Page 1

Vuosikertomus 2016


SISÄLLYSLUETTELO LOUNEA 130-VUOTTA

4

PITKÄT JUURET, VALOISA TULEVAISUUS

6

LOUNEA NUMEROINA

8

PALJON ENEMMÄN KUIN PERUSHYVÄ

12

AITOA VÄLITTÄMISTÄ IHMISISTÄ – LAPSISTA SENIOREIHIN

14

KUMPPANINA ASIAKKAAN LIIKETOIMINNAN DIGITALISOIMISESSA

16

PELAAJIEN TAIVAS HAKEE VOIMAKASTA KASVUA

18

KASSAVIRRAN VARMISTAMINEN JA HARKITUT KASVULOIKAT

20

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

22


1887

Perustetaan Oy Salo-PaimioTurku puhelinyhdistys. Puhelimien piirissä tuolloin lähinnä vain kartanot.

1876

Bell keksi puhelimen

1918

Toiminta siirtyi paikallisyhtiöksi ja Salon Puhelin Oy:ksi. Muuttui yhteistoimintahankkeesta sijoittajien liiketoimintayritykseksi.

1950-luku

Puhelinkeskukset automatisoidaan ja puhelunvälittäjät siirtyvät pikkuhiljaa historiaan. Automatisointi vaati rahaa ja siksi siirryttiin uudelleen kohti käyttäjäomisteisuutta ja yhtiöiksi muodostuivat Salon Puhelinlaitos Oy (1951) ja Forssan Puhelinlaitos Oy. Puhelimen käyttäjät omistivat yhtiön.

1957 1886

Puhelinlinja Turusta Saloon

1919

Forssan Puhelinosuuskunta perustetaan

Ensimmäinen Kaapelitelevisioverkko toimialueella

1985-1995

Digitalisoinnin aika

Suurfuusiossa 14 puhelinyhtiöstä muodostui Salon Seudun Puhelin Oy (SSP)

1954-1965

Puhelinliikenteen automatisointi

1900-luvun alku

1980

Perustettiin lukuisia pieniä paikallisia puhelinyhtiöitä. Lähes jokaisessa kylässä oli oma puhelinosuuskunta. Käytössä puhelinkeskukset, joissa puhelunvälittäjät yhdistivät puheluita.

1990

Ensimmäiset maksulliset kanavat Salon Seudun Puhelimen kaapelitelevisioverkossa.


LOUNEA 130-VUOTTA PUHELINYHTIÖSTÄ TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN JA PALVELUIDEN TARJOAJAKSI

2007 2000 1992

Someron Puhelinosuuskunta fuusioituu Salon Seudun Puhelimeen

Irrottautuminen DNA:sta

ADSL-laajakaistat – SSP tarjosi ensimmäisenä puhelinyhtiönä asiakkailleen maksuttoman internet-yhteyden. Käyttäjä maksoi vain paikallispuhelumaksun. Liittymä nousi alueella markkinajohtajaksi

2008

Kuitustrategian valinta

2008

Jimm´s osaksi konsernia

2016

Etelä-Satakunnan Puhelimen fuusio, Lounea Älykoti -palvelun lanseeraus

2005 1991-98

Radiolinjan rakentaminen

SSP jakoi 14 000 digiboksia kaapelitelevisioasiakkailleen

1998-2001

DNA:n rakentaminen

2014

Uusi ilme ja uusi nimi Lounea Oy

2009

Uusi ilme ja uusi nimi SSP yhtiöt Oy. Forssan Seudun Puhelimen fuusio.


Lounea 2016

6

PITKÄT JUURET, VALOISA TULEVAISUUS

T

änä vuonna 130-vuotista taivaltaan juhliva Lounea on vuosikymmenten saatossa kehittynyt perinteisestä puhelinyhtiöstä aktiiviseksi, tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita tarjoavaksi yhtiöksi, joka haluaa tehdä digitaalisen maailman mahdolliseksi jokaiselle.

Juhlavuotta edeltävänä toimintavuotena Lounea teki kautta aikain parhaimman tuloksensa. Lisäksi vuotta siivitti merkittävä yritysosto ja sen myötä laajentuminen Satakuntaan, Sastamalan alueelle. ”Vuosi 2016 oli Lounealle kaikin puolin historiallisen hyvä. Saavutimme vuodelle asetetut tavoitteet suunnitelmien mukaisesti tai jopa paremmin. Vuosi oli myös kupariverkkoa huomattavasti nopeammat yhteydet varmistavan valokuidun ennätysvuosi. Valokuituliittymiä myytiin ja asennettiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Lisäksi Etelä-Satakunnan Puhelimen liiketoiminnan integrointi Louneaan sujui hienosti ja suunnitellusti ja henkilöstö lähti asteittain hyvin mukaan uuteen kokonaisuuteen”, sanoo Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen. Digitalisaation etenemisen myötä IT-työkalujen ja –sovellusten myynti yrityksille teki merkittävän nousun. Yhtiö nousikin viime vuoden aikana infrastruktuuritasolta jalostusasteessa korkeampien palveluiden tarjoajaksi. Historiansa parhaan tuloksen teki myös Louneaan kuuluva, tietotekniikan ja viihde-elektroniikan verkkokauppa, Jimm’s PC-Store. Sen liikevaihto kasvoi viime vuonna noin kolmanneksen edellisvuodesta, mikä on hitaasti kasvavassa markkinassa poikkeuksellinen suoritus. Valoisa tulevaisuus Louneassa on lähdetty myös kuluvaan vuoteen positiivisin mielin. Yhtiön strategian mukaisesti se panostaa niin nykyliiketoimintojensa edelleen kehittämiseen ja laajentamiseen kuin uusiin liiketoimintoihinkin, joita syntyy erityisesti digitalisaation myötä. Asiakaskohtaaminen ja palvelukyvyn kehittäminen sekä asiakaspidosta huolehtiminen ovat myös yksi yhtiön strategisista kehitysalueista, johon Lounea panostaa merkittävästi. Louneassa on tehty oikea-aikaisia investointipäätöksiä, erityisesti valokuitua, digitalisaatiota ja laajentumista ajatellen, ja yhtiö on lähtenyt aktiivisesti mukaan toimialan murrokseen. ”Yhtiö kasvaa ja laajenee jatkossakin. Emme ole vain muutoksessa mukana, vaan olemme viemässä sitä eteenpäin. Koko konsernin henkilöstö on mukana tässä työssä. Tällaisella asenteella varustetun, osaavan joukon kanssa on tuloksellista ja hyvä kehittää yhtiötä ja liiketoimintaa edelleen”, kiteyttää Veli-Matti Viitanen.

PITKIEN JUURIEN PÄÄLLE ON HYVÄ RAKENTAA VALOISAA TULEVAISUUTTA.


Lounea 2016

Toimialueidensa aktiivinen elinkelpoisuuden varmistaja Lounean paikallisen omistajuuden merkitys kasvoi viime vuoden aikana huomattavasti. Asiaa ajoi erityisesti viime vuonna perustettu Lounean pienosakkaat ry, joka osoitti, että paikallisella omistajuudella on jälleen kerran merkitystä, ja että paikallinen päätöksenteko kuuluu yhtiön toimintaan. ”On tärkeää, että Lounea investoi jatkossakin omille toimialueilleen ja näin varmistaa niiden elinkelpoisuuden. Kupariverkkoja ryhdyttiin aikoinaan rakentamaan paikallisten yksityishenkilöiden ja muiden toimijoiden voimin kun haluttiin varmistaa alueen elinvoimaisuus sujuvan tiedonvälityksen eli puhelimen avulla. Nyt kupariverkko on tullut tiensä päähän, maailma on mennyt mobiiliin ja tiedetään, että tulevaisuudessa tarvittava kapasiteetti ei ole mahdollista ilman hyvää ja kattavaa valokuituverkkoa. Jos meidän toiminta-alueillamme ei ole valokuituverkkoa, niiden elinvoima alkaa ehtyä. Yritystoiminta tällaisilla alueilla on hankalampaa kuin kasvukeskuksissa. Siksi ympyrä nyt ikään kuin sulkeutuu, kun paikallisuuden tärkeys on jälleen ymmärretty”, selvittää Veli-Matti Viitanen. Lounea haluaa olla muutoinkin aktiivinen alueen elinkelpoisuuden varmistaja. Siksi yhtiön hallitus päätti viime vuoden lopulla, että yhtiö menee mukaan Salon osaamiskeskukseen, joka on perustettu Microsoftin ja Nokian jäljiltä tyhjiksi jääneisiin tiloihin. ”Alueen elinvoimaisuuden varmistamisen lisäksi Lounea on myös hyvä sijoituskohde, joka tuo omistajilleen tasaisen, hyvän osingon”, muistuttaa Viitanen.

VELI-MATTI VIITANEN

7


8

Lounea 2016

LOUNEA NUMEROINA KONSERNIN LIIKEVAIHTO (72,8 M€)

TELELIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHTO (31,7 M€)

KÄYTTÖKATE (12,0 M€)


Lounea 2016

LIITTYMÄMÄÄRIEN KEHITYS KPL

LAAJAKAISTALIITTYMIEN KEHITYS KPL

9


10

Lounea 2016

INVESTOINNIT

HENKILÖSTÖ TOIMIALUEELLA


Lounea 2016

11

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT LOUNEA - KONSERNISSA (M euroa): Q4 / 2016

Q4 / 2015

2016

2015

2014

Liikevaihto M euroa

19,9

16,9

72,8

58,5

57,1

Käyttökate M euroa

3,1

2,8

12,0

9,6

10,0

Liikevoitto M euroa

1,4

1,2

6,0

3,8

3,6

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M euroa

1,9

1,6

7,3

6,2

2,8

6,8%

7,1%

8,3%

6,5%

6,2%

Omavaraisuusaste %

83,2%

84,5%

89,1%

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

8,8%

8,3%

6,4%

Oma pääoma / osake €

948

905

876

Liikevoitto %

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 6,0 M euroa (edellinen vuosi 10,9 M euroa). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa valokuituverkkoihin sekä palvelutuotantoon. Edellisen vuoden investointeihin sisältyy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoiminnan hankinta-arvoa 6,7 M euroa.


