Page 1

RIG-SHOP

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB

TÅ SI NGE R U NDT - MAST 2 KEEL CU P KOM M E D PÅ O PLE V E LS E STU R T ÅSINGE RUNDT ! 23 22 24 27

26

25

21

1

20

19 18 17

16

13

2 3

12

4 5 6

9

8

7

10 11

Kort gengivet med tilladelse fra Krak.dk

Fi nd hi sto r ie r n e I pa ss e re r h er i h æ ftet! Ba nekor t fo re f i nd e s p å o p s l a g et midt i hæ f tet. Rigt ig g o d - o g o p leve lsesrig tur!

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB

RIG-SHOP

15 14


1. RANTZAUSMI NDESKOV Den flotte Rantzausmindeskov fik først i 2010 sit nye navn. Indtil da hed den Poulinelund. Sammen med navneændringen er skoven også blevet forvandlet fra produktionsskov til det, der kaldes en oplevelsesskov. Her er der plads til at lege i skoven eller på naturlegepladsen, lave mad over ild og sove i shelter under stjernernes skær. Mens du kigger stjerner, kan du tænke på, at skoven er placeret nær det, der skal være verdens første moderne Cittaslow. Svendborg Kommune vil i området Tankefuld skabe en bæredygtig landskabsby, som bygges ind i det eksisterende landskab, og hvor naturen er en del af hverdagslivet. 2. SKARØ Skarø betyder ”udfald i havet ved randen af sejldybet”. Øboere har boet på den lille ø med dens 8.4 km lange kyst i flere omgange. Vejr og vind har bestemt til alle tider, og på de fleste visitkort har der stået landmand og fisker. Nu om stunder er der blandt andet tilføjet købmand, isproducent og festivalarrangør. Indtil Skarøboerne i 1900 fik deres egen kirke, måtte de sejle til Drejø for at få kirkelige velsignelser. Også de døde skulle sejles til Drejø kirke for at finde den sidste hvile. Men øboerne tog det sure med det søde. Når mennesker mødes opstår sød musik. Sejlturene – tvunget af omstændighederne – har ført til mange romantiske møder mellem de to små øer. 3. KLOKKEFRØER PÅ SKARØ Scan og få historien læst op - og hør frøerne.

På Skarø er luften på en stille sommeraften fuld af klokkefrøernes specielle kvækken. Der lyder ligesom gøgens kukken, eller som når man puster hen over en tom flaske. Den lille frø kan lave en larm, der kan høres op til 3 km væk. Lyden laves af hannerne i yngletiden med en kvækkepose, der pustes op som en stor ballon under struben. Klokkefrøen er fredet, og Skarøfrøerne er en af de kun 8 bestande i Danmark. Den er truet af manglende levesteder i vandhuller og søer, men har til gengæld kun få naturlige fjender, fordi den kan udskille et giftigt slim gennem huden. Hvis man rører den, skal man derfor vaske hænder, da det svier kraftigt at få i øjnene.

1. Billede fra Naturstyrelsen.dk


4. STORMFLODEN I 1872 Scan og få historien læst op. November måned var i 1872 ekstra kold og stormende. Først blæste det fra nordvest, hvilket drev store vandmængder fra Nordsøen ind i Østersøen. Vindretningen skiftede så til nordøst, og samtidig blæste det endnu mere op. Det betød, at store vandmasser blev stemmet op i Østersøen, og om onsdagen den 13. november steg vandstanden pludselig voldsomt til næsten tre meter over normalt. Vandet steg og steg, og beboerne på de små, flade øer, måtte kravle op på lofter og tage og med reb holde deres kreaturers hoveder over det stigende hav, så de ikke druknede. Først den næste morgen kunne man se, omfanget af skaderne og sikken et syn. De fleste huse var voldsomt ødelagte. Møbler, tøj, mad og døde husdyr flød flere steder. Men ingen mennesker var kommet noget til. Og der gik ikke lang tid, før øboerne var i gang med at tømme brønde for saltvand, og sejle forsyninger med ferskvand og madvarer for at hjælpe hinanden på fode igen.

5. TÅSINGE VEJLE Scan og få historien læst op. I 1765 besluttede Kammerherre Niels Juel til Valdemars Slot at bygge en vejdæmning her med en sluse for at få flere græsningsenge til sit kvæg. Dæmningen blev bygget af jord fra en nærliggende grusbanke og gravhøj kaldet Bøgebjerg. Nu er højen helt forsvundet, men man finder stadig skeletter, når man graver grus der. Før bilerne kom til var der et vældigt liv i den lille nærtliggende by Bøgebjerg. I tre ud af fire huse var der købmandsbutik, og der var et rend af mennesker, når fragtbåden kom sejlende med foderstoffer og andet godt fra Svendborg. Efter bilernes indtog har Bøgebjergborgerne skulle til Vindeby for at handle.

2. Billede fra commons.wikimedia.org

Taasinge Rundt Mast2Keel Cup  

Teaser. Del af hæfte til Tåsinge Rundt Mast2Keel Cup arrangeret af Svendborg Sunds Sejlklub

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you