__MAIN_TEXT__

Page 1

Franchisingformules maken plannen

“Dit zijn onze ambities voor 2014” Welke doelen stellen de grote food franchiseformules in 2014? Staat expansie hoog op hun agenda en worden de formules verder aangescherpt? Hoe denken ze over prijs? En schakelt hun communicatie een versnelling hoger? StoreCheck Magazine zocht het voor u uit en legde de grootste centrales van het land op de rooster.

Onze gesprekspartners • Pascale Curias, communication en marketeer Delfood, www.delfood.be • Marc Dartevelle, relations extérieures ITM Belgium, www.intermarche.be • Luc Demez, directeur operaties supermarkten & proximiteit Carrefour Belgium, www.carrefour.eu/franchise • Corné Mulders, general manager Albert Heijn, www.albertheijn.be • Manu Suffeleers, commercieel directeur Lambrechts, www.lambrechts.be • Koen Torfs, gedelegeerd bestuurder groep Huyghebaert, www.prima.be • Wim Van Remoortel, afdelingschef business development Spar Retail, www.sparretail.be • Kris Volckaert, vice president affiliated stores Delhaize Belgium, www.delhaize.be

StoreCheck Magazine: Welke franchisingdoelen stelt u in 2014? Wim Van Remoortel, Spar Retail: “In 2014 stellen we dezelfde franchisingdoelen als in 2013: een groter marktaandeel veroveren door een combinatie van een stijgende omzet per vierkante meter bij de bestaande winkelpunten en de opening van nieuwe winkelpunten. Objectieven die we vorig jaar trouwens effectief behaald hebben. Intern is het voor Spar Retail dan weer een jaar van grote verandering. In september en oktober verhuizen immers zowel de logistieke afdeling in Heist-op-den-Berg als de administratieve zetel in Ternat naar één nieuwe site in Mechelen. Dit zal zorgen voor een verdere verbetering en optimalisering van de dienstverlening naar onze partners - zelfstandige ondernemers.” Kris Volckaert, Delhaize Belgium: “Wij werken aan een permanente ontwikkeling en uitbreiding van onze drie winkelformules AD, Proxy en Shop&Go. Innovatieve, uitgebreide en kwaliteitsvolle assortimenten staan daarbij centraal. Maar we zorgen ook voor een doorgedreven algemene support en commerciële ondersteuning op het terrein via de Raadgever & Product Experts. Uiteraard werken we ook verder aan managementadvies en vorming op diverse vlakken. Verder investeren we in logistiek met een 28

MAART 2014

Spar Retail werkt continu aan de verbetering en optimalisatie van zijn formule via evolutie… niet via revolutie.

Delhaize rolde vorig jaar zijn vernieuwde Proxy-concept uit en houdt ook zijn andere formules, AD en Shop&Go, up-to-date.

nieuwe versstapelplaats, aangepast aan de kleinere verkooppunten. En tot slot willen we de modernste technologieën uitrollen in onze verschillende verkooppunten.” Pascale Curias, Delfood: “Onze belangrijkste objectieven voor 2014 liggen duidelijk bij de expansie van ons louis delhaize-netwerk. Elk jaar kennen we een natuurlijk verlies van aangesloten zelfstandigen: sommigen stoppen hun activiteiten, anderen gaan met pensioen… Elk jaar opnieuw moeten we dus minstens tien procent nieuwe franchisenemers vinden om de toekomst

van onze onderneming te verzekeren. Maar in de huidige, sterk concurrentiële distributiemarkt moeten we uiteraard veel verder gaan dan dat. We rekruteren dus actief nieuwe franchisenemers en richten ons daarbij zowel tot mensen die al een gebouw, een commerciële ruimte of een project in bezit hebben als tot geïnteresseerden in het beroep van retailer die (nog) niet over de nodige oppervlakte beschikken.” Luc Demez, Carrefour Belgium: “Het succes van franchisés is ook een van de succesfactoren van onze onderneming. Onze winkelconcepten


Op het vlak van communicatie schakelt Delfood duidelijk een versnelling hoger. Er wordt geïnvesteerd in extra folders, in-store promomateriaal en digitale communicatie.

