Page 1

Trīs lietas - labas lietas... Arī Preiļu Klientu klubā "Mēs paši" Preiļu Klientu klubs "Mēs paši" darbojas nu jau 3 gadus, un arī 2011. gadā tika izsludināts projektu konkurss, lai banka varētu atbalstīt tos, kuri vēlas darīt visu, lai dzīvot šajā pusē būtu arvien labāk. Iepazīstinu arī Jūs ar šiem projektiem. Aglona. Iepriekšējos gados no šī puses ļaudīm saņēmām daudzus projektus, arī šajā reizē daļa no iecerēm īstenojas, pateicoties mūsu bankas atbalstam. Tā Aglonas novada centrālā bibliotēka realizēja projektu Aglonas novada centrālās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana efektīvākai bibliotēkas lietotāju apkalpošanai. Tā kā bibliotēkā ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums un tas ir uztverams ~ 50 m ārpus bibliotēkas telpām, bija nepieciešams labiekārtot apkārtni, uzstādot soliņus. Tagad interneta lietotājiem pēc bibliotēkas darba laika beigām un brīvdienās nav jāsēž uz kāpnītēm vai uz zemes, jo mūsu klimatiskie apstākļi tam ne vienmēr ir labvēlīgi.


Spēļu un rotaļu laukums dabā. Pirms realizēt šo projektu, Aglonas vidusskolā tika organizēts zīmējumu konkurss skolēniem "Mans sapņu rotaļu laukums". Tad arī tapa skaidrs, ko vēlējās paši topošā laukuma izmantotāji. Viņu sapņus realizēja lielie un te pavadīt brīvo laiku var ne tikai šīs skolas audzēkņi. Biedrība "Mēs Rušonai" bijušā kultūras nama telpās projekta Galda spēļu iegāde bērniem un jauniešiem ietvaros izveidoja spēļu istabu. Tas šejieniešiem ir ļoti nepieciešams, jo ciematā nav pieejama ne sporta zāle, ne stadions, ne kāda cita interesanta pulcēšanās un nodarbību vieta. Sociālais aprūpes centrs "Aglona". Te mīt vientuļie ļaudis, un viņi kopā ar iestādes darbiniekiem sakopa Gūteņu kapsētas daļu, kurā tiek apbedīti SAC klienti. Tā realizējās projekts SAC "Aglona" kapsētas piemiņas vietas sakārtošana. Līdz projekta realizācijai uz daudzām kapu kopiņām nebija apmalīšu un kādu laiku pēc cilvēka aiziešanas palika vien neliels paugurs. Šo projektu līdzfinansēja arī Aglonas novada dome. Tagad ir uzliktas 46 kapu kopiņām apmalītes un sakārtota kapsētas apkārtne.


Biedrība "Veiksmes biķeris" guva nedalītu atbalstu projekta Piemiņas akmens politiski represētajiem Pelēču pagastā īstenošanai. Līdz ar to Pelēču centrā tika uzstādīts piemiņas akmens politiski represētajiem, šajā darba aktīvi iesaistījās arī pagasta pārvalde. Sīļukalnā tika atbalstīta vēlme saglabāt un attīstīt tradicionālās muzicēšanas prasmes, izveidojot folkloras kopu - kapelu. Projekta ietvaros iegādājās mūzikas instrumentus. Par to parūpējās Biedrība "Saulrozītes", īstenojot projektu Tradicionālās muzicēšanas saglabāšana un attīstība Sīļukalnā.

Preili prezentacija  

Preiļu Klientu klubs "Mēs paši" darbojas nu jau 3 gadus, un arī 2011. gadā tika izsludināts projektu konkurss, lai banka varētu atbalstīt to...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you