Page 1

SCHADEVAK

VOOR PROFESSIONALS IN EXPERTISE, SCHADEHERSTEL, PREVENTIE & VERZEKERINGEN | JAARGANG 1

WWW.SCHADEVAK.NL 4789 POLY-GL - Schadevak cover and advert Sept 2015 AW.indd 2

09/09/2015 11:03


Samen sterk voor verzekerden na schade.

De meest gedreven contra-experts van Nederland

Volledige aandacht voor betrokkenen

Hoogopgeleide NIVREexperts onder eigen dak

In-house specialisten bij onderzoek en afwijzing

Meer dan 3500 positieve ambassadeurs.

Landelijk werkend voor verzekerden en intermediair

Coolen Expertise is het meest spraakmakende en gerenomeerde contra-expertisebureau van Nederland. Niet zonder reden! Leer ons uit eigen ervaring kennen. Infomeer hoe het écht zit en contra-expertise voor u werkt. www.coolenexpertise.nl


Techno Fysica

Onafhankelijke- en vakkundige verdieping van schadeonderzoek Onze disciplines:

Schadeonderzoek

Rekenmodellen

Metingen

Wees er absoluut zeker van ! Techno Fysica bv Aalborg 5 Barendrecht

info@technofysica.nl www.technofysica.nl +31180620211


Always By Your Side.

Dé specialist in schadeherstel en klimaatoplossingen

Of het nu gaat om een waterschade in een bedrijfspand in Groningen, het opsporen van een lekkage in Den Haag, een brand in een woning in Maastricht of een tijdelijke klimaatoplossing tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een petrochemische tank. De medewerkers van Polygon staan altijd voor u klaar. Wij ontzorgen, richten ons op het beperken van de gevolgschade en monitoren nauw het herstelproces. Polygon is dé specialist in het herstellen van water- en brandschade en in het leveren van tijdelijke klimaatoplossingen. Wij beperken en beheersen de gevolgen van water, brand en klimaat. Onze oplossingsgerichte aanpak bestaat uit de optimale inzet van mensen, kennis en technologie.

Polygon Nederland

Polygon Nederland

@polygonnl

0800 – 68 68 377 nederland@polygongroup.com Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat. www.polygongroup.com/nl

WorldofPolygon


EDITIE

VOORWOORD

1

SCHADEVAK IS VAKMANSCHAP ‘Bel mij morgen even terug, ik ben net op weg naar een schade’, ‘Moment, een collega wenkt dat ik een andere lijn moet nemen, er is iets aan de hand’ of ‘Excuses, ik trek net mijn laarzen en overall aan, er is een brand geweest’. Het maken van de verschillende artikelen in dit jaarboek bleek geen kinderspel. Niet omdat de ondernemers en vakmensen geen zin hadden om de interviewers te woord te staan, maar omdat de schadewereld nu eenmaal de schadewereld is. De geplande dag kan er met een enkel telefoontje heel anders uit komen te zien. Maar als het dan schikte om onze vragen te beantwoorden, vertelden de experts vol trots over hun werk en droop de passie van de gesproken woorden af. Veel gehoorde termen zijn, naast hard werken en flexibel zijn, duidelijkheid, eerlijkheid en vaak ook geruststellen. De verschillende experts komen op plekken terecht waar een buitenstaander niet snel kan komen en waar diezelfde buitenstaander ook niet snel wil zijn. Het gevoel om de situatie goed in te schatten en met enkele gerichte handelingen of vragen uiteindelijk tot een oplossing te komen, is zeer te prijzen vakmanschap. Stilstand is achteruitgaan. Inmiddels is dit gezegde al zo vaak gebruikt, dat het is verworden tot een goedkope slogan die op zichzelf helaas behoorlijk hol is gaan klinken. Maar toch schuilt er, net als in die andere verzadigde clichés, een diepe grond van waarheid in; zeker als het gaat over schade, herstel en expertise. Een professional die niet openstaat voor nieuwigheden of andere benaderingen, is geen lang leven in ons vakgebied beschoren. Onze wereld verandert zo snel (cliché nummer twee) dat je het simpelweg niet kunt maken om geen notie te hebben van innovatieve technologieën, methodes, trends, hulpmiddelen en duurzame oplossingen… Maar dat is uiteraard de theorie. In de praktijk blijkt het erg moeilijk om het kaf van het koren te scheiden en door de bomen het bos te zien. Er is, met andere woorden, nood aan een helder overzicht, een houvast in tijden van tijdgebrek, een medium dat de beste producten, diensten, concepten en innovaties bundelt. Wat telt, is dat ‘Schadevak’ een waardevol naslagwerk is voor professionals, die mee willen met hun tijd. In deze nieuwe uitgave van Schadevak treft u een gevarieerd overzicht van mensen en bedrijven uit het vak. Zij geven u een kijkje in hun keuken. Of het nu gaat over expertise, inspectie, taxatie, afhandeling van claims, reconditionering, preventie, risicomanagement, schadeverzekeraars, schadeherstel of toedrachtsonderzoek, in geval van nood staan ze klaar en lossen ze problemen in goede harmonie op.

Veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom-Bousema


SCHADEVAK

VOOR PROFESSIONALS IN EXPERTISE, SCHADEHERSTEL, PREVENTIE & VERZEKERINGEN

www.schadevak.nl Jaargang 1, nummer 1, 2015

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6 6002 ED Weert Postbus 249 6000 AE Weert T +31 495 45 00 95 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

Domein De Herten Hertsbergsestraat 4 B-8020 Oostkamp Postbus 85 B-3900 Overpelt T +32 50 36 81 70 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be PROJECTMANAGER Thorold Wevers E t.wevers@louwersuitgevers.nl EINDREDACTIE Lieke van Zuilekom

9 OPSPOREN, BENOEMEN EN OPLOSSEN “Neem gedupeerden mee in het proces, benoem het probleem en leg goed uit hoe het probleem op te lossen is. Ofwel, verplaats je in de situatie van de bewoners van het pand”, licht Bas van den Berg, Manager Lekdetectie & Reconstructie toe.

REDACTIETEAM Lieke van Zuilekom, Sander Lemmens

22

BLADMANAGER Rob Smeets E r.smeets@louwersuitgevers.nl SECRETARIAAT Manuela Depenbrock, Sandra Reijnders ADVERTENTIES Online aanleveren: www.wetransfer.com Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 495 45 00 95 Postbus 85, B-3900 Overpelt, België T +32 50 36 81 70

26

ERVAREN, GEDEGEN EN RESULTAATGERICHT Met meer dan 20 jaar onderzoekservaring in het verzekeringswezen mag Carl van der Zande met recht een ervaren vakman genoemd worden.

ADRESWIJZIGINGEN Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

30

OPZEGGINGEN Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. DOELGROEP Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht naar: Directies en hoofden van Schade-afdelingen, Assurantietussenpersonen, Expertisebureaus, Reconditioneringsbedrijven, Calamiteiten- Salvage en Schadestopbedrijven, Fraude-, schade- en toedrachtsonderzoekers, Brancheorganisaties. VORMGEVING E studio@louwersuitgevers.nl DRUKWERK

VEELZIJDIG, INNOVATIEF EN DUURZAAM Durven, vooruit kijken en kansen zien en grijpen zijn stuk voor stuk belangrijke eigenschappen voor ondernemers. Zaken die, gezien de recente uitbreiding van zijn bedrijf, aanwezig zijn bij Rob Vis Dieperink, directeur van Corocor Technische Reconditionering B.V..

Drukkerij Hendrix, Peer Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

42


INHOUD ORGANISATIES vzw GEBCAI, de Belgische vereniging van experten

schaderegelaars brand, ongevallen, allerlei risico’s (BOAR)...........................................8 Ikeur, het platform voor onafhankelijk inspecteurs..............................................................9 De Letselschade Raad.................................................................................................................................10 NARIM, Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers...................11 NIS, Nederlands Instituut van Schaderegelaars...................................................................12 NIVRE, Nederlands Instituut Van Register Experts............................................................13 NVEP Nederlandse Vereniging van Experts op Pleziervaartuigengebied......14

57

70 ONS ERFGOED MAG NIET VERLOREN GAAN’ “Gelukkig zijn er maar weinig voorbeelden van gevallen te noemen waar het écht is misgegaan”, antwoordt Piet van Dalen, directeur van Art Salvage en Art Conversation op de vraag of hij een case als voorbeeld wil bespreken in dit artikel.

OSB, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten...................15 Stichting Salvage.............................................................................................................................................16 VEKRB, Vereniging voor Experts in de Kust- Rijn- en Binnenvaart....................17 Verbond van Verzekeraars.....................................................................................................................18 VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs)...........................................................19 Stichting VRT......................................................................................................................................................20 Opsporen, benoemen en oplossen................................................................................................24 Vakman in specialistisch drogen.......................................................................................................26 Zoeken naar oorzaak, vinden van oplossing.........................................................................28 Brand- of waterschade aan uw inboedel? ‘Wij helpen u uit de brand!’....32 ‘Van elkaar kunnen we veel leren’.................................................................................................34 De kracht van een coöperatie met landelijke dekking.................................................36

58

Dokter detecteert het lek........................................................................................................................45 Veelzijdig en niet bang voor vieze handen.............................................................................48 Service, snelheid en een persoonlijke benadering............................................................50

‘CONTRA-EXPERT ZORGT VOOR EERLIJKE COMPENSATIE’ Schade aan uw woning of bedrijf? Zodra de eerste schrik voorbij is, nemen getroffen verzekerden contact op met hun verzekeringsmaatschappij. Zij zullen een (externe) schade-expert sturen die beoordeelt of de schade verzekerd is, en wat de hoogte is.

Vertrouwen als basis bij interculturele letselschaderegeling....................................54 SOD Onderzoek: Filteren, schakelen en oplossen............................................................57 Het voordeel van een totaalpakket................................................................................................62 Levenswerk groeit uit tot begrip......................................................................................................68 De kracht van samenwerking tussen partners....................................................................70 ‘Je weet nooit wat en wie je aantreft’........................................................................................71 ‘Omdat schone lucht erg belangrijk is’.......................................................................................72

64

Samen voor een schone zaak.............................................................................................................74 Wie Doet Wat...................................................................................................................................................82

COVER BLIJF NIET MET DE SCHADE ZITTEN! Van naden en kieren die ontstaan bij plafond- en kozijnwandaansluitingen tot scheuren in wanden, plaatselijke verzakkingen of zelfs deformatie en scheefstand van gevels en bouwdelen. De gevolgen van de aardbevingen door de schaliegaswinning in Groningen zijn groot.

78

Al 25 jaar de oplossing voor elk schoonmaakprobleem............................................51

Polygon Nederland BV

SCHADEVAK VOOR PROFESSIONALS IN EXPERTISE, SCHADEHERSTEL, PREVENTIE & VERZEKERINGEN

WWW.SCHADEVAK.NL 4789 POLY-GL - Schadevak cover and advert Sept 2015 AW.indd 2

schadevak Jaarboek 2015 v2.indd 1

09/09/2015 11:03

18-12-15 12:25


DE VZW GEBCAI: DE BELGISCHE

VERENIGING VAN EXPERTEN SCHADEREGELAARS BRAND, ONGEVALLEN, ALLERLEI RISICO’S (BOAR) Ze is gesproten uit de vroegere feitelijke vereniging Gebcai (Groupement des experts belges des compagnies d’assurances incendie), opgericht in 1963, en op 28 september 2007 omgevormd tot een vzw met ondernemingsnummer BE0894.069.784 De leden van de vzw Gebcai zijn in België en/of op vraag van Belgische opdrachtgevers actief in de afhandeling van schadegevallen BOAR* in het kader van verzekeringspolissen. Al de leden voldoen aan de statutaire criteria op het vlak van studieniveau en van beroepservaring.De vzw Gebcai is lid van de Europese vereniging Fuedi die nationale organisaties groepeert van experten BOAR*

De vzw Gebcai heeft als doel: Het vertegenwoordigen van de beroepsexperten BOAR op nationaal en op internationaal vlak, de verdediging van de collectieve belangen van de leden, het organiseren van opleidingen en voortgezette vorming, het opstellen van een gedragscode en het toezicht op het naleven ervan organiseren. Naast deze grotendeels permanente doelstellingen moet nog een tijdelijke opdracht vermeld worden, die ten andere aan de basis lag van de omvorming in 2007 van een feitelijke vereniging naar een vzw. In het kader van de nationale wetgeving (o.a. de wet van 24 september 2006 betreffende het voeren van een titel) zal Gebcai zich namelijk inzetten voor de erkenning van de titel van 'expert schaderegelaar BOAR', en voor de bescherming ervan.

asbl vzw

GEBCAI Albert Elisabethlaan 40 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe Belgium W www.gebcai.be

8 | SCHADEVAK


ORGANISATIES

DE MISSIE EN VISIE VAN IKEUR iKeur is een toonaangevende vereniging van objectieve leveranciers op het gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. iKeur geeft belanghebbenden het vertrouwen dat alle leden de deskundigheid hebben die nodig is om binnen de wet- en regelgeving een optimale oplossing te bieden. iKeur is een nationaal gezaghebbend platform voor veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Ze wil standaarden bieden voor inspectie en opleiding op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering, zodat de realisatie hiervan op een efficiĂŤnte en objectieve manier kan plaatsvinden. Strategie 1)  De vereniging stelt zich actief op en legt contacten met collega(beroeps- en branche-)verenigingen, overheid, opleidingsinstituten, bedrijven, leveranciers, Arbodiensten en andere belanghebbenden om onder andere deskundigheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de vakkennis van haar leden. 2) De vereniging is bekend met en heeft invloed op ontwikkelingen op nationaal, internationaal en beroepsinhoudelijk niveau. 3) De vereniging biedt onderdak aan leden en ondersteunt hen in hun professionele ontwikkeling. Centraal daarbij staan: - Kwaliteit: door leden mogelijkheden te bieden ervaringen en inzichten uit te wisselen, instrumenten te leveren om in het vakgebied te blijven leren en het opstellen van een beroepsprofiel. - Kennis: door ervaringen en kennis over het vakgebied in kaart te brengen, kennislacunes op te sporen en (vernieuwend) onderzoek te stimuleren. - Status: door meer duidelijkheid te brengen in wat wel en niet van de inzet van keurders en inspecteurs van elektrotechnische installaties mag worden verwacht. 4) D e vereniging stelt zich actief op naar gebruikers en beheerders van installaties met als doel om deze inzicht of advies te geven over de verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. 5) De vereniging stelt zich actief op voor gezamenlijke inkoop of het vastleggen van condities voor haar leden. 6) De vereniging streeft naar professionaliteit, waarbij de leden zich als professional profileren door het mogen voeren van het 'iKeur keurmerk'. 7) iKeur heeft een controlerende functie ten aanzien van de aantoonbaarheid van deskundigheid van haar leden.

Waalseweg 31c 3999 NP Tull en 't Waal T +31 88 04 00 300 E info@ikeur.nl W www.ikeur.nl

SCHADEVAK | 9


DE LETSELSCHADE RAAD De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade c.q. letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling. De Letselschade Raad wenst bij te dragen aan meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van het schaderegelingsproces. Dit dient herkenbaar, evenwichtig en waar mogelijk genormeerd te verlopen. Vergoeding van de door het slachtoffer werkelijk geleden personenschade staat daarbij voorop. De Letselschade Raad, waar alle invalshoeken van de personenschade vertegenwoordigd zijn, staat voor: • Kennisuitwisseling en meningsvorming • Vergroting van het inzicht in elkaars standpunten • Tijdige signalering van knelpunten, gezamenlijke uitwerking, concretiseren van oplossingen Uitgangspunt bij het behandelen van een letselschade is het gegeven dat het slachtoffer centraal staat. Afwikkeling van een schade conform een gedragscode (GBL en/of GOMA) verdient daarbij de voorkeur. Met deze spelregels kan de schaderegeling transparanter en vlotter verlopen. De activiteiten van De Letselschade Raad leiden tot een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces. Mede hierdoor kan de secundaire victimisatie (het ‘opnieuw slachtoffer worden’ van het proces) worden voorkomen. Het extra leed dat het slachtoffer wordt berokkend kan daardoor afnemen, waardoor ook de maatschappelijke kosten van de gevolgen van letselschade kleiner worden.

Aleid Wolfsen - voorzitter De Letselschade Raad

Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag Postbus 93309, 2509 AH Den Haag T +31 88 33 22 555 F +31 88 33 22 550 E info@deletselschaderaad.nl W www.deletselschaderaad.nl

10 | SCHADEVAK


ORGANISATIES

NARIM: NEDERLANDSE ASSOCIATIE VAN RISK EN INSURANCE MANAGERS NARIM, Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers, is in 1996 opgericht. Op dat moment gingen bestaande gespreksgroepen op in één associatie voor Risk & Insurance Managers. In deze groepen werd informatie uitgewisseld over risico- en verzekeringsaspecten binnen grote en middelgrote ondernemingen. Inmiddels treedt NARIM als formele vereniging op namens circa 150 grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheidsorganen die bij NARIM zijn aangesloten.

Doel van de vereniging is het vergroten van kennis over risicobeheer en risicofinanciering in relatie tot het bedrijfsleven en de op deze gebieden gevolgde praktijk. Daarnaast behartigt NARIM de collectieve belangen van de door de leden vertegenwoordigde ondernemingen. Hiervoor organiseert NARIM diverse activiteiten.

Postbus 65707 2506 EA Den Haag T +31 70 34 57 426 F +31 70 42 73 263 E info@narim.com W www.narim.com

Lidmaatschap Als je lid wilt worden van NARIM, moet je aan de volgende criteria voldoen: - Je hebt als hoofdtaak het risicobeheer en/of het beheer over de verzekeringsportefeuille van een onderneming, instelling of overheid, al dan niet ondergebracht in een afzonderlijke organisatie van privaatrechtelijke aard. - Je kunt geen lid worden als je werkzaam bent bij een organisatie die activiteiten verricht als ‘leverancier/adviseur van verzekerings- en verzekeringsgerelateerde producten en diensten op het gebied van risk management‘. De contributie bedraagt jaarlijks € 350,00 per lidmaatschap excl. BTW.

SCHADEVAK | 11


NEDERLANDS INSTITUUT VAN SCHADEREGELAARS

Het NIS is een beroepsvereniging voor letselschaderegelaars c.q. personenschaderegelaars die met name ambulant werkzaam zijn ofwel persoonlijke contacten hebben met slachtoffers. De letselschaderegelaar/personenschaderegelaar is actief op het gebied van letsel-/personenschade en houdt zich dus met name bezig met het inventariseren, vaststellen en regelen van de financiĂŤle gevolgen van schade aan de mens. Die schade kan onder andere ontstaan als gevolg van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of door een ongeval in of rondom de woning.

