Page 1

Vi vil gerne give dig dét, du troede, du ikke kunne få... – det er MAX- optimering i en nøddeskal

lpm kvalifikationer #1

lpm kvalifikationer #2

Langdrejning

Automatdrejning

• • • •

15 CNC-styrede STAR langdrejerautomater. Bearbejdning af emner fra Ø 2 til 32 mm, i længder fra 1 til 1500 mm.

8 CNC-styrede drejeautomater, INDEX Traub, Mori-Seiki og Haas med robotceller. Bearbejdning af emner fra Ø 10 til 120 mm, i længder fra 1 til 850 mm.

MAX-optimering er bl.a.: MAX-engagement MAX-samarbejde MAX-udvikling MAX-udbytte

Læs om mulighederne og se 3 konkrete cases og eksempler her i brochuren >

lpm kvalifikationer #4

5-Akset bearbejdning 4 CNC-styrede bearbejdningscentre, Mori-Seiki og Okuma. 3- og 5-akset fræsning. Bearbejder emner op til 850 x 500 x 400 mm.

lpm kvalifikationer #3


Vi vil være kendte for at kunne maximere en opgave – uden at det render i tid eller penge

Kort fortalt er MAX- optimering forskellen mellem ”bare at producere og levere en given opgave” – og så at kigge på opgaven med nye, idérige øjne og et spørgsmål eller to – og som følge heraf – være i stand til at kunne give dig dét, du troede, du ikke kunne få: En MAXimeret løsning og en MAXimal cost optimering… Hvad dét helt konkret kan være, kan du se på de følgende sider:

Her belyser vi potentialet ved MAX-optimering med eksempler og cases fra den virkelige verden. Hver især beskriver de en opnået maximering af de opgaver, der ellers oprindeligt var pre-defineret af kunderne.

Naturligvis fremstiller vi også basale ordrer og opgaver på drejede- og fræste emner.

I vores daglige kontakt med kunderne, forsøger vi at ha’ MAXhatten på så ofte som muligt. Men lpm production er samtidig en omkostningsbevidst og prisgunstig leverandør, der selvfølgelig også producerer de specifikke komponenter, du måtte have brug for, som de er. I små eller store serier; som en éngangs-ordre eller på hel- eller halvårlig basis med faste, aftalte leverancer. Mere om disse to sider af din måske kommende leverandør på de næste sider. God fornøjelse.

lpm fakta #A

Virksomheden

lpm production a/s er etableret i 1987, og har siden år 2000 haft produktion og administration i Ølgod. Vi beskæftiger godt 40 mand, og kører produktion i 3-holdsskift.


lpm fakta #B

Produktion og opgavetyper:

• Langdrejning • Automatdrejning • 5-Akse bearbejdning • 3D opmåling • Intelligent re-design • Konstruktion og udvikling af prototyper og 0-serier • Opmåling og tegning af emner lpm production a/s er en moderne og idérig dansk fremstillingsvirksomhed. Som følge af den stigende konkurrence fra de europæiskeog asiatiske lavtlønsområder er vores omkostningsbevidsthed skærpet. Derfor indgår discipliner som Supply Chain Management og LEAN helt naturligt i produktionen – med hver deres bidrag til mulige maximeringer. Vi har kyndige og højt kvalificerede medarbejdere og en løbende tilpasset maskinpark. Med CNC og robot-teknologi lader vi os derfor gerne udfordre på kompleksitet og fremstilling af selv meget raffinerede og præcisionskrævende emner. lpm production er ISO 9001 certificeret og 14001 Miljøcertificeret.

Desuden kan vi håndtere evt. samlinger af div. enkeltemner til færdige halv-/helfabrikata eller til komplette units – lige som vi også for flere kunder fungerer som deres eksterne bufferlager, inkl. styring og leverencer som aftalt.


