Page 1

20102011 Ge誰ntegreerde proef

Laurens Lamiroy 6ha2 Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 2010-2011


20102011 Ge誰ntegreerde proef

Laurens Lamiroy 6ha2 Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 2010-2011


Woord Vooraf Het jaar van “Coffee Break”. In mijn laatste jaar handel heb ik de kans gekregen mee te doen aan een project, georganiseerd door Vlajo, genaamd de minionderneming. Dit project houdt in dat er een minionderneming wordt opgestart met de klasgroep, waarin iedereen z’n eigen functie krijgt toegewezen. Op die manier leer je het hoe en wat van het ondernemingsleven in de praktijk. Dit levert heel wat ervaring op en is zeer nuttig voor je verdere toekomst. Je krijgt ook een diploma bedrijfsbeheer op het einde van het schooljaar. Vorig jaar (2009-2010) beslisten we om van koffie en koeken ons assortiment te maken, en kwamen we op de naam “Coffee Break”, en de slogan “Not Awake? Take A Coffee Break!”. Met onze minionderneming verkopen we op diverse locaties, zoals op de speelplaats tijdens de pauzes, op de markt, in het winkelcentrum van Kuurne, en zelfs in Zweden. Het einddoel is om onze aandeelhouders een mooi winstpercentage te kunnen voorschotelen. Dit jaar hebben we, naast het runnen van de onderneming, ook een GIP (geïntegreerde proef) in te dienen. Deze bevat documenten die allemaal te maken hebben met de minionderneming, die we voor verschillende vakken moeten indienen. (Economie, Frans, Engels, Nederlands en Informatica) In mijn eerste semester was ik actief als magazijnier, bij gevolg heb ik een inventaris toegevoegd aan m’n GIP, in het tweede semester fungeer ik als Order Entry en zal ik dus onder andere een bestelformulier toevoegen. Hierbij komen ook taken die de volledige klas moet indienen, en dit samen vormt uiteindelijk onze GIP-bundel, die we op het einde van dit schooljaar moeten voorstellen. Tenslotte zou ik graag nog een woord van dank uitspreken richting Vlajo, die dit mooie en leerrijke project mogelijk maakt, richting de school die ons hierbij begeleide en hielp waar nodig, onze mentor Dhr. Decock die ons door dik en dun steun en raad gaf, mijn klasgenoten om alles in goede banen te leiden, en natuurlijk de aandeelhouders zonder wie dit alles niet mogelijk was geweest Bedankt!

Laurens Lamiroy

4


5


Inleiding Beste lezer In het schooljaar 2010-2011 was ik als magazijnier en order-entry actief in de minionderneming “Coffee Break”. Samen met Pieter De Bruyne koos ik ervoor om in het 1ste semester het magazijn onder mijn goede te nemen. Mijn grootste motivatie was dat je als magazijnier altijd bezig bent, en het werk dat je thuis moet doen is beperkt. We hadden vooral onze handen vol met het opmaken en up-to-date houden van de inventaris, maar ook met het onderhouden van het magazijn. In het 2e semester solliciteerde ik voor verantwoordelijke order-entry. Deze functie houdt in dat je verantwoordelijk bent voor de bestellingen en het op tijd leveren van de bestelde producten. Wat het meeste tijd in beslag nam was het opstellen van een bestelformulier met daarin alle producten en prijzen. Ook verkooplijsten opmaken om aan te duiden hoeveel verkocht werd op bepaalde verkoopmomenten behoorde tot mijn takenpakket. Verder hielp ik met de commerciële directeur om creatieve ideeën te vinden om bijvoorbeeld ons kraampje te versieren. Naast de minionderneming zelf hebben we dus ook een Geïntegreerde Proef gemaakt. Dit voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, Bedrijfseconomie en Informatica. Voor het vak Nederlands hebben we in januari moeten solliciteren voor een nieuwe functie die we beaamden, en moesten we onze curriculum vitae indienen. Na elke belangrijke gebeurtenis hadden we ook telkens de opdracht een verslag hierover te maken, zoals na elke vergadering. Ook voor het vak Informatica moesten we een CV indienen, maar dan met een digitale opdracht bijgevoegd. Voor de vakken Frans en Nederlands kregen we de opdracht een catalogus te maken met daarin de producten van de minionderneming. En tenslotte voor het vak Bedrijfseconomie hebben we in het begin van het jaar een organogram moeten opstellen van de minionderneming. Ik heb voor een chronologische volgorde gekozen, beginnend bij de oudste taken. Op het einde van het jaar wordt deze bundel voorgelegd voor een aantal juryleden, en moeten we deze presenteren. Alvast veel leesplezier!

6


7


1

Deelopdrachten _______________________________________________________ 10

1.1

Organogram eerste semester: ........................................................................................... 10

1.2

Organogram tweede semester: ......................................................................................... 11

1.3

Brief Aandeelhoudersvergadering: .................................................................................... 12

1.4

Verslag Aandeelhoudersvergadering: ................................................................................ 13

1.5

Brief met UserForm: .......................................................................................................... 14

1.6

Marktonderzoek (EnquĂŞte): .............................................................................................. 15

1.7

Marketingmix: .................................................................................................................. 19

1.8

Telefoongesprek Frans : .................................................................................................... 21

1.8.1 une demande de prix ................................................................................................................................. 21 1.8.2 une offre ..................................................................................................................................................... 21

1.9

Reclamecampagne: ........................................................................................................... 22

1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4

Affiche ........................................................................................................................................................ 22 Scenario Reclamespot ................................................................................................................................ 23 Tekst Reclamespot ..................................................................................................................................... 23 Tekst reclamespot (Frans) .......................................................................................................................... 24

1.10 Catalogus Frans ................................................................................................................. 25 1.11 Catalogus Nederlands........................................................................................................ 26 1.12 Sollicitatie Gesprek Functie tweede semester & Curriculum Vitae: ..................................... 31 1.13 Sollicitatie schema Frans: .................................................................................................. 33 1.14 Verslagen bestuursvergadering ......................................................................................... 34 1.15 Voorbeeldfactuur: ............................................................................................................. 38 1.16 Toegepaste Facturen: ........................................................................................................ 39 1.17 Boeking Facturen: ............................................................................................................. 44 1.18 Hand-outs PowerPointvoorstelling Zweden: ...................................................................... 45 1.19 E-mailing with Swedish students ....................................................................................... 47 1.20 Verslag Ondernemer voor de klas: ..................................................................................... 49 1.21 Jaaranalyse ....................................................................................................................... 51 1.22 Verticale analyse van de balans: ........................................................................................ 52 1.23 Horizontale analyse van de balans: .................................................................................... 55 1.24 Balans Jaaranalyse ............................................................................................................ 58 1.25 Affiches: ........................................................................................................................... 61 1.26 Conclusie: ......................................................................................................................... 62 1.27 Eindverslag: ...................................................................................................................... 63

8


1.28 Bibliografie ....................................................................................................................... 64 1.28.1 Boeken: ...................................................................................................................................................... 64 1.28.2 Websites:.................................................................................................................................................... 64

2

Doorlopende Opdrachten: _______________________________________________ 65

2.1

Verslag Tibrokรถk ............................................................................................................... 65

2.2

Verslag Swedwood AB ....................................................................................................... 66

2.3

Bestelformulier ................................................................................................................. 67

2.4

Inventaris voorbeeld eerste semester: ............................................................................... 69

2.5

Bijlagen:............................................................................................................................ 75

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

Factuur Informatica .................................................................................................................................... 75 PowerPoint Swedwood .............................................................................................................................. 75 PowerPoint Zweden ................................................................................................................................... 75 Brief met UserForm .................................................................................................................................... 75 Reclamespot Nederlands ........................................................................................................................... 75 Reclamespot Frans ..................................................................................................................................... 75

9


1 Deelopdrachten 1.1 Organogram eerste semester:

10


1.2 Organogram tweede semester:

11


1.3 Brief Aandeelhoudersvergadering: 19 oktober 2010

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Geachte aandeelhouder Alvast bedankt voor het vertrouwen in onze onderneming. De klas 6 Handel 2 van het Sint-Jozefsinstituut stelt dit jaar “Coffee Break” aan u voor. Een minionderneming die zich vooral zal richten op het verkopen van koffie en ontbijt. De andere klas 6 Handel 1 heeft dit jaar gekozen voor welnessproducten. De naam van hun onderneming is “Savon Noir”. Graag nodigen wij u uit als aandeelhouder op onze eerste algemene vergadering. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 19 oktober 2010. U wordt verwacht om 19.30 uur in de Schilderskapel. De school is toegankelijk via de Giststraat. De avond zal als volgt verlopen: 1 2 3 4 5 6

Verwelkoming door de CEO‟s van beide miniondernemingen; Toespraak van de directeur mijnheer Michaël Vandorpe; Voorstelling van “Savon Noir”; Gastspreker; Voorstelling “Coffee Break”; Dankwoord

Na deze vergadering wordt u uitgenodigd op onze receptie voor een hapje en een drankje. Gelieve onderstaand strookje in te vullen voor uw aanwezigheid en terug te bezorgen bij iemand van klas 6 Handel 2 of online te bevestigen via http://www.artephp.be/. Eenmaal de code „mediawijs‟ ingeven om de site te betreden, daarna dezelfde code nogmaals ingeven als registratiecode bij het versturen van je aanmelding. Met beleefde groeten

Laurens Lamiroy Verantwoordelijke magazijn

 Antwoordstrookje

Antwoordstrookje Naam en voornaam Adres Postcode + gemeente

 zal aanwezig zijn op de Coffee Break aandeelhoudersvergadering van 19 oktober 2010 aantal personen: _ _ _  kan helaas niet aanwezig zijn op de Cartouche aandeelhoudersvergadering van 19 oktober 2010 Graag dit antwoordstrookje vóór 15 oktober terugsturen naar: Sint-Jozefsinstituut, Coffee Break, Zilverstraat 26, 8000 Brugge of afgeven aan één van de leerlingen 6 Handel 2.

12


1.4 Verslag Aandeelhoudersvergadering: Datum en Uur: Plaats: Aanwezig: Verschuldigd: Aantal pagina’s: Verslag opgesteld door:

2010-10-19, 19u30-22u45 Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26 8000, Schilderskapel Alle leerlingen / 1 Domien Beckers en Laurens Lamiroy

Op dinsdag 19 oktober 2010 hebben we onze 1ste aandeelhoudersvergadering gehouden in de Schilderskapel. We zijn begonnen met alles klaar te zetten en op te kuisen om 13u. Gelukkig was iedereen aanwezig en na veel zenuwachtige uren en veel bloed zweet en tranen is uiteindelijk alles klaar geraakt voor de eerste aandeelhouders toe kwamen. De voorstelling is om 20.45 uur begonnen. De voorstelling begon met een introductie van de 2 algemeen bestuurders, en vervolgens gaf ook Mr. Vandoen, directeur van onze school, een woordje uitleg. Eens de directeur afgerond had begon “Savon Noir” met hun voorstelling. Na een mooi voorstellingsfilmpje en een aantal mooie speeches kwam dhr. Xavier Vanneste aan het woord. Mr. Vanneste is CEO van de onderneming de Halve Maan, brouwerij van “Brugse Zot” en “Straffe Hendrik”. Hij gaf ons enkele goede tips en sprak over de belangrijkste waarden als CEO van een onderneming. Nu was het onze beurt. Mikaël De Smet, onze CEO, begon met zijn functie uit te leggen en onze onderneming voor te stellen aan de aandeelhouders. Achter Mikaël kwamen de andere directeurs aan het woord die één voor één hun ‘tak’ van de onderneming voorstelden a.d.h.v. een mooie en amusante PowerPoint presentatie. Na nog een kort woordje van dank begon de receptie. De leerlingen van OP verzorgden de hapjes en de wijn. De service was zeer goed en de hapjes waren zeer smakelijk. De verkoop verliep voorspoedig, onze producten sloegen aan bij de mensen waardoor we al direct een mooi omzetcijfer bereikt hebben. Na de receptie gingen de mensen geleidelijk aan huiswaarts. Eens de laatste aandeelhouder weg was werden de taken verdeeld om op te ruimen. De Schilderskapel moest worden opgeruimd, de afwas werd gedaan en de producten die niet verkocht waren moesten terug naar het magazijn. Wanneer ook het opruimen achter de rug was gingen we met de klas nog iets gaan drinken. De aandeelhouders, waaronder m’n ouders, waren zeer lovend over de vergadering. De speeches waren erg goed, de standen mooi versiert, en de receptie goed verzorgt. Natuurlijk kregen we ook een paar kritiekpunten waar we bij de volgende vergadering aan zullen werken. Persoonlijk vond ik d e vergadering erg geslaagd, qua voorstelling, speeches, verkoop en receptie was het dik in orde

13


1.5 Brief met User Form:

14


1.6 Marktonderzoek (Enquête): Dag mevrouw/meneer, Benjamin en ik zijn 2 leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut waar we in ons laatste jaar een eigen minionderneming runnen. Dit jaar verkopen we ontbijt producten onder de naam Coffee Break. We zouden U graag enkele vragen stellen i.v.m. onze producten, om een beter beeld te krijgen van onze doelgroep. 1 Man/Vrouw 2 Leeftijd?    

Jonger dan 18 18-30 30-65 65+

3 Drinkt u koffie? Zo ja welk merk?      

Douwe Egberts Jacqmotte Koffie Kàn Grootmoeders Koffie Koffie t’Molentje Andere:…………..

4 Hoeveel bent u bereid te betalen voor een pakje koffie?   

Minder dan 3 euro Tussen 3 en 5 euro Meer dan 5 euro

5 Hoe maakt u koffie?   

Senseo Koffiepoeder Koffieboonen

6 Eet u koekjes bij uw koffie? Zo ja welk merk?    

Lotus Delacre Jules Destrooper Andere:…………

15


7 Welk formaat van pakjes koopt u meestal?   

150 gram 250 gram Meer dan 250 gram

8 Ontbijt u elke dag?

9 Wat drinkt u nog zoal bij het ontbijt?     

Thee Fruitsap (Choco)Melk Frisdrank Andere:………

10 Uit wat bestaat ontbijten voor u?    

Boterhammen Cornflakes Boterkoeken Andere: ……….

11 Functioneert u beter wanneer u ontbeten heeft?

16


Koffie Thee Geen van beide

Product

Aantal

Koffie Thee Geen van beide Totaal

22 22 6 50

Zowel thee als koffie wordt evenveel gedronken.

35 30 25 20 15 10 5 0 Gemalen koffie

Soort Koffie Gemalen koffie Koffie bonen Koffiepads Totaal

Koffie bonen

Koffiepads

Aantal 33 8 4 44

Gemalen koffie blijft het populairst ondanks de reclamecampagnes van senseo om pads te promoten. Gemalen koffie moet dus zeker ook in ons assortiment zitten.

17


Ja Nee

Ontbijt 's morgens?

Aantal

Ja Nee Totaal

36 14 50

Uit deze vraag hebben we afgeleid dat vooral jongeren geen ontbijt in de morgen nemen. D.w.z. dat ons idee om ontbijtpakken op school te verkopen zeker tot stand moet gebracht worden.

16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 Aantal kopjes per dag 0 1 2 3 4 5 >5 Totaal

1

2

3

4

5

>5

Aantal 6 9 3 15 9 3 5 50

Uit deze grafiek kunnen we afleiden dat er dagelijks nog koffie wordt gedronken met een gemiddelde van 3 kopjes per dag.

18


1.7 Marketingmix: Prijs: De marketingdoelstelling die schuilgaat achter onze prijzen is vooral de producten zo goedkoop mogelijk aanbieden, met toch een noemenswaardige winst marge (AP+30%). Het is natuurlijk vereist dat we onder de prijzen blijven waarvoor onze concurrentie (bv. buurtwinkels, bakkers,...) dezelfde producten verkoopt. Onze prijzen zitten zo in elkaar dat we op zijn minst uit de kosten geraken, maar vooral toch ook een behoorlijke winstmarge realiseren. Voor het einde van het jaar hebben we zo’n 3 à 4 duizend euro omzet in gedachten. Het imago van onze onderneming is vooral een goede service, tegen een relatief goedkope prijs. Ook bieden we altijd kwaliteitsproducten aan, bijvoorbeeld onze koffieassortiment bestaat uit zeer gewaardeerde merken. Qua service is de doelstelling om altijd binnen de 24u te kunnen leveren aan onze klanten. Onze prijzen hebben niet echt iets psychologisch, behalve dan dat we bijvoorbeeld een paar producten tegen X,99euro verkopen, zodat het minder lijkt dan het eigenlijk wel is. We geven ook kwantiteitskorting, bij aankoop van meer dan 1kilo koffie krijg je er een pakje gratis bij en dergelijke Promotie: De doelgroep van onze onderneming is telkens anders, aangezien het verandert naargelang de plaats waar we verkopen op dat moment. Als we op de speelplaats verkopen, zijn onze klanten voornamelijk leerlingen en af en toe leerkrachten, terwijl als we bijvoorbeeld op de markt van Brugge staan te verkopen zullen het vooral toeristen of inwoners van Brugge van alle leeftijden zijn die onze doelgroep vormen. Op zich eigenlijk geen probleem, want onze producten zijn voor alle leeftijden. Enkel op vlak van reclamevoering, bijvoorbeeld een affiche of reclamespot, kan het vervelend zijn dat we geen bepaalde doelgroep hebben, hoewel ook dit gewoon kan aangepast worden aan de locatie waar we verkopen. De slagzin van onze onderneming luidt als volg: “Not awake? Take a Coffee Break!” De gedachte hierachter is eigenlijk dat onze koffie niet alleen erg smakelijk kan zijn, maar je natuurlijk ook wat energie verschaft, want toch ook een voordeel is van koffie. De catalogi en folders zijn op dit moment nog niet gemaakt, maar zullen spoedig klaar zijn. Op onze website staan er wel al foto’s van al onze producten met de mogelijkheid tot bestellen. De stand waar we verkopen, is altijd bezet door 3 à 4 verkopers, en, als we koffie bar houden, 1 koffiezetter. We versieren onze stand dan met koffiebonen en oude koffiemolens etc. Onze stand kun je terugvinden op elk oudercontact, dikwijls op de speelplaats van onze school, in het winkelcentrum in Kuurne, en andere locaties.

19


Product: Coffee Break bestaat uit 3 kwaliteitsvolle koffies. 't Molentje, Grootmoeders koffie en Koffie Kàn zijn de leveranciers van onze minionderneming. Het assortiment van 't Molentje bestaat uit 3 koffies. Déca koffie, super dessert koffie en de coffeepads voor een Senseo-toestel. Het assortiment is vervolledigd met tassen van het molentje en een exclusief thee gamma. Bij een kwaliteitsvolle koffie hoort natuurlijk ook een lekker koekje. Daarom bied Coffee Break verschillende soorten koekjes aan van het al even kwaliteitsvolle merk Jules De Strooper. Als 2de merk heeft Coffee Break de kwaliteitskoffie van Grootmoederskoffie. Dankzij grootmoederskoffie biedt Coffee Break heerlijke gemalen koffie van 250 gram aan: super dessert en special mokka, decafeïne, koffiefilters en coffeepads. Via deze leverancier bieden wij u ook pure bio thee aan in de vorm van degustatiestangen van 16 stuks. Last but not least heeft Coffee Break Koffie Kàn als leverancier. Dankzij Koffie Kàn verkoopt Coffee Break heerlijke Maragogype gemalen koffie, mild gemalen Santos , mokka en decafeïne. Naast de koffie zal Coffee Break haar assortiment in de loop van het werkjaar uitbreiden met chocomelk, fruitsap, ontbijtgranen, heerlijke verse smoothies en enkele ontbijtaccessoires zoals eierdopjes, onderleggers en fruitpersen. Wij denken dat koffie een goed product is om te verkopen via de minionderneming aangezien bijna iedereen koffie, fruitsap of thee drinkt. Koffie is daardoor ook een convenience good omdat het regelmatig aangekocht moet worden. Koffie is vanzelfsprekend een niet-duurzaam goed. Plaats: Coffee Break heeft al enkele verkoopmomenten gehad. Het begon op 19 oktober met de eerste aandeelhoudersvergadering. We hadden een stand klaargezet in de Schilderskapel waar onze producten werden voorgesteld en waar mensen onze producten konden aankopen. De aandeelhoudersvergadering verliep zeer vlot. Het 2de verkoopmoment was op 8 november op het oudercontact. De 2 miniondernemingen hadden elk hun eigen stand opgezet in Tabigha, waar het oudercontact plaats vond. Er was een koffiebar waar de mensen een kopje koffie konden kopen voor 1 euro. De leerlingen van Coffee Break gingen ook rond tijdens het oudercontact om zoveel mogelijk kopjes koffie te kunnen verkopen. Natuurlijk was er ook de stand waar de mensen de producten konden kopen. Coffee Break heeft in de toekomst nog een aantal verkoopmomenten gepland. We zullen tijdens de speeltijden en de middag op 22 november koffie verkopen aan de leraarskamer en op 29 november zal er een stand aanwezig zijn op de speelplaats waar de leerlingen ook voor 50 cent een kopje koffie

20


1.8 Telefoongesprek Frans : 1.8.1

Une demande de prix

A: Bonjour, ici Laurens de la firme Coffee Break. Je suis bien chez la jeune entreprise à Bruges? B: Bonjour, je peux vous aider? A: Oui, je vous téléphone à propos d’un ordre de café vues sur le site. Je voudrais d’avoir quelques renseignements concernant cet article. B: Un instant, je vous passe le responsable du Service des Ventes. C :( le responsable du Service des Ventes): Bonjour Monsieur, Madame En quoi est-ce que je peux vous aider ? A: Bonjour, j’aimerais avoir des renseignements sur la café Koffie Kàn Maragogype que j’ai vu sur votre site. C : Qu’est-ce que vous aimeriez su exactement sur cet article ?? A: Je voudrais connaitre le prix pour une commande de 20 paquets de Maragogype. C : Je vais noter votre demande. A : J’aimerais aussi connaitre le délai de livraison. C : Toutes les commandes seront livrées dans un jour. A : Vous pouvez m’envoyer une offre ? C : Vous aurez de nos nouvelles dans les jours suivantes. A : à bientôt. C : Au revoir et merci. 1.8.2

Une offre

A : Bonjour, je suis Laurens Lamiroy du Service des Ventes de la firme Coffee Break. B : Pieter De Bruyne, bonjour. A : Vous avez eu le temps de considérer l’offre ? Vous êtes intéressé par nos produits? B : Oui, je m’intéresse à quelques articles. Vous pouvez m’envoyer un représentant ? Vu la quantité que j’envisage de commander j’aimerais avoir une réduction. A : Nous pouvons vous accorder une réduction de 9%. … Nous vous contacterons dans le plus bref délai pour faire un rendez-vous. B : Merci, c’est très gentille. Je vous donne mon numéro de téléphone. C’est le 049/223344 A : 0494/223344, c’est noté. B : Merci et au revoir. A: Au revoir.

21


1.9 Reclamecampagne: 1.9.1

Affiche Slogan Nederlands: Coffee Break, Keeps You Going! Slogan Frans: Un peu Fatigué? Buvez Notre Café !

Frans:

Nederlands:

22


1.9.2

Scenario Reclamespot

Personage: Laurens Lamiroy als werknemer. Het gaat over een man, die in het eerste stuk moeizaam opstaat, geen koffie drinkt, en daarna natuurlijk oververmoeid is. Hij krijgt z’n kleren moeizaam aan en valt in slaap op zijn werk. In het 2de, goede, stuk drinkt hij wél koffie. Daardoor gaat alles als vanzelf, zijn kleren gaan rap en deftig aan en hij werkt zeer rap. Personnage: Laurens Lamiroy comme employé. Il s'agit d'un homme qui se lève difficile dans le première parti, ne bois pas de café, et puis il est très fatigué. Il s’habille difficilement et il s'endormi au travail. Dans le second, bien, parti il boit du café. Il s’habille très vite et au boulot il est super énergique et rapide. 1.9.3

Tekst Reclamespot

Iedereen kent wel die ochtenden waar écht alles wat kan mislopen, misloopt. Wel dit was er één. Ik geraakt moeizaam uit m’n bed, en toen ik er uiteindelijk uit strompelde, had ik de grootste moeite van de wereld om m’n kleren deftig aan te krijgen. Ik had geen tijd meer om koffie te drinken en ik vertrok dus naar mijn werk, slordig gekleed en oververmoeid. Toen ik er uiteindelijk, een half uur te laat, toe kwam viel ik in slaap. Slechter kon dus echt niet. Maar daar is recent verandering in gekomen. Ik heb namelijk de overheerlijke koffie van Coffee Break ontdekt. 1 tasje van deze koffie en ik ben vertrokken voor de hele dag. Opstaan doe ik nu graag, omdat ik verlang naar dat lekkere aroma van m’n kopje koffie dat al staat te wachten op me. Kleren proper aandoen houd niets meer in, en op het werk vliegt het ene dossier na het andere aan de kant.

23


1.9.4

Tekst reclamespot (Frans)

Tout le monde sait ces matins ou vraiment toute chose peut aller mal, va mal. Eh bien, c’était un comme ça. J’ai peu à peu touché de mon lit, et quand je me suis levé, j’avais la plus grande difficulté de m’habiller. Je n’avais pas le temps de boire un café et je suis allé au travail, vêtu bâclée et fatigué. Quand j’arriverai à mon bureau, je me suis endormi. Le pire était vraiment. Mais il a récemment changé. J’ai découvre le délicieux café du Coffee Break. 1 sachet de ce café et je suis allé commencer pour tout la journée. J’aime me lever maintenant, parce que je longue pour l’arôme délicieux de mon café qui est déjà en attente pour moi. M’habiller proprement est fait dans quelque seconde, et au travail, je fais l’un fichier après l'autre Un peu fatigue? Boive notre café!

24


1.10 Catalogus Frans

.MARAGOGYPE Un café royale, avec une saveur d’agrumes et des pêches.

DECAFÉ Un café avec une saveur douce et pas de caféine. Prix: €3.85 / 250 gr

Prix : €3,65 / 250 gr

MOKKA ESPRESSO Un café d'Amérique du Sud, pleine d'esprit du sud, parfait comme expresso.

CREMA GOURMENT (PADS) Café pads avec une très faible teneur en caféine

Prix : €3,25 / 250 gr

EXTRA DESSERT

SPECIAL MOKKA

Un mélange des meilleurs et plus riches cafés d’Afrique et d’Amérique du Sud.

Un moka doux avec l'Amérique latine fosse, qui est complété par l'arôme du café de Java.

Prix : €3,65 / 250 gr

DECAFEÏNE Ce café est torréfié et sans caféine. Parce que le café est torréfié artisan, il est facile à digérer Prix : €3,99 / 250 gr

Prix : €4,55 / 250 gr

CUPS OF EXCELLENCE Pads de café avec le goût délicieux du café Extra Dessert.

Prix : €3,99 / 18 pads

25


1.11 Catalogus Nederlands

26


27


28


29


30


1.12 Sollicitatie Gesprek Functie tweede semester & Curriculum Vitae:

Laurens Lamiroy Keizer Karelstraat 5 8000 BRUGGE

Brugge, 2011-01-14

Coffee Break Ten aanzien van K. Punie Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie Order Entry

Geachte heer Punie Binnen de minionderneming mogen we allemaal solliciteren voor een nieuwe functie die we graag zouden bekleden. Voor mij is dit de functie van Order-entry. In de richting die ik momenteel volg, Handel in het Sint-Jozefsinsituut, zijn marketing en verkooptechnieken een zeer belangenrijk aspect. Deze aspecten zou ik verder kunnen en willen ontwikkelen aan de hand van deze Order - Entry functie. De functie sprak mij onmiddellijk aan, omdat ze veel sociaal contact biedt en het verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Als ik zou aangesteld worden voor deze functie, zou ik erg gemotiveerd zijn, omdat het iets totaal anders is dan wat ik tot nu toe gedaan heb. Ik heb goede sociale vaardigheden en heb verstand van het Office-pakket, waar mee ik bijvoorbeeld een bestelformulier kan opmaken In teamverband kan ik goed functioneren, dus ik zou er geen probleem mee hebben om goed samen te werken met het commercieel departement. Ik hoop dat u overtuigd bent van mijn kunnen, en dat u mijn aanstelling voor deze functie overweegt. Met vriendelijke groeten Laurens Lamiroy Bijlage: CV

31


Curriculum Vitae Tel: 0471/ 11 26 01 Persoonlijke Gegevens: Naam: Lamiroy Adres: Keizer Karelstraat 5 Telefoonnummer: 0471/11 26 01 Leeftijd: 18 jaar Burgerlijke staat: ongehuwd

Voornaam: Laurens Woonplaats: Brugge, Kristus-Koning Email: lamiroy_laurens@hotmail.com Nationaliteit: Belg Rijbewijs: Neen

Opleidingen: 2004-2006

ASO Moderne Sint-Lodewijkscollege Brugge.

2006-2009

ASO Economie Wiskunde Sint-FranciscusXaveriusinstituut Brugge. TSO Handel Sint-Jozefsinstituut Brugge.

2009-2011

Werkervaring: Augustus 2008:

Augustus 2009:

Augustus 2010:

Barman Tennis Club Taken: Openhouden bar, onderhouden tennisvelden/zaal/bar. Receptionist GB Kristus-Koning Taken: Vrachtwagens legen/vullen, magazijn ordenen, rekken bijvullen. Keukenhulp in Hotel Navarra (Brugge) Taken: Klaarzetten ontbijt, koffie zetten, afwassen.

Talenkennis: Nederlands Frans Engels Duits

Moedertaal Goed Zeer goed Matig

Computerkennis: Word Excel PowerPoint

Zeer goed Goed Goed

Interesses: Sport Reizen

Scouts Uitgaan

32


1.13 Sollicitatie schema Frans: Nom: Laurens Lamiroy °30/07/1992 Domicile: Bruges, Keizer Karelstraat 5, portable: O471/11 26 01, e-mail: lamiroy_laurens@hotmail.com

Comment est-ce-que je vais me présenter?

Autre: Mon père est un entrepreneur, ma mère est advocate.

Enseignement Secundaire: Commerce, dernière année.

Expérience de travail dans le horeca et la distribution

L'entretien d'embauche, pour la fonction de directeur commercial.

Personnalité professionnelle:

Je veux influencer le succès commercial de la société J'espère utiliser et développer mes capacitées en fonction des buts de la société.

responsabilité d'un chef.

Corresponds au profil?

je sais déléguer.

Je suis enthousiaste pour réaliser des projets dans lesquels je crois.

33


1.14 Verslagen bestuursvergadering

Coffee Break Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Ondernemingsnummer: M9A07 coffeebreak@live.be www.coffeebreak.moonfruit.com www.coffeebreak.moonfruit.com

Datum en uur Plaats Aanwezig Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulist

2011-02-14, 8.20-10u Sint-Jozefinstituut, Zilverstraat 6, 8000 Brugge, D002 Alle leerlingen van 6 handel 2 + Dhr. Decock \ 2 Laurens Lamiroy

Agenda 1 Verkoopmoment speelplaats/markt 2 Kabel Koffiemachine 3 Facturen 4 Bijbestellen 5 Financiële toestand 6 Aandeelhoudersvergadering

1 Verkoopmoment speelplaats/markt Vorige week maandag werd beslist dat we op maandag 21 en dinsdag 22 februari verkoopmomenten gaan houden op de speelplaats. Deze beslissing werd echter in twijfel getrokken door een aantal leerlingen. Zij stelden voor om twee maandagen na elkaar te verkopen, hierdoor zou het mogelijk zijn om tussen de twee verkoopmomenten bij te bestellen, en het concept ook niet uit te melken maar over meer tijd te spreiden. Dit voorstel werd goedgekeurd door de groep en ook de directeur stemde hier mee in, al moest er wel nog geregeld worden waar we onze producten kunnen stallen tijdens het verloop van de afgesproken dagen. Hiervoor zal Arbër kijken, en tegen 10 uur zou er een oplossing moeten zijn.

34


2 Kabel koffiemachine Sinds de eerste aandeelhoudersvergadering van 19 oktober, is de kabel van onze koffiemachine zoek. Dit probleem moet dringen worden opgelost, anders worden we verplicht om op te draaien voor de kosten van de volledige machine. Hiervoor werd gevraagd aan het technisch departement om een rondvraag te doen bij de klusjesman, de andere minionderneming en dergelijke of ze hem toevallig niet hebben meegenomen. Dit heeft echter nog geen resultaat opgeleverd maar moet ten laatste tegen volgende week worden opgelost. 3 Facturen Er zijn nog een aantal openstaande facturen die dringend moeten worden betaald, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de boekhouders. Te laat betalen is zeker geen positief punt om een goede band te behouden met onze leveranciers, en we kunnen dan ook een veel duidelijker beeld schetsen van onze financiële situatie wanneer elke factuur is afgehandeld. 4 Bijbestellen Er zijn een paar lopende bestellingen die nog niet kunnen worden geleverd doordat het product uitverkocht is, Pieter De Bruyne zal dus een aantal telefoontjes moeten plegen en de nodige producten bijbestellen met behulp van de magazijniers. Dit moet deze voormiddag zeker gebeuren zodat we woensdag alle bestellingen kunnen leveren. 5 Financiële toestand Mvr. De Meyer en Dhr. Decock hebben besloten om elk de andere minionderneming eens door te lichten. Hierdoor is aan het licht gekomen dat de financiële situatie bij Coffee Break niet erg gunstig is. We hebben voorlopig een winst van om en bij de 400 euro, terwijl we in mei op z’n minst 1000 euro winst moeten gerealiseerd hebben. Ook moeten de facturen sneller worden betaald, aangezien we al enkele aanmaningen gehad hebben van onze leveranciers. 6 Aandeelhoudersvergadering De 2e aandeelhoudersvergadering komt er aan (1 maart) en daarvoor moeten we natuurlijk eerst een geschikte locatie vinden. De opties zijn gering, aangezien t’Hof van Watervliet te klein blijkt te zijn voor beide mini’s, en we niet opnieuw de Schilderskapel willen gebruiken hoewel dit de enige oplossing lijkt te zijn. Toch wordt er nog nagedacht over een alternatief.

35


Coffee Break Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Ondernemingsnummer: M9A07 coffeebreak@live.be www.coffeebreak.moonfruit.com www.coffeebreak.moonfruit.com

Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulist

2011-02-07, 8.20-10u Sint-Jozefinstituut, Zilverstraat 6, 8000 Brugge, D002 Laurens Lamiroy (notulist) Ann De Meester, Kelly Deseintebein, Pieterjan Devos, Pieter De Bruyne, Pieter Beyne, Mikaël De smet, Domien Beckers, Joeran Goegebeur, Arbër Dauti, Carlos Yu, Arpi Davtyan, Estée de Meester, Benjamin Verhaegen, Thomas Defoor. Tuba Emini 2 Laurens Lamiroy

Agenda 1 Overlopen nieuwe functies 2 Verkooplijst 3 Berekening omzet 4 Verkoopmoment speelplaats 5 Evaluatie Kuurne

1 Overlopen nieuwe functies Arbër, als nieuwe algemeen bestuurder, had voor ons een PowerPointpresentatie gemaakt, waar in de nieuwe taken van elke functie afzonderlijk waren opgenomen. Op deze manier wist iedereen meteen wat hij te doen had na de vergadering. Er werd ook besproken dat de nieuwe functies naar Vlajo moeten worden opgestuurd, zodat het e-mailverkeer naar de juiste personen gestuurd zal worden in het vervolg. Dit is een taak voor Arbër, dit moet zo snel mogelijk gebeuren. 2 Verkooplijst Doordat er nieuwe producten zijn besteld, en er uit ervaring van de vorige verkoopmomenten geen degelijke verkooplijst aanwezig was, werd er beslist dat deze opnieuw moet worden opgemaakt en verbeterd. Dit is een taak voor Laurens, die Order-entry is. Dit moet vandaag tegen 10u klaar zijn.

3 Berekening omzet Na de verkoopdag in Kuurne moet het financieel departement de omzet berekenen, en ook de winst die we tot nu toe in het algemeen gerealiseerd hebben. Op deze manier kunnen we zien of de

36


verkoop in Kuurne een succes was, en ook hoe ver we in het algemeen opzicht staan. Dit moet tegen 10u afgehandeld worden. 4 Verkoopmoment speelplaats Er werd voorgesteld om nog een verkoopmoment op de speelplaats te regelen, aangezien we nog redelijk wat omzet te realiseren hebben, en het de vorige keer een groot succes was. ArbĂŤr moet dus opnieuw naar Mr. Vandorpe gaan, om data te bespreken wanneer het eventueel mogelijk zou zijn om terug een verkoopmoment te houden. Dit werd toegestaan en de data waren vastgelegd op 21 en 22 februari. Hier krijgen we dus opnieuw de kans om een mooie omzet te realiseren en zo terug een goede bijdrage aan de winst te kunnen leveren. 5 Verkoop Kuurne Op zaterdag 12 februari is een deel van onze klas gaan verkopen in het winkelcentrum te Kuurne. Iedereen die tijd vrij gemaakt had om mee te gaan werd bedankt voor hun inzet, ook Domien die een deel van de mensen gevoerd heeft, alsook de producten en attributen voor het standje. Een groot succes was het echter niet, we hadden amper een winst van om en bij de â‚Ź 90. Hier werd uit geconcludeerd dat ons standje mooier en aantrekkelijker moet, het was gezellig maar niet genoeg.

37


1.15 Voorbeeldfactuur: Coffee break Adres Zilverstraat 26 BTW/NR M9A07

050 33 19 43 050 34 30 51 coffeebreak@live.be BNP Paribas Fortis BE88 0016 2350 2841 GEBABEBB

Tel Fax Mail

Factuur

Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Yan Cheung Tang Schijfstraat 29 8310 ASSEBROEK

idem facturatieadres

Btwnr. klant

Uw ref.

BE 426.511.1012 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL1045

3/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

8

3,65

29,20

10

3,55

35,50

6

GMK Decafeïne gemalen 250gr

2

3,99

7,98

21

Al1004

GMK Special Mokka 250gr

6

4,55

27,30

6

Al1005

GMK Cups of Excellence (Pads)

6

3,99

23,94

6

Al1006

Filters Extra Dessert

2

2,50

5,00

6

Al1007

Filters Decafeïne

7

2,50

17,50

6

Al1008

Choc-o-lait (melk)

12

1,00

12,00

6

Al1009

Choc-o-lait (puur)

4

1,00

4,00

6

Al1010

GMK Pure Tea Bio (16 stuks)

3

7,75

23,25

6

Al1011

GMK Koffiebonen 500gr

9

7,20

64,80

6

Al1012

Maragogype Koffie kàn

15

3,65

54,75

6

Al1013

Mokka Koffie kàn 250gr

1

3,25

3,25

6

Al1014

Santos Mild Koffie kàn 250gr

14

3,40

47,60

6

Al1036

Noble Chocolates Julietta

20

2,10

42,00

6

Al1001

GMK Extra Dessert gemalen 250gr

Al1002

GMK Special gemalen 250gr

Al1003

Totaal

Totaal

398,07

360,89

37,18

398,07

10% korting €

39,81

H.korting

36,09

3,72

39,81

Transport

10,00

BTW 6 % BTW 21 % Totaal

Vervaldag

21

10,00

KvK

8,75

MvH

326,05

33,46

359,51

8,75

BTW

19,56

7,03

26,59

BTW

26,59 EUR

2/06/2011 T otaal te betalen

384,85 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-6235028-41 van Coffee Break overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

38


1.16 Toegepaste Facturen: Coffee break Adres Zilverstraat 26 BTW/NR M9A07

050 33 19 43 050 34 30 51 coffeebreak@live.be BNP Paribas Fortis BE88 0016 2350 2841 GEBABEBB

Tel Fax Mail

Factuur

Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Carlos Yu Schijfstraat 29 8000 BRUGGE

idem facturatieadres

Btwnr. klant

Uw ref.

BE 426.511.1013 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL1046

3/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

Al1001

GMK Extra Dessert gemalen 250gr

1

3,65

3,65

Al1002

GMK Special gemalen 250gr

2

3,55

7,10

6

Al1003

GMK Decafeïne gemalen 250gr

3

3,99

11,97

21

Al1004

GMK Special Mokka 250gr

4

4,55

18,20

6

Al1005

GMK Cups of Excellence (Pads)

5

3,99

19,95

6

Al1006

Filters Extra Dessert

6

2,50

15,00

6

Al1007

Filters Decafeïne

7

2,50

17,50

6

Al1008

Choc-o-lait (melk)

8

1,00

8,00

6

Al1009

Choc-o-lait (puur)

9

1,00

9,00

6

Al1010

GMK Pure Tea Bio (16 stuks)

10

7,75

77,50

6

Al1011

GMK Koffiebonen 500gr

11

7,20

79,20

6

Al1012

Maragogype Koffie kàn

12

3,65

43,80

6

Al1013

Mokka Koffie kàn 250gr

13

3,25

42,25

6

Al1014

Santos Mild Koffie kàn 250gr

14

3,40

47,60

6

Al1036

Noble Chocolates Julietta

15

2,10

31,50

6

Totaal

Totaal

432,22

416,60

15,62

432,22

10% korting €

43,22

H.korting

41,66

1,56

43,22

Transport

10,00

KvK

11,71

MvH

373,23

14,06

387,29

BTW

22,39

2,95

25,35

BTW 6 % BTW 21 % Totaal

Vervaldag

21

10,00 11,71 BTW

25,35 EUR

2/06/2011 T otaal te betalen

414,34 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-6235028-41 van Coffee Break overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

39


Coffee break Adres Zilverstraat 26 BTW/NR M9A07

050 33 19 43 050 34 30 51 coffeebreak@live.be BNP Paribas Fortis BE88 0016 2350 2841 GEBABEBB

Tel Fax Mail

Factuur

Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Axelle Beckers Graaf Leon Lippensdreef 6 8300 KNOKKE

idem facturatieadres

Btwnr. klant

Uw ref.

BE 426.511.1016 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL1049

3/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

Al1001

GMK Extra Dessert gemalen 250gr

1

3,65

3,65

Al1002

GMK Special gemalen 250gr

2

3,55

7,10

6

Al1003

GMK Decafeïne gemalen 250gr

3

3,99

11,97

21

Al1004

GMK Special Mokka 250gr

4

4,55

18,20

6

Al1005

GMK Cups of Excellence (Pads)

5

3,99

19,95

6

Al1006

Filters Extra Dessert

6

2,50

15,00

6

Al1007

Filters Decafeïne

7

2,50

17,50

6

Al1008

Choc-o-lait (melk)

8

1,00

8,00

6

Al1009

Choc-o-lait (puur)

9

1,00

9,00

6

Al1010

GMK Pure Tea Bio (16 stuks)

10

7,75

77,50

6

21

6

Totaal

Totaal

187,87

172,25

15,62

187,87

10% korting €

18,79

H.korting

17,23

1,56

18,79

Transport

15,00

BTW 6 % BTW 21 % Totaal

Vervaldag

15,00

KvK

5,11

MvH

164,91

14,06

178,97

5,11

BTW

9,89

2,95

12,85

BTW

12,85 EUR

2/06/2011 T otaal te betalen

181,93 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-6235028-41 van Coffee Break overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

40


Coffee break Adres Zilverstraat 26 BTW/NR M9A07

050 33 19 43 050 34 30 51 coffeebreak@live.be BNP Paribas Fortis BE88 0016 2350 2841 GEBABEBB

Tel Fax Mail

Factuur

Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Christina Batseleer Knesselarestraat 1865 8730 OEDELEM

idem facturatieadres

Btwnr. klant

Uw ref.

BE 426.511.1010 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL1043

3/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

Al1001

GMK Extra Dessert gemalen 250gr

1

3,65

3,65

Al1002

GMK Special gemalen 250gr

2

3,55

7,10

6

Al1003

GMK Decafeïne gemalen 250gr

3

3,99

11,97

21

Al1004

GMK Special Mokka 250gr

4

4,55

18,20

6

Al1005

GMK Cups of Excellence (Pads)

5

3,99

19,95

6

Al1006

Filters Extra Dessert

6

2,50

15,00

6

Al1007

Filters Decafeïne

7

2,50

17,50

6

Al1008

Choc-o-lait (melk)

8

1,00

8,00

6

Al1009

Choc-o-lait (puur)

9

1,00

9,00

6

Al1010

GMK Pure Tea Bio (16 stuks)

10

7,75

77,50

6

Al1012

Maragogype Koffie kàn

8

3,65

29,20

6

Al1020

't Molentje Decafeïne

20

4,65

93,00

6

21

6

Totaal

Totaal

310,07

294,45

15,62

310,07

10% korting €

31,01

H.korting

29,45

1,56

31,01

Transport

20,00

BTW 6 % BTW 21 % Totaal

Vervaldag

20,00

KvK

5,50

MvH

279,50

14,06

293,56

5,50

BTW

16,77

2,95

19,72

BTW

19,72 EUR

2/06/2011 T otaal te betalen

298,79 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-6235028-41 van Coffee Break overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

41


Coffee break Adres Zilverstraat 26 BTW/NR M9A07

050 33 19 43 050 34 30 51 coffeebreak@live.be BNP Paribas Fortis BE88 0016 2350 2841 GEBABEBB

Tel Fax Mail

Factuur

Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Christina Batseleer Knesselarestraat 1865 8730 OEDELEM

idem facturatieadres

Btwnr. klant

Uw ref.

BE 426.511.1010 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL1043

3/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

Al1001

GMK Extra Dessert gemalen 250gr

1

3,65

3,65

Al1002

GMK Special gemalen 250gr

2

3,55

7,10

6

Al1003

GMK Decafeïne gemalen 250gr

3

3,99

11,97

21

Al1004

GMK Special Mokka 250gr

4

4,55

18,20

6

Al1005

GMK Cups of Excellence (Pads)

5

3,99

19,95

6

Al1006

Filters Extra Dessert

6

2,50

15,00

6

Al1007

Filters Decafeïne

7

2,50

17,50

6

Al1008

Choc-o-lait (melk)

8

1,00

8,00

6

Al1009

Choc-o-lait (puur)

9

1,00

9,00

6

Al1010

GMK Pure Tea Bio (16 stuks)

10

7,75

77,50

6

Al1012

Maragogype Koffie kàn

8

3,65

29,20

6

Al1020

't Molentje Decafeïne

20

4,65

93,00

6

Al1023

Doos Jules Destrooper Brugge (250 gr)

5

9,95

49,75

6

21

6

Totaal

Totaal

359,82

344,20

15,62

359,82

10% korting €

35,98

H.korting

34,42

1,56

35,98

Transport

10,00

BTW 6 % BTW 21 % Totaal

Vervaldag

10,00

KvK

6,22

MvH

313,56

14,06

327,62

6,22

BTW

18,81

2,95

21,77

BTW

21,77 EUR

2/06/2011 T otaal te betalen

345,60 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-6235028-41 van Coffee Break overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

42


Coffee break Adres Zilverstraat 26 BTW/NR M9A07

050 33 19 43 050 34 30 51 coffeebreak@live.be BNP Paribas Fortis BE88 0016 2350 2841 GEBABEBB

Tel Fax Mail

Factuur

Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Pieter Beyne Brugsesteenweg 368 8000 BRUGGE

idem facturatieadres

Btwnr. klant

Uw ref.

BE 426.511.988 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL1021

3/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

Al1001

GMK Extra Dessert gemalen 250gr

1

3,65

3,65

Al1002

GMK Special gemalen 250gr

2

3,55

7,10

6

Al1003

GMK Decafeïne gemalen 250gr

3

3,99

11,97

21

Al1004

GMK Special Mokka 250gr

4

4,55

18,20

6

Al1005

GMK Cups of Excellence (Pads)

5

3,99

19,95

6

Al1006

Filters Extra Dessert

6

2,50

15,00

6

Al1007

Filters Decafeïne

7

2,50

17,50

6

Al1008

Choc-o-lait (melk)

8

1,00

8,00

6

21

6

Totaal

Totaal

101,37

85,75

15,62

101,37

10% korting €

10,14

H.korting

8,58

1,56

10,14

Transport

10,00

BTW 6 % BTW 21 % Totaal

Vervaldag

10,00

KvK

2,61

MvH

84,57

14,06

98,62

2,61

BTW

5,07

2,95

8,03

BTW

8,03 EUR

2/06/2011 T otaal te betalen

99,26 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-6235028-41 van Coffee Break overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

43


1.17 Boeking Facturen: Volgnr. 1

Rek. nr.

Rekeningen 2011-04-05

Bedrag in EUR D C

40 000

HD

424,34

70 402

HK op VK

45 110

V BTW

25,35

70 400

VK HGn

432,22

74 600

Doorgerekende kosten

43,22

10,00

2011-04-05

2 40 000

HD

196,93

70 402

HK op VK (-)

70 400

VK HG

187,87

45 110

V BTW

12,85

74 600

Doorgerekende kosten

15.00

18,79

2011-04-05

3 40 000

HD

228,79

70 402

HK op VK

70 400

VK HG

310,07

45 110

V BTW

19,72

74 600

Doorgerekende kosten

20,00

31,01

2011-04-05

4 40 000

HD

355,60

70 402

HK op VK

70 400

VK HG

359,82

45 110

V BTW

21,77

74 600

Doorgerekende kosten

10,00

35,98

2011-04-05

5 40 000

HD

109,26

70 402

HK op VK

70 400

VK HG

101,37

45 110

V BTW

8,03

74 600

Doorgerekende kosten

10,14

10,00

44


1.18 Hand-outs PowerPointvoorstelling Zweden:

45


46


1.19 E-mailing with Swedish students

Content: Hello guys ;) I don't really know how to share the work, you got any suggestions? Our teacher told us we got to talk about: -the type of business (bureaus etc.) -The history of the company -Their range (products they sell) -The organization chart (ppl who work in the company) -The human resources (?) -Marketing strategy -European dimensions (?) -Future of the company you can choose what you two want to discuss, then we'll discuss the other aspects. Greetings from Bruges, Laurens Thomas and Pieter

47


Content: Hello :) My name is Laurens Lamiroy, I’m a very nice guy of 18 years old. I got 3 brothers, 2 are older and 1 younger. I got a golden retriever (dog) as pet. My hobbies are tennis, soccer, scouts, going out, watching soccer and gaming. I'm very optimistic, spontaneous, friendly, sportive and quite lazy. That's something about me, would be cool to get a response soon

Content: Apparently my first mail was a little too short, because we get a quotation on the mails we send. Do you like the project we're doing? The exchange with Belgium? Personally I think it's a great project, it's fun to go to another country while school is running, and I think it will be wonderful. I hope it will snow because in Belgium we never get much snow. I also wonder if Tibro is a nice city, I don’t know the city, because all I know is the capital, Stockholm. Bruges is quiet nice, it’s an old city with many nice buildings. The night life here isn’t that great, just average I think. I hope the nightlife in Tibro is nice, and that we’ll have a great time in Sweden. Bye!

48


1.20 Verslag Ondernemer voor de klas: Vrijdag ochtend, 8/04/2011, kwam Dirk Vyncke naar onze school, om het bedrijf Vyncke nv voor te stellen. Dirk was de voormalige CEO, en de vader van de huidige CEO’s namelijk Dieter en Peter Vyncke. Het bedrijf is actief in de bioenergie sector, en draagt dus bij aan duurzaam ondernemen. Over Vyncke Vyncke nv is opgericht in het jaar 1912. Deze onderneming is een KMO met 230 werknemers. Momenteel is Vyncke nv vertegenwoordigd in 10 landen verspreid over de hele wereld. Deze landen zijn: Duitsland, Tsjechië, China, Thailand, Maleisië, Singapore, Australië, Canada, Brazilië en India. Per land is er maximum nog 1 Belg aanwezig om te controleren of alles verloopt volgens plan. Maar 1 persoon omdat Vyncke vertrouwen hoog in het vaandel neemt. Ze vertrouwen op de zogenaamde “Vynckeniers” in het buitenland en geloven in hun kunnen. Dit is een risico die ze nemen maar het is voorlopig enkel nog maar positief uitgedraaid voor de onderneming. Vyncke nv maakt installaties die afval omzetten in energie. Hun manier van denken Het bestuur van Vyncke nv ziet het bedrijf als één grote familie. Ze vertrouwen elkaar, behandelen elkaar op een ethische manier, en hameren op een goede communicatie onderling. Dit was de reden dat Vyncke nv tijdens de economische crisis ook heeft besloten om iedereen te behouden, en ook hun loon niet in te krimpen. Hun vraag was wel om in deze moeilijke periode nog een tandje bij te steken. Dit pakte erg goed uit voor het bedrijf en op deze manier kwamen ze sneller en beter dan verwacht uit de crisis. Werken bij Vyncke nv Wanneer de vraag gesteld werd wat nu hun precieze aanwervingsvoorwaarden waren, kregen we een interessant antwoord. Een diploma is natuurlijk het minimum, maar wat dat diploma precies is, vindt Dirk minder belangenrijk. Wat hij ons vooral wou bijbrengen is dat je moet doen wat je graag doet, en dat je op die manier het verst geraakt in het leven, en niet alleen door een mooi diploma. Jezelf als ondernemer Om een bedrijf op te starten heb je tal van benodigdheden en aspecten nodig. Maar het belangrijkste, is volgens Dirk een idee. Met een goed idee sta je al heel ver, een idee wat het leven van de mensen kan vergemakkelijken, verbeteren. Eens je dat hebt kun je er op verder bouwen, en dan komt al de rest natuurlijk. Een ander zeer belangenrijk aspect is dat je in team moet kunnen werken. Alleen ben je praktisch niks waard in de ondernemingswereld, dus het sociale aspect is zeer belangrijk. Vanzelfsprekend is duurzaam ondernemen ook zeer belangenrijk in de optiek van

49


Vyncke nv. Dirk vertelde ons een paar weetjes over hoe de wereld er in 2050 waarschijnlijk zal uitzien, wat wel zorgwekkend leek. We moeten leren kijken vanuit de toekomst, om te weten wat er nodig zal zijn en hoe we de wereld beter kunnen maken. We discussieerden ook met iedereen samen wat de essentie van een onderneming is, na een aantal minuten kwamen we uit op volgende de punten: Discipline, motivatie, kapitaal, zelfstandigheid, een idee, klanten, communicatie, werknemers, terrein, gebouwen, machines en een business plan. Dirk was aangenaam verrast toen al deze punten aan bod kwamen.

50


1.21 Jaaranalyse 1.21.1 Berekening Ratio's: Ik heb mijn ratio’s berekend op de jaarbalans van Jules Destrooper. Een bekende Vlaamse koffie-en koeken producent. Aangezien Jules Destrooper één van onze leveranciers is, is het wel eens interessant om hun cijfers in te kijken. Liquiditeit in ruime zin: Vlottende Activa / Vreemd vermogen op KT Berekening: 13 424 987 / 5 292 883 = 2,54 Interpretatie: 2,54 is groter dan 1 => onderneming is Liquide. Liquiditeit in enge zin: Vlottende activa - voorraden / Vreemd vermogen op korte termijn Berekening: (13 424 987 -1 897 498) / 5 292 883 = 2,18 Interpretatie: De onderneming is ook liquide in enge zin, d.w.z. Rekening houdend met de voorraden. Solvabiliteit: (Eigen vermogen / Totaal vermogen) *100 Formule: (6 153 463 / 17 620 808) * 100 = 34,92% Interpretatie: JDS is solvabel. Een gezond bedrijf heeft minstens 1/3 eigen vermogen in z'n onderneming zitten. Rentabiliteit: Winst na belasting / Eigen vermogen Formule: (-698 963 / 6 153 463) * 100 =- 11,36% Interpretatie: De nieuwe investeringen hebben geen toegevoegde waarde getoond, ze draaien op verlies. EBIT Bedrijfsopbrengsten – Bedrijfskosten Formule: 25 125 864 - 25 753 035 = -627 171 Verlies van 627 171 Verklaringen: Liquiditeit = De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen liquiditeit in enge en ruime zin. Solvabiliteit = Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Rendabiliteit = Onder rendabiliteit of rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn. EBIT = De EBIT (Engels: earnings before interest and tax) is een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente (interest) en belasting (tax). Het wordt gedefinieerd als de omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening, exclusief financiële baten en lasten en belastingen.

51


1.22 Verticale analyse van de balans:

Activa VASTE ACTIVA 20/28 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27 Terreinen en gebouwen 22 Installaties, machines en uitrusting 23 Meubilair en rollend materieel 24 Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materiële vaste activa 26 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 Verbonden ondernemingen 5.14 280/1 Deelnemingen 280 Vorderingen 281 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3 Deelnemingen 282 Vorderingen 283 Andere financiële vaste activa 284/8 Aandelen 284 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 VLOTTENDE ACTIVA 29/58 Vorderingen op meer dan één jaar 29 Handelsvorderingen 290 Overige vorderingen 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraden 30/36 Grond- en hulpstoffen 30/31 Goederen in bewerking 32 Gereed product 33 Handelsgoederen 34 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 Vooruitbetalingen 36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 Handelsvorderingen 40 Overige vorderingen 41 Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53

Boekjaar 1

Boekjaar 2

23,81% 0,00% 0,10% 23,68% 13,16% 6,86% 1,61% 2,04% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 76,19% 0,00% 0,00% 0,00% 10,77% 10,77% 7,55% 0,96% 2,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,50% 26,57% 37,93% 0,01%

26,89% 0,00% 0,09% 26,78% 10,78% 11,64% 1,16% 3,19% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 73,11% 0,00% 0,00% 0,00% 11,32% 11,32% 7,85% 0,70% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,11% 27,65% 33,46% 0,00%

52


Eigen aandelen 50 Overige beleggingen 51/53 1.859 Liquide middelen 54/58 Overlopende rekeningen 5.6 490/1 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58

0,00% 0,00% 0,50% 0,42% 100,00%

0,00% 0,00% 0,55% 0,11% 100,00%

34,92% 11,08% 11,08% 0,00% 0,00% 1,61% 6,15% 1,09% 0,00% 0,00% 0,00% 4,84% 0,22% 16,09% 0,00% 0,00% 0,00% 4,96% 2,46% 0,00% 0,00% 0,00% 2,46% 2,49% 60,12% 29,51% 29,51% 27,16% 0,00% 2,35% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32,62% 9,29% 9,29% 0,00% 0,00% 1,38% 8,11% 0,92% 0,00% 0,00% 0,00% 7,04% 0,15% 13,82% 0,00% 0,00% 0,00% 5,47% 1,83% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% 3,64% 61,91% 26,90% 26,90% 22,76% 0,00% 3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASSIVA EIGEN VERMOGEN 10/15 Kapitaal 5.7 10 Geplaatst kapitaal 100 Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies 11 Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves 13 Wettelijke reserve 130 Onbeschikbare reserves 131 Voor eigen aandelen 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 Kapitaalsubsidies 15 5.943 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Belastingen 161 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 Overige risico's en kosten 5.8 163/5 Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/49 Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 Financiële schulden 170/4 Achtergestelde leningen 170 Niet-achtergestelde obligatieleningen 171 Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 Kredietinstellingen 173 Overige leningen 174 Handelsschulden 175 Leveranciers 1750 Te betalen wissels 1751

53


Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 Overige schulden 178/9 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 Financiële schulden 43 Kredietinstellingen 430/8 Overige leningen 439 Handelsschulden 44 Leveranciers 440/4 Te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 Belastingen 450/3 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 Overige schulden 47/48 Overlopende rekeningen 5.9 492/3 TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49

0,00% 0,00% 30,04% 0,00% 2,59% 0,00% 0,00% 0,00% 22,57% 22,57% 0,00% 0,00% 0,00% 4,38% 0,68% 3,70% 0,49% 0,57% 100,00%

0,00% 0,00% 34,63% 0,00% 3,54% 0,00% 0,00% 0,00% 27,18% 27,18% 0,00% 0,00% 0,00% 3,31% 0,00% 3,31% 0,60% 0,37% 100,00%

54


1.23 Horizontale analyse van de balans:

Activa VASTE ACTIVA 20/28 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27 Terreinen en gebouwen 22 Installaties, machines en uitrusting 23 Meubilair en rollend materieel 24 Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materiële vaste activa 26 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 Verbonden ondernemingen 5.14 280/1 Deelnemingen 280 Vorderingen 281 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3 Deelnemingen 282 Vorderingen 283 Andere financiële vaste activa 284/8 Aandelen 284 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 VLOTTENDE ACTIVA 29/58 Vorderingen op meer dan één jaar 29 Handelsvorderingen 290 Overige vorderingen 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraden 30/36 Grond- en hulpstoffen 30/31 Goederen in bewerking 32 Gereed product 33 Handelsgoederen 34 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 Vooruitbetalingen 36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 Handelsvorderingen 40 Overige vorderingen 41 Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53

Boekjaar 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Boekjaar 2 134,72% 0,00% 101,21% 134,91% 97,74% 202,48% 85,72% 186,35% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 114,49% 0,00% 0,00% 0,00% 125,47% 125,47% 124,04% 86,68% 146,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 113,04% 124,15% 105,26% 0,00%

55


Eigen aandelen 50 Overige beleggingen 51/53 1.859 Liquide middelen 54/58 Overlopende rekeningen 5.6 490/1 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 131,07% 32,26% 119,31%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

111,46% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 102,17% 157,31% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 173,54% 83,87% 102,53% 0,00% 0,00% 0,00% 131,61% 88,49% 0,00% 0,00% 0,00% 88,49% 174,22% 122,85% 108,75% 108,75% 100,00% 0,00% 184,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASSIVA EIGEN VERMOGEN 10/15 Kapitaal 5.7 10 Geplaatst kapitaal 100 Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies 11 Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves 13 Wettelijke reserve 130 Onbeschikbare reserves 131 Voor eigen aandelen 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 Kapitaalsubsidies 15 5.943 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Belastingen 161 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 Overige risico's en kosten 5.8 163/5 Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/49 Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 Financiële schulden 170/4 Achtergestelde leningen 170 Niet-achtergestelde obligatieleningen 171 Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 Kredietinstellingen 173 Overige leningen 174 Handelsschulden 175 Leveranciers 1750 Te betalen wissels 1751 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

56


Overige schulden 178/9 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 Financiële schulden 43 Kredietinstellingen 430/8 Overige leningen 439 Handelsschulden 44 Leveranciers 440/4 Te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 Belastingen 450/3 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 Overige schulden 47/48 Overlopende rekeningen 5.9 492/3 TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 137,55% 0,00% 162,69% 0,00% 0,00% 0,00% 143,66% 143,66% 0,00% 0,00% 0,00% 90,33% 0,00% 106,93% 144,83% 78,15% 119,31%

Verduidelijking: Horizontale jaaranalyse: Bij de analyse van de horizontale balans kunnen we de evolutie in de tijd bestuderen van de verschillende rubrieken van de balans en de resultatenrekening. We stellen dus het eerste boekjaar gelijk aan 100% en het volgende boekjaar drukken we in procent uit t.o.v. het basisjaar (het eerste boekjaar). Verticale jaaranalyse: Bij de analyse van de verticale balans stellen we het balanstotaal gelijk aan 100%. Ieder onderdeel van de balans wordt dan procentueel uitgedrukt t.o.v. het balanstotaal.

57


1.24 Balans Jaaranalyse

Activa VASTE ACTIVA 20/28 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27 Terreinen en gebouwen 22 Installaties, machines en uitrusting 23 Meubilair en rollend materieel 24 Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materiële vaste activa 26 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 Verbonden ondernemingen 5.14 280/1 Deelnemingen 280 Vorderingen 281 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3 Deelnemingen 282 Vorderingen 283 Andere financiële vaste activa 284/8 Aandelen 284 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 VLOTTENDE ACTIVA 29/58 Vorderingen op meer dan één jaar 29 Handelsvorderingen 290 Overige vorderingen 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraden 30/36 Grond- en hulpstoffen 30/31 Goederen in bewerking 32 Gereed product 33 Handelsgoederen 34 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 Vooruitbetalingen 36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 Handelsvorderingen 40 Overige vorderingen 41 Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53

Boekjaar 1

Boekjaar 2

4.195.820

5.652.753

18.454 4.172.539 2.319.518 1.208.794 284.029 360.198

18.678 5.629.248 2.267.035 2.447.535 243.463 671.215

4827

4827

4.827

4.827

4.827 13.424.987

4.827 15.370.138

1.897.498 1.897.498 1.330.432 168.869 398.196

2.380.734 2.380.734 1.650.298 146.380 584.056

11.365.159 4.682.114 6.683.046 1.859

12.847.264 5.812.719 7.034.545

58


Eigen aandelen 50 Overige beleggingen 51/53 1.859 Liquide middelen 54/58 Overlopende rekeningen 5.6 490/1 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58

88.973 73.358 17.620.808

116.616 23.665 21.022.891

6.153.463 1.952.000 1.952.000

6.858.368 1.952.000 1.952.000

283.123 1.083.916 192.772

289.274 1.705.099 192.772

853.018 38.125 2.834.424

1.480.353 31.974 2.906.052

873.879 434.321

1.150.112 384.321

434.321 439.557 10.593.467 5.200.691 5.200.691 4.785.723

384.321 765.791 13.014.411 5.655.977 5.655.977 4.785.723

414.967 104.566

765.687

PASSIVA EIGEN VERMOGEN 10/15 Kapitaal 5.7 10 Geplaatst kapitaal 100 Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies 11 Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves 13 Wettelijke reserve 130 Onbeschikbare reserves 131 Voor eigen aandelen 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 Kapitaalsubsidies 15 5.943 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Belastingen 161 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 Overige risico's en kosten 5.8 163/5 Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/49 Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 Financiële schulden 170/4 Achtergestelde leningen 170 Niet-achtergestelde obligatieleningen 171 Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 Kredietinstellingen 173 Overige leningen 174 Handelsschulden 175 Leveranciers 1750

59


Te betalen wissels 1751 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 Overige schulden 178/9 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 Financiële schulden 43 Kredietinstellingen 430/8 Overige leningen 439 Handelsschulden 44 Leveranciers 440/4 Te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 Belastingen 450/3 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 Overige schulden 47/48 Overlopende rekeningen 5.9 492/3 TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49

5.292.883

7.280.365

457.177

743.789

3.977.879 3.977.879

5.714.448 5.714.448

771.143 119.696 651.447 86.684 99.893 17.620.808

696.587 696.587 125.541 78.069 21.022.891

60


1.25 Affiches:

61


1.26 Conclusie: Nu het jaar op z’n einde loopt, zal ik kort samenvatten wat ik zoal geleerd heb en wat ik positief of negatief vond aan het hele project. Het werken aan m’n GIP heeft me enorm veel bijgebracht op vlak plannen en op tijd beginnen aan je taken. Ook het bijhouden van een logboek verplichtte me om er geregeld aan te werken, wat ik uiteindelijk wel een pluspunt vond. Het zijn vooral interessante taken doordat ze allemaal met de minionderneming te maken hebben, en dus met economie in de praktijk. Met oog op onze verdere studies is het ook een goede voorbereiding op dergelijke jaartaken die je kan krijgen. Wat ik als een minpunt beschouwde is de organisatie en planning van de GIP-taken. De deadline lijst in de GIP-bundel is aangepast omdat de GIP-taken niet echt evenredig liepen met de leerstof die we nodig hadden om de taken tot een goed eind te brengen. De minionderneming vind ik op zich een mooi project maar af en toe verliep het ongeordend waardoor er veel misverstanden waren. Al bij al is het jaar wel goed verlopen en ook mijn GIP-bundel heeft vorm gekregen, ik hoop dat je genoten hebt van mijn werk.

62


1.27 Eindverslag: Dankzij Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) kan onze school al enkele jaren deelnemen aan het project miniondernemingen, waar ik dit jaar deel van mocht uitmaken. Het begon allemaal reeds in het 5e jaar Handel, waar we mochten bepalen wat we nu precies gingen verkopen en hoe we het gingen aanpakken. In het 6e jaar kon dan het grote werk beginnen. We begonnen vanzelfsprekend met de functieverdeling, wie doet wat in de minionderneming. Ik koos ervoor om samen met Pieter De Bruyne magazijnier te worden. Het leek me een leuke functie, waarmee je altijd bezig bent. We moesten elke week de inventaris aanpassen en up-to-date brengen, en natuurlijk ook het magazijn op orde houden. Een FIFO-methode toepassen was niet nodig, aangezien onze producten pas overtijd geraakten in 2012. Dus rangschikten we alles per merk en per soort. Wanneer er zich een verkoopmoment voordeed, was het vanzelfsprekend ook onze taak om de goederen die we wilden aan de klant brengen, van het magazijn naar de stand te brengen en op te stellen. Achteraf was het ook aan ons om dan alles terug op te bergen. In januari werden er sollicitatiegesprekken georganiseerd om onze nieuwe functies te kiezen en te bewijzen dat we gemotiveerd waren voor de functie die we ambieerden. Deze keer ging ik voor de functie van order-entry. Mijn motivatie om voor deze functie te gaan was eigenlijk vooral iets totaal anders doen, om op die manier meer dingen bij te leren. Ook het sociaal contact vond ik een doorslaggevende factor. Mijn taak bestond er uit om een bestelformulier op te maken, om verkooplijsten op te maken, bestelling op te nemen, door te geven en te leveren. Doordat deze taken niet altijd van toepassing waren heb ik ook veel geholpen met Domien Beckers, de commerciĂŤle directeur. Hij hield zich vooral bezig met het maken van affiches voor diverse verkoopmomenten, en het opstellen en klaarzetten van de benodigdheden. Ook Pieterjan Devos en Benjamin Verhaegen, respectievelijk verantwoordelijke marketing en webmaster, zaten in mijn departement en konden dus rekenen op mijn hulp. Samen vormden we een goed commercieel team die elkaar hielpen waar het nodig was. Ik heb erg genoten van dit project, en ik vind het een prima springplank naar later, want uiteindelijk leer je het meeste bij door het in de praktijk te doen, en fouten te maken waaruit je kan leren. Ik kijk met een positieve blik terug naar het afgelopen jaar.

63


1.28 Bibliografie 1.28.1 Boeken:     

DEVRIENDT, D., Word 2007, 1 Basis, Voor wie echt met Word wil werken., Oostkamp, 2007. DEVRIENDT, D., Word 2007, 2 Gevorderd, Voor wie echt met Word wil werken, Oostkamp, 2007. VAN HAESENDONCK, J. (2007). Br@nché ateliers X-tra 6-TSO. Wommelgem: Van In. VAN HAESENDONCK, J. (2007). Br@nché contacts 6-TSO. Wommelgem: Van In. VAN DE CRUYS, V. e.a., Handelzes module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, inversteringsbeleid, financiëel beleid. Antwerpen: De Boeck NV.

1.28.2 Websites:

http://www.sintjozefbrugge.be/ Sint-jozefsinstituut Handel & Toerisme [2011-05-09] http://www.nbb.be/ Nationale Bank van België(NBB): [2011-04-05] http://www.google.be/ Google: [2011-05-09] http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiki Wikipedia: [2011-05-09] http://handel-vijf-zes.deboeck.com/public/index.php Handelzes: [2011-04-28] www.coffeebreak.moonfruit.com Website van onze minionderneming. [2011-05-24] www.hotmail.com Mail-website voor documenten uitwisseling. [2011-05-30] www.destrooper.com Leverancier Jules Destrooper [2011-04-10]

64


2 Doorlopende Opdrachten: 2.1 Verslag Tibrokök Woensdag 26 januari hebben we met de klassen handel van het SintJozefsinstituut Tibrokök Ab in Tibro, Zweden bezocht. We werden in het bedrijf eerst verwelkomd door de general manager Fredrik Målberg. Tibrokök is een onderneming die actief is in het vervaardigen van exclusieve keukens. Het bedrijf is opgericht in 1947 en telt momenteel een 65 werknemers. De omzet van Tibrokök omzet bedraagt rond de 8 500 000 SEK per jaar, dit is zo’n € 9 000 000. We werden in twee groepen opgesplitst. Onze groep werd eerst uitgenodigd voor een PowerPoint presentatie over het bedrijf. Na deze presentatie kreeg onze groep een rondleiding in het bedrijf. De PowerPoint werd voorgesteld door Katerina Nilsson, zij is de business manager van Tibrokök. Eerst kregen we de cijfers van de onderneming te zien. De onderneming heeft over heel Scandinavië veertig verkooppunten. In deze verkooppunten worden keukens verkocht op maat van de klant. Tibrokök werkt met vier verschillende stijlen namelijk: romantisch, modern, old fashion en Scandinavisch. In deze stijlen werkt men meestal met massief hout om de keukens samen te stellen. Het verkoopproces van Tibrokök ziet er als volgt uit. Eerst zal de klant één van de showrooms of verkooppunten bezoeken. Daar kan de verkoper dan een offerte maken en een keukenplan samenstellen. De klant kan ook bijhorende goederen bestellen die niet geproduceerd worden in Tibrokök zoals een koelkast. Wanneer de bestelling geplaatst is zal de verkoper contact opnemen met het hoofdkantoor in Tibro. Wanneer de bestelling verstuurd is begint het bestelproces. Zodra de bestelling ontvangen is controleert het bedrijf of de bestelling correct is. Als de bestelling correct is wordt er een bevestigingsbrief naar het verkooppunt gestuurd. Dan begint de productie van de keuken, de keuken wordt aan huis geleverd binnen de 7 à 8 weken. Daarna kregen we de mogelijkheid om vragen te stellen. Na deze presentatie kreeg iedere leerling een catalogus en een plattegrond van een ingerichte keuken mee naar huis. Wanneer de tweede groep toekwam, konden wij van start gaan met een rondleiding door het bedrijf. Tijdens deze rondleiding kregen we uitleg over de verschillende houtsoorten die gebruikt worden binnen de onderneming. We hebben het productieproces van Tibrokök eens van dicht bij kunnen zien. Met natuurlijk een grondig woordje uitleg van de CEO. Het productieproces begint bij het wit schilderen van de houtenonderdelen. Daarna worden ze glad gemaakt en geschilderd in de gevraagde kleur van de klant. In het magazijn staan ze verpakt en gesorteerd zo kunnen de goederen makkelijk thuis bij de klant geleverd worden. Eenmaal aangekomen bij de klant wordt de keuken gemonteerd. We kregen ook nog eens de machines te zien waarmee de keukens geproduceerd worden. Na deze rondleiding zat ons bezoek aan Tibrokök erop.

65


2.2 Verslag Swedwood AB Voor we naar Zweden trokken hadden we al enige informatie gevonden op de site van Swedwood. We hadden al gemaild met de 2 Zweedse studenten Rebecca en Linus over de taakverdeling van dit project. Dit was tevens ook de eerste kennismaking tussen ons en deze Zweedse studenten. Op dinsdag 25 februari was het zover, we trokken met ons groepje naar het bedrijf Swedwood! We werden er vriendelijk onthaald door Dhr. Claes-Gunnar Almestå. We tekenden een aanwezigheidslijst als bewijs van onze komst. Vervolgens werden we verzocht Dhr. Claes-Gunnar Almestå te volgen naar de vergaderzaal, waar ons een zeer interessante uitleg en mooie, overzichtelijke, power point te wachten stond. Hier kregen we ook de mogelijkheid om de vragen, die we al hadden voorbereid, te stellen. Hier gaf hij ons telkens een zeer duidelijke en volledige uitleg op. Achteraf kregen we ook het organogram van de firma, en wat uitleg over zowel Swedwood als IKEA. Al snel merkten we dat Swedwood zeer veel te maken heeft met het bekendste bedrijf van Zweden, IKEA. Het business Idea van Swedwood is namelijk een gezonde meubel fabriek leiden ten voordele van IKEA. De visie van Swedwood is “uitstekend in het transformeren van hout naar meubels”. Swedwood maakt de meubels voor Ikea dus hebben ze dezelfde doelstelling, goedkope meubels maken met een goede kwaliteit. Het bedrijf Swedwood is gestart in 1992 en is sindsdien alleen maar gegroeid. Ze hadden maar één minder jaar en dat was het jaar van de crisis. Maar nu is alles weer stabiel, ook bij Swedwood. Achteraf kregen we nog de gelegenheid om foto’s te nemen, en bedankten Mr. Vriendelijk voor de interessante uitleg.

66


Prijs

2.3 Bestelformulier

Aantal

Totaal

Koffie ‘T Molentje     

Decafeïne Decafeïne (korting) Super dessert Super dessert (korting) Super dessert (pads)

250 gr 1 kg 250 gr 1 kg 125 gr

€ 4,65 € 17,60 € 4,65 € 17,60 € 3,75

€ € € € €

         

Maragogype Maragogype (korting) Santos mild Santos mild (korting) Mokka Mokka (korting) Decafeïne Decafeïne (korting) Crema gourmet (pads) Crema decaf (pads)

250 gr 1 kg 250 gr 1 kg 250 gr 1 kg 250 gr 1 kg 18 st 18 st

€ 3,65 € 13,60 € 3,40 € 12,60 € 3,25 € 12,00 € 3,85 € 14,40 € 2,95 € 2,95

€ € € € € € € € € €

           

Extra dessert Extra dessert (korting) Special Special (korting) Decafeïne Decafeïne (korting) Special mokka Special mokka (korting) Koffiebonen Cups of excellence (pads) Filters extra dessert Filters decafeïne

250 gr 1 kg 250 gr 1 kg 250 gr 1 kg 250 gr 1 kg 500 gr 18 st 10 st 10 st

€ 3,65 € 13,60 € 3,55 € 13,20 € 3,99 € 14,95 € 4,55 € 17,20 € 7,20 € 3,99 € 2,50 € 2,50

€ € € € € € € € € € € €

25 Pyramids

€ 11,95

16 st

€ 7,75

€ 1,00 € 1,00

€ €

Koffie Kán

Grootmoeders koffie

Thee Zen 

Zen tea bag collection

Pure tea bio

Pure tea

Chocolademelk Choc-o-lait  

Melk Puur

1 st 1 st

67


Jules Destrooper 

Amandelbrood

100 gr

€ 2,45

         

Amandelbrood Parijse wafels Parijse wafels Natuurboterwafels Natuurboterwafels Kaneelkoekjes Kaneelkoekjes Tinnen doos (200gr) Tinnen doos (250gr) Tinnen doos (350gr)

75 gr 100 gr 50 gr 100 gr 75 gr 75 gr 100 gr 200 gr 250 gr 350 gr

€ 1,95 € 2,45 € 1,95 € 2,45 € 1,95 € 1,95 € 2,55 € 8,95 € 9,95 € 10,95

€ € € € € € € € € €

€ 2,10 € 2,10 € 2,10 € 2,10

€ € € €

Chocolade Noble Chocolates    

Cantabile Julietta Originals Noble’s collection

50 gr 50 gr 50 gr 50 gr

Totaal:

Geschenkmandjes kunnen gemaakt worden op aanvraag met bovenstaande producten. Meer info bij Coffee Break.

Datum:

Klant

Medewerker Coffee Break

Naam: Voornaam: Adres: Gemeente:

Naam: Voornaam:

Handtekening:

Handtekening:

68


2.4 Inventaris voorbeeld eerste semester: Product

aantal

code

aankoopprijs incl. BTW

aankoopprijs excl. btw

verkoopprijs

11 13 17 12 40 19 8 8 5 (25stk) 23 21 3 36 0 11 16

Js001 Js002 Js003 Js004 Km111 Km112 km 117 Js005 Km113 Km114 Js006 js009 Km115 Km116 js007 js008

€ 1,44 € 1,44 € 1,44 € 1,58 € 2,86 € 1,44 € 1,70 € 1,85 € 7,95 € 3,13 € 1,44 € 1,70 € 3,13 € 2,40 € 1,44 € 1,44

€ 1,36 € 1,36 € 1,36 € 1,49 € 2,70 € 1,36 € 1,60 € 1,75 € 7,50 € 2,95 € 1,36 € 1,60 € 2,95 € 2,26 € 1,36 € 1,36

€ 2,45 € 2,10 € 2,10 € 2,25 € 3,75 € 1,95 € 2,45 € 2,55 €11,95/doos € 4,65 € 1,95 € 2,45 € 4,65 € 3,45 € 2,10 € 2,10

1 (16 st) 12 6 7 11 9 9 0 9 10 3 3 2x100 1x250 1x200 1 doos

gk001 gk002 gk003 gk004 gk005 gk006 gk007 gk008 gk009 gk010 gk011 gk012 gk013 gk014 gk015 gk016

€5,94 €36,37 €10,90 €10,57 €11,90 €1,79 €1,79 €18,00 €18,00 €2,99 €3,30 €4,96 €4,21 €3,52 €12,79 €12,57

€ 5,58 € 34,19 € 2,73 € 2,64 € 2,98 € 1,79 € 1,79 € 0,75 € 0,75 € 2,99 € 3,30 € 4,96 € 0,04 € 0,01 € 0,06 € 0,01

4 x € 7,75 / € 3,65 € 3,55 € 3,99 € 2,50 € 2,50 € 1,00 € 1,00 € 3,99 € € 7,80 € 0,07 € 0,01 € 0,08 € 0,17

0 8 1kg 1kg 6,00Dz 6,00Dz

kk001 kk002 kk003 kk004 kk005 kk006

€15,89 €19,70 €11,76 €13,98 €13,68 €15,00

€ 2,65 € 2,46 € 2,35 € 2,80 € 2,28 € 2,50

€ 3,66 € 3,40 € 3,25 € 3,85 € 2,95 € 3,25

t'Molentje Butter Crumble/ Parijse wafels Original Julietta Mini rice crisp crunch T’molentje Pads super dessert Almand things/ amandelbrood 75 gr 100gr Choc cin Bescuits/ virtuoso Zen assorti Decafeïne (gemalen) Butter Crisps/ natuurboterwafels 75 gr 100 gr Super dessert (gemalen) Tassen (21% Btw) Cantabile noble's collection

Grootmoeder's Koffie Pure Tea-Bio Display koffietas-3kg GMK Extra Dessert gemalen 250g GMK special gemalen 250g GMK decafé gemalen 250g Filters extra dessert blauw Filters decafé Choc-o-lait melk Choc-o-lait puur Pads cups of excellence Annaburg-espressobordje 18cl (21%) Annaburg-espressokopje 18cl (21 % btw) Kartonnen bekers 180ml Roma (21%) Lepel licht plastiek (21%) Nutroma Suikerklontjes GMK 1000x5g

Koffie kàn maragogype Santos Mild Gemalen Mokka Espresso gemalen Decaf Gemalen Crema Gourmet Crema Decaf

69


Week

Datum

Uur

35

2010-09-06

35

2010-09-07

35

2010-09-07

36

2010-0913 2010-0913 2010-0914 2010-0920 2010-0920 2010-0922 2010-0922 2010-0929 2010-1002 2010-1005 2010-1005 2010-1006 2010-1011 2010-1012 2010-1013 2010-1015 2010-1017 2010-1018 2010-1019 2010-1019 2010-1020

8.20-10.00 u. 13.05-14.45 u. 17u-17u45 u. 8.20-10.00 u.

36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 40 41 41 41 41

17.3018.00 u. 13.0514.45 u. 8.20-10.00 u. 17.1518.00 u. 14.0015.00 u. 13.0514.45 u. 14.3016.00 u. 9.00u10.00 u. 13.0214.45 u. 17.3018.30 u. 11.3012.00 u. 08.2010.00 u. 13.0514.45 u. 11.0012.45 u. 15.0016.40 u. 14.0018.00 u. 8.20-10.00 u. 13.5-16.40 u. 18.4511.30 u. 10.1511.05 u.

Activiteit Definitieve Product en naamkeuze+functieverdeling Naamkeuze +funtieverdeling Opstellen 3 mogelijke namen Vergadering+zoeken leveranciers 5 taken magazijnier opstellen Vlajo-presentatie+uitleg minionderneming Droomcoach Kevin Vandewalle (Vitalo) geeft uitleg en tips Opstellen organogram minionderneming Maken brief aandeelhoudersvergadering Vertegenwoordigster t’Molentje stelt voor en geeft catalogus Prijs vergelijking Horeca Total-Colruyt Zoeken sponsors Vertegenwoordigster t’Molentje komt met samples en neemt bestelling op. Opstellen info brief minionderneming voor sponsors Levering 1 ontvangen en binnen brengen Vergadering: leveranciers worden gezocht, polo’s besteld, sponsors besproken. Inventaris opgemaakt Bestelling Koffie Kàn binnengezet. Producten tellen & fotograferen Maken reclame spot Voorbereiding aandeelhoudersvergadering Klaarzetten kapel, stand klaarzetten, producten brengen Aandeelhoudersvergadering Enquête maken

70


41 42 42 42 42 42 42 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 12 46 46 47 47

2010-1024 2010-1025 2010-1026 2010-1026 2010-1027 2010-1029 2010-1031 2010-1108 2010-1109 2010-1110 2010-1110 2010-1111 2010-1115 2010-1116 2010-1120 2010-1121 2010-1122 2010-1123 2010-1126 2010-1128 2010-1129 2010-1129 2010-1130 2010-1206 2010-1207

9.30-12.00 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 17.3018.30 u. 14.0015.00 u. 15.0015.50. 9.30-12.00 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 9.10-10.00 u. 11.0511.55 u. 11.0012.30 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 14.0016.00 u. 11.0012.30 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 11.0511.55 u. 9.30-14.00 u. 15.0015.15 u. 17.00u19.00 u. 13.0514.45 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u.

Maken Reclame spot Op orde stellen magazijn, opmaak inventaris na aandeelhoudersvergadering. Opmaak inventaris na aandeelhoudersvergadering. Reclameboodschap opstellen, scenario reclamespot in het Frans vertalen. Horeca Total achter 2kg Lotus koeken. Producten brengen naar tabigha Werken aan GIP-taken+logboek Ordenen magazijn, opmaken nieuwe inventaris Afwerken inventaris, waarde berekening stock. Voorstellen publiciteitscampagne (Nederlands) Voorstellen publiciteitscampagne (Frans) GIP taak: Marketingmix Agenda punten overlopen, inhoud mandjes tellen en aanpassen inventaris. Sleutel magazijn bijmaken, maken catalogus Werken aan UK File. Werken aan tekst voorstelling Belgian Art&Literature, logboek aanvullen Helpen met stand opzetten, werken aan inventaris. Bestellingen regelen en leveren. Bespreken verkoop 2010-11-26 Werken aan Sollicitatie-voorbereiding, werken aan art+ literaturevoorstelling. Verkoop speelplaats. Werken aan: Logboek, Art&Literature, Reclamespot (in te dienen versie) Voorstellingen presentaties Zweden. Op orde zetten magazijn+ inventaris Voorstellingen presentaties Zweden.

71


52 52 54 54

55 55 55 55 55

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

2011-0110 2011-0111 2011-0117 2011-0118

8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u.

Bestellingen regelen.

2011-0121 2011-0121 2011-0121 2011-0121 2011-0122

9.00-12.00 u. 15.0016.30 u. 17.3019.30 u. 20.3000.30 u. 9.30-17.30 u.

Busrit Brugge – Eindhoven.

2011-0122 2011-0122 2011-0123 2011-0124 2011-0125 2011-0125 2011-0125 2011-0125 2011-0126 2011-0126 2011-0126 2011-0127 2011-0127 2011-0127 2011-0127

18.3020.00 u. 20.30-1.30 u. /

Minionderneming + voorbereiden sollicitatie. Vergadering + magazijn. Sollicitaties.

Vlucht Eindhoven – Stockholm. Busrit richting centrum Stockholm, naar onze jeugdherberg “Gustafaf Klint”. Wandeling naar Gamlestan, avondeten en avondje uitgaan. Wandeling richting het centrum, bezoek aan het Koninklijke Paleis, het Parlement “Riksdagen” en het “Stadhuset”. (stadhuis) Op restaurant met de voltallige groep. We aten de typische Zweedse kötbullar. (Gehaktballen) Avondje uit met de groep. Busrit richting Tibro/Karlsborg/Hjo.

/

Introductie in de school, PowerPoint presentaties.

8.15-11.00 u. 11.3012.30 u. 13.0013.30 u. 13.3015.30 u. 8.30-10.30 u. 12.0016.00 u. 19.00u21.00 u. 8.30-9.30 u. 9.30-11.30 u. 13.3016.00 u. 20.0012.30 u.

Volgen van les Engels. “Skypen” met thuisblijvers. Voetbalmatch Belgïe – Zweden. Regeling wisselgeld SEK. Bezoek Swedwood. (SME-project) Bezoek Tibrokök. Verkoopmoment Coffee Break. Bezoek burcht in Karlsborg. Les Engels. PowerPoint presentaties. Bezoek Skövde. Afscheidsfeestje.

72


55

2011-0128

6.30-16.30 u.

Terugreis richting Brugge.

56

57

2011-02-7

57

2011-02-8

58

2011-0214 2011-0214 2011-0215 2011-0217 2011-0220 2011-0221 2011-0222 2011-0228 2011-0301 2011-0315 2011-0314 2011-0315 2011-0321

8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 8.20-10.00 u. 17.3019.30 u. 13.0514.45 u. 17.0018.00 u. 14.0016.00 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 17.3018.00 u. 8.20-10.00 u. 13.0514.45 u. 8.20-10.00 u.

Vergadering Zweden.

56

2011-0131 2011-02-1

2011-0322 2011-0322 2011-0328 2011-0328 2011-0329 2011-0404 2011-04-

13.0514.45 u. 9.10-10.00 u. 8.20-10.00 u. 13.0513.55 u. 13.0514.45 u. 8.20-10.00 u. 13.55-

Organiseren tombola voor op de lenteverkoop 29/03, opstellen lijst benodigdheden. Werken aan SME-project.

58 58 58 59 59 59 60 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65

Presentaties thuisblijvers. Benoeming nieuwe functies, PowerPoint ArbĂŤr, opstellen bestelformulier. Notulist, evaluatie minionderneming. Notulist, opstellen prijslijst. Logboek up-to-date brengen. Bespreking minionderneming + aanpassen bestelformulier (nieuwe producten). Afwerken verslagen minionderneming (notulen). Voorbereiden telefoongesprek Frans. Vergadering minionderneming, opnemen en leveren bestellingen. Maken affiche Coffee Break. Klaarzetten standje, aanpassen bestelformulier, opnemen en leveren bestellingen. Maken affiche Coffee Break. Bestelling aan ouders + opmaken bestelformulier. Maken verslag Zweden, afwerken affiche. Aanpassen bestelformulier, rondhangen affiches Coffee Break. Vergadering + ideeĂŤn opschrijven lenteverkoop 29/03

Opmaken offerte + bestelformulier. Werken aan SME-project. Klaarzetten standje in het Hof van Watervliet voor lenteverkoop 29/03. Opstellen to-do list + bespreking voorjaarsverkoop. Werken aan GIP-taken: Inleiding & Voorwoord.

73


65 67

68 68 68

68 68 68 68 68 68 69 69

04 2011-0405 2011-0426

14.45 u. 13.0514.45 u. 13.0514.45 u.

2011-0502 2011-0505 2011-0506

/

Dag Brussel met de Zweden.

13.0515.55 u. 8.20-10.00 u.

Bedrijfsbezoek Modular Lighting.

2011-0509 2011-0509 2011-0509 2011-0510 2011-0511 2011-0512 2011-0516 2011-0517

8.20-10.00 u. 18.4520.00 u. 13.0514.45 u. 13.0514.45 u. 9.05-10.00 u. 15.0015.50 u. 8.20-10.00 u. 13.0522.00 u.

Goederen van het magazijn naar het lokaal brengen, tellen goederen, affiches rondhangen. Up-to-date brengen logboek.

Maken facturen + maken journaal. Bespreking Zweden + maken affiche.

Voorstellen SME-project.

Werken aan GIP-taken. Minionderneming opmaken lijst 17/05+prijs vergelijking. Werken aan GIP-taken. Werken aan GIP-taken Maken Prezi-voorstelling slotvergadering. Voorbereiden Slotvergadering+Afwassen en opruimen achteraf.

74


2.5 Bijlagen: 2.5.1 Factuur Informatica Een functionerende factuur in Microsoft Excel opgemaakt. Een opdracht voor het vak Informatica.

2.5.2 PowerPoint Swedwood Een PowerPoint voorstelling over een SME (KMO) gelegen in Zweden, Tibro. Actief in de meubelsector. In opdracht van Mevr. De Meulder, Engels.

2.5.3 PowerPoint Zweden Een PowerPoint voorstelling over Belgische kunst en literatuur. Een taak voor het vak Engels, die we presenteerden in Zweden. 2.5.4 Brief met UserForm Een brief opgesteld voor de aandeelhoudersvergadering, met een daarin inbegrepen invul-kader. Opgesteld in het vak Informatica. 2.5.5 Reclamespot Nederlands Een reclamespot voor de minionderneming in het Nederlands. (Acteur: Laurens Lamiroy; Cameraman: Domien Beckers) 2.5.6 Reclamespot Frans Een reclamespot voor de minionderneming in het Frans. (Acteur: Laurens Lamiroy; Cameraman: Domien Beckers)

75

GIP Laurens Lamiroy  

GIP 2010-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you