Løvel Netop Nu august 2019

Page 1

Løvel Netop Nu Aug 2019

32. årgang, nr. 3

Beboerblad for Løvel og omegn1


FYSIURGISK MASSAGE Del-Massage Hel Kropsmassage Velvære-massage

Ansigt * Hånd * Afspænding

Medlem af Landsforeningen Danske lægeeksaminerede Massører

2

kr.150 kr.300 kr.350

Massør Ingelise Jensen Gillebakken 25 Løvel Tlf. 8669 9249 Mobil 2393 4247


INDHOLD: Team Løvel......................................................................... 4 Sødal børnehus .................................................................. 5 Sødalskole.......................................................................... 7 Kagebord ........................................................................... 8 Badminton ......................................................................... 9 Friluftsliv .......................................................................... 10 Lokalhistorisk ................................................................... 11 Løvels grønne smede ....................................................... 14 Luif gymnastik for sjov ..................................................... 16 Løvel borgerforening........................................................ 17 Petanque ......................................................................... 18 Løvel Seniorforening ........................................................ 20 Nyt fra Løven ................................................................... 21 Stort hoppeland ............................................................... 22 LUIF.................................................................................. 23 Kontaktpersoner .............................................................. 29

Tilskud fra Løvekontoen Så er der igen mulighed for at søge tilskud fra Løvekontoen. Tilskud kan søges af alle fra Løvel og omegn til byforskønnelse og andre formål, der kommer borgerne i Løvel og omegn til gode. Ansøgninger skal afleveres senest den 22. september 2019 til: Gerda Andersen Årets Løve Mail: GerdaogBjoern@tele.mail.dk Mobil:. 2428 5243

3


TEAM LØVEL Team Løvel deltog for 15. gang i 24 timers løbet. Igen i år har Team Løvel deltaget i årets 24 timers løb. Arrangementet hed i år ”24 timer Viborg”. Arrangementet var ikke kun løb, men bød på flere nye aktiviteter samt musikunderholdning. Team Løvel stillede derfor også med to hold i år – nemlig et løbehold og et gå-hold. Begge hold formåede at holde stafetten kørende gennem hele arrangementet. Flot gået og løbet! Vejret var med os igen i år. I teltet var der lunt, og musikarenaen lå helt tæt på – så der var masser af mulighed for hygge og socialt samvær. Mange støtter op om arrangementet, og det har stor betydning for løbeklubben. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til vore sponsorer, som gør det muligt at deltage. Tak for lån af telt, tak for lån af borde. Tak til dem som stillede teltet op, tog det ned og fragtede det hjem igen. Også tak til dem, der kiggede forbi i teltet. Det er superhyggeligt, når tidligere løbere, familie, venner og bekendte kigger forbi.

4

I år var deltagerne klædt i superflotte Tshirts – sort med hvidt tryk. Telt, teltplads var tæt ved start- og mål området, og som tidligere år var fælles forplejning til aftensmad og morgenmad. Og nogen sørgede for boller, pølsehorn og kage, andre hjalp med praktiske gøremål. Så dejligt, når mange giver et nap med.

Sidst på formiddagen begyndte vi alle at pakke sammen. Det var hurtigt overstået. Den allersidste omgang blev løbet og til slut gået sammen, vores flotte sponsorbanner blev vist frem – og det er skønt at blive klappet i mål af de mange tilskuere! Vi fik selvfølgelig også ros af kommentatorparret, som fortalte, at det var 15 år Team Løvel deltog. For det har Jytte og Søren selvfølgelig styr på :-) Herefter kunne vi trætte og veltilfredse tage hjem og holde weekend! Arrangementer i efteråret er ikke planlagt i skrivende stund, men hold øje med hjemmesiden og vores Facebookside.


