Page 1

Medlemsblad

Nr. 36 • februar 2014

Klubpakken med de to bøger

279 kr vejl. pris 400 kr.

PS: Se indersiden, hvis du kun ønsker at købe én af bøgerne!

Afbestillingsfrist 24. februar. Bøgerne leveres primo marts 2014

Toldbodgade 35 • 1253 København K. • Tlf. 4023 8620 • kundeservice@sejlerklubben.dk • WWW.sejlerklubben.dk


KAPITEL 4

STORSEJL Storsejlets kontrolmekanismer På de fleste turbåde er genuaen den primære fremaddrivende kraft og ikke storsejlet. Men storsejlet har dog et ganske vigtigt formål, idet det opretholder balancen i forhold til drejemomentet på ror og forsejl. Så et godt trimmet storsejl er essentielt, hvis du vil have en let sejlads og en båd, der er let at styre. Da sejlet

Faldspænding

er støttet på to sider, er der mange måder at justere dets form på. Lad os kaste et blik på de forskellige kontrolmekanismer. Det er ikke alle turbåde, der er udstyret med alle disse funktioner, men hvis du forstår måden, de virker på, vil du bedre kunne bruge de funktioner, du har til rådighed.

Klubpakken med de to bøger

Sejlpinde

279 kr

Reb 2

Tickler

vejl. pris 400 kr.

Afbestillingsfrist 24. februar. Bøgerne leveres primo marts 2014

Reb 1 Fladereb Bomudhal

Storskøde og skødevogn

Hvis du kun ønsker den ene af bøgerne, skal du afbestille klubpakken og aktivt betille den bog du ønsker! Bøgerne koster så 149 kr. pr. stk. 28 i klubben.

Agterstagsstrammer

Sejltrim for tursejlere

Cunningham Kicking-strap


STORSEJL

4

Dybde Øget agterstagsspænding øger mastekrumningen og mindsker dybden.

Agterstag: At øge agterstagsspændingen vil øge mastekrumningen. Dette vil tage noget af dybden af storsejlet og gøre det fladere. Et fladere sejl vil have en mindre angrebsvinkel for vinden, der gør, at du kan gå højere. Det får også mindre fremdrift, samtidig med at krængningen og luvgerrigheden mindskes. Spænding i faldet/cunningham’en: Som med forsejlet vil det at øge spændingen på faldet flytte dybden forover og flade agterdelen af sejlet. Gør man hele sejlet fladere, vil krængningen og luvgerrigheden mindskes, men har man mere dybde i den forreste del af sejlet, vil det give mere drivkraft ved rumskødssejlads.

40%

Normal spænding i faldet/ cunningham’en – dybde ved 40 %

Angrebsvinklen for vinden er større, så i teorien kan du ikke sejle så tæt op mod vinden. Men

Dybde

når man sejler kloshalet, vil man ofte tolerere en smule indslag tæt ved masten for til gengæld at få fordelene ved at gøre resten af sejlet fladere. Med alle disse slæder, er der en del friktion langs storsejlets mastelig, så derfor vil det at hale faldet ofte ikke have nogen effekt på sejlets nedre del. Derfor er det bedre at bruge et nedhal – som går gennem en sejlkous – sat fast lige over sejlets halsbarm for at trække nedad og dermed øge masteligets spænding. Anordningen kendes som en cunningham.

Dybde

UDDRAG FRA BOGEN Øget spænding i faldet/ cunningham’en – dybden flyttes forover

SEJLTRIM FOR TURSEJLERE

Sejltrim for tursejlere NEMT OG ENKELT

Forfatter: Rob Gibson Format: Paperback, 88 sider

God sejltrim er fundamental for tursejlads og ikke blot en slags ´sortekunst´, der praktiseres af kapsejlere. Alle sejlbåde vil kunne drage fordel af at have de rette sejl sat korrekt - det Cunningham hedder nedhalet, somvil gøre sejlturen øger spændingen i den nederste del af mere sikker, mere behagelig og give mere fart i båden. masteliget.

Sejltrim for tursejlere indeholder al den information du skal bruge, for nemt og enkelt at forstå de mange typer sejl og de materialer, de er lavet af, så du kan vælge at trimme på bedste måde for din båd 29 Sejltrim for tursejlere og de forhold du sejler under.


