Page 1

Løvel Netop Nu November 2017

30. årgang, nr. 4

Beboerblad for Løvel og omegn1


2


INDHOLD:

Nyt fra Løven ................................................ 4 Lokale politikere…………………………………………..7 Nyt fra LUIF ................................................... 8 Badminton i skolen ....................................... 9 Badminton .................................................. 10 Seniorfodbold ............................................. 11 Sødal Børnehus ........................................... 12 Floorball...................................................... 14 TEAM Løvel ................................................. 15 Løvel Borgerforening ................................... 16 Løvelfonden 2000........................................ 17 Løvel kirke................................................... 18 Petanque .................................................... 19 Løvel Seniorforening ................................... 21 Nyt fra Løvel Kultur- & Forsamlingshus ....... 22 Kontaktpersoner ......................................... 29

3


Nyt fra Løven Tak til jer alle for den store tilslutning til fællesspisning og banko Mine planer for de næste arrangementer ser således ud: ”Mens vi venter” - for børn i hallen den 24. december Fællesspisning i forsamlingshuset den 18. januar Ølsmagning - i februar LAN-party (computertræf og leg for børn og unge) i hallen – i marts Nærmere information kommer på Facebook og opslag hos købmanden. Løvekontoen: Løverne har bevilget: Borgerforeningen – 15000 kr til byflag og flagstænger Friluftsliv – 15000 kr til nye telte og diverse renoveringer Petanqueklubben – 10000 kr til isolering af klubhus Næste udlodning finder sted i september 2018. Villy Bach Bach@fibermail.dk

FYSIURGISK MASSAGE Del-Massage Hel Kropsmassage Velvære-massage

Ansigt * Hånd * Afspænding

Medlem af Landsforeningen Danske lægeeksaminerede Massører

4

kr.150 kr.300 kr.350

Massør Ingelise Jensen Gillebakken 25 Løvel Tlf. 8669 9249 Mobil 2393 4247


5


Juleaften 24. december

Leg i Løvel-hallen kl. 10.00 – 13.00 Ventetiden kan være lang juleaften…………………. Mød derfor op i Løvel-hallen. Her vil være Tarzanbane og forskellige boldspil, så kan du hygge dig med de andre børn i ventetiden op til juleaften. Der er voksne hjælpere i hallen, men er du under 6 år, skal du selv have en voksen med til at passe på dig. Der kan købes sodavand m.m. Der kan også købes kaffe og te til de voksne. På gensyn i Løvel-hallen Villy Bach – årets Løve

p.s. gratis adgang

6


Lokale politikere – også efter valget?

Peter Juhl, Det Konservative Folkeparti (C)

Løvel er repræsenteret i Viborg Kommunes byråd af to lokale politikere. Både Johannes Vesterby, der er formand for teknisk udvalg og valgt for Venstre og Peter Juhl, der er valgt for Konservative. Begge genopstiller og du har derfor mulighed for at sætte dit kryds ved en af dem den 21. november. ”Jeg tror det er væsentligt for en by som Løvel at være godt repræsenteret i byrådet, da beslutningerne påvirker hverdagen for alle borgerne i byen” starter Peter Juhl og Johannes konstaterer: ”Vi kommer til at se en øget interesse for bosætning i landsbyerne i de kommende år og det er allerede besluttet, at udvikling i landsbyer som Løvel får endnu mere fokus i den kommende byrådsperiode. Løvel har et særligt potentiale som oplands-by til Viborg og det er klart, at vi fortsat gerne vil være med ved bordet i dette arbejde”.

Johannes Vesterby, Venstre (V)

I de seneste år er der sket meget i Løvel med tilbygning på skolen og renovering af børnehaven, ligesom der er igangsat flere byggerier af både ejer og lejeboliger. Med kåringen som årets lokalområde, er der et rigtig fint afsæt for at gøre byen endnu mere populær for både de, som allerede bor her men også for nye tilflyttere. Begge er de enige om at samarbejdet i byrådet skal fortsætte efter valget, selvom de dog ikke er helt enige om hvor borgmesterkæden skal hænge. Således er opfordringen fra de to lokale politikere sendt videre om at stemme lokalt og stemme personligt. Du kan læse mere om de to på deres facebook og partiernes hjemmesider.