Lounean arvot

12

PALJON ENEMMÄN KUIN PERUSHYVÄ

N

äin voi sanoa ”Vuoden lounealaisesta”, tietoliikenneasentaja Juha Tuomimäestä. Juha on malliesimerkki lounealaisesta arvomaailmasta – asiakaspalvelijasta, jolle asiakas on aidosti se tärkein ja ammattilaisesta, jolle pelkkä perushyvä ei riitä.

Työkaverit Louneassa kuvaavat Juhaa muun muassa näin: ”Hoitaa kaikki hommat todella hyvällä ammattitaidolla ja asenteella”, ”Ei katso kelloa, eikä työaikaa, vaan haluaa saada hommat toimimaan”, ”Tekee kaikkensa asiakkaan parhaaksi”, ”Pitää, minkä lupaa”. Tässä kriteereitä, joiden perusteella Juha valittiin vuoden 2016 lounealaiseksi. Eikä suotta, sillä samansuuntaista palautetta Juha saa jatkuvasti myös Lounean asiakkailta. Mikä Juhan salaisuus sitten on? ”Koitan tehdä asioita niin siististi ja oikein kuin mahdollista. Perushyvä ei riitä, vaan haluan, että asiakkaalle jää olo, että häntä on kuunneltu, ja että asiat on tehty ja ratkaistu juuri hänen parhaakseen – just ajallaan, toivotusti ja suunnitellusti”, sanoo Juha.

Tietoliikenneasentaja Juha Tuomimäelle ei perushyvä riitä: ”Haluan tehdä ihan satakympillä töitä asiakkaan parhaaksi.” Ei siis ole ihme, että asennuspalveluiden asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla.


Lounean arvot

LOUNEAN ARVOT

PERUSHYVÄ EI RIITÄ

JOKAINEN ASIAKASKOHTAAMINEN ON AINUTLAATUINEN

LUPAA JA LUNASTA

”Satakympillä joka päivä” Juhan tehtävänä Louneassa on asentaa asiakasyrityksille yhteyksiä, palomuureja, langattomia tukiasemia, kytkimiä ja valvontakameroita. Hän vetää johtoja, hitsaa kuitua ja tekee kevyttä suunnittelua lähiverkon osalta. ”Työ koostuu käsillä tekemisestä ja ajattelemisesta sekä ongelmien ratkaisusta. Kuuntelen ja keskustelen asiakkaan kanssa. Se on keskeistä tässä työssä, varsinaisen ammattiosaamisen lisäksi”, kertoo Juha. Asentajan työpäivät ovat vaihtelevia. Yleensä Juha menee asiakkaalle yksin, joissain tapauksissa työparin kanssa. ”Meillä on hyvä porukka asennuksen puolella. Jokainen jätkä tekee töitä täysillä ja huumoria unohtamatta. Lounea on kaikin puolin hyvä työpaikka ja täällä pidetään hyvää huolta työntekijöistä”, kiittää Juha. Juhan mukaan ”vuoden lounealainen” -nimitys ei velvoita häntä sen enempää, vaan hän aikoo jatkaa työskentelyään samaa rataa kuin ennenkin. ”Tykkään työstäni ja teen tätä ihan satakympillä joka päivä. Asiakkaiden parhaaksi. Siinä se”, kiteyttää työnteon mottonsa vuoden lounealainen. Tällaisesta asenteesta versoaa myös koko Lounean arvomaailma: perushyvä ei riitä, asiakkaan palveleminen tarkoittaa aitoa välittämistä asiakkaan asioista ja se pidetään, mikä luvataan.

13


Henkilöasiakasliiketoiminta

14

AITOA VÄLITTÄMISTÄ IHMISISTÄ – LAPSISTA SENIOREIHIN

L

ounea on tarjonnut toimialueidensa ihmisille ja yrityksille erilaisia yhteyksiä jo 130 vuotta. Tänä päivänä keskustelua käydään ja viestitään monen eri laitteen ja kanavan kautta. Kännykät, läppärit ja tabletit kulkevat kätevästi mukana niin kodin ja toimiston sisäpuolella kuin niiden ulkopuolellakin. Enää ei vain puhuta, vaan lähetetään paljon myös kuvia, videoita ja viestitään muutoinkin monilla eri tavoilla. Samoin videoneuvotteluna tehtävä etätyö on yleistynyt kovalla vauhdilla. Viihteen kuluttaminen on myös kodeissa lisääntynyt ja monipuolistunut paljon ja erityisesti TV-kuvalta ja ääneltä vaaditaan jatkuvasti enemmän. Siksi yhteyksien on oltava aiempaa huomattavasti tehokkaampia. ”Kupariverkon kapasiteetti ei riitä palvelemaan nykyisiä tarpeita. Siksi Lounea investoi vuosittain miljoonia valokuituverkkojen rakentamiseen toimialueillaan. Näin voimme varmistaa, että kotitalouksilla ja yrityksillä on tehokkaat ja toimivat yhteydet, joiden toimivuuteen he voivat luottaa, ja jonka varaan he voivat arkeaan ja liiketoimintaansa rakentaa”, sanoo Ari Ringborg, joka vastaa Lounean henkilöasiakasliiketoiminnasta. Valokuituverkkoliittymiä myytiin viime vuonna ennätyksellisen paljon. Suunta kääntyi tarjonnasta kysyntään ja myynti ylitti kaikki odotukset.


Henkilöasiakasliiketoiminta

Uusia arjen helpottajia Lounea on kehittänyt ja ottanut myyntivalikoimiinsa nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja tietoturvapalveluiden rinnalle myös uusia, digitaalisuutta ja tekoälyä hyödyntäviä palveluita. Yksi laajalti kiinnostusta herättänyt tuote on Lounea Älykoti –palvelu, joka tuottaa kotiin viihtyisyyttä, turvallisuutta ja helppoutta. Älykoti huolehtii, että sähkölaitteet ovat pois päältä, kun talo on tyhjä. Samoin se ilmoittaa, kun lapsi tulee koulusta kotiin. Se kertoo myös, jos jokin on vialla, ja miten asia korjattiin. Älykoti opettelee perheen päivärytmin ja ennustaa asioita sen perusteella. Se tunnistaa normaalit rutiinit kuten nukkumaan menon, töihin lähdön ja kotiin paluun. ”Järjestelmä ei siis vain ilmoita, jos se on havainnut vaikkapa päällä olevan kihartimen, kun kaikki asukkaat ovat poistuneet kotoa, vaan sammuttaa laitteen, jotta vahinkoa ei synny”, sanoo Ringborg. Laitetta voidaan myös ohjata kännykällä vaikka toiselta puolelta maapalloa. Palvelua kysytään nyt paljon ja kiinnostus on kovassa kasvussa. Toinen markkinoille tuotu uusi palvelu on Omaseniori-palvelu. Se on yksinasuvalle ikäihmiselle tarkoitettu tekoälypohjainen järjestelmä, joka turvaa ja antaa hänelle mahdollisuuden asua omassa kodissaan normaalia pidempään. Omaseniori kerää sensoreidensa avulla käyttäjänsä käyttäytymistietoa, vertaa sitä olemassa oleviin tietoihin ja tuottaa näin ennakoivaa tietoa käyttäjästään. Näin voidaan seurata seniorin toimintaa kotona ja viestiä, jos jotain poikkeuksellista tapahtuu. ”Omaseniori eroaa markkinoilla olevista siinä, että se perustuu ennakointiin ja antaa tietoa ja signaaleja asukkaan toiminnasta jo ennen kuin jotain tapahtuu”, kertoo Ringborg.

ARI RINGBORG

Lounea aktiivisesti mukana kehityksessä Lounea tulee hyödyntämään digitaalisuutta laajalti jatkossakin. ”Se on alue, jonka avulla voimme vastata ihmisten muuttuviin tarpeisiin lapsista senioreihin”, toteaa Ari Ringborg. Hänen mukaansa viihteen kuluttaminen paikasta riippumatta tulee entisestään lisääntymään ja virtuaalitodellisuuden nykyistä laajamittaisempi kaupallistaminen nähdään jo lähivuosina. Kodit digitalisoituvat ja käyttäjät tarvitsevat aiempaa enemmän teknistä asiantuntijapalvelua ja käyttötukea. Lounea toimii paikallisesti lähellä asiakkaitaan tarjoten myös näitä ”Datatalkkaripalveluita” oman henkilökuntansa tekemänä. Näissä markkinamuutoksissa Lounea haluaa olla aktiivisesti mukana.

15


Yritysasiakasliiketoiminta

16

KUMPPANINA ASIAKKAAN LIIKETOIMINNAN DIGITALISOIMISESSA

L

ounea käänsi yritysasiakasliiketoimintansa toissa vuonna kasvun polulle ja viime vuonna kasvu vain kiihtyi. Kasvua siivittävät ennen kaikkea erilaiset digitaaliset palvelut, joita Lounea on tuonut valikoimiinsa.

”Liiketoiminnan tehostamista tukevien sovellusten merkitys asiakkaiden toiminnassa on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja tulee kasvamaan edelleen”, kertoo Jari Toivola, joka vastaa Lounean yritysasiakasliiketoiminnasta. Ensimmäisenä on lähdetty digitalisoimaan talous- ja henkilöstöhallintoa. Näillä alueilla erilaisten IT-sovellusten ja –työkalujen käyttö on jo yleistä. Seuraavassa vaiheessa yleistyvät asiakkuuksien hallintaan ja markkinointiin tai esimerkiksi tuotannon ohjaukseen liittyvien toimintojen digitalisointi. Asiakkaat haluavat liiketoimintansa tehostamisen lisäksi myös huolettomuutta. Pilvipalveluiden käyttö on kasvanut nopeasti ja uudet, joustavat pilvipalveluteknologiat ovat tuoneet hinnat sille tasolle, että ne ovat nyt myös pienempien yritysten hyödynnettävissä. Myös laitepuolella asiakkaat haluavat ostamisen sijasta yhä enemmän vuokrata niitä. ”Lounea asiakkaan kumppanina pitää huolen siitä, että asiakkaan tietoliikenne ja viestintä voivat toimia kaikin puolin sujuvasti ja keskeiset liiketoimintarutiinit hoituvat tehokkaasti. Asiakas voi keskittyä ydintehtäväänsä, kun me hänen luottokumppaninaan mahdollistamme tämän omien, tehokkaiden ratkaisuidemme ja palveluidemme avulla”, sanoo Toivola.