Sødal Børnehus afd. Løvel har været i Slugten i uge 25 Læreplanstemaet – Natur, Udeliv og Science har været i stor fokus de sidste par dage i Sødal Børnehus afd. Løvel. Alle børn og voksne har haft nogle spændende og lærerige dage i Slugten, som er en skøn oase i Løvel. Skoven er et skønt sted hvor der er mulighed for at udforske sanserne på alle måder. Både børnehavebørnene samt vuggestuebørnene er blevet motorisk udfordret på de stejle bakker og skråninger. Når man har små ben kan det være rigtig svært at komme op af bakken. Dyrelivet er fantastisk i skoven og vi har set en masse spændende dyr. Blandt andet har vi set en flot stålorm, to vand salemandere, regnorme, frøer, skovsnegle og ikke mindst tusindvis af bænkebidere. Sødal Børnehus har nogle virkelig seje børn som elsker at finde dyr i skoven. Vi har kigget under

træstammer og andre tunge ting hvor dyrene gemmer sig. Vi har snakket meget om dyrene, hvad de spiser, om de er farlige og hvor de lever henne. I løbet af de 4 dage vi har været i sko-

5


ven, har vejret været meget svingende, lige fra regnvejr til solskin. Og vi har erfaret at dyrene kommer mere frem i regnvejret.

Vi ser skoven/naturen som et pædagogisk læreringsmiljø hvor børnene både på egen hånd og sammen med en voksen kan undersøge og udfordre. Vi støtter og guider børnene i at turde øve sig igen og igen, så børnene kan Svævebanen er også blevet brugt flit- opbygge en grundlæggende tillid til tigt. Rigtig mange børn har overvundet deres egne evner og ideer. deres frygt og prøvet den enten sammen med en ven eller en voksen. Og vi Uderummet giver plads til sansning, kan se at mange også har øvet sig i bevægelse, fantasi og ikke mindst kreselv at hoppe op på svævebanen uden ativitet. I løbet af de 4 dage har vi oplehjælp fra en voksen - det er altså mega vet glade og ivrige børn som har hygsejt. get sig og nydt at være i skoven. Vi glæder os allerede til næste gang.

6


7


8


9


Friluftsliv

Så er Friluftsliv i gang efter sommerferien, med en rigtig mange gode aktiviteter. Vi har 2 hold, som består af børn fra 0-2 klasse på holdet "Hakuna", og med børn fra 3-9 klasse på holdet "Matata". Vi vil rigtig gerne se flere børn til Friluftsliv, så hvis i kender nogen som kunne være interesseret, så prik endelig til dem. I kan finde programmet på vores Facebook side "Friluftsliv Løvel"

10


Lokalhistorisk nyt og gammelt! De gamle gårde i Løvel.

Store forandringer i bybilledet i Løvel. I 1824 lå ca. 20 gårde i Løvel tæt hele vejen rundt om bygaden (nuværende Tinggade) og gadekæret (Fåers dam). De var alle fæstegårde under Sødal Gods, men alle gårdene købte sig fri i 1824 for 324 Rd pr. stk.

Gåsekærgård lå på hjørnet af Tinggade og Gl. Røddingvej.

De sidste ejere af Gåsekærgård, der drev landbrug på gården var søskendeparret Marie og Anders Kristensen. Anders havde overtaget gården i 1962 efter sine forældre og han drev den sammen med sin søster Marie indtil 1985. Et par brande og almindelig udvidelse af Gården blev drevet på gammeldags facon, bedriften gjorde, at flere af gårdene i de både da Laurits og Mette Marie havde næste 100 år flyttede lidt udenfor byen, den, men også da Marie og Anders drev men så sent som i 1960 lå der stadig 10 driftige gårde langs med Tinggade i Løvel. den, der var ikke lavet meget om i de sidDe blev alle drevet som familiebrug, men ste 100 år. udviklingen gik stærk og i dag er der ikke Marie og Anders hed aldrig andet i folkemange tilbage. De fleste har solgt jorden munde end ”Marie og Anders til Laurits”. fra og mange af bygninger er forsvundet. Gården lå ved byens gadekær ”Fåers dam” og det man i gamle dage kaldte Toften. Det var førhen et samlingspunkt i Nu sker der store forandringer med 2 af Løvel. Det var her tivoli stillede op, når de rigtig gamle gårde. Det er Gåsekærde kom til byen, og det var her der blev gård, hvor stuehuset snart bliver revet ned til fordel for boliger og sidst i juni må- holdt ”bymøder”, og meget andet. ned brændte udbygningerne til den ældste gård i Løvel, Søndergård.