evolueren om de commerciële aantrekkelijkheid van onze winkels te versterken, de rentabiliteit van onze franchisés te verbeteren en een beter merkimago te garanderen dat zorgt voor succes. De teams die de franchisenemers begeleiden, bestaan uit ervaren professionals die alles in het werk stellen om hun knowhow door te geven. En natuurlijk werken we ook voortdurend aan onze back-office om het winkelbeheer verder te verbeteren.” Staat expansie hoog op de agenda? Marc Dartevelle, ITM Belgium: “Sinds 1991 heeft de Mousquetaires-groep 84 Intermarchéverkooppunten geopend in België. De ontwikkeling van ons enseigne is dus steeds aan de orde van de dag en dit jaar plannen we zes nieuwe winkelopeningen. Daarvoor zijn we op zoek naar zelfstandige ondernemers die interesse hebben in ons moderne ‘coöperatieve’ concept. Bovendien zal onze bestaande magazijnruimte

volledig gerenoveerd worden tegen eind 2014. En dat komt onze twee formules Intermarché Contact en Intermarché Super alleen maar ten goede.” Koen Torfs, Eugène Huyghebaert: “Eugène Huyghebaert telt vandaag een 100-tal Primawinkels, 50 Uw buurtwinkels en een 250-tal ongebonden klanten. Dat winkelaantal moet uiteraard stijgen en dat willen we doen met nieuwe locaties en nieuwe, jonge ondernemers.” Wim Van Remoortel: “Wij zetten dit jaar onze expansie verder met enerzijds de opening van een achttal nieuwe winkels. En anderzijds zullen we een vijftal bestaande winkels volledig remodelen en/of uitbreiden en een drietal winkels herlokaliseren naar een grotere site.”. Luc Demez: “Qua expansie mikt express op 25 winkelopeningen per jaar. En dat moet ook de komende jaren ons ritme blijven. Het enseigne express staat al zeer sterk in Brussel en andere grote steden, maar we zien nog veel groeipoten-

De Mousquetaires-groep plant dit jaar zes nieuwe Intermarché-verkooppunten in ons land.

Het nieuwe express-concept werd eind 2012 opgezet in Brussel en ondertussen werden al een twintigtal verkooppunten volgens dit concept gebouwd of verbouwd.

tieel, ook in middelgrote steden. In het segment van de supermarkten is expansie minder evident. Tenzij er zich bijzondere kansen voordoen, opent market zo’n vijf nieuwe winkels per jaar.” Manu Suffeleers, Lambrechts: “Uiteraard investeren wij ook dit jaar in onze formulewerking. We zoeken dus actief naar nieuwe verkooppunten voor Spar, Supra en Spar Express. Na het zeer succesvolle afgelopen jaar zijn er bij Lambrechts voor het eerste en tweede kwartaal van 2014 al een aantal mooie projecten ingepland. En zoals altijd geven we daarbij de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit. Elk project vraagt immers een minutieuze voorbereiding en begeleiding en we stappen er samen met de zelfstandige detaillist pas in, wanneer we een fundamentele kans op succes zien.” Corné Mulders, Albert Heijn: “Ook wij willen uiteraard graag groeien op de Belgische markt en meer verkooppunten openen. Die groei kan zowel via franchising als via eigen winkels. Uiteraard heb ik in mijn hoofd wel een cijfer van nieuw te openen winkels in 2014, maar dat wil ik liever niet vrijgeven.” Worden de formules aangescherpt? Manu Suffeleers: “Doordat onze formuleconcepten Spar, Supra en Spar Express duidelijk zijn en telkens terugkomen in de nieuwe projecten, worden bestaande winkeliers gemotiveerd om hun zaak te remodelen. Hierdoor groeit de uniformiteit van het formulebeeld en wordt de formule verder aangescherpt.” Kris Volckaert: “Onze winkelformules AD, Proxy en Shop&Go worden continu bijgestuurd op basis van permanente klantenstudies, nieu-

30

MAART 2014


Huyghebaert trekt resoluut de kaart van authenticiteit, met de winkelier-vakman in de hoofdrol.