Yritysasiakasliiketoiminta

Yksi kumppani riittää Lounea on lähellä asiakasta myös koko yhtiön osalta. ”Olemme hyvin tavoitettavissa muillekin asiakkaillemme kuin niille, joita varten meillä on nimetyt myyjät ja ylläpitohenkilöt. Näin meillä on mahdollisuus laajemmalla rintamalla tukea asiakasta”, näkee Toivola. Hänen mukaansa iso asia ovat myös yhteistyökumppanit, joita on Lounean taustalla suuri joukko. ”Vaikka digitalisaatio tuo asiakkaille helpotusta työn tekemiseen ja asiakasviestintään, niin monta kertaa ratkaisut tähän ovat pieninä palasina maailmalla ja kokonaisuudet ovat monimutkaisia. Haluamme toimia tulkkina asiakkaan ja palvelun välissä digitaalisessa maailmassa ja mahdollistaa näin tarjolla olevien ratkaisuiden helppo hyödyntäminen asiakkaalle”, kertoo Toivola. Hän painottaa, että markkinoilta pyritään löytämään tehokkaimmat toimijat. ”Siksi asiakkaalle riittää kumppaniksi Lounea, muita ei tarvita. Me hoidamme kaiken siitä eteenpäin”, sanoo Toivola. Myyjistä liiketoimintakumppaneiksi Asiakkaiden digitalisoidessa toimintojaan myös Lounean henkilöstön rooli muuttuu. ”Meidän yhteyshenkilömme ovat jatkossa enemmän asiakkaan ympäristön ja liiketoiminnan tarpeiden asiantuntijoita. Heidän tehtävänään ei ole niinkään esitellä eri palveluvaihtoehtoja ja niiden hintoja, vaan haastaa positiivisesti myös asiakkaan nykytavat tehdä työtä ja samalla osoittaa sähköisten työkalujen hyöty. Puhutaan siis ratkaisuiden myynnistä, mikä edellyttää hyvää asiakastuntemusta, asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden tunnistamista ja ymmärrystä siitä, miten meidän palvelumme hyödyttävät ja tehostavat asiakkaan toimintaa. Myyjäroolista siirrytään siis todelliseksi asiakkaan liiketoiminnan kumppaniksi”, valottaa Jari Toivola muutosta henkilöstön näkökulmasta. Toivolan mukaan uudet teknologiat, kuJARI TOIVOLA ten Internet of Things (IoT), jolla tarkoitetaan internet-verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, tulee entisestään muuttamaan ja mullistamaan yritysten nykyisiä liiketoimintamalleja ja -tapoja. Jo nyt tuotantoyhtiöistä on tullut myös palveluyhtiöitä, kun IoT-teknologia mahdollistaa valvottavuuden valmistettuihin laitteisiin, jolloin niitä voidaan kontrolloida internet-verkon yli. Näin laitetoimittamisen rinnalle on syntynyt uusi palveluliiketoiminta. Merkittävä kilpailuetu yrityksille syntyy jatkossa myös niin sanotun Big Datan hyödyntämisestä. Se tarkoittaa erittäin suurten tietomassojen jatkuvaa keräämistä ja analysointia liiketoiminnan kehittämiseksi.

17


Jimm’s PC-Store

18

PELAAJIEN TAIVAS HAKEE VOIMAKASTA KASVUA

T

eleoperaattoriliiketoiminnan lisäksi Louneaan kuuluu tietotekniikan ja viihde-elektroniikan verkkokauppaan keskittynyt tytäryhtiö, Jimm’s PC-Store. Se on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan viime vuosina merkittävästi, vaikka markkina itsessään ei ole juurikaan kasvanut. Viime vuonna yhtiön liikevaihto kasvoi peräti lähes kolmanneksen. Yhtiön kilpailukyky on parantunut muun muassa ulkomaisiin toimittajiin verrattuna, mistä syystä ulkomailta ostamisen tarve on vähentynyt ja kysyntä on ohjautunut Jimm’s PC-Storeen. Yhtiölle haetaan edelleen voimakasta liikevaihdon ja markkinaosuuksien kasvua. Laadukkaat tuotteet ja asiakasymmärrys keskiössä Jimm’s PC-Storen pääkohderyhmänä ovat nuoret tietokoneen käyttäjät ja kasaajat sekä PCpelien pelaajat, joita se palvelee pääasiassa verkossa – niin laitteiden, ohjelmien, huoltopalveluiden ja pelien osalta kuin asiantuntemuksensakin avulla. ”Panostamme laadukkaisiin tuotteisiin, erinomaiseen hinta-laatusuhteeseen ja syvälliseen asiakasymmärrykseen, toisin kuin monet kilpailijamme”, sanoo Jimm’s PC-Storen toimitusjohtaja Antti Järvinen. Asiakasymmärtäminen on keskeinen osa toimintaa. Tätä korostaa myös yhtiön asiakaslupaus: ”Sinä hyödyt siitä, mitä Jimm’s tietää”. Antti Järvisen mukaan sen pitää välittyä asiakkaalle aina, kun hän on tekemisissä Jimm’s PC-Storen kanssa. ”Asiakkaat asioivat meidän kanssamme verkkokauppamme lisäksi myös internetin keskustelu- ja yhteisösivuilla, jossa käydään aktiivista keskustelua tietokoneharrastuksesta ja kilpapelaamisesta”, sanoo Järvinen.


Jimm’s PC-Store

Mukana megatrendeissä Kilpapelaaminen on alan isoja trendejä. Sen avulla PC-pelaaminen nostaa uudelleen päätään. Erityisesti on noussut elektronisen urheilun megatrendi, jossa Jimm’s PC-Store haluaa olla aktiivisesti mukana. Elektroninen urheilu tarkoittaa virtuaalipelaamista ja erilaisia tapahtumia, joissa eri joukkueet kilpailevat tietokoneita käyttäen. Urheilusta puhutaan pelin taktisuuden vuoksi: syke voi nousta pelin aikana ja tunnetiloja pitää hallita. Välillä ollaan puolustus- ja välillä hyökkäysvalmiudessa. ”Kyseessä ei ole pelkkä ajanviete, vaan nimekkäät urheiluseurat Suomestakin ovat mukana pelaamassa. Kuvaavaa lajin merkittävyydelle on, että sen suurimpien pelitapahtumien palkintopotit voivat olla suurempia kuin esimerkiksi golfissa”, kertoo Järvinen. Antti Järvisen mukaan Jimm’s PC-Store on nyt hyvässä tuloskunnossa ja voidaan miettiä seuraavia strategisia askelia. Yhtiöllä on mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa useaankin suuntaan. ANTTI JÄRVINEN

19


20

Lounean strategia

KASSAVIRRAN VARMISTAMINEN JA HARKITUT KASVULOIKAT Lounean tavoitteena on kassavirran edelleen kehittäminen sekä kannattava kasvu. Yhtiö haluaa toimia toimialueidensa aktiivisena tietoyhteiskunnan rakentajana, joka tekee digitaalisen maailman mahdolliseksi jokaiselle. Omistajilleen Lounea tavoittelee hyvää osinkotuottoa ja omistaja-arvon kasvattamista.


Lounean strategia

21


LOUNEA OY

TILINPÄÄTÖS 1.1.2016 - 31.12.2016


SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen laajuus ja laatimisperiaatteet 2. Pysyvät vastaavat ja poistot 3. Vaihto-omaisuus 4. Laskennalliset verot 5. Liikevaihdon jakautuminen 6. Muut liiketoiminnan tuotot 7. Materiaalit ja palvelut 8. Henkilöstökulut 9. Johdon palkat ja palkkiot 10. Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella 11. Poistot ja arvonalentumiset 12. Tilintarkastuspalkkiot 13. Rahoitustuotot ja –kulut 14. Tilinpäätössiirrot 15. Välittömät verot 16. Pysyvät vastaavat, aineettomat hyödykkeet 17. Pysyvät vastaavat, aineelliset hyödykkeet 18. Pysyvät vastaavat, sijoitukset 19. Tytäryritykset 20. Osakkuusyritykset 21. Vaihto-omaisuus 22. Saamiset 23. Siirtosaamiset ja laskennalliset verosaamiset 24. Rahoitusarvopaperit 25. Oma pääoma 26. Jakokelpoiset varat 27. Tilinpäätössiirtojen kertymä 28. Pakolliset varaukset 29. Vieras pääoma 30. Siirtovelat 31. Vakuudet ja vastuusitoumukset 32. Lähipiiriliiketoimet Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

24 34 35 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 41 41 42 43 43 44 44 44 45 45 46 47 47 47 48 48 49 49 50


24

Tilinpäätös 2016

TOIMINTAKERTOMUS Lounea Oy:n toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016

TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleinen taloudellinen tilanne pysyi haasteellisena vuoden 2016 aikana. Toimialueidemme talous- ja työllisyystilanne jatkui vaikeana. Teleoperaattorimarkkina on pienentynyt trendinomaisesti jo vuodesta 2006 alkaen, mutta se kääntyi lievään nousuun vuoden 2016 aikana. Etelä-Satakunnan Puhelimen liiketoiminnan osto vuoden vaihteessa 2015/2016 toi Louneallekin odotettua kasvua. Liiketoiminnan integrointi osaksi Louneaa oli keskeinen toimenpide kuluneen vuoden aikana ja onnistui varsin hyvin. Lounean toiminta-alue ulottuu nyt Sastamalan pohjoispuolelle ja asiakaskuntamme kasvoi reilulla 6500 asiakkaalla. PC-laitteiden ja tarvikkeiden yleinen markkina vahvistui jonkin verran vuodesta 2015. Verkkokauppojen suosio kasvoi edelleen. Verkkokauppayhtiömme Jimm´s PC-Store Oy kasvatti tässä toimintaympäristössä osuuttaan vahvasti. Vuodesta 2016 muodostui Lounealle vahvan kasvun vuosi ja myös kannattavuus parani ja oli hyvällä tasolla.

