Page 1

Sitnica

Mitrovice

Bivolak

Prishtine

Peje Gjakove

Ferizaj

Gjilan

Prizren

Plemetin Hamidi Zhilivodë TPP Kosovo B Ash dump

TPP Kosovo B

Mazgit

Sibovc Lajthishtë

Dre nic

Obiliq

TPP Kosovo A

Palaj

a

Shipitullë

Overburden dump

Mirash

Sitnica mine

Hade

Dardhishtë

Overburden dump

Graboc i Epërm Sitnica

Mirash mine

TPP Kosovo A Ash dump

Overburden dump

Bardh mine

Nakaradë

Dr en ic

Prishtina

Graboc i Poshtëm Lismir a

Overburden dump

Fushe Kosove

Bardh i Madh Overburden dump

Kuzmin Overburden dump

Pomazotin

D

ca ni re

ca ni Sit

Bardh i Vogël

Map 1. Area of interest and existing facilities Settlements

IL canal

TPP Kosovo A

Settlement area

Rivers

TPP Kosovo B

Overburden dump

Streams

KEK mining license

Ash dump

Main road

KEK new mine

Forest

Railways

New mining area

Water body

Coal belt conveyor

1,000

500

Meters 0

1,000

Map 1  

Map 1. Area of interest and existing facilities

Map 1  

Map 1. Area of interest and existing facilities