Albert Heijn zet stevig in op prijs met een echt Hollands prijsbeleid.

Lambrechts zoekt actief naar nieuwe verkooppunten voor Spar, Supra en Spar Express.

32

MAART 2014

we trends in de markt… 2013 was ook het jaar van de lancering van het vernieuwde Proxyconcept. Bij AD zijn Wevelgem, Poperinge, Humbeek en Tienen mooie voorbeelden van het up-to-date AD-concept. En Shop&Go Crisnée is dan weer een perfecte illustratie van het laatste Shop&Go-concept.” Pascale Curias: “Ook wij werken voortdurend aan het verbeteren en moderniseren van onze winkelconcepten: de klassieke louis delhaize, een echte buurtsuperette van 200 tot 400 vierkante meter, en de mini louis delhaize, een kleine stadswinkel van 80 tot 200 vierkante meter. Onze formules hebben echter alleen maar succes als zowel de centrale als de zelfstandige erin investeren. Om de nodige kwaliteit te garanderen, moeten onze franchisenemers daarom dagelijks onze waarden vertalen naar de winkelvloer: nabijheid, klantenservice, productkwaliteit… Bovendien zullen we dit jaar ook een nieuw distributeurmerk introduceren met zo’n 600 producten.” Luc Demez: “Wij willen de verschillende formats van de Carrefour-groep sterker van elkaar differentiëren. Er zijn natuurlijk gemeenschappelijke waarden, zoals de Carrefour-producten en de Carrefour Bonus Card, maar daarnaast willen we de sterke identiteit van elk enseigne benadrukken. Het nieuwe express-concept werd eind 2012 opgezet in Brussel. Intussen zijn een twintigtal express-verkooppunten volgens dit concept gebouwd of verbouwd. De marketverkooppunten hebben bewogen jaren achter de rug maar vandaag kennen deze supermarkten een nieuw elan. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten en daarom zullen we het market-concept versterken en verfijnen. We introduceren nieuwe concepten, nieuwe assortimenten ook, zoals lokale producten of Franse specialiteiten. Vandaar de pilootwinkel in Wetteren, die november 2013 opende. In het eerste semester van dit jaar zullen we nieuwe tests van het market-concept organiseren zodat het gevalideerd en uitgerold kan worden naar de franchisenemers.” Wim Van Remoortel: “Wij werken continu aan de verbetering en optimalisatie van onze formule via evolutie – niet via revolutie – en dit in de volledige ketting. Dus zowel op de winkelvloer als in de hele organisatie die erachter zit. Daarnaast werken we onder andere verder aan de uitrol van ASB (automatische herbevoorrading) en het groepskassa- en beheerssysteem. Op afdelingsniveau blijven de versafdelingen onze speerpuntcategorieën.” Koen Torfs: “Huyghebaert trekt resoluut de kaart van authenticiteit. In onze Prima-buurtwinkels moet de winkelier-vakman opnieuw de hoofdrol spelen. Net als het assortiment met de nadruk op vers, aangevuld met depannageproducten.”


