Page 1

Dine bedste  ’ansatte’  sidder  ikke  i   virksomheden     Det  danske  konceptfirma,  Wemind  A/S,  benytter  sig  med  succes  af  netværk   og  distancemedarbejdere  til  at  løse  de  daglige  konsulentopgaver.  De  tror   på  effektiviteten  af    at  arbejde  på  distance.   Mød  Christoffer  Malling  og  hør,  hvordan  virksomheden  skaber  resultater.     Af  Louise  Ejs     Undersøgelser  fra  Dansk  Erhverv  viser,  at  tre  ud  af  fem  på  arbejdsmarkedet  i   Danmark  benytter  distancearbejde.  Godt  hver  tredje  mener,  at  det  ligefrem  gør   dem  mere  produktive,  end  hvis  de  fysisk  skulle  sidde  på  arbejdspladsen.       Atypiske  ansatte   Hos  Wemind  sidder  der  til  dagligt  kun  14  fuldtidsmedarbejdere.  Firmaet  er  et   lidt  anderledes  konceptfirma,  som  benytter  sig  af  sit  netværk  til  at  løse  de   daglige  konsulentopgaver.  Netværket  rummer  flere  hundrede  ’ansatte,’  som   aldrig  sidder  fysisk  på  arbejdspladsen.  På  den  måde  bliver  virksomheden  meget   større  end  de  14  fuldtidsansatte.     ”Virksomhedens  netværk  skal  inddrages,  for  på  den  måde  at  optimere  effekten  af   det,  vi  laver,”  siger  Christoffer  Malling,  strategisk  rådgiver  hos  Wemind,  og   tilføjer,  ”vi  benytter  blandt  andet  de  sociale  medier  og  softwareredskaber  til  at   skabe  involvering,  oplevelse  og  bevægelse  i  virksomheden.”       Ambassadører  og  antiambassadører   Netværket,  der  rummer  over  flere  hundrede  ’ansatte,’  er  etableret  ved  at  bruge   det  amerikansk  udviklede  redskab,  Net  Promoter  Score,  til  at  afkode  loyalitet  hos   virksomhedens  kunder  og  leverandører.  Det  er  grundstenen  i  Wemind’s  daglige   arbejde.     ”Det  handler  om,  hvor  meget  man  vil  anbefale  vores  firma  til  andre  på  en  skala   fra  et  til  ti,  hvor  ti  er  det  bedste,”  fortæller  Christoffer  Malling.  Metoden  minder   om  den  traditionelle  kunde-­‐tilfredsheds-­‐test,  men  er  altså  en  ny  og  anderledes   måde  at  måle  kundens  tilfredshed  og  loyalitet  på.       ”På  denne  måde  bliver  kunden  til  en  slags  promotor  eller  ambassadør  for   virksomheden,  hvis  de  fx  giver  9-­‐10  i  testen,”  siger  Christoffer  Malling.   Det  er  især  disse  ambassadører,  Wemind  bruger  ’ansatte’  i  deres  dagligdag  til  at   hjælpe  med  at  løse  konsulentopgaver.       ”Giver  man  7-­‐8  på  skalaen,  er  kunden  neutral,  og  gives  der  derunder,  betragtes   kunden  som  en  antiambassadør,”  fortsætter  Christoffer  Malling.  Herved  er   kunden  pludselig  blevet  til  en  slags  ansat,  der  verbalt  og  kommunikativt   promoverer  et  positivt  budskab  om  virksomheden  og  gerne  hjælper  til  med  at   løse  opgaver.       Christoffer  Malling  forklarer,  ”at  distancearbejde  ofte  handler  om  andet  end  blot  


at sidde  fysisk  et  eller  andet  sted.  Det  handler  om  at  inddrage  de  mennesker,   man  har  tilknyttet  sin  virksomhed,  og  måden  man  gør  det  på.”       Flere  sociale  medier  og  virtuelt  software,  tak!   Udenfor  Wemind’s  mure  viser  undersøgelser  fra  Dansk  Erhverv,  at  kun  én  ud  af   ti  distancearbejdere  har  mulighed  for  at  deltage  i  virtuelle  møder.  Det,  mener   Christoffer  Malling,  hænger  sammen  med,  at  den  software,  der  stilles  til  rådighed   for  den  arbejdende  på  distance,  er  alt  for  kompliceret.  Det  har  en  hæmmende   effekt  for  arbejdet.       ”Medarbejderen  har  simpelthen  ikke  i  tilstrækkelig  grad  adgang  til  den   nødvendige  software,”  fortsætter  Christoffer  Malling.     Det  samme  er  tilfældet  i  undersøgelser  fra  Dansk  Erhverv,  som  viser,  at  én  ud  af   fire  ikke  har  den  samme  adgang  til  teknologi  og  software  som  på  arbejdspladsen.   Det  får  næsten  50%  til  at  føle,  det  gør  dem  mindre  produktive.       ”Via  den  rette  virtuelle  software  og  via  sociale  medier  kan  man  gøre   distancearbejdet  meget  nemmere  og  mere  effektivt.  Vi  skal  have  nedbragt  de   næsten  50%,”  fastslår  Christoffer  Malling  og  forklarer,  at  så  stor  en  procentdel  er   helt  uacceptabel.  Den  unge  rådgiver  mener,  at  effekten  er  gået  fløjten,  hvis   medarbejdere  på  distance  ikke  har  de  fornødne  redskaber  til  at  fuldføre  deres   arbejde  på  samme  vilkår  som  sine  kollegaer  på  arbejdspladsen.         Tillid  og  retningslinjer   Distancearbejde  handler  i  høj  grad  om  tillid  mellem  ledelse  og  medarbejder,   mener  den  strategiske  rådgiver  hos  Wemind.        