NI S

Nederlands Instituut van Schaderegelaars E Info@nisletsel.nl W www.nisletsel.nl

12 | SCHADEVAK

Letselschaderegelaars/personenschaderegelaars verrichten feitenonderzoek en zijn daardoor overwegend in de buitendienst werkzaam. Zij werken in dienst van verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstandverzekeraars, expertisebureaus of als zelfstandige. Ontmoeten Het NIS stelt zich onder andere ten doel het bevorderen en in stand houden van de vakkennis van haar leden. Hiertoe worden jaarlijks ten minste negen bijeenkomsten georganiseerd voor de leden. Deze doelstelling heeft er mede toe geleid dat binnen het NIS zowel letselschaderegelaars als personenschaderegelaars, werkzaam bij verzekeraars of als belangenbehartiger, elkaar ontmoeten. Een unieke situatie die de kans op het bereiken van een minnelijke regeling binnen de complexe problematiek van de letselschade bevordert. Van alle markten thuis In onderling overleg waarderen zij, met inachtneming van wet- en regelgeving, de schade zoals die als gevolg van een ongeval is ontstaan of in de toekomst nog zal (kunnen) ontstaan. Ook de schade van nabestaanden in geval van overlijden wordt door hen gewaardeerd. Letselschaderegelaars/ personenschaderegelaars zijn daarmee van vele markten thuis.


ORGANISATIES

OVER HET NIVRE Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen en Coรถrdinatoren Fraudebeheersing. Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden. Branchebesturen De branchebesturen binnen het NIVRE volgen de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche. Wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het algemeen belang van het NIVRE of de ingeschrevenen, of die tot initiatieven leiden welke tot (algemene) verbeteringen leiden, adviseert het branchebestuur als geheel of via een portefeuillehouder binnen het specifieke onderwerp, het bestuur of de directie/management.

Daarnaast zijn de aandachtsgebieden van de branchebesturen gericht op opleidingen binnen de toelatingseisen voor inschrijving in het Register en het op het gewenste kwaliteitsniveau organiseren van seminars voor betreffende branche. Het NIVRE kent de volgende branches: - Aansprakelijkheid/Technische Varia + Agrarisch - Brand - Motorvoertuigen - Opname (Bouwkundig) - Personenschade - Scheepvaart en Techniek - Toedrachtonderzoek - Transport/Goederen

Postadres: Postbus 4231, 3006 AE ROTTERDAM Bezoekadres: Kralingseweg 225 - Gebouw Eik 3062 CE Rotterdam T +31 10 24 28 555 E secretariaat@nivre.nl

SCHADEVAK | 13


DĂˆ PLEZIERVAARTUIGENDESKUNDIGEN

De in 1986 opgerichte Nederlandse Vereniging van Experts op Pleziervaartuigengebied (NVEP) heeft zich ten doel gesteld de algemene en economische belangen van haar leden te behartigen en te stimuleren. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en is geen consumentenorganisatie.

Postbus 69 1135 ZJ EDAM E secretariaat.nvep@gmail.com W www.nvep.nl

14 | SCHADEVAK

De NVEP is er inmiddels in geslaagd zich te profileren als een zelfstandige en professionele belangenvereniging, met een ledenbestand van ruim vijfendertig deskundige experts. De experts van de NVEP vormen een schakel tussen verzekeraars en verzekerden of tussen de verkopende partij en de koper. Om de kwaliteit van de NVEP-experts te waarborgen, is het Qualified Yacht Surveyor systeem in het leven geroepen. Ook zijn er speciale richtlijnen opgesteld met betrekking tot de waardebepaling van schades aan pleziervaartuigen. Alle NVEP-leden hebben zich aan deze richtlijnen geconformeerd.


ORGANISATIES

BRANCHEORGANISATIE OSB Bezoekadres: Rompertsebaan 50, ’s-Hertogenbosch Postadres: Postbus 32655203 DG, ’s-Hertogenbosch T +31 73 64 83 850 F +31 73 64 8 3 855 E info@osb.nl W www.osb.nl

Brancheorganisatie OSB werkt aan een gezonde en aantrekkelijke schoonmaak- en glazenwassersbranche. Veel kwalitatieve bedrijven in onze branche werken iedere dag hard om Nederland schoon te maken en te houden. Betrouwbare bedrijven die beschikken over de juiste vakkennis, die goed omgaan met hun personeel en belasting en premies betalen. Voor die bedrijven introduceert OSB vanaf 1 januari 2013 het OSB-Keurmerk. Een label exclusief voor organisaties die onze branche waardig zijn. Zo heeft iedereen zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Sinds april 2015 is het OSB-Platform Reconditionering actief als opvolger van het Platform Calamiteiten. Dit Platform is voor bedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen. Aanleiding voor de doorstart van het platform is de wens vanuit de vier initiatiefnemers om de branche zo gezond mogelijk te houden. Hierbij is het de bedoeling dat de bedrijven die actief zijn in het Platform, gezamenlijk optrekken en naar buiten treden.

SCHADEVAK | 15


EERSTE HULP NA BRAND Salvage verzekert eerste hulp en opvang na brand. De stichting spant zich in om de vaak chaotische situatie na een brand zo veel mogelijk te stabiliseren en gedupeerden op te vangen op een manier die zij het prettigst vinden. Dit doet Salvage namens de gezamenlijke verzekeraars.

In haar werk richt Salvage zich op drie aspecten: AANDACHT: we verlenen eerste hulp en opvang De Salvagecoördinator vangt gedupeerden op, zorgt voor rust en steunt hen bij deze ingrijpende en chaotische gebeurtenis. Hij helpt hen zoveel mogelijk met alles wat geregeld moet worden en luistert naar ervaringen. ACTIE: we spannen ons in om de schade te beperken De Salvagecoördinator beoordeelt de situatie ter plaatse en creëert een stabiele situatie door maatregelen te nemen die verder leed en schade voorkomen. Afhankelijk van de schade schakelt hij een schadestopbedrijf in voor bijvoorbeeld het wegpompen van bluswater, het dichttimmeren van ramen en deuren, het verdrijven van stank of het in veiligheid brengen van eigendommen. Indien nodig regelt hij ook vervangend onderdak. Prinsgebouw Prins Willem Alexanderlaan 701 7311 ST Apeldoorn T +31 55 52 61 930 E info@stichtingsalvage.nl W www.stichtingsalvage.nl

16 | SCHADEVAK

ADVIES: we adviseren alle betrokken partijen De Salvagecoördinator vraagt om verzekeringsgegevens en verstrekt informatie aan de Salvage alarmcentrale. Zij melden de schade bij de betrokken verzekeraar, die de schadeafhandeling in gang zet. Ook adviseert de Salvagecoördinator de gedupeerden over de stappen die genomen moeten worden als hij weg is, zoals contact opnemen met de verhuurder, het energiebedrijf of de installateur, het informeren van de tussenpersoon en het maken van een inventarisatielijst van beschadigde spullen. Ter plaatse is de Salvagecoördinator vaak de deskundige gesprekspartner van de betrokken overheidspartijen.


ORGANISATIES

VEKRB, VERENIGING VOOR EXPERTS IN DE KUST- RIJN- EN BINNENVAART Op 15 november 1941 is de Vereniging voor Experts in de Kust- Rijn- en Binnenvaart opgericht. De vereniging is gevestigd in Groningen en telt momenteel veertig leden, die als expert werkzaam zijn op het gebied van de binnenvaart, zeevaart, visserij, baggerij of pleziervaart. Het doel van haar leden is het via de informele weg op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de onderlinge verstandhouding te bevorderen. Hiervoor worden jaarlijks enkele bijeenkomsten en lezingen georganiseerd. De vereniging zet zich in om tevens goede contacten te onderhouden met de Vereniging van Assuradeuren, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie en diverse overheidsinstanties, waaronder de Inspectie Verkeer- en Waterstaat. Naast de behandeling van eventuele schades zijn diverse leden veelvuldig bezig met de inspectie van binnenvaartschepen voor het benodigde Certificaat van Onderzoek. Daarnaast verzorgen leden adviezen bij verbouwingen en modernise-

ringswerkzaamheden bij bestaande schepen of bij de bouw van nieuwe schepen en worden in opdracht van verzekeraars Schade Preventie Onderzoeken (SPO) uitgevoerd. Deze hebben als doel dat enkele veelvuldig voorkomende schades voorkomen kunnen worden. Een aantal leden is mede ingeschreven in het Verenigde Register van Taxateurs en zijn benoemd en gespecialiseerd, enerzijds op het gebied van arbitrages en schuldvraagonderzoeken op nautisch- en technisch gebied en anderzijds op het verrichten van taxaties in opdracht van bankinstellingen, rechtbanken, rederijen en particulieren.

M +31 6 22395037

Het ledenbestand van de vereniging bestaat enerzijds uit leden met een zeevaart achtergrond en anderzijds uit leden die na het volgen van middelbaar- of hoger technisch onderwijs in de scheepsreparatie en/of scheepsnieuwbouw werkzaam zijn geweest. De meeste leden hebben de titel Register Expert verworven en zijn als zodanig ingeschreven in het NIVRE-Register (Stichting Nederlandse Instituut van Register Experts). Door het kunnen aantonen van regelmatige verplichte specialistische educatie blijft de expert ingeschreven in het Register.

E info@vekrb.nl W www.vekrb.nl

Door de vereniging is een motordagwaarde programma ontwikkeld, wat door diverse verzekeringen als richtlijn gehanteerd wordt.

Statensingel 126 A 3039 LV ROTTERDAM

SCHADEVAK | 17


VERBOND VAN VERZEKERAARS Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken.

6. Onderwijs en opleiding Het Verbond hecht groot belang aan onderwijs en opleidingen. Daarom ondersteunen we de masteropleiding Verzekeringskunde (de enige in Europa!), organiseren we voor talentvolle jonge managers de Verbondscourse en hebben we samen met Nyenrode Business Universiteit een opleiding Deskundigheidsbevordering voor bestuurders en commissarissen van verzekeraars opgezet.

1. Bijeenkomsten over actuele trends en ontwikkelingen Het Verbond organiseert jaarlijks ruim zestig bijeenkomsten om u te informeren en aangesloten te houden op relevante trends en ontwikkelingen.

7. Zelfregulering Verzekeraars hebben te maken met wet- en regelgeving, maar zitten zelf ook niet stil. Naast het interne en wettelijke toezicht heeft het Verbond een groot aantal uitgangspunten vastgelegd in zelfregulering. Het Verbond is een groot voorstander van dit fenomeen: zelfregulering stimuleert het zelfreinigende vermogen van de sector en is dus in het belang van iedere verzekeraar.

2. Snelle nieuwsvoorziening Het Verbond vindt het belangrijk dat u goed bent aangesloten op de actualiteit. Daarom brengen we tweewekelijks een nieuwsbrief uit en houden we van belangrijke onderwerpen online dossiers bij. Verder brengt het Verbond vier keer per jaar het relatiemagazine Verzekerd! uit. 3. Onderzoek en statistieken Wilt u weten of uw klanten tevredener zijn over uw telefonische of over uw schriftelijke communicatie? Of op welke risicofactoren uw portefeuille afwijkt van de markt? Producten van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek geven antwoord op dat soort vragen. 4. PR-coördinatie bedrijfstak Spreekbuis namens de sector, informatiedraaischijf en klankbord: die drie functies vervullen de twee woordvoerders bij het Verbond. 5. Innovatie-ondersteuning De activiteiten van het Verbond zijn ingedeeld langs twee programma’s: VerzekeraarsVernieuwen (gericht op herstel van vertrouwen) en VerzekeraarsVersterken (gericht op het verstevigen van de bedrijfseconomische positie van de branche). In beide programma’s is innovatie een belangrijk thema. Zo is binnen Versterken het Innovatielab opgericht, waarbinnen trendavonden en workshops worden georganiseerd. Binnen Vernieuwen worden bijeenkomsten over innovatieve klantcommunicatie georganiseerd.

Bezoekadres: Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag Postadres: Postbus 93450, 2509 AL Den Haag T +31 70 33 38 500 W www.verzekeraars.nl

18 | SCHADEVAK

8. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) Net als alle andere bedrijfstakken hebben ook verzekeraars te maken met fraude. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) kan u ondersteunen bij een optimale fraudeaanpak, zowel beleidsmatig als operationeel. Het CBV is hét centrale coördinatie- en aanspreekpunt voor verzekeraars, overheidsdiensten en andere partijen bij de aanpak van verzekeringsfraude en criminaliteit. 9. Standaardisatie We helpen u graag met een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en hebben diverse processen gestandaardiseerd. Zo stellen we het Europees Schadeformulier beschikbaar (en ondersteunen de Mobiel schademelden app) en hebben we productwijzers ontwikkeld. Ook hebben we diverse initiatieven op het gebied van ketenintegratie genomen. Denk aan de ontwikkeling van een poliskluis. 10. Cao Het Verbond sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnen- en buitendienst, die geldend zijn voor de leden van de sector Arbeidsvoorwaarden. Het beleid is gericht op een kwalitatief goede, marktconforme en uitvoerbare regeling van arbeidsvoorwaarden voor de bedrijfstak, met ruimte voor eigen beleid van ondernemingen. 11. Consumentenvoorlichting Het Verbond vindt het van groot belang dat consumenten kritisch nadenken over nut en noodzaak van verzekeringen. Daarvoor zijn diverse tips en tools ontwikkeld, waarvan u ook gebruik kunt maken. Zo kunt u verwijzen naar de website VanAtotZekerheid.nl, waar consumenten objectieve informatie vinden over verzekeringen. Daarnaast steken we veel energie in financiële educatie en geven we onder meer gastlessen op basisscholen. 12. Monitoring Meten is weten. Daarom monitoren we onder meer hoe de consumenten tegen de verzekeringsbranche aankijken. Ook monitoren we aankomende wet- en regelgeving, waarop we u op ons Compliance Portal (toegankelijk voor leden met account) via early warnings waarschuwen.


ORGANISATIES

DE VNAB (VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS)

De VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) is de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. De leden verzorgen verzekeringsoplossingen in combinatie met risk management consultancy voor omvangrijke en complexe risico’s. De VNAB behartigt de belangen van de sector door het faciliteren van de markt middels een efficiënt elektronisch assurantie beurssysteem (e-ABS), door het bevorderen van kennisvorming en -overdracht, door het agenderen van voor de sector belangrijke maatschappelijke en commerciële thema’s alsmede door het voeren van een actief reputatiebeleid.

Statensingel 126 A 3039 LV ROTTERDAM M +31 6 22 39 50 37 E info@vekrb.nl W www.vekrb.nl

Marktmeesterschap Met het handelsplatform (e-ABS) stelt de VNAB haar leden in staat hun klanten optimaal te bedienen. Zij faciliteert hiermee omvangrijke transacties tussen verzekeraars en makelaars in de zakelijke verzekeringsmarkt. De VNAB investeert continu in e-ABS om gebruikers een state of the art handelsplatform te bieden. De VNAB ziet het als haar verantwoordelijkheid om relevante thema’s en ontwikkelingen in de markt te adresseren en daarover een visie te communiceren. De VNAB is opiniërend en reageert alert op veranderingen in de markt. Tot de rol als marktmeester behoort ook de taak te zorgen dat afgesproken gedrags- en andere spelregels regelmatig geactualiseerd en nageleefd worden.

SCHADEVAK | 19


ORGANISATIES

STICHTING VRT - VERENIGD REGISTER VAN TAXATEURS

Sinds 1 januari 2000 is de beëdiging en titelbescherming van de taxateurs vervallen. Voor de consument betekent dit dat de herkenbaarheid wat betreft vakbekwaamheid en deskundigheid van taxateurs niet langer bestaat. Om deze essentiële criteria voor de consument weer zichtbaar te maken, is in 2004 de Stichting VRT – Verenigd Register van Taxateurs opgericht, specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Taxateurs kunnen zich laten inschrijven in het door de Stichting bijgehouden Register, uiteraard nadat een onafhankelijke commissie heeft getoetst of de taxateur aan de toelatingscriteria voldoet.

Postbus 65707 2506 EA DEN HAAG T +31 70 44 90 233 F +31 70 42 73 263 E info@taxateurs-vrt.nl W www.taxateurs-vrt.nl

20 | SCHADEVAK

De Stichting VRT stelt zich ten doel door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden. De vijf sectoren waarin een taxateur ingeschreven kan worden zijn: - Agrarisch; - Brandverzekeringen; - Motorvoertuigen; - Scheepvaart en techniek; - Kunst, antiek en kostbaarheden.


Schade? Bestaat niet!

Bij Novanet zetten we iedere dag alles op alles om schades aan interieur, keukens, kozijnen, gevels en vloeren te herstellen. Het resultaat? Een duurzame en onzichtbare oplossing, uitgevoerd door ĂŠĂŠn van onze vakmensen. www.novanet.nl


MEEDENKENDE SPECIALIST ZORGT VOOR OPLOSSING ZONDER OVERLAST

“Het heeft wel wat tijd gekost om de gangpaden veilig en makkelijk begaanbaar te maken, maar uiteindelijk is het ons gelukt. De bewoners hadden geen overlast en er was geen risico op struikelgevaar.” Remon Vermeulen van Polygon blikt terug op een project dat in eerste instantie op een routineklus leek, maar waarvoor uiteindelijk het oplossingsgericht denken en de jarenlange expertise van het bedrijf nodig was om het project snel en tot ieders tevredenheid af te ronden.

22 | SCHADEVAK

De schade zelf was in eerste instantie niet het probleem. Door een constructiefout was er in een nieuw appartementencomplex in Delft wateroverlast ontstaan. Als gevolg van hevige regenval was er een grote hoeveelheid water onder de pui terechtgekomen. Hierdoor hoopte zich flink wat vocht op tussen de zwevende tegelvloer in de hal en de zich daaronder bevindende isolatielaag. “Mijn collega Eddy van Oers, regiomanager klimaatoplossingen, werd door de aannemer ingeschakeld om poolshoogte te nemen en met een oplossing te komen”, aldus Vermeulen, die vervolgt: “Het was een serieus, maar niet onoverkomelijk probleem dat hij aantrof. De aannemer gaf hem echter wel mee dat

de bewoners, veelal senioren, zich veilig en zonder ongemakken moesten kunnen voortbewegen. Dit gold zeker ook voor de bewoners die noodgedwongen gebruikmaakten van rollators, scootmobiels en invalidewagens.”

