Onderwijs & Bouw 01 2015

Page 81

UTRECHT | VSO Rotsoord

Tekst: Liliane Verwoolde | Beeld: Patrick Spanjaards

BOUWEN VOOR BIJZONDERE GEBRUIKERS

Een gebouw zonder galm

De bouw van VSO Rotsoord verkeert in het allerlaatste stadium. Binnenkort gaan de deuren open voor alle kinderen in de provincie Utrecht, die te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis, doofheid of slechthorendheid. ➤

'CREATIEF METSELWERK ZORGT VOOR EEN LEVENDIGE UITSTRALING' Projectinfo INSTALLEREN VOLGENS BIM De elektrotechnische installaties in VSO Rotsoord worden verzorgd door RTP Elektrotechniek. Deze bouwt volgens het Bouw Informatie Model, beter bekend als ‘BIM’. Dit biedt voordelen in de voorbereidingsfase, tijdens de uitvoering en na afronding van het werk. “Werken volgens BIM is relatief nieuw”, vertelt Joeri van den Aardweg, projectmanager van RTP Elektrotechniek. “Dat merk je. Nog niet alle kinderziektes zijn overwonnen en nog niet alle tools zijn uitontwikkeld. Maar het werken in 3D is geweldig. BIM is niet alleen een tekenmethode, maar ook een werkwijze. Het digitale prototype is al voorhanden vóórdat de bouw start. Hierdoor zit je al in een vroeg stadium met alle partijen aan tafel. Dat is het beste moment om kennis te delen en meerwaarde te bieden. We kunnen echt meer dan kabelen en buizen maken.” Het volgende voordeel doet zich voor tijdens de uitvoering. “Iedereen weet dan hoe hij het werk zo efficiënt mogelijk kan inrichten. Faalkosten in coördinatie behoren hiermee grotendeels tot het verleden. En ten slotte krijgt de opdrachtgever na oplevering een goed gedocumenteerd gebouw. Daar kan hij nog heel veel plezier van hebben.” Het is het eerste project dat RTP Elektrotechniek in BIM heeft uitgevoerd en dat is goed bevallen. Zij wil hier in de toekomst zo vaak mogelijk mee werken.

| 81