Page 1

Elsebeth Otzen og Randi Solvang

TIL ELEVEN I dette øvehæfte skal du lære at blive sproglig opmærksom. Det betyder, at du skal blive opmærksom på bogstaver, bogstavers lyde og ord. Der er opgaver, hvor du skal rime og finde det første bogstav i et ord. I andre opgaver skal du finde ud af, hvor en bestemt lyd er i et ord, fx om lyden er først, midt i eller til sidst i ordet. Du skal også tælle, hvor mange stavelser og hvor mange lyde der er i et ord. Sådan kan du blive bedre til at stave ord rigtigt.

1

TIL LÆREREN I øvehæftet Sproglig opmærksomhed til fase 1 i staveudviklingen øver eleven sig i at blive fonologisk opmærksom, hvilket er fundamentet for en god staveudvikling. Først er der opgaver i bogstav-lyd-forbindelser og forlyds-øvelser. Dernæst lærer eleven at blive opmærksom på rækkefølgen af sproglyde i ord, på antal stavelser og på antal lyde i ord. Øvehæftet kræver lærerstøtte, da læreren gerne må læse højt og forklare opgaver og billeder. Ny Staveraket bygger på nyeste staveforskning og en fasemodel, som findes i lærervejledningen og på www.sp-forlag.dk.

ISBN 978-87-2354040-9

9 788723 540409 sp-forlag.dk

9788723540409_omslag.indd 1

Sproglig opmærksomhed Dansk · Elevhæfte

Special-pædagogisk forlag

12/07/2019 07.34


Elsebeth Otzen og Randi Solvang

Navn: Klasse: Special-pĂŚdagogisk forlag 9788723540409_indhold.indd 1

12/07/2019 07.35


Ny Staveraket Sproglig opmærksomhed Dansk, Elevhæfte En titel i serien Ny Staveraket © Special-pædagogisk forlag, en del af Alinea 2019 Forfattere: Elsebeth Otzen og Randi Solvang Redaktør: Jesper Lyders Andersen Omslag og principdesign: n otation Illustration: Illustrafil Design: Lumina Datamatics Trykt hos Livonia 1. udgave, 1. oplag 2019 ISBN: 978-87-2354040-9

Alinea støtter børn og unge Alinea er en del af Egmont, som er Danmarks største mediekoncern. Egmont har fortalt historier i over 100 år, laver film i Oscarklasse og fortæller historier gennem nyheder, bøger og magasiner. Egmont er en dansk fond, som hvert år giver næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært. sp-forlag.dk

9788723540409_indhold.indd 2

12/07/2019 07.35


FASE 1

A

SPROGLIG OPMÆRKSOMHED

Bogstavkendskab Mit mål: Jeg kan bogstavernes lyde.

Intro: • Vær sikker i bogstaverne • Alle bogstaver har et navn, en lyd og en form

Et eksempel Bogstavets navn

k /k/

Bogstavets lyd

Bogstavets form

3 9788723540409_indhold.indd 3

12/07/2019 07.35


FASE 1

A

1

SPROGLIG OPMÆRKSOMHED

Kom i gang Rim - sæt X ved de to ord, der rimer.

1.

2.

3.

4.

5.

4 9788723540409_indhold.indd 4

12/07/2019 07.35


FASE 1

A

2

SPROGLIG OPMÆRKSOMHED

Kom i gang 1. Rim - sæt X ved de to ord, der rimer.

1.

2.

3.

4.

2. Find på flere rim, og spørg din makker. Hvad rimer på …?

5 9788723540409_indhold.indd 5

12/07/2019 07.35


FASE 1

A

3

SPROGLIG OPMÆRKSOMHED

Bogstavets navn 1. Læs konsonanterne højt for din makker. Sæt ring om dem, du kender.

f

b

j

v

d

s

k

t

h

g

m

l

r

p

n

c

Hvor mange konsonanter kender du? 2. Læs vokalerne højt for din makker. Sæt ring om dem, du kender.

a

e

i

o

u

y

æ

Ø

å

Hvor mange vokaler kender du?

6 9788723540409_indhold.indd 6

12/07/2019 07.35


FASE 1

A

4

SPROGLIG OPMÆRKSOMHED

Bogstavets form Skriv alle de bogstaver, du kender.

7 9788723540409_indhold.indd 7

12/07/2019 07.35


Elsebeth Otzen og Randi Solvang

TIL ELEVEN I dette øvehæfte skal du lære at blive sproglig opmærksom. Det betyder, at du skal blive opmærksom på bogstaver, bogstavers lyde og ord. Der er opgaver, hvor du skal rime og finde det første bogstav i et ord. I andre opgaver skal du finde ud af, hvor en bestemt lyd er i et ord, fx om lyden er først, midt i eller til sidst i ordet. Du skal også tælle, hvor mange stavelser og hvor mange lyde der er i et ord. Sådan kan du blive bedre til at stave ord rigtigt.

1

TIL LÆREREN I øvehæftet Sproglig opmærksomhed til fase 1 i staveudviklingen øver eleven sig i at blive fonologisk opmærksom, hvilket er fundamentet for en god staveudvikling. Først er der opgaver i bogstav-lyd-forbindelser og forlyds-øvelser. Dernæst lærer eleven at blive opmærksom på rækkefølgen af sproglyde i ord, på antal stavelser og på antal lyde i ord. Øvehæftet kræver lærerstøtte, da læreren gerne må læse højt og forklare opgaver og billeder. Ny Staveraket bygger på nyeste staveforskning og en fasemodel, som findes i lærervejledningen og på www.sp-forlag.dk.

ISBN 978-87-2354040-9

9 788723 540409 sp-forlag.dk

9788723540409_omslag.indd 1

Sproglig opmærksomhed Dansk · Elevhæfte

Special-pædagogisk forlag

12/07/2019 07.34

Profile for Alinea

Ny Staveraket, Sproglig opmærksomhed  

Ny Staveraket, Sproglig opmærksomhed