__MAIN_TEXT__

Page 1

RECYCLEPRO VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | WWW.RECYCLEPRO.BE I

I

JAARGANG 1 NUMMER 1 2016 APRIL-MEI

CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE PRAKTIJK | BODEMSANERING | AFVALTRANSPORT | TERUGWINNING | SYMBIOSE GELDOF RECYCLING | DE PEN | MIP | OPEN BEDRIJVENDAG | VEILIGHEID | NIEUWE BREEKINSTALLATIE


DE ABSOLUTE TOP ONDER DE STERRENZEVEN

De Komptech Multistar L3 is een absolute verfijning binnen de bestaande lijn van zeefmachines. Met innovatieve functionaliteiten waardoor de machine hogere flexibiliteit, eenvoudiger onderhoud en een langere levensduur heeft.

ZES REDENEN OM DE MULTISTAR L3 TE KIEZEN ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

FLEXIBEL DOOR EENVOUDIG TE WISSELEN ZEEFDEK EENVOUDIGER MANOUVREREN EN COMBINEREN EFFICIENT, STIL EN COMFORTABEL ZWAAR BELASTBARE ZEEFDEKAANDRIJVING PERFECT TOEGANKELIJK VOOR ONDERHOUD NIEUW AFVOERSYSTEEM VOOR DE FIJNE FRACTIE

T. +31 (0) 88 - 737 75 00 www.pon-cat.com/komptech


de vele voordelen van schuifdaken Blommaert Aluminium Constructions is reeds meer dan 35 jaar een vooraanstaande speler in aluminium overkappingen. De ervaring en de expertise die we op het vlak van aluminium constructies hebben opgebouwd zorgt ervoor dat

Volledig op uw maat gemaakt Flexibel en degelijk Hoge return on investment Tijds- en kosten besparend

wij oplossingen op maat kunnen aanbieden aan verschillende

Onderhoudsvriendelijk

sectoren zoals: zoutopslag, logistiek (op- en overslag),

100% opening mogelijk

biomassa, recyclage en waste management.

Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem, BelgiĂŤ

T. +32 (0)3 353 26 89 F. +32 (0)3 353 35 90

Biesboschhaven Zuid 10-E 4251 NM Werkendam, NL

I. info@blommaertalu.com

www.blommaertalu.COM


DEHACO.

Totaalleverancier voor de sloop-, recycling- en saneringsbranche


Dehaco B.V. Kruisbaak 25 2165 AJ Lisserbroek - NL tel +31 (0)252 - 41 79 50 info@dehaco.nl www.dehaco.nl


Meer tractie? In een handomdraai. De bouwvoertuigen van MAN met HydroDrive®. MAN kann. Efficiëntie brengt u verder – ook als de weg ophoudt. De hydrostatische voorwielaandrijving MAN HydroDrive® zorgt voor de nodige extra tractie, precies wanneer u het nodig heeft. U hoeft alleen maar een schakelaar om te draaien en u beschikt over optimale aandrijving, zowel in z’n voor- als achteruit. Ideaal voor alle omstandigheden waarin extra tractie vereist is. Zo blijft u altijd mobiel en bespaart u brandstof en wel 400 kg aan gewicht in vergelijking tot voertuigen met conventionele vierwielaandrijving. Ga voor meer informatie naar www.man.be.

MAN kann.


EDITIE

Voorwoord

1

Talent voor recycleren Elk land heeft zo zijn specialiteiten. Wie België zegt, denkt spontaan aan bier, frietjes en chocolade. En terecht, het zijn producten waar we fier op mogen zijn. Toch is dit niet waar we het beste in zijn. Volgens een onderzoek van Thrillist uit 2012 blinken Belgen pas echt uit in recyclage. We zijn de beste leerling van de Europese klas als het op recycleren aankomt. Wat begon als een plicht om te sorteren in de jaren 90, leidde tot een heuse mentaliteitswijziging en een uitstekende troef. Vandaag wordt ongeveer 80% van alle verpakkingsafval in België gerecycleerd, ver boven het Europese gemiddelde (64,6%). Hoe schrijnend is het dan niet dat maar zo weinig Belgen van dit talent afweten. De recyclage- en sloopsector opereert blijkbaar eerder in de schaduw. Nochtans omarmt ze innovatie en legt ze elke dag de grens tussen afvalstromen en grondstoffen weer een beetje verder. Maar de sterkste communicators zijn het zeker niet. RecyclePro wil daar als nieuw vakblad samen met sectororganisatie FEBEM verandering in proberen brengen. In elke editie willen we inspirerende voorbeelden en innovatieve technieken uit de sector onder het voetlicht plaatsen. Want succesverhalen genoeg om ons over op de borst te slaan. En problematieken te over om aan te kaarten, want het beleid is vaak het schoentje dat knelt om nog meer vooruitgang te boeken. Momenteel is er binnen de landsgrenzen geen alternatieve titel beschikbaar die alles rond recyclage- en sloopactiviteiten bundelt in een vakblad. Een hiaat dat om opvulling vraagt. Door haar sterke innovatiekracht, heeft de sector nood aan een medium om te berichten over het technische reilen en zeilen binnen de sector. Technologie evolueert vandaag sneller dan ooit tevoren. Het hokjesdenken is uit den boze. Wat gisteren interessant was voor de recyclage van hout, kan morgen misschien dienen voor het sorteren van metaal. We willen met andere woorden geen afvalstroom overslaan. Of u nu actief bent in glas, hout, metaal, kunststof of organische afvalstromen, over elk domein zullen we berichten. Als sector valt er immers veel te leren van elkaar, zonder daarbij aan concurrentiekracht in te boeten. Veel leesplezier!

Valérie Couplez

7


Vaktijdschrift & website over de gehele recyclingstroom www.recyclepro.be Jaargang 1 • Nummer 1 2016 Verschijnt tweemaandelijks Verantwoordelijke uitgever

H.B.J.M. Louwers Louwers Mediagroep BVBA Domein De Herten Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp Postbus 85, B-3900 Overpelt T +32 50 36 81 70 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be Eindredactie en coördinatie Valérie Couplez Redactieteam Valérie Couplez, Bart Vancauwenberghe, Aaron Eerderkens, FEBEM Redactieadres Postbus 85 ,3900 Overpelt T +32 50 36 81 70 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be

14

16

18

Bladmanagement Kevin Desender E k.desender@louwersmediagroep.be Wim Fierens E w.fierens@louwersmediagroep.be Secretariaat Manuela Depenbrock Eva Huyghebaert Sandra Reijnders Advertenties https://www.wetransfer.com Onder vermelding van naam en project Adresgegevens: Postbus 85, 3900 Overpelt, België T +32 50 36 81 70 E traffic@louwersmediagroep.be Abonnementsprijs € 54,00 per jaar excl. BTW KBC Neerpelt: 731-0251429-77 t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA o.v.v. RecyclePro Informatie over abonnementen: T +32 50 36 81 70 Adreswijzigingen Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt Vormgeving / Art-direction E studio@louwersmediagroep.be Drukwerk Drukkerij Hendrix, Peer Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Doelgroep Verspreiding vindt plaats via abonnementen en via gerichte distributie in controlled circulation aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties, overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de belangrijkste toeleveranciers van de sector. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

20

22

INHOUD 85% van de metalen uit ingezamelde laptops in België wordt herbruikt 10 40% grondreinigingscapaciteit blijft onbenut 12

THEMA VERGISTING Open brief aan de energieminister 14 Moeilijke afvalstroom wordt bron van groene energie 16 De Pen: Werner Annaert, Algemeen Directeur FEBEM 18 Afvaltransport over water spaart CO2 en fileleed uit 20 Maximaal materialen terugwinnen uit kwikhoudende lampen 22 Samen voor SmartSymbiose in een circulaire economie 25 Febem katern 27

THEMA HOUT Afzetmoeilijkheden voor afvalhout 36 Opt-I-Sort: meer recyclagehout recycleren 38 Moeilijkheden met sorteren houtafval 40


Inhoud

27

36

58

40

68

Nieuwe mobiele breekinstallatie Wie doet wat

79

Milieu- en energietechnologie binnenloodsen in bedrijfswereld Open Bedrijvendag focust in 2016 op afvalverwerking en recyclage Gemengde hardekunststoffen bij de bron recycleren Sterk in diversiteit Journaal Verhuurmarkt recyclagemachines stilaan in stroomversnelling Kennis- en testcentrum op magneetgebied

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | WWW.RECYCLEPRO.BE I

I

JAARGANG 1 NUMMER 1 2016 APR-MEI

Nieuwe en gerecupereerde textielvezels in balen persen Maatwerk in weegoplossingen

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | WWW.RECYCLEPRO.BE

Recycleren volgens de regels van de kunst Flexibiliteit voor veranderende afvalstromen Snel en goedkoop verplaatsbare kegelbreker Nieuwste generatie slooprobots Veiligheid rond voertuigen verzekerd

CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE PRAKTIJK | BODEMSANERING | AFVALTRANSPORT | TERUGWINNING | SYMBIOSE GELDHOF RECYCLING | DE PEN | MIP | OPEN BEDRIJVENDAG | VEILIGHEID | NIEUWE BREEKINSTALLATIE

Coverbeeld: Lubo Systems

72 42 44 46 48 51 52 58 60 63 65 67 68 71 72 74 77

Meer uniformiteit in regelgeving afvalolie nodig

RECYCLEPRO

44


Laptop recyclage Tekst: FEBEM Beeld: Galloo

Circulaire economie in de praktijk in Vlaanderen

85% van de metalen uit ingezamelde laptops in België wordt opnieuw gebruikt als grondstof

Door afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) te recycleren worden twee vliegen in één klap geslagen: milieuverontreiniging vermijden en secundaire grondstoffen winnen.

Het loont om te investeren in recyclage: 85% van de metalen uit ingezamelde laptops in België wordt opnieuw gebruikt als grondstof. Voor Vlaanderen alleen leverde dat in 2013 bijvoorbeeld 15 ton koper en 48 kg waardevolle edelmetalen op. Toch blijven er nog belangrijke uitdagingen: zo wordt slechts 13% van de plastics uit laptops effectief gerecycleerd. Eind 2015 gaven UGent wetenschappers de resultaten van hun studie naar de terugwinning van grondstoffen uit afgedankte computers en laptops vrij. De studie is wereldwijd uniek. Nooit eerder werden de materialenstromen zo gedetailleerd in kaart gebracht. Maar vooral de berekende milieuwinsten trokken de aandacht. Zo blijkt dat zo’n 85% van de metalen uit ingezamelde laptops effectief teruggewonnen wordt. In Vlaanderen levert de recyclage van laptops belangrijke hoeveelheden waardevolle metalen op. In 2013 alleen al werden bijvoorbeeld 15 ton koper en 48 kg waardevolle edelmetalen gerecupereerd.

10

NOG MEER RECYCLAGEPOTENTIEEL AANWEZIG Grote aandachtspunt bij de verwerking afgedankte laptops is de recyclage van kunststoffen. Dezelfde studie toonde aan dat slechts 13% van de plastics wordt gerecycleerd, waardoor de globale terugwinning van grondstoffen terugvalt op 39%. Bovendien wordt een aanzienlijk deel nog steeds niet verwerkt. Zo geraakt naar schatting 60% van de afgedankte laptops en computers niet tot bij een inzamelpunt, waardoor ze dus ook niet gere-

cycleerd kunnen worden. Dit hoge cijfer is wellicht te wijten aan consumenten die afgedankte toestellen niet (meteen) voor recyclage aanbieden maar thuis bewaren, en ook aan illegale export.

INZAMELING EN RECYCLAGE – WIN-WIN OVER DE HELE LIJN Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) kunnen een belangrijke bron van milieu­verontreiniging zijn. Maar in de Vlaamse context wordt volop gewerkt om dat afval te hergebruiken als grondstof. Door recyclage worden twee vliegen in één klap geslagen: milieu-


Laptop recyclage

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Resources, Conservation & Recycling’ (volume 107, februari 2016).

In Vlaanderen levert de recyclage van laptops belangrijke hoeveelheden waardevolle metalen op. In 2013 alleen al werden bijvoorbeeld 15 ton koper en 48 kg waardevolle edelmetalen gerecupereerd.

De milieu-impact van de inzameling en recyclage zelf ligt ongeveer zeven maal lager dan de productie uit verse grondstoffen. Bovendien is recyclage niet enkel van belang voor het milieu, maar niet in het minst ook voor een duurzaam Vlaanderen in zijn geheel. Er wordt niet alleen werkgelegenheid gecreëerd, de recyclage levert ook strategische, zogenaamd kritieke grondstoffen op. Dat ook de Europese Commissie veel belang hecht aan dit thema, blijkt uit de beslissingen die Europa eind 2015 nam op het vlak van circulaire economie.

STUDIE IN SAMENWERKING MET RECUPEL EN GALLOO

verontreiniging vermijden en secundaire grondstoffen winnen, zodat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Maar de kringloop sluiten vergt een inspanning en er komen heel wat stappen aan te

pas: inzamelen, sorteren, ontmantelen, terugwinnen en opzuiveren van metalen … De vraag stelt zich dan ook in welke mate er echt nettowinst gemaakt wordt door het recycleren in Vlaanderen.

Wetenschappers van de UGent onderzochten dit met steun van het Steunpunt Duurzaam Mate­ rialenbeheer van de Vlaamse Overheid, dat deel uitmaakt van het Vlaamse Materialenprogramma. Het onderzoek kwam tot stand door een nauwe samenwerking met sleutelspelers Recupel die de inzameling en de gehele coördinatie van de terugwinning op zich neemt, en het recyclagebedrijf Galloo. ❚

11


Bodemsanering Tekst: Valérie Couplez Beeld: Deme Group

"Aangezien de gemiddelde looptijd van een traject acht jaar bedraagt, moet men dringend een versnelling hoger gaan".

40% grondreinigingscapaciteit blijft onbenut Er wordt steeds minder grond gereinigd in België. Het voorbije jaar daalde het volume met meer dan 30%. Dat is helaas niet het gevolg van een nijpend tekort aan vervuilde gronden, maar eerder van een gebrek aan stimuli vanuit de regering. De overheid mist een kans door de actieradius van het Bodemsaneringsfonds (BOFAS) niet verder uit te breiden. KRIMPENDE MARKT De markt van grondreiniging is niet meer wat ze enkele jaren geleden was. In 2014 ging het slechts om 442.952 ton, 32% minder dan de 649.792 ton uit 2013 en zelfs een halvering ten opzichte van 2010 toen er nog 844.040 ton grond werd gereinigd. Dat betekent dat slechts 40% van de beschikbare grondreinigingscapaciteit wordt benut. Nochtans ligt er nog genoeg brood op de plank en was de ambitie van de regering duidelijk: een proper Vlaanderen tegen 2036. Dirk Ponnet, voorzitter van Ondernemers Vereniging Bodem­ saneerders maant de Vlaamse overheid aan om vandaag een tandje bij te steken als ze haar doel-

12

stellingen wil waarmaken: "OVAM maakte recent een tussentijdse balans op rond bodemsanering. Vlaanderen ging bijzonder voortvarend van start. De zogenaamde 'Black Points' waar de vervuiling duidelijk zichtbaar en soms zelfs ruikbaar was, zijn stuk voor stuk weggewerkt. Maar waar de hinder zich minder laat opmerken, kiest men vandaag steeds meer voor risicogebaseerd saneren, waarbij men niet alle vervuiling aanpakt. Slechts wat directe gevaren kan inhouden voor het grond­ water of de omwonenden wordt weggenomen. Op korte termijn bespaart men zo kosten, maar de volgende generatie krijgt de rekening gepresenteerd."

TUSSENTIJDSE BALANS De terugval bewijst dat een streng wijzend vingertje niet volstaat. Er moeten strengere verplichtingen komen en een kordater optreden. Afhankelijk van de toepassing van de site, hoeft de grond vandaag in bepaalde gevallen bijvoorbeeld niet afgegraven te worden en is er bijgevolg ook geen reiniging nodig. Een voorbeeld hiervan is een bovengrondse parking. Ponnet wijst daarbij op de verantwoordelijkheid van de overheid: "Bedrijven uit de privésector doen het vandaag beter dan de overheden. Zij pakken meteen het hele terrein aan om elke verantwoordelijkheid in de toekomst te vermijden. Dat zou de standaardprocedure


Bodemsanering

Vlaanderen koestert de ambitie om tegen 2036 een propere bodem te hebben.

BENUTTEN VAN KNOWHOW

We beschikken over innovatieve, hightechbedrijven wiens expertise ook in het buitenland gevraagd wordt.

moeten worden. Wij willen een warme oproep doen aan alle openbare besturen om ook dat stapje verder te gaan. Uit de tussentijdse balans blijkt dat slechts 40% van de oriënterende bodemonderzoeken is uitgevoerd, slechts 49% van de beschrijvende en slechts 47% van de bodemsaneringsprojecten. Aangezien de gemiddelde looptijd van een traject acht jaar bedraagt, moet men dringend een versnelling hoger gaan."

FONDS VOOR STOOKOLIETANKS Nochtans belooft men hier al jaren werk van te maken. In eerste plaats werd gedacht aan het Bodemsaneringsfonds (BOFAS). Dat werd opgericht om de historische vervuilde gronden waar tankstations verantwoordelijk voor waren aan te pakken. De financiering gebeurde volgens een 50-50-verhouding. De petroleumsector stond

in voor de ene helft, de automobilist voor de andere helft op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Indien de maximumprijs wordt doorgerekend betaalt de automobilist voor één liter benzine 0,0030 euro meer en voor één liter diesel 0,0020 euro meer. Op 15.000 km was dat ongeveer 3 euro. Per jaar gaf dit een werkingsbudget van ongeveer 36 miljoen euro. Dit fonds zorgde voor een ware boost en werkte heel wat vervuiling weg. In totaal ging het om 1.964 saneringen waar een budget van 197 miljoen euro voor beschikbaar was. De sector van grondreinigers en bodemsaneerders roept op om mensen die van hun lekkende stookolietank af willen op een zelfde manier te vergoeden. Dat zouden er naar schatting ongeveer 10.000 zijn. Er was in principe de belofte van een stookoliefonds. Maar dat zit al jaren geblokkeerd tussen de federale regering en de gewesten.

Ook FEBEM roept op om zo snel mogelijk actie te ondernemen. “Door vervuilde grond nu niet te reinigen, wordt de hete aardappel doorgeschoven naar volgende generaties”, verklaart Werner Annaert. “De vraag is of er dan nog wel voldoende knowhow in België aanwezig is om de verontreinigde gronden te reinigen. Want de terugval in de markt laat zich voelen en zal tot faillissementen leiden als er niet ingegrepen wordt.” Ponnet deelt deze vrees. "Vlaanderen is vandaag koploper in bodemsanering. We beschikken over innovatieve, hightechbedrijven wiens expertise ook in het buitenland gevraagd wordt. Je hebt echter een stevige thuismarkt nodig om voorloper te blijven. Het zou doodzonde zijn mochten we dit uit de vingers laten glippen en een generatie verder niet meer over de nodige expertise beschikken." De sector roept daarom op om een milieubewust beleid uit te werken, gericht op maximale grondreiniging en het beperken van storten en afvoer naar het buitenland. “De overheid zou dringend werk moeten maken van nieuwe sectorfondsen. Net zoals voor de tankstations zou een sectorfonds voor particuliere tankhouders, garagisten en transporteurs een nieuwe boost kunnen geven in de reinigingsactiviteiten”, stelt Annaert voor. "Laten we vooral nu in actie schieten. Nu we een industrie errond hebben uitgebouwd, nu alle knowhow aanwezig is om de problemen aan te pakken", besluit Ponnet. ❚

13


Tekst: FEBEM Beeld: FEBIGA

Open brief aan de energieminister Beste minister, wij bieden u met plezier energie aan uit biomassa van bij ons. De Belgische (of Vlaamse) politiek heeft het blijkbaar niet zo begrepen op biomassa. Het is meer dan ooit duidelijk geworden dat onze gezagsdragers biomassa niet zien als onderdeel van een duurzaam beleid inzake groene energie. Daarbij wordt al te vaak gefocust op enkele grote energiecentrales. Wij spreken ons hier niet uit of het correct is om deze centrales te viseren, dat is immers niet onze strijd.

zame biomassa van bij ons, verwerkt in installaties van bij ons en we maken energie die bij ons verbruikt wordt. Echt lokaal dus. En wat meer is, het gaat over afval, biologisch afval meer bepaald. Dus we helpen uw collega milieuminister Joke Schauvliege ook nog eens met het oplossen van haar afval-, mest- en CO2-probleem. Het gaat bijvoorbeeld over de verwerking van 1,5 miljoen ton voedingsafval dat voordien uitgereden werd op het land.

Niettemin voelen we ons tot spreken genoodzaakt, omdat niemand het nodige onderscheid maakt tussen de vermelde installaties en talloze bedrijven in Vlaanderen die groene energie opwekken uit biomassarestafval die regionaal gewonnen is.

Weet u dat er momenteel in Vlaanderen een houtafvalberg ligt van vele 10.000 tonnen waar we niet direct een weg mee weten? We hebben hiervoor dringend investeringen nodig hebben om die berg om te kunnen zetten in energie. Maar wie gaat dergelijke investering nog doen als er altijd maar weer gezegd wordt dat er geen plaats is voor energie uit 'biomassa'? Vele van de exploitanten van de bestaande installaties zien het niet meer zitten.

We spreken hier over een 40-tal grote vergistingsinstallaties, 80-tal pocketvergisters op boerderijniveau alsook een 5-tal houtafvalverbrandingsinstallaties die decentraal in Vlaanderen zijn opgesteld en die nu al zorgen voor een elektriciteitsproductie waarmee meer dan 460.000 gezinnen bediend kunnen worden. Niets verre transporten vanuit andere werelddelen. Duur-

14

Wij pleiten om onze installaties de nodige aandacht en bedrijfszekerheid te bieden, wat voor u (en Vlaanderen) goedkoper zou zijn in plaats van louter nieuwe installaties te steunen.


