Page 1

Løvel-Netop Nu Maj 2011

24. årgang, nr. 2

Beboerblad for Løvel og omegn

1


INDHOLD: Løvel Pensionistforening ...................................3 Sødalsskolen .....................................................4 Sødalsskolen - Løvel afd. ..................................6 Løven ..............................................................12 Løvels største træ ............................................13 Sct. Hans .........................................................14 Løvelfonden 2000 ...........................................15 Løvel og omegns borgerforening ....................16 Petanque ........................................................18 Motorklubben .................................................19 LUIF ................................................................. 20 LRV - håndbold ................................................22 Amatørscenen .................................................23 Team Løvel .....................................................28 Dagplejen ........................................................30 Løvel og omegns borgerforening ....................30 Friluftsliv .........................................................32 Kontaktpersoner .............................................37

2


Løvel Pensionistforening Formand Karen Margrethe Stensvig, tlf. 86699175 Løvspringsturen den 17. maj går til egnen omkring Silkeborg med sejltur til Laven og bustur rundt om Mossø. Kaffen nydes på Himmelbjerget, og hjemturen går gennem Blicher-land. Herefter er der sommerferie til den 5. september. Bestyrelsen ønsker god sommer.

3


Nyt fra Sødalskolen Sommerferien står for døren. I år er børnenes sommerferie en uge længere end ellers, så nyd den endelig. For Løvel-afdelingens leder Kaj Nielsen bliver sommerferien ekstra lang, idet Kaj har valgt at gå på efterløn. Skolen vil ved en reception d. 17. juni sende Kaj godt af sted og takke for en særdeles god og engageret indsats, først som skoleleder på Løvel Skole indtil 2008 og siden da som afdelingsleder og en del af den samlede ledelse på Sødalskolen. Kaj vil her i bladet selv fortælle om nogle af sine mange gode oplevelser på Løvel Skole / Sødalskolen. Fra min side skal der lyde en stor tak til Kaj for det positive præg han har sat på folkeskolen, både her og på sine andre arbejdssteder. Kaj og jeg arbejdede kort sammen, da Kaj var viceinspektør i Skive Kommune, og også i det nu nedlagte Amtsudvalg for Skoleidræt lærte vi hinanden at kende og deltog i fælles arbejdsopgaver. Jeg vil ved receptionen sige mere officielt tak til Kaj, men blot her på vores sædvanlige spalteplads i Løvel Netop Nu ønske Kaj held og lykke fremover og sige en stor TAK for indsatsen. Kaj afløses som afdelingsleder af Henrik

Kallestrup, som i dag er afdelingsleder (viceinspektør) på Sødalskolen. Hvordan den konkrete opgavefordeling bliver, fastlægges inden sommerferien. Sødalskolen har den samme ledelsestid til rådighed som nu, men den fordeles på to personer i stedet for tre. Vi har i dette forår oplevet store besparelser på det kommunale budget, og med det ufravigelige krav om, at alle skoler skal holde budgetterne og desuden afdrage gæld, har vi været nødt til at se på helt nye måder at drive skole på. Nogle mere populære end andre, men det er vigtigt for såvel ledelse som skolebestyrelse at vise, at der er basis for at drive skole i Sødalskolens lokalområde - og endda en god skole. Mere herom på skolens hjemmeside: www.sodalskolen.dk Desuden vil alle forældre ved skolestarten i august få udleveret et hæfte med titlen: "Sødalskolen - en god skole". Heri beskriver vi, hvad vi gør godt og hvad vi ønsker at udvikle. Hæftet er blevet til i samarbejde med elever, forældre og ansatte og udleveres i øvrigt til alle interesserede ved henvendelse til skolen. God sommerferie til alle. Birger Saugmann

4


5


– Løvel afdeling Netop NU NETOP NU – og for 3 – 5- 7 10 år siden! November 2000 Jeg har her i skrivende stund (d. 12. nov. 2000) kun et overfladisk kendskab til Løvel og dens beboere, men den velkomst, som eleverne, personalet og rigtig mange forældre og borgere i almindelighed gav mig onsdag d. 1. nov. varmede utrolig meget, og jeg vil endnu en gang gerne takke for alles opmærksomhed. Gennem korte men gode samtaler fornemmede jeg en forældre- og borgerkreds, der bakker meget op om deres skole, bl. a. i den erkendelse, at uden skole så vil Løvel gå en meget vanskelig tid i møde. Jeg ved, I alle har været igennem et vanskeligt forår, hvor skolens eksistens ofte var i fare. Det endte heldigvis sådan, at skolen overlevede, og så må vi alle håbe, der vil være ro omkring skolestrukturen i mange år. Jeg kan love, at jeg vil gøre mit til, at skolen fortsat er en aktiv del af lokalsamfundet. Jeg håber, vi på skolen gennem vort daglige virke vil være en aktiv del af lokalsamfundet, og at I som borgere vil bruge skolen ved bl.a. at møde op til vore arrangementer. Vi har således luciaoptog på skolen onsdag d. 13. dec. kl. 9.00 og torsdag d. 21. dec. slutter vi af inden juleferien med at gå i kirke kl. 9.25 – ca. 10.00. Tirsdag d. 9. jan. 2001 kl. 20.00 – 22.00

