Page 83

AMERSFOORT | Kop Gildekwartier

Projectinfo VINGER AAN DE POLS De werkzaamheden aan de Kop van het Gildekwartier in Amersfoort – 75 huurappartementen, veertien koopwoningen en een ondergrondse parkeergarage – zijn enkele weken geleden afgerond. De elektrotechniek in het complex werd verzorgd door Mossink Elektrotechniek.

hebben we goed gekeken naar de aan- en afrijroutes en natuurlijk naar het plaatsen en het gebruik van de kraan. We hebben in het voortraject zorgvuldig met alle betrokken partijen overlegd en aan de hand daarvan een planning opgesteld. Dat heeft eraan bijgedragen dat het project goed is verlopen en dat we uiteindelijk conform planning hebben kunnen opleveren.” ❚

Bouwinfo OPDRACHTGEVER ARCHITECT AANNEMER CONSTRUCTIES INSTALLATIES

Latei Sluimer en van Leeuwen/De Ontwerpdivisie Bouwonderneming Van Bekkum BV Konstruktieburo Snetselaar BV Breman Hasselt (W), Mossink Elektrotechniek (E)

Projectleider Theo Epskamp beschrijft wat er zoal is uitgevoerd. “We hebben alle elektrotechnische installaties aangebracht zoals je in een woonomgeving kunt verwachten, inclusief een brandmeldinstallatie, hellingbaanverwarming in de parkeergarage, verlichting en voedingen voor de slagboominstallatie. Verder hebben we zonnepanelen op de daken van de koopwoningen geplaatst.” Het was een bestekmatig werk, aldus Epskamp, met als één van de belangrijkste uitdagingen de harde opleverdatum. “Als installateur ben je volgend, dus afhankelijk van andere partijen. Er was gekozen voor een lean planning, maar vanwege vele veranderingen heeft onze hoofdmonteur steeds de vinger aan de pols gehouden. Zo konden we alert op zaken inspelen en eventueel extra mensen inschakelen. Logistiek gezien was het niet heel lastig. Er was weliswaar niet veel ruimte – alleen op het binnenterrein – maar dat hebben we opgelost door aangeleverde producten meteen te verwerken. Al met al is het een prima verlopen project.”

| 83

Stedenbouw 739  

Tijdschrift voor stedenbouw, architectuur en monumenten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you