Kortom, wij menen dat zonder daadkrachtig en gericht beleid, er op het einde van deze regeerperiode ook een flink deel van de al bestaande installaties gesloten zullen zijn. Een doembeeld waar wij mee worstelen op basis van eigen cijfers is dat tegen 2020 een kwart van onze bedrijven verloren zou gaan. En dat er dan niet méér maar juist minder groene stroom geproduceerd zal worden. Wij weten ondanks de moeilijke tijden dat men wel degelijk positief is over de installaties die lokale biomassa-afvalstoffen vergisten of verbranden. Dat weten we uit eerste hand. Kan men vervolgens die appreciatie ook laten

blijken in beleidsbeslissingen en de nodige zekerheden bieden aan de vele bedrijfsleiders die momenteel echt niet meer weten of er nog een toekomst voor hen is in uw groene stroombeleid? Onze vele bedrijven, investeerders en personeelsleden zouden u zeer dankbaar zijn. Met voorname hoogachting, Namens alle regionaal gewonnen biomassa-afvalverwerkers

Wist u dat… 1 Biogas > 2.000.000 ton organisch afval verwerkt? 2 Biogas in Vlaanderen een productiepark heeft van > 100 MWe? 3 Biogas meer groene energiebijdrage (13%) levert dan wind op land? 4 Biogas > 200.000 Vlaamse gezinnen van groene stroom voorziet? 5 Biogas haar groene warmteproductie nuttig toepast in tegenstelling tot biomassaverbranding? 6 Biogas continue energieproductie kent in tegenstelling tot zon en wind? 7 Biogas een energie-efficiëntie behaald van ongeveer 90%? 8 Biogas een vermeden CO2-uitstoot realiseert > 300.000 wagens? 9 B  iogas bijdraagt in stikstofrecuperatie en fosforwinning voor alternatieve kunstmest? 10 V  laanderen straks de enige plaats is in Europa waar injectie van opgezuiverd biogas in ons aardgasnetwerk om te verwarmen, te koken, te rijden nog niet mogelijk is? Meer weten? Reageren op dit artikel?

tore.content@febiga.be of werner.annaert@febem-fege.be

15


Tekst: Valérie Couplez Beeld: Bio Energy - Fred Raevens

Moeilijke afvalstroom wordt bron van groene energie Biomassa stond begin 2016 in het oog van de storm. De Bond Beter Leefmilieu maakte bekend dat biomassa-installaties volgens hen geen plaats hebben in een duurzaam energiebeleid, omdat ze vers hout verwerken. Daarmee scheert de organisatie meteen alle biomassa over dezelfde kam. Toch kan het anders en duurzamer. Dat bewijst BioEnergy op de site Maatheide in Lommel. Het bedrijf kan met zijn vergistingsinstallatie tot 120.000 ton aardappelschillen van het nabij­gelegen Farm Frites opwerken tot groene elektriciteit, stoom, oververhit water en gezuiverd water. Een parel van duurzaamheid. SLUITEN VAN DE CIRKEL BioEnergy maakte oorspronkelijk deel uit van de Hasseltse Group Machiels. Bij zijn opstart in 2008 mocht het zich een van de eerste Belgische bedrijven noemen die op grote schaal biomassa omzette in groene energie. In 2014 ging de motor evenwel aan het sputteren en werd de fabriek in de etalage gezet. Tom De Coster en Serge Roemers twijfelden geen moment. Roemers: “We konden niet naast het potentieel van deze installatie kijken. Ik was al langer actief op de site om Farm Frites te begeleiden naar volledige energieonafhankelijkheid door in te zetten op maximale lokale productie van groene elektriciteit. Geen koud kunstje als je weet dat Farm Frites jaarlijks aan een elektriciteits­behoefte van ongeveer 50.000 MWh moet voldoen. In een eerste stap in de weg naar energieonafhankelijkheid werd een industriële PV-installatie gebouwd op de daken van Frigologix, een vergunningsaanvraag ingediend voor een windturbine en een gasturbine, waarvan de bouw binnen enkele weken zal starten. Met de overname van BioEnergy is het plaatje compleet en kunnen wij Farm Frites tegen de lente van 2017 voorzien in 100% van zijn behoefte aan elektriciteit, stoom en gas met 120.000 ton afval minder.”

opslagruimte kan je beter inspelen op opportuniteiten op de markt en een evenwichtigere fuelmix maken van de verschillende co-stromen die binnenkomen, naast de aardappelschillen die via een ondergrondse leiding van Farm Frites komen. Het betekent ook dat je economischer te werk kan gaan en minder afhangt van het aanbod van de dag. Hoe zuiverder de biomassa is, hoe beter de kwaliteit van het biogas en hoe efficiënter en stabieler de motoren zullen draaien. En dat vraagt om een strenge aankooppolitiek en controle op het voedingsmenu. Foute grondstoffen draag je immers gedurende het volledige verwerkingsproces mee en riskeer je zelfs terug te vinden in het eindproduct, het digestaat.” BioEnergy draait louter op plantaardige biomassa, die niet langer geschikt is voor veevoeding of menselijke consumptie. De ondernemers willen heel bewust de concurrentie met de landbouwsector niet aangaan.

GEGEERD DIGESTAAT

Het is belangrijk om het voedingsmenu van de vergisters zo stabiel en zo kwalitatief mogelijk te houden.

BioEnergy draait louter op plantaardige biomassa, die niet langer geschikt is voor veevoeding of menselijke consumptie.

Het productieproces van BioEnergy kan ingedeeld worden in twee verschillende fases: een anaerobe en aerobe fase . De anaerobe fase vangt aan met de biomassa die in de vergisters wordt omgevormd tot methaan. De gemiddelde verblijftijd situeert zich tussen 20 à 25 dagen. Hoe lang precies hangt af van de samenstelling van de biomassa. Het gaspotentieel van een co-stroom is een bepalende factor in de bepaling van de marktprijs. Een voorbehandeling van het gevormde methaan haalt het zwavel en het vocht uit het methaan alvorens het biogas wordt verbrandt in de gasmotoren. Er staan er in totaal vier waarvan er één dienst doet als back-up. De warmte uit rookgassen afkomstig van de motoren wordt nuttig aangewend voor de productie van stoom en oververhit water, die ingezet worden in het proces van Farm Frites. Het uitgegiste

EVENWICHTIGE MIX VAN BIOMASSA Door het terugschroeven van de subsidies, veranderde het politieke klimaat. Maar dat was niet de enige reden waarom de motor van BioEnergy aan het sputteren geslagen was. “Hoewel het hier state-of-the-art technologie betreft, had er bij de inrichting van de processen wat meer aandacht moeten gaan naar de juiste dimensionering en conceptualisering van de installatie. Een van de eerste investeringen die we gedaan hebben, was het realiseren van meer stockagecapaciteit. Onze twee plantaardige vergisters zijn samen goed voor een capaciteit van 11.000 m³. Het is belangrijk om het voedingsmenu van de vergisters zo stabiel en zo kwalitatief mogelijk te houden. Met meer

16


Tom De Coster en Serge Roemers twijfelden geen moment om BioEnergy over te nemen en geloven hard in het potentieel van hun plant.

materiaal (ruw digestaat) wordt aeroob verder verwerkt. Eerst verdwijnt het in één van de drie centrifuges om te scheiden in een dunne fractie en in een vaste fractie. De vaste fractie van het digestaat moet een drogestofgehalte hebben van ongeveer 25 à 30% en zal nat worden afgevoerd naar landbouwbedrijven om in te zetten als bemesting. Omdat er alleen maar plantaardige biomassa in de vergister gaat, bevat het digestaat geen dierlijke resten en is het bijzonder gegeerd door landbouwers.

BioEnergy gebruikt afval voor het opwekken van groene elektriciteit en mag zich een parel van duurzaamheid noemen.

BioEnergy is gevestigd op de site van Farm Frites in Lommel.

KORTZICHTIG ENERGIEBELEID Hoewel BioEnergy op koers zit om een rendabele biomassa-installatie te worden en deel uit te maken van een volledig geïntegreerde groeneenergiesite, hekelen Roemers en De Coster de kortzichtigheid van het huidige energiebeleid. “Wat wij hier realiseren door van moeilijk verwerkbare afvalstromen groene elektriciteit te maken, kan je niet vergelijken met een biomassa-installatie die geënt is op verbranding. Toch gooit de politiek alles op een hoopje, daarbij niet gehinderd door enige gebrek aan dossierkennis of inzicht. Met de elektrificatie van productiemiddelen neemt de vraag naar energie toe. Maar in plaats van de vergroening van de elektriciteitsproductie te

stimuleren, krijgt de volledige sector van hernieuwbare energie een flinke knauw met de beslissing om de kerncentrales nog tien jaar open te houden. Vandaag zijn wij misschien het slachtoffer van de oversubsidiëring van de zonnepanelen in het verleden, men vergeet echter dat kernenergie ook voor ongeveer 120 euro per kWh aan steun krijgt. Dat komt nooit ter sprake in het debat. We zullen tot de laatste snik blijven vechten voor onze plant, omdat we geloven in de duurzaamheid ervan, maar er moet aan de alarmbel getrokken worden. Het is tijd voor een energiebeleid dat niet meer geleid wordt door de waan van de dag maar een structureel meerjarenplan naar een duurzame toekomst uitstippelt”, besluit Roemers. ❚

Er staan in totaal vier WKK-motoren (warmtekrachtkoppeling), waarvan er één dienst doet als back-up.

17


De Pen

Werner Annaert Algemeen Directeur FEBEM

18


De Pen

Eindelijk! Er is een gespecialiseerd magazine voor de Belgische recyclagesector. Vele jaren moesten we hierop wachten. Vele keren gaf ik de suggestie aan uitgevers om hiermee te beginnen. Maar het kwam er nooit van. De keuze ging vooral naar bredere milieumagazines. Ook verdienstelijk, nuttig en interessant, zeker en vast. Maar toch iets anders dan een magazine waarin we eens lekker kunnen doorbomen over de kern van onze dagelijkse werkzaamheden: afval en materialen. Waar nieuwe technologieën aan bod komen, nieuwe machines, interessante cases … en dit alles gefocust op de recyclageactiviteiten in ons land. FEBEM probeerde het enkele jaren zelf met de FEBEM FOCUS. Ons ledenblad kreeg goede commentaren en was een interessant medium om het over nieuwe ontwikkelingen te hebben. Maar het was een te zware belasting voor het secretariaat van de federatie, dat uiteraard nog heel wat andere taken heeft. We kozen er dan ook voor om onze digitale kanalen verder te ontwikkelen. Ik schrijf dit voorwoord met een glimlach naar onze Nederlandse collega’s die al vele jaren zeer verdienstelijke afvalmagazines hebben en waaraan we met plezier blijven meewerken. Maar België blijft toch een ander land en verdient dan ook aparte aandacht. Met plezier zal ik de Nederlandse magazines blijven lezen al was het maar om te blijven vergelijken en ideeën op te doen. Een Belgisch magazine dus. Voorlopig alleen in het Nederlands, maar eens we goed vertrokken zijn, is het ons idee om ook een Franstalige versie uit te brengen. Vele bedrijven zijn immers actief in de drie gewesten en in elk gewest zijn er mooie projecten en initiatieven te vinden in onze sector. Uiteraard ligt de bal in het kamp van uitgeverij Louwers. Maar waarom een eigen Belgisch magazine? Omdat onze sector heel veel te tonen heeft. Uit een imago-onderzoek dat de federatie enkele jaren geleden liet uitvoeren, bleek dat de

buitenwereld veel te weinig zicht had op alle innovatieve ontwikkelingen die er in onze sector zijn. Waarom zou dat ook anders zijn? We moeten toegeven, communiceren zit niet echt in de genen van vele bedrijven in onze sector. De focus ligt er op de dagelijkse activiteiten en het technischcommercieel verder uitbouwen van de organisatie. Communicatie blijft een eigenaardig beestje. Meestal hebben we er maar mee te maken als het negatief is. Buren die klagen, tegenkantingen bij de aanvraag voor vergunningen … Afval blijft immers een vies woord. Iedereen wil dat er gerecycleerd wordt, maar liefst ergens ver weg … Maar moeten we het niet omdraaien? Omdat we in het verleden weinig tot niet communiceerden werden buren juist ongerust, had het gemeentebestuur totaal geen idee van wat we deden ... Onbekend is onbemind, toch?

per jaar gratis een magazine te bezorgen dat niet alleen uitblinkt in goede inhoud maar er ook nog eens mooi uitziet. Als FEBEM willen we iedereen alvast oproepen dit blad mee te steunen. Alle suggesties zijn welkom. Aarzel niet de federatie te contacteren als u mooie investeringen en projecten hebt lopen. Denkt u dat wat u te bieden heeft onvoldoende interessant zal zijn? Stuur het ons toch maar door, de Belgische bescheidenheid speelt ons altijd parten! Wij zullen de mensen van Louwers Mediagroep alvast voorzien van alle nuttige ideeën om hun blad te vullen. FEBEM en Louwers Mediagroep gaan dus een mooie SYMBIOSE aan. Iets wat we met ons gelijknamig project al twee jaar in de afvalsector proberen los te weken. De coördinator van Symbiose, Andy Van Cauwenberghe, krijgt dan ook deze pen om in het volgende nummer daar eens wat meer over te vertellen.

We willen met dit magazine zo’n 3.000 lezers bereiken. Het idee is om deze personen vier keer

Werner Annaert Algemeen Directeur FEBEM

19


Afvaltransport over water Tekst: Valérie Couplez Beeld: Indaver

Afvaltransport over water spaart CO2 en fileleed uit

De containers worden naar de containerterminal Van Moer Stevedoring gebracht.

Binnenscheepvaart kan voor heel wat partijen interessant zijn. Niet in het minst voor bedrijven actief in de afvalsector. Er kunnen immers grote hoeveelheden afval in één transport naar hun eindbestemming vertrekken, zodat er kan bespaard worden op heel wat truckritten over de weg. FEBEM en Waterwegen en Zeekanaal (WENZ) kijken hoe ze dit samen verder kunnen stimuleren. Het transport over water zit weer in de lift. In het hoogtepunt van de economische crisis in 2009 zakte het vervoerde tonnage op de waterwegen beheerd door Waterwegen en Zeekanaal (WENZ) tot net geen 29 miljoen. Het niveau van ervoor, ongeveer 33 miljoen ton, werd niet meer gehaald. Toch klommen de cijfers sindsdien uit het dal. In 2014, de meeste recente cijfergegevens die WENZ ter beschikking stelt, strandde het vervoerde tonnage op 31,97 miljoen ton, een stijging met 0,56% ten opzichte van 2013. Opvallend daarbij is dat containervervoer het bijzonder goed doet. 2014 was goed voor 247.121 TEU (aanduiding voor de afmeting van containers, Twenty foot Equivalent Unit), dat was 19,84% meer dan het jaar ervoor.

20

SAMENWERKING FEBEM EN WATERWEGEN EN ZEEKANAAL Vlaanderen wil het vervoer over water echter nog meer aanzwengelen. In het Masterplan voor de Binnenvaart op de Vlaamse Waterwegen – Horizon 2020 maakt het een prioriteit van het inschakelen van de binnenvaart als een volwaardige transportmodus. WENZ doet dit onder andere door het aansnijden van nieuwe markten. Het transport van afval over water is er zo één. Daarom bestaat er sinds 2006 een samenwerkingsakkoord tussen WENZ en FEBEM, de federatie van bedrijven voor milieubeheer. Daarbij informeert FEBEM, aan de hand van input die het krijgt van zijn leden, de bevoegde


Afvaltransport over water

Schematische voorstelling van het project bij Indaver.

Het afval wordt met een bulldozer geladen in de vestiging van Indaver in Grimbergen.

Het schip vaart naar een terminal aan de Kallosluis 60 km verderop.

instanties over mogelijke obstakels met betrekking tot het afvaltransport via waterwegen. De bedoeling is om meer leden warm te maken om deze transportmogelijkheid te benutten.

VOOR- EN NADELEN "Er zijn duidelijke voordelen verbonden aan afvaltransport via de waterwegen. Het eigenlijke transport is gevoelig goedkoper dan wegtransport, onverwachte vertragingen door files zijn niet aan de orde en het is mogelijk om grotere vrachten in één keer te vervoeren, wat de prijs nog verder drukt", stelt Nick Celis, bestuurder bij André Celis Recyclage. Het Leuvense bedrijf is één van de voortrekkers in dit verhaal. Al jaren onderzoekt het de mogelijkheden om zijn transporten zo milieuvriendelijk en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er zijn echter ook nadelen aan verbonden. "De wet op de havenarbeid, bekend onder de naam 'wet-Major' verplicht bedrijven om een beroep te doen op gekwalificeerd havenpersoneel voor het lossen en het laden. En dat zorgt ervoor dat het kostenplaatje vaak toch weer duur uitvalt", vervolgt Celis.

MODAL SHIFT BIJ INDAVER Dat ondervond ook Indaver. Zij richtten in 2013 het stuurcomité 'Modal Shift' op waarbij gekeken werd hoe het vervoer over de weg kan gecombineerd worden met transport via het water en via het spoor. Vier technische werkgroepen onderzochten voor vier specifieke afvalstromen die verwerkt worden op de site in Doel (carshredder residu, bedrijfsafval, slib en huisvuil) de logistieke kosten van het vervoer van dit afval, alsook de investeringen die moeten gebeuren. Daarnaast keken ze naar de impact van de alternatieven en hoe veilig die zijn voor de omgeving, de klant en het eigen personeel. Twee thematische werkgroepen gingen aan de slag om de potentiële subsidies voor transport via het water of het spoor in kaart te brengen en de mogelijkheden voor het ontsluiten van de site in Doel voor deze transportmodi. Voor elk alternatief scenario werd de kostenstructuur, de impact op het milieu en op de maatschappij bekeken. Het is pas wanneer de modal shift evenwaardig of beter is vanuit het oogpunt van deze drie criteria dat een verschuiving van wegvervoer naar een alternatieve vervoerswijze duurzaam zal zijn.

Met behulp van een containerkraan worden ze aan boord gezet van een binnenschip.

PROEFPROJECT IN VLAAMS-BRABANT Indaver werkt al jaren samen met de Vlaams-Brabantse intercommunales en met WENZ om te bekijken hoe ze het transport van Vlaams-Brabants afval naar de roosteroven in Doel over het water kan organiseren. In 2014 en 2015 moesten een aantal proefvaarten met huishoudelijk restafval van de Public waste PartnershipS het water testen. Vrachtwagens kunnen niet uitgesloten worden in dit verhaal, omdat de site in Doel geen directe toegang heeft tot een waterweg of spoor. Het afval wordt met een bulldozer geladen in de vestiging van Indaver in Grimbergen. De containers worden over de weg naar de containerterminal Van Moer Stevedoring gebracht en aan boord gezet van een binnenschip met behulp van een containerkraan. Het schip vaart naar een terminal aan de Kallosluis 60 km verderop, vanwaar de containers de laatste 5 km over de weg gaan.

UITBREIDING NAAR WILSELE Het project doorliep verschillende fases waarbij gespeeld werd met het tonnage. In eerste instantie kon veilig lossen maar gegarandeerd worden met een maximumgewicht van 18 ton in plaats van de vooropgestelde 22 ton. Dat gebeurde met een container zonder dwarsbalk achteraan. Het lagere tonnage betekende echter een serieuze extra kost. Daarom werd gekeken voor een nieuw type container, gebouwd door Van Moer Stevedoring in samenwerking met een Belgische leverancier. Dit type is sedert december in circulatie en kan tot 21 ton afval vervoeren zonder problemen bij het lossen. De eerste bevindingen zijn alvast positief. Een gemiddeld tonnage van 18 ton per container zou op lange termijn immers niet haalbaar zijn. Het project wordt intussen uitgebreid naar Wilsele. Van daaruit zal ook 30.000 ton naar Doel verscheept worden. ❚

21


Kwik terugwinnen

De aanwezigheid van kwik in TL-lampen vraagt om een milieuveilige verwerking. Tekst: Valérie Couplez Beeld: Indaver - Frank Toussaint

Maximaal materialen

terugwinnen uit kwikhoudende lampen TL-lampen, spaarlampen en andere gasontladingslampen bevatten een kleine hoeveelheid kwik, een vluchtig metaal dat schadelijk is voor mens en milieu. De vestiging van Indaver in Doel verwerkt alle kwikhoudende lampen die in België selectief worden ingezameld, nog eens de helft van de Nederlandse en een derde van de Franse. De site werd in 2015 aangevuld met IndaTube, een gloednieuwe installatie die in de set van installaties de walsbreker kwam vervangen en het dubbele van zijn capaciteit aankan. Bovendien kan IndaTube hoogwaardige producten aan de markt leveren.

22

STRENGERE REGELS ROND RESIDUELE KWIKLAST Indaver Relight verwerkt in Doel ongeveer 30 miljoen kwikhoudende lampen. Tot 95% van de lampen wordt gerecycled en hergebruikt voor de productie van nieuwe lampen of in de metaalindustrie. De aanwezigheid van kwik vraagt echter om een milieuveilige verwerking. Hiervoor beschikt Indaver Relight over verschillende installaties. Voor de verwerking van rechte TL-lampen botste het bedrijf echter op de grenzen van zijn groei. Het investeerde daarom in een nieuwe installatie: Indatube, die de walsbreker vervangt. Daar waren verschillende redenen voor. Roel Van de Voorde, manager eindverwerking en recycling op de vestiging in Doel, verduidelijkt: “Met de walsbreker haalden we een volume van 1.300 ton aan verwerkte TL-lampen, terwijl de nieuwe installatie in staat moet zijn om het dubbele daarvan te verwerken. Daarenboven is er een strengere Europese regelgeving rond de residuele kwiklast. Met IndaTube blijven we structureel ver onder

Roel Van de Voorde: 'Met IndaTube blijven we structureel ver onder de nieuwe grenswaarden voor residuele kwiklast.'

deze nieuwe grenswaarden. Het verwarmen van de fracties was de enige goede en betrouwbare oplossing.” IndaTube dient louter voor de rechte TL-lampen. De overige TL-lampen, spaarlampen en andere kwikdamplampen en de eindjes van de rechte TL-lampen worden verwerkt met de breekzeefinstallatie. Daarbij worden de lampen eerst verbrijzeld in een breekmolen. Een trommelmag-


Kwik terugwinnen

Indatube is een gloednieuwqe installatie in een set van installaties en moet de walsbreker vervangen.

neet scheidt de ijzerfractie af. Daarna scheidt een zeef non-ferro, glas en fluorescentiepoeder.

FRACTIES MAXIMAAL TERUGWINNEN In de oven van IndaTube wordt het aanwezige kwik uitgedampt en omgezet in gasvormig kwik. Alle proceslucht passeert langs een actievekool­ filter die het kwik vangt. Om te voorkomen dat er kwik of kwikdamp in de werkruimte komt, is de installatie volledig gesloten. De proceslucht wordt afgezogen en gezuiverd. De medewerkers waken er voortdurend over dat de maximumgrens niet wordt overschreden. De ambitie van Indaver stopt echter niet bij het veilig opdrijven van de capaciteit. “We willen ook gaan voor het maximale verwijderen van (milieu)vervuilende substanties uit de fracties”, zegt Van De Voorde. “Met IndaTube kunnen we het fluorescentiepoeder efficiënter verwijderen en bijgevolg de residuele kwiklast op de uitgesorteerde fracties beperken.” Dat is nodig om die fracties maximaal te gaan terugwinnen. Uit de lampen recupereert Indaver het fluorescentiepoeder, het kalkglas en de capjes. “Dit is een mooi voorbeeld van een closed loop, waarbij we ons kalkglas klaarmaken om het nadien terug te zenden naar de lampenproducenten die het inzetten om nieuwe TL-lampen te maken”, geeft Van De Voorde aan. Uit het fluorescentiepoeder kunnen nog zeldzame aardemetalen worden teruggewon-

Indaver Relight verwerkt in Doel ongeveer 30 miljoen kwikhoudende lampen.

nen. Dit zijn kostbare grondstoffen die gebruikt worden voor nieuwe technologieën. Indaver heeft contacten met bedrijven om die zeldzame metalen te helpen terugwinnen. De capjes keren terug naar het metaalverwerkingscircuit.

OOG VOOR VEILIGHEID EN ERGONOMIE Indaver is niet over één nacht ijs gegaan met de beslissing over de nieuwe installatie. De markt­ screening duurde zes maanden. Er waren drie opties, elk van een andere leverancier. Uiteindelijk

ging de voorkeur uit naar een installatie van een Duits bedrijf en werd ze omgedoopt tot IndaTube. Van De Voorde: “Om onze doelstellingen op vlak van productiviteit te halen, moeten de lampen ook tijdig uitgesorteerd worden en aan de installatie geraken. Het sorteren van de lampen is noodzakelijke wegens de wisselende kwaliteit van de aangeleverde lampen. We staken daarom veel werk in de bouw van vier nieuwe sorteerposten, zo ontwikkeld dat de medewerkers op een ergonomische manier de grotere volumes kunnen sorteren. ❚

23


FUSO - A Daimler Group Brand

EEN GAMMA AAN MOGELIJKHEDEN. CANTER. MADE FOR BUSINESS.

