Page 1


Harmageddon.

I profetian om den yttersta tiden får man veta att Harmageddon strax före Messias återkomst kommer att bli centrum för en väldig truppsammandragning. Harmageddon var en gammal stad som låg i Palestina i en dalgång där många militära vägar och transportleder möttes. Utgrävningar visar en urgammal stad där många krigiska sammandrabbningar ägt rum. Kanske har just här utkämpats flest blodiga slag i världen.

Domen över Babylon

En av de sju änglarna talade till Johannes: »Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan – horan – som bor vid stora vatten. Henne har kungarna på jorden horat med.« Johannes fördes ut i öknen, och där satt en kvinna på ett rött odjur med sju huvuden och tio horn. Ängeln förklarar att odjuret skall strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och utvalda och trogna skall besegra det. Kvinnan är det stora Babylon, moder till alla skökor och skändligheter på jorden. Henne skall man ge lika mycket plåga som sorg som hon själv omgett sig med glans och lyx. På en enda dag skall hon uppleva död och sorg och svält, och hon ska brännas upp i eld. En röst hördes från himlen: »Dra bort från henne, mitt folk, så ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plåga. Störtat, störtat är den stora Babylon, ett tillhåll för demoner och orena andar. För hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin. Men jordens kungar som levt med henne i otukt och lyx skall gråta över henne och klaga när de ser röken från bålet. Och jordens köpmän ska sörja när ingen mer köper deras skeppslaster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, siden och scharlakan, kryddor och parfymer. Ve, ve, denna stora stad som gjorde alla med skepp på haven rika. På en enda timme har den ödelagts. Domen har kommit och Babylin slungas i havets djup och skall aldrig finnas mer.«


Babylon.

Det historiska Babylon var en av forntidens största städer. Den låg söder om Bagdad vid floden Eufrat i nuvarande Irak. Det var en mycket vacker stad med tempel helgade åt gudar som Ea, Marduk, Ishtar, Sin, Bel och andra. Men staden förhöll, och vid tiden för Jesu födelse låg den i ruiner. Man anser att staden som är den stora horan i Johannes uppenbarelser är en annan stad som ligger närmare Johannes värld. Det är Rom, som på denna tid var både rik och hednisk, och där de få Kristina förföljdes.

Segerjubel i himlen.

Sedan hörde Johannes starka röster från en stor skara i himlen: »Halleluja! Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår gud. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Låt oss vara glada och jubla. Tiden har kommit för Lammets bröllop.« Johannes ser himlen öppen, och där kommer ryttaren på den vita hästen, han som skulle segra. Han kallas Trovärdig och Sann. De himmelska härarna följer honom på vita hästar klädda i skinande vitt linne. Och ur hans mun kommer ett skarpt svärd som han skall slå folken med. Odjuret och jordens kungar och deras härar samlas för att strida mot honom på hästen och mot hans här. Odjuret kastas levande i sjön som brinner av svavel. De andra i jordens kungars här dödas med svärdet ur ryttarens mun..


Draken binds för tusen år.

En ängel kom ner från himlen med nyckeln till avgrunden. Han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år nere i avgrunden. Sedan skall han släppas lös för en kort tid. Johannes ser troner, och de som sätter sig på dem har rätt att döma. Själarna av dem som halshuggits för Jesu skull och Guds ord men ändå inte tillbett odjuret får liv igen och är kungar med Kristus i tusen år. De andra döda får inte liv förrän de tusen åren gått. Efter tusen år är Satan lös och går ut och förför folken i jordens fyra hörn. De som förförs kastas i en sjö av eld och svavel.

En ny himmel och en ny jord.

Livets bok öppnades, och de döda dömdes efter vad som står i boken. Havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka sina döda. De dömdes efter sina gärningar, och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Sedan såg Johannes en ny himmel och en ny jord, och han såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen. Den lyste som den dyrbaraste ädelsten. Folket där skall leva i ljuset från Gud och Lammet. Döden skall inte finnas mer, ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta. Gud ska torka alla tårar. Här står livets träd som ger frukt tolv gånger om året, och trädets blad är läkedom för folken, inga förbannelser skall finnas mer. Det blir inte mer natt, för Herren Gud skall lysa över folken. De skall vara kungar i evigheters evighet. Den vitklädda gestalten sade till slut till Johannes: »Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart skall ske, Salig är den som tar vara på profetian i denna bok.«

Harmageddon  
Harmageddon  

Harmageddon

Advertisement