Page 1

Løvel-Netop Nu Februar 2011

24. årgang, nr. 1

Friske drenge fra Løvstikken klar til udrykning!

Beboerblad for Løvel og omegn

1


INDHOLD: Løvel Pensionistforening ...................................3 Sødalsskolen .....................................................4 Forårskoncert ....................................................7 Løvstikken .........................................................8 Medborgerhus ..................................................9 Amatørscenen ................................................. 10 Løvel festudvalg .............................................. 12 Idræt for sjov................................................... 13 LUIF - nyt fra formanden ................................. 14 Lokalhistorisk arbejde ..................................... 16 Herreaften....................................................... 17 Løvel og omegns borgerforening .................... 20 Fastelavnsfest.................................................. 22 LRV - håndbold ................................................ 23 Projektstier ..................................................... 25 Team Løvel ..................................................... 26 Motorklubben ................................................. 29 Løvel og omegns borgerforening .................... 30 Friluftsliv ......................................................... 32 Latin - fitness ................................................... 33 Kontaktpersoner ............................................. 37

2


Løvel Pensionistforening Formand Karen Margrethe Stensvig, tlf. 86699175 Vi mødes som regel i skolen hver mandag kl. 14 - 16,30, og hvor ikke andet er nævnt, spiller vi kort og boccia og drikker kaffe. Tag selv kop og brød med. Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkomne. Mandag 28. februar: Til Azorerne med Asta og Jens Mølgaard. Mandag 14. marts:

Fhv. vicepolitikommissær Karl Højgaard:" Mennesker, jeg har mødt gennem et langt liv".

Mandag 28. marts:

Besøg på Landsarkivet i Viborg. Vi kører i egne biler og mødes på skolen kl. 14. Pris for rundvisning samt kaffe på "Stationen" 75 kr. Tilmelding senest 14. marts.

Mandag 4. april kl. 19 i cafeteriet: Festlig sammenkomst med musik, fællessang og historier ved 3xHans fra Vinderup. Pris for underholdning og kaffe 100 kr. Tilmelding senest 28. marts. Løvspringsturen midt i maj går omkring Silkeborg med sejltur på søerne. Nærmere program i Pensionist Tidende og "Landsbyerne". Efter generalforsamlingen 31. januar består bestyrelsen af: Rigmor Burchall, Elly Lassen (kasserer), Ingrid Nielsen, Erik Pedersen og Karen Margrethe Stensvig (formand). Suppleanter: Gunnar Kristensen og Bent Pedersen. Revisorer: Gunner Vesterby og Erik Thoft Jensen. Revisorsuppleant: Peder Pedersen. Foreningen har 87 medlemmer.

3


– Løvel afdeling Netop NU Sådan en vintermorgen på kontoret kan byde på mange tilskikkelser. Se nu fx på billederne her på siden. Hvem kommer der listende og tillidsfuldt kaster et nysgerrigt blik ind gennem ruden til kontoret? Det gør kvarterets flotte kat. Selv blitzlyset forstyrrer den ikke. Den er tryg og føler sig hjemme.

Senere på morgenen kommer skolens elever og tidligere elever forbi enten på vej i skole eller på vej til bussen, som skal køre dem til afdelingen i Rødding. Næsten alle hilser og smiler. Enkelte af børnene – især

de yngste – er ledsaget af deres mor eller far. Først har de måske været en tur i børnehaven og afleveret de yngste, og derefter er de gået gennem biblioteket op mod skolen. På vejen stikker de hovedet ind på kontoret og siger ”hej”. Kommer jeg på afdelingen i Rødding er situationen den samme. Jeg ser glade børn og positive forældre. Mantraet ”Tryghed og nærhed” lever i bedste velgående på begge afdelinger af Sødalskolen. På trods af besparelser og ind imellem negativ omtale af folkeskolen i medierne, så oplever vi dagligt, at alle omkring skolen kommer med en positiv indstilling. For nylig havde vores 8. og 9. klasser besøg af en rusmiddelkonsulent, og tilbagemeldingen var en kæmpestor buket roser til både elever og klassens lærere. Der var blevet lyttet, der var blevet reflekteret og budt ind med gode fornuftige spørgsmål, og konsulenten var meget tilfreds med den indstilling eleverne havde mødt ham med. I den nærmeste fremtid bliver der i (Fortsættes på side 5)

4


Rødding oprettet en ungdomsklub for Løvel og Røddings ældste årgange. Klubben får til huse på Sødalskolen i Rødding med Karsten Pietraszek, som daglig leder. Vi håber, områdets unge vil tage godt imod dette tilbud. I uge seks kunne borgere i Løvel se det amerikanske flag – Stars & Stripes – blafre i vinden fra skolens flagstang. Denne uge havde skolen nemlig USA som tema, og det betød, at den almindelige undervisning var lagt på hylden, og i stedet blev der sat fokus på indianere, d. 4. juli, de 52 stater, amerikansk kogekunst (burgere) og Disneyland.