Zoveel mogelijkheden, en dat allemaal met één voertuig. Met de Canter is immers alles mogelijk, of toch bijna alles. Van 3,5t tot 8,55t en van 4x4 tot Eco Hybride: tussen onze vijf gewichtscategorieën, drie cabine varianten, drie motoruitvoeringen, zes wielbasissen en talloze bovenbouwen vindt u gegarandeerd uw ideale transportoplossing. Tezelfdertijd laat de Canter met zijn 3,0 litermotor u een economisch voordelig rijden toe en voldoet aan de emissienorm Euro VI. Daarbij staat de DUONIC ® transmissie met dubbele koppeling in voor snel schakelen zonder onderbreking van de trekkracht. Met zijn standaard efficiëntiepack ECOFFICIENCY wordt elk traject een lucratieve zaak, waarbij uw brandstofbesparing kan oplopen tot 9%. www.fuso.be

beherman

Officiële invoerder voor Mitsubishi Motors en FUSO voor België en Groothertogdom Luxemburg.


Symbiose Tekst: Maarten Geerts Beeld: FEBEM

Samen voor SmartSymbiose in een circulaire economie Heel wat productiebedrijven wensen zich te engageren voor een circulaire economie. Ze weten echter vaak niet waar te starten. Dankzij het Symbiose-project kunnen deze bedrijven rekenen op onafhankelijke begeleiding. En dat leverde al mooie resultaten op … Op initiatief van essenscia en FEBEM startte eind 2012 Symbiose. Het project heeft als doel aangeboden afval- en nevenstromen actief te koppelen aan de vraag naar een afval- of nevenstroom als grondstof. Het Symbiose-team verzamelde heel wat gegevens over vraag en aanbod, stopte ze in een databank en ging actief op zoek naar matches. Het team bezocht ook verschillende productiebedrijven, technologieaanbieders en onderzoekscentra met de bedoeling om de gevonden matches ook in de praktijk te laten brengen.

MEER DAN 2,5 MILJOEN EURO AAN DIRECTE KOSTENBESPARINGEN Deze aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af. Symbiose 2.0 heeft met meer dan 300 organisaties en bijna 1.500 afval- en nevenstromen en technologieën voldoende kritische massa in zijn databank om een impact te kunnen maken op de Vlaamse industrie. Er werden tot heden twaalf matches tussen vraag en aanbod gerealiseerd. Deze matches zijn goed voor circa 700.000 euro/jaar directe kostenbesparingen of opbrengsten. Daarnaast zijn er een zestal matches in de eindfasetesten en een aantal in finale discussie. Alles samen bracht Symbiose via deze matches een totale directe kostenbesparing van meer dan 2,5 miljoen euro aan het licht. En dat is nog

maar het topje van de ijsberg. In de databank van Symbiose zitten nog meer dan 500 matches, wat dus nog heel wat potentiële kostenbesparingen inhoudt.

ENKELE VOORBEELDEN VAN GESLAAGDE MATCHES Lemassi (een kleine startende kmo) verwerkt mobiele brandblusapparaten, die vrij zijn gekomen nadat ze door een controleorgaan werden afgekeurd. In eerste instantie is het de bedoeling om het metaal te recupereren. Maar, tijdens de verwerking ontstaan ook reststromen zoals de bluspoeders, rubberen wielen en slangen. Het Symbiose team vond voor deze reststromen enkele interessante toepassingen. Zo kunnen de bluspoeders verwerkt worden in kunstmest en kan het rubber na shreddering en recyclage gebruikt worden in inleggoten voor tramrails. Daardoor hoeven beide stromen niet meer afgevoerd te worden voor verbranding. Een ander voorbeeld is dat van kmo Reculiner. Die ontwikkelde een proces om labelbackings te recycleren tot isolatiemateriaal. Het bedrijf ontstond naast een grootverbruiker van etiketten, maar het ontbrak ze aan de nodige volumes om een goede businesscase op te starten.

Interesse in Symbiose? Of wenst u het project te ondersteunen? Contacteer Symbiose via info@smartsymbiose.be of 0473 93 79 90. www.smartsymbiose.be

Een groot chemisch bedrijf realiseerde op zijn beurt een besparing van meer dan 100.000 euro per jaar: Via Symbiose kwamen ze in contact met een afnemer die een nieuwe toepassing heeft voor hun nevenstroom van alcoholen, die vroeger werd verbrand. Ook technologiebedrijven kwamen ruimschoots aan bod. Zo heeft MEAM, producent van microgolfdroogtechnologie, een drietal testen kunnen doen met contacten via het Symbiose-platform waarbij twee in discussie tot aanschaf zitten (één in de voedingsindustrie en één in de minerale reststromen). Deze technologie bleek nauwelijks gekend te zijn in de industrie, maar werd door velen hoopvol onthaald. Bij veel matches blijkt een tussenbewerking te gebeuren voordat de afval of nevenstroom hanteerbaar is als grondstof voor de maakindustrie. Hierin hebben de huidige afvalophalers en afvalverwerkers hun plaats die mogelijk investeringen kunnen doen voor deze bewerkingen.

TOEKOMST VOOR SYMBIOSE Het Symbiose 2.0 project dat door Agentschap Ondernemen is gefinancierd liep af eind 2015. Vanuit de bedrijven, federaties en kennisinstellingen is er een grote wens om het project verder te zetten. Vele bedrijven wensen een interactief platform tot hun beschikking te hebben, waarbij men zelf op zoek kan gaan naar oplossingen voor reststromen of extra volumes kan detecteren. Het Symbiose-team zal hierbij steeds de confidentialiteit garanderen van vragers en aanbieders van afvalstromen. Ook een internationaal luik maken aan het huidige verhaal wordt bekeken. Ook OVAM en VITO wensen het platform mee te financieren in de komende jaren doch vragen uitdrukkelijk een engagement vanuit de industrie om dit initiatief te ondersteunen zowel met kennis als financieel. Het interactieve platform vergt nog steeds een inzet van mensen met kennis van zaken vanuit de industrie en kennisinstellingen voor de facilitering van de realisatie van de geïdentificeerde matches . ❚

25


specialist in machines voor hout,- & afvalrecyclage

WWW.VANLAECKEGROUP.COM Schatting 8

8210 Zedelgem 050/551890

plastic recycling

Het recyclen van harde kunststoffen is échte innovatie. Jaarlijks verwerkt Van Werven 80.000 ton kunststof afval tot een hoogwaardige grondstof. Daarmee besparen we 200.000 ton CO2, gelijk aan de uitstoot van 83.300 auto’s. We hebben vestigingen in België (Antwerpen en Lanaken), Nederland, Engeland en diverse samenwerkingen in Europa.

www.vanwerven.nl/kunststoffen


Sector blijft investeren in een duurzame toekomst

27


VOORWOORD

Met open blik naar een circulaire toekomst Voor FEBEM is 2016 opnieuw een zeer belangrijk jaar. Niet alleen viert de federatie haar 25-jarig bestaan, maar wij willen ons dit jaar meer dan ooit profileren als dé federatie voor de circulaire economie in dit land. Het zijn onze leden die ervoor zorgen dat wij van afval- en nevenstromen weer grondstoffen maken die in onze economie kunnen worden ingezet, zowel voor materiaal als energietoepassingen. De circulaire economie is de toekomst, en dat niet alleen in België. De teksten die de Europese Commissie eind 2015 heeft aangenomen, liegen er niet om: circulaire economie wordt een van de speerpunten van het Europese beleid de komende jaren.

zichtig blijven en ons niet laten doodknuffelen. Overheden moeten inzien dat na de woorden ook daden moeten komen en het gebruik van gerecycleerde grondstoffen echt gepromoot en bevoordeeld moet worden.

TOEKOMST IN EIGEN HANDEN …

… MAAR AANDACHT VOOR VALKUILEN

Om onze prominente rol in die circulaire economie duidelijk te maken, zullen we in 2016 nog meer inzetten op communicatie. Deze eerste editie van de RecyclePro is alvast een manier om onze boodschap nog meer naar buiten te brengen. Zowel vanuit de federatie als vanuit de bedrijven. Om duidelijk te maken wat er allemaal leeft in onze sector, waar de moeilijkheden liggen en welke mooie realisaties we hebben verwezenlijken. Kortom, tijd om de deuren van de sector open te zetten voor de buitenwereld.

Maar laat ons toch maar opletten. 2015 heeft ons geleerd dat het ondanks de vele mooie woorden moeilijk blijft om afzetmogelijkheden te vinden voor onze gerecycleerde grondstoffen. Als recyclagesector moeten we dus voor-

Bruno Arts Voorzitter FEBEM-FEGE vzw

Die circulaire toekomst hebben wij als sector in eigen handen. Als voorzitter stelt me dit gerust. Ik ben er immers van overtuigd dat we binnen onze federatie en onze leden over de nodige deskundigheid beschikken om in de toekomst een nog crucialere rol in de circulaire economie in te nemen.

28

SECTOR ZET DE DEUREN OPEN


FEBEM wil circulaire economie als één van de economische clusters van de Vlaamse Regering De Vlaamse regering heeft zich geëngageerd om vijf clusters op te richten. FEBEM wil deze opportuniteit grijpen om één van die clusters op circulaire economie te richten. De federatie heeft daarom besloten een task force op te richten voor leden die samen de schouders willen zetten onder een economische cluster voor de circulaire economie in Vlaanderen. Vlaams minister van Economie Muyters wil meer prioriteiten stellen in het Vlaamse beleid voor economie en innovatie. Op voorstel van de minister heeft de Vlaamse regering daarom beslist om vijf clusters op te richten (hier en daar wordt gesproken over 6 of 7). De clusters zouden op heel wat financiële steun van de Vlaamse overheid kunnen rekenen, en op de eerste rij staan voor projecten en subsidies inzake economische ontwikkeling en innovatie. Bedoeling is ook om de bedrijven een perfect begeleidingsinstrument aan te bieden voor hun verdere investeringen en hen te kunnen begeleiden

naar de juiste financiële, technologische en economische steun. De inhoud van deze clusters is echter nog niet bepaald. Daarom wil FEBEM dat er de komende maanden werk wordt gemaakt van een sterk dossier om de circulaire economie in aanmerking te laten komen voor één van de clusters. FEBEM wil deze cluster realiseren samen met andere sectoren waarmee wij de circulaire economie in de praktijk kunnen brengen. Om dit op te zetten, is FEBEM gestart met een task force waarbij we zoeken naar leden die hier hun schouders willen onder zetten en indien het initiatief interessant genoeg wordt er ook financieel willen aan bijdragen.

CORE krijgt goede score van Agentschap Ondernemen CORE, het project dat FEBEM samen met FEDERPLAST en CENTEXBEL opgestart heeft om kunststofrecyclage in Vlaanderen te bevorderen, kreeg een goede score van Agentschap Ondernemen. Een stimulans om door te gaan en de blik te verruimen.

Midden 2012 startte FEBEM samen met de federatie van kunststofverwerkers FEDERPLAST en het onderzoeksinstituut CENTEXBEL het CORE-project op. Het project had als doel de kunststofrecyclage in Vlaanderen te bevorderen. De deelnemers konden daarvoor rekenen op financiële steun van Agentschap Ondernemen, alsook inhoudelijke steun van OVAM.

Dit alles werd gesmaakt door subsidiërende overheid Agentschap Ondernemen (ondertussen omgedoopt tot VLAIO). Tijdens een evaluatiegesprek werd het project beloond met heel goede cijfers, waarmee het in de categorie van zeer goede projecten terecht kwam. Een resultaat om trots op te zijn, maar vooral een stimulans om verder te gaan.

Op drie jaar tijd werden heel wat bedrijven bezocht, geïnformeerd en overtuigd om recyclaten in hun productieprocessen te gebruiken. Daarnaast werden tal van initiatieven genomen om de recyclage van kunststoffen te promoten. Zo werden onder meer een informatieve website en digitale gids (www.werecycleplastics.be) ontwikkeld, acties opgezet om jongeren te sensibiliseren en initiatieven rond productnormering genomen.

De partners in het project zullen CORE verder omvormen tot een platform waar ook de federale overheid en de andere gewesten bij betrokken zullen zijn, en van waaruit alle initiatieven en projecten ter zake in dit land gecoördineerd kunnen worden. Samen kunnen we ook Europese projectmogelijkheden opvolgen om op die manier de kunststofrecyclage in dit land verder uit te bouwen.

29


Omzet en tewerkstelling stijgen, terwijl winst in de sector daalt Dat is de conclusie van een studie naar de socio-economische gegevens van leden van FEBEM in 2014. FEBEM zal voortaan jaarlijks de economische en sociale gegevens van zijn leden publiceren.

De top 4 van de totale omzetcijfers bestaat uit SUEZ, BST, VAN GANSEWINKEL en INDAVER. SUEZ staat al sinds het begin van de analyses, in 2010, bovenaan de lijst. In totaal evolueert het omzetcijfer van de FEBEM leden van 2,584 naar 2,771 miljard euro. De nettowinst voor belastingen is evenwel gedaald, van 124 naar 114 miljoen euro. Ook naar aantal werknemers staat SUEZ op kop, gevolgd door VAN GANSEWINKEL en SHANKS. Het aantal werknemers is in 2014 licht gestegen: van 7774 naar 7922 werknemers. Wat de verschillende activiteitenbranches betreft, boekten vooral bedrijven die actief zijn in bodemsanering en kunststofrecyclage vooruitgang. De sectoren van de terugwinning van papier, de voorbehandeling van brandstoffen en glas gingen lichtjes achteruit. De socio-economische studie is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. FEBEM leden kunnen het rapport aanvragen via anita.cosaert@febem-fege.be

Neem deel aan de FEBEM-FEGE Awards 2016 In 2016 reikt FEBEM opnieuw de FEBEM-FEGE Awards uit. Met dit initiatief willen we de leden van onze federatie belonen voor hun inzet voor een duurzame sector. Concreet zullen we de projecten van 2015 die de sector innoveerden of een positieve impact op maatschappij, milieu of veiligheid hadden in de bloemetjes zetten. In 2015 organiseerde FEBEM voor de eerste keer de FEBEM-FEGE Awards. De laureaten toen waren Indaver, Recyca, Veolia en Bruco Containers. Verderop

30

in dit blad leest u trouwens meer over het project van Bruco Containers waarmee ze de prijs voor Beste Sociaal Initiatief in de wacht sleepten.


VIER AWARDS In 2016 breien we een vervolg aan dit initiatief, en kunnen leden van onze federatie opnieuw meedingen naar Awards in vier categorieën: • Beste Innovatie/Milieuproject. Nieuwe, creatieve technologische initiatieven die de onderneming het afgelopen jaar hebben geholpen om de efficiëntie of de milieuprestaties (bv. emissies, energierecuperatie, materiaalrecyclage, enz.) te verbeteren. In deze categorie worden twee Awards toegekend: een voor de Beste Grote Onderneming en een voor de Beste KMO. • Beste Sociaal Initiatief. Deze categorie mikt op HR-initiatieven die zich richten op de integratie van nieuwe werknemers, kansen voor bepaalde doelgroepen, optimalisatie van de interne samenwerking. • Beste Veiligheidsproject. Hieronder vallen initiatieven die in 2014 werden genomen om de veiligheid op en buiten de werkvloer te verbeteren (bv. brandpreventie, dodehoekcamera's, enz.).

HOE GAAT HET CONCREET IN ZIJN WERK? Wie het afgelopen jaar heeft meegewerkt aan een project dat niet misstaat in één van bovenstaande categorieën, kon zijn dossier tot 6 mei 2016 indienen

bij FEBEM. Elk ingediend dossier wordt geanalyseerd door een jury van onafhankelijke experts, op basis van vastgelegde selectiecriteria. Op 23 juni 2016 worden de FEBEM-FEGE Awards 2016 uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering van FEBEM in de Verbeke Foundation in Kemzeke. De winnaars krijgen een Award-label van de federatie, alsook een trofee. Vanuit de federatie zullen we ook de nodige communicatie-inspanningen doen om de laureaten extra in de verf te zetten.

Voka Open Bedrijvendag 2016 richt spotlights op afvalverwerking en -recyclage Op zondag 2 oktober 2016 zal Voka Open Bedrijvendag de spotlights op ‘afvalverwerking en recyclage’ richten. Samen met FEBEM en COBEREC wil de organisatie aan het grote publiek tonen dat afvalverwerking meer is dan wat in het containerpark en de huis-aan-huisinzameling gebeurt. Laten we dus de handen in elkaar slaan en samen tonen waar onze sector voor staat! WAAROM DEELNEMEN? In de ruime communicatiecampagne van Voka Open Bedrijvendag wordt in 2016 extra aandacht gevestigd op die bedrijven die actief zijn in de afvalverwerkings- of recyclagesector. Je springt er als bedrijf uit die sector dus meer uit dan de andere deelnemers. Je naamsbekendheid krijgt dus zeker een boost. Daarnaast is de Voka Open Bedrijvendag de ideale gelegenheid om de buurtbewoners of andere belangengroepen te tonen wat je dag in dag uit doet. Zo

creëer je een draagvlak voor je activiteiten, en faciliteer je misschien ook de zoektocht naar nieuwe medewerkers of partners. Voka Open Bedrijvendag is ook een uitgelezen kans om je huidige medewerkers te laten vertellen aan vrienden en familie wat zij dagelijks doen binnen je bedrijf. Het team van Voka Open Bedrijvendag zorgt voor een begeleiding van A tot Z, en dit van bij inschrijving tot op 2 oktober. Je krijgt een handig draaiboek, eventuele adviesbezoeken of brainstorms met je accountmanager, een groot kick-off event en een dagelijkse begeleiding door de projectmanagers via telefoon, mails, postduif en Your OBD online. Zo verlies je niets uit het oog bij het voorbereiden van jouw Open Bedrijvendag.

INTERESSE?

2 OKTOBER VAN 10 TOT 17 U

Klaar om deel te nemen of worstel je nog met enkele vragen? Contacteer Voka Open Bedrijvendag via info@openbedrijvendag.be. Meer info vind je op www.openbedrijvendag.be Ter info: bedrijven die lid zijn van FEBEM of COBEREC krijgen 10% korting op de deelnameprijs.

31


Organiseert de Brusselse regering een hold-up op bedrijfsafval? Op voorstel van de regering heeft het Brussels Parlement eind 2015 wijzigingen van de afvalordonnantie aangenomen. De bedoeling is positief: de financiering van het beheer van bedrijfsafval verduidelijken. Maar over de middelen waarmee de Brusselse Regering dit wil realiseren, kunnen we niet akkoord gaan. SCHEIDING FINANCIERING HUISHOUDELIJK EN BEDRIJFSAFVAL In Brussel bestaat er sinds 2012 een duidelijke scheiding tussen de financiering van huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Wie niet tot de categorie ‘huishoudens’ behoort en meer dan 30 liter papier / karton, 50 liter PMD of 30 liter restafval produceert, moet een commercieel contract hebben afgesloten, ofwel met een private inzamelaar ofwel met Agentschap Net Brussel, dat ook zijn eigen commerciële dienst heeft. De controles op het terrein gebeurden door ambtenaren van Leefmilieu Brussel, aangezien de Raad van State had geweigerd dat medewerkers van Net Brussel dit voor hun rekening zouden nemen. Dat wordt letterlijk vermeld in een advies van 25 januari 2011.

NET BRUSSEL OPNIEUW RECHTER EN PARTIJ Agentschap Net Brussel beschikt over een commerciële dienst en commerciële contracten, zoals de private inzamelaars (bijna 17.345 gesloten contracten, op basis van het jaarverslag voor 2014).

Er wordt door de aangepaste ordonantie echter nu voorzien dat het Agentschap Net Brussel zelf een brief zal sturen naar alle bedrijven (sowieso naar alle ondernemingen die nu nog geen klant bij hen zijn) om te vragen of: • ze een contract hebben: in dat geval moeten zij een bewijs van het contract voorleggen. • ze geen contract hebben: zo ja, dan moeten zij een contract afsluiten (en dat kunnen ze gemakkelijk doen bij het Agentschap...). • ze onder de drempels liggen van de hier net beschreven afvalhoeveelheden: dan moeten ze een forfaitaire taks van 243 euro betalen. De juridische basis voorziet dus nogmaals dat Net Brussel rechter en partij zal zijn, aangezien het Agentschap toegang zal hebben tot alle informatie van zijn concurrenten. Erger nog: de controle-instelling zou ook de partij zijn die voorstelt wat er moet gebeuren om in orde te zijn. Net Brussel ontkent een dergelijke praktijk. Ze beweert dat de verificatie van de bewijzen onder de verantwoordelijkheid van de administratie Leefmilieu Brussel zou vallen. Maar zo staat het niet in de wettekst. FEBEM is van plan een juridisch dossier in te dienen tegen deze bepaling. Te veel is trop en trop is te veel …

FEBEM doet voorstel aan OVAM over nulheffing ingevoerde afvalstoffen OVAM stelde eind vorig jaar voor om afvalstoffen die worden ingevoerd voor verwerking in een heffingsplichtige installatie een nulheffing te geven. Zo zou enkel de heffing van het land van herkomst betaald moeten worden. Hiermee zouden onze eigen installaties beter kunnen concurreren met hun buitenlandse collega's. FEBEM heeft zich hier de laatste weken intens over gebogen en heeft een reeks voorwaarden ontwikkeld om te komen tot deze nulheffing. De Raad van Bestuur van FEBEM besliste om zich over dit dossier te buigen, gezien het grote belang ervan. Dit resulteerde onder meer in een voorstel dat rekening houdt met enkele voorwaarden: • De nulheffing mag geen problemen veroorzaken op de eigen inlandse markt. • De nulheffing geldt voor afvalstoffen waarvoor een vrije markt geldt of waarvoor een regeling inzake zelfvoorziening bestaat die de mogelijkheid geeft te exporteren indien onvoldoende vrije capaciteit in eigen land aanwezig is. • Ook voorbehandelde afvalstoffen moeten in aanmerking komen om zo de recyclage te steunen.

FEBEM wil dit voorstel voorleggen aan het Vlaamse en Waalse gewest zodat er tussen de betrokken leden geen scheeftrekkingen komen. De Raad van Bestuur van FEBEM werkte daarnaast ook een lijst van afvalstoffen uit waarvoor deze procedure en werkwijze uitgeprobeerd kan worden (voornamelijk een aantal specifieke gevaarlijke afvalstoffen en slibs). FEBEM zal dit nu verder opnemen met OVAM en opvolgen wat deze test uiteindelijk als resultaat zal opleveren. De Vlaamse regering heeft dit voorstel ondertussen principieel goedgekeurd.

Seveso III-samenwerkingsakkoord goedgekeurd Op voorstel van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters, Vicepremier en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon is het Seveso III-samenwerkingsakkoord goedgekeurd.

32


Begin 2016, heeft de federale regering het Seveso III-samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat en de drie gewesten. In essentie beoogt de Seveso-richtlijn 2012/18/EU de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en de bescherming van werknemers, om­wonenden en het leefmilieu tegen de gevolgen van een dergelijk ongeval. Het Seveso-samenwerkingsakkoord is nodig om deze Europese richtlijn in Belgisch recht om te zetten. Deze richtlijn bevat immers niet alleen verplichtingen voor de Belgische staat, maar ook voor de gewesten, aangezien zij bevoegd zijn voor leefmilieu en ruimtelijke ordening. De EU-richtlijn integreert het nieuwe Europese systeem voor de indeling van stoffen en mengsels (CLP-verordening), waardoor de bestaande Seveso-regelgeving moest worden aangepast. De richtlijn brengt ook verduidelijking over de volgende punten: • uitbreiding en versterking van de actieve informatieverstrekking naar het publiek

• integratie van de bepalingen in het verdrag van Aarhus inzake toegang tot informatie, raadpleging en betrokkenheid van het publiek bij projecten en plannen en toegang tot de rechter • versterking van de inspectieopdracht en meer gedetailleerde regels voor het inspectiesysteem • verplichting tot coördinatie van de procedures voor het uitvoeren van taken indien er verscheidene autoriteiten bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn Dit samenwerkingsakkoord vervangt het oude Seveso-samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999. De ministerraad keurde tevens een wetsontwerp goed wat de parlementaire bespreking en instemming met het samenwerkingsakkoord op federaal vlak mogelijk maakt. Meer info op www.seveso.be of op www.werk.belgie.be.