KAPITEL 13

SEJL TIL HÅRD VIND Fok til hård vind Efter min mening burde alle turbåde have en fok til hårdt vejr – omkring en nr. 4, eller 80 % af fortrekanten – som vil balancere fint med enten et fuldt rebet storsejl eller et stormstorsejl (trysail). Det skal kunne sættes forholdsvis lavt på riggen, enten på forstaget, eller endnu bedre: på et indre forstag. Sejlet bør være lavet af kraftig polyester og give god fremdrift ved bidevind eller agten for tværs gennem en hård sø. Dette gælder især for de turbåde, der forlader sig på en enkelt stor rullegenua (et sejl, der typisk er for let til hårdt vejr og står dårligt, når det er skødet hårdt ind). Store, overlappende genuaer kan blæse helt op i hård vind og blive meget svære, endda farlige at kontrollere. Så overvej at rulle den slags store genuaer helt ind, når vinden tager til, og sæt en fok til hårdt vejr, som du ikke risikerer at miste kontrollen over. Mange både har flytbare indre forstag, der kan sættes op lige bag en oprullet genua til en hårdtvejrsfok med løjerter. Det indre forstag kan klipses af og sættes ind mod vanterne, når det ikke er i brug.

UDDRAG FRA BOGEN

Trysail (stormstorsejl) sat op med to skøder, der er ledt bagud gennem to spilerblokke.

SEJLTRIM FOR TURSEJLERE Forfatter: Rob Gibson Format: Paperback, 88 sider Stormsejl

70

Sejltrim for tursejlere

Hårdtvejrsfok med løjerter til at hægte på et indre forstag eller et ekstra fald.


SEJL TIL HÅRD VIND

13

Trysail (stormstorsejl) Et trysail er et storsejl til hårdt vejr, der har et løst underlig og som sidder lavt på masten. Det er et udmærket sejl til foran for tværs, der giver masser af fremdrift og meget lidt krængning. De kan ikke trimmes til at sejle kloshalet, men i tung sø vil du alligevel være nødt til at falde af (cirka 55 ° væk fra vinden) for at undgå at falde ned i bølgedalene, og så giver et trysail dig en meget bedre sejlads end et fuldt rebet storsejl. Et trysail er oftest skødet uafhængigt af bommen og ned til to blokke på hækken eller låringen – ofte bruges blokkene til spilerskøderne. Dette giver dig mulighed for at låse bommen og beslå storsejlet, så du undgår, at det tunge grej bevæger sig unødigt. Bliv ikke fristet til at skøde trysailet unødigt hårdt ind, da du så vil trække i en relativt ustøttet del af masten. Nogle langfartssejlere har særlige mastespor til at sætte deres trysail på, så de kan rigges, før storsejlet tages ned, og før det bliver for ubehageligt at være på dækket.

Nogle master har særlige mastespor til at sætte trysail’et på, så det kan rigges, før storsejlet tages ned.

Hvis vinden og vandet rejser sig til et punkt, hvor du er tvunget til at sejle med vinden, bør du tage dit trysail ned. Det står dårligt på plat læns, og under de forhold vil ethvert sejl bag masten øge faren for en broach.

Stormfok Stormfokken er i virkeligheden det eneste sande stormsejl i garderoben. Siden det at sejle med vinden er den eneste mulighed, når det handler om at overleve, har du kun brug for et ganske lille sejl foran i båden til at give dig styremuligheder. En stormfok er derfor ikke skåret til at give fart, men for at lette styringen af båden. De fleste sættes på en strop i halsbarmen, så hele sejlet sidder et godt stykke over dækket, hvilket gør det mindre sandsynligt at sejlet fanger en bølge. Mange stormfokke er lavet i stærke farver, der gør det nemmere at få øje på båden i hård sø.

Klubpakken med de to bøger

Hvis stormfokken er udstyret med en ligline beregnet til at løbe i et hulkel i en headfoil, bør der være et alternativt arrangement til at sætte det fast på forstaget i tilfælde af, at headfoilen går i stykker. Der vil typisk være en række af små, forstærkede øjer lige bag liglinen, så fokken kan surres til forstaget.

279 kr

Hvis du har en rullegenua på et enkelt forstag, har du brug for en effektiv metode til at fæstne din stormfok til forstaget, mens genuaen stadig sidder hvor den skal – samt et ekstra fald til at hejse den med.

vejl. pris 400 kr.