Tak for en stor opbakning fra de mange sponsorer til lotteriet. Det kommende år vil byde på en del forandringer - også på Sødalskolen pga. kraftige besparelser på skoleområdet. Der er dog ingen tvivl om, at på Sødalskolen vil vi fortsat holde fanen højt; ikke mindst takket været den store opbakning fra forældre og borgere lokalområdet. Hermed de bedste hilsener Birger Saugmann og Kaj Nielsen, Sødalskolen.

Det hele kulminerede torsdag d. 10. februar, hvor der blev holdt en stor amerikanerfest med rodeotyr, Harley Davidson, spisning på Mc. Lion, square dance og festfyrværkeri. En dejlig aften, hvor den danske krone var skiftet ud med gode amerikanske dollars, og hvor det amerikanske lotteri endelig kom til sin ret.

5


Fy for en lugt!

På alle elevers, forældres og medarbejderes vegne vil jeg indtrængende bede alle hundeluftere om ikke at lade deres hunde forrette deres nødtørft på skolens legeplads.

været indsmurt i hundebæ efter glideture på græsarealerne.

Vi har de sidste mange uger døjet med en meget dårlig lugt i elevernes garderobe pga. termodragter, som har

Kaj Nielsen, afdelingsleder, Sødalskolen

Mange forældre har døjet med de samme gener derhjemme.

6


Inviteres alle børn, forældre og borgere i Løvel og Rødding til

7


formiddag, hvor vi var i hallen. Det var en stor succes. Resten af pengene vil vi bruge på nye puslespil. I disse dage hvor sneen og isen er væk, nyder børnene igen at få cyklerne med Så tog vi hul på endnu et år i Løvstikken. på legepladsen. Sandkassen er igen i brug og det giver nye legemuligheder. Et år med mange oplevelser i vente. Vi har nu 60 dejlige børn i Løvstikken og Indenfor leges der med vores nye dukkehus, som vi har arvet fra Rødding børneinden sommerferiens begyndelse, er vi have, der spilles med de nye spil og der oppe på 77 børn. bygges de mest kreative baner med voDa jeg begyndte i Løvstikken for 12 år res kapla – træpinde. siden var her 24 børn, så man må sige, at Perlerne er også fundet frem igen, nu der er sket en stor udvikling. hvor alle juleværkstederne er pakket Nu er vi lagt sammen med Rødding bør- væk. Vores nye køkkenhjælp har travlt nehave og har i samarbejde med foræl- med at stryge de mange fine perlepladrerådet søgt om at få nyt navn; Sødal der, som dagligt bæres forsigtigt ud i børnehus. køkkenet til hende. Vi er også ved at lave et nyt og fælles logo, hvor vi anvender børnenes tegnin- Vi har allerede også haft besøg af flere dagplejere som har kigget forbi om forger. middagen med deres mange børn. Det er Personalegruppen for Rødding og Løvel vi meget glade for og børnene tager sidst i januar på pædagogisk week- hygger sig med hinanden. Der er også end. Her vil vi diskutere visioner og vær- mulighed for at være på legepladsen, dier samt prioritere fællesskabet. hvis det er lidt for uoverskueligt inde. Snart venter fastelavn hvor vi igen i år Vi vil i 2011 gerne sætte fokus på gode skal klædes ud og slå katten af tønden. kostvaner, sunde madpakker og gode Det bliver mandag formiddag d. 7. marts. ideer til fødselsdagsmenuen. Vi vil lave et link på vores hjemmeside, hvor vi kan inspirere hinanden således at vi kan får skiftet noget af det søde ud med noget af det sunde. Vi var jo så heldige i efteråret at modtage en check med overskuddet fra festen med ”Kim og Hallo”. Vi har brugt en del af pengene på nye spil til børnene. Julemanden og hans søde kone kom forbi med de fine gaver og delte dem ud, en

8


Medborgerhus i Løvel Vi er nogle stykker, der igennem et stykke tid, har gået med tanken om at starte et ”Medborgerhus” her i Løvel. Det er vigtigt for mig at gøre klart, at det ikke skal være en konkurrent til ex. vores Forsamlingshus eller andre foreninger, men et supplement. Vi er nået langt i vores forberedelser. Lokalerne er fundet, vi har lejet det gamle BP-Møbler i Tinggade. Der har været en lang dialog med forskellige myndigheder, div. godkendelser m.m. Vi afventer lige nu den sidste godkendelse fra teknik og Miljø indenfor 14 dage. Vi har fået nedsat en arbejdsgruppe og lavet et udkast til foreningens vedtægter. Vi vil indkalde til stiftende generalforsamling så snart vi har fået den endelige godkendelse fra Viborg Kommune. Vi forventer at modtage denne godkendelse medio Februar 2011. Huset er foreløbig i brug torsdag aften, hvor rytmerne trækker ca. 30 kvinder rundt på dansegulvet i hvad vi ikke må kalde ”Zumba”. Tirsdag aften fra 19.00 til 22.00 er der musikaften for alle unge mennesker. Vi har fået 2 meget kompetente musikere til at stå for denne aften, Johnny Olesen og Ivan Bødker. Denne aften er også blevet booket af det ”grå guld”. Vi har også reserveret mandag aften til nogle lokale bands, og Thorbjørn fra SFO”en arbejder på at opstarte en ungdomsklub om onsdagen. Vi forventer at Kommunens dagplejemødre vil bruge stedet en formiddag eller 2 om ugen. Jeg vil i den kommende

