Page 1

Abrham Ortelius

Ptolemeu

1


ÍNDEX

Pàg. Pàg. Pàg. Pàg.

1...................... Parts dels mapes antics. 2......................Diferències. 3..................... Errors en comparació amb el planisferi actual. 4..................... El cas d’Àmerica.

2


PARTS DELS MAPES ANTICS

Mapa d’Abraham Ortelius En aquest mapa hi ha Amèrica, Antàrtida, Europa, Àfrica i Oceania.

Mapa de Ptolemeu En aquest mapa hi ha Àfrica, Àsia i Europa. Amèrica, Antàrtida i Oceania no hi figuren.

3


Diferències -En el mapa d’Ortelius, Oceania està situat a l’esquerra i en el mapa de Ptolomeu no hi figura. -En el mapa de Ptolomeu, Amèrica es veu molt allargada i molt prima, i en el d’Ortelius es veu molt més ampla.

4


DESCRIPCIÓ DE MAPES

Mapa d’Abraham Ortelius. Amèrica l’han posat molt més gran, i en canvi es molt més prima i petita. Antàrtida també l’han posat enorme i en realitat no és ni la meitat. Oceania l’han posat a l’esquerra i està a la dreta.

Mapa de Ptolemeu. Àfrica, Àsia i Europa ho han posat molt gran, i Amèrica i Antàrtida no l’han posat.

5


El cas d’Amèrica Quan Colon va convèncer als Reis Catòlics de que financessin els seu viatge a “Las Indias”, estava convençut que la circumferència de la terra media, aproximadament, 30.000 km., tal com defensava Ptolomeo, i no els 40.000 km. que medeix en realitat. El descobriment d’Amèrica, entre altres esdeveniments, va fer canviar la visió pre-existent de les mides de la terra. Amb la conquesta dels mars va començar la gran revolució geogràfica i cartogràfica del continent americà, que es va portar a terme en dues fases: la primera, en la que va predominar la navegació litoral, i la segona, en la que es va produir l’expansió i conquesta de l’interior. Posteriorment al descobriment d’Amèrica, es van editar diverses versions del mapa del nou continent. Alguns autors destacables són: Abraham Ortelius (edició de 1.570), Jan Huygen van Linschoten (edició de 1.596) i Jodocus Hondius (edició de 1.606):

Cal destacar també el magnífic mapa d’Amèrica del cartògraf espanyol Diego Gutiérrez, que conté il·lustracions imaginàries que s’havien associat al nou continent i als oceans:

6


7

MÍRIAM I ONA  
MÍRIAM I ONA  

treball de socials eso

Advertisement