har vi i forbindelse med emnet "Herfra og til stjernerne" besøg af naturvejleder Jens Frydendal. Elever, lærere og Jens vil sammen kigge på stjerner. Ved alle 3 "arrangementer" er I meget velkomne til at deltage. Ja, sådan lød det bl.a. i mit allerførste indlæg i Løvel Netop Nu. Godt 10 år er gået, og uden tøven kan jeg sige, at det har været mine bedste år rent arbejdsmæssigt, og dermed også rent personligt, da arbejdslivet uløseligt hænger sammen med min personlige trivsel. Jeg tænkte her til morgen, at det at være leder på en skole måske kan sammenlignes med et ægteskab, og et stykke hen ad vejen holder den sammenligning. Der er dog det ’men’ ved sammenligningen, at vi jo ikke har bigami – flerkoneri – i Løvel; og som leder er du ligesom ”gift” med flere parter. Først og fremmest er der eleverne, som du skal have et godt forhold til, det samme gælder relationerne til forældrene, og endelig er det meget vigtigt, at du har et godt forhold til dine medarbejdere. Som i ethvert ægteskab kan der være nogle kanter, der skal slibes af, inden harmonien bliver optimal. Samtidig er det også utrolig vigtigt, at alle får lov til at beholde deres særkende, ellers bliver alt gråt i gråt. Det vigtigste er dog, at alle parter i ”ægteskabet” arbejder efter de samme

6


værdier – og det mener jeg er lykkedes, og derfor er det på ingen måde en skilsmisse der indtræffer d. 1. august; men et ønske om at vende hjem til det rigtige ægteskab og nyde forhåbentlig mange gode år sammen med min kone Lene, familien, venner og alt det praktiske, der er forbundet med at bo i et 300 år gammelt hus med en stor have. Jeg vil gerne takke alle borgere og forældre, som jeg har været i forbindelse med gennem de sidste 10 år for en enestående opbakning til skolen og også mig personligt. Det har givet mig daglig energi og glæde ved at tage på arbejde. Jeg håber denne tillid og støtte også vil

følge mine efterfølgere – primært Henrik Kallestrup, som får det daglige ansvar på Løvel afdeling – men selvfølgelig også skolens øverste leder, Birger Saugmann. Jeg har bladet lidt i de gamle indlæg i Løvel Netop NU – som er et fantastisk blad ( stor ros til de skiftende redaktioner), og lavet et lille kalejdoskop over små og store begivenheder på og omkring skolen gennem de sidste 10 år. Venlig hilsen Kaj Nielsen

7


Sødalskolen – Løvel Afdeling NETOP NU – og for 3 – 5- 7 10 år siden! August 2001 Solen har igen herredømmet over Løvel skole denne tirsdag formiddag – dagen før dagen. Altså dagen hvor skolen sådan rigtig lukker op og tager imod det allervigtigste, nemlig børnene. Der er ingen tvivl om, at Helena, Mette, Michael, Stefan, Laura, Morten, Lena, Lars, Morten, Helena, Nicolai, Jesper og Marcus her i skrivende stund går rundt og er meget spændte på, hvad dagen i morgen vil bringe. Forældrene er sikkert også spændte. Det er en særlig dag, når ens barn skal begynde i skolen. ”Bliver mit barn glad for at gå i skole?” Mon hun får lært det hun skal – aviserne skriver jo så meget om problemer i folkeskolen?” ”Får han kammerater, sådan at han trives socialt?” Der er mange spørgsmål, der stilles, og jeg skal ikke stille mig op og levere de færdige svar, men jeg kan love, at alle voksne på Løvel skole vil gøre deres til, at alle – både nye som ”gamle” elever vil trives på skolen. Vi vil tage vare om dem, som de små hele mennesker de er og være helt opmærksomme på både den faglige og sociale side af skolens opgave.

tiden er gået har Akmed og Fatemeh bedre og bedre lært danske normer og omgangsformer, og tolerancen hos deres danske klassekammerater er vokset dag for dag. Det skal de roses for; men det skal alle forældre også roses for. Jeres indstilling er af stor betydning for, hvordan jeres børn tænker og handler. Udtrykker I tolerance og forståelse, gør jeres børn det også!

Januar 2002 ……MEN jeg vil gerne benytte pladsen her til at sige, at integrationen af vore to afghanske elever er lykkedes ganske godt for ikke at sige meget godt. Der var småproblemer i begyndelsen, men som

August 2004 Torsdag d. 12. august var det så selve skolen, der fejrede 25-års jubilæum. Den røde løber var rullet ud, så eleverne kongeligt kunne begynde denne fest(Fortsættes på side 9)

August 2003 Der vil nok komme flere indlæg her i LØVEL – NETOP NU vedrørende Løvelhallen. Jeg vil dog alligevel gerne knytte et par kommentarer til den forestående udvidelse af hallen. Jeg synes, det er meget positivt at læse, at flere politikere allerede så tidligt i forløbet forholder sig til de 2 forslag, som er sendt frem. Ikke mindst når det viser sig, at det er den udvidede model, man går ind og støtter. En hal uden cafeteria og klubfaciliteter er som juleaften uden juletræ og gaver. Naturligvis skal der være plads til de sportslige udfoldelser, men det sociale samvær efter kampene skal man ikke glemme. Det spiller efter min mening en ligeså vigtig rolle som dysterne på banen.

8


dag. Birthe Therkildsen kom på skolen og fortalte om sit sidste skoleår i Løvel. Det foregik nemlig på den nye skole. Meget flot modtog skolen et æbletræ af den daværende 7. klasse. Det har fået en central placering ved skolens indgang. Jeg håber, alle vil værne om træet og lade æblerne symbolisere de frugter, som børnene udvikler/høster gennem deres 7 år på Løvel skole. Skolen har i samme anledning foræret sig selv en flot granitugle. Lørdag d. 11. september er der Legepladsdag i tidsrummet 9.00 – 15.00 på Løvel skole. Vi plejer at have en dejlig arbejdsdag med tid til både sjov og alvor. Alle er velkomne med aktive hænder. November 2004 Hvad angår festlighed kan vi jo se frem til indvielsen af Løvelhallen lørdag d. 21. november, hvor skolens bestyrelse har meldt sig som ”The flying Lions”, d.v.s., de står for aktivering af alle børn og unge fra kl. 14.00. Det er dejligt med en aktiv skolebestyrelse. August 2005. Kjeld har derfor – som et forsøg – malet væggene hvide i skolens indgang (elevindgangen), og vi synes resultatet er rigtig flot. Kjeld vil derfor, når tiden tillader det, fortsætte med at lysne væggene i de to gange ned til fællesrummene. Herefter vil vi igen vurdere, om processen skal fortsætte videre ud i fællesrummene, som også er meget mørke.