KONSERNIN KEHITTYMINEN JA KANNATTAVUUS Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm´s verkkokaupan vahvan kasvun ja Etelä-Satakunnan Puhelimen liiketoiminnan hankinnan johdosta. Edellisen vuoden vastaava luku näkyy vieressä suluissa. Neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuu) • Liikevaihto oli 19,9 M euroa (16,9 M euroa), jossa oli kasvua 18 % edellisestä vuodesta. • Liikevoitto jaksolla oli 1,4 M euroa (1,2 M euroa). Tammi-joulukuun • Liikevaihto oli 72,8 M euroa (58,5 M euroa), jossa oli kasvua 24 %. • Liikevoitto oli 6,0 M euroa (3,8 M euroa). • Tilikauden tulos 5,9 M euroa (5,1 M euroa). Kuluneen vuoden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja 0,7 M euroa. Viime vuoden liiketulokseen sisältyy 0,2 M euroa kertaluonteisia kuluja ja rahoitustuottoihin 1,2 M euroa kertaluonteisia tuottoja.


Tilinpäätös 2016

25

Jimm’s PC-Store Oy:n verkkokaupan myynti kasvoi 28 % edellisestä vuodesta ja tulos parani. Neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuu) • Liikevaihto oli 12,1 M euroa (10,2 M euroa), jossa oli kasvua 19 %. • Liikevoitto jaksolla oli 0,6 M euroa (0,6 M euroa). Tammi-joulukuun • Liikevaihto oli 43,0 M euroa (33,5 M euroa), jossa oli kasvua 28 %. • Liikevoitto oli 1,7 M euroa (1,2 M euroa). Teleoperaattoriliiketoiminnassa Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoiminnan osto näkyi 20 % myynnin kasvuna. Kannattavuus kehittyi myös positiivisesti. Neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuu) • Liikevaihto oli 7,8 M euroa (6,5 M euroa), jossa oli kasvua 21 %. • Liikevoitto jaksolla oli 1,7 M euroa (1,2 M euroa). Tammi-joulukuun • Liikevaihto oli 31,7 M euroa (26,4 M euroa), jossa oli kasvua 20 %. • Liikevoitto oli 4,3 M euroa (2,6 M euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 0,7 M euroa.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT LOUNEA-KONSERNISSA (M euroa): Q4 / 2016

Q4 / 2015

2016

2015

2014

Liikevaihto M euroa

19,9

16,9

72,8

58,5

57,1

Käyttökate M euroa

3,1

2,8

12,0

9,6

10,0

Liikevoitto M euroa

1,4

1,2

6,0

3,8

3,6

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M euroa

1,9

1,6

7,3

6,2

2,8

6,8%

7,1%

8,3 %

6,5%

6,2 %

Omavaraisuusaste %

83,2 %

84,5%

89,1 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *

8,8 %

8,3%

6,4 %

948

905

876

Liikevoitto %

Oma pääoma / osake

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 6,0 M euroa (edellinen vuosi 10,9 M euroa). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa valokuituverkkoihin sekä palvelutuotantoon. Edellisen vuoden investointeihin sisältyy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoiminnan hankinta-arvoa 6,7 M euroa.


Tilinpäätös 2016

26

TELEOPERAATTORILIIKETOIMINTA Lounea Oy toimii hallinnollisten konsernipalvelujen tuottajana, sekä muiden kuin tuotannollisten kiinteistöjen ja liikehuoneistojen omistajana ja vuokraa tiloja sekä konserniyhtiöiden että ulkopuolisten toimijoiden käyttöön. Lisäksi Lounea Oy hoitaa konsernin sijoitustoiminnan. Lounea Oy omistaa 100 % Lounea Palvelut Oy:stä, joka operoi teleliiketoimintaa. Teleoperaattoriliiketoiminta koostuu kuluttajille ja yrityksille tarjottavista data-, puhe- ja TVpalveluista, erilaisista lisäpalveluista, tietoliikennelaitteiden kaupasta ja yrityksille tarjottavista monipuolisista ICT-palveluista. Liittymämäärissä tapahtui merkittävää kasvua Sastamalan alueen mukaan tulon myötä. Laajakaistaliittymissä 69 % asiakkaistamme on jo huippunopean valokuidun tai kaapelimodeemiyhteyden käyttäjiä. Tämän lisäksi valokuituyhteys on saatavissa yli 27 000 osoitteeseen toimialueellamme jo rakennetun valokuituverkon puitteissa. Puheliittymien määrä jatkoi laskuaan ja arviomme mukaan puhe kupariverkossa tulee poistumaan seuraavan 5 vuoden kuluessa korvautuen mobiili- tai valokuitupohjaisilla puhelinliittymillä.

LIITTYMÄMÄÄRÄT

2014

2015

2016

Muutos %

DATA

22 146

21 526

27 995

30 %

TV

26 479

28 788

35 585

24 %

PUHE

17 981

14 487

14 579

1 %

VERKONVUOKRAUS

2 559

2 052

1 537

-25 %

DATALIITTYMIEN JAKAUMA

2014

2015

2016

Muutos %

KUITU

10 218

12 038

18 186

51 %

KUPARI

10 356

7 802

7 955

2 %

MOBIILI

139

337

572

70 %

1 433

1 349

1 282

-5 %

KAAPELIKAISTA


Tilinpäätös 2016

VERKKOKAUPPALIIKETOIMINTA PC-laitteiden ja tarvikkeiden yleinen markkina vahvistui jonkin verran vuodesta 2015. Verkkokauppojen suosio kasvoi edelleen. Verkkokauppayhtiömme Jimm´s PC-Store Oy kasvatti tässä toimintaympäristössä osuuttaan vahvasti

SIJOITUSTOIMINTA Lounealla on sijoituksina suoria rahamarkkinasijoituksia, omistuksia teleliiketoiminta-alan yrityksissä sekä toimitilaomistuksia Salossa, Forssassa, Sastamalassa ja muualla toimialueellamme. Rahamarkkinasijoitukset: Yhtiön sijoitusvarallisuus on hajautettu pääsääntöisesti eri rahastojen kautta ja salkkuja hoidetaan kolmen varallisuudenhoitosopimuksen kautta. Sijoitusten arvonnousu vuoden 2016 aikana oli hieman yli 5 %. Sijoitusten markkina-arvo (ilman pankkitilisaamisia) oli vuoden vaihteessa 25,4 M euroa tasearvon ollessa 23,0 M euroa. Pankkitilisaldot ovat näiden lisäksi vuoden vaihteessa 7,9 M euroa. Suorat ICT-toimintaan liittyvät sekä muut omistukset: Lounea-konserni omisti tilikauden lopussa teleoperaattoreita seuraavasti: 6,2 % Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiöstä ja 26,7 % S4F Holding Oy:stä, joka on Viria Oyj:n suurin omistaja 16,8 % osuudella. Finnetin yhteisyhtiöitä Lounea omisti seuraavasti: 38 % Länsilinkki Oy:stä, 42,5 % Softera Oy:stä, ja 20 % FNE Finland Oy:stä. Lounea on jäsenenä Gridit hankintaosuuskunnassa, joka tuottaa hankintapalveluja jäsenkunnalleen. Osakkuusyhtiöinä konsernitilinpäätöksessä käsitellään Länsilinkki Oy, Softera Oy ja S4F Holding Oy, joiden tulososuus on 0,5 M euroa (edellinen vuosi 0,4 M euroa). Lisäksi Lounealla on sijoitettuna kahteen kasvurahastoon yhteensä 0,6 M euroa, joista toiseen on tilikauden aikana tehty 0,3 M euroa alaskirjaus ja toisesta kirjattu tulokseen 0,4 M euroa tuotto. Toimitilaomistukset: Lounea Oy:lla on omistuksessaan toimitilakiinteistöjä ja liikehuoneistoja Salon, Someron ja Forssan alueella sekä Sastamalassa. Näiden tasearvo on 2,2 M euroa. Lounea Palvelut Oy toimii suurimpana käyttäjänä tiloissa, mutta lisäksi tiloja on vuokrattu ulkopuoliseen käyttöön. Keväällä 2016 vapaata vuokrattavaa liiketilaa on Forssan Sepänhaan kiinteistössä sekä Sastamalan Marttilankadun toimitalossa.

27


Tilinpäätös 2016

28

YRITYSKAUPAT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Lounea Oy:n 96,7 %:sti omistama tytäryhtiö Lohjan Kuitua Oy, fuusioitiin 31.12.2016 Lounea Palvelut Oy:öön sisaryhtiöfuusiona. Softera Oy:n omistusta kasvatettiin 15,0 % ja Etelä-Satakunnan Puhelin Oy purkautui vuoden 2016 aikana.

HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä tilikaudella oli keskimäärin 217 henkilöä. Tilikauden päättyessä konsernin henkilöstömäärä oli 209 henkilöä.

Henkilöstö Palkat ja palkkiot (1000 euroa)

2016

2015

217

189

9147

7625

TUTKIMUS JA KEHITYSTOIMINTA Yhtiöllä ei ole suoranaisia tutkimus- ja kehitysmenoja.

RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta konsernissa tilikaudella 2016 oli 12,6 M euroa (edellinen vuosi 9,5 M euroa). Konsernin taseen loppusumma on 105,4 M euroa (edellinen vuosi 100,1 M euroa). Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 83 % (edellinen vuosi 85 %). Oma pääoma osaketta kohden oli 948 euroa (edellinen vuosi 905 euroa).

