Løvel Netop Nu

Page 1

Løvel Netop Nu Februar 2019

32. årgang, nr. 1

Beboerblad for Løvel og omegn1


2


INDHOLD: Lokalhistorisk nyt ............................................................... 4 Team Løvel......................................................................... 6 Der kommer GANG i Løvel ................................................. 7 Løvel borgerforening.......................................................... 8 Gymnastik for sjov ........................................................... 11 LUIF.................................................................................. 12 Løvel Seniorforening ........................................................ 13 Petanque ......................................................................... 14 Amatørscenen.................................................................. 15 Friluftsliv .......................................................................... 16 LAN-party......................................................................... 18 Løvel Netop Nu - omdeling ............................................... 19 Kontaktpersoner .............................................................. 24

FYSIURGISK MASSAGE Del-Massage Hel Kropsmassage Velvære-massage

Ansigt * Hånd * Afspænding

Medlem af Landsforeningen Danske lægeeksaminerede Massører

kr.150 kr.300 kr.350

Massør Ingelise Jensen Gillebakken 25 Løvel Tlf. 8669 9249 Mobil 2393 4247

3


Lokalhistorisk gammelt og nyt! Løvel under forandring! Tinggades og Gl. Røddingvejs kendte udtryk forandres drastisk i løbet af 2019 og 2020. Ja, hele området omkring ”Fars Dam” eller ”Fåes Dam”, for den sags skyld. Boligselskabet Viborg Amt har købt ejendommen med tilhørende jorde, der ligger på adressen Tinggade 26 (lig med Gl. Røddingvej 3) og vil der opføre 8 almene, fritliggende familieboliger. Den eksisterende ejendom, der er det moderniserede stuehus fra den tidligere store landbrugsejendom på stedet, ”Gåsekærgård”, må derfor lade livet. Det indsatte kort fra Viborg Stifts Folkeblad viser projektet. Det andet billede viser ejendommen i dag.

Forandringen er faktisk allerede begyndt. Landmålerens pæle er i jorden, boreprøver fra grundene er taget og ”Fars Dams” vegetation er blevet beskåret tillige med, at oprensning med maskinkraft, af dammens N-lige ende, er foretaget. De sidste to pinde er et projekt initieret af Borgerforeningen, som de samarbejder med Viborg Kommune om. Kommunens biologer har (desværre?) fundet en invasiv planteart (Japan pileurt) ved dammens S-lige ende. Den skal bekæmpes før oprensning der, kan finde sted. Der bliver også på anden vis sat fokus på det grønne område langs ”Fars dam”, mhp. at gøre området mere attraktivt. Og for god ordens skyld: De sjældne Mandarin- og Brudeænder, samt gråændernes forsvinden fra dammen har ikke noget med disse projekter at gøre, men skyldes andre årsager. ”Gåsekærgård” var tidligere en af Løvels mange fæste bondegårde under Sødal Hovedgård. På billedet ses den fra syd og Gl. Røddingvej. Dens jorde lå bl.a. hvor Mosevænget, Sødalskolen, Kornvænget, Hvidkløvervej, Rødkløvervej, Stenkløvervej samt de østlige dele af Kløvermarken ligger i dag. En af de tidligere ejere var Laurits og Mette Marie Kristensen. Laurits havde bl.a. en bror ved navn Kristian, som var landpost i Løvel. De fik to børn, Anders og Marie, som aldrig giftede sig. Som søskende drev de i en lang årrække gården sammen, indtil Tjele Kommune købte gården, minus de tofter der er tilbage i dag, og udstykkede jorden til førnævnte formål. De blev de sidste drev stedet som landbrug.

4


I starten boede også Mette Maries mor Kristiane i aftægt på gården, der var hendes fødehjem. Anders og Marie gik i daglig tale under netop disse navne med tilnavnet ”til Laurits”. Gården, som ses øverst til højre på det sort/hvide foto, blev nedrevet omkring 1980-81, og stuehuset efterfølgende købt af Evald og Agnete Nielsen fra Åstrup. De har moderniseret dette og bygget den tilhørende dobbeltgarage. Agnete flytter som konsekvens af projektets igangsættelse i en af boligselskabets nyopførte lejligheder på Kløvermarken. Gården til venstre er den tidligere ”Rokhøjgård”, ejet af Uffe Møller. Ejendommen i forgrunden er rømmet og nedrevet meget tidligere. Her boede tidligere en snedker. Anders ”til Laurits” brugte en overgang en udtjent længe herfra til sine grise og får. Stedet er blevet kaldt ”Hæly”. Hvorfor vides ikke! Nævnes skal også, at boligselskabet, i samme periode, tillige opfører 9 almennyttige lejligheder på jord købt af kommunen, beliggende mellem Mosevænget og Enkornvej, langs med Gl. Røddingvej. Også her er der taget jordprøver. Der kommer godt gang i Løvel i den kommende tid! Hvis nogen af læserne skulle have en særlig interesse i at læse om folk og livet på netop ”Gåsekærgård”, så kan det anbefales at kigge her: https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/loevelsogn/ og se nederst på siden. Her er livet på gården, dens mennesker, dyr og levemåde grundigt beskrevet af den gamle nabodreng fra købmandens og senere lokalhistoriker Ejvind Egede Sørensen.