Staat prijs voorop? Corné Mulders: “Uiteraard is prijs vandaag erg belangrijk. En wij spelen daarop in met een echt Hollands prijsbeleid: scherp en voordelig.” Kris Volckaert: “Prijs is in elke winkelformule een belangrijk onderdeel van het commerciële concept. Het zal bij ons in 2014 niet meer maar ook niet minder aandacht krijgen.” Wim Van Remoortel: “Het is bovendien niet alleen voldoende dat je technisch correct zit met je prijs, de perceptie is minstens even belangrijk. Op het eerste scoort Spar Retail erg goed, onder meer dankzij onze permanente opvolging via het Service Center Price. Voor het tweede zullen we onze communicatieinspanningen nog verder opdrijven, en dit zowel op de winkelvloer als via externe communicatie.” Manu Suffeleers: “Een correcte prijsstelling in de rayons, gekoppeld aan zeer scherpe promoties is een fundamentele pijler van ons value model. De functie en locatie van elk winkelpunt bepalen bovendien hoe belangrijk het element ‘voordeel’ is in de keuze van de consument.” Luc Demez: “Voor de klant draait het uiteindelijk om het evenwicht tussen de voordelen die hij krijgt en de prijs die hij daarvoor betaalt. En die verhouding is bij express uitstekend. We zullen ook nooit raken aan de kwaliteit of de service om de prijzen te drukken. De klant verwacht nu eenmaal ruime openingsuren, verse producten, nabijheid en service. En is bereid om daarvoor te betalen.” Koen Torfs: “Wat prijs betreft, hanteert Huyghebaert een correct prijsniveau, rekening houdend met het feit dat wij mikken op versheid, authentieke vriendelijkheid en depannage.” Schakelt u de communicatie een versnelling hoger? Marc Dartevelle: “In 2014 leggen wij de klemtoon op de versterking van onze prijspositionering. En dat doen we via verschillende kanalen: sociale media, folders, online media, radio en vakpers.” Luc Demez: “Bij ons zullen de digitale communicatiemiddelen een steeds grotere rol spelen.” Manu Suffeleers: “Wij hebben in 2013 sterk geïnvesteerd in de uitbreiding van onze marketingmix en ook in 2014 zetten we dit proces voort. We doen dit trouwens al jaren in samenspraak met onze winkeliers via overleg binnen de formulestuurgroepen.” Pascale Curias: “Ook bij Delfood schakelen we een versnelling hoger voor wat onze communicatie betreft. We hebben veel te lang gedacht dat buurtwinkels minder nood hadden aan promotie maar op dit moment beseffen we dat de consument ook in dit kanaal de prijs in de gaten houdt en gevoelig is voor promoties. Onze foldercommunicatie zal dus intensiever worden én gegeneraliseerd voor al onze winkels. Ter ondersteuning daarvan zal ook extra promomateriaal voor de winkelvloer ontwikkeld worden: totems, promopanelen, … Daarnaast zullen we stevig inzetten op digitale communicatie: een eigen Facebookpagina, e-mailings naar de consument, aanbiedingen op myshopi…” Kris Volckaert: “Onze commerciële communicatie werd in 2013 grondig onder handen genomen met onder meer de lancering van deur-aan-deur bedeling op wekelijkse basis. Gezien het immense succes bouwen we hier in 2014 op verder. Daarnaast is de consument steeds op zoek naar inspiratie en daar spelen we op in met het Delhaize Magazine. De instore communicatie wordt hier trouwens ook op afgestemd.” Wim Van Remoortel: “Met wekelijkse persinlassingen, een veertiendaagse folder, een maandelijks kookmagazine en instore acties blijven ook wij werken aan communicatie. Nieuw in 2014 zijn een verdere inzet via social media en bonnenacties in De Zondag. En instore rollen we narrow casting verder uit.” Koen Torfs: “Tot slot zullen wij de Prima-folder dit jaar stevig onder de loep nemen. Veel kan ik hier echter nog niet over kwijt … Meer nieuws in de tweede helft van 2014.”

Uw eigen supermarkt of superette als zelfstandig ondernemer?

Start op een

sterke basis!

Kiest u voor één van de drie winkelformules van Lambrechts, dan kan u altijd rekenen op: een consumentgerichte Formule-invulling, mét resultaten een unieke begeleiding op alle vlakken van de bedrijfsvoering een doordachte marketingaanpak (folders, lifestylemagazines, getrouwheidsacties, mediascreens,...) permanent overleg met onze zelfstandige winkeliers een modern en volledig assortiment een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding gefundeerd marktonderzoek begeleiding in bouwen, verbouwen en winkelinrichting advies inzake administratie, boekhouding en fiscaliteit Interesse? Bel (012/39.80.80) of mail naar Manu Suffeleers (msuffeleers@lambrechts.be). Ons adres: Lambrechts nv, Luikersteenweg 214, 3700 Tongeren

An De Maere

MAART 2014

35

Profile for louis delhaize

Reportage Store check 03 2014 nl  

Reportage Store check 03 2014 nl  

Advertisement