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Lounea Oy:n osakepääoma tilikauden lopussa oli 2 532 153 euroa (edellinen vuosi 2 532 153 euroa ). Osakkeiden kokonaismäärä oli vuodenvaihteessa 94 470 kpl (edellinen vuosi 94 470). Tämä sisältää yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2 580 kpl per 31.12.2016. Osakkeiden osakasrekisteriin kirjatut luovutukset vuoden aikana edustavat 6,5 % (7,6 %) osakekannasta. Näiden kauppojen osakekohtaiset hinnat vaihtelivat välillä 300 – 833 euroa (250 – 611 euroa) keskihinnan ollessa 511 euroa (430 euroa). Vuoden 2016 päättyessä yhtiöllä oli yhteensä 22 089 osakkeenomistajaa (23 602).


Tilinpäätös 2016

HALLINNOINTI Lounea Oy:n johtamisjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiölle hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee yhtiön hallituksen jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tilikaudella 2016 hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa ja hallitus 15 kertaa.

YHTIÖKOKOUKSET Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous oli 19.5.2016. Tilintarkastajaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin KHT-yhteisö KPMG, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli. Lisäksi 30.11.2016 pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin yhtiöjärjestysmuutoksesta, omien osakkeiden lunastamisvaltuutuksesta sekä hallituksen osakeantivaltuutuksesta.

HALLINTONEUVOSTO 19.5.2016 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen Lounea Oy:n hallintoneuvostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Olli Järvi, varapuheenjohtaja Kirsti Kirjonen, Ari Aalto, Jaakko Halkilahti, Juhani Huupponen, Jouko Häyrynen, Kimmo Koivisto, Senja Koivusalo, Outi Kolattu-Tolvi, Juha Kontio, Leena Kuusisto, Jaana Kyyrä, Virve Leikko-Saarinen, Merja Leppävirta, Helena Linnamäki, Sanna Lundström, Hannu Mattila, Petri Niemi, Jukka Pasanen, Timo Pekka, Johanna Pättiniemi, Antti Rantakokko, Mika T. Rantala, Anni Rasilainen, Jari Salokangas, Matti Setälä, Juha Simola, Katja Taimela, Vesa Viitaniemi ja Mikko Virtanen.

HALLITUS Lounea Oy:n hallitukseen ovat tilikaudella 2016 kuuluneet puheenjohtajana Jukka Hulkkonen ja varapuheenjohtajana Immo Sundholm sekä jäseninä Matti Leino, Seppo Juntti, Elise Lepinsalo-Harju ja Jari Stenberg.

TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTO Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Veli-Matti Viitanen. Muut johtoryhmän jäsenet ja heidän vastuualueensa olivat: Antti Järvinen, Jimm’s PC-Store; Jari Lahti, Operaattoriasiakkaat ja tuotanto; Harri Mannonen, Talous ja hallinto; Ari Ringborg, Henkilöasiakkaat ja taloyhtiöasiakkaat; Jari Toivola, Yritysasiakkaat; Riku Päärni, Palvelukeskus.

LASKENTAKÄYTÄNTÖ Lounea Oy tytäryhtiöineen noudattaa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä ja laatii tilinpäätöksensä tämän (FAS) mukaisesti. Yhtiössä ei ole vireillä suunnitelmia kansainväliseen laskentakäytäntöön siirtymiseksi (IFRS).

YMPÄRISTÖ Tietoliikenne on muihin liikenne- ja kommunikointimuotoihin verrattuna ympäristöä säästävää

29


30

Tilinpäätös 2016

ja energiataloudellista ja toimialana edistää kestävän kehityksen periaatteita. Lounean tietoliikennetoiminnan ympäristörasitus on vähäinen ja yhtiö on investoinut merkittävästi laitetilojen energiankulutuksen alentamiseen sekä tilojen ympäristöystävälliseen vapaajäähdytykseen.

OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISASIAT Lounea -konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen tulokseen. Yhtiö on haastettu käräjille ylimääräisen yhtiökokouksen 30.11.2016 päätöksestä lisätä yhtiöjärjestykseen lunastuspykälä.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA Teleoperaattoriliiketoiminta Lounea-konsernin liiketoiminta on perustekijöiden osalta pitkäjänteistä ja lyhyellä aikavälillä muutokset jäävät melko vähäisiksi. Kuitumyynnin onnistumisella on merkittävä vaikutus sekä lyhyen aikavälin, että etenkin pitkän aikavälin tulokseen. Kuituverkkojen kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Mobiiliverkot kilpailevana tuotteena voivat muodostaa yhtiön kannattavuudelle merkittävän riskin. Kiinteän verkon puheliittymiin sisältyy myös merkittävä muutos, jossa käyttö siirtyy nykyistä voimakkaammin mobiilipohjaisiin ratkaisuihin. Muutosta hillitsevät erilaiset IP-pohjaiset ratkaisut etenkin yrityksillä, mutta kuluttajien osalta kiinteän verkon puheliittymät tulevat vähitellen poistumaan. Tähän muutokseen yhtiö on valmistautunut muuttamalla omaa tarjontaansa sekä solmimalla mobiilikumppanuuden DNA:n kanssa. Yhtiön toimintojen monipuolistuessa ja verkostoituessa myös alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden toteutuvat riskit näkyvät yhtiön palveluissa. Verkkokauppaliiketoiminta (Jimm’s) Lounea -konsernin toinen liiketoiminta-alue on saatu varsin stabiiliksi. Nykyisin näköpiirissä olevat riskit liittyvätkin ennen kaikkea yleiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä kuluttajien luottamukseen oman taloutensa suhteen. Kilpailu alalla on kovaa jo nyt ja marginaalit ovat pienet mutta toimiala on sinällään kasvava ja erittäin kiinnostava. Oman riskinsä alalle tuovat ulkomaiset pelurit, jotka rantautuvat Suomeen globaaleilla konsepteilla. Riskiä pyritään hallitsemaan liiketoiminnan hyvän brändin, alhaisen kulurakenteen ja toimintaprosessien tehostamisen kautta. Rahoitus- ja sijoitusriskit Yhtiöllä sijoitusomaisuutta hoidetaan hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan puitteissa. Sijoitusten arvonvaihtelu voi aiheuttaa negatiivista tulosvaikutusta markkinahäiriöiden yllättäessä. Lisäksi yhtiöllä on taseessaan pääasiassa teleoperaattoritoimialan osakesijoituksia. Nämä eivät ole julkisesti noteerattuja osakkeita ja näiden arvostus tarkastetaan vuosittain – tarvitta-


Tilinpäätös 2016

essa ulkopuolisten arvonmääritysten avulla. Omaisuuden vakuutusturva tarkastetaan vuosittain ja se on kattavalla tasolla. Yhtiön sisäinen valvonta on järjestetty talouden controller -toiminnan lisäksi sisäisellä ohjaus- tai johtoryhmätoiminnalla. Yhtiön toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä.

TILIKAUDEN JÄLKEISET OLEELLISET TAPAHTUMAT Lounea Oy ja Etelän Puhelin Oy ovat myyneet kaikki omistamansa S4F Holding Oy:n osakkeet vuoden 2017 helmikuussa tapahtuneella kaupalla.

TILIKAUDEN NÄKYMÄT Konserni odottaa operatiivisen toiminnan kannattavuuden jatkuvan hyvällä tasolla 2017. Toimintatapoja tehostetaan ja yksinkertaistetaan entisestään ja toimintaa muutetaan asiakaslähtöisemmäksi arvojemme mukaisesti. Kuituverkon liittymien myynnin onnistumisella on merkittävä vaikutus tulokseen. Kuituliittymien kaupan uskotaan säilyvän hyvällä tasolla, jolloin konserni jatkaa aktiivista investointia kuituverkkoihin. Verkkokauppaliiketoiminnan kasvun uskotaan jatkuvan ja tuloksen säilyvän hyvällä tasolla.

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MAHDOLLISESTA MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA Lounea Oy:n oma pääoma on taseen 31.12.2016 mukaan 65 946 418,73 euroa ja jakokelpoiset varat 17 857 159,41 euroa, josta tilikauden tulos on 1 265 687,50 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa vuodelta 2016 varoja 26 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 389 140,00 euroa. Varat ehdotetaan jaettavan pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

31


32

Tilinpäätös 2016

TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET Salossa 8.3.2017

Jukka Hulkkonen hallituksen puheenjohtaja

Immo Sundholm hallituksen varapuheenjohtaja

Jaana Kyyrä hallituksen jäsen

Seppo Juntti hallituksen jäsen

Elise Lepinsalo-Harju hallituksen jäsen

Jari Stenberg hallituksen jäsen

Petri Niemi hallituksen jäsen

Veli-Matti Viitanen toimitusjohtaja


Tilinpäätös 2016

33


34

Tilinpäätös 2016

LOUNEA OY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016 - 31.12.2016 TULOSLASKELMA Konserni 1.1.-31.12.2016

Konserni 1.1.-31.12.2015

Emoyhtiö 1.1.-31.12.2016

Emoyhtiö 1.1.-31.12.2015

72 837 802,07

58 532 915,77

2 177 760,97

9 840 931,65

Liiketoiminnan muut tuotot

1 200 342,25

571 659,23

260 059,07

1 69 558,07

Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut

-44 247 521,48 -11 151 975,17 -5 973 986,25 -6 614 157,42

-34 955 265,34 -9 352 586,27 -5 732 581,69 -5 243 328,65

0,00 -931 012,85 -198 870,82 -1 464 022,78

-1 946 683,48 -3 234 479,23 -2 270 027,54 -2 475 928,03

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

6 050 504,00

3 820 813,05

-156 086,41

83 371,44

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Rahoitustuotot Rahoituskulut ja arvonalennukset