7


Nyt fra LUIF Den 3. oktober deltog LUIF på et borgermøde i Viborg om fremtidens idrætsfaciliteter, hvor vi kunne høre at der både i 2020 og 2021 var øremærket mindst 7 mio. kr. til fremtidssikring af halfaciliteterne i Viborg Kommune. Dog skulle den enkelte hal / Idrætsforening indsende en ansøgning med hvilke eventuelle ændringer man mente man vil kunne bruge nogle af pengene på. Fristen for denne 1. ansøgningsrunde var 23.10.17 - og på borgermødet blev det præciseret at flere haller skulle deles om pengene, og at man ikke ville få bevilget penge til noget som allerede fandtes i nabobyen. Dvs. at LUIF ikke kan søge om penge til f.eks. svømmehal da det findes både i Skals og Viborg. Med kort varsel har LUIF derfor, med baggrund i foreningens vision/formål, som er at samle unge og ældre til idrætslig og socialt samvær, og den lokale brugerundersøgelse som fandt sted i 2014, samt den i 2017 stigende efterspørgsel på hal-, møde- og lokalefaciliteter, indsendt en beskrivelse af ønsker og behov for udviklingen af Løvel Hallen, så vi fremadrettet også kan sikre rekruttering af nye medlemmer/ brugere af hallen, samt fastholdelse af de nuværende. 2. ansøgningsrunde for at kunne få del i pengene til fremtidssikring af halfaciliteterne - er 01.01.2018 og den sidste deadline for indsendelse af en færdig ansøgning inkl. budget og tegninger er den 01.03.2018. Sideløbende med at Hallerne kan søge om midler til en fremtidssikring, har Viborg

8

Idrætsråd, i uge 43, været rundt i alle Viborg Kommunes halfaciliteter, med henblik på en screening. Idrætsrådet havde derfor inviteret sig selv til møde vedr. Løvel Hallen, fredag den 27. oktober. På mødet screenede man faciliteterne enkeltvis, og vi, repræsentanter fra LUIF (Jesper, Karin og Kjeld), havde en god dialog omkring eventuelle forbedringsønsker og muligheder. Løvel Hallen er jo en af Viborg kommunes 3 skolehaller, så der blev bl.a. også snakket udnyttelse, nye tiltag, rengøring og mulige såvel som umulige ændringer, mens lokaliteterne blev besigtiget. Så I alle nok har set og mærket, er vi kommet til den tid på året hvor vinteren nærmer sig. Dette er ensbetydende med at nogle af LUIFs udendørs aktiviteter er lukket ned, og hvor de mange indendørs aktiviteter er gået i fuld gang. Det er med stor glæde, at vi i LUIF kan byde velkommen til kvinde floorball og børne badminton som nogle af de nye tiltag. Dette har medført at LUIF udvalgene har booket sig ind på hallen i alle ugens hverdage.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Jesper Taastrup Christensen Formand LUIF


Badminton i skolen Fredag den 3. november havde vi fået lov til at låne 4.b og 5.b på Sødalskolen afd. Løvel.

masse spil på banerne. Vi sluttede kl. 13.45 efter en god dag i hallen med en flok super energiske og engageret Vi startede kl. 7.45 med 4.b og her børn som alle havde fået et godt mødte en flok top motiverede børn indblik i badminton spillet. op i hallen. Med god hjælp fra badminton instruktøren fra DGI, Tak til Sødalskolen afd. Løvel for lån Kasper, blev børnene guidet igenaf børn Vil du se mere fra dagen så nem en masse badminton lege besøg vores Facebook og lidt badminton teori, blandt an- side, www.facebook.com/ det hvordan man holder rigtig på lovelbadminton ketsjeren. Kl 10.15 var det så 5.b der skulle i hallen og igennem det Har du lyst til at spille badminton er samme program som 4.b. Over mid- du velkommen til at kontakte Bjardag ke Poulsen på tlf. 42 12 77 28 eller mødtes begge klasser i hallen, hvor mail: jobp@privat.dk den stod på fælles træning og en