Når dette læses har Lokalhistorisk arbejde i Løvel genoptaget arbejdet efter julepausen. Der er holdt to møder, henholdsvis den 21. januar og 11. februar. Næste møde er den 11. marts og alle der måtte have lyst til at deltage er meget velkommen. Vi holder møde i skolen, på mandage, kl. 19.00. Bare tag kontakt til undertegnede. Henning Mousten Nielsen Lokalhistorisk arbejde i Løvel – 4081 9016

5


TEAM LØVEL

Kom til fællestræning i Team Løvel Program 2018/2019 Lørdag kl. 8.00 Tirsdag kl. 17.30 Vi mødes ved Løvel Hallen og der løbes i følgende grupper. Walk and Run Startede den 8. januar med en rigtig god tilslutning og er nu i fuld gang med programmet med det mål at kunne løbe 6 km i slutningen af marts måned. Motion 5 i 7 5 km i 7:00 min/km Motion hvor der løbes 6 til 8 km i passende tempo. Der løbes ligeledes i tempogrupper med temposætter 7:00 min/km til 5:30 min/ km.

NYT NYT NYT…… Vi starter en gruppe med gang den 26. februar. Mødetidspunkt bliver samme tid som løb. Marie Thisted, Tove Alentoft, Lilly Jacobsen, Villy Bach og Villy Bitsch står klar til byde dig velkommen til en frisk gåtur - se mere næste side. Du kan finde flere informationer på Team Løvels hjemmeside www.teamloevel.dk.

- Der er plads til alle! 6

2. marts kl. 8.00 Morgenkaffe efter fælles træning 11. maj kl. 8.00 Løvspringstur i Undalslund skov 30. maj Team Løvel deltager i Kalkmineløbet Tilmelding den 1. december 2018 på kalkmineløbets hjemmeside. 5. juni kl 17.15 Lokaldysten 17.-18. aug 24 timersløb - Viborg


Første gang Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 17.30 ved Løvel hallen Gå dig glad i fællesskab med andre Få gang i benene og snakketøjet. Vær med i et nyt fællesskab, hvor der er fokus på det sociale i en aktiv sammenhæng, på et niveau hvor alle kan være med. Så tag naboen, veninden, manden, barnet, hunden med og gå jer glade med GANG i Løvel. Vi starter stille og roligt med en gåtur på 3 km. Efter gåturen samles vi i cafeteriet til en kort snak om de fremtidige ture. En gå-tur gør en forskel! Både fysisk og mentalt gør en gåtur en stor sundhedsmæssig forskel. Lad os hjælpes ad med at komme afsted sammen, så bliver det bare lidt sjovere. Gang i Løvel er en gruppe under Team Løvel - LUIF med fælles mødetidspunkter Lørdag kl. 8.00 og tirsdag kl. 17.30. ved hallen. Sociale arrangementer foregår i fællesskab.  MØD OP - DET BLIVER RIGTIG SJOVT 

GANG: Marie Thisted · Lilly Jacobsen · Tove Alentoft · Villy Bach · Villy Bitsch LØB: Birgit Frandsen · Martin Bjerring · Anders Thisted

TEAM LØVEL 7


Juletræsfest Tak til alle der deltog i vores juletræsarrangement. Fremmødet var lidt større end sidste år, og det var hyggeligt som altid. Vi fik kåret vinderne af den bedst udklædte julefamilie og vinderen af julequizzen. Herudover hyggede vi med juleklip, pebernødder og gaver til børnene.

hvad vi har lavet i foreningen i årets løb, komme med forslag til nye tiltag og bare få en snak om byens udvikling.