”Derfor nytter  det  ikke  noget,  at  over  halvdelen  af  alle   distancearbejdere  er  ansat  i  en  virksomhed,  der  ikke  har   formuleret  retningslinjer  og  firmapolitik  om  distancearbejde,”    

  siger  Christoffer  Malling  baseret  på  tal  fra  Dansk  Erhvervs  undersøgelser  om   distancearbejde.  Det  skaber  forvirring  og  uklar  målsætning  for  den  ansatte  og   derved  en  mindre  produktivitet,  forklarer  han.     Det  argument  deler  adm.  direktør  hos  Microsoft  ,  Jørgen  Bardenfleth,  i  en   pressemeddelelse  på  Microsofts  hjemmeside  i  maj  2011.       ”Det  er  ikke  nok  at  stille  teknologien  til  rådighed.  Distancearbejde  giver  frihed  og   fleksibilitet,  men  ledelsesretten  og  ledelsespligten  medfølger.  Som  leder  bør  man   opstille  klare  rammer  og  en  fælles  politik  for  distancearbejde,  så  det  er  tydeligt   for  alle  medarbejdere,  at  distancearbejde  er  en  acceptabel  arbejdsform  med   klare  retningslinjer  for  mål  og  resultater,”  siger  Jørgen  Bardenfleth.     Forskellighed  er  mangfoldighed   Wemind  tror  på,  at  arbejdsgange  er  forskellige,  og  at  man  derfor  må  benytte  alle   de  redskaber  og  kontakter,  man  kan,  for  at  få  det  bedst  mulige  resultat.  Tanken   om  at  inddrage  sit  netværk,  som  en  del  af  ens  medarbejderstab,  er  baseret  på  


idéen om,  at  vi  har  forskellig  ekspertise  og  derfor  vil  få  en  masse  ud  af  at  hjælpe   hinanden  med  de  ting,  vi  hver  især  er  gode  til.       ”Jo  flere  vi  er,  jo  bedre  bliver  vi  tilsammen.  Det  er  her,  vi  virkelig  rykker  med   opgaverne,”  fortæller  Christoffer  Malling.   Dansk  Erhvervs  undersøgelse  viser,  at  én  ud  af  tre  føler  sig  mere  produktive  ved   at  arbejde  på  distance.  Her  giver  ni  ud  af  ti  udtryk  for,  at  det  handler  om,  at  de   ikke  bliver  forstyrret  eller  distraheret  af  andre  på  arbejdspladsen.     ”Vi  er  bare  forskellige  i  vores  arbejdsgange,  og  derfor  er  det  vigtigt  at  finde  den   arbejdsmetode,  der  passer  bedst  for  den  enkelte  medarbejder,”  siger  Christoffer   Malling.       Fremtidens  distancearbejde   Christoffer  Malling  mener,  at  den  ideelle  arbejdsplads,  må  være  en  arbejdsplads   med  mødepligt  til  de  kreative  møder  og  hjemmearbejde  via  virtuel  software  til   de  ting,  man  ikke  partout  behøver  at  være  på  arbejdspladsen  for  at  fuldføre.   Hertil  følger  inddragelse  af  netværket  og  dets  ekspertise  til  at  hjælpe  med  at  løse   opgaver.       ”Jeg  tror  på,  at  distancearbejde  vil  blive  ved  med  at  være  en  stor  del  af  femtidens   virksomheder.  Via  den  rette  software,  brug  af  sociale  medier  og  god  planlægning   vil  det  blive  langt  mere  effektivt,”  udtaler  Christoffer  Malling.   Det  hænger  fint  sammen  med  Dansk  Erhvervs  undersøgelse  fra  april  i  år,  mener   han.  Hele  tre  ud  af  10  har  nemlig  blandt  andet  valgt  at  arbejde  på  distance  for  at   blive  mere  produktive.       ”Det  er  også  det,  vi  i  Wemind  oplever  via  inddragelse  af  vores  netværk,”  siger   Christoffer  Malling  og  pointerer,  ”det  virker  for  os,  og  jeg  tror  på,  at  det  også  vil   virke  for  mange  andre  virksomheder  i  fremtiden.”       Her  ønsker  jeg  en  faktaboks,  der  kort  giver  lidt  facts  om  Wemind.         Værd  at  vide  om  Wemind   • Stiftet  af  Jacob  Bøtter  i  2006   • Består  af  14  fuldtidsmedarbejdere  og  flere  hundrede  ”ansatte  og   ambassadører”  via  netværket   • Tror  på  at  inddragelse  af  netværk  til  opgaver  effektiviserer   • Udgav  i  2010  bogen  ”Glem  din  IQ  –  tænk  over  din  NQ”  af  Jacob  Bøtter   • Har  hjulpet  store  virksomheder  som:   o Post  Danmark   o Maersk   o Grundfos   o Nordea   o Dong  Energy        


Her ønsker  jeg  en  boks  med  gode  råd  fra  Christoffer  Malling.       5  gode  råd  fra  Christoffer  Malling   1. Lav  en  distancearbejdspolitik  med  klare  retningslinjer   2. Stil  de  rigtige  værktøjer  til  rådighed  for  dine  medarbejdere  via  sociale   medier  og  softwareløsninger   3. Øg  virksomhedens  viden  og  kompetence  ved  at  inddrage  kunder,   leverandører  og  samarbejdspartnere   4. Udnyt  hver  medarbejders  individuelle  egenskaber,  arbejdsmetoder  og   kompetencer   5. Vær  åben  overfor  nytænkning  og  forandring  –  verden  flytter  sig  hurtigere,   end  du  gør                

Antal tegn:  7689  

De bedste 'ansatte' sidder ikke i virksomheden  

Afsluttende opgave i research og formidling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you