Page 1

Middelfart Gymnasium & HF

Studieretninger STX


2

STX Studentereksamen

Middelfart Gymnasium & HF Studieretninger på STX I denne brochure finder du oversigtsskemaer over de studieretninger, som Middelfart Gymnasium og HF udbyder til de elever, der begynder på STX i skoleåret 2014-2015. Det er således ikke nødvendigvis dem, der bliver oprettet i januar 2015; det afhænger nemlig af, hvad eleverne vælger i december 2014. På ansøgningsskemaet i marts angiver du, hvilken studieretning du er mest interesseret i, og vi laver klasserne i grundforløbet ud fra disse ønsker. Studieretningerne er inddelt efter, hvilket hovedområde der er dominerende: Det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det musiske. I oversigtsskemaet for den enkelte studieretning kan du se fordelingen af fag over alle tre år. Man skelner mellem tre slags fag: Obligatoriske fag (ens for alle klasser), studieretningsfag og valgfag. Desuden kan du se, hvilket niveau faget er på. A er det højeste niveau. Du kan finde udbuddet af valgfag i gymnasiets profilbrochure eller på hjemmesiden www.middelfart-gym.dk, hvor du også kan downloade foldere med præsentation af hver enkelt studieretning.


3

Studieretning 1a/b/c: Matematik A, Fysik A/B, Kemi A/B Naturvidenskabelig retning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag  

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Sprog 2

Samfundsfag

Musik/billedkunst

Fysik

Matematik

NV og AP*

Kemi B

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt C

Engelsk B

Sprog 2 B/A

Samfundsfag C

Musik/billedkunst C

Fysik B

Matematik A

Historie A

Idræt C

Engelsk B

Sprog 2 B/A

Religion C

Fysik B

Matematik A

Kemi B

Historie A

Idræt C

Oldtids­ kundskab C

Biologi C

Matematik A

Valgfag A

Valgfag C

2.G Dansk A

3.G Dansk A

*NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


4

STX Studentereksamen

Studieretning 2a/b: Biologi A, Matematik A/B, Idræt B Naturvidenskabelig retning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag 

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Sprog 2

Samfundsfag

Musik/billedkunst

Fysik

Matematik

NV og AP*

Biologi A

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt

Engelsk B

Sprog 2 B/A

Samfundsfag C

Musik/billed­ kunst C

Fysik C

Matematik B

Historie A

Idræt B

Engelsk B

Sprog 2 B/A

Religion C

Kemi C

Matematik B

Biologi A

Historie A

Idræt B

Oldtids­ kundskab C

Biologi A

Valgfag A

Valgfag C

2.G Dansk A

3.G Dansk A

NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


5

Studieretning 2c/d: Biologi A, Matematik A/B, Kemi B Naturvidenskabelig retning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag 

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Sprog 2

Samfundsfag

Musik/billedkunst

Fysik

Matematik

NV og AP*

Biologi A

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt

Engelsk B

Sprog 2 B/A

Samfundsfag C

Musik/billedkunst C

Fysik C

Matematik B

Historie A

Idræt C

Engelsk B

Sprog 2 B/A

Religion C

Kemi B

Matematik B

Biologi A

Historie A

Idræt C

Kemi B

Oldtids­ kundskab C

Biologi A

Valgfag A

Valgfag C

2.G Dansk A

3.G Dansk A

NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


6

STX Studentereksamen

Studieretning 3: Matematik A, Samfundsfag B, Kemi B Samfundsvidenskabelig retning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag 

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Sprog 2

Samfundsfag

Musik/billedkunst

Fysik

Matematik

NV og AP*

Kemi B

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt C

Engelsk B

Sprog 2 B/A

Samfundsfag B

Musik/billedkunst

Fysik C

Matematik A

Historie A

Idræt C

Engelsk B

Sprog 2 B/A

Religion C

Samfundsfag B

Matematik A

Kemi B

Historie A

Idræt C

Valgfag A

Oldtids­ kundskab C

Matematik A

Valgfag C

Biologi C

2.G Dansk A

3.G Dansk A

NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


7

Studieretning 4a/b: Engelsk A, Samfundsfag B, Naturgeografi/Biologi B Samfundsvidenskabelig retning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag 

