Page 25

UTRECHT | Studentenhuisvesting Johanna

Projectinfo BEKISTINGEN Voor Klink Bekistingen B.V. uit Staphorst, een 'nieuw' bedrijf met jarenlange bekisting-ervaring, was dit project een geweldige kans om zichzelf en de eigen kwaliteiten op gebied van stalen bekisting te presenteren aan (ruw)bouwend Nederland.

Uitmuntende isolatiewaarde 0,38 (W/m2K)

Met het leveren van ± 700 m2 stalen tunnelbekisting en 19 eenheden gietbouwbeveiliging was dit één van de eerste 'grotere' projecten van het in 2013 opgerichte bedrijf. “Een goede samenwerking in de voorbereiding, bij het opstarten en gedurende het ruwbouwtraject met het uitvoeringsteam van Waal uit Vlaardingen – onze opdrachtgever, heeft voor Klink Bekistingen geresulteerd in een succesvolle entree op de markt van stalen bekistingssystemen. Hoewel er diverse uitdagingen voor toepassing van stalen bekisting waren in dit project, zoals geprefabriceerde en reeds van tegelwerk voorziene kopgevels, kan Klink Bekistingen stellen dat de ruwbouwfase van dit project vlekkeloos is verlopen. Een sterk staaltje van vakmanschap, ervaring en een gedegen voorbereiding samen met Waal.”

ALUMINIUM GEVELELEMENTEN Recystel \ T +31 (0)229 265170 \ info@recystel.nl \ www.recystel.nl

Uw partner in gietbouw oplossingen.

KLINKBV.NL

Recystel is van meet af aan betrokken geweest bij het ontwerp van Johanna. Deze woontoren voor studenten in Utrecht is uitgevoerd met een buitengevel van blauwgewolkte tegels. Dit gedurfde ontwerp van Onix architecten vroeg om een uitwerking in prefab betonnen sandwich gevelelementen, die eenmaal gereed als legostenen om het constructieve betoncasco werden geplaatst. Een uitdaging die werd aangevuld met de wens van de architect om aluminium gevelelementen vrijwel onzichtbaar van binnenuit in de betegelde gevelelementen aan te brengen. Op advies van Freek Drop, adviseur bij Recystel, werd gekozen voor toepassing van het Recystel R-2009-profiel, dat eerder 'zeer succesvol' is toegepast in de gevels van de JuBi-torens in Den Haag. “De keuze voor het afmonteren van de gevelelementen van binnenuit brengt enkele belangrijke aandachtspunten met zich mee, zoals de anders dan gebruikelijke aansluiting en afdichting van de aluminium gevelelementen op het Recystel-stelkozijn. Een zeer belangrijk aspect hierbij is ook de ontwatering van kozijnen en stelkozijnen, hetgeen een specifieke detaillering van de sandwich gevelconstructie vereist. Sandwich betongevels hebben namelijk geen luchtspouw. Aluminium gevelelementen ontwateren op de waterslag of door de luchtspouw. Bij de montage van binnenuit ontwateren de aluminium kozijnen in het kunststof Recystel-stelkozijn, dat hierop ontworpen is, en vanuit het stelkozijn naar de spouw.” Hiertoe zijn ontwateringskanalen (cannelures) opgenomen onder de stelkozijnen, waardoor deze noodzakelijke ontwatering aan de voorzijde van de isolatie kan plaatsvinden. De uitwatering geschiedt via de waterkerende slabbe die horizontaal op elke bouwlaag tussen de gevelelementen is opgenomen. “Na een periode van zeer intensieve samenwerking tijdens de projectvoorbereiding, kunnen we terugzien op een verder vlekkeloos verlopen productieproces met alle bouwpartners in dit unieke project.”

De strakke betegeling zorgt voor een mooi effect in relatie tot de omgeving

| 25

Stedenbouw 725  
Stedenbouw 725  

TIJDSCHRIFT VOOR STEDENBOUW, ARCHITECTUUR EN MONUMENTEN