Page 1

PORTFOLIO

|

LOUISE LUNDGAARD


LOUISE LUNDGAARD CAND.ARCH | MAA +4561391523 | lundgaardlouise@gmail.com


PROJEKTER 4 CV 6

BEBOERNES HUS

Afgangsprojekt fra Arkitektskolen, Et nyt videns- og kulturhus i Gellerup, Aarhus.

12

Udvidelse af Herning gymnasium

Konkurrenceprojekt sammen med Cubo Arkitekter

16

Fortolkning af den urbane boligblok

9. Semester. Multifunktionel boligblok i Carlsbergbyen, København

22

Udvidelse af CAmpus midtbyen, Aarhus tech

Konkurrenceprojekt sammen med Cubo Arkitekter

26

Udvidelse af horsens statsskole

Konkurrenceprojekt sammen med Cubo Arkitekter

30

Social housing

Bachelorprojekt. Fortætning af den urbane by, Kreuzberg, Berlin, Tyskland

34

Kreativt værksted til institut for x

7. Semester. Nyt mock-up rum på det gamle godsbaneareal i Aarhus


cv Navn: Adresse: Tlf.: Email:

Louise Lundgaard Samsøgade 35 1. 8000 Aarhus C +4561391523 lundgaardlouise@gmail.com

Født: Civilstand:

21.11.1987 Samboende med min kæreste Rudi

Cand.arch 10. Semester

Afgangsprojekt: Beboernes hus - Et nyt videns- og kulturhus i Gellerup, Aarhus Kulturhus med bibliotek, rådgivningscenter og foreningsfaciliteter centralt i Gellerupparken. Projektet har fokus på bæredygtighed, materialer, fleksibilitet og kontekst.

9. Semester

Fortolkning af den urbane boligblok i Carlsbergbyen, København Projektet har fokus på små boliger, materialitet, dagslys og sociale rum.

8. Semester

Praktik hos Cubo Arkitekter, Aarhus Deltagelse i forskellige konkurrenceprojekter: en ny administrationsbygning, et enfamiliehus og et plejehjem.

7. Semester

Kreativt værksted til Institut for X på Godsbanearealerne i Aarhus Projektet har fokus på dagslys, materialer og fleksibilitet

ba.arch 6. Semester

Bachelorprojekt: Socialt boligbyggeri langs Spree-kanalen i Kreuzberg, Berlin, Tyskland Projektet har fokus på bæredygtighed, dagslys, materialer og fortætning af storbyen.

5. Semester

Margarethenhof - fra pakhus til kulturhus i Flensburg, Tyskland Transformation af eksisterende paktus med fokus på kontekst, materialer og mødet mellem nyt og gammelt.

4. Semester

Enfamiliehus i Rønde Design af enfamiliehus på skrånende terræn.

3. Semester

Kulturperler - fra trafikåre til urbane mødesteder langs Viborgvej, Aarhus Planlægningsopgave transformation af trafikknudepunkt til et nyt mødested med ny boligbebyggelse

2. Semester

ExSampleMex Design af et rumforløb ud fra teksten “My life with the wave“

1. Semster

Forskellige opgaver med fokus på form og rum - introduktion til faget.


Uddannelse Jan. 2014

Afgang fra Arkitektskolen Aarhus, bygningsskala med fokus på bæredygtighed

Jun. 2008

Student fra Herning Gymnasium, naturvidenskabelig linje

erhvervserfaring 2012-2013 Praktik hos Cubo Arkitekter og efterfølgende ansættelse som arkitektmedarbejder, samlet 12 mdr. Hos Cubo Arkitekter har jeg lært meget om samarbejde og hvordan man indgår i et fagligt team. Jeg har lært meget om designudvikling og proces og haft mange forskellige opgaver, der har styrket mig som arkitekt. For reference kontakt Peter Dalsgaard, Partner hos Cubo Arkitekter 2009-2011

Ferieafløser i sommerferierne på plejehjemmet Toftebo-Centeret i Hammerum. Der er krav om stor selvstændighed, ansvarlighed, omsorg og nærvær. Nogle egenskaber og kompe- tencer jeg har taget med videre.

