Profiel 01 2015

Page 1

nr 1 2015

over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid

www.profiel-online.nl


Ook in een afsluitbare variant beschikbaar.

Past precies ! Raamgreep met variabele stiftlengte De productoplossing van HOPPE. Slechts één raamgreep voor verschillende raamprofielen. De lengte van de vierkantstift in deze raamgrepen past zich namelijk aan de diepte van het raamprofiel aan. De raamgreep met de vierkantstift voorzien van een variabele stiftlengte overbrugt zo een inbouwdiepte van maximaal 10 mm en kan eenvoudig en flexibel gemonteerd worden op verschillende soorten profielen. Een ander voordeel is de geïntegreerde Secustik®-techniek. Hiermee wordt het manipuleren van het raambeslag en het verdraaien van de vierkantstift van buitenaf tegengegaan. Vragen omtrent „De goede greep.“ beantwoorden wij graag via het telefoonnummer +31 68 369 2558.

voor al het HOPPE deur- en raambeslag!

HOPPE AG • Am Plausdorfer Tor 13 • D-35260 Stadtallendorf • Tel. +49 6428 932-0 • Fax +49 6428 932-220 • www.hoppe.com • info.de@hoppe.com


de ĂŠchte professional springt eruit

e www.lecot.b rs.be e ld e h sc d www.rae .nl slagpartners ww.bouwbe

w

raam& deurbeslag

interieur& meubelbeslag

witgoed

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

elektronisch bouwbeslag

gereedschappen

bevestigingen & chemicaliĂŤn

persoonlijke bescherming

lastechnieken

tuingerief


W EU NI

DucoScreen Front 150 Onzichtbare doekzonwering

De DucoScreen Front 150 is volledig nieuw in het gamma textielzonwering. Dit gemotoriseerde buitenzonweringsysteem en kan volledig vanaf de buitenzijde geplaatst en onderhouden worden. Dat maakt het systeem ook perfect toepasbaar in passiefbouwconstructies en meteen de meest esthetische oplossing bij temperatuuroverschrijding.

DUCO @ WEEK VAN DE BOUW 2015 Bezoek ons in HAL 3, STAND A.012/A.020 van 9 tot en met 13 februari 2015 We inspire at www.duco.eu

info@duco.eu - Handelsstraat 19 - 8630 Veurne - Belgium - tel +32 58 33 00 33 - fax +32 58 33 00 44

HOME OF OXYGEN

werd speciaal ontwikkeld voor onzichtbare plaatsing in de spouw


voorwoord

Een lichte glimlach! De deskundigen zijn het er grotendeels over eens: het economisch herstel zal zich in 2015 daadwerkelijk gaan openbaren. Weliswaar zal de woningbouw als een van de laatste branches van de bouw herstellen, mede door het late aantrekken van de nieuwbouwproductie, maar het algemene beeld ziet er goed uit! Kortom: een mooier begin van dit voorwoord in het eerste nummer van dit jaar kunnen we ons niet bedenken. Er zijn weer kansen. Overduidelijk. Ook de renovatiemarkt heeft al eerder een duidelijke positieve trend laten zien; het aantal afgegeven vergunningen is aanzienlijk hoger dan het jaar ervoor. Toch zijn er nog wat knelpunten (lees: algemeen maatschappelijke uitdagingen) waar onze sector uiteindelijk wel bij zal varen. Zo belemmeren de grondprijzen op dit moment nog voor een groot deel de bouw van nieuwe woningen, simpelweg omdat bouwers niet rendabel kunnen bouwen. Ja, daar zit rekenkundig wat in maar de vraag is of er geen andere creatieve oplossingen te zijn om de te hoge grondprijzen te laten voor wat het is en tóch te scoren. Hebben we het dan over creatief ondernemen? Ja natuurlijk. Misschien moeten we met z’n allen nog beter naar de klant gaan luisteren? Flexibiliteit wordt van groter belang omdat de bevolkingssamenstelling verandert. Modulair bouwen is daarom ook ‘een ding’ geworden. Ook zullen er meer initiatieven voor zelfbouw ontstaan. Daarbij zien we ook een duidelijke tendens van transformatie van kantoren en zorgcomplexen tot woningen. Wat ons betreft een lichte glimlach dus als we vooruit kijken naar 2015. Want, wat u hiervoor las, is eigenlijk alleen maar een kansenprofiel. En daarom meteen de confronterende en oprechte vraag aan het slot van dit voorwoord aan u: wat is voor het komende jaar eigenlijk uw profiel?

Jerry Helmers Eindredactie


over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid

www.profiel-online.nl Jaargang 9, nr. 1 2015 Sinds 2007 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 1876-0651 UITGEVER

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

Autobaan 22, 8210 Loppem Postbus 85, 3900 Overpelt, België T +32 (0)50 368170 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be EINDREDACTIE Jerry Helmers, CrownMedia REDACTIE Hilda Bosma, Martijn van den Bouwhuizen, Johan Debaere, Jerry Helmers, Koen Mortelmans, Marcel van Rijnbach, Lieke van Zuilekom REDACTIEADRES Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 BLADMANAGER Erwin Krekels E e.krekels@louwersuitgevers.nl SECRETARIAAT Manuela Depenbrock Sandra Reijnders ADVERTENTIES Online aanleveren: W www.wetransfer.com E traffic@louwersuitgevers.nl o.v.v. naam en project Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl ABONNEMENTSPRIJS € 63,00 per jaar exclusief BTW ING Bank IBAN NL46INGB0000417165 BIC INGBNL2A t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. vaktijdschrift profiel Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095

18

22

HET ONTMOETINGSHUIS IN VEENENDAAL De noord- en zuidgevel van het Ontmoetingshuis in Veenendaal zijn door Metal Design Works deels verrijkt met aluminium gevelbekleding met verschillende visualisatieperforaties.

14 8 EEN MARKT VAN KWALITEITSPRODUCTEN De keuze in hang- en sluitwerk is groot. Voor elke vorm van toegangscontrole zijn er specifieke producten. Fabrikanten van kunststof en aluminium deuren hebben dan ook groot voordeel bij een adres waar alle types en merken verzameld zijn.

20

ADRESWIJZIGINGEN Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland OPZEGGINGEN Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements­periode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. DOELGROEP Profiel is een onafhankelijk vaktijdschrift. Profiel wordt verspreid onder architecten, aannemers, woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze be­drijfs­matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels, importeurs, toeleveranciers en detaillisten. VORMGEVING / ART DIRECTION E studio@louwersuitgevers.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

NIEUWE VOORZITTER IS BRUGGENBOUWER Koninklijke Hibin is 2015 gestart met een nieuwe voorzitter. Piet van Leusden neemt de voorzittershamer over van Gert Smit. De nieuwe voorzitter maakt al sinds 1 januari 2013 deel uit van het bestuur. Op grond van zijn jarenlange ervaring en commitment werd Van Leusden unaniem voorgedragen.

28


inhoud

53

54 ELEKTRONISCHE TOEGANGSCONTROLE OP MAAT

34

Wilka Schliesstechnik - de Duitse specialist in sluittechnieken –– is neergestreken in Tilburg. Zij heeft het voormalige agentschap uitgebouwd tot een zelfstandig, voorraadhoudend filiaal. Cilinders, sloten en toegangscontrolesystemen die in Nederland worden besteld, worden nu ook vanuit Nederland geleverd.

HOUTEN ZONWERING VOOR BIOBASED TANDARTSENPRAKTIJK

51

Duco Ventilation & Sun Control voorzag de tandartsenpraktijk Mondzorg Middenmeer van architecturale zonwering onder de vorm van de DucoSlide Wood. Op die manier leverde ook de producent van natuurlijke ventilatie- en zonweringssystemen haar bijdrage aan dit ecologisch gebouw, bestaande uit natuurlijke en biobased materialen.

Kennis delen over daksystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

50% tijdsbesparing bij het uitwerken van hang- en sluitwerk . . . . .

17

Interview: Harry Smeets, CEO AXA Stenman Group . . . . . . . . . . . . . .

18

Automatische draai- en schuifdeuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Ventilerende onderdorpel is in opmars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Nieuwe Atlas V3 scharnieren voorzien in wensen uit de markt . . . .

27

Gamma ‘onzichtbare’ doekzonwering verder uitgebreid . . . . . . . . . . . .

30

De Pen: Leo Oosterveen, BBN Brandveilig Bouwen Nederland . . .

32

Journaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Uw deur openen en beheren via een app? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Verborgen talent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

‘Wij zijn geen eendagsvlieg’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Vier standaard designs voor genoeg inspiratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Directie wisseling bij Hautau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

NBvT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

FSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

VKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

VMRG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Wie doet wat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

INHOUD

Nextrum, nieuwe generatie Profialis kozijnen met een Uw-waarde = 0,77 W/m²K Doordat de basis van Nextrum perfect aansluit bij de wooneisen in de Benelux, kunt u met Nextrum comfort alle soorten van renovaties en nieuwbouw van woningen invullen met een comfortabel en een hoogwaardig raamsysteem.” nr 1 2015

MAAK KENNIS MET INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VAN RENSON® OP R+T

over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid

De naam RENSON® staat synoniem voor innovatie. Een team van R&D medewerkers werkt dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en de optimalisatie van bestaande systemen.

61

www.profiel-online.nl


dak- en gevelbekleding

8


dak- en gevelbekleding Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Metal Design Works

Het Ontmoetingshuis in Veenendaal

Bijzondere gevel voor het Ontmoetingshuis in Veenendaal

9


Ontmoetingshuis Veenendaal

Ontmoetingshuis Veenendaal

Voor het Ontmoetingshuis in Veenendaal heeft Metal Design Works een Voor het Ontmoetingshuis in Veenendaal heeft Metal Design Works een gedeelte van de gevelbekleding verzorgd. De Noordgevel is verrijkt met gedeelte van de gevelbekleding verzorgd. De Noordgevel is verrijkt met Voor het Ontmoetingshuis in Veenendaal heeft Metal Design Works een aluminium gevelbekleding met een visualisatieperforatie van 80 m2. aluminium gevelbekleding met een visualisatieperforatie van 80 m2. gedeelte van de gevelbekleding verzorgd. De Noordgevel is verrijkt met Op de Zuidgevel is een uitgebreidere gevelbekleding toegepast: een Op de Zuidgevel is een uitgebreidere gevelbekleding toegepast: een aluminium gevelbekleding met een visualisatieperforatie van 80 m2. visualisatieperforatie van 110 m2 uitgelicht met LED‐verlichting in RGB. visualisatieperforatie van 110 m2 uitgelicht met LED‐verlichting in RGB. Voor het Ontmoetingshuis in Veenendaal heeft Metal Design Works een Op de Zuidgevel is een uitgebreidere gevelbekleding toegepast: een De perforatie beeldt takken van bomen uit met daaraan bladeren. De perforatie beeldt takken van bomen uit met daaraan bladeren. gedeelte van de gevelbekleding verzorgd. De Noordgevel is verrijkt met visualisatieperforatie van 110 m2 uitgelicht met LED‐verlichting in RGB. aluminium gevelbekleding met een visualisatieperforatie van 80 m2. De perforatie beeldt takken van bomen uit met daaraan bladeren. Op de Zuidgevel is een uitgebreidere gevelbekleding toegepast: een visualisatieperforatie van 110 m2 uitgelicht met LED‐verlichting in RGB. Markt: Openbare voorzieningen Markt: Openbare voorzieningen De perforatie beeldt takken van bomen uit met daaraan bladeren. Activiteit: Nieuwbouw multifunctioneel gebouw Activiteit: Nieuwbouw multifunctioneel gebouw Geveloppervlakte inclusief kaderbeplating: 200 m2 Geveloppervlakte inclusief kaderbeplating: 200 m2 Markt: Openbare voorzieningen Status werk: opgeleverd, juli 2014 Status werk: opgeleverd, juli 2014 Activiteit: Nieuwbouw multifunctioneel gebouw Opdracht: Visualisatie perforatie, aluminium 3 mm, in Opdracht: Visualisatie perforatie, aluminium 3 mm, in Geveloppervlakte inclusief kaderbeplating: 200 m2 combinatie met RGB LED‐verlichting combinatie met RGB LED‐verlichting Status werk: opgeleverd, juli 2014 Markt: Openbare voorzieningen Plaats: Veenendaal Plaats: Veenendaal Opdracht: Visualisatie perforatie, aluminium 3 mm, in Activiteit: Nieuwbouw multifunctioneel gebouw Opdrachtgever: Wijnen Bouw (Someren) Opdrachtgever: Wijnen Bouw (Someren) combinatie met RGB LED‐verlichting Geveloppervlakte inclusief kaderbeplating: 200 m2 Architect: LKSVDD (Hengelo) Architect: LKSVDD (Hengelo) Plaats: Veenendaal Status werk: opgeleverd, juli 2014 Opdrachtgever: Wijnen Bouw (Someren) Opdracht: Visualisatie perforatie, aluminium 3 mm, in Architect: LKSVDD (Hengelo) combinatie met RGB LED‐verlichting

Metal Design Works Metal Design Works

Metal Design Works Adriaan Mulderweg 20, Eindhoven Adriaan Mulderweg 20, Eindhoven Tel: +31 (0)40 235 21 44 Tel: +31 (0)40 235 21 44 Adriaan Mulderweg 20, Eindhoven E‐mail: sales@metaldesignworks.nl E‐mail: sales@metaldesignworks.nl Tel: +31 (0)40 235 21 44 Metal Design Works Website: www.metaldesignworks.nl Website: www.metaldesignworks.nl Linkedin: Metal Design Works Linkedin: Metal Design Works E‐mail: sales@metaldesignworks.nl Adriaan Mulderweg 20, Eindhoven Website: www.metaldesignworks.nl Tel: +31 (0)40 235 21 44 Linkedin: Metal Design Works


dak- en gevelbekleding De noord- en zuidgevel van het Ontmoetingshuis in Veenendaal zijn door Metal Design Works deels verrijkt met aluminium gevelbekleding met verschillende visualisatieperforaties. De noordgevel is voorzien van gevelbekleding met een visualisatieperforatie van 80 m². Op de zuidgevel is een uitgebreidere gevelbekleding toegepast, namelijk een visualisatieperforatie van 110 m², die is uitgelicht met RGB LED-verlichting. Daarnaast heeft Metal Design Works zonlamellen ontworpen, geleverd en gemonteerd ten behoeve van de zuidoost-, zuidwest- en noordwestgevel van het Ontmoetingshuis. “De afbeelding is in nauw overleg met de kunstenaars (Mattie van der Worm en Arletta Kaper), de architect en de opdrachtgever door ons vertaald naar een patroon, met perforaties in verschillende diameters, waarin de afbeelding van de bomen zichtbaar zijn. De perforaties zijn gerealiseerd in een U-patroon en variëren in diameter van 30, 25, 20, 15 en 10 millimeter, met een hartafstand van 40 millimeter. Op de noordgevel zijn tevens perforaties van 5 millimeter toegepast.” Nadat de perforaties zijn aangebracht, zijn alle platen door een speciale fladdermachine ontdaan van hun scherpe kanten en bramen. “Vervolgens zijn de aluminium panelen zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde voorzien van een coating, om corrosie te voorkomen. Hierdoor is een zeer hoogwaardig product ontstaan.” Alle panelen zijn 3 millimeter dik, waardoor ze zeer vlak en stabiel zijn.

‘Beide gevelbekledingen zijn onderdeel van een kunstwerk, die takken van bomen met daaraan bladeren uitbeelden’, vertelt René de Nijs, accountmanager bij Metal Design Works kiezen we voor het negatieve beeld, dat in de avondsituatie door de verlichting als positief wordt gezien. Vergelijk dit met een fotonegatief en het afgedrukte resultaat. In dit geval is omwille van artistieke redenen juist gekozen voor het omgekeerde.” De Nijs blikt terug op een geslaagd, maar ook bewerkelijk project. “Het heeft enige tijd geduurd voordat het juiste ontwerp voor het kunstwerk was gevonden,” vertelt hij. “De kunstenaar zocht naar een optimale vlakverdeling van beide gevelelementen. De vertaling van het ontwerp naar een visualisatieperforatie bracht namelijk steeds nieuwe ontwerpideeën met zich mee,” vertelt hij. “Uiteindelijk is gekozen voor een serie van drie bomen op de zuidgevel en twee bomen op de noordgevel.”

Blikvanger De gevelbekleding op de zuidgevel is verrijkt met RGB LED-verlichting. “Wanneer het buiten donker is, vormt de gevelbekleding een echte blikvanger,” aldus De Nijs. “De LED-lijnen zijn uit het zicht gemonteerd, achter een zetting van het paneel. Passanten kijken dus nooit rechtstreeks in de LED-lijn. Het licht wordt gereflecteerd op de achterwand, wat zorgt voor een mooi, egaal gevelbeeld.” Voordat de daadwerkelijke plaatsing plaatsvond, heeft Metal Design Works een proefopstelling van het paneel met de LED-verlichting gemaakt.

Zonlamellen Naast de gevelbekleding heeft Metal Design Works een veertigtal aluminium zonlamellen ontworpen, geleverd en gemonteerd, ten behoeve van de zuidoost-, zuidwest- en noordwestgevel van het Ontmoetingshuis. “De lamellen zijn uitgevoerd in drie verschillende RAL-kleuren,” zegt De Nijs. “De afmetingen zijn identiek. De meeste lamellen zijn aan de rechterzijde van de ramen gemonteerd, aan de zogenaamde dagkant. Voor een aantal plaatsen zijn ze in spiegelbeeld geproduceerd.”

“Zo kreeg iedereen een goed beeld van het beoogde resultaat,” vertelt De Nijs.

Metal Design Works heeft zowel de advisering, engineering, bouwcoördinatie als montage van de gevelbekleding en zonlamellen voor zijn rekening genomen.

“We hebben het proefpaneel zowel in een dag- als in een nachtsituatie uitgevoerd, dus zowel positief als negatief. Normaal gesproken

Moederbedrijf The Steel Company heeft alle materialen geproduceerd. ❚

11


Volg ons op Twitter @NovanetNL

BESPAAR OP ONDERHOUD & BOUWKOSTEN

Professioneel herstel als duurzaam en kostenbesparend alternatief. Novanet is gespecialiseerd in herstel van: 3

Inbraakschade

3

Opleverschade

3

Transportschade

3

Productieschade

3

Schade aan HPL binnendeuren

LANDELIJKE DEKKING

Restyling kozijnen / gevelelementen 3

Restylen d.m.v. folie (Renolit)

3

Restylen d.m.v. spuiten

Kijk voor herstelmogelijkheden op onze website!

Specialist in interieur- en klein bouwkundig schadeherstel. Hyperonenweg 24

T 030 241 64 64

E info@novanet.nl

3542 AG Utrecht

F 030 241 63 63

@NovanetNL

www.novanet.nl


dak- en gevelbekleding Tekst: Marcel van Rijnbach

Kennis delen over daksystemen “Kostenefficiënt bouwen is een begrip in de bouwwereld. Om faalkosten terug te dringen ziet men bijvoorbeeld steeds meer bouwcombinaties ontstaan. Kennis wordt gebundeld om kwaliteit, levensduur en garanties te waarborgen,” zo vertelt Arno van den Bosch, Roof Consultant bij Troelstra & de Vries. ➤

Renovatie voetbalstadion te Assen

13


OMEGA FLEX Meer dan openen en sluiten

Geen concessies aan veiligheid Heel flexibel Makkelijk te combineren Eenvoudige montage Flexibel te integreren Drie individuele mogelijkheden: ONLINE, OFFLINE, V-NET

Wenst u meer informatie over OMEGA FLEX? Bezoek onze website of laat u persoonlijk adviseren. Telefoon: +31–55–5266890. E-Mail: marketingnl@ces.eu

www.ces.eu/nl


dak- en gevelbekleding ‘We adviseren op een zo uitgebreid mogelijke manier, waarbij we insteken in de ontwerpinitiatieffase van een project’ Troelstra & de Vries in Nederland in de breedte groeien. Troelstra & de Vries evalueert hierdoor tot toeleverancier van de complete gebouwschil.

Project Wereldhave te Luik.

Troelstra & de Vries, producent van dakbedekkingsmaterialen, speelt hier op in door het aanbieden van de dienst Roof Consulting. Een adviesdienst dat bedoeld is om de producten van Troelstra & de Vries op zoveel mogelijk plaatsen in deze bouwcombinaties in te schakelen. Om daarmee de juiste keuzes te maken in de beste oplossingen voor het (platte) dak. Familiebedrijf Troelstra & de Vries uit IJlst is onderdeel van het Franse familiebedrijf Soprema. Zij is een wereldmarktleider op het gebeid van waterdichtingssystemen voor gebouwen en bouwwerken. Soprema is actief in dezelfde markt en wil samen met

“Wie momenteel alle mogelijke combinaties tussen de productgroepen (bitumen, vloeibaar, kunststof, bijzondere daken en isolatie) meerekent, komt uit op ruim 40.000 mogelijkheden,” aldus Van den Bosch. Om daarin niet te verdwalen, maar vooral om de producten op elkaar af te stemmen, is goed advies onmisbaar. Evenals een goede informatievoorziening, ondersteuning tijdens de productverwerking en training. Diensten die binnen Troelstra & de Vries worden samengevoegd in de afdeling Roof Consulting. Arno van den Bosch: “We adviseren op een zo uitgebreid mogelijke manier, waarbij we insteken in de ontwerp-initiatieffase van een project. We laten ons informeren over de functie van het gebouw, de expoitatieduur en de mate van duurzaamheid. Voor bijvoorbeeld het ontwerp en montage van een groendak heb je echt specifieke kennis nodig. Wij hebben die kennis en die willen we graag delen.” ❚

Sportcomplex te Genk.