9


Vil du spille badminton? Kom til fjerbold og sjov i Løvel hallen I Løvel UIF badminton inviteres alle børn og unge til at spille badminton hver fredag i Løvel hallen. 0.- 4.klasse træner fra 16.00-17.00 og 5.- 9. klasse fra 17.00-18.00 Det er vores målsætning at give alle spillere nogle sjove oplevelser med badminton – både til træning og evt. stævner. Hos os er der plads til både dem, der vil spille for sjov og til dem, der gerne vil spille stævner/ turneringer. Kom og spil badminton sammen med os – vi giver garanti for sved på panden og sjov motion med fjerbold og ketsjer. Hvis ikke du har en ketsjer, kan du låne en af os og de to første gange er gratis, og vil du derefter fortsat spille, er kontingentet 400 kr. for en sæson eller kom og vær med for 25 kr. pr. gang. Vil du følge med i hvad vi laver til badminton så følg os på www.facebook.com/lovelbadminton Spørgsmål så kontakt Bjarke Poulsen på mail jobp@privat.dk eller tlf. 42 12 77 28 Vi glæder os til at se dig i hallenI Billede fra vores 2. træning

10


Seniorfodbolden i Tjele Vest Sport En lidt speciel sæson er afsluttet. Hvor vi i foråret spillede om oprykning til serie 1 i sidste runde, spillede vi d. 4 nov om at undgå nedrykning til serie 3. Heldigvis formåede drengene at slå Skals i sidste runde og vi er klar til en ny sæson i serie 2 næste år.

Også tak til Kaj og Ag for at have passet kiosken, fantastisk at kunne afslutte en træningsaften med lidt mad.

Også en stor tak til holdledere og hjælpetrænere for et rigtig godt stykke arbejde, det har ikke altid været nemt. Jeg kan fortælle at serie 4 har brugt over 50 forskelliVi har haft mange udfordringer mht til ska- ge spillere i efteråret. der, spillere der er startet på uddannelse og arbejde der har skulle passes. Skønt at være i en fodboldklub hvor temaVi står heldigvis i den heldige position at vi et ikke er afvikling men udvikling, jeg glæhar nogle rigtige dygtige ungdomsspillere der mig allerede vildt til næste sæson. som har formået og træde ind på den store scene før de egentlig var klar til det, og gå Pva Seniorudvalget fra ungdomsbold til serie 2 er en svær de- Jan talje, men de har knoklet på med krum hals og været en stor del af vores succes. Vi forventer en lidt nemmere sæson 2018, hvor flere af spillerne har fået lidt mere hår på brystet. Vi har forlænget med vores træner, Thomas Christoffersen til næste år, vores træningslejr i Spjald i Marts måned er også på plads. Vi har fået et damehold på benene, det glæder mig utrolig meget, der skal nu en gang være damefold i en rigtig fodboldklub. Hvor mange hold til næste år er ikke helt på plads, vi har haft 3 herrehold i år, serie 2, 4 og 5, og et veteranhold. Der har også været en stor fornøjelse og følge den opbakning der har været. Om vi har spillet ude el hjemme, har der altid været mange og støtte holdet.