Biomassa-afvalinstallaties essentieel voor duurzaam energiebeleid Biomassa-afvalinstallaties zouden volgens sommige bronnen geen plaats hebben in een duurzaam energiebeleid omdat er vers hout wordt verwerkt, afkomstig van verre plaatsen. Het is jammer dat zij niet melden dat er ook biomassa-afvalinstallaties bestaan die geen vers hout, maar wel afvalhout van lokale sorteerbedrijven verbranden. Ondertussen ligt er in dit land 300.000 ton afvalhout te wachten op een goede bestemming. Om de Belgische doelstellingen inzake groene energie te verwezenlijken, is een mix aan maatregelen nodig. En daar hebben biomassa-afvalinstallaties die lokaal afvalhout verwerken wel degelijk hun plaats in. Daar zijn voldoende studies over gebeurd en daar is ook een globale consensus over, zoals uitgeschreven in het Vlaamse plan inzake het duurzaam beheer van biomassa-afval.

BIOMASSA-AFVALINSTALLATIES VERWERKEN OOK LOKAAL AFVALHOUT FEBEM wijst erop dat er momenteel in Vlaanderen en West-Europa wel degelijk installaties zijn die niet werken op verse houtstromen uit verafgelegen gebieden, maar lokaal afvalhout verwerken. Afvalhout dat in onze regio apart is opgehaald of uitgesorteerd uit gemengde afvalcontainers. De verbranding ervan is dan ook een oplossing die volledig past in een duurzaam materialenbeleid. Ze zorgt ervoor dat een lokale grondstof een lokale energietoepassing kan krijgen. Echter, door ongenuanceerde uitspraken wordt het investeringsklimaat voor dergelijk installaties steeds slechter waardoor er nog weinig dergelijke investeringen gebeuren. Integendeel, verschillende installaties sloten de laatste jaren de deuren.

MAXIMAAL INZETTEN OP RECYCLAGE, MAAR …. Voor FEBEM blijft het prioriteit om afvalhout zo veel mogelijk tot nieuwe materialen te recycleren, tot spaanderplaten bijvoorbeeld. Er moet dan ook werk gemaakt worden van projecten om dit mogelijk te maken. Maar daarnaast blijven wij met een grote stroom afvalhout zitten. Afvalhout dat te duur is om verder op te schonen en te recycleren tot nieuwe materialen. Voor die stroom aan afvalhout wordt het steeds moeilijker om oplossingen te vinden. Onze inschatting is dat er momenteel in dit land maar liefst een stock van 300.000 ton aan afvalhout ligt waar we momenteel geen oplossing voor vinden. Wij voorspellen dat dit volgend jaar concreet aanleiding zou kunnen geven tot het niet langer ophalen van houtafval op sommige containerparken. Moeten de gemeenten hun bevolking oproepen dat houtafval op te branden in de houtstoof? Liever niet uiteraard. We roepen alle instanties op

om samen met ons te ijveren voor het aanzwengelen van investeringen in biomassa-installaties die werken op lokaal afvalhout om daarmee duurzame én efficiënte energieprojecten te realiseren ten bate van de bevolking én de economie. Volledig in de geest van FEBEM dus!

Kalender 02/06/2016 – FEBEM 20/10/2016 – FEBEM Basisopleiding Afvalsector (10 – 16.30 uur) De basisopleiding van FEBEM geeft een mooi overzicht van de sector, de wettelijke bepalingen, de financiële en administratieve aspecten … van onze sector. In kleine groepen worden nieuwelingen, maar ook anciens een hele dag ondergedompeld in onze sector. Prijs: 200 € / persoon (exclusief voor FEBEM-leden). 20/05/2016 Ronde tafel 'Handhaving grondverzet en inerte afvalstromen' Op 20 mei 2016 organiseert FEBEM samen met LNE en OVAM een gratis rondetafelgesprek in de Holiday Inn Express in Gent. De sessie vindt plaats van 13.30 tot 17.30 uur. Voor meer informatie en inschrijvingen: www.febem-fege.be 23/06/2016 Algemene Vergadering FEBEM en uitreiking FEBEM Awards Op 23 juni 2016 vindt de Algemene Vergadering van FEBEM plaats in de Verbeke Foundation in Sint-Niklaas. Net als vorig jaar zullen dan ook de FEBEM Awards worden uitgereikt.

33


FEBEM Partners Bollegraaf is een internationale producent van machines voor de recyclagesector. Dat gaat van kanaalbalenpersen en shredders tot volledige sorteerlijnen voor allerlei afvalstromen. www.bollegraaf.com

B O VA environmental consulting

BOVA Environmental Consulting is een onafhankelijk milieustudiebureau, dat gespecialiseerd is in de domeinen van afvalstoffen- en materialenverwerking, stortplaatsbeheer, en milieueffectenbeheersing www.ecobova.be

BULK .ID levert machines en engineert en bouwt volledige lijnen voor het creĂŤren van waardevolle producten uit diverse materiaalstromen. www.bulkid.be

GROUP CASIER adviseert ondernemingen voor een geĂŻntegreerd risico- en verzekeringsbeheer. www.groupcasier.eu

CL Tyres is gespecialiseerd in EM- en bulldozerbanden voor de recyclagesector www.cltyres.com

CRETES ontwerpt, bouwt en installeert wereldwijd creatieve technische oplossingen voor recyclage, biomassa, textiel, natuurlijke vezels, pneumatisch transport en ontstoffing. www.cretes.be

DAF Trucks is een van de grootste producenten van bedrijfsvoertuigen in Europa. www.daf.com

Deloitte is een internationaal bedrijf dat audits, consulting, financieel advies en risicomanagement aanbiedt. www.deloitte.com Donaldson is een wereldwijd opererende en toonaangevende producent van filtratiesystemen en vervangende onderdelen voor luchtreinigingsoplossingen in fabrieken, zuivering van perslucht en gas, energieopwekking, stof- en rookgaszuivering, bijzondere filtratietoepassingen, diskdrive filtratie en oplossingen voor bouwmachines en vrachtwagens. emea.donaldson.com Hertsens transporteert volumineuze afvalproducten naar de diverse stortplaatsen en verwerkingsbedrijven. www.hertsens.eu

Meer dan 300 experts van Kluwer verzamelen, sorteren en verwerken voor u de veiligheid- en milieuwetgeving. FEBEM leden krijgen 10% korting op een selectie uitgaven. shop.kluwer.be/febem

34


Lampiris is een 100% Belgisch, 100% onafhankelijk bedrijf dat 100% groene elektriciteit en aardgas levert voor een scherpe prijs. Lampiris gelooft in hernieuwbare energie als de oplossing van de toekomst, zowel economisch als ecologisch. Als energieleverancier wil Lampiris deel uitmaken van die oplossing. www.lampiris.be LDR is een advocatenbureau gespecialiseerd in wetgeving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening. Het bureau is ook wetenschappelijk actief en werkt nauw samen met universiteiten rond milieuwetgeving. www.ldr.be

M-Tech is een adviesbureau voor integraal milieubeleid, onder meer afval- en materialenbeheer en hernieuwbare energie. www.m-tech.be

Plastic Omnium biedt bedrijven en overheden producten en diensten voor de inzameling van afval. Dat gaat van afvalcontainers tot advies voor afvalsortering. Het bedrijf is wereldwijd actief in 25 landen. www.plasticomnium.be

Precia Molen heeft een uitgebreid gamma van precisie laboweegschalen, plateauwegers, weegbruggen, band- en doseerwegers. www.preciamolen.be

Prodware is het IT-bedrijf bij uitstek voor de implementatie van ERP- en CRM-toepassingen voor afvalbeheer en recyclagebedrijven. Daarnaast is Prodware als grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA ook actief voor ondersteuning en implementaties binnen de bouwsector, retail en ledenorganisaties. www.prodware.be

Rentec is een Belgische constructeur van onder meer verkleiningsmachines en autoclaven voor milieubedrijven. www.rentec.be

Sermar Logistics is een specialist in het wereldwijde transport van containers. www.sermar.be

SGS biedt een ruime waaier van complementaire en multidisciplinaire diensten rond milieu en veiligheid: metingen, analyses, onderzoek, studies en advies. www.sgs.be

Terberg Machines is producent van afvalinzamelsystemen en –trucks en de exclusieve distributeur van Bucher Schörling veegmachines. Het bedrijf is actief in meerdere landen in Europa. www.terbergmatec.com

TOMRA biedt sensorgebaseerde materialen en voedsel. www.tomrasorting.com

technologieën

aan

voor

het

sorteren

van

allerhande

35


Tekst: Valérie Couplez Beeld: Geldof Recycling

Afzetmoeilijkheden voor afvalhout Afzetmoeilijkheden domineren vandaag de houtafvalsector. Een groter aanbod en het wegvallen van een aantal mogelijke toepassingen hebben gezorgd dat we vandaag met een overschot aan houtafval zitten dat nergens heen kan. Peter Geldof, zaakvoerder van Geldof Recycling heeft een uitgesproken visie over deze problematiek. GEEN BOOM MINDER Geldof Recycling is een familiebedrijf dat aan zijn derde generatie toe is. Het roer is momenteel in handen van Peter Geldof: “Mijn grootvader was een vlashandelaar. Toen de industrie hier teloorging in de jaren 60 zocht men een alternatief voor vlasspaanplaten. Mijn vader maakte de transitie en ging hout kappen voor de verschillende verwerkers hier in de buurt.” Twintig jaar geleden gebeurde een volgende belangrijke stap in de

36

ontwikkeling van het bedrijf. “Toen ik in de zaak kwam, maakten we de overstap van hout uit bossen naar hout dat weggegooid wordt. We hadden de tijd mee: in de jaren 90 zette de mentaliteitswijziging rond sorteren en recycleren zich definitief door. Mits het voldoende op te schonen, krijg je een prachtig, duurzaam en goedkoper alternatief. Voor ons hoeft geen enkele boom meer te sneuvelen, wij werken louter nog met post-consumer afvalhout”, vertelt Geldof met trots.

MEER AANBOD, MINDER AFNEMERS België is de beste leerling van de klas als het op sorteren aankomt. Daardoor zijn er voldoende houtstromen ter beschikking. “We halen ons afvalhout vooral uit de industrie, uit de bouw en de sloopsector en uit sortering. Daarenboven komt er de laatste tijd ook heel wat afvalhout uit Groot-Brittannië op de markt. Dat komt door de recente invoering van een stortverbod en een


'Biomassa wordt te veel over dezelfde kam geschoren. Er zijn wel degelijk toepassingen die hun duurzaamheid bewijzen en een plaats hebben in de energiemix. Gemiddeld blijft er nu ongeveer 20% afvalhout liggen' Toen Peter Geldof, hier samen met zijn echtgenote, in het familiebedrijf stapte, maakte men de overstap naar het gebruik van afvalhout. (Beeld: Koen Fasseur)

dat de juiste richting uitgaat. “Biomassa wordt nu te veel over dezelfde kam geschoren. Centrales die werken op lokaal afvalhout waar geen nuttige toepassingen voor bestaan, bewijzen wel hun duurzaamheid en hebben absoluut een plaats in de energiemix. Ook bij het grote publiek moet er een mentaliteitswijziging komen. Wanneer je spreekt over het verbranden van afval, steigeren middenveldorganisaties en omwonenden. Not in my backyard. Nochtans is deze biomassa afkomstig van u en ik en kan ze haar nut nog hebben door er warmte en energie uit te recupereren. Er moet in de eerste plaats een onderscheid komen in biomassa, aan de hand van duurzaamheidscriteria. Daarna moeten we als sector politici overtuigen van de win-winsituatie. Je krijgt immers groene energie en bent een afvalberg kwijt. Het is dan aan de politici om de consument te overtuigen.”

OP ZOEK NAAR ALTERNATIEVEN sorteerplicht. Daar hebben ze er simpelweg nog geen toepassingen voor. Hier staat de recyclageindustrie al wat verder”, weet Geldof. Toch is het verre van rozengeur en maneschijn in de sector momenteel. “Met het wegvallen van een groot stuk van de spaanplaatindustrie minderden de mogelijke afnemers van ons product. Daarenboven staat de energetische valorisatie van biomassa in een slecht daglicht en kunnen we dus ook daar minder afvalhout kwijt. Gemiddeld blijft er nu ongeveer 20% afvalhout gewoon liggen. Het hoeft niet te verwonderen dat dit overschot een enorme druk legt op de prijszetting. De prijzen daalden gevoelig de voorbije achttien maanden.”

AAN DE POLITIEKE ALARMBEL TREKKEN Geldof vindt het hoog tijd voor een politiek beleid

“België kan het zich niet veroorloven om nu ter plaatse te trappelen”, meent Geldof. “Nucleaire en fossiele energie zullen ooit moeten verdwijnen. Het is daarom zaak om vandaag al in te zetten op alternatieven. Houtachtige biomassa verbranden voor energie heeft misschien de publieke opinie tegen, maar het is en blijft een duurzame manier om onze afvalberg te verkleinen en minder afhankelijk te zijn van fossiele en nucleaire brandstoffen.” Ook Geldof zit niet stil. “We kijken al hoe we houtsnippers kunnen toepassen in materiaalrecyclage en energetische valorisatie. Daarnaast zijn we bezig met de plaatsing van een nieuwe installatie die eind dit jaar operationeel zal zijn. Ik kan er nog niet veel over prijsgeven, maar we hopen hiermee weer een volgende stap in onze bedrijfsontwikkeling te zetten”, voorspelt Geldof. ❚

37


Tekst: Valérie Couplez Beeld: Unilin

Meer recyclagehout recycleren

Voor de productie van zijn spaanplaten gebruikt UNILIN bvba, division panels jaarlijks een volume van ongeveer 1 miljoen ton aan recyclagehout.

Continu zoeken naar verbetering. Het is de mantra van de wereldspeler in de vloerindustrie UNILIN. Innovatie maakt een belangrijk deel uit van de strategie van het bedrijf. Op vraag van OVAM stapte UNILIN daarom graag mee in het Opt-I-Sort project, om te onderzoeken hoe ze de inzameling, het sorteren en het recycleren van recyclagehout kunnen optimaliseren om zo veel mogelijk hout als grondstof te valoriseren. DUURZAAMHEID IN HET DNA UNILIN ontstond in 1960 als een coöperatieve van vlasboeren die met hun afvalproduct een nieuwe toepassing wilden realiseren: de vlasspaanplaat. “Aandacht voor de circulaire economie zat dus eigenlijk van in het begin ingebakken in het DNA van het bedrijf”, knipoogt Inno Deboosere verantwoordelijk voor houtaankoop in de Franse markt. “Door het wegvallen van de vlasindustrie evolueerde het bedrijf door de jaren heen naar het produceren van spaanplaten en kwamen er ook heel wat nieuwe producten bij.” Vandaag is UNILIN opgesplitst in drie divisies: Panels, Flooring en Insulation. Sinds 2005 behoort het tot de Amerikaanse Mohawk groep. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van UNILIN bvba, division panels is de overname

38

van Spano in 2011. Op dat moment bundelden de twee belangrijkste spelers op de Belgische markt de krachten om concurrentieel te zijn en te blijven binnen Europa. Deboosere: “Onze thuismarkt omspant momenteel alle regio’s binnen een straal van 500 km. Hier hebben we onze vlag geplant en zijn we verankerd. Hier willen we dan ook blijven investeren en innoveren.”

RECYCLAGEMATERIAAL Recyclagehout is een cruciale grondstof in het productieproces van UNILIN bvba, division panels. Ann Demaegdt verantwoordelijk voor houtaankoop in België verduidelijkt deze strategie: “Een spaanplaat van ons bestaat voor een groot deel uit recyclagehout. Jaarlijks betekent dat een volume van ongeveer


'Het Opt-I-Sort project is een uitgelezen kans om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Wie zich vandaag kan onderscheiden met een kwalitatieve recyclagehoutstroom, zal zich voor de toekomst een sterke concurrentiepositie uitbouwen'

de belangrijke fractie behandeld hout (B-stroom) overwegend ingezet voor energetische valorisatie. Deze stroom biedt echter, mits technologische vooruitgang, nog verdere opportuniteiten tot recyclage, zodoende meer recyclagehout te kunnen inzetten als grondstof. Voor UNILIN leidt Annick Heynderickx, environmental expert, het project. “Het is opgedeeld in werkpakketten: inzichten verwerven in de samenstelling van het hout, inzamelmethodes optimaliseren, onderzoek naar sorteertechnieken, onderzoek naar de effecten van een doorgedreven sortering en opschoning voor de inzet in de spaanplaatindustrie alsook de impact op de verbranding. Ten slotte wordt een uitgebreide levenscyclusanalyse, met inbegrip van financiële kosten­ berekeningen uitgevoerd.”

SCHEIDING MET INFRAROODSTRALEN 1 miljoen ton aan recyclagehout. Daarom moeten we als bedrijf alles in het werk stellen om zo veel mogelijk hout als grondstof te recupereren. UNILIN investeerde daarom in 2015 in de upgrade en uitbreiding van de reinigingsinstallaties. Anderzijds wordt er nauw samengewerkt met de leveranciers om alle mogelijkheden te bekijken om hun houtstromen maximaal te valoriseren. Het Opt-I-Sort project was voor ons dan ook een interessante piste. Dit project onderzoekt hoe de inzameling en sortering van post-consumer recyclagehout nog kan worden geoptimaliseerd. Dit met het oog op een maximale valorisatie van deze stromen. Enerzijds door recyclage en anderzijds door verbranding met energierecuperatie. Alle stakeholders uit de keten zijn bovendien vertegenwoordigd in dit project. Het is een samenwerking tussen inzamelaars en sorteerders (IMOG, Gielen Recyclage), sorteerspecialisten (BULK.ID) en verwerkers van post-consumer recyclagehout (UNILIN, A&S Energie). Als onderzoeksinstelling fungeert Wood.be (het vroegere Technisch Centrum der HoutNijverheid). Als klankbord voor de projectpartners zijn verschillende organisaties en federaties opgenomen in de stuurgroep van het project (Fedustria, VVSG, ODE Vlaanderen, FEBEM, OVAM en Bond Beter Leefmilieu). Het is een uitgelezen kans om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Een win-winsituatie dus.”

INVENTARISEREN EN OPTIMALISEREN Jaarlijks komt er bij huishoudens en bedrijven in Vlaanderen circa 600.000 ton recyclagehout vrij. Naargelang de herkomst en de gebruikswijze, kunnen de eigenschappen van het recyclagehout sterk verschillen. Daarom worden deze stromen ingedeeld op basis van een aantal categorieën: 'onbehandeld', 'niet-verontreinigd behandeld' en 'verontreinigd behandeld' hout. Post-consumer recyclagehout wordt echter gekenmerkt door uiteenlopende fysische en chemische eigenschappen, zodat met de huidige stand der techniek materiaalrecyclage een belangrijke uitdaging vormt. Waar onbehandeld recyclagehout hoofdzakelijk zijn weg als secundaire grondstof vindt, wordt

Momenteel doet het Opt-I-Sort project onderzoek via Near Infra Red (NIR). Heynderickx: “De infraroodtechnologie is gebaseerd op de eigenschap dat moleculen specifieke frequenties hebben waarop ze draaien of vibreren en zo kunnen verwijderd worden uit het recyclagehout. Dit is geen baanbrekende nieuwe technologie, de uitdaging ligt hem vooral in de industriële schaalgrootte qua volume en snelheid. Als je weet dat er bij ons zo’n 40 ton per uur verwerkt wordt, dan vraagt het proces nog om een verdere optimalisatie.” Deboosere: “De behoefte aan recyclagehoutstromen van goede kwaliteit is zeer groot bij ons. Daarom willen we het voortouw nemen en een inspirerend voorbeeld zijn, ook buiten de landsgrenzen. België is samen met Italië koploper in het gebruik van recyclagehout voor de productie van spaanplaten. Om tot deze positie te komen, was er een heuse mentaliteitswijziging nodig. Daarom moeten we openstaan voor dialoog met alle schakels in de ketting, want we streven allemaal hetzelfde doel na. Wanneer de Belgische sector ons een goede kwaliteit kan bieden, zullen we nog meer op lokale sourcing overschakelen.”

DETECTIE MET RÖNTGENSTRALEN Een tweede onderzoek dat momenteel loopt, is gebaseerd op röntgenstralen. “Via een handheld XRF-toestel worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve testen uitgevoerd op het recyclagehout. Nagenoeg elk chemisch element kan in een breed concentratiebereik bepaald worden. Bovendien is deze techniek volledig non-destructief. De handheld XRF-toestellen zijn voorzien van een batterij, waardoor het mogelijk is het analysetoestel vlot naar het te analyseren materiaal te brengen in plaats van andersom. Dit kan een uitstekende oplossing aan de poort zijn”, meent Heynderickx. “Het kan als controlemiddel ingezet worden, maar ook voor de leveranciers is het een goed instrument om hun eigen product te optimaliseren vooraleer het richting UNILIN wordt verstuurd. Wie zich vandaag kan onderscheiden met een kwalitatieve recyclagehoutstroom, zal zich voor de toekomst een sterke concurrentiepositie uitbouwen.” ❚

Inno Deboosere van UNILIN: “De behoefte aan recyclagehoutstromen van goede kwaliteit is zeer groot bij ons”.

39


Tekst: Valérie Couplez Beeld: Wood.be

Voorbeeld van A-hout: onbehandeld hout.

Beschikbaarheid van houtafval voor recyclage In de jaren 90 kwam er een heuse mentaliteitswijziging inzake de afvalproblematiek. Met het verbod op storten en het invoeren van een sorteerverplichting nam België in Europa en daarbuiten een voortrekkersrol in op vlak van recyclage. Dat maakt dat er ook heel wat houtafval beschikbaar is, zowel afkomstig van huishoudens, als van bedrijven. Het post-consumer houtafval kent in de praktijk een indeling in drie categorieën. Er zijn echter nogal wat uitdagingen verbonden aan het scheiden van houtafval. BESCHIKBARE BIOMASSA In 2012 maakt OVAM een inventaris op van de beschikbare biomassa in Vlaanderen. De organisatie maakt daarin een onderscheid op basis van de afkomst van het hout. Allereerst zijn er de houtstromen uit de domeinen Agentschap voor Natuur en Bos en Bosgroepen. Jaarlijks wordt er ongeveer 200.000 m³ hout verkocht uit openbaar bos. In één lot zitten er vaak verschillende kwaliteiten. De resthoutfractie die vrijkomt vanuit werken in eigen regie wordt sedert de laatste jaren verkocht voor energetische valorisatie. In 2011 was dit 2.046 ton. Privébossen waren in

40

2011 goed voor 8.534 m³ brandhout en 63.157 m³ industriehout. Een tweede stroom komt uit de industrie. Zij levert jaarlijks ongeveer 690.000 m³. Huishoudens staan in voor circa 260.000 m³. Ten slotte is houtafval ook afkomstig uit het buitenland. Vlaanderen voert grote hoeveelheden onbehandeld houtafval in die naar de spaanplaatproductie gaan. Sinds 2010 en 2011 worden ook grote hoeveelheden (niet-)verontreinigd behandeld houtafval ingevoerd voor energetische valorisatie. Houtstromen zijn ingedeeld in drie categorieën. Onder A-hout verstaat men onbehandeld zuiver hout. B-hout heeft een behandeling

ondergaan, maar een ongevaarlijke wat betekent dat er geen halogenen in terug te vinden zijn en geen of weinig zware metalen (beperking volgens VLAREM II). C-hout ten slotte is gevaarlijk behandeld en kan enkel nog dienen voor verbranding.