15


Enera+

Het baanbrekende PVC profiel volgens de vereisten van vandaag én morgen. Ontdek met Enera+ de beste energieprestatie per kilo profiel en mm inbouwdiepte. Enera+, een combinatie van energie en era, met een extra plus. Dit PVC profiel laat een nieuw tijdperk (era) aanbreken op vlak van energiebesparende PVC raamprofielen: • • •

uitstekende thermische en akoestische prestaties triple beglazing tot glasdiktes van 55 mm mogelijk ultieme oplossing voor laagenergie, passief tot zelfs energieneutraal bouwen performant systeem met unieke middendichting slanke inbouwdiepte profiel: 70 mm. uitermate geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw thermacore technologie (co-extrusie, geen staal) efficiënt en makkelijk hanteerbaar door lage gewicht (geen versterking vereist) 100% recycleerbaar = milieuvriendelijk uitgebreid kleurenpakket

• • • • • • •

0,65 K

0,8²0 K W/M

RAMEN & DEUREN

ROLLUIK EN

W/M²

*

POORTE

*Afmeting DK raam: 1230 x 1480 mm met Ug: 0,6 **Afmeting DK raam: 1230 x 1480 mm met Ug: 0,4

Uw

² ERA+ N E Uw

+ ENERA

N

**

N ZONWERI

 051 33 18 11 info@winsol.be www.winsol.be

G


50% TIJDSBESPARING

BIJ HET UITWERKEN VAN HANG- EN SLUITWERK De vraag vanuit de huidige markt veranderd. Efficiënt werken blijft een thema en daarnaast is de wens ontstaan om tijdens een bouwproces alle data snel en compact aan elkaar te koppelen. Post en Eger speelt hier handig op in en introduceert de nieuwe technologie Post en Eger BIMlink. Een online beheersoftware die het mogelijk maakt om efficiënter te werken en kosten te reduceren.

“De bouw van De Rotterdam is de aanleiding geweest voor de ontwikkeling van Post en Eger BIMlink” vertelt directeur Post en Eger Sjaak Harms. “Dit project telde ruim 7.000 deuren, waarvoor ongeveer 105.000 beslagproducten nodig zijn. Een hele klus als je dit in een Excel-bestand moet verwerken” vervolgt Sjaak. “Het is onoverkomelijk dat tijdens het invoeren van deze gegevens fouten ontstaan.” BIMlink biedt de oplossing om tijdens bouwprocessen efficiënter en effectiever te werken.

Waardevolle toevoeging BIMlink is een waardevolle toevoeging op het huidige Bouwwerk Informatie Model (BIM). Het is een kostenbesparende software tijdens de plannings-, uitvoerings- en onderhoudsfase van een gebouw. De kracht van deze software is dat er minder kansen op fouten ontstaan, doordat gegevens niet meer handmatig ingevuld worden. Gegevens worden direct uit het 3D model overgenomen en aangevuld met functioneel hang- en sluitwerk. Tevens kunnen toegang autorisaties

en sluitplannen verwerkt worden met behulp van een 3D viewer welke het sluitsysteem visueel zichtbaar maakt op een plattegrond. Het beheer van ruimten, oppervlakten, toegang, vergrendelingen, documenten en tekeningen van een gebouw in een beheertool welke direct aansluit op de BIM omgeving. De verwachte besparing op arbeid ten gevolgen van het direct delen van gegevens en voorkomen van fouten is circa 50%.

Post en Eger BIMlink BIMlink is een online database die volledig is geïntegreerd met lokale Revit of AutoCAD applicatie software. Het overbrugt het gat tussen de complexe BIM-werkelijkheid van de hedendaagse bouwkundige disciplines en de praktijk van projectontwikkelaars en/of gebouwbeheerders. BIMlink laat alle beschikbare informatie over de deuren zien, zoals afmetingen, toegepast deurbeslag (beslagcodes) en brandwerendheid. Daarnaast vindt u een overzichtelijke lijst van alle ruimten in het gebouw met de bijbehorende omschrijving, ruimtenummers, oppervlakte, functie bouwbe-

sluit etc. BIMlink biedt een aparte omgeving aan waarin betrokken partijen eenvoudig actiepunten kunnen aanmaken en beheren.

Extra functionaliteiten Om ervoor te zorgen dat alle gebouwinformatie daadwerkelijk overal zichtbaar is, hebben we ook een BIMlink app ontwikkeld. Deze app maakt het mogelijk om door een gebouw te navigeren met behulp van iBeacons die in het gebouw verwerkt zijn. U kunt hiermee storingen en onderhoudsverzoeken met een foto vastleggen, archiveren en uitzetten. Ook is in BIMlink het sleutelbeheer opgenomen, waarmee u toegang autorisaties kunt beheren. Daarnaast geeft deze module de mogelijkheid om deze autorisaties te visualiseren. De beheersoftware wordt al in een aantal projecten gebruikt. De resultaten tonen volgens Sjaak Harms aan dat BIMlink de geprognotiseerde besparing waarmaakt. Geïnteresseerden kunnen voor het gebruik van BIMlink een abonnement afsluiten. Het is hierbij mogelijk om te kiezen voor het totale pakket of specifieke modules. ❚

17


Harry Smeets CEO AXA Stenman Group 18


interview

Beeld: Erik van der Burgt | Verbeeld

‘Voorstander van directeuren die a-typisch zijn voor de branche’ In een eind vorig jaar in Management Scope verschenen interview spreekt CEO Harry Smeets van AXA Stenman Group, onder meer producent van hang- en sluitwerk, zich uit voor private equity. Maar, zo geeft hij aan, er moet bij de partijen die op dat vlak actief zijn wel meer oog zijn voor het aantrekken van ondernemers.

De AXA Stenman Group, vroeger De Veenendaalsche IJzerindustrie, werd ruim 112 jaar geleden opgericht en is producent van fietsaccessoires en hang- en sluitwerk. In 2007 nam private equity-maatschappij Bencis Capital Partners (BCP) uit Amsterdam AXA over, in 2013 volgde het vervangen van de directie en het wijzigen van het internationale managementteam. De algemene kosten werd sterk gereduceerd en er werd in het personeelsbestand gesneden. In Gilde Buy Out Partners werd bovendien een nieuwe kapitaalverschaffer gevonden. Met een nieuwe strategie zet AXA nu in op groei en verdere internationalisatie en daarnaast het zo veel mogelijk inperken van de kosten. Volgens Harry Smeets ontbrak het bij AXA aan een groeipad. “En dat is in de huidige economie niet de manier waarop je het moet doen. Je moet nu meer ondernemen dan managen.” AXA is met hang- en sluitwerk actief in de bouwsector – een sector die het de afgelopen jaren bijzonder zwaar heeft gehad en waarin nu pas weer de eerste lichtpuntjes zijn te zien – en in de fietsaccessoires, eveneens een branche die internationaal gezien onder druk staat. Toch is Smeets positief. “We gaan dit jaar wel twaalf tot veertien procent in omzet groeien. Met min-

der mensen en fors lagere kosten. Het kan dus gewoon.” Hij geeft aan dat AXA ondanks een krimpende Nederlandse bouwmarkt nieuwe deals heeft gesloten met bestaande grote klanten en een aantal grote concurrenten uit het schap van de doe-het-zelfmarkt heeft geduwd. Bij dat alles is een bepaalde manier van handelen belangrijk, zegt hij. “Wie kan er snel analyseren en durft snel beslissingen te nemen en wie is creatief genoeg om te ondernemen? Private equity-firma’s zijn wel ervaren in het beoordelen van bedrijven, maar als je zelf met je voeten in de modder hebt gestaan, kijk je toch anders naar de topmensen en ben je veel kritischer over wie wat moet doen. Ik ben er sowieso een voorstander van om directeuren aan te nemen die atypisch zijn voor de branche, dan krijg je meer frisse en nieuwe ideeën.” Verderop geeft Smeets aan veel met Gilde te sparren over de strategische richting die het bedrijf op moet. “We halen zestig procent van de omzet uit fietsaccessoires, maar die zijn minder winstgevend dan het hang- en sluitwerk. Dat laat-

‘Wie kan er snel analyseren en durft snel beslissingen te nemen én wie is creatief genoeg om te ondernemen?’ ste lijkt minder sexy, maar is meer winstgevend. Gilde is goed in dit soort strategische afwegingen. Wij bekijken echter niet alles vanuit een strategie. Die ruimte moet Gilde ons ook geven. Zo richten we ons nu bijvoorbeeld op Turkije want de bouwsector daar is booming. Daar hebben we geen adviseurs voor nodig. Zowel intern als vanuit de commissarissen wordt dan uiteraard gevraagd naar een goede onderbouwing van dat plan. Tja, dat maak je dan achteraf. Inmiddels hebben we de eerste opdrachten uit Turkije binnen. Mijn voorstel naar de commissarissen is dan: laten we over een half jaar maar bepalen of het de goede beslissing is geweest.” Bron: Management Scope 08 2014.

19


(ADVERTORIAL)

Tekst: Liliane Verwoolde

AUTOMATISCHE DRAAI- EN SCHUIFDEUREN

EEN MARKT VAN KWALITEITSPRODUCTEN De keuze in hang- en sluitwerk is groot. Voor elke vorm van toegangscontrole zijn er specifieke producten. Fabrikanten van kunststof en aluminium deuren hebben dan ook groot voordeel bij een adres waar alle types en merken verzameld zijn.

‘Als handelsonderneming is VBH wereldwijd actief’ 20


(ADVERTORIAL)

VBH Nederland – gevestigd in het Brabantse Oosterhout – biedt het hang- en sluitwerk van alle grote merken. Het aanbod bestaat enkel uit kwaliteitsproducten. “Dat is verklaarbaar,” vertelt Hjalmar van Zalingen, productmanager van VBH Nederland. “De eisen voor hang- en sluitwerk op het gebied van kwaliteit, inbraakwerendheid en design zijn in de loop der jaren dermate aangescherpt, dat producten die aan deze voorschriften voldoen automatisch behoren tot de categorie ‘kwaliteitsproducten’. Maar ook in eigen huis werken we aan innovaties.”

Hang- en sluitwerk

deuren altijd een risicoanalyse worden gemaakt. De uitkomst hiervan bepaalt hoe de deur en de eventuele veiligheidsaccessoires moeten worden uitgevoerd. Bij de ingebruikname van de deur moet de eigenaar/ beheerder aanwezig zijn, zodat deze alle functies van de deur leert kennen. Aandrijving en accessoires moeten zijn voorzien van merknaam en typenummer. Van Zalingen: “Het zijn nog slechts enkele facetten van de ‘EN16005’. Maar ter geruststelling van onze afnemers: binnen VBH is de norm volledig geïntegreerd in onze producten en in onze werkwijze.”

Het hang- en sluitwerk van VBH Nederland vindt voornamelijk zijn weg naar fabrikanten van kunststof en aluminium gevelelementen. Daarnaast maken partijen als aannemers, woningcorporaties, onderhoudsbedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen gebruik van de expertise van VBH.

Innovaties

Mechatronica

Van Zalingen: “Wij signaleerden dat er vraag was naar een rozet, dat is goedgekeurd door SKG en dat voldoet aan PKVW. Een mooie uitdaging voor onze afdeling Productontwikkeling. Het resultaat mag er zijn. Korte lijnen en veel expertise maken VBH tot dé partner voor gevelbouwers en profielfabrikanten.”

Eén van de afdelingen binnen VBH Nederland is gespecialiseerd in mechatronica, het huwelijk tussen elektronica en mechanica. In een samenleving die snel vergrijst en die op het gebied van beveiliging steeds hogere eisen stelt, is mechatronica een uitkomst. “De mogelijkheden op dit gebied zijn ongekend,” vertelt marketing medewerker Renske Daanen. “Denk hierbij maar aan ramen en deuren die elektrisch schuiven of draaien, exact aangestuurd en beveiligd volgens de wensen van de eindgebruiker. Wij leveren zowel de mechanische techniek en know-how, zoals de HvN motorsloten en Geze draai- en schuifdeurautomaten, als het elektronische deel. Hieronder vallen componenten als fingerprints, afstandsbedieningen, radars, voedingen en allerhande aansluitmaterialen.”

EN-norm 16005 Sinds 2013 geldt voor automatische deuren de veiligheidsnorm ‘EN16005’. Hierdoor zijn de normen voor de gebruiksveiligheid van automatische deuren voor de toegang van personen, vluchtroutes en voor automatische rook- en brandwerende deuren aanzienlijk aangescherpt. Zo moet bijvoorbeeld tijdens het verkoopproces van automatische

VBH benadert de markt actief en speelt direct in op klantwensen en wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving. Het meest recente voorbeeld daarvan in de ontwikkeling van een kleine cilinderrozet met kerntrekbeveiliging.

VBH Nederland bv Houtduifstraat 22 4901 BP OOSTERHOUT T 0162 483 400 E info@vbh-nl.com www.vbh-nl.com/www.vbh24.nl

‘Wij signaleerden dat er vraag was naar een rozet met kerntrek beveiliging, dat is goedgekeurd door SKG en dat voldoet aan PKVW’

Snel leveren Logistiek is een van de pijlers van VBH Nederland. Om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken kunnen bestellingen worden geplaatst via telefoon, e-mail en webshop VBH24.NL. De aflevering vindt plaats als het de klant het beste uitkomt. Hierin is veel mogelijk. Van het ‘in-night’ afleveren in de bestelauto’s van servicemonteurs tot het aanleveren op meerdere locaties van hetzelfde bedrijf. En dit alles standaard binnen 24 uur. Daanen: “Om onze belofte ‘Eenvoudig alles. Alles eenvoudig’ waar te kunnen blijven maken, is ons team onlangs uitgebreid met een supply chain manager. Het is zijn belangrijkste taak om het proces tussen fabrikant en klant in de gaten te houden en – waar mogelijk - te optimaliseren. Wat kunnen we meer doen om het de klant naar de zin te maken? Mocht het toch nog beter kunnen, dan zoeken we graag samen naar de beste oplossing.” ❚

21


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: MOVAIR

VENTILERENDE ONDERDORPEL IS IN OPMARS Woningcorporatie UWOON is in Ermelo gestart met het verduurzamen van 160 huurwoningen, waarbij een duurzaamheidssprong van energielabel F en G naar energielabel A en B wordt gemaakt. Alle woningen worden voorzien van HR++ glas, een dik isolatiepakket en innovatieve ventilatiesystemen.

“Alle 160 woonkamers worden voorzien van een ClimaRad ventilatiesysteem met ventilatie via het kozijn,” vertelt Erik Smits, algemeen directeur van MOVAIR BV. “Dit intelligente systeem meet, middels speciale sensoren, exact hoeveel verse lucht aan de ruimte moet worden toegevoegd.”

22

Ralph Liedenbaum, commercieel manager bij ClimaRad BV, vult hem aan: “Warmteterugwinning zorgt ervoor dat het systeem energieneutraal functioneert. Verse buitenlucht wordt ‘gratis’ voorverwarmd door de warmte uit de afvoerlucht en komt op de juiste temperatuur

de ruimte binnen. Tochtklachten worden hierdoor voorkomen.” Het originele systeem van ClimaRad BV functioneert via roosters in de gevel. Maar door de samenwerking met MOVAIR biedt het bedrijf nu


ook een productversie waarbij de ventilatie geschiedt via de onderdorpel van het kozijn. Dit product wordt ook in Ermelo toegepast, waardoor aanpassingen aan de gevel niet nodig zijn. De overige ruimtes in de huurwoningen worden voorzien van het MOVAIR+ Convect systeem, een product dat MOVAIR BV samen met Spirair Luchttechniek heeft ontwikkeld. “Een reeds bestaand Zweeds mechanische ventilatiesysteem stond aan de basis van de ontwikkeling van MOVAIR+ Convect,” vertelt Arend-Jan Pothoven, directeur van Spirair Luchttechniek BV. “Via de MOVAIR+ onderdorpel komt verse lucht terecht in de Convect luchtgeleider. De lucht wordt geruisloos door het systeem omhoog geleid, achter en tussen de panelen van de radiator. Warme kamerlucht wordt onder de radiator vermengd met de aangevoerde verse lucht, waardoor de temperatuur van de lucht toeneemt, alvorens deze de ruimte wordt ingeblazen.”

Platform Het project in Ermelo is het eerste grote project dat MOVAIR als platform heeft uitgevoerd, vertelt Smits. “We zijn druk bezig met het verder opzetten van dat platform, waarin we de installatietechniek en bouwtechniek willen koppelen. Hierdoor ontstaan nog betere initiatieven.” Inmiddels zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium en hebben een aantal samenwerkende bedrijven hun deelname aan het platform bevestigd. Ook de heer Van der Zee, voormalig voorzitter van de Vereniging Kunststof Gevelementenindustrie (VKG) heeft zich aan het platform gecommitteerd.

Nieuwe producten en toepassingen Dat installatietechniek en bouwtechniek niet meer zonder elkaar kunnen, bleek ook tijdens de Bouw-/GevelBeurs in februari, waar MOVAIR haar stand deelde met onder andere haar vaste partners de TimmerSelekt groep, ClimaRad, Spirair Luchttechniek, Jaga Konvektco Nederland en Op ’t Hoog. Op de beurs introduceerde het bedrijf, naast haar bestaande producten, ook een nieuwe ventilatieoptie: een elektrisch verwarmbare unit. “In steeds meer renovatieprojecten wordt lage temperatuur verwarming toegepast. Hierdoor verdwijnen de radiatoren en dus ook de opwarming van de koude buitenlucht,” vertelt Smits. “Als oplossing hiervoor hebben we een systeem ontwikkeld waarbij de buitenlucht elektrisch wordt voorverwarmd. De eerste tests zijn inmiddels afgerond. Op de Bouw-/GevelBeurs onthulden we het prototype van de unit. Daarnaast toonden we MOVAIR+ oplossingen met houten, kunststof en

‘In steeds meer renovatieprojecten wordt lage temperatuur verwarming toegepast. Hierdoor verdwijnen de radiatoren en dus ook de opwarming van de koude buitenlucht’ aluminium kozijnen, die zowel geschikt zijn voor renovatiebouw als voor nieuwbouw. Een nieuwe toepassing hierbij is de full wood constructie, een kozijn dat volledig is uitgevoerd in hout. Deze constructie hebben wij samen met Carel Doornenbal, directeur van Doornenbal BV en lid van de TimmerSelekt groep ontwikkeld.” Daarnaast toonde MOVAIR+ de koppeling met een aluminium kozijn en presenteerde moederbedrijf ISC Profielen BV haar nieuwe glasvezelversterkte gevelplintprofiel in blauwe steen look. Jaga Konvektco Nederland BV toonde in de stand twee recente ventilatieoplossingen: Briza Fresh,

een ventilatie-unit met WTW die vorig jaar in samenwerking met ClimaRad op de markt is gebracht en Jaga Oxygen, een decentraal luchtverversingssysteem. “Beide producten werken met lage temperatuur convectorverwarmingen en kunnen indien gewenst koelen, verwarmen en ventileren. Ook hier wordt middels de MOVAIR+ onderdorpel lucht van buiten onzichtbaar aangezogen,” vertelt Wendy van den Hanenberg, marketingmanager bij Jaga Konvektco Nederland BV. “Dat maakt de producten interessant voor bijvoorbeeld architecten.” ❚

23


www. profiel-online .nl Laat u dagelijks informeren over het laatste vaknieuws met profiel-online.nl Het nieuwe platform over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, daken geveltechniek & veiligheid

Homepage Top Banner: 175 x 110 pix, 72 dpi

-

12 x per jaar recht op een persbericht op de nieuwspagina (zelf aan te leveren) Bedrijfspresentatie in bedrijvenindex Automatische koppelingen naar eerder gepubliceerde artikelen Looptijd 12 maanden

Profiel heeft naast dit veelzijdige vaktijdschrift een nieuwe en up-to-date website. Een platform volgens de allerlaatste technologieĂŤn, voor de professional die 365 dagen per jaar op de hoogte wil blijven van actuele projecten en ontwikkelingen in de raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek & veiligheid. Het platform biedt het meest actuele project- en productnieuws. Wanneer architecten, aannemers, opdrachtgevers en leveranciers partners zoeken en zich oriĂŤnteren, dan beginnen ze veelal bij Profiel-online. nl voor referentieprojecten, producten en oplossingen. Aanbieders die op de website vermeld staan, genereren hiermee waardevolle leads. Profiel-online.nl is de kern, de plek waar alles samenkomt. Iedere serieuze ondernemer en marketeer zet tegenwoordig internet in om zijn doelgroepen optimaal te bereiken. Wij adviseren en helpen u graag op weg, om het platform dat Profiel u biedt op de meest effectieve wijze in te zetten. Neem voor meer informatie contact op met Erwin Krekels T +31 (0)495 450095

aast Profiel heeft nige dit veelzijd en e vaktijdschrift -date -to nieuwe en up !! website


Homepage Sidebar Banner: 300 x 200 pix, 72 dpi

-

12 x per jaar recht op een persbericht op de nieuwspagina (zelf aan te leveren) Bedrijfspresentatie in bedrijvenindex Automatische koppelingen naar eerder gepubliceerde artikelen Maximaal 3 deelnemers Looptijd 12 maanden

Wat krijgt u terug voor een goede online positionering? U Verhoogt de vindbaarheid op google voor uw website U Stuurt mensen direct door naar uw website U Vergroot uw naamsbekendheid U wordt verbonden met uw directe doelgroep

Homepage Leaderbord Banner: 728 x 90 pix, 72 dpi

-

12 x per jaar recht op een persbericht op de nieuwspagina (zelf aan te leveren) Bedrijfspresentatie in bedrijvenindex Automatische koppelingen naar eerder gepubliceerde artikelen Animerend Maximaal 3 deelnemers Looptijd 12 maanden


LogiKal 9.0 速

De professionele Software voor Ramen, Deuren en Gevels.