tid henvende mig til diverse interessegrupper med henblik på at bruge stedet, men alle der har brug for et sted at være, er meget velkommen til at kontakte undertegnede. Stedet vil være disponibelt alle ugens dage fra kl. 08,00 til 23.00. Løvel Idrætsforening arbejder på at starte et Fitness- Center, der også skal være i lokalerne. De håber at kunne åbne dørene engang hen på foråret. Finansieringen af stedet skal ske ved medlemskaber. Vi har desuden søgt forskellige fonde til etablering af huset. Vi har haft møde med Kulturforvaltningen i VK, der er meget positive ift at støtte projektet økonomisk. Vi vil også udleje lokalerne til timepris. Vi håber selvfølgelig at Løvels borgere vil tage godt imod dette nye initiativ. Vi forventer at afholde officiel åbning af stedet omkring 1. maj. Skulle der være nogen i byen der har noget liggende på loftet de ikke bruger er de meget velkommen til at kontakte undertegnede. Jeg tænker på f.eks. spiseborde og stole, cafestole –og borde. Reoler og anden inventar. Vi kunne også bruge forskellige spil, såsom skak, backgammon og 4 på stribe mm. Bordtennisbord, dam eller andre underholdnings- spil . Spørgsmål kan rettes til undertegnede På arbejdsgruppens vegne Jan Jakobsen ( tlf.21469965)

9


Som det måske er flere bekendt, har Amatørscenen Løvel 25. års jubilæum den 19. februar 2011 og måske er det allerede afviklet når bladet udkommer.

Rigtig mange har i årenes løb været aktive i foreningen. Af protokollen fremgår det, at man fra starten havde 15-20, som var interesserede i at gå på scenen.

3 morgenfriske skuespillere har sørget for, at scenen står nymalet når jubilæet skal fejres. 12 aktører er i fuld gang med at indøve en revy, som opføres i forbindelse med vinterfesten.

Det er ikke få teaterstykker, cabareer og revyer, der er blevet indstuderet og spillet. Initiativet til foreningen kom fra Jørgen Therkildsen og foreningen lagde ud med stykkerne ”En nat på Smalby Hotel” og ”Svend, Knud og Valdemar”.

Vi ser tilbage på de 25 år og byder ikke kun på tilbageblik, men har også nogle nyheder med til sølvbryllupsfesten. Holdet på scenen er: Litha K. Thomsen Helena Bach Karen Overgaard Jane Madsen Gitte Bertelsen Else Nielsen Daniel Frimor Kurt Kristensen Arne Årup Jesper Kløjgaard På klaver: Lars Pedersen Sufflør: Inge Jørgensen

(Fortsættes på side 11)

10


Det var ambitiøse skuespillere der medvirkede, da de havde sat sig for at kunne replikkerne til fingerspidserne og dermed ikke ønskede at have sufflør på. Selv om hun sjældent får et ord indført, har man nu senere valgt at have sufflør med. En opgave, som i øvrigt ikke altid er lige let, når skuespillerne finder på at improvisere.

sammenhold – også selv om vejrguderne ikke var med!

Foreningen har adskillige gange solgt teaterstykkerne og opført dem for andre foreninger i Viborg og Omegn. Endvidere har vi været på landsstævne i henholdsvis Horsens, Svendborg og Silkeborg. I Svendborg blev det en ulige kamp med vejret. At spille i en fin teatersal trak ikke ligefrem ret mange tilskuere til, da der udenfor var højsommer med 25-30 grader. Fælles for disse ture var, at der var højt humør og godt

Vivian Sloth har – med undtagelse af 2 valgperioder fra 1993 til 1997 – været med i bestyrelsen siden foreningen startede i 1986.

Den nuværende bestyrelse består af: Formand: Else Nielsen Næsteformand: Jesper Kløjgaard Sekretær: Litha K. Thomsen Kasserer: Vivian Sloth Best. Medlem: Lars Vestergaard

Generalforsamling afholdes den 21. februar kl. 19.00 på Sødalskolen, Løvel. Amatørscenen Løvel Else Nielsen Formand

11


Løvel Løve- og byfest 2011 Så er det igen blevet tid til byfest i Løvel. Igen i år kan vi præsentere et sjovt og spændende program. Det vil være traditionelle ting som harmonikatræf onsdag aften – Talent Løvel samt Oldboysfodbold fredag, hvor der også diskes op med vores succesfulde mexicanske buffet. Af nye tiltag skal nævnes en stærk mand/kvinde konkurrence hvor der skal dystes i hårde fysiske discipliner. Gadekamp hvor Løvels gader kæmper om årets titel og hvor udklædning også være en stor del af gamet. Der vil være mulighed for at hævne gamle ”stadigheder” når der

skal indstilles personer til nedskydning i vandbassin – samt mulighed for at byde retten til at sende bolden ved en auktion – så hvorfor ikke benytte lejligheden til at begrave stridsøkser på denne våde måde :) Nævnes skal også vores afslutning på denne uge – et brag af en fest lørdag aften - hvor der selvfølgelig er taget højde for at Danmark spiller landskamp mod Island. Alt dette og meget mere kan opleves fra 1. – 4. juni 2011 Vi glæder os til at se jer til byfest i Løvel Hilsen Festudvalget.