Beperking van de overlast Waar de vocht- en klimaatbeheersingsspecialisten van Polygon in andere situaties kiezen om slangen neer te leggen om droge lucht door te voeren, moest in het appartementencomplex in Delft een andere oplossing gezocht worden om het vochtprobleem in de zwevende dekvloer te verhelpen. “Door smalle slangen kruislings langs de aanwezige


HERSTEL WATERSCHADE

pilaren te bevestigen en daarmee dus de hoogte in te gaan, bleef de vloer van de entree veelal vrij. Daarnaast leidt in werking zijnde droogapparatuur nu eenmaal tot geluidshinder. Ook deze overlast hebben we tot een minimum weten te beperken door de apparatuur buiten en op een afgeschermde plek te plaatsen. Uiteindelijk hebben we het project in een kleine vier weken en tot tevredenheid van de opdrachtgever weten af te ronden”, aldus Vermeulen.

E-meten Ook door toepassing van het e-meetsysteem was dit een bijzonder project voor Polygon. “Met behulp

van deze geavanceerde meetapparatuur konden we op afstand de voortgang van het droogproces in de gaten houden. Dat levert uiteraard een kostenbesparing op, want er hoefden niet periodiek collega’s naar Delft te rijden om de meetapparatuur uit te lezen. Nu konden we via het webbased systeem inloggen en vaststellen of de voortgang naar verwachting verliep. Door middel van rapportages gaven we de opdrachtgever helder en realtime inzicht in het droogproces”, aldus Vermeulen. “Het is een zeer geavanceerd systeem dat bijvoorbeeld direct afwijkingen, potentiële knelpunten of storingen signaleert waardoor één van onze technici direct actie kan ondernemen.” ❚

Door smalle slangen kruislings langs de aanwezige pilaren te bevestigen en daarmee dus de hoogte in te gaan, bleef de vloer van de entree veelal vrij.

‘Door middel van rapportages gaven we de opdrachtgever helder en realtime inzicht in het droogproces’

SCHADEVAK | 23


OPSPOREN, BENOEMEN EN OPLOSSEN “Neem gedupeerden mee in het proces, benoem het probleem en leg goed uit hoe het probleem op te lossen is. Ofwel, verplaats je in de situatie van de bewoners van het pand”, licht Bas van den Berg, Manager Lekdetectie & Reconstructie toe. Dit zijn enkele belangrijke taken van de specialisten van Polygon. “Naast kennis van zaken, jarenlange ervaring en vakmanschap is inlevingsvermogen net zo belangrijk in dit vak.” Tekst Sander Lemmens | Beeld Polygon Group

“Mensen zijn bij lekkage bang dat de gehele keuken of badkamer gesloopt dient te worden. Vaak is die vrees ongegrond en kan het probleem verholpen worden zonder al te veel breek- en hakwerk. In veel gevallen kunnen wij na het vaststellen van de oorzaak op een relatief makkelijke en zeer kostenbesparende manier de situatie oplossen”, aldus Van den Berg.

Flinke kostenbesparing “In een woonhuis was vochtschade zichtbaar op de tegelvloer in de woonkamer, met name bij de

24 | SCHADEVAK

overgang naar de aanbouw. Onze technicus heeft diverse opsporingstechnieken toegepast, zoals vochtmetingen, visuele inspectie, drukmeting, traceergas en thermografie. Tijdens de drukmeting werd drukverlies vastgesteld, nadat de cv-installatie naar de convectorput werd losgekoppeld. Hieruit kon geconcludeerd worden dat de lekkage zich in de cv-installatie bevond. In overleg met de verzekerde heeft onze technicus enkele tegels voorzichtig verwijderd en de koppelingen in de vloer vrijgemaakt. Hij kon vervolgens het lek verhelpen en de tegels terugplaatsen, waardoor

het project naar grote tevredenheid van zowel de bewoners als de schade-expert kon worden opgeleverd. De oorzaak van de lekkage kon snel en plaatselijk worden hersteld waardoor onnodige kosten – circa €5.100 voor het vervangen van de tegelvoer – en overlast voor gedupeerde konden worden voorkomen. Dat is de grote kracht van ons bedrijf. Wij sporen het probleem op en maken een calculatie van hoe wij denken dat het probleem op te lossen is. Wij proberen hierbij onnodige schade, zoals het slopen van de gehele vloer, te voorkomen.”


LEKDETECTIE

Snel handelen Snel handelen is in het geval van lekdetectie uiteraard van groot belang. Er zijn bij het landelijk opererende bedrijf ruim twintig specialisten werkzaam waardoor het Polygon lukt om binnen een dag na de melding aanwezig te zijn. “En het liefst nog op de dag zelf. Een lekkage is al vervelend genoeg – het is dan ook van groot belang dat er snel wordt ingegrepen. Gebeurt dit niet, dan kan er naast waterschade ook roestvorming, schimmel of aantasting van de constructie ontstaan.” Als de bron van de lekkage eenmaal gevonden is, biedt Polygon de mogelijkheid om de lekkage direct te repareren. Hierdoor wordt de lekkage gestopt zodat de gevolgschade niet kan verergeren en de installaties weer bruikbaar zijn. Dit ter voorbereiding van het definitieve herstel van de gevolgschade zoals stuc- en schilderwerkzaamheden. Het direct repareren biedt voordelen voor zowel de klant als de verzekeraar. “Onze aanpak bespaart tijd, omdat de klant niet op verschillende dagen thuis hoeft te zijn voor het herstel van de lekkage. En omdat de herstelwerkzaamheden op dezelfde dag kunnen plaatsvinden, worden kosten bespaard en kan het schadedossier eerder worden afgesloten.”

Verschil maken Bas van den Berg: “Als je kijkt naar lekdetectie is Polygon de grootste speler in de Nederlandse markt. Om de grootste te blijven, geven we elke dag 105 procent. Daarnaast werken we met de

nieuwste apparatuur, worden onze specialisten steeds bijgeschoold en is verlenen van service voor ons een zeer belangrijke factor. Hoe ga je met de gedupeerde om en hoe help je hem verder? Dit alles samen zorgt ervoor dat wij het verschil maken.” ❚

SCHADEVAK | 25


VAKMAN IN SPECIALISTISCH DROGEN “Wij bieden voor zowel zakelijke als voor particuliere klanten droogtechniekoplossingen met betrekking tot droging, verwarming, ventilatie en vochtmetingen. Zeker voor het zeer specialistische droogwerk worden wij vaak ingeschakeld door reconditioneringsbedrijven en verzekeraars. We werken snel, vakkundig en lossen elk probleem op.” Aan de hand van drie succesvol afgeronde en zeer specialistische opdrachten benoemt de bevlogen Joost Rozestraten de grote kracht van zijn bedrijf. Tekst Sander Lemmens | Beeld De Droogspecialist

Cruiseschip Da Vinci kampte met een vochtprobleem. Door middel van boringen kon gemeten worden hoe vochtig de isolatielaag uiteindelijk was. Omdat de isolatielaag zeer nat was, adviseerde De Droogspecialist aan de kapitein en de aanwezige interieurbouwer om ook in de naastgelegen kajuiten een proefboring te doen, om te zien of hier ook vocht zat. “Gelukkig hadden we voldoende droogapparatuur bij ons, want al snel bleek dat

26 | SCHADEVAK

verliep voorspoedig en na vier weken kon groen licht worden geven aan de interieurbouwer, dat hij de hutten kon herstellen. Zo kon het schip zijn reis over de Moezel zonder problemen vervolgen.

ook in de naastgelegen kajuiten de isolatielaag nat was. De bemanning werd overgeplaatst naar andere kajuiten zodat de apparatuur 24/7 optimaal kon draaien. Daardoor kon een korte droogtijd worden gerealiseerd, waarbij de overlast tot een minimum beperkt bleef.”

Lekkage in parkeergarage

Wekelijks werden door De Droogspecialist visuele controles en vochtmetingen uitgevoerd. De droging

Tijdens de bouw van een appartementencomplex vijf jaar geleden, is er water tussen de dakbedekking terecht gekomen. Hierdoor lekt het al vijf jaar elke


SPECIALISTISCH DROOGWERK

dag. Aan het plafond hangen hierdoor letterlijk de stalactieten. Na vele aanpassingen aan het dak en diverse rookproeven die zijn uitgevoerd, is er door andere partijen vastgesteld dat er geen lekkage in het dak aanwezig is. “Wij zijn gaan kijken en hebben vervolgens een Plan van Aanpak gemaakt”, vertelt Rozestraten. “Nadat we de apparatuur hadden opgesteld, hebben we twee weken later een controle uitgevoerd. De huismeester van het appartementen complex vertelde dat hij in vijf jaar nog niet had gezien dat er géén druppels aan het plafond van de garage hingen. Een groot compliment omdat hieruit bleek dat de droogmethode goed functioneerde. Na drie weken was het probleem volledig opgelost. De apparatuur is weggehaald en bewoners kunnen sindsdien weer met een gerust hart parkeren in hun parkeergarage.”

Tandartsenpraktijk onder water In een tandartsenpraktijk zijn vele tientallen liters water ongemerkt tussen de zwevende vloer terechtgekomen. Helaas was bij het ontdekken van het probleem de vloer al voor een groot gedeelte nat geworden. Een uitdaging voor De Droogspecialist. “Het ging hier om een grote praktijk in een nieuw pand. Sluiting van het pand was uitgesloten en het vervangen van de vloer zou voor zoveel overlast zorgen, waardoor de praktijk niet op volle kracht zou kunnen draaien. Om de overlast voor de medewerkers en klanten te beperken, werd besloten om direct gespecialiseerde droogapparatuur in te zetten om verdere schade te stoppen. Omdat de vloer op houten balken ligt, hebben we adsorptiedrogers ingezet. Met behulp van luchtslangen is droge lucht tussen de vloer geblazen. De vochtige lucht werd vervolgens buiten afgezogen. Voordeel van deze methode is dat de ingezette droogapparatuur super stil is. Na enkele weken was de vloer weer geheel droog”, blikt Joost Rozestraten terug op enkele zeer specialistische projecten die zijn bedrijf tot ieders tevredenheid tot een goed einde heeft weten te brengen. ❚

SCHADEVAK | 27


ZOEKEN NAAR OORZAAK, VINDEN VAN OPLOSSING De enorme vakkennis, de jarenlange ervaring en de mogelijkheden van werknemers en apparatuur maken van het onafhankelijk opererende Techno Fysica een hoogwaardig en vaak ingeschakeld ingenieursbureau. Het in Barendrecht gelegen bedrijf is gespecialiseerd in troubleshooting op allerhande mechanische apparatuur en technische installaties. Hierbij valt onder meer te denken aan scheepvaart, offshore en petrochemische industrie.

“Door te meten, analyseren, de schade te onderzoeken en te rekenen pakken we de cases multidisciplinair aan”, start de uiterst ervaren Rob Mooij, research engineer en technisch consultant bij Techno Fyisca het gesprek. Mooij, sinds 1988 in dienst bij Techno Fysica, kent de klappen van de zweep binnen de branche. Toch roemt hij de afwisseling van zijn werk. “Elke zaak is weer anders. Uiteraard zijn er vaak dezelfde kenmerken of situaties die overeenkomen met zaken uit het verleden, maar toch zijn er altijd verschillen. Dat maakt dit werk zo interessant. Of we nog wel eens verrast worden? Er liggen wel eens complexere dossiers op je bureau, maar met alle aanwezige ervaring en kunde weten we daarbij ook de vinger op de zere plek te leggen en de oorzaak aan te geven en oplossingen aan te dragen.”

Vaststellen van probleem Zo gericht en efficiënt mogelijk zoeken naar de

28 | SCHADEVAK

bron van de problemen, is van groot belang bij een schadeonderzoek. De waardevolle informatie over het mechanisme dat de aanleiding geeft tot het probleem wordt uiteindelijk gebruikt om nog gerichter te zoeken naar de gewenste oplossing. “Dit kan middels metingen of rekenmodellen. Met name op het gebied van problemen ten gevolge van dynamische belasting, trillingen en schok. Om deze problemen te lijf te gaan, zijn we zeer ervaren op het gebied van metingen (onder andere trillings- en verplaatsingsmetingen), trillingsanalyse en diverse rekenmethodieken zoals torsietrillingsberekeningen en eindige elementen berekeningen. Hierna hebben we al snel in de gaten of het logisch is wat we zien of dat er iets bijzonders aan de hand is”, aldus Mooij. Aan de hand van die gegevens draagt Techno Fysica oplossingen aan om de ontstane problemen te verhelpen en daarmee eveneens te voorkomen dat deze zich nogmaals voor kunnen doen.


TECHNISCHE SCHADES

'Onze onpartijdigheid, brede kennisgebied en expertise op het gebied van vaststellen van schadeoorzaken, maken ons tot een zeer gewaardeerd partner' “In andere gevallen staat het onderzoek op zichzelf, en is de schuldvraag de achtergrond van een onderzoek. Onze klantenkring bevat veel verzekeringsexperts, die op ons een beroep doen in geval

van complexere technische schades. Onze onpartijdigheid, brede kennisgebied en expertise op het gebied van vaststellen van schadeoorzaken, maken ons tot een zeer gewaardeerd partner.”

Voorkomen van problemen Veruit het meeste van het werk van Techno Fysica speelt zich af in de scheepvaart. De vraag rijst al snel of het niet veel geld en tijd zou schelen als bijvoorbeeld de botenbouwer ruim voor de oplevering of zelfs bij het ontwerp van een schip de expertise van het bedrijf raadpleegt. “Het moment, maar ook de aanleiding, dat we ingeschakeld worden, verschilt vaak. Er zijn in al die jaren uiteraard genoeg voorbeelden te benoemen, waarbij we in een laat of te laat stadium op onderzoek uitgaan. Tijdsdruk bij de bouwer, bijvoorbeeld in het geval van boeteclausules bij het te laat opleveren van een schip, het gebrek aan kennis of het niet onderkennen van de kleinste afwijkingen, zorgen er vaak voor dat er problemen ontstaan. Met al onze expertise kunnen wij risico’s verkleinen of zelfs zorgen dat dit niet gebeurt. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.” ❚

SCHADEVAK | 29


Ervaren, gedegen en resultaatgericht

Met meer dan 20 jaar

De allround specialist kijkt tevreden terug op zijn stap om na een jarenlang dienstverband bij een gerenommeerd schadeonderzoekbureau, waar hij de laatste tien jaar mededirecteur en -aandeelhouder was, als zelfstandig ondernemer verder te gaan. “Terug naar de basis, in het veld onderzoek doen, daar was ik aan toe. Daar ligt ook echt mijn passie. Het technische en tactische onderzoek doen, het contact met de mensen, het vinden van de toedracht. Dat maakt dit vak zo mooi.”

onderzoekservaring in het verzekeringswezen mag Carl van der Zande met recht een ervaren vakman genoemd worden. Sinds mei 2014 staat hij aan het roer van Verza

Variëteit

schadeonderzoek. Betrokken, snel

De ervaren Van der Zande, bij het NIVRE ingeschreven in het register van Toedrachtonderzoekers, roemt eveneens de variëteit van zijn vak. “Mensen zeggen bijvoorbeeld wel eens ‘een brand is een brand’, maar dan vergissen ze zich natuurlijk.

handelend, betrouwbaar en integer onderzoekt hij de toedracht van onder meer branden, inbraken en verkeerszaken.

30 | SCHADEVAK

Carl van der Zande.

De plek, de grootte, de omstandigheden, de toedracht, de gevolgen, de betrokkenen. Het is elke


SCHADEONDERZOEK

Mensenkennis

'Mensenkennis doe je niet op in de schoolbanken'

Door constant zijn reeds aanwezige kennis op een hoog peil te houden en te weten wat er in de markt speelt is Van der Zande, in een verder verleden werkzaam bij de politie, een veelgevraagde

specialist binnen de branche. Zijn jarenlange ervaring komt hem zeker tijdens het tactische

keer weer anders. En uiteraard geeft het dan voldoening als je op een plek komt waar iedereen in het duister tast over de toedracht en jij na een gedegen onderzoek de oorzaak van een brand vindt.”

onderzoek van pas. “Mensenkennis en een onderbuikgevoel zijn zaken die je niet in de schoolbanken leert, die leer je in de praktijk”, aldus de tevreden eigenaar van VERZA schadeonderzoek, in het bezit van een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie verstrekte vergunning voor het in stand houden van een particulier recherchebureau. Van der Zande vervolgt: “Maar voor advies op maat om een nieuwe schade te voorkomen, kunnen mensen ook bij mij terecht. Inderdaad, geen dag is hetzelfde. Heerlijk!” ❚

SCHADEVAK | 31


BRAND- OF WATERSCHADE AAN UW INBOEDEL?

‘WIJ HELPEN U UIT DE BRAND!’ Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Mister KOOL’s

Zowel bedrijven en particulieren denken vaak dat brand- of waterschade het einde betekent van hun tapijten, harde vloeren of meubels. “Onze schade-afhandelaars kunnen echter, dankzij een aantal specialistische reinigingstechnieken, alle sporen van de schade wissen”, vertelt Peter Frenken, directeur van Mister KOOL’s. “Eigendommen worden door ons volledig in de oorspronkelijks staat hersteld. Niet alleen een aanzienlijke kostenbesparing maar ook het behoud van spullen met vaak een emotionele waarde, zijn het gevolg.”

32 | SCHADEVAK

Van vlekken in tapijten of meubels tot brand- of waterschades. De schade-afhandelaars van Mister KOOL’s zijn van alle markten thuis. “Hoe klein of hoe groot de schade ook is, wij bieden altijd een passende oplossing”, vertelt Frenken. “Zowel voor particulieren als voor bedrijven. Als hoofdaannemer of in onderaanneming. Na een schademelding nemen we in de meeste gevallen ter plekke de schade op, waarna we een offerte in pdf aanleveren die door de gedupeerde naar zijn verzekeraar kan worden gestuurd. Na akkoord gaan we aan de slag.” Uniek aan Mister KOOL’s is dat het bedrijf verschillende reinigingsmethodes aanbiedt, vertelt hij, perfect afgestemd op de verschillende materialen zoals katoen, linnen en wol.

Verschillende reinigingsmethodes Mister KOOL’s biedt zowel standaard-, plus- als poederreiniging aan, vertelt hij. “De standaard reiniging is bedoeld voor licht vervuilde tapijten; de duurzame plusreiniging wordt net name toegepast bij tapijten die extreem vervuild zijn en bij wol of katoen. De duurzame poederreiniging wordt toegepast in situaties waarin geen water of vochtig reinigingsmiddel gebruikt mogen worden. Deze reiniging passen wij enkel toe op sisal.”