516 993,28 1 292 774,44 -575 696,05

357 981,30 3 154 553,10 -1 175 609,66

2 589 106,68 -833 283,47

3 623 774,59 -1 169 621,37

Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä

1 234 071,67

2 336 924,74

1 755 823,21

2 454 153,22

7 284 575,67

6 157 737,79

1 599 736,80

2 537 524,66

0,00

614 216,38

-410 000,00

-2 500 000,00

75 950,70

-357 618,10

1 265 687,50

294 122,94

LIIKEVAIHTO

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset

Tuloverot Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-1 341 962,30

-1 072 574,81

-72 344,52

-35 130,22

5 870 268,85

5 050 032,76


Tilinpäätös 2016

35

TASE VASTAAVAA

Konserni 31.12.2016

Konserni 31.12.2015

Emoyhtiö 31.12.2016

Emoyhtiö 31.12.2015

1 016 943,79 50 122 267,80 9 251 015,13

1 228 820,75 49 932 195,87 11 926 231,79

229 154,56 1 494 509,65 41 767 763,70

266 731,57 1 575 855,76 46 288 784,89

60 390 226,72

63 087 248,41

43 491 427,91

48 131 372,22

3 811 471,49

3 918 212,59

575 512,33 9 848 008,80 22 824 758,86 7 925 366,60

685 098,13 7 945 542,56 17 580 492,93 6 931 089,40

1 5 1 4  924,00 2 952 540,61 22 824 758,86 1 660 440,49

5 508 224,29 1 218 550,52 17 580 492,93 2 443 145,58

44 985 118,08

37 060 435,61

28 952 663,96

26 750 413,32

105 375 344,80

100 147 684,02

72 444 091,87

74 881 785,54

Konserni 31.12.2016

Konserni 31.12.2015

Emoyhtiö 31.12.2016

Emoyhtiö 31.12.2015

2 532 153,32 45 557 106,00 16 591 228,07 16 599 589,13 5 870 268,85

2 532 153,32 45 557 106,00 17 708 658,36 13 378 995,42 5 050 032,76

2 532 153,32 45 557 106,00 16 591 228,07 243,84 1 265 687,50

2 532 153,32 45 557 106,00 17 708 658,36 1 535 044,65 294 122,94

87 150 345,37

84 226 945,86

65 946 418,73

67 627 085,27

202 404,80 136 1 2 3 , 2 8

201 380,24 112 380,65

194 407,68

201 380,24

8 029 993,84 9 856 477,51 17 886 471,35

8 026 428,61 7 580 548,66 15 606 977,27

3 000 000,00 3 303 265,46 6 303 265,46

6 000 000,00 1 053 320,03 7 053 320,03

105 375 344,80

100 147 684,02

72 444 091,87

74 881 785,54

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muu sidottu oma pääoma Sij.vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Pakolliset varaukset Vähemmistöosuus

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA

YHTEENSÄ


36

Tilinpäätös 2016

RAHOITUSLASKELMA Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

71 400 527,68 857 605,24 -59 724 723,06

58 064 055,87 799 708,90 -49 199 607,09

2 156 934,13 328 420,97 -2 237 180,34

9 372 394,18 154 070,16 -9 018 717,82

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot

12 533 409,86

9 664 157,68

248 174,76

507 746,52

-45 789,68

-8 845,56

-63 934,40

-2 857,27

116 444,20 646 630,16 -655 098,35

77 200,43 358 334,31 -586 1 2 7,1 6

5 1 411,09 1 632 261,36 -482 654,78

46 872,10 907 285,42 -292 642,25

Liiketoiminnan rahavirta (A)

12 595 596,19

9 504 719,70

1 385 258,03

1 166 404,52

-6 030 354,04 -519 030,00 435 032,26

-4 180 788,25 -6 000 000,00 15 009,14

-107 209,92

2 424 755,95 -6 832 702,65 2 415 935,42

523 771,27 -5 458 693,76 7 010 796,67

4 215 000,00 1 477 443,52 -6 653 345,02 2 419 240,12 2 400 000,00

-876 001,91 -298 263,45 6 485,48 -4 000 000,00 800 000,00 892 450,50 -5 458 693,76 7 010 796,67

-8 106 363,06

-8 089 904,93

3 778 390,92

-1 923 226,47

Maksetut osingot ja muu voitonjako Vähemmistölle maksettu osinko Omien osakkeiden hankinta Maksettu konserniavustus Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot

-2 326 875,00 -48 601,89 -619 479,04

-2 326 875,00 -70 216,63

-2 326 875,00

-2 326 875,00

Rahoituksen rahavirta (C)

-3 494 955,93

1 602 908,37

-5 946 354,04

1 673 125,00

994 277,20

3 017 723,14

-782 705,09

916 303,05

6 931 089,40

3 913 366,26

2 443 145,58

3 168 133,80 -1 641 291,27

7 925 366,60

6 931 089,40

1 660 440,49

2 443 145,58

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuot. saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit liiketoimintakauppa Luovutukset aineell.ja aineett.hyödykkeistä Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutukset pitkäaikaisista lainasaamisista ja sijoituksista Investoinnit uusiin sijoituksiin Luovutukset muista sijoituksista Tytäryhtiön pääomanpalautus Investointien rahavirta (B)

27 262,22

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Liiketoimintasiirrossa siirtyneet rahavarat RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

-619 479,04 -2 500 000,00 -500 000,00

-500 000,00 4 000 000,00

4 000 000,00


Tilinpäätös 2016

LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön lisäksi kaikki ne yhtiöt, joissa emoyhtiöllä oli suoraan tai välillisesti tilikauden lopussa yli 50 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai joissa emoyhtiöllä on hallituksen jäsenten enemmistön nimittämis- ja erottamisoikeus. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja keskinäiset liike-tapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedot on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiksi katsotaan yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti 20 - 50 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja vähintään 20 %:n välitön tai välillinen osakeomistus. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. 2. PYSYVÄT VASTAAVAT JA POISTOT Pysyvien vastaavien tasearvot perustuvat suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyihin alkuperäisiin hankinta-menoihin. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käytössä olevan pysyvien vastaavien hankintamenosta vuotuisina tasapoistoina arvioidun pitoajan mukaan tai menojäännöspoistona. Ohjeelliset pitoajat eri pysyvien vastaavien ryhmissä ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto Konserniliikearvo 5 vuotta tasapoisto Rakennukset 25 vuotta tasapoisto Rakennukset (uudistukset) 15 vuotta tasapoisto Keskuslaitteistot 5 vuotta tasapoisto Siirtoverkko 20 % menojäännnöspoisto Optinen verkko 20 vuotta tasapoisto Asiakaslaitteet 4 vuotta tasapoisto Asiakaslaitteet 3 vuotta tasapoisto Muut telelaitteet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden arvioitu käyttöaika on alle kolme vuotta, on kirjattu vuosikuluksi. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. 3. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu ostoerillä painotettuun keskihintaan. 4. LASKENNALLISET VEROT Tilikaudelle kuuluvat verot on jaksotettu suoriteperusteisesti. Emo- ja tytäryhtiön taseisiin sisältyvä poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Laskennallinen verovelka tai saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöshetken välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena.

37


38

Tilinpäätös 2016

5. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Konserni 2016 Myynti ja huolto Liikenne Muut vuokratuotot Perusmaksut Palvelutuotot ja kiinteistön vuokratuotot Liikevaihto yhteensä

46 577 727,32 1 908 727,22 6 061 166,27 18 290 181,26

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

36 338 832,17 1 739 364,48 5 189 186,18 15 265 532,94

Emoyhtiö 2015 2 376 347,83 615 780,56 1 740 529,02 5 108 274,24

2 177 760,97 72 837 802,07

58 532 915,77

2 177 760,97

9 840 931,65

6. MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT Konserni 2016 Vuokratuotot Liiketoiminnan ja pysyvien vastaavien myyntivoitot Työllistämistuet ja -korvaukset Vakuutus- ja vahingonkorvaukset Markkinointihyvitykset Muut liiketoiminnan tuotot konserni Muut liiketoiminnan tuotot Muut liiketoiminnan tuotot yhteensä

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

0,00 356 859,44

62 594,80 13 022,39

200,00 7 486,35 409 800,56

1 535,02 3 821,72 347 580,12

425 995,90

143 105,18

10 689,00 249 171,39

58 100,00 41 602,53

571 659,23

260 059,07

169 558,07

1 200 342,25

63 370,06 6 485,48 198,68

7. MATERIAALIT JA PALVELUT Konserni 2016

Konserni 2015

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

38 049 639,66 106  74 1 ,1 0

29 576 385,72 380 757,08

Materiaalit yhteensä

38 156 380,76

29 957 142,80

Ulkopuoliset palvelut

6 091 140,7 2

29 957 142,80

Materiaalit yhteensä

44 247 521,48

34 955 265,34

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015 352 250,46 292 422,15

0,00

644 672,61 1 302 010,87

0,00

1 946 683,48

8. HENKILÖSTÖKULUT Konserni 2016 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä

9 147 403,63 1 596 163,02 408 408,52 11 151 975,17

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

7 625 086,36 1 454 389,39 273 110,52

832 270,60 72 511,12 26 231,13

2 614 648,98 515 035,84 104 794,41

9 352 586,27

931 012,85

3 234 479,23


Tilinpäätös 2016

39

9. JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

Hallituksen jäsenet Hallintoneuvoston jäsenet

55 450,00 19 950,00

45 900,00 16 050,00

55 450,00 19 950,00

45 900,00 16 050,00

Johdon palkat ja palkkiot yhteensä

75 400,00

61 950,00

75 400,00

61 950,00

10. KESKIMÄÄRÄINEN HENKILÖSTÖ TILIKAUDELLA Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

Toimihenkilöt

217

189

14

14

Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella

217

189

14

14

209

187

14

14

Vakinainen henkilöstö tilikauden päättyessä

11. POISTOT JA ARVONALENTUMISET Konserni 2016 Suunnitelman mukaiset poistot Rakennuksista Siirtoverkosta Keskuslaitteista Asiakaslaitteista Atk-ohjelmista ja muista aineettomista hyödykk. Muista telelaitteista, koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä Arvonalentumiset pys.vast. hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

