Page 1

COMPOSICIÓN DE FORZAS CURSO:

NOME:

DATA:

1) Copia nunha folla e resolve gráficamente as seguintes composicións de forzas: Describe a forza resultante. Escala 1N = 1 cm. A)

Fc1

B) Fc1

Fc2

Fc2

C) Fc1

Fc2

2) Copia nunha folla as seguintes representacións de forzas e calcula gráficamente e describe a forza compoñente que falta. Escala . 1N = 1 cm.

Fc1 A)

B) Fr

C)

Fr Fr

Fc1

Fr

Fc1


Representar e compoñer os seguintes sistemas de forzas tendo en conta a escala 1N = 1cm . Describir a forza que pidan. 3) Compoñer dúas forzas horizontais e sentido cara á esquerda de intensidades 2N e 5 N. 4) Compoñer dúas forzas de dirección horizontal, unha cara á esquerda de 6N e a outra de sentido contrario de 2 N. 5) A forza resultante sobre un obxecto é de 5 N , horizontal e cara á dereita. Se a forza compoñente que aplicamos é de 3N, horizontal e cara á dereita . Como será a forza compoñente que falta? 6) A forza resultante que se aprecia nun obxecto é de 3 N horizontal e cara á esquerda. Se a compoñente coñecida é de 2 N, horizontal e cara á dereita. Como será a forza compoñente que falta? 7) Compoñer duas forzas, a primeira vertical e cara arriba de 5 N de intensidade e a segunda horizontal cara á dereita de 3 N de intensidade. 8) Uns nenos xogan a tirar dunha corda, dous deles cara á dereita con intensidades de 400 N e 300 N e outros dous cara á esquerda con intensidades de 600 N e 200N. (Neste problema a escala é 100 N = 1 cm.) A) Expresa gráficamente o sistema de forzas. B) Cal será a forza resultante dos que tira cara á esquerda? C) Describe a resultante de tódalas forzas. 9) Compoñer tres forzas, dous delas horizontais, Fc1 cara á dereita de 5 N de intensidade, a segunda Fc2 cara á esquerda de 3N de intensidade, e a terceira Fc3 vertical e cara abaixo de 4 N . Calcular a forza resultante.

composicion de forzas  

exercicios

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you