Meer inzicht in uw calculatieprijs! Bespaar nog meer tijd en geld! Vereenvoudig uw productie!

Heeft u interesse in een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact op met: Orgadata Benelux B.V. +31 58/2333920 info@orgadata.com Wij komen ook graag bij u langs. www.orgadata.com


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: BUVA

Nieuwe Atlas V3 scharnieren voorzien in wensen uit de markt Atlas, ‘de drager’, is een figuur uit de Griekse mythologie. Volgens de legende draagt hij het hemelgewelf, net zoals de Atlas scharnieren van BUVA ramen en deuren dragen. De robuuste lijn scharnieren is de afgelopen jaren doorontwikkeld, waardoor zij nog beter aansluiten op de wensen uit de markt, vertelt Rien Wisse, algemeen directeur van BUVA.

“Bij onze nieuwe serie V3 hebben wij de afstand tussen de bledden vergroot naar 2,6 mm, waardoor een vaste hangnaad van 2 mm te realiseren is. Met deze verbetering zijn de hang- en sluitnaden op de gewenste afstand te krijgen. Ramen en deuren die goed gepositioneerd zijn in het kozijn, voldoen beter aan alle huidige en toekomstige eisen op het gebied van wind- en waterdichtheid en geluids- en energieprestatie. Ook is de vormgeving van het lager geoptimaliseerd. Door de lagers te voorzien van een grotere afschuining, ontstaat er een zoeker die het afhangen/dichtleggen van raam of deur vergemakkelijkt.”

De nieuwe V3 scharnieren kenmerken zich door: • een 2 mm hangnaad bij verdiepte infrezing; • lagers met zoeker voor het soepel afhangen/ dichtleggen van raam en deur; • verbeterde wind- en waterdichtheid; • verbeterde geluids- en energieprestatie.

De Atlas veiligheidsscharnieren van BUVA zijn inbraakwerend en voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De scharnieren zijn standaard voorzien van hangnaadbegrenzers, die het uithangen van ramen en deuren voorkomen.

De Atlas scharnieren zijn leverbaar in een gelagerde en ongelagerde uitvoering en in een standaard en anti-inbraak uitvoering. Tevens is er een nastel¬bare uitvoering, de Atlas Control. Bij alle uitvoeringen worden scharnierpennen geleverd met een speciale borging, die ‘uitlopen’ voorkomen.

“Belangrijk is dat de oude en nieuwe uitvoering niet door elkaar worden gebruikt,” vertelt Wisse. “Om dit logistiek goed onderscheidbaar te maken, krijgt de nieuwe uitvoering nieuwe artikelnummers. Daarnaast is de nieuwe serie herkenbaar aan een markering ter hoogte van de afstandsdruppel.” ❚

‘De veiligheidsscharnieren zijn inbraakwerend en voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen’

27


Piet van Leusden Nieuwe voorzitter Koninklijke Hibin 28


column Tekst: Marcel van Rijnbach

Nieuwe voorzitter is bruggenbouwer Koninklijke Hibin is 2015 gestart met een nieuwe voorzitter. Piet van Leusden neemt de voorzittershamer over van Gert Smit. De nieuwe voorzitter maakt al sinds 1 januari 2013 deel uit van het bestuur. Op grond van zijn jarenlange ervaring en commitment werd Van Leusden unaniem voorgedragen. De kersverse preses was jarenlang voorzitter van de Commissie Vakopleiding (CVO) en bestuurder van het Fonds Collectieve Belangen (FCB). Van Leusden wordt beschouwd als bruggenbouwer binnen de branche van bouwmaterialenhandel. Piet van Leusden heeft de afgelopen twee jaar mee kunnen bouwen aan de brancheorganisatie nieuwe stijl. De verwachting is dan ook dat de overgang naar een nieuwe voorzitter soepel verloopt. Piet van Leusden: “Gert Smit heeft leiding gegeven aan het fusieproces. Ik ga verder waar hij gebleven is. Ik verwacht geen grote verandering, hooguit accentverschuivingen.”

Kritisch kijken “We kijken nu veel kritischer naar het belang van de leden”, vervolgt Van Leusden. “De organisatie is flexibeler. We zetten in op de kerntaken: cao en pensioenen, lobby en belangenbehartiging, ketensamenwerking, ict en digitale communicatie, kennisontwikkeling en zichtbaarheid van de branche.” Volgens de vertrekkende voorzitter is het aantal slachtoffers van de crisis in de branche beperkt gebleven. “Daar mag je uit afleiden dat ondernemers heel goed in staat zijn gebleken zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dat is kenmerkend voor onze branche en voor de branchevereniging. Tijdens de crisis is gebleken dat de bouwmaterialengroothandel een sleutelfunctie in de keten heeft. Hibin heeft die rol met succes naar zich toegetrokken, neem bijvoorbeeld de bouwdatapool. Ook het sectorplan is gelukt, ik ben trots op dat resultaat. Via die regeling halen we voor onze leden een subsidiebedrag binnen dat veel groter is dan de totale jaarcontributie”.

Fusie Van Leusden heeft kritische geluiden van de leden gehoord dat de fusie met VVNH nog geen feit is. Gelukkig begrijpt iedereen dat zo’n fusie

een zorgvuldig proces vergt, waarbij de belangen van de leden uitgangspunt is. In de praktijk blijken heel veel dingen bij de twee organisaties toch net even anders. We schieten er niets mee op die verschillen in stand te laten. Dan wordt de samenwerking een wassen neus. Het kost nu dus wat meer tijd, maar tegelijkertijd constateer ik dat we al een heel eind op weg zijn. Het is belangrijk dat we binnen de brede bouwtoelevering meer gezamenlijk doen”, aldus Van Leusden. Naast de nauwe samenwerking met VVNH kijkt Hibin ook naar samenwerking met andere geledingen binnen de bouwsector. Zo waren leden van Vertaz (ijzerwaren en gereedschap) en VVNH aanwezig bij de branchebijeenkomst [Bouwgroothandel Bijeen] en is er nauwe samenwerking met onder andere Bouwend Nederland en UNETO-VNI binnen de bouwdatapool. “In de samenwerking met VVNH zijn de sociale kwesties als cao en pensioenen belangrijke onderwerpen. Dat zal in de toekomst zo blijven. Iedereen staat welwillend tegenover een gezamenlijke cao en we zijn al bijna zover dat we een gezamenlijke werkgeversvertegenwoordiger in de pensioenfondsen hebben”.

Ledenparticipatie In het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 wordt een grotere rol toegedicht aan leden. Enerzijds omdat er niet langer sprake is van een betaalde voorzitter en aan de andere kant heeft het afgeslankte bureau minder armslag. Gert Smit: “Het aantal fte’s is fors teruggelopen, maar dankzij de integratie met VVNH kunnen we als branchevereniging wel dezelfde taken blijven uitvoeren. Waarbij het overigens voor zowel de vereniging als individuele leden belangrijk is dat zij hun fysieke bijdrage blijven leveren in de vorm van deelname in werkgroepen, commissies en dergelijke. Dat geldt ook voor de Adviesraad die belangrijk

‘Piet van Leusden: Gert Smit heeft leiding gegeven aan het fusieproces. Ik ga verder waar hij gebleven is’ blijkt in het overbrengen van wat er leeft bij de achterban naar het bestuur.” Piet van Leusden: “Ledenparticipatie wordt belangrijker. Voor zelfstandige ondernemers, bedrijven die bij inkooporganisaties zijn aangesloten, en de concerns geldt dat zij bereid moeten zijn tijd te investeren. Ik wil ook in dat proces bruggenbouwer zijn. Ik zie toch vooral overlap in belangen op het gebied van pensioenen, cao, opleidingen en de bouwdatapool” ❚

Vertrekkend voorzitter Gert Smit

29


GAMMA ‘ONZICHTBARE’ DOEKZONWERING VERDER UITGEBREID Tekst: Koen Mortelmans

Duco Ventilation & Sun Control heeft met de DucoScreen Front 150 een extern zonweringsysteem geïntroduceerd dat volledig vanaf de buitenzijde geplaatst kan worden en dus ook perfect toepasbaar is in bijvoorbeeld passiefbouwconstructies.

Naast de standaardversie (doekbuis ø 63 mm) is de DucoScreen Front 150 ook beschikbaar in een stormvaste Fix-uitvoering (doekbuis ø 78 mm).

30


‘Externe zonweringsystemen houden op een natuurlijke en energiezuinige manier de opwarming van gebouwen tegen en verlagen zo de koellast tot 30%’ “Door almaar luchtdichter te bouwen en dikkere isolatiepakketten aan te brengen, is het tegenwoordig niet langer de vraag hoe je de warmte vasthoudt in een gebouw, maar veeleer hoe je tijdens de warmere (zomer)maanden oververhitting kunt voorkomen,” zegt Tone Vannieuwkerke, marketing- en communicatiemedewerker bij Duco. “Buitenzonwering is daarbij een niet te onderschatten factor. Externe zonweringsystemen houden immers op een natuurlijke en energiezuinige manier de opwarming van gebouwen tegen en verlagen zo de koellast tot 30%.” Als toonaangevend fabrikant van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen heeft Duco al veel ervaring opgebouwd in zonweringsystemen. Naast de architecturale varianten beschikt de Veurnse specialist ook over een ruim gamma van ventilatie én doekzonwering binnen één product (DucoTwin) en in textielzonwering an sich (DucoScreen).

Temperatuuroverschrijding voorkomen op esthetische manier DucoScreen Front 150 is volledig nieuw in het gamma textielzonwering. Duco heeft dit gemotoriseerde buitenzonweringsysteem met een beperkte hoogte van 150 mm speciaal ontwikkeld voor onzichtbare plaatsing in de spouw. Het kan volledig vanaf de buitenzijde geplaatst worden. Dat maakt het systeem perfect toepasbaar in passiefbouwconstructies en meteen ook de meest esthetische oplossing bij het voorkomen van temperatuuroverschrijding.

Stormvast Het buitendoek, dat zowel kan afrollen aan de raamzijde als aan de buitenzijde, houdt de straling van de zon tegen voordat deze het glas raakt. Hiermee wordt op een natuurlijke manier voorkomen dat een ruimte opwarmt. Het buitendoek filtert het buitenlicht, verkleint de lichtinval en verhindert dat het licht weerkaatst of verblindt. ❚

Het extern doekzonweringsysteem DucoScreen Front 150 kan volledig vanaf de buitenzijde in de spouw geplaatst worden.

31


Bouw brandveilig! Stel altijd eisen aan ontwerp, bouw en gebruik

32


de pen

Leo Oosterveen, BBN Brandveilig Bouwen Nederland

BBN Brandveilig Bouwen Nederland is de vereniging van leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies. Vanuit de expertise van bouwkundige brandveiligheid werkt BBN en haar leden aan verbetering van brandveiligheid van gebouwen.

Waarom Brandveiligheid van gebouwen is belangrijk voor gebruikers en eigenaren van gebouwen, al was het alleen maar omdat de gebouw eigenaar/beheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid van de mensen in zijn gebouw. Als je een gebouw gebruikt dan ga je ervan uit dat jij en anderen het gebouw kunnen verlaten en als gebruiker ga je ervan uit dat het gebouw veilig is. Dus het risico op brand en de gevolgen ervan wil je zeker als gebruiker op een zo laag mogelijk niveau hebben. Dat niet alleen ook het risico op schades door brand zou je zo laag mogelijk willen hebben zodat er geen persoonlijk letsel in het eventuele geval dat er toch een brand is. Daarnaast wil je dat er maatregelen zijn die zeker stellen dat er zo min mogelijk schade is als er toch een brand zou zijn.

Wat Echter, een brandveilig gebouw heb je niet vanzelf. Om dat te bereiken en het risico op schade aan materieel en gezondheid te beheersen is het wel van belang hier eisen aan te stellen en bij ontwerp, bouw en gebruik hier aandacht aan te geven. BBN beoogt verbetering van de brandveiligheid van gebouwen, door vergroting van kennis over en verantwoordelijkheids-besef voor bouw-

kundige brandpreventie en de toepassing van brandveilige bouwmaterialen en –constructies. ‘Bouwkundige brandpreventie loont’.

Hoe Al sinds 2005 wordt jaarlijks de uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ opgesteld en verspreid. Hierin staan punten waarop constructies materialen gecontroleerd kunnen worden om het risico op brand en de gevolgen ervan te verminderen. De afgelopen edities werden opgesteld door BBN samen met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. Deze uitgave is te downloaden via bbn.nu en geeft voor iedere betrokkene veel mogelijkheden om vragen te stellen over de bouwkundige brandveiligheid en geeft veel informatie over de punten waarop de constructie en compartimentering en doorvoeringen en deuren gecontroleerd kan worden. Denk maar eens aan de of een deur en kozijn als samenstel getest zijn, of de deur zelfsluitend is en of juiste brandwerende glas op de juiste manier geplaatst is. Hierna geeft ik de pen graag door aan Eugene van Mierlo van Brandweer Nederland. ❚

33


Tekst: Liliane Verwoolde

Elektronische toegangscontrole op maat Wilka Schliesstechnik - de Duitse specialist in sluittechnieken – is neergestreken in Tilburg. Zij heeft het voormalige agentschap uitgebouwd tot een zelfstandig, voorraadhoudend filiaal. Cilinders, sloten en toegangscontrolesystemen die in Nederland worden besteld, worden nu ook vanuit Nederland geleverd.

34


‘Diefstal of verlies van een sleutel kan rampzalige gevolgen hebben, maar bij gebruik van dit elektronische systeem kan dat worden voorkomen’

De Tilburgse groothandel in sleutelsystemen – kortweg ‘GSS’- biedt de Nederlandse afnemer alleen maar voordelen. Zo zijn de levertijden sterk verkort. Wie nu een courant sluitsysteem bestelt, heeft het binnen 24 uur in huis. “Geen onbelangrijk voordeel,” benadrukt Heiko Körschner van Wilka Schliesstechnik. “Snelheid speelt bij ons product een grote rol, zeker bij calamiteiten als inbraak, brand of verlies.” Maar ook de communicatie verloopt soepeler. Gesprekken over de order vinden plaats in het Nederlands en de factuur is afkomstig van een Nederlands bedrijf.

Elektronische toegangscontrole-oplossingen Nieuw zijn de elektronische cilinders. Hierbij is de traditionele sleutel vervangen door een elektronisch aangestuurd pasje of sleutelhanger, waardoor de toegangscontrole op afstand kan worden geprogrammeerd. Het systeem biedt ongekende voordelen. “Diefstal of verlies van een sleutel kan rampzalige gevolgen hebben,” vertelt Körschner. “Maar bij gebruik van dit elektronische systeem kan dat worden voorkomen. De autorisatie van het pasje kan namelijk op elk moment worden verleend, maar ook op elk moment worden ingetrokken. Het pasje is niet na te maken en registreert waar en wanneer het is gebruikt.” Dit is nog slechts de elektronische toegangscontrole in a nutshell. Met specifieke softwarepakketten en beslagoplossingen kan het systeem volledig op de behoeften en wensen van de gebruikers worden afgestemd. ❚

35


journaal NIEUWE CATALOGUS HAKRON Hakron Nunspeet, toeleverancier van producten voor beton- en woningbouw, presenteerde tijdens de Bouwbeurs haar geheel nieuwe productcatalogus. Deze documentatie is met 328 pagina’s dikker dan ooit en geeft een actueel overzicht van producten, diensten en aanvullende informatie.

Deze geïsoleerde tegelafwerking is mooi, slijtvast en kan eenvoudig worden schoon gehouden. De werkzaamheden zijn in de loop van 2014 gestart en worden in februari 2015 afgerond.

BUVA ONTWIKKELT ATLAS SCHARNIEREN BUVA heeft haar scharniermodel Atlas verder doorontwikkeld om deze nog beter te laten aansluiten op de wensen uit de markt. De afstand tussen de bledden is vergroot naar 2,6 mm. Hierdoor is een vaste hangnaad van mm te realiseren! Met deze verbetering zijn de hang- en sluitnaden op de gewenste afstand te krijgen.

In het boekwerk staan veel nieuwe producten. Zo is het pakket voegenbanden uitgebreid met de producten van Trelleborg en voert Hakron sinds 1 januari de EPS-bekistingen van De la Roy B.V.. De vezelbeton randkisten worden toegepast als verloren randbekisting van vloerplaten of als verloren vloerbekisting. De CS EASY folie is een nieuwe, speciale, volledig klevende en bepleisterbare folie voor duurzame, lucht- en slagregendichte afdichtingen in zowel nieuwbouw als bij renovatie. Verder is er klantspecifiek gefabriceerd EPDM dat trapsgewijs wordt toegepast bij de aansluiting tussen verticaal metselwerk en een hellend dak of vlak. En tot slot presenteert Hakron projectmatige 3D bekistingen uit EPS: hiermee zijn zelfs de meest ingewikkelde bekistingsvormen eenvoudig toepasbaar. De gratis catalogus is zowel off- als online beschikbaar op www.hakron.nl

VENTILERENDE TEGELGEVEL LOST VOCHTPROBLEEM OP Woningbouwcorporatie Vestia zocht een oplossing voor het opnieuw betegelen van buitengevels van vijf flats in Naaldwijk. Een nieuw, door drie leveranciers gezamenlijk ontwikkeld systeem werd voor de eerste keer in Nederland op deze schaal toegepast. Met een speciale uitvlakmortel, tegellijm en voegmortel in combinatie met ventilatiematten werden problemen op het gebied van isolatie en vochtbelasting opgelost. Gutjahr, PCI en Agrob Buchtal hadden al eerder de samenwerking gezocht, met als resultaat een vochtregulerend systeem dat in Duitsland al veelvuldig wordt gebruikt. Aangezien Schalkwijk Tegels en Natuursteen hiermee al ervaring had, ging dit bedrijf in overleg met de verschillende partijen en besloot het systeem in Naaldwijk toe te passen op de buitengevels van vijf flats met een oppervlak van totaal 480 m². PCI Fassadenkleber Fassadenspachtel en Fassadenfug en ventilerings- en ontkoppelingssysteem CeraVent van Gutjahr vormden de basis voor het tegelwerk. De Gutjahr-matten werden gelijmd en vervolgens met pluggen in de ondergrond verankerd. Nadat een spachtellaag was aangebracht, kon daarover worden getegeld.

36

De vormgeving van het lager is geoptimaliseerd. Deze verbetering vergemakkelijkt het afhangen/dichtleggen van het raam of de deur. Belangrijk is dat de oude (Atlas) en de nieuwe (Atlas V3) uitvoeringen niet door elkaar worden gebruikt. Daarom krijgt de nieuwe uitvoering andere artikelnummers en zijn de bledden voorzien van een markering (stip/punt in elk bled). Per type scharnier wordt gefaseerd overgegaan, te beginnen bij de 3,5x3,5 AI gelagerd. Begin 2015 begint BUVA de uitlevering van deze variant. Daarna volgen de overige versies. De huidige types verdwijnen hiermee uit het assortiment en zullen na de overgang niet meer leverbaar zijn.

BOON EDAM LANCEERT NIEUWE TOEGANGSPOORTJES De zakelijke wereld verandert continu. Met de toenemende drukte in en rond gebouwen moeten zowel de beveiligde gebieden binnen een gebouw als de persoonlijke veiligheid van de aanwezige mensen gegarandeerd worden. Boon Edam heeft dit erkend en introduceert een compleet nieuwe designserie beveiligingspoortjes die zorgen voor een vloeiende doorstroom van grote aantallen mensen in een gebouw. In het bedrijfsleven is de traditionele werkdag van 9 tot 5 vervangen door een cultuur van 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daarom is een nieuwe visie op gebouwbeveiliging nodig, want deze werkomstandigheden maken het lastig om bij te houden wie, waar en wanneer in het gebouw is. Met het oog op deze veranderende situatie heeft Boon Edam met behulp van nieuwe technologieën en premium materialen de nieuwe Speedlane Lifeline serie ontwikkeld In eerste instantie heeft Boon Edam het gedrag van voetgangers in gebouwen bestudeerd en daarnaast geluisterd naar klanten en niet-klanten, waaronder architecten, gebouwbeheerders en huurders. Daarnaast zijn er gesprekken met en onderzoeken geweest onder een aantal securityspecialisten. Deze inzichten zijn verwerkt in het nieuwe product. Zoals de naam ‘Lifeline’ aangeeft, gedraagt de entreeoplossing zich als een interactief product naar


journaal de gebruikers. De nieuwe collectie, die onder anderen het rankste toegangscontrolepoortje in de industrie omvat, bestaat uit drie modellen, de Slide, Swing en Open met elk een reeks van design- en functionele opties. Of er nu een hoger beveiligingsniveau gewenst is of toegangsmogelijkheden voor mindervaliden, elke combinatie is mogelijk. Omdat iedere entreesituatie anders is, is de Lifeline serie modulair opgezet. Klanten kunnen hun gekozen oplossing accentueren door te kiezen uit een scala van verschillende kleuren en afwerkingen. De Speedlane Lifeline serie is vanaf heden verkrijgbaar in heel Europa.