I Gåsekærgård. Gårdmand Anders Pedersen (Lassen) 18491928 sammen med karlen Laurits Kristensen (senere ejer).

Gåsekærgård og Rokhøjgård t.v. I ”Fåers dam” i forgrunden var der et leben af ænder og gæs, deraf måske navnet ”Gåsekærgård”?

11


Fra 1849 til 1970 var Løvel en stor valgkreds (Løvelkredsen – Viborg Amts 5. kreds, se Mindelunden, red.) og når der i gamle dage var valg, kom folk var nær og fjern for at deltage i valget, og hestene blev opstaldet på Gåsekærgård og de andre gårde, og de mange tilrejsende fik (købte, red.) forplejning af både vådt og tørt. Det gav travle, men nok også lystige dage på gårdene og i byen.

men der er udstykket en del derfra. Gården har de sidste mange år været drevet som andefarm af Ole Vorre. I juni 2019 brændte de gamle bygninger, kun stuehuset fra 1940 og et nyere garageanlæg var uberørt af branden.

Søndergård er den ældste gård i Løvel. Den kan dokumenteres tilbage til 1688, hvor enken Kirstine Nielsdatter var enefæster på gården. Til hjælp havde hun nok en søn og svigersøn, for i 1690 ses de to som fæstere på gården, med hver en halvdel. Gården bliver hele tiden nævnt som Søndergård i Løvel, og alle fæstere eller ejere er i eftertiden altid blevet kaldt eller døbt Søndergård. Det har været tilfældet helt op til 1911, hvor den sidste Søndergård, nemlig Jens Sørensen Søndergård solgte gården til Ole Olsen. Søndergård har på et tidspunkt været byens største gård, Jens Sørensen Søndergård med drengen Kristian

12

Søndergård i Løvel 1949


Ovenstående er et uddrag fra sidste nummer af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forenings blad ”Tjele på Tværs”. Det er skrevet af en i Holstebro bosiddende tidligere landmandsdatter fra Jordemodervej 1, Jonna Bach.

2019 på mødet i skolen den 9. september, kl. 19.00. Er du interesseret i at deltage eller har du noget materiale som måske kunne være interessant for os og mange andre, så tag venligt kontakt til undertegnede.

Hun og flere andre i Løvels Lokalhistoriske gruppe kan snart lægge sidste hånd på en Henning Mousten Nielsen nøje beskrivelse af mange af de gamle går- Næstegårdvænget 13 de i Løvel By. Når klar, vil oplysningerne E-mail: henningmn@mail.tele.dk kunne findes under Løvelstof på Lokalarkivets hjemmeside i Ørum. Mobil nr. 4081 9016. Apropos Lokalhistorisk Arbejde i Løvel, så tager gruppen hul på efterårssæsonen

