Page 1

Sitnica

Mitrovice

Bivolak

Prishtine

Peje Gjakove

Ferizaj

Gjilan

Prizren

Plemetin Hamidi TPP Kosovo B Switchyard

Zhilivodë TPP Kosovo B Ash dump

TPP Kosovo B

Mazgit

Sibovc Lajthishtë

Obiliq

Kosovamont Workshop Dre nic

TPP Kosovo A

Palaj

a

Shipitullë

Overburden dump

Mirash

Sitnica mine

Hade

Dardhishtë

Overburden dump

Graboc i Epërm

New mine development area

Sitnica

Mirash mine

Bardh mine

TPP Kosovo A Ash dump

Overburden dump

Nakaradë

Dr en ic

Prishtina

Graboc i Poshtëm Lismir a

Overburden dump

Fushe Kosove

Bardh i Madh Overburden dump

Kuzmin Overburden dump

Pomazotin

D

ca ni re

ca ni Sit

Bardh i Vogël

Map 3. Actual land use Settlements

Main road

Rivers

TPP Kosovo A

Residential area

Railways

Streams

TPP Kosovo B

Overburden dump

Water body

IL canal

KEK mining license

Ash dump

Floodplain

Industrial area Forest

New KEK mining license Coal belt conveyor 1,000

500

Meters 0

1,000

ES_Map3  
ES_Map3  

No Description