ELEKTRONISCHE DEURBEDIENING OOK VOOR KLEINE GEBOUWEN

Anbiant Groningen.

Het SMARTairTM brengt LIPS moderne elektronische deurbediening met pasjes én pincodes nu ook binnen bereik van kleinere gebouwen, zoals bedrijfsverzamelgebouwen, groepspraktijken, zorgcentra, vakantieparken en kleinere hotels. Tot dusver was elektronisch toegangsbeheer hier vaak niet haalbaar vanwege de hoge investerings- en licentiekosten. Met SMARTairTM kan elk gebouw worden beheerd met een veilig en ‘sleutelloos’ toegangssysteem dat de beheerder eenvoudig zelf kan beheren en aanpassen, desgewenst ook draadloos op afstand. Voor iedere gebruiker kunnen de toegangsrechten voor elke ruimte volledig op maat worden aangepast. Als men onverhoopt zonder pasje voor een dichte deur staat, kan de beheerder direct de deur op afstand openen of een tijdelijke toegangscode verstrekken.

Waardenburg Van Wanrooij.

De haalbaarheid van SMARTairTM zit in de snelle installatie, het eenvoudige beheer en de licenties per deur, in plaats van per gebruiker. Ongeacht het aantal gebruikers betaalt men altijd hetzelfde lage bedrag. SMARTairTM installeren vergt slechts 10 minuten per deur zodat de activiteiten in het gebouw vrijwel ongehinderd door kunnen gaan. Bestaande sloten hoeven niet vervangen te worden. Het SMARTairTM systeem is flexibel uit te breiden en aan te passen. Ook buitendeuren, slagbomen, liften, kasten, kluisjes en energiebesparende voorzieningen kunnen worden opgenomen in het systeem.

ONLEVEL BENADERT ZELF KLANTEN Vanaf 1 januari 2015 benadert OnLevel BV zelf de markt met glasbalustradesystemen. De afgelopen jaren leverde OnLevel haar producten altijd via toeleveranciers. Door nu zelf de markt op te gaan brengt het bedrijf haar specialisme dichterbij de klant. In 14 jaar heeft OnLevel zich ontwikkeld tot autoriteit op het gebied van technische oplossingen voor glasbalustrades. Met deze expertise wil het bedrijf architecten en aannemers bij elkaar brengen. Het nieuwe bouwen vraagt om innovatie en ervaring die snel omschakelen mogelijk maakt. “Er is nu een te grote afstand tussen de architect en de aannemer. Wij willen de aannemer faciliteren met technische oplossingen en

Zaandam Bredeschool Gibraltar.

begeleiden bij het maken van keuzes tussen de verschillende systemen en bevestigingen,” zegt Frank Nijholt, CEO bij OnLevel. “De bouw staat aan de vooravond van een grote omslag, waarin duurzaamheid en flexibiliteit voorop staan. Dankzij onze ervaring en kennis van wetgeving kunnen wij hier goed op inspelen. Met het breedste assortiment in Europa van gecertificeerde glasbalustradesystemen kunnen wij optimale oplossingen bieden.” “Ondanks dat we nu zelf de markt op gaan, blijven we het werken met partners wel ondersteunen,” zegt Nijholt. “Omdat synergie één van de kernwaarden van OnLevel is, zijn we blijvend op zoek naar partners.” ➤

37


op zoek naar de ideale gevelmonteur. Ergon Nederland is altijd op zoek naar de ideale match. De ideale vakman voor de ideale opdrachtgever. Of het nu gaat om het monteren van aluminium kozijnen, vliesgevels, of het samenstellen van puien; bij ons vindt u ongetwijfeld de juiste persoon. Iemand waarop u kunt bouwen, en dat tegen een scherpe prijs. Wij zijn dĂŠ uitzendspecialist voor de gevelbranche.

Korenpad 8 6534 AS Nijmegen +31(0)316 58 11 44 info@ergonnederland.nl www.ergonnederland.nl


journaal BESTBEND BUIGT 65.000 METER PROFIELEN VOOR BOUWPROJECT BestBend, de Belgische specialist in het buigen van metalen profielen, heeft een enorm prestigeproject binnengehaald. Hiervoor zal BestBend maar liefst 65.000 meter aluminium profielen buigen. Deze profielen worden in een bouwproject in België.

MILIN BRENGT NIEUWE CATALOGUS UIT Milin BV, leverancier van duurzame afbouwmaterialen, introduceert de nieuwe catalogus Editie 2015. De nieuwe catalogus is overzichtelijk en bevat het complete actuele assortiment kunststof panelen en profielen voor gevel-, dakrand-, wand- en vloerafwerking. Nieuw in het assortiment zijn: VinyPlus platstrippen voor een openvoeg effect op bestaande gevelbekleding. Daarnaast lanceert men de Eurotexx kunststof volschuim gevelbekleding in een fijnere structuur: Eurotexx T-rex en het Multipaneel volschuim kunststof gevelpaneel in steenmotief met pleisterstructuur en de Milin spaanplaatplafondtegel met een stucco wit decor.

“Het gaat om een enorm prestigeproject,” licht directeur Jan de Visscher toe, “waarvan ik de naam van de eindklant op dit moment nog niet bekend kan maken. Maar hierover volgt heel binnenkort wellicht meer nieuws. Dit is het grootste project dat we in onze 40-jarige geschiedenis zullen verwezenlijken.”

Daarnaast introduceert Milin twee nieuwe decoratieve wandsystemen die beiden ook toepasbaar zijn in natte ruimten: Kerradeco hardschuim decoratief wandsysteem met structuur en Motivo, een lichtgewicht decoratieve kunststof wandbekleding met 3D-effect. Aan het assortiment Milinboard kunststof vensterbanken is een nieuwe vensterbank in steenlook toegevoegd. Deze nieuwe steenlook vensterbank is medio april leverbaar.

DRAADLOOS SLOT MET PINPAD VOOR DUBBELE BEVEILIGING ASSA ABLOY introduceert een PINpad-variant van het draadloze Aperio® L100 slot. Dit batterijgevoede slot maakt het eenvoudig om veiligheidsdeuren te integreren en de beveiliging op te waarderen in een (bestaand) toegangscontrolesysteem. Het L100-slot vervangt het bestaande slot en communiceert draadloos en real-time over de deurstatus van- en naar het toegangscontrolesysteem.

BestBend is gespecialiseerd in het buigen van metalen profielen, balken, kokers en rails. Dit doet het bedrijf uit Heist-op-den-Berg al meer dan 40 jaar voor allerhande projecten in uiteenlopende sectoren. De Belgische buigspecialist buigt zo niet enkel profielen voor ronde ramen en deuren, maar biedt ook buigwerk aan voor de bouwsector, de industrie, transport en zelfs voor verlichting, beursstanden en tenten.

De PINpad- variant van Aperio® biedt een hoger beveiligingsniveau door een combinatie van kaartlezer én PINpad. Er zijn drie niveaus van authenticatie: enkel pincode, enkel kaart, pincode en kaart. Een pincode bestaat uit 4 tot 8 cijfers. De unieke combinatie tussen kaart en pincode geeft security managers de mogelijkheid om naast bestaande kaarten en codes deuren extra te beveiligen en nog flexibeler om te gaan met tijdelijk toegangsbeheer. Sleutels zijn niet langer nodig. ➤

39


journaal POST EN EGER GENOMINEERD VOOR NOVITEITENPRIJS Post en Eger was met BIMLINK genomineerd voor de FGNoviteitenprijs 2015. De vakkundige jury onder voorzitterschap van Frans Jozef van der Heijden koos uit de 66 inzendingen vijf genomineerden gekozen. Helaas ging een ander bedrijf er tijdens de Vakbeurs Facilitair met de onderscheiding vandoor. BIMLINK is een kostenbesparende software tijdens de plannings-, uitvoerings- en onderhoudsfase van een gebouw. De kracht van deze software is dat er minder kansen op fouten ontstaan, doordat gegevens niet meer handmatig ingevuld worden. Gegevens worden direct uit het 3D model overgenomen en aangevuld met functioneel hang- en sluitwerk. Tevens kunnen toegang autorisaties en sluitplannen verwerkt worden met behulp van een viewer welke het sluitsysteem visueel zichtbaar maakt op een plattegrond. Het beheer van ruimten, oppervlakten, toegang, vergrendelingen, documenten en tekeningen van een gebouw in een beheertool sluit direct aan op de BIM omgeving. De verwachte besparing op arbeid ten gevolgen van het direct delen van gegevens en voorkomen van fouten is circa 50%. BIMLINK is tot stand gekomen in samenwerking met DeltaPi en B+M Architecten.

VERNIEUWDE DUCOBOX SILENT OP WEEK VAN DE BOUW Tijdens de Week van de Bouw kreeg het publiek de kans om van dichtbij kennis te maken met de vernieuwde versie van de DucoBox Silent. De stilste afvoerbox van Europa is vanaf begin 2015 ook beschikbaar met interne opsteeksensoren (boxsensoren).

Deze opsteeksensoren kunnen elk afzonderlijk in een specifieke kanaalopening van de afvoerbox geklikt worden. Het aantal afvoerkanalen blijft in dit systeem dus beperkt tot een absoluut minimum en dat betekent dat er weinig ruimte voorzien moet worden om leidingen weg te werken. Duco hield bij de ontwikkeling van de afzuigventilator sterk rekening met de akoestische prestaties. Met een minimaal geluidsvermogen van 57,5 dB(A) bij aanzuig en 46,5 dB(A) bij afstraling van de kast doet de DucoBox Silent fluisterstil haar werk doet.

HECO-SCHRAUBEN INTRODUCEERT MDF-SCHROEF Tijdens de BouwBeurs introduceerde HECO-Schrauben de HECOUFIX® MDF-schroef. Deze deeldraadschroef is speciaal ontwikkeld voor MDF-platen. Dankzij de extra freesribben aan schroefpunt hoeft het gat niet voorgeboord te worden, wordt het splijtgedrag van de MDF-plaat verminderd en ontstaan er geen opbollingen. Daarnaast heeft HECO een speciale terrassengeleider en bijpassende schroef ontwikkeld waardoor houten terrassen snel en eenvoudig aan de onderconstructie gemonteerd kunnen worden. Het nieuwe systeem garandeert een gelijkmatige afstand tussen de terrasplanken, tijdsbesparing tijdens de montage en een veilige en duurzame verbinding. De HECO-terrasgeleider is met één montagepunt te bevestigen. De geleider wordt in de groef van de terrasplank geschoven en met de bijgevoegde HECO-TOPIX-Terrassengeleiderschroef op de onderconstructie geschroefd. Op deze manier kunnen de planken in weinig stappen en met weinig montagepunten bevestigd worden. Het oppervlak van de houten plank blijft intact en de bevestiging verdwijnt in de tussenruimtes van het terras. Dankzij de kunststoffen geleiders zijn er geen extra afstandhouders nodig en stelt de geleider de afstand tussen de planken automatisch in. Hierdoor ontstaat een gelijkmatig voegbeeld van het terrasoppervlak.

DEURCOMMUNICATIE IN KLEUR VOOR APPARTEMENTCOMPLEXEN EN WONINGEN Deurcommunicatie voor zowel woningen als appartement complexen. Binnen dit segment introduceert Legrand Nederland de Classe 100 V12E van BTicino. Deze nieuwe binnenpost heeft een kleurenscherm van 4,3” en is volgens Legrand vanwege zijn montage- en configuratiemogelijkheden het meest flexibele toestel op de Nederlandse markt.

Naast de CO2- en/of vochtmetingen aan de hand van ruimtesensoren, biedt de DucoBox Silent de mogelijkheid om boxsensoren (interne opsteeksensoren in de box zelf) toe te passen. De metingen gebeuren in dit geval van zeer eenvoudig door deze sensoren die in de centrale afvoerventilator geïntegreerd zitten. Dat wil dus zeggen dat er geen bekabeling voor ruimtesensoren noodzakelijk is.

40

De binnenpost wordt standaard geleverd met opbouwdoos, maar kan met allerlei accessoires worden gemonteerd. Zo bestaat er een inbouwdoos en een tafelstandaard voor plaatsing op receptiebalies of op een bureau. Maar ook aan het gebruik van de binnenpost door kinderen of rolstoelpatiënten is gedacht. Via de houder met kantelfunctie kan het scherm naar boven of naar beneden gekanteld worden, zodat het toestel op lagere hoogte kan gemonteerd worden. De Classe 100 V12E kan eenvoudig op een houder met hoorn geplaatst worden. Binnen het Classe 100-assortiment bestaat ook een binnenpost die, naast deurcommunicatie, ook de visuali-


journaal ROLSTEIGER VAN ALTREX VERNIEUWD Altrex introduceerde begin 2014 een 1-Persoons Snel-Bouw rolsteiger: de MiTOWER. Deze rolsteiger is de eerste steiger die je met 1 persoon mag opbouwen. En dat binnen 10 minuten. Tijdens de BouwBeurs 2015 introduceerde Altrex een nieuw type. Wensen van dealers en eindgebruikers zijn daarbij vertaald naar een variant die in elk geval hoger kan. Naast productinnovaties komt Altrex met een aantal slimme online tools. Tools die helpen bij een productkeuze of het configureren van een product.

satie van het energieverbruik toont. Ten slotte is ook gedacht aan twee traditionele huistelefoons met hoorn voor basisinstallaties. Met deze serie binnenposten zet Legrand de nieuwe standaard in de markt en nemen we afscheid van binnenposten met zwart/wit-scherm.

DRIEVOUDIGE BEGLAZING MET COATING TOEGEPAST Een vijf sterren Breeam-NL ontwerpcertificaat, met een score van maar liefst 94,19%. Hiermee behoort het nieuwe kantoor van machinebouwer Geelen Counterflow tot de top van de duurzame kantoorgebouwen in Nederland. AGC Glass paste Cradle to Cradle gecertificeerd glas toe om de klimaatbeheersing zoveel mogelijk natuurlijk te regelen en optimaal licht toe te laten in het gebouw. De drievoudige beglazing heeft 2 speciale coatings aan de spouwzijden van de buiten- en binnenruit. Bijzonder aan deze coating is dat de zontoetreding zo hoog mogelijk is, waardoor het pand op natuurlijke wijze wordt verwarmd. Door het glas met de speciale coating, is er namelijk een stuk minder energie nodig voor verwarmen en koelen van het gebouw. Het overschot aan energie wordt op de eigen productielocatie gebruikt voor onder meer het opladen van heftrucks.

KERAMISCHE BOUWCONCEPTEN OP GEVEL Tijdens GEVEL 2015 van 9 t/m 13 februari 2015 in Utrecht inspireerde KNB op de Conceptenboulevard bezoekers van bouwkeramiek. Getoond werd hoe met bouwkeramische concepten voorzien kan worden in de hedendaagse behoefte aan gevels met (zeer) hoge Rc-waarden. Verder kwamen de mogelijkheden aan bod om met baksteen en de gebakken dakpan de biodiversiteit in de bebouwde omgeving te verbeteren.

ROCKWOOL PRESENTEERT PASSIEFHUISKOZIJN Rockwool presenteert op de BAU in München als belangrijkste noviteit een passiefhuiskozijn. Opvallend is dat, zoals bij veel passiefhuiskozijnen wel het geval is, hier niet de kern van het kozijnhout is geïsoleerd, maar dat de opbouw simpeler is gehouden: een houten frame met een laag steenwol er tegenaan geplakt en afgewerkt. Het kozijn Rockframe is ontwikkeld in samenwerking met Duitse kozijnproducenten (Wertbau en Huber & Sohn) en gecertificeerd door onder meer het Duitse Passive House Institute. Het kozijn komt voorlopig nog niet in Nederland op de markt. Rockwool concentreert zich eerst op de Duitse markt. Volgens Rockwool zijn kozijnen de achilleshiel in het verduurzamen van gebouwen op een kosten-efficiënte manier. Met Rockframe is Rockwool ervan overtuigd dat ze een product heeft ontwikkeld dat beter isoleert dan houten en aluminium kozijnen. Het nieuwe Passiefhuiskozijn voldoet aan energetische eisen van 2020. ➤

41


START

BEDRIJF

PRODUCTEN

REFERENTIES

CONTACT

KWALITEIT EN GARANTIES

TECHNISCHE INFORMATIE

MVO EN MILIEU

NIEUWSBERICHTEN

Veiligheid en kwaliteit in elk product gewaarborgd door belangrijke certiďŹ caten.

Bekijk de informatiebladen over de meest voorkomende toepassingen die door Panelen Holland worden verricht.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ondernemen met balans tussen economische, sociale en milieubelangen.

De nieuwe website van Panelen Holland is online!

Ontdek onze geheel vernieuwde website

www.panelenholland.nl

Meer dan sandwichpanelen...


journaal Het steenwol profiel heeft niet alleen uitstekende isolerende eigenschappen (0.058 W/mK), maar weerstaat ook hoge temperaturen en extreme vochtigheid. Rockframe is gecertificeerd door het Instituut voor Raamtechniek in Rosenheim en voldoet aan alle passiefhuisnorm-waarden. Bijvoorbeeld de U-waarde voor ramen langer dan 0,8 W/m2K in 2020.

MURA VERVANGT TRADITIONELE DAKOPSTAND IsoniQ introduceert een isolatieproduct voor de koppeling tussen gevel- en dakisolatie. De zogeheten Mura vervangt de traditionele dakopstand en is hoofdzakelijk opgebouwd uit EPS. Waar nodig is het element verstevigd met houten stroken. De achterzijde is deels afgewerkt met een universele cacheerlaag, zodat de dakbedekkingsmaterialen er rechtstreeks op kunnen worden bevestigd.

duurzame geveloplossingen, al dan niet voorzien van een nerfstructuur. De nieuwe Potdeksel 167-gevelplank (P 1036) maakt deel uit van de Standaard-reeks en is net zoals de reeds bestaande Dubbele Rabat 300-gevelplank (P 1024), verkrijgbaar in 8 verschillende in-de-massagekleurde tinten – van verkeerswit over lichtgrijs, lichtivoor, crèmewit, taupe, zand en donkergrijs tot pastelblauw – maar wordt overlappend geplaatst. Daarnaast laat de nieuwe Potdeksel 167-gevelplank zich kenmerken door zijn hoge densiteit en de toepassing van koudpigmentatie: een procedé dat ervoor zorgt dat het infraroodlicht van de zon wordt gereflecteerd in plaats van geabsorbeerd. De nieuwe Potdeksel 167 -plank (P 1036) weegt minder dan soortgelijke alternatieven, heeft een hoge slagvastheid en laat zich makkelijk be- en verwerken.

RENOVATIESCHILD VAN VAN LEEUWEN Om alle voorkomende gaten in bestaande deuren af te dekken heeft Intersteel Van Leeuwen International een RVS 304 renovatieschild ontwikkeld. Dit renovatieschild heeft een afmeting van 250mm x 55mm. Dit is groter dan gebruikelijk zodat het alle gaten afdekt. Daarnaast geeft dit schild de mogelijkheid om verfresten af te dekken. Monteren kan eenvoudig met de bijgeleverde schroeven. Het renovatieschild is te combineren met alle RVS deurkrukken in ons assortiment.

REPARATIEKIT VOOR LEKKENDE DAKEN Icopal brengt Seal-a-Leak Reparatiekit op de markt. Dit is een reparatieset op basis van een vloeibare coating die is ontwikkeld voor het permanent repareren van beschadigde dakdelen, randafwerking of het inwerken van hemelwaterafvoeren of ontluchtingen. De Mura kan in de casco bouwfase op het dak bevestigd worden, zodat het casco zeer vroeg in het bouwproces waterdicht gemaakt kan worden. De Mura zet de luchtspouw aan de bovenzijde dicht. Met haakankers kunnen de bovenste lagen metselwerk worden afgekneld, waardoor loszittende metselstenen worden voorkomen. IsoniQ ontwikkelt en fabriceert innovatieve isolerende bouwproducten. De onderneming richt zich op het oplossen van koudebruggen in bouwknopen en aansluitingen.

DECEUNINCK INTRODUCEERT NIEUWE POTDEKSELPLANK Deceuninck is vooral bekend om zijn raam- en deursystemen, maar beschikt ook over een ruim assortiment gevelbekledingen. Deceuninck voegt een nieuw type plank toe: de Potdeksel 167-plank (P 1036). Die wordt overlappend geplaatst, heeft een aantrekkelijke nerfstructuur en is verkrijgbaar is in 8 duurzame kleuren. Het bestaande assortiment gevelbekledingsoplossingen van Deceuninck is opgedeeld in 2 reeksen: een Premium- en een Standaardreeks. De Premium-reeks bestaat uit gevelbekledingen in Twinson® – een pvc-houtcomposiet dat de voordelen van pvc koppelt aan de look & feel van hout – en uit gevelbekledingen in pvc, alle afgewerkt met een coating of een vuilafstotende uv-bestendige folie. De Standaard-reeks omvat budgetvriendelijke, in-de-massa-gekleurde

Tevens is het zeer geschikt om in noodsituaties beschadigde of lekkende dakbedekking waterdicht te maken, zelfs als er een laagje water op het dak staat. De coating wordt geleverd met 75 ml primer, een stuk polyestervlies en een verwerkingsrichtlijn. Samen vormen deze producten een volledig gekleefde, homogene waterdichte laag.