Her finder du viljen til at ville, og et vågent øje – for idéer og muligheder, der kan maximere løsningen

MAX- optimering er en tankegang, som vi har udviklet og raffineret på siden 2009. Opstået af ren og skær nødvendighed på et marked, der efterhånden udelukkende handler om pris, pris og atter pris. Et marked, der i stigende omfang præges af øget konkurrence fra lande med helt andre leveomkostninger. Her har lpm production imidlertid viljen til at ville – og til at kunne levere mere end bare det! Vel at mærke uden at det render i tid og penge. Hurtigt og geografisk tæt på dig som kunde.

En MAX-optimering med dens muligheder for at opnå markante cost-optimeringer – og dermed kunne give dig den bedst mulige løsning, kvalitet og pris – , ja den opstår, når vi i en åben og ligefrem dialog, ta’r os den frihed at kigge på din opgave og emnerne med nye, idérige øjne. Og samtidig får dannet os et helt billede af

den sammenhæng disse emner eller enkelt-komponenter indgår i – eks. en større unit. Kan vi herefter få øje på, hvor vi vil kunne MAX-optimere opgaven, ja, så laver vi et 3D re-design af emnet. Naturligvis uden at det ændrer ved funktionen. Helt banalt bygger MAX-optimering på daglige erfaringer med maskiner og råvarer hos vores operatører på gulvet og erfaringer og opfindsomhed hos vores udvikler, Michael H. Andersen.

Michael er oprindelig uddannet industritekniker, og har opnået erfaringer og rutine som sådan over flere år. Derefter har han uddannet sig som produktionstekniker med speciale i industri innovation. Tilsammen har alle ansatte hos lpm production et vågent øje for MAX-optimeringens muligheder for at kunne kombinere og forstærke emnerne og processerne, udnytte maskinkapaciteten og råvarerne maximalt. Altsammen

for at kunne levere en rigtigere løsning, og gøre vores til at øge kundernes konkurrencekraft. Det er disse kvalifikationer og muligheder vi tilbyder dig. Kan du se perspektivet? MAX-optimering · eksempel #1

Originale reservedele:

” Vedligehold og løbende reparation af jeres maskiner er sjældent bare lige....Originale reservedele er ofte meget dyre, og som regel er der lang leveringstid. Det koster altså, når et akut nedbrug indtræffer, og produktionen står stille.” > Her kan vi hjælpe omgående og tegne, konstruere og producere den eller de nødvendige reservedele. Du kan selvfølgelig også bruge os, som din faste leverandør af ”originale reservedele” og de maskindele, der oftest slides og derfor kræver løbende udskiftning.


Nytænkende og medvirkende til cost reduktion all-over Case #1

Hovmand A/S // Paw Schou Hansen, Logistic Manager fortæller:

Hos Hovmand, hvor vi udvikler og producerer batteridrevne løftevogne, har vi en strategi om at minimere vores lagre og antallet af varenumre. Desuden går vi efter at reducere samle- og montagetiden af de mange del- og enkeltkomponenter, der indgår i vores program af løftevogne. Afledt af denne strategi udvælger vi ind imellem et par komponenter eller en komplet unit, ta’r kontakt til både eksisterende og nye leverandører – og håber så på, at mindst én af disse vender tilbage med en radikal optimeret løsning. Gerne med et kreativt, forenklet forslag til det rent teknisk-/ mekaniske, evt. med forslag til et alternativt materialevalg og naturligt nok: Til en all-over fornuftig pris...

Under netop sådan en leverandørrunde fik vi for alvor øje på lpm production. Fra dag ét har de vist, at de kan og vil mere:

Her møder vi en optimisme, der har hold i virkeligheden. Det bliver ikke kun ved hensigterne: Når de taler maximering, skal det forstås bogstaveligt. Jamen, de er ganske enkelt kreative. De har været nytænkende i deres produktionsforslag til den pågældende unit – en slags slæde der indgår i stort set alle vores produkter.

kan indgå i det videre produktionsflow. Fra én leverandør. I en høj og ensartet kvalitet. Leveret til tiden. Ikke sjældent lover en ny leverandør rigtig meget i starten. Dagligdagen viser så ofte, at det ikke holder. Det kan man ikke sige om lpm production:

Vi har fået en overbevisende og udviklingsorienteret samarbejdspartner, der også håndterer de øvrige processer, der indgår udover fræsning og drejning: Svejsning, overfladebehandling og samling.

