Stedenbouw 734

Page 45

ROOSENDAAL | Primark DC

Slim en efficiënt

Van bedrijfsprocessen naar een functionele lay-out Het terrein dat beschikbaar is voor het distributiecentrum van Primark is bijna 16 ha groot. Toch moet het terrein – om aan alle wensen van ontwikkelaar Logistics Capital Partners te voldoen – uiterst slim worden ingedeeld. Deze uitdaging is aan stripesarchitects. Zij maakt het ontwerp, regelt de bouwvergunningen, levert de expertise voor het BREEAM-certificaat en begeleidt de bouw. Stripesarchitects deelt het terrein zo in dat het ruimte biedt voor ca 85.000 m2 bebouwing, 180 parkeerplaatsen voor vrachtwagens en zo’n 350 parkeerplaatsen voor personenauto’s. Zij plaatst het gebouw nagenoeg tegen de achterste perceelgrens en situeert de goederenafhandeling en parkeerterreinen op het voorterrein. Het kantoorgedeelte is tegen het warehouse aangebouwd. In het warehouse wordt de kleding op pallets in ‘racks’ horizontaal opgeslagen; daarna wordt de kleding voor verzending naar de winkels in het GOH-gedeelte verticaal op hangers aangebracht (‘garments on hangers’).

EEN FUNCTIONELE EN FLEXIBELE LAY-OUT “Het klinkt nu allemaal logisch en efficiënt”, vertelt Marc Bell, architect/directeur van stripesarchitects. “Veel factoren hebben hierbij een rol gespeeld. Het

gebouw is nu volledig afgestemd op de huidige en toekomstige bedrijfsprocessen van Primark. We hebben als het ware de bedrijfsprocessen ‘vertaald’ naar een functionele en flexibele lay-out. We hebben rekening gehouden met de afwijkende hoogte in het GOH-gedeelte, de looplijnen voor de medewerkers, veiligheid, gescheiden verkeersroutes voor vrachtwagens en personenauto’s, afvalverwerking, opslag van materialen en meer.”

BREEAM-EISEN Speciale aandacht vraagt het duurzaamheidscertificaat BREEAM dat Logistics Capital Partners wil halen na oplevering. Hiervoor gelden bijzondere eisen. “Deze hebben betrekking op het energiezuinige beheer van het pand, materiaalgebruik, veiligheid en meer”, licht Bell toe. “Gelukkig zijn we hierin gespecialiseerd en kunnen we dit proces vakkundig begeleiden.”

AFWISSELENDE GEVELBEKLEDING Met het volumineuze warehouse gaat stripesarchitects voor een afwisselende gevelbekleding. Zij voorziet het gebouw van een 5 m¹ hoge betonnen plint, waarin ook de loading-docks zijn opgenomen. Het warehouse-gedeelte daarboven heeft een horizontale gevelbekleding, opgebouwd uit een translucente strook van polycarbonaat en vervolgens blauwe stroken van donker naar licht. In het GOH-gedeelte zijn de sandwichpanelen verticaal aangebracht. Zo verwijst het patroon naar de hangende kleding. Bell is tevreden over het ontwerp. Het gebouw toont – ondanks zijn immense afmetingen – toegankelijk en overzichtelijk. Het restaurant met kantoor zijn door de grote raampartijen zelfs uitgesproken uitnodigend. “Primark kan hiermee weer decennialang vooruit.” ❚

| 45