UITDAGINGEN BIJ HET SCHEIDEN VAN HOUT Wood.be is het kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie en ondersteunt ondernemingen maximaal bij het realiseren van een innovatieve en duurzame toekomst. Dat gebeurt aan de hand van zowel collectief als individueel technologisch


de scheidingstechnieken hun grenzen verleggen, hoe groter de fractie van materiaal kan worden dat nog beschikbaar staat voor hergebruik. Een eerste controle kan uiteraard op basis van visuele kenmerken verlopen. Vezelplaat wordt bijvoorbeeld meteen geweerd. Het kan immers de productie verstoren doordat de gebruikte lijm het materiaal zal doen samenklitten. Maar om te weten of behandeld hout ook metalen bevat, moeten er andere testen gebeuren. Die nemer echter tijd in beslag. De sector is daarom steeds op zoek nieuwe mogelijkheden.”

Voorbeeld van B-hout: ongevaarlijk behandeld hout.

NIEUWE TOEPASSING VOOR XRF-TECHNIEK

Voorbeeld van C-hout: gevaarlijk behandeld hout.

onderzoek en helpt ondernemingen bij het oplossen van technologische vraagstukken. Zo is het onder meer betrokken in het Opt-I-Sort project, waarover meer in dit nummer. Wilfried Haelvoet en Thomas Wynsberghe zijn voor Wood.be actief in onderzoek voor de spaanplaatindustrie. Een spaanplaat bestaat voor een groot deel uit gerecycleerd hout, momenteel is dat gemiddeld ongeveer 50%. Er wordt hard gewerkt om nog meer recyclagehout te verwerken. Recyclagehout betekent echter niet dat er ingeboet wordt aan kwaliteit, maar dan is het uiteraard van belang

om het juiste materiaal te gebruiken om een goede kwaliteit van het eindproduct te garanderen. Haelvoet vertelt graag meer over welke problemen men kan ervaren bij het scheiden van hout. “De grootste uitdaging bij het scheiden van hout, is dat men als verwerker steeds een mix van materialen aangeboden krijgt. Verschillende formaten, verschillende materialen, verschillende behandelingen. Meestal zijn er meerdere technieken nodig om tot een goede scheiding te komen. Dat maakt dat het ook bijzonder moeilijk is om 100% zekerheid te realiseren. Hoe meer

Momenteel verricht Wood.be in het kader van het Opt-I-Sort project mee onderzoek naar een innovatieve techniek voor het scheiden van houtfracties, met name XRF. Deze techniek maakt gebruik van röntgenstralen om heel lokaal te controleren aan welke eigenschappen een deeltje beantwoordt. Wanneer het niet voldoet, kan het meteen uit de materiaalstroom verwijderd worden. Wynsberghe: “Deze techniek heeft bijzonder veel potentieel om al bij het binnenkomen van de lading houtafval een meer precieze eerste scheiding te maken. Er kan immers heel snel gemeten worden en heel precies gewerkt. Momenteel verrichten we samen met UNILIN een onderzoek naar hoe XRF industrieel toepassing kan krijgen binnen een groter geheel van scheidingstechnieken. De grote uitdaging zit hem in het ontwikkelen van een economisch valabel model. Bedrijven werken hard aan het efficiënter inrichten van hun proces, maar een volledig nieuwe installatie plaatsen is steevast een zware investering. Dat is niet altijd evident in een sector waar de prijzen de laatste jaren enorm onder druk zijn komen te staan.” Haelvoet ziet ook mogelijkheden in het aanboren van een andere markt voor recyclagehout. Hij ziet bijvoorbeeld potentieel in vezelplaten. Afvalhout zou kunnen dienen als grondstof voor een nieuwe vezelplaat. “Vezelplaat lijkt de evidente volgende kandidaat, al zal dat niet voor morgen zijn. Dan moeten de technieken eerst verder evolueren”, besluit Haelvoet. ❚

41


Olierecyclage Tekst en beeld: ValĂŠrie Couplez

Meer uniformiteit in regelgeving afvalolie nodig De sector van olierecyclage staat zwaar onder druk. Door het historisch lage niveau van de olieprijzen, is het ophalen en verwerken van de olie uit zeeschepen tot afvalolie even duur geworden. De verschillende sectoren die gebruikmaken van deze olie kiezen dan liever voor de ruwe olie of alternatieve energie. Euroshore roept op om dringend iets te doen aan deze situatie vooraleer de olie in zee gedumpt wordt. ACHTERGROND

DURE BEWERKING

Jaarlijks wordt ongeveer 2 miljoen ton olie-watermengsels opgehaald bij zeeschepen. Vervolgens worden deze mengsels ontwaterd en verder verwerkt tot afvalolie. Dat levert op jaarbasis ongeveer 500.000 ton op. Deze olie staat dus wel nog steeds gekenmerkt als afval. Specifieke raffinaderijen kunnen ze verder opwerken tot een volwaardige brandstof. De Europese capaciteit volstaat echter niet om alles te verwerken. Bovendien krijgt de olie slechts in een aantal lidstaten de nodige erkenning. De meerderheid van de bewerkte afvalolie gaat daarom naar bedrijven die een licentie hebben om deze olie als secundaire afvalbrandstof te verbranden. Denk bijvoorbeeld aan cement­ bedrijven of spelers uit de metaalindustrie. Voor deze bedrijven mag het aandeel van gerecycleerde olie in hun verbranding tot 40% bedragen om binnen de opgelegde emissiestandaarden blijven. Meer afvalolie, zou strengere emissiestandaarden betekenen, omdat het volgens de letter van de wet gaat om afval. De laatste afzetmarkt voor afvalolie is die van de verbrandingsinstallaties die zich louter met afval bezig houden. Ze zijn echter niet voorzien op afval met een dergelijk hoge calorische waarden, waardoor de capaciteit beperkt blijft en ook de prijzen laag.

Euroshore is de vakorganisatie voor de bedrijven die het olie-watermengsel ophalen bij zeeschepen. Zij zijn met een jaarlijkse ophaling van bijna 1,5 miljoen ton goed voor ongeveer 75% van de markt. Na de ophaling wordt het mengsel opgeslagen in een bezinkingstank en behandeld. Het water wordt er uitgehaald, net als enkele vervuilende stoffen. De afvalolie wordt vervolgens gestockeerd en getransporteerd naar de klanten. Dit hele proces is bijzonder kapitaal- en arbeidsintensief, waardoor de kostprijs van afvalolie eveneens hoog ligt. Men mag rekenen op ongeveer 100 euro per ton wanneer alle processtappen verrekend zijn. Wanneer de prijs van ruwe olie hoog stond, toonden bepaalde sectoren veel interesse om afvalolie als alternatieve brandstof voor co-verbranding te gebruiken. Vandaag liggen de kaarten anders.

Jaarlijks wordt ongeveer 2 miljoen ton olie-watermengsels opgehaald bij zeeschepen.

42

HISTORISCH LAGE PRIJZEN De olieprijs is de voorbije maanden gekelderd tot een historisch dieptepunt van ongeveer 100 euro per ton. Dat betekent dat de afvalolie niet meer voor een positieve prijs kan verkocht worden. Voor dezelfde prijs gebruiken ze immers liever ruwe olie of alternatieve energieproducten zoals bruinkool.


Olierecyclage

ONEVENWICHTIGE CONCURRENTIE

Door de keldering van de olieprijzen kan afvalolie niet meer voor een positieve prijs verkocht worden.

Vooral in de Duitse metaalindustrie is dit een populaire optie, omdat ze de steun krijgt van de Duitse regering. Naast de lage prijzen kampt de sector met nog andere moeilijkheden. Een contactpersoon uit het havengebied Antwerpen legt uit: “Een deel van onze afzetmarkt is weggevallen. Zo was er een belangrijke speler uit de staalsector die 300.000 ton afvalolie afnam en nu nog slechts 30.000. Bruinkool is momenteel interessanter voor hen. Daarnaast ondervinden we de invloed van de lagere afgiftes die tot 30% lager liggen door de strengere wetgeving. Minder zwavel in de brandstof betekent een uitstekende zaak voor het milieu, waar wij als bedrijf uiteraard achter staan, maar het maakt het een sector in nauwe schoentjes alleen nog moeilijker.”

Er wordt verder gewezen op de onevenwichtige concurrentie binnen Europa: “België kijkt heel kritisch naar ons, wanneer we van afvalolie weer een volwaardig product willen maken. In het zuiden van Europa bijvoorbeeld is het net andersom. Daar proberen ze zo creatief mogelijk te zijn. Het wordt dringend tijd dat er meer uniformiteit komt binnen de Europese regelgeving. Nu mag elk land nog kiezen voor zijn eigen interpretatie, terwijl het speelveld voor iedereen gelijk zou moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de tarieven. We krijgen geld van schepen om hun afvalolie te komen ophalen en te verwerken. We kunnen hen weliswaar een deel van de hogere kosten doorrekenen, maar niet alles. En als sommige verwerkers een prijzenslag beginnen, ligt dat uiteraard nog moeilijker.” Daarenboven zijn heel wat bedrijven voor de ophaling van afvalolie gebonden aan meerjarencontracten met de havens. Daar kan op vlak van prijs dus niks bewegen. Ze zijn verplicht om hun diensten met verlies aan te bieden. Volgens de Europese richtlijn 2000/59/EC kunnen afvalbeheerplannen slechts om de drie jaar hernieuwd worden, tenzij er zich een significante verandering voortdoet. De havenautoriteiten weigeren vooralsnog om deze huidige economische omstandigheden als reden te zien voor het aanpassen van de overeenkomsten.

NIEUWE REGELGEVING NODIG Om verandering in de situatie te brengen, is er dringend nood aan wat politieke moed. “We willen dat de productnormering soepeler wordt, zodat we met onze afvalolie meer kanten kunnen uitgaan en dezelfde mogelijk­ heden krijgen als bedrijven in andere regio’s van Europa. Daarnaast moet de wetgeving op het lozen in zee worden aangescherpt. Waswater mag vandaag volstrekt legaal 12 mijl buiten de territoriale wateren in zee geloosd worden. Ondanks de aanwezigheid van detergenten en andere vervuilende stoffen. Deze praktijken moeten een halt toegeroepen worden door de wetgeving veel strenger te maken.” ❚

Heel wat bedrijven zijn voor de ophaling van afvalolie gebonden aan meerjarencontracten met de havens. Daar kan op vlak van prijs dus niks bewegen.

43


Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform Tekst: ValĂŠrie Couplez Beeld: MIP

Milieu- en energietechnologie binnenloodsen in bedrijfswereld De wereldwijde uitdagingen op het vlak van milieu en klimaat zijn enorm. Maar waar uitdagingen liggen, bestaan er ook opportuniteiten om het verschil te maken. Vlaanderen wil daarom een toonaangevende rol opnemen in het ontwikkelen van milieu- en energietechnologie. In 2005 werd MIP boven de doopvont gehouden, het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform. Het platform heeft de ambitie om in Vlaanderen de transitie naar een duurzaam energie-, materialen- en waterbeheer te realiseren en de expertise die er is verder te innoveren, uit te bouwen en internationaal uit te dragen. Heel wat door MIP ondersteunde projecten zijn een kolfje naar de hand van de sector. ONDERDEEL VAN I-CLEANTECH VLAANDEREN MIP werd in 2005 in het leven geroepen om organisaties te stimuleren en te informeren bij het gezamenlijk opzetten van innovatieve cleantechprojecten. Daarnaast zorgt het tevens voor financiĂŤle ondersteuning en het actief verspreiden van de opgebouwde kennis. Bij zijn oprichting werd het ondergebracht bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Sedert 2012 is MIP ondergebracht bij i-Cleantech Vlaanderen. Hierdoor zijn nu alle beleidsdomeinen en kennisinstellingen die een link hebben met cleantech betrokken bij het MIP. Zij bepalen mee de inhoud van de oproepen. De recyclage- en sloopsector is ook in meerdere onderzoeksprojecten een waardevolle partij gebleken.

67 PROJECTEN OP TIEN JAAR In de tien jaar dat MIP actief is, passeerden reeds 67 projecten de revue. Als rode draad werden bedrijven steeds gestimuleerd om te investeren in nieuwe producten en diensten die de impact op het milieu verminderen. De

MIP werd in 2005 in het leven geroepen om organisaties te stimuleren en te informeren bij het gezamenlijk opzetten van innovatieve cleantechprojecten.

44


Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform

'Vlaanderen wil een toonaangevende rol spelen in het ontwikkelen van milieu- en energietechnologie'

Er bestaan nog heel wat afvalstromen waaruit grondstoffen voor nieuwe processen of producten kunnen worden gerecycleerd.

klemtonen verschilden van oproep tot oproep. In 2009 stond bijvoorbeeld het sluiten van materiaal- en proceskringlopen centraal volgens de cradleto-cradle filosofie, net als de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor slimme enenergieopwekking. Latere oproepen verlegden het accent naar onder meer de transitie en de uitbreiding naar water. De meerwaarde van MIP projecten ligt hem vooral in de samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen. De projecten willen de brug slaan tussen strategisch basisonderzoek uitgevoerd door de onderzoeksinstellingen en O&O bij de bedrijven. Daarenboven verlagen de valorisatieprojecten de drempel om technologisch onderzoek in de markt te introduceren. MIP projecten kunnen bepaalde technologieën helpen doorbreken. De opvolging, ook na de subsidiëring, is daarbij belangrijk.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN RECYCLAGE VAN MATERIALEN Dat heel wat partners uit de recyclage- en sloopsector partner geweest zijn in een MIP project, heeft alles te zien met het uitbouwen van de koppositie die Vlaanderen kent op vlak van recyclage. Er bestaan immers nog heel wat afvalstromen waaruit grondstoffen voor nieuwe processen of producten gerecycleerd kunnen worden. Uit de diversiteit van onderwerpen en materialen die het onderwerp van het onderzoeksproject waren, blijkt duidelijk dat MIP duurzaamheid op alle domeinen nastreeft. Bedrijven die een interessante mogelijkheid zien met een eigen afvalstroom doen er goed aan de oproepen voor MIP projecten nauwlettend in de gaten te houden. ❚ Vlaanderen wil daarom een toonaangevende rol opnemen in het ontwikkelen van milieu- en energietechnologie.

45


Open Bedrijvendag

Tekst: Aaron Eerdekens Beeld: Voka

Open Bedrijvendag focust in 2016 op afvalverwerking en recyclage De Voka Open Bedrijvendag zet op de editie van 2016 afvalverwerking en recyclage in de spotlights. Open Bedrijvendag kan hiervoor rekenen op de medewerking van federaties in de kijker Febem en Coberec. Door deze concepten centraal te zetten, willen de organisatoren tonen dat afvalverwerking veel meer is dan de ophaaldienst die wekelijks voor de huisdeur passeert. Omdat Open Bedrijvendag inhoudelijk niet aan een bepaald soort bedrijven gebonden is, kan de organisatie ieder jaar een sector of federatie in de kijker zetten. Voor de editie van 2016 sloot de organisatie een overeenkomst met de

46

organisaties Febem, de federatie van bedrijven voor milieu足beheer, en Coberec, de confederatie van de Belgische recuperatie, om afvalverwerking en recyclage uitgebreid aan bod te laten komen.

IMAGO OPKRIKKEN Het verwerken van afval gaat om veel meer dan de huis-aan-huisophalingen die iedereen kent. Het gaat bijvoorbeeld eveneens om het herwerken van materialen tot grondstof voor nieuwe


Open Bedrijvendag

toepas­singen of om het bezorgen van een tweede leven aan gebruiksvoorwerpen. Ook het imago van de recyclagesector kan anno 2016 zeker wat bijsturing gebruiken. Nog steeds worden recyclagebedrijven al te vaak als vervuilend of slordig bestempeld. De recyclagebedrijven van nu zijn echter meer dan de schroothandels van vroeger. Het zijn goed georganiseerde bedrijven die doorheen de jaren sterk veranderd zijn. Dat willen de organisatoren op de Open Bedrijvendag van 2016 maar al te graag tonen.

MEER INSCHRIJVINGEN “De organisatie neemt contact op met verschillende recycling- en afvalverwerkingsbedrijven, zodat deze op de Open Bedrijvendag kunnen laten zien wat zich binnen hun bedrijf achter de schermen afspeelt”, zegt directeur van Open Bedrijvendag Matthias Lievens. “Als er op andere edities zo’n zeven of acht bedrijven uit de sector aanwezig waren, zijn er dat nu al zo’n vijftien. Dat kunnen er nog zeker vijfentwintig worden. Er zijn ook al meer inschrijvingen van bedrijven uit andere sectoren dan de voorbije jaren het geval was.”

UNIEKE KANS VOOR DE SECTOR “Als recycling- of afvalverwerkingsbedrijf is dit de ideale editie om deel te nemen”, zegt Lievens nog. “Het is een unieke mogelijkheid om de werking van het bedrijf te demonstreren. Op die manier kan de sector de perceptie over recycling

Op de Open Bedrijvendag van 2016 zal afvalverwerking en recyclage uitgebreid aan bod komen.

en afvalverwerking mee helpen veranderen en het belang ervan voor de samenleving onderstrepen.” Om zoveel mogelijk bedrijven aan te spreken, verspreidt Open Bedrijvendag zijn info via verschillende kanalen. De organisatie heeft een eigen magazine, waarvan zo’n 60.000 exem-

plaren worden gedrukt en gratis verdeeld, en een website die tijdens de maand voor het evenement zo’n 300.000 bezoekers lokt. Voorts krijgt het evenement aandacht op de socialemediakanalen van de organisatie en verschijnen er vierhonderd à vijfhonderd artikels in de landelijke pers. Ook via advertenties en radio- en tv-spots krijgt het evenement veel aandacht. Het evenement zelf lokt jaarlijks zo’n 600.000 bezoekers. ❚

De recyclagebedrijven van nu zijn meer dan de schroothandels van vroeger. Dat willen de organisatoren op de Open Bedrijvendag maar al te graag tonen.

47


Gebruikte grondstoffen recycleren

Tekst: Aaron Eerdekens Beeld: Van Werven

Gemengde harde kunststoffen bij de bron recycleren De groeiende vraag naar nieuwe grondstoffen en de alsmaar stijgende uitstoot van CO2 dwingt de mens om gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk te recycleren. Voor recycleerbedrijf Van Werven uit het Nederlandse Oldebroek was deze gedachte in 2006 de basis om te starten met het recycleren van gebruikte harde kunststoffen die afkomstig zijn van gemeentelijke milieustraten en afvalsorteerbedrijven. Onlangs heeft de jonge onderneming Limburg Grinding Services uit Lanaken overgenomen. In november van vorig jaar was Van Werven in Lanaken al gestart met het sorteren van gemengde harde kunststoffen. De overname van het bedrijf sluit aan bij de ambities van Van Werven om zijn activiteiten in BelgiĂŤ en de rest van Europa verder uit te bouwen.

De ambitie van Van Werven is erop gericht om in 2020 meer dan 200.000 ton aan gebruikte kunststoffen per jaar te kunnen hergebruiken binnen Europa.

48


Gebruikte grondstoffen recycleren

DICHT BIJ DE BRON

80.000 TON PER JAAR

De strategie van Van Werven is gericht op het recycleren van gemengde harde kunststoffen. Van Werven wil dit afval zo dicht mogelijk bij de bron zelf recycleren en deze secundaire grondstof daarna binnen Europa afzetten. Deze gedachte sluit direct aan bij de visie van de Europese Unie over de groei van werkgelegenheid en het behouden van grondstoffen binnen de grenzen van Europa. De activiteiten in Lanaken richten zich op het voor­ sorteren van gebruikte kunststoffen. Vervolgens worden deze kunststoffen in Biddinghuizen gerecycleerd tot een waardevolle, herbruikbare grondstof die later wordt afgezet in de kunststofindustrie in Europa. Wat er gebeurt op de site in Lanaken is dus vergelijkbaar met de andere buitenlandse activiteiten van Van Werven. Die activiteiten bestaan voornamelijk uit het voorsorteren en shredderen van harde kunststoffen. Daarnaast gaat Van Werven op de site in Lanaken ook kunststof vermalen.

Van Werven heeft inmiddels tweehonderd personeelsleden in dienst die actief bezig zijn met het recycleren van kunststofafval. Op jaarbasis zetten zij 80.000 ton afgedankte kunststoffen om in een herbruikbare grondstof. Vanaf de start van hun activiteiten is er op deze manier al 350.000 ton aan kunststofafval gerecycleerd en ingezet in de Europese kunststofindustrie. Tegelijkertijd is er zo 875.000 ton aan CO2-uitstoot vermeden. Dat is een hoeveelheid die overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 460.000 personenauto’s. ❚

ACTIVITEITEN UITBREIDEN IN EUROPA “Het is de bedoeling om de komende vijf jaar meerdere vestigingen in Europa te openen voor deze activiteit. Onze ambitie is erop gericht om in 2020 meer dan 200.000 ton aan gebruikte kunststoffen per jaar te kunnen hergebruiken binnen Europa”, zegt Ton van der Giessen, managing director bij Van Werven Plastic Recycling. “Bewustwording bij burgers, overheden en bedrijven speelt daarbij een belangrijke rol. Door afval niet meer te zien als afval maar als een potentiële nieuwe grondstof, groeit het aanbod bij de bedrijven die het kunnen recycleren. Al het plastic afval dat we nu verbranden, kunnen we in de toekomst namelijk niet meer hergebruiken.” Behalve in Nederland en België heeft het bedrijf momenteel ook een vestiging in Engeland. Daarbij werkt Van Werven nauw samen met recyclingbedrijven in Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Ierland.

De activiteiten van Van Werven in Lanaken richten zich op het voorsorteren van gebruikte kunststoffen.

Van Werven wil kunststofafval zo dicht mogelijk bij de bron recycleren en deze secundaire grondstof daarna binnen Europa afzetten.

49


Neem zeker een kijkje op www.spiessens.be

Turnkey oplossingen voor de afvalverwerking

Ten Hovestraat 6A - B-8700 Tielt - Tel: +32 (0)51 40 03 21 - Email: info@spiessens.be - www.spiessens.be

NWP is een jong en dynamisch bedrijf, met ervaren techniekers, waar kwaliteit, flexibiliteit, service en veiligheid prioritair zijn. Al 40 jaar zijn wij actief in de recycling wereld. NWP bvba IndustriĂŤle Technieken

NWP is exclusief verdeler van : UNTHA verkleiner

PRESONA balenpersen tot 140 ton

Industriezone Grijpen West Grijpenlaan 20 3300 Tienen T 016 - 80 88 20 F 016 - 80 88 21 E info@nwp.be

www.nwp.be


FEBEM-FEGE Award

Tekst en beeld: FEBEM

Sterk in diversiteit In 2015 sleepte Bruco Containers de eerste FEBEM-FEGE Award voor Beste Sociaal Initiatief in de wacht. De jury omschreef de diverse initiatieven die Bruco Containers had opgezet om zijn personeelsbeleid te verbeteren als “lovenswaardig en goed doordacht”. Feit is dat de medewerkers zich door deze initiatieven meer gewaardeerd voelen en dat de onderlinge communicatie op de werkvloer verbeterd is. Bruco Containers is een kmo met 45 werknemers, elk met hun eigen persoonlijke kenmerken en achtergrond. Het spreekt vanzelf dat de sterke diversiteit van het personeelsbestand de nodige uitdagingen met zich meebrengt op het vlak van taal en communicatie. Om deze uitdagingen op een succesvolle manier in te vullen, deed Bruco Containers een beroep op de loopbaan- en diversiteitsplannen van de Vlaamse regering. Dat leidde naast het aanboren van nieuwe aanwervingskanalen tot twee belangrijke acties.