Vi har fået opbygget, det jeg vil kalde et ambitiøst og ordholdende, kreativt samspil. Det er da attraktivt for os som kunde, og som sagt passer lpm rigtig godt ind i vores strategi om bl.a. at kunne minimere tidsforbruget på eftermontage – og generelt begrænse antallet af leverandører.

Det har reduceret vores tidsforbrug på eftermontage, og antallet af underleverandører. Nu får vi leveret færdige slædeunits, der straks

Og så kan vi bare konstatere, at lpm production vitterlig er både hurtige, fleksible og kreative – at de vil og evner det dér med at maximere. Derfor har vi også bedt dem om at kigge på nogle af vores øvrige maskindele og komponenter.


MAX-optimering · eksempel #2

Alternativ til et ingeniørhus:

Nærhed betyder alt, når det haster Case #2

” Din virksomhed har en ny unit eller flere nye produkter på tegnebrædtet, men I har ikke eget værksted, maskin- eller udviklingsafdeling. I den sammenhæng benytter I ofte et ingeniørhus til udfærdigelse af tegningsmateriale og til eventuelle funktions- og kontrolberegninger.” > Ofte fokuserer et ingeniørhus udelukkende på den specifikke komponent. Vi tænker derimod komponenten ind i den helhed, den senere skal indgå i. Og da vi så tilmed kender vores maskiner og ved, hvordan de kan udnyttes og kombineres maximalt, ja, så er der ofte reelle muligheder for at kunne MAX-optimere og levere en rigtigere løsning. Og naturligvis kan vi levere den produkt-dokumentation, du måtte have brug for...

FiberVisions a/s // Torben Bech, serviceteam medarbejder fortæller:

MAX-optimering · eksempel #3

Få mere end du be’r om:

Som den europæiske del af en af de helt store, globale producenter og udviklere af polyolefin fibre – der anvendes i bl.a. hygiejnebind, bleer o.l. – er det min og serviceholdets opgave, at holde maskinparken med diverse spindelinjer kørende døgnet rundt – 365 dage om året. For at kunne producere og opretholde kontinuerlige leverancer af fibre til kunder over hele verden, kører vi efter et fastlagt vedligeholdelses- og serviceprogram. Og når der så alligevel opstår akutte og uforudsete maskinnedbrud, gælder det om, at nede-tiden bliver så kortvarig som overhovedet muligt. Blandt andet derfor har vi valgt at have lpm i baghånden, og lige i nærheden – helt bogstaveligt. Som regel stiller de her, og sådan et møde ved selve maskinen har altså nogle fordele:

De får set i hvilken mekanisk sammenhæng, komponenten sidder, de får spurgt, tegnet og fotograferet;

vi undgår simpelthen misforståelser, og lpm får samtidig et indblik, der kan resultere i en optimeret reservedel. I produktionen af de forskellige fibermaterialer bruger vi bl.a. en række kemikalier, der er temmelig skrappe ved de mest udsatte dele af maskiner og anlæg. Disse reservedele fremstilles naturligvis i en ståltype, der kan stå distancen, og generelt må sige, at lpm leverer emnerne i en høj og ensartet kvalitet – inkl. dokumentation og tegningsmateriale. Udover eventuelle akutte nedbrud og dermed behovet for bestemte reserve- eller maskindele, benytter vi også lpm ved forskellige projektordrer: Større og mindre serier af mange af de faste reservedele, der indgår i vores vedligeholdelsesprogram. Her er det rart at vide, at vi har fat i en leverandør, der kan levere præcis dét, vi har behov for – når vi har behovet. Uanset om det er en mindre aksel på 100 mm’s længde eller et stort og kompliceret emne.