TOELEVERANCIERS BUNDELDEN KRACHTEN OP BOUWBEURS Tijdens de Bouwbeurs kwamen de verankeringsoplossingen van Gebr. Bodegraven, de bevestigingsankers van Fischer Benelux en de luchtdichtingsproducten van Tremco Illbruck samen in praktische oplossingen voor luchtdicht bouwen. De drie bedrijven werken samen in De Kracht van de Combinatie. Deze alliantie laat aannemers, bouwbedrijven, constructeurs en voorschrijvers in Utrecht kennismaken met bouwoplossingen, uitgewerkt in basisdetails en doorsnedes van verschillende bouwdelen. De Kracht van de Combinatie heeft standaardisatie en kennisdeling tot doel. ➤

43


journaal Want gecombineerde adviezen en naadloos op elkaar aansluitende productkeuzes leveren tijdsbesparing op per bouwdetail en waarborgen een duurzame bevestiging met langdurig functiebehoud. Voor kozijn-gevel aansluitingen, dakconstructies en verdiepingsvloeren zijn de meest voorkomende toepassingen van de drie Amerken in bestektekeningen uitgewerkt.

VERTICALE SCHUIFRAMEN MET GROTE AFMETINGEN Het nieuwe verticaal schuivende raam uit de Methermo®XL-lijn van Metaglas breekt met conventies. Het raam bestaat uit twee glaspanelen, waarvan het bovenste deel naar beneden schuift. Zo ontstaat in een open stand een glazen balustrade.

Tremco Illbruck biedt onder meer het online platform en de Luchtdicht Bouwen Adviestool evenals de afdichtingscoating illbruck SP925. Gebr. Bodegraven toont de UNI-flex en UNI-perfo plug (isolatie en spouwanker bevestiging in één) en kozijnmontage met moderne hoeken. Fischer Benelux tot slot levert onder meer de extra korte FBS6-betonschroef met een gereduceerde verankeringsdiepte.

NIEUWE GEVELBEKLEDING EN OPEN VOEGEN Nieuw in het assortiment van Milin is Eurotexx gevelbekleding met T-rex structuur. Eurotexx T-rex heeft een grovere structuur dan de nerfstructuur. De T-rex structuur is uitsluitend verkrijgbaar als dubbel rabat en leverbaar in dezelfde kleuren als Eurotexx nerfstructuur.

De zeer slanke profielen en eenvoud in de belijning stellen ontwerpers in staat een maximaal transparant gevelbeeld te creëren. Omdat het Methermo®XL verticaal schuivende raam elektrisch wordt bediend, zijn zeer grote afmetingen tot wel 3500 millimeter breed mogelijk. Door de slanke aluminium profielen biedt dit systeem veel transparantie voor grote gevelopeningen.

Eurotexx wordt als duurzame en milieuvriendelijke gevelbekleding toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Eurotexx dubbel rabat en potdeksel mogen enkel horizontaal gemonteerd worden. Eurotexx gevelpanelen zijn gemaakt van een hoge dichtheid PVC-UE volschuim met een co-extrusie toplaag die UV bestendig is. Eurotexx heeft bewezen outdoor prestaties die voldoen aan de hoge standaard. Daarnaast introduceert Milin een nieuwe innovatie op het gebied van kunststof gevelbekleding: VinyPlus gevelbekleding met open voeg effect. Naast de normale nerfstructuur- en dosse structuur foliekleuren kun je er nu ook voor kiezen om met deze foliekleuren een open voeg effect te creëren door middel van platstrippen. VinyPlus platstrippen zijn kunststof strips die aan de achterzijde voorzien zijn van een hechtlaag waarmee ze eenvoudig in de voeg geplakt kunnen worden. De platstrippen worden geleverd in lengtes van 6 meter en zijn toepasbaar op VinyPlus rondkant panelen. De platstrippen zijn uitsluitend geschikt voor verticaal gebruik en leverbaar in de kleuren: wit, crème of zwart.

44

Het verticaal schuivend raam is een geveloplossin van zowel nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten. Per project worden de schuiframen op maat gemaakt, zodat de ontwerpmogelijkheden vrijwel eindeloos zijn.

LED-PROFIELEN VOOR TEGEL- EN NATUURSTEENRANDEN De Duitse producent Dural heeft een tweetal modulaire lichtgevende profielen op de markt gebracht. Zo is de Square-Light-LED een profiel voor verlichting van horizontale en/of verticale tegelen natuursteenrand. Naast het benadrukken van plateaus, plinten, randen of nissen en het zacht verlichten van het avondbad, kunnen deze profielen ook dienen als langdurige bescherming van tegelranden. De Duralis-LED vormt een opvallend designelement voor betegelde oppervlakken.Van beide profielen zijn LED-strips toegepast in woonruimtes en is met siliconenafdichting ook toegankelijk voor natte ruimtes leverbaar.


journaal DORMA INNOVATIEF OP BAU Onder de slogan ‘access to innovation’ presenteerde DORMA op de BAU zes nieuwe producten, plus een prototype van een carrouseldeur met een geluidsarme, versnellingsconstante en bijzonder compacte aandrijving. Alle zes innovaties bieden een verbeterd comfort, bedieningsgemak en vereenvoudigde en snellere installatiemogelijkheden. MUNDUS is een innovatieve reeks hoekbeslag voor glazen deuren en wanden met bijna onbegrensde ontwerpmogelijkheden. De HSW EASY Safe is een nieuwe horizontale schuifwand die dankzij een bewezen klem & lijm-technologie nu ook betrouwbaar met gelaagd veiligheidsglas uitgevoerd kan worden. De HSW FLEX Therm is de nieuwe horizontale schuifwand die met zijn nieuwe profiel en loopwagensysteem een thermische scheiding eenvoudig maakt. De FFT FLEX Green is volgens DORMA de breedste automatische vouwdeur op de markt. De MATRIX AIR is een elektronisch toegangscontrolesysteem waarbij de elektronische cilinder zich flexibel aanpast aan de dikte van de deur. MUTO is DORMA’s nieuwe, multifunctionele manuele schuifdeursysteem voor zowel enkele, dubbele als telescopische schuifdeuren.

LUCHTGELEIDER EN VENTILEREND KOZIJN VINDEN ELKAAR Spirair was dit jaar op de beurs GEVEL te vinden op de stand van Movair+. De luchtgeleider van Spirair vormt een combinatie vormt met de holle onderdorpel Movair+ van ISC. Gaten in de buitengevel zijn verleden tijd. Door onzichtbare ventilatieopeningen in de onderdorpel wordt verse lucht van buiten aangevoerd en vervolgens door de CONVECT langs de radiator geleid. Zo komt de koude buitenlucht gefiltreerd en voorverwarmd naar binnen, waardoor de ventilatie onzichtbaar plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld van belang voor beschermd stadsgezicht, of in situaties waarin de architect geen roosters wil toepassen. Inmiddels is dit innovatieve kozijn in combinatie met de Easy-Vent Convect al toegepast in diverse renovatieprojecten. De MOVAIR+ Convect is beschikbaar voor houten en kunststof kozijnen.

bedienbaar is. Met de introductie van OxyGreen Vision biedt Aralco NVS beheerders bij woningbouwcorporaties en installatiebedrijven die afstandsbeheer uitvoeren, een service-applicatie die 24/7 inzicht geeft in de werking en prestaties van hun ventilatiesystemen. OxyGreen Vision bespaart op kosten, doordat het onderhoud efficiënt kan worden gepland en storingsmeldingen direct worden doorgegeven aan monteurs, waardoor snel gereageerd kan worden. Bovendien kunnen bij calamiteiten de ventilatiesystemen op afstand worden uitgeschakeld. De VentiApp is ontwikkeld voor de bewoner (en zeker de huurder), die vaak geen interesse heeft voor ventilatie. De VentiApp zorgt voor een grotere bewustwording en voor een gezond binnenklimaat en zal de bewoner stimuleren het systeem bewuster te gebruiken/bedienen. Door betere ventilatie zal er minder schade aan de woning ontstaan (schimmel/vochtvlekken/houtrot). Daarnaast zullen er minder klachtmeldingen ontstaan door onbegrip van het ventilatiesysteem.

NIEUWE DEURVASTZETTER DICTATOR heeft de toepassingsmogelijkheden van de ZE deurvastzetters uitgebreid! Met het type ZE-160, waarmee een slag van 160 mm te realiseren is. Ideaal voor binnentoepassing op bijvoorbeeld openslaande (terras)deuren, waarbij de ondergrond vaak een stuk lager ligt. Het compacte design komt sterk overeen met het huidige programma van DICTATOR deurvastzetters. De strakke behuizing, voorzien van verzonken bevestigingsgaten zorgen voor een eenvoudige montage. Ook de verende constructie in de voet is gebleven, hierdoor staat de deur ook bij oneffen- of gladde vloeren altijd goed vast. DICTATOR lanceerde de nieuwe toepassing op de Bouwbeurs.

DUBOKEUR VOOR WIENERBERGER KERAMISCHE DAKPANNEN Wienerberger heeft als eerste fabrikant DUBOkeur behaald op het complete Nederlandse assortiment keramische dakpannen. Onlangs reikte Kamiel Jansen van NIBE de bijbehorende certificaten uit aan algemeen directeur Bert Jan Koekoek. Met het DUBO milieukeurmerk van NIBE kan Wienerberger aantonen dat de keramische dakpannen tot de meest milieuvriendelijke producten in hun toepassing behoren. ➤

Natuurlijke toevoer is noodzaak bij mechanische afzuiging. Comfortabele natuurlijke toevoer komt van achter een radiator. De werking van het gepatenteerde Zweedse systeem is gebaseerd op logische natuurkundige principes.

OP AFSTAND VENTILATIE BEDIENEN Aralco presenteerde op de beurs Renovatie en Transformatie tijdens de Week van de Bouw een beheerprogramma waarbij op afstand ventilatiesystemen zijn te bedienen. OxyGreen Vision bestaat uit twee delen. Voor gebouwbeheerders zijn op afstand de toestelgegevens en statussen uit te lezen. Voor bewoners is de VentiApp beschikbaar waarin de kwaliteit van de binnenlucht af te lezen valt en het systeem

Kamiel Jansen van NIBE (links) rijkt de bijbehorende certificaten uit aan algemeen directeur Bert Jan Koekoek.

45


journaal DUBOkeur is een milieukeurmerk van NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Het instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar duurzame bouwproducten. Doel van het DUBOkeur is om aan te tonen dat het bouwproduct in zijn toepassing de beste keuze is als het gaat om milieu en gezondheid. NIBE voert hiervoor een levenscyclusanalyse uit van het product waarmee de milieu-impact wordt bepaald. Vervolgens wordt het getoetste product vergeleken met de milieu-impact van soortgelijke producten. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor certificering.

BAMBOEGEVEL ZONDER BEWERKINGEN Op de stand van Derako op Material Experience tijdens de Bouwbeurs was een drie meter hoge constructie te zien met daarop een demo-installatie van het bamboe plafond en wandsysteem van Derako. Naast de vele massief houten varianten laat Derako ook het nieuw in het programma opgenomen Derako MOSO bamboefacade zien. Het DERAKO MOSO Façadesysteem is het resultaat van de strategische samenwerking tussen Derako International en MOSO International. MOSO is marktleider in de creatie van innovatieve en duurzame bamboe producten en DERAKO is vooruitstrevend in de ontwikkeling, toepassing en vervaardiging van massief houten plafond-, wand- en façadesystemen. Door toepassing van MOSO Bamboo X-treme binnen het DERAKO Façadesysteem is het nu ook mogelijk bamboe te verwerken zonder (voor)boren, schroeven of nagelen. Het DERAKO MOSO Façadesysteem voorkomt een gevel met lelijke beschadigingen en corrosiestrepen. Het systeem is volledig demontabel, eenvoudig te monteren en door modulaire aanlevering zeer geschikt voor prefab bouwen. Bamboo X-treme voldoet aan de maatschappelijke duurzaamheidswens. Hoewel massief bamboe als gevelbekleding officieel geen hardhout is, kan het door speciale behandeling wel de uitstraling en eigenschappen van hardhout krijgen. Dat is een duurzaam en ecologisch alternatief voor het steeds schaarser wordende tropisch hardhout. Dankzij een uniek gepatenteerd proces hebben de toegepaste lamellen een hardheid, stabiliteit en duurzaamheid die superieur is aan de beste tropische hardhoutsoorten. De toepassing van de Derako MOSO bamboe façade draagt bij aan het verkrijgen van meerdere credits in het LEED en BREEAM programma. Dit zijn wereldwijd de belangrijkste Green Building certificeringsprogramma’s en worden vanuit het duurzaam denken in de ontwikkeling van veel nieuwe gebouwen toegepast.

UNIEK BRANDSCHERM ONTWIKKELD Hoefnagels Branddeuren ontwikkelde een uniek gepatenteerd brandscherm: Firescreen® Flame, het meest compacte en voordelige brandscherm in de markt. Hoefnagels Branddeuren heeft het Firescreen® Flame brandwerende rolscherm succesvol laten testen door Peutz. De test is in de dag uitgevoerd op een afmeting van 3000 x 2800 mm (bxh). Naast de brandclassificatie E30, is er een unieke materiaalclassificatie gehaald. Het scherm voldoet aan brandklasse A1: het hoogst haalbare niveau, uniek in de markt voor brandschermen. Een Firescreen brandwerend rolscherm is een oprolbare, brandwe-

46

Hoefnagels Branddeuren ontwikkelde een uniek gepatenteerd brandscherm: Firescreen® Flame.

rende afsluiting. Bij brand zorgt het rolscherm voor directe compartimentering. Openingen in de brandwanden worden afgesloten, waardoor verspreiding van de brand naar aangrenzende ruimtes wordt voorkomen. Het Firescreen Flame brandwerend rolscherm is door het geringe gewicht en de minimale inbouwmaten toepasbaar in diverse sectoren zoals zorg, onderwijs, kantoren en industrie. De kapconstructie heeft een afmeting van slechts 150 x 180 mm (bxh) met zijgeleiders van 90 mm breed. Daarmee is het het meest compacte brandscherm in de markt. Door uitgekiende materiaalkeuze tijdens de ontwikkeling vormt het brandscherm tevens een zeer voordelige oplossing. Om te zorgen voor een strakke afwerking aan het plafond is het scherm standaard voorzien van een vierkant onderprofiel dat in opgerolde situatie geheel in de kap verdwijnt. Het scherm is zowel in de opening als op de muur te monteren.

GEAVANCEERDE SNELLOOPDEUR MET HOGE THERMISCHE PRESTATIES ASSA ABLOY Entrance Systems ontwikkelde de Albany RR3000 ISO speciaal om de markt voor sterke high performance deuren revolutionair te vernieuwen. De snelloopdeur combineert de thermische prestaties van een sectionaaldeur met de hoge snelheden en operationele efficiency van een high performance deur. Deze nieuwe, hybride oplossing van ASSA ABLOY Entrance Systems opent en sluit met maximale snelheden en minimaal energieverlies. Geautomatiseerde toegangsoplossingen zijn de eerste stap naar de vermindering van overmatig energieverbruik en het verbeteren van de prestaties en efficiency van een gebouw. De 50 mm dikke, thermisch geïsoleerde deurlamellen van deze snelroldeur hebben een thermische onderbreking in elke lamel. Een verbeterde afdichting rond de buitenrand van de deur beperkt tocht en zorgt voor een betere U-waarde, waarin warmteverlies meestal wordt uitgedrukt. Met de Albany RR3000 ISO kan ieder gebouw energiezuiniger worden om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De Albany RR3000 ISO heeft een naadloze constructie zonder scharnieren, steunen of loopwielen, zodat hij voortdurend gebruikt kan worden en de hele dag door soepel loopt. De deurlamellen zijn zo ontwikkeld dat ze elkaar niet raken wanneer de deur naar boven of beneden rolt. ➤journaal BOUWBESLAG IMPORT NEDERLAND Wij stellen u voor aan de nieuwste generatie van de kleinste, sterkste, en modernste en de meest universele deuropeners die ook nog gunstiger zijn in prijs- kwaliteitverhouding van het merk B.I.N. Revolutionair en totaal nieuw op de Nederlandse markt zijn de veel sterkere ruststroomdeuropeners met houdkracht van 8000 N en de explosievrije en ook zeewaterbestendige pneumatische deuropeners voor laboratoria, booreilanden, scheepvaart en ruw open terrein. Als een van de eersten voldoen alle deuropeners van B.I.N. aan de nieuwste wettelijke voorschriften zoals: C.E., NEN-EN en de EG/ATEX

en hebben de producten een D.o.p. ( Declaration of Performance) Die in de EG, dus ook in Nederland, wettelijk verplicht is sinds 1 juli 2013. Indien de lezers van Profiel meer informatie willen, horen we dat graag, en sturen wij gratis een B.I.N. catalogus aan alle bedrijven die deze aanvragen. Voor aanvragen graag een email sturen aan: info@bouwbeslagimportnederland.nl

U wilt een one-stop-shop voor aluminium profielen. Wij bieden een compleet programma. BUVA’s assortiment voor kozijnindustrie en bouw: • Beglazings- en aanslagprofielen DPS • Beglazings- en verdampingsprofielen • Dorpelafdekkende profielen DPS • Doorvalbeveiligingen • Schopplaten (ook in RVS) • Hoekbeschermers (ook in RVS) • Tochtprofielen • Handelsprofielen • Slijtstrippen • Renovatieframes • Speciaal maatwerk Meer informatie? Bel BUVA, vraag de brochure aan of download deze op buva.nl

0180 - 69 75 00 | buva.nl

48


journaal NIEUW CONCEPT VOOR ELEKTRISCHE DAKLUIKEN Staka presenteerde op de Bouwbeurs een compleet vernieuwd concept voor de elektrische bediening van en aansturing van dakluiken. In het ontwerpmodel is te zien hoe de elektrische motoren op slimme wijze zijn weggewerkt in de dakopstand. Hierdoor zijn de motoren vanaf de onderzijde volledig uit het zicht. Het nieuwe dakluik is ontwikkeld in samenwerking met verschillende leveranciers en ingenieursbureaus die Staka hebben ondersteund met het uitwerken van haar verbeterideeën tot concrete ontwerpen en producten. Dit elektrische dakluik voorzien van isolatieglas.

NPQ EN PROGNOTICE ONDERTEKENEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Hard meets soft facilities Prequest FM Software is specialist in facilitaire regievoering en heeft een leidende positie in de markt voor Monitoring van objectgebonden PPS projecten. Om tegemoet te komen aan de vraag en om snel in te kunnen spelen op de veranderende behoefte vanuit de markt met betrekking tot het opstellen, bewaken en uitvoeren van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP), begrotingen en mobiele inspecties is besloten tot samenwerking. Hierbij is gekozen voor Prognotice van Acto. “Dit zowel vanwege de uitgebreide functionaliteit en flexibiliteit van de applicatie, alsook vanwege de leidende positie van Prognotice binnen de installatie branche,” aldus Jack Heesterbeek, CEO van NPQ.

tinue wordt bijgesteld op basis van nieuw verkregen of veranderende inzichten. Deze nieuwe inzichten zijn direct te verwerken in een operationele planning voor de interne technische dienst of externe onderhoudspartij.” Over NPQ NPQ is een Nederlandse softwareproducent en –leverancier die al sinds de jaren tachtig actief is binnen de facilitaire branche. Het aanbod bestaat uit Facility Management Informatie Systemen (FMIS) plus aanvullende dienstverlening in de vorm van support, advisering en training. www.npq.nl

MUL-T-LOCK INTRODUCEERT DE ENTR Verander uw voordeur in een handomdraai in een slimme deur. ENTR is een motorcilinder, net als met een sleutel, maar dan anders! Open uw deur met een afstandsbediening of met uw smart Phone. U hoeft alléén maar uw huidige cilinder te vervangen voor de ENTR motorcilinder. U wordt weer baas over uw eigen woning en bezittingen.

Efficiënt beheer NPQ heeft met deze samenwerking de functionaliteit van haar FMIS software myPrequest uitgebreid richting beheer en onderhoud. De Prognotice-software is geïntegreerd in myPrequest, zodat facilitair managers, technische dienstverleners en vastgoedeigenaren de onderhoudsbudgetten kunnen bewaken op hetzelfde niveau zoals is vastgelegd in myPrequest. De oplossing is van toegevoegde waarde voor alle klanten met meerdere gebouwen waarbij de behoefte aan een correct en afgestemd onderhoudsbudget belangrijk is. “Bij verschillende opdrachtgevers waar gebruik wordt gemaakt van Prequest, werd door de technische dienstverleners ook al gewerkt met Prognotice. Door de integratie wordt het beheer vereenvoudigd en kunnen opdrachtgevers en dienstverleners effiënter werken,” aldus Heesterbeek. Een must voor PPS-consortia De oplossing is vooral een uitkomst voor klanten van NPQ met veel gebouwen waarbij de behoefte aan een correct en afgestemd onderhoudsbudget belangrijk is. “Maar ook vanuit de PPS consortia wordt reikhalzend uitgekeken naar deze samenwerking,” aldus een enthousiaste Remco Iburg, business developer bij Prognotice. “Juist bij deze langlopende contracten is het van belang dat het meerjarenplan conU bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft. De ENTR is zelf vergrendelend en daarmee is uw deur altijd op slot. Verloren afstandsbedieningen kunnen eenvoudig worden uit geprogrammeerd. Optioneel zijn een code paneel of vingerprint om van buitenaf middels een code of met uw vinger de deur te openen. De ideale oplossing voor bijvoorbeeld de medewerkers van de thuiszorg. ❚

49


Veiligheidsglas met vrijheid in design Brandwerend-, in- en uit-braakwerend, kogelwerend- en explosiewerend glas van Vetrotech beschermt uw meest waardevolle bezit.