Kurser Revitkursus, 2 uger, Arkitektskolen Aarhus Rhinokursus, 1 uge, Arkitektskolen Aarhus Kursus i præsentationsteknik, Arkitektskolen Aarhus Opmålingskursus: opmåling af bevaringsværdige bygninger, Institut for Kulturarv, Arkitektskolen Aarhus

IT - kompetencer Adobe Creative Suite: InDesign / Photoshop / Illustrator AutoCAD SketchUp Revit Rhino Vray Office-pakken


Beboernes hus

Nyt videns- og kulturhus i gellerup September 2013 - Januar 2014 Afgangsprojekt Arkitektskolen Aarhus Studio: Regenerative Architecture Afgangsopgaven tager sit afsæt i Gellerupparken udenfor Aarhus. Projektet omhandler et forslag til et nyt beboerhus i Gellerup med plads til blandt andet bibliotek, rådgivning og foreningsliv. Bygningen skal tilbyde et nyt samlingssted for områdets beboere. Projektet tager udgangspunkt i den nye helhedsplan for området, som blev vedtaget i 2011 af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Projektet arbejder med koblingen af flere forskellige offentlige faciliteter i samme bygning og samtidig bibeholde en hjemlig atmosfære. Der er samtidig arbejdet med bygningen og dens kontekst, da bygningen er placeret som et link mellem en urban plads og en rekreativ bypark. Derfor er der arbejdet med en offentlig, udendørs passage gennem bygningen for at skabe en bedre forbindelse mellem pladsen og parken I projektet er der fokus på fleksibilitet, som har været en vigtig parameter i forhold til organiseringen af planerne. Hvilket har ført til valget af en søjlekonstruktion, som gør det muligt at lave åbne og fleksible planløsninger. Facaderne er differentieret efter deres orientering, hvor sydfacaden er blevet et væksthus, hvor der kan gro planter fra beboernes forskellige hjemlande.


Eksteriør view fra pladsen med passagen gennem bygningen og kigget til parken.


Diagram - grønne områder

Bolig Erhverv Offentlige funktioner Blandet erhverv og bolig

Diagram - nye funktioner

Loopet Tværgader Bygaden

N

Oversigtskort

Diagram - nyt vejnet


B

C

C

Plantegning stueetage

Plantegning 1. sal

B

Vestfacade med snit gennem parkeringskĂŚlderen og pladsen


Visualisering interiør - view af trapperummet med de åbne trappeforbindelser, samtidig ses bygningens forskudte etager

Modelbillede - væksthus på sydfacaden

Modelbillede - Fra pladsen med adgang til p-kælder og passagen gennem bygningen.


Diagram der viser bygningens konstruktionsprincip med en søjle-dæk-konstruktion.

Diagram der viser opbygningen af de forskellige vægelementer fra den bærende ydervæg til den lette skillevæg.

Visualisering interiør - view fra førstesal, med de lette skillevægge med skydedøre og kig til stueetagen.


UDVIDELSE AF HERNING GYMNASIUM Juni 2012 - August 2012 Totalenterprisekonkurrence Cubo Arkitekter Udvidelsen er på ca. 5000 m2 med nye undervisningslokaler og et nyt stort samlingsrum, som kan rumme hele skolen. Herning Gymnasium er i dag organiseret meget logisk og denne logiske organisering fortsættes i tilbygningerne, så de bliver en naturlig forlængelse af det eksisterende. Samlingsrummet “agoraen“ er meget transparent og rummets organiske, facetterede form, understøtter og formidler en naturlig bevægelse for både elever og medarbejdere til og fra de tilstødende bygninger. Den organiske form er med til at skabe forskellige rumlige oplevelser, fra den lille intime studieniche til det store dobbelthøje rum, og lige meget hvor man befinder sig, er der visuel kontakt til det der sker i agoraen. I starten af projektet arbejdede jeg i et team med en af de ældre og erfarne arkitekter. Sammen udviklede vi ideen og konceptet for udvidelsen. Da han kun tegnede i hånden havde jeg ansvar for alt det digitale materiale fra fra planer, snit, facader og 3D modellering. Herudover havde jeg ansvar for kommunikationen mellem ingeniører, entrepenør, landskabsarkitekt og tegnestuen. Mod slutningen af projektet blev der tilkoblet en ekstra mand, som har stået for visualiseringerne. Jeg havde ansvar for resten af præsentationsmaterialet og selve beskrivelsen af projektet. Projektet fik en 1. plads og udvidelsen er nu under opførelse og planen er at det skal stå færdigt til studiestart i sommeren 2014.