13


Nyt fra LIDT OM DE GRØNNE SMEDE OG OPGAVER Vi er p.t. 14, der som hovedregel mødes hver anden mandag, året igenDet er nok gået op for de fleste, at nem undtaget vinter månederne, hvis Løvel har en flok lokalpatriotiske seni- vi kan. Er det regnvejr så bliver det orer af begge køn, der af og til, iført måske en anden dag – det aftaler vi gul/grønne veste med ovenstående selv og indbyrdes – også hvis der er rygmærke, mødes og indtager bybille- en ekstra opgave ind imellem. Vi laver det. Det er byens Grønne Smede, et det vi beslutter os for og har du lyst til frivilligt arbejdende udvalg under Bor- at være med, så er der også plads til gerforeningen, der forsøger at gøre dig. Vi gør det for det sociale samen positiv forskel mht. renholdelse, værs, den fælles interesses og Løvels klipning og pleje af nogle af byens skyld. Sådan er det! grønne områder. ROS TIL MANGE AF BYENS BORGERE Som navnet antyder er vores indsats rettet mod primært de grønne områ- De Grønne Smede vil gerne rose de der og da vores udgangspunkt er i mange lodsejere og lejere, som efterhuset på Tinggade, der tidligere rum- hånden også er med til at gøre en mede både landsbysmed og senest positiv forskel på byens udseende og cykelsmed, blev dette navn besluttet. fremtoning. Vi prøver at gøre det vi Vi smeder (former, opbygger, formagter for at vore indfaldsveje, vejener) simpelthen nogle af vores grøn- træer, plæner, Mindelund, vejgrøfter ne områder ved indfaldsveje og Min- og rabatter m.m. skal fremstå passet delund m.m., til en skønnere oplevel- og plejet. Nogle morgenfriske damer se end hvis det fik lov at passe sig selv bukker sig også efter skrald og dåser og ligge delvis urørt hen. Der gør vi og skaffer det af vejen tre dage om efter aftale med Viborg Kommune, ugen. Det ses og bemærkes af både der også stadig har opgaver og pligter lokale, gæster og gennemrejsende. Vi i byen. Vi laver ”prikkerne over i’et” – har en pænere by end før, og her det som kommunens folk ikke skal/ kommer alle jer, der også bukker sig må/har tid til osv., og lidt oftere, kan efter skrald eller undlader at smide man sige. skrald og andet affald hvor det ikke

14


hører til, klipper, plejer og passer jeres hus, hæk, bede og fortov m.m., ind i billedet. I skal have stor ros og tak fordi I tager ansvar og bidrager til en pænere by. Vi synes det langsomt spreder sig i den rigtige retning og bemærker også, at mange hjælper til med klipning, buskrydning m.m. og her også tager lidt af naboens område – alt sammen et skub i den rigtige retning. Der er dog stadig plads til forbedring nogle steder – renholdelse (ukrudsbekæmpelse, fjernelse heraf og glatførebekæmpelse) af bede uden for hækken samt fortove til og med fortovskant er også den enkelte lodsejers ansvar – året rundt. Lejere har oftest lodsejers ansvar!

selvfølgelig rettet mod dem der ikke kan finde ud af det. Det er nok ikke de firbenede der alene er problemet, så det er de tobenede, både børn og voksne, der går tur med hunden, der har og skal påtage sig deres ansvar. Der er rigtig mange hundeejere der altid lever op til deres ansvar. Tak til dem, men de går nu alle rundt og bliver skulet ondt til og bliver mistænkt for ikke at være ansvarlige hundeejere. Det må i godt tage med hinanden – hundeejer til hundeejer, og ja, man kan godt se på lorten om det er fra en stor eller lille hund. Men der er sådan set ingen undskyldninger, hverken mørke, sne, barn, stor eller lille hund eller andet kan bruges. Tag poser med og brug dem og skraldespanden.

AFFALD = MILJØ = ALLES ANSVAR

Det er slet ikke ”IN” at smide sit affald (cigaretskod, -pakker, papir, dåser eller andet i naturen. Brug skraldespanden eller endnu bedre, tag det med dig hjem og sortér det som det skal. Det er for den sags skyld heller ikke ”IN”, at vi skal døje med de mange hundelorte, der stadig efterlades hvor de ikke hører hjemme. Kritikken og opfordringen er

De fleste ved godt hvad deres ansvar er – og vi har alle et ansvar der skal løftes. Vi håber, vi ved fælles hjælp kan holde Løvel endnu pænere i fremtiden og det gør os alle gladere hvis det ikke ligner forfald.