Voor meer informatie over ons gamma veiligheidsglas, bezoek www.vetrotech.nl

Automatische zonne-/lichtregulering Electronisch getint glas: Optimaal comfort in uw gebouw. Volledig uitzicht van binnen naar buiten. Verhoogde energiezuinigheid. sageglass.com

Deze producten zijn verkrijgbaar bij: Vetrotech Saint-Gobain Benelux, a branch of Vetrotech Saint-Gobain International AG, Switzerland, Hulsenweg 21, NL-6031 SP Nederweert; Tel + 31 495 57 44 35; vetrotech.benelux@saint-gobain.com


DUCOSLIDE WOOD DRAAGT BIJ AAN TOTAALCONCEPT VOOR GEZOND EN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT

HOUTEN ZONWERING VOOR BIOBASED TANDARTSENPRAKTIJK

Duco Ventilation & Sun Control voorzag de tandartsenpraktijk Mondzorg Middenmeer van architecturale zonwering onder de vorm van de DucoSlide Wood. Op die manier leverde ook de producent van natuurlijke ventilatie- en zonweringssystemen haar bijdrage aan dit ecologisch gebouw, bestaande uit natuurlijke en biobased materialen. De doelstelling bij het ontwerp van deze bijzondere tandartsenpraktijk in Middenmeer was van in het begin duidelijk: een gezond en comfortabel binnenklimaat creëren die bijdraagt aan een ‘healing environment’ . Het gebouw, een ontwerp van ORGA architect en gerealiseerd door ORGA bouw, werd volledig van natuurlijke, biobased materialen gebouwd en daarbij speelt hout een hoofdrol.

Hoofdrol voor hout Het gebouw is volledig opgetrokken in houtskeletbouw, geïsoleerd met houtvezel isolatie en een koudebrugonderbreking uit houtvezel , goed voor een Rc-waarde van 6,5. Bovendien zijn ook de spanten volledig uit hout (afkomstig van Staatsbosbeheer) en is het plafond afgewerkt met vuren planken. Al het gebruikte hout kan bovendien rekenen op een FSC keurmerk of gelijkwaardig. Om een ‘healing environment’ te creëren werd er ook heel sterk nagedacht over een maximum aan natuurlijk licht, gezien de positieve werking

op mens en omgeving. Het ontwerp en de oriëntatie van het gebouw zorgen er dan ook voor dat er optimaal gebruik gemaakt kan van worden en wordt het gebouw in de wintermaanden bovendien gratis opgewarmd.

Hout & aluminium perfect verenigd Veel lichtinval betekent echter ook dat er de nodige aandacht besteed werd aan zonwering voor een optimale balans tussen licht en beschaduwing. Compleet passend binnen het gehele concept werd er geopteerd voor de DucoSlide Wood, ofwel architecturale zonwering in schuifpanelen waarbij hout en aluminium perfect met elkaar verenigd worden. De lamellen worden onzichtbaar bevestigd binnen het DucoSlide LuxFrame kader en zijn vervaardigd uit Western Red Cedar. Een lichte, veerkrachtige en duurzame houtsoort die uitstekend bestand is tegen rot en verwering. Bovendien zijn de lamellen kwartiersgezaagd. Dat zorgt ondermeer voor stevigere lamellen en gaat vervorming tegen. ❚

51Uw deur openen en beheren via een app? Met LIPS SMARTair™ kan elk gebouw worden beheerd met een veilig, betaalbaar en sleutelloos toegangssysteem, ook via uw smartphone app. De beheerder kan op elk gewenst moment en vanaf elke willekeurige plaats het toegangscontrolesysteem zelf beheren en aanpassen, draadloos!

‘De haalbaarheid zit in de lage investeringskosten, snelle installatie en de licenties per deur, in plaats van per gebruiker’ zoals bedrijfsverzamelgebouwen, groepspraktijken, zorgcentra, vakantieparken en kleinere hotels. Tot dusver was elektronisch toegangsbeheer hier vaak niet haalbaar vanwege de hoge investerings- en licentiekosten. De haalbaarheid van SMARTair™ zit juist in de lage investeringskosten, snelle installatie, het eenvoudige beheer en de licenties per deur, in plaats van per gebruiker. Ongeacht het aantal gebruikers betaalt men altijd hetzelfde lage bedrag. ❚ Met de licentie voor de mobiele versie in combinatie met de veilige SMARTair™ app kan de beheerder toegangs- en systeemmeldingen ontvangen, toegangsrechten wijzigen en een volledige activiteitenregistratie opvragen. Op reis, tijdens onderhoudswerkzaamheden op locatie of werkend vanuit huis. Wanneer een gebruiker zijn pasje is vergeten of verloren, kan de beheerder de deur op afstand ontgrendelen. Hij opent de app, selecteert de deur en klikt. De gebruiker heeft dan direct toegang. De SMARTair™ app is te downloaden in de app store. Ontdek LIPS SMARTair™ voor flexibele toegangscontrole. Ga naar www.lips.nl/smartair voor meer informatie. Speciaal voor dealers is er een uitgebreid SMARTair promotiepakket beschikbaar.

Over SMARTair™ Met SMARTair™ brengt LIPS moderne elektronische deurbediening met pasjes én pincodes nu ook binnen bereik van kleinere gebouwen,

53


automatische deursystemen/Schuifdeuren

Verborgen talent Na de brandwerende profielloze glazen deur, die al in vele projecten met succes is toegepast, presenteert Lunax in samenwerking met Vetrotech de Concept One. Lunax Concept One is het eerste en enige concept ter wereld waarbij een brandwerende, glazen scheidingswand zonder verticale stijl gecombineerd wordt met een brandwerende en profielloze, volglazen deur. Het systeem heeft dus geen enkel profiel meer in zich en is tot 30 minuten rook- en brandwerend getest. Een minimalistisch concept met maximale performance.

54


automatische deursystemen/Schuifdeuren Profielloos Als dochter van Saint-Gobain fungeert Vetrotech als leverancier en bovenal technisch adviseur voor de Lunax-producten, waaronder sinds kort ook de Concept One. “We bedienen vanuit Nederweert de Benelux, maar opereren wereldwijd en hebben ook een aantal productiebedrijven verspreid over de hele wereld,” zegt Ronald Kroos van Vetrotech. “Onze corebusiness is de productie van glas met een toegevoegde waarde. Denk dan naast brandwerend glas ook aan kogelof explosiewerend glas, inbraakwerend glas en SageGlass ofwel electrochroom glas waarmee daglichttoetreding en invallende zonnewarmte dynamisch worden gereguleerd.” Volgens Olivier Pacqueu kunnen we in de toekomst meer innovatieve producten verwachten van Lunax met Vetrotech aan haar zijde als leverancier en bovenal technisch adviseur. “Aanvragen - die binnen de visie van Lunax vallen - vertalen wij in pasklare producten.” Op de vraag wat de volgende ontwikkeling is van Lunax, antwoordt Pacqueu: “Het hangt vooral af van de vraag uit de markt. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment de vraag komt naar grotere afmetingen of een langere brandwerendheid.” ❚

Vetrotech en Lunax vullen elkaar perfect aan als het gaat om innovatieve, brandwerende glasoplossingen voor architecten. Concept One is het eerste product op de markt dat zonder toevoeging van een zichtbaar kozijn een totaalconcept van veiligheidsbeglazing aan de architect kan bieden. De afmetingen van de vaste panelen bedragen 2.500 bij 1.500 millimeter. De panelen zijn slechts 23 millimeter dik en zijn onbeperkt in breedte te koppelen. Het systeem is 30 minuten rooken brandwerend getest.

Maximale performance Het concept biedt architecten de mogelijkheid om een omgeving te creëren zoals zij dat willen, zonder afbreuk te doen aan de architectuur van hun ontwerp, zo typeert Olivier Pacqueu van Lunax de kracht van Concept One. “Wij ontwikkelen glasproducten volgens deze visie. Onze producten bieden

verborgen talenten. Architecten hunkeren al jaren naar een brandwerende oplossing met maximale transparantie, zodat gebruikers van een gebouw het gevoel van licht en openheid ervaren, maar toch maximaal zijn beschermd.” Concept One is een gezamenlijke ontwikkeling van Lunax en Vetrotech Saint-Gobain. Vetrotech is wereldwijd één van de belangrijkste fabrikanten van hoogwaardige veiligheidsbeglazing, terwijl Lunax de toepassingservaring heeft en net als Vetrotech van oudsher over een sterke drive tot vernieuwing beschikt. “De keuze voor Vetrotech als glaspartner is een logische stap. We hebben samen in kaart welke visie wij nastreven en ontwikkelen en testen producten dan ook gezamenlijk in het laboratorium van Vetrotech in Duitsland.”

55


UNIEK IN DEURSLUITTECHNIEK Al meer dan 80 jaren lang

ALS LENGTE ER WEL TOE DOET, KOMT U MET ONZE NIEUWE DEURVASTZETTER ZE-160, BESLIST NIET TE KORT

DICTATOR deurvastzetter ZE-160 met een slag van maar liefst

16 cm !

Voor het vastzetten van bijvoorbeeld openslaande (terras-) deuren

 Compact design  Voetbediend  Eenvoudige montage  Verzonken bevestigingsgaten, torx schroeven  Verende constructie in de voet, hierdoor staat

de deur ook bij oneffen- of gladde vloeren altijd goed vast.

16 cm

Deze noviteit is ook te bewonderen en uit te proberen tijdens de Bouwbeurs 2015 op onze stand 10.A030 DICTATOR Productie B.V. Emmeloord T +31 (0)527 613456 F +31 (0)527 698420 E-mail: info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl


‘WIJ ZIJN GEEN EENDAGSVLIEG’

Hans Kroon in de fabriek in Dodewaard.

Ekosiet is leverancier van producten van gegoten composietsteen, zoals dorpels, waterslagen en spekbanden. In de fabriek in Dodewaard is het een drukke bedoeling. Een pallet dorpels wordt door een heftruck op een vrachtwagen geladen, terwijl verderop directeur Hans Kroon een klant een rondleiding geeft langs de nieuwe productielijnen.

Grootschalige investeringen van Nedvest Capital in moederbedrijf PP Gevelbouw zorgden voor een gestage start van Ekosiet vorig jaar. Hans Kroon: “We kregen vaak vragen van klanten of we niet seriematig dorpels en afbouwproducten konden leveren. Vanwege continuïteit van eigen bedrijf wilde men niet te afhankelijk zijn van een enkele leverancier. Twee jaar geleden zijn we het plan vorm gaan geven en sinds vorig jaar leveren we de producten uit. Sindsdien gaat het hard.” Ekosiet dorpels bestaan voor meer dan 90% uit natuurlijke materialen. Kroon: “We wil-

den met ons product terug naar de basis, schoonheid, hardheid en functionaliteit. Geen goedkope oplossingen maar kwaliteit en duurzaamheid. Dat sluit ook aan bij de wensen van architecten.” Naast de meest verkochte massieve dorpel levert Ekosiet ook de ISO-dorpel, die naast een hoge isolatiewaarde niet alleen licht van gewicht is, maar ook makkelijk te verwerken middels boren en zagen. Kroon: “Het feit dat je de spouwlat rechtstreeks op de dorpel kan schroeven is een directe meerwaarde voor de timmerfabriek.”

Ekosiet is volledig KOMO gecertificeerd Kroon: “De industrie en aannemerij hebben uitdagende tijden achter de rug en die tijden zijn nog niet voorbij. Ik wil met Ekosiet een partner met en voor hen zijn. Ondanks onze 35 jaar ervaring zijn we een relatieve nieuwkomer. We moeten voor elke order dus harder lopen dan de gevestigde orde. Ik bedenk me wel tien keer voordat ik zeg dat iets niet kan of dat iets langer duurt. Gelukkig is ons productieproces van oudsher ingericht op flexibel produceren en een beetje maatwerk is al helemaal geen probleem. Kom maar op!” ❚

57


Nieuwe kleuren, nieuwe patronen

Vier standaard designs voor genoeg inspiratie Alumet heeft in 2014 een nieuw kleurassortiment ge誰ntroduceerd. De bestaande en bekende negen kleuren zijn uitgebreid tot 24 kleuren, het breedste assortiment voor de gevelbouw in Europa. Reeds in 2014 zijn enkele projecten in de nieuwe kleuren grijs en koper uitgevoerd.

58


Eén bouwsysteem De vraag van de architect houdt echter niet op bij nieuwe kleuren, ook afwisselende patronen zijn gevraagd. Om op de nieuwe vraag in te spelen heeft Alumet haar bestaande technieken gecombineerd op één bouwsysteem, aluminium composiet panelen. Composiet panelen zijn extreem vlak, maar toch licht van gewicht. De panelen zijn gemakkelijk te walsen en te zetten. Na infrezen aan de rugzijde is het eenvoudig te vouwen in complexe vormen. Aangezien composiet panelen over de hele wereld worden toegepast, kan Alumet op die manier makkelijker kleuren aanbieden op overzeese projecten.

Panelox Panelox aluminium composiet panelen zijn opgebouwd uit twee lagen aluminium van 0,5 millimeter dik met een onbrandbare mineraal kern (FR of A2). Als basis wordt een topmerk composiet gebruikt, dat als vlakke plaat wordt ingekleurd. De oppervlaktebehandeling bestaat uit een anodiseerlaag. Dit in tegenstelling tot de meeste composiet panelen in de markt, die worden gelakt. De

anodiseerlaag kan uit twee kleuren worden samengesteld. Dit is een uniek element van Panelox. Bij geen enkel ander merk is dit mogelijk.

Unieke designs Panelox is verkrijgbaar in goud, koper, rood, bruin en bronstinten. Ook zwart, grijs, blauw en groen zijn mogelijk in één tint. Eigenlijk kunnen alle kleuren gecombineerd worden met unieke designs. Voor inspiratie zijn vier standaard designs ontwikkeld, ‘Stone’, ‘Rust’, ‘Frozen’ en ‘Fiber’. De patronen met de bijbehorende kleur worden in de panelen geëtst. Bij deze standaard patronen is één kleur glanzend en één kleur mat. Van dicht bij is ook duidelijk te zien dat er een klein 3D-effect ontstaat door het hoogteverschil in het patroon. Van veraf gezien zullen de glanzende delen op het paneel oplichten in de zon. Hierdoor zal een prachtig en levendig gevelbeeld ontstaan.

Metaalzouten De kleuren zijn gemaakt door de anodiseerlaag te kleuren met metaalzouten. Hierdoor zijn de kleuren 100% UV-bestendig. De ano-

‘De patronen met de bijbehorende kleur worden in de panelen geëtst. Bij deze standaard patronen is één kleur glanzend en één kleur mat’

diseerlaag, die op deze manier is gemaakt heeft een levensverwachting van meer dan veertig jaar, ofwel levenslang. Daarom geldt een garantietermijn van twintig jaar op alle kleuren. Alumet kan de garantie ook onderbouwen met een onderzoek naar gebouwen in Parijs, 25 jaar oud, die na anodisatie in vorm zijn gezet, precies zoals composiet wordt verwerkt. ❚

59


Don’t worry. Infinity-K.

Met de Infinity-K optimaal beschermd tegen illegale kopieĂŤn van sleutels. Veilig thuis, veilig werk

Ankerslot B.V. - Enschede - T +31 (0)53 428 4949 - E sales@ankerslot.nl - www.ankerslot.nl


MAAK KENNIS MET INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VAN ® RENSON OP R+T Halle 5 – Stand C72 Lineo luce.

Fixscreen met kastverlenging voor esthetische hoeken.

Flexguide voor Loggia-schuifpanelen..

De naam RENSON® staat synoniem voor innovatie. Een team van R&D medewerkers werkt dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en de optimalisatie van bestaande systemen. Getuige daarvan zijn de optimalisaties op het vlak van de terrasoverkapping Camargue® met lamellendak, de windvaste Fixscreen® ‘next generation’, de Fixvent® Mono AK en de Loggia® schuifpanelen. Ontdek deze en andere nieuwigheden op de stand van RENSON® op R+T. ➤

61


Elke vakman kent de bitumineuze dakrollen van Troelstra & de Vries. Maar de tijd en de ontwikkelingen staan niet stil. Deeluitmakend van de Soprema Group kan Troelstra & de Vries u een wereld aan mogelijkheden aanbieden.

Zoals onder andere PMMA kunst-stofharsen, isolatie en zonne-energie. Met het advies van onze nieuwe dienst Roof Consulting maakt u de juiste keuze.

BITUMEN KU N S T S TO F

NIEUW! Roof Consulting

V LO E I B A A R

Vakmensen werken met Troelstra & de Vries

B I J ZO N D E R E DAKEN

Maak kennis met Roof Consulting door contact op te nemen met Arno van den Bosch. Bel (0)515 53 30 00 of mail naar info@troelstra-devries.nl


‘Een team van R&D medewerkers werkt dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en de optimalisatie van bestaande systemen’ Terrasoverkappingen – Your outdoor in style De Camargue® combineert een aluminium structuur met een dak uit draaibare aluminium lamellen. RENSON® presenteert de Lineo Luce, een speciale lichtdoorlatende lamel met een maximale breedte van 4 m, die zorgt voor lichtinval in de woning. Deze terrasoverkapping kan ook afgesloten worden met windvaste screens. Een speciale veiligheid in de motor zorgt er voor dat een neergaande screen automatisch stopt als zich iets of iemand onder de screen bevindt. Verder kunnen ook glazen schuifwanden en Loggia ®-schuifpanelen geïntegreerd worden. Die schuifpanelen zijn nu zelfs verkrijgbaar zijn met beweegbare lamellen om de noodzakelijke privacy te garanderen. Alle elementen van deze terrasoverkappingen kunnen vanaf nu ook eenvoudig met een app bediend worden.

Windvaste screens Ook op het vlak van Fixscreen®-technologie voor windvaste screens blijft RENSON® verder ontwikkelen. De Fixscreen® ‘next generation’ kan bijvoorbeeld besteld worden met een verlengde kast. Door de kast zowel links als rechts tot 500 mm te verlengen, zijn verschil-

Fixscreen Shure.

lende afwerkingen mogelijk. Dankzij deze verlengde profielen kunnen 2 screenkasten bij hoekramen bijvoorbeeld in de hoek esthetisch op elkaar aansluiten.

Ventilatie en zonwering in één oplossing De Fixvent® Mono AK combineert een zelfregelend ventilatierooster met een windvaste doekzonwering die tevens fungeert als een muggenraam. Deze oplossing garandeert een hoog debiet van 70 m³/h/m bij 2 Pa. Ook de akoestische waarde (40 dB) en de U-waarde (1,5 W/m².K) zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de vroegere Screenvent® Mistral AK. Om de akoestische demping nog te verbeteren bij smalle ramen kan aan de onderkant van de binnenkast een uitbreidingsprofiel in aluminium geplaatst worden. Bovendien zorgt een nieuw type zijgeleider in combinatie met een extra kokerprofiel voor meer ruimte tussen de screen en het raam, waardoor de gebruiker eenvoudig een muggenhor of schuifhor kan plaatsen.

Schuifpanelen

Terrasoverkapping Camargue.