Billede af den store Agora under opførelse.


Visualisering interiør - View fra agoraens første sal med studietrappen der forbinder balkonen med den dobbelthøje agora.

72 170 72

17

17

72

72

72

Udsnit af stueetagen, som viser den nye udviselse mod syd.


Billede af facaden under opførelse.

Den nye sydfacade med auditoriet der hæver sig over resten af bygningen.

Længdesnit gennem det eksistende i den ene ende og den nye udvidelse i den anden ende og det grønne gårdrum i midten.


FORTOLKNING AF DEN URBANE BOLIGBLOK Februar 2013 - Juni 2013 9. Semester Arkitektskolen Aarhus Studio: Approaching Sustainable Architecture Opgaven tager udgangspunkt i den nye masterplan for Carlsbergbyen i København, hvor det er planen at området skal omdannes fra industri til en ny, bæredygtig og livlig bydel med en blanding af boliger, erhverv og offentlige funktioner og en blanding af nye og eksisterende bygninger. Ud fra den nye masterplan er der gennem gruppearbejde udarbejdet en mere detaljeret masterplan for den nordlige del af Carlsbergbyen, hvor denne opgave fokuserer på en af disse bygninger, hvor bolig, erhverv og offentlig parkering kombineres. Med butikker, restauranter og caféer i stueetagen, kontorer og små erhverv på første sal og boliger på de øvre etager. Bygningen forholder sig meget til dens omgivelser, hvilket har haft en stor betydning for udformningen af selve bygningskroppen. Bygningen skal forholde sig til forskellige skalaer med den lille skala fra humlebyen på den ene side og den store skala med et 80 meter højt tårnhus på den anden side. Der er planer om en ny plads vest for bygningen. Pladsen skaber et stort indhak i bygningen, hvilket skaber et relativ smalt gårdrum. Dette er løst ved at hæve gårdrummet to etager op, så det får mere dagslys. Pladsen under gårdrummet udnyttes til offentlig og privat parkering. Bygningens forskelligartede kontekst danner grundlag for en alsidig brugergruppe. Der arbejdes med en overordnet fleksibilitet, hvilket vil sige, at selve boligen ikke har den store fleksibilitet, men at de forskellige boligtyper i bygningen skaber fleksibiliteten i stedet. Dette vil medføre at folk kan blive boende i det samme område hele livet igennem og der skabes hermed en form for mikroby i byen.


Visualisering eksteriør - Bygningens relation til pladsen og vejen, med de offentlige funktioner i stueetagen.


Visualisering eksteriør - View fra den indre hævede gårdhave, der skaber et fælles rekreativt område for beboerne.

O SP RT RA

ØSTEN FOR HUMLE

HUMLEBYEN

BE

H K

USGA JERICA DE

VESTEN FOR HUMLE

HUMLEBYEN

HÆVET GÅRDRUM

SEDUMTAG TÅRN 80 M

VANDELEMENT

FÆLLES TAGHAVER “URBAN FARMING”

NY CARLS PLADS

RLSBEG

NY CA

VEJ

VESTERFÆLLEDVE

IND/UDKØRSEL TIL PARKERINGSPLADS

J

TÅRN 100 M

Situationsplan


LEJLIGHED FAMILIE 110 M2

LEJLIGHED PAR 73 M2

ÅBENT NED

OVENLYS LEJLIGHED PAR 73 M2

OVENLYS

LEJLIGHED FAMILIE 110 M2 ÅBENT NED

LEGEPLADS OVENLYS

LEJLIGHED PAR 73 M2

LEJLIGHED FAMILIE 110 M2

BÅLPLADS

ÅBENT NED TERRASSE

OVENLYS OVENLYS

ELEVATOR

LEJLIGHED PAR 73 M2

HÆVET GRØNT GÅRDRUM

LEJLIGHED SENIOR 78 M2 FÆLLESHUS 148 M2

AKTIVITETSRUM

LEJLIGHED SENIOR 75 M2

LEJLIGHED SINGLE 48 M2

LEJLIGHED SINGLE 48 M2

ELEVATOR FÆLLES VASKERI

HØJBED

TAGTERRASSE

LEJLIGHED FAMILIE 128 M2

HØJBED

FÆLLES KØKKEN

ÅBENT OP

ÅBENT OP

HØJBED

HØJBED

Planudsnit af 2. sals plan, hvor de forskellige lejlighedstyper ses

Længdesnit

Sydfacade ud mod gaden med lejlighedernes karnapper og altaner


Snit gennem familiebolig

Facade familiebolig

ENTRE

SPISEPLADS

KØKKEN

Anden sal familiebolig SOVEVÆRELSE

BADEVÆRELSE

STUE

Første sal familiebolig

BADEVÆRELSE

VÆRELSE

VÆRELSE

TERRASSE

Stueplan familiebolig


Visualisering interiør - View fra familielejligheden i tre plan med kig ned til etagen under og ud til terrassen


Udvidelse af CAmpus midtbyen September 2012 - November 2012 Totalenterprisekonkurrence Cubo Arkitekter Dette projekt er en del af en større helhed – samlet kaldet Aarhus Tech – Midtbycampus, hvor den gamle tekstilfabrik fra 1931med de markante og bevaringsværdige facader udgør den centrale og samlende del af Midtbycampus. Der laves to tilbygninger i hver sin ende af campus én indeholdende en ny frisørskole og én indeholdende en udvidelse til HTX. Herudover ombygges nogle af HTX eksisternde faciliteter, med eksempelvis et nyt samlingsområde. I starten af projektet arbejdede jeg i et team med to andre konkurrencearkitekter. Sammen udviklede vi ideen og konceptet for projektet, hvor jeg primært havde ansvar for udvidelsen til HTX. Jeg havde også ansvar for en stor del af det endelige 2D præsentationsmateriale. Udvidelsen til HTX bygger sig op ad den eksisterende facade og den udvendige facade bliver dermed en ny indvendig facade. I denne overgang skabes et højloftet trapperum med åbne trappeløb, plateauer og gangbroer, der forbinder til den eksisterende bygning på alle etager. Plateauer og gangbroer forskyder sig i forhold til hinanden og skaber kig til de øvrige etager og binder dem visuelt sammen. Projektet fik en 1. plads og udvidelsen er nu under opførelse og planen er at det skal stå færdigt til studiestart i sommeren 2014.


Visualisering eksteriør - View fra vejen, med de to udvidelser: frisørskolen i forgrunden og og udvidelsen af HTX i baggrunden.

BASISLOKALE

BASISLOKALE

TRÆVÆRKSTED

Snit gennem campus, hvor der snittes gennem udvidelsen til HTX og man kigger ind på frisørskolen.

Sydfacaden på udvidelsen til HTX, der kobler sig på den eksisterende skole.


SNIT

SNIT

SNIT

CYKEL-P

ANKOMST ANNEXET

6 P-PLADSER

UDENDØRS PROJEKTARBEJDE

SNIT

Stueplan i tilbygningen til HTX

1. sal i tilbygningen til HTX

BORDTENNIS (udvendig møblering er ikke med i projektet)

Visualisering interiør - View fra udvidelsen til HTX med koblingen til det eksisterende og den store åbne projektflade.


Ny SCIENCEByGNING TIL HORSENS STATSSKOLE December 2012 - Januar 2013 Totalenterprisekonkurrence Cubo Arkitekter Horsens Statsskole er udformet som et præcist og aksialt bygningsanlæg. Skolen er oprindeligt opført i 1941 af arkitekten Viggo Norm i et stramt og præcist funktionalistisk formsprog. Nybygningen placeres i aksen og den nye Sciencebygning indpasser sig naturligt i det eksisterende bygningsanlæg.

Diagram over den oprindelige skole fra 1941

I starten af projektet arbejdede jeg alene på projektet og i dialog med en af partnerne udviklede vi ideen og konceptet for projektet. Midt i processen blev der tilkoblet en ekstra mand, som har stået for visualiseringerne. Jeg havde ansvar for alt 2d præsentationsmateriale. Sciencebygningens tydelige identitet udtrykkes i en stor åbenhed i forhold til omgivelserne og i særlig høj grad gennem beslægtede byggematerialer med stor tyngde med den gule tegl som det gennemgående byggemateriale.

Diagram over en tidligere udvidelse af skolen

Det indre torv kan fungere som et multifunktionelt samlingsrum og i kraft af det panoptiske rum etableres kontakt op igennem bygningen. Fællesarealerne indrettes som multianvendelige pauserum og åbne studiearealer. Gang- og balkonarealer kan disponeres med stor variation til åbne studiepladser på både torvet og etageplanerne. På stueplan strækkes undervisningsrummene ud i udearealerne mod øst og vest, afskærmet med bøgehække i forlængelse af de indre rumadskillelser, som definerer muligheden for udeundervisningsrum.

Diagram over nybygningens placering og proportionering

Projektet fik en 3. plads.

Diagram over fællesbygningens udstrækning


BYGGELINJE

Situationsplan


Visualisering eksteriør - View fra parken hvor udvidelsens samspil med det eksisterende ses.

Tværsnit gennem bygningen med undervisningslokaler i siden og fællesrummet i midten.

Sydfacaden med det eksisterende bygningsanlæg i baggrunden.


1. sals plan

Stueplan


social housing Februar 2011 - Juni 2011 Bachelorprojekt Arkitektskolen Aarhus Studio: Approaching Sustainable Architecture Projektet tager udgangspunkt i Kreuzberg, som er en af Berlins mange bydele. Sitet er placeret ved floden Spree, som løber gennem Kreuzberg. Der arbejdes med voids i den ellers tætte by, hvor disse også kan betegenes som “waiting lands” hvor der er mulighed for at fortætte den indre by og dermed udnytte de uudnyttede områder inde i byen. Sitet er karakteristisk med dets grønne park, som ligger ned mod floden og bygningerne placerer sig langs kanten og indrammer parken. Formålet med projektet er at fortætte området og skabe en dynamik mellem det at arbejde og bo samme sted. Samtidig med at det rekreative område bevares, da det er et særpræg for netop dette site. Der er fokus på fortætning og bevaring af parken og derfor må der bygges op i højden. Samtidig er der fokus på udsigt hvilket betyder, at det nye der bygges ikke må tage hele udsigten ud over vandet fra de eksisterende lejligheder. Der skabes et dynamisk område med plads til forskellige brugergrupper, og bygningens placering gør at den har forskellige kvaliteter der samtidig henvender sig til forskellige brugergrupper. Derfor er der også udviklet forskellige boligtyper. I projektet er der arbejdet med dagslys og filtrering af lyset, så man selv kan styre det dagslys der kommer ind i boligen. Facadebeklædningen lavet i bambus, som er et meget bæredygtigt materiale og dets naturlige form lader lyset trænge igennem selvom skodderne er trukket for.


Visualisering interiør - View fra boligen med den translucente flybare facade


Plan med forskellige lejlighedstyper

Plan med taglejlighed

Vestfacade


Modelbillede

TvĂŚrsnit


Kreativt værksted til institut for x September 2011 - Januar 2012 7. Semester Arkitektskolen Aarhus Studio: Approaching Sustainable Architecture

Projektet tager udgangspunkt i den planlagte masterplan for området tegnet af 3XN. På sigt skal området omdannes til et nyt boligområde med den gamle godsbane bygning som centralt omdrejnigspunkt, hvor “huset“ med et udbud af forskellige kreative faciliteter flytter ned. Projektet tilbyder et formværkssted som kan spille sammen med huset og de tilbud der tilbydes der. Det kreative værksted har fokus på det store rum og muligheden for at arbejde i en større skala og lave forskellige mock-ups i skala 1:1. Her er der også mulighed for at trække projekterne med udenfor, hvor “the sky is the limit”. Det tænkes som et mødested for kunstnere, hvor de kan udveksle ideer og erfaringer professionelle såvel som amatører. Der er en tilhørende udstillingsbygning hvor det på stedet producerede materiale kan udstilles. Området er inddelt i et nordligt og sydligt areal, hvor masterplanen kun er tegnet for det nordlige areal. Bygningen skal bryde opdelingen mellem de sydlige og nordlige arealer og på en måde fungere som bindeled i mellem de to områder så de bliver sammenhængende. Bygningen placeres i relation til skinnerne og til de eksisterende bygninger og med relation til den længdegående akse.


Visualisering eksteriør - View fra pladsen foran bygningen hvor man kan trÌkke ud og arbejde i den store skala


Sk

ov

ga

ard

sg

ad

So

nn

es

ga

de

Ca r

lB

lo

ch

sG ad e

e

Situationsplan


Modelbillede - dagslysstudie

TvĂŚrsnit

Facade

Facade

Louise lundgaard portfolio  
Louise lundgaard portfolio  
Advertisement