ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗ 2020

Λυκόβρυση Πεύκη, Greece

http://www.lp2020.com

Θα βρείτε σε μια σύχρονη μορφή παρουσίασης όλα τα έντυπα μας, μπορείτε αν θέλετε να γραφτείτε εδώ και να ενημερώνεστε αμέσως στο email σας όταν βγάζουμε ένα νέο έντυπο. Η Δημοτική Ομάδα "Λυκόβρυση Πεύκη 2020" είναι μια κίνηση πολιτών πολιτικού και δημοτικού προβληματισμού που γεννήθηκε 6/6/14 αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές του 2014 για να παρεμβαίνει στα δημοτικά δρώμενα και να τα σχολιάζει με σκοπό να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας μιας εντελώς αδέσμευτης φωνής πολιτών. Η Δημοτική Ομάδα LP2020 δηλώνει πως από 15 Ιουνίου 2018 είναι δημοτική παράταξη,

Publications