Ren By Da vi har nogle fantastiske borgere i byen som jævnligt samler affald på deres gåture i byen, har vi besluttet, at byen er så ren og fin, at vi igen i år ikke deltager i Ren By-arrangementet den 31. marts 2019. Tusind tak til dem for deres store indsats.

Tilskud til byudvikling Vi vil gerne takke Løvelfonden og Idrætsforeningen for tilskud til byudviklingen som gør, at vi nu er et skridt tættere på vores mål.

Fastelavn Vi gentager sidste års succes! Søndag den 3. marts 2019 holder vi årets fastelavnsfest i hallen, hvor vi slår katten af tønden og kårer årets kattekonger og Vi vil gerne takke Tina Olesen for at lave dronninger. Der vil igen i år være flotte dej til de lækre vafler vi fik, og Heidi Olsen præmier og sjove aktiviteter for både for at lave pebernøddedejen. store og små. Vi glæder os til at se jer.

Kontingent Mange har allerede tegnet eller fornyet medlemskab af Borgerforeningen for 2019. Vi takker alle, som har indbetalt kontingent. Det betyder nemlig, at Borgerforeningen har noget at arbejde med til gavn for alle i Løvel og omegn. Hvis du ikke har nået at få betalt, er det selvfølgelig stadig muligt at indbetale til Den Jyske Sparekasse, reg.nr. 9261, kontonr. 2810070342 eller via MobilePay 11658. Generalforsamling Tirsdag, den 19. februar kl. 19.00 afholder vi generalforsamling i hallens cafeteria. Her kan du høre meget mere om,

8

Mindelunden I starten af januar blev arbejdet afsluttet med ny stensætning omkring springvandet og pigstensbelægning rundt om flagstangen i Mindelunden. Når vejret tillader det, vil der blive sået græs. Fars Dam Den nordlige ende af Fars Dam er nu blevet renset op. Ud over en masse slam kom mange mærkelig ting op i dagens lys. Bl.a. en skraldespand, en tom skattekiste og nogle havestole. På grund af en invasiv plante, som Viborg Kommunes biologer fandt ved den sydlige ende af Fars Dam, må denne del ikke renses op, før planten er bekæmpet.


Borgerforeningen er i øjeblikket i dialog med Viborg Kommune om en områdefornyelse på de grønne arealer ved Fars Dam. Det er kommunens intension, at det skal påbegyndes i 2019.

Når Løvel Netop Nu udkommer, har der været afholdt endnu et møde med kommunen, hvor vi håber, mange idéer er kommet ned på papir og senere kan blive ført ud i livet til glæde og gavn for alle løvelborgere.

Hilsen Løvel og Omegns Borgerforening

9


Generalforsamling I Løvel og Omegns Borgerforening Afholdes tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.00 I Løvelhallens cafeteria Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til drøftelse skal være formanden i hænde senest fredag, den 15. februar 2019.

Bestyrelsen

Fastelavn i Løvelhallen

Søndag d. 3. marts 2019 kl. 14 Vi slår katten af tønden og kårer årets kattekonger og dronninger. Der vil også være kåringer for bedste udklædninger og andre sjove aktiviteter. Pris: voksne ikke medlem: voksne medlemmer: børn (3-12 år): børn t.o.m. 2 år:

Vi ses Løvel og Omegns Borgerforening

10

50,40,30,gråtis


GYMNASTIK FOR SJOV

AFSLUTNING GYMNASTIK FOR SJOV Så er det snart tid for vores sæson afslutning

LØRAG DEN 30. MARTS 2019 KL. 10.00 TIL CA. KL. 12.00 I LØVEL HALLEN vil vi gerne se alle vores ”unger” sammen med forældre, søskende, bedsteforældre, og hvem der ellers skulle have lyst til at se en flot opvisning af lidt af det, som vi har lavet i denne sæson. Bagefter slutter vi af med hygge i cafeteriet. Pris: kr. 20,- pr. person som betales ved indgangen i hallen (incl. kaffe, saft og kage) LUIF Gymnastik for sjov PS. Gymnastikbørnene skal møde i hallen kl. 9.30 i sorte/mørke bukser og den nye t-shirt

11


LUIF Generalforsamling Løvel Ungdom- og Idrætsforening holder generalforsamling lørdag den 23. marts kl. 10.00 i hallens cafeteria. Kom og hør formandens beretning, og hør om alle de spændende aktiviteter i vores idrætsforening. Dagsorden ift. vedtægterne. Idrætsforeningen byder på morgenbrød, og vi slutter ca. kl. 12 Med venlig hilsen