TIP

Afbestillingsfrist 24. februar. Bøgerne leveres primo marts 2014

Det nytter ikke bare at have sejlene til storm og hårdt vejr. Du bliver nødt til at øve dig i at sætte dem i roligt vejr, så hele mandskabet ved, hvordan skøderne rigges etc. At snuble rundt på Hvis du kun ønsker dækket på en lille båd i stormvejr er ikke tidspunktet, hvor man skal til at finde ud af, hvordan den ene af bøgerne, skal du stormfokken skal sættes.

afbestille klubpakken og aktivt betille den bog du ønsker! Bøgerne koster så 149 kr. pr.Sejltrim stk. for tursejlere i klubben.

71


2 Antennestyrke og følsomhed (gain) Antennen sender ikke med samme styrke i alle retninger, i praksis kan man sige, at kraften stråler ud fra siden af antennen og ikke ud fra toppen, så en lang antenne, som er monteret vertikalt, vil koncentrere mere af kraften ud mod horisonten end en, som er kortere. Hvis du er sikker på, at du kan montere antennen lodret, bør du vælge en lang. Hvis lodret montage er vanskelig, bør du vælge en kortere, fordi denne har større spredning på signalstyrken og er derfor mere tolerant for skrå montering. For at hjælpe med valg af antenne plejer leverandøren at specificere ”gain” på de forskellige antennetyper, som sammenlignes med en teoretisk isotropisk antenne (en antenne som sender med samme styrke i alle retninger). Gain udtrykkes ofte i decibel, hvor hver tredie decibel repræsenterer en fordobling af maksimum signal-intensitet. En 3dBi-antenne fokuserer dobbelt så meget energi mod horisonten, som en isotropisk antenne, samtidig som den har en rimelig tolerance for hældning til den en eller anden side. Dette er en type som normalt anbefales til sejlbåde.

Komplet guide til brug af VHF Forfatter: Tim Bartlett Format: Paperback, 96 sider

En 6dBi-antenne guide fokuserer dobbelttil så VHF – Komplet brug af VHF meget energi mod horisonten end en 3dBi antenne, og fire gange så meget som en ENKELT OG INTERESSANT isotropisk, men den mister hurtigt effekten, hvis den monteres skævt. Derfor bliver den anbefalet til motorbåde. En bog fra RYA (Royalsædvanligvis Yachting Association)

Hvis du spørger mennesker, som ønsker at tage et VHF kursus, om grunden til at de gør det, vil de fleste svare, at de gør det på grund af sikkerhed og for at kunne bede om hjælp i nødstilfælde. Denne bog giver det vigtigste baggrundsstof til alle som ønsker at aflægge eksamen til VHF/SRC. Kom12 VHF Håndbog binationen af letlæst tekst, råd fra eksperter og gode farveillustrationer sikrer at dette lidt tørre stof bliver enkelt og interessant. VHF 1.DK.pensum.indd 12

24/01/14 power 0812072 Text P12 08-12-11 PP15

10:


2

Klubpakken med de to bøger

279 kr vejl. pris 400 kr.

Afbestillingsfrist 24. februar. Bøgerne leveres primo marts 2014

En 1,5dBi-antenne har en dårlig evne til at koncentrere kraften i en særlig retning, men er mindre følsom for varierende vinkler. Derfor egner den sig udmærket til bærbare radioer.

Antennekablet er en vigtig del af systemet. Det ligner et almindeligt fjernsynskabel, men har en helt anden opbygning og er nøje tilpasset antennens ydelse.