RENSON® heeft ook een dynamische zonwering in de vorm van verticale schuifpanelen in het gamma: de Loggia®. Bij aangename lichtinval worden de schuifpanelen van het raam weggeschoven. Bij risico op oververhitting kunnen de ramen afgeschermd worden van de zonnestralen door de panelen er helemaal of gedeeltelijk voor te schuiven. Deze systemen zijn leverbaar met doekvulling of met

lamellen in aluminium of hout. Bij de nieuwe Loggiawood® Paro 0140 Privacy zijn de lamellen beweegbaar. Zo kunnen ze manueel gekanteld worden van gesloten naar een open positie, en omgekeerd. Bovendien is dit schuifpaneel ook in 2 bedieningsvelden onderverdeeld, die los van elkaar bediend kunnen worden. De gebruiker kan daardoor de bovenste lamellen sluiten, terwijl de onderste helft gewoon open blijft, of omgekeerd. Deze nieuwe oplossing is ook verkrijgbaar met beweegbare aluminium lamellen onder de naam Loggialu. Deze schuifpanelen kunnen ook geleverd worden met een gepatenteerde zelfregelende ondergeleiding, Flexguide® genoemd. Een installatie tussen een plafond en een vloer met bouwafwijkingen of integratie in een terrasoverkapping met afwateringshelling vereisen steeds een precieze uitlijning van de ondergeleider tegenover de bovenrail. De montage van schuifpanelen op een hellende of oneffen ondergrond is vaak ook zeer omslachtig en tijdrovend, én in sommige gevallen ook weinig esthetisch. Met de Flexguide® zijn deze problemen meteen van de baan, want deze zelfregelende ondergeleider past zich automatisch aan. De ondergeleider wordt gewoon op de grond bevestigd, net als bij een vlakke ondergrond. De verende pin van de Flexguide® blijft steeds contact houden met deze ondergeleider, zelfs bij een hellende of oneffen ondergrond. Deze ondergeleider is beschikbaar in verschillende versies afhankelijk van het profiel (U, T of L). ❚

63


DIRECTIEWISSEL BIJ HAUTAU Na 47 jaar succesvol engagement bij HAUTAU is directielid Klaus-D. Vehling aan het einde van het jaar met pensioen gegaan. Door de benoeming van Frank Jedamski als commercieel directeur en Martin Beissner als technisch directeur staan nu twee ervaren managers aan het hoofd van het bedrijf.

beslag. Dit was en is alleen mogelijk met eersteklas producten, een merk dat voor investeringszekerheid zorgt en mensen die langdurige en respectvolle relaties met hun klanten en partners aangaan. Het nieuwe directieteam zal dezelfde koers blijven varen en vasthouden aan de bedrijfswaarden van HAUTAU. Na een succesvolle carrière van 47 jaar is nu ook HAUTAU-directielid Klaus-D. Vehling per 1 januari 2015 met pensioen gegaan. Hij zal nog wel actief zijn in de adviescommissie. Samen met Petra

64

Hautau, die op 1 april 2014 terugtrad uit de directie en nu voorzitter van de adviescommissie is, zal Klaus.-D. Vehling het nieuwe directieteam met raad en daad terzijde staan. De dagelijkse leiding van het familiebedrijf is voortaan in handen van managers van buiten de familie. Met Frank Jedamski (47), commercieel directeur voor verkoop, marketing, productmanagement en algemene, administratieve zaken, en Martin BeiĂ&#x;ner (46), technisch directeur voor ontwikkeling, productie, logistiek, kwaliteitswaar-


Het nieuwe directietrio F. Jedamski, M. Beißner en H. Wiemann.

borg en inkoop, staan nu twee ervaren HAUTAUmedewerkers met een lange staat van dienst aan het hoofd van het bedrijf. Eerder al waren zij lange tijd procuratiehouder van de directie. De twee directieleden worden ondersteund door Henning Wiemann (47), commercieel manager voor de afdelingen personeelszaken, financiën en boekhouding, controlling en EDM. Het nieuwe directietrio geniet het volledige vertrouwen van de aandeelhouders. Alle drie zetten ze de huidige, succesvolle bedrijfsstrategie voort

en onderstrepen ze de bedrijfswaarden van HAUTAU. De oprichtersfamilie HAUTAU zal op de achtergrond aanwezig blijven. Onder andere omdat de leden van de adviescommissie actief zullen blijven in beroepsverenigingen of het familiebedrijf zo nodig ook naar buiten toe zullen vertegenwoordigen. HAUTAU heeft zich al in een vroeg stadium om de opvolging bekommerd. Hierdoor kon-

den de strategisch belangrijke leidinggevende posities al vroeg worden ingevuld. Alle posities zijn bezet door ervaren medewerkers die zich gedurende een lange periode uitgebreid op hun nieuwe taken hebben kunnen voorbereiden. De adviescommissie en de aanheelhouders van HAUTAU GmbH weten dat met het nieuwe directieteam een voortzetting van de huidige, succesvolle activiteiten is gewaarborgd. Dit is duidelijk ook een positief en stabiel signaal voor klanten, partners en medewerkers. ❚

65


Comfort beleven met HAUTAU schuifsystemen voor elk kozijn een passend beslag

Als specialist voor schuifoplossingen heeft HAUTAU voor elke aanvraag een passend systeem. Een HAUTAU ATRIUM schuifsysteem biedt met een barrièrevrije doorgang en eenvoudige bediening een grenzeloos komfort. De ventilatiefunctie en inbraakwerendheid bieden nog meer veiligheid. U zult het merken wanneer het HAUTAU is.

www.HAUTAU.de


KVT sinds 1 januari 2015 volledig openbaar Sinds 1 januari 2015 stelt de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) de publicatie ‘Kwaliteit van houten gevelelementen - Omschrijvingen materialen en halfproducten en voorwaarden voor de samenstelling’ (afgekort ‘KVT’) volledig kosteloos voor iedereen beschikbaar. De branchevereniging is van mening, dat het van groot belang is, dat de gehele industrie houten gevelelementen produceert volgens dezelfde hoge kwaliteitseisen.

Geen licentie meer nodig

De KVT

Voor ontwerpers, voorschrijvende instanties en opleidingen was de KVT al vrij beschikbaar. Sinds 1 januari 2015 heeft u ook geen licentie meer nodig om de inhoud van de KVT, alsmede de externe onderbouwing voor de prestaties die in de katernen van de KVT zijn opgenomen, te gebruiken in het kader van uw KOMO®-attest en kwaliteitsverklaring Houten gevelelementen op basis van de BRL 0801. Hiermee is de KVT gratis beschikbaar voor de gehele bouwkolom.

De KVT is een uniek document, nergens ter wereld wordt qua details en prestaties zoveel geregeld als in de KVT. Het document is voldoende als onderbouwing voor bijvoorbeeld het KOMO® attest-met-productcertificaat Houten gevelelementen op basis van de BRL 0801.

KVT digitaal beschikbaar via de NBvT De KVT is nu nog, in de vorm van losse katernen als pdf, te downloaden via de NBvT-website (http://www.nbvt.nl/services/kvt). Op dit moment werkt de NBvT hard aan het verder digitaliseren van de KVT. Binnen een half jaar mag u een nieuwe versie van de KVT verwachten. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de kvt-info. Dat kan via de NBvT-website (http://nbvt.nl/services/kvt/de-kvt-info).

In de Nationale Beoordelingrichtlijn 0801 ‘Houten gevelelementen’ zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de kwaliteitsverklaring aangeduid als ‘KOMO®-attest-met-productcertificaat voor houten gevelelementen’ vastgelegd. De BRL 0801 geeft, naar aanleiding van de prestatie-eisen vanuit het Bouwbesluit en de bepalingsmethoden, de wijze aan waarop attesteringsonderzoek wordt uitgevoerd. Bovendien wordt o.a. ingegaan op de eisen aan producten en halfproducten en de beproevingsmethoden. Een KOMO®-attest-met-productcertificaat ‘houten gevelelementen’ op basis van de BRL 0801 is een, door het ministerie van BZK, erkende kwaliteitsverklaring. De KVT kan door producenten van houten gevelelementen worden gebruikt als onderbouwing voor de eisen, zoals opgenomen in de BRL 0801. ❚

‘Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de kvt-info. Dat kan via de NBvT-website’

67


FSC haalt goede resultaten en heeft hoge ambities

Gebruik van FSC gecertificeerd hout vertienvoudigd

Fietsbrug over deA28. (Foto: Wijma Kampen)

FSC is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. In-middels zijn er zo’n 30.000 bedrijven, waaronder multinationals, aangesloten en kopen FSCgecertificeerd hout en papier in. FSC-certificering draagt bij om de wereldwijde ontbossing een halt toe te roepen. Bovendien treedt er een sterke ver-betering op in de biodiversiteit en de leefomstandigheden van arbeiders en lokale bevolking, zeker in de tropische bossen. Dit is de belangrijkste conclusie als FSC na 15 jaar de balans opmaakt. “We zijn trots op wat we hebben bereikt de afgelopen 20 jaar, we zijn van ver gekomen. Maar er is veel meer te bereiken. En dat is absoluut noodzakelijk voor de bossen,” zegt directeur van FSC-International Kim Carstensen. FSC heeft op dit moment 185 miljoen hectare gecertificeerd bos en 10% daarvan ligt in de tropen. Ons doel is om de komende tijd naar 400 miljoen hectare te groeien, waarvan een aanzienlijk deel in de tropen.”

68

Gebruik van FSC-gecertificeerd hout in Nederland naar circa 40% gestegen Ook in Nederland wordt flink gewerkt om de vraag naar FSC-hout te vergroten. Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: ”We werken samen met onze partners vanuit de markt en overheid om de bossen te behouden. En we bereiken veel. De afgelopen 15 jaar is het gebruik van FSC-gecertificeerd hout in Nederland verhoogd van 4% naar


circa 40%. Vorige maand is de 1.000e aannemer FSC-gecertificeerd, bouwbedrijven en houthandelaren zetten zich gezamenlijk in voor meer duurzaam gecertificeerd hout in bouwprojecten en Nederlandse bouwmarkten hebben steeds meer FSC-hout in de schappen liggen. Het is een paradox: hoe meer gecertificeerd houtgebruik, hoe beter de bescherming van de bossen.”

FSC-gecertificeerde bossen maken het verschil Tim Rayden (technisch adviseur bij Wildlife Conservation Society) is een expert op het gebied van certificering van bosbeheer en houthandel en werkt vooral in tropische bossen. Rayden: “Er is een wezenlijk verschil tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde bossen in de tropen: FSC-gecertificeerde bossen hebben duidelijk een positief effect op de sociale aspecten, en FSC-normen verminderen sterk de negatieve effecten van houtkap op biodiversiteit. Verder zijn er steeds meer aanwijzingen dat FSC een positieve invloed op de overheid heeft door het bevorderen van transparantie en participatie. Voor de besparing van bosecosystemen in de tropen, is FSC-gecertificeerde bosbouw een essentieel onderdeel van de oplossing.”

Winnaar FSC Keten Award 2014 Elk jaar reikt FSC Nederland de Keten Award uit aan het meest aansprekende bouwproject met FSC-hout. Dit jaar ging de award naar de fietsbrug over de A28 bij Harderwijk. Dit project is letterlijk een uithangbord

‘FSC-gecertificeerde bossen hebben duidelijk een positief effect op de sociale aspecten en FSC-normen verminderen sterk de negatieve effecten van houtkap op biodiversiteit’ voor het gebruik van FSC-hout in de GWW-sector. Het silhouet van de brug doet sterk denken aan een botter met zijn asymmetrische zeil- en lijnverdeling en de kenmerkende licht hellende houten mast. De uitreiking was onderdeel van het Nieuwjaarsevent met als thema ‘Duurzaam de toekomst in’. De nummers twee en drie waren respectievelijk nieuwbouwproject De Ontmoeting te Amstelveen en renovatieproject Olympia te Amsterdam. Naast de uitreiking bracht de middag een programma met innovatieve sprekers en werd er geproost op het 15-jarig bestaan van FSC Nederland. ❚

Winnaars van de Keten Award.

69


Plein 1944 Nijmegen Soeters Van Eldonk architecten Opdrachtgever: ING Real Estate Development

Winnaar VKG Architectuur categorie ‘Nieuwbouw’ Door Plein 1944, ooit ‘het lelijkste plein van Nederland’, in tweeën te splitsen, ontstaat ruimte voor een entreeplein met een busstation en een groter verblijfsplein voor voetgangers. De bestaande bebouwing uit de wederopbouwperiode is aangevuld tot gesloten pleinwanden. De nieuwbouw is geleed in drie volumes: het onderste winkelgedeelte volgt de hoogte, de kleur en het materiaal van de bestaande wederopbouwplint. Daar bovenop bevindt zich een terug liggend glazen volume met woningen.

Tegen dit volume staan woontorens die zo slank mogelijk zijn gemaakt. Ook de details zijn bewerkingen van typische Nijmeegse wederopbouwthema’s, zoals de reliëfversieringen in het metselwerk en het gebruik van betonnen elementen die stukken metselwerk omkaderen of van horizontale lijnen en blokjes voorzien. Dankzij de kunststof kozijnen is een sterke zeggingskracht in de architectuur bereikt. Er is een grote diversiteit in expressie verkregen, door de kunststof kozijnen toe te passen met ronde hoeken, door op sommige punten de profielen nadrukkelijk aanwezig te laten zijn en door op andere plaatsen te kiezen voor een terughoudende, vlakke detaillering en een horizontale belij-

70

ning. De VKG Architectuurprijs wordt toegekend aan nieuwbouw- en renovatieprojecten waarin kunststof gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) op duurzame en esthetische wijze deel uitmaken van het ontwerp. Doel van de prijs is kunststof gevelelementen te promoten als integraal onderdeel van het ontwerp. Door de prijs in twee categorieën uit te reiken, onderstreept de uitschrijver zowel nieuwbouw als renovatie te zien als een architectonische opgave. De prijs is in december 2014 voor de tiende maal uitgereikt. Heeft u een renovatie of nieuwbouw project dat deze prijs verdient? Mail naar info@vkgkozijn.nl voor meer informatie. ❚


I VMRG I Postbus 1496 I 3430 BL Nieuwegein I www.vmrg.nl I I In elke uitgave vindt u deze VMRG-pagina waarin wij u op de hoogte houden van nieuws uit de gevelbranche I

VMRG Zonwering: nieuwe club van professionele zonweringsbedrijven

Gegarandeerde kwaliteit op het gebied van zonwering

VMRG Zonwering is de nieuwe naam van professionele zonweringsbedrijven die gegarandeerd voldoen aan de VMRG-Kwaliteitseisen. De eerste tien bedrijven zijn gekeurd door SKG-IKOB Certificatie en ontvingen uit handen van Bert Lieverse, voorzitter en directeur van de VMRG, het VMRG Zonwering certificaat. Sinds januari 2014 zijn in de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen eisen opgenomen op het gebied van zonwering. Alle VMRG Zonwering bedrijven, te herkennen aan het gelijknamige logo, zijn gekeurd en voldoen gegarandeerd aan deze eisen. Deze bedrijven zijn Gehlen Zonwering, De Groot & Visser Projectzonwering, De Haan Westerhoff Geveltechniek, Hunter Douglas Architectural Projects, Peeters Projectzonwering, Prozon Nederland, Schellekens & Schellekens, Warema Nederland, Wonnink Zonwering en Zon-Ex.

Professioneel Belinda van Oenen, directeur van Zon-Ex, een van de VMRG Zonwering bedrijven, is trots op deze groep bedrijven: “De eerste groep gekeurde bedrijven bestaat uit professionele projectzonweringsbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het leveren en monteren van zonwering- en daglichtregeling voor utiliteit-, renovatie-, en woningbouwprojecten.” Haar motto is om de professionaliteit van de club VMRG Zonwering verder uit te bouwen en continu bezig te zijn met nieuwe ontwikkelingen. Van Oenen: “Sinds 2012 zijn deze tien bedrijven collectief aangesloten bij de VMRG, de brancheorganisatie voor metalen gevels. Kennisdeling leidt tot kennisvermeerdering en dat is nodig in onze toekomstige gebouwde omgeving. Daarom hebben wij

destijds besloten om samen te werken met de VMRG. De projectbedrijven op het gebied van zonwering kunnen kennis delen met de gevelbouwers en vice versa. Ik zie dit als een strategische samenwerking gericht op een duurzame toekomst. Meer kennis leidt tot innovatieve oplossingen om een duurzame gebouwde toekomst te garanderen.”

VMRG-Kwaliteitseisen “Ook op het gebied van kwaliteit maken wij stappen,” vervolgt Van Oenen. “Wij zijn er trots op dat wij de eerste groep bedrijven zijn die officieel VMRG Zonwering zijn, waardoor het voor de buitenwereld duidelijk wordt dat wij leveren volgens de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen. Een gevelbouwer met het VMRG Keurmerk die ons inschakelt, heeft hiermee de garantie dat wij ook leveren conform deze eisen.” Handig is ook dat deze eisen niet meer bestaan uit een boek, maar uit een website die voor iedereen toegankelijk is op www.vmrgkwaliteitseisen.nl. VMRG Zonwering is een groep van professionele zonweringsbedrijven die gegarandeerd kwaliteit leveren. De bedoeling is dat ook fabrikanten van zonwering gekeurd worden en deze mogen dan ook onder de naam VMRG Zonwering opereren. ❚

Gehlen Zonwering, De Groot & Visser Projectzonwering, De Haan Westerhoff Geveltechniek, Hunter Douglas Architectural Projects, Peeters Projectzonwering, Prozon Nederland, Schellekens & Schellekens, Warema Nederland, Wonnink Zonwering en Zon-Ex zijn de eerste tien bedrijven de voldoen aan de VMRG-Kwaliteitseisen.

71wie doet wat Aluminium Profielen

Automatische deuren

KONANDAL ALUMINIUM BOUWELEMENTEN Westelandse Langeweg 21A COMHAN HOLLAND BV Joh. Enschedeweg 11 1422 DR UITHOORN T +31 (0)297 513636 F +31 (0)297 513639 E comhan@comhan.com W www.comhan.nl

4651 PD STEENBERGEN T +31 (0)167 563423 F +31 (0)167 562048 E info@konandal.nl W www.konandal.nl

Aluminiumspecialisten

VESTIGING DOORWERTH RECORD AUTOMATISCHE DEUREN B.V. Cardanuslaan 30 6865 HK DOORWERTH Postbus 67, 6865 ZH DOORWERTH T +31 (0)26 3399777 F +31 (0)26 3399770 E info@record-automatischedeuren.nl W www.record-automatischedeuren.nl

HÄFELE NEDERLAND BV Nagelpoelweg 30 7333 NZ APELDOORN Postbus 1085, 7301 BH APELDOORN T +31 (0)55 5384600 F +31 (0)55 5424950 E info@hafele.nl W www.hafele.nl

Bedrijfskleding SPRANGERS NV John Lijsenstraat 49 B-2321 MEER-HOOGSTRATEN T +32 (0)3 3157768 F +32 (0)3 3158886 E info@sprangers.be W www.sprangers.be

Aluminium ramen, deuren en gevels

BEST BEND Industriepark 12 B-2220 HEIST OP DEN BERG T +32 (0)15 246660 F +32 (0)15 257286 E info@bestbend.be W www.bestbend.be

Automatisering

SNICKERS ORIGINAL BV Postbus 20077 7302 HB APELDOORN T +31 (0)55 599 98 60 F +31 (0)55 599 98 70 E info@snickers-workwear.nl W www.snickers-workwear.nl

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK Oostergracht 36 3763 LZ SOEST T +31 (0)35 6012433 E info@jpmkok.nl W www.jpmkok.nl

FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR !! ALCOA ARCHITECTUURSYSTEMEN Daltonstraat 17 3846 BX HARDERWIJK T +31 (0)341 464611 F +31 (0)341 467351 E aas@alcoa.com W www.alcoa-architectuursystemen.nl

Beslag en Design C-MOL BENELUX B.V. Hoofdstraat 15b 6670 AB ZETTEN T +31 (0)488 421848 F +31 (0)488 421739 E info@c-mol.nl W www.c-mol.nl

JAZO ZEVENAAR Handelsdwarsstraat 10 6905 DJ ZEVENAAR Postbus 360 6900 AJ ZEVENAAR T +31 (0)316 592911 F +31 (0)316 525360 E info@jazo.eu W www.jazo.nl

ALPRO Clement van Maasdijkstraat 3 6021 PL BUDEL T +31 (0)495 431300 F +31 (0)495 431305 E info@alpro.nl W www.alpro.nl

MATRIX SOFTWARE Wijchenseweg 116 6538 SX NIJMEGEN T +31 (0)24 3434380 F +31 (0)24 3434389 E info@matrix-software.nl W www.matrix-software.nl

ORGADATA BENELUX B.V. Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1 8919 AB LEEUWARDEN T +31 (0)58 2333920 F +31 (0)58 2138530 E info@orgadata.com W www.orgadata.com

HOPPE BENELUX Lange Dreef 13F 4131 NJ VIANEN T +31 (0)6 53236206 F +31 (0)347 343196 W www.hoppe.com

POLYTEC NEDERLAND BV Amerikaweg 86 9407 TM ASSEN T +31 (0)592 377 400 F +31 (0)592 377 407 E info@polytec.nl W www.polytec.nl

Bouwbeslag

DOZON BOUWTECHNIEK BV Innovatieweg 6 7007 CD DOETINCHEM Postbus 136, 7000 AC DOETINCHEM T +31 (0)314 350611 F +31 (0)314 350666 E info@dozon.nl W www.dozon.nl

BOUWBESLAG IMPORT NEDERLAND Madoerastraat 41 3818 CS AMERSFOORT T +31 (0)33 4633300 F +31 (0)33 4637776 E info@bouwbeslagimportnederland.nl W www.bouwbeslagimportnederland.nl

Brancheorganisatie Rolluiken

ROMAZO ROLLUIKEN Postbus 2600 3430 AG NIEUWEGEIN T +31 (0)30 6053344 F +31 (0)30 6053208 E info@romazorolluiken.nl W www.romazorolluiken.nl

Brancheverenigingen

keurmerk voor verantwoord bosbeheer FSC Het NEDERLAND FSC-SECR-0010 FSC, A.C. All rights 17 reserved Cornelis ®Houtmanstraat 3572 LT UTRECHT T +31 (0)30 2767220 E info@fsc.nl W www.fsc.nl

73


wie doet wat Dakbedekking

NBVT Nieuwe ‘s-Gravenlandseweg 16 1400 AA BUSSUM T +31 (0)35 6947014 E info@nbvt.nl W www.nbvt.nl

Deurpanelen

ABS PLASTICS Heidelbergstraat 55 B-8210 ZEDELGEM T +32 (0)50 822770 E info@absplastics.be W www.ostaclassics.be

Troelstra & de Vries BV Geeuwkade 21 Postbus 2 8650 AA IJLST T +31 (0)515 533000 F +31 (0)515 533111 E info@troelstra-devries.nl W www.troelstra-devries.nl

Kunststof houdt van de toekomst

VMRG Einsteinbaan 1 3439 NJ NIEUWEGEIN Postbus 1496 3430 BL NIEUWEGEIN T +31 (0)30 6053644 F +31 (0)30 6053260 E info@vmrg.nl W www.vmrg.nl