Jesper Christensen (25113111) Formand

12


Løvel & Omegns Seniorforening Forårsprogram: Hyggeeftermiddag hver mandag kl. 14.00 – hvis ikke andet er bekendtgjort. 11. februar: Vinterferie. 20. februar: (det er en onsdag) arrangeres der fællestur til Bentas Cafeteria i Højslev med foredrag af Niels Ole Frederiksen født i Horsens Tugthus og tidligere højskolelærer. Deltagerpris kr.200,- incl. morgenkaffe, middagsmad, musikunderholdning samt eftermiddagskaffe. Fælleskørsel fra Løvel Hallen kl. 8.30. Alle er velkomne. Tilmelding senest 11. februar Til Svend 5121 7292 el. Inga 8669 9033/2177 5902. 8. april kl.14.00: Sæsonafslutning på Løvelbro Bistro med sang og bankospil. (pris pr. plade 10 kr.) Tilmelding til ovenstående senest 1. april. Der arrangeres løvspringstur først i juni. Se næste nr. af LNN.

13


Løvel Petanqueklub – siden sidst På en dag, hvor et længe ønsket verdensskab til håndboldherrerne bliver fejret, er det svært at koncentrere sig om vores lille petanque klub.

Vores klubhus er nu isoleret, og dermed blevet et godt og lunt sted at være. Tak til alle de frivillige, som har brugt adskillige timer på opgaven.

Nå men vi er jo ganske godt tilfredse med vores fantastiske klub og ikke mindst, at vi kan spille petanque. Der sker ikke meget i vintermånederne, hvor kun de hårdføre møder op til træning.

Du er stadig velkommen til at besøge petanque banerne, det er helt gratis at prøve. Måske bliver du helt bidt af spillet. Tænk på at alle kan være med, det kræver ingen kondition, kun lysten til at kaste nogle kugler.

Vi eller rettere sagt petanqueklubben er fyldt 20 år, og det fejrer vi sammen med alle medlemmerne den 4. februar, med en god middag mm. Samme aften afholder vi vores generalforsamling.

14

Vi træner onsdag kl. 14.00 og søndag kl. 9.30 på banerne ved Løvel Hallen. Jens – Jytte


Amatørscenen Løvel Amatørscenen er i gang. Så er vi så småt gået i gang med at se på en revy til byfesten. Heldigvis har vi allerede fundet en del skuespiller, men går du rundt med en lille skuespiller i maven eller kender en der ville, så sig endelig til. Vi går nu i gang med at skrive teksterne og sangene. Hvis I ved noget som kunne være sjovt at få med i revyen, det kan være nationalt og meget gerne også lokalt så sig endelig til, det bliver revyen kun bedre af. Eller kunne du tænke dig at være med I en brainstorm og tekstgruppe hvor vi hjælper hinanden med at lave oplægget til teksterne og prøver dem af overfor hinanden. Det kan godt være lidt svært at sidde selv og “være sjov”, men når vi er sammen bliver 2 og 2 til 5. Jo flere skæve vinkler og sjove episode vi kan få på jo bedre bliver revyen. På vegne af Amatørscenen Gerda Andersen

Ordinær generalforsamling i Amatørscenen Løvel onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00 på Sødal Skolen, Løvel afd. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til debat skal være formanden i hænde senest 5 dage før. På bestyrelsens vegne Else Nielsen 15


Friluftsliv Friluftsliv er snart klar med sæson 2019 Friluftsliv holder fælles opstart for alle nye og "gamle" friluftsbørn og deres familier søndag den 7. april kl 10-12 i Slugten. Kom og vær med til en hyggelig formiddag i det fri med forskellige aktiviteter og bålhygge. Vi er i fuld gang med at planlægge en spændende sæson, som I kan høre mere om på opstartsdagen, samt se på vores hjemmeside www.friluftsliv.lovel.dk fra omkring påske. Holdene er: Mini Hakuna, 0.-1 klasse. Hakuna, 2.-3. klasse. Matata, 4. klasse og ældre.

16


17


18


Løvel Netop Nu - fremtidig omdeling Løvel Petanque har igennem lang tid uddelt Løvel Netop Nu i oplandet, det har vi i redaktionsgruppen været meget glade for og vil vil gerne sige dem mange tak for indsatsen. Da de har valgt at trække sig fra omdelingsposten er bladudvalget nødt til at finde andre udveje. Så fra næste nummer ( Maj nummeret), vil Løvel Netop Nu være at finde for Løvel opland hos Købmanden I Løvel, hvis ikke der findes en ny omdeler. Ingelise Jensen uddeler fortsat i Løvel by og tusind tak for det.