Hvis du kun ønsker den ene af bøgerne, skal du afbestille klubpakken og aktivt betille den bog du ønsker! Bøgerne koster Batterier så 149 kr. pr. stk. Maritime VHF-radioer bruger næsten altid batterier som kraftkilde. Enten er batteriet placeret i klubben. inde i selve apparatet, monteret udvendig, eller også er radioen koblet op mod bådens forbrugsbatteri. Alle batterier bruger en kemisk reaktion for at producere en strøm af elektrisk ladede partikler (elektroner) i kredsen, som er koblet til batteriets poler. Den største forskel mellem opladelige og ikke opladelige batterier er, at i de opladelige kan den kemiske process reverseres ved at vende elektronstrømmen. Alkaliske batterier er som regel ikke opladelige, men er let tilgængelige og kan lagre store energimængder i forhold til størrelse og vægt. Til trods for dette er de ikke økonomisk lønsomme, hvis udstyret anvendes meget. De kan alligevel gøre stor nytte som nødbatterier i bærbare radioer, hvis disse er konstrueret til at kunne bruge dem. Litiumbatterier er kostbare og ikke opladelige. Til gengæld indeholder de meget energi og har lang levetid, hvilket gør dem velegnede til brug i nødudstyr som for eksempel EPIRB og bærbare radioer til brug i nødsituationer. Ligesom de alkaliske batterier producerer hver celle 1,5 volt, når de er nye. Blyakkumulatorer er tunge og uhåndterlige, men de kan lades op. Da de er store, er dette en økonomisk måde at lagre store mængder energi på. Det er de samme batterier, vi bruger til at starte bådens motor og til at forsyne bådens elektriske forbrugsanlæg.

HF 1.DK.pensum.indd 13

VHF Håndbog

24/01/14 power 0812072 Text P13 08-12-11 PP15

13

10:48:27


6 Du har lyttet et stykke tid på den arbejdskanal, du har valgt, for at sikre dig, at den ikke allerede er i brug, før du starter kaldet. Kaldet er meget lig et skibskald bortset fra, at det her er vigtigt, at du opgiver hvilken kanal, du bruger, da kystradiostationen lytter på flere samtidig. Af og til kan det være en god idé, at give en kort beskrivelse af eget fartøj.

”Lyngby Radio, Lyngby Radio, Lyngby Radio, her er sejlbåden Havfruen, Havfruen, på kanal 7. Over”.

”Havfruen, Lyngby Radio. Kan du gå til kanal 5 og vente. Over” (Kan sløjfes i henhold til praksis). Det er altid op til kystradiostationen, at vælge arbejdskanal, desuden kan en travl radiooperatør vælge at udelade ”dette er” og ”over”.

”Lyngby Radio. Havfruen. Går til kanal 5 og venter”.

Havfruen går

til ka

”Havfruen, Lyngby Radio. Hvad kan jeg hjælpe med?”

”Havfruen, Lyngby Radio. Nej, der er ikke udsendt noget kulingvarsel eller andre vigtige navigationsadvasler for Kattegat”.

32

lder tilbage.

ngby Radio ka

er på, at Ly nal 5 og vent

”Vil gerne høre, om der er udsendt kulingvarsel for Kattegat”.

”Lyngby Radio, Havfruen. Tak for oplysningen. Out”.

VHF Håndbog

VHF 1.DK.pensum.indd 32

24/01/14 power 0812072 Text P32 08-12-11 PP15

10:


6 Radiotestning Moderne radioer er relativt robuste og stabile, hvorfor der sjældent opstår fejl. Det kan alligevel være rart at foretage en radiotest i løbet af dagen for at kontrollere, at alt er i orden. Det er særlig vigtigt, hvis du for eksempel har skiftet antenne. En radiotest kan foretages over en hvilken som helst station, som er villig til at samarbejde, og for så vidt over en hvilken som helst kanal. Du kan for eksempel kalde en marina op, eller havnemyndigheden på en af deres arbejdskanaler eller en kystradiostation. Du kan også aftale med venner, som har båd, om at kalde op på en forhåndsaftalt arbejdskanal. Proceduren er enkel:

”Pluto, Pluto, Pluto, her er Havørnen, Havørnen, Havørnen. Kalder for testning Over”.

”Pluto, her er Havørnen. Tak for det. Out”. ”Havørnen, her er Pluto. Hører dig klart og tydeligt. Over”. Dette er Plutos evaluering af Havørnens signal styrke. Der er ikke brug for specielle instrumenter for at give en bedømmelse mellem højt eller lavt, eller om signalet er klart og uden støj.

Denne del af opkaldet tager kun nogen få sekunder.

Klubpakken med de to bøger

Uklare kald Hvis du hører et kald, som oplagt er møntet på dig, men du får ikke fat i navnet eller kaldesignal på stationen, skal du svare som sædvanlig, men anvende ”station som kalder” i stedet for det navn eller kaldesignal, der ikke er opfattet.