Waterschade In het geval van waterschade aan tapijten, past de reinigingsspecialist verschillende technieken toe om


REINIGINGSTECHNIEKEN

alle sporen te verwijderen. “Bij waterschades zie je vaak dat het deel van het tapijt waar het water heeft gestaan, al bijna schoon is, doordat de vervuiling met het water mee is afgevoerd”, vertelt Frenken. “Echter blijven op deze plek wel de bacteriën van het water achter, die zorgen voor een muffe geur. Op de vloer zijn bovendien de plekken waar geen water heeft gestaan, goed zichtbaar; hier is de vervuiling nog altijd aanwezig. Om een egaal resultaat te verkrijgen, moet in geval van waterschade dan ook de gehele vloer worden gereinigd.”

Brandschade De plekken waar geen water heeft gestaan, worden door Mister KOOL’s spoelend gereinigd met een sproei-extractie methodiek, vertelt hij. “Vervolgens wordt het volledige tapijt door ons ontgeurd. Alle waterbacteriën worden verwijderd waarna het tapijt lichtjes wordt nagereinigd met een Bonnet-pad. Van de waterschade is daarna niets meer te zien.” Bij brandschades worden de vloeren – afhankelijk van het materiaal – geschuurd en opnieuw gelakt, gekristalliseerd of gepolijst. Van de meubels worden de niet-verbrande en vette roetdelen verwijderd, wat verdere beschadiging en vervuiling voorkomt. “Hiervoor gebruiken wij een speciaal reinigingsmiddel dat roetdelen oplost en kristalliseert”, vertelt Frenken. “Zodra de gekristalliseerde roetdelen zijn gedroogd,

worden ze met een borstelzuiger verwijderd.” Onlangs heeft het bedrijf, in onderaanneming van een schade-specialist 1.600 meter tapijt en driehonderd stoelen gereinigd na een brandschade

in een kantoorpand in Venlo. “We hebben onze werkzaamheden in het weekend uitgevoerd, zodat op maandag alle medewerkers weer in een schone, gezonde omgeving aan het werk konden.” ❚

SCHADEVAK | 33


‘VAN ELKAAR KUNNEN WE VEEL LEREN’ “Tijdens bijeenkomsten op gezette tijden

wisselen

we

samen

van

gedachten en houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in ons vakgebied. Ook worden bij deze bijeenkomsten lezingen gehouden door interessante sprekers, bijvoorbeeld door mensen van de maritieme wereld, waarin wij werkzaam zijn”, aldus Jean Pierre Suijkerbuijk, voorzitter van de Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn en Binnenvaart (VEKRB). Hij vervolgt: “In feite maken wij elkaar als leden van deze vereniging slimmer. Als een lid een bijzondere zaak heeft afgerond, krijgt hij bijvoorbeeld ook spreektijd tijdens een bijeenkomst. Want van elkaar kunnen we veel leren.” De in 1941 opgerichte vereniging telt thans rond de 45 leden. Allen ervaren en hooggekwalificeerde vakmensen. “Aan het lidmaatschap worden bepaalde eisen gesteld. Zo is men de eerste vijf jaar aspirant-lid. Om volwaardig lid te kunnen worden, moesten de leden in het verleden voor de opleiding tot Register-Expert geslaagd zijn. De laatste jaren is dat niet meer verplicht, maar dient men wel aan te kunnen tonen dat een bepaalde opleiding is gevolgd en dat men beschikt over het niveau dat we aan het lidmaatschap koppelen.” De leden van de VEKRB hebben de volgende expertises in huis: schade-expertises, inspecties, taxaties, begeleiding bij bergingen en nieuwbouw, alsmede arbitrage/ advies.

Collectieve verzekering “Naast de genoemde kennisuitwisseling, is een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering een interessante mogelijkheid bij het lidmaatschap. Maar ook de gezelligheid en de contacten, die de leden bij de vereniging opdoen, zijn waardevol. Dat bedoel ik niet commercieel maar collegiaal. Het lidmaatschap is op meerdere vlakken een verrijking”, sluit voorzitter Suijkerbuijk af. ❚

34 | SCHADEVAK


VERENIGING VAN EXPERTS

Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart Naam Website H.M.F. Vranken www.tanktech.eu D.L. de Bock www.eocexpertise.nl H.C. Donkers www.sellesvandijkexperts.nl P.J. Verhoeff www.wnvnl.com E.J. Geluk www.eocexpertise.nl M.B. de Bakker www.eoc.nl R. Ebeltjes www.son.nl N.W. de Vries www.eocexpertise.nl J.G. Schenk www.verweij-hoebee.nl R.H.A. van Dijk www.sellesvandijkexperts.nl J.P. Suijkerbuijk www.jpsurvey.nl R.J. van t Hof www.eocexpertise.nl R.J. Tempelaars T.A.W. Ruijtenberg www.eocexpertise.nl J.W. van Bodegraven www.doldrumsbv.nl George Lagerburg www.noordnederland.com M. Ravesteijn www.bureauveritas.com B.J. Holster www.wnvnl.com A.V. Driessen www.eocexpertise.nl R.R. Fortuin www.son.nl F.J.G. Slokkers www.doornbv.nl J. Kuiken www.doornbv.nl M. Geertman www.eocexpertise.nl D.van der Avoirt www.avoirt.be J.C.A. Philipsen www.son.nl C.J. Mooij www.eocexpertise.nl R. Wohlers www.gielisch.de T. Pander J. Tanis www.bureauveritas.com T. van Veen www.bosboon.nl J.F.G. Verhoeven www.eocexpertise.nl T. Bierwagen P. van Weelden www.halyardsurvey.com P.P.R. van Laak W.A.G. Snijders www.snijdersexpertises.nl L.W.M.J. Vissers www.vanpelt-co.nl A.A. van der Linden www.eocexpertise.nl J.W. Kremer G.P. Voerman www.eocexpertise.nl U.C. Kahlen www.gielisch.de F. Vlugter www.verschoor-bras.nl R.J. van den Heuvel www.eocexpertise.nl A. Prins www.rijnenwaalexpertise.nl T.A. Korporaal www.electrical-survey.nl J. Blom www.eocexpertise.nl J.U. Smits www.sellesvandijkexperts.nl N. van Leeuwen www.eocexpertise.nl J.P. Osseweijer www.jpsurvey.nl J.H. van den Elshout www.vandenelshoutbv.nl S. Boerema www.eoc.nl

E-mail info@tanktech.nl d.de.bock@eocexpertise.nl h.donkers@sellesvandijkexperts.nl pjverhoeff@wnvnl.com e.geluk@eocexpertise.nl m.de.bakker@eoc.nl Ebeltjes@son.nl w.de.vries@eocexpertise.nl j.schenk@verweij-hoebee.nl r.vandijk@sellesvandijkexperts.nl jps@jpsurvey.nl r.van.hof@eocexpertise.nl 1957tempelaars@gmail.com t.ruitenberg@eocexpertise.nl hvb@doldrumsbv.nl lagerburg@noordnederland.com martijn.ravesteijn@nl.bureauveritas.com vanrees@wnvnl.com a.driessen@eocexpertise.nl fortuin@son.nl fs@doornbv.nl jk@doornbv.nl m.geertman@eocexpertise.nl denis@avoirt.be philipsen@son.nl j.mooij@eocexpertise.nl wohlers@gielisch.de t.pander@cuci.nl jaap.tanis@nl.bureauveritas.com tvveen@bosboon.nl j.verhoeven@eocexpertise.nl lenz-experte@t-online.de pvw@halyardsurvey.com vanlaakexpert@kpnmail.nl info@snijdersexpertises.nl r.vissers@vanpelt-co.nl a.van.der.linden@eocexpertise.nl jos.kremer@sylconiamail.nl p.voerman@eocexpertise.nl kahlen@gielisch.de f.vlugter@verschoor-bras.nl r.van.den.heuvel@eocexpertise.nl info@rijnenwaalexpertise.nl t.a.korporaal@electrical-survey.nl j.blom@eocexpertise.nl u.smits@sellesvandijkexperts.nl n.van.leeuwen@eocexpertise.nl jpo@jpsurvey.nl john@vandenelshoutbv.nl t.boerema@eoc.nl

Het bestuur is als volgt samengesteld: J.P. Suijkerbuijk - voorzitter C.J. Mooij - secretaris L.W.M.J. Vissers - penningmeester J.W. van Bodegraven - bestuurslid W. Holster - bestuurslid

SCHADEVAK | 35


DE KRACHT VAN EEN COÖPERATIE MET LANDELIJKE DEKKING “Wij zijn een coöperatie van zelfstandige ondernemers. Onze kracht is dat wij de kwaliteit en flexibiliteit van het zelfstandig ondernemerschap combineren met de voordelen van een landelijke organisatie”, vertelt Gerard van Engelenburg. “Grote, landelijke verzekeraars willen vaak maar twee partijen waar ze mee samenwerken. Dat is overzichtelijk en makkelijk voor ze. Omdat wij als coöperatie landelijke dekking kennen, komen wij zo vaak binnen bij de verzekeraars. Iets dat je als zelfstandige ondernemer uit de regio niet zal lukken.” Tekst Sander Lemmens | Beeld ReconditioneringsGroep Nederland

De ReconditioneringsGroep Nederland (RGN) is een dienstverlenende onderneming op het gebied van calamiteitenservices en specialistische reiniging alsmede facilitaire diensten in het business-tobusiness segment. Momenteel werken er ongeveer driehonderd medewerkers verdeeld over veertien vestigingen onder de vlag van RGN. “Naar een uitbreiding van deze groep zijn we niet op zoek. Regelmatig word ik benaderd door bedrijven die deel willen uitmaken van de coöperatie, maar die moet ik helaas ‘nee’ verkopen. Met deze club van hardwerkende ondernemers zijn we meer dan goed vertegenwoordigd door heel Nederland”, geeft Gerard van Engelenburg, algemeen directeur van RGN, één van de grootste organisaties op gebied van specialistische reiniging, aan.

Veelzijdige specialismen Hij stipt een belangrijk punt aan. Want alle leden zijn lokaal opererende zelfstandige ondernemers.

36 | SCHADEVAK

Mensen met hart voor de zaak, voor hun personeel en voor hun portemonnee. Maar door hun lidmaatschap zijn ze eveneens verzekerd van werk via de coöperatie. “Het spreekt voor zich dat onze leden moeten voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitsnormen. Wij staan voor hoogwaardige en specialistische service op gebied van schadeherstel bij calamiteiten en specialistische reiniging, aangevuld met andere daarbij passende services, op een sterk klantgerichte manier. Maar ook belangrijke zaken als flexibiliteit, snelheid van handelen, waarmaken wat je belooft en heldere communicatie kunnen aan onze leden worden toegeschreven. Een ander groot voordeel is dat de lokale ondernemers letterlijk de taal van de regio en daarmee de klant spreken. Een Limburgs bedrijf krijgt van ons de klus in Limburg en een Zeeuws lid neemt de klus in Zeeland op zich. Al schakelen we bij een klus als bijvoorbeeld asbestsanering een lid in dat gespecialiseerd is in dit soort werk.”


CALAMITEITENSERVICES EN SPECIALISTISCHE REINIGING

Het moge duidelijk zijn dat met veertien verschillende vestigingen het dienstenpakket van de leden zeer uitgebreid is. “Door de veelzijdige specialismen van onze leden kunnen wij alle klussen binnen deze branche aan”, stelt Gerard van Engelenburg tevreden vast. Maar RGN doet uiteraard meer voor haar leden dan het verdelen van werk alleen. De landelijke organisatie ondersteunt de ondernemers op

het gebied van sales, operations, marketing, administratie en facturatie. “Voordeel voor onze leden is dat ze zich hierdoor nog meer met hun kracht bezig kunnen zijn: het ten dienst staan van de klant.”

Calamiteiten Naast de genoemde asbestsanering vallen ook zaken als specialistisch reiniging, facilitaire dienst-

verlening, textielreiniging, bouwkundig herstel, industriële reiniging en gevelreiniging binnen het uitgebreide dienstenpakket van RGN. Maar leden van RGN kunnen ook schadebeperkende maatregelen treffen bij calamiteiten als brand-, water- en stormschade. Voor dit specialistisch werk worden de RGN-regiobedrijven ingeschakeld via brandweer en Stichting Salvage. ›

Gerard van Engelenburg.

SCHADEVAK | 37


In geval van nood val je terug op de groep 0800 - CALLRGN of 0800 - 22 55 746

RGN NIVO NIVO RGN Groningen Groningen RGN Tienstra RGN NIVO NIVO RGN Leeuwarden Groningen Leeuwarden

RGN Euro Cleaning

RGN MSR RGN MSR RGN MSR

Zwolle

Heerhugowaard Heerhugowaard Heerhugowaard

RGN DCN

RGNEuro EuroCleaning Cleaning RGN RGN Euro Cleaning Enschede Enschede Enschede

Amersfoort

C.S. RGNRGN Vrolijk

RGN C.S.

Den Haag

Amersfoort

Den Haag

RGN All-Net RGN HHG RGN Centrale RGN Euro Cleaning RGN C.S. Duiven ALL-NET Rotterdam RGN Centrale Duiven RGNBuren Centrale RGNDuiven Rotterdam Geldermalsen Geldermalsen

RGN Holland Herstelgroep / Ureco RGNRGN HHG/Ureco Breda HHG Breda Breda

RGN Holland Herstelgroep /RGN Ureco HHG RGN HHG/Ureco RGN HHG

Heinkenszand Heinkenszand

RGNRGN HHG/Ureco Uden HHG Uden Uden

RGN HHG/Ureco ElslooMOC RGN

Elsloo

Mierlo RGN HHG/Ureco Mierlo

RGNRGN MOC HHG

Mierlo Heythuysen

RGN Janssen RGNSittard Janssen Sittard

RGN Janssen Sittard

RGN heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere organisaties op het gebied van specialistische reiniging. Wij onderscheiden ons door landelijke aanwezigheid en lokale betrokkenheid. RGN biedt u een totaalpakket aan diensten, waarin u te maken heeft met één contactpersoon zonder tussenkomst van derden. Wij zijn exibel, hebben een scherp oog voor kwaliteit en beschikken over de modernste hulpmiddelen. Bij RGN ligt de nadruk op klantgerichte dienstverlening, op maatwerk! Voor meer informatie ga naar www.rgn.nu

Herstel bij calamiteiten? RGN. Nu

De Aaldor 17a 4191 PC Geldermalsen Telefoon: 085-4890700 E-mail: info@rgn.nu


CALAMITEITENSERVICES EN SPECIALISTISCHE REINIGING

“Onze regiobedrijven beschikken over Salvage-units en Salvagebussen met afdek- en afdichtmaterialen, meetapparatuur, corrosiewerende middelen, droogapparatuur, reinigingsmiddelen, handgereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen, pompen en ventilatieapparatuur. Onze leden, allen gecertificeerd en aangesloten bij de Stichting Salvage, zijn 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.Snelheid van handelen is erg belangrijk bij calamiteiten, vandaar dat onze projectleider binnen tien minuten na de oproep contact legt met de Salvagecoördinator. Daarnaast is het uitvoerende RGN-personeel binnen twee uur na de oproep ter plaatse.”

RGN Droogtechniek Een andere tak van sport binnen de coöperatie is RGN Droogtechniek, een landelijk opererende partner voor lekdetectie, droogtechniek en klimaatbeheersing na calamiteiten. ›

‘Uitleggen wat je doet en waarmaken wat je belooft. Dat is waar wij als coöperatie voor staan’

SCHADEVAK | 39


CARGO DAMAGE SURVEYS | CONSULTANCY | AVIATION CLAIMS | RECOVERY

YOUR CLAIM, OUR CARE

Binnendijk-Bree Surveys

www.bbsurveys.nl − Tel: 020−6531996 (24/7) − schiphol@bbsurveys.nl

www.gorpa.nl // www.beloning.info

Postbus 4329 5004 JH Tilburg

T +31 (0)13 - 5801707 F +31 (0)13 - 5821708

E-mail: info@gorpa.nl Internet: www.gorpa.nl


CALAMITEITENSERVICES EN SPECIALISTISCHE REINIGING

Flexibel inzetbaar: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. RGN Droogtechniek is opgericht door Klimarent en de RGN en biedt een breed pakket aan diensten onder meer voor verzekeringsmaatschappijen, bouwbedrijven en ook particulieren om na calamiteiten of andere oorzaken de situatie onder controle

te brengen en ontstane problemen volledig op te lossen.Voor alle mogelijke opdrachten op het gebied van specialistisch drogen en lekdetectie beschikt RGN Droogtechniek over de nodige vakkennis, techniek en modernste middelen en is een professioneel en kwalitatief resultaat verzekerd. Aandacht

en goede communicatie, duidelijke rapportages en maatwerk staan daarnaast voorop om maximale klanttevredenheid te bewerkstelligen. “En tevreden klanten, daar doen we het samen voor bij RGN. Uitleggen wat je doet en waarmaken wat je belooft. Dat is waar wij als coöperatie voor staan.” ❚

̒ Grote, landelijke verzekeraars willen vaak maar twee partijen waar ze mee samenwerken. Dat is overzichtelijk en makkelijk voor ze ̓

SCHADEVAK | 41


VEELZIJDIG, INNOVATIEF EN DUURZAAM Durven, vooruit kijken en kansen zien en grijpen zijn stuk voor stuk belangrijke eigenschappen voor ondernemers. Zaken die, gezien de recente uitbreiding van zijn bedrijf, aanwezig zijn bij Rob Vis Dieperink, directeur van Corocor Technische Reconditionering B.V.. In juni opende hij met gepaste trots een vestiging in Delfzijl. Samen met het in Heerenveen gelegen hoofdkantoor is Corocor, zeker in Noord-Nederland, zo een zeer belangrijke speler in de wereld van de technische reconditionering. Tekst Sander Lemmens | Beeld Corocor

“In de regio Delfzijl, en daarmee de Eemshaven, liggen kansen. Daar ben ik van overtuigd. Ga maar na: er wordt een Google-datacenter gerealiseerd en in de Waddenzee wordt een windmolenpark gebouwd. Er wordt flink geïnvesteerd en dat levert een toename van bedrijvigheid op. Dat zijn interessante ontwikkelingen. Zeker ook voor ons bedrijf”, geeft hij inzicht in de achterliggende gedachte van de uitbreiding.

Veelzijdig Rob Vis Dieperink heeft zijn sporen in de reconditionering ruimschoots verdiend. Hij is gestart in de jaren ’80 en heeft in de daaropvolgende jaren,

Reiniging na waterschade in meterkast Sportcenter.