” Vi har gennem længere tid produceret forskellige emner til din virksomhed. En dag sætter vi os ned, fordi både proces-operatører og vores konstruktør over tid har antydet, at emner, procestid, råvareforbrug og en hurtigere eftermontage vil kunne opnåes ved få ændringer af disse forhold.” > Vores konstruktør foretager nu

disse ændringsforslag på CAD/ CAM niveau. Herefter ta’r vi en snak med dig om forslaget, og fortæller om baggrunden for initiativet, der også dokumenterer de tekniske-, produktmæssige og økonomiske fordele, du vil kunne opnå...Hvor ofte tror du et lignende initiativ finder sted mellem en europæisk kunde og en leverandør fra et lavtlønsområde…? MAX-optimering · eksempel #4

Brug for en prototype:

> Vi fremstiller en fuld funktions-

dygtig 0-serie prototype i de rigtige materialer. Udgangspunktet er din briefing og dine CAD/CAM konstruktionstegninger, – eller vi kan starte med at tegne dem op for dig...


Nyt sikkerhedsspænde i luften på blot 4 uger Case #3

LITE FLITE Ultrasafe Solutions ApS // Thomas Knudstrup, Senior Product Manager fortæller:

Vi har haft en kunde i mange år. De håndterer selv alt omkring vedligeholdelse af deres helikoptere og sikkerhedsudstyr ombord: Seler, quick release-spænder, ophæng og den slags. Derfor har vi også med udstyr at gøre, der er underlagt særdeles høje krav til funktionalitet, slidstyrke og driftsikkerhed. Som en del af sikkerheden, har seler og låsetøj da også en begrænset levetid. Vi får derfor pludselig en udfordring da denne kunde meddeler os sit behov for en større leverance af nye 5-punktsseler med lås og quick releasefunktion. Udfordringen bliver ikke mindre af, at der er tale om en central del, der reelt er forældet.… Hvad gør en klog mand så?

Jeg havde et halvt år forinden været i god dialog med lpm production om udviklingen af et helt andet produkt. Så jeg ringede selvfølgelig til dem igen, og vi mød-

tes få dage senere. Her var man nysgerrige og imødekommende; havde et stærkt engagement og turde tænke nyt.

trækpøvninger var det lynudviklede sikkerhedsspænde nu i produktion – inklusive efterbehandlinger som eloksering og lasergravering.

Alt hvad jeg havde med var en model af det hidtidige sikkerhedsspænde. Tegninger eksisterede ikke. Der blev lyttet, spurgt og skitseret. Det var i starten af december. I midten af samme måned havde lpm og deres kreative konstruktør Michael Andersen opmålt modellen og lavet et færdigt Cad-tegningsmateriale; vi havde haft et par korte møder i forbindelse med fremstillingen af to prototyper; fået talt om evt. forenklinger; lpm havde indkredset og opfyldt normer og krav til materialer i maritime miljøer, og indkøbt søvejrsbestandigt aluminium og rustfri stål. Så langt, så hurtigt... Kort før jul, kunne vi fortælle vores kunde, at der kunne leveres indenfor den fastsatte dato. Og trods tid til de nødvendige styrke- og

Summa summarum: Lite Flite har fundet en samarbejdspartner, der tager ejerskab til div. problemer og udfordringer. Kompetente, kreative og hurtige. Til gode priser. Og så gør det alting meget nemmere, at lpm er 9001 og 14001 Certificerede. lpm production har siden fået til opgave at producere to andre af vore sikkerhedslåse til helikopterbrug, og er uopfordret kommet med forslag og idéer til yderligere produktudvikling.


at vi sætter al den know-how i spil, der kan give dig en maximeret løsning. Til bedst mulig pris.

Energivej 34 DK-6870 Ølgod tlf: +45 7698 2255 lpm@lpm.dk www.lpm.dk

www.svenerbs.dk

Derfor: Brug os, udnyt vores rutine. Diskutér og del dine overvejelser med os og oplev,

LPM PRODUCTION A/S  

Vi vil gerne give dig dét, du troede, du ikke kunne få... det er MAX-optimering i en nøddeskal.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you