Page 1

Raport z badania zaludnienia Austrii

Klaudia Mleczko kl. ID


AUSTRIA W tym rozdziale zostaną podane dane dotyczące zaludnienia Austrii, które zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org


CAŁKOWITE ZALUDNIENIE AUSTRII Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

Wykres 1 Całkowite zaludnienie Austrii w tysiącach

W badanym okresie początkowo liczba ludności wzrasta lecz potem normuje się i zostaje na mniej więcej równym poziomie. W 2050 roku liczba ludności powinna wynosić 8300.


PROCENTOWY UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN W ZALUDNIENIU AUSTRII Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres skumulowany kolumnowy.

Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Austrii

W badanym okresie procent mężczyzn nie przekracza 45 %.


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Austrii Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono wykres skumulowany kolumnowy.

Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Austrii

Całkowity udział mieszkańców wsi w zaludnieniu Polski nigdy nie przekracza 30%


SPIS WYKRESÓW Wykres 1 Całkowite zaludnienie Austrii w tysiącach.........................................................3 Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Austrii...................4 Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Austrii........5


SPIS TREŚCI AUSTRIA

Error: Reference source not found

CAŁKOWITE ZALUDNIENIE AUSTRII..............Error: Reference source not found PROCENTOWY UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN W ZALUDNIENIU AUSTRII....Error: Reference source not found Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Austrii Reference source not found

Error:

Raport z badania zaludnienia Austrii  

Raport z badania zaludnienia Austrii