ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗ 2020

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗ 2020

Λυκόβρυση Πεύκη, Greece

Θα βρείτε σε μια σύχρονη μορφή παρουσίασης όλα τα έντυπα μας, μπορείτε αν θέλετε να γραφτείτε εδώ και να ενημερώνεστε αμέσως στο email σας όταν βγάζουμε ένα νέο έντυπο.

Η Δημοτική Ομάδα "Λυκόβρυση Πεύκη 2020" είναι μια κίνηση πολιτών πολιτικού και δημοτικού προβληματισμού που γεννήθηκε 6/6/14 αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές του 2014 για να παρεμβαίνει στα δημοτικά δρώμενα και να τα σχολιάζει με σκοπό να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας μιας εντελώς αδέσμευτης φωνής πολιτών. Η Δημοτική Ομάδα LP2020 δηλώνει πως τώρα δεν είναι εν δυνάμει δημοτική παράταξη,

www.lp2020.com