19


20


-

23 års erfaring og 17 ansatte Hjemmeservice Frit valgs ordning i Viborg Kommune

www.ester.dk

Morten Pedersen Jordkløvervej 7, Løvel 8830 Tjele Telefon: 86 69 90 55

Lokal håndværker udfører alt inden for Tømrer og Snedkerarbejde. Vi hjælper med at gøre dine tanker og drømme til virkelighed, når det gælder: nybyggeri, tilbygning, ombygning, reparation, nyt tag, vinduer, døre, køkken, trægulve mm.

Uforpligtende tilbud gives ring og hør nærmere!

21


22


Booking af Løvelhallens faciliteter Leje af hallen: Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk Booking af mødelokalet, cafeteriet i hallen og klubhuset : Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk

Slugten Løvel Slugten kan lejes til børnefødselsdage, overnatning m.m..

Bookning 26179346 Martin.Bjerring@gmail.com Bookning er først gældende ved modtaget lejekontrakt.

23


Forening

Kontaktperson

Else Nielsen

Amatørscenen

Løvel Forsamlingshus www.loevelforsamlingshus.dk

Løvel og Omegns Borgerforening

Løvel idrætsforening

2829 9016

Formand: Kasserer: Udlejning:

Lars Olesen Dan Gohlke Dan Gohlke

21724704 5190 9231 5190 9231 dan-g@fibermail.dk

Formand:

Pernille Nedertorp

6018 9030

Næstformand: Annie Søgaard Kasserer: Karina Fruergaard Flagalle´ : Karen Østrup

5094 5763 2184 2782 6076 6449

Formand: Næstformand: Kasserer: Senior: Ungdom:

Jesper Taastrup Christensen Bettina Brokholm Olesen Henriette Hørup Jan Jakobsen Jan Jakobsen

2511 3111

Formand:

Jens Henriksen dittejens@mail.dk

2335 8712

Kasserer:

Kristian Klausen

4218 4672

Formand:

Svend Holm 5121 7292 svend86676365@gmail.com

Løvel petanqueklub

2967 8820 2146 9965 2146 9965

Løvel og omegns seniorforening Kontaktperson: Inga Jacobsen IngaogAksel@fibermail.dk

8669 9033

Formand:

Torben Munk LRVSKALS.formand@gmail.com

Kasserer:

Gert Madsen LRVSKALS.kasserer@gmail.com

Styregruppe:

Martin Bjerring Birgit Frandsen Anders Thisted

2617 9346 2346 3828 2815 2599

Inge Jørgensen

20623419

LRV

Team Løvel WWW.teamloevel.dk

Badminton

24


Forening

Kontaktperson

Løvel Friluftsliv - LUIF

Anne Mette Hansen Knud Primdal Jane Tolstrup Bo Søgård Torben Gade Henriette Hørup

Løvel menighedsråd

Formand: Lars Østergaard 8669 9058 Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen

2933 5181 2097 9091 2532 4236 6110 3081 2165 4340 2967 8820

Formand:

Klaus Høgh

LUIF Floorball, Løvel Lions.

Formand: Træner:

H C Hansen H C Hansen

LUIF støtteforening

Formand: Keld Berg Teltudlejning: Henning Klovborg Kasserer: Jan Skovgård Jakobsen jako@firma.tele.dk

2328 0538 2323 6401 2146 9965

Løvel Linedancers

Karin Slot

2231 3254

Løvel ”Fonden 2000” www.lovel.dk

2045 4202

25


Løvel Netop Nu Beboerblad for Løvel og omegn Oplag : 550 Bladudvalget takker mange gange Ingelise Jensen for omdeling af Løvel Netop Nu.

Charlotte Fristrup Næstegårdvænget 19 Løvel Tlf.: 3048 9660 charlotte.fristrup@jubii.dk

Gerda Andersen Næstegårdvænget 7 Løvel Tlf: 8669 9080

gerdaogbjoern@mail.tele.dk

Martin Bjerring Mosevænget 8 Løvel Tlf 2617 9346

Martin.Bjerring@gmail.com

BLADUDVALGET GØR HERMED OPMÆRKSOM PÅ, AT ARTIKLERNE I BLADET IKKE NØDVENDIGVIS GENGIVER BLADUDVALGETS HOLDNING

26


Støt nærmiljøet - handel lokalt KØBMAND LØVEL

Bettina og Ronni

27


28