__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 111

HILLEGOM | Ringoevers

Wonen aan de laan.

Het is eigenlijk bizar, de woningen gaan als zoete broodjes over de toonbank. Honderden belangstellenden kwamen af op de inloopmiddag voor de eerste fase van 95 woningen. Het gaat vooral om mensen uit Hillegom of om oud-Hillegommers die willen terugkeren naar hun geboortegrond. De vele geïnteresseerden hebben hun woonwensen middels een enquête laten weten.” Dat heeft geresulteerd in een grote diversiteit aan te bouwen woningen. De eerste twee deelplannen kennen verschillende sferen, zoals Wonen aan het park, Wonen op zuid, Wonen aan de Ringvaart, Wonen aan het hof en Wonen aan de laan. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kappers en rijtjeswoningen, waarbij elke woning dankzij onder andere een gevarieerd kappenplan toch een individuele uitstraling heeft. Naast koopwoningen komen er ook woningen in de sociale sector, koop dan wel huur. Ook seniorenwoningen met een slaapgelegenheid op de begane grond behoren tot het aanbod. ›

Projectinfo GRONDSANERING EN BOUW- EN WOONRIJP MAKEN Voor deelplan 1 en 2 van het project Ringoevers voert AW Groep uit Lisse de grondsanering en het bouwrijp maken van het terrein uit. En ook het woonrijp maken wordt door het bedrijf uitgevoerd. Op het terrein van de voormalige betonfabriek was en is veel puin aanwezig, evenals oude funderingsrestanten. In het verleden is ook een voormalige haven gedempt met puin. Al die steenresten zijn met een mobiele breker verwerkt tot granulaat, dat is gebruikt als voorbelasting om toekomstige zakking op het terrein te voorkomen. Deze voorbelasting is vervolgens vervangen door een leeflaag van een meter en het granulaat wordt weer toegepast in de wegenbouw. Verontreinigde grond, met name door olie, is verwijderd en afgevoerd naar erkende verwerkers. Het werk omvat verder onder meer het aanbrengen van het rioleringsstelsel en een pompgemaal, grondwerkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen, het aanbrengen van verhardingen, groen en hekwerken en het plaatsen van het straatmeubilair. “Het project kent een ingewikkelde fasering”, vertelt projectleider Jan van der Knijff. “Dat komt omdat diverse partijen tegelijkertijd op het terrein bezig zijn. Zo zijn er verschillende bouwers, maar ook nutsbedrijven aan het werk. En uiteraard willen de bewoners de sleutel van hun nieuwe woning op de vastgestelde datums overhandigd krijgen. De coördinatie en het op elkaar afstemmen van de verschillende werkzaamheden nemen wij voor onze rekening.”

| 111

Profile for Louwers Mediagroep

Stedenbouw 738  

TIJDSCHRIFT VOOR STEDENBOUW, ARCHITECTUUR EN MONUMENTEN

Stedenbouw 738  

TIJDSCHRIFT VOOR STEDENBOUW, ARCHITECTUUR EN MONUMENTEN