262 982,98 3 045 218,54 974 766,84 595 836,97 407 1 5 1 ,73

318 773,10 2 669 607,52 804 998,51 543 521,12 504 551,86

126 141,72

37 577,01

230 779,88 892 234,85 284 986,99 176 677,70 242 654,74

688 029,19

689 327,52

35 152,09

240 891,32

5 973 986,25

5 530 779,63

198 870,82

2 068 225,48

0,00

201 802,06

0,00

201 802,06

5 973 986,25

5 732 581,69

198 870,82

2 270 027,54

12. TILINTARKASTUSPALKKIOT Konserni 2016

Lakisääteinen tilintarkastus Tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetut toimeksiannot Muut palvelut Tilintarkastuspalkkiot yhteensä

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

22 270,40 8 939,32

27 024,90 4 458,68

4 493,00

15 475,50

40 203,75

56 647,41

40 203,75

53 947,41

71 413,47

88 130,99

44 696,75

69 422,91


40

Tilinpäätös 2016

13. RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT Konserni 2016 516 993,28

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Arvonalentumiset pysyvien vast. sijoituksista Arvonal. vaihtuvien vast. rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksiltä Muilta

357 981,30

-307 696,05

-30 494,75

-8 898,54 -180 650,78

-24 506,46

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

1 234 071,67

2 336 924,74

1 755 823,21

2 454 153,22

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

1 045 431,20

556 180,92

375 734,15

125 495,13

270 896,01

451 395,92

211 096,01

249 636,96

1 021 878,43 -268 000,00

2 703 157,18 -780 000,00

35 833,29 921 012,03 -643 734,15

19 632,73 2 672 828,85 -780 000,00

-365 114,91

-365 1 1 4 , 9 1

14. TILINPÄÄTÖSSIIRROT Konserni 2016 Saadut konserniavustukset Annetut konserniavustukset Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Rakennukset Siirtoverkko Keskuslaitteet Asiakaslaitteet Atk-ohjelmistot Muut telelaitteet, koneet ja kalusto Poistoeron muutos yhteensä Tilinpäätössiirrot yhteensä

1 720 000,00 -2 130 000,00

-2 500 000,00

20 572,05 0,00 0,00 0,00 -31 043,65 10 471,60 0,00

122 733,93 892 234,85 284 986,99 176 677,70 279 970,50 -1 142 387,59 614 216,38

-410 000,00

-1 885 783,62


Tilinpäätös 2016

41

15. VÄLITTÖMÄT VEROT Konserni 2016 Tuloverot tilikaudelta Tuloverot edellisiltä tilikausilta Laskennallisten verojen muutos Välittömät verot yhteensä

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

-14 592,31 38 727,06 -1 366 097,05

-773 952,39 4 468,70 -303 091,12

-14 000,90 41  730,06 48 221,54

-530 770,88 4 478,39 168 674,39

-1 341 962,30

-1 072 574,81

75 950,70

-357 618,10

16. PYSYVÄT VASTAAVAT, AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET JA HYÖDYKKEET

Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Vähennykset, liiketoimintasiirto

4 760 035,55 350 088,35 -156 198,06

4 697 810,60 475 594,39 -413 369,44

3 322 089,00

4 482 116,99 154 012,29 -262 157,61 -1 051 882,67

Hankintameno 31.12.

4 953 925,84

4 760 035,55

3 322 089,00

3 322 089,00

-3 531 214,80 -407 151,73

-3 026 662,94 -  551,86

-3 055 357,43 -37 577,01

-2 812 702,69 -242 654,74

1 384,48

0,00

0,00

0,00

-3 936 982,05

-3 531 214,80

-3 092 934,44

-3 055 357,43

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 016 943,79

1 228 820,75

229 154,56

266 731,57

AINEETT. HYÖDYKKEIDEN KIRJANPITOARVO 31.12.

1 016 943,79

1 228 820,75

229 154,56

266 731,57

Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelman mukainen poisto Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet Poistot 31.12.


42

Tilinpäätös 2016

17. PYSYVÄT VASTAAVAT, AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA-ALUEET

Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset, liiketoimintasiirto

443 354,66 9 592,10

298 854,12 144 500,54

344 405,66 4 583,41

298 854,12 105 202,74 -59 651,20

Hankintameno 31.12.

452 946,76

443 354,66

348 989,07

344 405,66

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Konserni 2016

Konserni 2015

13 533 686,34 124 452,85 -37 864,08

Hankintameno 31.12.

13 620 275,11

13 533 686,34

11 211 018,40

11 152 442,51

Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden poisto Vähennysten kertyneet poistot

-10 166 644,81 -325 399,21 618,56

-9 789 704,14 -376 940,67

-10 034 980,01 -127 105,80

-9 784 048,61 -250 931,40

-10 491 425,46

-10 166 644,81

-10 162 085,81

-10 034 980,01

3 128 849,65

3 367 041,53

1 048 932,59

1 117 462,50

Kirjanpitoarvo 31.12.

Koneet ja kalusto

11 152 442,51 85 838,11 -27 262,22

Emoyhtiö 2015

Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Vähennykset, liiketoimintasiirto

Kertyneet Poistot 31.12.

13 114 379,57 419 306,77

Emoyhtiö 2016

13 108 724,04 296 904,07 -2 253 185,60

Konserni 2016

Konserni 2015

161 482 074,99 7 709 523,69 -44 967,54

Hankintameno 31.12.

169 146 631,14

161 482 074,99

114 766 404,28

114 749 615,88

-118 151 200,81 -5 241 435,31 8 417,44

-113 508 508,69 -4 649 287,09 6 594,97

-114 635 628,28 -34 188,01

-113 060 988,95 -1 574 639,33

-123 384 218,68

-118 151 200,81

-114 669 816,29

-114 635 628,28

45 762 412,46

43 330 874,18

96 587,99

113 987,60

2 790 925,50 7 478 225,64 -9 491 092,21

2 075 784,17 5 485 364,65 -4 770 223,32

Hankintameno 31.12.

778 058,93

2 790 925,50

0,00

0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

778 058,93

2 790 925,50

0,00

0,00

50 122 267,80

49 932 195,87

1 494 509,65

1 575 855,76

Kertyneet Poistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.

114 749 615,88 16 788,40

Emoyhtiö 2015

Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Vähennykset, liiketoimintasiirto

Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden poisto Vähennysten kertyneet poistot

152 775 933,84 8 714 722,87 -8 581,72

Emoyhtiö 2016

152 548 208,42 767 165,30 -38 565 757,84

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Vähennykset, liiketoimintasiirrot

Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo 31.12.

2 075 784,17 807 928,51 -896 592,01 -1 987 120,67

Pysyvien vastaavien hankintamenoihin on sisällytetty tilikauden osalta aiemmin kokonaan poistettujen hyödykkeiden hankinta-arvot.


Tilinpäätös 2016

43

18. PYSYVÄT VASTAAVAT, SIJOITUKSET OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ

Konserni 2016

Konserni 2015

Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

36 033 495,03 182 255,79 -2 400 374,68

3 334 038,56 32 699 456,47 0,00

Hankintameno 31.12.

33 815 376,14

36 033 495,03

Kirjanpitoarvo 31.12.

33 815 376,14

36 033 495,03

Osuudet omistusyhteysyrityksissä Kirjanpitoarvo 1.1. Lisäykset Vähennykset

5 962 648,52 264 771,97 -52   41 2,1 1

5 730 142,16 371 627,28 -139 120,92

5 397 978,63 177 357,63 -481 991,05

5 397 978,63 0,00 0,00

Kirjanpito 31.12.

6 175 008,38

5 962 648,52

5 093 345,21

5 397 978,63

Muut osakkeet ja osuudet

Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonalennukset

5 963 583,27 53 581,48 -2 673 158,00 -268 000,00

6 936 614,61 1 583 198,81 -1 776 230,15 -780 000,00

4 857 311,23 50 616,28 -1 780 885,16 -268 000,00

6 441 790,76 767 300,38 -1 571 779,91 -780 000,00

Hankintameno 31.12.

3 076 006,75

5 963 583,27

2 859 042,35

4 857 311,23

Kirjanpitoarvo 31.12.

3 076 006,75

5 963 583,27

2 859 042,35

4 857 311,23

9 251 015,13

11 926 231,79

41 767 763,70

46 288 784,89

SIJOITUSTEN KIRJANPITOARVO 31.12.

Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy sijoituksia kahteen Sentica Partnersin hallinnoimaan pääomasijoitusrahastoon, joiden kirjanpitoarvo on yhteensä 615 958,78 euroa. Yhtiöllä on kattamatonta sijoitussitoumusta jäljellä rahastoihin yhteensä 2 040 341,69 euroa, joka on esitetty liitetietojen vastuulaskelmassa.