42 | SCHADEVAK

naast een uitgebreid netwerk, uiteraard ook enorm veel kennis weten op te doen. Sinds september 2014 is hij als enige directeur verantwoordelijk voor Corocor. Het bedrijf verzorgt haar reconditioneringswerkzaamheden voor bedrijven, instellingen en particulieren. “Onder onze diensten vallen onder meer het schoonmaken van machines en apparatuur, het drogen na waterschade, het reinigen na brand-, water- of blusschade, salvage na calamiteiten, data-recovery en data-erasure en opleveringsschoonmaak. Veelzijdig inderdaad en dat is een grote kracht van dit bedrijf. Net als het goede team van specialisten waar we uit kunnen putten. Je kunt niet zonder goede vakmensen. Kwaliteit is

van groot belang en je bent zo goed als je laatste project. Achterover leunen is er dus zeker niet bij. Elke keer gaan wij weer voor het beste resultaat en daarmee voor een tevreden opdrachtgever”, aldus Vis Dieperink, die nog een belangrijk punt aanstipt binnen Corocor. “Een goede werksfeer zorgt mede voor goede resultaten.”

Modernste technieken De specialisten van Corocor gebruiken de modernste technieken om tot de gewenste resultaten te komen. Het terugbrengen van de apparatuur en elektronica in de oude staat is hierbij het doel. “We zijn altijd op zoek naar de meest economisch

Corrosiemetingen bij de NS.


TECHNISCHE RECONDITIONERING

Reiniging bluspoederschade in bedrijfsauto.

Reiniging warmtepompinstallatie na brandschade.

verantwoorde oplossing en daarmee een besparing voor de opdrachtgever. Om een voorbeeld te geven: onlangs kregen we melding van een door blikseminslag defect geraakt bubbelbad. De aanschaf van een nieuw bad zou € 6.000 kosten. Echter nadat een technicus een rapportage van de defecten had opgemaakt, hoefde de opdrachtgever maar vijftien procent ten opzichte van de nieuwprijs te betalen. Een flinke besparing. Je kunt je voorstellen wat de voordelen kunnen zijn

als je spreekt over grote machines en productielijnen. Zeker ook als je bedenkt wat de kosten zijn als de productielijnen niet draaien en klanten zo niet geholpen kunnen worden.” Een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering van Corocor is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vis Dieperink: “Corocor is bijzonder actief op dit gebied. In sommige gevallen van reinigen is een CO2-reiniging een verantwoorde

oplossing, omdat hiermee een bijzonder snelle reiniging mogelijk is zonder volledige demontage. Het kent een korte droogtijd en laat veel minder afvalstoffen achter. Daarnaast namen we deel aan het Koplopersproject, waarbij samen met andere ondernemers uit de regio ideeën werden en worden uitgewisseld betreffende recycling, huisvesting CO2-neutraal, betrekken van groene energie, brandstofbesparing en het scheiden van afval.” ❚

Chlorideneerslagmeetkoffer.

Printplaat helft gereinigd / helft vervuild.

Droogijs-reiniging in de techniek.

SCHADEVAK | 43


Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten ➥ Projectcoördinatie ➥ Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade ➥ Industriële en maritieme reinging ➥ Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig) ➥ Data Recovery en Erasure ➥ Preventief en Maintenance ➥ NEN 1010 en 3140 keuringen ➥ Ontgeuring ➥ Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen ➥ Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

U kunt bij ons

bij brand- en

365 dagen

waterschade?

per jaar en

Bel Corocor! 0800 267 6 267

24 uur per dag

, ische elektr rand-, n a v eren atuur na b ng r dition ili recon sche appa ctiever vu n e udu ani igen r h n p i c e e n r e m Het he en he schade onisc c elektr r-, chemis wate

terecht!

Hermes 4, 8448 CK Heerenveen, T: 0513 767283, F: 0513 767284, M: 06 50122336, www.corocor.nl, info@corocor.nl

Detectie van water- lucht- en warmtelekkages

LEKKAGE? Wij sporen de oorzaak snel voor u op! LANDELIJKE DEKKING VOOR EEN VAST BEDRAG TELEFOON 0528 74 10 20 • E-MAIL INFO@LEKKAGEDOKTER.NL • WEBSITE WWW.LEKKAGEDOKTER.NL POSTADRES POSTBUS 45, 7920 AA ZUIDWOLDE • BEZOEKADRES ZUIDER ESWEG 33A, 7921 JD ZUIDWOLDE (DR.)


LEKDETECTIE

DOKTER DETECTEERT HET LEK “We hebben een vliegende start gemaakt. In juni 2014 ben ik met ons bedrijf gestart en al snel daarna heb ik personeel moeten aannemen. Momenteel heb ik buiten mezelf drie mensen in dienst en ik ben erg tevreden over onze voortgang”, blikt Richard Koers terug op de startperiode van zijn bedrijf, dat gespecialiseerd is het detecteren van lekkages. “Kwaliteit leveren en snel handelen zijn zeer belangrijke kwaliteiten van de Lekkagedokter.” Tekst Sander Lemmens | Beeld de Lekkagedokter

Richard Koers is al vele jaren werkzaam in deze branche. In al die jaren heeft de bevlogen ondernemer naast vakkennis uiteraard ook een breed netwerk opgebouwd. Een netwerk dat hem bij de start van zijn eigen zaak zeker geen parten

speelde. “Mijn goede naam en vakkennis is gelukkig bij veel mensen blijven hangen. Met als gevolg dat ze me al snel na de start van de Lekkagedokter wisten te vinden”, aldus Koers, die duidelijkheid schept over de naam van het

bedrijf. “Het geeft exact weer wat we doen, zorgt vaak voor een glimlach en blijft mede daardoor goed hangen bij de mensen. Maar kwaliteit is uiteraard de echte reden dat je wordt ingeschakeld.” ›

SCHADEVAK | 45


SCHADEVAK VOOR PROFESSIONALS IN EXPERTISE, SCHADEHERSTEL, PREVENTIE & VERZEKERINGEN

Schadevak’ is ’t onafhankelijke naslagwerk over expertise, inspectie, taxatie, claims handling, reconditionering, preventie, risicomanagement, schadeherstel en toedrachtsonderzoek in de breedste zin.

BEL VOOR MEER

INFORMATIE

0495 - 450095

WWW.SCHADEVAK.NL Schdevak opvuller.indd 1

18-12-15 14:43

Reeds meer dan 20 jaar

Sine Acceptione Personarum

Voor een onafhankelijke technische en tactische expertise naar de oorzaak of toedracht o.a. bij:

- Brand / Explosie (gebouwen, vaar- en voertuigen) - Inbraak / Diefstal - Aansprakelijkheid Fraude Letselschade Materiaal / machinebreuk Experts gecertificeerd Branddeskundige A Erkend leerbedrijf BIESBOER Expertise B.V. Mosselaan 65 1934 RA Egmond aan den Hoef Dag en nacht bereikbaar Telefoon 072 - 506 30 33 Telefax 072 - 506 25 52 E-mail: info@biesboerexpertise.com Internet: www.biesboerexpertise.com

omdat ‘stille getuigen’ niet liegen 1507008_Biesboer Expertise BV.indd 1

23-11-15 14:44


LEKDETECTIE

Water, lucht en warmte De Lekkagedokter richt zich op drie soorten lekkages; water, lucht en warmte. “Onze ervaren vakmensen hebben jarenlange ervaring in de installatietechniek en zijn eveneens bouwkundig onderlegd. Met behulp van de nieuwste apparatuur en de aanwezige kennis hebben we in 98% van de gevallen de oorzaak van het lek opgespoord. Een percentage waar we trots op zijn”, aldus Koers, die nog twee belangrijke

'De naam van het bedrijf geeft exact weer wat we doen' aspecten van het werken in deze branche opnoemt. “De snelheid waarmee we handelen is erg belangrijk. We streven ernaar om binnen 48 uur na de melding aanwezig te zijn. Waar in Nederland we ook moeten zijn. Door een goede planning te maken, lukt ons dat. Waarbij we ook nog zorgen dat we altijd paraat staan bij spoedmeldingen. Daarnaast is de manier waarop je je gedraagt bij de mensen belangrijk. Je bent gast in hun huis en zij hebben een probleem. Door helder het probleem te benoemen en uit te leggen hoe het probleem opgelost kan worden, schep je duidelijkheid.” ❚

SCHADEVAK | 47


VEELZIJDIG EN NIET BANG VOOR VIEZE HANDEN “Als je bij een pand komt waar brand heeft gewoed, weet je nooit wat er precies is gebeurd. Je start je onderzoek en vergaart systematisch je informatie. Na de informatie van betrokkenen ga je op zoek naar sporen en/of aanwijzingen. Eerst aan de buitenkant van het pand en pas daarna aan de binnenkant. Op de plek waar de brand is ontstaan, ga je op zoek naar de oorzaak. Heerlijk met de laarzen en overall aan, een helm op en met een schep aan het werk. Dat hele traject maakt dit werk zo mooi”, geeft Eric van Soest aan. “Je weet nooit wat je aan gaat treffen en soms krijg je met de laatste schep de oorzaak pas boven tafel.” Tekst Sander Lemmens | Beeld Biesboer Expertise

De wijze waarop Eric van Soest het voorgaande vertelt, verraadt de passie voor zijn werk. En dat werk beperkt zich zeker niet tot zijn kantoor. De directeur van Biesboer Expertise staat namelijk het allerliefst in het veld. “Als je bang bent voor vieze handen, hoor je niet thuis in deze branche”, verduidelijkt hij. Biesboer Expertise bestaat reeds 22 jaar en de ervaren vakman Van Soest, die zijn sporen in de expertisewereld heeft verdiend, is sinds 2013 eigenaar van het bedrijf dat staat voor onafhankelijke technische en tactische expertise.

Technisch en tactisch onderzoek Het grote doel van de medewerkers van Biesboer Expertise is het achterhalen van de oorzaak of toedracht van evenementen met schade tot gevolg. Waar in het verre verleden de expertise vooral lag in de brandschade, is het bureau steeds meer veelzijdig geworden. “We zijn een onderzoeksbureau dat zich richt op fraude in de allerbreedste zin van het woord. Brand is reeds genoemd, maar we onderzoeken eveneens inbraak, letselschade, frauduleuze aanrijdingen en schade in de vorm van integriteit van werknemers. Kortom fraude in zijn algemeenheid. Bij het zoeken naar de oorzaak of het vaststellen van de toedracht doen we zowel technisch als tactisch onderzoek. Indien wenselijk kunnen we ook reconstructies uitvoeren. Bijvoorbeeld bij branden, maar ook bij letselschades. In dat laatste geval laten wij ons bijstaan door een forensisch arts om te beoordelen of een dergelijk ongeval kan zorgen voor de geclaimde letselschade.”

48 | SCHADEVAK

Kruisbestuiving “Het grote voordeel van ons bureau is dat het beide expertises kan aanbieden”, aldus Van Soest. “Het zwaartepunt ligt bij ons op technische onderzoeken. In totaal werken hier vijf technische en twee tactische experts. Het komt regelmatig voor dat er kruisbestuiving plaatsvindt tussen beide expertises. Uiteraard zorgt dat voor korte lijnen binnen het onderzoek en dat bevordert de snelheid van werken. Al gaat dat bij de samenwerking met externe ook goed. Zeker als je werkt aan hetzelfde doel, namelijk waardheidsvinding.”

Communicatief vaardig “Een goede onderzoeker laat zich niet overbluffen door welke persoonlijkheid dan ook”, antwoordt Eric van Soest op de vraag waar de medewerkers van Biesboer Expertise zoal aan voldoen. “Je moet communicatief goed vaardig zijn, zodat je onder alle omstandigheden het gesprek aan kunt gaan met personen uit alle lagen van de bevolking. Tevens is het belangrijk dat de onderzoeksbevindingen worden weergegeven in rapportages van goede kwaliteit. Hoewel bij de aangeboden zaken ook schrijnende gevallen zijn, is het ook dan niet geoorloofd om fraude te plegen. Dat staat bij ons altijd buiten kijf. En als er sprake is van fraude? Dan zullen wij er alles aan doen dat op te sporen en zichtbaar te maken. Ongeacht welke vorm van fraude dan ook. Onze drive om misstanden op te sporen, in combinatie met de jaren lange ervaring van onze medewerkers, maakt dat mogelijk.” ❚


TECHNISCHE- EN TACTISCHE EXPERTISES

SCHADEVAK | 49


CALAMITEITENDIENSTEN

“In de vier jaar dat ons bedrijf bestaat, hebben we aangetoond dat we bestaansrecht hebben in deze branche. Hoe dat is gelukt? Door keihard te werken, door onze persoon-

SERVICE, SNELHEID EN EEN PERSOONLIJKE BENADERING

lijke en heldere benadering en door onze snelheid van handelen. We zijn een kleine organisatie, maar merken dat ook de grote opdrachten aan ons worden toevertrouwd. Een goed teken, dat vertrouwen schept voor de verdere toekomst.”

Attent Calamiteiten Diensten kan, zoals John Suykens al aangeeft, bogen op een jarenlange ervaring. Oprichters Peter van der Sluis en hij hebben in de afgelopen dertig jaar hun sporen al ruimschoots verdiend. Ook de overige drie projectleiders binnen het bedrijf kennen het klappen van de zweep. Een groot voordeel volgens Suykens. “Ervaring, knowhow en de opgedane contacten hebben voor een goede start van het bedrijf gezorgd.”

Eén contactpersoon Tekst Sander Lemmens Beeld Attent Calamiteiten Diensten

50 | SCHADEVAK

Attent Calamiteiten Diensten richt zich op het saneren van brand-, water- en stormschades

na calamiteiten bij bedrijven en particulieren. Daarnaast is het bedrijf in staat om na brand- en waterschade, technische reconditionering toe te passen aan machineparken en elektronica. “Onze kracht schuilt eveneens in het feit dat wij in staat zijn om de gedupeerde of de schade-expert van A tot Z te ontzorgen. Door ons uitgebreide netwerk van vakmensen en specialisten kunnen we wij een schade compleet afhandelen, waarbij er maar één contactpersoon is. Dat schept vertrouwen en duidelijkheid, maar bevordert zeker ook de snelheid waarmee de schade wordt afgehandeld.” ❚


SPECIALISTISCH REINIGEN

AL 25 JAAR DE OPLOSSING VOOR ELK SCHOONMAAKPROBLEEM “We zien het mooiste van het mooiste, maar ook het ergste van het ergste”, opent Edwin Berends, directeur van AB Cleaning het gesprek. Het familiebedrijf, dat dit jaar 25 jaar bestaat, is gespecialiseerd in tapijt-, lamellen en meubelreiniging, harde vloeren, bestrating, graffitiverwijdering en gevel- en roltrapreiniging. Tekst Sander Lemmens | Beeld AB Cleaning “Door onze veelzijdige specialismen komen we op veel verschillende plekken. Van overheidsinstellingen tot stations waar graffiti verwijderd dient te worden en van acute schadegevallen tot kastelen waar exclusieve tapijten en vloeren gereinigd dienen te worden”, legt hij uit. Het bedrijf dat door zijn ouders werd opgericht, maakte in de loop van de jaren een flinke verandering door. “Er kwam steeds een nieuwe tak bij. Het behandelen van en werken met

natuursteen bijvoorbeeld. Heel specialistisch werk. Door deze vloeren te slijpen en polijsten creëren we weer een vlak en glanzend geheel. We durven wel te stellen dat we voor elk schoonmaakprobleem de oplossing hebben.”

24-uurs service “Om nog betere service aan onze klanten te leveren, zijn we gestart met een 24-uurs calamiteitenservice.

Dat begon met een oproep per week, maar inmiddels is dat gegroeid en hebben we ook in deze branche, door onze kwaliteit en flexibiliteit, een goede naam opgebouwd. En vaak levert een schadezaak weer een nieuwe langdurige relatie op met een bedrijf of particulier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tweejaarlijkse gevelreiniging of het op gezette tijden reinigen van exclusieve meubels”, aldus de bevlogen ondernemer. “Op naar het volgende jubileum.” ❚

SCHADEVAK | 51


Schoner

Prettiger

Gezonder

Langere levensduur

Mister KOOL’s staat garant voor het duurzaam reinigen van vloeren en meubels. Want echt schoon is een vak apart. Uw vloeren en meubels zijn daarna als nieuw en gaan langer mee. T (0478) 569 750

Vragen over de schadetoedracht? Twijfel niet! Neem direct contact op!

De oplossing voor als het echt schoon moet!

Postbus 15, 4793 ZG FIJNAART 06-46010638 info@verzaschadeonderzoek.nl www.verzaschadeonderzoek.nl Voor al uw technische en tactische onderzoeken na o.a. brand, diefstal en aansprakelijkheid of bij verkeerszaken en vermeende fraude.

Tapijt reinigen - Meubelreinigen - Lamellen - Harde vloeren - Marmer slijpen / polijsten - Grindtapijt reinigen Bestrating reinigen - Diepvriesvloeren - Graffiti - Waterschades - Gevelreinigen - Roltrappen en Rolbanen

026 - 472 39 77 www.abcleaning.nl


Kalshoven DIENSTVERLENING - schoonmaakwerkzaamheden - ongediertebestrijding - specialistische reiniging

Dalfsen – Zwolle Telefoon 0529-431207 Email: info@kalshovendalfsen.nl Website: www.kalshovendalfsen.nl

Piguillet & Zonen B.V. Weg en bos 5 2661 DG Bergschenhoek 010-5117896 (24H) info@piguillet.nl www.piguillet.nl

Brandschade? - Roet verwijderen - lucht Kanalen reinigen - luchtkanalen ontgeuren - luchtbehandelingskasten reinigen


VERTROUWEN ALS BASIS BIJ INTERCULTURELE LETSELSCHADEREGELING Je kunnen uiten in je eigen taal, je op je gemak voelen als je over je fysieke klachten spreekt, duidelijk kunnen verwoorden wat je voelt en wat er speelt. Communicatie en respect voor normen en waarden zijn zeer belangrijke zaken. Zeker bij de afwikkeling van letselschade. Voor niet-westerse allochtonen, maar zeker ook voor Oost-Europeanen die in Nederland verblijven, is dit echter vaak niet het geval. Ethem Emre en zijn twee letselschadebureaus schieten bij deze gevallen te hulp. “Door het vertrouwen te winnen, problemen op te lossen en uiteindelijk bruggen te bouwen.” Tekst Sander Lemmens | Beeld Elfi Letselschade & Advies

De beëdigd tolk-vertaler kwam in 1974 vanuit Turkije naar Nederland. Omdat hij naast zijn werkzaamheden als tolk-vertaler ook werkzaam was voor Integratiediensten voor mensen van Turkse komaf, kreeg hij veel te maken met mensen die niet tevreden waren over letselschadebureaus en de afwikkeling van dergelijke zaken. “Dat heeft

54 | SCHADEVAK

ertoe geleid dat ik mijn eigen letselschadebureau heb opgericht.” Dat resulteerde in 2009 in het bureau Elfi Letselschade & Advies. “Hierna volgde ook nog de start van Randstad Letselschade & Advies. Twee bedrijven die zich inzetten in de letselschadedienstverlening”, aldus Ethem Emre, die overigens geen vreemde was in deze bran-

che. “Ik heb jarenlang in Turkije gewerkt voor een Nederlandse rechtsbijstandverzekeraar. Daar behandelde ik, samen met Turkse advocaten verschillende zaken van in Nederland verzekerde Turken die in hun moederland verbleven, maar ook van Nederlanders, Belgen en Duitsers die in Turkije op vakantie waren.”