HF 1.DK.pensum.indd 33

”Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel, her er --- --- ---”

”Station som kalder Rapunzel, her er Rapunzel. Over.

279 kr

”Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel, her er Tornerose, Tornerose, Afbestillingsfrist Tornerose. Over.24. februar.

vejl. pris 400 kr.

Bøgerne leveres primo marts 2014

Hvis du kun ønsker den ene af bøgerne, skal du afbestille klubpakken og aktivt betille den bog du ønsker! Bøgerne koster så 149 kr. pr. stk. i klubben.

VHF Håndbog

24/01/14 power 0812072 Text P33 08-12-11 PP15

33

10:48:45


Sejlerklubben ApS. Forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte oplag Layout: Louises Design

Nyeste bøger i klubben Sejltrim for tursejlere – Vejl. pris 200 kr./Klubpris 149 kr. VHF Komplet guide til brug af VHF – Vejl. pris 200 kr./Klubpris 149 kr. Danmarks Dejligste Ankerpladser – Vejl. pris 400 kr./Klubpris 299 kr. Kommas’s Havnelods 2014-2016 – Vejl. pris 450 kr./Klubpris 349 kr. Flamboyanten – Vejl. pris 298 kr./Spotpris 19 kr. Balladen i Haparanda – Vejl. pris 299 kr./Klubpris 199 kr. Piratfisk og palmesus – Vejl. pris 299 kr./Klubpris 199 kr. Til den yderste grænse – Vejl. pris 299 kr./Klubpris 199 kr. Et år for egne sejl – Vejl. pris 299 kr./Klubpris 199 kr. Sluserne åbner for nye eventyr – Vejl. pris 299 kr./Klubpris 199 kr. Lystsejlernes Leksikon – Vejl. pris 399 kr./Klubpris 249 kr. Dieselmotor håndbog & Strøm om bord – Vejl. pris 400 kr./Klubpris 279 kr. Dieselmotor håndbog – Vejl. pris 200 kr./Klubpris 149 kr. Strøm om bord – Vejl. pris 200 kr./Klubpris 149 kr. Øhavsfortælling – Vejl. pris 349 kr./Klubpris 229 kr. Skibet er ladet med eventyr – Vejl. pris 299 kr./Klubpris 199 kr. Knob & stik – Vejl. pris 300 kr./Klubpris 209 kr. Land i sigte – Vejl. pris 299 kr./Klubpris 199 kr. Huba og gryden – Vejl. pris 249,95 kr./Klubpris 179 kr. På Poseidons blå bånd –Vejl. pris 199 kr./ Klubpris 99 kr. Tolv Halve – Vejl. 349 kr./ Klubpris 249 kr. Piratjagt – Vejl. 249 kr./ Klubpris 169 kr. Sejlerbogen Vejl. pris 399 kr./ Klubpris 299 kr. Burgundia – Vejl. 248 kr./ Klubpris 168 kr.

BØGER I KLUBBEN Afmærkning af danske farvande – Pris 85 kr. Danmarks dejligste øer – Vejl. pris 249 kr./Klubpris 159 kr. Den sidste jordomsejling – Vejl. pris 249 kr./Klubpris 159 kr. Duelighedsbogen – Pris 225 kr. El ombord – Pris 299 kr. Et liv for fulde sejl – Vejl. pris 249 kr./Klubpris 169 kr. Flying enterprise – Vejl. pris 399 kr./Klubpris 199 kr. Galatheas forunderlige rejse – Vejl. pris 349 kr./Spotpris 19 kr. Gast – Vejl. pris 269 kr./Klubpris 99 kr. GPS Chipset – Sirf Star III High performance – Pris 449 kr. Gådefuld sejlads – Vejl. pris 349 kr./Klubpris 199 kr.