ONTHAALCHECKLIST EN PETER/METERSCHAPSTRAINING Om nieuwe krachten op een vlotte en eenvormige manier wegwijs te maken in het bedrijf, zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wie welke verantwoordelijkheden krijgt om de integratie op een doeltreffende en aangename manier te laten verlopen. Een werkgroep stelde daarom een onthaaloverzicht op met een checklist. Bovendien hebben twee medewerkers, vooruitlopend op het invoeren van een peter/meterschapssysteem, alvast een peter/meterschapsopleiding gevolgd.

BETERE COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER Aangezien taal en duidelijke communicatie voor sommige medewerkers een struikelblok vormden, heeft het bedrijf een taalscreening uitgevoerd en is daarop gestart met Nederlandstalige taallessen op de werkvloer. Daarnaast heeft een aantal medewerkers in 2015 ook de HELP-module van de VDAB gevolgd. Deze module helpt Nederlandstalige collega’s om hun taalgebruik af te stemmen op dat van de anderstalige collega’s.

OORDEEL VAN DE JURY Volgens de jury heeft Bruco Containers de belangen van het personeel op een constructieve manier weten te verenigen met het nastreven van de eigen bedrijfsdoelstellingen. Daarbij is de aanpak van Bruco Containers, om met beperkte investeringen de sociale band binnen de organisatie te verbeteren, inspirerend voor andere bedrijven. ❚

Bruco Containers omvat vier activiteiten: 1 Het verwerken van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. 2 Sorteren en vermalen van sloophout. 3 Behandelen van flessenglas en vlak glas. 4 Verwerken van kunststof, in samenwerking met Kunststofrecycling Van Werven.

51


JOURNAAL

Apart monteerbare zeefbakken speciaal voor graafmachines en wielladers Screenpod STARTECH zijn apart monteerbare zeefbakken die speciaal ontworpen zijn voor graafmachines en wielladers. Deze zeefbakken zijn een innovatief en duurzaam ontwerp, door de integratie van de allerbeste slijtvaste materialen. De zeefbakken zijn speciaal ontworpen, zodat ze solide zijn in de bouw en lichter in gewicht, waardoor ze op een breed scala van graafmachines en wielladers van 7-40 ton kunnen worden gemonteerd. Om de maximale prestaties en efficiëntie van de zeefbakken te garanderen over een breder scala van materialen bestaat het systeem uit dubbele aandrijving van twee zware hydraulische motoren aan elke eenheid. Met standaard verwisselbare rollen. Het design van de zeefbakken zorgt voor een gemakkelijk onderhoud van de bak zelf en elke afzonderlijke eenheid. Screenpod STARTECH zeefbakken hebben drie korrelgroottes beschikbaar als standaard: 16, 24 en 35 mm. Ze bieden indien nodig alternatieve oplossingen aan voor gespecialiseerde materialen. Zo kunnen de zeefboxen voor verscheidene materialen gebruikt worden: grond, compost, turf …

Testinstallatie geplaatst bij CTP Onlangs heeft Spiessens Machinebouw de plaatsing van een testinstallatie afgerond bij het Waalse Centre de Terre et Pierre. CTP biedt een infrastructuur waar bedrijven verschillende testen en studies kunnen laten uitvoeren om tot oplossingen te komen voor problemen in verband met de behandeling van solids. Met deze installatie kunnen bedrijven bij CTP testen uitvoeren voor het scheiden van materialen in een vloeistof met een bepaalde densiteit.

52

In de flotatietrommel zinkt of drijft het materiaal naargelang de densiteit van de vloeistof. Spiralen in de trommel brengen het gezonken materiaal naar voor, waar het dan uit de vloeistof geschept wordt.

Nieuw logo en nieuwe producten op de Bauma De in Munsterbilzen gevestigde en internationaal opererende speler Keestrack, heeft op de Bauma niet alleen een nieuw gamma van machines gepresenteerd. Ook het logo kreeg een grondige opfrisbeurt. Bij Keestrack vond met dat het tijd werd om dit aan te passen. Ook de benamingen van de machines werden veranderd. Sinds 1988 is het bedrijf één van de meest innovatieve spelers geworden binnen het segment van de mobiele zeven en brekers. In onze volgende editie gaan we dieper in op de veranderingen binnen het gamma.


JOURNAAL Dirk Van Loo volgt Erik Barbé op als CEO van COPRO Sinds 1 april 2016 is ir. Dirk Van Loo de nieuwe CEO van vzw COPRO. Hij volgt Erik Barbé op, die na zestien jaar aan het roer te hebben gestaan – eerst als directeur, later als CEO – van zijn welverdiend pensioen geniet. COPRO werd opgericht in 1983 door enerzijds de openbare instellingen (federale overheid en de drie gewesten) en anderzijds de wegenbouwaannemers. De missie van COPRO is het organiseren, coördineren, harmoniseren en bevorderen van kwaliteit in de bouwsector. Het wil dit bewerkstelligen door het certificeren en keuren van producten en hun toepassing. COPRO is actief in de sectoren beton, asfalt, granulaten, metaal en kunststoffen en stelt 35 personen tewerk. COPRO certificeert meer dan 7500 producten van meer dan driehonderd fabrikanten.

Sortiva kiest voor nevelkanon om stof te beheersen

COPRO is geaccrediteerd door BELAC en erkend door de Belgische overheid als certificatie- en keuringsinstelling. Het is erkend door vzw BENOR als sectorale organisatie, genotificeerd voor CE-markering als notified body en erkend door NBN als sectorale operator. COPRO beheert de certificatie onder BENOR-keurmerk, COPRO-keurmerk en ATG. COPRO voert tevens partijkeuringen uit voor diverse bouwproducten in opdracht van de gebruiker of producent, alsook werfgerichte controles voor specifieke bouwwerven.

De recyclingslocatie van Sortiva Alkmaar beslaat een oppervlakte van veertig hectare. Hier worden afvalstoffen als A-, B- en C-hout, asfalt, betonpuin, bouw en sloopafval, metalen en groenafval gerecycled tot grond-, bouw- of brandstof. Het moge duidelijk zijn dat bij dit proces de kans op vrijkomend stof aanwezig is. En om die stofproblematiek de baas te blijven en actief tegen te gaan maakte Sortiva een stofbeheersingsplan.

Erik Barbé heeft COPRO onder zijn leiding verder uitgebouwd tot de gerenommeerde instelling in de wegenis- en infrastructuursector die het nu is. Dirk Van Loo heeft een 23-jarige ervaring in de bouw- en betonsector en is sinds 2013 technisch directeur bij COPRO. Hij werd door de Raad van Bestuur aangesteld om het beleid verder te zetten en de activiteiten te ontwikkelen, beantwoordend aan de behoeften van de markt.

Dehaco kreeg de opdracht om invulling te geven aan dit plan en koos er vanuit dit oogpunt voor om Sortiva te betrekken bij de ontwikkeling van een geheel nieuwe machine, namelijk een watervernevelaar die zelfvoorzienend is zodra er op de recyclingslocatie geen water en/of stroom aanwezig is. De reden dat Sortiva uiteindelijk voor Dehaco heeft gekozen, had niet in de eerste plaats te maken met het stofprobleem. De Tera 90CC viel op door zijn duurzame, besparende en milieuvriendelijke eigenschappen. Het principe van de Tera nevelkanonnen is dat je alleen verbruikt wat je nodig hebt, het gaat dus om het effectieve water- en energieverbruik. De gestroomlijnde conus, de energie-efficiënte ventilatiemotor, de ventilatiebladen met geluidsreductie en een energiebesparende Demto rotor-vernevelkop maken deze nevelkanonnen tot de zuinigste in zijn klasse als het gaat om energie- én waterverbruik. Door de machine in te stellen op ‘Eco’ wordt er zeker 35% minder energie verbruikt, terwijl de worpafstand met slechts maximaal 15% afneemt. Doordat bij de Tera nevelkanonnen gebruik wordt gemaakt van een rotor in plaats van nozzles hebben deze machines geen last van eventuele verstoppingen door bijvoorbeeld kalkaanslag. Er is nog een voordeel, want doormiddel van een drie-standenknop kun je binnen één handomdraai de druppelgrootte aanpassen naar de behoefte: een grove, een middelgrove of een fijne druppel. Het waterverbruik is instelbaar doormiddel van een digitale watermeter met daarnaast een kraan waardoor je het waterverbruik traploos kunt instellen van een verbruik van een paar honder liter per uur tot maximaal 4.500 liter per uur.

53


new NL.pdf 1 11/04/2016 15:18:47

ER

L E D N N

HA

E-

®

R -C

A

E by

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

”Onze onderhouds- en operationele teams zijn heel tevreden met de prestaties en betrouwbaarheid van de E-Crane®. “ “De aankoop van een E-Crane® was de juiste beslissing.” Don Le Mar, Manager, General Recycling, USA

1

het m o r a a elf w z k e t is d s t e e On w e zo g D J ! I T M L O A .C E RAN @ E-C

KORTE LEVERTIJD

Bovenwagen uit voorraad leverbaar

132 kW ELECTROMOTOR

Geld besparen met lage energiekosten

BREDE INZETBAARHEID IN DE MOEILIJKSTE WERKOMSTANDIGHEDEN

Leverbaar op rupsen, rails, ponton of vrijstaand

“WIT is het nieuwe groen”


JOURNAAL Circulaire economie als centraal thema Recycling 2016 speelt in op de trends en ontwikkelingen van de huidige economie en op belangrijke onderwerpen vanuit de overheid. Daarbij besteedt Recycling 2016 aandacht aan duurzame productie, duurzaam gebruik en recycling binnen een circulaire economie. Thema Circulaire Economie Een belangrijke ontwikkeling in de huidige economie is het streven naar duurzame oplossingen. Het aanspreken en stimuleren van een circulaire economie draagt bij aan deze ontwikkeling. Daarom wordt dit thema tijdens Recycling 2016 centraal gesteld. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en de grondstoffen die worden gebruikt verliezen hierdoor niet of nauwelijks hun waarde. In een circulaire economie wordt van inkoop tot gebruik naar duurzame oplossingen gekeken! Het stimuleren van een circulaire economie biedt kansen in de markt. Er is mogelijkheid tot meer ketensamenwerking, nieuwe innovaties en minder verbruik van grondstoffen en daarbij ook minder afval. Tijdens Recycling 2016 wordt ingespeeld op deze kansen en maakt u kennis met de nieuwste innovaties binnen de branche. Recycling 2016 legt hierbij de focus op inzamelen, verwerken en recyclen van mogelijke nieuwe grondstoffen die gebruikt worden binnen de circulaire economie. Bent u benieuwd welke kansen een circulaire economie biedt voor uw onderneming? Dan mag u Recycling 2016 niet missen. Ook in 2016: Samenwerking met InfraPro Vanwege de positieve reacties in 2015 wordt ook dit jaar de vakbeurs InfraPro Gorinchem gelijktijdig georganiseerd. InfraPro is dé vakbeurs voor grond-, weg- en waterbouw. Een sector die een grote overlap heeft in zowel het exposanten- als het bezoekersprofiel. De samenwerking tussen beide branches is terug te vinden op de beursvloer. De vakbeurzen worden als twee losstaande vakbeurzen ingedeeld in de beurshal, waarbij er een overgangsgedeelte wordt ingericht middels een bouw- en sloopstraat. Onze bezoekers hebben toegang tot beide vakbeurzen waardoor er makkelijk nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan tussen beide branches. Vernieuwingen op de beursvloer Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vernieuwingen die aansluiten bij het thema van 2016. Onder andere door middel van het kennisprogramma wat ook dit jaar ingericht wordt door BRBS

(Branchevereniging Breken en Sorteren). Op www.evenementenhal.nl/ recycling blijft u up to date over de invulling van dit kennisprogramma. Voorgaande edities werd de invulling van dit programma als zeer positief ervaren. Ook staan innovaties en totaaloplossingen tijdens Recycling 2016 centraal. Hierdoor blijft u op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de branche. Zowel ontwikkelingen in wet- en regelgeving als andere actuele onderwerpen komen ruimschoots aan bod tijdens de beurs! Beursdagen Recycling & InfraPro: Zet Recycling 2016 nu alvast in uw agenda en mis het niet! 25 oktober 2016 13.00 uur – 21.00 uur 26 oktober 2016 13.00 uur – 21.00 uur 27 oktober 2016 13.00 uur – 21.00 uur Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.evenementenhal.nl/recycling

55


30 000 TON VERPAKTE BOUWMATERIALEN verscheept via de binnenvaart

WAT KUNNEN WE VOOR U VERSCHEPEN

1500 vrachtwagenritten minder!

Nick Celis

“We proberen ons steentje bij te dragen aan de ecologie in Leuven en omstreken”, luidt het bij de groep André Celis, het familiebedrijf met een afval- en recyclageafdeling in Kampenhout, een bouwmaterialenafdeling in Lubbeek en Leuven, tankstations van ASoil en een afdeling gespecialiseerd in natuursteen. André Celis kenmerkt zich vooral door de hoge servicegedachte, het sociaal geëngageerde beleid én niet te vergeten de ecologische aanpak! Zo wil het bedrijf in de toekomst een onafhankelijke koers kunnen blijven varen. “Mobiliteit is voor ons een echte uitdaging. Daarom gingen we op zoek naar alternatieven.” André Celis vervoert nu haar bouwmaterialen via de kade van Ecowerf aan de Leuvense Vaart. “Goed voor 30 000 ton verpakte bouwmaterialen die we vervoeren via het water! Een reductie van 1500 vrachtwagenritten of dagelijks 300 meter vrachtwagens minder in de file!” Meer info op watersnelweg.be en op www.andrecelis.be

Watersnelweg.be is een initiatief van Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw, nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV, Departement Mobiliteit en Openbare Werken


JOURNAAL Installatie van meest efficiënte plastic-sorteerinstallatie Bollegraaf Recycling Solutions uit Appingedam en Daly Plastics uit Zutphen hebben de installatie van de meest efficiënte, professionele industriële plastic-sorteerinstallatie in Nederland afgerond. De expertise van beide ondernemingen heeft geresulteerd in een innovatieve, modulaire en volledig geautomatiseerde recycling installatie.

De capaciteitsdoelstellingen van de installatie werden met ruim 50% overtroffen. Per uur levert de installatie zo’n 7 ton perfect gescheiden plastics. Dit stelt Daly Plastics in staat het uiteindelijke doel te bereiken: de productie van een zeer zuiver regranulaat, als grondstof voor hoogwaardige nieuwe producten. “Wij hebben voor Bollegraaf gekozen, omdat zij qua kwaliteit het beste uit de bus kwamen en alle benodigde expertise in huis hebben voor het ontwerpen, engineeren, bouwen en begeleiden tijdens de installatie van een dergelijke innovatieve installatie”, aldus Peter Daalder, directeur van Daly Plastics. Daarnaast een heel belangrijk argument om te kiezen voor de Bollegraaf installaties is de robuuste flexibele bouwwijze van hun installaties die modulair zijn opgebouwd. Het recyclen van afval is een continue veranderend proces. Als het aanbod van het te sorteren materiaal wijzigt kan de installatie eenvoudig omgebouwd en aangepast worden zonder hoge kosten. Verder is een betrouwbare partner in kennis en service noodzakelijk om procesmatig installaties optimaal te benutten”. "Met meer dan 50 jaar ervaring, is Bollegraaf een van de meest deskundige leveranciers voor het leveren van turnkey installaties. We weten dat er geen enkele specificatie voor de samenstelling van het afval bestaat. Dit is de reden waarom wij geloven dat veelzijdigheid de sleutel is. Het inspireert ons om het hoogst haalbare uit een installatie te halen. Doel voor Daly Plastics was het verwerken van 4 ton per uur, maar op dit moment halen ze 6-7 ton per uur”, zegt Frits Eding project manager van Bollegraaf Recycling Solutions.

GEEN DURE DPF.

NIEUW

427 & 437 WIELLADERS

JCB BELGIUM N.V. | T: +32 89 69 50 50 | E: info@jcb.be || www.jcb.com || JC Bamford N.V. | T: +31 418 654 654 | E: info@jcb.nl 57


Verhuur recyclagemachines Tekst: Nick Vanderheyden Beeld: Pon Equipment - Smet Verhuur

Verhuurmarkt recyclagemachines

stilaan in stroomversnelling De verhuurmarkt in recyclagemachines is nog maar net goed op gang gekomen, maar het Kieldrechtse Smet Verhuur kan al bij de gevestigde waardes worden gerekend. Van bij de start wordt de klant op het hoogste schavot geplaatst, met een snelle levering en een goede service als succesfactoren. Het hoge tempo waarmee het verhuurbedrijf zich op de markt stortte, lukte dankzij een goede wisselwerking met Pon Equipment, dealer van Komptech. Beiden vullen ze vragen van klanten in via een steeds ruimer aanbod aan afvalverwerkende machines. De oorsprong van dit bedrijf ligt bij Smet & Zonen, eveneens uit Kieldrecht, dat zich specialiseert in grond- en afbraakwerken. Al meer dan dertig jaar staat deze aannemer in voor het afbreken en demonteren van kleine en grote installaties. Maar ook allerhande infrastructuurwerken, rioleringswerken, grondverzet en zelfs asbestverwijdering neemt dit loon- en grondwerkers­ bedrijf voor zijn rekening. Stefaan Smet, die samen met zijn broer het bedrijf runde, zag echter andere opportuniteiten in de recyclagesector. In 2009 maakte hij de afsplitsing met het aannemingsbedrijf en richtte Stefaan Smet Verhuur op. Dochter Valérie en later zoon Anton stapten mee in de zaak en helpen nu bij de uitbouw in deze nichemarkt. “In eerste instantie boden we trommelzeven voor aannemers aan”, begint Valerié Smet. “Maar al snel breidden we ons assortiment uit met allerhande mobiele zeef-, breek-, windshift-, composterings- en andere recyclagemachines.”

Een zo snel mogelijke levering met bijhorende service is de sterkte van Smet Verhuur.

GOEDE WISSELWERKING VERSNELT GROEI Steeds ging het bedrijf uit van een zo snel mogelijke levering met bijhorende service. “Die mentaliteit kregen we met de paplepel mee. Mijn vader heeft namelijk een hekel aan het laten wachten van klanten. Heeft ons cliënteel een bepaald probleem, dan gaan wij meteen aan de slag.” Telkens opnieuw werd het team voor steeds complexere uitdagingen gesteld. Vragen kwamen van specialisten in compostering en biomassa, grondverwerkers, op- en overslagbedrijven, bouw- en sloopondernemingen, gemeenten, intercommunales, afvalverwerkers, loonwerkers. “Elke keer weer konden we een geschikte oplossing voorstellen. Wat ons lukte dankzij de goede samenwerking met Pon Equipment. “De evolutie die Smet Verhuur meemaakte, maakten ook wij samen met

Vragen komen van overal want ondertussen wordt aan bedrijven in een zestal landen geleverd.

58


Verhuur recyclagemachines

Smet Verhuur en Pon Equipment hebben sinds de opstart een uitstekende samenwerking opgebouwd.

fabrikant Komptech, mee waardoor we blijvend konden groeien”, pikt account manager Michaël Degelin van Pon Equipment in. “Want de verhuur van dit soort van machines is een markt waarin ook wij onze weg moesten zoeken. Gelukkig kunnen we rekenen op Komptech, een innovatieve fabrikant die zijn

Ondertussen heeft Smet Verhuur zowat drie vierde van het totale machineassortiment van Komptech in zijn vloot.

aanbod afstemt op de noden in de markt.” Ondertussen heeft Smet Verhuur zowat drie vierde van het totale machineassortiment van Komptech in zijn vloot. Hiermee kan elk afval- en recyclageprobleem worden aangepakt.

HET VOORDEEL VAN VERHUUR Vragen komen van overal want ondertussen wordt aan bedrijven in een zestal landen geleverd. Dat voor zowel kleine werken als langdurige opdrachten. “Er zijn heel wat bedrijven die maar enkele dagen nood hebben aan één van onze machines. De firma's worden bijvoorbeeld geconfronteerd met de afbraak van een oud gebouw of een tijdelijke afvalstroom, willen een terrein aanpakken … Uiteraard valt voor dit soort van bescheiden werken de aankoop van een installatie niet te verantwoorden. Met het ruime gamma dat wij gedurende de jaren hebben opgebouwd, komen wij hen tegemoet. We leveren het toestel ter plaatse, geven een korte opleiding over het gebruik en halen de machine na de werken weer op. Zo kan er snel worden gewerkt en blijven de kosten beperkt. “Ook grotere bedrijven maken steeds vaker de keuze, onder invloed van de crisis, voor een langdurige verhuur. “Omstandigheden leiden hen vaak naar een verhuuroplossing op lange termijn. Voordeel hier is dat herstellingen en onderhoud mee in het pakket worden opgenomen. Dankzij een snelle levering en een goede service moet er, afgezien van het effectieve gebruik, aan niets worden gedacht. Kunnen we een machine niet tijdens de interventie repareren, dan wisselen we de initieel geïnstalleerde machine meteen in. Bovendien kan er via verhuur steeds met de nieuwste machines worden gewerkt”, besluit Smet. ❚

59


Bedrijfspresentatie

Tekst en beeld: Goudsmit Magnetics

KENNIS- EN TESTCENTRUM OP MAGNEETGEBIED De Magneetscheiders worden ingezet om metalen uit materiaalstromen te verwijderen met als doel zuivere mono stromen te maken voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Echter: niet alle producten reageren gelijk. Magneetleverancier Goudsmit Magnetics heeft onlangs een nieuwe demo- en testruimte in gebruik genomen waar diverse magneetscheiders staan opgesteld voor tests met recycling- en afvalmaterialen. Dit biedt opdrachtgevers een goede indicatie van de scheidingsopbrengst van een bepaalde magneetseparator en geeft daarnaast feitelijke informatie die zij nodig hebben voor hun afnemers. Goudsmit Magnetics uit Waalre is sedert 1959 actief op de markt. Het investeerde recentelijk in een nieuwe demo- en testruimte, uitgerust met onder meer non-ferro, i-sens en andere metaalseparatoren. Dankzij het testcentrum wordt het duidelijk voor eindgebruikers wat de beste machineopstelling is en welke scheidingsrollen het beste resultaat geven. Maar ook of een product vooraf

60

een zeef moet passeren. De uitkomsten van deze tests legt de magneetleverancier vast in een database met praktische toepassingskennis. Deze database wordt steeds uitgebreider en geeft steeds meer gedetailleerde antwoorden die aansluiten bij de hoge eisen omtrent scheidingsrendement. Daarnaast biedt hij opdrachtgevers ook garanties en geeft aan waar de grenzen liggen.


Bedrijfspresentatie

In de nieuwe testruimte van Goudsmit Magnetics staan verschillende magneetscheiders opgesteld waarmee opdrachtgevers recycling- en afvalmateriaal kunnen testen. Dit biedt garanties met betrekking tot het scheidingsrendement

DESIGN & ENGINEERING Met name op het gebied van metaalseparatie in de recycling- en afvalverwerkingssector levert de magneetproducent maatwerk. Een eigen design- & engineeringsafdeling biedt de mogelijkheid wensen en nieuwe toepassingen meteen vorm te geven. Inleven in de wereld van opdrachtgevers is daarvoor noodzakelijk, evenals het bieden van garanties door middel van tests. Indien gewenst kunnen opdrachtgevers zelf ook testen uitvoeren in de nieuwe testruimte. Hier staat de meest recent ontwikkelde apparatuur opgesteld, zoals een 38HI Eddy Current scheider die zelfs metaaldeeltjes vanaf 0,5 mm uitwerpt. Tot voor kort was 2 à 3 millimeter al behoorlijk klein. Dat kan alleen maar bereikt worden door de juiste engineering in combinatie met magneetkracht. De nieuwe, mobiele EC scheider bevat de grootste interne magneetrotor in de markt. Dit verhoogt de magneetkracht op het bandoppervlak zowel als magnetische beïnvloedingshoek en magneetvelddiepte aanzienlijk. Deze installatie kan daarnaast op een aanhanger worden gebouwd zodat hij op elke locatie inzetbaar is.