LETSELSCHADE & ADVIES

Miscommunicatie en onbegrip Desgevraagd legt de bevlogen Emre de vinger op de zere plek waarom het in Nederland vaak mis kan gaan bij de interculturele letselschaderegeling “Miscommunicatie en onbegrip leiden nog veel te vaak tot het vastlopen van dossiers bij allochtonen. Dat is niet alleen doodzonde, maar ook onnodig. Nederlanders gaan bijvoorbeeld anders met zaken om dan niet-westerse allochtonen. Die andere omgangsvormen en normen en waarden kunnen

tot grote belemmeringen leiden. Dat moeten we echt niet onderschatten.” Sinds de genoemde start in 2009 zijn Ethem en zijn zes medewerkers thans werkzaam vanuit een zestal kantoren in Roosendaal, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Ede. Het team heeft zich gespecialiseerd in het bieden van rechtshulp bij verkeers- en bedrijfsongevallen en het afwikkelen van letselschade en kent door de ligging van de kantoren een landelijke dekking.

Gemiste kans “Met meer dan 2,3 miljoen niet-westerse allochtonen in ons land liggen er voor schaderegelaars ontzettend veel kansen. Kansen die niet of nauwelijks worden opgemerkt. Ik zie namelijk erg weinig allochtone experts in deze branche. Dat is echt een gemiste kans. Als je wordt bijgestaan door iemand die je eigen taal spreekt en de omgangsvormen en gebruiken kent, voel je je vertrouwd. Daarnaast zorgt dit vaak voor een snellere afhandeling van de zaak en zo voorkom je weer onnodige kosten. Het wordt tijd dat andere bedrijven in deze branche, maar ook de verzekeraars zelf inzien dat er nog veel winst te halen valt in de interculturele letselschaderegeling. Dan kan de kloof die er nog vaak is tussen de slachtoffers, de verzekeraars en belangenbehartigers eindelijk worden overwonnen.” ❚

Ethem Emre.

SCHADEVAK | 55


Letsel Advies Randstad Personenschade “Intercultureel letselschadebureau”

Intercultureel LETSELSCHADE & ADVIES

www.letseladvies.nl

www.elfi-letselschade.nl

www.kazaavukati.nl

HET EERSTE INTERCULTURELE LETSELSCHADE & ADVIES VAN NEDERLAND

GRATIS ADVIESLIJN

0800-0815

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van rechtshulp bij verkeersongevallen AMSTERDAM

Tussen Meer 1 B 1068 EX Amsterdam

ROTTERDAM

Weena 717 3013 AM Rotterdam

UTRECHT

Ondiep Zuidzijde 6 3551 BW Utrecht

SOD ONDERZOEK SOD Onderzoek beoordeelt, onderzoekt en adviseert. Voor al uw vragen op het gebied van bijzondere zaken met name op het gebied van verzekerings- en aanverwante vraagstukken kunt u bij ons terecht.

DEN HAAG

Vaillantlaan 366 A 2526 HV Den Haag

ROOSENDAAL

Nieuwe Markt 65 A 4701 AD Roosendaal

LekkagePartner® Lekdetectie zonder hak& breekwerk.

Snelle service en adequate opvolging na aanvaarding van uw opdracht zijn voor ons leidend.

Voor meer informatie : www.SOD-Onderzoek.NL contact@SOD-Onderzoek.NL +31 6 13 85 26 14

085 - 401 35 70

www.LekkagePartner.nl


ONDERZOEK

SOD ONDERZOEK

FILTEREN, SCHAKELEN EN OPLOSSEN “Het belang van de zaak zien, zoveel mogelijk informatie in je opnemen, belangrijke zaken en bijzaken scheiden, je afvragen waarom iemand met bepaalde informatie komt, alert zijn, filteren en uiteindelijk schakelen en oplossen”, somt Wouter van Veldhuijsen enkele belangrijke zaken op binnen zijn vakgebied. De ervaren onderzoeker en eigenaar van het jonge SOD Onderzoek voelt zich bijzonder prettig in zijn huidige rol. “Als een vis in het water.” Tekst Sander Lemmens | Beeld SOD Onderzoek

SOD Onderzoek mag dan pas sinds januari van dit jaar actief zijn, achter het in het hart van de Bollenstreek gelegen bedrijf gaat jarenlange onderzoekservaring schuil. Begonnen bij de politie en later als onderzoeker in de particuliere en overheidssector kent de bij het NIVRE als Register Expert gekwalificeerde Van Veldhuijsen de klappen van de zweep in deze branche. “Mijn ervaring zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik snel kan handelen als de situatie anders blijkt te zijn dan eerder voorgespiegeld. Mijn inlevingsvermogen is dan een pré. Net als het snel kunnen schakelen.”

Korte lijnen Het feit dat SOD Onderzoek een eenmanszaak is, ziet Van Veldhuijsen als een voordeel. “Opdrachtgevers krijgen mij altijd zelf aan de lijn en hoeven niet eerst langs een hele rij contactpersonen. Ik weet precies wat er speelt en kan zodoende snel schakelen. Die korte lijnen, en dus een persoonlijke benadering, worden vaak gewaardeerd”, aldus de ervaren vakman, die eveneens voordeel put uit het brede netwerk dat hij in al die jaren heeft opgebouwd. “In deze branche draait het natuurlijk om kwaliteit, maar opdrachtgevers moeten je de opdracht ook gunnen. Gelukkig heb ik in het verleden veel goede contacten opgedaan. Daar pluk ik nu de vruchten van.”

Tractor aangetroffen door SOD Onderzoek na diefstal met deels bewerkt chassisnummer.

Breed georiënteerd De kennis en ervaring van Van Veldhuijsen maakt SOD Onderzoek breed inzetbaar. Zo verzorgt het bedrijf onderzoeken op de volgende vakgebieden: opsporing van verduisterde en gestolen voertuigen, vaartuigen en werkmaterieel. Maar ook bij inbraken, branden en AVP- en AVB-claims biedt SOD Onderzoek de helpende en onderzoekende hand. Het doel van het onderzoek is tot waarheidsvinding te komen en waar nodig de eerder vermelde goederen te traceren en daarmee tot schadelastbeperking te komen. “Het geeft zeker een kick als je bijvoorbeeld een gestolen auto terug weet te vinden na een gedegen onderzoek. De ultieme voldoening van je werk.” ❚

'Korte lijnen, en dus een persoonlijke benadering, worden vaak gewaardeerd'

SCHADEVAK | 57


‘ONS ERFGOED MAG NIET VERLOREN GAAN’ “Gelukkig zijn er maar weinig voorbeelden van gevallen te noemen waar het écht is misgegaan”, antwoordt Piet van Dalen, directeur van Art Salvage en Art Conversation op de vraag of hij een case als voorbeeld wil bespreken in dit artikel. In elke andere branche zou een ondernemer het woord ‘gelukkig’ niet gebruiken. Restaurator en kunstliefhebber Piet van Dalen echter wel. “Dat zou tegen mijn principes ingaan. Het is ten slotte wel erfgoed waar het om draait, dat mag niet verloren gaan. Daarom spreek ik, en met mij mijn collega’s, van gelukkig.” Tekst Sander Lemmens | Beeld Art Salvage

Art Salvage is in de eerste plaats een conserveringsbedrijf dat ten dienste staat van de erfgoedsector. Hiernaast is het bedrijf tevens, in samenwerking met verschillende onafhankelijke partners, oproepbaar in geval van calamiteiten aan en bij een instelling. “Vorig jaar is er tijdens een wolkbreuk, die gepaard ging met hagel, in een niet nader te noemen museum waterschade ontstaan. Na deze melding zijn wij zo snel mogelijk naar het museum gegaan om de collectie veilig te stellen. We hebben de door water aangetaste stukken bekeken en een scheiding gemaakt tussen rekwisieten en unieke stukken die deel uitmaken van de collectie. Die unieke stukken hebben we veiliggesteld.”

Onafhankelijk De volgende stap was het droog krijgen van de ruimtes. Deels door zuigers in te zetten en in een later stadium door het gebruik van drogers. “Als het eenmaal geheel droog is, voeren wij een kiemgetal meting uit”, vertelt Van Dalen. Een dergelijke meting, ook wel microbiologisch luchtonderzoek genaamd, geeft inzage in de hoeveelheid en soorten aanwezige bacteriën, schimmels en gisten, die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. “Die resultaten laten wij door een ander bedrijf onderzoeken. Dit om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Na twee weken voeren wij een tweede meting uit en ook die laten we onderzoeken door een externe partij. De resultaten leggen wij uiteindelijk voor aan de klant. Samen bekijken we of de ruimte veilig is of dat er maatregelen getroffen dienen te worden.”

Calamiteit Overeenkomsten Brand en waterschade leveren uiteraard de meeste schades op in de branche waarin Piet van Dalen werkzaam is. Maar, zo geeft hij aan, onderschat ook schimmelexplosies niet. “Na waterschade of door slechte conditionering van ruimtes kan een schimmelexplosie ontstaan. Dit is schadelijk voor de bezoekers en voor de medewerkers. Wij bieden aan musea en archieven een breed pakker van Calamiteit Overeenkomsten aan die de veiligheid van de ruimtes waarborgen en calamiteiten kunnen voorkomen. Door bijvoorbeeld preventieve luchtmetingen uit te voeren krijgen we duidelijk hoe de situatie in de ruimte is. En is de ruimte schoon, is dat natuurlijk ook een resultaat. De zekerheid dat die dat geeft, zorgt voor een beter gevoel dan het te laat ontdekken en inspringen bij een serieus probleem. Ook verzorgen wij desgewenst cursussen aan medewerkers die met dergelijke zaken te maken hebben of stellen wij een Collectie Hulp Verleningsplan plan op. Want voorkomen is belangrijker dan genezen.” ❚

Conservering en restauratie Naast Art Salvage staat Piet van Dalen ook aan het hoofd van Art Conservation Europe. In 1991 opgezet als restauratieatelier voor papier. Tegenwoordig vormt een team restauratoren met verschillende vakdisciplines de basis van een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in conservering en restauratie van papier, schilderijen, lijsten, textiel, metaal, keramiek en steen. Art Conservation heeft tevens kunsthistorici en erfgoedspecialisten in dienst. Door de jaren heen heeft Art Conservation Europe zich ook gespecialiseerd in het restaureren, ver- en herplaatsen van wandkunst. Hierbij kan gedacht worden aan wandschilderingen, maar ook aan tegeltableaus en mozaïeken.

58 | SCHADEVAK


CONSERVERING EN RESTAURATIE

'Brand en waterschade leveren de meeste schades op in de branche waarin Piet van Dalen werkzaam is'

SCHADEVAK | 59


Heldere prijzen

Detecteren lekkage

Uitgebreid rapport

Herstellen schade

www.lekkage.nl

ttent calamiteiten diensten

T 010-5212870 (24/7) -veelzijdig -deskundig -altijd inzetbaar

www.attent.nu


Wow!

De reactie die onze specialisten dagelijks krijgen als ze een schade onzichtbaar hebben hersteld. En door de constante ontwikkeling van nieuwe reparatietechnieken in ons Novanet Lab is reparatie nu n贸g vaker toepasbaar. Benieuwd naar de reparatiemogelijkheden voor schade aan keukens, gevels & kozijnen, sanitair, interieur en vloeren? www.novanet.nl


HET VOORDEEL VAN EEN TOTAALPAKKET “Vaak kregen onze meettechnici op locatie de vraag of ze ook een bedrijf kenden die de schade na het lek kon herstellen. Omdat wij dat zelf niet deden, werd altijd een collega-bedrijf aanbevolen. Maar helaas hadden wij geen daadwerkelijke recensies van de aanbevolen bedrijven, waarmee wij als adviesgevend orgaan naar ons gevoel tekort schoten. Daarom hebben we besloten onze werkzaamheden uit te breiden. Nu kunnen we niet alleen de lekdetectie uitvoeren, maar ook het herstel van de schade. En dat bevalt prima. Voor ons als bedrijf, voor de klant, maar ook voor de schade-experts. Want alles onder één dak betekent ook één contactpersoon en dat werkt prettiger en sneller.” Tekst Sander Lemmens | Beeld Pompe Lekdetectie Nederland BV

Hardy Tiebosch van Pompe Lekdetectie Nederland BV is als animator van de uitbreiding zeer te spreken over de stap. Een stap die uiteraard wel wat teweeg heeft gebracht bij het bedrijf dat al vele jaren een bekende naam is in de wereld van de lekdetectie. Want niet alleen dienen de rapportages van de meettechnici uitgebreider te zijn, er dient ook advies gegeven te worden en uiteindelijk

62 | SCHADEVAK

een offerte op papier te worden gezet. “Dat kost wat meer tijd, maar inmiddels weten ze niet beter.” Daarnaast werden ook gespecialiseerde mensen aangenomen die de herstelwerkzaamheden uit dienden te voeren op het niveau dat bij het bedrijf past. “We hebben veel geïnvesteerd in knowhow, personeel en materialen. We hebben de duidelijke

keuze gemaakt om niet achterover te leunen, maar om stappen te zetten. Die drive is door veel werknemers opgepakt en samen kunnen we nu spreken van een meer dan geslaagde zet. Gelukkig zien de schade-experts de meerwaarde van dit totaalpakket in. Er kan sneller gehandeld worden en er is geen ruis op de lijn. Dat schept vertrouwen en duidelijkheid.”


LEKDETECTIE EN SCHADEHERSTEL

Specialistisch drogen Naast het opsporen en herstellen is er nog een tak van sport waar Pompe Lekdetectie Nederland BV naam in heeft gemaakt. “We richten ons ook steeds meer op droogtechnieken. Veel mensen denken dan aan snel aan het drogen van bijvoorbeeld badkamers, maar we hebben ons ook gespecialiseerd in het specialistisch drogen van isolatievloeren”, aldus Tiebosch, die aangeeft dat de genoemde werkzaamheden vallen onder Pompe Droogtechniek BV. Middels zogenaamde onderdrukdroging is het bedrijf in staat om lekkages in een isolatievloer te verhelpen en al het vocht aan de vloer te ontrekken. “Bij aanvang van de

werkzaamheden bouwen we een constructie op waarmee we een zuigende werking creëren in de isolatievloer en hiermee de vochtlast onttrekken. Middels het boren van gaten in de toplaag komen we uit in de isolatielaag. Op deze gaten sluiten we vervolgens een netwerk van slangen aan die allen eindigen in de absorptiedrogers. Daarna start het afzuigen van de vochtlast. We gaan hiermee door tot al het vocht verdwenen is”, aldus een enthousiaste Tiebosch. “Goed personeel, onze veelzijdigheid, heldere communicatie en het altijd zoeken naar vernieuwing en innovatie zijn belangrijke kernwaarden van ons bedrijf. Dat maakt het werken bij ons ook zo mooi.” ❚

SCHADEVAK | 63


‘CONTRA-EXPERT ZORGT VOOR EERLIJKE COMPENSATIE’ Schade aan uw woning of bedrijf? Zodra de eerste schrik voorbij is, nemen getroffen verzekerden contact op met hun verzekeringsmaatschappij. Zij zullen een (externe) schade-expert sturen die beoordeelt of de schade verzekerd is, en wat de hoogte is. “Maar, hoe goed dat ook wordt gedaan, deze expert vertegenwoordigt in de eerste plaats de belangen van zijn opdrachtgever, de verzekeraar”, meent Klaas Coolen van Coolen Expertise. “Ze zijn ervaren met schaderegeling en kennen de polissen veel beter dan de verzekerde, die daardoor flink op achterstand staat. Het is daarom raadzaam om ook een eigen expert in te schakelen; de contra-expert.” Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Coolen Expertise

64 | SCHADEVAK


CONTRA-EXPERTISE

Klaas Coolen.

De contra-expert mag direct na een schade worden ingeschakeld. “Dus niet achteraf wanneer er onvrede is ontstaan, als een second opinion”, zegt Klaas Coolen. “Een contra-expert is er om de verzekerde te helpen. Hij behartigt de belangen van de verzekerde direct na de schade en blijft hem bijstaan en adviseren totdat er overeenstemming is met de verzekeraar over het schadebedrag. Deze deskundige assistentie is belangrijk in zowel de eerste fase na de schade (onderzoek, keuzes, continuïteit, beredding) als op de lange termijn (schadeberekeningen, onderhandelingen, afwikkeling).”

‘Contra-expertise is een recht’ “In de wet en in alle polisvoorwaarden van brandverzekeringen wordt aan de verzekerde het recht geboden om een eigen expert in te schakelen”, vertelt Coolen. “Dit is geen motie van wantrouwen richting de verzekeringsmaatschappij, maar ieders recht als consument. Het gaat immers over grote (financiële) belangen. In geval van schade moet de verzekerde dan ook krijgen waar hij recht op heeft. Binnen een acceptabele tijd, zodat zijn financiële situatie en bedrijfsvoering niet in het gedrang komen.” ›

SCHADEVAK | 65


Equality of arms “Doordat de expert van de verzekeraar en de contra-expert op hetzelfde ‘niveau’ praten en over dezelfde kennis beschikken, wordt gelijkheid afgedwongen”, vertelt hij. “Elke stap in het schaderegelingsproces wordt gezamenlijk genomen. Zodat uiteindelijk één compleet en eerlijk rapport ontstaat. ‘Equality of arms’, zoals de Nationale Ombudsman dat zo mooi noemt.”

Intermediair Veel verzekerden gaan naar hun intermediair, wanneer zij advies nodig hebben. Dat advies moet zich bewijzen bij schade, aldus Coolen. “Dat is ook de reden waarom de intermediair steeds vaker na een grote(re) schade een contra-expert aanbeveelt. Deze contra-expert zorgt ervoor dat de geadviseerde polissen hun werk doen en worden uitgelegd ten gunste van de verzekerde. De cliënt krijgt hierdoor waar hij recht op heeft. Naast het vele werk dat de

66 | SCHADEVAK

'Bij kleine, overzichtelijke schades is een contra-expert niet nodig. Wanneer de impact van een schade moeilijk of niet te behappen is, dan moet je niet twijfelen en direct bellen' contra-expert de intermediair uit handen neemt, straalt de toegevoegde waarde hiervan sterk op hem af.” De intermediair is geen deskundige op het gebied van schadevaststelling, maar wel deskundig in het begeleiden van de klant, bijvoorbeeld bij het indienen van zijn schadeclaim. “Doet hij dat niet (niet goed of niet volledig), dan is de kans groot dat hij daarmee zijn zorgplicht schendt. De intermediair ziet de contra-expert daarom steeds vaker als partner.”