15


16


Byfest Vi vil gerne sige en stor tak til festudvalget for en rigtig god byfest, og også en stor tak til alle dem som har hjulpet og taget en vagt i løbet af byfesten, uden jeres hjælp ville det ikke kunne lade sig gøre.

Skt. Hans Traditionen tro afholdt vi Skt. Hans i Slugten med grillpølser, båltale, hekseafbrænding, snobrød, kaffe og kage. Der var flot fremmøde, og vi hyggede os alle sammen i det gode vejr. En stor tak skal lyde til SFO'en for den flotte heks, tak til Hans Ole for bålet samt tak til Mette Nielsen for den fine båltale.

Fars Dam Vi er stadig i dialog med kommunen vedrørende områdefornyelsen ved Fars Dam og afventer et oplæg, som de er ved at få lavet ved en landskabs -arkitekt.

fra Løvelfonden og Løvekontoen, ligesom der bliver arbejdet på at få renoveret de gamle julestjerner, som kan sættes på lysmasterne.

Løvels Løve Borgerforeningen vil gerne byde den Julebelysning nye løve, Gerda Andersen, velkomVi er godt i gang med at opgradere men. byens julebelysning. I første omgang får vi monteret nye stik på lysmasterne på Gl. Ålborgvej og Søndergade for de tilskud, vi har fået tilsagn om

17


Løvel Petanqueklub – siden sidst Ja, hvad er der sket siden sidst i petanque? Bistro Cup - her ser det ud til at tre puljer fra Løvel har placeret sig til finalen. Finale kampene spilles i perioden fra den 2. september til den 12. september.

Lørdag den 15. juni blev single stævnet for klubbens damer og herrer afviklet, resultaterne bekendtgøres senere ved overrækkelse af pokaler.

Lørdag den 13. juli afholdtes sommerstævne, desværre var tilslutningen ikke så stor som de foregående år, men heldigvis blev det alligevel en vellykket dag med fine placeringer til Herreholdet i Limfjordsturneringer Løvel spillerne. skal spille i Aalborg om at deltage i Hans Peter Christensen og Jørgen landsmesterskabet, som i år afholdes Kjærgaard, Lindum besatte 1. pladsen. på Sjælland. Held og lykke til jer alle Edith og Jens nr. 2, Jytte og Jørgen nr. fire. 3, Birgit og Jørgen nr. 5 og Aase og Elly nr. 6. Onsdag den 12. juni afholdtes Petan- Det må vi da være ganske godt tilfreds que for Ældresagen. Det blev en rigtig med. fin dag med 22 deltagende hold fra henholdsvis Lindum, Vammen, Ham- Klubmesterskaberne i double er ved mershøj og Løvel. at være afgjort, der mangler kun nogGodt vejr og en god stemning. le få kampe, inden der kan kåres en Karen Bundgaard og Tage V. Nielsen klubmester. Lindum løb af med førstepladsen Nr. 2 Jytte og Jørgen, nr. 4 Birgit og Jens og Jytte Jørgen, nr. 5 Grethe og Conny, nr. 6 Poul Erik og Kristian, nr. 7 Anette og Annette, nr.10 Vita og Poul alle sammen fra Løvel, 6 placeringer af de 10 første, godt gået.

18


19


Løvel & Omegns Seniorforening Efterårsprogram 2019. Mandag 9.sept. Vi starter med hyggeeftermiddag og spil. Mandag 16.sept. Efterårstur til TV Midt Vest. Afgang med bus fra Løvel Hallen kl. 12.00. – Hjemkomst ca. kl. 17.30. Deltagerpris 100 kr. - Alle er velkomne – også ikke medlemmer. Tilmelding senest 9. sept. - (eller så længe der er plads i bussen) til Svend 5121 7292 eller Inga 8669 9033/2177 5902. Mand. 23. og 30. sept. Hyggeeftermiddag. Mand. 7. okt. Fortællekvinden Jytte Lauritzen kommer. Pris 30 kr. Mand. 14. okt. Efterårsferie. 21. og 28.okt. samt 4.nov. Hyggeeftermiddag. 11. nov. kl. 14.00. Alma Bjerregaard fortæller om oplevelser og eventyr. Sted Arken i Rødding. Pris: 30 kr. - Samkørsel fra Løvel Hallen 13.45. Medbrig selv kaffe og brød. 18. og 25. nov. Hyggeeftermiddage. Hvor andet ikke er nævnt, er møderne kl.14.00 i det lille mødelokale ved Løvel Hallen, og man medbringer selv kaffe og brød.

