Page 8

NA HUMOR

Cafeteria opracowanie: Julka. M

10 państw śpi

spokojnie

7

tysięcy zł od każdego z nas Tenże sam wskaźnik pokoju podał również inny, rekordowy wynik badań; wojen jest wiele, wiele jest więc operacji pokojowych. Operacje te kosztują - ile? GPI podaje, że 13,6 bln dolarów rocznie. Otrzymujemy wynik, że konflikty kosztują przeciętnego mieszkańca kuli ziemskiej ok. 1800 dolarów na rok. visionofhumanity.org

3

przestępców z Nagrodą Nobla?

Do 2016 roku 130 osób otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla. 16. Z nich wręczono kobietom, a 2. z wyróżnień zostały rozbite: jedno powędrowało do 3 różnych osób, drugie tak samo. Statystyki są interesujące i bardzo… wnikliwe. Znamy najmłodszą nagrodzoną osobę: Malala Yousafzai miała 17 lat, średnia wieku laureata wynosi natomiast 62 lata. Wietnamczyk Le Duc Tho jest jedynym człowiekiem, który odmówił przyjęcia nagrody. Wśród zestawień znajdziemy także informację, że 3. spośród uhonorowanych w momencie wręczenia znajdowało się... w areszcie. nobelprize.org

6

Światowy wskaźnik pokoju (Global Peace Index) raz na rok tworzy statystyki analizujące wojnę, pokój, terroryzm i bezpieczeństwo. Zeszłoroczne zestawienie jest, ładnie rzecz ujmując, mało pocieszające; Wynika z niego, między innymi, że świat osiągnął najwyższy jak dotąd poziom terroryzmu, a ogólna liczba uchodźców - największa od 60 lat - zbliżyła się podobno do 60 mln. 69 państw świata nie doświadczyło ataków terrorystycznych, a miejsc zupełnie bezpiecznych, niedotkniętych żadnym konfliktem jest tylko 10. Co ciekawe, obok Japonii czy Mauritiusu jest wśród nich Wietnam.

T

urystyka dla rozwoju, miliard dla turystyki

ONZ ogłosiło 2017 Międzynarodowym Rokiem zrównoważonej turystyki dla rozwoju. Gdzie jest związek między pokojem a turystyką? Ponad miliard turystów rocznie. To 10 proc. światowego PKB, a w niektórych, niewielkich i rozwijających się, państwach nawet 25 proc. PKB. Przychód z turystyki to ok. 1,3 biliona dolarów, ten sektor tworzy 1 na 11 światowych miejsc pracy. Ludzie przyjeżdżają, państwa się bogacą, świat się rozwija. Inwestując w podróże możemy, jak się okazuje, inwestować w lepszy świat. tourist4development2017.org

lounge | No 95 | 10 '17  
lounge | No 95 | 10 '17  

The PEACE Issue. Wysokiej jakości magazyn lifestyle'owy. Bezcenny. High quality lifestyle magazine. Priceless.

Advertisement