten d • konsonanten t • konsonanterne b og p • konsonanterne g og k

17

9788723555854_indhold.indd 17

10.09.2021 15.10


FONOLOGIK er et multisensorisk læse-stavemateriale i to trin, der med udgangspunkt i en tælleteknik (tapping) træner grundlæggende strategier for læsning og stavning. Materialets særlige tappeteknik gør læsningen/stavningen mere overskuelig, idet den hjælper med at fastholde sproglydene i arbejdshukommelse. Herudover giver teknikken en taktil/kinæstetisk fornemmelse for syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord. Materialet henvender sig først og fremmest til unge og voksne med ordblindhed og er særligt velegnet til OBU. Herudover egner materialet sig også til undervisning i grundskolen, fx som fonologisk kursus for 7.-9. klasse. Materialet består af to engangshæfter, FONOLOGIK 1 og 2. Desuden findes på hjemmesiden: fonologik.alfabetaforlag.dk lærervejledning, facitlister og lyd, der knytter sig til hæfternes opgaver. FONOLOGIK 1: På dette trin trænes lydprincip 1. Der arbejdes udelukkende med standardudtaler. FONOLOGIK 2: På dette trin trænes lydprincip 2. Der arbejdes med de hyppigste betingede udtaler.

9

788723

555854

alinea.dk