20


Nyt fra Løven Kære alle Jeg vil starte med at sige tak til Sander Steffensen, den afgående Løve, for dit arbejde med at samle Løvelborgere i det forgangne år. Også tak for udnævnelsen, den havde jeg ikke set komme.. Men jeg skal gøre mit bedste og beder nu om hjælp fra jer alle. Jeg får virkelig brug hjælpen, hvis mine tiltag skal komme op og stå. Tak til alle jer, der allerede til byfesten sagde, at I gerne ville hjælpe; I må gerne melde jer under fanerne nu J

Min mailadresse er: gerdaogbjoern@mail.tele.dk og mit telefonnummer er: 2428 5243 Her er et foreløbigt program for, hvad jeg har nået at kunne sætte datoer på for denne omgang. Det er vigtigt for mig at bringe folk sammen på kryds og på tværs, så derfor har jeg kigget på, hvad der har bragt Løvelbeboere sammen. Mine forslag er lige nu:

Arrangement

Dato

Tidspunkt

LøveBanko

3.11.19

kl.18-21

Fællesspisning

21.11.19

kl.18-21

LAN & leg

22-23.11.19

Fællesspisning

23.1.20

LAN & leg

21-22.2.20

Derudover bliver der, hvis jeg får hjælp, noget Leg i hallen den 24.12. kl.10-13. Jeg deltager også i kagesmagning i Forsamlingshuset. Er der overskud til mere, modtager jeg gerne forslag. Dette er, hvad jeg har (nogenlunde) styr på

Kl.18-21

lige nu af datoer. Resten bliver nu op til jer. SÅ – er der nogen, der har lyst til at hjælpe mig med disse arrangementer? Det bliver nødvendigt at løfte i flok, og det ved jeg heldigvis at vi i Løvel er gode til.

21


Stort hoppeland i Løvel Hallen i efterårsferien

Torsdag og fredag den 17.-18. oktober Begge dage fra klokken 10-16 Vi fylder hallen med en masse hoppeborge og sjov for børn i alderen 0-14 år Prisen for en hel dag. Børn 40 kr. Voksne 25 kr. Der vil også være en café hvor man kan købe forfriskninger

22


Nyt fra LUIF Sommeren går på held og det betyder, at vinterens aktiviteter så småt starter op, og igen i denne sæson, er der et stort udvalg af idrætsgrene at vælge mellem bl.a. takket være en hel masse frivilligt arbejde – Tak til Jer alle for det store arbejde I gør, for at vi kan have en velfungerende Idrætsforening. Som noget nyt har LUIF netop indgået et samarbejde med IT systemet Conventus. Det betyder, at man fremover skal tilmelde sig og betale online til vores forskellige hold. Tilmelding og betaling foregår via vores nye hjemmeside www.luif.minisite.dk. Man kan få mere at vide om den online tilmelding hos en af trænerne i klubben eller ved at kontakte LUIF’s bestyrelse. På vegne af LUIF bestyrelse.

23


24


-

23 års erfaring og 17 ansatte Hjemmeservice Frit valgs ordning i Viborg Kommune

www.ester.dk

Morten Pedersen Jordkløvervej 7, Løvel 8830 Tjele Telefon: 86 69 90 55

Lokal håndværker udfører alt inden for Tømrer og Snedkerarbejde. Vi hjælper med at gøre dine tanker og drømme til virkelighed, når det gælder: nybyggeri, tilbygning, ombygning, reparation, nyt tag, vinduer, døre, køkken, trægulve mm.