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Sprog 2

Samfundsfag

Musik/billedkunst

Fysik

Matematik

NV og AP*

Naturgeo./ Biologi B

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Sprog 2 B/A

Samfundsfag B

Musik/billedkunst C

Fysik C

Matematik C

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Sprog 2 B/A

Religion C

Samfundsfag B

Valgfag C/B

Naturgeo./ Biologi B

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Oldtids­ kundskab C

Valgfag A

Valgfag B/C

Kemi C

2.G Dansk A

3.G Dansk A

NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


8

STX Studentereksamen


9


10

STX Studentereksamen

Studieretning 4c: Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B Samfundsvidenskabelig retning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag 

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Sprog 2

Samfundsfag

Musik/billedkunst

Fysik

Matematik

NV og AP*

Kemi C

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Sprog 2 B/A

Samfunds­ fag A

Musik/billedkunst C

Fysik C

Matematik B

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Sprog 2 B/A

Religion C

Samfunds­ fag A

Valgfag C/B

Matematik B

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Oldtids­ kundskab C

Samfunds­ fag A

Valgfag B/C

Biologi C

2.G Dansk A

3.G Dansk A

NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


11

Studieretning 5: Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag B (+Tysk) Samfundsvidenskabelig retning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag 

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Tysk

Samfundsfag

Musik/billedkunst

Fysik

Matematik

NV og AP*

Biologi C

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Tysk B

Samfundsfag B

Mediefag B

Fysik C

Matematik C

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Tysk B

Samfundsfag B

Mediefag B

Valgfag B

Religion C

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Valgfag A

Natur­ geografi C

Mediefag B

Valgfag B/C

Oldtids­ kundskab C

2.G Dansk A

3.G Dansk A

NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


12

STX Studentereksamen

Studieretning 6: Engelsk A, Spansk A, Samfundsfag B Sproglig/humanistisk studieretning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag 

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Spansk

Samfundsfag

Musik/billedkunst

Fysik

Matematik

NV og AP*

Biologi C

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Spansk A

Samfundsfag B

Musik/billedkunst C

Fysik C

Matematik C

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Spansk A

Religion C

Natur­ geografi C

Samfundsfag B

Valgfag B

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Spansk A

Oldtids­ kundskab C

Valgfag C

Valgfag B

2.G Dansk A

3.G Dansk A

NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


13

Studieretning 7: Engelsk A, Fransk A, (Tysk B) Sproglig/humanistisk studieretning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag 

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Tysk

Samfundsfag

Musik/billedkunst

Fysik

Matematik

NV og AP*

Fransk A

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Tysk B

Samfundsfag C

Musik/billedkunst C

Fysik C

Matematik C

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Tysk B

Fransk A

Religion C

Valgfag B

Biologi C

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Fransk A

Oldtids­ kundskab C

Valgfag B

Kemi C

2.G Dansk A

3.G Dansk A

NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


14

STX Studentereksamen

Studieretning 8a/b: Musik A/B, Engelsk A, Samfundsfag B Musisk retning Obligatoriske fag

 Studieretningsfag  Valgfag 

1.G Grundforløb 1/2 år Dansk

Historie

Idræt

Engelsk

Sprog 2

Samfundsfag

Musik

Fysik

Matematik

NV og AP*

Biologi C

Studieretningsforløb 2 1/2 år Dansk A

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Sprog 2 B/A

Samfundsfag C/B

Musik A/B

Fysik C

Matematik C

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Sprog 2 B/A

Samfundsfag B

Musik A/B

Religion C

Valgfag B

Historie A

Idræt C

Engelsk A

Valgfag A/ Musik A

Oldtids­ kundskab C

Valgfag C

Kemi C

2.G Dansk A

3.G Dansk A

NV og AP: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse


15


Østre Hougvej 97 · 5500 Middelfart · Tlf. 6441 2272 www.middelfart-gym.dk · mail@middelfart-gym.dk

Layout KreativGrafisk · Tryk Rosendahls A/S

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF - studieretninger 2014  

Her kan du finde vores udbud af studieretninger for skoleåret 2014-2015.