12


NYT FRA IDRÆT FOR SJOV Idræt for sjov modtog i efteråret penge fra Løvekontoen og Støtteforeningen. Vi købte med det samme nye redskaber som både FRÆSER KIDS og TURBO KIDS har stor fornøjelse af; en airtrack og en børnetrampolin. Vi kan nu lave nye og anderledes opstillinger til såvel motoriske øvelser samt til spring. Det vil vi gerne vise frem til vores opvisning i hallen

SØNDAG DEN 3. APRIL 2011 KL. 10.00 til ca. kl. 12.00 for alle forældre, søskende, bedsteforældre, og hvem der ellers skulle have lyst til at se en flot opvisning af lidt af det, som vi har lavet i denne sæson. Der vil også være en ”aktiv overraskelse” til alle der har lyst :-) Bagefter slutter vi af med lidt hygge i cafeteriet. Hilsen Anne Mette, Knud, Anna B, Anna J og Kirstine

13


Nyt fra Formanden Selv om det stadig er koldt udenfor, og man må klæde sig godt på for at holde varmen, Ja så er der efterhånden allerede godt gang i mange afdelinger i Løvel UIF. Særlig glæder det mig at se, hvordan klubbens nye afdelinger har stor succes! I Floorball afdelingen ”Løvel Lions” er der efter hånden snart 30 medlemmer fordelt på 2 hold - det er rigtig godt gået, særlig fordi mange af medlemmerne er nye ansigter i Luif. Men også Dans, som er flyttet hen i det tidligere BP handel har stor succes. Flot gået af jer der står bag disse udvalg og tillykke med succesen! Idet hele taget synes jeg, der er grund til at se positivt på fremtiden for Løvel UIF – Klubben har aldrig været større end nu, vi er i nærheden af 700 medlemmer, hvilket i forhold til byens størrelse er meget flot.

Men det betyder samtidig, at det er nødvendig for os at søge nye muligheder for, hvordan vi forsat kan udvikle os. Her tror jeg at nøglen ligger i, at vi må finde en løsning med kommunen, så vi eventuelt får mulighed for at ansætte en person i klubben - således vi kan frigøre nogle resurser hos vores frivillige ledere, så de kan gøre det de er gode til - nemlig at arbejde for medlemmerne. Vores TVS fodboldsamarbejde med Rødding og Vammen er efterhånden blevet en stor succes. Vi har i TVS Viborg kommunes største senior afdeling - Dette er sket gennem målrettet arbejde fra både udvalg og trænere. Udvalget har valgt at prioritere gode opstartsforhold til alle spillere, hvilket har betydet, at man træner på kunstgræs i Viborg her i opstartsfasen. Ligeledes er der i marts måned arrangeret træningslejr i nærheden af Hamburg, hvor også U 15 er inviteret med. Det bliver rigtig spændende (Fortsættes på side 15)

Støt nærmiljøet - handel lokalt SPAR LØVEL v. Tine Rosenkrands 14


at følge TVS i foråret, hvor man har meldt ud, at man går efter oprykning til serie 1. Løvel UIF havde i december indkaldt til et borgermøde i hallen omkring etablering af Løvel Fitness . Under mødet var der en repræsentant fra DGI, som kom med gode råd til hvordan en opstarts proces omkring dette kunne forløbe. Herefter lykkedes det, at nedsætte et udvalg, som er i gang med at undersøge mulighederne – Vi er enige om, at Løvel Fitness kommer til at fungere som en afdeling under Løvel UIF

EN STOR OPFORDRING - Vi oplever desværre mere og mere at folk ikke samler deres hundes efterladenskaber op efter sig på sportspladsen:

Så derfor på vegne af alle medlemmer i Løvel UIF: Vær venlig IKKE at lufte hundene, hvor børnene skal lege Jeg ser frem til endnu et godt år for Løvel UIF og håber at se mange fremmødte til vores årlige generalforsamling i marts (se opslag for nærmere oplysninger) Med venlig hilsen Kaj Fyllgraf Formand Løvel UIF

Støt LUIF, få et Tank A13 kontokort LUIF modtager kr. 50 for hvert kort der udstedes, og 5 øre pr. liter benzin eller diesel der bliver tanket med kortet . Så det er helt op til det enkelte medlem hvor meget der går ind på LUIFs konto.

Erhverskunder skal henvende sig for special aftale.

15


Lokalhistorisk arbejde i Løvel

Interesseret? – det er aldrig for sent og du er meget velkommen! Vi har nu været i gang i ca. 4 mdr. og er efterhånden blevet omkring 15 personer, der mødes ca. en gang om måneden. Hertil et par stykker som af og til er med. Vi hygger os til vore møder og har suppleret disse med en byvandring, et besøg på Tjele Arkivet samt sidst, en guidet rundvisning på Landsarkivet i Viborg. Vi har flere planer og ideer, men er også meget interesseret i andres ideer. Til vore møder låner vi os ind på skolen. Det kunne dog være rigtig rart med et fast tilhørssted med plads nok og hvor vores materiale m.m. kunne opbevares let tilgængeligt for os, men også sikkert. Et sted hvor vi enkelt- eller gruppevis bare kunne komme og gå, som vi havde lyst til og mulighed for. Har du en ide, så hører vi gerne om det.

mere omfattende. Vi søger derfor kontakt med alle, som enten har lyst til at være med, vil forære os noget, eller som vil låne os noget materiale, gamle fotos og film, omtaler, breve, postkort o.l. – ja alt, der kan være med til at tegne et ”stort billede” af Løvel og omegn og dens beboere, dengang (fra i går til ….?). Vi skal ikke mange år tilbage, før erindringen spiller os et puds og så er det godt at have dokumentationen klar. Et mål er bl.a. at få opbygget et så stort billedbibliotek med oplysninger, som overhovedet muligt. Et andet mål er at kunne gøre det offentligt tilgængelig på en måde – til gavn for os alle. Mener du, at du måske har noget brugbart, så kontakt mig endelig. Hvis du er i tvivl om det er noget, så lad os få en snak alligevel. Vi vil altid gerne modtage, men ellers bare låne og scanne/kopiere – efter aftale – hvorefter du får materialet retur.

Henning Mousten Nielsen, Næstegårdvænget 13, Løvel 8669 9016 / 4081 9016. henVores materiale er allerede stort – ningmn@mail.tele.dk mest på grund af det tidligere materiale, som stammer fra 1990’erne, men det skulle gerne blive meget

16


Er du mand nok til en aften med disse tre? Sådan lød opfordringen på invitationen til årets Herreaften – og 149 mænd og 1 kvinde følte sig som ”mand nok” og havde købt en billet og fik mere end blot en fest for pengene.

BBQ-landsholdskokken Per Svane Aastradsen fra Vorde, introducerede selv aftenens menu som, efter aftale, bestod af KØD, masser af kød. Der skulle ikke være fine salater med pinjekerne og lignende, så tilbehøret var baked beans hvor grundstoffet var bacon - og coleslaw godt med mayonnaise og cremefraise. Der var masser af pulled

pork (langtidsstegt svinekød), spareribs og oksefilet, alt sammen lavet på grill. Desserten var røget ost (fra grillen) med lidt valnødder og honning… lidt nyt skulle der også prøves.

Aftenen bød på overraskelser - på billetnummeret blev der udtrukket 10 personer til en gratis go-cart tur på Løvel banen til sommer – sponseret af Viborg Motor Klub (se vinderne andet sted i bladet). Dernæst blev der trukket 2 numre til hver en ny bil. Den ene, en rød model Ferrari, som var faldet ned i ”sponsorhatten” samme formiddag da Kaj Bertelsen fra Prestige Cars kom forbi med lidt reklamer/bordpynt. Hvilket affødte den anden, også en rød modelbil som blev sponseret af Benny Kristensen, Løvel Autocenter. Små røde biler var dog ikke det eneste som pludseligt blev sponseret til Herreaftenen. En herre håndboldkamp var igen kommet på tværs af Herreaftenen, (hvilket den også kan gøre til næste Herreaften…), men efter aftale med de (Fortsættes på side 18)

17


2 foredragsholdere og Viborg Motor Klub arrangerede Benny Kristensen, Løvel Autocenter at de som havde lyst kunne se slutningen af en herlig kamp. Tak for det. Som nævnt ventede jeg at se 150 mænd - så overraskelsen var stor da jeg så en dame i mængden. Vi snakkede lidt om det var en mand forklædt som kvinde, men nej, kvinde var hun skam rigtig nok OG en stor fan af racerkører John Nielsen var hun også. Billetten havde hendes mand købt.

hitter, og der er stadig så meget kvinder ikke forstår….. Et hit til Herreaftenen var også Donny’s blok og My’s blok. At slå søm i en træblok er helt klart en mandeting. Søm og hamre havde de 2 lokale tømrer sørget for og da My, som den sidste tømrer, gik hjem, fik han også My’s blok med sig.

Uforskyldt blev hun et af aftenens samtaleemner, alt imens hun og manden sad og undrede sig over at der slet ikke var kvinder i Løvel som brød sig om motorsport, Claus Elgaard eller John Nielsen. Først efter en lille snak og et kik på invitationen/programmet på indgangsdøren forstod de hvorfor. Konceptet om Herreaften et år og Dameaften året efter kendte de ikke til, det gør de nu :) At vurdere ud fra de efterfølgende kommentarer, synes foredraget med racerkører John Nielsen at have været på højde med det Ole Olsen leverede da han gæstede Løvel. Jo motorsport det

Årets Løve takker for en god aften, især en stor tak til ”Løvel Quinderne” hvis indsats var uvurderlig – overskuddet oplyses til byfesten i uge 22.

18


Tur i go-cart som ekstra gevinst Viborg Motor Klub sponserede til Herreaftenen 10 x go’cart tur på Løvel banen til sommer. John Nielsen og Claus Elgaard trak numrene mellem de udleverede billetnumre som var nr. 1- 153.

Vinderne af de 2 sponserede modelbiler blev: Billet nr. 13 Thomas Hørup (sponsor Prestige Cars v/Kaj Bertelsen, Viborg) Billet nr. 153 Åge Madsen (sponsor Løvel Autocenter v/Benny Kristensen, Løvel)

De heldige vindere blev: Billet nr. 3 Billet nr. 11 Billet nr. 89 Billet nr. 148 Billet nr. 95 Billet nr. 33 Billet nr. 54 Billet nr. 9 Billet nr. 123 Billet nr. 115

Jan Jakobsen Per Thomsen Glenn Lautrup Stefan Berg Henning M. Nielsen Thomas Meldgaard Thomas Mark, Løvel Niels Holger Frandsen Henrik Back Andersen Henrik Pedersen

LØVEN takker hermed alle sponsorer som hver i sær medvirkede til at det blev en rigtig Herreaften.

Viborg Motor Klub kontakter de heldige vindere når dato for arrangementet er fastsat.

Mobil 40 21 91 76 lovelsmed@tiscali.dk

19


Løvel og Omegns Borgerforening

inviterer alle foreningens medlemmer til kaffe, skøn kage og ordinær generalforsamling i hallen

23. februar kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 17. feb. Vi regner med at se en masse medlemmer, så mød op og vær’ aktiv i din forening. Husk at fremmøde ikke er ensbetydende med at du/I bliver valgt til bestyrelsen.

20


21


22


23


24


Så gik startskuddet for ”Projekt stier” Kun 6 personer mødte frem til mødet den 2. februar men alligevel blev der blev diskuteret synliggørelse af Løvels kendte såvel som ukendte stier. Det var ikke stierne som er inden for byskiltet eller stierne som allerede er kortlagt på www.teamloevel.dk , men mere de gamle og næsten glemte/slettede stier som forbinder bl.a. Pederstrup, Kistrup og Åstrup med Løvel som var i fokus. I første omgang forsøges kortlagt og afmærket de stier som findes/ kendes vest for Løvel by, men med lidt hjælp vil det også være optimalt at komme hele vejen rundt om Løvel by samt måske at få genskabt stier som allerede er gået tabt. Så vi håber at se lidt flere sti-interesserede til næste møde.

ler til afmærkningspæle m.m., det praktiske arbejde med selve stierne og beskrivelse af dem samt selvfølgelig happenings / sti -åbninger osv. Man siger at ”Rom blev ikke bygget på én dag” – og det blev stierne omkring Løvel bestemt heller ikke, så sti-projektet vil derfor, så længe der er interesse herfor, være et fortløbende projekt.

Næste møde bliver mandag den 21.03.11 i Løvel Hallens mødelokale. Vel mødt LØVEN

Første ”arbejdshindring” var manglen på tilgængeligt og opdateret kortmateriale, som vil blive undersøgt til næste møde. Herefter kommer så også kontakten til lodsejere, ansøgning om mid25


TEAM LØVEL SÅ LØBER VI……. Team Løvel er lige nu godt i gang med at følger Avis-maraton løbeprogrammet , som har 2 mål, nemlig at kunne løbe 10 km den 20. marts og en halvmaraton den 19. juni. En af fordelene ved at løbe i Team Løvel er, at der hver lørdag og tirsdag står temposættere klar til at holde tempoet i den valgte tempogruppe. Når man er flere om at træne, er det langt nemmere at overholde sit personlige løbeprogram. Ved træning tirsdag og lørdag bliver distancerne stiller og roligt øget, så målene kan nås uden skader. Som tidligere år vil Team Løvel selvfølgelig holde fast i start af en motionsgruppe, når Avis-maraton løbeprogrammets distancer når op på 8 – 10 km. Der vil ligeledes blive opstart af et nyt Walk and run i god tid inden 24 timersløbet den 2. weekend i august, som er et sort højdepunkt i Team Løvel. Team Løvel plejer at være et af de hold der stiller med flest deltagere, et løb alle medlem-

mer ser frem til. Har du endnu ikke sat dig et mål for 2011, så kunne det jo være du skulle komme og være med, du kan sagtens nå det endnu! Skulle du få lyst til at løbe, er du meget velkommen til at møde op til klubbens fællestræninger, som ligger på lørdage kl. 8.30 og tirsdage kl. 17.30 med start og slut ved Løvel Hallen. Du kan finde mange flere informationer på Team Løvels hjemmeside www.teamloevel.dk. TEAM LØVEL

26


27


28


29


Nyt fra Løvel og Omegns Borgerforening

Selv om året allerede er stærkt fremskredet, kan vi vel godt ønske hinanden et godt nytår. En tidlig og streng vinter har gjort sit til, at medlemstegningen er trukket lidt ud, men efterhånden skulle alle have haft besøg af et bestyrelsesmedlem. Hidtil har det været sådan, at man i Sparekassen i Skals, gebyrfrit kunne overføre medlemskontingentet til Borgerforeningens konto. Den tid er desværre forbi. Pr. 1. januar 2011 tager de kr. 10,- for en overførsel. Har I fået et indbetalingskort i postkassen og ikke har mulighed for at bruge homebanking, er I altid velkommen til at betale til LOBF’s kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem. Mange har allerede tegnet eller fornyet deres medlemskab. Vi vil sige en stor tak for Jeres støtte. Det er af stor betydning. Nogle vil måske tænke: ”Jamen, hvad går pengene til?”. Af aktiviteterne kan bl.a. nævnes: -

-

Pasning og vedligeholdelse af Drøwten – herunder legepladsen. Pasning og vedligeholdelse af

-

-

-

-

byens springvand samt betaling af strøm hertil Vedligeholdelse, opsætning og nedtagning af byens juleudsmykning, betaling af strøm hertil. Pasning og beskæring af træerne langs indfaldsvejene Al anskaffelse, flagning og vedligeholdelse af flagalléen + det store byflag i Mindelunden Med-/ initiativtager til nye aktiviteter og projekter Medfinansiering og udgivelse af beboerbladet ”Løvel Netop Nu”. Og sidst men ikke mindst, går noget af kontingentet til storkebuketter.

Generalforsamling Den 23. februar afholder Løvel & Omegns Borgerforening generalforsamling i Løvelhallens Cafeteria. Vi vil gerne opfordre alle til at møde op til generalforsamlingen, hvis man gerne vil bevare det arbejde, LOBF gør i det daglige for Løvel. Det er meget vigtigt at der kommer nye til, med nye ideer og nye kræfter. (Fortsættes på side 31)

30


Måske er der noget helt bestemt du kan tænke dig at hjælpe med. Det kan være lige fra byfest, fastelavnsfest, Sct Hans aften til vedligeholdelse af Mindelunden, beskæring af træer langs indfaldsvejene osv - måske ligger du bare inde med nogle knaldgode idéer til arrangementer, forbedringer eller andet. Så deltag i foreningens generalforsamling i februar og meld ud, hvor du evt. kan hjælpe – eller kontakt foreningens sekretær. Fastelavnsfest Traditionen tro arrangerer Borgerforeningen Fastelavnsfest i Løvel Kultur- og Forsamlingshus. I år falder fastelavn den 6. marts og som sidste år har vi valgt at lave både et formiddags- og et eftermiddagsarrangement. Tilbagemeldinger fra sidste år viste, at det var en succes. Som sidst skal billetter købes på forhånd. I kan læse nærmere om fastelavnsfesten i annoncen, som findes andet steds i bladet.

lejlighed, er det Karen Østrup, som står for dette. Flagallé koster kr. 250, -. Ønsker man at leje flagstænger med flag og selv sætte dem op, kan det også lade sig gøre mod betaling af 5,- kr. pr. stk. Karen Østrup kan kontaktes på tlf. 6076 6449 Byen Kommunen har været ude med beskærersaksen så det igen er muligt at se vandet i Fårs Dam. Langs stien ved sportspladsen er der også blevet beskåret, savet og klippet, så der igen er plads til både fodgængere og barnevogne. Når vi kommer hen i april, skal vi igen selv ud at holde byen ren, nærmere om dette arrangement kommer senere via opslag og på lovel.dk På Borgerforeningens vegne Else Nielsen

Flagallé Vi har tidligere skrevet om flag, flagvogn og flagrør. Der arbejdes igen på at skaffe en del nye rør, så der kan etableres rør på flere gader og gamle rør kan skiftes ud. Har I behov for flagallé til en festlig

31


Nyt fra Friluftsliv Så starter Friluftsliv en ny sæson Vi skyder sæsonen i gang med spændende aktiviteter for hele familien. Kom og vær med 2. påskedag

den 25. april kl. 14-16 i Slugten Vi er i gang med at lave et spændende program for hele sæsonen, som omdeles i løbet af marts til alle børn på skolen.

Friluftsliv er også i gang med at projektere en Tarzanbane som skal bygges i Slugten i løbet af sæsonen. Det bliver spændende. Friluftsliv er en afdeling i LUIF. Vi mødes ca. hver anden tirsdag i sommerhalvåret. Vi er delt i to hold: HAKUNA er for børn i børnehaveklassen til 2. klasse. MATATA er for børn i 3. klasse og op. Vi laver forskellige spændende aktiviteter i naturen og på vores dejlige plads Slugten. Hilsen Os fra Friluftsliv

32


Latin-fitness i Løvel Siden 13/1-11 har der været ”Latin-fitness” hver torsdag kl. 19 -20 i den gamle møbelbutik på Tinggade. Det er Zumbainspireret dans til latinamerikanske rytmer og anden god musik med gang i.

øje med Løvels hjemmeside, her vil du kunne læse om alle de nye spændende tiltag. Vi takker for den store opbakning, vi har fået i Løvel siden opstarten med Zumba i september 2010. Det er fedt, når I støtter op om nye initiativer! Litha K. Thomsen og Sussi Hald

Vi er ca. 35 (kvindelige) medlemmer, som får god motion og bliver i højt humør. Som træner Lena Bay siger ”Det gør ikke noget, hvis man ikke kan trinnene, så holder I bare en lille fest for Jer selv!”. Lena er uddannet aerobicinstruktør og skal på Zumbakursus i slutningen af februar, og Litha og Sussi tager på Zumbakursus i marts. Først efter at være blevet Zumba-certifiseret, må vi kalde det Zumba igen. Vi har pr. 1/1-11 slået os sammen med ”Idræt for sjov” i et udvalg under LUIF, som vi kalder ”Gymnastik og Dans”. Det er planen, at vi vil kunne tilbyde Zumba også til børn, lave forskellige events, fx ”Zumba søndag”, noget til byfesten i Løvel og måske flere hold til efteråret. Så derfor; hold 33


Løvel Tømrer & snedkerfirma V/ Donny Henriksen Tinggade 33 Løvel 8830 Tjele Tlf. 40 91 91 56 Fax 86 69 96 55 Privat 86 69 96 56

Skylite

nye Vi montere de smarte skylite

- Hos os, lever vi af kvaliteten … Se vores nye hjemmeside!… www.snedkerKvalitet.dk

34


F

FYSIURGISK MASSAGE Del-Massage Hel Kropsmassage Velvære-massage

kr.150 kr.300 kr.350

Ansigt * Hånd * Afspænding Medlem af Landsforeningen Danske lægeeksaminerede Massører

Massør Ingelise Jensen Gillebakken 25 Løvel Tlf. 8669 9249 Mobil 2393 4247

35


36


Forening

Kontaktperson

Else Nielsen

8669 9016

Formand: Kasserer: Udlejning:

Benny Kristensen Dan Golke Benny Kristensen bennyogkaren@events.dk

8669 9056

Formand:

Camilla Olesen

8660 3324

Amatørscenen

Løvel Forsamlingshus www.loevelforsamlingshus.dk

Løvel og Omegns Borgerforening

8669 9056

camillaravnolesen@hotmail.com

Kasserer: Flagalle´

Else Nielsen Karen Østrup

2829 9016 6076 6449

Formand: Kasserer: Senior: Ungdom:

Kaj Fyllgraf Karsten Jensen Thomas Sterring Bjarne Thorbjørnsen

8662 6166 8662 5105

Formand:

Jens Henriksen dittejens@mail.dk

8669 9156

Løvel pensionistforening

Formand:

Karen Margrethe Stensvig

8669 9175

LRV

Formand: Kasserer:

Kaj Lorenzen Lotte Pedersen

86651240 29912503

Styregruppe:

Søren Busk Søren Lilholt Martin Bjerring Birgit Frandsen Karin Kastbjerg

8669 9294

Inge Jørgensen

8669 9281

Karin Slot

2231 3254

Løvel idrætsforening

Løvel petanqueklub

Team Løvel WWW.teamloevel.dk

Badminton

Løvel Linedancers

8669 9346 8665 1361 8669 0194

37


Forening

Kontaktperson

Løvel Friluftsliv - LUIF

Eva Levring / Martin Bjerring Begitte Geertsen Anne Mette Hansen Jytte Mortensen Per Thomsen Gerda Andersen

8669 9346 8669 9340 8669 9445 8669 9294 8669 9999 8669 9080

Løvel menighedsråd

Formand: Villy Bach Kirkeværge: Kirsten Nielsen

86699356 86699174

Løvel ”Fonden 2000” www.lovel.dk

Formand: Kasserer:

8669 9383

Sander Steffensen Søren Lilholt

Bogbussen på skolens P-plads Åbningstider:

Torsdag

15.40 - 16. 40

Bestilles bøger hjem via www.viborgbibliotekerne.dk eller www.bibliotek.dk så HUSK i notefeltet at skrive at bogen skal afhentes i Løvel, ellers står reserveringen og blomstre i Viborg.

38


HUSK! Deadline: Tirsdag Den 3. maj 2011 Bladet udkommer Uge 20

Løvel - Netop Nu : Beboerblad for Løvel og omegn

Oplag : 500 Bladudvalg : Charlotte Fristrup Næstegårdvænget 19 Løvel Tlf.: 86 69 96 60

Gerda Andersen Næstegårdvænget 7 Løvel Tlf: 86 69 90 80

Martin Bjerring Mosevænget 8 Løvel Tlf 86 69 93 46

charlotte.fristrup@jubii.dk

gerdaogbjoern@mail.tele.dk

Martin.bjerring@mail.dk

BLADUDVALGET GØR HERMED OPMÆRKSOM PÅ, AT ARTIKLERNE I BLADET IKKE NØDVENDIGVIS GENGIVER BLADUDVALGETS HOLDNING

39


EDC Ejendomsmægler Centret Statsautoriseret ejendomsmægler; MDE

Jette Tvede St. Sct. Peders Stræde 10, 8800 Viborg Tlf. 86 61 01 22 * Fax 86 61 02 55

Vores boligbutik i Viborg sælger mange boliger i bl.a. Løvel-området. Vi kan også finde den bolig, der passer til dig. Ring til os for at få tilsendt salgsopstillinger eller kig ind i vores hyggelige bolig butik. Med venlig bolighilsen

Jette Tvede

40

Løvel Netop Nu feb 2011  

Beboerblad for Løvel og omegn