Page 1


β5

β3 β1 β4 β2

χ9 χ5

χ3

χ1

χ7

χ8 χ6

χ4

χ2

χ9 χ7

π1

χ4

χ3

χ1

π2

χ2

χ5 β3

π3 χ6

χ8 β5

β1 β4 β2

σαλόνια area seating βιβλιοστάσια the books κορδέλα the strip περιορισμένη πρόσβαση limited access


τομή Α - Α’ 1:50


τομή Α’ - Α 1:50


volos, 2012

*

bakas loukas berdos yorgos tsantilas gregory

this is not a library  

library in volos

this is not a library  

library in volos

Advertisement