CONTRA-EXPERTISE

Afwijzing van schade Schades worden steeds complexer en groter. Daardoor komen er ook steeds vaker andere zaken om de hoek kijken, zoals toedrachtsonderzoek. “Vaak luisteren schadebehandelaren naar de door hen ingeschakelde onderzoeksbureaus”, vertelt Coolen. “Hun rapporten vind ik echter vaak gekleurd en het lijkt erop dat men onderzoekt in een richting van uitsluitingen en afwijzing van schades. Ook al lijkt er, op het eerste oog, geen enkel vuiltje aan de lucht, dan toch kan een schadebehandeling uitlopen op een juridische wedloop met verzekeraars. Als een verzekeraar de hakken in het zand zet, moeilijk doet over de dekking en het nalaat om voorschotten op de schade-uitkering uit te keren, dan raak je als bedrijf alleen maar verder in de problemen. Zelfs de continuïteit van je bedrijf kan dan in het geding komen. Daarom stopt voor Coolen Expertise het werk niet bij de schaderegeling zelf. De uitkering is zeker zo belangrijk en verdient de allereerste aandacht. Hiervoor hebben we een apart bureau opgericht.”

Keuze Vanaf welk bedrag het raadzaam is een contraexpert in te schakelen, is volgens Coolen moeilijk te zeggen. “Bij kleine, overzichtelijke schades is een contra-expert niet nodig. Wanneer de impact van een schade moeilijk of niet te behappen is, dan moet je niet twijfelen en direct bellen.” Bij de keuze voor welke contra-expert, is het belangrijk dat je niet de eerste die zich meldt neemt of degene over wie je een ‘goed’ onderbuikgevoel hebt, meent hij. “Kies voor een professioneel bureau met een volwaardig team experts op alle vakgebieden: inhoud, bouwkundig, asbest, bedrijfseconomisch, et cetera. Maar ook met kennis op het gebied van onderzoek en juridische aspecten. In eigen huis!”

Vergoeding Volgens de polis wordt het bedrag voor een contraexpert altijd vergoed. Echter zit er vaak een maximering aan dat bedrag. Die maximering is vaak conform de hoogte van de kosten die de expert van de verzekeringsmaatschappij heeft gemaakt. Meer kosten zijn niet altijd meeverzekerd. Er zijn contra-expertisebureaus die beweren kosteloos te zijn. Zij factureren nooit meer dan het bedrag dat vergoed wordt. Maar daar gelooft Coolen niet in. “Deze bureaus limiteren hun inspanning en tijd en dat brengt de aandacht voor de schade en het eindresultaat in gevaar. Wij blijven ons tot de laatste seconde inzetten. Een verzekerde die goed geholpen is, betaalt eventuele overblijvende kosten altijd graag.” ❚

SCHADEVAK | 67


Levenswerk groeit uit tot begrip Het in 1966 opgerichte Eerste Dalfser Schoonmaakbedrijf geldt als hĂŠt levenswerk van mevrouw Kalshoven. Het familiebedrijf gold in die tijd als een goed en betrouwbaar schoonmaakbedrijf. In de loop der jaren groeide het bedrijf stevig, niet alleen wat betreft werknemers, maar ook wat betreft de activiteiten en specialismen. Anno 2015 geldt het bedrijf als een veelzijdige dienstverlener na calamiteiten en een kundig en gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Tekst Sander Lemmens | Beeld Kalshoven Dienstverlening

68 | SCHADEVAK


SPECIALISTISCH REINIGEN

'Wij staan 24 uur per dag voor de klant klaar en reinigen niet alleen het bedrijfspand snel en doeltreffend, maar zorgen ook voor de afvoer van beschadigde bezittingen en eventuele renovatie van het pand' Inmiddels gaat het familiebedrijf door het leven als Kalshoven Dienstverlening. “Wij zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft na brand of andere calamiteiten. Maar ook voor schoonmaak- en reinigingsklussen staan wij altijd klaar voor onze klanten”, opent Kalshoven het gesprek. De huidige eigenaar van het familiebedrijf legt uit: “Als een bedrijf tijdelijk moet sluiten vanwege calamiteiten zoals brand of waterschade, lijdt het bedrijf verlies. Dus is het zaak om na een ramp het productieproces zo snel mogelijk te hervatten. Met behulp van Kalshoven kan dat. Wij staan 24 uur per dag voor de klant klaar en reinigen niet alleen het bedrijfspand snel en doeltreffend, maar zorgen ook voor de afvoer van beschadigde bezittingen en eventuele renovatie van het pand. Onze gespecialiseerde medewerkers zorgen ervoor dat de werkzaamheden zo snel mogelijk weer kunnen worden hervat.” Naast eerste hulp bij calamiteiten is Kalshoven Dienstverlening hét adres voor de dagelijkse schoonmaak en het onderhoud van pand of woning, vertelt hij. “Of het nu gaat om opleveringen van nieuwbouw, glasbewassing, het

reinigen van gevels, keukens of machinekamers, schoorsteenvegen, riool ontstoppen of ongedierte bestrijden: wij kunnen elke schoonmaakklus aan.”

Veelzijdigheid Maar ook in de maritieme sector voert het bedrijf werkzaamheden uit. Of het nu gaat om een schoonmaakklus binnen de beroeps- of pleziervaart of aan wal of om eerste hulp bij calamiteiten. Snel en vakkundig lost Kalshoven het probleem op. “Wij zijn eveneens actief in de woonsector. In geval van een calamiteit regelen wij het complete schadetraject, van de opslag van de inboedel van uw huurders tot en met het bewoonbaar maken van uw panden. Wij werken samen met een groot aantal schade-experts en zijn erkend door de Stichting Salvage. Daarnaast hebben wij contact met alle verzekeraars en heeft de opdrachtgever slechts contact met één contactpersoon. Dat schept duidelijkheid en zorgt voor een snelle afhandeling.”

Waterschade Een andere tak waar het familiebedrijf zich in heeft

gespecialiseerd, is het reinigen na waterschade. “Waterschade kan een enorme ravage veroorzaken. Wanneer een woning wordt getroffen door een lekkage, stormschade of een gesprongen waterleiding, is het zaak de boel zo snel mogelijk te drogen. Maar dit moet weer niet té snel, want ook dat kan blijvende schade veroorzaken. Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van waterschade. Nadat wij polshoogte hebben genomen van de schade, plaatsen wij onze speciale heaters en droogapparaten in de ruimte. Tijdens het proces houden wij het luchtvochtigheidsgehalte steeds streng in de gaten. Kostbare meubelen drogen wij in een speciale droogkamer, waarin we de temperatuur en luchtvochtigheid haarscherp kunnen meten en instellen, zodat beschadigingen tot een minimum worden beperkt”, aldus de bevlogen Kalshoven. Dan resumerend: “Het bedrijf is inderdaad flink gegroeid sinds de oprichting in 1966. Maar het persoonlijke contact blijft erg belangrijk binnen ons bedrijf. Net als veiligheid en uiteraard de geleverde kwaliteit.” ❚

SCHADEVAK | 69


LEKDETECTIE

DE KRACHT VAN SAMENWERKING TUSSEN PARTNERS “Al jarenlang staan wij bekend om ons vakmanschap in de lekdetectie”, aldus Martin van Zwienen, directeur van Sealco. “Voor het opsporen van lekkages maken wij gebruik van de meest geavanceerde meetapparatuur en technieken. Onze onderzoeksmethoden zijn non-destructief waardoor overlast en herstelkosten tot een minimum beperkt blijven.” Het bedrijf spoort lekkages op voor zowel particulieren als bedrijven en overheidsinstellingen. Tekst Sander Lemmens | Beeld Sealco Als specialist in lekdetectie is Sealco in staat om alle voorkomende lekkages op te sporen, van leidingtechnische tot bouwkundige lekkages. De insteek van het bedrijf is om lekkages op te sporen waarbij hak- en breekwerk zoveel mogelijk wordt vermeden. Na een lekdetectie ontvangt de opdrachtgever een uitgebreid rapport met daarin de oorzaak en locatie van de lekkage, inclusief foto-opnames en een passend hersteladvies. “Tijdens onze werkzaamheden kregen we, zeker de laatste jaren, steeds

70 | SCHADEVAK

vaker de vraag of we ook een bedrijf kenden, die de herstelwerkzaamheden kon uitvoeren.”

Compleet dienstenpakket Uiteindelijk is hij gaan nadenken over een goede oplossing. LekkagePartner was het gevolg. “Wij houden van een aanpak waar de nadruk ligt op gezamenlijk resultaat. In plaats van alleen binnen de markt te werken, zijn wij altijd op zoek naar de samenwerking met andere partijen. LekkagePartner groepeert

diverse gespecialiseerde bedrijven waardoor wij onze opdrachtgevers een compleet dienstenpakket kunnen aanbieden, van lekdetectie tot schadeherstel. Dus als we nu de vraag krijgen of we een goed bedrijf kennen, dragen wij een partner uit ons netwerk aan. Bedrijven waar wij een goed gevoel bij hebben en waarvan we weten dat ze snel en adequaat werken. Uiteindelijk treedt er door deze partnership een wisselwerking op. Kleine, gespecialiseerde bedrijven die dezelfde visie hebben en elkaar werk gunnen.” ❚


SCHADE-EXPERTISE

‘JE WEET NOOIT WAT EN WIE JE AANTREFT’ Als rechercheur bij de Politie Haaglanden kreeg Marcel Diek in 1993 de kans om werkzaam te zijn in de schadewereld. Een logische stap zou, gezien zijn verleden, een functie als toedrachtonderzoeker zijn geweest. “Toch heb ik bewust een andere keuze gemaakt. Onderzoeken zat al in mijn DNA. De eerste vijf jaar mocht ik binnen het expertisevak alle vakdisciplines doorlopen. Ik wilde me breed oriënteren en mijn vakkennis vergroten. Dat resulteerde ook in het feit dat ik bijvoorbeeld meer dan tien jaar lang in de studieboeken heb gezeten en uiteraard nog steeds elk jaar vakmatige cursussen en seminars volg.” Tekst Sander Lemmens | Beeld MDS Expertise

Na het operationeel geleid hebben van een groot expertisebureau is hij anno 2014 eigenaar van zijn eigen expertisebureau en kijkt hij tevreden terug op de gemaakte keuzes uit zijn verleden. “Voor mij is elke werkdag een feestje.” Met zijn bedrijf MDS Expertise, dat staat voor Multi Disciplinaire Schaderegeling en Expertise, is de ervaren schade-expert actief op het gebied van het afwikkelen van particuliere en bedrijfsmatige schades en het voorkomen van schade. Het feit dat hij zich breed heeft georiënteerd en daarnaast ook heeft gespecialiseerd, maakt dat hij binnen een breed scala van schadesoorten en vakdisciplines (bouwkundig, inhoud, bedrijfsschade, aansprakelijkheidsrecht) aan de slag kan.

Snel en vakkundig Water-, brand- , aanrijding-, diefstal-, reis-, en werkmaterieelschades, op het terrein van toedrachtonderzoek en schadevaststelling worden snel en vakkundig geregeld. Maar ook toedrachtonderzoeken en vaststellingen op het terrein van aansprakelijkheid (zowel particulier als bedrijfsmatig) is een werkgebied waarin MDS Expertise het verschil maakt. Met de kennis op terrein van lekdetectie (oorzaakonderzoek), risico-analyse en brand- en inbraakpreventie levert dit extra toegevoegde waarde op om snel en vakkundig klanten te helpen bij schade en hen te adviseren om schade te voorkomen dan wel te beperken.

Communiceren “En dat maakt dit vak zo boeiend. De veelzijdigheid, maar ook het feit dat je nooit weet wat en wie je aantreft. De schadesoort/discipline kan wel hetzelfde zijn, maar de toedracht, de oorzaak, de mensen en de bijzaken die meespelen bij een schaderegeling of toedrachtonderzoek zijn altijd weer anders.” Wat echter bij elke schade hetzelfde is, is de open en transparante wijze van communiceren en schaderegelen van MDS Expertise. “Dat wil niet zeggen dat mensen het altijd met je eens zijn natuurlijk, maar door duidelijkheid te scheppen, weten ze wel waar ze aan toe zijn. Eerlijk, snel, klantgericht en daadkrachtig zijn. Dat zijn de kenmerken MDS Expertise.” ❚

SCHADEVAK | 71


‘OMDAT SCHONE LUCHT ERG BELANGRIJK IS’ “Onze mensen komen overal. Van een woning in Nederland tot de kernreactoren in Petten en van De Nederlandsche Bank tot projecten in Cuba en Panama. Maar we hebben ook de luchtkanalen van alle trams van de RET in Rotterdam grondig onder handen genomen. Afgelopen jaar hebben we, na een grote brand, nog acht weken lang met twintig mensen de roet uit de luchtkanalen verwijderd. Daar zijn we zeker trots op.” Tekst Sander Lemmens | Beeld Piguillet & Zonen B.V.

Het bedrijf Piguillet en Zonen is wereldwijd bekend wegens het gepatenteerde HPV-systeem. Dit door de heer Piguillet sr. ontwikkelde systeem is uitermate geschikt voor het reinigen en desinfecteren van luchtbehandelingssystemen. Al twintig jaar zorgt het familiebedrijf zo voor een optimale luchtkwaliteit op de plekken waar ze werken. Vanaf dag één blijkt het systeem ook uitermate geschikt om na een brandschade roetresten uit de diverse lucht-

72 | SCHADEVAK

kanalen te verwijderen. “Roet slaat neer en is erg vettig. Als je er met een borstel over gaat wrijven, zorg je eigenlijk dat de roet in de poriën van een kanaal gaat zitten en maak je het in feite erger. Naar verloop van tijd gaat dit stinken. Zeker als het warmer wordt. Wij zetten het kanalensysteem op onderdruk en blazen met ons HPV-systeem de roetdeeltjes met perslucht richting ons eigen filter. We raken de roetresten dus niet aan. Ons motto is

dan ook dat de roet die er door de lucht ingekomen is, er ook met lucht weer uitgehaald moet worden. Gevolg is dat de kanalen volledig schoon zijn en door een roetontgeurend middel toe te passen, wordt ook de stank verwijderd”, aldus commercieel manager Maurice Ruberg, die aangeeft dat het familiebedrijf op jaarbasis enkele honderden keren uitrukt voor een roetschade.

Technische reinigers “Onze mensen zijn technische reinigers. Bij het


BINNENKLIMAAT EN SCHONE LUCHT

anderen niet komen. Zoals inderdaad de genoemde Nederlandsche Bank. “Omdat wij snel en adequaat handelen en snel in actie komen, hebben we, naast de kwaliteit natuurlijk, een goede en betrouwbare naam opgebouwd in deze branche.”

Schone lucht

schoonmaken van luchtkanalen of luchtbehandelingskasten komt meer kijken dan louter het schoonmaken. Het is een technisch en specialistisch vak. Een luchtbehandelingssysteem bestaat uit zoveel verschillende componenten. Aan de schoonmaakwerkzaamheden kun je echt niet zomaar beginnen.” Dag en nacht staan ze klaar om aan het werk te gaan. Stuk voor stuk hebben ze hart voor de zaak, maar ook voor het vak. Omdat het mooi werk is, maar ook omdat ze op plekken komen waar

Maar ook voor de reguliere schoonmaak van luchtkanalen en luchtbehandelingskasten is Piguillet en Zonen de gewenste partner. “Schone lucht is zo belangrijk. Ga maar na als jij de gehele dag op het werk zit en de luchtkanalen worden niet of nauwelijks schoongemaakt. Je kunt hier branderige ogen van krijgen of vermoeid raken, je krijgt hoofdpijn en je verliest je concentratie. Allemaal zaken die je kunt voorkomen door de kanalen periodiek schoon te laten maken. In sectoren als de gezondheidszorg wordt dit onderhoud wel meegenomen, maar in veel andere sectoren is het echt een ondergeschoven kindje. Terwijl er zoveel mee te winnen is. Energieker en geconcentreerder personeel bijvoorbeeld. Lucht reinigen loont echt!” ❚

SCHADEVAK | 73


SAMEN VOOR EEN SCHONE ZAAK De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven in Nederland. Bedrijven die aan herstel na brand-, storm- of waterschade doen, zijn bij OSB actief in het platform Reconditionering (voorheen platform Calamiteiten). In de reconditioneringsmarkt zijn zo’n tweeduizend werknemers werkzaam en gaat naar schatting 170 miljoen euro om.

Bij OSB zijn ruim driehonderd bedrijven aangesloten. Deze bedrijven richten zich voornamelijk op de zakelijke markt. Een deel van deze bedrijven heeft zich gespecialiseerd in herstel na brand-, storm- en waterschade. Regulier schoonmaakonderhoud, glasbewassing, gevelbehandeling en industriële reiniging zijn andere specialismen die door aangesloten bedrijven worden gedaan. Zo’n 120.000 mensen werken voor bij OSB aangesloten bedrijven. Ter vergelijking: in totaal werken er bijna 150.000 mensen in de branche. De aangesloten bedrijven realiseren 70% van de totale omzet. Om lid te zijn van OSB moeten bedrijven aan de eisen van het OSB-Keurmerk voldoen.

74 | SCHADEVAK

Het OSB-Keurmerk Een opdrachtgever moet er zeker van zijn dat men zaken doet met een organisatie die netjes omgaat met personeel, zich aan de CAO houdt, dat de medewerkers over de juiste papier beschikken en legaal in dienst zijn en dat er een propere administratie wordt gevoerd. Dit om te voorkomen dat men achteraf met vervelende verrassingen wordt geconfronteerd. Om de markt transparanter te maken en bedrijven een instrument te geven waarmee zij kunnen aantonen dat zij de zaken netjes op orde hebben, heeft OSB een keurmerk in het leven geroepen.

De leden van OSB worden jaarlijks door een onafhankelijke inspectie-instelling gecontroleerd op de eisen van het OSB-Keurmerk. Bij een positieve uitslag mag het bedrijf zich OSB-lid blijven noemen. Het OSB-Keurmerk bestaat uit de volgende onderdelen: 1.  De NEN 4400-1 Norm: een nationale norm, bedoeld om opdrachtgevers te beschermen tegen sancties van overheidsinstanties als de Belastingdienst of Inspectie SZW. De norm stelt eisen aan onder andere de afdracht van sociale premies en medewerkers die gerechtigd zijn in Nederland te werken.