Buigtechniek voor Ramen en Deuren

BEST BEND BVBA Industriepark 12 B-2220 HEIST OP DEN BERG T +32 (0)15 246660 F +32 (0)15 257286 E jan@bestbend.com W www.bestbend.com

argenta

®

opening doors

ARGENTA ALU NV Bankstraat 2 B - 9770 KRUISHOUTEM T +32 (0)9 3339999 F +32 (0)9 3339990 E info@argentalu.com W www.argentalu.com

® www.dulimex.nl DULIMEX QUALITY HARDWARE BV Talhoutweg 11-15 8171 MB VAASSEN Postbus 20 8170 AA VAASSEN T +31 (0)578 571124 F +31 (0)578 571157 E info@dumilex.nl W www.dulimex.nl

AMI BV Postbus 4306 5944 ZG ARCEN T +31 (0)77 4737475 F +31 (0)77 4737479 E info@ami.nl W www.ami.nl

POLYTEC NEDERLAND BV Amerikaweg 86 9407 TM ASSEN T +31 (0)592 377 400 F +31 (0)592 377 407 E info@polytec.nl W www.polytec.nl

Deurtechniek

MAWI BEVEILIGING EN TOEGANGSBEHEER BV Horsterweg 31 5928 NB VENLO T +31 (0)46 4230312 T +31 (0)46 4231194 E info@mawi-toegangsbeheer.nl W www.mawi-toegangsbeheer.nl

Deuren

74

REHAU NV Postbus 1052, 3860 BB NIJKERK T +31 (0)33 2479911 F +31 (0)33 2479958 E Nijkerk@rehau.com W www.rehau.com

Gevelbekleding

PANELEN HOLLAND Venekoterweg 7 8431 HG OOSTERWOLDE T +31 (0)51 6568568 F +31 (0)51 6568561 E info@panelenholland.nl W www.panelenholland.nl

RENSON PROJECTS Maalbeekstraat 6 B - 8790 WAREGEM T +32(0)56 627100 T +32(0)56 602851 E info@renson.nl W www.renson.nl

Hang- en sluitwerk

Buigtechniek voor Profielen

BEST BEND BVBA Industriepark 12 B-2220 HEIST OP DEN BERG T +32 (0)15 246660 F +32 (0)15 257286 E jan@bestbend.com W www.bestbend.com

DEVENTER PROFIELEN Voorerf 75 4824 GM BREDA T +31 (0)76 5416900 F +31 (0)76 5416910 E info@deventer-profielen.nl W www.deventer-profielen.nl

Fabrikanten kunststof profielen

Deurbeslag VERENIGING KUNSTSTOF GEVELELEMENTENINDUSTRIE Postbus 5086 2000 GB HAARLEM T +31 (0)23 5518444 F +31 (0)23 5510083 E info@vkgkozijn.nl W www.vkgkozijn.nl

Dichtingsprofielen

WEEKAMP DEUREN BV Archimedesstraat 10, 7701 SG DEDEMSVAART T +31 (0)523 625300 F +31 (0)523 625310 F +31 (0)523 62 53 12 (afd. Industrie) E info@weekamp-deuren.nl W www.weekamp-deuren.nl TOONAANGEVEND IN HOUTEN DEUREN

VESTIGING OOSTERHOUT RECORD DEURTECHNIEK Houtduifstraat 6 4901 BP OOSTERHOUT Postbus 565 4900 AN OOSTERHOUT T +31 (0)162 447720 F +31 (0)162 447730 E info@record-automatischedeuren.nl W www.record-automatischedeuren.nl

AGENTUREN KRUYDER® AMERSFOORT Madoerastraat 41 3818 CS AMERSFOORT T +31 (0)33 4633300 F +31 (0)33 4637776 E info@agenturenkruyderamersfoort.nl W www.agenturenkruyderamersfoort.nl


wie doet wat DICTATOR PRODUCTIE BV Energieweg 11 8304 AJ EMMELOORD T +31 (0)527 613456 F +31 (0)527 698420 E info@dictator.nl W www.dictator.nl

ANKERSLOT BV Marssteden 15 7547 TE ENSCHEDE Postbus 1112 7500 BC ENSCHEDE T +31 (0)53 4284949 F +31 (0)53 4284959 E info@ankerslot.nl W www.ankerslot.nl

argenta

technische groothandel voor bouw- en bouwgerelateerde bedrijven

GEZE BENELUX B.V.

34 vestigingen

Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beverwijk, Bleiswijk, Boxmeer, Delfgauw, Den Haag - Binckhorst, Den Haag - Zuid, Deventer, Dokkum, Dordrecht, Gemert, ’s-Gravenzande, Groningen, Hillegom, Katwijk, Leiden, Nieuwegein, Nijmegen, Oirschot, Scheveningen, Sliedrecht, Spijkenisse, Stadskanaal, Stellendam, Utrecht, Vlaardingen, Volendam, Zaandam, Zwaagwijk, Zwolle.

Steenoven 36 5626 DK Eindhoven T +31 (0)40 2629080 F +31 (0)40 2629085

www.mastermate.nl

E benelux.nl@geze.com

0900 - 0509

W www.gezebenelux.com

®

opening doors

ARGENTA ALU NV Bankstraat 2 B - 9770 KRUISHOUTEM T +32 (0)9 3339999 F +32 (0)9 3339990 E info@argentalu.com W www.argentalu.com

DOZON BOUWTECHNIEK B.V. Innovatieweg 6 7007 CD DOETINCHEM Postbus 136 7000 AC DOETINHEM T +31 (0)314 350611 F +31 (0)314 350666 E info@dozon.nl W www.dozon.nl

HÄFELE NEDERLAND BV

SALTO SYSTEMS BV

Nagelpoelweg 30

Kraanspoor 48

7333 NZ APELDOORN Postbus 1085 7301 BH APELDOORN T +31 (0)55 5384600

®

F +31 (0)55 5424950

1033 SE AMSTERDAM T +31 (0)206 353100 E info.nl@saltosystems.com W www.saltosystems.nl

E info@hafele.nl W www.hafele.nl

www.dulimex.nl

BOUWBESLAG PARTNERS IBC-Weg 12 5683 PK BEST T +31 (0)499 375675 F +31 (0)499 375150 E info@bbp-best.nl W www.bouwbeslagpartners.nl

VAN BUUREN Nijverdalseweg 125 7461 AG RIJSSEN T +31 (0)548 535353 F +31 (0)548 535355 E info@van-buuren.com W www.van-buuren.com

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV Talhoutweg 11-15 8171 MB VAASSEN Postbus 20 8170 AA VAASSEN T +31 (0)578 571124 F +31 (0)578 571157 E info@dumilex.nl W www.dulimex.nl

THEMANS HANG- EN SLUITWERK Hunneperkade 62 7418 BT Deventer HOPPE BENELUX

T +31 (0)570 662580

Lange Dreef 13F

F +31 (0)570 662589

4131 NJ VIANEN

E info@themans.nl

T +31 (0)6 53236206

W www.themans.nl

F +31 (0)347 343196 W

VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL BV Horsterweg 31 5928 NB VENLO-BLERICK Postbus 3042 5902 RA VENLO T +31 (0)77 3895555 F +31 (0)77 3824644 E verkoop@enckevort.com W www.enckevort.com

www.hoppe.com

WEIJNTJES LECOT RAEDSCHELDERS Vierlinden 7 B-8501 HEULE T +32 (0)56 364511 F

+32 (0)56 354438

E info@lecot.be W www.lecot.be

CES NEDERLAND BV Lage Brink 9 7317 BD APELDOORN T +31 (0)55 5266890 F +31 (0)55 5266899 E infonl@ces.eu W www.ces.eu/nl

Lemelbergweg 50 1101 AM AMSTERDAM T +31 (0)20 3113646 F

+31 (0)20 3113647

E info@weijntjes.nl W www.weijntjes.nl

Renkoven 2 FSB Oude Apeldoornseweg 41 7333 NR Apeldoorn T +31 (0)85 4015933 F +31 (0)85 40159-32 E verkoop.nederland@fsb.de W www.fsb.de

Postbus 100, B - 3680 MAASEIK

WOELM-NEDERLAND

T +32 (0)89 564972

T +31 (0)651 421396

F +32 (0)89 565054

F +31 (0)651 421396

E info@raedschelders.be

E r.kos@woelm.de

W www.raedschelders.be

W www.woelm.de

75


wie doet wat Kunststof & Aluminium ramen, deuren en gevels

Horren

Persoonlijke bescherming (PBM)

BOUWBESLAG PARTNERS levert maatwerk producten in:

* * *

zonwering insectenwering rolluiken

HUCO Nijverheidsstraat 68 3371 XE HARDINXVELD-GIESSENDAM T +31 (0)184 679301 F +31 (0)184 679302 E info@huco.nl W www.huco.nl

ALPRO Clement van Maasdijkstraat 3 6021 PL BUDEL T +31 (0)495 431300 F +31 (0)495 431305 E info@alpro.nl W www.alpro.nl

BOUWBESLAG PARTNERS IBC-Weg 12 5683 PK BEST T +31 (0)499 375675 F +31 (0)499 375150 E info@bbp-best.nl W www.bouwbeslagpartners.nl

IBC-Weg 12 5683 PK BEST T +31 (0)499 375675 F +31 (0)499 375150 E info@bbp-best.nl W www.bouwbeslagpartners.nl

Houtbewerkingsgereedschappen

® OERTLI BENELUX Elftweg 4 4941 VP RAAMSDONKSVEER Postbus 76 4940 AB RAAMSDONKSVEER T +31 (0)16 2514880 F +31 (0)16 2517787 E sales@oertli.nl W www.oertli.com

PROFIALIS NV Brugstraat 27 B-8720 OESELGEM T +32 (0)9 3889571 F +32 (0)9 3886495 E info@profialis.com W www.profialis.com

ESSENTRA EXTRUSION BV Beatrixstraat 7 9265 TV BUITENPOST Postbus 1 9285 ZV BUITENPOST T +31 (0)511 541700 F +31 (0)511 543332 E info@essentraextrusion.com W www.essentraextrusion.com

PROFIALIS NV Brugstraat 27 B-8720 OESELGEM T +32 (0)9 3889571 F +32 (0)9 3886495 E info@profialis.com W www.profialis.com

REHAU NV Postbus 1052 3860 BB NIJKERK T +31 (0)33 2479911 F +31 (0)33 2479958 E nijkerk@rehau.com W www.rehau.com

76

www.dulimex.nl DULIMEX QUALITY HARDWARE BV Talhoutweg 11-15 8171 MB VAASSEN

Oertli is sponsor van www.u-waarde.nl

Kunststof profielen

LECOT RAEDSCHELDERS Vierlinden 7 B-8501 HEULE T +32 (0)56 364511 F +32 (0)56 354438 E info@lecot.be W www.lecot.be

RAMENFABRIEK OP ‘T HOOG Industrieweg 20 5066 XJ MOERGESTEL T +31 (0)13 5133615 F +31 (0)13 5133408 E ramenfabriek@opthoog.nl W www.opthoog.nl

Renkoven 2, Postbus 100, B - 3680 MAASEIK T +32 (0)89 564972 F +32 (0)89 565054 E info@raedschelders.be W www.raedschelders.be

Postbus 20 8170 AA VAASSEN T +31 (0)578 571124 F +31 (0)578 571157 E info@dumilex.nl

PVC Ramen en Deuren

W www.dulimex.nl

Machines voor Hout-, Kunststof Aluminium bewerking

KRUBA BV Tolweg 9 3741 LM BAARN T +31 (0)35 5433555 F +31 (0)35 5415918 E info@kruba.nl W www.kruba.nl

Personeel

ERGON NEDERLAND Korenpad 8 6534 AS NIJMEGEN Postbus 73 6500 AB NIJMEGEN T +31 (0)316-581144 E info@ergonnederland.nl W www.ergonnederland.nl

RACOM NV Rijksweg 15A B-2880 BORNEM T +32 (0)3 7441008 F +32 (0)3 7440207 E info@racom.be W www.racom.be

FUHR BENELUX B.V.

Levering uitsluitend aan professionelen… enkel aan vakmensen

W

Galvanistraat 55 6716 AE EDE T +31 (0)318 691100 F +31 (0)318 691109 E info@fuhr.nl www.fuhr.nl

Raam en Deur Beslag

HOPPE BENELUX AMI BV Postbus 4306 5944 ZG ARCEN T +31 (0)77 4737475 F +31 (0)77 4737479 E info@ami.nl W www.ami.nl

Lange Dreef 13F 4131 NJ VIANEN T +31 (0)6 53236206 F +31 (0)347 343196 W

www.hoppe.com


wie doet wat Schuifdeurbeslag

LECOT RAEDSCHELDERS Vierlinden 7 B-8501 HEULE T +32 (0)56 364511 F +32 (0)56 354438 E info@lecot.be W www.lecot.be Renkoven 2, Postbus 100, B - 3680 MAASEIK T +32 (0)89 564972 F +32 (0)89 565054 E info@raedschelders.be W www.raedschelders.be

VBH NEDERLAND BV Houtduifstraat 22 Postbus 339 4900 AH OOSTERHOUT T +31 (0) 162 483400 F +31 (0) 162 432139 E info@vbh-nl.com W www.vbh-nl.com

WEIJNTJES Lemelbergweg 50 1101 AM AMSTERDAM T +31 (0)20 3113646 F +31 (0)20 3113647 E info@weijntjes.nl W www.weijntjes.nl

Renovatie Ramen & Deuren

argenta

Toegangscontrole

®

opening doors

ARGENTA ALU NV Bankstraat 2 B - 9770 KRUISHOUTEM T +32 (0)9 3339999 F +32 (0)9 3339990 E info@argentalu.com W www.argentalu.com

HENDERSON NEDERLAND BV ‘t Rootven 14 5531 MB BLADEL Postbus 258 5530 AG BLADEL T +31 (0)497 332020 F +31 (0)497 332029 E sales@henderson.nl W www.henderson.nl

Schuiftechniek

HAUTAU GMBH Bahnhofstr. 56-60 D-31691 HELPSEN Postfach 1151 D-31689 HELPSEN T +49 (0)57 24393-0 F +49 (0)57 24393 - 125 E info@hautau.de W www.hautau.de Sie werden’s merken, wenn es HAUTAU ist!

WEEKAMP RDC Archimedesstraat 10 7701 SG DEDEMSVAART T +31 (0)523 625475 F +31 (0)523 625479 E info@weekamprdc.nl W www.weekamprdc.nl TOONAANGEVEND IN HOUTEN DEUREN EN RAMEN

Rolluiken

ANKERSLOT BV Marssteden 15 7547 TE ENSCHEDE Postbus 1112 7500 BC ENSCHEDE T +31 (0)53 4284949 F +31 (0)53 4284959 E info@ankerslot.nl W www.ankerslot.nl

CES NEDERLAND BV Lage Brink 9 7317 BD APELDOORN T +31 (0)55 5266890 F +31 (0)55 5266899 E infonl@ces.eu W www.ces.eu/nl

DICTATOR PRODUCTIE BV Energieweg 11 8304 AJ EMMELOORD T +31 (0)527 613456 F +31 (0)527 698420 E info@dictator.nl W www.dictator.nl

Technisch onderhoud en reparatie

SALTO SYSTEMS BV Kraanspoor 48 1033 SE AMSTERDAM T +31 (0) 206 353100 E info.nl@saltosystems.com W www.saltosystems.nl

WINKHAUS NEDERLAND BV Landauer 29 3897 AB ZEEWOLDE Postbus 178 3890 AD ZEEWOLDE T +31 (0)36 5227744 F +31 (0)36 5224333 E verkoop@winkhaus.nl W www.winkhaus.nl

Trafodeuren

JAZO ZEVENAAR Handelsdwarsstraat 10 6905 DJ ZEVENAAR Postbus 360 6900 AJ ZEVENAAR T +31 (0)316 592911 F +31 (0)316 525360 E info@jazo.eu W www.jazo.nl

Ventilatie Technisch onderhoud & reparatie NOVATIO INTERNATIONAL NV Industrielaan 5d B-2250 OLEN T +32 (0)14 257640 F +32 (0)14 220266 E sales@novatio.be, info@novatio.be W www.novatio.com

Tochtprofielen

FUHR BENELUX BV Galvanistraat 55 6716 AE EDE T +31 (0)318 691100 F +31 (0)318 691109 E info@fuhr.nl W www.fuhr.nl

BOUWBESLAG PARTNERS IBC-Weg 12 5683 PK BEST T +31 (0)499 375675 F +31 (0)499 375150 E info@bbp-best.nl W www.bouwbeslagpartners.nl

MAASLAND GROEP De Hoogjens 51-55 A 4254 XV SLEEWIJK T +31 (0)88 5002800 F +31 (0)88 5002899 E info@maaslandgroep.nl W www.maaslandgroep.nl

VAN BUUREN Nijverdalseweg 125 7461 AG RIJSSEN T +31 (0)548 535353 F +31 (0)548 535355 E info@van-buuren.com W www.van-buuren.com

levert maatwerk producten in:

* * *

zonwering insectenwering rolluiken

HUCO Nijverheidsstraat 68 3371 XE HARDINXVELD-GIESSENDAM T +31 (0)184 679301 F +31 (0)184 679302 E info@huco.nl W www.huco.nl

ELTON BV 2e Energieweg 5 9301 LL RODEN Postbus 5 9300 AA RODEN T +31 (0)50 5021199 F +31 (0)50 5014772 E ellen@elton.nl W www.elton.nl

77


wie doet wat Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie DUCO “Ventilation & Sun Control” Handelsstraat 19, B-8630 Veurne T +32 (0)58 330033 F +32 (0)58 330044 E info@duco.eu W www.duco.eu

JAZO ZEVENAAR Handelsdwarsstraat 10 6905 DJ ZEVENAAR Postbus 360 6900 AJ ZEVENAAR T +31 (0)316 592911 F +31 (0)316 525360 E info@jazo.eu W www.jazo.nl

RENSON VENTILATION Maalbeekstraat 10 B - 8790 WAREGEM T +32 (0)56 627100 F +32 (0)56 602851 E info@renson.nl W www.renson.nl

LECOT RAEDSCHELDERS Vierlinden 7 B-8501 HEULE T +32 (0)56 364511 F +32 (0)56 354438 E info@lecot.be W www.lecot.be

DUCO “Ventilation & Sun Control” Handelsstraat 19 B-8630 Veurne T +32 (0)58 330033 F +32 (0)58 330044 E info@duco.eu W www.duco.eu

Renkoven 2 Postbus 100 B - 3680 MAASEIK T +32 (0)89 564972 F +32 (0)89 565054 E info@raedschelders.be W www.raedschelders.be

Zonwering

DUCO “Ventilation & Sun Control” Handelsstraat 19 B-8630 Veurne T +32 (0)58 330033 F +32 (0)58 330044 E info@duco.eu W www.duco.eu

levert maatwerk producten in:

RENSON VENTILATION Maalbeekstraat 10 B - 8790 WAREGEM T +32 (0)56 627100 F +32 (0)56 602851 E info@renson.nl W www.renson.nl

Waterdichting

RAMENFABRIEK OP ‘T HOOG Industrieweg 20 5066 XJ MOERGESTEL T +31 (0)13 5133615 F +31 (0)13 5133408 E ramenfabriek@opthoog.nl W www.opthoog.nl

Troelstra & de Vries BV Geeuwkade 21 Postbus 2 8650 AA IJLST T +31 (0)515 533000 F +31 (0)515 533111 E info@troelstra-devries.nl W www.troelstra-devries.nl

* * *

zonwering insectenwering rolluiken

HUCO Nijverheidsstraat 68 3371 XE HARDINXVELD-GIESSENDAM T +31 (0)184 679301 F +31 (0)184 679302 E info@huco.nl W www.huco.nl

RENSON SCREENS Kalkhoevestraat 45 B - 8790 WAREGEM T +32 (0)56 627100 F +32 (0)56 602851 E info@renson.nl W www.renson.nl

Waarom u kiest voor Kalwall® Kalwall® is een diffuus lichtdoorlatend bouwsysteem voor gevels en daken met extreem goede isolatie-eigenschappen (U-waarde tot 0,28 W/m2K). Kalwall® is UV-bestendig en verkleurt niet, is zelfreinigend, zeer licht (15 kg/m2) en snel in montage. Dit systeem is uitermate geschikt voor oa.: • Zwembadcomplexen • Showrooms en industrie • Sporthallen • Scholenbouw • Musea • Bureelgebouwen • Atriums

J. HERMANS & C° is exclusief verdeler van Kalwall® voor de Benelux en Frankrijk. Voor meer info en technische ondersteuning: I.Z. West-Grijpen Z2 Grijpenveldstraat 20, B - 3300 TIENEN Tel. (32) 16 82 03 00 info@hermansco.be www.hermansco.be

Kalwall® is een geregistreerd handelsmerk van Kalwall CorporationGevelbekleding Linius® De aluminium Linius®-lamellen van RENSON® bieden architecten en gevelbouwers veel mogelijkheden om gevels esthetisch en functioneel te bekleden. • Verfraait en dynamiseert de gevel van residentiële en industriële toepassingen • Optimale ventilatie van ruimtes • Beschermt installaties tegen regen, wind en ongedierte • Leverbaar met verschillende lamellentypes, ook akoestisch dempende versies • Met geïntegreerde deuren

www.renson.nl