November 2005 Eleverne løb i gennemsnit 10,7 km på de 2 timer, der var afsat til løbet og det på trods af, at ruten går gennem et – på sine steder – uvejsomt terræn. Et resultat, der er det 5. bedste i region nord, som strækker sig fra Skagen til Viborg. Vi har mange gode faciliteter i Løvel, men en svømmehal er det dog ikke blevet til. Det har længe været et ønske, at vi tilbød eleverne undervisning i svømning, og i år har vi taget skridtet og tilbyder 4. og 5. klasse 20 lektioners svømmeundervisning i Skals Svømmehal. Det koster både lærertid og penge, men vi satser på, at ordningen er kommet for at blive. Måske kan indgangen i den nye storkommune lette på det økonomiske pres, da Skals jo bliver en del af vort nye fællesskab? Jeg håber inderligt, at vi også om et år kan sige, at vi har ”verdens bedste skole” i Løvel. ”Verdens bedste skole” var en elevs umiddelbare svar, da jeg under en elevsamtale spurgte ham, hvordan han havde det på skolen. Så er det man har svært ved at få armene ned, og man tænker, hvorfor er der dog ikke flere, der vil være lærere? Det handler jo ikke blot om løn og pension, men om livskvalitet i arbejdet. April 2007 Det kan være vanskeligt at få armene ned, efter den fantastiske Nostalgifest Kaj Fylgraff og hans mange hjælpere havde fået arrangeret lørdag d. 21. april. At Kaj til aften kunne annoncere at Danmark samme dag havde fået en lille (Fortsættes på side 10)

9


prinsesse, var langt hen ad vejen ligegyldigt; men der er ingen tvivl om, at de 510 gæster + de mange hjælpere de næste mange år vil tænke tilbage på en uforglemmelig fest, når Danmark fejrer ”Lillepigen”. Løvel skole skal ikke bevare sin eksistens på historiens bedrifter. Det behøver den slet ikke; men dens fortsatte eksistens hviler på et meget, meget stærkt fundament, ellers var 510 gæster fra nær og fjern og snesevis af frivillige løvelborgere ikke mødt op denne dag. For øjeblikket er der rigtig mange børnefamilier, der har valgt eller planlægger at vælge at bo i Løvel, fordi her findes nogle værdier, som de ikke finder i storbyen (Viborg), og her tænker jeg især på NÆRHED – TRYGHED. Løvel er ikke en by i afvikling – det er en by i udvikling. Ingen politiker kan med sin sunde fornuft fjerne et vigtigt grundlag - nemlig skolen - for denne udvikling.

le, vi skal have et godt fællesskab, hvor mangfoldigheden gør os bedre og udvikler os. Jer forældre skal tænke i de samme baner, sådan at I i samlet flok kan bakke op om alt, hvad der foregår på skolen.

Maj 2008 Vemod ligger mig ret fjernt, men dette indlæg bliver jo det sidste fra min side, som leder af den selvstændige Løvel skole. Jeg vælger i stedet for vemod derfor at glæde mig til fremtiden. En fremtid, hvor Løvel skole, uanset hvad man siger, fortsætter som undervisningssted for de dejlige børn jeg nævnte i indledningen af dette indlæg. Vi får helt sikkert lidt flere elever i klasserne, og det bliver en dejlig udfordring for os at få skabt en kultur, hvor vi ikke taler om dem og os, men kun om os. Os, der går på Løvel skole – vi skal have et godt fællesskab, uanset om vi bor i Vammen eller Løvel. Os, der er lærere på Løvel-Rødding sko-

April 2009 På skolen holder vi skarpt fokus på elevernes læsefærdigheder og læselyst. Vi har således nu på andet år i vinterhalvåret indført Læsestund hver morgen kl. 08.25 – 08.45. Alle skolens elever fordyber sig 20 minutter dagligt i bøgernes spændende univers, og vi ser tydeligt større læsehastighed og ikke mindst læselyst hos eleverne. Fra og med onsdag d. 29. april indfører vi så to ugentlige løbestunde. Hver onsdag og fredag er der dømt en halv times løbetræning på vores sædvanlige rute vest for skolen. Vi håber og tror, at vi på denne måde kan styrke elevernes kondition og udhol(Fortsættes på side 11)

November 2008. I skolesammenhæng forsøger vi også at styrke fællesskabet ikke bare indadtil, men også meget gerne i nært fællesskab med forældre og byens borgere. Vi mærkede en enorm opbakning, da skolens eksistens var truet, og vi vil fortsat gerne kvittere for denne støtte ved at invitere alle forældre og løvelborgere med til den første forestilling på skolekomedien d. 4. marts, og til julekoncert i kirken d. 17. december, hvor skolekoret underholder. Vi vil også fortsat glæde os over den store deltagelse som dagplejere og masser af forældre viser ved vort motionsløb i oktober.

10


denhed, sådan at vi får ”en sund sjæl i et sundt legeme”. Vi håber, rigtig mange af eleverne vil deltage i Løvel Lion Man d. 7. maj og her prøve kræfterne af enten individuelt eller på et hold. Lærerne og Kjeld stiller med et imponerende hold med fem atletiske pragteksemplarer, som vil få alle andre til at ligne statister i et cirkus! November 2009. Der er nemlig også sket det, at fritidsordningen er flyttet fra Løvstikken og ind i skolens rammer, og desuden har vi fået etableret KLUB for 4. – 6. klasse. Det skyldes således udelukkende kreative og tålmodige pædagoger og børn, at opholdet i fritidsdelen trods alt er en positiv oplevelse for børnene. Afslutningsvis vil jeg henlede opmærksomheden på skolekorets julekoncert onsdag d. 16. december kl. 19.00 i kirken og gensynet med heksen Esmaralda torsdag d. 28. januar i Løvel forsamlingshus kl. 19.00.

gjorde statsministeren opmærksom på den tryghed og trivsel, der hersker omkring institutionerne i Løvel. Mange andre skønne begivenheder vælter her på falderebet frem i erindringen: Frændeløs, hvor hele skolen var involveret i et fantastisk drama gennem 14 dage, og efterfølgende H.C. Andersens eventyr. Jubelfesten, hvor elever, forældre og borgere fejrede skolens overlevelse. Lejrskolen for alle elever på Fjeldholmlejren og her til sidst en enestående amerikanerfest. Desuden har skolens kor de sidste år beriget os med dejlige oplevelser – også i selskab med Esmaralda.

Maj 2010. Tryghed – nærhed – trivsel Var vigtige elementer i den gamle Løvel skoles værdier. Begreber som naturligt hænger sammen med det flow, der er fra Løvstikken til skolen. Og begreber, som vores statsminister ”tænder på” – så meget, at han fredag d. 7. maj aflægger Løvstikken og Løvelafdelingen på Sødalskolen et besøg. Besøget kan vi takke Bjarke Poulsen – formand for områdebestyrelsen for dagtilbud – for, da han gennem Facebook

11


HVEM SKAL VÆRE LØVELS NÆSTE LØVE Traditionen tro skal der vælges ny LØVE i forbindelse med den nært forestående Løve- og Byfest. Men hvilken borger fra Løvel og omegn, skal det være denne gang? Skriv et eller flere begrundede forslag og send/aflever det til mig senest ONSDAG den 1. JUNI 2011. Begrundede forslag imødeses, fra private Løvel borgere og fra alle byens foreninger samt erhverv. Man kan ikke blive valgt som LØVE 2 gange – så herunder kan ses, hvem som tidligere har været LØVELS ÆRES LØVE og dermed ikke kan vælges, igen:

Løvels Løver Viggo Andersen Arne Dalsgaard Marinus Christensen Grethe Olesen Henning Klovborg Erling Thorup Benny Christensen Sonja Thougaard Poul Corlin Arne Berthelsen Mona Fruergaard Villy Rasmussen Karen Østrup Kjeld Berg Jacobsen Dan Gohlke Elly Jensen Sigvald Bust Torben Andersen Therkild Pedersen Else Nielsen Johannes Vesterby Kaj Fyllgraf Henning Nielsen Martin Bjerring Hans Ole Jakobsen Karin Kallestrup ?

År 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12


LØVELS STØRSTE TRÆ ”Østergaards Bøg”

I haven på Tinggade 32, lige før vejen til Pederstrup - nærmere bestemt på Østergaard hos Inga Jacobsen, om man vil - står dette kæmpemæssige bøgetræ, nyligt udsprunget i fuld flor. Det må ubetinget være Løvels største træ. I dag måler stammen ca. 3,85 m. i omkreds. Den vældige krone udstrækker sig til ca. 28 meter i diameter, hvor den er bredest. Træets højde anslår jeg til ca.17-18 meter.

Kæmpetræet tager sig godt ud i forårssolen, på denne sidste dag i april 2011. Udover det majestætiske, så er bøgetræet jo nærmest mytisk – Danmark. Tænk bare på ”Der er et yndigt land”, hvori der siges, at så længe bøgen spejler sig i bølgen blå, så længe vil Danmark bestå. Samtidig er det jo også blevet en af de mest omtalte og sikre forårsbebudere, som alle medier bruger mange kræfter på at være først til at vise og Som alle gamle kæmpefortælle om, når de springer træer, så har også dette træ ud. Tænkt bare på vejrudEn noget yngre udgave sin historie. Inga fortæller, sigtens Bøge-Danmarkskort. fotograferet fra stuen. Årstal ukendt at der en dag i 1948 eller At bøgetræ bare er det bed1949 kommer en ca. 80 årig ste brænde, det ved alle nydelig dame, ved navn Nora, op til hen- spejdere og sikkert også pejse-ejere. de, i haven. Hun fortalte Inga at det var Bøgetræet er også fantastisk til møbler, hende der havde plantet træet i ca. år når det først er helt tørt og så har det 1880. Træet er i dag således ca. 132 år ikke harpiks. Lad os få nogle flere af disgammelt. Hun fortalte også at det er se kæmper. Farvefoto og tekst: Henning ”lånt” i Sødal Skov, hvor hendes foræl- Mousten Nielsen dre kendte ejerne dengang.

13


Sct. Hans aften i Løvel Torsdag den 23. juni i

Slugten Båltale kl. 19 v/ politiker Benny Ragner Bålet tændes kl. 19.30 Lækker grill-menu kl. 18. Billet skal købes inden den 19. juni v/købmanden Voksne - 65 kr Børn 4-14 år - 35 kr Børn til og med 3 år er gratis

Der er også salg af kaffe, kage, øl, sodavand og selvfølgelig gratis snobrød til børn Løvel og Omegns Borgerforening

14


NYT FRA ”LØVELFONDEN 2000” Vi har i bestyrelsen på et møde i april 2011 behandlet de modtagne ansøgninger til ansøgningsfristen pr. 1. april. Ansøger

LUIF (styregruppen) Medborgerhusets bestyrelse

Formål Etablering af nyt motionscenter i Tinggade 20 Etablering af medborgerhus i Løvel (Tinggade 20)

Vi har jf. ovenfor valgt at give tilsagn om støtte til etablering af et motionscenter og støtte til etablering af medborgerhuset. Det er vores opfattelse, at begge projekter vil kunne inddrage personer fra alle aldersgrupper og derfor vil kunne blive et stort aktiv for mange i Løvel og omegn. Løvel & Omegns Borgerforening blev ved udlodningen i oktober 2010 bevilget 11.000 kr. til anskaffelse af ny trailer til opbevaring/transport af byflag. Man har imidlertid valgt en anden trailerløsning, hvorfor hele tilskuddet ikke blev anvendt. Fra foreningens side har man således ansøgt om at måtte bruge restbeløbet til anskaffelse af flagstænger og flagrør, hvilket er bevilget. Har du gode ideer til nye tiltag,

Foreningen modtog 2 ansøgninger og det er med stor glæde, at vi i bestyrelsen kan meddele, at der er uddelt midler til følgende projekter: Ansøgt om

Bevilget støtte

Støtte

kr.

Støtte

20.000 kr.

20.000

som kan være til gavn for alle i Løvel og omegn, er du altid velkommen til at sende en ansøgning til ”Løvelfonden 2000”, eller kontakte os i bestyrelsen. God sommer til alle J Bestyrelsen

15


Nyt fra Løvel og Omegns Borgerforening Ved generalforsamlingen i Løvel & Omegns Borgerforening var det ikke noget problem at få nyt medlem valgt ind i bestyrelsen. Else Nielsen ønskede ikke genvalg, men i stedet blev Lone Dahl Klausen valgt. Ved det konstituerende møde blev posterne fordelt således: Formand: Kurt Qvist Næsteformand: Rie Hjorth Sekretær: Lone Dahl Klausen Kasserer: Jane Tolstrup Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Christensen, Camilla Olesen, Henrik Pedersen Suppleanter: Belinda Kunc Hans Christian Hansen Til Else Nielsen skal der fra bestyrelsen lyde en kæmpe stor tak for den store indsats som kasserer og det store overblik. Vi glæder os over, at Else har lovet at hjælpe den nye kasserer rigtig godt i gang og at hun vil hjælpe til med arrangementer. Vi har alle været rundt i forbindelse med medlemstegninger for 2011. Det er dejligt at så mange økonomisk bakker op om Borgerforeningen og dens virke. Siden sidst har vi afholdt fastelavnsfest. Vi valgte igen at afholde den af 2 gange, da vi har fået mange positive tilbagemel-

dinger fra sidste år, hvor festen blev afholdt på samme måde. Vi måtte igen i år melde totalt udsolgt om formiddagen hvor 80 personer havde købt billet. Om eftermiddagen havde ca. 50 personer købt billet og fundet vej til forsamlingshuset. Der blev rigtig slået til tønderne og det var dejligt at se så mange flotte udklædte børn. Enkelte voksne havde taget temaet alvorligt og mødte også i flotte udklædninger. I år var det farmand, der skulle slå katten af tønden i de voksnes rækker. Ingen ville være slapsvans, så der blev arbejdet hårdt. Om formiddagen kunne følgende kåres som kattekonger og dronninger: 0-3 år: Silke Rathke og Mikkel Krickau Olsen 4-7 år: Bertel Grønning og Christoffer Thisted 8 og opefter: Nadja Rasmussen og Julie Kristensen. Hos de voksne løb Kaj Fyllgraf af med sejren. Om eftermiddagen blev følgende kåret som kattekonger og dronninger: 0-3 år: Kristian Olesen og Lea Pedersen 4-7 år: Nicolaj Risgaard Tolstrup og Nurdin Sljuc (Fortsættes på side 17)

16


8 og opefter: Mathias Busk Sørensen og Ellen Breum Andersen. Kenneth Klovborg løb med sejren i tøndeslagningen for de voksne. I Marts måned havde vi stor hjælp af Glenn Lautrup, der var med til at beskære træerne ved indfaldsvejene sammen med de mandlige medlemmer af bestyrelsen. Den første forårsdag i april afholdt Borgerforeningen affaldsindsamlingen Projekt Ren By. Vi havde skelet til Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, som foregik om søndagen, men af hensyn til andre arrangementer i byen flyttede vi arrangementer til lørdag. Vi synes det er til glæde og gavn for hele byen, at den præsenterer sig pæn og ren. I bestyrelsen undrer vi os dog over, at der ud over bestyrelsen og deres familier kun møder ca. 5 voksne og deres børn op for at hjælpe til med at gøre byen forårsklar. Det må vi kunne gøre bedre næste år. Vi fandt mange poser med hundens efterladenskaber, som bare var smidt i krat og ved stier. Det er jo ikke til gavn for naturen, så tag venligst poserne med hjem i egen skraldespand.

er snart påkrævet. Kommunen har klargjort det grønne område ved Fårs Dam, så nu er der rig mulighed for at nyde madkurven ved de opstillede bord/bænkesæt og nyde synet af ænderne, der er vendt tilbage. Der er indkøbt en brugt trailer, som er ved at blive klargjort til ny flagvogn med stor hjælp af Thomas Kvorning. Den skulle gerne gøre arbejdet noget lettere for de frivillige flagfolk. Det er planen, at vognen skal stå klar inden konfirmationen i byen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Sct. Hansfest torsdag den 23. juni i Slugten. Selv om en tradition blev brudt sidste år, synes vi, det var en stor succes at flytte arrangementet fra Drøwten. I Slugten er der rigtig god plads til både børn og voksne og tilmed er der både strøm, køkken og toiletforhold. Hvilket alt i alt også gør det meget lettere for bestyrelsen at arbejde med. Nærmere om arrangementet følger på www.lovel.dk og på opslag. Vi ønsker alle en god sommer På Borgerforeningens vegne Rie Hjorth og Jane Tolstrup

Samme dag blev der arbejdet ved springvandet. Julen varede næsten til påske i Løvel i år, men nu er – som mange sikkert har registreret – den sidste julebelysning også pillet ned ved springvandet. Det fungerer nu igen, men en yderligere renovering af den store ring

17


Løvel - Petanqueklub Ja så er et nyt år begyndt og vi er blevet færdige med at lukke vores skur nede ved banerne og det er blevet rigtigt godt så nu håber vi at vi kan have det i fred uden at det bliver ødelagt og der er også kommet nogen nye spillere så vi er oppe på 40. medlemmer i alt men vi vil så gerne at der kommer nogen flere vi træner hver onsdag aften fra kl. 18.00 og om søndagen fra kl. 9.30. Kom og vær med og se om det er noget for jer det koster ikke noget at prøve.

Og vi er også begyndt at spille turnering vi har to hold med i bistrocuppen og så har vi tre hold med i Viborg Cuppen og et enkelt hold med i DGI Nordjylland. På vores Generalforsamling, blev der valgt ny kassere. Det blev Jørgen Andersen. Men Kristian Klausen blev så Valgt som almindelig bestyrelsesmedlem så han ikke er så bunden af det hele så er han lidt mere fri men hjælper stadig meget til når der er brug for ham. Det er vi meget glade for. MVh. Jens Henriksen.

18


Viborg Motor Klub arrangerer 24 timers Gokart-løb 11.-12. juni 2011. Løvel-banen er det bedste sted at være lørdag den 11. og søndag den 12. juni fra kl. 15.00 til kl. 15.00, hvis man ikke lige er i Sydfrankrig. Det mener vi i Viborg Motorklub. Vi er nemlig ved at lægge os i hælene på det klassiske sydfranske 24 timers motorløb. Den 11. og den 12. juni holdes 24 timers løb på Løvel banen i gokart præcis samtidig med, at der køres i det sydfranske. Målet er at der som minimum er 10 hold der starter, men helst 12-15 hold af 6-10 personer. Der bliver masser af action.

Tv fra Le Mans på storskærm 24 timers løbet er for hold på mellem seks og 10 personer, og deltagerne skal skiftes til at holde holdets gokart kørende. Det er dog muligt, at der kan være flere deltagere på holdene, men så får de naturligvis mindre køretid hver især. Det er et udholdenhedsløb, med alt hvad det indebærer. En eller 10 hurtige omgange giver ikke en sejr i et 24 timers løb, det er team-spirit og kontinuitet fra start til slut, der tæller. Det er den ultimative teamøvelse. I har kørt i mange timer, mørket falder på, duggen falder m.m., kan i holde koncentrationen, hol-

der mekanikken, kører i af banen, holder konkurrenterne hjem ? Når man ikke kører, kan man hygge sig med holdkammeraterne og sine fans i telte ved banen, og man kan naturligvis følge begivenhederne i Le Mans på storskærm. Det bliver alle tiders mulighed for at følge løbet med en masse andre motorsportsinteresserede, inden man kører hjem eller går til køjs i sit telt eller sin campingvogn på den gratis campingplads klods op af banen. Det skal være en hyggelig og speciel oplevelse for alle motorsportsinteresserede. Der bliver en række andre aktiviteter ved siden af 24 timers løbet og LeMans transmissionen i form af Motorcykeltræf, Udstilling af specialbiler, rodeokonkurrence med meget mere. Læs mere på www.viborgmotorklub.dk Med venlig hilsen Bjørn Skou Andersen Steffen Gregersen Sune Isaksen Viborg Motor Klub

19


Generalforsamling Løvel UIF 2011 Løvel UIF har haft sin årlige generalforsamling. Foreningen bød på formiddagskaffe og rundstykker samt aktiviteter i hallen, så det ikke var manglende børnepasning, der skulle være undskyldning for ikke at møde op til generalforsamling. Der var rimelig med tilslutning på trods af det flotte forårsvejr. Kaj Fyllgraf fremlagde sin formandsberetning, hvor han gav udtryk for stor tilfredshed med de mange udvalg, der nu selv er ansvarlige for den daglige drift. Der var stor ros til at alle udvalg, fordi det igen år er lykkes at fastholde medlemstallet. Kaj fremhævede 2 nye tiltag i LUIF: opstart af Floorball og Zumba, begge på initiativ af ”nye” navne i foreningen. Floorball som en ny idræt, der lige skulle læres at kende, men som nu har god tilslutning i Løvel. Zumba blev startet af et par byens friske piger, og de danseglade er nu organiseret i en afdeling sammen med Idræt for sjov.

den nævne, at foreningen i 2010 oplevede også sidste år en del indbrud i klubhuset – det er noget der har kunnet mærkes på pengepungen, da indbrudstyvene ofte ødelægger mere end de stjæler. Med dermed forbundne omkostninger. Dertil kommer, at byfesten ikke har givet samme overskud som tidligere, så det håber vi alle på, at der kan rettes op på til dette års byfest. Enkelte af afdelingerne kan fremhæves her: Støtteforeningen for muliggørelsen af multibanen, der er blevet et stort aktiv for byen. TVS ungdom, der gennem de sidste år har haft stor succes med fyldte fodboldskoler og endelig Team Løvel, der igen og igen kan fremvise flotte medlemstal og nye Walk & Run hold til hver sæson. Noget de andre klubber er godt misundelige over. Til sidst lød der fra formanden en stor tak til alle klubbens trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Af de mere kedelige ting kunne formanBestyrelsessammensætning: Formand: Næstformand: Kasserer: Petanque: TVS-senior: TVS-ungdom:

Kaj Fyllgraf Søren Busk. Karsten Jensen Jens Henriksen Kate Fruergaard Bjarne Thorbjørnsen

Idræt for sjov: Friluftsliv: Team Løvel: LRV Håndbold: Badminton:

Anne Mette Hansen Martin Bjerring Søren Busk Anders Hermansen Inge Jørgensen

20


21


22


Amatørscenen søger lydmand Amatørscenen søger en person med interesse for lys og lyd. Vi mangler en der kan hjælpe os med teknikken. En altmuligmand som kan klare alt det bag scenen, så vi kan koncentrere os om det der skal ske på scenen.

være med.. Håber at dette har vakt din interesse. Kontakt meget gerne Else Nielsen på telefonnummer 28-299016

Lønnen? Den er ligeså fyrstelig, som for os andre – at få lov til at

23


40178098

Støt LUIF, få et Tank A13 kontokort LUIF modtager kr. 50 for hvert kort der udstedes, og 5 øre pr. liter benzin eller diesel der bliver tanket med kortet . Så det er helt op til det enkelte medlem hvor meget der går ind på LUIFs konto.

Erhvervskunder skal henvende sig for special aftale. 24


Støt nærmiljøet - handel lokalt SPAR LØVEL v. Tine Rosenkrands

Mobil 40 21 91 76 lovelsmed@tiscali.dk

25


26


-

-

27


TEAM LØVEL SÅ LØBER VI……. Opstart af et nyt Walk and Run hold i Team Løvel, har givet mange nye medlemmer til klubben, ikke mindre end 28 løbere stod klar til at starte på det nye Walk and Run hold. Efter de ”gamle løbere” var sendt af sted på de 12 km, som de skulle løbe i følge avismaraton programmet og motionsgruppen der skulle løbe 6 km, var det tid til Walk and Run holdet skulle af sted på deres første 3 km. Efter en lille introduktion til Team Løvel, gik starten på en tur rundt i byen og ud i den skønne natur ned mod Skals ådalen. Alle på Walk and Run holdet vente hjem med smil på læben og nogle havde fået røde kinder af den friske luft. Team Løvel byd på kaffe og brød efter den veloverståede løbetur. De fleste der startede har trænet flittigt og er nu helt oppe på 5

km med skift mellem gang og løb. Alle løbere bliver med sikkerhed klar til at kunne løbe rundt om Søndersø i forbindelse med 24 timersløbet 2. weekend i august, hvor Team Løvel forventer, at kunne stille med 3 hold igen i år. Styregruppen i Team Løvel er positiv overrasket over det store fremmøde der har været her i foråret. Skulle du få lyst til at løbe, er du meget velkommen til at møde op til klubbens fælles træning, som ligger på lørdage kl. 8.00 og tirsdage kl. 17.30 med start og slut ved Løvel Hallen. Du kan finde mange flere informationer på Team Løvels hjemmeside www.teamloevel.dk. TEAM LØVEL

28


29


Dagplejen Så er det endelig blevet tid til vi kan smide de store støvler og flyverdragterne – dejligt både for dagplejerne og især for børnene der meget nemmere kan kravle og klatre når tøjet ikke fylder så meget. De sidste dage har vi endda også smidt thermotøjet og nydt at gå med bare arme og ben. For lige at opsummere fra sidst vi skrev i bladet kan vi fortælle at vi i december var i kirke. Vores præst inviterer hvert år både børnehaven og dagplejen op i kirken og fortæller os levende og spændende om Jesusbarnet og vi synger Et barn er født i Betlehem og andre julesange. Lige inden jul havde vi juletræ ovre i hallen hvor Julemanden og hans kone kom på besøg med en stor sæk godter. Vi hyggede os rigtig og alle var nu for alvor sat i julestemning. Efter en dejlig lang juleferie blev det hurtigt lysere og pludselig var vi nået til

fastelavn hvor vi igen var i hallen – denne gang næsten ukendelige. Alle børn og nogle af dagplejerne var flot udklædte og fik da også slået tønden ned og nydt indholdet. Vi har siden klippet gækkebreve og lavet påskekyllinger der mange steder sidder og passer på et flot karsetæppe, men så er det vist også ved at være slut med at sidde inde og nusse. Det næste halve års tid foregår det meste af vores hverdag udenfor og vi er allerede startet godt for vi har været på bondegårds besøg her i april- en dejlig dag med køer, kalve, katte, traktorer, gyllespredere og en madpakke der skulle spises midt i det hele. Nu er vi så i gang med at planlægge vores dagplejedag, der markeres landsdækkende den 11. maj, men den kan vi vende tilbage til næste gang vi skriver.

Med venlig hilsen Dagplejerne i Løvel

30


-

22 års erfaring og 15 ansatte Hjemmeservice Frit valgs ordning i Viborg Kommune

www.ester.dk

Morten Pedersen Jordkløvervej 7, Løvel 8830 Tjele Telefon: 86 69 90 55

Lokal håndværker udfører alt inden for Tømrer og Snedkerarbejde. Vi hjælper med at gøre dine tanker og drømme til virkelighed, når det gælder: nybyggeri, tilbygning, ombygning, reparation, nyt tag, vinduer, døre, køkken, trægulve mm.

Uforpligtende tilbud gives ring og hør nærmere!

31


Nyt fra Friluftsliv Så er Friluftsliv startet Og sikke en succes! Solen skinnede fra en skyfri himmel, så det var perfekt vejr til udendørs aktiviteter. Vi var ca. 140 børn og voksne, som blev budt velkommen og præsenteret for de 7 ledere, som står for Friluftsliv. Herefter blev vi delt ind i 5 hold, som skulle dyste med forskellige teambuilding aktiviteter. Vi kravlede eller blev båret igennem edderkoppens spind i junglen, gættede forskellige krydderier i Mexico og løftede så mange børn, som vi kunne på en træstamme i Canada (her var det en fordel, hvis der var mange små børn på ens hold!). Desuden skulle vi hjælpe politiet i Rusland med at opklare en kodet meddelelse og lave en båre til et meget såret barn, som skulle

bæres ud af Nepal! Efter anstrengelserne var der kaffe, saftevand og kage, og børnene kunne bage snobrød ved bålet. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, og vi glæder os til alle de mange spændende aktiviteter i 2011 til Friluftsliv.

Friluftsliv er en afdeling i LUIF. Vi mødes ca. hver anden tirsdag i sommerhalvåret. Vi er delt i to hold: HAKUNA er for børn i børnehaveklassen til 2. klasse. MATATA er for børn i 3. klasse og op. Vi laver forskellige spændende aktiviteter i naturen og på vores dejlige plads Slugten. Hilsen Os fra Friluftsliv

32


33


34


FYSIURGISK MASSAGE Del-Massage Hel Kropsmassage Velvære-massage

kr.150 kr.300 kr.350

Ansigt * Hånd * Afspænding Medlem af Landsforeningen Danske lægeeksaminerede Massører

Massør Ingelise Jensen Gillebakken 25 Løvel Tlf. 8669 9249 Mobil 2393 4247

35


36


Forening

Kontaktperson

Else Nielsen

8669 9016

Formand: Kasserer: Udlejning:

Benny Kristensen Dan Golke Benny Kristensen bennyogkaren@events.dk

8669 9056

Formand: Kasserer: Flagalle´

Kurt Qvist Jane Tolstrup Karen Østrup

2046 2262 2532 4236 6076 6449

Formand: Kasserer: Senior: Ungdom:

Kaj Fyllgraf Karsten Jensen Kate Fruergaard Bjarne Thorbjørnsen

8662 6166 8662 5105

Formand:

Jens Henriksen dittejens@mail.dk

8669 9156

Løvel pensionistforening

Formand:

Karen Margrethe Stensvig

8669 9175

LRV

Formand: Kasserer:

Kaj Lorenzen Lotte Pedersen

8665 1240 2991 2503

Styregruppe:

Søren Busk Søren Lilholt Martin Bjerring Birgit Frandsen Karin Kastbjerg

2322 0436 2333 3189 8669 9346 8665 1361 8669 0194

Inge Jørgensen

8669 9281

Karin Slot

2231 3254

Amatørscenen

Løvel Forsamlingshus www.loevelforsamlingshus.dk

Løvel og Omegns Borgerforening

Løvel idrætsforening

Løvel petanqueklub

Team Løvel WWW.teamloevel.dk

Badminton

Løvel Linedancers

8669 9056

37


Forening

Kontaktperson

Løvel Friluftsliv - LUIF

Martin Bjerring / Kirstine Bjerring Begitte Geertsen Anne Mette Hansen Jytte Mortensen Per Thomsen Gerda Andersen Henriette og Thomas Hørup

8669 9346 8669 9340 8669 9445 8669 9294 8669 9999 8669 9080 2967 8820

Løvel menighedsråd

Formand: Villy Bach Kirkeværge: Kirsten Nielsen

86699356 86699174

Løvel ”Fonden 2000” www.lovel.dk

Formand: Kasserer:

8669 9383 2333 3189

Viborg Motor Klub (Løvelbanen)

Formand: Viggo Hansen Bestyrelsesmedlemmer Bjørn Skou Andersen Nikolaj Justesen

Sander Steffensen Søren Lilholt

2968 1384 4029 1330 2826 3213

Bogbussen på skolens P-plads Åbningstider:

Torsdag

15.40 - 16. 40

Bestilles bøger hjem via www.viborgbibliotekerne.dk eller www.bibliotek.dk så HUSK i notefeltet at skrive at bogen skal afhentes i Løvel, ellers står reserveringen og blomstre i Viborg. 38


HUSK! Deadline: Tirsdag den 16. august 2011

Bladet udkommer Uge 34

Løvel - Netop Nu : Beboerblad for Løvel og omegn

Oplag : 550 Bladudvalg : Charlotte Fristrup Næstegårdvænget 19 Løvel Tlf.: 86 69 96 60

Gerda Andersen Næstegårdvænget 7 Løvel Tlf: 86 69 90 80

Martin Bjerring Mosevænget 8 Løvel Tlf 86 69 93 46

charlotte.fristrup@jubii.dk

gerdaogbjoern@mail.tele.dk

Martin.bjerring@mail.dk

BLADUDVALGET GØR HERMED OPMÆRKSOM PÅ, AT ARTIKLERNE I BLADET IKKE NØDVENDIGVIS GENGIVER BLADUDVALGETS HOLDNING

39


EDC Ejendomsmægler Centret Statsautoriseret ejendomsmægler; MDE

Jette Tvede St. Sct. Peders Stræde 10, 8800 Viborg Tlf. 86 61 01 22 * Fax 86 61 02 55

Vores boligbutik i Viborg sælger mange boliger i bl.a. Løvel-området. Vi kan også finde den bolig, der passer til dig. Ring til os for at få tilsendt salgsopstillinger eller kig ind i vores hyggelige bolig butik. Med venlig bolighilsen

Jette Tvede

40

Løvel Netop Nu maj 2011  

Lovel netop nu maj 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you