De recent ontwikkelde EddyCan® sorter scheidt aluminium uit recyclingstromen, iets wat door de stijgende grondstoffenprijzen en beperkte bronnen sinds een paar jaar zeer winstgevend is.

EDDYCAN® SORTER Een recente ontwikkeling is de EddyCan® sorter, een nieuwe manier om aluminium uit recyclingstromen te scheiden. Kosten effectief en met een hoog scheidingsrendement. Door de stijgende grondstoffenprijzen en beperkte bronnen is het terugwinnen van aluminium sinds een paar jaar zeer winstgevend . De sorter is bestemd voor het terugwinnen van aluminium uit productstromen met een relatief lichte bulk density van circa <300 kg/ m3 en wordt toegepast door onder meer integratoren of installatiebouwers. De EddyCan® sorter is een uitbreiding van het programma non-ferro metaalscheiders type Eddy Current en is eenvoudig en compact in bestaande of nieuw te realiseren verwerkingsinstallaties te integreren. ❚

De mobiele Eddy Current separato separeert zowel fijne als normale fracties uit afvalstromen en is toepasbaar op verschillende locaties.

61


DETECTIE RADIOACTIVITEIT Handmeters • Meten van het stralingsniveau • Opsporing van radioactief materiaal • Nuclide identificatie Detectiepoorten • Volautomatische werking • Meer dan 2.000 systemen in Europa, ± 100 in Benelux • Bij alarm duidelijke bronlokalisering • Nederlandstalige software en handleidingen • West-Europees fabricaat

XRF ANALYZERS

Voor snelle en nauwkeurige elementenanalyse • Handmeters & laboratorium apparatuur • Snelle en nauwkeurige analyse • Robuust en betrouwbaar M.C. TEC biedt u • Deskundig advies en jarenlange ervaring • Systemen geheel volgens geldende richtlijnen • Installatie, inbedrijfstelling, training, onderhoud en certificering • Zeer scherpe prijs!

▲ +31 (0)183-445050 ▲ info@mctec.nl

W W W.MC TE C.N L


Bedrijfspresentatie Tekst en beeld: Valvan

Nieuwe en gerecupereerde textielvezels in balen persen Wat ooit begon als een producent van afvalcontainers is anno 2016 uitgegroeid tot een belangrijke speler in drie grote markten: de recycling, de vezelproductie en de tweedehandskleding. Valvan Baling Systems NV bouwt in hun vestiging in de Krommebeekstraat in Menen hoogtechnologische en performante machines voor het in balen persen van nieuwe en gerecupereerde textielvezels. Deze unieke machines worden wereldwijd geleverd aan de grootste spelers in deze markt. Daarnaast levert Valvan stand-alone machines en volledige sorteerinstallaties voor de sortering en de verhandeling van gecollecteerde tweedehandskledij. In deze nichemarkt is Valvan de marktleider met sterk geautomatiseerde installaties in heel Europa en ver daarbuiten. Ook op het vlak van de volautomatische horizontale balenpersen voor karton en papier, plastics, textielafval, huishoudelijk afval en RDF zijn de laatste tien jaar voor Valvan zeer succesvol geweest. Elk jaar werd een constante groei genoteerd in de zeer concurrentiële markt. “De groeiende vraag van onze klanten naar specifieke oplossingen die onze concurrenten niet konden bieden, heeft ons bovendien uitgedaagd om een enorme technologische vooruitgang te boeken op het vlak van onze horizontale balenpersen", zegt Conrad Verplancke, sales- en marketingverantwoordelijke voor recycling­ machines. Zo vormt Valvan de enige Belgische constructeur van horizontale balenpersen en kan het bedrijf uitpakken met een zeer uitgebreid gamma aan machines om recycleerbare producten in zware, goedgevormde balen te verpakken. "Wij leveren zowel kleine en middelgrote semi-automatische persen met einddeur als grote volautomatische continupersen met hoge capaciteiten en grote krachten. We bieden ook tal van mogelijkheden voor de voorbehandeling en het vullen van het materiaal in de balenpers, zoals transportbanden, pneumatische transportsystemen en kipsystemen. Ook voor automatische baalafvoersystemen en verpakkingsoplossingen kan men bij ons terecht." www.valvan.com

TURNKEY-INSTALLATIES DANKZIJ KENNISDELING Daarnaast realiseert Valvan Baling Systems ook turnkeyprojecten in samenwerking met hun zusterbedrijven die samen de Valtech groep vormen. “Zo legt Cretes uit Gullegem, zich onder meer toe op pneumatische transportsystemen

voor bedrijven in de hygiëne, non-woven en kartonnage. Bij dergelijke projecten worden alle 'punch outs', trimwaste en rand­ stroken uit de productie afgezogen naar de Valvan persen, waarna het 'afval' in compacte, goed stapelbare balen afgeleverd wordt. www.cretes.be Een gelijkaardige samenwerking werd opgezet met Rentec, het Pittems bedrijf dat langzaam draaiende industriële verkleiners voor de recyclingsector produceert. "Voor hen bouwen we onder meer elektrische kasten en PLC-sturingen van de machines. Er is bovendien een nauw contact tussen de salesafdeling van beide bedrijven om turnkeyprojecten te kunnen aanbieden." www.rentec.be De firma Vaskon is gespecialiseerd in machinebouw op maat, met de focus op snelle precieze bewegingen. "Samen hebben we al een tiental machines gebouwd voor de productie van de onbreekbare Samsonite koffers met onze kennis van hydraulica en hun precisie-sturingssystemen." www.vaskon.com De firma Motus Handling, de jongste telg uit de familie, bouwt handlingsystemen om goederenstromen te optimaliseren. "Zij staan ons bij om baal­ afvoer- en stapelsystemen te ontwikkelen." www.motushandling.be Adrem is dan weer het resultaat van een joint-venture met Group Galloo: beide bedrijven sloegen de handen in elkaar om de scheidingstechnologieën, aanwezig op de Galloo sites, wereldwijd te commercialiseren. www.adrecyclingmachines.com Afvalcontainers en containers voor speciale toepassingen worden nog altijd gebouwd door Valvan Containers & Milieutechniek. www.valvan-containers.com Daarnaast wordt er graag aan kennisdeling en kruisbestuiving gedaan met alle bedrijven in de Valtech groep, zoals ook met Trevi en Biogastec, die zich respectievelijk focussen op waterzuiverings- en biogasinstallaties. www.trevi-env.com - www.biogastec.com ❚

63


Bedrijfspresentatie

Tekst en beeld: Precia Molen

Maatwerk in weegoplossingen Bedrijven werkzaam in de verwerking van afvalstoffen hebben er alle belang bij om de exacte hoeveelheid van eender welke product dat op de terreinen wordt aan- en afgevoerd te meten. Een weegoplossing op maat is dan vaak een goede keuze. Zaak blijft om de mogelijkheden in enkel de aankoop van een weegbrug af te toetsen tegenover totale weegoplossingen op maat die bedrijven als Precia Molen Belgium uit Puurs volledig in eigen beheer kunnen aanbieden. te deponeren. Eén van de cruciale aspecten is de manier waarop de installatie in zijn omgeving wordt ingebed. Quality manager en office sales representative Sandra Winckelmans: “Vaak nemen we de gehele uitwerking van een concept op ons, van de funderingen over de inplanting van de installatie tot en met de integratie van de besturingssoftware. Ook randapparatuur zoals slagbomen, camera's, voertuigdetectie, mobiele bedieningsmogelijk­ heden … nemen wij voor onze rekening. Onze modulair uitbreidbare weegsoftware stelt ons in staat oplossingen aan te bieden voor zowel eenvoudige als uiterst ingewikkelde logistieke situaties. Bovendien is het softwarepakket perfect compatibel met hogere platformen (ERP, MES …).

STATISCH EN DYNAMISCH Vaak neemt Precia Molen de gehele uitwerking van een concept op zich met ook de integratie van bijvoorbeeld randapparatuur.

Deze Belgische marktleider in de verkoop, de installatie en het onderhoud van industriële weeginstallaties is als sinds 1987 als dochter­bedrijf van de gelijknamige Franse beursgenoteerde gigant actief op de Belgische markt. Ze richt zich op elke sector, maar ziet veel ondernemingen uit de milieu- en recyclagesector op zoek gaan naar totale weegoplossingen. Ondertussen zijn 26

mensen in dienst bij het Belgische filiaal, zestien daarvan zijn technici.

MEERWAARDE IN PROJECTAANPAK Het bedrijf legt veel van zijn meerwaarde in de projectmatige manier waarmee ze elke uitdaging aangaan. Het komt er namelijk niet zomaar op neer om eenvoudig weg ergens een weeginstallatie

De modulair uitbreidbare weegsoftware stelt het bedrijf in staat oplossingen aan te bieden voor zowel eenvoudige als uiterst ingewikkelde logistieke situaties.

Opvallend is dat het bedrijf naast statische weegtoepassingen (weegbruggen, weegschalen en plateauwegers …) ook dynamische weegoplossingen in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan afzakwegers voor het afzakken van bulkgoederen en band- of bunkerwegers voor stortgoederen. “Naast onze accreditatie voor de CE-keuring en de herijking van statische weeginstallaties zijn wij bovendien als enige Belgische onderneming geaccrediteerd voor de herijking van dergelijke dynamische weeginstallaties”, besluit Sandra Winckelmans. ❚

Eén van de cruciale aspecten is de manier waarop de installatie in zijn omgeving wordt ingebed.

65


ALS FAMILIEBEDRIJF STAAN WIJ GARANT VOOR DE RECYCLAGE VAN UW KUNSTSTOFFEN HEEFT U FOLIES, HARDE KUNSTSTOFFEN ZOALS, O.A. GESPOELDE BIDONS, KRATTEN, BAKKEN OF BUIZEN E.D. OF KARTON, DAN KUNT U STEEDS BIJ ONS TERECHT

VOOR EEN OFFERTE, EEN PLAATSBEZOEK OF SPECIFIEKE VRAGEN KUNT U ONS CONTACTEREN OP HET NUMMER 0475/42.81.77 (VERKINDEREN JOHAN) MEENTAKSTRAAT 2D - 8760 MEULEBEKE


Bedrijfspresentatie Tekst en beeld: Veko Recycling

Recycleren volgens de regels van de kunst Je hoeft niet de grootste te zijn om een meerwaarde voor de markt te betekenen. Dat zet Veko Recycling elke dag in de praktijk om. De onderneming van Johan Verkinderen begon in 2009 met haar recyclageactiviteiten en ontpopte zich sindsdien tot een partner die in de bovenste schuif ligt bij zowel containerbedrijven, gemeentes, intercommunales, industriële bedrijven als landbouwers. Sinds vorig jaar specialiseert het zich ook in het sorteren van harde kunststoffen. Veko Recycling profileert zich als een jong en dynamisch familiebedrijf, dat er prat op gaat de juiste afvaloplossing tegen de juiste prijs aan te bieden. "Nadat we in 2009 zijn gestart met malen en shredderen als voornaamste recyclage­ activiteiten, legden we ons twee jaar later ook toe op het persen van materialen. Dat werd mogelijk in de nieuwe vestiging, die we in 2012 betrokken."

Het team van Veko Recycling biedt voor de recyclage van kunststoffen totaaloplossingen aan. "We verwerken zowel gebruikte materialen als productie-uitval. We ontvangen kunststoffen van de klant, om die vervolgens te sorteren, te malen of te shredderen. Daarna wordt alles in balen geperst en verkopen we de grondstoffen. We voeren ook opdrachten uit in loon, zoals verpakken, vermalen, shredderen en sorteren."

MINIMALISEREN RESTFRACTIES Het bedrijf heeft daar een duidelijke visie over: "Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, komt het erop neer alles zo zorgvuldig mogelijk te sorteren en de restfracties te minimaliseren. Daardoor hoeft er amper nog iets te worden gestort. Dat lukt evenwel alleen door hoogwaardige technieken te gebruiken, de procedures strikt te respecteren en een doorgedreven kennis van alle kunststoffen. In de recyclage van kunststoffen, en zeker harde plastics (PE, PP, PS, ABS, PC, PVC, PMMA, PET en PA) vallen nog grote stappen te zetten. We zetten ons graag in om nog meer te kunnen recycleren." Veko Recycling is daarnaast goed uitgerust om alle types (landbouw)folie te recycleren. Ook restrollen van verpakkingsfolie zijn een specialisatie van het bedrijf. ❚

67


Bedrijfspresentatie

Tekst en beeld: Rentec

Flexibiliteit

voor veranderende afvalstromen

Meer verbrandingsprocessen vragen om fijnere materialen en dus meer shredders.

68


Bedrijfspresentatie

Afval is continu in verandering. Andere materialen zorgen voor een hernieuwde aanpak in afvalverwerking. Zo gaar er meer afval naar verbranding, wat kleiner dient te worden gebroken. De West-Vlaamse machinebouwer Rentec speelt hier sterk op in. Met een eigen studiebureau en productieomgeving maken zij al dertig jaar lang allerhande maatwerk in afvalvoorbereiding. Niet enkel nationaal trouwens, ook internationaal kregen ze met de jaren een stevige naam­ bekendheid. FLEXIBILITEIT Het bedrijf uit Pittem behoudt nog steeds zijn expertise in de productie van machines voor de verwerking van dierlijk afval en de extractie van palmolie, de vroegere corebusiness. Daarnaast specialiseert het zich verder in de productie van shredders voor de recyclage van vaste afvalstoffen zoals gemengd bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en industrieel afval. “Specifiek voor het breken en zeven van dit afval bieden wij ons gamma verkleiners aan”, vertelt Mathieu Van Damme, sales manager bij Rentec. “Een belangrijke meerwaarde ligt in de flexibiliteit van deze machines. Elk proces vereist namelijk een andere korrelgrootte waardoor wij sinds jaar en dag inzetten op maatwerk. Daarenboven zijn onze machines voldoende flexibel, zodat de klant de nodige aanpassingen kan maken om te voldoen aan eventuele nieuwe eisen.” Aangezien deze fabrikant voornamelijk stationaire breek- en zeefmachines produceert, zijn er wat betreft inbouw heel wat mogelijkheden. “De inplanting op de site en de positionering gebeurt volledig in functie van het nakomend verwerkingsproces.”

FIJN VERKLEINEN Een van de bouwstenen van de groei ligt bij de continue zoektocht naar ontwikkelingen in breekprincipes, softwaresturingen … Zo zet het team bijvoorbeeld in op het fijner verkleinen van materialen. “We zijn niet blind voor wat de markt vraagt. Meer verbrandingsprocessen vragen om fijnere materialen, dat willen en kunnen wij aanbieden. Een noviteit daarin is dat we het voorbereidend fijn breken in één stap kunnen uitvoeren. Dat betekent een belangrijke tijdswinst en kostenbesparing, een efficiënter proces en een vermindering in aankoop van benodigde machines.” Een andere bouwsteen vinden we terug bij de persoonlijke aanpak die de machinebouwer zich eigen

In Europa werken vandaag meer dan honderd Rentec shredders.

heeft gemaakt. “We voeren on-site de installatie en inbedrijfstelling uit en verzorgen achteraf zelf de dienst-na-verkoop. Machines zijn dermate duurzaam ontwikkeld dat er een beperkte downtime kan worden gegarandeerd. Mochten er toch problemen zijn, dan hebben wij alles in huis om de interventie snel uit te voeren. Deze persoonlijke aanpak levert directe feedback op en inspireert ons tot het permanent streven naar duurzame maatproducten, met de wensen en de behoeftes van de klanten als uitgangspunt.”

LOKAAL EN INTERNATIONAAL Onlangs werd een stationaire afvalverkleiner geïntegreerd in één van Nederlands grootste en meest vooruitstrevende sorteerinstallaties voor bouw- en sloopafval . Met een productiecapaciteit van 50 ton/uur, maakt de shredder een extra voorsorteerkraan overbodig. Eind vorig jaar werd dan weer een mobiele Dinosaurus 2600 T verkleiningsmachine aan een recyclagebedrijf in Manchester geleverd. “Voor het winnen van RDF <300 mm uit huisvuil en bedrijfsafval vertrouwt deze klant nu dagdagelijks op de gelijkmatige doorzet en stukgrootte die onze shredder uit de Dinosaurus reeks kenmerkt.” Met deze levering, installeerden de fabrikant ondertussen de zesde shredder in de regio Liverpool – Manchester – Leeds. “Onze missie is duidelijk en eenvoudig: We ontwerpen en bouwen in België de meest robuuste en meest betrouwbare shredders ter wereld. Het bewijs: in Europa werken vandaag meer dan honderd Rentec shredders waarvan verschillende met meer dan 30.000 bedrijfsuren op de teller. Daarom kiezen ook internationale klanten met een gerust gevoel voor ons”, besluit Van Damme. ❚

De machines zijn dermate duurzaam ontwikkeld dat er een beperkte downtime kan worden gegarandeerd.

69


NAESSENS HYDRAULICS BVBA Uw gespecialiseerde partner in het ontwikkelen en realiseren van totaaloplossing voor de recyclageindustrie

• • • • •

Verkoop en verhuur van mobiele en vaste recyclagemachines: Mobiele trommelzeven, vlakdekzeven, kaakbrekers, kegelbrekers, impactbrekers, VSI brekers, … Mobiele en vaste menginstallaties voor grondverbetering en -stabilisatie Mobiele en vaste wasinstallaties Vaste sorteerinstallaties op maat van de klant voor bouw- en sloopafval en productie RDF i.s.m. eigen engineeringafdeling van Rematech

Contacteer ons voor verdere informatie op 09 362 88 09 of via info@naessens-hydraulics.be www.naessens-hydraulics.be


Bedrijfspresentatie

Tekst en beeld: Naessens Hydraulics

Snel en goedkoop verplaatsbare kegelbreker Recyclagemachines moeten niet alleen de zwaarste werkomstandigheden aankunnen, ze moeten zich ook gemakkelijk kunnen verplaatsen. Rematech ontwikkelde daarom een nieuwe mobiele kegelbreker. De RC36 heeft een totaalgewicht van ongeveer 22 ton en is gebouwd op een zelfontworpen trailerchassis met luchtverende tandemassen, waardoor de breker snel en goedkoop van de ene werf naar de andere kan gaan.

Rematech is de engineeringseenheid van Naessens Hydraulics dat zich specialiseert in het ontwikkelen en het realiseren van totaaloplossingen voor de recyclage-industrie (afval- en houtrecyclage, compostindustrie en grondverbetering en samnering), wegenbouw en grond- en afbraak-

werken. Iedere sorteerinstallatie wordt op maat ontwikkeld door de ingenieurs van Rematech in nauwe samenspraak met de klant. Dat gebeurt steeds volgens strenge kwaliteiteisen. Alle machines zijn zwaar en robuust gebouwd om aan de strengste werkomstandigheden te voldoen voor

uitzonderlijk veel diensturen. De vaste sorteer­ installatie zijn modulair in opbouw en vinden hun weg naar talrijke toepassingen. De productielijn en het leveringsprogramma omvat onder andere trommelzeven, vlakdekzeven, flip-flopzeven, magneetafscheiders, non-ferro afscheiders, chloorafscheiders, transportbanden, sorteerbanden, windzifters, was- en schrobschroeven, cyclonen, filters, shredders …

COMPACTE OPSTELLING

De RC36 is gebouwd om snel en goedkoop van de ene werf naar de andere te gaan Iedere sorteerinstallatie wordt op maat ontwikkeld door de ingenieurs van Rematech in nauwe samenspraak met de klant.

De nieuwste telg in het assortiment is de mobiele kegelbreker RC 36. De zwenkbare band zorgt ervoor dat de machine heel compact opgesteld kan worden en een maximaal aantal opstelposities kan innemen om bijvoorbeeld in een driehoeks­ opstelling met een mobiele granulaatzeefmachine een correct eindproduct te kunnen afleveren en dit met een minimale voetafdruk. De breekeenheid met een eigengewicht van meer dan 12 ton wordt aangedreven via een hoogrendementelektromotor (90 kW). Ze beschikt ook over afvoerbanden, een smeergroep met voorverwarmingselementen en elektrische koeler. De inlaatopening is 990 mm en de CSS is hydraulisch instelbaar van 3 tot 19 mm. Verder behoren een overlastbeveiliging, hydraulisch samenvouwbare transportbanden en een sonarniveausonde voor het aansturen van de zeefmachine tot de standaarduitrusting. ❚

71


Bedrijfspresentatie

Tekst en beeld: Husqvarna

Nieuwste generatie slooprobots verzekert volledige controle en ongekende kracht

Snel, gecontroleerd en accuraat slopen De generatie op afstand bediende DXR – slooprobots van Husqvarna zijn geavanceerde sloopmachines, die worden gekenmerkt door een hoog vermogen, een laag gewicht en functioneel ontwerp. Ze zijn een uitstekende optie als u op zoek bent naar een wendbare, uiterst krachtige en stabiele machine met een groot bereik. SLOOPWERKEN OP AFSTAND De Husqvarna DXR - slooprobots maken het mogelijk om ook onder moeilijke omstandigheden op moeilijk te bereiken plaatsen sloopwerkzaamheden uit te voeren zonder uitlaatgassen. Aangezien deze werkzaamheden dikwijls op zeer ongezonde plaatsen dienen te gebeuren, creëerde Husqvarna een Bluetooth remote systeem dat zeer eenvoudig handelbaar is. Zonder zware lichamelijke inspanning kan één operator het werk uitvoeren van een compleet team. Nagenoeg alle modellen kunnen uitgerust worden met extra functiepakketten, zoals een hydraulisch pakket of een uitgebreide koeling voor onafgebroken werk op vol vermogen in hogere omgevingstemperaturen zoals staalfabrieken en cementovens. Het hittebeschermingspakket zorgt ervoor dat de machines kunnen gebruikt worden voor het ontslakken van hete smeltinstallaties.

BREED GAMMA Momenteel zijn binnen het DXR gamma vijf modellen beschikbaar. De DXR 140 is de meest compacte op afstand bediende slooprobot met een 360° draaibare arm. Zo smal dat hij door een standaarddeuropening kan. Met een vermogen van 15 kW en een laag gewicht is deze krachtige machine speciaal ontwikkeld voor sloopwerkzaamheden in krappe ruimtes waar een wendbare en compacte machine met een hoge sloopefficiëntie wordt gevraagd. De DXR 140 is een veelzijdige slooprobot voor de bouw en procesindustrie.