11


Sødal Børnehus

Nyt fra køkkenet i Sødal Børnehus afd. Løvel

programmet. I september var vi heldige at vinde en tur til Randers Regnskov, hvor der i tiden op til Efter snart 2 år med madordningen blev arbejdet meget med dyr – her i Sødal Børnehus afd. Løvel kan jeg kreerede jeg bl.a. mariehøne og kun sige at det går rigtig godt. Herandre dyr, som blev spist med stor med også tak for den meget positivelbehag. ve feedback. Som kostfaglig eneansvarlig glæder jeg mig over at vi alle mærker en begejstring i det fælles måltid, og ser frem til fortsat at bidrage til at børn og personale kan samles om ”det gode måltid”, som jeg sammensætter ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger. En madordning giver børnene en vifte af mange gode, spændende og vigtige oplevelser. Med bl.a. nye smags indtryk og sanse oplevelser, og det at skabe ”den gode stemning” og ro omkring spisning, tale om maden – er også en gevinst. Jeg tager tit udgangspunkt i vores danske højtider og traditioner. Der ud over integrerer jeg i det daglige arbejde de særlige temaer/emner det pædagogiske personale har på 12


I forbindelse med Halloween, har vi fået græskarsuppe og hjemmebagte flutes. Til formiddagsmaden sneg der sig pludselig et spøgelsesbrød og et græskarhoved ind på bordet. Børnene syntes det var fantastisk og mega sjovt at spise et spøgelse. En formiddag bagte ”løverne” vores ældste børnehavebørn halloween og spøgelses figurer i lange baner til eftermiddagsmaden. Der blev rullet og stukket rigtig mange figurbrød ud den formiddag. Hilsen Vibeke – kostfaglig eneansvarlig

13


Løvel Lions (herrer) og Løvels Løvinder Der er fuld gang i floorball spillet i Løvel! Vi har netop også startet et kvindehold op fra bunden med god succes! Så er du kvinde og kunne tænke dig at prøve, spiller kvinderne hver onsdag kl. 20.00 til 21.30. Evt kig på “løvels løvinder” på facebook. Mændende spiller om torsdagen kl. 20.30 til 22.00 der kan du søge på facebook under Løvel Lions. Vi træner/spiller på HYGGEPLAN så ALLE kan være med! Har man skader eller andet bliver der taget hensyn til dette! Så kom og vær med! De 2 første gange er Gratis! Vi har alt udstyr så du skal kun bruge tøj og indendørs sko. Floorball er en holdsport i hockeyfamilien med 5 markspillere og en målmand på hvert hold. Man spiller med stave og plastikbold med huller på en indendørsbane med 50 cm høje bander. I 2009 startede LUIF floorball - Løvel Lions. Interessen var stor og i 2011 startede vi et samarbejde med Viborgs hold “Viborg Saints” og lavede et turneringshold med god succes men stoppede igen 2012 på grund af frafald. Efter dette har fokusset været på motion, hygge og sammenhold! Har dette vækket en lille interesse så er du velkommen til at kontakte Lions træner H.C. Hansen på tlf 22181757

14


TEAM LØVEL

Kalenderen siger efterår. Efteråret har meldt sin ankomst – temperaturen falder og dagene bliver kortere. I Team Løvel løber vi stadig tirsdage kl. 17.30 og lørdage kl. 8.00. Den mørke tid betyder, at det er vigtigt at finde sin refleksvest frem og få tjekket batterierne i pandelampen! Lørdag den 23. september havde klubben flyttet løbetræningen til Finderup øvelsesterræn – her havde vi en dejlig solskinsmorgen og -formiddag! Ib Lorenzen tog os sikkert igennem den første runde på feltbanen, herefter var der frit løb og ”leg” En sjov og anderledes løbe-lørdag! Det kunne vi bestemt godt gøre igen! Morgenen blev afsluttet på hyggeligste vis derude med morgenkaffe i dejligt solskin. Klubben afholder traditionen tro nisseløb for hele familien i år lørdag den 16. dec. Kl. 8.00. Husk nissehue – vi skal sprede lidt julestemning i Løvel og omegn den dag Der er en børnerute på ca. 2 km – og de øvrige løber ca. 5 km. Bagefter er der fælles morgenkaffe og hygge i hallens cafeteria. HUSK tilmelding til styregruppen senest den 10. dec.

i forbindelse med vores nytårskur – løb, kransekage og bobler! Du kan orientere dig om ovenstående arrangementer på klubbens hjemmeside www.teamloevel.dk Kom til fællestræning i Team Løvel Der er fællestræning hver lørdag kl. 8.00 og tirsdag kl. 17.30 - Der er plads til alle! Vi mødes ved Løvel Hallen og der løbes i følgende grupper. Motion hvor der løbes 6 til 8 km i passende tempo. Der løbes i tempogrupper fra 7:00 min/km til 5:30 min/km Kalender: 16. december nisseløb 02. januar 2018 nytårskur Du kan finde flere informationer på Team Løvels hjemmeside www.teamloevel.dk.

Walk and Run starter op tirsdag den 2. januar – skal løb og motion være dit nytårs fortsæt? SÅ KOM FRISK – tag naboen med!!! Der er information om Walk and Løbetræningen i Finderup øvelsesområde Run i hallens cafeteria lørdag den 30. dec.

15


Medlemstegning for 2018: Vi er begyndt at komme rundt med medlemstegning og vil i løbet af de sidste måneder af 2017 komme forbi alle huse i Løvel og omegn. Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt har lyst til at støtte op om vores forening. Vi vil den 20. februar 2018 afholde generalforsamling, hvor alle interesserede er velkommen. Indkaldelse hertil bliver udsendt, når vi nærmer os. Her kan du høre, hvad foreningen har arbejdet med i 2017, og måske kan du blive interesseret i træde ind i bestyrelsesarbejdet. Fastelavn: Sæt X i kalenderen den 11. februar 2018 for her afholder vi fastelavn. Vi vil slå katten af tønden, kåre årets kattekonger og dronninger, spise fastelavnsboller og ellers bare have en hyggelig dag sammen.

ning til filmen, og det er vi rigtig stolte over. Vi vil fremadrettet gerne have filmen vist noget mere f.eks. på de sociale medier mm., så vi kan vise hvilken dejlig by vi har.

Filmen er også lavet i en 1-minuts udgave som vi arbejder på at få ejendomsmæglere til at bruge. Juletræsfest: Søndag den 3. december 2017 holder vi juletræsfest for både børn og voksne i Hallen fra kl. 14.00.

Der vil traditionen tro være æbleskiver, gløgg, kaffe, te og saftevand til alle, samt mulighed for køb af sodavand og juice. Børnene kan lave en lille juledekoration, de kan få med hjem, og mon ikke både julemanden og hans kone kommer og underholder Film om Løvel: med musik og sange rundt om juleD. 5 oktober afholdt Løven fællesspis- træet. Måske har julemanden også en ning i forsamlingshuset og ville, til lille overraskelse med til de artige vores store glæde, gerne vise vores 3- børn J Herudover vil vinderen af fødminutters film omkring byen. Vi beselskonkurrencen 2017 blive udtruknyttede derfor lejligheden til at forket. tælle om overvejelserne bag og det store arbejde med at få filmen lavet, VI SES TIL JULETRÆSFEST I HALLEN! fra en idé om en film og til det endelige resultat. Det var en rigtig god aften, og vi fornemmer en god opbak-

16


Nyt fra Løvelfonden 2000 Vi var i Løvelfonden rundt og banke på Jeres døre søndag den 24. september for at forny medlemskaber og få nye medlemmer. Vi havde en god dag, og vi vil gerne takke mange gange for Jeres bidrag.

Den 3 december – 1 søndag i advent – tænder borgerforeningen lys i juletræet. Løvelfonden vil I den anledning stå med varme æbleskiver ved købmanden. Der kommer nærmere opslag om dette på skærmen ved købmanden.

Der var jo ikke mindre end 4 gavekort på højkant, hvis man fik betalt inden den 8. oktober. De heldige vindere af gavekort var: Gavekort til købmanden á 500 kr: Jens Jørgen Jensen, Mosevænget 12 Gavekort til Salon Morgenhår á 500 kr: Maggie H. Aagaard, Kløvermarken 11 Gavekort til FL massage á 500 kr: Peter Juul, Rødkløvervej 6 Gavekort til Søster Lagkage á 500 kr: Gunhild Bach, Tinggade 44

Gavekortene blev overrakt hos købmanden af formanden fredag den 27 oktober kl. 17. Jens Jensen kunne desværre ikke være tilstede. Der var indkommet 2 ansøgninger til løvelfonden pr. 1 oktober. Disse har vi stadig under behandling. Der er generalforsamling i Løvelfonden den 22. november kl. 19 i hallens mødelokale.

17


Løvel kirke På sporet af de gamle danske juletraditioner Sangaften i Løvel kirke 7. december kl. 19.00 Fællessang og foredrag: Juletræet er nok noget af det mest danske, man kan forestille sig, men i virkeligheden er det en skik, vi for 200 år siden har hentet i Tyskland. I det hele taget stammer mange af vores juleskikke fra middelalderen, mens andre rækker endnu længere tilbage til vikingetid, og andre igen har vi hentet i Romerriget. Jesper Hjerminds foredrag handler om vores mange juleskikke og traditioner, som netop er en skønsom blanding af både kristendom, hedenskab og overtro – og ikke alle er fra de gode gamle dage. Ganske mange er helt nye. Fortællingen illustreres med mange billeder.

Møder og andre aktiviteter Dato

Kl.

Arrangement

24/11

18.00

Fællesspisning i Arken. Jens Frydendal fortæller om jødisk humor

7/12

19.00

Sangaften i Løvel kirke

26/1

18.00

Fællesspisning i Arken: Tomas Bak Sørensen fortæller om sin rejse ud af en sekt

23/2

18.00

Fællesspisning i Arken; H.C. Fleng fortæller om de store vulkaner i det vestlige USA

Gudstjenester i Løvel kirke 19/11

9.30

3/12

10.30

17/12

10.30 Kirsten Felter

24/12

16.00

26/12

10.30

31/12

15.00

14/1

9.30

21/1

10.30

11/2

9.30

4/3

10.30 Kirsten Felter

11/3

9.30

18


Løvel Petanqueklub – siden sidst Hvad var det dog der skete i petanqueklubben i sommer? Jo læs nu blot videre, så ser du, at rigtig mange kampe er spillet både hjemme og ude. Mange fine placeringer er opnået.

november kl. 9.30, en udsættelse på ca. 2. måneder. Nu håber vi ikke, det bliver en dag med sne og slud :o)

Den 28. oktober markerede vi, at sommerens turneringer mm. slutteFinale i Viborg Cup: de. Vi spillede en kort petanque turvinder Løvel, Kristian, Birgit, Anette nering om formiddagen, hvorefter og Agner der serveredes varm middag. Dagen sluttede med amerikansk lotteri Finaler i Bistro Cup: og uddeling af præmier til dagens afviklet i august og september vindere. Hvem var så de heldige A finale - Løvel nr. 2 - Lilly, Poul vindere i lotteriet? selvfølgelig de Erik, Grethe og Conny. De øvrige 3 samme som altid. Tillykke til jer alLøvel hold blev nr. 4, 5 og 6 le :o) Alle fire Løvel hold havde placeret sig i A puljen Limfjordsturneringen – Ved stævnet den 27. august i Aalborg kvalifiTjele Mesterskabet - blev vunder af cerede Løvel holdet sig desværre Løvel holdet: Kristian, Leif, Birgit, ikke til deltagelse i landsmesterskaJørgen M., Edith, Jens, Jørgen A. og berne. Ærgerligt, kun ganske få Jytte. kugler manglede i, at det var lykkedes. Stævne på Mors – 10 deltog fra Lø- Stor tak til Løverne for 10.000 krovel - Anne Dorthe og Jørgen nr. 4 ner til hjælp til isolering af klubhuset, et kærkomment tilskud. Præmieoverrækkelsen i Bistro Cup og Tjele mesterskab foregik fredag Når vejret tillader det, er der stadig den 15. september i Møldrup. Et træning onsdag kl. 14.00 og lørdag festligt arrangement med spisning kl. 13.00. Alle er velkommen, også og dans. Alle hyggede sig. hvis du bare vil prøve et spil. Jens og Jytte Singlestævnet er flyttet til den 18. 19


20


Løvel & Omegns Seniorforening 27. nov. kl. 14.00: Hyggeeftermiddag. Foreningen serverer æbleskiver og gløg. 4. dec. kl. 14.00: Hyggeeftermiddag. 11. dec. kl. 12.00: Julefrokost på Løvelbro Bistro. Pris 180 kr. Ella Kjeldsen underholder med julemusik. Samkørsel fra Løvel Hallen kl. 11.45. Tilm. senest 7.dec./Gunnar 8669 9113/Inga 8669 9033. 8. jan. kl.14.00:

Hyggeeftermiddag.

15. jan. kl. 14.00: Hyggeeftermiddag. 22. jan. kl. 14.00: Generalforsamling. Foreningen er vært med kaffe og brød.

29. jan. kl. 14.00: Hyggeeftermiddag. 5. feb. kl. 14.00: Kaj Jensen fortæller og viser billeder fra en tur til Grækenland. Sted: Arken i Rødding . Alle er velkomne. Samkørsel fra Løvel Hallen kl. 13.45. 12. feb. kl. 14.00: Hyggeeftermidddag. 19.feb. kl. 14.00: Hyggeeftermiddag.

27. feb.

(Bemærk: Det er en tirsdag) Besøg i Hald Ege Regnskov. Pris: 40 kr + kaffe på hjemvejen. Samkørsel fra Løvel Hallen kl. 13.15. Tilmelding til bestyrelsen senest 20. februar. Alle er velkomne.

Hvor andet ikke er nævnt medbringer man selv kaffe og brød

21


Løvel Kultur- & Forsamlingshus Vi i bestyrelsen for Løvel Kultur- & Forsamlingshus takker mange gange Løvel’s store skolefest 2017 for tilskuddet til huset nye handikapvenlig indgang. nu mangler vi så bare at få lavet toiletterne om, men det kan ikke lade sig gøre uden byens opbakning, da huset ingen penge har, til så stort et projekt.

Medlemskab Løvel Kultur- & Forsamlingshus Så er tiden inde til at forny sit medlemskab, uden jeres opbakning og støtte til huset, er det svært at holde huset i en god stand og drive huset.

Kontingent for 2017/2018 Husstand: 250 kr. Enlig husstand: 125 kr. Pensionistpar: 125 kr. Enlig pensionist: 75 kr. Forening: 500 kr. Passiv: 75 kr.

22

Husk at påføre navn og adresse på girokortet. Betales inden den 1. november 2017 På forhånd tak for støtten Bestyrelsen Hvis jeres giro kort er blevet væk kan i også indbetale til vores konto som er 9261 2810128391 Husk at skrive kontingent og navn og adresse.


23


24


Støt nærmiljøet - handel lokalt Min KØBMAND LØVEL Bettina og Ronni

25


-

23 års erfaring og 17 ansatte Hjemmeservice Frit valgs ordning i Viborg Kommune

www.ester.dk

Morten Pedersen Jordkløvervej 7, Løvel 8830 Tjele Telefon: 86 69 90 55

Lokal håndværker udfører alt inden for Tømrer og Snedkerarbejde. Vi hjælper med at gøre dine tanker og drømme til virkelighed, når det gælder: nybyggeri, tilbygning, ombygning, reparation, nyt tag, vinduer, døre, køkken, trægulve mm.

Uforpligtende tilbud gives ring og hør nærmere!

26


27


Booking af Løvelhallens faciliteter Leje af hallen: Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk Booking af mødelokalet, cafeteriet i hallen og klubhuset : Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk

Slugten Løvel Slugten kan lejes til børnefødselsdage, overnatning m.m..