Håndbog i praktisk sømandsskab – Vejl. pris 499 kr./Klubpris 369 kr. I samme båd Jorden rundt med familien – Vejl. pris 299 kr./Klubpris 199 kr. Kanalvejen til Middelhavet – Vejl. 373,75/Klubpris 299 kr. Kikkert, Seaview IV – 7 x 50 GA – Vejl. pris 690 kr./Klubpris 399 kr. Kineserne syr med lang tråd – Vejl. pris 199 kr./Klubpris 149 kr. Komma’s sejlerhåndbog – Vejl. pris 399,95 kr./Klubpris 299 kr. Kærligheden, kildevandet ... Vejl. pris 249 kr./ Klubpris 149 kr. Limfjorden set fra søsiden – Vejl. pris 249 kr./Klubpris 169 kr. Logbogen – Vejl. pris 229 kr./Spotpris 19 kr. Lys langs kysten – Vejl. pris 249 kr./Klubpris 159 kr. Nyhavn og de gamle træskibe – Vejl. pris 279 kr./Klubpris 199 kr. Og de sejler de gamle træskibe – Vejl. pris 449 kr./Klubpris 349 kr. Opgaver til duelighedsbogen – pris 150 kr. Oplev Limfjordslandet – Vejl. pris 199 kr./Klubpris 129 kr. Oplev Sydfyn og øhavet – Vejl. pris 199 kr./Klubpris 129 kr. Oplev Østjylland – Vejl. pris 199 kr./Klubpris 129 kr. Oplev Nordsjælland ... Vejl. pris 199 kr./ Klubpris 129 kr. Oplev Slesvig ... Vejl. pris 199 kr./ Klubpris 129 kr. Oplev Vestkysten ... Vejl. pris 199 kr./ Klubpris 129 kr. Passatvind og flyvefisk – Vejl. pris 299 kr./Klubpris 199 kr. Play2sail (pc-spil) – Vejl. pris 195 kr./Klubpris 149 kr. Sejlads på svenske og norske kanaler – Vejl. pris 198 kr./Klubpris 149 kr. Postkort – Vejl. pris 39 kr./Klubpris 29 kr. Skipper – Vejl. pris 400 kr./Klubpris 269 kr. Slip drømmene fri – Vejl. pris 169 kr./Klubpris 99 kr. Snesejler– Vejl. pris 369 kr./Klubpris 189 kr. Speedbådsbogen – Pris 150 kr. Stormy – Vejl. pris 249 kr./Klubpris 159 kr. Stormy II – Vejl. pris 249 kr./Klubpris 169 kr. Søvejsregler – Vejl. 199 kr./ Klubpris 179 kr. Tågetrompet – Vejl. pris 237,50 kr./Klubpris 139 kr. Vejrdagbogen – Vejl. pris 169 kr./Klubpris 99 kr. Vestpå – og sydover – Vejl. pris 169 kr./Klubpris 149 kr. Øerne under vinden – Vejl. pris 279 kr./Klubpris 169 kr. Søkort fra Kort & Matrikelstyrelsen Søsportskort sæt 1-14 fra Delius klasing Søsportskort sæt 1-6 fra NV Havneguiderne 1-10 fra forlaget Skagerak

Medlemsvilkår •• Dit medlemskab af SEJLERklubben er gratis. •• Otte gange om året modtager du medlems­­bladet. Her tilbydes Klubbogen til en særlig favorabel pris samt en lang række andre fordelagtige tilbud. •• Ønsker du at modtage Klubbogen, behøver du ikke at gøre noget. Den sendes automatisk til dig. •• Ønsker du ikke Klubbogen, afbestiller du den nemt via en kupon eller på www.sejlerklubben.dk •• Hvis du fortryder en bestilling, har du 14 dages returret.

•• Uanset hvor mange bøger du bestiller på én gang, betaler du kun 49 kr. i leveringsomkostninger. Søkort sendes separat og koster ligeledes 49 kr. i leveringsomkostninger. •• Du kan kun købe ét eksemplar af hvert produkt. •• Du kan til enhver tid melde dig ud. Alle priser er inkl. moms. Når vi henviser til vejledende priser, er det den pris, vi har fået oplyst fra leverandørerne.

Vores åbningstid i kundeservice er: mandag-fredag kl. 10-15 Send en mail til kundeservice@sejlerklubben.dk eller ring til kundeservice-telefonen 40 23 86 20 Du er altid velkommen til at lægge en besked og vi vil kontakte dig så hurtigt som muligt.

Bestilling og afbestilling skal ske på kuponen på hjemmesiden www.sejlerklubben.dk

SEJLERKLUBBEN_36_  

Medlemsblad for bogklubben SEJLERklubbens medlemmer.

SEJLERKLUBBEN_36_  

Medlemsblad for bogklubben SEJLERklubbens medlemmer.

Advertisement