19. TYTÄRYRITYKSET Konsernin omistusosuus % 2016 Lounea Palvelut Oy, Salo Etelän Puhelin Oy, Salo Jimm’s PC-Store Oy, Turku Lohjan Kuitua Oy, Lohja Lohjan Kuitua Oy sulautui 31.12.2016 Lounea Palvelut Oy:öön

100,0 % 100,0 % 95,0 %

Konsernin omistusosuus % 2015 100,0 % 100,0 % 95,0 % 95,8 %

Emoyhtiön omistusosuus % 2016 100,0 % 100,0 % 95,0 %

Emoyhtiön omistusosuus % 2015 100,0 % 100,0 % 95,0 % 95,8 %


44

Tilinpäätös 2016

20. OSAKKUUSYRITYKSET Konsernin omistusosuus % 2016 Länsilinkki Oy, Turku Softera Oy S4F Holding Oy, Salo

37,6 % 42,5 % 26,7 %

Konsernin omistusosuus % 2015 37,6 % 27,5 % 26,7 %

Emoyhtiön omistusosuus % 2016 37,6 % 42,5 % 26,7 %

Emoyhtiön omistusosuus % 2015 37,6 % 27,5 % 26,7 %

21. VAIHTO-OMAISUUS Konserni 2016 Valmiit tuotteet/Tavarat

3 811 471,49

Konserni 2015 3 918 212,59

Emoyhtiö 2016 0,00

Emoyhtiö 2015 0,00

22. SAAMISET

PITKÄAIKAISET Lainasaamiset Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

Konserni 2016

Konserni 2015

534 924,00

640 000,00

40 588,33

45 098,13

575 512,33

685 098,13

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

534 924,00 980 000,00

640 000,00 4 868 224,29

1 514 924,00

5 508 224,29

Lainasaamiset muodostuvat pääasiassa eräpäivään asti pidettävistä joukkovelkakirjalainoista ja pääomaturvatuista lainoista. LYHYTAIKAISET Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muilta Myyntisaamiset Laskennalliset verosaamiset ja tuloverosaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Saamiset yhteensä

198 185,48 1 815 058,21

186 047,12 592 138,54

7 074 75 1 ,1 2 1 438 764,55

5 637 476,73 1 529 1 1 7,78

38 922,11 843 494,99

30 233,63 284 889,51

50 937,77 1 283 555,36

60 550,40 718 397,65

929,37 55 950,45

11 627,97 113 613,75

9 848 008,80

7 945 542,56

2 952 540,61

1 218 550,52

10 423 521,13

8 630 640,69

4 467 464,61

6 726 774,81

Emoyhtiö on rahoittanut konserniyhtiöiden investointeja ja käyttöpääoman tarvetta konsernilainoituksella. Lainoista maksetaan markkinaehtoista korkoa.


Tilinpäätös 2016

45

23. SIIRTOSAAMISET JA LASKENNALLISET VEROSAAMISET Konserni 2016 Jaksotetut henkilöstökulut Jaksotetut korot Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä

Laskennalliset verosaamiset Jaksotuksista johtuvat väliaikaiset erot Vahvistetuista tappioista Hyllypoistoista Muut Arvostamisesta johtuvat väliaikaiset erot Yhdistelytoimenpiteistä aiheutuvat erot Sisäisten myyntivoittojen ja tappioiden eliminoinnista Laskennalliset verosaamiset yhteensä

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

319 153,61 1 342,67 963 059,08

173 189,96 3 388,92 541 818,77

29 932,61 1 342,67 24 675,17

78 085,86 2 423,81 33 104,08

1 283 555,36

718 397,65

55 950,45

113 613,75

Konserni 2016

Konserni 2015

0,00 269 835,85 38 881,54 178 014,39

701 376,06 311 169,08 44 260,00 197 437,37

29 057,76

31 133,32

515 789,54

1 285 375,83

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

38 881,54 178 014,39

44 260,00 124 414,39

216 895,93

168 674,39

24. RAHOITUSARVOPAPERIT Konserni 2016 Arvo kirjanpidossa 31.12. Jälleenhankinta-arvo 31.12. Kirjanpitoarvon ja jälleenhankinta-arvon erotus

22 824 758,86 24 876 321,53 2 051 562,67

Konserni 2015 17 580 492,93 18 878 396,87 1 297 903,94

Emoyhtiö 2016 22 824 758,86 24 876 321,53 2 051 562,67

Emoyhtiö 2015 17 580 492,93 18 878 396,97 1 297 904,04


46

Tilinpäätös 2016

25. OMA PÄÄOMA Konserni 2016 Osakepääoma 1.1.

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

2 532 153,32

2 532 153,32

2 532 153,32

2 532 153,32

Osakepääoma 31.12.

2 532 153,32

2 532 153,32

2 532 153,32

2 532 153,32

Liittymismaksurahasto 1.1.

12 515 383,86

12 515 383,86

12 515 383,86

12 515 383,86

12 515 383,86

12 515 383,86

12 515 383,86

12 515 383,86

Ylikurssirahasto 31.12. Ylikurssirahasto 1.1.

3 341 486,42

3 341 486,42

3 341 486,42

3 341 486,42

Ylikurssirahasto 31.12.

3 341 486,42

3 341 486,42

3 341 486,42

3 341 486,42

Vararahasto 1.1. Vararahasto 31.12. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Omien osakkeiden hankinta Pääomanpalautus osakkaille Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

29 700 235,72

29 700 235,72

29 700 235,72

29 700 235,72

29 700 235,72

29 700 235,72

29 700 235,72

29 700 235,72

17 708 658,36

17 708 658,36

17 708 658,36

17 708 658,36

-619 479,04 -497 951,25

-619 479,04 -497 951,25

16 591 228,07

17 708 658,36

16 591 228,07

17 708 658,36

Edellisten tilikausien voitto 1.1. Oikaisut edelliseen tilikauteen Sulautumisvastike Lohjan Kuitua Oy:n vähemmistöosakkaille Osingonjako

18 429 028,18

15 774 969,11 -69 098,69

1 829 167,59 0,00

3 931 093,34 -69 173,69

-1 828 848,75

-2 326 875,00

-1 828 923,75

-2 326 875,00

Edellisten tilikausien voitto 31.12.

16 599 589,13

13 378 995,42

243,84

1 535 044,65

Tilikauden voitto

5 870 268,85

5 050 032,76

1 265 687,50

294 122,94

87 150 345,37

84 226 945,86

65 946 418,73

67 627 085,27

Oma pääoma yhteensä

-590,30


Tilinpäätös 2016

47

26. JAKOKELPOISET VARAT Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto

16 591 228,07 243,84 1 265 687,50

17 708 658,36 1 535 044,65 294 122,94

Jakokelpoiset varat

17 857 159,41

19 537 825,95

94 470

94 470

Yhtiön osakkeiden lukumäärä

Osakemäärässä on huomioitu yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

27. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Konserni 2016

Konserni 2015

Poistoero Laskennallinen verovelka

Emoyhtiö 2016 0,00

4 534 859,07

Emoyhtiö 2015 0,00

3 938 348,35

28. PAKOLLISET VARAUKSET Konserni 2016 Muut pakolliset varaukset Eläkevaraukset

7 997,12 194 407,68

Konserni 2015 0,00 201 380,24

Emoyhtiö 2016 0,00 194 407,68

Emoyhtiö 2015 0,00 201 380,24


48

Tilinpäätös 2016

29. VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Muut velat saman konsernin yrityksille Velat muille Rahalaitoslainat Ennakkomaksut Laskennallinen verovelka tilinpäätösiirroista Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015 2 500 000,00

3 000 000,00 4 9 5   1 3 4 ,7 7 4 534 859,07

3 500 000,00 588 080,26 3 938 348,35

3 000 000,00

3 500 000,00

8 029 993,84

8 026 428,61

3 000 000,00

6 000 000,00

6 820,00 2 130 000,00

11 607,03 37 800,00

Lyhytaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Muut velat Velat muille Rahalaitoslainat Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

500 000,00 515 849,31 4 848 301,17 1 758 558,23 2 233 768,80

500 000,00 387 050,89 2 921 234,38 2 346 215,36 1 426 048,03

500 000,00 3 034,00 116 493,51 331 002,21 215 915,74

500 000,00 3 034,00 52 206,75 298 057,93 150 614,32

9 856 477,51

7 580 548,66

3 303 265,46

1 053 320,03

17 886 471,35

15 606 977,27

6 303 265,46

7 053 320,03

30. SIIRTOVELAT Pitkäaikainen vieras pääoma

Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

Henkilöstökuluihin liittyvät siirtovelat Muut siirtovelat

2 036 977,05 196 791,75

1 284 466,88 141 581,15

202 587,46 13 328,28

146 554,21 4 060,11

Siirtovelat yhteensä

2 233 768,80

1 426 048,03

215 915,74

150 614,32


Tilinpäätös 2016

49

31. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Konserni 2016

Konserni 2015

Emoyhtiö 2016

Emoyhtiö 2015

Yrityskiinnitykset Muut yrityskiinnitykset

190 000,00

190 000,00

Yrityskiinnitykset yhteensä

190 000,00

190 000,00

0,00

0,00

Pantatut talletukset / vuokravakuudet

33 579,50

33 579,50

6 000,00

6 000,00

Muut vakuudet yhteensä

33 579,50

33 579,50

6 000,00

6 000,00

Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat

200 697,92 184 750,73

148 450,66 185 178,66

29 675,39 15 421,90

55 589,89 69 671,53

Leasingvastuut yhteensä

385 448,65

333 629,32

45 097,29

125 261,42

8 940,00 272 068,52 3 258 197,76

8 940,00 128 106,72 1 273 800,69

8 940,00 0,00 2 254 787,69

8 940,00 0,00 273 800,69

3 539 206,28

1 410 847,41

2 263 727,69

282 740,69

Edellä mainitut kiinnitykset ovat vapaina yhtiön hallussa.

VASTUUT Leasingvastuut

Muut vastuusitoumukset Annetut takaukset kons.yritysten puolesta Vuokravastuut Muut vastuusitoumukset Muut vastuusitoumukset yhteensä

32. LÄHIPIIRILIIKETOIMET Emoyhtiö 2016 Palveluostot Lounea Palvelut Oy Jimms´s PC Store Oy Palvelumyynnit (sis. toimitilavuokrat) Lounea Palvelut Oy Jimms´s PC Store Oy

Emoyhtiö 2015

64 352,59 16 784,37

18 936,11 18 936,11

1 700 505,00 205 560,00

1 063 264,00 186 000,00


50

Tilinpäätös 2016

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Salossa 8.3.2017

Jukka Hulkkonen hallituksen puheenjohtaja

Immo Sundholm hallituksen varapuheenjohtaja

Jaana Kyyrä hallituksen jäsen

Petri Niemi hallituksen jäsen

Seppo Juntti hallituksen jäsen

Elise Lepinsalo-Harju hallituksen jäsen

Jari Stenberg hallituksen jäsen

Veli-Matti Viitanen toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Salossa 8.3.2017 KPMG Oy Ab KHT-Yhteisö

Markku Valli, KHT


www.lounea.fi

Lounea vuosikertomus