Page 38

Var det en dröm? [Was It a Dream?] Opus 37 No. 4 (1902) — Swedish text by J.J. Wecksell (1838-1907) Var det en dröm att ljuft engäng jag var ditt hjärtas vän? Jag mins det som en tystnad sång, då strängen darrar än.

Was it a dream that once I was the friend of your heart? I remember it like a silent song, while the music shudders on.

Jag mins en törnros af dig skänkt, en blick så blyg och öm; jag mins en afskedstår, som blänkt. Var alt, var alt endröm?

I remember a rose you gave me, a look so shy and sweet; I remember a parting tear that glistened — all that, was it all a dream?

En dröm lik sippans lif så kort uti en vårgrön ängd, hvars fägring hastigt vissnar bort för nya blommors mängd.

A dream as short as a wildflower’s life, out there in the green meadow, whose beauty fades rapidly away for a crowd of new flowers.

Men mången natt jag hör en röst vid bittra tårars ström: göm djupt dess minne i ditt bröst, det var din bästa dröm!

But on many a night I hear a voice through a bitter stream of tears; hide these memories deep in your breast, for it was your best dream!

Entertaining Northeast Ohio for 23 years tickets: 216-231-1111 • subscriptions: 216-765-7677 • online: clevelandpops.com

38

Sung Text and Translation

The Cleveland Orchestra

Profile for Live Publishing

The Cleveland Orchestra May 23-25, May 30- June 1 Concerts  

May 23-25 Sibelius & Strauss May 30- June 1 An American in Paris

The Cleveland Orchestra May 23-25, May 30- June 1 Concerts  

May 23-25 Sibelius & Strauss May 30- June 1 An American in Paris

Profile for lpcpub