Bookning 26179346 Martin.Bjerring@gmail.com Bookning er først gældende ved modtaget lejekontrakt.

28


Forening

Kontaktperson

Else Nielsen

Amatørscenen

Løvel Forsamlingshus www.loevelforsamlingshus.dk

Løvel og Omegns Borgerforening

Formand: Kasserer: Udlejning:

Lars Olesen Dan Gohlke Dan Gohlke

Formand:

Pernille Nedertorp

6018 9030

Næstformand: Annie Søgaard Kasserer: Karina Fruergaard Flagalle´ : Karen Østrup

5094 5763 2184 2782 6076 6449

Formand:

Løvel idrætsforening

Løvel petanqueklub

2829 9016

21724704 5190 9231 5190 9231 dan-g@fibermail.dk

Henrik Hansen Jesper Taastrup Christensen Næstformand: Karin Kallestrup Kasserer: Henriette Hørup Senior: Jan Jakobsen Ungdom: Jan Jakobsen

2022 4589 2511 3111 2825 4203 2967 8820 2146 9965 2146 9965

Formand:

8669 9156

Jens Henriksen dittejens@mail.dk

Formand:

Løvel og omegns seniorforening

Gunnar Juul Kristensen 86699113 VeraogGunnar@fibermail.dk Kontaktperson: Inga Jacobsen IngaogAksel@fibermail.dk

Formand:

Torben Munk LRVSKALS.formand@gmail.com

Kasserer:

Gert Madsen LRVSKALS.kasserer@gmail.com

Styregruppe:

Martin Bjerring Birgit Frandsen Anders Thisted

2617 9346 2346 3828 2815 2599

Inge Jørgensen

20623419

LRV

Team Løvel WWW.teamloevel.dk

Badminton

29


Forening

Kontaktperson

Løvel Friluftsliv - LUIF

Martin Bjerring Anne Mette Hansen Knud Primdal Rie Hjort

Løvel menighedsråd

Formand: Lars Østergaard 8669 9058 Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen

2617 9346 2933 5181 2097 9091 2062 5288

Formand:

Klaus Høgh

LUIF Floorball, Løvel Lions.

Formand: Træner:

H C Hansen H C Hansen

LUIF støtteforening

Formand: Keld Berg Teltudlejning: Henning Klovborg Kasserer: Jan Skovgård Jakobsen jako@firma.tele.dk

2328 0538 2323 6401 2146 9965

Løvel Linedancers

Karin Slot

2231 3254

Løvel ”Fonden 2000” www.lovel.dk

30

2045 4202


HUSK! Deadline: Mandag den 31. januar 2018 Bladet udkommer Uge 7

Løvel Netop Nu Beboerblad for Løvel og omegn Oplag : 550 Bladudvalget takker mange gange Ingelise Jensen og Løvel Petanque for omdeling af Løvel Netop Nu. Charlotte Fristrup Næstegårdvænget 19 Løvel Tlf.: 3048 9660 charlotte.fristrup@jubii.dk

Gerda Andersen Næstegårdvænget 7 Løvel Tlf: 8669 9080

gerdaogbjoern@mail.tele.dk

Martin Bjerring Mosevænget 8 Løvel Tlf 2617 9346

Martin.Bjerring@gmail.com

BLADUDVALGET GØR HERMED OPMÆRKSOM PÅ, AT ARTIKLERNE I BLADET IKKE NØDVENDIGVIS GENGIVER BLADUDVALGETS HOLDNING

31


Køb dit juletræ på Enghavevej 27, 8830 Tjele Nordmannsgran fra kr. 50,Pyntegrønt fra kr. 15,-

Man må gerne selv fælde sit træ, hvis man har lyst til en tur i skoven. Tlf. 4049 2814 el. 2336 2150 32

Løvel Netop Nu November 2017  

Løvel Netop Nu November 2017 Beboerblad for Løvel og omegn

Løvel Netop Nu November 2017  

Løvel Netop Nu November 2017 Beboerblad for Løvel og omegn

Advertisement