SPECIALISTISCH REINIGEN

2. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag: geeft duidelijke richtlijnen ter verbetering van de gehele branche, waaronder de arbeidsomstandigheden van het personeel en marktwerking. In de code is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij de aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs, maar dat juist kwaliteit van de uitvoering van schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen. In de code staat duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Verantwoord uitbesteden en werk aannemen hoort daarbij. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is in overleg met de voorzitter van de Codecommissie Kees Blokland vertaald voor de reconditioneringsmarkt. Blokland gaat in 2016 over deze code met verzekeraars en expertisebureaus in

gesprek. Leden van OSB geven in een Zelfverklaring aan wat zij doen om zich aan de richtlijnen van deze code te houden. 3.  Specifieke OSB-eisen: aanvullend wordt gelet op specifieke punten als kwaliteitswaarborging van werkzaamheden, communicatie met de opdrachtgever, adequate verzekeringen en het naleven van de CAO. Zoekt u een reconditioneringbedrijf met het OSB-Keurmerk? Kijk dan in de OSB ledenlijst op www.osb.nl en zoek op ‘specialisme Calamiteitenreiniging’.

goed uit te voeren. Het werk moet vaak snel worden gestart en bereikbaarheid en flexibiliteit spelen een grote rol. Een brand, storm of lekkage zijn immers niet gepland en kunnen op alle tijdstippen voorkomen. Reconditioneringsbedrijven zijn daarom 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar om reiniging en schadeherstel uit te voeren. Het snel organiseren en uitvoeren van de schoonmaak- en herstelwerkzaamheden is voor de klanten van groot belang. Kijk eens op http://www. osb.nl/schoonmaak-in-beeld-alle-afleveringen-2. In aflevering 4 staat dit specialisme centraal.

Herstel na brand-, storm- of waterschade

Platform Reconditionering

Herstel en reiniging na een brand, storm of wateroverlast vraag om snelle en deskundige oplossingen. Er is specialistische kennis nodig om dit werk

De bedrijven die aan herstel na brand-, storm- of waterschade doen, zijn bij OSB vertegenwoordigd in het platform Reconditionering. ›

SCHADEVAK | 75


Dit platform is in april 2015 actief geworden en is de opvolger van het platform Calamiteiten. Aanleiding voor deze doorstart is de wens van de bedrijven om de branche gezond te houden. Het platform biedt de aangesloten bedrijven een netwerk waarin – naast het onderhouden van de contacten – gezocht wordt naar mogelijkheden om samen te werken en gezamenlijke doelen worden aangepakt. Het platform zet zich voor een groot aantal onderwerpen in. Onder ander de CAO (meer op maat maken voor specialisten),

76 | SCHADEVAK

opleidingen, communicatie, lobby, het facturatieproces, coördinatie rampen en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Ook het aanpakken van misstanden en het samen verbeteren van inkoopprocessen staan op de agenda.

Bestuur en werkgroepen Het platform Reconditionering heeft een bestuur waarin directeuren en eigenaren van reconditioneringsbedrijven actief zijn. Ook zijn er twee werkgroepen geformeerd: de werkgroep CAO

en de werkgroep Facturatie. Op de website van OSB onder ‘specialismen’ en dan onder ‘platform Reconditionering’ staat welke bedrijven actief zijn in het bestuur en in de werkgroepen.

De activiteiten Het platform Reconditionering organiseert jaarlijks voor de aangesloten bedrijven twee bijeenkomsten. Hier worden informatie uitgewisseld, kennis en kunde gedeeld en contacten gelegd. Verder organiseert OSB vanaf 2016 jaarlijks een


SPECIALISTISCH REINIGEN

themamiddag voor reconditioneerders. OSBbreed worden daarnaast ook regionale en landelijke bijeenkomsten gehouden over uiteenlopende onderwerpen. Voor leden heeft OSB een uitgebreid aanbod om leden te ondersteunen en van relevante informatie te voorzien. Leden kunnen gratis gebruikmaken van de CAO helpdesk. Deskundige medewerkers helpen bij vragen over de toepassing van de CAO en bij vragen over wet- en regelgeving. OSB geeft diverse publicaties uit en houdt leden op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen in de branche. Er is een eigen website en groot aantal social media kanalen. Ook heeft de vereniging een eigen blad: OSB Magazine. Hierin wordt aandacht geschonken aan achtergronden, ontwikkelingen, verenigingsnieuws en dienstverlening. OSB Magazine verschijnt 1x per kwartaal. Naast periodieke uitgaven worden publicaties op basis van de actualiteit gerealiseerd. In de OSB academie kunnen leden elk jaar kosteloos een groot aantal trainingen volgen op het gebied van werkgeverschap, ondernemerschap en communicatie. Verder biedt OSB vormen van dienstverlening aan waarmee leden veel voordeel kunnen behalen. Zo kent OSB de OSB Verzekeringsdienst met branchespecifieke verzekeringen, OSB verzuim waarin branchespecifieke verzuimbegeleiding geboden wordt door een gecertificeerde arbodienst, de WIA Wijzer die inkomensconsequenties inzichtelijk maakt voor werknemers als ze in de WIA komen en individueel advies door bedrijfsadviseurs. â?š

SCHADEVAK | 77


BLIJF NIET MET DE SCHADE ZITTEN! Van naden en kieren die ontstaan bij plafond- en kozijn-wandaansluitingen tot scheuren in wanden, plaatselijke verzakkingen of zelfs deformatie en scheefstand van gevels en bouwdelen. De gevolgen van de aardbevingen door de schaliegaswinning in Groningen zijn groot. Sinds augustus 2012, toen de zware aardbeving in Huizingen plaatsvond en bevingen werden gemeten van 3,6 op de schaal van Richter, zijn bij de NAM duizenden meldingen van gedupeerden binnengekomen, die nog lang niet allemaal zijn opgelost. Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Vergnes Expertise

“Toen in 2012 de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) erkende dat de aardbevingen inderdaad door de schaliegaswinning weden veroorzaakt, stroomden de schademeldingen van gedupeerden binnen”, vertelt Richard Vergnes, directeur van Vergnes Expertise, dat jarenlange ervaring heeft in de schade-expertisebranche en specialist is in het behandelen van bevingsschades. “De NAM gaf aan alle schades netjes en fatsoenlijk met de gedupeerden te willen oplossen. Een prachtig startpunt om alle ellende ongedaan te maken. Echter – en daar wringt de schoen – het is de NAM die daarin de regie houdt.”

In de steek gelaten Sinds de grote aardbeving in 2012 heeft in Groningen beving op beving plaatsgevonden. “Waar de NAM begon zo’n drieduizend meldingen, is dat aantal nu al opgelopen tot meer dan 50.000 meldingen”, vertelt Vergnes. “Een waanzinnig aantal, dat bijna niet meer te overzien is voor een organisatie

78 | SCHADEVAK

zoals de NAM, die helemaal geen ervaring heeft in schaderegeling. Bovendien is de NAM zelf belanghebbende in dit verhaal. Van enige objectiviteit is dan ook geen sprake.” Voor wie een kleine schade meldt, is volgens Vergnes de oplossing nog redelijk snel gevonden. Maar bij grotere schades, wordt de weg daarnaartoe steeds moeilijker. “Om de schades te regelen, heeft de NAM in korte tijd een groot expertisecorps om zich heen ‘verzameld’, met experts die zich houden aan het schade-protocol dat door de NAM zelf is opgesteld. Het is dus de NAM die bepaalt naar welke zaken wel en niet gekeken mag worden tijdens een schade-opname. Dat is toch te bizar voor woorden? De meest eigenaardige regel hierbij is dat niet naar de fundering gekeken mag worden, terwijl deze wel degelijk door de beving kan zijn aangetast. Bij het maaiveld houdt de schade-opname op. Voor de taxateur althans, niet voor de gedupeerde, die door de NAM in de steek wordt gelaten.”


BEVINGSSCHADE

Richard Vergnes. Op basis van de schade-opname wordt door de taxateur een ‘onafhankelijk’ rapport geschreven, waarna de NAM het schadebedrag bepaalt. “Een bedrag waarmee de schade van de gedupeerde veelal bij lange na niet vergoed is”,

aldus Vergnes. “Voor hen biedt de NAM de mogelijkheid om een second-opinion bij een contra-expert aan te vragen, maar ook hiervoor zijn ‘eigen richtlijnen’ opgesteld. Het budget dat door de NAM voor contra-expertise beschikbaar

wordt gesteld, is dermate krap dat de onderzoeksmogelijkheden danig worden beperkt. Deze rechtsongelijkheid maakt het erg moeilijk om de belangen van de gedupeerde goed te kunnen behartigen.” ›

SCHADEVAK | 79


Ongelijke strijd “Individuele gedupeerden kunnen bijna niet opboksen tegen het grote lichaam van de NAM”, weet Vergnes. “In de ongelijke strijd kunnen zij alle hulp en steun gebruiken, echter laat de politiek het in deze ook behoorlijk afweten. Daarom hebben wij, samen met enkele onafhankelijke aannemers, advocaten en makelaars, het Steunpunt Bevingschade opgericht. Dit steunpunt is op geen enkele manier verbonden aan de NAM, wat een absolute vereiste is voor de realisatie van rechtvaardige vergoedingen en compensaties. Samen strijden wij om een rechtvaardige vergoeding voor de gedupeerde af te dwingen, waarbij alle gevolgschade van de aardbevingen wordt vergoed. Dus ook schade aan de fundering.” Vergnes Expertise treedt hierbij op als de contraexpert, die het schaderapport van de NAM toetst en waar nodig aanpast. “Echter ben je er dan nog niet”, vertelt Vergnes. “Wij kunnen wel van alles

80 | SCHADEVAK

vinden van het rapport, maar het is de NAM die uiteindelijk zijn portemonnee moet trekken. Naast een goed en volledig expertiserapport spelen meerdere zaken mee, om een goede schade-afhandeling bij de NAM te kunnen afdwingen. Juridische bijstand is hierbij zeer wenselijk. Hiervoor is De Haan Advocaten, gespecialiseerd in onder andere vastgoed-, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het steunpunt ingestapt. In zijn strijd naar gerechtigheid wordt hij onder andere ondersteund door John Schokker Makelaardij, gecertificeerd WOZtaxateur en makelaar met een ruime ervaring in het bevingsgebied en door Drenth Bouw, specialist in het creëren en in stand houden van waardevol en functioneel vastgoed.”

Steunpunt Het Steunpunt Bevingschade bestaat nu een klein jaar en behartigt al de belangen van zo’n vijfhonderd

'Individuele gedupeerden kunnen bijna niet opboksen tegen het grote lichaam van de NAM'

gedupeerden. “Het traject dat wij met hen doorlopen, is lastig”, vertelt Vergnes. “Immers komen er steeds nieuwe bevingen, waardoor de schades oplopen. De panden in het aardbevingsgebied worden steeds verder aangetast, met alle gevolgen van dien. Een schadebedrag dat vandaag voldoende is om de


BEVINGSSCHADE

schade te herstellen, kan morgen al niet meer toereikend zijn. Veel dossiers moeten hierom gedurende het proces worden aangepast, waardoor zaken steeds complexer worden. Voor de komende jaren verwachten we hierin geen verbetering. Maar we strijden door.” Hij vertelt dat hij de panden in het aardbevingsgebied in rap tempo achteruit ziet gaan. “Ik houd echt mijn hart vast voor de toekomst. Want volgens de voorspellingen worden we de eerstkomende twintig tot dertig jaar nog met aardbevingsproblematiek geconfronteerd. De krachtinwerking op onze panden blijft – en wordt misschien zelfs sterker. Zonder ingrijpen worden onze woningen steeds zwakker. En dat kan grote gevolgen hebben in de toekomst.” Hij verwijst naar een project in de stad Groningen, dat op dit moment gerealiseerd wordt: Het Groninger Forum c.s.. “Een aantal weken geleden heeft de NAM maar liefst 68 miljoen euro betaald om dat pand bouwkundig te versterken, zodat het aardbevingbelasting kan weerstaan. Hartstikke mooi. Maar als een nieuwbouwpand – dat zich bovendien niet in het aardbevingsgebied bevindt – al 68 miljoen euro aan versterking nodig heeft, hoe zit het dat met alle panden die wel in het gebied staan? ❚

SCHADEVAK | 81


AB CLEANING Poort van Midden Gelderland Groen 5b 6666 LP HETEREN T +31 26 47 23 977 F +31 26 47 23 878 info@abcleaning.nl www.abcleaning.nl

ART SALVAGE Kon. Wilhelminahaven ZZ 19 3134 KG VLAARDINGEN T +31 10 24 89 339 M +31 6 44 56 36 97 info@artsalvage.nl www.artsalvage.nl

ATTENT CALAMITEITENDIENSTEN BV Zernikestraat 1 2665 JJ BLEISWIJK T +31 10 52 12 870 F +31 10 52 18 363 info@attent.nu www.attent.nu

BIESBOER EXPERTISE B.V. Mosselaan 65 1934 RA EGMOND AAN DEN HOEF T +31 72 50 63 033 F +31 72 50 62 552 vansoest@biesboerexpertise.com www.biesboerexpertise.com

BINNENDIJK-BREE SURVEYS Postbus 75762 1118 ZS SCHIPHOL T +31 20 65 31 996 F +31 20 65 30 784 schiphol@bbsurveys.nl

COOLEN EXPERTISE Hambakenwetering 8c 5231 DC ‘S-HERTOGENBOSCH T +31 73 64 41 616 F +31 73 64 42 886 info@coolen-expertise.nl www.coolen-expertise.nl

82 | SCHADEVAK

ttent calamiteiten diensten


WIE DOET WAT

Concoror Hoofdkantoor Heerenveen Hermes 4, 8448 CK Heerenveen T +31 513 76 72 83 Vestigingskantoor Delfzijl Nieuweweg 14, 9934 RC Delfzijl T +31 596 79 20 04

DE DROOGSPECIALIST Kavelpad 23 2411 WK BODEGRAVEN T +31 172 46 20 26 info@droogspecialist.nl www.droogspecialist.nl

ELFI LETSELSCHADE & ADVIES Weena 717 3013 AM, Rotterdam T +31 10 20 52 630 Gratis advieslijn 0800-0815 info@elfi-letselschade.nl www.elfi-letselschade.nl

GORPA SCHADEONDERZOEK Postbus 4329 5004 JH Tilburg T +31 13 58 01 707 F +31 13 58 21 708 info@gorpa.nl www.gorpa.nl

KAKESWAAL BV Postbus 2129 1500 GC ZAANDAM T +31 88 66 99 666 dick.de.boer@kakeswaal.nl www.kakeswaal.nl

Lekkage Doktor Zuider Esweg 33A 7921 JD Zuidwolde (Dr.) T +31 528 74 10 20 info@lekkagedokter.nl www.lekkagedokter.nl

SCHADEVAK | 83


KALSHOVEN SPECIALISTISCHE REINIGING De Singel 14 7722 RR DALFSEN T +31 529 43 12 07 info@kalshovendalfsen.nl www.kalshovendalfsen.nl

MISTER KOOL'S Stayerhofweg 3 5861 EJ WANSSUM T +31 478 56 97 50 F +31 478 56 97 63 bureau@misterkools.nl www.misterkools.nl

NOVANET Hyperonenweg 24 3542 AG UTRECHT T +31 30 241 64 64 info@novanet www.novanet

PIGUILLET & ZONEN B.V. Weg & Bos 5 2661 DG Bergschenhoek T +31 10 51 17 896 info@piguillet.nl www.piguillet.nl

POLYGON NEDERLAND B.V. Postbus 655 2400 AR ALPHEN AAN DEN RIJN T +31 172 42 16 00 F +31 172 42 03 67 nederland@polygongroup.com www.polygongroup.com/nl

POMPE LEKDETECTIE NEDERLAND Uilenwaard 24 5236 WB 'S-HERTOGENBOSCH T +31 85 27 35 835 info@lekkage.nl www.lekkage.nl

84 | SCHADEVAK


WIE DOET WAT

RECONDITIONERINGSGROEP NEDERLAND De Aaldor 17a 4191 PC GELDERMALSEN T +31 85 48 90 700 info@rgn.nu www.rgn.nu

SEALCO LEKDETECTIE De Brink 28 8392 MA BOIJL T +31 85 40 13 570 info@sealco.nl www.sealco.nl

SOD ONDERZOEK Voerman 182 2163 BP LISSE T +31 6 13 85 26 14

SOD ONDERZOEK

contact@sod-onderzoek.nl www.SOD-Onderzoek.NL

TECHNO FYSICA Aalborg 5 2993 LP BARENDRECHT T +31 18 06 20 211 info@technofysica.nl www.technofysica.nl

TECHNO FYSICA

VEKRB Statensingel 126A 3039 LV ROTTERDAM T +31 6 22 39 50 37 info@vekrb.nl www.vekrb.nl

VERZA SCHADE ONDERZOEK Postbus 15 4793 ZG FIJNAART T +31 6 46 01 06 38 info@verzaschadeonderzoek.nl www.verzaschadeonderzoek.nl

SCHADEVAK | 85


• register taxateurs r.g./o.g. • register experts

Schaderegeling Brand/Varia:

Landelijk van toegevoegde waarde! KakesWaal bv Postbus 2129 1500 GC Zaandam Kalf 186 1509 BB Zaandam telefoon 088 66 99 666 info@kakeswaal.nl www.kakeswaal.nl @KakesWaal KakesWaal bv Lid van:

Opstallen Inboedels Inventaris / goederen / machines Bedrijfsschade / reconstructie Aansprakelijkheid Rechtsbijstand

Contra-expertise: Materieel Bedrijfsschade

Verzekeringstaxaties: Opstal, inventaris en inboedel Specialist op het gebied van monumenten Een goed onderbouwde verzekerde som voorkomt onder- en oververzekering

Marktwaarde taxaties: Roerende en onroerende zaken Taxaties ten behoeve van • Financiering • Executie • Bedrijfsoverdracht • Fiscale verantwoording

Balanswaardes conform PTA en IFRS

www.kakeswaal.nl

24 uur bereikbaar: 088 66 99 666


Specialist in oplossingen bij waterschade en vochtproblemen

DROGEN

VERWARMEN

VENTILEREN

VOCHTMETEN

Tel. +31 (0)172 - 46 20 26 | www.droogspecialist.nl


Heeft u onze nieuwe app al gedownload?!

Schadevak 01 2015  

VOOR PROFESSIONALS IN EXPERTISE, SCHADEHERSTEL, PREVENTIE & VERZEKERINGEN

Schadevak 01 2015  

VOOR PROFESSIONALS IN EXPERTISE, SCHADEHERSTEL, PREVENTIE & VERZEKERINGEN