Uforpligtende tilbud gives ring og hør nærmere!

25


26


Booking af Løvelhallens faciliteter Leje af hallen: Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk Booking af mødelokalet, cafeteriet i hallen og klubhuset : Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk

Slugten kan lejes til børnefødselsdage, overnatning m.m.

Bookning

Torben Gade / Bo Søgaard Friluftsliv.i.Lovel@gmail.com Bookning er først gældende ved modtaget lejekontrakt.

27


Støt nærmiljøet - handel lokalt KØBMAND LØVEL

Bettina og Ronni

28


Forening

Kontaktperson

Else Nielsen

Amatørscenen

Løvel Forsamlingshus www.loevelforsamlingshus.dk

Løvel og Omegns Borgerforening

Løvel idrætsforening

Formand: Kasserer: Udlejning:

Lars Olesen Dan Gohlke Dan Gohlke

Formand:

Kaj Kristensen

2829 9016

21724704 5190 9231 5190 9231 dan-g@fibermail.dk

Næstformand: Kjeld Berg Jacobsen Kasserer: Jannie Jensen Flagalle´ : Karen Østrup

2663 9531 2328 0538 2087 7309 6076 6449

Formand: Næstformand: Kasserer: Senior: Ungdom:

Jesper Taastrup Christensen Bettina Brokholm Olesen Henriette Hørup Jan Jakobsen Jan Jakobsen

2511 3111

Formand:

Jens Henriksen dittejens@mail.dk

2335 8712

Kasserer:

Kristian Klausen

4218 4672

Formand:

Svend Holm 5121 7292 svend86676365@gmail.com

Løvel petanqueklub

2967 8820 2146 9965 2146 9965

Løvel og omegns seniorforening Kontaktperson: Inga Jacobsen IngaogAksel@fibermail.dk

8669 9033

Formand:

Torben Munk LRVSKALS.formand@gmail.com

Kasserer:

Gert Madsen LRVSKALS.kasserer@gmail.com

Styregruppe:

Martin Bjerring Birgit Frandsen Anders Thisted

2617 9346 2346 3828 2815 2599

Inge Jørgensen

20623419

LRV

Team Løvel WWW.teamloevel.dk

Badminton

29


Forening

Kontaktperson

Løvel Friluftsliv - LUIF

Knud Primdal Bo Søgård Torben Gade Henriette Hørup Cindie Thomsen

Løvel menighedsråd

Formand: Lars Østergaard 8669 9058 Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen Formand:

Klaus Høgh

LUIF Floorball, Løvel Lions.

Formand: Træner:

H C Hansen H C Hansen

LUIF støtteforening

Formand: Keld Berg Teltudlejning: Henning Klovborg Kasserer: Jan Skovgård Jakobsen jako@firma.tele.dk

Løvel ”Fonden 2000” www.lovel.dk

30

2097 9091 6110 3081 2165 4340 2967 8820 4124 3888

2045 4202

2328 0538 2323 6401 2146 9965


Løvel Netop Nu Beboerblad for Løvel og omegn Oplag : 550 Bladudvalget takker mange gange Ingelise Jensen for omdeling af Løvel Netop Nu. Charlotte Fristrup Næstegårdvænget 19 Løvel Tlf.: 3048 9660 charlotte.fristrup@jubii.dk

Gerda Andersen Næstegårdvænget 7 Løvel Tlf: 8669 9080

gerdaogbjoern@mail.tele.dk

Martin Bjerring Mosevænget 8 Løvel Tlf 2617 9346

Martin.Bjerring@gmail.com

BLADUDVALGET GØR HERMED OPMÆRKSOM PÅ, AT ARTIKLERNE I BLADET IKKE NØDVENDIGVIS GENGIVER BLADUDVALGETS HOLDNING

31


32