Page 1

VAS “Hipotēku un zemes banka” Alūksnes Klientu kluba “Mēs paši” 2011.gada projektu konkurss

Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Lapenes ierīkošana Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Sociālās aprūpes centra “Alūksne” klientu padome Baiba Meistare Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Lapenes ierīkošana Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Rosāmkambaris Rosāmkambaris, nereģistrēta iedzīvotāju grupa Elga Rācene Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Rosāmkambaris

Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Bērnu laukums Vidagā

Apes novada Sikšņu pamatskola Ilze Gaļinska Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Bērnu laukums Vidagā

Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Dienvidu dārza ierīkošana Apes pilsētā “Par pievilcīgu Api”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa Dina Meistere Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Dienvidu dārza ierīkošana Apes pilsētā

Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Apes pilsētā

“Lielie mazajiem”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa Ilva Sāre Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Apes pilsētā

Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Kājāmgājēju taku maršruta “Raipala takas” ierīkošana Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū Kājāmgājēji, nereģistrēta iedzīvotāju grupa Dace Resele Alūksne, 2012.gada 26.janvāris


Kājāmgājēju taku maršruta “Raipala takas” ierīkošana Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū

Alūksne, 2012.gada 26.janvāris

Aluksne prezentacija  

2011.gada projektu konkurss Alūksne, Sociālās aprūpes centra “Alūksne” klientu padome, Baiba Meistare. Lapenes ierīkošana Sociālās aprūpes c...

Aluksne prezentacija  

2011.gada projektu konkurss Alūksne, Sociālās aprūpes centra “Alūksne” klientu padome, Baiba Meistare. Lapenes ierīkošana Sociālās aprūpes c...

Advertisement