72


Bedrijfspresentatie

De DXR 270 is een compacte op afstand bediende slooprobot met een laag gewicht en 19 kW vermogen. Dankzij zijn hoge vermogen en geringe gewicht ideaal voor sloopwerkzaamheden op bouwplaatsen waarbij de bodemdruk niet te hoog mag zijn of waar beperkte tillen mogelijk is. Samen met de sloophamer SB 302 heeft de DXR 300 de grootste vermogens-gewichtsverhouding in zijn klasse. Met een indrukwekkende 22 kW vermogen en breedte van slechts 78 cm past hij door alle normale deuropeningen. Deze unieke combinatie maakt hem zeer breed inzetbaar. De arm heeft een grote reikwijdte en zorgt voor exacte positionering van het gereedschap en vereist minimaal onderhoud. De DXR 310 is de krachtigste op afstand bediende slooprobot met een telescopische arm voor meer bereik. Ondanks zijn lage gewicht en compactheid levert hij een vermogen van 22 kW en is daardoor in staat efficiënt te slopen in zware omstandigheden. Als laatste is er de DXR 250 met uitschuifbare bulldozerbladen en een vermogen van 19 kW. De arm zorgt voor exacte positionering van het gereedschap en vereist slechts minimaal onderhoud. De machine wordt standaard geleverd met bulldozerbladen voor multifunctioneel gebruik, zoals uitstekende graafprestaties en goede stabiliteit voor gebruik met een sloophamer. DXR 250 is een veelzijdige slooprobot voor de bouwsector. Te combineren met een scala aan gereedschappen zoals sloophamers of onze compacte en veelzijdige vergruizers en staalknippers De Husqvarna DXR – slooprobots combineren kracht met doordachte oplossingen om te zorgen voor een optimale productiviteit en door de variatie in het gamma zijn zij vrijwel overal inzetbaar. ❚

73


Veiligheid Tekst: Tim Janssens Beeld: Brigade

Innovatieve obstakeldetectie- en camerasystemen screenen volledige omgeving rond grote voertuigen

Veiligheid rond voertuigen

verzekerd met Backsense en Backeye 360 Meer dan ons lief is gebeurden er in het verleden ongelukken met zware voertuigen op werven en bouwplaatsen. Bestuurders van grote vehikels hadden niet altijd een even goed zicht op de omgeving, met alle gevolgen van dien. Dankzij systemen als de Backsense en de Backeye 360 zijn zulke ongelukkige situaties tegenwoordig quasi uitgesloten. Performante sensoren en camera’s zorgen ervoor dat bestuurders elk potentieel obstakel opmerken, ook achter hun voertuig en in hun dode hoeken. Het Backsense- en het Backeye 360-systeem zijn ontwikkeld door Brigade Electronics, een wereldwijde specialist op het vlak van veiligheidsoplossingen voor alle types voertuigen. “We zijn de voorbije twintig jaar uitgegroeid tot een betrouwbare partner met kwalitatieve producten en service die voor ieder voertuig een mooie prijs-kwaliteitsverhouding kan bieden,” vertelt Jurgen Van den Broek. “De Backsense en de Backeye 360 getuigen van onze drang tot innovatie en zijn uiterst geschikt voor het beveiligen van de omgeving wielladers, kranen, asfalteermachines, veegmachines, kolkenzuigers, huisvuilwagens, enzovoort.”

BACKSENSE De Backsense is een nieuwe toepassing waarmee Brigade zich eens te meer profileert als een doorwinterde veiligheidsspecialist. Het is een obstakeldetectiesysteem dat bestuurders en machinisten duidelijke visuele en auditieve signalen geeft als er zich mensen of objecten in de detectiezone van hun manoeuvrerend voertuig bevinden. Er zijn vier Backsense-modellen beschikbaar: drie met vaste detectiezones (3 meter, 4,5 meter en 6 meter lang) en één met programmeerbare detectiezones, in te stellen op maat van een specifiek voertuig (3 tot 30 meter lang en 2 tot 10 meter breed). “Het detectiegebied van de Backsense wordt opgedeeld in vijf zones", licht Jurgen Van den Broek toe. “De vijf leds op de display in de cabine corresponderen met deze detectiezones. De waarschuwingsbuzzer heeft een aanpasbaar geluidsniveau van 65 tot 90 dB en is zelfs hoorbaar in

74

De Backeye 360 is een innovatief camerasysteem dat ervoor zorgt dat bestuurders tijdens het manoeuvreren de volledige omgeving rond hun voertuig kunnen inspecteren.

de meest luidruchtige omgevingen. De robuuste sensor van de Backsense is zeer effectief, ook in ruwe omgevingen of bij duisternis, rook en mist. Het is de meest flexibele oplossing op de markt. De Backsense kan exact op een bepaalde breedte of lengte geprogrammeerd worden en is daarmee uitermate geschikt voor wielladers, kranen of asfalteermachines.”

BACKEYE 360 Een andere nieuwigheid is de Backeye 360, een innovatief camerasysteem dat ervoor zorgt dat bestuurders tijdens het manoeuvreren de volledige omgeving rond hun voertuig kunnen inspecteren. Vier zogeheten ‘ultragroothoekcamera’s’ (op de voorkant, de achterkant en de twee zijkanten) filmen de omgeving. De gelijktijdig verkregen digitale beelden worden verwerkt tot één totaalbeeld en weergegeven op de monitor in de cabine. “De bestuurder


Veiligheid

krijgt zo een helikopterzicht op zijn voertuig en de nabije omgeving", aldus Van den Broek. “Dode hoeken behoren definitief tot het verleden, want de bestuurder kan enkele meters rond zijn voertuig kijken.” Van het Backeye 360-systeem zijn twee varianten beschikbaar: de Select-versie (standaard) en de Elite-versie (uitgebreid). “Aan de hand van het Elite-systeem kan je bepaalde hoeken uitvergroten. Bij voertuigen met beweegbare delen kan dit noodzakelijk zijn. Kortom: het maakt niet uit hoe complex de vorm van een voertuig is, de Backeye 360 Elite biedt, met haar geavanceerde beeldverwerkingssoftware, een zeer grote flexibiliteit en oplossingen voor elk specifiek probleem.” ❚

Een illustratie van de werking van de Backeye 360. Vier ‘ultragroothoekcamera’s’ filmen de omgeving. De gelijktijdig verkregen digitale beelden worden verwerkt tot één totaalbeeld en weergegeven op de monitor in de cabine.

Backsense is een obstakeldetectiesysteem dat bestuurders en machinisten duidelijke visuele en auditieve signalen geeft als er zich mensen of objecten in de detectiezone van hun manoeuvrerend voertuig bevinden.

75


VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE IJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERK WERKEN

VAKTIJDSCHRIFT

4 Camera’s 1 Beeld 0 Dode hoeken

VERSCHIJNING THEMA’S

Nr 3 juni Nr 4 september

Nr 5 oktober

Nr 6 december

GWW: SPECIAL RAIL - Tunnelbouw - Markeringen - Veiligheid BOUWMAT: Compacte Machines - Stroomgroepen - Heien en Funderen GWW: SPECIAL STAAL - Signalisatie - Milieu - Afwatering BOUWMAT: Graafmachines - Bouwtransport - Electrisch en Hybride Compact Machinery - Track en Trace GWW: SPECIAL RIOLERING en ONDERGRONDSE INFRA - Cement Waterbouw - Hout in infra BOUWMAT: Rupsgravers - Machinebesturing en GPS - Straat en Wegenwerk GWW: SPECIAL DUURZAAMHEID - Bruggenbouw - Openbare Ruimte Asfalt BOUWMAT: Vrachtwagens en kippers - Betoncentrales - pneumatische gereedschappen

VASTE ITEMS

Journaal, Projecten, Voor- en nabeschouwing beurzen, Interviews, katern Bouwmaterieel.

Voor informatie:

VAKTIJDSCHRIFT JAARGANG 3

I NUMMER 3 2014 I

R, RUIMTELIJKE

JUNI - JULI

Nieuw intelligent camera-/monitorsysteem

INRICHTING, CIVIELEEN OPENBARE WERKEN WWW.GW W-BOUW

.BE

VAKTIJDSCHRIFT

BLADMANAGEMENT Wim Fierens E w.fierens@louwersmediagroep.be T +32 50 36 81 70 M +32 476 67 65 55

De Backeye 360® eliminieert alle dode hoeken. De bestuurder ziet in één oogopslag het gehele voertuig en de omgeving op zijn monitor.

G, CIVIELE- EN

KE INRICHTIN

CTUUR, RUIMTELIJ

OVER INFRASTRU OPENBARE WERKEN I WWW.GWW-BOUW.BE

Pascal Op de Beeck E p.opdebeeck@louwersmediagroep.be T +32 50 36 81 70 M +32 475 28 14 64

OVER INFRAST RUCTUU

Backeye 360®

SCAN WITH

3

WA ASLANDS LUIS KALLO | DE PEN | DORPSPL EIN NV DE SCHEEPV BA ASRODE | A ART | TUNNEL– KAPUCIJ NENVOE R LEUVEN | TECHNIE KEN SYSTEME NGINEER EN BEVEILIG ING ING BIJ INFRAST RUCTUU RWERKEN 03 BE 2014

2014095_GWW

Samengevoegd

v3.indd 1

08-07-14 11:16

Brigade Electronics, Hinmanweg 9A, 7575 BE Oldenzaal, Nederland Tel +31 (0) 541 53 18 01, www.brigade-electronics.nl

A WIRTGEN GROUP COMPANY

EEN ROBUSTE SPECIALIST. VEELZIJDIG EN VAN ALLE MARKTEN THUIS. MOBIREX MR 110/130 EVO2

MOBIREX MR 110/130 EVO2 PERFECT VOOR HOOG INTENSIEF GEBRUIK EN PRESTATIES – VOOR NATUURSTEEN EN RECYCLAGE TOEPASSINGEN. De MOBIREX MR 110/130 EVO2 mobiele brekers zorgen voor een perfecte materiaal stroom een hebben een krachtige rechtstreekse dieselaandrijving - voor hoge productie gecombineerd met geoptimaliseerde slijtage en verbruik. Met hun compact ontwerp, zijn deze machines gemakkelijk te vervoeren, op te bouwen en al even snel te demonteren. De MR 110/130 EVO2 - veelzijdig en klaar voor hoge prestaties. www.kleemann.info WIRTGEN BELGIUM BVBA · Schoonmansveld 19 A · 2870 Puurs · T: 32 860 95 35 · F: 32 860 95 39 · wirtgen.belgium@wirtgen-group.com


Mobiele breekinstallatie

Tekst en beeld: Wirtgen & Adams Polendam

Nieuwe mobiele breekinstallatie voor Adams Polendam in Geel Medio 2015 nam bouw- en sloopafvalverwerker Adems Polendam een nieuwe vestiging langs het Albertkanaal in Geel in gebruik. Het kan er rekenen op de diensten van een gloednieuwe mobiele breekinstallatie, meer bepaald de Kleemann MR 130 ZS EVO2. Deze kan door een combinatie van een aantal interessante eigenschappen sterke productiecijfers voorleggen. Onder het motto ‘stilstand is achteruitgang’ blijft Adams Polendam investeren in de toekomst. Het familiebedrijf is al meer dan een halve eeuw actief en heeft een hele evolutie doorgemaakt tot een multidisciplinair afbraak- en recyclagebedrijf, met inmiddels de derde generatie aan het roer. Adams Polendam verwerkt momenteel op jaarbasis meer dan 700.000 ton bouw- en sloopafval en beschikt over vier breekinstallaties – twee vaste en twee mobiele, met de Kleemann MR130ZS EVO2 als meest recente telg. De keuze voor deze machine is gemaakt op basis van een grondige studie van de huidige markt van leveranciers en de vroegere ervaringen met het merk Kleemann. “Door de jaren heen hebben we meer dan tien breek- en/of zeefinstallaties van dit merk aangekocht, zowel mobiel als stationair”, zegt bestuurder Ronny Adams. “Wat ons vooral aansprak in deze machine is de enorme evolutie en ontwikkeling die ze doorheen de jaren heeft doorgemaakt.”

STERKE PRODUCTIECIJFERS De Kleemann MR 130 ZS EVO2 combineert zijn uiterst laag verbruik onder meer met agressieve voorafzeving, vernieuwde aandrijving, een grote nazeef, nulpuntstelling en een hydraulische beveiliging tegen breuk. Op het vlak van recycling resulteert dit in sterke productiecijfers, zeker gezien de evolutie naar

steeds kleinere, nauwkeurig afgezeefde kalibers. Kleemann is een van de pioniers inzake vaste en mobiele breek- en zeefinstallaties en behoort sinds 2006 tot de Wirtgen Group. Dit maakte van het bedrijf een wereldspeler die zwaar investeert in de ontwikkeling van nieuwe technieken.

POLYVALENTE VESTIGING “De nieuwe installatie zal worden ingezet op onze nieuwe locatie in Geel en op enkele van onze mobiele werven”, gaat operationeel directeur Guy Geerts verder. “Onze nieuwe vestiging is ingericht naar het voorbeeld van de twee andere vestigingen in Massenhoven en Beerse. Er is dus niet enkel ruimte voor het breken en zeven van bouw- en sloopafval, maar ook voor aanvaarding en sortering van containerafval, een betoncentrale en een grondstoffenhandel (zand, kiezel , grind …). Voorts plaatsen we nog afvalcontainers en beschikken we over een vloot van kleine en grote vrachtwagens, containerwagens, tractors en mixers om alles tot bij onze klanten te krijgen. De breek- en zeefactiviteiten en (deels) de betoncentrale functioneren volgens het kwaliteitslabel van de externe keuringsinstelling COPRO of Certipro. Dit is enkel realiseerbaar wanneer je beschikt over de juiste installaties en mensen.” ❚

77


STAALSNIJDER DSS 200 MULTIGRIJPERS MG 200 MG 100

BAKKEN Breed, standaard, smal

SLOOPHAMERS SB 302 SB 202 SB 152 VERGRUIZERS DCR 300 DCR 100

DE BESTE WERKMAKKERS OOIT De beste werkmakker is diegene waar je altijd kan op rekenen, hoe zwaar de job ook is.

Husqvarna DXR’s zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen vanaf 15 kW/ 985 kg of 22 kW/2020 kg.

Onze krachtige DXR slooprobots zijn zo compact, wendbaar en lichtgewicht dat ze makkelijk de trap op kunnen, zich door enge openingen murwen en kunnen neergelaten worden in smalle schachten om zwaar, gevaarlijk en precisiewerk te verrichten. En dit terwijl jij de operatie – dankzij de draadloze afstandsbesturing – vanop veilige afstand kan leiden.

Ze zijn vergezeld van een breed assortiment aan heavy-duty gereedschappen en accessoires voor breekwerk, vergruizen, snijden, slopen en graven. Hittebescherming – en koelingspakketten voor werk onder extreme omstandigheden zijn eveneens tot de mogelijkheden. Voor meer informatie, kijk op onze website of contacteer ons op bds. customerservice@husqvarnagroup.com

www.husqvarnacp.be bds.customerservices@husqvarnagroup.com Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)


RECYCLEPRO

WIE DOET WAT VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET! ‘Wie doet wat’ zijn servicepagina’s met een overzicht van de meest gerenommeerde bedrijven per rubriek. U kunt deelnemen met uw bedrijfslogo met naamsvermelding.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in RecyclePro met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 - E k.desender@louwersmediagroep.be

WWW.RECYCLEPRO.BE HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR TOELEVERANCIERS VOOR DECIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR

Staat u nog niet op www.recyclepro.be? Neem dan voor meer informatie contact op met Kevin Desender: k.desender@louwersmediagroep.be

SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE ONLINE NIEUWSBRIEF!


Wie doet wat BANDEN

MACHINES EN MATERIEEL

HUSQVARNA BELGIUM Avenue des Artisans 50 ZI 2

RECYCLING BEDRIJVEN

VAN WERVEN INFRA BV POSTBUS 14

BOLLEGRAAF

8096 ZG OLDEBROEK

RECYCLING SOLUTIONS

T +31 525 631 441

Tweede Industrieweg 1

7822 ATH T +32 68 25 12 11

CL TYRES Paniswijerstraat 5

E info@husqvarnagroup.com W www.husqvarnagroup.com

3600 Genk T +32 89 75 34 43 info@cltyres.com www.cltyres.com

JCB BELGIUM NV Nijverheidslaan 1501

T +32 89 69 50 50 E info@jcb.com W www.jcb.com

M.C. TEC

COUWBERGHS NV

Distributiestraat 27

Steenweg op Meerhout 42

4283 JN Giessen (NL) T +31 183 44 50 50

E info@bollegraaf.com W www.bollegraaf.com

VEKO RECYCLING Meentakstraat 2 Bus D 8760 MEULEBEKE

RENTEC NV Nijverheidsstraat 13

T +32 475 42 81 77

8740 PITTEM

E info@veko-recycling.be

T +32 51 46 75 51

W www.veko-recycling.be

E rentec@rentec.be W www.rentec.be

2430 LAAKDAL

E info@mctec.nl

T +32 13 35 09 09

W www.mctec.nl

E info@couwberghs.be

FEDERATIES EN ORGANISATIES

9902 AM APPINGEDAM T +31 596 65 43 33

W www.vanwerven.nl

3660 OPGLABBEEK

DETECTIE

E info@vanwerven.nl

NWP BVBA Grijpenlaan 20

W www.couwberghs.be

3300 TIENEN T +32 16 80 88 20

BINNENVAART VLAANDEREN VZW

MAGNEETSYSTEMEN

Havenstraat 44 3500 HASSELT T +32 11 23 06 06 E info@binnenvaart.be W www.binnenvaart.be

Wervikstraat 320

GOUDSMIT MAGNETICS Petunialaan 19 postbus 18 5582 HA WAALRE T +31 40 221 32 83

FPRG VZW Th. Van Rijswijckplaats 7 b 2

E info@goudsmit.eu

E info@nwp.be W www.nwp.be

8930 MENEN T +32 56 52 13 00 E info@galloo.com W www.galloo.com

VALVAN BALING SYSTEMS Krommebeekstraat 14 8930 MENEN T +32 56 521 590

W www.goudsmitmagnetics.com

RECYCLINGINSTALLATIES

2000 ANTWERPEN T +32 3 203 44 00

GALLOO NV

E sales@valvan.com W www.valvan.com

MATERIAL HANDLING

E administratie@fprg.be

BRONNEBERG

W www.fprg.be

INDUSIGN NV (E-CRANE) Koekoeklaan 53

RECUPEL VZW A. Reyerslaan 80 1030 BRUSSEL

9991 ADEGEM T +32 9 378 04 44

Brancheweg 3 5705 DR HELMOND T +31 492 59 19 00

T +32 800 40 387

E info@e-crane.com

E info@bronneberg.nl

W www.recupel.be

W www.e-crane.com

W www.bronneberg.nl

80 | WIEDOETWAT

SPIESSENS MACHINEBOUW Tenhovestraat 6A 8700 TIELT T +32 51 40 03 21 E info@spiessens.be W www.spiessens.be


Wie doet wat UITRUSTINGSSTUKKEN

NAESSENS HYDRAULICS

VRACHTWAGENS

Lange Ambachtstraat 9 9860 OOSTERZELE T +32 9 362 88 09

PRECIA-MOLEN Rijksweg 23A

DEHACO BV Postbus 189 2160 AD LISSE T +31 252 417950 E info@dehaco.nl W www.dehaco.nl

DAF TRUCKS BELUX Luxemburgstraat 17 9140 TEMSE T +32 3 710 14 11 E daf.info.be@daftrucks.com W www.daf.be

2870 PUURS

E sales@preciamolen.be

WIRTGEN BELGIUM BVBA

W www.preciamolen.be

Schoonmansveld 19a

WERKPLAATSUITRUSTING BLOMMAERT ALU

TRAMAC NV

W www.tramac.be

W www.blommaertalu.be

MAN TRUCK & BUS BELGIË

BRIGADE ELECTRONICS BV Hinmanweg 11F 7575 BE OLDENZAAL T +31 541 53 18 01 E Sandra.langeveld@brigade-electronics.nl W www.brigade-electronics.nl

ZEVEN EN BREKEN

Brusselsesteenweg 406 B 1730 ASSE T +32 2 453 01 04 E verkoop@man.be

VEILIGHEIDSSYSTEMEN

T +32 3 860 95 35 E info.belgium@wirtgen-group.com W www.wirtgen-group.com/belgium

E info@blommaertalu.be

Avenue de l'Energie 11

E tramac@tramac.be

2870 PUURS

Stokerijstraat 35

T +32 3 353 26 89

T +32 4 263 99 84

W www.naessens-hydraulics.be

T +32 3 886 00 84

2110 WIJNEGEM

4432 ALLEUR

S steven@naessens-hydraulics.be

W www.man.be

Taunusweg 2 3740 BILZEN

RDS ELECTRONICS

8530 HARELBEKE

E sales@vanderspek-bel.com W www.vanderspek-bel.com

POLS GROEP Postbus 23

GM RECYCLING BVBA

3214 ZG ZUIDLAND

Krommeveldstraat 1

T +32 57 33 55 77

9971 LEMBEKE

E info@rdselectronics.be

T +32 9 378 39 47

W www.rdselectronics.be

E info@gmrecycling.be

VERZEKERINGEN

T +32 2 582 29 79

E info@keestrack.net W www.keestrack.net

Spoorwegstraat 26

Industrielaan 10 1740 TERNAT

KEESTRACK

T +32 89 51 58 51

WEGEN EN DOSEREN

VAN DER SPEK NV

T +31 18 145 88 45 E info@pols.nl W www.pols.nl

W www.gmrecycling.be

PON EQUIPMENT BV CASIER RISK & INSURANCE

BEKA-LUBE NV

MARCOM BVBA

E3 PLEIN 3 9050

Demerstraat 32

Schatting 8

LEDEBERG

3200 AARSCHOT

8210 ZEDELGEM

T +32 9 231 25 25

T +32 16 64 09 26

T +32 50 55 18 90

E info@casier.be

E info@beka-lube.be

E info@marcomrecycling.com

E gwen.verhaegh@pon-cat.com

W www.casier.be

W www.beka-lube.be

W www.marcomrecycling.com

W www.pon-cat.com/komptech/nl

Rondebeltweg 41 1329 BP ALMERE T +31 88 737 75 00

WIEDOETWAT | 81


Couwberghs NV Verkoop-Verhuur-Service

IMPORTEUR VAN

Couwberghs nv - verkoop / verhuur / service Steenweg op Meerhout 42 2430 Eindhout (Laakdal)

Tel.: +32 (0)14 86 66 02 Fax: +32 (0)14 86 66 04 info@couwberghs.be www.couwberghs.be


ww e .b ng cli cy re gm w.

Verhuur van brekers, zeven & shredders

ROCKSTER R1100 PERCUSSIEBREKER

TE HUU R op kor t e of lange termijn

MAXIMUS 516 SCALPEERZEEF

One thing we can’t recycle is wasted time! TESAB 1230 SCALPEERZEEF

TANA 6330 SHREDDER OP BANDEN

SCREENPOD AIR-VAC 1200 WINDZIFTER

www.dezetterij.be

METBERG ENVIRO T3000 TROMMELZEEF

TESAB 1340 SCALPEERZEEF

VERKOOP - VERHUUR - HERSTELLINGEN VAN BREKERS, ZEVEN, SHREDDERS & TRANSPORTBANDEN

www.gmrecycling.be

Krommeveldstraat 1 9971 Lembeke BELGIUM

Email: info@gmrecycling.be Phone: +32 9 378 39 47 Fax: +32 9 378 48 20

www.gmrecycling.be


Eerste Hulp Bij Ontdoen van oud elektrisch medisch- en labomateriaal? Recycleer duurzaam: vraag het aan een Recupel erkende Recycler. Als facility manager waakt u over het materiaal in uw organisatie of bedrijf. Maar wat als u een apparaat niet meer gebruikt en kwijt wil? Ook dan blijven veiligheid en risicobeheersing cruciaal. Mens en milieu verdienen een optimale bescherming. Werk daarom samen met een Recupel erkende Recycler. Het is de beste garantie voor de correcte en duurzame afdanking van uw oud elektro-materiaal: laboratoriumapparatuur, monitoren, testapparaten, scanners ...

Vraag een voorstel aan op www.recupel.be/recupel-recycler

Profile for Louwers Mediagroep

Recyclepro 01 2016  

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

Recyclepro 01 2016  

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM