Londerzeel, Gemeentelijk archief 1895-1900

Page 1


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

2


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gemeente Londerzeel

Kroniek 1895-1900 Samengesteld aan de hand van de nog bestaande gemeentelijke registers door

Louis De Bondt 2000-2003

3


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

TEN GELEIDE De belangrijkste - dikwijls de enige - informatiebronnen voor de plaatselijke historicus zijn de parochiale en de gemeentelijke archieven. De volgende bladzijden bevatten ALLE verslagen die in het archief van de gemeente Londerzeel over de periode 1895-1900 nog bewaard gebleven zijn. Ze werden gevonden in: - de notulen van de zittingen van het schepencollege, - de notulen van de bijeenkomsten van de gemeenteraad, - de gemeentelijke correspondentie, - de klachtenboeken van de veldwachters. Helaas zijn niet alle registers uit deze periode bewaard gebleven. Andere zijn vanwege de slechte papierkwaliteit of de slechte staat van bewaring haast onleesbaar geworden. Het bewaren van deze belangrijke documenten is dan ook de eerste en belangrijkste bedoeling van deze bewerking. In die zin vormt ze een logische aanvulling van: - de bewerking van de documenten van de Londerzeelse Schepenbank, periode 1553-1795 (Gaston Roggeman). - de bewerking van de verslagen van de Municipale Raad, periode 1796-1825 (Marcel Slachmuijlders). - de bewerking van de parochieregisters (dopen, huwelijken, begrafenissen), periode 16121802 (Medard Moerenhout en Luc Annaert) - de bewerking van de registers van de Burgerlijke Stand, periode nà 1800 (Gemeente Londerzeel). Daarnaast wil deze bewerking ook de toegankelijkheid van de bronnen voor de toekomstige onderzoekers verbeteren. De moeizame ontcijfering van de zo verschillende handschriften is niet langer nodig; de dikwijls oorspronkelijk in het Frans opgestelde rapporten werden zo nauwgezet mogelijk in het Nederlands vertaald. Niet samengevatte vlaamstalige teksten werden zoveel mogelijk in de oorspronkelijke schrijfwijze (inclusief taalfouten) behouden. Het is echter niet de bedoeling om deze bewerking voor de studie van de 19de eeuwse geschreven taal aan te wenden. Voor het gemak van opzoeken hebben we er voor gekozen om alle nog bestaande gemeentelijke informatiebronnen tot één enkele kroniek te verwerken waarbij de gebeurtenissen chronologisch gerangschikt werden. Voor de klachten werd geen afzonderlijke bewerking gemaakt omdat ze dikwijls hun weerslag vinden in de uitgaande correspondentie en omdat ze beter dan welke andere documenten een beschrijving geven van (een deel van) het leven van elke dag. Er werd geen woord- en begrippenindex aan deze bewerking toegevoegd. De zoekfuncties van Word voor Windows of van Acrobat reader moeten het echter mogelijk maken om de gezochte onderwerpen vlot terug te vinden (al dient wel rekening gehouden te worden met de dikwijls gewijzigde spelling van de Nederlandse taal).

4


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

INHOUD Deze bewerking bevat ALLE informatie uit volgende gemeentelijke registers. Notulen van de gemeenteraad 12 september 1826 - 25 augustus 1845. Notulen van de gemeenteraad 4 mei 1848 - 22 maart 1860. Notulen van de gemeenteraad 18 juli 1860 - 11 januari 1879. Notulen van de gemeenteraad 23 januari 1879 - 4 oktober 1889. Notulen van de gemeenteraad 2 november 1889 - 20 december 1900. Notulen van het schepencollege 29 mei 1868 - 31 december 1900. Copies de lettres 30 juni 1837 - 17 december 1840 (uitgaande correspondentie samengevat). Copies de lettres 9 januari 1841 - 9 september 1847 (vooral ontvangen correspondentie). Copies de lettres 3 maart 1841 - 31 december 1847 (vooral uitgaande correspondentie). Copies de lettres 1 januari 1848 - 24 mei 1848 (uitgaande correspondentie). Copies de lettres 8 juli 1848 - 10 juli 1854 (uitgaande correspondentie). Copies de lettres 8 april 1870 - 10 juli 1880 (uitgaande correspondentie). Copies de lettres 10 juli 1880 - 15 april 1885 (uitgaande correspondentie). Copies de lettres 17 april 1885 - 23 november 1895 (uitgaande correspondentie). Copies de lettres 18 december 1895 - 23 maart 1898 (uitgaande correspondentie). Copies de lettres 24 maart 1898 - 20 november 1900 (uitgaande correspondentie). Notice des condamnations 28 augustus 1848 - 27 mei 1852 Processen-verbaal en klachten 3 juli 1848 - 27 mei 1852 Processen-verbaal en klachten 3 juni 1852 - 25 februari 1855 Processen-verbaal en klachten 1 september 1880 - 2 juni 1882 Processen-verbaal en klachten 16 oktober 1884 - 20 augustus 1889 Processen-verbaal en klachten 26 augustus 1889 - 1 augustus 1894 Processen-verbaal en klachten 4 augustus 1894 - 31december 1900 Politieke nota's van onderpastoor Geboers over de periode 1838 - 1868 Afzonderlijke klachtenboeken werden over de periode 1841-1847 niet gevonden, maar de meeste processen-verbaal werden in de andere correspondentieboeken overgenomen.

De beschikbare informatie werd als volgt verwerkt: 1) Zuiver administratieve correspondentie zonder inhoudelijke betekenis: niet overgenomen ofwel vermelding (niet relevant). 2) Origineel Vlaamstalige correspondentie: veelal ongewijzigd en volledig overgenomen. 3) Franstalige correspondentie: maand en aanspreekzin niet vertaald, rest vrij letterlijk, beleefdheidsformules weggelaten. Een klein aantal documenten werd niet vertaald. 4) Sterk samengevatte teksten worden voorafgegaan door (kort) of (samengevat). 5) Afbeeldingen zijn te vinden bij de gebeurtenis waarop ze betrekking hebben. Foto's van personen komen dààr waar de naam van die persoon voor de eerste keer wordt vermeld. De nummering werd overgenomen uit de oorspronkelijke documenten maar is niet altijd consequent. Ze wordt voorafgegaan door de afkortingen: UC IC GR SC PV NC

uitgaande correspondentie inkomende correspondentie gemeenteraad schepencollege klachtenboeken notices des condamnations

GEBOERS onderpastoor Geboers DIV diverse

5


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

OVERZICHT VAN BEWERKTE JAREN EN BRONNEN Blz. 10 11 13 14 16 17 17 21 24 29 30 31 45 59 79 110 134 164 181 200 208 216 237 259 272 303 351 398 426 437 445 451 457 463 472 477 485

Jaar Schep. Raad 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Corr.

Kla

Blz. 492 498 503 506 514 522 526 542 570 589 606 628 645 667 683 700 726 760 800 830 850 879 934 970 1000 1033 1070 1104 1140 1179 1214 1245 1277 1365 1437 1506 1570

Jaar Schep. Raad 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

Corr.

Kla

Schep = Notulen schepencollege / Raad = Notulan gemeenteraad / Corr = Gemeentelijke correspondentie / Kla = Klachtenboeken Verwerkt in deze kroniek

Registers verdwenen of niet gevonden

6


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gemeentelijke en provinciale bestuurslieden en ambtenaren Burgemeester Joannes Franciscus Verheyden Petrus Josephus Hermans Ferdinand Charles Joseph de Spoelberch Petrus Van Assche Schepenen Jan Baptist De Vleeshouwer Jacobus Willocx Guillielmus Theodorus Franciscus Crick Andreas Mertens Josephus Van Assche Josephus Franciscus Van Ruysevelt Charles Louis De Vleeshouwer Ferdinand Charles Joseph de Spoelberch ter) Charles Louis Van Doorslaer Franciscus Josephus Goossens Pierre August Caluwaers Edouard Augustijns Jozef Geyzen

vanaf 1822 tot + 18/11/1851) vanaf 2/7/1852 tot 30/10/1860) vanaf 30/10/1860 tot 13/12/1875 vanaf 13/12/1875 tot + 6/10/1908

vanaf 1826 tot 22/10/1830 vanaf 1826 tot april 1848 vanaf 22/10/1830 tot 14/7/1836 vanaf 14/7/1836 tot ca 1847 vanaf ca 1847 tot 31/10/1854 vanaf 28/11/1848 tot 3/4/1858 vanaf 31/10/1854 tot 5/8/1874 vanaf 3/4/1858 tot 30/10/1860 (dan burgemeesvanaf 30/10/1860 tot maart 1885 vanaf 5/8/1874 tot 16/10/1887 vanaf 11/4/1885 tot 23/12/1895 vanaf 16/10/1887 tot na 1900 vanaf 13/12/1895 tot 1906

Secretaris J. Mertens Louis Van Onderbergen Joannes Josephus De Cat Jean Benoit De Cat Louis Van Doorslaer

tot eind 1836 (geen notulen in 1837) vanaf 21/4/1838 tot 7/4/1848 vanaf 7/4/1848 tot 28/2/1880 vanaf 28/2/1880 tot 19/6/1880 (dienstdoend) vanaf 19/6/1880 tot na 1918

Veldwachters Gerard Jan Van Vorden Petrus Wijns petrus Conrardus Cleymans Jan Baptist Lathouwers Jan Baptist Van Steen Pieter Jozef Goossens Ferdinand Antoon Janssens Jan Benedict De Smedt Pieter Jan De Smedt Michel Verbelen Louis Joseph Jaspaert Jean De Jonckheere Jan Frans Verbesselt Pieter Antoon De Nuyer Gerard Driessen Jan Frans De bondt Felix Caluwaerts Jan Frans Beuckelaers

tot 1833 tot 1838 1833-1838 1838-1852 1838-1850 1851-1863 1852-1867 1863-1863 1863-1865 1865-1867 1867-1868 1867-1869 1867-1889 1869-1870 1870-1874 1874-1896 1898-1904 1896-1911 7


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gemeenteontvanger Philippus Josephus De Cat Joannes Josephus De Cat Theodore Van Boeckhout Bernard Kerremans Jean Van Molle Petrus Josephus Caluwaers

tot + 5/2/1840 vanaf 15/4/1840 tot 28/11/1848 (dan secretaris) vanaf 28/111848 tot 4/2/1859 vanaf 27/4/1859 tot + 8/9/1889 vanaf 9/10/1889 tot 8/12/1889 vanaf 18/12/1889 tot 1915

Vrederechter van het kanton Wolvertem Chevalier De Burtin d’Esschenbeek Edmond Michiels (in Wolvertem)

in 1840 en 1853 (Strombeek-Bever) in 1884 (Wolvertem)

Arrondissementscommissaris L.A. Vandeweyer (Brussel)

in 1841 en 1859

Gouverneur van de provincie Baron de Stassart Baron de Viron

in 1838 in 1840 en 1845

Commissaris der wegen C. L. t’Kint (Impde) August Van Capellen Verhaegen (Kapelle-op-den-Bos)

in 1841 en 1843 in 1861 en 1871 in 1878 en 1894

Procureur des konings Gustave Bosquer M. Willemaers, rue Malibran 125

in 1834 in 1895

Archtect van de provincie Spaak, Brussel Hansotte Stuyck, rue Coppernolle, Antwerpen Dumortier, rue Waffelaert 1, St-Gillis Trappeniers, rue des 12 apôtres, Brussel

in 1839 en ook nog in 1868 in 1870 en ook nog in 1886 in 1898 en 1899 in 1898 in 1898 en ook nog in 1906

8


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

1895

 PV - N° 781 Het jaar 1895 op nieuwjaar 12 ½ ’s middags heeft Frans Casier aan August Broothaers bedreigingen toegebracht en hem gezegd dat hij zijne herberg zou benadeeld hebben. Getuigen: Jan Van Hoeck en Jan Carleer. PV - N° 780 Het jaar 1895 den 2 januari verscheen Louis Van den Brande die verklaart gisteren 1 ½ ’s avonds bij Antoon Craenhals aangerand te zijn door Frans De Wachter, canonier in verlof, pakte mij rond den hals en bedreigde mij te mishandelen en te dooden. Getuigen: Jos De Hertogh en Guillaume Devil, Van Cauwenbergh. PV - N° 782 Het jaar 1895 den 6 januari verscheen E. Vermeiren die verklaart dat tusschen 1 en 2 januari vuilnis is gedaan in zijn bornput. Niemand heeft gezien wie het heeft gedaan. UC - N° 2046 Londerzeel le 7 Janvier 1895 Monsieur le ministre des chemins de fer - (Vertaald) Ingesloten alle stukken betreffende het onderzoek over het herleggen van de spoorweg tussen Steenhuffel en Londerzeel en de aanpassing van het station. Het college. UC - N° 2047 Niet relevant PV - N° 783 Ca 10-1-1895 - Charles Devadder, rue du nord 76, Bruxelles. Géomètre du veuve de Spoelberch. PV - N° 784 Het jaar 1895 den 11 januari ¼ voor 4 ure ’s avonds, hebben wij, Jacques Hubert en Jan Baptist Verleysen, beëedigde jachtwachters aangesteld van graaf de Spoelberch, vergezeld van de hulpjachtwachters Henri Peeters en Jozef Bruggemans, op onze ronde zijnde op de perceelen land, eigendom van den armen van Londerzeel, waarop het jachtrecht bij geschrift verhuurd hem toebehoort, bemerkt dat twee wildstroopers op het veld stonden te waken. Hen achtervolgd hebbende, hebben de jachtwachters Verleysen en Peeters het geweer, zijnde een afvijzer, afgenomen van zekeren Louis Vergaelen. De andere persoon waarvan wij de blokken hebben opgeraapt is niet gekend geworden. Vergaelen weder keerende is later in handen gevallen van Mees en Bruggeman, waar hij bekende rechtveerdig geamendeerd te zijn. Waarvan proces verbaal. SC - 148 Londerzeel, 13 Januari 1895. Bericht – Het ontwerp begrijpende de afteekening der werken en het perceelenplan opgemaakt voor verbreeding van het gedeelte van den weg N° 2 palende aan de gemeente Breendonck is neergelegd op het gemeentehuis. Het College van Burgemeester en Schepenen zal de opmerkingen en reklamen ontvangen waartoe dit ontwerp zou kunnen aanleiding geven en zal het onderzoek sluiten den 29 January ten 4 ure namiddag.

9


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - N° 785 14 janvier 1895. Renvoi à monsieur le Juge d’Instruction Van den Borren le dossier de la plainte Fr. Lemmens de Buggenhout du 5 Septembre 1894 (l’épouse Heymans n’à pas comparu). PV - N° 786 Het jaar 1895 den 17 januari om 6 ure avond verscheen Joseph Van den Broeck, werkman aan den buurtspoorweg, die na lezing gehad te hebben van de bijgevoegde klacht ten laste van Van Lint Pieter verklaart hier niet veel van gehoord te hebben dan wel dat hij ook schoone botten had. Van de verwijting door Van Lint aan de gendarmen gestuurd weet hij niets. PV - N° 787 Het jaar 1895 den 21 januari verscheen Michel Verbelen die verklaart. Gisteren om 5 ure avond heeft Charles Louis Janssens Willems met geweld inbraak gedaan in mijne woning. getuigen: Julie Vos, Jozef Vos. Schade geschat 2 franken. UC - N° 2048 Londerzeel le 23 janvier 1895. (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. In antwoord op uw brief 3358E van 11 dezer sturen wij u volgend overzicht van de uitgaven die de gemeente moest doen wegens: De wetgevende verkiezingen: - Wouters 445,50 - Verbruggen (memoires) 41,39 - Guyot (lijsten en omslagen) 227,60 183,04 - Secretariaat (Debours) 33,80 - Transporten Wolvertem 30,00 samen 961,33 De provinciale verkiezingen: - Transport van materiaal 15,00 De totale schuld van onze gemeente bedraagt: - Leningen bij het Gemeentekrediet K.B. 15-1-1872 35.000 fr. K.B. 22-4-1874 9.000 K.B. 18-3-1875 22.000 - Lening van het bureel van weldadigheid 7.120 - Rente van 621,75 fr. (kapitaal onbekend), vertegenwoordigt 12.435 Totaal 85.555 UC - N° 2049 Niet relevant PV - N° 788 Het jaar 1895 den 2 februari heeft de hond van weduwe Goossens een beet toegebracht aan Baptist Van Stichel (18 fr.) Toen dit gebeurde was deze onder geleide van Charles Devil die deze had losgemaakt om te doen werken. Getuigen: Petrus Maerevoet, 51 jaren, Eekhout. PV - N° 788b Ca 2-2-1895 - Architecte Barbier demeure 24, rue de locht, Bruxelles. PV - N° 789 Het jaar 1895 den 9 february verklaart Catharina D’Hondt, weduwe Sleebus, dat gisteren middag Victor D’Hondt op de vraag die ik hem stuurde om te weten wie op de pannen van mijn 10


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

huis had geworpen, antwoordde: ‘Gij zijt een zotte’, hetwelk hij verscheidene malen herhaalde. Getuigen: Guillaume Van Zaelen, 17 jaren, wonende bij Charles D’Hondt. GR - N° 463 Zitting van 9 februari 1895 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns, schepen, Mertens, Lamberts, Van Doorslaer, Polspoel, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. De zitting wordt geopend met voorlezing van proces verbal van voorgaande zitting hetwelk daarna wordt onderteekend. Het tegenwoordig dagorde bevat: - Oprichting van een ziekenhuis en toebehoorten. - Bijzondere taksen op tenten. - Verbetering aan wegen (Boulevard) Voorwerp a - Oprichting van ziekenhuis en ontsmetting. De gemeenteraad neemt kennis van de plans, beschrijf en bestekken op het bureel neergelegd, en de oprichting van een ziekenhuis en van een ontsmettingkamer met de daartoe noodige meubelen en toestellen voor doel hebbende. Overwegende dat deze oprichting zeer voordeelig zou zijn omdat hierdoor alleen de voortzetting der besmettelijke ziekten kan bestreden worden. Dat deze beide inrichtingen, te weten, een ziekenhuis (lazaret) en een ontsmettingkamer van het grootste nut, zelfs van algemeen belang moeten aanschouwd worden, niet alleen omdat zij de verwijdering der besmette zieken uit hunne familiën zou verzekeren en hierdoor de uitbreiding der ziektens zou beletten, maar nog meer omdat de ontsmettingstoestellen voor de toekomst eene waarborg zou opleveren voor het herbruiken van besmette voorwerpen. Doet opmerken dat in geen enkele der 14 gemeenten van dit kanton een gesticht van deze soort bestaat, dat dus bijzonder voor wat de ontsmetting van kleederen, beddegoed en andere voorwerpen betreft al deze gemeenten hiervan in het voorkomende geval zouden kunnen gebruik maken. Overwegende dat voor de uitvoering dezer werken alsook voor de eerste kosten van hunne huishouding of hun werkelijk bestaan de gemeente beschikt over de volgende geldmiddelen, te weten: 1) een som van 6000 franken door de gemeente voorzien in hare begrooting van 1894, 2) een crediet van 2000 frs voorzien op 1895, en, 3) eene bijlage van 2000 frs. van de commissie der hospicen dezer gemeente, samen 10.000 frs. Overwegende dat voor de uitvoering der wet van 27 november 1891 op den openbaren onderstand het oprichten van hospitalen meer dan vroeger onmisbaar is geworden. Besluit. 1) Bij de bevoegde overheid de goedkeuring te vragen van de hierbijgevoegde plans, beschrijf en bestekken. 2) Te vragen dat de bestendige deputatie van den provincialen raad op de fondsen der provincie aan deze werken eene bijlage gunne tot beloop van 1/3 der uitgaven en dat zij den heer minister van rechtswezen wille voorstellen van insgelijks een derde bijlage van den staat hieraan te willen gunnen.

11


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Hiernaast en hierboven: eerste en laatste blad van het lastenboek: Lazaret: 21.219 fr. - Ontsmettingsgebouw: 1.183 fr. Meubilair: 3.486 fr. - Andere: 2.955 fr.

12


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De geplande inplanting van de verschillende Londerzeelse gasthuizen. Vooraan tegen de Mechelsestraat, naast de gemeenteschool: het tehuis voor ouderlingen (en wezen). Daarachter: de boerderij. Helemaal achteraan, te bereiken langs een aparte voetweg: lazaret en ontsmettingsgebouw. Merk op hoe groot de aangekochte terreinen waren (niet eens volledig afgebeeld op dit overzicht).

13


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Hospitaal - De voorgevel

Afmetingen van het hospitaal: Lengte voorgevel: 27,50 m. - grootste diepte: 12,60 m. Afmetingen der ziekenzalen: 7,00 x 7,00 m = 49 m²

Buitenbreedte van de ziekenzaalvleugels: 8,00 m. Buitenbreedte van het central gedeelte: 10,00 m. Nuttige hoogte ziekenzalen: 4,30 m. Nuttige hoogte verplegerskamers: 3,30 m. Diepte kelder: 2,30 m. (onder centrale deel, bereikbaar via buitentrap). Maximum hoogte gebouw (boven grondniveau): 11,00 m.

Hospitaal - Grondplan van het gelijkvloers

14


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Hospitaal - doorsnede ter hoogte van ziekenzaal

Doorsnede ter hoogte van het centrale gedeelte

Ontsmettingsgebouw, belangrijkste gevel

Ontsmettingsgebouw, dwarsdoorsnede

Afmetingen van het ontsmettingsgebouw: Lengte: 12,20 m. Grootste breedte: 8,00 m. Max. hoogte boven grondniveau, 6,30 m.

Ontsmettingsgebouw, grondplan

15


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Voorwerp b - Bijzondere taksen. De gemeenteraad. Gezien zijne beraadslaging van 23 november 1889 voor kennisneming gedeposeerd in het provinciaal bestuur den 18 december daaropvolgende, afd. A54770 28800 die het uitleggen der koopwaren op den openbare markt regelt en terzelvertijd vaststelt dat deswegens eene gemeentetaks zal geheven worden. Overwegende dat bij deze klas van handeldrijving behoort begrepen te worden het plaatsen van reizende tenten die gedurende de kermissen of op andere tijden binnen de gemeente op openbare of bijzondere plaatsen worden uitgestald om er te dienen tot danszalen. (Een tent om als niet reizende aangenomen te worden moet ten minste een volle jaar ter eenige beschikking geweest zijn van den eigenaar.) Besluit. De machtiging wordt gevraagd om eene taks van 200 frank te mogen eisschen voor het plaatsen van reizende tenten zoals hierboven gemeld is, tijdens de groote kermis die begint op 4de zondag van september en eindigt donderdags daaropvolgende, en eene taks van 100 franken voort soortgelijke tentenplaatsing op de kleine kermissen der beide parochiën. De aanvraag of aangifte tot het plaatsen dezer tenten zullen door de gemeenteontvanger aanvaard worden; deze is gelast er de toepasselijke taks op voorhand van te ontvangen. De opbrengst dezer taks zal als buitengewone bijlage aan het weldadigheidsbureel overgegeven worden. De eigenaars der tenten alsook de eigenaars en huurders van den grond waarop deze tenten staan, zullen hiervoor samen en solidaarlijk verantwoordelijk zijn. De inbreuken aan deze zullen boven het betalen der verschuldigde taks strafbaar zijn met eene boete van 1 tot 25 frank en eene gevangenzitting van 1 tot 7 dagen, afzonderlijk of gezamentlijk toe te passen volgens omstandigheid. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. Voorwerp C - Verbetering aan wegen. Het ontwerp voor verbetering aan de wegen n° 15 en 3bis (Kwadestraat en Boulevard) wordt besproken, doch de uitvoering hiervan wordt verschoven tot aanstaande zitting. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - N° 2050 Niet relevant PV - N° 790 1 Meert 1895. Aan Teugels Ferdinand, Teugels Karel en De Bondt Frans (Sac) en Goedgezelschap Frans van Opwijck verwittigt dat 21 februari laatstleden een bevel van niet vervolg is tusschengekomen op het onderzoek wegens diefte van ellegoed te Rupelmonde. Idem wegens diefte in de statie te Hamme. PV - N° 791 Het jaar 1895 den 8 Meert middag waren verscheidene kinderen, Frans Feytens, Leopold Verhasselt, Jozef De Roeck, met andere scholieren omtrent het werkhuis Jan van Ruysevelt, wagenmaker. De zonen van Cools (Edmond) en Jean De Roeck zegde ‘Jefken Pen uw broekje scheurt’, waarop Van Ruysevelt met een bijltje wierp waarmede hij de genoemde Feytens kwetste. Waarvan proces verbal. GR - N° 464 Zitting van 14 meert 1895

16


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Tegenwoordig de heeren Augustijns, schepene voorzitter, Verheyden, Mertens, Lamberts, Van Hoorebeeck, Van Doorslaer, Polspoel, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. Het verslag van voorgaande zitting werd gelezen, goedgekeurd en onderteekend. Het dagorde bevatte: - Hoofdelijke belasting. - Verbetering aan wegen 15 en 3bis. - Openbare feesten. - Benoeming van den revisieraad voor de burgerwacht. I. De heer voorzitter doet de gemeenteraad opmerken dat in voorgaande zitting van 1 december laatst n° 462 eene beraadslaging is genomen vaststellende dat de hoofdelijke belasting voor het dienstjaar 1895 en volgende jaren tot wederroeping zou gebracht worden van fr. 4700 op 3700 franken. Hij doet opmerken dat ingezien deze vermindering het collegie van burgemeester en schepenen voorstelt de vier laagste klassen van het kohier der hoofdelijke belasting totaal af te schrabben. De gemeenteraad, na korte overweging, keurt deze zienswijze goed en slaat vrij van belasting al die ingeschreven waren in de klassen van 3,50 - 2,75 - 1,75 en 1,25. Daarna wordt de verdeeling der belasting tot beloop der somme van 3700 fr. gedaan. Het wezentlijk cijfer coor 1895 is 3856 fr. II. Verbetering aan wegen. De gemeenteraad. Overwegende dat de wegen 15 en 3bis van ‘t plan 13 van den atlas der buurtwegen dezer gemeente, genoemd Kwadestraat en Boulevard, gelegen in de kom van het dorp alhier, door hunne te weinig verheven ligging en door de moerassigheid van hunnen grond niet in voldoende staat van gebruikbaarheid kunnen gehouden worden. Dat langsheen deze wegen op eene lengte van ongeveer 400 meters vele huizen staan voor welker bewoners er, om rede van gezondmaking, verbeteringen aan deze wegen en aan den afloop hunner wateren behoort gebracht te worden. Besluit. De toelating wordt gevraagd om tot de uitvoering dezer ontworpen werken van gezondmaking den heer Verhaegen gezworen landmeter te Capelle op den Bosch toe te laten tot het opmaken der hiertoe noodige plans en bestekken. III. Openbare feesten. De gemeenteraad in vroegere zitting, voor de opmaking der begrooting, besloten hebbende in den loop van 1895 en ter oorzake der opening van den buurtspoorweg feesten in te richten, besluit: ter dezer oorzaak een muziekfeest of festival in te richten en hierom de besturende commissiën der beide Fanfaren van het dorp bij een te roepen. IV. Benoeming van den revisieraad voor de burgerwacht. De gemeenteraad, Gezien den omzendbriefvan den heer gouverneur in date van 6 februari 1895, ingeschreven memorial n° 28 van dit jaar, die den samenstelling van den revisieraad der burgerwacht de gemeenteraad oplegt. Besluit. Mr. Verspreet, Major der burgerwacht, wordt voorzitter genoemd. De heeren Cauwenbergh en Pintens worden leden benoemd. De heer De Boeck Victor wordt sekretaris genoemd. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - N° 2051 Niet relevant

17


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - N° 792 Het jaar 1895 den 16 Meert verscheen Victor Van Campenhout die verklaart dat de kiekens van Phariseau, piqueur aan den ijzeren weg, zijne kiekens ten getale van 6 à 10, hem beschadigd hebben door het afvreten zijner vruchten. Zoo bemerkte hij nog gisteren in ’t bijzijn van Philomena Brusselmans, dochter van Jozef, oud 16 à 20 jaren, dat gezegde kiekens op zijn veld liepen en er de vruchten af weiden. Waarvan proces verbal. PV - N° 795 Het jaar 1895 den 19 Meert. Voor ons Petrus Van Assche, verscheen vrouw Wibo-Terryn, koopvrouw met schoenen, gehuisvest te Dendermonde Denderbrug, die ons verzocht hare klacht op te stellen als volgt. Deze morgen stond ik op de wekelijksche markt van Londerzeel met een kraam met schoenen, toen eene vrouw die ik niet kende mij een paar kinderschoenen afkocht, waarna zij mijn kraam verliet. Elisabeth De Donder, van Filip, 16 jaren, en Theresia Goossens, van Frans, gezien hebbende dat deze vrouw twee paar schoenen in haren korf stak, zegde mij zulks. Vergezeld van deze beide meisjes achtervolgde ik de dieffegge en vond haar staan aan een ander kraam. Toen wij dezelve erkend hadden, deden wij haren korf openen en vonden er de gestolene schoenen die in het diepste van haren korf onder andere voorwerpen verborgen staken. Ik vernam dan dat de vrouw die mij bestolen had was de genoemde De Ridder Marie, 25 jaren, echtgenote De Bondt Frans Christoffel, wonende te St. Joseph Londerzeel. Bovengenoemde getuigen bevestigen ten volle de waarheid van bovenstaande klacht. De Ridder Marie, vrouw de Bondt, verklaart en bekent de waarheid van deze klacht. De Keersmaecker Henri heeft bij Marie De Ridder op de markt geweest, doch niet wanneer zij deze schoenen nam. Los blad. Elis. De Donder, 16 jaren, dochter Filip, en Therese Goossens, 14 jaar, dochter van Frans Goossens hebben gezien dat deze vrouw 2 paar schoenen mede nam. Hebben dit aan madam bekend gemaakt. Met 3 zijn wij de vrouw gaan vinden en ..... heeft die weer genomen. PV - N° 793 Het jaar 1895 den 20 Meert verscheen Pieter Jan De Baeck, landbouwer te Londerzeel Pluimenest, die verklaart dat op 17 Meert rond middag de genoemde Jan De Boeck, oud 30 jaren, landbouwer te Londerzeel Pluimenest, aan zijn zoon Louis De Baeck de verwijting stuurde van ‘ga naar uw huis en zeg aan uwe ouders dat zij dieven zijn’. Soortgelijke verwijtingen heeft deze aan personen van mijn huisgezin meermaals herhaald, doch hieraan is geen gevolg gegeven. Waarvan getuigen Marie Hermans, vrouw Piessens, August De Smedt, oud 17 jaren, zoon van Benoit, allen in de Pluimenest. De Boeck Jan verklaart dat de zonen van De Baeck verschillige malen hem in of omtrent zijn huis hebben getergd met het roepen van ‘Jan den Beer, gij moet in kot gaan zitten’ en ‘smeerlap, deugniet’ en ander geschreeuw en dat deze mij uitjouwden en floten op den zondag 17 Meert. In de loop van 1894 hebben Baeck door mijn ..... gebroken. Getuigen: Sophie Van de Rijck, vrouw van De Boeck, broeder van Jan, Egied Van Assche. PV - N° 794 Het jaar 1895 den 27 Meert verscheen Frans De Buyser, 38 jaar, landbouwer te Wolverthem Sloozen, die verklaart dat gisteren 3 ure avond hem Jan Baptist Van Humbeeck in de statie van Londerzeel West de verwijting van dief stuurde. Getuigen: Charles en Denis De Wit, Frans Raes, Joannes en Louis Van Assche. UC - N° 2052 Londerzeel le 27 Mars 1895

18


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Naar de arrondissementscommissaris de deliberatie over de sanering van de Boulevard en Kwadestraat. (Herhaald op 6 augustus 1895) UC - N° 2053 Londerzeel le 1 Avril 1895 (Vertaald) Naar de arrondissementscommissaris de deliberatie over het ‘einde beheer’ van de overleden schatbewaarder van de kerkfabriek Sint-Christoffel met de inventaris van de overgedragen waarden. PV - N° 796 wordt 596 Het jaar 1895 den 4 April verscheen Louis Van Humbeeck, 41 jaar, metser en herbergier te Lippeloo die verklaart (dat) gisteren 4 ½ ’s avonds ter herberg van Louis Van Steen de genoemde P. Jan Vanderstocken hem slagen heeft toegebracht. later heeft hij mij tot drijmaal tegen den grond geslagen. Waarvan getuigen Leopold Wauters, beenhouwer te Steenhuffel, en Louis Van Steen. PV - N° 596b Ca 4-4-1895 - Jos De Bondt-De Buyser, jardinier du Manoir St. Hilaire, Comté de Rouville, Quebec, Canada. PV - N° 598 Den 14 April rond 8 ½ ’s avonds hebben Victor Van Praet en Broothaers (Bias) bij Jos Clerbaut 2 stoelen, eene tafel en 20 bierglazen gebroken en kleeren verscheurd en de klak mede genomen van den baas en een slag met eenen stoel gekregen. Voor te beginnen zegden zij tot elkander ‘... ... hier eens doorkeeren‘. Beiden zegden ‘ja, ik durf’. Getuigen: Alfons Stevens, Benoit Van Oosten en Benoit Verdickt. Schade schat ik 30 franken. PV - N° 599 Den 15 April 1895 verscheen Desiré De Prins, die verklaart dat gisteren avond hij is achtervolgd door August Van Cauwenbergh en Frans Meeus die hem den geheelen namiddag hebben achtervolgd en beschimping toegestuurd. Avond geworden zijnde hebben zij mij op de hielen achtervolgd tot in de herberg van weduwe Moens. Daar zegden zij beiden ‘hier trekken wij u buiten, gij moet dood’. Meeus stuurde mij de verwijten toe dat mijn moeder al wat wij bezitten oneerbaar gewonnen had. Deze verwijten zijn de gevolgen van vroegere verwijtingen die vroeger door deze personen en hun familie ons zijn toegestuurd. Waarvan onderzoek is gedaan door tusschenkomst der gendarmerie van Wolverthem. Waarvan getuigen Felix Caluwaerts, Frans Lamberts, Jos Van Ingelgem en Joannes De Moor en Frans De Bondt. (Vervolgt PV - N° 600) PV - N° 597 Jos Buggenhout verklaart dat in de nacht 16 à 17 April 1895 dieven hebben binnen gebroken in zijn schuur. De deur der schuur is met middel van handboom opengebroken. 1 kot met kiekens was verzet. PV - N° 600 (zie 599) Het jaar 1895 den 18 April was ik, Desiré De Prins op mijn veld toen mijn gebuur Louis Piessens mij er kwam verwijten dat ik zijn brak gestolen had, dat ons huishouden veel schuld had bij August Moeyersons, kaasboer, dat ik een jugenaut had aangekocht voor 25 franken. Piessens, om te komen ruzie maken, liet zijn peerd 25 meters ver alleen staan. Getuigen: Henri Van den Eede en Henri Claessens, 17 jaren, knecht bij weduwe De Prins.

19


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - N° 601 Op 22 April 1895 rond 7 ure avond heeft Denis Plaskie, zoon van Edward, het kind van Frans Tersago gekwetst door het te raken met zijn velo. Getuigen: Josephina Van Doorslaer. UC - N° 2054 Londerzeel le 25 Avril 1895 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Als antwoord op uw vraag 2985E van 23 april, laten wij u weten dat wij met de bouw van een lazaret in Londerzeel zullen beginnen zodra de plannen goedgekeurd zullen zijn en de regering en de provinciale administratie een uitspraak zullen hebben gedaan over de subsidies die ze hiervoor zullen verlenen. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om op te merken dat, sedert wij u de plannen gestuurd hebben, nog maar zeer weinig vernomen hebben over de voortgang van ons project. Het college. PV - N° 602 Op 8 Mei 1895 is bij Louis Mertens een bruinen schapershond weg geloopen. Bij De Cock is een trekhond gestolen op 1 Mei. PV - N° 603-604 Het jaar 1895 den 13 Mei verscheen Charles Louis Janssens, oud 37 jaren, landbouwer te Londerzeel Linde, die verklaart dat gisteren 12 Mei ’s avonds rond 11 ure hij is achtervolgd door Frans Teugels, Joannes Van Caesbroeck, Jozef Suys, Pierre Van den Bergh, die hem hebben achtervolgd en eenen steek in de bil hebben toegebracht. Suys Jozef verklaart dat Janssens hem bedreigde te mishandelen en eenen haat tegen hem draagt. Wie Janssens zou gestoken hebben weet hij niet. Teugels of Van Caesbroeck waren er niet bij. Van Caesbroeck heeft te Steenhuffel geweest en heeft Janssens niet gezien. Teugels en Van den Bergh hebben Janssens gezien; weet niet wat hem is geschied. GR - N° 464 bis Zitting van 13 Mei 1895 Waren tegenwoordig de heeren Augustijns, schepene-voorzitter, Verheyden, Mertens, Lamberts, Van Hoorebeeck, Van Dorslaer, Polspoel, leden en L.Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van voorgaande zitting wordt voorgelezen, goedgekeurd en onderteekend. Het dagorde bevatte: A. Schoolbelangen B. Verbetering aan wegen C. Gemeentetaksen Voorwerp A De heer voorzitter geeft den raad te kennen dat door de hoodfdonderwijzeres der gemeente meisjesschool voor aanleeren van handwerk eene vraag is gedaan tot het verkrijgen van een naaimachien. De gemeenteraad. Na korte overweging is van gevoelen dat het aanleeren van het gebruik van naaimachien aan de meisjes niet anders dan voordeelig kan zijn, en stemt er in toe dat voor meublering der meisjesschool een naaimachien aangekocht worde. Voorwerp B Verbetering aan wegen. Door den heer voorzitter wordt het ontwerp voortgebracht van de aardeweg, leidende van den Steenweg van aan de woning van Jozef Kiekens (Linde) naar den Pluymennest, te verbeteren

20


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

met steengruis voortkomende van de steengroeven van Quenast of Lessen of Ecaussinnes of andere groeven. De raad vindt de noodzakelijkheid van verbetering aan dezen weg toe te brengen welgegrond, doch aangezien denzelve de aanpalende eigenaars eigen is, is van meening dat het aan de bewoners van dit gehucht ook zou betamen het hunne bij te dragen, ieder in verhouding zijner behoeften. Hierom wordt besloten: Te vertrekken van den Steenweg tot in de nabijheid van de eerste woning, aan de baan die links uit deze, in vertakking wegloopt, dezen weg uitsluitelijk op kosten der gemeente met steengruis of asschen te verbeteren. Verder ieder aan zijne woning het vermogen of de keus te geven van op hunne kosten de steengruis of asschen welke de gemeente haar kan verschaffen ter plaats te voeren. Voorwerp C. Gemeentetaksen Er wordt lezing gegeven van den brief van den heer arondissementskommissaris in data van 29 April l.l. 3080 E 3348 E1 door dewelke kennis wordt gegeven dat onze beraadslaging van 9 februari l.l. nr. 463 betrekkelijk taksen op kermistenten moet gewijzigd worden in den zin dat dezelve moet vaststellen of de taksen van 200 fr. en 100 fr. die er zijn in vastgesteld geeischt worden per dag of wel zij maar eens geeischt worden voor den geheelen duur van elke Kermis. Ten tweede dat er moet onderscheid gemaakt worden tusschen tenten geplaatst op de openbare wegen of plaatsen, en degene geplaatst op particulieren eigendommen, omdat het eerste valt onder toepassing van art.77 nr.5 der gemeentewet en door de Bestendige Deputatie moet toegestaan worden, dat het tweede eene taks is die aan Koninklijk Besluit onderworpen is gevolglijk art.176 van gezegde wet, daarenboven dat het plaatsingsrecht per vierkante meter moet vastgesteld worden en het voorwerp eener bijzondere beraadslaging moet uitmaken (in dubbel af te leveren). Eindelijk dat het behoort vast te stellen dat de toelatingen tot het plaatsen van tenten zullen afgeleverd worden door den burgemeester. Teranderen de strafbepalingen, deze mogen door de gemeenteraad vastgesteld worden voor wat aangaat de plaatsrechten, maar voor wat de taksen aangaat hier is art. 78 der gemeentewet niet toepasselijk, deze is geregeld door de wet van 29 April 1819. De boeten in deze gevallen vastgesteld worden op het dubbel van het verschuldigd recht. De gemeenteraad zou hier moeten schikking nemen luidende als volgt: "De inbreuken aan dit reglement zullen gestraft worden volgens de gevallen met eene boete van 1 tot 400 fr. Ingeval van hervalling zal het het maximum altijd toegepast worden". Volgen de beraadslagingen: I. De heer voorzitter geeft lezing van den brief van den heer arondissementskommisaris in date van 29 April l.l. 3080c V 3348 E 1 door dewelke hij verscheidene wijzigingen doet kennen die aan onze vroegere beraadslaging van 9 Februari, wegens gestelde taksen op het plaatsen van kermistenten, moeten toegebracht worden.. De gemeenteraad. Herzien zijne gemelde beraadslaging van 9 Februri, eene taks vastellende op de rondreizende tenten die tijdens de kermissen op bijzondere eigendommen opgetimmerd worden, om er te dienen tot danszalen.. Overwegende dat deze taks valt onder toepassing van art.76 nr.5 der gemeentewet en hierom aan de koninklijke goedkeuring onderworpen is. Besluit. 1) Eene kermistent die in deze gemeente zou geplaatst worden om als niet reizende aangenomen te worden moet ten minste eene volle jaar ter eenige beschikking geweest zijn van den eigenaar. 2) Op het plaatsen en gebruiken van soortgelijke tenten op bijzondere eigendommen zal door de gemeente eene taks geeischt worden van 200 fr. tijdens de Grote Kermis die begint op de 4e Zondag van September en eindigt donderdags daaropvolgende, en eene taks van 100 fr. voor

21


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

soortgelijke plaatsingen op de Kleine Kermissen der beide Parochien. Deze taks is eenmaal te betalen voor den geheelen duur dezer kermissen. 3) De toelatingen voor het plaatsen dezer tenten zullen door den heer burgemeester afgeleverd worden. De gemeenteontvanger is gelast er de toepasselijke taks van te ontvangen. 4) De opbrengst dezer taksen zal als buitengewone bijlagen aan het Weldadigheidsbureel overgegeven worden. 5) De eigenaars der tenten alsook de eigenaars en huurders van den grond waarop deze staan zullen voor het betalen der taks samen en solidaarlijk verantwoordelijk zijn. 6) De inbreuken aan dit reglement zullen volgens de gevallen gestraft worden met eene boete van 1 tot 400 fr. of van het dubbel van het gesmokkeld recht. Ingeval van hervalling zal de hoogste boet altijd toegepast worden. 7) Afschrift dezer zal ter goedkeuring der bevoegde overheid gezonden worden. II. Taks op Tenten op Openbare plaatsen De gemeenteraad Gezien de brief van de heer arondissementskommissaris date 29 April 3080 3348 E1 die verschillige noodzakelijke veranderingen aanstipt, welke de gemeente te doen heeft aan hare beraadslaging wegens het innen eener taks op het plaatsen van reizende tenten. Herzien zijne beraadslaging van 23 november 1889 die het heffen eener taks op het uitleggen van koopwaren op de openbare markt regelt. Aangezien het plaatsen van tenten op de openbare wegen en plaatsen om er tijdens kermissen tot danszalen te dienen onder dezelve toepassing vallen. Gezien art.77 nr.5 der gemeentewet. Besluit: 1) Eene som van 200 fr. eens te betalen zal als staangeld geeischt worden op reizende tenten tijdens de Kermis van Baafmis die begint 4de Zondag van September en eindigt donderdags daaropvolgende en eene van 100 fr. voor soortgelijke plaatsingen tijdens de kleine kermissen op de beide Parochien op openbare wegen en plaatsen. Om als niet reizende aanzien te worden moet eenen tent minstens een volle jaar ter eigendom geweest zijn van den eigenaar. 2) Het plaatsen dezer tenten is altijd aan voorafgaande toelating onderworpen. Deze toelating wordt door den heer burgemeester afgeleverd. De gemeenteontvanger is gelast met het ontvangen der taks. 3) De opbrengst der taksen zullen als buitengewone bijlagen den Armen gegeven worden. 4) De eigenaars of bestuurders der tenten zullen hunne taksen op voorhand moeten voldoen. De inbreuken aan dit reglement zullen volgens de gevallen strafbaar zijn met eene boete van 1 tot 400 franks of het dubbel van gesmokkeld recht; in geval van hervalling zal de hoogste straf altijd toegepast worden. Afschrift dezer zal ter goedkeuring der Bestandige Deputatie gezonden worden Aldus gedaan in Ziiting als ten hoofde Voorwerp D. De raad onderzoekt en keurt goed de beraadslagingen van Kerkfabriek St Christophe. Eene voor openbare verkooping van 54 Canada boomen staande op eene weide bij Koevoetmolen. Eene tweede vraagt machtiging om aan den Belgischen Staat voor inneming van den IJzeren Weg 4 a 28 ca van ’t parceel A507a te mogen verkoopen voor 300 franken, alle vergoedens behalve die aan den pachter toekomt hier in begrepen. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. PV - N° 605

22


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Het jaar 1895 den 21 Mei verklaart Marie De Wit, 29 jaren, vrouw Jean Carlier, naaister, wonende te Londerzeel Boulevard, dat Louise Moortgat, vrouw Jan Lauwers, van haar vertelde aan Marie Van Hoeck, vrouw Frans De Donder en aan anderen dat zij van den overschot van goed, haar te werk gegeven was, door Hortense De Donder een kleed had gemaakt voor haar eigen kind, welk zij ook had verteld aan hare zuster Marie Moortgat en aan Josephine Cluts, vrouw Amand Van Buggenhout. SC - 149 Uittreksel uit het P.V. (van 24 mei 1895) van opening der inschrijvingen voor de verbetering van weg CCXXV. Jockmans François, Beigem 10.948 Cauwenbergh Jean, Londerzeel 9.870 Baggerman Adolphe, Willebroek 9.700 Hancq Florimond, Antwerpen 10.420 Nivrexne Emile, Comblain 10.518 Glibert, Waterloo 11.190 Mees, Humbeek 10.390 PV - N° 606 Ca 28-5-1895 - Van Roy Frans, wildwinkel, Everdystraat 7, Antwerpen. Schreef over zaken van handel aan Frans de Bondt (Sac) over het aannemen van koopmanschappen. PV - N° 607 Het jaar 1895 den 28 Mei verscheen Jan Van Saelen en Benoit Pinnock. Gisteren 9 ½ ’s avonds. Jan Baptist Van den Bergh: messneede en ... Getuigen: DeDonder-De Bondt Jan Frans De Bondt Frans Gevaers en vrouw Jozef Piessens en vrouw P. Jan Donies en vrouw De Maeyer, man van Petronella De Bondt. PV - N° 608 Het jaar 1895 den 27 Mei verscheen Pieter Verdonck, 37 jaren die verklaart dat zondag 26 Mei omtrent middag hij kwam in de herberg van Petrus Vinck toen de bazin Veronica De Maeyer mij het woord van deugniet twee maal toestuurde en ‘Maak u hier buiten’. Getuigen: Frans De Buyser-Pas. Los blad bij PV Den 29 Mei 1895 namiddag rond 5 ure heeft Jozef Broothaerts, zoon van Domien, mij, Charles Louis Van Steen, de bedreiging toegebracht ‘Indien ik er moet voor gestraft worden, zal het ......' Deze verwijten zijn vervolg van een onderzoek wegens een geval van valsche munt, gedaan door den heer onderzoeksrechter van Brussel op dezen dag, waarvan genoemde Broothaers de vermoedelijke uitgever is geweest. Die bedreiging zijn gehoord door mijn vrouw Paulina Raes (?). PV - N° 609 Onbekende dieven zijn binnen gebroken bij Jan Verspreet, maalder. Nacht tusschen 29 en 30 Mei 1895, en hebben er 6 hennen en eenen haan gestolen.

23


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - N° 610 Het jaar 1895 den 30 Mei verscheen Jan Baptist Peeters die verklaart dat rond middag brand is ontstaan aan zijn woning. De eerste vlammen op den achterkant van het dak omtrent de schouw. De oorzaken zijn hun onbekend. Geene vermoedens wegen op wie hoegenaamd. De beesten zijn gered. Was verzekerd aan de maatschappij Securitas mits 5fr60 premie. De schade wordt geschat op 2000 frs. Los blad bij PV Zaak valsche munt. Den 30 mei 1895. Voor ons verscheen Dom. Broothaers, welke ons is komen verklaren dat voor het parket, welke bij hem op 29 dezer een onderzoek is komen doen, de waarheid niet is verklaard ... uit rede dat hij alsook zijne vrouw en zoon al te zeer op het oogenblik ontsteld waren. Hij bevestigt het valsch vijf frank stuk in den voormiddag 26 dezer ontvangen te hebben in zijn tent. Zijn vrouw heeft hem zulks doen opmerken wanneer hij het haar na eenigen tijd overhandigd had. Hierop is zijn zoon Joseph bij hem gekomen zeggende ‘Kom vader, geef mij dit stuk, daar men er ons heeft mede te droogen zal ik het ook trachten uit te geven. Joseph, zoon Broothaers, is dan met het stuk in de herberg gegaan van Van Steen en heeft dit daar uitgegeven. Charles Van Schel en Egied ... , schoonvader van Van Steen, hebben getuigen geweest in de tent van Broothaers dat de vrouw Broothaers het stuk aan haren man terug heeft doen brengen met de opmerking dat het een slecht stuk was, ook hebben het gesprek tusschen vader en zoon Broothaers gehoord. PV - N° 612 Het jaar 1895 den 1 Juni heeft Adolf De Baeck, zoon van Jan, wonende in de Pluimenest, moedwillige schade toegebracht met door het vlas te sporen van weduwe Egide De Boeck. getuigen: Jos Roelants, zijn broeder Jan. Op 2 Juni heeft zelve De Baeck met andere makkers pannen van het huis gebroken van weduwe De Boeck. Deklarant Sophie Van de Rijck, 32 jaren, vrouw Charles De Boeck. PV - N° 614 Op 2 juni 1895 ’s avonds rond 11 ure kwam ik Alard Keymolen om te gaan naar mijne woning. Toen ik op weg was ben ik achtervolgd door verscheidene personen onder dewelke ik erkende Jan Brusselmans, zoon van August, die mij vele slagen heeft toegebracht. Vroeger in den avond stuurde bovengenoemde Brusselmans vergezeld (van) Baptist De Donder en Baptist Broothaers en Louis De Boeck mij bedreigingen toe dat ik dien avond de slagen ging krijgen. Dit gebeurde eerst in de herberg(en) van Frans De Donder, waar het is gehoord door de dochter Elisabeth, en later bij Pieter Jacobs, waar het is gehoord door August Janssens, Jan Van Hoeck en de vrouw Jacobs. Janssens vergezelde mij tot aan zijne woning waar de kwaaddoeners hem zegden ‘Gij moet binnen gaan’. PV - N° 613 Op 3 juni, 1895 2de Sinxen, hebben Guillaume Cleirbaut en Frans Janssens omtrent het huis van Charles Feytens ’s nachts geloopen en bedreigd er kwaad aan te doen. PV - N° 611 Het jaar 1895 den 4 Juni verklaart Jan Baptist Brusselmans dat gisteren 4 à 5 ure namiddag Catharina Haverals, vrouw van Alard Keymolen, hem de verwijten toestuurde ‘Gij rotten bult

24


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

en rotzak’; Waarvan getuigen Baptist Broothaers, Louis De Boeck (pootje), Charles Van Crombruggen en Rosalie Van Everkoren, vrouw Aerts. SC - 150 Londerzeel, 6 juni 1895. Baggerman Adolphe wordt aangesteld als aannemer van de werken ter verbetering van weg CCXXV. PV - N° 615 Den 8 Juny 1895 heeft Jan Van Ruysevelt mij, veldwachter De Bondt, bij hem in zijn huis binnengeroepen, die mij de klacht doet als volgt. Gisteren avond om 7 ½ ure was ik in mijnen hof wanneer er met twee steenen naar mij is geworpen zonder mij te treffen. Vermoedens op Alard Keymolen. UC - N° 2055 Londerzeel le 8 Juin 1895 (Vertaald) Naar de gouverneur de declaratie van de kosten (40 fr.) die gemaakt werden voor de toewijzing van de werken aan weg CCXXV. Werken toegewezen aan Baggerman mits 9700 fr. UC - N° 2056 Niet relevant SC - 151 Londerzeel 19 juni 1895. De kiezerslijst voor 1895, 1896, voorloopig vastgesteld, zal gevolgenlijk de wet van 11 April 1895 ter, ter inzage der belanghebbers in het gemeente sekretariaat blijven tot 15 july 1895. UC - N° 2057 Londerzeel le 24 juin 1895 (Vertaald) Mr. de arrondissementscommissaris. De nieuwe kiezerslijsten voor kamers en provincies zijn onderverdeeld in 4 secties en wel als volgt: 1) A tot D, 336 ingeschrevenen. 2) E tot P, 191 ingeschrevenen 3) Q tot Van den E, 219 ingeschrevenen 4) Van den F tot Z, 248 namen. De kieslokalen bevinden zich: 1) voor 1 in het gemeentehuis 2) voor 2 in de gemeentelijke meisjesschool 3) voor 3 in de gemeentelijke meisjesschool 4) voor 4 in de gemeentelijke jongensschool. PV - N° 616 Het jaar 1895 den 24 juny verschijnt Petrus De Vos die verklaart dat zijn gebuur Jan Baptist De Bondt (zwarten) wonende te Londerzeel Stuikberg, hem de verwijten stuurde van dief, er bijvoegende dat ik zijne duif gepakt af zijn kot gelangen had. Er bijvoegende dat hij mij zou omver geschoten hebben. Getuigen: Frans Piessens, zoon van weduwe, en Frans, zoon van Henri, blokmaker op Stuikberg. PV - N° 617 Het jaar 1895 den 25 juni verklaart vrouw De Bondt, geboren Urbanie Van Stappen, dat gisteren haren gebuur Petrus De Vos en Francisca Broothaers aan haar hebben slagen toegebracht met

25


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

een stuk eemer, later met een gaffel mishandelingen hebben toegebracht aan haar kind. Later heeft hij mij dief komen verwijten, dat wij de kiekens van Geyzen hadden gestolen en ook dat ik mijn kinderen kapotmaakte. Getuigen: Anastasia Verbruggen en Louis De Donder en Rosalie Verbelen, vrouw Egide Verbruggen. PV - N° 618-620 Op 2 july 1895 verscheen Leo De Craecker die verklaart dat op dezen namiddag onder de klasuren, wijl de kinderen in de school waren, Martin Voet zich daar heeft aangeboden en eenige grove verwijtingen mij heeft toegestuurd. Daarna heeft hij mij gestampt. Ik heb hem verzocht de speelplaats der school te verlaten. Hij heeft mij met geweld opnieuw aangerand. Waarvan proces verbaal. Getuigen: De Pauw Josse, zoon van weduwe Roelants, Pieter Jan, zoon van Jos Koevoet, en De Wit Vital. Martin Voet verklaart dat hij naar de school was gegaan om aan den onderwijzer de uitleg te vragen waarom hij zijn kind meer strafte dan de anderen. De onderwijzer in het portel der school zijnde heeft mij buiten gedauwen en ik heb mij tegen geweerd. GR - N° 465 - Zitting van 6 July 1895 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns, schepene, Verheyden, Lamberts, Van Dorslaer, Polspoel, Geyzen, leden en L.Van , sekretaris Het proces-verbaal van voorgaande zitting wordt na lezing goedgekeurd en onderteekend. Het dagorde bevat: - Rekeningen voor het dienstjaar 1894 - Lijsten voor het kosteloos lager onderwijs I. De rekeningen der Kerkfabrieken, Bureel van Weldadigheid en Godshuizen worden respectievelijk onderzocht en zonder wijzigingen goedgekeurd. De gemeente rekening sluit als volgt: Buitengewone dienst Ontvangst 7303 Uitgaaf 1177 Overschot 6126 Gewone dienst Ontvangst 38299,77 Uitgaaf 37219,14 Overschot 1080,63 Wegen Ontvangsten 5431,54 Uitgaven 5339,54 Overschot 91,97 Rivieren Ontvangsten 329,18 Uitgaven 329,18 Lager onderwijs Ontv. 15011 Uitg. 15011 Het College van burgemeester en schepenen bericht de afkondiging dezer rekening gedurende 10 dagen II. Kosteloos onderwijs Gezien de omzendbrief van den heer gouverneur der provincie handelende over de inschrijving der kinderen die tot het kosteloos lager onderwijs gedurende het schooljaar 1895-1896 worden aangenomen. Gezien het hierbijgevoegd verslag van het Weldadigheidsbureel in voordeel van het kosteloos onderwijs eene bijlage vergunnende van 400 fr.

26


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gezien zijne vorige beraadslagingen van 29 november 1884 en 28 februari 1885, de jaarwedde der gemeente onderwijzers met hunne bijwinsten begrepen door een vast inkomen vaststellende. Overwegende dat dezelve schikkingen voor 1896 behouden worden. Bepaalt als volgt. Het getal voor 't kosteloos onderwijs ingeschreven kinderen: - voor ’t dorp: 244 jongens - 299 meisjes. - voor St.-Jozef: 161 jongens - 121 meisjes. De vergoedingen aan de onderwijzers blijven heven als vroeger bij accoord vastgesteld. (In ander register: de lijsten van onderwijs worden opgemaakt derwijze dat de kinderen van ouders die 42,32 fr. betalen mogen kosteloos aangenomen worden) Aldus gedaan in zitting als ten hoofde SC - 152 Bericht – De rekening der gemeente over het dienstjaar 1894 zal ter inzage der belanghebbers blijven van 7 tot 22 July 1895. Los blad bij PV Wolverthem, den 10 July 1895 Aan het Collegie van Mijnheer de Burgemeester en Schepenen der gemeente Londerzeel. Gij wordt verzocht u te begeven op het gerechtshof in het gemeentehuis te Wolverthem, den Dynsdag 16 July 1895, ten 9 ½ ure ’s morgens, om er te verantwoorden op eene vraag die u gedaan is door Emiel Lambrechts en strekkende tot overeenkomst aangaande de ramp voorgevallen met zijn paard en rijtuig op 12 Juny laatst en waarvoor het Collegie zou verantwoordelijk zijn. Voor de vrederechter ... PV - N° 619 Den 14 july 1895 heeft Charles Louis Janssens mishandelingen toegebracht aan Michel Verbelen. Guillaume Verbruggen bij Alfons Verbruggen, zoon Joannes. PV - N° 621 Het jaar 1895 den 19 july verscheen Theresia Maes, oud 20 jaren, dochter van Baptist, die verklaart dat dezen morgen wijl zij aan ’t werk was bij Charles Slachmuylders en op het pachthof rustte, zij is aangerand door Henri Haverals, 17 jaren, die er woonde. Hij wierp eerst koeidrek in mijn aanzicht en later ging op de mesthoop waar hij mij opnieuw aanrandde, pakte mij bij het haar en wierp mij ten gronde, gaf mij twee stampen op de schouders. Later is Jozef De Keersmaecker, broeder van den pachter, toegesneld en trok hem van mijn lijf. Getuigen: Jozef De Keersmaecker en Anna Marie Van Assche, weduwe De Boeck. PV - N° 624 Joannes Baptist De Boeck, mandenmaker, verklaart dat 23 july 1895 zijn gebuur De Sadelaer bij Louis De Boeck hem heeft aangerand en geslagen. Later bij ... Cleymans binnengelokt en ook slagen toegebracht. Getuigen: Marie Jacobs, vrouw van Cleymans. PV - N° 622 Het jaar 1895 den 26 july verklaart Louis Pallemaerts dat Jan Frans Van Riet hem gisteren de bedreiging deed van hem slagen toe te brengen wanneer hij hem tusschen 4 oogen zou ontmoeten. PV - N° 623

27


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Ca 26-7-1895 - Constant Van Steen verklaart dat hij en zijn zoon August en de 2 zonen van Aerts hebben gevischt met eene mande, zonder dammen te zetten of schade toe te brengen aan de oeverlingen der beek. Van Steen verklaart dat de veldwachter kwaad was omdat hij de gevangen visch niet kreeg en dat hij op andere plaatsen zelf de beek heeft doen afdammen om visch te vangen, waarvan hij verscheidene getuigen kan bijbrengen. Aerts Frans verklaart dat zij aan de beek palen, dat hij met zijn broeder en Van Steen Constant en zoon hebben gevischt doch geene grond van de kanten gesteken. Zij hebben slechts gevischt met eene mande en later met een nette. Dezelve dag heeft de veldwachter bij Lamberts gestaan die in de beek vischte niet ver van de plaats waar wij waren en aan welken hij dit verbood. Toen de laatste maal de beek geruimd werd waren verscheidene mannen aan ’t visschen. De veldwachter De Bondt stond erbij. De visschers vroegen ‘Waar zullen wij de visch inzetten.’ De Bondt antwoordde ‘Ik heb hier een zakje, zet er de visschen in’. Hij nam dezelve mede naar zijn huis en stelde geene klacht op. Getuigen: Theophile De Maeyer. UC - N° 2058 Londerzeel le 26 juillet 1895 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 5015.2809E van 24 juli, laten wij u weten dat de plannen voor het hospitaal-lazaret (gevraagd door de provinciale architect met brief 17192) wel degelijk deel uitmaakten van het dossier dat u op 7 maart werd toegezonden. Dit dossier werd door u onvolledig naar ons teruggezonden toen u ons, op vraag van de medische commissie, vroeg om er een plan van de inplanting van het lazaret ten opzichte van de dorpsagglomeratie aan toe te voegen (dat we u op 25 maart gestuurd hebben). De plannen die nu door de provinciearchitect gereclameerd worden zitten dus in het dossier dat zich op uw bureel bevindt, ofwel bij de provincieraad, ofwel op het bureel van de medische commissie. Gelieve daar te zoeken. Om zo snel mogelijk met de werken te kunnen beginnen vragen wij uw welwillende tussenkomst bij de hogere overheid. Wij merken nog op dat bij de ingesloten documenten geen rapport van de medische commissie te vinden is, dat ondertussen nochtans al moet bestaan. Het college. PV - N° 625 Ca 1-8-1895 - Broothaers Jean, oud 12 jaren, zoon van Louis, verklaart dat hij gisteren avond in den hof van Judo De Smet niet is geweest, dat Vergaelen alleen er heeft binnen geweest. PV - N° 626-627 Het jaar 1895 den 4 Augustus heeft Jan Baptist De Donder, zoon van Filip, in de herberg van Jacques Meeus, vrijwillig eene spiegel verbrijzeld. Aan Frans Pas van Londerzeel deed hij doodsbedreigingen alsook aan Edouard Verbruggen. Baptist De Donder verklaart dat in de herberg van Jacques Meeus hij is aangesproken door Edouard Verbruggen en Frans Pas die hun tweeën mij sloegen. Waarvan getuigen Marie en Josephine Meeus, Jacques Meeus en zijne vrouw Joanne Catharina Struyf. Henri Boon heeft hem zien buiten komen bebloed uit de herberg van Meeus, en de bazin van de herberg ‘het Duifken’ (Filomena Cleymans) heeft mij het bloed afgewasschen. Los blad bij PV Audun, le 6 Aout 1895 Mijnheer den Burgemeester. Ik kom u te vragen hoe da gij als het u belieft voor mijnen actdenesans af te sturen want ik zal hem vandoen hebben binnen eenige dagen. Ik ben de zoon van

28


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

François Teugels en Rosalie Marivoet, geboren in het jaar 1857 den 5 mai in Londerzeel. Angelus Teugels. En daar mede sluit ik mijnen brief in afwagting op uw antwoord. Als het u belieft. Teugels Angelus. Monsieur Ch. Sponville, Audun-le-Tiche (Deutsch-Oth) (Lorraine). Pour remettre à Mr. Teugels. SC - 153 Londerzeel 7 Aug. 1895. Bericht – Een onderzoek van commodo en incommodo is hier geopend betrekkelijk het heffen eener taks op het plaatsen van reizende tenten tijdens de kermissen. Alle reklaam... uitterlijk 22 dezer voor 3 ure namiddag. PV - N° 628 Het jaar 1895 den 8 Augustus verscheen Karel Lodewijk Janssens, die verklaart dat zijn gebuur Michel Verbelen hem aan zijn huis maande voor 5 fr. schuld te betalen dewelke ik hem niet moet. Daarom heb ik naar Verbelen geslagen doch hem niet geraakt. PV - N° 629 Het jaar 1895 den 11 Augustus verscheen Louis Van Muylder, die verklaart dat Charles Steenackers, zoon van Pierre, dienstknecht bij Bernard Schellemans, mij en mijnen vader doodsbedreigingen toestuurt dat wij niet mogen spreken tegen Francisca Schellemans of het zal uw leven kosten. PV - N° 630 Het jaar 1895 den 12 Augusti verscheen Jan Baptist Vergaelen, oud 59 jaren, landbouwer te Londerzeel Ursene, die ons verklaarde dat op 7 Augusti in de namiddag in zijn woning zijn gebroken langs het dak, Jos August Moens, 9 jaren, August Meeus, 11 jaren, en Jozef Van den Troost, 11 jaren, en hebben er twee duiven gestolen, dezelve den kop afgesneden en verkocht aan August Van Hoorebeeck, hetwelk mij is verteld door Jean Van Riet, bareelwachter aan de statie. (Vervolgt 634) Los blad bij PV Pro Justitia Het jaar 1895 den 12 der maand Augusti is voor ons ambtenaar van politie der gemeente Londerzeel verschenen Jan Baptist Vergaelen, 59 jaren, landbouwer, wonende te Londerzeel Ursene, die ons verklaarde dat op 7 Aug. in de namiddag in zijne woning zijn gebroken langs het dak, Jos Moens, oud 9 jaren, zoon van August, werkman aan den ijzeren weg, August Meeus, 11 jaren, zoon van Jean Meeus, brouwersgast, en Jozef Van den Troost, 11 jaren, wonende bij Frans Van den Bergh, allen wonende te Londerzeel (Klein Holland). Zij hebben er twee duiven gestolen, dezelve de kop afgesneden en verkocht. Het welk mij is verteld door Jean Van Riet, bareelwachter aan den ijzeren weg (Statie). Waarvan proces verbal om te dienen waar ’t behoort. PV - N° 631 Het jaar 1895 den 12 Augusti verklaart Isidore Peeters dat gisteren avond in de herberg van Louis Peeters-Tourné hij ontmoette Jan Baptist Thijs, strooidekker, die hem de verwijten stuurde van valschaard, dat ik met valsche papieren onderzat en een bedrukker was. Bij de verwijten voegde hij de bedreiging van mij met een bierglas op het hoofd te slagen. Het glas is afgenomen door Francisca Van Praet. Dezelve soort van verwijten en bedreigingen gebeuren zoo dikwijls als Thijs in dronken staat mij ontmoet. Getuigen: Jos Verlinden, Joannes Peeters en Francisca Van Praet.

29


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - N° 632 Het jaar 1895 den 12 Augustus verscheen Frans Jos Silverans, oud 26 jaren, landbouwer aan den Berg, die verklaart dat 29 july ’s avonds op den steenweg Jos Van Opstal mijnen hoed afsloeg dewelke André Buggenhout, 21 jaren, zoon van Jozef, mede nam waar ik hem heb uitgehaald, doch de hoed was met een mes of iets dat scherp was doorsneden. Getuigen: Frans Lamberts, Wolverthem Stuiverstraat, Jan Baptist Troch, 18 jaren, te Wolverthem Westrode. PV - N° 633 Het jaar 1895 den 12 Augusti verscheen August Van de Voorde die verklaart (dat) gisteren Rosalie Beeckmans, meid bij August De Ridder-Van Nimmen hem de verwijting van smeerlap heeft toegestuurd, welk gehoord is door Jean Van Heymbeeck, zoon van Louis Van Heymbeeck PV - N° 634-635-636 (zie 630) Ca 12-8-1895 - Jos Van den Troost, 11 jaren, verklaart dat Frans Moens zegde aan zijne kamaraden ‘Ik ga de duiven van Vergaelen stelen’, klom op het dak bij middel van ijzerdraad die er henen leed, schoof 4 pannen weg, waar hij door kroop, stool de duiven, ging met de duiven eerst bij André De Prins die weigerde die te koopen omdat hij geene oude duiven kocht, bij Van Moer, deze was niet te huis, later bij August Van Hoorebeeck die ze kocht voor 1fr.50. Wij kregen elk 0,30 centiemen voor ons paart. August Meeus verklaart. Eerst was Moens aan het fruit gezeten van Jan Vergaelen en later ben ik met Moens en Van den Troost weder aan het huis van Vergaelen gegaan. Later heeft Moens gezegd ‘Ik ga de duiven langen’, klom op het dak, brak 4 pannen uit waar hij door kroop, en stool er vier duiven, wilde ze eerst verkoopen aan André De Prins, deze kocht geene oude duiven, dan bij Van Moer, dien was niet te huis, later bij Van Hoorebeeck waar hij ze verkocht voor 1,50 fr. Ik heb 12 centen voor mijn paart gehad, gaf er 3 van weder en deed er 9 op. Frans Moens, ... jaren, verklaart dat hij met zijne 2 kamaraden op het dak geklommen zijn, hij eerst, dan Jos Van den Troost en dan Meeus. Jos Van den Troost heeft de pannen afgenomen waar ik door ging en hij heeft ook eene duif gepakt. Wij hadden twee duiven. Jos Van den Troost sneed eene den kop af en liet de andere vliegen. Wij wilden de eerst verkoopen bij André De Prins, dan bij Filip De Boeck, later bij Pierre Van Hoorebeeck. Meeus ontving het geld 0,50 en heeft dit verdeeld, aan Jos Van den Troost 0,25, en hield er 0,25. SC - 154 Londerzeel 25 Augusti 1895. Een ontwerp van gedeeltelijke herlegging van den voetweg N° ..., genaamd Langen Hofweg, leidende van den provincialen steenweg (huis Maes) naar Ursene, berust op het gemeentehuis van 25 Augusti tot 10 September. Reklamatiën tot 10 September 3 ure. GR - N° 466 Zitting van 27 Augusti 1895 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns, schepene, Verheyden, Mertens, Lamberts, Van Hoorebeeck, Van Dorslaer, Polspoel, Geyzen, leden, L.Van Doorslaer, secretaris.. Lezing is gegeven van proces-verbaal van voorgaande zitting. Het dagorde bevat: - Bijzondere centimen voor wegen en gemeente - Afstand van grond aan Tram - Kermisprogramma I. Bijzondere centimen (voorwerpen).

30


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 8 July l.l. opgenomen in het Memoriaal en waarbij Mr. Gouverneur der provincie de gemeenteraden uitnoodigt om het getal en het beloop te bepalen der te heffen bijzondere centimen overeenkomstig het art.14 der wet van 10 April 1844 en art.1 der wet van 20 Mei 1863 om ten minste het 1/3 der kosten van onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1896 te dekken. Gezien het bestek en verslag van den heer wegcommissaris van het 3e district in datum van 27 July laatst waaruit blijkt dat de bijzondere centimen en de uitkeeringen van allen aard te besteden aan het onderhoud en de verbetering van de buurtwegen der gemeente voor 1896 eenen som moeten beloopen van fr. 2.500. Aangezien de uitkeeringen overeenkomstig 1, 2, 3 van bovengemeld art.14 te eisschen omtrent een som opbrengen van fr. 1150 Besluit. Art.1: De bijzondere opcentiemen te heffen overeenkomstig art.14 der wet van 10 April 1841 gewijzigd door de wetten van 20 Mei 1863 en 19 Maart.1866 worden voor 1896 vastgesteld op 4 per honderd verbeeldende eene som van fr. 1000. Art.2: Een later op te stellen rol zal in het overige der uitgaaf voorzien door middel van uitkeeringen te leveren zoo als gezegd is in § 1, 2 en 3 van art.14 der wet van 10 April 1841. Art.3: Een afschrift van tegenwoordige beraadslaging zal door de tusschenkomst van den heer wegcommisaris aan het provinciaal bestuur gezonden te worden. Art.4: Nieuwe opcentiemen opcentiemen voor de gemeente: geene worden gestemd (21 cent op grond en personele en 14 cent op patenten) (Goedgekeurd door Bestendige Deputatie 14 dec. 1895, voor 1 jaar). II. Afstand van grond voor de tram - Lichting van hypotheek op 50 centiaren. De Gemeenteraad. Overwegende dat tusschen de goederen op welke pandbeschrijving is gegeven door den heer August Caluwaers, negociant te Londerzeel, oor waarborg der fonctie van gemeente ontvanger, die zijn zoon Jozef Caluwaers hier uitoefent, begrepen is zeker perceel land gelegen te Londerzeel E251 van 't kadaster, hebbende eene grootte van 45 aren 50 centiaren, op welk stuk op 9 juny 1890 vol. 3027 N° 23 in het bureel van hypotheekbewaring te Brussel eene schuldbeschrijving is aangeteekend. Dat voor het leggen van den buurtspoorweg van Grimbergen naar Londerzeel van dit perceel grond eene afstand van 50 centiaren noodig is. Dat deze afgestane grond vrij en onbelast van alle uitschrijvingen of schuldbepanding moet geleverd worden. Besluit bij de bevoegde overheid de ontslaging te vragen van gemelde hypotheek voor zooveel deze draagt op de 50 centiare waarvan den verkoop ten behoeve der Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen noodig is gevonden. III. Kermisprogramma en Landbouwprijskampen op maandag 23 September Hengsten boven de 2 jaren 1ste prijs 25 fr. en Medalie 2de prijs 20 fr. 3de prijs 15 fr. Merrien boven 2 jaren 1ste prijs 25 fr. en Medalie de 2 prijs 20 fr. 3de prijs 15 fr. Veulens minder dan 2 jaren 1ste prijs 20 fr. de 2 prijs 15 fr. 3de prijs 10 fr.

31


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Stieren met tanden 1ste prijs 15 fr. en Medalie de 2 prijs 10 fr. Stieren zonder tanden 1ste prijs 15 fr. en Medalie 2de prijs 10 fr. Melkkoeien 1ste prijs 15 fr. en Medalie de 2 prijs 10 fr. Kalfvaarzen 1ste prijs 10 fr. en Medalie 2de prijs 5 fr. Kiekens (Lot van 10) 1ste prijs 10 fr. 2de prijs 5 fr. Hennen (6 en 1 haan) 1ste prijs 7,5 fr. de 2 prijs 5 fr. Eendvogels (Lot van 10) 1ste prijs 5 fr. 2de prijs 2,5 fr. Konijnen (Lot van 6) 1ste prijs 5 fr. 2de prijs 2,5 fr. Tusschen bokken, geiten en melkschapen te verloten drij prijzen: 5 fr;, 3 fr;, en 2 fr. Aldus in zitting als ten hoofde PV - N° 637 Op 3 September 1895 verklaart Baptist Van Ruysevelt dat langs den kant van Keymolen tegen zijnen eigendom een hoop steengruis ligt van waar met eenen steen naar zijn kiekens is geworpen (op 2 september gezien door De Bondt). Zijn zoon stuurt mij gewoonlijk een verwijt toe welk ik niet verstaan. PV - N° 638 Op 4 September 1895 verscheen Sophie Van de Rijck, vrouw Charles De Boeck, die verklaart dat zij over de baan niet kan gaan zonder verwijtingen te moeten hooren van hare geburen August De Smedt, oud ... jaren, en van Frans Van Praet. Gisteren bij het pachthof van onzen gebuur Eeckelaers verweten zij .... en Hoer. Waarvan getuigen de knecht van Eeckelaers. PV - N° 640 Den 8 September 1895 rond 3 ure avond hebben Joannes Bellon, 18 jaren, knecht bij weduwe Goossens, Jozef De Bondt, 16 jaren, zoon van Jan Baptist, Pieter, zoon van Joannes De Bondt, Louis en Frans Thijs, zoon van Joannes, hebben met stokken de appelen van Jan Baptist Vranckaert afgeslagen en mede genomen. Op verzoek van den zoon Gustaaf Vranckaert wilden zij dat gaan getuigen: Hortense Van Cauwenbergh, Van ...el, wonende te Malderen Beekstraat. De drij eersten deden appelen af en de anderen waren buiten den boomgaard. PV - N° 639 Het jaar 1895 den 11 September om 12 ure ’s middags heb ik, Leo Verbelen, beëedigde jachtwachter, aangesteld door burggraaf de Spoelberch , op de gemeente Londerzeel op mijne ronde

32


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

zijnde ten gehucht Blijenhoek, op de eigendom van weduwe Victor De Coster, waarvan het jachtrecht aan graaf de Spoelberch toehoort, bemerkt dat Pieter Jan Broothaers, gekende wildstrooper, het wild kwam opzoeken op de eigendommen van de Spoelberch, van weduwe De Coster en van anderen. Toen hij eenen haas vond liggen op genoemd land, eigendom van weduwe De Coster, die hij bij middel eener gaffel doodde. Ik heb hem genaderd om hem het wild af te nemen, doch Broothaers, zich verweerende met zijne gaffel, dreigde mij te mishandelen. Waarover ik dit proces verbaal opstelde. PV - N° 641 Het jaar 1895 den 14 September verscheen Jan April, 19 jaren, zoon van Louis April, die ons verklaart dat gisteren rond 8 ure ’s avonds brand is ontstaan in zijn ouders woning. Het begin van brand is bemerkt in de schuur. Gedurende den dag was daar in gedorschen. Daarna kwamen de vlammen aan de kamer, aan het huis en later aan den stal. Den eersten brand is bemerkt door twee kinderen die gingen slapen. Kleeding, eenige meubelen en de beesten zijn gered. Het huis is verzekerd aan La Belgique en de meubelen aan Pieter Moens, maatschappij Securitas. De schade wordt geschat op 2500 fr. Vermoedens wegen op niemand. PV - N° 642-644-645 Het jaar 1895 den 15 September rond 10 ½ ’s morgens heb ik, Jacques Hubert Mees, beëedigde jachtwachter, op mijne ronde zijnde ter plaats Schransbosch onder Londerzeel bemerkt dat Jozef De Bondt, oud ... jaren, zoon van Jan De Bondt, werkman alhier, het wild opzocht op de eigendommen van graaf de Spoelberch, van Peeters en van de Borchzame (?), waarop de jacht geheel aan de Spoelberch toehoort. Voortijds heb ik zelven De Bondt nog op de jacht en in het veld bevonden, gewapend met een stok om wild te dooden. Ik heb hem toen hierover berispt doch De Bondt blijft voortdurend zich met wildstrooperij bezig te houden. Waarvan proces verbaal. De Bondt P. Jozef verklaart dat hij op 15 September zijne reisduiven had gelost en in het terug keeren naar zijne woning de garde Mees ontmoet heeft; dat hij niets droeg dan een zakje waar zijn duiven hadden ingezeten. En dat hij achter geen wild zocht. Mees Hubert verklaart dat op 15 dezer, het oogenblik dat hij De Bondt naderde, deze geene stok droeg, doch bevestigt dat voortijds hij denzelven met een stok op de jacht heeft bevonden. PV - N° 643 Het jaar 1895 den 19 September verscheen Frans Suys die verklaart dat gisteren namiddag Jean De Roeck, 7 jaren, Louis Verhasselt, 7 jaren, een afdak gevuld met hooi en andere brand(bare) stoffen door onvoorzichtigheid hebben in brand gestoken. Getuigen: Marie, dochter van Joannes Van den Bergh. De woning van Suys is verzekerd aan de maatschappij Securitas, geheele som 1600 fr. De schade wordt geschat 100 fr. PV - N° 646 Het jaar 1895 den 21 September rond middag was de genoemde Colet Joseph, die bij mij besteed is, met kruiwagen en vat om water gereden naar de beek, toen een voerman, zoon van Jan Goossens te Londerzeel Sneppelaar daar passeerde met boomen. Twee heurtsen waren met keting aan elkander gespannen. De achterste werd bestierd door Joannes Goossens, timmerman te Londerzeel St. Jozef. De boom die er aan hing sloeg Colet ten gronde en verbrijzelde eene treem van de kruiwagen. Waarvan getuigen Louis Van den Bergh, woont bij Lamberts, en Louis Stoels en Constant Vergaelen. PV - N° 647

33


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Het jaar 1895 den 25 September hebben in de woning van Frans Verlinden, Mechelstraat, geweest Pier Jan Van Praet, soldat bij Guides, en Vercauteren, zoon van Jacques (biezenhut) met een bijl en bedreigden den kop af te kappen aan zijne vrouw. PV - N° 648 Het jaar 1895 den 30 September verscheen weduwe A. Van Hove die verklaart dat 5 kinderen van Joannes Bogaers haar appelen afroofden en sloegen, dezelve aan Joannes Van Hoeymissen droeg en den korf afnamen. PV - N° 649 Den 9 October 1895 in den namiddag verweet Maria Verbesselt, vrouw van A. Verhulst, aan Marie De Hertogh ‘Smeerlappen, gij zoudt beter doen uwe bedden te kuischen als op anderen bezig te zijn, en beziet maar uwe dochters, die weten wel hoe zij hun geld verdienen’. Getuigen: Marie De Bondt, dochter van Frans De Bondt, Frans Janssens, zoon van Pieter. PV - N° 650 Het jaar 1895 den 14 October verscheen Louis Broothaers, Boulevard, die verklaart dat gisteren 13 October zijne dochter Theresa, vergezeld van Van Crombruggen Louisa, op Sint Jozef Londerzeel door Henri Peeters verwijting van Hoer zijn toegestuurd en dat ik zou gezien hebben wat ik te Willebroek gedaan had, er bijvoegend dat geheel onze soort lange vingers had, en dat hij ons zou komen plekken achter den toog. Getuigen: De Ridder. PV - N° 651 Den 18 October 1895 verscheenen Jos De Bondt en Louis Peeters en Alfons Maes die verklaren dat zondag 13 October zij samen naar Malderen naar de kermis gingen. Dat zij in geen veld doch wel langs den weg gingen. Dat Adriaensens hun achtervolgde, vragende ‘wat loopt gij hier te doen; waarom wij vluchtten door het veld?’ Geen van hun had eenen stok. SC - 155 Zitting college van .x oktober (?) 1895. De doofstomme behoeftige Blommaerts wordt op kosten van de gemeente Londerzeel in het doofstommeninstituut van Sint-Lambrechts-Woluwe geplaatst. GR - N° 467 Zitting van den 21 Oktober 1895 Tegenwoordig de heeren Augustijns, schepene- voorzitter, Mertens, Lamberts, Van Hoorebeeck, Van Dorslaer, Polspoel, Geyzen, leden en L. Van Doorslaer, secretaris.. Lezing is gegeven van proces-verbaal van vorige zitting. Het dagorde behelst: - Herlegging van gedeelte voetweg - Begrootingen - Lager onderwijs - Een vraag van consessie van de erfgenamen van Z.E. Peeters hier overleden in 1868. De gemeenteraad I. Gezien het verzoekschrift van den heer Frans Van Assche namens de Samenwerkende Melkerij, in dagteekening van 24 Augustus laatst, de gedeeltelijke verplaatsing vragende van het voetpad 35 blad 10 van den atlas.

34


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gezien het extrakt uit het uitvoerig plan van den atlas waarop de voorgestelde wijzigingen staan aangeduid, alsmede het getuigschrift bestatigende dat het houden van het onderzoek Commodo en Incommodo bekend gemaakt werd overeenkomstig de onderrichtingen. Gezien het proces-verbaal van dat onderzoek waaruit blijkt dat geen verzet hiertegen is bijgebracht. Gezien het proces-verbaal van schatting van het openen en af te schaffen deel van dezen voetweg. Overwegende dat deze wijziging voordeelig is voor de gemeente en dat den nieuwe weg meer waard is dan de vroegere. Gezien de wet van 20 Mei 1863. Besluit 1) Het gedeelte van den voetweg 35 blad 10 van den atlas verbeeld door de letters A tot B van het bijgevoegd plan wordt verplaatst en gebracht in de richting B-C 2) Het gedeelte grond welk elders aan het domein der wegen onttrokken is, wordt aan de vragers afgestaan in evenredigheid van de hoeveelheid grond die hij aldus tot dezen dienst overgeeft voor zooveel dit op dezes eigendom valt 3) Al de onkosten en uitgaven die met de bewilligde wijzigingen zullen ontstaan zullen door den verzoeker betreden worden. De tegenwoordige beraadslaging zal in drijvoudig afschrift met den daarbij behoorenden bundel tot goedkeuring gezonden worden aan de Bestendige Deputatie. II. Lager onderwijs. De gemeenteraad Gezien de wet van 15 Sept 1895 uitgegeven in het Belgisch Staatsblad van 17 Sept die eenige wijzigingen bijbrengt aan de organieke wet van 20 September 1884 op het lager onderwijs. Overwegende dat gemelde wijzigingen bijzonder dragen op art.3 dezer wet die de verplichtende inschrijving voor het kosteloos onderwijs voorschrijven van kinderen wiens ouders geene 10 frank belasting betalen, met het vermogen van het lager kosteloos onderwijs nog te verleenen aan anderen dan degene die krachtens de huidige wet er recht toe hebben. Gezien zijne vroeger vastgestelde lijsten voor den dienst van het kosteloos lager onderwijs. Besluit Deze lijsten worden behouden zoo als dezelve vroeger waren vastgesteld. III. Concessie Peeters - Beraadslaging gelijkvormig aan de algemeene onderrichting van 5 Mei 1893 nr. 696° is den heer gouverneur tot nazicht gezonden. IV. Begrootingen. De respectievelijke voorgelegde begrootingen van den Armen, de Hospicen en de Gemeente voor het dienstjaar 1896 worden gezien en goedgekeurd, onder voorbehoud dat sommige uitgaven in aanstaande zitting nog zullen bepaald worden. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde Los blad bij PV Télégramme Verstuurd in Mechelen op 26 oktober 1895, aangekomen in Londerzeel om 10h25 Aan de burgemeester van Londerzeel – (Vertaald) Van Doorslaer Marie Clemence, 30 jaar, landbouwster, echtgenote van Teugels Ferdinand. Is zij gekend in uw gemeente en woont ze daar in de Patattestraat? Kunt u informeren of ze naar Mechelen gekomen is om een varken te kopen? Was ze in gezelschap van haar schoonzuster Teugels Thérèse? Welke antecendenten? Antwoord per telegram. Aangehouden wegens diefstal. De hulpcommissaris Seelde. PV - N° 652

35


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Het jaar 1895 den 2 November verklaart Jan Buydts dat gisteren namiddag Jan Renson, oud jaren, zijn zoon Edmond Buydts heeft slagen en stampen toegebracht. Waarvan getuigen Petronilla Van Doorslaer, weduwe Verlinden, en Jan De Velder, Louis De Decker, zoon van weduwe Frans De Decker. Los blad bij PV Rinson Jean Baptiste verklaart als volgt: Op 1 November 1895, rond 4 uren namiddag, kwam mijn zoon Louis, oud 13 jaren, binnen geloopen al weenende en zeggende dat Buydts Edmond, oud omtrent 13 jaren, hem had geslagen, gestampt en met de keel genepen. Dit gebeurde achter den hof van Mr. Verspreet, Meerstraat, en hiervan kunnen getuigen Spiessens P. en Goossens L. Daags tevoren zijn zulke feiten en gewelddadigheden nog gepleegd in de Meerstraat omtrent Van Gucht, door den zelven Edmond Buydts en Kerremans (zoon). Waarvan getuigen Cleymans J., oud 17 à 18 jaren, die mijn zoon Louis alsdan tegen Buydts en Kerremans heeft moeten verdedigen. Overigens geheel de week door is mijn zoon achtervolgd en bedreigd geweest door Edmond Buydts en Kerremans. Om aan zulke feiten een einde stellen heb ik den zoon Buydts achtervolgd en hem ingehaald hebbende eenige lappen rond zijn ooren gegeven en hem met bloote voeten geschupt. Dit alles heeft hem dus weinig kunnen bezeeren en diende slechts om in ’t vervolg hem te beletten nieuwe slagen en stampen aan mijnen zoon toe te brengen. De weduwe Verlinden Petronilla, welke als getuigen door Buydts, vader, in zijn klacht, is opgegeven, bevond zich meer dan 300 meters van de plaats waar alles gebeurd is. GR - N° 468 Zitting van 9 November 1895 Waren tegenwoordig de heeren Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns, schepen, Verheyden, Mertens, Lamberts, Van Hoorebeeck, Van Dorslaer, Polspoel, Geyzen, leden en L.Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van voorgaande zitting wordt na lezing goedgekeurd. Het dagorde behelst: - Lager Onderwijs - Begrootingen - Zitpenningen voor de kieswerkzaamheden Voorwerp a - Lager onderwijs De gemeenteraad Gezien de bijgebrachte lijsten der leerlingen ingeschreven om het kosteloos onderwijs te genieten. Gezien de organieke wet van 20 September 1884 op het lager onderwijs gewijzigd door de wet van 15 September 1895. Overwegende dat ingevolge art.3 dezer wet alle jaren de schepencollegien twee lijsten hebben op te maken behelzende de namen, eene van de jongens, de andere van de meisjes, die door hunnen ouderdom en de fortuintoestand hunner ouders of zelfs plaatsvervangers tot het kosteloos onderwijs mogen aangenomen worden. Gezien art.9 der wijzigende wet die buiten diegene begrepen in art.3 der welken van 1884 en 1895 op deze lijsten anderen toelaat dan degenen wier persoonele belasting min dan 10 fr. bedrage. Overwegende dat de vergelding aan de onderwijzers bij vast accoord bepaald zoo als zij vroeger was tot hiertoe geene reden van misnoegen of afkeuring heeft verwekt. Bepaalt als volgt: Het getal der kinderen tot het kosteloos onderwijs voor het schooljaar 1895-1896 in deze gemeente aangenomen is van 406 jongens en 410 meisjes. De vergelding aan de onderwijzers wordt heven als vroeger bij vast accoord bepaald.

36


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Eene vermeerdering van jaarwedde was gevraagd door de onderwijzeresse der aangenomen meisjesschool en ter andere zijde voor het onderwijs van een lagere afdeeling van leerlingen tusschen 6 en 7 jaren ouderdom hebbende. De gemeenteraad. Gezien deze vragen. Neemt het ontwerp eener verbetering van 200 fr., te gunnen aan de aangenomen meisjesschool en 200 fr. aan de gemeente meisjesschool. Voorwerp b - Gemeentebegrooting De gemeentebegrooting voor 1896 wordt bepaaldelijk vastgesteld. Voorwerp c Zitpenningen voor de aanstaande gemeentekiezing van 17 November 1895. De gemeenteraad Gezien art.15 der wet van 12 September 1895 aangaande de gemeentekiezingen en vaststellende dat de leden der kiesburelen recht hebben aan zitpenningen en dat deze niet minder mogen zijn dan de helft van het cijfer welk is vastgesteld door art.149 der kieswet. Besluit Het hoofdbureel gelast zijnde met de stemopneming en het ontvangen der kandidaturen: wordt toegestaan aan den voorzitter 15 frank, aan de bijzitters en secretaris,e lk 7,50 fr. Aan de twee andere bureelen: de voorzitter 10 fr., de bijzitters en secretaris elk 5 fr. Aldus beraadslaagd in zitting als ten hoofde PV - N° 653 Het jaar 1895 den 18 November verscheen Charles Blommaerts, 54 jaren, die verklaart dat gisteren namiddag hem ter herberg van Joannes Bogaerts slagen en mishandelingen zijn toegebracht door Ferdinand Blommaerts en zijn zoon Joannes. Getuigen: Louis Verhasselt en zijn zoon Joannes en Louis Botin, knecht bij Louis Meeus en Joannes Vermeiren, zoon van Evarist. PV - N° 654 Het jaar 1895 den 18 November verklaart Pieter Jozef De Decker dat gisteren de genoemde Charles Louis Vleminckx aan zijne vrouw Catharina Blommaerts de verwijting stuurde van ‘gij smerige hoer’. Getuigen: Louis Botin, wonende bij Louis Meeus. PV - N° 655 Het jaar 1895 den 20 November verscheen Jan De Hertogh, kleermaker, (die verklaart) dat gisteren avond de genoemde Louis Stevens, werkman, hem ter herberg van Henri Pintens de verwijten stuurde van deugniet, na hem vroegertijds de woorden van ‘Japper, gij hebt voor de katholieken gekozen’ toegestuurd te hebben. Getuigen: Leopold Van den Bergh, van de vrouw Pintens en van de meid Ludovica Van Hoeck. PV - N° 656 Het jaar 1895 den 20 November verklaart Ed. Robbijns dat zaterdagnacht 16 dezer om 11 ure een zwaar stuk hout op zijne deur is geworpen, dat aanhoudende misdrijven aan zijn huis gepleegd worden. Dat deze misdrijven gepleegd worden door de zoon van Petrus Maerevoet en van Petrus Scheers, doch dat hij er geen getuigen van heeft. UC - N° 2059 Londerzeel le 23 novembre 1895 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 112337 A29283 van 19 november laten wij u weten dat het aantal runderen dat in onze gemeente voor de consumptie geslacht werd, bedraagt:

37


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

172 in 1893. 167 in 1894 156 in 1895 Het aantal geslachte niet voor consumptie geschikte dieren was in deze periode: 4 in 1893 2 in 1894 2 in 1895. Het college. PV - N° 657 Op 6 December 1895 verklaart De Hertogh Frans, 19 jaren, zoon van Jan, dat op 3 December ’s avonds hij is aangerand van Jan Baptist Janssens recht over de woonst van Antoon Van der Borght. De kamaraad van Janssens, Pierre Verdickt, sloeg mij op het aanzicht dat ik viel en daarna sloegen en stampten zij mij dat ik er eenen dag doof zijn van geweest. Ik stond er voor hem niets te misdoen. Getuigen: Buggenhout Frans, 19 jaren, en D’Hertefelt Florent, zoon van Pieter Jan (Linde), Jozef Roelants en Florent Buggenhout, 17 jaren. PV - N° 658 Den 16 December 1895 verklaart Van Eeckhout Henri dat hij door twee onbekende gisteren avond eenen slag op het hoofd heeft gekregen met eene stok. Was aanwezig: Joseph Peeters, facteur. PV - N° 659 Op 17 December 1895 rond 1 ure namiddag verklaart Angelique Peeters dat Guillaume Van Praet van Sneppelaar, Antoon De Moor, André Wijns, Pauwels-Tourné, Corneel Van Praet, broeder van den eersten, allen gezellen in de herberg van P. Jan Broothaers-Moens, haren chale, een paar blokken en koole schup hebben ontnomen door den eerste. Ik heb vandaag de veldwachter erheen gezonden om dit terug te geven en doe nu klacht. Getuigen: Frans Van Delm en Joanna Moens, vrouw van het huis. UC - 2059 Londerzeel 18 December 1895 Mijnheer de Procureur des Konings Boven geteekende Jan Broothaers, schrijnwerker wonende te Londerzeel-Boulevard, ben zoo vrij uwe welwillende tusschenkomst af te smeeken ten einde mijner minderjarige dochter, Jeanette Broothaers, hier geboren de 18 october 1879 in mijne woning te doen wederkeeren. Dit kind heeft het ouderlijk huis verlaten op 17 dezer en woont thans in bij zijn grootmoeder, Marie Van Eeckhout, ook te Londerzeel wonende, op het pachthof genaamd Hennendolf. De vermaningen en bedreigingen, gedaan door den veldwachter onzer gemeente om dezelve te doen terugkeeren hebben hierin niet gelukt. Hierom, mijnheer de Prokureur des Konings, vraag ik uwe welwillende tusschenkomst. Aanvaardt Mijnheer de Prokureur bij mijne dankbetuiging de verzekering mijner hoogachting. UC - 2060 Londerzeel 19 decembre 1895 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 8003-3374E van 16 december, stuur ik u de lijst met de resultaten van de verkiezingen voor de integrale vernieuwing van onze gemeenteraad. Le College. GR - N° 469

38


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Zitting van 23 December 1895 Installering der nieuwe gekozene raadsleden Benoeming en eedaflegging der schepenen Proces-verbaal. Op heden 23 December 1895 ten 5 ure 's avonds ten gevolge eener bijeenroeping door het collegie van burgemeester en schepenen van Londerzeel is de gemeenteraad bijeengeroepen onder het voorzitterschap van Mr.Van Assche, burgemeester. Er wordt lezing gegeven: 1) Van het besluit welk de kieswerkzaamheden geldig verklaart.die plaats gehad hebben den 17 November 1895 en waaruit blijkt dat bij de eerste stemming tot gemeenteraadsleden werden gekozen: Augustijns, met 914 stemmen Mertens 933 Polspoel 864 Van Assche 1005 Van Hoorebeeck 817 Verheyden 876 De Amandel 857 De Keersmaecker 879 Geyzen 864 Lamberts 873 Van Dorslaer 841 2) Van de akt van eedaflegging van Mr.Van Assche die de tegenwoordige vergadering voorzit. Daarna legt ieder bovengenoemd lid in handen van den burgemeester den volgenden eed af: "Ik zweer getrouwheid aan den Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk". Bovengenoemde raadsleden worden ingesteld verklaard. De voorzitter verklaart.daarna dat er in de volgende orde gaat overgegaan worden tot de benoeming der schepenen. 1ste reeks - 1ste stemming, voor de reeks die in 1904 uitgaat. De stemming wordt geopend verklaard. Er wordt tot geheime stemming overgegaan en deze bewerking geeft den volgenden uitslag: Hebben bekomen: Augustijns: 9 stemmen De Keersmaecker: 2 stemmen Het getal stemmers 11 zijnde en de volstrekte meerderheid 6 zoo volgt daaruit dat Mr. Augustijns een toereikend getal stemmen heeft vereenigd en diensvolgens tot schepene is gekozen 2de reeks - 1ste stemming, voor de reeks die in 1900 uitgaat De voorzitter verklaart.de zitting geopend voor de 2de plaats van schepene. Hebben bekomen: De Keersmaecker 5 stemmen Mertens 3 stemmen Geyzen 3 stemmen Het getal stemmers 11 en de meerderheid 6 zijnde er volgt dat geen enkel kandidaat de meerderheid bekwam en men gaat over tot eene tweede stemming. 2de reeks - 2de stemming. Hebben bekomen: De Keersmaecker: 5 stemmen Mertens 3 stemmen Geyzen 3 stemmen

39


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende wordt er overgegaan tot ballotering tusschen De Keersmaecker, Geyzen en Mertens die het grootste getal stemmen hebben bekomen. Deze stemming geeft den volgenden uitslag: De Keersmaecker: 5 stemmen Geyzen 5 stemmen Mertens 1 stem De kandidaten De Keersmaecker en Geyzen hetzelfde getal stemmen bekomen hebbende wordt Mr. Geyzen gekozen verklaard omdat hij de oudste is, deze laatste geboren zijnde den 18 October 1851 (te Vorst) en zijn mededinger den 26 Meert 1958 (te Londerzeel). Den voorzitter verzoekt de gekozenen den eed af te leggen: de heeren Augustijns en Geyzen leggen den eed af: "Ik zweer getrouwheid aan den Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk" en worden aangsteld verklaard. Het tegenwoordig proces-verbaal bekleed met het handteeken der gekozen schepenen en der heeren aangestelde raadsleden zal in dubbel afschrift gestuurd worden aan den heer Gouverneur der provincie. Gedaan te Londerzeel den dag maand en jaar als boven. PV - N° 660 Den 26 December 1895 10 ¾ voormiddag was ik, Jan Verspreet en Charles Robberechts, op den hof van weduwe De Cat alhier, toen Guillaume Cleirbaut en Louis Broothaers eenen haas achtervolgden en poogden te dooden. Cleirbaut was drager van een geweer. Een derde was er omtrent, dien hebben wij niet gekend. UC - 2061 Londerzeel 27 december 1895 Niet relevant PV - N° 661 Den 30 December 1895 ¼ voor 1 ure heeft Antonette Verbelen, 24 jaar, vrouw Joannes Van Deuren, omtrent hare woning op het land van Frans De Donder (jacht Bemus) eenen haas zien schieten door Joseph Verbelen. Na de haas geschoten te hebben vluchtten zij en de vrouw raapte den haas op en heeft denzelven naar mijnheer Bemus gedragen. De gendarmen heeft de klacht ingesteld. Getuigen: Polfliet en anderen.

1896

 UC - 2063 Londerzeel 3 januari 1896 Aan het bestuur der Godshuizen van Antwerpen - Mijnheeren - In antwoord aan uwen brief van 28 december N° 2489 hebben wij de eer U te melden dat wij om rede harer geboorte en de inwoning harer ouders onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandswoonst der genoemde Stalpaert Francina Bertina, hier geboren den 29 november 1875 en in uw gasthuis opgenomen sedert 20 december laatstleden. De Burgemeester P. Van Assche. UC - 2064 Londerzeel le 5 janvier 1896 Commune de Londerzeel (vertaald). Mobilisatie van het leger – Inventaris van paarden en wagens. 40


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Eigenaar De Keersmaecker François Augustijns Jean Willocx Charles Louis De Vleeshouwer Emile Heirbaut Jean (weduwe) Lamberts Benoit Goossens Jos (weduwe) Verspreet Jean Robberechts E. Verheyden

Woonplaats Dorp Dorp Dorp Dorp Linde Ursene Blijnhoek Dorp Meerstraat Meerstraat

Trekpaarden 1 1 1 1 1 1 1

Wagens 1 1 1 1 1

Gebruik

1 1 1 1

UC - 2061bis Londerzeel 5 januari 1896 Het bijgevoegde aan den heer ambtgenoot van Steenhuffel gezonden om er te dienen ter ondersteuning van het ontworpen huwelijk van Jan August Van Cauwenbergh, geboren alhier 1 juli 1861. PV - N° 662 Den 6 à 7 januari 1896 nacht hebben onbekende kwaaddoeners de bareel of afsluitsel van zijn huis met de straat afgebroken, mede genomen, en gelegd op den ijzeren weg achter het pachthof van weduwe De Coster. UC - 2062 Londerzeel 8 january 1896 Bijgevoegde stukken gevraagd door den vader van Maria Louisa Broothaers zijn den heer ambtenaar van burgerstand van Duffel gezonden om er te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk. UC - 2065 Londerzeel 10 janvier 1896 Monsieur le Procureur du Roi au Parquet Bruxelles - (Vertaald) Om te kunnen antwoorden op de vraag van uw brief 273 van 9 januari, vragen wij u om ons een veroordelingsbulletin te sturen aangaande de zaak in kwestie. De aanklager was veldwachter De Bondt; de beschuldigden waren Van Steen en Aerts. Volgens de verklaring van deze laatste, werd de zaak (een vismisdrijf) beoordeeld op 2 september 1895. De burgemeester. UC - 2066 Londerzeel le 10 janvier 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) De naam van De Donder Philippe, fruithandelaar te Londerzeel, werd onterecht ingeschreven op de rol van de provinciale hondenbelasting onder het nummer 232. Gelieve onze gemeenteontvanger toelating te geven om hem de door hem betaalde aanslag van 5 fr. terug te betalen. De reclamant, met een onroerend inkomen van 50,75 fr., betaalt geen persoonlijke belasting. Het totaal van de door De Donder betaalde belastingen is dus minder dan 10 fr. en hij bezit geen enkel ander gespan. Om die redenen moest hij vrijgesteld zijn van hondenbelasting. De burgemeester. UC - 2067/2068 41


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Bestaan niet UC - 2069 Londerzeel 13 januari 1896 Bijgevoegde stukken zijn den heer ambtenaar van den burgerstand van Ramsdonck gezonden om er te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk. De belanghebbende woont bij mijnheer August Van den Broeck. UC - 2070 13 januari 1896 - (Kort) Naar de arrondissementscommissaris, de miliciens ingeschreven in de lichting 1896. PV - N° 663 Den 13 januari 1896 verscheen Jan Baptist Van Aken, oud 16 jaren, zoon van Jos Van Aken van Wolverthem Ossenstraat, knecht bij Charles Slachmuylders, die verklaart dat Louis De Zaeger van Oppuers, oud 27 jaren, knecht bij Slachmuylders, hem verweten heeft ‘Rot gezicht, rot ... en smeerlap’. Getuigen: Jan Slachmuylders en Jos Van Lier, werkman van Impde Boschkant, en Elisabeth De Trouw, oud 21 jaren, meid, komt van Impde Boschkant. Los blad bij PV St. Jozef Londerzeel, 14 Januari 1896 Mijnheer de Burgemeester. Ik acht het mij ten plicht U ter kennis te brengen, dat de genaamde Teugels Jozef, zoon van Ferdinand en leerling van het eerste studiejaar alhier, zich meermaals heeft plichtig gemaakt aan diefstal. Onlangs heb ik hem op heeter daad betrapt bij het ontvreemden van een klassiek voorwerp. Met de hoop heer Burgemeester dat gij de noodige maatregels zult nemen, ten einde de jonge misdadiger tot betere gevoelens te brengen, noem ik mij met eerbied. Uw nederige dienaar. De Wit, Hulponderwijzer. UC - 2071 Londerzeel 15 januari 1896 Het bijgevoegd relaas voor huwelijksafkondiging is den heer ambtenaar van Breendonck gezonden (voor De Decker-Steenackers) met verzoek ons na verloopen tijd het bewijs van geene tegenstrijding te doen van geworden. De ambtenaar van burgerstand. UC - 2072 Londerzeel 16 janvier 1896 (Vertaald) gevraagd aan de ontvanger van belastingen voor welke jurisdictie en op welke datum Aerts Jean François nog een boete openstaan heeft van 52 fr. (ingeschreven onder nr. 203 van klapper 36, volume 10). Deze informatie werd ons door de procureur des konings in zijn brief 415 van 11 januari gevraagd. De burgemeester. UC - 2072 bis Londerzeel 16 januari 1896 Aan het schepenkollegie van Schelle – Mijnheeren – De genoemde Aerts Marie-Clemence, geboren te Buggenhout, dienstmeid sedert verscheidene maanden in uwe gemeente bij Vandenbergh, is moeder van een onwettig kind, geboren te Aertselaer in 1895, hetwelk zij heeft geplaatst in onze gemeente bij Willems, mits den prijs van 12 fr. per maand en waarvan sedert eenigen tijd de betaling te wenschen laat.

42


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Daar het onwettig kind de bijstandswoonst zijner moeder volgt, en mits deze zich buiten het geval van ziekte door hare inwoning en ouderdom aan uwe gemeente behoort, hebben wij de eere u te melden dat wij voor rekening van uw armbestuur de noodige onderstand aan de voedsteraar van dit kind zullen verleenen, tenware uw bestuur door nieuwe bewijzen het bestaan dezer redenen kon ontkennen. Gelieft, Mijnheeren, ons op behoorlijken tijd de erkenning van dezen bijstandwoonst bekend te maken of ons de redenen uwer ontkenning mede te deelen. Aanvaardt... Namens ’t Kollegie De secretaris Louis Van Doorslaer De burgemeester Petrus Van Assche. UC - 2073 Niet relevant UC - 2074 Londerzeel 16 januari1896 Bijgevoegd relaas voor de huwelijksafkondiging Blanquaert-Van Hove is den heer ambtenaar van burgerstand van Lebbeke gezonden met verzoek ons hiervan het bewijs van afkondiging en van geene tegenstrijdigheid op behoorlijken tijd te zenden. UC - 2075 Bestaat niet UC - 2076 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Wij retourneren u het dossier betreffende het genadeverzoek van Aerts uit Londerzeel, samen met de uitnodiging om voor het gerecht te verschijnen, waaruit blijkt dat zijn zaak niet op 2 september maar op 12 september 1895 geoordeeld werd voor de kamer van oproeping. (Chambre des vocations). De burgemeester. UC - 2077 Niet relevant UC - 2078 Londerzeel 17 janvier 1896 Police sanitaire – Statistique 1895 – Reponses (Vertaald) 1. Verbetering van de afvoer van het water in het dorp, drooglegging. De huizen zijn, behalve enkele zeldzame uitzonderingen, in goede staat op het gebied van gezondheid. Het kerkhof is in goede staat. De begravingen gebeuren regelmatig en in overeenstemming met de wet. 2. Neen. 3. Een tehuis voor ouderlingen en zwakken. Een hospitaal zal gebouwd worden. 4. De atmosferische situatie is normaal. ¾ van de oppervlakte van de gemeente bestaat uit zandgrond; de rest is leemachtig. 5. De inwoners leiden een agrarisch leven; de lichamelijke opvoeding der kinderen wordt niet verwaarloosd. 6. Van alle soorten. UC - 2078bis Londerzeel 18 janvier 1896

43


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Uw brief 209-4014E van 15 januari aangaande de stemming van 1896-1897. De indeling van de kiezers en de aanduiding van de stemlokalen gebeurde als volgt: De eerste sectie omvat 391 kiezers waarvan de naam begint met de letters A tot D en stemt in het gemeentehuis. De tweede sectie, 371 kiezers, E tot U, in de gemeentelijke jongensschool, Mechelstraat. De derde sectie, 400 kiezers, V tot Z, in de gemeentelijke meisjesschool, Stationstraat. Wij merken op dat het opgegeven aantal stemmers per sectie nooit zal bereikt worden aangezien er nog overlijdens zullen zijn voor de kieslijsten van kracht worden. Het college. PV - N° 664 Tusschen den nacht van 18 en 19 (januari) 1896 hebben onbekende dieven de kiekens gestolen bij Moeyersons, Ursene Kasteel. Vermoedens op de gebroeders Van Steen en vader. PV - N° 665 Ca 20-1-1896 - Catharina Peeters, 46 jaren, vrouw van Frans Peeters, verklaart dat zij van het gezegde van Groes niets weet en zij weet niet dat Groes in hun huis heeft geweest binnen de 4 maanden. UC - 2079 Londerzeel 20 janvier 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de gouverneur, de kosten die aan de gemeente moeten terugbetaald worden voor het vervoer van gevangenen in 1895. UC - 2088 Londerzeel 21 janvier 1896 Bijgevoegde stukken zijn den heer ambtenaar van den burgerstand van Breendonck gezonden met verzoek de zelve ter ondersteuning van een aan te gaan huwelijk te doen dienen en ons het relaas dezer aanstaande afkondiging te laten geworden. UC - 2079bis Londerzeel 22 januari 1896 Gezonden naar den heer ambtenaar van burgestand te Niel, om te dienen tot staving van een ontworpen huwelijk, bijgevoegde stukken, gevraagd door den heer P. Jos De Smedt, onderwijzer aldaar. UC - 2080 Monsieur le Procureur Général près de la cour d’appel, Bruxelles - (Vertaald) Ingevolge verscheidene veroordelingen tot gevangenisstraf, wegens diefstal, zijn de 5 jonge kinderen van de echtgenoten Teugels door hun ouders verlaten. De duur van de afwezigheid zal meerdere maanden bedragen. Deze kinderen zijn een meisje, geboren op 11 april 1885 en 4 jongens, respectievelijk geboren op 17 november 1888, 2 maart 1891, 24 december 1893 en 12 maart 1895. Omwille van hun jeugdige leeftijd kunnen ze zichzelf absoluut niet onderhouden, noch kunnen ze in familieverband blijven leven. Langs de andere kant is de morele opvoeding die de echtgenoten Teugels hun kinderen geven archi-slecht. Om deze redenen staat ons college op het punt om de opname van deze kinderen in verbeteringsgestichten te vragen. Alvorens echter deze beslissing te nemen zou het goed zijn om van u te vernemen wat er, tijdens de afwezigheid van heel deze familie, met hun huis en inboedel moet gebeuren. Gelieve ons hierover enkele nuttige instructies te geven.

44


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2081 Londerzeel 22 janvier 1896 Monsieur le directeur de l’école de reforme Beernhem - (Vertaald) Welke zijn de toelatingsvoorwaarden voor kinderen in uw instelling en wat zijn de dagkosten voor hun verblijf? De burgemeester UC - 2082 Londerzeel 22 janvier 1896 Monsieur le directeur de l’école de reforme Ruysselede - (Vertaald) Welke zijn de toelatingsvoorwaarden voor kinderen in uw instelling en wat zijn de dagkosten voor hun verblijf? De burgemeester GR - N° 470 Zitting van 23 Januari 1896. Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester, Augustijns en Geyzen, schepenen, Verheyden, Mertens, Lamberts, Van Dorslaer, Polspoel, De Keersmaecker en De Amandel, leden L.Van Doorslaer, secretaris.. De secretaris geeft lezing van het proces-verbaal van de laatste zitting, hetwelk wordt goedgekeurd. Daarna gaat de raad over tot het dagorde hetwelk bevat: 1) Gemeentetaksen 2) Keuring van het vleesch 3) Lager onderwijs I. De rols van gemeentetaksen wegens onderhoud der wegen, verkoop van sterke dranken en hoofdelijke belasting worden definitief opgemaakt. Bericht van nederlegging dezer zal door het schepencollegie op de eerstvolgende Zondagen gedaan worden. (In ander register: gemeentetaksen worden vastgesteld met vermindering aan De Vleeshouwer, Teugels en vermeerdering aan Jan Van Assche) II. Lager onderwijs Voor het bepalen der begrooting op het lager onderwijs worden voor 1896 de volgende wijzigingen aangenomen: - Aan de aangenomene meisjesschool van Sint-Jozef wordt voor schoolbehoeften gegund 2 fr. per leerling, voor de behoeftigen, voor het genieten van schoolgerief zooals boeken, schrijfgerief en 1 fr. voor het handwerk. - Aan de gemeentemeisjesschool aan de hulponderwijzeressen een vermeerdering van jaarwedde van 50 fr. elk. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde III. Keuringstaxe op het slachtvleesch (goedgekeurd door K.B. van 5 juli 1896 voor een termijn eindigende den 31 december 1898). De raad. Gezien art.1 der wet van 4 Augustus 1890 betreffende de vervalsching der eetwaren die aan eene voorafgaandelijke keuring het verkoopen en het te koopstellen van het slachtvleesch onderwerpt. Gezien de reglementaire schikkingen terzake namelijk het K.B. van 9 Februari 1891 houdende regeling van den veeschhandel gewijzigd door deze van 1 Meert en December 1892, 4 Februari 1893 en 20 July 1894. Herzien zijne vorige beraadslagingen over het heffen van keuringstaxen op het slachtvleesch. Aangezien deze taxes enkel goedgekeurd werden voor eenen termijn eindiugende den 31 December 1895 (vroegere beraadslaging nr.433 van 7-4-1891) en dat noodig is hierover opnieuw te beraadslagen.

45


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Aangezien de totale opbrengst der keuringtaxes sedert het begin der inrichting van den dienst door de gemeente, dat is sedert 7 April 1891, tot op heden tot fr. 2860 beliep of tot eene gemiddelde som van 575 per jaar; dat van den anderen kant de kosten van den keuringsdienst van het vleesch jaarlijks 575 fr. bedroegen verdeeld als volgt: - Vergoeding aan den keurder: 500 - Schadeloostelling van den ontvanger: 25 - Drukwerken en allerhande kosten: 50 Beslist Art.1: Keuringtaxen op het slachtvleesch worden vastgesteld als volgt te rekenen van 1 Januari 1896: - Paarden, ezels, muilezels: per hoofd 1 fr. - Stieren, ossen, koeien: 1 - Vaarzen en varkens: 1 fr - Kalvers, schapen, lammeren, geiten en speenvarkens: 0,50 fr - Varkenvleesch binnen het koninkrijk bereid, maar niet op het oogenblik der afmaking gekend, per 10 kilogram: 0,20 fr. Geene kosten van verplaatsing mogen geeischt worden uit hoofde dat de heer Van Passen, veearts in deze gemeente nooit of zelden eene verplaatsing van meer dan 1 kilometer hiervoor te doen heeft. Art.2: De vorige besslissingen betreffende de benoeming van den keurder zijn behouden. Art.3: Deze beraadslaging zal onderworpen worden aan het advies der Bestendige Deputatie en aan de goedkeuring des konings. Gedaan te Londerzeel date als boven PV - N° 666 Van Jan Baptist Van Ruysevelt. 24 januari 1896 6 ure ’s avonds, buitengaande om de waterblinden van de huisvenster te sluiten, komt er eene van Keymolen Alard van de kasseide recht naar de kamervenster geloopen alsof zij wilde ons huis aanvallen. Twee minuten later kwamen er twee kleine meisjes met den anderen persoon beledigen en uitdagen, roepende hun drijen ‘Metteko, Metteko, daar in de deur staat een Metteko, dat hij eens durft aan mij raken’. Nota. Sedert dat deze kleine met sneeuwballen naar Marie De Donder geroeid heeft, heeft deze kleine straatschender, zoo dikwijls zij ons huis passeert, hare blokken op onzen dorpel komen afkuisschen. Over 2 à 3 maanden is er eene klacht op het gemeentehuis ingeschreven geweest, dat telkenmale den kleine van Alardus Keymolen mij passeert, zoo iets mommelde en loopen ging zonder deze belediging te verstaan. Nu hebt gij ze: dat was iederen keer ‘Metteko’. PV - N° - X Adresse du 25 janvier 1896, Monsieur Edouard Van Esbroeck, artiste peintre, chez Mr. Marinelli, Via Ghibellina 88, Florence Italie. PV - N° 667 In den nacht 26 à 27 januari 1896 na 12 ure heeft iemand een revolver schot gelost door de ruiten der binnendeur. Niemand heeft gezien wie dit deed doch wanneer ik, Jacques Willocx, buiten kwam, vluchtte iemand op zijn kousen naar het dorp. In mijn huis De Commer uit de Statie, die inwoont bij August Van Muylder, en Jos Beuckelaers, zoon van Benoit en iemand van Sloozen, zoon van Jacques Vercauteren. UC - 2083 Londerzeel 27 janvier 1896

46


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Ik retourneer u de aanvraag van de heer Broothaers, na de geïnteresseerden in kennis gesteld te hebben van de inhoud van uw brief van 20 januari. De burgemeester. UC - 2084 Londerzeel 27 januari 1896 Verzoek aan den heer ambtenaar van burgerstand van Buggenhout ons te laten geworden om te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk een extrakt uit geboorteakt van Aerts Frans in zijne gemeente geboren (mei 1865), zoon van Karel Lodewijk en van Suzanna Van Veiren. Hierbij gevoegd een behoeftigheidsbewijs van belanghebbende. UC - 2085 Londerzeel 27 januari 1896 Verzoek aan den heer ambtenaar van burgerstand van Malderen ons te laten geworden om te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk, een extrakt der overlijdensakt van Van Veiren Suzanna, echtgenote van Aerts Charles Louis, te Malderen overleden in of omtrent 1885. De belanghebber Aerts Frans, zoon dezer overledene, is drager van een Pro Deo afgeleverd te Londerzeel op 27-1-1896. Het gevraagde mag dus op los papier afgeleverd worden. Met aanbeveling van wederdienst. UC - 2084 Londerzeel 27 januari 1896 Onleesbaar (wellicht sturen van de rekening van het weldadigheidsbureel ter goedkeuring door de bestendige deputatie). UC - 2085 Londerzeel 27 janvier 1896 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen van Londerzeel verklaart dat geen enkele verklaring, noch voor de aankoop, noch voor gebruik in de hoedanigheid van in 1896 werd gedaan. Het tegenwoordige werd afgeleverd in uitvoering van de laatste paragraaf van ... Rest onleesbaar. PV - N° 669 Het jaar 1896 den 27 à 28 januari tusschen middernacht en 1 ure is mijne woning bij Frans De Donder (Soo Baron) binnen gekomen Jan Van Hoeck, oud 25 jaren, zoon van Pieter Jan, had zich verborgen achter den winkeltoog en verjaagd zijnde door mijne dochter Elisabeth, vergezeld van Hortense Goossens, is hij over den toog gesprongen en gevlucht (winkel brood, specerijen en vleesch). In den zomer (Juli) is in mijne woning gestolen een paar oorstekers (?). Over 2 maanden een stuk vleesch en over 1 maand nog een tweede stuk. Van deze drij diefstallen vermoed ik met reden dat dezelve Van Hoeck ook den dader is. Getuigen: Baptist Broothaers, Josepha Vereertbruggen, Impde, aan wien hij heeft verteld dat hij meende de worsten van De Donder te stelen doch dat hij verjaagd werd. PV - N° 668 Het jaar 1895 den 28 januari verklaart Julie Moens, vrouw Jaak Willocx, dat deze morgen gedurende de markt, in presentie van verscheidene personen, Euladie Willocx haar de verwijten stuurde van smerige ros, welk zij verscheidene malen herhaalde, er bij voegende dat geene van de Moensen deugde. Waarvan getuigen: Francisca Peleman, vrouw van J. Stevens, Marie Michiels en Jan Van Muylder, en de vrouw van J. De Donder (Zeeper).

47


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2085bis Londerzeel 28 janvier 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) In de nacht van 24 op 25 januari werden in Londerzeel kippen gestolen ten nadele van Cnapelinckx. Dezelfde dag werden door een verdacht persoon, die reeds eerder voor diefstal veroordeeld is, kippen naar Luik verstuurd om daar op de markt verkocht te worden. De brigadier van de gendarmerie van ons kanton, die met het onderzoek van de diefstal belast was, telegrafeerde naar de politiechef in het station van Luik om de verzonden koopwaar tegen te houden en door de geïnteresseerde te laten onderzoeken. Als gevolg daarvan werd de opbrengst van de verkoop van deze koopwaar door het parket van Luik in beslag genomen waar ze ter beschikking ligt van degene die er recht op heeft. De klager Cnapelinckx is naar Luik gegaan en heeft daar vastgesteld dat de verkochte kippen niet de zijne waren. Op zijn vraag verzoeken wij u, mijnheer de procureur, om aan het parket van Luik te vragen om de opbrengst van de verkoop (op kosten van het parket) over te maken aan de verzender, De Bondt Jan Louis uit Londerzeel. De koper was de compagnie America. De burgemeester. UC - 2086 Londerzeel 29 janvier 1896 Bijgevoegde stukken zijn den heere ambtenaar van burgerzaken van Merchtem gezonden om er te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk. De belanghebbende Bruggemans is werkman aan den staats ijzeren weg, gehuisvest te Hombeek. Zijn vader is landbouwer te Londerzeel. UC - 2086bis Londerzeel 29 janvier 1896 Bijgevoegde stukken zijn den heere ambtenaar van burgerzaken van Opdorp gezonden om er te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk. Verbelen, de aanstaande echtgenoot, en zijn vader zijn beide landbouwers te Londerzeel. Gelief het relaas voor afkondiging voor zondag te zenden. UC - 2086ter Londerzeel 29 januari 1896 De ondergeteekende verklaart dat Pieter Jan Broothaers, schrijnwerker te Londerzeel, vader der minderjarige Jeanette Broothaers, weigert eene verklaring van verblijfverandering van zijne dochter te onderteekenen. UC - 2087 Londerzeel 29 januari 1896 Bijgevoegde stukken zijn den heer burgemeester van Buggenhout gezonden met verzoek dezelve na vollediging den heer De Coster te laten geworden. UC - 2087bis Londerzeel 29 janvier 1896 Mademoiselle ... (Vertaald) Ingevolge ons onderhoud van ... vraag ik u om mij de naam, voornaam en woonplaats mee te willen delen van de erfgenamen van ........ Van mijn kant zal ik mijn uiterste best doen om u deze inlichtingen te geven... (Rest onleesbaar) UC - 2087ter Londerzeel 30 januari 1896

48


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Bijgevoegd relaas van huwelijksafkondiging is den heer ambtenaar van burgerstand van Thisselt gezonden met verzoek ons daarna het bewijs van geene strijdigheid op te sturen. Huwelijk Aerts-Bogaerts. PV - N° 670 Het jaar 1896 den 30 januari ’s middags verscheen Guillaume Cleirbaut die mij verklaart dat op den hoek van de steenweg genoemd Lindeken de genoemde Jean Van Hoeck, oud 25 jaren, hem heeft aangerand en na weinige woorden hem is begonnen te slagen en mishandelen. Van Hoeck sloeg en stampte mij met de voeten. Getuigen: Jos. De Bondt, Jan Baptist Broothaers en Jozef Brusselmans. UC - 2089 Londerzeel 30 janvier 1896 Monsieur l’ ingenieur provincial en chef - (Vertaald) In antwoord op uw brief 134999 van 3 januari laten wij u weten dat wij uw plan om een stuk van de weg nr. 1, bij het begin van de Logensbeek, recht te trekken, alleen maar kunnen ondersteunen. Inderdaad, reeds een aantal jaren geleden werd onze gemeenteraad aangepakt over dit project dat in principe werd aanvaard en dat alleen maar uitgesteld werd door de vele voorafgaande formaliteiten, zoals het opstellen van de plannen, het onderzoek van commodo en incommodo, en het informeren van de aanpalende eigenaars. Het hele werk dat deze verbetering zal vragen bestaat, zoals u het in uw brief zegt, in het lichtjes verplaatsen van de loop van deze beek en we moeten het met de eigenaar van deze plek maar op een akkoordje gooien, een nieuwe beek graven en de oude dichtgooien. Als u onze zienswijze deelt, dan zijn wij bereid om onmiddellijk tot de uitvoering over te gaan. De burgemeester. UC - 2090 Londerzeel 31 januari 1896 Op 31 januari verscheen Jan Frans De Donder (Baron), oud 50 jaren, herbergier en winkelier alhier in het dorp, die ons verzoekt zijne klacht op te stellen als volgt: “In den nacht tusschen 27-28 dezer, tusschen 12 en 1 ure, is in mijnen winkel gekomen en heeft zich verstoken achter den toog Jan Van Hoeck, oud 25 jaren, werkman, zoon van Pieter Jan, bijgenaamd de Bies. Mijne dochter Elisabeth De Donder, oud 21 jaren, en hare vriendin Hortens Goossens, oud 21 jaren, die bij mij binnen waren, iets ongewoons gehoord hebbende, zijn gaan zien en hebben dezen persoon gevonden die terug over den toog sprong en vluchtte (mijnen winkel houdt in specerijen en vleesch). In den zomer in de maand juli is bij mij gestolen een paar oorbellen; over 2 maanden een stuk vleesch en onlangs nog over 1 maand een ander stuk vleesch. Van deze onderscheidene diefstallen vermoed ik denzelven Van Hoeck als dader om rede dat hij telkenmale laatst in mijn huis was geweest en dat zijne handelingen zulks verried. Getuigen van deze zaak zijn Baptist Broothaers, zoon van Louis, 21 jaren, en Josephine Vereertbruggen, oud 20 jaren, deze laatste wonende bij haren moeder te Impde en de eerste te Londerzeel aan wien Van Hoeck vertelde dat hij meende de worsten van Frans De Donder te stelen, doch dat hij verjaagd was. Waarvan proces verbal. UC - 2093 Londerzeel 31 januari 1896 (Vertaald) Gestuurd naar de procureur des konings, twee klachten over Van Hoeck uit Londerzeel, één wegens diefstal of poging tot diefstal en de tweede voor vrijwillige slagen.

49


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2091 Londerzeel 31 janvier 1896 Monsieur l’ingenieur provincial en chef du Brabant - (Vertaald) Wij sturen u een aanvraag voor het planten van een levende haag. De eigendom die de de aanvrager (Verhoeven J.B.) hiermee zou willen afsluiten ligt aan de rechterkant van de provinciale baan van Brussel naar Temse, op de 10de en 11de aflijning die voorgeschreven is bij K.B. van 24 augustus 1881. UC - 2092 Niet relevant UC - 2093bis Londerzeel 1 february 1896 Aan weduwe Joannes Schellemans, bij August Steenackers te Londerzeel Sint-Jozef. Namens het armbestuur heb ik u te laten weten dat de vijf franken per maand die u door Mr. Pas, ontvanger van den armen, betaald zijn, slechts dienden voor de maanden November 1895 tot Meert 1896 (5 maanden). De betaling der som van 35 franken die dezen u gedaan heeft moet gij ons aanzien als reeds tellende tot Maart 1896 en verder voor November en December van ’t zelfde jaar. Aldus beslist in vergadering van 21 December 1895. De sekretaris Louis Van Doorslaer. UC - 2093ter Londerzeel 3 february 1896 Verzoek aan den heer ambtgenoot van Breendonck ons te laten geworden, afgeleverd zonder kosten, om te dienen in militie zaken, een extrakt uit de huwelijksakte van De Ridder Amand, gehuwd te Breendonck in December 1895 met Vleminckx Sophie. Dank op voorhand. De ambtenaar van burgerzaken, P. Van Assche. UC - 2094 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Wij sturen u ter goedkeuring door de bestendige deputatie het proces verbaal van een verkoop van bomen ten voordele van de kerkfabriek, conform de beraadslaging van de kerkfabriek van 7 april 1895, goedgekeurd door de bestendige deputatie op 31 juli 1895. UC - 2095 Londerzeel 5 fevrier 1896 Vanwege gemeentesecretaris Van Doorslaer - Monsieur Van Doren - (Vertaald) Ingevolge ons onderhoud van gisteren geef ik u hieronder de gevraagde inlichtingen: Molen J. Cools-Mertens, Londerzeel-Dorp

50


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Koevoetmolen, uitgebaat door de eigenaars Peeters-Lauwers Edm.

UC - 2096 Londerzeel 6 fevrier 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Ik retourneer u het dossier betreffende de klacht van Verdickt ten laste van De Hertogh en Buggenhout (broers) uit Londerzeel, aangevuld met de gevraagde bulletins. Wat betreft de kwetsuren van de aanklager Verdickt, die hem werkonbekwaam zouden maken, kan ik alleen maar mijn verklaring van 4 december bevestigen, waarin ik zei dat de aanklager 4 oppervlakkige hoofdkneuzingen vertoonde maar dat deze geen werkonbekwaamheid voor gevolg hadden. Petrus Van Assche, burgemeester en dokter. UC - 2097 Londerzeel le 7 fevrier 1896 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre - (Vertaald) Mijnheer de minister – Op vraag van de heer Charles Louis Janssens, V.A.P. van 1889 bij het 3de Jagers te voet, stamboeknummer 40894, vraag ik u eerbiedig om hem bovenop zijn premie een extra toelage van 100 frank toe te staan. De heer Janssens is gehuwd en huisvader, sedert meerdere weken zit hij zonder werk en hierdoor begint zijn familie in de ellende te geraken. Daarom hoop ik, mijnheer de minister, dat u bij bijzondere maatregel, deze vraag zult willen inwilligen. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2098 Londerzeel 8 février 1896 Monsieur Dufranc - (Vertaald) Gelieve mij de laatste editie te sturen van het muzikale jaarboek, met daarin de namen van al de muziekmaatschappijen van het land. Ik zal met een postkwitantie betalen. De secretaris Van Doorslaer. UC - 2099 Londerzeel 10 fevrier 1896 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre - (Vertaald) Mijnheer de minister – De V.A.P. (vrijwilliger met premie) De Ridder Amand, van de 5de artillerie, lichting 1892, stamboeknummer 4368, met onbepaald verlof in Londerzeel, is zopas in Breendonk getrouwd, zoals wordt bewezen door ingesloten uittreksel uit het register van de burgerlijke stand. Het stichten van een huisgezin heeft deze soldaat gans zijn vermogen gekost. Daarenboven zou hij, om zijn brood te verdienen, over een klein handelsfonds willen beschikken. Daarom durf ik u vragen, mijnheer de minister, om deze man bij uitzonderlijke maatregel, boven op zijn premie een extra van 100 fr. toe te staan. Met dit geld zal hij een handeltje in stoffen en vodden kunnen beginnen wat hem in staat zal stellen om op een eerlijke manier in zijn levensonderhoud te voorzien. De burgemeester.

51


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2099b Londerzeel 11 februari 1896 Zeer eerwaarde heer – Om te voldoen aan het verlangen van Jan De Keersmaecker van Londerzeel, wonende in deze gemeente, heb ik de eere u eenige inlichtingen betrekkelijk zijn afstamming mede te deelen, strekkende om dezen toe te laten zijne rechten tot het bekomen eener studiebeurs te doen gelden. Op 8 October 1817 gehuwd te Londerzeel, Philip De Keersmaecker met Anna Marie Albrecht, dochter van Petrus en van Barbara De Keersmaecker (zuster van Egied Albrecht, die de stichter was eener beurs). Hiervan is geboren den 26 februari 1818 Petrus Josephus De Keersmaecker. Op 16 Augustus 1842 trouwde deze met Van Cauwenbergh Maria Theresia. Op 30 Augustus 1848 werdt hiervan geboren Petrus Joannes De Keersmaecker die thans te Breendonck woont en de tegenwoordige pretendent is, in voordeel van zijnen zoon. Louis van Doorslaer, sekretaris. PV - N° 672 Het jaar 1896 12 februari middag is brand ontstaan in de schuur van Corneel Bogaerts. De oorzaak is hem onbekend. Het gebouw is verzekerd, de meubelen en gereedschappen niet. PV - N° 671 Pro Justitia Het jaar 1896 den 13 februari. Voor ons ambtenaar van politie van Londerzeel, is verschenen Theresia Broothaers, oud 18 jaren, dochter van Louis Broothaers, wonende te Londerzeel Kwadestraat, die ons verzocht hare klacht op te stellen als volgt: Op 11 februari laatst, toen ik voorbij de woning passeerde van Jacques Meert, ben ik door dezens zuster Hendrika Meert, oud 22 jaren, achterna geroepen: ‘eenen witborstel en een rolleken tabak bij Pierken de Schilder’, er nog bijvoegende ‘het Zilverken gaat daar’. Marie Elisabeth Van Crombruggen, oud 22 jaren, vrouw van Jacques Meert, voegde daar achter: ‘Ja, dat is de chaseviller van de horlogiën’. Waarvan getuigen Victorine Brusselmans, oud 20 jaren, dochter van August, en Justine Van Muylder, oud 25 jaren, dochter van weduwe Van Muylder, allen wonende te Londerzeel Boulevard. Bijvoegsel: In het begin van December 1895 heeft dezelve Elisabeth Van Crombruggen bij Frans De Donder, herbergier te Londerzeel (Dorp) verteld aan zijne dochter Elisabeth De Donder dat ik om 35 franken zilver had verkocht en dat men 7 vijffrankstukken uit mijn koussen had gehaald. Waarvan proces verbal hetwelk na voorlezing door Louis Broothaers, vader der klachtdoenster, is onderteekend. P. Van Assche. UC - 2099c Londerzeel 13 février 1896 Monsieur Gustave Lemetter à Tournai - (Vertaald) Gevolg gevend aan mijn antwoord van gisteren stuur ik u vandaag de affiche met de aankondiging van een mooie verkoop van canada’s, die hier op 2 maart eerstkomend zal plaatshebben. Een goede werkman, die zich wil belasten met de werkvoorbereiding, het kappen en het transport van het hout, heeft mij gevraagd om hem bij u aan te bevelen. Zeker van zijn eerlijkheid en zijn bekwaamheid als houthakker zou ik eventueel gecharmeerd zijn om mijn man tot uw beschikking te stellen, hetzij voor de aanduiding der loten, hetzij voor de rest. Louis Van Doorslaer, secretaris. UC - 2100 Niet relevant

52


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2101 14 Février 1896 Monsieur Louis Van Doorslaer, secrétaire communal de Londerzeel - (Vertaald) Wij hebben uw brieven van 12 en 12 februari goed ontvangen en danken u voor de gegeven inlichtingen. Wat de arbeider betreft, waarover wij gesproken hebben, gelieve hem te vragen of hij in staat is om op de koopdag de bomen, volgens door ons gegeven instructies, te kopen en of hij vervolgens in staat zal zijn ze om te hakken, te ontdoen van de takken, ze in het meest nabijgelegen station op wagon te laden en te versturen naar de halte van ..; (Chiny?), dit alles tegen een af te spreken commissie. Indien u het nodig zou achten kunnen wij naar Londerzeel komen kijken en met de man onderhandelen. Gustave Lemetter UC 2101b Londerzeel 15 fevrier Messieurs - (Vertaald) De persoon waarover wij het hadden is niets meer dan een goede werkman die in de buurt woont van de plaats waar de bomen groeien. Hij heeft geen krediet en daarom is het zeer twijfelachtig dat de notaris hem als koper zou aanvaarden. Het enige waar ik u kan van verzekeren is dat hij in staat is om de bomen neer te halen, te ontdoen van de takken, en bij het laden van de bomen in wagon te assisteren. Onnodig te denken om een operatie op te zetten als u niet zelf bij de verkoop aanwezig kunt zijn. UC - 2102 Londerzeel 15 fevrier 1896 Monsieur le Gouverneur - (Vertaald) Voor de landbouwtelling (K.B. van 4 oktober 1895) hebben wij slechts één blad model 10 ontvangen. Aangezien hier maar 150 namen op kunnen is dit te weinig om er een algemeen overzicht op te maken van alle bulletins 1 en 2 die door onze tellers werden ingevuld. Vermits het aantal getelde culturen meer dan 800 bedraagt komen wij 5 bladen te kort. PV - N° 673 Het jaar 1896 den 16 februari was ik, Jacques Hubert Mees, vergezeld van mijn zoon August, oud 23 j., op mijn gewone jachtbewaking te Londerzeel Moorhoek, toen ik er 2 personen bevond. De eerste Désiré Van den Broeck die een tweeloop droeg, was vergezeld van Alphonse De Boeck, zoon van weduwe De Boeck, landbouwer en winkelier in de Beekstraat te Malderen. Den eerste genoemden schoot eenen haas op den eigendom van graaf de Spoelberch. De Boeck, die hem vergezelde, was enkel opzoeker van het wild en beliep dezelve eigendommen van graaf de Spoelberch. Hun achtervolgd hebbende om het geweer te krijgen hebben wij hun aangesproken en proces verklaard. Zonder antwoord te geven zijn (zij) gevlucht. PV - N° 674 Ten jare 1896 den 17 february. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen August Mees, oud 23 jaren, landbouwer wonende bij zijn vader Jacques Hubert Mees, jachtwachter alhier, die ons de volgende verklaring deed. Verleden nacht bij 1 ure kwam ik in gezelschap van Jos Verbesselt, zoon van weduwe Frans Verbesselt, van Wolverthem naar huis, toen nabij het dorp gekomen zijnde ik zag dat een persoon in soldaten livrij gekleed (volgens mijn dunken in grenadier) heylings over het veld vluchtte langsheen eenen omsluitmuur van eenen hof. Omtrent 100 meters verder zaten tegen den gevel van een huis gebukt of op hun knieën om hun minder te doen bemerken drie personen dewelke ik in het voorbijgaan groette. Nauwelijks was ik die voorbij of ik hoorde hun iets onder elkander zeggen. Dezelve sprongen recht en begonnen

53


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

ons te achtervolgen. Zij waren met messen gewapend en bedreigden ons zullen kerven (wat wil zeggen met messen doorsnijden). Met vluchten hebben wij hunne mishandelingen kunnen ontsnappen, door ons te verschuilen in de woning van mijn gezel die ruim 400 meters verder aan de andere zijde van het dorp staat. De personen die ons achtervolgden waren Victor Van Praet, oud 25 jaren, wonende bij zijn ouders te Londerzeel; zeker Tobias Broothaers, gezegd Biace; en Ed. Vercauteren, zoon van Jacobus, herbergier. De twee laatste wonende te Wolverthem Sloozen. Om in onze schuilplaats te geraken moesten wij den staanweg verlaten langs eenen uitweg die neven eene herberg uitkomt. Denkende dat wij in deze herberg of er achter verschuild zaten, kwamen onze achtervolgers hierop af, bestormden dit huis met steenen en poogden er binnen te breken. Jozef Verbesselt bevestigt de bovenstaande verklaring. Getuige Charles Feytens, herbergier, wonende te Londerzeel Molenstraat. Deze verklaart: In den nacht 16 à 17 february ben ik onverwachts gewekt door mijn zoon die gehoord had dat personen nevens ons huis weg liepen en dat daarna anderen ons huis met steenen en stampen bestormden. Wakker zijnde heb ik gewaakt en gezien dat 3 of 4 personen met hunnen messen op de steenen schurpten om het vuur uit hun staal te doen springen en dezen bedreigden binnen te komen. Dan heb ik met geweer 2 schoten gelost om de bandieten te doen vluchten. UC - 2102b Londerzeel 18 fevrier 1896 Monsieur Lemetter - (Vertaald) In antwoord op uw vraag laat ik u weten dat alle afspraken, hetzij over de aankoop, hetzij voor het transport van de bomen naar het station, door u zelf gemaakt moeten worden. Zelf twijfel ik er aan dat deze persoon de bomen voor uw rekening aan zal willen kopen en herhaal dat het nutteloos zou zijn om aan een operatie te denken indien u de bomen niet zelf kunt kopen. Louis Van Doorslaer UC - 2103 Londerzeel 19 fevrier 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris de statistiek der doofstommen en blinden per 1 januari 1896. UC - 2103b Londerzeel 19 februari 1896 Verzoek aan elk der nagenoemde de gevraagde antwoorden te willen invullen beneven hunne namen. Machtiging verkregen Namen Soort nijverheid of Overheid DagN° handel van waar zij teekening der machtiging uitgaat De Boeck Victor brouwerij Gemeente 1840 De Keersmaecker Fr. brouwerij Gemeente 1770 De Vleeshouwer Em. brouwerij Gemeente 1883 De Bondt-De Pauw vodden Geene De Bondt-Verbruggen vodden Geene Van Muylder weduwe vodden Geene Cauwenbergh Jean wed. brandstoffen Geene Hermans Jean weduwe brandstoffen Geene Verlinden-Segers brandstoffen Geene Remory Jean looierij Deputatie 26-7-1876 269169 B26539 Vander Borght Ant. smederij Gemeente 1872 54


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De Smet Josse De Buyser Benoit De Ridder Baptist Augustijns Edouard Verspreet Jean Van Eetvelt Denis Heirbaut weduwe Teugels Jean De Keersmaecker Fr. De Boeck Victor Van Ruysevelt Jos Augustijns Edouard Verspreet Jean Collier Scheers Jan Baptist Augustijns Edouard Verspreet Jean Van Eetvelt Denis Heirbaut weduwe Teugels Jean

smederij smederij smederij machines/branders machines/branders machines/branders machines/branders machines/branders machines/branders machines/branders brandbare stoffen petrol tot 1000 l. Bloemmolen Bloemmolen Windmolen Windmolen Oliemolen Oliemolen Oliemolen Oliemolen Oliemolen

Gemeente Geene Geene Deputatie Onbekend Onbekend Deputatie Deputatie Gemeente Gemeente Geene

1874

Deputatie Onbekend Onbekend Onbekend Deputatie Onbekend Onbekend Deputatie Deputatie

22-12-1857

22-12-1857

78115 B40259

1868 19-4-1879 18-2-1879 1869 1868

22-12-1857 1868 19-4-1879 18-2-1879

UC - 2100b Londerzeel 19 fevrier 1896 Bijgevoegd extrakt is op verzoek van de belanghebbende Vleminckx Guillelmus den heer ambtenaar van burgerstand van Lippeloo gezonden. PV - N° 675 Het jaar 1896 den 20 february verscheen Petrus Joannes De Bondt (?), herbergier te Londerzeel Bloemstraat die ons verklaart dat in begin der maand September, wijl mijn huis gesloten stond, is binnen gekomen langs den stal de genoemde Justine, vrouw van Pinnock Benoit, en is in mijnen kelder gegaan en heeft er bier getapt, hetwelk zij later aan mijn huisgezin heeft verklaard en tot nu niet betaald heeft. Bij mijnen gebuur Van Zaelen is op twee verschillige malen een vijffrankstuk gestolen en berd welk diende om de mestput af te sluiten en eenen bessem is weg genomen door de vrouw Pinnock die hetzelve in haren kelder heeft in stukken gekapt en verbrand. Bij weduwe Van Cauwenbergh is een nieuwjaarsbrood weggeraakt wijl er niemand dan vrouw Pinnock was in den winkel geweest. Bij weduwe Spiette is een stuk spek weg geraakt wijl dezelve ook in haren winkel was geweest. Op 28 October heeft Benoit Pinnock mijn huis beschadigd met er muren en venster uit te stampen. Waarvan getuigen mijn geburen Jozef Van den Bosch en Petrus Piessens. UC - 2104 Londerzeel 20 fevrier 1896 (Vertaald) Opgestuurd naar de arrondissementscommissaris, de lijst van ingeënte kinderen (tijdens de openbare inenting) gedurende de periode 1 september 1894 – 1 september 1895, evenals de lijst van de personen die in dezelfde periode windpokken hebben gehad. UC - 2107

55


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 20 fevrier 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris om te dienen conform art. 54 van de wet op de militie, een uittreksel uit de alfabetische lijst van de miliciens van de lichting 1896 en een uittreksel uit de geboorteakte van Teugels Pierre Jean. Het college. UC - 2105 Londerzeel 20 fevrier 1896 Monsieur le commissaire de police de Willebroek - (Vertaald) Ingevolge uw brief 96 van 16 februari laat ik u weten dat navraag ons geleerd heeft dat Van Muylder Leonie, uit uw gemeente, wel degelijk gedurende 6 dagen bij haar oom in Londerzeel verbleven heeft. Gedurende deze tijd heeft zij er het linnengoed en de klederen hersteld. We hebben aan deze familie niets abnormaals vastgesteld. Het meisje Van Muylder is in Willebroek vertrokken op 10 februari en is er op 16 februari teruggekeerd. De burgemeester P. Van Assche. UC - 2106 Londerzeel 22 februari 1896 (Kort) Londerzeel erkent de bijstandwoonst van De Roy Louise, die op 9 februari in het tehuis van ... opgenomen werd. UC - 2107bis Londerzeel le 22 fevrier 1896 Au capitaine commandant du 13me de Ligne , 3e Bataillon, 3e Compagnie à Namur. (Vertaald) De ouders van milicien 188. De Decker (??) uit onze gemeente, hebben vanwege hun ouderdom, de hulp nodig van hun zoon. Gelieve deze soldaat een verlof te geven van een maand, gedurende welke tijd hij een grote steun kan betekenen voor zijn familie bij de landarbeid... De burgemeester. UC - 2108 Londerzeel 24 fevrier 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Uw omzendbrief 511251B46753 van heden. In onze gemeente zijn er 7 personen, die zonder landbouwer te zijn, in uw omzendbrief genoemde diersoorten bezitten. Gelieve ons dus de bulletins model 12 op te sturen. De burgemeester; UC - 2106b Londerzeel 24 fevrier 1890 Honoré collègue - (Vertaald) Gelieve me volgende stukken te sturen om gebruikt te worden voor een aanstaand huwelijk: 1. Uittreksel uit de geboorteakte van Jacques Jean Pierre Nicolas Mengelkoch, in uw stad geboren op 19 september 1859. 2. Uittreksel uit de overlijdensakte van Nicolas Mengelkoch, overleden op 7 augustus 1877. 3. Idem van Christophe Cathérine, overleden op 9 augustus 1864. Ingesloten 5,50 fr; voor de kosten. Tot wederdienst bereid. De bediende van de burgerstand, L. Van Doorslaer. UC - 2106 Londerzeel 25 fevrier 1896 Monsieur l’ingenieur provincial en chef du Brabant - (Vertaald) Ter informatie sturen wij u een bouwaanvraag van de heer Pas uit onze gemeente. De gekozen inplanting voor de nieuwbouw bevindt zich aan de rechterkant van de provinciale baan van Wolvertem naar Temse op het 17de

56


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

alignement dat bij K.B. van 8 maart 1873 vastgelegd werd, tussen de kilometers 17,200 en 17,300. De burgemeester. UC - 2112 Londerzeel 26 fevrier 1896 Monsieur le Capitaine Commandant du 3e Régiment de Chasseurs, 3e bat., 2e Cie. (Vertaald) Ik kreeg zonet het bezoek van de heer Dooms Josse, schrijnwerker in mijn gemeente, schoonvader van soldaat V.A.P. Meys Joseph, die onder uw orders dient in het 3de bataljon, 2de compagnie. Deze vertelde mij dat hij het geluk had om zijn zoon met verlof te zien komen voor 1 week, eindigend op 1 maart. Vanwege het mooie weer zou hij zijn zoon nog een paar dagen langer kunnen gebruiken bij het vellen en het vervoeren van de bomen die hij voor zijn beroep heeft aangekocht. De familie Dooms is redelijk kroostrijk (8 kinderen waarvan de genoemde soldaat de oudste is) en zonder twijfel zal de gevraagde assistentie een reëel voordeel opleveren. Daarom vragen wij u om het verlof van deze man tot 10 maart te willen verlengen. Voor de burgemeester van Londerzeel, L. Van Doorslaer. UC - 2108 Londerzeel 27 fevrier (Vertaald) De burgemeester van Londerzeel verzoekt de postontvanger om aangetekend 2 registers model 5 (lottrekkingslijst van de lichting 1896 van het 24e kanton) naar de arrondissementscommissaris te sturen. UC - 2109b Londerzeel 28 fevrier 1896 Monsieur le procureur du Roi - (Vertaald) Ingesloten een klacht ten laste van drie jongemannen uit Londerzeel en Wolvertem wegens doodsbedreigingen, moordpoging en poging tot inbraak. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u te signaleren dat tijdens de nacht waarin de aangehaalde feite zich voorgedaan hebben, op onze openbare markt een aanplanting van jonge bomen vernield werd. Deze feiten gebeurden met messen en zeer dicht bij de plaats waar de aanklagers Mees en Verbesselt met dezelfde wapens aangevallen werden. Het lijdt geen twijfel, mijnheer de procureur, dat het dezelfde personen zijn die zich hebben geamuseerd met het verminken. Onder deze omstandigheden durf ik u te vragen een onderzoek te willen gelasten evenals een strenge vervolging der genoemde delinquenten, vooral omdat ze algemeen als misdadigers bekend staan en dat ze, dat kan ik u verzekeren, hiermee niet aan hun proefstuk zijn. De burgemeester, Petrus Van Assche. UC - 2109 Londerzeel 29 februari 1896 Beleefd verzoek aan den heer ontvanger van het weldadigheidsbureel der stede Mechelen ons een ontvangstbewijs te willen zenden van de betaling eener som van 20 frank voor 1e semester 1895, door ons armbestuur gedaan den 29 juli 1895 door recepisse nr. 28. Namens het weldadigheidsbureel van Londerzeel. De sekretaris L. Van Doorslaer. UC - 2110 Londerzeel 29 februari 1896 Verzoek aan den heer burgemeester van Capelle op den Bosch zijnen onderhoorigen Pierre Van Laer te willen doen verwittigen dat hij gehouden is de schade te komen voldoen die hij op 24 februari laatst (dag der loting) hier heeft toegebracht om een vervolg ten zijne laste te wederhouden. Burgemeester Van Assche.

57


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2111 (N° 14) Afschrift eener overlijdensakt om op de registers der gemeente Steenhuffel te worden overgeschreven. Ten jare 1896 en 25 februari om twee ure namiddag zijn voor ons Petrus Van Assche, burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Londerzeel, arrondissement Brussel, provintie Brabant, verschenen Denis Louis De Buyser, oud 41 jaren, beroep landbouwer, hier wonende, voedsteraar van de overledene, en Jozef Patteet, oud 36 jaren, beroep bakker, hier wonende, geen familie van de overledene, dewelke ons verklaard hebben dat gisteren morgen bij elf, ten woon van eerstgenoemde, gestaan wijk F nr. 16, is overleden Seraphina Sleebus, zonder beroep, hier geboren den 30 Maart 1815, gehuisvest te Steenhuffel, dochter van Antoon Sleebus en van Anna Catharina Van Doorslaer, weduwe van Karel Stevens, allen overleden. Na voorlezing dezer akt teekenen beiden mij. Voor gelijkvormig afschrift, afgeleverd door ons ambtenaar van burgerstand der gemeente Londerzeel den 29 february 1896. UC - 2111b Londerzeel 2 Mars 1896 (Vertaald) Verzonden naar de burgemeester van Wolvertem, inlichtingenstaat Van Achter, met vraag dit te bezorgen aan de heer Eyckmans, secretaris van het ‘comité de patronage pour la protection de l’enfance’. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2112 Londerzeel 2 mars 1896 Monsieur l’officier de l’état civil de la ville de Bruxelles - Vertaald) Vandaag heeft zich voor ons gepresenteerd Goossens Françoise, landbouwster alhier, die een kind heeft erkend dat op 13 februari 1884 in uw stad geboren werd en in uw registers ingeschreven werd onder het nummer 712. Gelieve aan de geboorteakte het volgende toe te willen voegen: “Het kind, waarvan hiernaast de geboorteakte, ingeschreven onder het nr. 712 (van 1884) werd erkend door zijn moeder Maria Françoise Goossens, zoals blijkt uit een akte die ingeschreven werd onder nr. 21 van het geboorteregister te Londerzeel van het jaar 1896.” UC - 2112b Londerzeel 2 Mars 1896 Monsieur le Procureur du Roi au Parquet de Bruxelles - (Vertaald) In een akte die we vandaag ontvingen erkent een zekere Maria Françoise Goossens uit Londerzeel, haar kind dat in Brussel geboren werd op 13 februari 1884 en dat in de geboorteregisters van deze stad ingeschreven werd onder het nr. 712. Gelieve, mijnheer de procureur, in de rand van deze akte het volgende bij te laten schrijven: “Het kind, waarvan hiernaast de geboorteakte, ingeschreven onder het nr. 712 (van 1884) werd erkend door zijn moeder Maria Françoise Goossens, zoals blijkt uit een akte die ingeschreven werd onder nr. 21 van het geboorteregister te Londerzeel van het jaar 1896.” PV - N° 676 Het jaar 1896 den 3 Meert verklaart Pierre Blommaert dat in avond of nacht tusschen 2 en 3 Meert kwaaddoeners in zijnen hof hebben gebroken door de haag en de blinden van zijn doelspel hebben afgebroken. Zelfde nacht of avond is daarneven aan den eigendom van Eugène Van Ingelgem een ingangpoortje afgebroken en weggedragen (waarvan de stukken een honderdtal meters verder in eenen hof van De Donder terug gevonden zijn) en is de haag beschadigd. Bij weduwe De Hertogh François een venster blinde afgehaakt en eenige meters verder gedragen. Bij Pierre Jacobs...

58


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2113 Londerzeel 5 Mars 1896 Monsieur le Capitaine Commandant au 1e Chasseurs à Diest - (Vertaald) Van Riet Colette, weduwe Hermans, uit mijn gemeente, vraagt mijn tussenkomst om van haar zoon Hermans Jan Baptist, V.A.P. dienende onder uw bevel, een voorlopige hulp te krijgen. De financiële toestand van deze vrouw is zeer nijpend en ik ben van mening dat de ondersteuning door haar zoon noodzakelijk is om te vermijden dat ze op de openbare liefdadigheid beroep zou moeten doen. Daarom vragen wij u om deze soldaat er toe aan te zetten en toe te laten om een bedrag van 50 à 100 fr. naar zijn moeder te mogen sturen. De burgemeester. UC - 2114 Londerzeel le 5 Mars 1896 Monsieur le Capitaine Commandant au 4e Lanciers, 4 Escadron - (Vertaald) Jan Frans De Hertogh, kleermaker in mijn gemeente, vraagt mij tussenkomst om van zijn zoon François Louis, V.A.P 1895, die onder uw bevel dient, een bijdrage van 150 fr. te bekomen, die moet dienen voor de aankoop van een naaimachine. De reden voor deze vraag, aldus De Hertogh, is dat zijn zoon minderjarig was toen hij zich voor het leger liet inschrijven en zijn toestemming slechts kreeg onder voorwaarde dat hij, zodra hij kon, zijn familie geldelijk zou steunen. Hij is vader van 6 kinderen en de soldaat V.A.P. is de enige die hem wat hulp kan verlenen. Daarom geloof ik, mijnheer de kapitein dat u deze soldaat er toe aan zult zetten of toe zult staan om zijn familie te helpen. De burgemeester. UC - 2116 Londerzeel 5 Mars 1896 (Vertaald) De ingesloten klacht van Van Buggenhout ten laste van De Bondt werd teruggestuurd naar de procureur des konings na de klager onze brief 9311 van 2 maart te hebben laten lezen. De burgemeester. UC - 2116b Londerzeel le 5 Mars 1896 (Vertaald) Ondergetekende Pierre Robbijns, voerman te Londerzeel, verklaart van de gemeentelijke administratie van Londerzeel te hebben ontvangen het bedrag van 2,88 fr. voor het vervoer van een gevangene, verricht na opeising op 25 december 1895. UC - 2116c Londerzeel 6 Mars 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) We hebben de heer Cnapelinckx geïnterpelleerd naar aanleiding van de overtreding van art. 1 van het K.B. van 16 juni 1891, waarvan hij in bijgevoegde klacht beschuldigd wordt. Hij verklaarde ons dat zijn hond de vereiste medaille (die het nr. 140 van de gemeente Londerzeel) altijd gedragen heeft. De hond die op 28 februari bij hem was had hij maar pas gekocht en droeg daarom nog geen inschrijvingsnummer. Het is juist dat Cnapelinckx nooit meer dan één hond gehad heeft. Burgemeester P. Van Assche. UC - 2116d Londerzeel 6 Mars 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Uw vraag 9451. Tourné Louis beweert sedert zijn huwelijk (14 februari 1896) nooit meer in Brussel geweest te zijn. Er wordt hem ten onrechte een overtreding op 23 februari in Brussel aangewreven. De burgemeester.

59


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2117 Londerzeel den 7 Meert 1896 Arrondissement Brussel – Gemeente Londerzeel. Staat van inlichtingen omtrent de gemeenteraadsleden, gekozen bij de kiezing van 17 November 1896. (Opgestuurd naar de gouverneur) Namen en voornamen Geboorteplaats Mertens Jan Vital Londerzeel Verheyden Cn Franç. Londerzeel Van Assche Pierre Londerzeel

Datum 16-11-1837 1818 16-2-1847

Lamberts Pierre Ben. Londerzeel 19-4-1835 Van Hoorebeeck P. Jn Londerzeel 27-12-1826 Augustijns Guill. Ed. Londerzeel 5-7-1840 Van Doorslaer J. Fr.

Londerzeel 1819

Polspoel Jan

Londerzeel 19-4-1823

Geyzen Jos

?????

De Keersmaecker Fr.

Londerzeel 26-4-1858

Den Amandel Alph.

Humbeeck 1858

1851

Staat of beroep Eigenaar Eigenaar Geneesheer Burgemeest. Landb/raadsl Landb./raadsl. Nijveraar/ schepen Rentenier/ Raadslid Wagenmaker Raadslid Koopman Raadslid Brouwer Raadslid Notaris Raadslid

Geldige stemmen 1480 1480 1480

Bekomen stemmen 933 876 1005

1e indienst treding 1-1-1873 1-1-1876 1-1-1876

1459 1480 1480

864 817 914

1459

841

1-1-1879 28-1-1882 26-111884 21-1-1888

1480

864

21-1-1888

1459

864

26-1-1891

1459

879

149

857

23-121895 23-121895

Allen bij meerderheid gekozen. UC - 2117b Londerzeel 7 Mars 1896 Monsieur l’officier de l’ Etat Civil de la ville de Malines - (Vertaald) Stuur ons een uittreksel uit de overlijdensakte (om te dienen bij een huwelijk) van Meyskens Marie Louise, echtgenote Mengelkoch, gestorven in Mechelen op 13 februari 1896. Ingesloten 1,83 fr. voor de kosten. PV - N° Ca 8-3-1896 - Joannes Van Hoeck is door Robberechts omver geslagen. PV - N° 677 Het jaar 1896 den 9 Meert rond middag heeft Henri, zoon van Benoit Peeters, zijne gebuur Denis De Buyser het verwijt toegestuurd dat hij rotte beenen had. Getuigen: Henri Van Zaelen, Patteet, gebuur van bovengenoemde. UC - 2115 Londerzeel 10 Mars 1896 Monsieur le Capitaine Commandant au 13e de Ligne - (Kort) De vader van soldaat April François, die onder uw bevel dient bij het 13de Linieregiment, 3de Bataljon, 4de compagnie, vraagt of zijn zoon 1 maand verlof kan krijgen. De aanvrager bewerkt vele hectares grond en de hulp van zijn zoon zou momenteel zeer goed van pas komen. De burgemeester. PV - N° 677 (in register UC) Pro Justitia

60


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Het jaar 1896 den 10 Meert. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen Denis De Buyser, oud 41 jaren, landbouwer en herbergier te Londerzeel Sint-Jozef, die ons de volgende verklaring deedt: Gisteren rond den middag ben ik op de straat aangerand door mijn gebuur Henri Peeters, oud 24 jaren, zoon van Benoit Peeters, schrijnwerker alhier, die mij de verwijting toestuurde dat ik rotte beenen had, hetwelk gehoord is door Henri Van Zaelen, Patteet, oud 30 jaren, landbouwer wonende in onze gebuurte. Waarover proces verbaal om te dienen waar het hoort. UC - 2115b Londerzeel 11 Mars 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, de aanvragen voor vrijstelling van militaire dienst van: Wegens broederdienst. De Wit André lichting 1893 De Bondt Pierre Jean lichting 1893 Broothaers, lichting 1895 Vos lichting 1895 De Maeyer lichting 1895 Moortgat lichting 1896 Scheers lichting 1896 Verhoeven lichting 1896 Verbesselt lichting 1896 De Buyser lichting 1896 Carlier lichting 1896 Wegens de staat van hun fortuin De Donder lichting 1893 Van den Bergh lichting 1893 De Winter lichting 1895 Slachmuylders lichting 1896 Robberechts lichting 1896 Keymolen lichting 1896 Keymolen lichting 1896 Eeckelaers lichting 1896 . UC - 2116 Londerzeel 11 Mars (Vertaald) Gezonden naar de gouverneur het inschrijvingsregister van de burgerwacht, jaar 1896 en de statistiek der openbare bibliotheken, jaar 1895. UC - 2120 Londerzeel 12 Mars 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Uw vraag per brief van 11 december 1895. Wij hebben geen bezwaren tegen de maatregel die door de bestendige deputatie aangenomen werd met betrekking om de gemeenten van de provincie een huwelijksboekje ter beschikking te stellen zoals dat reeds op het stadhuis van Brussel in voege is. De burgemeester. UC - 2126 Londerzeel 12 Mars 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) In verband met het u hierbij terug gestuurde dossier hebben wij Jozef Van Akoleyen en zijn vrouw Françoise De Cuyper bij ons laten komen en

61


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

dezen hebben ons gezegd dat hun gebuur Louis Tourné op zondag 23 februari 1896 de gemeente Londerzeel niet verlaten heeft. De burgemeester. UC - 2126b Londerzeel 12 Mars 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) We sturen u het arrestatiebevel van Van Heymbeeck terug. Deze heeft immers al meer dan 30 jaar geleden onze gemeente verlaten. Zijn familie werd uit onze registers geschrapt en is op 11 februari 1862 in Hombeek gaan wonen. De burgemeester. UC - 2126c Londerzeel 14 Mars 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Op uw aanvraag sturen we u het bulletin terug van Verbruggen en bevestigen wij de verklaring die hij heeft afgelegd, namelijk dat de gemeente, toen hij een hondenmedaille kwam afhalen, geen medailles meer ter beschikking had. De burgemeester. UC - 2126d Londerzeel 14 Mars 1896 Monsieur le Capitaine Commandant du 1e Chasseurs à pied, 1e bataillon, 2e compagnie. (Vertaald) Ondergetekende, burgemeester van Londerzeel, verklaart dat Maerevoet Pierre, landbouwer alhier, vader van de soldaat V.A.P. die dient onder uw bevel, en van 9 jonge kinderen, zich in een ongemakkelijke financiële toestand bevindt en nauwelijks in het onderhoud van zijn kroostrijke familie kan voorzien. Een steun van zijn zoon zou een groot voordeel betekenen. We sturen u deze brief, mijnheer de kapitein, opdat u deze soldaat zou aanzetten om zijn vader te helpen bij middel van het voorschot dat hij op zijn premie heeft ontvangen. De burgemeester. UC - 2126e Londerzeel le 14 Mars 1896 Commune de Londerzeel – Période du 1 Avril 1896 au 31 Mars 1897. (Vertaald) Naamlijst van Londerzelenaars die in geval van mobilisatie trekpaarden aan het leger moeten leveren. Naam en adres van Signalement de eigenaar Sekse en ras Kenmerken Geboortejaar Num- Opmermer king Heirbaut Wed., Linde Merrie / Brabant appelschimmel 1884 1 Lamberts Ben. Ursene Merrie / Brabant rosschimmel 1885 2 Augustijns Jean, Dorp Merrie / Brabant rosschimmel 1889 3 De Vleeshouwer Em, " Ruin / Brabant rosschimmel 1889 4 UC - 2126f Londerzeel 15 Meert 1896 Jaak Jan Pieter Nicolaas Mengelkoch, tabakfabrikant te Mechelen, meerderjarigen zoon van Nicolaas Mengelkoch en van Catharina Christophe, weduwenaar van Maria Francisca Meyskens, allen overleden. En Maria Francisca De Bondt, zonder beroep alhier, minderjarige dochter van Jan Frans De Bondt, veldwachter, en van Joanna De Buyser, geheusschen alhier. UC - 2120 Londerzeel 18 Mars 1896

62


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le Capitaine Commandant du 6e Artillerie à Waelhem - (Vertaald) De vader van soldaat Janssens Guillaume, Auguste, onder uw bevel bij de 28ste batterie op het fort van Waelhem laat mij vragen of zijn zoon 10 dagen verlof zou kunnen krijgen van 29 maart tot 7 april. Wij merken op dat vader Janssens, die het beroep van ..... uitoefent, gedurende deze periode ter gelegenheid van het Paasfeest, een overvloed aan werk heeft, en assistentie van zijn zoon zeer goed zou kunnen gebruiken. De burgemeester. UC - 2103/UC - 2119 Niet relevant UC - 2121 Londerzeel 20 Mars 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de gouverneur, de statistiek van het gemeentelijk brandweerkorps voor de periode 1891-1896 Werkelijk Aantal Waarde Uitgaven 1895 Branden Verliezen Staat van aantal man- pompen van het Materiaal Personeel het materischappen materiaal aal 30 2 2000 fr. 200 0 4 3000 fr. Voldoende PV - N° 678 Het jaar 1896 den 20 Meert verscheen Apostel Corneel, 25 jaren, machinist op den buurtspoorweg, gedomicilieerd te Humbeeck, die verklaart. Gisteren avond 7 ure was ik in de Statie te Londerzeel herberg bij Jan Van Humbeeck, toen Charles Peys, oud 27 jaren, machinist aan denzelven buurtspoorweg, wonende te Humbeeck, mij de verwijten van dief stuurde, er bij voegende dat hij mij zou in tweeën gebroken hebben en dat ik voor diefte bij den Tram weggejaagd was. Waarvan getuigen: Henri Van Doorslaer, Breendonck, J. Van Assche, Malderen, Jan Van Humbeeck, Josepha Van Moer, meid bij Verstappen. UC - 2122 Londerzeel 21 Mars 1896 (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris het certificaat model 32 voor Van Assche Henri, milicien van 1896, met verzoek om met visa terug te sturen. SC - 156 Londerzeel 22 Maart 1896. Het collegie van burgemeester en schepenen maakt zijne inwoners kenbaar dat den beraadslaging van den gemeenteraad in dato van 13 Mei 1895 vaststellende dat het plaatsen en gebruiken van reizende tenten (gezegd kermistenten) onderworpen is aan eene taks van 200 fr. tijdens de groote kermis ( 4e zondag van september tot donderdags daarop volgende) en 100 fr. op de kleine kermissen in beide parochien, door K.B. van 14 October daaropvolgende is vastgesteld en goedgekeurd voor een termijn eindigende den 31 December 1904. Deze beraadslaging is naar den eisch der wet afgekondigd op zondag 22 Maart 1896. UC - 2122b Londerzeel 23 Meert 1896 Jacobus Van Buggenhout, meerderjarige en opzichtens huwelijk minderjarigen zoon van Jan Baptist en van Amelia Van Riet, allen landbouwers te Ramsdonck. En Maria Justina Van Muylder, zonder beroep alhier, meerderjarige dochter van Petrus Josephus Van Muylder (overleden) en van Joanna Petronilla Verbelen, herbergierster alhier.

63


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2123 Londerzeel 23 Mars 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingesloten de aanvraag van onze veldwachter De Bondt om met pensoen te gaan, vanwege zwakte die hem belet om zijn functie verder te zetten. In zijn aanvraag zegt De Bondt dat hij 24 jaar dienst heeft en dat hij lijdt aan jicht en nog een andere ongeneeslijke ziekte, wat hem al te dikwijls onmogelijk maakt om zijn functie van veldwachter uit te voeren. Wij laten u weten, mijnheer de commissaris, dat de aangehaalde redenen echt zijn en daarom vragen wij u om hem door de provinciale commissie te laten onderzoeken en zijn op rust stelling aan te bevelen conform paragraaf 5 van artikel 4 van het provinciaal reglement van 14 juli 1887, goedgekeurd bij K.B. van 4 augustus daaropvolgend. Het college. UC - 2125 Londerzeel 24 Mars 1896 A son excellence Monsieur le Ministre des chemins de fer. Monsieur le Ministre, Un comité de fêtes vient de décréter l’organisation d’une fête musicale qui aura lieu en notre commune le dimanche 10 Mai prochain. A cette occasion les membres de plusieurs sociétés de musiques de la province d’Anvers parmi lesquelles l’Harmonie de Willebroeck expriment le désir de voir ce jour le train N° 2006 qui vient à Boom à midi et une minute, continuer sa route jusqu’à Londerzeel-Est, avec arrêt aux stations intermédiaires de Willebroeck et de Thisselt. Dans l’assurance que si l’ordre de service ne Vous en empêche, vous daignerez accéder à notre demande, nous vous présentons, Monsieur le Ministre l’assurance de notre considération très distinguée. UC - 2114 Londerzeel 24 Mars 1896 (Vertaald) Gestuurd naar de burgemeester van Wolvertem, een inlichtingenstaat, met verzoek die te willen overhandigen aan mr. Eyckmans, de secretaris van de Patronage. UC - 2126 Londerzeel 24 Mars 1896 (Vertaald) ter inlichting gestuurd naar de hoofdingenieur van de provincie, de bouwaanvraag van de zusters Wauters van Londerzeel. De bouwplaats ligt op meterpunt 16.850 aan de rechterkant van de provinciale baan van Wolvertem naar Temse. Aflijning bepaald bij K.B. van 8 maart 1873. Het college. UC - 2126b Londerzeel 25 Meert 1896 Jan Frans Cleymans, landbouwer te Steenhuffel, meerderjarige en opzichtens huwelijk minderjarigen zoon van Jozef Cleymans en van Cornelia van den Bergh, beide overleden. En Maria Elisabeth van Assche, landbouwster alhier, meerderjarige dochter van Jan Baptist Van Assche, landbouwer alhier en van wijlen Joanna Catharina Cleymans. UC - 2126c Londerzeel 25 Meert 1896 Afschrift eener overlijdensakten. Op de register der stad Antwerpen worden overgeschreven N° 19. Ten jare 1896, den 9den Maart om 10 ure voor middag zijn voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van burgerstand der gemeente Londerzeel, verschenen Jan Baptist Van

64


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Riet, oud 50 jaren, landbouwer hier wonende, voedsteraar van den overledene, en Judo De Smet, oud 34 jaren, smid hier wonende, geen familie van de overledene, dewelke ons verklaard hebben dat op gisteren morgen bij zeven ure ten woon van eerstgenoemde, wijk D 91, is overleden Eduardus Distrebecq, zonder beroep, hier verblijvende, gehuisvest te Antwerpen, SintJansstraat 36, geboren te Geeraardsbergen den 23ste Maart 1818, zoon van Franciscus en van Catharina Chevalier, weduwenaar van Maria Sophia Naulaerts, allen overleden. Na voorlezing dezer akte ontvangen te hebben, teekenden beiden met ons. UC - 2126c Londerzeel 26 Mars 1896 Monsieur Jacqmain, 79 Rue des 2 eglises, St.-Josse - (Vertaald) Weduwe Broothaers, weduwe Wijns, die in onze gemeente woont, bewerkt volgens haar zeggen een stuk grond, eigendom van de heer Vanderstraeten Ponthoz, dat bij u werd geregistreerd. Deze arme kan haar familie niet meer onderhouden en is ten laste gevallen van ons weldadigheidsbureel, waar zij de betaling van haar huur komen afsmeken is. Als gevolg daarvan laat ik u weten dat ons bureel deze last wel op zich wil nemen maar vooraf wenst te weten hoe groot de schuld is die zij al te betalen heeft. Gelieve ons de grootte van het stuk land en de huurprijs mee te delen en ons eveneens te bevestigen of u haar deze grond nog onder deze condities wenst te verhuren. De secretaris van het weldadigheidsbureel L. Van Doorslaer. UC - 2129 Londerzeel le 27 Mars 1896 Monsieur le capitaine commandant au 1e Chasseurs à pied, 1e bataillon, 2e compagnie à Diest. (Vertaald) Op verzoek van de heer Pierre Maerevoet herinner ik u aan mijn brief van 1 maart waarin hij hulp vroeg van zijn zoon Maerevoet Julien, soldaat V.A.P. in uw dienst. De armoede van deze familie werd veroorzaakt door de ziekte die er in 1895 geheerst heeft. Hun toestand is werkelijk zeer ellendig. Burgemeester Van Assche. UC - 2130 Londerzeel 27 Mars 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Met betrekking tot de hierbij teruggestuurde klacht delen wij u mee dat het juist is dat François Christophe De Bondt, echtgenoot van de aanklaagster De Ridder, op dit ogenblik een straf van meerdere maanden uitzit die hij heeft opgelopen wegen slagen en verwondingen, diefstal en heling. Zoals zij schrijft heeft de aanklaagster 2 kinderen maar doordat ze overdag bij de boeren in de buurt gaat werken verdient ze wel genoeg om van te leven, te meer daar ook haar zuster, die bij haar inwoont, wat bijverdient. Van de andere kant heeft De Bondt, voor hij werd opgesloten, publiekelijk verklaard dat hij geld had om uit te lenen. Wij achten het onze plicht om u te laten weten, mijnheer de gouverneur, dat de echtgenoten De Bondt deel uitmaken van de bende Teugels, die gespecialiseerd is in winkeldiefstallen en dat de aanklaagster vanwege haar exploten meerdere maanden straf uit te zitten heeft. Wij denken dat ons weldadigheidsbureel geen ongelijk heeft gehad om deze vrouw alle hulp te weigeren. De burgemeester. UC - 2131 Londerzeel 28 Mars 1896 Den Heer Commandant der Gendarmerie Wolverthem – De genoemde Vercauteren Edmond, beschuldigde der klacht Mees, waarvan het onderzoek door u gedaan wordt, verzoekt ons u te laten weten dat op 16 februari, wanneer het feit zou moeten plaats gehad hebben in Londerzeel Dorp, hij den geheelen dag te huis is geweest bij zijne ouders en daar met de kaarten heeft

65


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

gespeeld met Victor De Budt, Louis De Boeck, Baptist Broothaers, allen van Londerzeel Dorp, Louis De Baeck van Wolverthem Sloozen en Joannes Beuckelaers van Londerzeel Moorhoek. Vercauteren zou willen dat deze getuigen hierover aanhoord worden. De burgemeester. PV - N° 679 Ca 28-3-1896 - Berens Theodore, 37 jaren, schapenwachter bij weduwe Boon, die verklaart niet te weten wat er gebeurd is. PV - N° 680 Den 28 Meert 1896 verscheen Amand Van Cauter, 20 jaren, wonende te Wolverthem Sloozen bij zijne ouders, die verklaart dat op 16 february hij den geheelen dag is te huis geweest en met de kaarten heeft gespeeld met Victor De Budt, Louis De Boeck, Baptist Broothaers en Louis De Baeck en Joannes Beuckelaers. UC - 2132 Londerzeel 30 Mars 1896 Monsieur le directeur des contributions directes - (Vertaald) Stuur mij een uittreksel uit het kadasterplan van Londerzeel van het perceel sectie F 114a en van alle gebouwen binnen een straal van 50 meter ervan. Het moet dienen in verband met een aanvraag om een stoomketel te verplaatsen voor het opstarten van de bestaande coöperatieve melkerij. De burgemeester. UC - 2134 Londerzeel 31 Maart 1896 Verzoek aan den heer ambtenaar van burgerstand van Baelen bij Nethe ons te willen laten geworden om te dienen bij eene huwelijksakte, een extrakt uit de geboorteakte van Vos Julia, geboren te Baelen 9 juli 1877. Hierbij gevoegd een bewijs van behoeftigheid en verblijf van de belanghebster. Sekretaris Van Doorslaer. UC - 2135 Londerzeel 1 April 1896 Bijgevoegde stukken om te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk zijn den heer ambtenaar van burgerstand van Malderen gezonden op verzoek van de belanghebber Sleebus van onze gemeente. UC - 2136 Londerzeel 1 Avril 1896 l’Administration de la société des chemins de fer vicinaux, Rue de la Science 26, Bruxelles. (Vertaald) Vrouw Van Delm, weduwe van Feytens en Janssens, heeft 2 jaar geleden grond moeten afstaan op percelen E448 en F240k van het kadasterplan van Londerzeel, voor de aanleg van de buurtspoorweg Londerzeel-Grimbergen. Deze vrouw is niet rijk en heeft de opbrengst van haar verkoop nodig om van te kunnen leven. Gelieve de betaling van deze schuld zo veel mogelijk te willen bespoedigen. De burgemeester. PV - N° 681 Ca 1-4-1896 - Vranckaert Gustave, 12 jaren, zoon van Jan Baptist, koopman te Londerzeel, verklaart. Rond 3 ure ’s morgens reden wij met eene kar op de steenweg van Grimbergen naar Vilvorde, toen bij deze stad gekomen zijnde het rijtuig uitkwam op eenen boom die uitgekapt was en die 1 meter 20 op de steenweg lag. Met den schok klonk de kar om en wij wierden ten gronde geworpen. Schade was toegebracht aan de kar, aan het paard en aan de koopwaren die er op lagen.

66


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2137 Londerzeel 2 Avril 1896 (Vertaald) Gestuurd naar de diergeneeskundige expert van het slachthuis van Brussel, de aanvraag om schadevergoeding van Jean Benoit Van Doorslaer. Het college. UC - 2138 Londerzeel 3 Avril 1896 Au conseil d’Administration de la société des chemins de fer vicinaux, Rue de la Science 26, Bruxelles - (Vertaald) Wij bevestigen ontvangst van uw brief 12817 van 18 maart en laten u weten dat de afgevaardigde, die onze gemeente zal vertegenwoordigen op de aandeelhoudersvergadering van 28 april, de heer De Keersmaecker zal zijn, brouwer en gemeenteraadslid van Londerzeel. Het college. UC - 2139 Londerzeel 3 Avril 1896 Monsieur le procureur du Roi - (Vertaald) In antwoord op uw vraag laten wij u weten dat de man van de aanvraagster De Ridder, De Bondt François Christophe, geboren is in onze gemeente op 15 mei 1869. Deze komt voor op de lijst van veroordelingen van onze gemeente en bovendien zijn er nog vele aanklachten tegen hem zonder juridische vervolging gebleven. In de lijst der veroordelingen staat genoteerd: - 27 februari 1889, drie veroordelingen wegens huisvredebreuk, doodsbedreigingen en breken van een afsluiting. 8 dagen, 26 fr. en 10 fr. - 16 mei 1892, slagen: 1 maand. - 9 december 1892, jachtmisdrijf: 200 fr. - 20 augustus 1894, slagen en verboden wapendracht: 15 fr; en 26 fr. - 16 november 1895, slagen: 4 maanden en 50 fr. De burgemeester. SC - 157 Londerzeel 5 April 1896. Bericht – Het college van burgemeester en schepene maakt zijne onderhoorigen bekend dat een onderzoek commodo en incommodo is geopend aangaande de vraag door het bestuur der samenwerkende melkerij en strekkende tot het verplaatsen zijner machine en stoomketel in haar nieuw gebouw opgericht op het perceel F 114a van ’t kadaster van Londerzeel (waarvan hier bijgevoegd plan). Alle reklamen...moeten binnen de 15 dagen ingediend zijn. UC - 2140 Londerzeel 10 April 1896 Mijnheer d’Haes, Kolomstraat 15, Sint-Jans-Molenbeek – Op maandag 6 dezer zijnde 2de paaschdag begaf Van Riet Amand, bakker in onze gemeente, zich naar de begankelis van Dieghem, om er zijne waren te verkoopen, toen gekomen zijnde in de nabijheid van de brug van Vilvoorde, zijn rijtuig strunkelde op eenen boom die op den steenweg lag, zoodanig dat zijne kar omviel, het peerd uitgespannen was en hij en zijne koopwaren ten gronde lagen. Dit ongeval bracht hem voorzeker eene nog al aanzienlijke schade toe.. Volgens zijne verkregene inlichtingen zou deze boom u toebehooren, als dezelve gekocht te hebben in eene verkooping gehouden door notaris Bal van Vilvoorde. Gij zijt dan hierover verantwoordelijk. Van Riet laat u weten, mijnheer, dat hij zich deswegens met u wilt verstaan om de onaangenaamheid eener gerechtelijke vervolging te sparen. Wil zoo goed zijn, mijnheer, hem

67


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

mondelings of schriftelijk te laten weten, voor 20 dezer, hoe gij de zaak verstaat en aanvaardt intusschen de oprechtheid onzer groeten. UC - 2142 Londerzeel 11 Avril 1896 Monsieur l’officier du ministère public près le tribunal de police à Bruxelles - (Vertaald) De heer Verspreet uit Londerzeel zegt ons dat hij de genoemde Verboomen niet kent en absoluut niet van plan is om hem werk te geven.Verspreet werkt samen met zijn zoon en heeft geen enkele vreemde werknemer in dienst. De burgemeester. PV - N° 682 Ten jare 1896 den 12 April ter herberg van Jan Baptist Broothaers, rond 7 ure ’s morgens, was Jan Baptist De Bondt, 54 jaren, werkman Londerzeel Sint-Jozef, toen Vital Van Delm en Judo Alewaerts daar binnen kwamen en hem na weinige woordenwisseling sloegen en mishandelden. Van Delm sloeg mij op het hoofd en Alewaerts trok mij omver. Waarvan getuigen Martin Voet en Jan Baptist Broothaers. Deze laatsten heeft hun verboden van nog meer te mishandelen. Catharina Janssens, vrouw Jan Broothaers. GR - N° 471 Zitting van 13 April 1896. Waren tegenwoordig P. Van Assche, burgemeester-voorzitter, Geyzen, schepene, Verheyden, Mertens, Lamberts, Van Hoorebeeck, Van Doorslaer, Polspoel, De Amandel, leden en L.Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van vorige zitting wordt gelezen, goedgekeurd en geteekend. Het tegenwoordig dagorde bevat: A) Lager onderwijs: benoeming eener hulponderwijzeres; vaststelling van program van onderwijs. B) Goedkeuring van beraadslagingen van kerk en armen. A) De gemeenteraad In buitengewone en geheime zitting vergaderd om in gevolge art. 66 der gemeentewet en de organieke wet op het lager onderwijs van 15 September 1895 over te gaan tot de benoeming van eene hulponderwijzeres voor de gemeentemeisjesschool in vervanging van dame Terroir (mère Catharine) die haar voor ontslag van dit ambt aanbiedt Gezien de vraag gedaan door dame Marie De Vos gebooren te Schoten den 28 Juli 1870 (mère Aloise), gediplomeerde onderwijzeres der school van O.L.V. Waver die de openstaande plaats verlangt te bedienen. Overwegende dat uit hare bijgebrachte stukken blijkt dat de vraagster Belg van geboorte, daarbij drager is van een diploma van normaalonderwijs afgeleverd den 1 Augustus 1889 en geviseerd door den Minister van openbaar onderwijs den 3 Augustus daaropvolgende. Gaat over tot geheime stemming en op 9 tegenwoordig zijnde leden 9 stemmen bekomen hebbende wordt de vraagster dame Marie De Vos als hulponderwijzeres in gemelde school benoemd in vervanging van dame Terroir die haar ontslag met aanvraag tot pensioen heeft ingediend Afschrift dezer zal den heer gouverneur der provincie gezonden worden. Lager onderwijs - Programma van onderwijs. De gemeenteraad Gezien de §1 en 2 van art. 4 der organieke wet op het lager onderwijs (15 Sept 1895). Besluit

68


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Het programma der lagere en aangenomene scholen van deze gemeente moet bevatten al de vakken waarvan het onderwijs verplichtend is naar luid van het paragraaf 1 van art. 4 van gezegde organische wet. Onder deze vakken is begrepen het onderwijs van Godsdienst en van Zedenleer. Aldus in zitting als ten hoofde B) Beraadslagingen van Kerk en Armen De beraadslaging van het Weldadigheidsbureel om eene som van duizend frank, te nemen op het spaarboekje, over te schrijven in rente op de Spaarkas gevolgentlijk K Besluit van 13 februari 1875 wordt gezien en goedgekeurd. Twee beraadsslagingen aanneming fondatien De Vreught worden ook goedgekeurd. De verkooping van boomen gedaan op verzoek der kerkfabriek wordt ook goedgekeurd. Voor heropbouwing der torenspil op de kerk van Sint-Christoffel zendt dit kerkfabriek eene beraadslaging met plan en ontwerp van bouwen. Deze beraadslaging meldt dat de kerkfabriek met hare gegaderde middelen beschikt over eene som van 10.000 fr. om dit werk aan te vangen en de medehulp der gemeente noodig heeft om hetzelve . UC - 2143 Londerzeel le 15 Avril 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Boelpaep Louis en Vanderstraeten Julie Jeanne zijn op 13 april gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van Blaasveld en hebben hun natuurlijk kind, geboren in Londerzeel, erkend en gewettigd. Gelieve dus naast geboorteakte 12 van het jaar 1895 van Londerzeel het volgende te laten schrijven: “Het kind wiens geboorteakt hiernevens, is erkend en gewettigd door Ludovicus Boelpaep en Juliana Joanna Van der Straeten bij hun huwelijk aangegaan voor de ambtenaar van burgerstand van Blaescelt den 13 April 1896.” Burgemeester Van Assche. UC - 2144 Londerzeel 16 Avril 1896 Bijgevoegd stuk (bewijs van geene strijdigheid aan het huwelijk Cleymans-Van Assche) is den heer ambtenaar van burgerstand van Steenhuffel gezonden met verzoek hetzelve, na door hem onderteekend te zijn, ons weder te zenden. UC - 2148 Londerzeel 20 Avril 1896 Fondations De Vreught - (Vertaald) Gestuurd aan de arrondissementscommissaris, ter goedkeuring aan de bestendige Deputatie, twee deliberaties over de acceptatie van 2 fundaties aan de kerkfabriek Sint-Christoffel. UC - 2145 Londerzeel 17 Avril 1896 Monsieur l’ Ingénieur Henrion, chef de section Malines - (Kort) Aanvraag 400 m³ assen of oude ballast voor de verbetering der buurtwegen. In 1895 heeft onze gemeente niets gekregen. De burgemeester. UC - 2146 Londerzeel 17 Avril 1896 Monsieur l’administrateur des carrières de Quenast, Rue du commerce 30, Bruxelles. (Kort) Bestelling van 2 wagons (20.000 kg) voor de herstelling van kleine kasseiwegen, te leveren in Londerzeel-West. De burgemeester.

69


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2109/UC - 2147 Londerzeel 20 April 1896 Aan het bestuur van weldadigheidsbureel van Mechelen – Mijnheeren – Wij hebben de eere U ons schrijven te herinneren van 29 februari laatst en strekkende tot het afleveren eener kwitantie wegens betaling der som van 20 franken voor 1e semester 1895 door ons armbestuur gedaan den 29 july 1895 door récépisse 2870, wedergaaf van onderstand verleend aan J. Matthijs. Aangezien dit stuk moet dienen bij de rekening voor 1895 verzoeken wij ons hetzelve zonder langere uitstel te willen zenden. Namens het weldadigheidsbureel van Londerzeel. De sekretaris L. Van Doorslaer. UC - 2147b Londerzeel 22 Avril 1896 Monsieur Wissaert - (Vertaald) Stuur ons dringend, als monster, enige specimens festivalmedailles, met de prijs. Er wordt gevraagd naar iets gepolijst, niet te duur. Het te leveren aantal zal 45 à 50 bedragen. De secretaris Van Doorslaer. UC - 2148 Londerzeel 22 Avril 1896 (Vertaald) Gestuurd naar de gouverneur de deliberatie over de benoeming van mevrouw Marie De Vos tot hulponderwijzeres van de gemeentelijke meisjesschool, ter vervanging van mevrouw Terroir, die ontslagnemend is. Bijgevoegd de ontslagbrief van de oude onderwijzeres, de aanvraag van de nieuwe en kopij van haar diploma. Het college. UC - 2149 Londerzeel 24 Avril 1896 (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris de lijst van miliciens die hun oproepingsbrief voor de militieraad van 13 mei 1896 gekregen hebben. Het college. PV - N° 683 Op 27 April 1896 namiddag hebben Frans De Maeyer, zoon van Joannes, André De Velder (van Jan), en Jef Steenackers, zoon van Edouard, aan de woning van Crabbé 3 ruiten gebroken, 7 eyeren gestolen, in den hof rubarber afgetrokken en 30 koolplanten uitgetrokken. Hetwelk is gezien door Petrus De Bondt, zoon van Jan. Deze heeft er op geroepen zoodanig dat zij zijn gevlucht. De schade zou Crabbé kwijten voor 6 franken. UC - 2150 Londerzeel 28 Avril 1896 Monsieur l’ Ingénieur provincial en chef, Vieille halle aux blés 23, Bruxelles - (Vertaald) Ingesloten de bouwaanvraag van Victor Van Assche. Het gekozen terrein is gelegen in Londerzeel en komt uit op de provinciale baan van Wolvertem naar Temse. Het college. UC - 2150b Londerzeel 29 Avril 1896 Monsieur Wissaert (Vertaald) We sturen u de medailles terug die we op 27 april ontvingen. Op het model dat door de commissie gekozen werd hebben we geschreven ‘gekozen model’. De medailles worden gevraagd in verguld brons, de rand versierd met een koninklijke kroon. De inscriptie moet de volgende zijn: “Gemeente Londerzeel. Festival van 10 Mei 1896”. De gevraagde hoeveelheid is 48 stuks. Gelieve bij de levering ook 48 tricolore linten te voegen en alles te sturen voor 8 mei. De secretaris

70


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2151 Londerzeel 29 Avril 1896 Monsieur l’ Ingénieur Henrion, chef de section Malines - (Vertaald) Uw brief 1615 van 24 april. We betaalden 160 fr. voor 400 m³ assen op de rekening van de ‘buitengewone producten. Gelieve snel enkele wagons te leveren in de weststatie. PV - N° 684 Het jaar 1896 den 30 April verklaart Jan Baptist De Boeck, oud 33 jaren, landbouwer alhier, dat gisteren rond 10 ure ’s avonds aan zijne woning zijn gekomen Louis en Joannes De Baeck, zonen van Jan De Baeck, landbouwers alhier, die voor mijne woning eerst hebben staan springen waarop ik ben gaan zien om te weten wie daar was. Dan zijn deze twee personen verder gegaan aan de woning van mijn broeder Charles De Boeck. Zij hebben er de deur opengestampt (waar zij meer dan een half ure hebben aan gewerkt) en hebben pogingen gedaan om er de vensterblinden open te breken. Later hebben zij met een stuk steen door het venster eener slaapkamer mijner woning geworpen. Vroeger hebben deze twee kinderen van De Baeck vrijwillig en met steenen mijn dak beschadigd hetwelk telkens ’s avonds gebeurde. Getuigen: Sophie Van de Rijck, oud 33 jaren, vrouw van Charles De Boeck, en hare dochter Marie De Boeck, 13 jaren, dochter van Charles, en mijne moeder Francisca Van Thienen, oud 76 jaren, weduwe Egied De Boeck. PV - N° 684 (in register UC) Pro Justitia Het jaar 1896 den 30 April. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen Jan Baptist De Boeck, oud 33 jaren, landbouwer te Londerzeel (Pluimennest) die ons verzocht zijne klacht op te stellen als volgt: gisteren rond 10 ure ’s avonds zijn aan mijne woning gekomen Joannes en Ludovicus De Baeck, oud 18 en 16 jaren, zonen van Pieter Jan De Baeck, wonende te Londerzeel Pluimennest, en hebben er eerst staan springen voor mijne woning waarop ik ben gaan zien om te weten wie daar was. Deze twee personen zijn dan verder gegaan aan de woning van mijn broeder Charles De Boeck, waar zij verscheidene mishandelingen en schade aan toe brachten. Later hebben zij met een stuk steen door het venster eener slaapkamer (in dienen welke mijne moeder sliep) geworpen. In vroeger tijd en nog binnen den loop der twee à drij laatste jaren, hebben de kinderen van De Baeck vrijwillig en met steenen mijn dak beschadigd hetwelk altijd ‘s avonds gebeurde. Getuigen: Sophie Van de Rijck, oud 33 jaren, vrouw van Charles De Boeck, en hare dochter Marie De Boeck, 13 jaren, dochter van Charles, en mijne moeder Francisca Van Thienen, oud 76 jaren, weduwe Egied De Boeck. PV - N° 685 Het jaar 1896 den 30 April verscheen Sophie Van de Rijck, vrouw van Charles De Boeck, die verklaart dat gisteren avond Louis De Baeck en zijn broeder, kinderen van Jan De Baeck, aan hare woning stonden toen ik hun aansprak en zegde ‘lediggangers, ga uwen weg voort’, waarop zij antwoordden ‘Wat affaire heb gij daarmee, vuile teef’. Zij hebben dan de deur opengestampt en met steenen er op geworpen. PV - N° 685 (in register UC) Het jaar 1896 den 30 April verscheen voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, de genoemde Sophie Van de Rijck, oud 33 jaren, vrouw van Charles De Boeck, fabriekswerker wonende te Londerzeel (Pluimennest) die ons volgende verklaring deedt: “Gisteren avond bij 10 ure stonden aan mijne woning Joannes en Ludovicus De

71


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Baeck, zonen van Pieter Jan De Baeck, landbouwer te Londerzeel Pluimennest, die ik vroeg waarom zij hunnen weg niet vorderden en die mij antwoordden ‘Wat affaire heb gij daarmede, vuile teef’. Mijnen man nog weg zijnde ben ik binnen gevlucht om aan hunne mishandelingen te ontsnappen. Deze twee personen hebben daarna de deur mijner woning ingestampt, op mijn huis en vensterblinden met steenen geworpen, dezelve beschadigd en gedurende een geruimen tijd (omtrent eene halve ure) met geweld gepoogd open te breken. Waarvan getuigen mijn gebuur Jan Baptist De Boeck, oud 33 jaren. Waarvan proces verbaal. GR - N° 472 Zitting van 1 Mei 1896 Tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns, Geyzen, schepene, Verheyden, Lamberts, Van Hoorebeeck, Van Doorslaer, Polspoel, De Keersmsmaecker, leden en L.Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van voorgaande zitting wordt gelezen, goedgekeurd en geteekend. Het dagorde: - Lager onderwijs - Herstemming van Fondsen Voorwerp a Er wordt de gemeenteraad lezing gegeven van den brief van den heer gouverneur der provincie 23 April nr.700 meldende 1) dat ons gemeentebestuur ten onrecht in zijne begrooting van ontvangsten en uitgaven heeft toegekend van fr.1200 aan de onderwijzeresse en 1050 fr. aan elk der hulponderwijzeressen der gemeentemeisjesschool, 2) dat het minimum der jaarwedde volgens de reeks aan dewelke onze gemeente behoort vastgesteld is op 1300 fr. voor de onderwijzeresse en van 1100 fr. voor de twee hulponderwijzeressen gelijkvormig aan art.13 der wet van 15 September 1895, en 3) dat dame De Ketelaere alsook hare twee hulponderwijzeressen elk ten minste 4 jaren dienst in het onderwijs hebbende door dit gevolg recht hebben aan de verhooging van 100 fr. voorzien door art.15 van gezegde wet; hunne jaarwedde dienen gebracht te worden op 1400 en op 1200 franken. De gemeenteraad Na kennisneming dezer terechtwijzingen. Besluit De jaarwedde toegekend aan dame De Ketelaere voor hare bediening van onderwijzeresse in de gemeentemeisjesschool wordt gebracht op fr.1400; de jaarwedde der dames Terroir en Bering, hulponderwijzeressen in dezelve school, worden gebracht op 1200 franken. Voorwerp b - Herstemming van Fondsen De gemeenteraad Overwegende dat de wet van 12 April 1894 betrekkelijk de opmaking der kiezerslijsten door hare toepassing groote en onvoorziene onkosten heeft veroorzaakt. Dat sedert de uitvoering dezer wet en en door de onderscheidene kieswerkzaamheden verscheidene rekeningen hieraan betrekkelijk door de gemeente betaald werden, zonder dat hiervoor in hare gewone of buitengewone uitgaven credieten gestemd waren. Overwegende dat het geheel beloop dezer betaalde en niet voorziene uitgaven komt op 1268,31 fr. Gezien de onderrichtingen betreffende het beheer der gemeentefinantien, vastgesteld door de Bestendige Deputatie den 16 december 1885 (Meml nr. 30). Besluit Voor het beloop dezer uitgaven in de gemeenterekening van 1895 te rechtvaardigen zullen de som van 1000 fr. voorzien in art.1 §7 en 268,31 fr. te nemen op art.5 van zelfde § voor gemelde uitgaaf in §6 of b ? van de gemeentebegrooting van 1895 overgedragen worden. Voorwerp c.

72


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Daarna werd gehandeld over de te gunnen bijlagen aan het vieren van openbare feesten tijdens de kermis van St.-Jozef Londerzeel en er wordt beslist eene som van 20 frank te bestemmen voor aanmoediging aan het doelspel bij L. Peeters en 25 frank aan de Muziekmaatschappij dezer parochie voor het uitvoeren van een concert op de openbare plaats. De Raad Voorwerp d. Gezien het verzoekschrift van Mr. Edouard Patris, wonende Bergvenhof te Brussel, ter verkrijgingg eener vernieuwing voor een termijn van 20 jaren van de concessie verkregen op het kerkhof van Londerzeel voor begraafplaats van jufrouw Patris, begraven 6 Juni 1876. Gezien art.10 en 11 van het decreet van 23 prairial jaar XII op de begraafplaatsen en art.15 der wet van 30 December 1887. Gezien het plaatselijk reglement over de stof date 6 oktober 1863. Overwegende dat de verzoeker erin toestemt tot prijs der vergunning de door het reglement vastgestelde som te betalen van 50 frs waarvan 1/3 voor gemeente 1/3 voor den Armen en 1/3 voor de godshuizen. Besluit Eene vernieuwing van 20 jaren wordt toegestaan aan den vrager bovengenoemd, op last: 1) Van in de gemeentekas tot prijs der vergunning de som te storten van 50 fr. waarvan 1/3 aan de gemeente, 1/3 aan den Armen en 1/3 aan de Godshuizen zal overgaan. 2) Van zich te gedragen naar de verordenende bepalingen die thans van kracht zijn of later zullen uitkomen en naar de maatregelen van orde dewelke de dienst der begrafenissen in ’t vervolg zou kunnen vergen. 3) Van op geene hoe ook genoemde schadeloosstelling wegens deze vergunning aanspraak te maken indien de verplaatsing van het kerkhof in ’t vervolg noodig werd. In dit geval zal de concessionaris geen ander recht hebben dan de kostelooze verkrijging op het nieuw kerkhof van eenen grond van dezelfde uitgestrektheid als den grond die verbeurd werd. Afschrift dezer beraadslaging zal tot nazicht aan de hoogere overheid gezonden worden. UC - 2151b Londerzeel 2 Mei 1896 De ondergeteekende, burgemeester de gemeente Londerzeel, bevestigt dat August De Maeyer, pachter wonende in zijne gemeente op d’ Helhoef, nog in bezit is zijner twee vijfjarige kweekmerriën, bekroond op den prijskamp van 3 september 1895 te Willebroek. UC - 2153 Londerzeel 2 Mai 1896 Mnsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw brief C7002 van 23 april sturen wij u een deliberatie van de gemeenteraad over de regularisatie van de vergoedingen van de onderwijzeressen van onze gemeentelijke meisjesschool. De burgemeester. UC - 2153b Londerzeel 2 Mai 1896 (Vertaald) Gestuurd naar de wegencommissaris, de bouwaanvraag van Jean De Bondt, SintJozef. UC - 2154 Niet relevant. Los blad bij PV

73


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Op heden 4 Mei 1896 heeft Henricus Van Riet, landbouwer Londerzeel St. Jozef Patattestraat, mij de volgende verklaringen gedaan. Om 10 uren voormiddag ben ik het huis gepasseerd van genaamde Joseph Teugels, en Joseph Teugels heeft mij verweten dat ik eenen valschen eed gedaan heb wegens zijnen zoon Joannes Teugels. Alsdan zegde hij ‘houd u maar vast, wij zullen u rennueeren tot in den grond’. Deze laatste bedreiging is gehoord geweest door Petrus Callaerts. J. Geyzen, schepene Londerzeel. UC - 2155 Londerzeel 6 Mai 1896 Monsieur le Capitaine Commandant du 7 Ligne à Anvers - (Vertaald) Weduwe Holbrechts, huisvrouw in Londerzeel, liet me weten dat haar zoon Holbrechts Laurent Louis, soldaat onder uw bevel, verschillende dagen afwezig is gebleven uit het korps en zijn dienst in burgerkledij heeft hervat. Zijn militair uniform werd hem achterna gestuurd en daarom is het zeker dat de burgerkleren die hij droeg hem niet meer van nut kunnen zijn. Daarom vraagt de moeder om de burgerkleren op haar kosten naar haar adres terug te sturen (Weduwe Holbrechts, naaister, Londerzeel Boulevard). De burgemeester. UC - 2155b Commune de Londerzeel (Vertaald) Kiezerslijst van 1896 Namen der 20 jongste kiezers, 40 jaar of ouder, met een drievoudige stem. Nr. Naam Geboortedatum Eerste sectie – A-D 1 Drijbooms Alphonse 31-5-1856 2 De Nuyer François 19-5-1856 3 De Bondt Joseph Louis 18-7-1854 4 De Boeck Jos 20-6-1854 5 De Preter Pierre Jean 27-2-1854 6 De Buyser Benoit 12-2-1854 7 Buelens Henri 1853 8 De Vil Guillaume 19-12-1853 9 De Craecker Leon 7-6-1853 10 De Wit Vital 1-6-1853 11 Cools François 16-4-1853 12 Broothaers August 24-12-1852 13 Blommaerts Pierre 8-5-1852 14 D’Hertefelt Bernard 31-1-1852 15 De Vleeshouwer Emiel 24-1-1852 16 De Prins Benoit 3-9-1851 17 De Buyser Benoit 24-5-1851 18 Cleymans Jan Baptist 12-5-1851 19 De Bondt Jan Frans 12-5-1851 20 Celis Pierre Edouard 17-12-1850 Tweede sectie – E-U 1 Teugels Edouard 19-5-1856 2 Peeters Charles Louis 24-4-1855 3 Spiessens Jan Frans 21-8-1854 4 Kiekens Henri 14-11-1853

74


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

5 Peeters Edmond 6 Peeters-Tourné 7 Piessens Jan Baptist 8 Scheers Jan Baptist 9 Robberechts André 10 Hermans August 11 Polspoel Louis 12 Geyzen Joseph 13 Scheers Leonard 14 Troch Jacques 15 Goossens Jan Frans 16 Keymolen Paul 17 Robberechts Charles 18 Eeckelaers Jan Frans 19 Peeters-Parijs 20 Helsen François Derde sectie – V-Z 1 Verbelen Pierre Jean 2 Van Nieuwenhoven Jean 3 Van Cauwenbergh Benoit 4 Verspreet Jean 5 Verlinden Pierre 6 Verdickt Benoit 7 Van der Zeypen Laurent 8 Van de Velde August 9 Vandenbergh Jos 10 Van Ingelgem Eugene 11 Verbruggen Egied 12 Van Riet Henri 13 Van den Brande Victor 14 Van Muylder Pieter Jan 15 Van Assche Pierre 16 Verspreet Evariste 17 Van Riet Jan Baptist 18 Verbruggen Henri 19 Verbeeck Pierre 20 Van Zaelen Jos

27-4-1853 26-4-1853 11-6-1853 24-7-1853 10-1-1853 14-4-1852 24-1-1852 18-11-1851 13-5-1851 6-9-1850 8-2-1849 15-8-1848 28-2-1848 8-6-1847 13-8-1847 6-1-1847 30-3-1855 3-8-1854 19-5-1854 14-8-1853 15-2-1853 21-10-1852 22-8-1852 30-3-1850 16-3-1850 11-4-1849 5-7-1848 2-2-1848 8-11-1847 15-4-1847 18-2-1847 23-10-1846 1-4-1845 23-12-1844 21-7-1844 19-3-1844

UC - 2156 Londerzeel 7 Mai 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingevolge uw brief 4031 van 25 april sturen wij u 2 exemplaren van de kiezerslijst van onze gemeente, opgesteld per sectie en gewijzigd overeenkomstig de instructies van het hof van beroep. Ingesloten is ook een lijst met de namen van de 20 jongste kiezers van minimaal 40 jaar oud en met drie stemmen per sectie. Conform paragraaf F van uw brief laten wij u weten dat onze gemeente over het materiaal beschikt dat nodig is om in 4 bureau’s tot de verkiezingsoperaties over te kunnen gaan. De burgemeester. UC - 2148 75


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 9 Mai 1896 A son excellence monsieur le Ministre de la guerre - (Vertaald) Jan Baptist Andries, soldaat VAP van 1893, ingelijfd bij de 5de Artillerie onder het stamboeknummer 4854 zou willen huwen, maar omdat hij niet met onbeperkt verlof is heeft hij een ministeriële toestemming nodig. Hij haalt als reden aan dat hij een kleine handel begonnen is en daarom de hulp van een vrouw nodig heeft om zijn zaak verder te zetten. Daarom vraag ik u eerbiedig, mijnheer de minister, om hem deze speciale toestemming te willen verlenen. De ambtenaar van de burgerlijke stand van Londerzeel, P. Van Assche. UC - 2159 Londerzeel 9 Mai 1896 Monsieur le commissaire d’ arrondissement - (Vertaald) Ingesloten een deliberatie en het dossier over de aanvraag ter verplaatsing (van het oude naar het nieuwe lokaal) van de stoomketel en de machines die gebruikt worden door de coöperatieve melkerij van Londerzeel. Gelieve deze stukken door te sturen naar de instantie waar ze nodig zijn. De burgemeester; UC - 2159 Londerzeel 9 Mai 1896 (Vertaald) Opgestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van Neder-over-Heembeek de huwelijksafspraak Adriaenssens-De Rooms. PV - N° 686 Den 14 Mei 1896 heeft Catharina Van den Troost, vrouw Mees, verwijt gedaan aan Marie Carlier van ‘smeerlap, gij houd met andere venten aan’. Judoca Carlier heeft Joannes Mees drij slagen toegebracht met de vuist. En van dezen morgen heeft zij opnieuw dezelve verwijtingen gebracht en er bij gevoegd of hij mij wilde dood slagen. Getuigen: Emiel Scheers, Victor Van den Brande en zijne zoon Jozef en Jean Van Dijck. Getuigenis van Joannes Meeus. Den 14 Mei 1896, wijl ik afwezig was, werd ik verwittigd door Jacques Rasquin, dat de gezusters Marie en Judoca Carlier bij mijne vrouw waren gegaan en haar aanrandden over gezegden die in de geburen gedaan waren. Te huis komende vroeg ik hun wat zij daar kwamen doen en ik kreeg voor antwoord van Judoca Carlier ‘Gij smeerlap, wij hebben met u geen affairen’. Dit is gehoord door Joannes Rasquin en Jos Verbruggen. De vrouw Meeus verklaart dat de gezusters Carlier haar ‘smeerlap, smerige ros’ verweten, hebben gezegd dat ik mijn kinderen alleen en zonder eten liet liggen. Getuigen: Amand De Maeyer. (Vervolgt PV - N° 688) PV - N° 687 Den 20 Mei 1896 verklaart Denis De Buyser dat hij gisteren avond om 10 ½ ure slagen heeft gehad van Hendrik Peeters, Londerzeel. Hendrik Verbruggen verklaart dat hij Denis De Buyser heeft hooren roepen en schreeuwen als hij de slagen ontving; zij waren met 4 man, de andere onbekend. Getuigen: Alfons Meskens, Liezele, 2de Lanciers. UC - 2160 Londerzeel 18 Mai 1896 (Vertaald) Gestuurd naar de gouverneur ter informatie een deliberatie van de gemeenteraad met de verlenging met 20 jaar van de concessie van de familie Patris op het kerkhof van Londerzeel. Het college. UC - 2161

76


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 18 Mai 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 4021E van 16 mei laten wij u weten dat onze administratie zelf de oproepingsbrieven voor de komende wetgevende verkiezingen zal laten drukken. Onze kiezerslijsten werden u reeds op 7 mei toegestuurd. De burgemeester. UC - 2162 Londerzeel 18 Mai 1896 Messieurs Guyot & Cie - (Vertaald) Gelieve de oproepingsbrieven voor de komende wetgevende verkiezingen te drukken voor de kiezers uit onze gemeente (in het Vlaams). Onze kiezerslijsten bevatten: - Voor de kamer 713 kiezers met 1 stem 198 kiezers met 2 stemmen 251 kiezers met 3 stemmen - Voor de senaat en de provincie 514 kiezers met 1 stem 191 kiezers met 2 stemmen 250 kiezers met 3 stemmen. De namen van de leden van het oproepende college zijn: - Van Assche , burgemeester - Van Doorslaer L., secretaris Gelieve met de levering volgende drukwerken mee te sturen: - Model E16 25 exemplaren - Model G40 25 exemplaren - Model G106 25 exemplaren. Louis Van Doorslaer. UC - 2163 Londerzeel 19 Mai 1896 Aan het gemeentebestuur van Breendonk – Mijnheeren – Als gevolg aan uwen brief van 24 April laatstleden N° 5846 hebben wij de eere u te melden dat ons weldadigheidsbureel in zijne zitting van gisteren besloten heeft uw armbestuur toe te laten van ten titel van onderstand aan de houders der twee jongste kinderen van Frans Schellemans eene som te verleenen van 120 fr. voor een jaar onderstand, beginnende van 1 Mei 1896, door uw weldadigheidsbureel volgens behoeften en verdiensten te verdeelen tusschen de twee voedsteraars dezer kinderen. De door uw bestuur gedane verschotten zullen u op de vertooning van drijmaandelijksche staten terug betaald worden. Het gemeentebestuur van Londerzeel. UC - 2164 Londerzeel 20 Mai 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Met de ingesloten deliberatie vraagt ons weldadigheidsbureel aan de gemeenteraad van Londerzeel om, conform het koninklijk besluit van 13 februari 1875 een bedrag van 1000 fr. te mogen converteren in een renteboekje ten voordele van hetzelfde bureel. UC - 2166 Londerzeel 20 Mai 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement (Vertaald) Op 16 mei stuurde de hoofdgriffier ons een kopij van het vonnis 3750 van 28 april van het hof van beroep te Brussel. Hieruit volgt dat

77


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

kiezer Vital Steenackers uit onze kieslijst van 1896 moet worden geschrapt. Wij vragen u om dit ook te willen doen op de kopies van onze kieslijsten die wij u op 8 mei hebben gestuurd. Da naam Vital Steenackers staat op blz. 58. De burgemeester. UC - 2167 Londerzeel 20 Mai 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Op 29 juli 1895 (recepisse 2870) deed de ontvanger van ons weldadigheidsbureel aan zijn collega van Mechelen de terugbetaling van een bedrag van 20 fr., uitgegeven ten voordele van de kinderen Matthijs. Ondanks rappels heeft hij hiervoor nooit een kwitantie gekregen. Omdat deze bij de rekening 1895 moet worden gevoegd vragen wij u, mijnheer de gouverneur, om deze administratie aan te manen om ons dit document zonder verwijl te sturen. De burgemeester. UC - 2165 Londerzeel le 21 Mai 1896 A son excellence monsieur me Ministre de la guerre - (Vertaald) V.A.P. Victor Deckx uit mijn gemeente, nu met verlof, werd conform ministerieel besluit van 15 december 1891 (2de beslissing 51094), op 4 december 1891 als soldaat ingelijfd bij de 8ste artillerie. Zoals het ingesloten uittreksel akte van de burgerlijke stand aantoont, is hij op 14 mei 1895 in het huwelijk getreden. Het stichten van een huisgezin heeft hem gans zijn fortuin gekost en om zijn brood te kunnen verdienen zou hij een handeltje willen beginnen. Daarom durf ik u vragen, mijnheer de minister, om deze man, bij uitzonderlijke maatregel, toe te staan om een voorschot op de 2de afrekening van zijn premie (een bedrag van 200 fr.) te ontvangen. Dit geld zal hem toelaten om op een eerlijke manier en door te werken de kost voor zichzelf en zijn familie te kunnen verdienen. De burgemeester. UC - 2165b Londerzeel 21 Mei 1896 Festival van 10 Mei 1896 – Staat der onkosten. Droit d’auteur, 48 sociëteiten à 2 fr. (25% rabais voor de niet verschijnende) Premiën 300,00 Drukkosten Frans De Boeck 117,95 Suetens-De Smedt (decorateur Mechelen) 16,00 Coomans gezusters (Noends ?) 52,45 Deudon (linten van nationale kleur) 14,60 Wissaert (medaliën) 172,50 Van Molle (levering en verschotten) 43,00 Plaskie (levering en werkvolk van Buggenhout) 16,65 Pas (levering en werk) 98,80

78

72,00


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Wijnen Caluwaers en Vinck 67,38 Verbelen Frans (schieten) 1,00 Verschotten aan Matthijs en Charles Van Crombruggen 6,00 Geheel 918,33 Op den dag van Festival: Gevraagd voor de politie en gendarmeren 12,00 4 bijzonder gevraagde mannen (nacht) 10,00 Betaald aan plaatsen en afbreken 00,00 (In 1897, wanneer Capellen onzen kiosk in leen krijgt, moeten zij onze mannen ook betalen) Kiosk van Capelle op den bosch 12,90 (Mijnheer Fr Mesmaecker van Steenhuffel moet betalen voor leening van den kiosk van Londerzeel 25 frank (en het plaatsen en afbreken op zijne rekening. Dezen festival heeft plaats 31 Mei 1896). GR - N° 473 Zitting van 21 mei 1896 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester, Augustijns, Geyzen, schepenen, Verheyden, Mertens, Lamberts, Van Doorslaer, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. Het proces verbal van voorgaande zitting wordt gelezen en goedgekeurd. Het tegenwoordig dagorde bevat: - Rekeningen voor het dienstjaar 1895. - Personeel der politie. I. De gemeenterekening sluit als volgt: Buitengewone ontvangsten 2000 Buitengewone uitgaaf 0 Overschot 2000,00 Gewone ontvangsten 37529,19 Gewone uitgaven 36605,26 Overschot 923,93 Wegen Buitengewone ontv. 243,89 Buitengewone uitg. 84,23 Overschot 159,66 Gewone ontvangsten 5755,21 Gewone uitgaven 5158,24 Overschot 596,97 II. Advies over de in pensioentreding van den veldwachter De Bondt. Er wordt de gemeenteraad lezing gegeven van den brief van den heer arrondissements-kommissaris dato 11 meert n° 2344-4021E4 meldende dat in zijne zitting van 7 dezer de provinciale commissie der pensioenen het advies heeft uitgegeven dat de heer De Bondt, veldwachter in deze gemeente, zich in de onmogelijkheid bevindt zijne fonctiën uit te voeren of dezelve voortaan te kunnen hernemen. Dat uit dezen hoofde dezen agent in de vereischte voorwaarden bevindt om een pensioen te genieten.

79


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De gemeenteraad, Gezien bovengemelde verklaringen dewelke na lichamelijk onderzoek door de provinciale commissie zijn vastgesteld. Gezien het hierbijgevoegd besluit van den heer gouverneur der provincie in dagteekening van 9 mei, den heer De Bondt ontslag verleenende van zijn ambt van veldwachter van Londerzeel. Overwegende dat den agent De Bondt als veldwachter hier is benoemd ingevolge de beraadslaging van onzen gemeenteraad gedagteekend 21 november 1874 en dat dezelve als loteling van 1871 toen nog in soldatendienst was bij het 8ste linieregiment. Dat hij dus met soldatendienst er in begrepen mag aanzien worden als 25 jaren dienst tellende (van 1871-1896). Is van gevoelen, Dat het pensioen toe te staan aan den veldwachter De Bondt mag berekend worden op den voet van 25/30 van het cijfer bepaald door §1 art.4 van het provinciaal reglement van 14 july 1887, goedgekeurd door koninklijk besluit van 4 augusti daarna. Aldus gedaan in zitting dato als boven. Voorstelling van vervanging van den veldwachter De Bondt, ontslaggever. In den laatsten paragraaf van zijnen gemelden brief van 11 dezer verzoekt de heer arrondissementskommissaris de gemeenteraad zijne voorstelling te laten geworden voor de benoeming van een opvolgende veldwachter. Het schepenen college drukt hierover het gedacht uit dat om betere uitvoering der wetten en politiereglementen te bekomen, de goede orde te behouden en bijzonder om de misdrijven te beteugelen het inrichten van een politiecommissariaat zou gunstig zijn, doch om hierdoor het evenwicht in de gemeentefinantiên niet te veel te krenken, de commissaris die hiervoor zou genoemd worden zou moeten dienen in vervanging van den ontslag gevenden veldwachter. De gemeenteraad, Na over dit ontwerp de bespreking gedaan te hebben gaat op dit voorstel over tot stemming en met negen stemmen tegen ééne (Mertens) geeft hieraan een gunstig advies. Het schepencollege wordt gelast hiervan de uitvoering bij de bevoegde overheid te vragen. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde.. PV - N° 688 (zie 686) Den 22 Mei 1896 verklaart Joannes Meeus dat over omtrent 6 weken de dochters van Van Ingelgem aan mijne vrouw hebben verteld dat zij haar eens zouden aangepakt hebben over zaken die er gezegd waren. UC - 2168 Londerzeel le 22 Mai 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 2344-4021E4 van 11 mei sturen wij u het advies van onze gemeenteraad met betrekking tot de pensioenaanvraag van onze veldwachter De Bondt. Wat het voorstel betreft voor de benoeming van een nieuwe veldwachter, laten wij u weten dat, in zitting van 21 mei, onze gemeenteraad heeft geadviseerd dat, om een betere uitvoering van de politiewetten en reglementen te verzekeren, een betere repressie van de delicten en het behoud van de goede orde, het voordelig zou zijn om in onze gemeente een politiecommisariaat te creëren. Om ons gemeentebudget echter niet te zwaar te belasten zou deze commissaris echter moeten benoemd worden in de plaats en ter vervanging van de ontslagnemende veldwachter. Aan dit hoofd van de politie zouden verschillende hulpagenten moeten worden toegevoegd, zonder vaste gemeentelijke vergoeding, maar met een vergoeding voor de dagen dat de burgemeester een beroep op hen zou doen.

80


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

We zouden graag geloven, mijnheer de commissaris, dat dit plan om onze politie te versterken, door de bevoegde autoriteiten goed zal ontvangen worden en wij vragen u om ons te laten weten welk gevolg aan ons voorstel zal gegeven worden. De burgemeester. UC - 2169 Londerzeel 22 Mai 1896 Monsieur l’ Ingénieur Henrion, chef de section Malines - (Vertaald) Wij herinneren u aan onze brief 2151 van 29 april waarin we vroegen om in de weststatie enkele wagons assen te mogen ontvangen. Daar deze materialen nog niet ontvangen werden kunnen wij de herstelling van onze kasseien niet verder afwerken. Gelieve ons zeer snel een hoeveelheid assen, al was het maar een twintigtal kubieke meters, te willen laten leveren. De burgemeester. PV - N° 692 Ten jare 1896 den 24 Mei 11 ure. Wij Jozef Geyzen, schepen, bij afwezigheid van den heer burgemeester te Londerzeel, hebben op aanvraag van den heer Prokureur des Konings en de onderzoeksrechter van Dendermonde ondervraagd: Maerens Jan, oud 37 jaren, landbouwer Londerzeel Sneppelaar, welke liggende in zijn bed ons heeft verklaard: Op 2de paaschdag 6 April 1896 om 8 ure ’s avonds kwam ik, vergezeld van Jeanette Van der Perre, wonende tegenwoordig te Buggenhout bij Bessems, uit de herberg van Amand Vertongen te Malderen, toen Frans van Tist Mijnheer (waarschijnlijk Frans Bogemans te Buggenhout) en den knecht van Filip Pauwels, insgelijks te Buggenhout, in de herberg kwam. Kort daarna, op het grondgebied van Buggenhout gekomen zijnde, werd ik aangepakt door eenen persoon welke Jeanette Van der Perre erkende voor bovengenoemde Frans Booghemans, en deze gaf mij eerst eenen slag in het aangezicht en daarna eenen steek in de rechterborst. Ik heb sedert dien tijd geenen slag meer kunnen werken en heb deze persoon niet vervolgd omdat hij arm was en geen schadeloosstelling kon betalen. Van al hetwelk wij het tegenwoordig proces verbaal hebben opgemaakt, geteekend en gesloten dato als boven. PV - N° 691 Het jaar 1896 den 26 mei verklaart Josepha Verlinden, weduwe De Smedt, dat in den nacht 2526 Mei rond 1 ure zij onverwacht werd gewekt door 4 personen: Jan Meeus, August Meeus, Jan Vanderstocken en Steenackers, die bestatigden dat aan hare woning brand was ontstaan. Een afsluitsel, gemaakt in hout en strooi, was in brand gestoken. Door hunne hulp heb ik den brand kunnen stillen. Vermoedens wegen op vrouw De Borger (Caroline De Smedt) en op de leden van het huisgezin van mijn gebuur François Goossens. Waarvan proces verbaal. UC - 2170 Londerzeel 26 Mai 1896 Monsieur le capitaine commandant au Régiment des Carabiniers 3/2 Bruxelles.. (Vertaald) Weduwe Van Ingelegem uit mijn gemeente zou graag de hulp hebben van haar zoon, Van Ingelgem Pierre Antoine, soldaat bij het 3de bataljon, 2de compagnie, om een grote partij bakstenen te maken die nodig zijn voor het herstellen van haar huis. Wij kunnen u zeggen, mijnheer de kapitein, dat er bij de fabricatie van deze stenen vele mensen nodig zijn en dat de hulp van haar zoon dus een grote steun zou betekenen. Wij vragen u om deze soldaat een verlof van 30 dagen te willen geven. De burgemeester. UC - 2170b Londerzeel 27 Mai 1896

81


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) De burgemeester der gemeente Londerzeel verklaart dat hij weet dat de heer ’T Servranckx Pierre Auguste, aangenomen kantonnier (wegenonderhouder), in dienst van de provincie Brabant voor het onderhoud en de bewaking der provinciewegen, in zijn gemeente op 13 mei 1896 overleden is en als enige erfgenamen heeft achtergelaten: 1. Zijn echtgenote geboren Goelen Anne Marie 2. Zijn 6 kinderen, te weten: Jeanne Marie Christine, Pierre Louis, Louis Marcel, Leonie Christine Hubertine (allen meerderjarig), Marie Clemence en Pauline (laatste twee minderjarig). Hij bevestigt bovendien dat deze familie voor haar onderhoud alleen het inkomen heeft van het werk van één der kinderen ‘et qu’elle ne saurait sans se dépourvoir du stricte nécessaire supporter quelque frais pour recouvrement du traitement ou autres avantages qui pourraient leur échoir en leur qualité d’héritiers du défunt’. De burgemeester. PV - N° 689 Den 27 Mei 1896 verklaart Baptist Van Lint dat tusschen 24 en 25 Mei zijnen gebuur François Verberckt aan zijn pachthof ’s nachts heeft gestampt of geslagen op zijne schuurpoort en heeft hem gevloekt. Dit is omdat ik verbod had gedaan door zijn hof te gaan. PV - N° 690 Het jaar 1896 den 27 Mei verklaart Alard Keymolen dat in den nacht (waarschijnlijk) tusschen 24-25 Mei kwaaddoeners op zijnen hof in open veld hem hebben beschadigd aan koolzaad, charlotteplanten en andere moeserij, de welke schade hij schat 50 fr. Vroeger hebben 2 maal dezelfde beschadiging gebracht geweest op dezelfde plaats. UC - 2171 Londerzeel 28 Mai 1896 Monsieur le directeur - (Vertaald) We sturen u het inlichtingenbulletin terug van de behoeftige Lauwers Jacques Theodore, geboren in Londerzeel op 30 maart 1849, die in de weldadigheidskolonie van Wortel op 20 mei is binnengekomen en wij laten u weten dat wij, omwille van zijn geboorte, de kosten voor zijn onderhoud moeten aanvaarden. Lauwers heeft in de gemeente van zijn geboorte gewoond tot 21 februari 1874 In Laken tot 14 september 1874 Molenbeek tot 7 april 1876 Sint-Pieters-Jette tot 9 maart 1879 Koekelberg tot 10 oktober 1881 Kapelle-op-den-Bos tot 8 mei 1883 Heffen tot 4 juni 1884 Tisselt tot in 1884 In 1884 heeft hij Tisselt verlaten zonder nieuw vast adres op te geven. De burgemeester. UC - 2172 Londerzeel 28 Mai 1896 Monsieur le capitaine commandant au 1e Chasseurs à pied 1/1 à Diest. (Vertaald) De echtgenoten Van Caesbroeck uit mijn gemeente vragen mijn tussenkomst om van hun zoon, Van Caesbroeck Louis, soldaat V.A.P. onder uw bevel, een geldelijke steun te bekomen. De financiële toestand van deze familie is zeer penibel. De vader is 76 jaar, de moeder is er 63. Beiden zijn versleten. Daarom ben ik van oordeel dat de steun van hun zoon noodzakelijk

82


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

is en vraag ik u om hem aan te manen en toe te laten om aan zijn ouders een bedrag van 100 fr. te sturen. De burgemeester van Londerzeel. PV - N° 693 Ten jare 1896 den 30 Mei namiddag bij 5 ure kwam ik, Louis Van Crombruggen, oud 15 jaren, van het veld naar mijn woning toen omtrent het dorp gekomen zijnde Frans Keymolen, oud 37 jaen , mij aanrandde en slagen toebracht met de hulpzeel waarmede hij zijnen kruiwagen voerde. Getuigen: Frans Brusselmans, zoon van August, en Jules Moortgat, zoon van Joannes, beide wonende te Londerzeel Boulevard. Verleden jaar hakte dezelve Keymolen van mij eene heend, die op straat liep, het hoofd af. Waarde 3 fr. UC - 2172b Londerzeel 1 juin 1896 (Vertaald) Overgemaakt op 1 juni 1896 aan de minister van landbouw, het resultaat van de landbouwtelling: Naam van de agent-teller Aantal Getelde Inhoud bulletins secties Hectare Are Centiare De Bondt Jan Frans 134 A en D 282 30 70 Van Eeckhout Henri 104 C 184 20 00 Buydts Jean 166 D en G 377 31 68 De Roeck Pierre 95 E 237 31 04 De Roeck Pierre 136 F 370 59 56 Roze bulletins door vreemden ingevuld 90 95 65 04 Totaal 1547 98 02 Totale oppervlakte van de gemeente 1763 94 50 De tellers kregen een vergoeding van 0,30 fr. per bulletin mod. 1 en 2, dus 190,50 fr. UC - 2128b Londerzeel 1 juin 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 2588-284E van 28 mei breng ik onder uw aandacht dat de Londerzeelse gemeenteraad aanbevolen heeft om een politiecommissaris te benoemen en hem te laten bijstaan door een zeker aantal hulpagenten, dit in de plaats van veldwachter De Bondt, die zijn op rust stelling vraagt. De gemeenteraad vraagt dus vooraf de afschaffing van de tweede plaats van veldwachter in de gemeente. Pas nadat deze afschaffing verleend zal zijn zal de gemeenteraad de creatie van de post van politiecommissaris solliciteren en zal ze met dat doel de deliberatie produceren waar u ons nu om vraagt. De vraag om afschaffing werd u op 22 mei per vergissing met een gewone brief (nr. 2168) verzonden. Wij zullen ze u zonder uitstel in de vorm van een deliberatie en in dubbel laten geworden, zodat ze ter goedkeuring aan de bestendige deputatie kan voorgelegd worden. In de overtuiging dat het voorstel van de gemeenteraad een veel efficiëntere politiewerking zal verzekeren, zonder daarbij al te zwaar te wegen op ons gemeentebudget, durf ik u te vragen om ons voorstel bij de bestendige deputatie te steunen. De burgemeester. UC - 2128 Londerzeel le 3 juin 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw brief A29283 van 2 juni laten wij u weten dat onze gemeenteraad in zitting 470 van 23 januari gedelibereerd heeft over de verschillenden 83


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

taksen ... rest onleesbaar (gaat over eind januari opgestuurde documenten die in de kantoren van de gouverneur verloren gelegd werden en over de aanvraag van officiële formulieren om deze documenten opnieuw te kunnen maken). UC - 2179 Londerzeel 3 juin 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Bij een twist die in onze gemeente plaats had op 25 december 1895 werd een zekere Verdickt Pierre Jean licht gekwetst en werden zijn kleren beschadigd. Op diens vraag werd hierover door de gendarmes van Wolvertem ten laste van De Hertogh en Buggenhout een klacht opgesteld. Een broek, een vest en een hemd van de aanklager werden daarbij in beslag genomen en als bewijsmateriaal op de griffie gedeponeerd. Deze zaak is op 31 maart 1896 op de politierechtbank te Wolvertem behandeld en de verdere aanwezigheid van deze kledingstukken op de griffie te Brussel heeft dus geen enkele nut. Op vraag van Verdickt vraag ik u om deze man een afleveringsopdracht te bezorgen. De burgemeester. UC - 2180 Londerzeel 5 juni 1896 (Vertaald) Verzonden naar de arrondissementscommissaris (ter goedkeuring door de bestendige deputatie) de deliberatie over de vernietiging van de 2de plaats van veldwachter en de vervanging ervan door die van een politiecommissaris. Het college UC - 2181 Londerzeel 5 juin 1896 Monsieur le directeur de l’Institut vaccinogène, Bruxelles - (Vertaald) Gelieve vaccin voor 200 inentingen te willen leveren. De openbare en gratis inentingen zullen dit jaar in onze gemeente gebeuren op 10 en 11 juni. De burgemeester. UC - 2182 Londerzeel 5 juni 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de provinciegouverneur een deliberatie van het college aangaande de toelating, gegeven aan Jean Henri Cnapelinckx, om zijn stoomketel, machines en apparaten, gebruikt door de coöperatieve melkerij van Londerzeel, naar een nieuw lokaal te verhuizen. De plannen en tekeningen zijn reeds sedert de oprichting in 1892 in het bezit van de regering. Het college. PV - N° 694 Het jaar 1896 den 5 juni verklaart Catharina De Donder, vrouw Heyvaert, dat Louisa Van Crombruggen, vrouw Meert, haar verweet dat zij van getrouwden aan haar gat liet zitten. PV - N° 695 Het jaar 1896 den 10 juni hebben Leonard en Edouard Van Aken aan Frans Lauwers bedreigingen van slagen toegebracht en schade aan zijn vruchten. Dit werd gedaan wegens een verschil voor het leveren van eenen uitweg. UC - 2183 Londerzeel 10 juin 1896 A son excellence monsieur le ministre de la guerre à Bruxelles - (Vertaald) V.A.P. Jan Baptist Andries van de 5de artillerie, 12de batterie, ingelijfd op 28 februari 1893 ingevolge een ministeriele beslissing van 4 april 1893 (2de divisie nr. 60207), met verlof in Londerzeel tot 30

84


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

september 1897, werd door een andere ministeriële beslissing toegestaan om in het huwelijk te treden. Om een gezin te kunnen stichten moet deze soldaat enkele meubelen aankopen en daarom vraag ik u eerbiedig om hem bij uitzonderlijke maatregel de toestemming te verlenen om op zijn premie een voorschot van 100 fr. te ontvangen. De burgemeester. UC - 2185 Londerzeel 11 juin 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de gouverneur, het bewijs van afgifte aan Verbruggen André (nr. 20 van de lotinglijst van 1896, 24ste kanton) van een bevel tot verschijnen voor de herzieningsraad. UC - 2186 Londerzeel 11 juin 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de veterinaire inspecteur te Laken een vraag van Benoit Van Doorslaer tot schadevergoeding voor het slachten van een koe, besmet met tuberculose. De 4 kwartieren wogen 160 kg. Aangezien het dier ingeënt was heeft hij recht op 70 % van 1,60 fr. per kg. UC - 2187 Londerzeel 13 juin 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingesloten de vraag van de kerkfabriek Sint-Christoffel voor het krijgen van de subsidies die nodig zijn voor de geplande reconstructie van de spits van de kerktoren. De burgemeester. PV - N° 696 Het jaar 1896 den 13 juni verklaart Piet Van Campenhout dat zijn gebuurvrouw Monica Broothaers, weduwe De Bondt, hem bedreigde zijn huis boven zijn kop in brand te steken. Dit komt voort over een kwestie van kinderruzie welk zij tegen mij heeft. UC - 2180 Londerzeel 16 juin 1896 Monsieur le juge de paix - (Vertaald) Op vraag van Pieter Jan De Baeck uit mijn gemeente vraag ik u om als getuigen ter ontlasting (in een klacht die door ons op 30 april ten laste van zijn 2 zonen werd opgesteld) te willen oproepen: Victor Van Praet, oud 25 jaar, landbouwer in Londerzeel, en Buelens Benoit, oud 44 jaar, landbouwer te ... (rest onleesbaar, maar het gaat over de hen ten laste gelegde feiten, zie vroeger). UC - 2181 Londerzeel 16 juin 1896 (Vertaald) Overgemaakt volgende ontvangstbewijzen; Hoogstraten fr. 75,24 voor Blommaert en consorten Bruxelles fr; 60,25 voor kinderen Spiette Anvers fr; 39,76 voor Bertine Stalpaert. UC - 2180 Londerzeel 17 juin 1896 (Vertaald) Het nummer 28 van de lotinglijst 1896, die bij afwezigheid aangeduid werd voor militaire dienst, heeft zijn bevel om zijn eenheid te vervoegen niet ontvangen. Zou het niet

85


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

passen om ons het vertrekorder voor deze man te bezorgen? Gelieve ons in dat geval de namenlijst terug te sturen zodat wij er de naam van Jan Baptist Broothaers bij kunnen noteren. De burgemeester. PV - N° 697 Het jaar 1896 den 17 juni verklaart Sophie Van de Rijck, vrouw van Charles De Boeck, dat gisteren avond de gebroeders De Baeck, vergezeld van een derde persoon die ik niet herkende, in onze grazing bij onze woning lagen en er schade in toebrachten. Bij 9 ure schoot de oudste zoon van De Baeck een geweerschot. Toen mijnen man, Charles De Boeck, te huis van zijn werk kwam, riep dezelve De Baeck ‘Hoerejager’. In den loop dezer week of sedert omtrent 10 dagen hebben dezelve tot 3 maal schade toegebracht aan onze geplante aardappelen. Waarvan proces verbaal. UC - 2182 Londerzeel 18 juin 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris de rekeningen 1895 van de kerkfabriek en van het weldadigheidsbureel. UC - 2182b Londerzeel le 19 juin 1896 Monsieur le ministre de la guerre - (Vertaald) V.A.P. Jan Baptist Moortgat uit Wolvertem (maar momenteel wonend in Londerzeel) van het 12de Linieregiment, klas 1891, stamboeknummer 44913, vraagt een voorafbetaling op zijn premie. Zoals bijgevoegd uittreksel uit het register der burgerlijke stand aantoont is deze man op 24 oktober 1894 getrouwd. Zij financiële situatie is zeer penibel. Daarom vragen wij u om hem bij uitzonderlijke maatregelen toe te staan om een voorschot van 100 fr. op de 2de afrekening van zijn premie te mogen ontvangen. Dit geld zal hem in staat stellen om zijn familiale toestand aanzienlijk te verbeteren. De burgemeester. UC - 2182c Londerzeel 24 juin 1896 (Vertaald) Verstuurd, de oproepingsbrieven voor de wetgevende verkiezingen van 5 juli 1896: Vilvoorde: Hermans (?) Alexis Hoboken: Van Riet Frans Xavier Weerde: De Boeck Antoine Louis Muizen: Naulaerts ... Malderen: Van Riet Jan, Zwaantje. Ramsdonk: Van Ingelgem-Craen Wolvertem: Van Lint en Terwecoren. Breendonk: Aerts en Schellemans Willebroek: Van den Eynde Hoegaarden: Van Stappen Jos. PV - N° 698 Het jaar 1896 den 25 juni verklaart J. Troch dat zijn geburen (het huisgezin Van Ingelgem) aan hunne kinderen hebben gezegd of doen verstaan dat ik hunne boeken (?) had beschadigd. PV - N° 699 Het jaar 1896 den 25 Juni verklaart Vital Janssens dat veel schade aan zijn graan is toegebracht neven het huis van weduwe Verbesselt. De daders zijn onbekend.

86


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2185 Londerzeel 25 juin 1896 Monsieur le capitaine commandant au 1e chasseurs à pied, 1e bataillon, 2e compagnie, Diest. (Vertaald) De echtgenoten Maerevoet uit mijn gemeente vragen mijn tussenkomst om van hun zoon Maerevoet Julien, soldaat V.A.P., een geldelijke steun te krijgen. Naast de vader en de moeder bestaat deze familie uit 9 kinderen. De financiële toestand is precair. Daarom meen ik dat de financiële hulp van hun zoon nodig is. Gelieve deze soldaat zijn ouders 50 fr. te laten sturen. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2186 Londerzeel 25 juin 1896 Monsieur le capitaine commandant de dépot du 6 de Ligne, St.-Bernard. (Vertaald). Milicien Steylemans, klas 1896, zou onmiddellijk in dienst willen treden. Gelieve ons zijn bevel om het korps te vervoegen toe te sturen. De burgemeester. UC - 2182c Londerzeel 26 juin 1896 (Vertaald) Verzonden, volgende oproepingsbrieven en transportbonnen: Willebroek: de Buyser Pierre Jean Sint-Jans-Molenbeek: Thielens Frans Tisselt: De Prins Louis Hemiksem: Maerens Charles Louis Malderen: Vleminck Egide Steenhuffel: Van Riet Pieter Jan Leest: Spiessens Charles louis Lippelo: Van Zaelen Vital Wolvertem: Lathouwers Joseph UC - 2187 Londerzeel 29 juin 1896 (Vertaald) Teruggestuurd aan de gouverneur een dossier over milicien Verbruggen, nr. 20 van de lotinglijst 1896, met de opmerking dat deze reeds een uitnodiging heeft gehad om op 2 juli voor de herzieningsraad te verschijnen. De burgemeester. PV - N° 700 Op 29 juni 1896 4 ure morgen heb ik Jacques Hubert Mees, vergezeld van Leo Verbelen, beiden beëedigde jachtwachters, op onze ronde zijnde op Broekveld, eigendom van Mr. Van Doorinck, bij geschrevene huur aan burggraaf de Spoelberch, ontmoet Piet Jan Van Praet. Gedurende ½ ure hadden wij dien man zien wild opzoeken. Toen wij zagen dat hij, ons bemerkt hebbende, in een stuk koren vluchtte, bij het uitgaan uit dit stuk heb ik hem aangehouden. Zijn wapen (een afvijzer) hebben wij in hetzelve stuk graan gevonden en houden het ter beschikking van het gerecht als bewijsstuk. Van Praet zegde bij zijne aanhouding dat het lang geleden was dat hij nog was uitgeweest. PV - N° 701 Ca 29-6-1896 - Tourné Charles Louis verklaart dat hij loochent hetgene in deze klacht aangehaald is en dat hij op zaterdag 13 juni niet te Brussel is geweest maar wel Mechelen, en dat ter markt van Mechelen Vaart. UC - 2190

87


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 30 juin 1896 Monsieur le capitaine commandant du 1e regiment de chasseurs, 1e bataillon, 1e compagnie, Diest. - (Vertaald) Op vraag van vader Van Caesbroeck, landbouwer alhier, vraag ik u om, indien de dienst het toelaat, zijn zoon Van Caesbroeck Louis, soldaat V.A.P. van 1895, een permissie van 15 dagen te willen verlenen. Gedurende deze tijd zal hij zijn vader kunnen helpen bij zijn landbouwaktiviteit (oogsten en bewerken van vlas). De burgemeester van Londerzeel. UC - 2188 Londerzeel 1 juillet 1896 (Vertaald) Overgemaakt, aan de burgemeester van: Puurs, betreffende Hulsbosch en ... : een uittreksel uit de rol Breendonk, betreffende De Ridder Josse Benoit: een oproep voor de verkiezingen. Bruxelles, betreffende Servais Henri de Notebais: oproepingsbrief teruggestuurd. Oostende, betreffende De Boeck Antoon Louis; oproepingsbrief. Sint-Niklaas, betreffende Van den Eynde Jean. UC - 2190b Londerzeel 1 juillet 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) We sturen u 2 exemplaren van de kiezerslijst van onze gemeente evenals de lijsten met, per kiesbureau (bureau’s 10-11 en 12 van het kanton Wolvertem), de namen van de 20 jongste kiezers, ouder dan 40 jaar en in het bezit van een drievoudige stem. Zoals voor de wetgevende verkiezingen zal onze administratie zich ook nu met het drukken van de oproepingsbrieven gelasten. De burgemeester Petrus Van Assche. PV - N° 702 Den 4 july 1896 rond half acht ’s avonds was ik, Bonaventuur Huygels, bij mijn huis, wanneer Désiré De Prins mij aansprak wegens schade door de kiekens er was toegebracht en mij sloeg dat ik in den gracht viel en gewond was en bloedde. UC - 2190c Londerzeel 7 juillet1896 Monsieur Van der Weerden, receveur de la caisse d’épargne à Malines - (Vertaald) Als antwoord op uw vraag laat ik u weten dat de enige erfgenaam van de heer Egide Verhavert zijn broer Henri Verhavert is. Deze woont momenteel bij Egide Huyghe, Kaesstraat 63, in Willebroek. De secretaris Louis Van Doorslaer. UC - 2190d Londerzeel 7 juillet 1896 Onleesbaar. Het gaat over het terugvragen van de kosten van de bonnen voor gratis vervoer, gestuurd aan de kiezers die buiten Londerzeel wonen. Namen eerder genoemd. UC - 2190e Londerzeel 8 juillet 1896 (Vertaald) Certificaat voorgeschreven door de omzendbrief van de minister van financiën van 23 september 1889, wet van 19 augustus 1889. Het gemeentebestuur van Londerzeel bevestigt kennis te hebben van het feit dat Walschap Florent Joseph, herbergier te Londerzeel Sint-Jozef, in Londerzeel een instelling voor het schenken van alcoholische dranken wenst te openen en hierdoor onderworpen is aan het licentierecht, ingesteld door de wet van 19 augustus 1889. Bevestigt tevens dat deze in België geen enkele

88


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

veroordeling heeft opgelopen wegens overtreding van artikelen 368 tot 391 van het strafwetboek. De burgemeester. UC - 2190f Londerzeel 8 juillet 1896 Monsieur le directeur - (Vertaald) Gelieve ons ter verbetering van onze kasseiwegen 2 wagons kasseien van het type ‘recoupins façonnés’ te willen leveren. Secretaris Van Doorslaer. UC - 2192 Londerzeel 8 juillet 1896 Monsieur le juge de paix du canton de Puers - (Vertaald) Broothaers Louis, voor wie de ingesloten oproepingsbrief bestemd was, heeft zich niet aangeboden op de stemming van 5 juli te Breendonk omdat hij ook ingeschreven was op de kiezerslijst van Londerzeel. Bovendien kon hij, die momenteel in het rusthuis van Londerzeel verblijft, de verplaatsing naar Breendonk niet maken. De burgemeester. UC - 2190g Londerzeel 9 juillet 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Kort) Na het voorlopig afsluiten van de kieslijst op 31 augustus 1895 heeft niemand gevraagd om minder of meer stemmen te krijgen. Voor het college. UC - 2190h Londerzeel 12 july 1896 Proces verbaal onderzoek der kas. Overschot der rekening 1894 Buitengewone dienst 6126,00 Gewone dienst 4578,54 Wegen, buitengewone 4854,54 Wegen, gewone 363,95 Overschot 1895 Buitengewone dienst 2000,00 Gewone dienst 923,93 Wegen, buitengewone 259,66 Wegen, gewone 596,97 Ontvangsten 12800,49 samen 32.464,08 Uitgaven Te kort in onderwijs 1894 - 14,24 Verworpen uitgaven 1894 - 3263,41 Uitgaven op dienstjare 20922,42 Verschil 8204,01 in kas. UC - 2198 Londerzeel le 13 juillet 1896 Monsieur le capitaine commandant au Régiment Grenadiers - (Vertaald) Op verzoek van vader Van Saelen, landbouwer in mijn gemeente, vraag ik u om zijn zoon, milicien Van Saelen Henri, indien de dienst het toelaat, een permissie van x dagen te willen geven om zijn vader te helpen bij zijn landbouwwerk (oogsten en vlasbewerking). De burgemeester van Londerzeel.

89


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2199 Londerzeel 13 juillet 1896 Monsieur le capitaine commandant au Régiment Grenadiers - (Vertaald) Op verzoek van vader Verreycken, landbouwer in mijn gemeente, vraag ik u om zijn zoon, milicien Verreycken Antoine, indien de dienst het toelaat, een permissie van x dagen te willen geven om zijn vader te helpen bij zijn landbouwwerk (oogsten). De burgemeester van Londerzeel. UC - 2200 Londerzeel le 15 juillet 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Op vraag van meerdere personen uit mijn gemeente vraag ik u eerbiedig om mij te laten kennen de (namen) van de mannen van ons militiekanton, die tijdens hun presentatie voor inlijving op 13 en 14 juli ..... werden, evenals de motieven voor hun vrijstelling van militaire dienst. De burgemeester. UC - 2201 Londerzeel 16 juillet 1896 Monsieur le capitaine - (Vertaald) Cleymans Jean François, soldaat V.A.P. van mijn gemeente lichting 1895, ingelijfd bij de 2de Gidsen, 2de Eskader, momenteel en tot 21 juli met verlof, vraagt mijn tussenkomst om, indien de dienst het toelaat, 10 à 15 dagen extra permissie te krijgen. Vader Cleymans zou erg gebaat zijn met de hulp van zijn zoon bij de oogst. De burgemeester. UC - 2202 Londerzeel 16 juillet 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Onze gemeente bezit meerdere vlaggen met de nationale kleuren die gedurende de feesten aan de openbare en gemeentelijke gebouwen worden uitgehangen. De burgemeester. UC - 2204 Londerzeel 17 juillet 1896 Monsieur le capitaine - commandant au 5e Artillerie, 7e batterie (Vertaald) Op verzoek van vader De Cock, landbouwer in mijn gemeente, vraag ik u om zijn zoon, De Cock Emiel, soldaat V.A.P. bij de 5de Artillerie, 7de batterie, indien de dienst het toelaat, een verlof van 30 dagen te willen geven om zijn vader te helpen bij zijn landbouwwerk. Vader De Cock is 68 jaar oud en vader van 9 kinderen waarvan de 6 oudste getrouwd zijn en niet meer bijdragen tot het onderhoud van de familie.Twee van de drie jongste kinderen, die ten zijnen laste blijven, zijn meisjes; de derde is de soldaat die dient onder uw bevel. De burgemeester van Londerzeel. . UC - 2204b Londerzeel 17 juillet 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening 1895 van de gasthuizencommissie. De burgemeester. PV - N° 703 Den 18 july 1896 om 3 ure namiddag verscheen Charles Louis Tourné, 28 jaren, kiekenkooper te Londerzeel, die verklaart dat zijne kar op 13 juni niet te Brussel of te Schaerbeek is geweest en dat hijzelf met verscheidene getuigen kan bewijzen dat hij er ook niet is geweest. Tourné verklaart daarenboven dat hij bereid is voor den klachtdoener te verschijnen om zijne eenzelvigheid te doen zien.

90


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2204c Londerzeel 23 juillet 1896 Monsieur l’inspecteur vétérinaire - (Vertaald) Ingevolge uw brief 4836 van 20 juli stuur ik u de inventarislijst van de dieren die zich in een stal van de boerderij van Mertens bevinden, waar ook een dier verbleven heeft waarbij op 17 juli in La Louvière tuberculose werd vastgesteld. Dat gebeurde bij de slachting voor rekening van de heer Georges Scailquin. Tevens sturen wij u een aanvraag tot schadevergoeding van de heer Mertens voor het geleden verlies. Vandaag nog wordt er naar de minister voor landbouw een aanvraag gestuurd om de dieren die in dezelfde stal verbleven hebben, in te laten enten (of op de aanwezigheid van tuberculose te laten onderzoeken?) (tuberculination). De burgemeester. UC - 2104d Londerzeel 25 juillet 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) De datum waarop, zonder al te grote schade voor de landbouw, de verschillende soorten jacht geopend kunnen worden, ligt rond 15 augustus. De burgemeester. PV - N° 706 Op 28 july 1896 ’s avonds is ter herberg van Plaskie gekomen Henri Haverals, smid, heeft de verwijten van smerige ros en teef toegestuurd aan de dochters Plaskie en aan vrouw De Smedt. Vragen 25 fr. eerherstelling en vergiffenis vragen aan de kinderen Plaskie. PV - N° 704 en 705 Het jaar 1896 den 29 july verscheen Frans Van Ruysevelt, landbouwer wonende te Londerzeel Pluimennest, die verklaart dat dezen middag bij 2 ure zijne gebuur Jozef Geeroms niettegenstaande herhaald verbod dat er hem was gedaan door mij en door den veldwachter, met zijne kar met eenen os bespannen over den voetweg reed die over mijn land ligt. Waarover ik hem proces verbaal verklaarde. Getuigen: Joannes De Boeck en Joannes Roelants. Op 28 july heeft den zoon van Geeroms, François, vuil zaad op het land van Van Ruysevelt gezaaid, hetwelk gezien werd door mijne dochter Francisca. Geeroms verklaart dat Francisca en Marie Van Ruysevelt, dochters van Frans, hem de verwijten stuurden dat ik de weezen had bedrogen. Geeroms loochent het gezegde van vuil zaad. UC - 2110 Londerzeel 30 juillet 1896 (Vertaald) Overgemaakt de notificatie voor schrapping uit de kiezerslijsten (van Londerzeel), aan volgende gemeenten en personen: Wolvertem voor J.B. Verbelen, Pierre Van Lint, Jos Terwecoren en Jos Lathouwers. Steenhuffel voor Pieter Jan Van Riet, Jan Baptist Van Cauwenbergh en Pieter Jan Van Cauwenbergh. Breendonk voor Jan Henri Van den Bergh, Josse Benoit De Ridder en François Aerts. Malderen voor Jean Van Riet en Charles Louis Van Riet. Tisselt voor Louis De Prins en Pierre Corneille Roelants. Lippelo voor Egied Vleminckx en Vital Van Zaelen. Hoboken voor François Xavier Van Riet. Ramsdonk voor Jan Baptist Van Ingelgem. Sint-Niklaas voor Jean Van den Eynde. Molenbeek voor François Thielens.

91


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Leest Muizen Vilvoorde Willebroek Weerde Hemiksem

voor Louis Spiessens. voor Louis Naulaerts. voor Alexis Henrion. voor Pierre Jean De Buyser. voor Antoine Louis De Boeck. voor Charles Louis Maerens.

UC - 2112 Londerzeel 31 juli 1896 Monsieur le capitaine commandant au 6e artillerie, 37 batterie. (Vertaald) De vergunning van Goossens Corneille Joseph, soldaat bij de 37e batterie, stambieknummer 14302, vervalt op 6 augustus. Hij vraagt een verlenging met 30 dagen om zijn familie te helpen bij het landbouwwerk. De burgemeester. UC - 2112b Londerzeel 2 Aout 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Conform art. 230 van de algemene instructies laten wij u weten dat er zich in onze gemeente enkele gevallen van purperkoorts en mazelen hebben voorgedaan. De eigenschappen lijken goedaardig en de ziekte schijnt zich niet uit te breiden. De burgemeester van Londerzeel en corresponderend lid van de geneeskundige commissie, Petrus Van Assche. UC - 2111 Londerzeel 4 Aout 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingesloten model 49 betreffende milicien Pierre Louis Eeckelaers uit mijn gemeente die zich vandaag 4 augustus niet op de inschrijving heeft aangeboden want, aangezien hij 200 fr. heeft gestort, zal hij desgevallend door het department van oorlog vervangen worden. Van de andere kant hebben zijn ouders, die weten dat hij geen zwakheden of lichamelijke gebreken heeft, die hem zouden kunnen vrijstellen van militaire dienst, niet gewild dat hij zich aan het onderzoek zou onderwerpen. De burgemeester. UC - 2111b Londerzeel 5 Aout 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan mr. Guyot, de herziene kieslijst 1897, voor reproductie op autokopie. Het aantal gevraagde exemplaren bedraagt 25. De lijst is onderverdeeld in drie secties: 1) A-M bevat 384 namen. 2) N-Z bevat 382 namen. 3) A-Z (Sint-Jozef) bevat 397 namen. Totaal 1163 kiezers. UC - 2112 Londerzeel 6 Aout 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Pinnock uit mijn gemeente zou graag de kleren terugkrijgen die als bewijsmateriaal in beslag werden genomen en op de griffie te Brussel gedeponeerd. De zaak voor dewelke dit gebeurde kwam voor in beroep op 2 juli laatstleden (affaire Pinnock tegen De Bondt en Piessens) en dus is er geen beletsel meer om aan deze vraag te voldoen. De burgemeester. UC - 2111c Londerzeel den 7 Augusti 1896

92


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Ontvangen door het provinciebestuur op 8 augustus 1896. Copie d’une plainte. Mijnheer den Gouverneur – Ik neem de vrijheid u te vragen wat ons inwooners van Londerzeel te doen staat in hetgeen waarvan wij dagelijks ooggetuigen zijn. Er zijn herbergen die dag en nacht open blijven waarin gij vindt allen slach, behalve goede, waaronder deze van den veldwachter. Er zijn er die de minderjarige jongelingen met gesloten deuren buiten d’uur dranken verkoopen die hun onmenschelijk maakt en de ouders vol achterdenken stelt, waaruit voortkomt dat wij onophoudelijk baldadigheden, vechtpartijen en schendingen van eigendommen tegenkomen. Niemand is bij avond nog vrij op straat. Van ... stond ontmoet men in het dorp hondekarren in volle vlucht, bespannen met 3 en 4 honden, waarop gezeten één of twee dronkaards en ongelukken veroorzaken. Men zegt ‘waar is de polis?’ Hunnen depot is bij den veldwachter en wat staan wij te verwachten; alle zondagen zijn er kermissen. Men zal exerceren volgens gewoonte, met de messen, en het bloed doen stroomen. Onze gemeente is gesteld voor een lusthof te wezen, waar zij door gendarmen of polis bewaakt. Opende Mijnheer, dat gij ons zult bijstaan en stellen om de goede orde te doen uitvoeren, met achting. E. De Bock. UC - 2113 Londerzeel 8 Aout 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de minister van openbaar onderwijs en van schone kunsten de subsidieaanvraag van de vereniging ‘voor Taal en Kunst’ die haar lokaal heeft in de zogeheten ‘Schouwburg’. Los blad bij PV Pro Justitia Gemeente Malderen PV - N° 323 Het jaar 1896, den 8sten der maand Augusti, om 10 uren voormiddag, is voor ons Ambtenaar van politie der gemeente Malderen, verschenen Frans Beuckelaers, oud 33 jaren, beëedigde bosch- en jachtwachter der familie Cammaert, alhier gehuisvest, welke ons verklaart: Gisteren avond rond zes en half ure wanneer ik op mijne ronde was op het grondgebied der gemeente Londerzeel, omtrent het landhuis nabij de Zwarte Beek, bemerkte ik twee personen die zich bezig hielden met wild op te zoeken. Deze waren Joannes Verhasselt, oud 18 jaren, en zijn broeder Frans Verhasselt, oud 16 jaren, zoonen van Lodewijk Verhasselt, landbouwer te Londerzeel. Na een kompanie patrijzen gevonden te hebben, omringden zij deze en joegen ze over den steenweg van Sneppelaar, welke onze grensscheiding der jacht uitmaakt, ten einde ze aldaar vrijer te kunnen vangen. Van al hetwelk ik hen dadelijk proces-verbaal heb aangezegd om het te laten dienen waar het behooren zal. En na voorlezing verklaart de klachtdoende er de echtheid van en heeft hetzelve met ons geteekend. PV - N° 709 Op zondag 9 Augustus 1896 heeft Jan Baptist De Donder en Jean Brusselmans aan Corneel De Hertogh de bedreiging gestuurd dat indien hij nog dierf in de herberg van Meeus in de Meerstraat komen hij hem zou omver geschoten hebben. Later in de herberg van Jef De Boeck (in de Duif) wilde hij mij slagen toebrengen. Verder in het naar huis gaan hebben zij ons afgewacht omtrent de schuur van Van Campenhout, waar ik vergezeld was van Frans Pas, Paul Craenhals, Frans Aerts en Frans Suys. Rond 12 ure ’s nachts heeft dezelve in onze woning 3 ruiten uitgeslagen met eenen stok en later nog met eenen steen geworpen naar de venster waar mijne slaapkamer is. Getuigen: Frans Aerts en Leonard Cleymans.

93


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - N° 707 Het jaar 1896 den 10 Augustus verklaart Jan Hubert Cleymans, 17 jaren, zoon van Jacobus, dat gisteren avond, ... Buydts, oudste zoon van Jan, hem eenen slag toebracht met een bierglas. Waarvan getuigen Egide Verbruggen, Jef Verbruggen, Jef Troch, Egied De Boeck. PV - N° 708 Het jaar 1896 den 11 Augustus verscheen Alfons Meeus, oud 21 jaren, landbouwer te Londerzeel Meerstraat, die verklaart dat Jan Frans De Donder en zijn broeder Jan Baptist De Donder (barons) hem de bedreiging toestuurden van hem te zullen slagen of mishandelen zoodra zij hiertoe de gelegenheid zouden hebben. Dit is gebeurd ter herberg van Jacques Willocx. PV - N° 710 Het jaar 1896 den 12 Augustus verscheen Piet Jan Caluwaerts die verklaart dat gisteren namiddag bij 3 ure zijn zoon Joannes François Caluwaerts, 18 jaren, met een hondenkar bespannen met 2 honden, kwam gereden van het gehucht de Linde (Londerzeel) naar zijne woning. Toen, gekomen zijnde op den ijzeren weg van den Staat, lijn van Gent naar Mechelen, hij geraakt werd door een locomotief welk liep van Mechelen naar Dendermonde. De bareelen van den ijzeren weg stonden op dit oogenblik open en er was niemand die dezelve bewaakte. De schade mij zoo toegebracht bereken ik 200 frs. Los blad bij PV Het jaar 1896 den 15 Augustus, 7 à 8 ure ’s avonds. Ik Piet Jan Adriaenssen, oud 24 jaren, jacht en boschwachter te Malderen, aangesteld van gebroeders Devos op de goederen van familie Cammaert, op ronde zijnde op Londerzeel, ben aangerand door Verhasselt die mij de verwijten stuurde van onrechtveerdige mensch en dat ik zijnen .... zou gedaan hebben. Welk hij meer dan 25 maal herhaalde. Dit verwijt is gevolg van de verbalisatie voor zijnen zonen. Gehoord door Servaas Lemmens, Craen (?), moeder van Lemmens, Therese Lemmens, hare dochter, Rosalie en Marie en Jean Slachmuylders. UC - 2112b Londerzeel 20 Aout 1896 Monsieur le capitaine commandant au 2e Guides, 2e escadron à Etterbeeck - (Vertaald) Cleymans Jacques, landbouwer alhier, vraagt om zijn zoon Cleymans François, soldaat V.A.P. onder uw bevel, de toelating te geven om hem een bedrag van 100 fr. als voorschot op zijn premie toe te sturen. Vader Cleymans is weduwnaar sedert 1891. Hij heeft 3 kinderen waarvan de soldaat de oudste is. Hij zou dit geld gebruiken om voor zijn zoon burgerkleren te kopen die deze zegt nodig te hebben. De burgemeester. UC - 2112 Londerzeel 20 Aout 1896 Monsieur le procureur du Roi - (Vertaald) Het bijgevoegde opsluitingsbevel voor De Ridder, echtgenote De Bondt. Deze heeft 2 kinderen. Haar echtgenoot zit momenteel in het prison tot oktober. Vragen uitstel van straf tot haar man wordt vrijgelaten. De burgemeester. UC - 2112 Londerzeel 22 Aout 1896 Monsieur le procureur du Roi

(Onleesbaar)

GR - N° 474

94


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Zitting van 22 augusti 1896. Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester, Augustijns en Geyzen, schepenen, Verheyden, Mertens, Lamberts, Van Hoorebeeck, Van Doorslaer, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden en L. Van Doorslaer, sekretaris. Het proces verbal van voorgaande zitting wordt gelezen en zonder wijzigingen goedgekeurd. Het tegenwoordig dagorde bevat: - Lager onderwijs. - Bijzondere centiemen (voor de wegen). - Politiebenoeming (veldwachter). - Kermisprogram. I. Lager onderwijs - Lijsten van kosteloos onderwijs. De gemeenteraad, Gezien de bijgebrachte lijsten der leerlingen ingeschreven om het kosteloos onderwijs te genieten. Gezien de organieke wet van 20 september 1884 op het lager onderwijs, gewijzigd door de wet van 15 september 1895. Overwegende dat ingevolge art.3 dezer wet alle jaren de schepencollegiën twee lijsten hebben op te maken behelzende de namen, één van de jongens, de andere van de meisjes, die door hunnen ouderdom en de fortuinstoestand hunner ouders of deszelfs plaatsvervangers tot het kosteloos onderwijs moeten aangenomen worden. Overwegende dat de vergelding aan de onderwijzers bij vast accoord bepaald, zooals deze vroeger was, tot hiertoe geene reden van misnoegen of afkeuring heeft verwekt. Gezien het verslag van het weldadigheidsbureel over dezelve zaak. Bepaalt als volgt: Het getal kinderen tot het kosteloos onderwijs voor het schooljaar 1896-1897 in deze gemeente aangenomen op 366 jongens en 358 meisjes. De vergelding aan de onderwijzers wordt heven als vroeger bij vast accoord bepaald. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. Mijnheer De Keersmaecker doet vervolgens de opmerking dat in de gemeente jongensschool (in het dorp) samengesteld uit 3 klassen elk van twee afdeelingen, de laagste klas 127 leerlingen bevat daar integendeel de hoogste er slechts 37 inhoudt, dat mits opschuiving van eenige der meestgevorderde leerlingen der twee laagste klassen naar hunne respectievelijke hoogere afdeelingen een schooner evenwicht of verhouding in de bevolking dezer klassen zou komen, hetwelk vanzelfs eene verbetering in het onderwijs zou veroorzaken, aangezien hierdoor het overgroot getal leerlingen in de laagste klas zou verminderen. De gemeenteraad keurt dit ontwerp goed en den heer voorzitter doet het voorstel in dezen zin bij den heer hoofdonderwijzer dezer school pogingen te doen om alzoo de bevolking zijner school te verdeelen derwijze dat de taak der onderwijzers meer gelijkend zij. II. Bijzondere centimen (wegen). Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 27 juni 1896 opgenomen in het bestuurlijk memorial en waarbij de heer gouverneur der provincie de gemeenteraden uitnoodigt om het getal en het beloop te bepalen der te heffen bijzondere centimen overeenkomstig artikel 14 der wet van 10 april 1841 en het artikel 1 der wet van 20 mei 1863, om ten minste het 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering van buurtwegen gedurende het jaar 1897 te dekken. Gezien het bestek van den provincialen wegcommissaris van het 3de district in datum van 5 augustus1896 waaruit blijkt dat de bijzondere centimen en de uitkeeringen van allen aard te besteden aan het onderhoud en de verbetering van de buurtwegen der gemeente voor 1897 eene som moeten beloopen van 2500 frank.

95


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Aangezien de uitkeeringen overeenkomstig n° 1, 2 en 3 van bovengemeld artikel 14 te eisschen omtrent eene som van fr. 1150 zullen opbrengen en aangezien eene bijlage van fr. 321,31 te nemen op gewone gemeente inkomsten tot dezen dienst zal bestemd worden. Besluit: Art.1 - De bijzondere centiemen te heffen overeenkomstig artikel 14 der wet van 10 april 1841, gewijzigd door wetten van 20 mei 1863 en van 19 meert 1866, worden voor 1897 vastgesteld op 4%, verbeeldende eene som van fr. 1028,69. Art.2 - Een later op te stellen rol zal in het overige der uitgaaf voorzien door middel van uitkeeringen te leveren zoo als gezegd in n° 1, 2 en 3 van het art.14 der wet van 10 april 1841. Art.3 - Een afschrift van tegenwoordige beraadslaging zal, door de tusschenkomst van den heer provincialen conducteur, wegcommissaris van het 3de district, toegezonden worden aan het provinciaal bestuur. III. Politiebenoeming. Er wordt de gemeenteraad kennis gegeven dat zijne beraadslaging van 21 mei laatstleden, die de afschaffing vroeg van de plaats van veldwachter om dezelve te vervangen door een politiecommissaris, gezien en bemachtigd is door de bestendige deputatie den 17 juni laatstleden voor wat aangaat deze afschaffing. De gemeenteraad doet daarna eene nieuwe bespreking over deze inrichting en hare voor- en nadeelen. Bijna al de raadsleden hebben sedert de laatste vergadering nieuw en grondig onderzoek gedaan over de politieinrichtingen met commissaris, en hebben bestatigd dat deze inrichting en hare jaarlijksche onkosten die zij teweegbrengt de vermoedelijke uitgaaf ver overtrof die de gemeente hiervoor zou kunnen doen, temeer omdat om de rechtschapenheid of onomkoopbaarheid van het hoofd der politie te verzekeren, deze van eene jaarwedde moet genieten die ver boven de uitgaaf klimt die de gemeente hiervoor vermoedelijk kan doen. Tusschen deze bespreking drukt de heer voorzitter het gedacht uit dat misschien het verkrijgen eener gendarmerie om rede van de uitgestrektheid der gemeente en van de uitgestrektheid der naburige gemeentens in politiezaken van grootere onderstand zou kunnen zijn, hetwelk gedacht de bijtreding vindt van al de leden. Er wordt dan besloten de middelen aan te leggen om het bestaan eener brigade van gendarmen in deze gemeente te bekomen en de plaats van veldwachter blijft behouden nietegenstaande de bemachtiging die gegeven was om dezelve af te schaffen. Daarna gaat de gemeenteraad over tot de voorstelling van kandidaten voor de benoeming tot de plaats van veldwachter. De gemeenteraad, Gezien zijne ontslag van veldwachter welk den heer De Bondt over zijne bediening gegeven heeft, Gezien de verschillige hierbijgevoegde vragen die het gemeentebestuur tot het bekleeden dezer plaats zijn toegekomen, Na onderzoek der verscheidene aanvragen, de eenzelvigheid, den takt en de weerdigheid der vragers, gaat bij geheime stemming over tot de vaststelling der candidaturen en voor eerste candidaat eene eerste stemming gaf: Develder 2 stemmen Beuckelaers 5 stemmen Hermans 2 stemmen Van Eeckhout 1 stem Deruise 1 stem Niemand de meerderheid bekomen hebbende, gaat men over tot eene herstemming en bekwamen: Beuckelaers 5 stemmen Develder 3 stemmen

96


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Van Eeckhout 1 stem Hermans 2 stemmen Nog geene meerderheid verkregen hebbende wordt er overgegaan tot ballotering tusschen de twee meest hebbende stemmen, Beuckelaers en Develder met het volgende uitslag: Beuckelaers bekwam 9 stemmen, Develder 2 stemmen. Daarna gaat men over tot de stemming voor het vaststellen van tweede candidaat. Develder bekwam 3 stemmen Van Eeckhout 4 stemmen Hermans 3 stemmen Deruise 1 stem Niemand de meerderheid hebbende gaat men over tot eene herstemming en bekwamen: Develder 2 stemmen Van Eeckhout 6 stemmen Hermans 2 stemmen Deruise 1 stem De raad, Gezien artikel 129 der gemeentewet en 55 van het landelijk wetboek van 7 october 1886. Aangezien dat de heeren Beuckelaers Jan Frans in eene eerste stemming, herstemming en ballotering op 11 tegenwoordig zijnde leden 9 stemmen bekwam en de heer Van Eeckhout Henri in de tweede stemming en herstemming 6 stemmen bekwam, Bepaalt als volgt: Als eersten candidaat voor de plaats van veldwachter der gemeente Londerzeel in vervanging van Jan Frans De Bondt, ontslaggever, wordt aangeboden den heer Beuckelaers Jan Frans, hier geboren den 28 augustus 1864, oud soldaat bij het 7de Linieregiment, gehuwd, en als tweede candidaat de heer Van Eeckhout Henri, hier geboren den 22 february 1864, ongehuwd, oud soldaat bij 11de Linieregiment. Afschrift dezer in dubbel zal voor uitvoering den heer gouverneur der provincie gezonden worden. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. IV - Programma der Kermis. De gewone jaarlijksche kermis begint op zondag 27 september; wip- en doelschietingen gelijk op andere jaren. Prijskamp: Hengsten boven 2 jaar: 1e prijs 25 fr. en medalie, 2de 15 fr.; 3de 10 fr.; 4de 5 frs. Merriën: 1e prijs 25 fr. en medalie, 2de 15 fr.; 3de 10 fr.; 4de 5 frs. Veulens tot 2 jaren (hengsten of merriën): 1e prijs 20 fr. en medalie, 2de 15fr.; 3de 10fr. en 4de 5 fr. Stier met tanden: 1ste 15 fr. en medalie, 2de 10fr., 3de 5 fr. Stier zonder tanden: 1ste 15 fr., 2de 10 fr. Melkkoeijen: 3 eerste prijzen van 10 frs. waarvan 1 met medalie en 3 tweede prijzen van 5 frs met verhooging van 5 frs voor diegene die eenen 1e prijs winnen en die in het stamboek zijn ingeschreven of zich doen inschrijven en eene verhooging van 2,50 frs op de winners van 2e prijzen voor dezelfde reden. Kalfveerzen: 1ste prijs 10 frs en medalie; 2de prijs 5 frs. Kiekens: Lot van 10 - 1ste prijs 10 frs; 2de prijs 5 frs. 6 hennen en 1 haan: 1ste 7,50 fr; 2de 5 fr. Eendvogels, lot van 10: 1ste prijs 5 frs; 2de 2,50 frs. Konijnen: lot van 6: 1ste prijs 5 frs; 2de 2,50 frs. Bokken, geiten en melkschapen: te verloten 5 fr; 3 fr. en 2 fr.

97


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. PV - N° 711 Het jaar 1896 den 24 Augustus verklaart François Cools dat in de nacht van 23-24 Augustus dieven op zijn boomgaard de appelen hebben gestolen. UC - 2115 Londerzeel 24 Aout 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingesloten de deliberatie van onze gemeenteraad over de presentatie van de kandidaten voor de plaats van veldwachter, vakant gekomen wegens het ontslag van veldwachter De Bondt. In tegenstelling tot een eerdere vraag verkiest onze gemeenteraad toch een 2de veldwachter te benoemen en deze functie niet af te schaffen (waarvoor het nochtans de toelating heeft gekregen). De oprichting van een commissariaat en politiebureel zouden voor de gemeente immers verplichte kosten meebrengen die door de gewone ontvangsten niet kunnen gedragen worden. Om de politiemacht te versterken heeft de gemeenteraad nu de beslissing genomen om aan de hogere overheid de oprichting van een rijkswachtbrigade in onze gemeente te vragen. Gelieve deze deliberatie ter uitvoering aan de gouverneur voor te leggen. Het college. PV - N° 712 Het jaar 1896 den 29 Augustus kwart voor 4 ure heeft Jan Slachmuylders aan zijne moeder eenen slag toegebracht met de vuist in het aanzicht, door welke zij gewond was. Dit is gezien door de veldwachter De Bondt. PV - N° 713 Bestaat niet. UC - 2115b Londerzeel 31 Aout 1896 Monsieur le directeur des carrières de Quenast, rue du commerce 30, Bruxelles. (Vertaald) Om aanzienlijke verbeteringen aan onze buurtwegen uit te kunnen voeren, met behulp van het speciale krediet dat door de wet van 28 juni (staatsblad van 4 juli) hiervoor aan de gemeenten ter beschikking wordt gesteld, vraag ik u de prijs per ton en per m³ voor steenafval uit uw groeve, geladen op wagon te Quenast, en waarvoor het vervoer op de lijnen van de staatsspoorwegen gratis is. De burgemeester. UC - 2115c Londerzeel 2 Septembre 1896 Monsieur le Lieutenant Dupont, commandant ad interim de la 7 batterie du 5 Regiment d’artillerie - (Vertaald) Ik herinner u aan de verlofaanvraag van 1 maand, gedaan voor kanonnier De Cock uit mijn gemeente. Aangezien op het moment van de aanvraag de noodwendigheden van de dienst niet toelieten om dit verlof aan deze milicien te geven, werd dit uitgesteld tot 15 à 20 augustus. Ik durf te hopen, mijnheer de commandant, dat men nu aan deze vraag een gunstig gevolg zal geven. De burgemeester. UC - 2118 Londerzeel 2 Septembre 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Conform de onderrichtingen van het K.B. van 22 juli 1896 met betrekking tot de nijverheids- en beroepentelling van 1896, laten wij u weten dat we voor deze telling volgende personen hebben aangewezen:

98


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Van Doorslaer Louis, gemeentesecretaris, Van Eeckhout Henri, kandidaat postbode, Caluwaerts Felix, veldwachter. Wij hebben voor onze gemeente 129 tellingsbladen model I nodig. De burgemeester. UC - 2120 Londerzeel 2 Septembre 1896 Monsieur le directeur - (Vertaald) De regering stelt een speciaal krediet ter beschikking van de gemeenten voor het gratis vervoer van materialen die moeten dienen voor de verbetering der landbouwwegen. Met dat doel vraag ik u de prijs en de voorwaarden tegen dewelke u assen of ballast, afkomstig van de terrils onder uw bevoegdheid op wagons kunt laden met bestemming ons station. Secretaris Van Doorslaer. (Gestuurd naar 2 verschillende niet bij naam genoemde koolmijnen en naar 1 steengroeve waarvan de directeur een zekere heer Pète was) PV - N° 714 Het jaar 1896 den 2 September tussen 12 en 1 ure middag heb ik, Frans Steenackers, oud 28 jaren, beëedigde jacht- en boschwachter van Mijnheer Hanssens, grondeigenaar te Vilvoorde, op mijne ronde zijnde te Londerzeel Blijenhoek, op veld waar het jachtrecht bij mondelings akkoord aan den heer Hanssens toehoort, bemerkt dat Jozef De Bondt, 19 jaren, zoon van Jan, daar wild opzocht en een stuk wild, zijnde haas of konijn, met eene stok doodde. Ik heb hem genaderd en hem over dit feit proces verbal verklaard. UC - 2122 Londerzeel 5 Septembre 1896 Monsieur le capitaine - (Vertaald) Janssens Guillaume August, kanonnier van de lichting 1895, die dient onder uw bevel bij de 28ste batterie zou zijn vader nuttig kunnen helpen bij het slachten van dieren gedurende een periode die van uitzonderlijk belang is voor onze gemeente, namelijk tussen 20 en 27 september, ter gelegenheid van de kermis. Daarom vraagt zijn vader mijn tussenkomst om voor zijn zoon een verlof van 10 à 15 dagen of 1 maand te vragen, te beginnen op 20 september. Ter ondersteunig van deze vraag vertel ik u nog, mijnheer de commandant, dat de soldaat Janssens de oudste is van 10 kinderen (7 jongens en 3 meisjes) en dat het nut van zijn hulp voor deze familie niet veel uitleg behoeft. De burgemeester. PV - N° 715 Het jaar 1896 den 6 September rond 9 ½ ’s avonds was ik, Piessens Jan Henri, 40 jaren, ter herberg van Florent Walschap toen de genoemde Bollé Charles Louis mij ten gronde wierp dewijl ik mijne stoel zat. Getuigen: August Van de Velde, koster, en Louis Schellemans en Florent Walschap. 15 Minuten later op den steenweg zijnde wachtte Bollé mij af, bracht mij slagen en schrabben toe in het aanzicht. Getuigen: Louis De Bondt en Baptist De Preter. Weinig later, zijnde op dezelve steenweg, werd ik aangerand door Emiel Verhoeven die mij omver wierp en vergezeld was van Jules Verhoeven, Jean Van den Bergh en Bollé. Slagen werden mij toegebracht doch ik weet niet door wie. Bij mijne woning gekomen zijnde bracht Bollé mij opnieuw slagen toe en bedreigde mij te dooden. Daar werd hij weggehaald door zijne vrouw Marie Hermans. (zie 716-717) UC - 2123 Londerzeel 10 Septembre 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement

99


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Niet relevant. UC - 2123b Londerzeel 11 Sept. 1896 Monsieur le Directeur de la société d’acétylène, Rue royale 121, Bruxelles - Monsieur le Directeur - En réponse à votre honorée du 10 Ct nous avons l’honneur de vous faire savoir que l’éclairage public de notre village se fait actuellement au moyen du pétrole. Le nombre des lanternes actuellement en usage est de 15, les lampes ne sont pas allumées les jours que la lune a un pouvoir éclairant suffissant et l’éclairage n’a lieu que durant la période de 15 Sept. au 15 Avril. Il nous serait agréable , Monsieur le Directeur d’apprendre à bref délai à quelles conditions nous pourrions obtenir un éclairage public à l’acétylène et dans l’attente de vous lire, nous vous présentons l’assurance de notre parfaite considération. Le Bourgemaitre et Echevins Van Doorslaer. UC - 2123c Londerzeel 11 Septembre 1896 Monsieur Jacqmain - (Vertaald) Ik heb uw brief voorgelegd aan de leden van ons weldadigheidsbureel en dezen laten mij u zeggen dat zij de achterstallige en toekomstige huurgelden van weduwe Moortgat uit onze gemeente niet zullen betalen. Secretaris Louis Van Doorslaer. GR - N° 475 Zitting van 11 september 1896. Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Geyzen, schepene, Verheyden, Mertens, Lamberts, Van Doorslaer, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. Er wordt lezing gegeven van ‘t proces verbal van voorgaande zitting, waarna de heer voorzitter de opmerking doet dat in het bespreken van het dagorde dier zitting handelende over politiezaken, hij den wensch uitdrukte alle middelen te mogen tewerkstellen om het verkrijg eener gendarmerie te winnen, dat zelfs de gemeente voor eene geldelijke opoffering voor deze instelling niet zou wijken, en daar de meerderheid der leden dit aanneemt verklaart.hij af te zien van den voorstel van inrichting van een politiecommissariaat. Deze wijziging aan voorgaande proces verbaal wordt goedgekeurd. Het tegenwoordig dagorde bevatte: - Politiebelangen. - Begrootingen 1897. - Verbetering aan landbouwwegen. I. De heer voorzitter geeft daarna lezing van den brief van den heer arrondissmentscommissaris gedagteekend 5 dezer n° 4266-4021, door dewelken dezen de oorzaken vraagt die den gemeenteraad hebben aangezet om kandidaten aan te bieden voor de plaats van veldwachter dan als de afschaffing hiervan over slechts twee maanden gevraagd en bemachtigd was. Dezen brief doet overigens opmerken dat de beraadslaging van 22 augustus voor de benoeming van veldwachter niet kan goedgekeurd worden omdat de tweede plaats van veldwachter thans afgeschaft zijnde, er eerst moet overgegaan worden tot herinstelling derzelve, met aanvraag bij de bestendige deputatie en vervolgens omdat gemelde beraadslaging onregelmatig genomen was in dezen zin dat de voorschrifgen van artikel 66 der gemeentewet niet gevolgd waren omdat na eene eerste stemming niet tot herstemming maar tot ballotering moest overgegaan worden. Hij raadt den gemeenteraad in gemelden brief ook aan van rijpelijk te overwegen vooraleer tot den ouden staat van zaken terug te keeren en drukt het gedacht uit dat het ten onrecht is dat de gemeente het verkrijg van gendarmen durft verhopen.

100


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De gemeenteraad, Gezien deze brief van den heer arrondissementscommissaris handelende over de benoeming van den veldwachter, Gezien zijne laatste beraadslaging in date van 22 augustus n° 474 in dewelke de candidaten voor de plaats van veldwachter werden vastgesteld, Overwegende dat de beweegredens die den gemeenteraad hebben aangezet om de 2de plaats van veldwachter te behouden rijpelijk zijn nagezien en dat dezelve bestaan door het overgroot verschil van onkosten die het bestaan van een politiecommissariaat zou teweegbrengen; dewelke onkosten door de gewone inkomsten der gemeente niet kunnen blijven gedekt worden zonder hiervoor nieuwe opcentimen te moeten heffen, Overwegende dat uit hoofde der landbouw en nijverheidcrisis geen nieuwe belastingen zonder groote noodzakelijkheid dienen geheven te worden, Gezien de aanvraag gedaan door een aantal landbouwers der parochie St.-Christoffel voor welkers bewaking van vruchten en eigendommen de aftredende veldwachter bijzonder bestemd was en die het bestaan van eenen nieuwen veldwachter vragen, in dezes opvolging, Gezien de wetten van 16 en 24 augusti 1790, het dekreet van 14 december 1789 en n° 1276 der algemeene onderrichting van 1 mei 1893, Besluit, De herinstelling der plaats van 2de veldwachter in deze gemeente wordt vastgesteld. Tegenwoordige beraadslaging wordt ter goedkeuring der bestendige deputatie gezonden. II - Verbetering aan wegen - Kasseidewerken Meerstraat. De gemeenteraad, Overwegende dat in de laatst uitgevoerde kasseiwerken in den weg CCXXV in deze gemeente de ondernemer dezer werken (Mr. Baggerman) eenige boordsteenen gebruikte die niet in overeenstemmig waren met het staal voor deze werken voorgeschreven, Overwegende dat volgens gedaan onderzoek de alzoo gebruikte materialen eene waarde hebben van ongeveer 130 frs. beneden het cijfer dat de voorgeschrevene materialen zouden gekost hebben, Gezien de voorloopige overeenkomst welke aangaande deze zaak bestaat tusschen ons schepencollege en de ondernemer welke partijen de minderwaarde zijner uitgevoerde werken schatten op 200 frank, Overwegende dat het beloop dezer som berekend is, ten eerste op de minderwaarde der gebruikte materialen (130 frs) en ten tweede op een som van 70 frs die moet dienen als boet of schadevergoeding, In aanmerking nemende dat door het lang uitstellen van de keuring zijner werken, de ondernemer eene merkelijke schade van intrest heeft geleden omdat zijn eerste aandeel van betaling hierna moest wachten, Besluit, De toelating wordt gevraagd om de som van 200 frs te mogen aanwenden in verheffening van bovengemeld verschil. Deze som zal dus op den aannemingsprijs afgehouden worden. Aldus in zitting als ten hoofde. III - Verbetering aan landbouwwegen. De wet van 28 juni 1896 stelt een bijzonder tijdelijk fonds in van 10 miljoen ten deele bestemd om buitengewone verbeteringswerken aan de gemeentewegen van belang voor den landbouw, toe te brengen. De gemeenteraad neemt deze gelegenheid aan om aanzienlijke verbeteringen aan zijne wegen toe te brengen en er werd besloten deze te doen uitvoeren in den weg n°4 van aan de meisjesschool Sint-Jozef tot aan het gekasseide deel van dezen weg en den weg n°12 gaande door den Neerhavert en zoo voorts in weg 11 tot aan het Heilig Bloed, verder in den weg n°13 van het Heilig Bloed door de Minnestraat tot op Stuikberg, in den weg n°5 van de Linde tot Steenhuffel

101


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

en in n°16 Moorhoek, van den steenweg aan kasteel tot den ijzerenwegbareel, gehouden door Moens. Deze aanvraag, noodige plans en bestek is den 19 dezer verzonden naar Mr. den bijzonderen provincialen ingenieur van Braband (Ruysbroekstraat 24). IV - De verscheidene begrootingen voor het dienstjaar 1897 worden vastgesteld, verklaringskohier op bladen 219 tot 221 van correspondentieregister. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. PV - N° 717 (zie 715) Jules Verhoeven verscheen 12 September 1896 en verklaart dat hij den avond van 6 September met zijn broeder Emile niet is uitgegaan en dat hij is geweest bij Frans Andries en Petrus Van Aken en heeft Piessens niet gezien. PV - N° 716 (zie 715) Het jaar 1896 den 13 September verscheen Bollé Charles Louis die verklaart dat Piessens Jan Henri hem beleedigde door te zeggen dat ik als arme luis daar was gekomen. Later heeft hij zich verweerd om van Piessens geen slagen te krijgen. De vrouw van Bosman heeft gehoord dat hij achter mij verscheidene malen dief riep. Te huis gekomen heeft hij in zijn huis eenen greep gehaald om er mede te vechten. Getuigen: Louis Donies en zoon Pieter Roelants en Frans Van Moer. UC - 2123e Londerzeel 15 Septembre 1896 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen van Londerzeel verklaart dat in het kader van artikel 60 van de landbouwwet van 7 oktober 1886, veldwachter De Bondt werd opgedragen om zijn vrouw, Jeanne De Buyser, te verbieden om een herberg uit te baten, en dit vanaf 31 december 1894. Het college. UC - 2224 Londerzeel 16 Septembre 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In bijlage sturen wij u ter goedkeuring door de bestendige deputatie de deliberatie van onze gemeenteraad over de herinstelling van de tweede plaats van veldwachter, waarvan vroeger de afschaffing was gevraagd. De motieven die onze gemeenteraad van gedacht hebben doen veranderen zijn gekend; wij hebben ze uiteengezet in de brief met de namen van de kandidaat-veldwachters: 1. De te hoge kosten van de uitvoering van het vorige plan. 2. De vraag die we van vele landbouwers uit de sectie waar de ontslagnemende veldwachter actief was om de (plaats van) veldwachter toch maar te behouden. Deze sectie is meer dan 900 hectaren groot, terwijl de hele gemeente bijna 2000 hectaren groot is. De burgemeester. UC - 2224b Londerzeel 17 Septembre 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingevolge uw brief 4266-4021 van 5 september sturen wij u ter goedkeuring door de bestendige deputatie de beraadslaging van onze gemeenteraad over de herinstelling van de functie van veldwachter die we eerder wilden afschaffen. We geven toe, mijnheer de commissaris, dat de regering zich terecht verbaast over de ommekeer die zich binnen onze gemeenteraad heeft voorgedaan, en dat de politie-organisatie in

102


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel, zoals overal elders in landelijke gemeenten en soms zelfs in de steden, niet altijd onbesproken is. Daarom blijven we ons inspannen om een gendarmerie te krijgen en ondanks de vooruitzichten, uitgedrukt in uw brief, blijven wij de hoop koesteren om – gezien de neiging van de regering om de brigades te ontwikkelen en het aantal ervan te vergroten, en vooral vanwege de geografische toestand van onze gemeente – uiteindelijk toch een gendarmeriebrigade in onze gemeente te verkrijgen, of op zijn minst een détachement. Te meer daar de gemeente niet zal weigeren om voor het bekomen ervan geldelijk tussen te komen. Indien ondanks onze verwachtingen deze verbetering niet kan bekomen worden, dan verzekeren wij u, mijnheer de commissaris, dat ons gemeentebestuur niet zal nalaten om de middelen te zoeken die ons moeten in staat stellen om onze politie zo behoorlijk mogelijk te laten functioneren, en dit door het benoemen van tijdelijke politieagenten. Het college. UC - 2224c Londerzeel 18 Septembre 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (vertaald) Gevolg gevend aan uw omzendbrief 43239E 4021 laten wij u weten dat onze gemeentelijke veldwachters een vast nettoloon ontvangen van 750 fr. per jaar. Onder andere vervullen ze de taken van officieel recruteerder voor het leger, aanplakker van de affiches en omroeper van openbare verkopen. De burgemeester. UC - 2224d Londerzeel 18 Septembre 1896 Mijnheer - Als gevolg aan onze afspraak van gisteren heb ik de eere U te melden dat 3 supports of armen dienstig om lantaarnen op te rusten voor de verlichting der straten van het model welk gij mij getoond hebt aan onze gemeente mogen geleverd worden. Wat den staak met lantaarne betreft, toen ik sprak van heffene gladde staken die zoo gemakkelijk niet beklommen worden dan die met ornement of moulure, veranderde plotseling het gedacht van ons Schepencollege en besloot seffens eenen staak zonder ornement te vragen. Dus eenen staak zonder ornement en drij supports om in muren vastgemaakt te worden (op den haak eenen lanteerne. Met achting. De secretaris, Van Doorslaer. UC - 2123d Londerzeel 18 Septembre 1896 (Vertaald) Gestuurd, kermisaffiches aan volgende gemeentebesturen: Aarschot Humbeek Meise 2 2 2 Merchtem Baasrode Kapelle Bos 2 2 2 Koekelberg 2 Niel Boom 2 Lebbeke 2 Bornem 2 Nueuwenrode 2 2 Leest 2 Opdorp Breendonk 2 Liezele 2 Brussegem 2 2 Oppuurs Buggenhout 2 Lippelo 1 Dendermonde 2 1 Opwijk Grimbergen 2 Malderen 2 Heffen 2 2 Puurs 2 Hombeek Mechelen Ramsdonk 2 2 2 Schelle 2

103

Sint-Amands St.Ag.Berch. Steenhuffel Strombeek Tisselt Willebroek Wolvertem

2 1 2 2 2 2 2


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2224e Londerzeel 19 Septembre 1896 (Vertaald) De burgemeester van Londerzeel vraagt aan de commandant van de gendarmeriebrigade van Wolvertem om 2 mannen te sturen om de politie bij te staan op zondag 27 en maandag 28 september. UC - 2125 Londerzeel 19 Septembre 1896 Monsieur l’ Ingénieur provincial en chef, rue de Ruysbroeck 24, Bruxelles - (Vertaald) Gemeente Londerzeel – Verbetering der landbouwwegen bij middel van het speciaal fonds gestemd bij wet van 28 juni 1896. Nr. van de atlas Te ver- Sluit beteren aan op weg 4 4 12 3 11 3 13 3 50

Uit te voeren verhardingen Aard Lengte Br. Dikte materiaal Steen- 237 3 0,25 afval 861 3 0,25 en as- 525 3 0,25 sen 743 3 0,25 2566 775 3341

Aantal te Geschat Laadvervoe- gewicht plaats ren m³ in ton 177 647 393 706 1923 581 2504

253 924 561 1008 2746 831 3577

Sation Vertrek

Aankomst

Quenast Quenast Lond.z. Clabecq of Charleroi

Opmerking: een deel van weg 4 was reeds verhard met recuperatiemateriaal van de provinciale baan. UC - 2125b Londerzeel 21 Septembre 1896 Monsieur le directeur des chemins de fer vicinaux, rue de la schience 26, Bruxelles. (Vertaald) Wij stellen vast dat volgende zondag 27 september, ter gelegenheid van onze kermis, een speciale tram zal vertrekken in Londerzeel om 10h30 en in Brussel zal aankomen om 11h55 ’s nachts. De activiteiten van de volgende dag, tweede kermisdag, trekken nog meer volk dan de zondag. Daarom schijnen er redenen te bestaan om ook die dag een speciale tram op hetzelfde uur in te richten. Gelieve op te merken dat de maandag volgend op de 4de zondag van september u reeds eerder door ons als een kermisdag werd gesignaleerd. Voor het college. UC - 2127 Londerzeel 21 Septembre 1896 Monsieur le capitaine commandant du 4e Lanciers, 4e escadron, Gand - (Vertaald) Louis De Hertogh, soldaat V.A.P. bij de 4de Lansiers, 4de eskader zou op dit ogenblik zijn vader, die kleermaker en muzikant is, zeer behulpzaam kunnen zijn. Deze laatste heeft mijn tussenkomst gevraagd om van de militaire overheid voor zijn zoon een verlof van 15 dagen te bekomen om hem bij zijn bezigheden te helpen (kleermaker en muzikant op bals). Ter ondersteuning van zijn vraag laat ik u weten dat soldaat De Hertogh de oudste is van 6 kinderen, waarvan het jongste slechts 8 jaar oud is. De burgemeester. PV - N° 718 Den 22 September 1896 verklaart Jan ... Cleymans dat zondag 20 dezer Emiel Buydts aan Van Muylder (?) Jan verteld heeft dat hij hem zou slagen toebrengen. Renson, zoon, verklaarde mij dit. 104


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2127b Londerzeel 24 Septembre 1896 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre - (Vertaald) Meys Joseph, soldaat V.A.P. bij het 3de Jagers te voet, klas 1894, stamboeknummer 65923, is sedert 5 september met verlof en heeft geprobeerd om werk bij de staatsspoorwegen te krijgen. Hiervoor heeft hij een certificaat van goed gedrag nodig, zowel voor zijn periode als burger als voor de periode van zijn militaire dienst. Wij vragen u, mijnheer de minister, om dit bij zijn militaire overheid te bepleiten. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2128 Londerzeel 25 Septembre 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 520918B47542 laten wij u weten dat de klager ongelijk heeft te beweren dat het Kattenstraatje te Londerzeel bedekt is met verpestende walmen die van de grachten afkomstig zouden zijn. Aan de ene kant wordt deze weg begrensd door een gracht, die het industriële afvalwater ontvangt van een brouwerij, en aan de andere kant ligt er een vijver met vooral regenwater, afgevoerd van een deel van het dorp. Het is juist dat het, bij langdurige droogte, in de zomer soms gebeurt dat een onaangename geur zich op deze plaats verspreidt, maar er bestaat geen enkel gevaar voor besmetting en voor de volksgezondheid. In tegenstelling tot wat de reclamant beweert werd er in onze gemeente geen enkel geval van mazelen vastgesteld. Voor het college, de burgemeester. PV - N° 718b Het jaar 1896 den 29 September. Tusschen maandag 28 en 29 September heeft Isidore Reyniers aan Jef Piessens slagen en mishandelingen toegebracht in de herberg van Louis Piessens. Getuigen: Louis Verbelen, P. Jan Donies, vrouw Louis Piessens. Van daar bij Pierre Verbeeck gegaan had hij eene pint in zijn zak dewelke daar door de veldwachter en de dochter van de herberg uitgehaald. UC - 2128b Londerzeel 1 October 1896 Mijnheer Van In – Wil zoo goed zijn ons ten spoedigste te zenden de noodige drukbladen voor de tegenwoordigheidslijsten voor omtrent 800 leerlingen. Met achting. De gemeente sekretaris Louis Van Doorslaer. UC - 2128c Londerzeel 2 Octobre 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Als reactie op uw brief ..19E4018 van 25 september hebben wij de heer Verspreet ondervraagd aangaande de motieven die er hem hebben toe aangezet om de documenten voor de aanvaarding van zijn privé-bewaker naar een bediende van uw bureel heeft gezonden in plaats van naar u of naar de heer provinciegouverneur. Hij heeft ons gezegd dat hij dacht van juist te handelen en ook dat hij geloofde dat de inschakeling van deze bediende de afhandeling van zijn vraag zou versnellen. De kandidaat die door de heer Verspreet wordt voorgesteld is Jozef Van den Broeck, geboren in Beigem op12 juli 1860, landbouwarbeider ingeschreven in Londerzeel als komende van Beigem op 19 oktober 1894. Er is geen enkele klacht of veroordeling tegenover hem bekend. Het gedrag en de moraliteit van deze man zijn in Londerzeel goed. De burgemeester. UC - 2129

105


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 3 Octobre 1896 (Vertaald) De bijgevoegde deliberatie aangaande de schadevergoeding die door aannemer Baggerman werd toegekend voor kasseiwerken die door hem werden uigevoerd werd voorgelegd aan de arrondissementscommissaris en dit ter goedkeuring door de bestendige deputatie. Het college. PV - N° 719 Den 3 October 1896 verklaart Catharina De Smedt dat Marie Josepha Mertens, vrouw van Frans Meert, (zegde) dat ik met Jan Klok in de kamer had gezeten. Gehoord door Angèle De Smedt. Aan Marie De Donder, vrouw Jan Van Ruysevelt, verweet zij dat zij eene zatte kont was en dat Jan een ouden duivel was. Gehoord door Catharina De Vos, vrouw van Frans Stevens en haren man. Los blad bij PV Mijnheer secretaris Van Doorslaar. Hebt de goedheyd van de verklaring van Marie De Donder en van Catharina De Smedt aan te teekenen en vervolg aan te geven. Van Ruysevelt J.B. Londerzeel 3 october 1896. De bovengemelde personen worden in hun eer geraakt. PV - N° 720 Heden 4 October 1896 ¼ voor 10 ure ’s morgens heb ik, Jacques Hubert Mees, beëedigde jachtwachter van mr. de Spoelberch, op mijne ronde zijnde te Londerzeel gehucht Sneplaar, op het veld betrapt omtrent 100 meters van zijn woning, drager van een geweer, de genoemde Jean Walschap, 19 jaren, zoon van Jozef. Op gemelde plaats waar ik hem zag is het jachtrecht bij huur aan de graaf de Spoelberch. Verder gaande op eigendom van Maes-De Munter, brouwer te Hingene, loste hij een geweerschot. Ik heb hem onmiddellijk genaderd. Walschap vluchtte weg met zijn geweer en toen hij dit in hunne woning had neergelegd, kwam hij bij mij. Ik verklaarde hem proces verbaal. Hij antwoordde ‘Ik heb naar de mussen geschoten’.

Datum installatie burgemeester en schepenen: 23-11-1895

106

18-11-95

23-11-95

23-11-95

landbouw rentenier dokter landbouw landbouw 1904 industrieel rentenier wagenma handelaar 1900 brouwer notaris secretaris ontvanger. veldwacht

Eerste maal in de gemeenteraad

1904 1904 1904 burgem. 1900 1904 1904 1e schep. 1900 1904 1900 1900 2e schep. 1900

danigheid

4 5 1 6 7 2 8 9 3 10 11

Periode van uittreding uit college Beroep of hoe-

933 876 1005 873 817 914 841 864 864 879 857

Datum benoeming door koning

Periode van uittreding uit de raad Functie in de

1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895

raad

Plaats in de raad

16-5-37 15-10-18 19-2-47 19-4-35 27-12-26 5-7-40 6-11-19 19-4-23 18-11-51 26-3-52 16-4-52 19-8-47 27-9-60 15-2-54

Aantal stemmen

Mertens Jan Vital Verheyden Ch. Fr. Van Assche Pierre Lamberts Pierre Ben. Van Hoorebeeck P.J. Augustijns Guil. Ed. Van Doorslaer J. F. Polspoel Jean Geyzen Joseph De Keersmaecker F. De Amandel Alph. Van Doorslaer Louis Caluwaers Joseph Caluwaers Felix

Datum verkiezing

Datum geboorte

UC - 2129b Londerzeel 5 Octobre 1896 Commune de Londerzeel Samenstelling gemeenteraad

1873 1876 1876 1879 1882 1884 1888 1888 1891 1895 1895


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Datum eedaflegging raadsleden: 23-12-1895 Datum installatie secretaris: 15-8-1880 Datum installatie ontvanger: 23-4-1889 Datum installatie veldwachter: 2-11-89 Eervolle onderscheidingen:: Verheyden Charles François: medaille eerste klasse Van Assche Pierre: ridders leopoldsorde Personeel van het Weldadigheidsbureel Van Nimmen Louis Troch Jacques Walschap Jos. Van Dorslaer Jan Van den Eede Jan Fr. Troch Jacques Van Doorslaer Louis Pas Aloïs

beroep landbouwer landbouwer landbouwer ondernemer landbouwer

geboortedatum 4-4-1821 6-9-1850 10-6-1824 5-12-1858 17-5-1853

1e benoeming 31-10-1879 15-12-1886 28-1-1892 15-11-1890 23-11-1895

onderscheiding

functie lid lid lid lid lid Voorzitter Secretaris Schatbew.

beroep rentenier rentenier gem.secretar rentenier notaris

geboortedatum 15-10-1818 7-2-1829 19-8-1847 19-2-1829 16-4-1858

1e benoeming 11-9-1885 11-9-1885 11-9-1885 26-12-1891 1-12-1894

onderscheiding med. 1e klasse

functie voorzitter

Gasthuiscommissie Verheyden Ch. Fr. Van Assche Jan Bapt. Van Doorslaer Louis De Boeck Jan De Amandel Alph. Van Doorslaer Frans

secretaris

schatbew.

UC - 2130b Londerzeel 6 october 1896 Mijnheer de Minister – Als gevolg aan hierbijgevoegde brief van 1 dezer hebben wij de eere u te melden dat reeds door onzen brief van 2 september laatstleden N° 2118 den heer gouverneur onzer provintie bericht heeft ontvangen dat 129 opneembladen voor de optelling van het arbeidsambt uit onze bevolkingsboeken waren opgenomen. De burgemeester. UC - 2130 Londerzeel 7 octobre 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Conform uw vraag A34169 van 26 augustus sturen wij u ons voorstel voor het vastleggen van de dagprijs voor het jaar 1897 voor het onderhoud van behoeftigen in ons gasthuis. Wat de instructies van de tweede paragraaf van uw brief betreft, merken wij op dat wij daar niet kunnen aan voldoen aangezien het grootste deel der producten en leveringen die in kosten gebracht worden, boerderijproducten zijn en we daarvoor geen kwijtingen of facturen ontvangen of andere documenten waarmee we het toegelaten tarief zouden kunnen berekenen. We verzekeren u echter, mijnheer de gouverneur, dat de voorgestelde detailhandelsprijzen zeer sterk benaderend zijn en zonder schaamte kunnen gebruikt worden als basis voor de vaststelling van de dagkosten. Het college. PV - N° 721 Den 8 October rond 5 ure kwam Louis Vergaelen (beek) op den ijzeren weg bij de woning van De Borger en bracht aan Catharina Van der Straeten doodbedreiging toe. Getuigen: Van den Brande, Catharina Van Thienen, vrouw Vleminckx. UC - 2130c Londerzeel 9 Octobre 1896

107


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur Jacqmain - (Vertaald) Ik heb uw informatie aan de heren leden van ons weldadigheidsbureel meegedeeld. Met onze brief van 11 september heb ik u hun antwoord laten weten en dat hebben ze nu bevestigd. Deze beslissing werd vooral genomen omdat weduwe Moortgat haar handel absoluut niet verder kan zetten. Ondanks de geldelijke steun die ons bureel haar regelmatig heeft gegeven, heeft ze geen enkele van haar schulden betaald. Ze moet ook nog pachtgeld aan de heren Diercksens en Pauwels van Liezele betalen. Deze laatste hebben haar reeds voorgesteld om haar huis en gronden aan iemand anders af te staan. UC - 2132 Niet relevant UC - 2132b Londerzeel 10 Octobre 1896 (Vertaald) Statistiek van de logementscapaciteit van de gemeente Londerzeel Wijk St. Christoffel Sint-Jozef Bevolking 3132 1650 Aantal huizen 587 300 Aantal inwoners met 3 paarden of meer 5 2 Aantal inwoners met 2 paarden 17 7 Aantal inwoners met 1 paard 36 35 Aantal inwoners met alleen ... 3x0 159 Aantal behoeftige families 90 42 Molens 54 28 Beenhouwers 5 3 Bakkers 5 1 Industrie met invloed op logementscapaciteit 8 2 Arme of zeer arme wijken geen geen Uitzonderlijke logementen Kasteel Drijtoren Logementen van slechte kwaliteit of zonder water In de zomer In de zomer Los blad bij PV Op 11 october 1896 5 ½ ure ’s avonds komt Marie De Donder en de vrouw van de schilder, Marie. Zegt de kleyn van Keymolen heeft willen inboeken op De Smedt te huys, heeft mij verweten, en is de Madamekens ingevlucht. Van daar zijn zij bij de kinderen D’Hondt gaan de deur openslagen. Nu gaat Marie De Donder in het huys recht over Van Assche, daar is dene van Keymolen de ... loopen Marie De Donder komen verwijten, de nootenbladeren willen afbreken, de ramen met geweld opengebroken. Dan heeft Marie haar gepakt, langs binnen het huys, en ik langs buiten. Dan heeft zij mij verweten dat ik een ouden grijsen was, dat ik de kat van den blokmaker geschoten had, dat Van Ruysevelt hunne kiekens gestolen had. Dat is voor de tweede maal dat zij dit verwijten. De getuige de vrouw van De Vos stond buyten, den ontfanger ook, die dat gehoord hebben, alsook een van Charel Mathieu Verbruggen, een van August Brusselmans, de oudste van Patteet, nog 4 of 5 anderen; van Mathijs Van Crombruggen. Nu moeten zij doen zien op welke wijze de kiekens gestolen zijn, dat is maar een truc van dit gespuys van volk. Iedereen kan bestatigen gelijk de gendarmen gedaan hebben, dat er niets in mijnen hof, in of uyt kan van kiekens, dat is maar een uytvinding over het stelen van mijnen hond, waar dat de kleynen Keymolen mede aan de kinderwagen gebonden, geattrapeert is. Dit zijn valsche uytvindingen van deze soort van volk. Ik heb mijn geweer afgeschoten omdat het te lang geladen was, in de tegenwoordigheyd van twee mannen. Twee of drie dagen later wordt er uytgevonden dat Van Ruysevelt de kat 108


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

geschoten had. Sedert is er door mij niet meer geschoten, nog staat er aan te wijzen alsdat Soo De Smedt, smid, bij mij is geweest, dat ik hem de kat aantoonde die daar op den muur zat te loeren. Ik zegde aan Soo De Smedt ‘smid, geniet die kat, want die heeft al 25 van mijn kiekens gestolen’. Soo de smid zegt daar op ‘was het mij te doen, ik had die kat al lang geschoten'’ Zoo dat die kat nog leefde als zij zegde dat de kat geschoten was. De kleyne van denen Keymolen hebben aan mijne muren om meer dan 60 frank schade gedaan. Getuigen: D. De Boeck, metser, Louis ..., de gendarm De Coninck, etc. UC - 2132c Londerzeel 13 octobre 1896 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre - (Vertaald) Jean De Wit, milicien uit mijn gemeente, op 1 juli 1892 ingelijfd bij het regiment Carabiniers, stamboeknummer 44423, heeft een termijn van 4 jaar militaire dienst volbracht. Als wees zonder erfgenamen in opgaande lijn werd zijn vergoeding regelmatig ten zijne gunste op de spaarkas gestort. Sedert het begin van zijn verlof is deze man een handeltje begonnen en daarom zou hij het geld dat nog op zijn rekening staat zeer goed kunnen gebruiken. Gelieve, mijnheer de minister, deze man de toelating te geven om zijn tegoed bij de spaarkas af te halen. De aanvrager heeft zich altijd goed gedragen en kan, zoals bijgevoegd attest getuigt, op een eerbare manier zijn kost verdienen. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2132d Londerzeel den 14 October 1896 De commissie der gemeente Londerzeel, aangesteld krachtens art. 58 der wet van 28 juni 1822 en art. 2 der wet van 6 september 1895, wijst den heer De Bondt Jan Frans, gepensioneerd veldwachter dezer gemeente, aan om de herziening te doen van de kadastrale schattingen der gebouwde eigendommen uit de gemeente, met het oog op eene nieuwe verdeeling der grondbelastingen. Hij is gehouden voor den Burgemeester, vooraleer zijne bewerkingen te beginnen, den volgende eed af te leggen: “Ik zweer de mij opgedragen zending getrouwelijk te vervullen.” De commissie. SC - 158 Zitting college van 14 October 1896 Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. Voor de algemeene herziening der kadastrale waarde der belastbare gebouwen wordt de commissie gelast eenen bijzonderen schatter te noemen. De heer De Bondt, gepensionneerde veldwachter, wordt hiervoor aangesteld doch onder de belasting van 50 % van de vergoeding die hiervoor betaald wordt, af te staan aan zijnen ambtgenoot Felix Caluwaerts. Wegens onderhoud van goten in de losweg leidende van aan Jos Van den Brande, Sneppelaar, naar de weide en naar het huis Steenackers, wordt beslist dezen kost door de gemeente te dragen, hevenzoo aan den Herbodinmolen. Lichten zullen geplaatst worden aan P.J. Van Humbeeck – Boulevard huis Cloots – omtrent August Broothaers. Verbetering met steen en assche zal ook gedaan worden in de Moorhoek tot omtrent Moens. UC - 2132e Londerzeel 16 October 1896 Bericht

109


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Het College van Burgemeester en Schepene verwittigt de belanghebbers dat een heelkundige oogarts uit het provintiaal gesticht voor ooglijders overeenkomstig de voorschriften van ’t artikel 2 van het provintiaal reglement van 17 july 1888, gewijzigd den 16 july 1891, zich den Dinsdag 3 November om 10 ure 's morgens zal aanbieden in het gemeentehuis van Wolverthem ten einde de behoeftige blinden of ooglijders te onderzoeken en degene aan te duiden die met hoop op genezing geopereerd of behandeld kunnen worden. Om tot dit onderzoek aangenomen te worden moeten de belanghebbenden zich bij het gemeentebestuur voor het einde dezer maand doen opschrijven. De burgemeester. UC - 2132f Gemeente Londerzeel Verklaringskohier dienende bij de gemeentebegrooting voor 1897. Buitengewone ontvangsten. §1 N° 1 Overschietende buitengewone ontvangsten op uitgaven van zelfden aard 2000, 00 Dit verschil is bestatigd in de rekening van 1895 en komt voort uit de niet voltooing der werken voorzien aan het Godshuis. §2 N° 8 Afstand van grond op het kerkhof 350,00 Gedurende het jaar 1896 zijn twee vragen van afstand op het kerkhof gedaan: Eene voor eeuwigdurig door de familie Peeters (overleden 28 Mei 1868) waarvoor 300 fr. Eene door familie Patris (overleden 4 juni 1876), hernieuwing voor 20 jaren, 50 fr. Buitengewone uitgaven. §2 N° 4 Aflegging aan Hospice en armen 233,34 Volgens vastgesteld reglement wordt van de opbrengsten van afstanden van grond op het kerkhof 1/3 aan Hospice en 1/3 aan den Armen overgegeven. Hiervan dezen uitgaaf. Gewone ontvangsten §1 N° 1 Overschietende gewone ontvangsten tegen uitgaven van zelfden aard 923,93 Deze cijfer is het uitslag der rekening van 1895 §2 N° 3 Zonder wijzigingen noch opmerkingen tegen vorige dienstjaren. §4 N° 4 Vermoedelijk aandeel in de opbrengst van buurtspoorweg 0,00 Deze rekening met een te kort sluitende wordt hier geene aandeel ingeschreven. §5 N° 8 Zonder wijzigingen. Gewone uitgaven. § 2 Bestuurskosten - § 3 Politie - § 4 Openbare gezondheid - § 5 Militie - § 6 Kiezingen – § 7 Weldadigheid: allen zonder wijzigingen. § 10 Lager Onderwijs. N° 2 Gemeentelijke toelage ten voordeel van het lager onderwijs 8046,00 De bestendige deputatie, de begrooting voor den dienst voor het lager onderwijs voor 1896 herziende, heeft dit bijdragend deel vastgesteld. § 11 tot 14 Geene wijzigingen noch verklaringen. § 15 Gevestigde schuld.

110


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

N° 6 Annuïteit aan buurtspoorweg 1059,11 Deze annuïteit is het juist bedrag der bijlage betaald in 1896. § 17 Uitgaven voor 1) Afhouding op de jaarwedde van den gemeentesekretaris 69,00 Berekend 2300 fr. à 3 %. 2) Afhouding op de jaarwedde van de onderwijzers 566,78 Deze cijfer is nabijkomend en zal door den staat der afhoudingen bepaald worden. § 18 Verschillige uitgaven. N° 1 Onderhoud aan uurwerk en opwinder 120,00 De gemeentenraad beslist dat de jaarwedde van de opwinder der horlogie van den toren St. Christophe 20 fr. opslag mag gegeven worden; komt dus op 60 fr. St. Jozef 40 en onderhoud 20 fr. N° 6 Som gelicht voor onderhoud der wegen 1480,00 Deze som zal bijzonder noodig zijn voor verbetering der landbouwwegen. Dienst der wegen. Buitengewone ontvangsten. §1 Overschot der buitengewone ontvangsten 159,66 Volgens voortgebrachte rekening van dienstjaar 1895. §2 Kapitalen voortkomende van afstand of verkoop can wegen of delen van wegen 85,20 In den loop van 1896 zijn drij verkoopen van overschotten van wegen gedaan. Eene aan het pensionaat voor meisjes: fr. 67 Een afstand aan Verheyden C515, fr. 13,80 Een afstand aan weduwe De Lathouwer C514, fr. 4,40 §3 Opbrenst op de honden 225,00 Deze cijfer is vermoedelijk nabijkomend. Uitgaven. § 1 en 2 Geene uitgaven. §3 Verbetering aan landbouwwegen 459,86 Het geheel beloop der buitengewone ontvangsten zal in het dienstjaar besteed worden aan verbetering der eigenlijk gezegde landbouwwegen voor hetwelk het gouvernement eene vergunning van 10 millioen fr. heeft bestemd. Gewone ontvangsten. Overschot dezer op de uitgaven van zelfden soort 596,97 Volgens afgeleverde rekening. §2 N° 1 Som gelicht op de gewone inkomsten der gemeente voor wegen 4180,00 Deze som moet bijzonder dienen voor de verbetering der eigentlijk gezegde landbouwwegen. §2 N° 2 en 3 Beloop van den rol en de bijzondere centimen. Deze zijn normaal en hoeven geen verklaring. PV - N° 722

111


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

J. B. Hermans. In den nacht van 18-19 October 1896 rond 12 à 1 ure stond mijne dochter Barbara Hermans op om haar gevoeg te doen. Wakker zijnde, zegde zij aan hare moeder ‘Mij dunkt er is iets aan huis (aan ’t kotteken), ofwel vader is daar’. Mijne vrouw opstaande om mij binnen te laten ontwaardde dat brand was ontstaan aan ons zwingelkot waar thans hooi steekt. Mijn kind heeft de geburen gewekt. Mijn gebuur Louis April heeft ons beesten gered. Vermoedens van brandstichting bestaan er niet. De woning en meubelen zijn verzekerd (oogst en vlas begrepen) aan de maatschappij De Schelde aan de som van 3200 frs. De schade is niet berekend. UC - 2150 Londerzeel 19 Octobre 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, het certificaat model 32, voor kandidaat V.A.P. Roelants Jean François, met vraag om het na visie en registratie terug te sturen. Het college. UC - 2150b Londerzeel 19 Octobre 1896 Monsieur le capitaine de Marneffe du 1e Chasseurs à pied ½ à Diest. (Vertaald) Hermans Jan Baptist, soldaat bij het 1ste Jagers te voet, 1ste bataljon, 2de compagnie, momenteel met permissie, vraagt, indien de dienst het toelaat, een verlenging van zijn verlof met 15 dagen. Hij kan deze tijd zeer nuttig gebruiken om zijn ouders bij het werk in de landbouw bij te staan. De burgemeester. PV - N° 723 Den 19 October 1896 bij Hendrik Jan Piessens, herbergier en blokmaker, Stuikberg, kwam binnen Pierre Jan De Bondt. Benoit Peeters die daar ook was bracht hem de verwijten toe van deugniet en daar en weer deugniet. Getuigen: Pierre Hermans, Joannes Piessens (de neus). Bij Bollé verweet hij dezelfde verwijten. Getuigen: Jos Steenackers, Choup. Rest van de klachten is niet meer genummerd. UC - 2150 Londerzeel 20 Octobre 1896 Monsieur le directeur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 580274 van 19 oktober laat ik u weten dat de omstandigheden door de welke de aankomst in onze gemeente van de vreemdelinge Jardickens u niet werd gemeld, de volgende zijn. Op het presentatieblad van bestemming, waarop deze vrouw ingeschreven stond, en op de certificaten van adresverandering, model 2 en 4, die zij op 17 december 1895 in Elsene had ontvangen, was niet vermeld dat zij van vreemde nationaliteit was. Overigens is deze persoon in een andere gemeente het land binnen gekomen en dus had die u moeten verwittigen. De burgemeester. UC - 2150c Londerzeel 22 Octobre 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Tijdens een huwelijk dat vandaag voor ons werd gesloten werd een in onze gemeente geboren kind erkend en gewettigd. Gelieve dus in de rand van geboorteakte nr. ... van 1895 te noteren: “Het hiernaast kind ....... ..... door Jan Thobias Broothaerts en Maria Christina Verberckt (?) ..... UC - 2150d

112


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 23 Octobre 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, het certificaat model 32, voor kandidaat V.A.P. Stevens Bonaventure, met vraag om het na visie en registratie terug te sturen. Het college. UC - 2125b Londerzeel 23 Octobre 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de provinciale hoofdingenieur, Rue de Ruysbroeck 24, Brussel, de plannen voor de aanvraag voor de verbetering van een gedeelte landbouwweg, met de vraag om deze stukken te voegen bij deze door ons gestuurd op 19 september met brief 2125. UC - 2125c Londerzeel 23 Octobre 1896 Bijlage bij onze staat van 19 september 1896. Verbetering der landbouwwegen bij middel van het speciaal fonds van het gouvernement. Nr. van de atlas Te ver- Sluit beteren aan op weg 16 4

Uit te voeren verhardingen Aard Lengte Br. Dikte materiaal Steen390 m 3 0,25 afval en assen

Aantal te Geschat vervoeren gewicht m³ in ton

Laadplaats

Sation Vertrek

292

Quenast Clabecq of Charleroi

Quenast

410

Aankomst Lond.z.

UC - 2125d Londerzeel 23 oktober 1896 Landbouwoptelling van 1895. Onderverdeeling der vergoeding betaald aan deszelfs agenten. De Bondt Jan Frans 38,40 Van Eeckhout Henri 31,20 Buydts Jan 49,80 De Roeck Pierre 69,30 Samen 188,70 PV - Het jaar 1896 den 23 October rond 10 ½ ’s morgens. Ik Judo Van Steen, beëedigde jachtwachter van mr. De Vos du Deglas, wonende te Mechelen, op mijne ronde zijnde te Londerzeel in de nabijheid van het pachthof Kruishoef, waar het jachtrecht behoort aan mr. Hanssens, heb ik gehoord dat een geweerschot gelost werd. Er in allerhaast heen geloopen zijnde kwam ik omtrent 2 minuten daarna ter plaats waar deze gelost was en betrapte er P. Jan Teugels die daar stond met zijn geweer. Ik vroeg hem waarom hij daar stond met een geweer. Teugels antwoordde ‘Ja maar, ik schiet naar geen haas’. Ik zegde ‘wij zullen wat hiermede te doen is’. Teugels zegde ‘Kom kl.’ UC - 2157 Londerzeel 24 Octobre 1890 Monsieur le commandant du district militaire Laeken - (Vertaald) Soldaat milicien De Bondt François Christophe van de lichting 1889, met onbepaald verlof in mijn gemeente, bevindt zich momenteel in de gevangenis en kan daarom niet deelnemen aan de revue van militairen met verlof, die in onze gemeente moet doorgaan op 4 november eerstkomend. De burgemeester. UC - 2158

113


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 24 Octobre 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) De Bondt François Christophe, de echtgenoot van de in uw brieven genoemde De Ridder zit momenteel en dit tot 22 november eerstkomend in de gevangenis. De vrouw zit momenteel alleen met 2 kinderen van 1 en 5 jaar oud. Daarom kan ze, tot haar man vrij komt, niet opgesloten worden omdat de twee kinderen niet zonder de hulp van de ouders kunnen. Vanaf 22 november houdt niets u nog tegen om Marie De Ridder, echtgenote De Bondt, in hechtenis te nemen. Gelieve haar opsluiting tot die dag op te schorten. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2158b Londerzeel 25 oktober 1896 Gemeente Londerzeel Verklaringskohier gevoegd bij de begrooting der godshuizen voor het dienstjaar 1897. Buitengewone ontvangsten. 1. Overschot der buitengewone ontvangsten op de uitgaven van zelfden aard 2000,00 In de begrooting van 1895 was deze uitgaaf vermoed als bijlage voor het opbouwen van een ziekenhuis en ontsmettingzaal. Dit werk niet gedaan zijnde blijft hiervan dit overschot. 7. Giften ter gelegenheid van afstand van grond op het kerkhof 116,66 In den loop van 1896 zijn twee aanvragen van afstand van grond op het kerkhof gedaan: Eene eeuwigdurende door de erfgenamen van wijle de Z.E.H. Peeters, hier overleden 28 Mei 1868, waarvan 100 fr. De andere door de erfgenamen Patris, overleden 4 juni 1876, voor 20 jaren hernieuwd sedert 20 juni 18896, waarvan 16,66 fr. Gewone ontvangsten. 8. Intresten loopende rekening 30,00 Dit is beloop van intresten van bespaard geld op de spaarkas loopende rekning. Voorbehoudene somme op spaarkas 1,47 Beloop van den intrest vastgesteld volgens rekening van 1895. 4 en 6. Zonder wijzigingen. 8. Sectie 2. Toelage van de gemeente 2000,00 Aangezien de commissie der hospiciën van zijn overschot volgens dienstjaar 1895 ruim 1000 fr. bezit, oordeelt de commissie goed de gemeente bijlage met 1000 fr. te verminderen. 9de sectie: zonderwijzigingen. Buitengewone uitgaven. N° 6. Uitzetting van openbare fondsen 116,66 Er wordt beslist de opbrengst van gronden op het kerkhof te beleggen op de spaarkas. Gewone uitgaven. Overschot der gewone uitgaven op de ontvanhsten 578,80 Dit cijfer is door rekening van 1895 vastgesteld. De gewone uitgaven verder geene merkelijke veranderingen aanbiedende, worden hier geene uitleggingen vereischt.

114


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 25 oktober 1896 Gemeente Londerzeel Verklaringskohier gevoegd bij de begrooting van het weldadigheidsbureel – dienstjaar 1897. Buitengewone ontvangsten. N° 6 – Giften voor afstand van grond op het kerkhof 116,66 Dit is de opbrengst van twee giften: 100 fr. van de familie Peeters en 16,66 fr. van de familie Patris. N° 19 – Voorafneming van gewone naar buitengewone 35,34 De rekening van 1895 sloot voor buitengewone dienst met een te kort van fr. 152. Om hiervan de balans te krijgen is deze voorafneming noodig. Gewone ontvangsten. Overschot in gewone ontvangsten tegen uitgaven van zelfden aard 557,11 Deze cijfer komt voort uit de vastgestelde rekening van 1895. Inkomsten der erfgoederen en andere: zonder wijzigingen. Uitgaven. Overschot der buitengewone uitgaven op de ontvangsten 152,00 Dit cijfer is voorgekomen in de rekening van 1895 en dient tot basis voor 1897. De andere uitgaven als lasten, bestuurkosten, onderhoudskosten en geneesdienst ondergaan geene wijzigingen. UC - 2162 Londerzeel 26 Octobre 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) In bijlage sturen wij u ons voorstel voor de vergoedingen van de agenten die aangesteld werden voor de telling der tabaksplanten 1896. Deze werd berekend a rato van 1 centime per plant. Het college. UC - 2162b Londerzeel 28 October 1896 Bijgevoegde stukken zijn den heer gemeente sekretaris van Wulveringhem gezonden om er te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk. De belanghebbende Jan Baptist De Coninck, hovenier, gehuisvest thans te Laeken en voorheen bij zijne ouders te Londerzeel, meerderjarige en opzichtens het huwelijk minderjarigen zoon van Constant Jozef De Coninck, hovenier, en van Maria Anna De Nuyer, gehuisschen wonende te Londerzeel. UC - 2162c Londerzeel 28 Octobre 1896 Monsieur Guyot - (Vertaald) gelieve mij, op vraag van de arrondissementscommissaris, een rekening te sturen van de kosten die onze gemeente gemaakt heeft voor het laten drukken der oproepingsbrieven voor de kiezers die deelgenomen hebben aan de wetgevende verkiezingen van 5 juli 1896. Deze factuur moet dienen als bewijsstuk. Secretaris Van Doorslaer. (Ontvangen en doorgestuurd naar de arrondissementscommissaris op 30 oktober). UC - 2160 Londerzeel 28 octobre 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Ik retourneer u de klacht van de echtgenoten Van Ruysevelt-De Donder. Wat de aangehaalde feiten betreft, namelijk het doen van verwijten, het

115


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

schade aanrichten aan hun huis en de onrechtmatige toe-eigening door de kinderen van hun buurvrouw, weduwe Keymolen, van een zwerfhondje zonder waarde, eigendom van Van Ruysevelt, wel het onderzoek daarover werd gedaan door de commandant van de gendarmerie van Wolvertem en heeft nooit aanleiding tot vervolging gegeven. De heer Van Ruysevelt is een man van 64 jaar oud, gepensioneerde postbode, die een ziekelijke neiging heeft om klacht in te dienen en die daardoor het leven zuur maakt van zijn buren. De beweegredenen van deze man zijn dikwijls zodanig tegenstrijdig dat men soms geneigd zou zijn om hem als een beetje simpel te beschouwen. Daarom kunnen wij onmogelijk ingaan op de feiten van de hierbij gevoegde klacht. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2161 Londerzeel 31 Octobre 1896 Monsieur le commandant de gendarmerie - (Vertaald) Gelieve ons de inlichtingenstaten terug te bezorgen van de beschuldigden Slachmuylders en Van Praet (klacht Goossens van 11 oktober 1896). Deze documenten werden u op 16 dezer gezonden en nu vraagt de Procureur des Konings er naar. De burgemeester. UC - 2162 Londerzeel 31 Octobre 1896 (Vertaald) Teruggezonden naar de Procureur des Konings te Brussel, de klacht ten laste van Slachmuylders en consoorten, met de opmerkingen dat de inlichtingen op de achterkant van de bulletins staan. De burgemeester. UC - 2163 Londerzeel 4 Novembre 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ik stuur u de ingesloten petitie en laat u weten dat ik de aanvraagster al verschillende keren laten weten heb dat Marie Cathérine Dochardt, dochter van Pierre Joseph (afkomstig van Duffel) en van Catherine Pissoet (van Laeken), in Londerzeel geboren is op 27 februari 1786 en hier op 7 juli 1807 is gehuwd met horlogemaker Jean Baptist Croes, geboortig van Willebroek, en dat uit dit huwelijk geen enkele geboorte in onze registers werd ingeschreven. De datum van vertrek van de echtgenoten Croes-Dochardt en hun nieuwe woonplaats kunnen wij niet geven omdat wij over de bewuste periode geen bevolkingsregisters hebben. In deze petitie stellen we desalniettemin vast dat dezelfde Dochardt na haar huwelijk in Brussel gewoond heeft. Het is dus daar dat ze misschien de gewenste inlichtingen kan bekomen. De burgemeester, ambtenaar van burgerstand. UC - 2164 Londerzeel 5 Novembre 1896 Aan het schepencollegie van Wolverthem - Mijnheeren – De echtgenoten De Roover-De Keersmaecker, kuiper, wonen sedert verscheidene maanden in onze gemeente doch zijn tot heden op onze bevolkingsboeken onbekend. Deze personen zijn meer dan 70 jaren oud en hunnen toestand, volgens hunne verklaring, zou eenige onderstand vereisschen. Wij verzoeken u, Mijnheeren, ons te willen laten weten of uw armbestuur niet de wel gepaste onderstand rechtstreeks zou willen aan deze personen geven, of in het ander geval ons de som te bepalen die wij hieraan maandelijksch mogen uitgeven, ten laste van uw weldadigheidsbureel. Namens het kollegie, de burgemeester. UC - 2164b Londerzeel 5 Novembre 1896

116


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Bijgevoegde som van zestig frs. met staat van verschotten is den heer ontvanger van weldadigheidbureel van Breendonck gezonden met verzoek den bijgevoegde staat geteekend voor ontvangst ons weder te zenden. Deze som zal afgehaald worden door Plettincx en Peeters, die de voedsteraars zijn van twee kinderen van genoemde Schellemans. Voor de ontvanger van weldadigheidsbureel. De sekretaris. UC - 2165 Londerzeel, 6 Novembre 1896 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre à Bruxelles. Monsieur le Ministre, Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Londerzeel prend la respectueuse liberté de solliciter l’établissement en sa commune d’une brigade de Gendarmerie ou du moins d’une section. Les motifs qui l’engagent à faire cette demande, sont la situation géographique de cette commune et des communes limitrophes de Steenhuffel, Malderen, Capelle-au-Bois, Ramsdonck et Nieuwenrode qui se trouvent toutes à une distance majeure de 10 Kilomètres de Wolverthem (résidence de gendarmerie actuelle) et que d’autre part ne se trouvent qu’à une distance moyenne de 3 ½ Kilomètres de Londerzeel. Ces communes réunies comptent une population de 13.000 habitants. Par suite de leur éloignement de la brigade et de l’importante étendue territoriale que comprend cette section de notre canton, il arrive souvent que pour la recherche et l’instruction des délits toute la célérité et les soins désirables ne peuvent être accordés. La répression du braconnage, les lois et règlements pour amélioration et les règlements de police sanitaire du bétail, l’exécution des prescriptions du code rural, trouveraient dans la vigilance de la gendarmerie une protection efficace. La brigade entière (de Wolverthem) ou le canton, comprenant 14 communes, il se fait qu’en en détachant une section comprenant Londerzeel et ses communes limitrophes il resterait encore à desservir 8 communes par l’ancienne brigade, section qui lui donnerait une besogne suffisante. En un mot il est évident, Monsieur le Ministre, que pareil établissement sortirait bien des effets, et pour ces motifs nous n’hésitons pas à croire que nous verrons, après instruction, la réalisation de notre demande. Nous vous présentons, etc... Par le collège, le bourgmestre. UC - 2170 Londerzeel 11 Novembre 1896 Niet relevant UC - 2170b Londerzeel 12 Novembre 1896 Monsieur le capitaine commandant 4e Lanciers Gand - (Vertaald) Soldaat De Hertogh François Louis, trompetter onder uw bevel bij de 4de Lansiers, vraagt mij om u te verzoeken zijn vergunning, die op 15 november afloopt, met 10 dagen te willen verlengen. Zijn ouders zouden op dit moment zijn hulp zeer goed kunnen gebruiken want het is vooral in dit seizoen dat het beroep van kleermaker het meeste werk meebrengt. Deze familie is kroostrijk en behoeftig en alle hulp die de kinderen kunnen bieden is zeer nuttig. De burgemeester. PV - Het jaar 1896 den 13 November rond ¼ voor 9 ure heb ik, Frans Beuckelaers, beëedigde jachtwachter wonende te Malderen, aangesteld door de heer Louis De Vos, eigenaar te Mechelen, op mijne ronde zijnde omtrent de Kruishoef, op den eigendom van Baptist Verhoeven (?),

117


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

voor het jachtrecht aan de heer De Vos, betrapt Pier Jan Teugels die er op hetzelfde oogenblik eene geweerschot loste met zijn geweer, binnen zijn woning sprong en seffens buiten kwam om te zoeken wat hij geschoten had. Bij hem zijnde heb ik hem gevraagd ‘Gij hebt hier geschoten’. Teugels antwoordde van ja. Waarover ik hem proces verbal verklaarde. Teugels verklaart dat hij niet meer wilt stelen, maar wel toekken (wat wil zeggen braconnieren). UC - 2170b Londerzeel 14 Novembre 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Op vraag van privé-wachter François Beuckelaers uit Malderen, sturen wij u diens klacht van 13 november ten laste van Teugels Pierre Jean wegens een jachtmisdrijf in Londerzeel, evenals de inlichtingenstaat over de beschuldigde. De burgemeester. PV - Den 15 November 1896 ’s nachts hebben Baptist De Donder (Doker) en Jan Van Hoeck (Bies) op de deur van August Brusselmans geslagen met een kalkschup. Gezien door de vrouw rond 1 ure ’s morgens. UC - 2170c Londerzeel 16 Novembre 1896 De ingesloten klacht wordt teruggestuurd naar de politiecommissaris van Sint-Jans-Molenbeek met de opmerking dat de beschuldigde De Boeck onbekend is in Londerzeel en daarom niet kan ondervraagd worden. De Burgemeester. UC - 2170d Londerzeel 16 Novembre 1896 Monsieur le commissaire de police - (Vertaald) Ingevolge uw hierbij teruggestuurde brief laat ik u weten dat de heer De .... verklaart geen gevolg te geven aan de klacht ten laste van De ... voor ontvreemding van zijn kar. De burgemeester. UC - 2163 Londerzeel 16 November 1896 Aan het Collegie van Burgemeester en Schepene van Evere – Mijnheeren – Ingevolg aan art. 21 der wet van 27 November 1891 op den bijstandwoonst hebben wij de eere u te melden dat de genoemde Vleminckx Jacques, geboren te Londerzeel den 8 Mei 1843, landwerker, laatst gewoond hebbende in uwe gemeente, volgens zijne verklaring bij Simon De Lennendecker, op 14 dezer in ons gasthuis is aangekomen uit hoofde van ziekte. De onkosten van dit verblijf zullen door uw armbestuur moeten gedragen worden uit hoofde van de bijstandwoonst welke de zieke in uwe gemeente verkregen heeft. Gelief ons binnen den voorschreven tijd de erkenning van dezen bijstandwoonst te laten weten, of ons de reden dezer ontkenning mede te deelen. De burgemeester. PV - Den 16-17 November 1896 bij 1 ure 30 ’s nachts kwamen aan de woon van Jan Baptist Roelants de genoemde Victor Van Praet, genoemd Smous, en stampte er op de deur. Hij ging daar mee voort. Dit was gezien door Jos Van den Broeck. Frans De Donder (witte baron) bedreigde mij den volgenden avond van mijne kop tegen de steenen te slagen. Gehoord door de kinderen Frans Verbelen. PV - Het jaar 1896 den 19 November verscheen Frans Stevens-De Vos, die verklaart dat dezen voormiddag Melanie Van Hoeck, vrouw De Boeck Frans, hem verweet dat zijn huis van

118


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

weduwe Hermans en van dien met zijn fuik (er te verstaan Van Ruysevelt) was. Getuigen: Catharina Brusselmans, haar moeder, Antonette Stevens, Catharina De Smedt (van Jozef). UC - 2163b Londerzeel 19 Novembre 1896 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre - (Vertaald) Carabinier Jean Broothaers, milicien van 1893, stamboeknummer 45093 zou in het huwelijk willen treden maar heeft daarvoor, aangezien hij nog maar met beperkt verlof is, de toelating van de minister nodig. Als reden haalt hij aan dat hij een handeltje heeft opgezet en daarbij de hulp van een vroiuw niet kan missen. Gelieve hem deze speciale toestemming te verlenen. De ambtenaar van de burgelijke stand van Londerzeel. UC - 2163c Londerzeel 20 Novembre 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan veterinair inspecteur De Roo te Laken een aanvraag om 7 runderen tegen tuberculose in te enten bij Josse De Moor. GR - N° 476 Zitting van 20 november 1875 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Verheyden, Lamberts, Van Hoorebeeck, Van Doorslaer, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. Lezing wordt gegeven van het proces verbal van voorgaande zitting hetwelk wordt goedgekeurd; waarna de zitting wordt geopend met de volgende zaken aan het dagorde: 1. Lager onderwijs. 2. Veldwachter kandidaten. 3. Onderhoud aan kerktoren. 1. Vraag van pensioen Terroir Désirée. De gemeenteraad, Gezien de brief van den heer gouverneur van de provincie in date van 11 juli laatstleden 37479C4380, handelende over de vraag van in pensioentreding van Dame Terroir, hulponderwijzeres in de lagere gemeenteschool. Overwegende dat Dame Terroir hulponderwijzeres benoemd was in beraadslaging van 15 december 1888 en tot de eedaflegging geroepen door besluit van den heer gouverneur dezer provincie den 12 januari 1889 doch dat zij tijdens hare benoeming onmiddellijk in dienst is gekomen. Dat zij dus op 1 januari 1897 8 jaren dienst in het lager onderwijs telt. Besluit, Om haar pensioen op dien voet vast te stellen wordt de hulponderwijzeres Dame Terroir, geboren te Elsene den 8 april 1851 in beschikbaarheid gesteld tot 1 januari 1897. Aldus in zitting als ten hoofde. Vaststelling van jaarwedde in de vrije aangenomene meisjesschool. De gemeenteraad, Gezien de brief van den heer gouverneur date 22 oktober laatstleden C7061 door dewelke het gemeentebestuur wordt verzocht ten spoedigste twee afschriften te willen zenden van de beraadslaging van de gemeenteraad betreffende de vaststelling van de jaarwedden der onderwijzeressen der vrije aangenomene school. Gezien hieraan betrekkelijke omzendbrief van den heer Minister van binnenlandse zaken en van openbaar onderwijs gedagteekend van 11 september laatstleden, opgenomen in het bestuurlijk memorial onzer provincie onder nr. 218.

119


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Overwegende dat volgens gezegde onderwijzingen deze jaarwedden moeten berekend worden op den voet voorschreven door art.13 der wet van 15 september 1895. Overwegende dat onze gemeente door deze wet gesteld is in de 4de categorie van 1501 tot 10000 onwoners. Bepaalt als volgt: De jaarwedde der hoofdonderwijzeresse der aangenomene school komt op 1300 frs, die der hulponderwijzeres 1100 frs. Aldus in zitting als ten hoofde. 2. Veldwachter kandidaten. De gemeenteraad. Gezien de brief van den heer arrondissementscommissaris in date van 5 september laatstleden n° 4266-4021, handelende over de herinstelling der 2e plaats van veldwachter. Overwegende dat volgens uitleg gegeven in gemelde brief de aanbieding van kandidaten voor deze plaats onregelmatig gedaan was en dezen, dat men in plaats van stemming en herstemming men enkel moest overgaan tot stemming en ballotering gevolgentlijk aan art.66 der gemeentewet. Herzien zijne beraadslagingen van 22 augustus en 15 september laatstleden, deze laatste goedgekeurd door bestendige deputatie van Brabant den 28 oktober 1896; Gaat over tot geheime stemming tusschen de onderscheidene kandidaten die zich tot het bekleeden van de plaats van veldwachter hier hebben aangeboden en voor eersten kandidaat een eerste stemming gaf aan: Beuckelaers 7 stemmen Hermans 3 stemmen De Velder 1 stem Voor tweede kandidaat Van Eeckhout 5 stemmen Hermans 5 stemmen De Velder 1 stem Niemand meerderheid gekregen hebbende, ging men over tot ballotering tusschen Van Eeckhout en Hermans met den volgende uitslag: Hermans bekwam 6 stemmen Van Eeckhout 4 stemmen Eene stem was nietig als gegeven zijnde aan geene van beide kandidaten. Den raad, Gezien art.129 der gemeentewet, 55 van het landelijk wetboek van 7 october 1886 en n° 127 en volgende van de algemeene onderrichtingen van 1 Mei 1893. Aangezien de heer Beuckelaers Jan Frans, hier wonende en geboren op 28 augustus 1864, gehuwd, oud soldaat bij het 7e Liniueregiment, in eene eerste stemming 7 stemmen bekwam op 11 stemmers, en de heer Hermans Jozef Christophe, hier wonende en geboren den 4 juni 1869, ongehuwd, oud soldaat bij 9 Linieregiment, in de tweede stemming en ballotering 6 stemmen op 11stemmen bekwam. Bepaalt als volgt: Als eerste kandidaat voor de plaats van veldwachter der gemeente Londerzeel, in vervanging van den heer Jan Frans De Bondt, ontslaggever, wordt aangeboden den heer Beuckelaers Jan Frans, hier geboren den 28 augustus 1864. Een als tweeden kandidaat den heer Hermans Jozef Christophe, hier geboren 4 juni 1869. Afschrift dezer zal in dubbel voor uitvoering den heer gouverneur der provincie Brabant gezonden worden. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde.

120


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(P.S. N233308-2678. Beuckelaers Jan Frans is tot veldwachter benoemd; Brussel 11-12-1896. De gouverneur Vergote)

Jan Frans Beuckelaers was veldwachter van december 1896 tot eind 1911

3. Onderhoud aan kerktoren. De gemeenteraad, Herzien zijne beraadslaging van 13 april laatstleden n° 471 betrekkelijk het tusschenkomend deel in de kosten voor heropbouwing der torenspil op de kerk Sint Christoffel. Gezien de brief van den heer arrondissementscommissaris in date van 29 july 3763A4002E, het advies uitdrukkende dat om een voldoende bijdragend deel voor dit gebouw te mogen verwachten, voor gezegde heropbouwing het aandeel welk door de plaatselijke inkomsten kan bijgedragen worden behoort gebracht te worden op omtrent twee derde der globale uitgaaf of tot 20000 franken in plaats van 15000 zoo als dit in onze vroeger gemelde beraadslagingen gebracht was. Overwegende dat de onderhoud die gezegd gebouw vereischt, de heropbouwing van de gemelde torenspil noodig maakt. Besluit. 1) Het aandeel van het bijdragend deel der gemeente in de kosten van heropbouwing der torenspil (die door brand in 1855 vernield en sedert bij gebrek aan geldmiddelen onopgebouwd bleef) te brengen op 7500 frank in plaats van 5000 zoo als dit in vroegere beraadslaging was vastgesteld. 2) Dit bijdragend deel zal op drij achtereenvolgende dienstjaren en bij derden uitbetaald worden, waarvan het eerste derde deel zal voorzien worden in de begrooting van het dienstjaar wanneer de aanbesteding der werken gedaan wordt. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - 2166 Londerzeel 21 Novembre 1896 Monsieur le Juge de Paix - (Vertaald) Ingevolge uw ingesloten brief laten wij u weten dat wij in onze gemeente geen enkele waanzinnige met huisarrest hebben. Op de lijst die in 1893 werd opgesteld bevindt zich ook geen enkele waanzinnige die sedertdien genezen of overleden is. De burgemeester.

121


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2168 Londerzeel 21 Novembre 1896 Aan het schepen collegie van Evere – Mijnheeren – In antwoord op uw verzoek gedaan door brief van 19 dezer n° 315 hebben wij de eere u te melden dat Jacques Vleminckx op onze ondervraging heeft verklaard dat hij sedert 8 jaren zonder onderbreking in uwe gemeente gewerkt en gewoond heeft: 1) bij Ed. De Knoop, landbouwer en eigenaar op den Haachtschensteenweg, 2) bij weduwe Van Cutsem, groote postweg, 3) bij J. Van Ham, oude Keulsche baan en 4) bij Simon De Lennedecker. Voor de commissie der Hospice, de sekretaris Van Doorslaer. PV - Den 22 November 1896 10 ½ ’s morgens heb ik, Jos Van den Broeck, jachtbewaarder van Mr. Verspreet, op eigendom van Frans Van Ruysevelt, betrapt Frans Verbelen, die er wild opzocht. Ik heb hem hierover proces verbaal verklaard. Verbelen verweet mij dat ik kon valsche eeden doen zooveel ik wilde. PV - Op 23 November verweet vrouw Verbelen aan Jan Verspreet dat zijn garde Van den Broeck zooveel valsche eeden doet als hij wilt. Getuigen: Rose Janssens, vrouw De Maeyer, Sidonie Cornet, vrouw van Petrus, en Josephus Broothaers. PV - Het jaar 1896 den 24 November verscheen Hendrik Peeters, oud ...jaren, landbouwer te Londerzeel, die verklaart. In mijne woning in eene gesloten kas lag een beurs inhoudende 42 à 43 fr. Deze beurs was er uit verdwenen sedert 3 of 4 November zonder dat ik wist waar zij was. Ik ging toen ’s avonds 4 November een eerste onderzoek doen bij mijn gebuur August Moens om te weten of zijn zoon in mijn woon niet was geweest. ’s Anderendaags ging ik er weer rond 9 ure ’s morgens om weer te vragen of zij er niets van wisten of hunne kinderen hetzelve niet zouden gestolen hebben, doch die vraag was vruchteloos (moeder en kind zegden dat ze er niets van wisten). Zoo bleef mijn geld verloren tot gisteren 23 November wanneer de genoemde T'Servranckx Louis, provintiale kantonier zag dat Frans Moens, oud 11 jaren, zoon van August, in den kant van den gracht langs de provintiale steenweg in een holte gemaakt in den grond iets verborg. En op de plaats gekomen zijnde het geborgen ontdekte en een beurs met geld er opraapte (deze bevatte 28 fr.72 centiemen) in franken, stukken van 50 cent en van 2 centiemen. Nadat hij die beurs had gevonden toonde T'Servranckx mij dezelve vragende of het wel van mij was. Ik heb erkend dat deze zeer gelijkend was met de beurs die ik had. Moens verklaart dat hij alleen bij Peeters in de kamer is geweest. Wanneer hij het geld had heeft hij bij weduwe Van Doorslaer gekocht 2 amandelkoeken voor 0fr05. De beurs die hij bij Peeters stool had snoeren. UC - 2170 Londerzeel 24 Novembre 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingesloten sturen wij u ter goedkeuring door de bestendige deputatie, drie deliberaties van onze gemeenteraad, één voor de vaststelling van de vergoedingen van de onderwijzers van de aangenomen vrije school, een tweede betreft het in disponibiliteit stellen van een onderwijzeres (juffrouw Terroir) die haar pensioen aanvraagt, en tenslotte een derde met de presentatie van de kandidaten voor de 2de plaats van veldwachter. De burgemeester. UC - 2170b Londerzeel 24 Novembre 1896

122


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Overgemaakt aan veterinair inspecteur te Laken een vraag voor schadevergoeding voor een dier geslacht op 14 november, gewicht 225 kg. à 1,30 fr. per kilogram plus 15 fr. voor het eetbare afval. UC - 2172 Londerzeel 25 Novembre 1896 Monsier le gouverneur Niet relevant. UC - 2171 Londerzeel le 25 Novembre 1896 Monsieur le Ministre - (Vertaald) In antwoord op uw breif 2B van 19 november laten wij u weten dat de 9 fr. die we teveel hebben gestort in de centrale kas ‘de prévoyance des secrétaires communaux’ 3 % vertegenwoordigt van de loonsverhoging die de secretaris werd toegekend wegens de duur van zijn dienst en de gemeentelijke bijdrage is ter spijziging van deze kas. Het bedrag van 147 fr. dat door onze gemeenteontvanger werd gestort bestaat uit: 1. De persoonlijke bijdrage van de secretaris 78 fr. 2. Het gemeentelijk aandeel (3 % van 2300 fr.) 69 fr. Mocht de loonsverhoging van de secretaris geen invloed op de gemeentelijke bijdrage hebben dan vragen wij u, mijnheer de minister, ons de te veel betaalde 9 fr. terug te laten storten. Het college. UC - 2173 Londerzeel 26 Novembre 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Tijdens de inlijving der miliciens van de lichting 1896 woonde één der miliciens, wiens naam in de namenlijst model 4 vermeld stond, in Brussel. Daarom was het niet nodig om voor hem gratis transport per trein van Londerzeel naar Brussel aan te vragen. Dus hebben van de 10 opgeroepen mannen slechts 9 van de voordelen van dit gratis transport genoten. Vandaar het verschil van één persoon tussen het aantal dat aan de overheid werd overgedragen en het vervoerde aantal. Het college. UC - 2173b Londerzeel 26 November 1896 Verklaringskohier gehecht aan de begrooting van het lager onderwijs voor 1897. Gemeentescholen I en II: Geene wijzigingen. Gemeente meisjesschool: de tweede hulponderwijzeres, nieuw in dienst gekomen, begint dezen dienst met het minimum van jaarwedde of 1.000 frs. Aangenomen lagere school: door brief van den heer gouverneur des provintie in date 22 october laatstleden werdt ons gemeentebestuur verzocht ten spoedigste de jaarwedden der onderwijzeressen dezer school vast te stellen. Zoodoende volgens onderrichting gegeven door den heer minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs (memoriaal der provintie N° 218) zijn deze jaarwedden gebracht op het minimum der verplichtende cijfer: fr. 1300 voor de hoofdonderwijzeres en fr. 1.100 voor de hulponderwijzeres. Geldmiddelen. 1. In kas of overschot van 1895 292,32 Deze overschot is door de hieraan betrekkende rekening vastgesteld. 5. Vermoedelijke opbrengst voor de gemeente 750,00

123


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Deze som is verhoogd met 100 fr. om te voorzien de vermoedelijke opbrengst der betalende in de aangenomene school. 6. Toelage der provintie 376,00 Deze is vermoedelijk dezelve als in 1896. 7. Toelage van den staat 6600,00 Zelfde redens. 8. Aandeel van Staat en verplichtende verhoogingen 900,00 Deze verplichtende vermeerdering van bijlagen bestaat hierin: 1) 100 fr. verplichte vermeerdering aan twee onderwijzeressen der gemeente meisjesschool. 2) Door de verplichtende vaststelling der jaarwedden aan de onderwijzeressen der aangenome school komt deze uitgaaf van 800 frs. die zij was in 1896 nu op 1300+1100 = 2400 frs., dus eene verplichte vermeerdering van 1600 frs. waarvan de helft aandeel van den Staat (800 fr.) Dus te samen 900 fr. 9. Vergunning der gemeente 8335,61 Rekening houdende van het batig slot van jaar 1895, van de vermoedelijke opbrengst der betalende leerlingen enz, komt deze bijdrage op frs. 8335,61, som die noodig is om het evenwicht der ontvangsten met uitgaven te verzekeren. UC - 2173c Londerzeel 26 November 1896 Namen der leden van het onderwijzend personeel, hunne jaarwedde en het getal hunner dienstjaren. Jongensschool Londerzeel dorp Kerremans J. Eug. fr. 2000 1ste benoeming 2 April 1862 Verlinden J. Emm. 1500 16 Aug. 1879 De Pauw François 1250 15 Nov. 1887 Jongensschool Sint-Jozef De Craecker Leo fr. 1800 1ste benoeming 1874-‘79 Impe/Smetlede 29 Nov. 1884 Londerz. De Wit Vital Nov. 1884 Meisjesschool Londerzeel dorp De Ketelaere ren en 7 maand

1500

fr.

29 1ste benoeming

1400

14 ja-

4 jaar geadopteerd Bering 7 jaren De Vos ren en 7 maand.

1200 1100

124

2 ja-


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Aangenomene meisjeschool De Schrijver Marie ren aangenomene Britsiers Odile aangenomene.

fr.

1300 1100

1ste benoeming

8 ja1 jaar

UC - 2178 Londerzeel 26 Novembre 1896 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) In antwoord op uw brief A33922 van 24 november delen wij u mee dat de agenten die aangesteld werden voor de optelling der tabaksplanten zijn de heren Caluwaerts Felix en De Bondt Jan Frans, veldwachters. Hun vergoeding zal 1 centime per plant bedragen. Het totaal aantal getelde planten is 5275 (op 65 percelen). De burgemeester. UC - 2179 Monsieur le commissaire de police, officier du ministère p, Moleneek-St.-Jean (Vertaald) Ingevolge uw vraag in ingesloten brief bevestig ik de inhoud van mijn brief van 16 november, waarin gezegd werd dat de bewuste De Boeck Louis in Londerzeel niet gekend is. Uit onze bevolkingsregisters blijkt dat in Londerzeel 4 personen zijn met de naam De Boeck Louis of De Boeck Charles Louis. Dezen zijn respectievelijk geboren in 1838, 1861, 1866 en 1877. Geen enkele is geboren in 1851 of is handelaar in gevogelte. Onder deze omstandigheden kunnen bij de beschuldigde niet vinden ondanks de valse aantijgingen van uw agenten. De burgemeester. UC - 2180 Londerzeel 27 Novembre 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingesloten sturen wij u ter goedkeuring door de bestendige deputatie de begrotingen voor 1897 van de gemeente, het weldadigheidsbureel, de gasthuizen en het lager onderwijs, samen met, voor iedere begroting, een verklarend kohier. De burgemeester. UC - 2181 Londerzeel 28 Novembre 1896 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Wij retourneren u de deliberatie van onze gemeenteraad over de voorstelling van kandidaten voor de plaats van 2de veldwachter, samen met de documenten die ze ons bezorgden en een inlichtingenstaat over hun verleden, bekwaamheden, hun verwantschap met een lid van de gemeenteraad en de door hun momenteel uitgeoefende bedrijvigheid. Alles conform uw aanvraag 6608N4021E van 25 november. Het college. UC - 2182 Londerzeel 28 Novembre 1896 Inlichtingenstaat over de weerhouden kandidaten voor de plaats van 2de veldwachter. Naam en voornamen Beuckelaers Jean François Hermans Joseph Christophe Plaats en datum van geboorte Londerzeel 28-8-1864 Londerzeel 4 juni 1869 Ondergane veroordelingen Geen Geen Bekwaamheid voor de functie Oud soldaat VAP 7e Linie oud soldaat-milicien 9e Linie Huidig beroep Werkman arsenaal Mechelen Landbouwwerkman en kandidaat postbode zondagdienst Verwantschap met raadslid Geen Geen

125


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Beide kandidaten zijn van goed gedrag en zeden en bezitten de takt en de waardigheid om het ambt van veldwachter naar behoren te vervullen. Geen van beide is herbergier of heeft een herberg via zijn vrouw of via een andere tussenpersoon. Het college. PV - Den 30 November 1896 is verschenen Steenackers Frans en Hermans Petrus Joannes, beëedigde jachtwachters, aangesteld door Ed. Hanssens, burgemeester en grondeigenaar te Vilvoorden, hebben betrapt om één uur namiddag op voornoemde jacht van mijnheer Hanssens en op den eigendom in gebruik door Louis De Vleeshouwer, Meerstraat, de genaamde Van den Bergh Jozef. Beiden declareren dezen persoon een haas te zien schieten op eene afstand van 70 meters. Hij heeft de vlucht genomen met geweer en haas bij L. De Vleeshouwer. Wij hebben hem achtervolgd en hebben hem bevonden in de schuur van De Vleeshouwer, waar Hermans en Steenackers hem hebben aangesproken en hem proces verbaal gedeclareerd en bedaarde van niets te weten. UC - 2182b Londerzeel 2 Decembre 1896 (Vertaald) Ik, ondergetekende Van den Bergh Josephine, landbouwster in Londerzeel, verklaar te willen huwen met Broothaers Jan, soldaat carabinier van de lichting 1893 en verbind mij er toe om mijn echtgenoot, in geval van wederoproeping onder de wapens, niet naar zijn korps te vergezellen. UC - 2182c Londerzeel 4 Decembre 1896 Monsieur l’ Inspecteur Vétérinaire De Roo à Laeken - (Vertaald) Wij retourneren u formulier 10A voor schadevergoedingsaanvraag van De Wachter uit Londerzeel. Een identieke aanvraag met certificaat, proces verbaal en attest werd vandaag ook naar de heer De Rijcke, diergeneeskundig inspecteur in Antwerpen gestuurd. Wij sturen u ook de inventarislijst van de dieren die zich in de stal van De Wachter bevinden. De vraag voor inenting werd naar de minister van landbouw gestuurd. De burgemeester. PV - Het jaar 1896 den 5 December verscheen Louis Van Heymbeeck-De Keersmaecker die verklaart dat in den nacht tusschen 4 en 5 December dieven hebben ingebroken in zijn bakhuis waar zij het slot hebben opengebroken, waar zaten 15 kiekens te vetten en 8 hennen, die zij hebben gestolen. De dieven zijn onbekend gebleven. UC - 2182d Londerzeel 8 Decembre 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris het certificaat model 32 van kandidaat V.A.P. Robberechts van Londerzeel, met vraag om het na registratie terug te sturen. De burgemeester. UC - 2182e Londerzeel 11 Décembre 1896 (Vertaald) Vraag aan de commandant van de gendarmerie van Wolvertem om ons de inlichtingenstaat te sturen over Van den Bergh Pieter Jozef die op 9 november aan de gendarmes werd overgedragen. Dit document werd ons vandaag gevraagd door substituut Gombault. UC - 2182f

126


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 12 Decembre 1896 (Vertaald) Overgemaakt aan de gouverneur een tabel met inlichtingen voor het verkrijgen van een studiebeurs voor de normaalschool ten voordele van de leerlinge Van Assche Marie Noele, geboren in Londerzeel op 25-1-1881. Aanvraag gedaan door haar voogd Van Nuffel. UC - 2180b Londerzeel 12 decembre 1896 Monsieur l’ Inspecteur vétérinaire - (Vertaald) Als antwoord op uw vraag laten wij u weten dat de heer Pintens ons verklaart de koe in kwestie te hebben verkocht aan August Flandron in Quaeregnon. De burgemeester. UC - 2180c Londerzeel 12 Décembre 1896 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) In verband met het hierbij teruggestuurde dossier laat ik u weten dat de inlichtingenstaat over de beschuldigde Van den Bergh op 9 december aan de gendarmes Colpaert en De Ceuninck van de brigade van Wolvertem afgegeven werd. Dezen waren belast met het onderzoek en verklaren dit document naar het parket te hebben gestuurd. Indien het bewuste stuk desondanks niet bij u is toegekomen, gelieve het dan bij de commandant van de gendarmerie te reclameren. De burgemeester, P. Van Assche. PV - Het jaar 1896 den 15 December. Wij Petrus Hermans en Frans Steenackers, beëedigde jachtbewaarders aangesteld van den heer Edmond Hanssens, voor zijn jacht en eigendommen te Londerzeel, rond 10 ure ’s avonds op onze ronde zijnde op het gehucht Sint-Jozef op eigendom van burggraaf de Borchgrave, jachtrecht aan genoemde heer Hanssens, bemerkten dat Pieter Jan Teugels, gekende jachtstrooper, er aan was ’t jagen vergezeld van een tweede persoon. In zijne nabijheid gekomen zijnde op omtrent 5 meters afstand, keerde Teugels zich met dreigende houding om op ons te schieten (en mikte op ons beide). Hermans, die het gevaar bemerkte, zegde aan zijn gezel Steenackers ‘pas op’. Teugels, bij Steenackers komende, zegde hem ‘Ha Sooiken, zijt het gij?’. Wij scheiden ons open met het doel de tweede persoon te kunnen kennen tot welke Teugels zegde ‘Blijft staan’, doch deze bleef niet. En intusschen vluchtten beide mannen weg. Waarvan proces verbal. UC - 2180d Londerzeel 17 Decembre 1896 Monsieur l’ Ingénieur Henrion, chef de section Malines - (Vertaald) Van de 400 m³ assen die we vroegen in onze brief 2145 van 17 april blijven er, geloven wij, nog enkele wagons te leveren. Aangezien deze materialen op dit moment zeer voordelig gebruikt kunnen worden, zouden wij u zeer erkentelijk zijn mochten we spoedig het saldo van onze vraag in onze weststatie mogen ontvangen. De burgemeester. UC - 2180e Londerzeel 18 December 1896 Mijnheer den ambtenaar van burgerstand der stad Antwerpen – Op verzoek van Charles Louis Aerts, werkman in onze gemeente, bid ik u ons per keerende post te laten weten of zijne dochter Joanna Clementina Aerts, dienstmeid in uwe stad en aldaar voornemens huwelijk aan te gaan op 24 dezer met Petrus Josephus Modestus Janssens, de geboorte van haar onwettig kind heeft bekend gemaakt om hetzelve in haar aanstaande huwelijk te wettigen. De toestemming van haar vader hangt hiervan af. De sekretaris Louis Van Doorslaer.

127


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1896 den 22 December verscheen Jan Baptist Meeus die verklaart (dat) gisteren rond 8 ure ’s avonds brand ontstond bij zijn gebuur Janssens in zijne schuur. De redens of oorzaak zijn onbekend. Frans De Maeyer was de eerste die ons verwittigde. De brand vernielde 3 woningen, van mij, van Janssens-De Bondt, en van Carlier. Mijn woon is verzekerd aan P.R. voor 5000 fr. alles inbegrepen. Vermoedens wegen op niemand. PV - Het jaar 1896 den 23 December verklaart Ferdinand Teugels dat de zonen van Steenackers Charles, Frans, Joannes, Henri Peeters en Jef Callaerts bedreigingen doen van hem te mishandelen zoodra zij er de gelegenheid toe hebben. Dit is hem gezegd door zijn vader die het zelve had horen zeggen van Jan Van Looy, smid. PV - Het jaar 1896 den 27 December rond 8 à 9 ure is brand ontstaan ter woon van Ferdinand Teugels. De oorzaak hiervan is hem ongekend. Het huis en meubelen zijn vernield. Alles was verzekerd aan eene Antwerpsche maatschappij voor 2850 frs. Geene vermoedens van brandstichting wegen op iemand. UC - 2180f Londerzeel 30 Decembre 1896 Monsieur le directeur de la prison de Termonde - (Vertaald) Het huis van Ferdinand Teugels uit Londerzeel, wiens echtgenote Clémence Van Doorslaer momenteel in de gevangenis van Dendermonde opgesloten zit, werd op zondag 27 december door de brand vernield. In zijn verklaring zegt Teugels dat hij op het moment van de brand (zondag 27 december, 9 uur in de ochtend) op bezoek was bij zijn vrouw. Hij zegt ons ook dat het verlies dat hij door deze brand heeft geleden hem verplicht om een beroep te doen op de openbare liefdadigheid. Wij vragen u, mijnheer de directeur, om ons zo snel mogelijk te laten weten of Ferdinand Teugels zijn vrouw Clemence Van Doorslaer die zondag is komen bezoeken, en wat het tegoed is van zijn vrouw in uw prison. Dit geld zou op dit ogenblik namelijk goed kunnen dienen voor het onderhoud van het gezin. Uit eerder verkregen inlichtingen zou blijken dat Van Doorslaer, toen zij de gevangenis binnenkwam, een tamelijk aanzienlijk geldbedrag bij zich had. De burgemeester. UC - 2181 Londerzeel 31 Decembre 1896 Monsieur le directeur de la maison de sûreté cellulaire, St.-Gilles - (Vertaald) Teneinde de financiële toestand te kennen van Ferdinand Teugels die rond de 13de december uit de gevangenis ontslagen werd, vragen wij u hoe groot het tegoed van deze man was op het ogenblik van zijn vrijlating. De burgemeester. (Herhaald met brief 2186 op 8 januari 1897) PV - Op 31 December 1896 2 à 3 ure namiddag was te Londerzeel op jacht Mr. Hanssens, vergezeld van zijn jachtwachters P. Hermans en Frans Steenackers en kwetste er een haas op eigendom van de Borchgrave. Wij hebben den haas achtervolgd aangezien er geenen jachthond bij was. Deze liep in de richting van de woning van Jos Teugels. Daar in de nabijheid gekomen zijnde werden wij aangerand door Jozef Teugels, zijne vrouw Rosalie Blommaerts, de eerste met eene schup, en hun zoon P. Jan Teugels, gewapend met een stuk ijzer, waar zij ons wederhielden het wild op te rapen en van de vrouw Teugels het verwijt van dief werden toegestuurd. Jozef Teugels verweet mij, Hermans, dat ik zijn zoon onrechtveerdig had een proces aangedaan en ook mijn schoonvader een onrechtveerdigen. (Vervolg genoteerd eind januari 1897)

128


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Hermans en Steenackers verklaren dat Teugels Jozef en zijn zoon P. Jan hun wel kenden toen zij den haas achtervolgden en voegen er bij dat zij slechts vijf à zes stappen van elkander bleven. Teugels Jozef (vader) zegde ‘als gij er durft over komen over mijn land klief ik u den kop’ en hield terzelvertijd zijne schup in de lucht. Pieter Jan Teugels (zoon), gewapend met een stuk ijzer, zegde terzelvertijd ‘Ja, zij zijn er aan’ (bedoeldende van ons te helpen dooden).

1897  PV - Londerzeel 3 Januari 1897 Mijnheer de Procureur des Konings - Ik ondergeteekende Guillaume Van Praet, landbouwer wonende te Londerzeel Sneppelaar, neem de eerbiedige vrijheid u de volgende klacht aan te bieden. Op zaterdag 2 januari 1897 ’s morgens bij 5 ure, reed ik met mijne kar met honden bespannen, voorzien van bellen en lichten, naar de kiekenmarkt van Mechelen, toen op eene eenzame plaats tusschen Londerzeel dorp en statie een man, die langs den steenweg ging of stond, naar mij sprong en met geweld mij belette voort te rijden. Denkende dat een dief of baanstrooper mijn geld wilde afnemen (ik was drager van eene som van .... franken) poogde ik met mijne zweep den aanrander te verwijderen, doch deze hield aan. Ik stond. Hij zegde mij de brigadier der gendarmerie van Wolverthem te zijn, trok zijn sabel, bracht mij eenen kap toe door mijnen hand en door mijn voorhoofd. Ik bekwam zoo eene wonde van omtrent 6 centimeters lang. Daarenboven kapte of sloeg hij mij vijf of zes maal hetzelve wapen op den rug. Toen deze eerste gebeurtenis ten einde was, zegde hij mij: ‘uwe zaak zal zoo erg niet zijn, ga op uwe kar en rijd voort naar de markt’. Geheel ontsteld en bebloed ben ik in het naburige huis gegaan waar ik het bloed van mijn aanzicht heb gewasschen en daarna ben voortgereden. Intusschentijd dat deze aanranding en mishandelingen gebeurde, kwamen ter plaats twee werkmans, de genoemde Jan Frans De Bondt en Louis Beuckelaers die zich naar den morgendtrein van 5ure 20 begaven om naar hun werk te gaan. Wedergekeerd zijnde vernam ik dat mijn aanrander de heer Van Walleghem was, brigadier van de gendarmerie van Wolverthem, dat dezelve in dronken toestand was en van ’s avonds te voren en gansch den nacht door in de herbergen van Londerzeel (Dorp) had gedronken. Ik verlang, mijnheer de Procureur des Konings, dat aangaande mijne bovenstaande klacht een ernstig onderzoek en streng vervolg gegeven worde en bied u de uitdrukking mijner welgemeende achting. Uw Dienaar. G. Van Praet. PV - 4 Januari 1897. Van Praet Guillaume, na lezing gehad te hebben van bijgevoegde klacht, verklaart 1) dat hij tijdens de ontmoeting van den gendarme hoegenaamd op zijne honden niet sloeg, 2) dat deze man, gekleed zijnde met eene overjas, geen hoegenaamde teekens van gendarm liet zien, zelfs het licht dat op zijn kar stak slechts op 1 meter hoogte lichtende, het onmogelijk was iets van de gelaatstrekken van den man te zien, 3) en drager zijnde van 500 fr. geld heb ik gedacht dat mijn aanrander een baanstrooper was. Wat verder de aanranding betreft, om dit heb ik als getuigen Jan Frans De Bondt, C.L. Beuckelaers, werkman, die naar hun werk gingen. En wat mijn klacht opzichtens dien man betreft bevestig ik nogmaals al mijne gezegde van mijne klacht die ik gisteren naar het parket bij tribunaal van 1ste aanleg heb gezonden. PV - Het jaar 1897 den 4 Januari ¼ voor 2 uren. Wij Jan Baptist Verleysen, beëedigde jachtwachter wonende te Wolvertem, en Jos Van den Broeck, wonende te Londerzeel, op onze ronde

129


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

in het gehucht Pluimennest op eigendom van madame De Keersmaecker, waar de jacht aan burgraaf de Spoelberch, hebben bevonden 2 wildstroopers die er aan ’t jagen waren. De eerste, genoemd Victor Van Praet, was drager van een geweer welk hij zichtbaar droeg, en ging met hetzelve in een veld met rapen bewassen. De tweede man was Emiel De Cock. Dezen stond aan den kant van het veld. Beiden vluchtten weg naar het huis van Van Praet. Waarvan proces verbal. UC - 2181b Londerzeel le 5 janvier 1897 Mobilisation de l’armée - (Vertaald) Inventaris van paarden en karren. Eigenaar Woonplaats Aantal Salonpaarden Trekpaarden Eeckelaers François Dorp 1 Willockx Charles Louis Dorp 1 De Keersmaecker Fr. Dorp 1 Augustijns Jean Dorp 1 De Boeck Victor Dorp 1 De Vleeshouwer Emile Dorp 1 Heirbaut weduwe Linde 1 Van Hove weduwe Linde 1 Lamberts Benoit Ursene 1 Mertens Vital Blijnhoek 1 Van Doorslaer Benoit 1 Verspreet Jean

Karren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UC - 2185 Londerzeel 7 janvier 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Conform arrtikel 6 van de ingesloten deliberatie sturen wij u de deliberatie van ons gemeentecollege aangaande de toelating, gegeven aan de coöperatieve melkerij van Londerzeel om een oude stoomketel door een nieuwe te vervangen. Het college. UC - 2185b Londerzeel 8 janvier 1897 Monsieur Van Mol à Croix (France), Rue Paul Bert 21 - (Vertaald) Ingevolge uw vraag laat ik u weten dat u het gevraagde uittreksel uit het geboorteregister kunt krijgen tegen betaling met de post van 2,50 fr. Secretaris Louis Van Doorslaer. UC - 2185c Londerzeel 8 janvier 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de secretaris van de Liberale Liga, Rue Jules Van Praet, een exemplaar van de kiezerslijst, afgesloten op 30 november 1896 (1,65 fr. nog niet betaald). UC - 2183 Londerzeel 8 janvier 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 8188E4002E van 31 december laten wij u weten dat de beslissing om een torenspits op onze kerk te plaatsen door onze gemeenteraad genomen werd in zitting van 20 november 1896. De plannen, beschrijving en bestek van dit voorontwerp werden naar de architect gestuurd die het dossier conform de voorschriften van nr. 744 en volgende van de algemene instructies zal vervolledigen. Zodra dat gebeurd is zullen wij het u sturen. Het college.

130


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2184 Londerzeel 8 janvier 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge de ingesloten reclamatie van de heer Van Mol laten wij u weten dat wij de reclamant laten weten hebben dat, zodra hij de zegelkosten zal betaald hebben, het gelegaliseerd uittreksel van de akte die hij vraagt zal opgestuurd worden. Het college. UC - 2184b Londerzeel 8 janvier 1897 Monsieur le capitaine commandant au 1 Chasseurs à pied, Diest - (Vertaald) De familie Hermans uit Londerzeel vraagt mijn tussenkomst om van hun zoon Hermans Jan Baptist, soldaat V.A.P. in uw dienst, een kleine tegemoetkoming te krijgen. De financiële toestand van deze familie is zeer précair en ik aarzeel niet om te zeggen dat een financiële hulp broodnodig is. Gelieve derhalve uw ondergeschikte er toe te bewegen om 50 frank op te sturen. De burgemeester. UC - 2186 Londerzeel le 9 janvier 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Maerevoet Charles Louis is niet werkonbekwaam geweest. De burgemeester. UC - 2186b Londerzeel 12 janvier 1897 Niet relevant. UC - 2186c Londerzeel 12 janvier 1897 (Vertaald) De burgemeester van Londerzeel verklaart dat de namen van de personen die voorkomen op het inschrijvingsregister voor de militie, afgesloten op 31 december, op 3 januari werden gepubliceerd en tot 10 januari werden geafficheerd. Geen enkele opmerking werd ontvangen. PV - Den 12 Januari 1897 omtrent 11 ½ ure ontstond brand ter woon van Jos Janssens. De plaats waar dit ontstond was omtrent de schouw. Het eerste heb ik bemerkt, ik heb mijn broeder Louis ter hulp geroepen. De zoon van Leonard Moeyersons, oud 10 jaren, riep op mijn zoon dat ons huis in brand stond. Zoo verwittigd zijnde ben ik gaan zien en heb hetzelve bemerkt. Het huis tot op de zoldering is vernield. Hetzelve was verzekerd aan de maatschappij De Schelde mits 1500 fr., 1000 fr. porcelijn, 300 fr. van vodden en klodden. Schade 2800 fr. Geen vermoedens wegen op iemand. UC - 2186d Londerzeel 14 janvier 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan het schepencollege van Malderen bericht dat ons weldadigheidsbureel hulp heeft verleend aan de behoeftige Jan Baptist De Boeck, geboren in Malderen en hier ingeschreven sedert 8 maart 1895. UC - 2188 Londerzeel 14 janvier 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) We hebben mevrouw Van Camp verwittigd van de incidenten die zouden kunnen voortspruiten uit de vrijlating van haar man. Zij dringt aan om hem terug naar huis te laten komen uit het zwakzinnigengesticht van de staat te Tournai, waar hij momenteel opgesloten is. De burgemeester van Londerzeel.

131


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

SC - 159 Zitting college van 14 januari 1897. Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. Het lid van het gemeentebestuur hetwelk gelast zal worden de lotelingen voor te stellen bij hunne aanbieding voor den militieraad is Mijnheer Van Assche, burgemeester der gemeente. UC - 2188b Londerzeel 15 janvier 1897 A sa Majesté le Roi des Belges - (Vertaald) Sire – De echtgenoten Maes-Van Keer, landbouwwerklieden te Londerzeel, kenden het geluk om een zevende zoon te zien geboren worden. Ze hebben ook nog een meisje en allen zijn in leven. Deze familie is zeer werkzaam maar, vanwege de zware lasten die zij te dragen heeft, is haar financiële situatie zeer precair. Onder deze omstandigheden, Sire, durf ik uw koninklijk mededogen vragen en hoop ik dat u deze familie een kleinigheidje zult willen schenken. Aanvaard Sire de uitdrukking onze toewijding. Uw zeer nederige dienaar, P. Van Assche, burgemeester van Londerzeel. UC - 2188c Londerzeel 15 janvier 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de provinciale conducteur een deliberatie van onze gemeenteraad aangaande een vraag ter verbetering der landbouwwegen. Het college. UC - 2188d Londerzeel 15 janvier 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de gouverneur het tegoed van de gemeente voor het vervoer van gevangenen van Londerzeel Sint-Jozef naar Wolvertem, te weten: - Aan Meeus Louis 2 opeisingen op 6 en 21 november fr. 8,64 - Aan Geyzen Jos 1 opeising op 21 december fr. 4,32 De afgelegde afstand werd gerekend à 9,5 km. UC - 2188e Londerzeel 18 janvier 1897 Monsieur le bourgmestre Monceau sur Sambre (??) - (Vertaald) Steenackers Charles werd op 9 oktober 1896 ingeschreven in uw bevolkingsregisters, volume 27, blad 7, nr. 398. Deze woont momenteel in mijn gemeente. Om zijn toestand te regulariseren, zowel op het gebied van militie als van bevolking, stuur ik u zijn mobilisatieboekje. Gelieve zijn vertrek hierop in te vullen en het ons samen met modellen C en F (uittreksel uit register B) en modellen 2 en 4 terug te sturen. De burgemeester. UC - 2188f Londerzeel 21 janvier 1897 (Vertaald) Een uitnodiging aan Victor Van Praet om voor het gerecht te verschijnen werd overgemaakt aan de directeur van de gevangenis van Sint-Gillis, met de vraag om ze aan de bestemmeling, die sedert het begin van deze maand opgesloten zit, te bezorgen. UC - 2188g Londerzeel 21 janvier 1897 (Vertaald) In 1896 heeft niemand in Londerzeel een aanvraag gedaan om Belg te worden of te blijven.

132


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2188h Londerzeel 22 janvier 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Betreffende de hierbij teruggestuurde klacht kan ik u melden dat de echtgenoten De Bondt zelf alleen de oorzaak zijn van de vele bezoeken die zij van de gendarmes krijgen. Inderdaad, sedert februari 1895 werden echtgenoot en echtgenote wegens diverse diefstallen acht keer tot een gevangenisstraf veroordeeld. Bij ontvangst van de arrestatiebevelen hebben ze, in plaats van er zich normaal naar te schikken, telkens een uitstel van straf gevraagd, de ene keer vanwege zwangerschap van de vrouw, de andere keer omdat er een der ouders bij de kinderen moest blijven zolang de andere in het gevang verbleef. Bij afloop van dit uitstel moet de veroordeelde zich zonder nieuw bevel aanbieden, maar omdat ze hier niet aan voldeden hebben zij tweemaal het bezoek van gendarmes gekregen die het bevel hadden gekregen om hen mee te nemen. Het zijn deze bezoeken, mijnheer de procureur, waarover de echtgenoten zich beklagen. De burgemeester. UC - 2188i Londerzeel 22 janvier 1897 (Vertaald) Gelieve volgende formulieren te leveren in het Vlaams: A 19 10 Autorisation d’ouvrir débit (tapvergunning) A 57 1 Répertoire sécretaire A 59 10 Certificat à tout usage D 17 10 Certificat mod. 32 D 18 10 Etat de renseignemenents (inlichtingenstaat) E 15b 10 Briquetteries pr. saison (steenovens voor 1 seizoen) H 4b 50 Publications H 5ter 5 P.v.b. constatant impossibilité H 55 5 Acte respectueux H 6 25 Certificat non opposition H 11 10 Lettre au procureur du roi H 15 50 Relevé des pièces J 2 100 Cert. 2-3-4 & 5 L 1 1-4 Budget & comptes L 10 12 Liste de distribution L 11b 20 Liste des pensions L 11 12 Médicaments L 12 1 100 feuilles journal L 14 1 50 feuilles grand livre L 17 1 20 feuilles registre secours L 20 25 Proces verbal b pour caisse L 23 26 Etab. de secours M 8b 25 Proces verbal caisse M 19 20 Payements ouvriers M 24 2-10 Cont. pers. M 28 2-10 Rôle taxe sur débits 0 1b 25 Bulletin de renseignement 0 7b 10 Etat de frais 0 15 50 Certificat bonne conduite UC - 2188j Londerzeel 25 janvier 1897

133


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Uw brief 8196E4035 van 7 januari over gratis medische hulp. De vergoeding voor de geneesheer der armen staat in verhouding met de zorgen die hij verleent. Alle arme zieken krijgen gegarandeerd de nodige zorgen en medicamenten. Voor het college, de burgemeester. PV - Verklaring van Jozef De Keersmaecker. Op 25 Januari 1897 en op 7 Januari heeft Jan Baptist Slachmuylders, zoon van weduwe Charles, met een geladen geweer gereed om te schieten zijn moeder en broeder Leonard bedreigd te dooden. Deze bedreigingen zijn herhaalde malen gebeurd. Voogd van de minderjarige. Los blad bij PV Boom 25 January 1897 Ontvangen de som van twee franks voor het lijken van Ferdinand Teugels, in de statie te Boom verongelukt. Jos Laureyssens. Los blad bij PV Boom den 25-1-1897. Mijnheer Teugels debit aan Charles Sel, voor het maken van een dood kist. De som van 9.00 franken. Voldaan. Los blad bij PV Boom den 26 January 1897 Ontvangen de som van zeven franken voor het lijk van Ferdinand Teugels, in de statie te Boom verongelukt, van het kerkhof naar de kerk en van de kerk naar het kerkhof terug te dragen. Jos Laureyssens en Karel De Soenen. PV - Den 26 januari op den tram van ’s middags kwam Jan Van Hoeymissen van Wolverthem, toen de genoemde Joannes Bogaerts hem allerlei verwijtingen en bedreigingen toestuurde zeggende dat hij ons zou geruineerd hebben. UC - 2188k Londerzeel 26 januari 1897 Nijverheidsoptelling van 1897 - Staat der vergoedingen. Van Eeckhout Henri 93 opneembladen à 0,20 ct. 18,60 60 opneembladen A zonder optelblad 1,20 Caluwaerts Felix 32 opneembladen à 0,20 6,40 Van Eeckhout 25 bladen B à 0,10 2,50 25 bladen B à 0,05 Samen: 29,95 fr.

1,25

UC - 2188l Londerzeel 27 janvier 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Conform uw vraag per brief 196-3376E van 12 januari kunnen wij u zeggen dat de documenten betreffende de nijverheids- en beroepentelling vandaag naar het ministerie werden verstuurd. De vertraging is te wijten aan de ziekte van één der telagenten. Het college. UC - 2188m Londerzeel 29 januari 1897 Gezamentlijke faktuur der bijgebrachte rekeningen aan onderhoud der schoollokalen en meubelen in 1896.

134


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Verbesselt Jan Metser 65,85 Van Looy Jan Smid 16,75 Hermans Guillaume Metser 24,66 Plaskie-De Cat Winkel 13,98 Sterck Benoit Schilder 32,00 Van Zaelen Jan Schrijnwerker 7,75 Goossens Jan Frans Schrijnwerker 9,10 De Ridder Baptist Smid 42,85 Van Doorslaer Verschotten 9,81 Te samen 222,75 Onderzocht door het schepencollegie en gebracht op de som van 222,75 frank, voor de gemeente jongensscholen. De burgemeester. UC - 2188n Londerzeel 30 janvier 1897 Niet relevant UC - 2188o Londerzeel 1 fevrier 1897 (Vertaald) Ingesloten stukken ter ondersteuning van een huwelijk werden gestuurd naar de ambtenaar van de burgerstand te Schaarbeek. De toekomstige echtgenoot Vergaelen woont in Laken, rue Marie Christine 41, en de echtgenote Sijmons woont in Schaarbeek, rue de Brabant 240. De ouders van beiden zijn landbouwer in Londerzeel. Louis Van Doorslaer. UC - 2188p Londerzeel 1 february 1897 Gezamentlijke factuur van rekeningen en verschotten gedaan ten behoeve der wegen in 1896. Caluwaerts Felix 34,00 Moeyersons Frans 29,00 Cooremans René 17,45 Rechtzinnig verklaard door het collegie. UC - 2188q Londerzeel 2 février 1897 A son Excellence monsieur le Ministre de le Guerre - (Vertaald) V.A.P. Donies Alfons uit mijn gemeente, lichting 1894, stamboeknummer 5163, dienende bij het 5de Regiment Artillerie, 12de batterij, zou willen huwen en vraagt daarvoor uw speciale toestemming. De reden waarom hij niet kan wachten tot hij met onbepaald verlof wordt gestuurd is dat er uit een vroegere relatie die hij met zijn toekomstige heeft gehad een kind werd geboren dat hij wil legitimeren en voor wiens onderhoud hij moreel verantwoordelijk is. Gezien deze omstandigheden vraag ik u eerbiedig om de gevraagde toestemming te verlenen. De ambtenaar van de burgerlijke stand. UC - 2188r Londerzeel 3 février 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 415E4035 van 22 januari verklaren wij: 1. Twee geneesheren zijn in beurtrol actief in ons gasthuis. 2. Twee geneesheren zijn verbonden aan het weldadigheidsbureel. 3. Het aantal armen dat ingeschreven is op de lijst om gratis medische hulp te krijgen, is bij benadering 700. Voor het college.

135


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2188s Londerzeel 4 fevrier 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Met onze brief 2170 van 24 november 1896 hebben we de beraadslaging over de in disponibiliteitstelling van juffrouw Terroir naar de arrondissementscommissaris gestuurd. Gelieve dit document dus daar op te vragen. Voor het college. UC - 2184 Londerzeel 4 fevrier 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Uw brief 55545 van 22 december 1896, herhaald op 29 januari. Wij hebben de heer Buydts op de hoogte gebracht van de maatregelen die hij moet nemen om het gedrag van zijn zoon te bestraffen. Wat betreft de slagen die deze laatste op 10 augustus 1896 aan zijn gebuur Jean Cleymans toegebracht heeft, kunnen wij u zeggen dat, nadat de hierop betrekking hebbende klacht naar het parket gestuurd was, uw bureel het advies uitgebracht heeft om, gezien de jeugdige leeftijd van de delinquent, geen vervolging te laten gebeuren. De burgemeester, ambtenaar van politie. GR - N° 477 Zitting van 4 February 1897 Waren tegenwoordig de heeren P.Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Verheyden, Lamberts, Van Dorslaer, Polspoel De Keersmaecker, De Amandel, leden en L.Van Doorslaer, secretaris. Na gedane voorlezing werd het proces-verbaal van de voorgaande zitting gesloten. Het dagorde bevat: - Verscheidene rols der gemeentebelastingen voor het dienstjaar 1897. - Lager onderwijs - Markt belangen I. Rols van gemeentetaksen Den rol van belastingen voor onderhoud en verbetering der wegen voor 1897 wordt vastgesteld met eene ontvangst van fr. 1186,87 De Hoofdelijke belasting: fr. 3742,00 Rol op geneverschenken: fr. 422,50 Provinciale taks op honden: fr. 1230,00 II. Lager onderwijs De heer voorzitter geeft kennis van een verslag van den heer Inspecteur van het lager onderwijs uit hetwelke blijkt dat de bevolking der gemeenteschool nr. 1 en wel bijzonderlijk van de laagste afdeeling dezer school te groot is om een behoorlijk onderwijs aan hare leerlingen te kunnen geven. De gemeenteraad De middelen beramende om deze toestand te verbeteren ontwerpt verscheidene wijzigingen aan den huidigen toestand der gemeentescholen namelijk: 1) De bijvoeging van een tweede hulponderwijzer in Sint-Jozefs jongensschool, omdat in deze schoolbouw drij lokalen zijn, met de hoop een deel der bevolking der laagste afdeeling van de school van het Dorp derzelve te zien bijwonen. 2) De leerlingen van het eerste studiejaar dezer laagste afdeeling hun program van onderwijs laten volgen in het lokaal der onderwijzeressen. 3) De bijvoeging in deze klas van een bewaker om alzoo de hulponderwijzer van deze afdeeling in zijne taak te ondrsteunnen. Geen van deze ontwerpen een voldoende verbetering belovende wordt er besloten dezelve tot latere zitting te verschuiven om de zaak na meerder onderzoek op te lossen.

136


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Vraag gedaan door mijnheer Verlinden hulponderwijzer der gemeente jongensschool van het Dorp. De heer voorzitter brengt de gemeenteraad ter kennis dat Mr.Verlinden hulponderwijzer der gemeenteschool van het Dorp de toelating vraagt om den winkel gehouden door zijne echtgenote in opvolging aan hare ouders te mogen blijven behouden om door deze opbrengst hunne familielasten te helpen ondersteunen. De gemeenteraad Gezien gemelde vraag Overwegende dat zooals de vrager zegt zijne familielasten zoo groot zijn dat de opbrengst van deze bijwinst noodig is om alzoo in haar bestaan te helpen voorzien. Dat het bedrijf van zijnen winkel geenzins de waardigheid van zijn ambt vlekt en dat het overigens bij voortduring aan hare ouders en met ieders goedkeuring is dat dezen handel bestaat. Besluit De heer Verlinden wordt gemachtigd den handel die in haars ouders huis bestond door zijne echtgenote en bij voortduring te laten behouden. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde PV - Het jaar 1897 den 6 february verklaart Jan Baptist Van Ruysevelt dat dezen namiddag Victor Keymolen, zoon Frans, en Jozef Keymolen en de zoon van Jan Van Praet met rotte beeten op de deur van zijn woning wierp. Getuige: August Janssens. PV - Den 8 february 1897 overgegeven aan Jos Teugels, het geld van Ferdinand Teugels, zijnde 32fr87, daarbij eene zilveren zakhorlogie. PV - Het jaar 1897 den 9 february verklaart Louis Van Humbeeck, metser te Breendonck, Hoogheide, dat gisteren bij 9 ure ’s avonds op den weg van Lippeloo naar Londerzeel (wijk Patatestraat) hij is in den gracht geworpen door Emiel Verhoeven, oud 23 jaren, zoon van Baptist, die twee slagen toebracht in presentie van zijn broeder en van August Steenackers, die hiervan als getuigen moeten opgeroepen worden. De schade schat ik op x franken. PV - Het jaar 1897 den 10 february verscheen Antoon Jos Beuckelaers (die verklaart) dat 18 januari Désiré De Prins van hem verteld heeft aan Benoit Van Cauwenbergh dat ’s nachts te voren tusschen 17 en 18 januari hij aan zijne woning betrapte en verjoeg wijl hij er was met de dochter van De Donder of van Jos Van Ingelgem. Waarvan getuigen Frans Aerts en August De Donder en Van Cauwenbergh Benoit. UC - 2192 Londerzeel 11 fevrier 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingesloten het kompleet dossier over de bouw van een spits op de toren van de Christoffelkerk. Voor het college. UC - 2193 Londerzeel 11 fevrier 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, de deliberatie van de kerkfabriek St.-Christoffel over de weigering van de schenking van Jean Baptiste Scheers, overleden in Londerzeel op 26 november 1895. Het college. PV - Het jaar 1897 den 12 february verklaart Francisca Van Thienen, vrouw Egied Vleminckx dat gisteren namiddag bij 1 ure hare gebuurvrouw Francisca De Smedt haar op de straat kwam aanranden vragende of zij nog zou het volk uit hunne herberg komen roepen, waarop ik haar

137


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

antwoordde ‘Ja, mijn kind’. Dan verder verweet zij mij ‘Smeerlap’ en bracht mij drij slagen in het aanzicht. Getuigen: Jos Lamberts, zoon van Petrus, en André De Wit, knecht van Joannes Van Humbeeck, en Frans De Roeck. Francisca De Smedt verklaart dat Francisca Van Thienen voorbij hare woning gaande zij dezelve vermaande om het gelag te komen voldoen welk zij er had gemaakt. Waarop zij de verwijten toestuurde van ‘smerige ros’ en ‘Hoer, gij hebt naar Brussel geweest om twee kinderen te dooden’. Dit is gehoord door Marie Anne De Smedt, oud 11 jaren, dochter van Jozef. UC - 2195 Londerzeel 15 fevrier 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingesloten retourneren wij u de klacht van Van Ruysevelt, gepensioneerd postbode uit Londerzeel. De watergoot die voor zijn huis loopt ontvangt alleen maar het regenwater en het waswater van de naburige woningen. In tegenstelling tot wat hij beweert is deze goot nooit verstopt, tenzij hij door zijn eigen verwaarlozing daar zelf de oorzaak van zou zijn. Wat betreft het nachtlawaai en de zogezegde schade die aan zijn huis of aan de aangelanden zou worden toegebracht, kunnen wij u verzekeren dat dit alles zuiver inbeelding is. Na iedere klacht die hij u stuurde – en het zijn er vele – werd het opgedragen onderzoek verricht, ofwel door de gendarmerie, ofwel door de plaatselijke politie. Nooit hebben deze aanleiding tot enige vervolging gegeven. De klager Van Ruysevelt is een maniak die het met al zijn geburen en met iedereen die hem benadert aan de stok heeft. Hij waant zich altijd achtervolgd of bedreigd. In zijn waanzin gebeurt het zelfs niet zelden dat hij zijn geburen lastig valt door ’s nachts in zijn hof - en zonder dat iemand daar aanleiding toe heeft gegeven – verschillende geweerschoten af te vuren. Van Ruysevelt beklaagt zich dus onterecht over het gedrag van zijn buren. Het zijn eerder dezen die van hem te klagen hebben. Voor het college, de burgemeester P. Van Assche. PV - Jan Frans Lauwers verklaart dat in den nacht 16 en 17 february 1897 hij is bestolen 3 hennen en 1 haan, die op het hennenkot sliepen. Bij Aerts Charles Louis is ook gestolen. De dieven zijn onbekend. PV - Het jaar 1897 den 18 february verklaart Lauwers Frans dat gisteren avond zijn gebuur Jan Broothaers aan Frans Vergaelen, zoon van Jozef, en Louis Moortgat, verhaalde dat ik een duivendief was, er bijvoegende als bevestiging dat in ’t straatje een duivendief woonde en dat ik dat was. PV - Het jaar 1897 den 25 february verscheen Theofiel Glorieux, man van Coleta Verschueren en wettigen voogd en stiefvader van Gustaaf Franciscus Van den Eynde, geboren te Londerzeel 11 januari 1881 die ons verklaart de opsluiting te vragen van dezen ingevolge zijn vaderlijke macht (art. 377 van Burgerlijk Wetboek) om de volgende redenen. Volkomen ongehoorzaamheid aan zijne ouders en doodsbedreigingen welke hij ons toestuurde. Hij verzoekt den heer Procureur des Konings na onderzoek zijne vraag te willen rechtveerdigen. PV - Het jaar 1897 den 26 february verscheen Jos Van Ingelgem die verklaart dat op gisteren en op vroegere dagen zijn gebuur, vrouw Marie Aelbrecht, vrouw Bogaers Gabriel, hem en de personen van hun huisgezin de verwijten toestuurt van rotterik. Gehoord door Colette Verrijcken, gebuur van beiden. UC - 2195b Londerzeel 26 fevrier 1897

138


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur l’inspecteur - (Vertaald) In antwoord op uw brief 1329 van 18 februari laten wij u weten dat in overeenstemming met art. 13 en 14 van de organieke wet van 15 september 1895 over het lager onderwijs het loon van de hoofdonderwijzeres en van de hulponderwijzeres van onze aangenomen meisjesschool opgetrokken werd tot respectievelijk 1300 en 1100 fr. Voor het college. PV - Blondau Eduard, geboren te Rumpst, zoon van Georges en van Elisabeth De Deckers, Mechelen, ...poort, Kathelijnestraat, kleermaker, op 27 februari 1897 leurder met be...en van Kiekenmarkt, voor dronkenschap in het gemeentegevang aangehouden en gelost om 5 ure. PV - 27-2-1897 - Zelfde klacht is herhaald den zelven dag in de Kroon om 3 ure. Getuigen: Jean De Bondt, Van Delm, Victor Wijns Heyst-op-den-berg. Petrus en August Van Esbroeck. Los blad bij PV Traymes le 27 Février 1897 Monsieur le Procureur du Roi (Vertaald) Ik heb de eer u ingesloten een klacht te sturen van de hulponderwijzer De Wit over de exploten van de zoontjes Teugels, respectievelijk 7 en 9 jaren oud, die bij hem school volgen. Met betrekking tot de morele situatie van deze kinderen, voel ik het mijn plicht, mijnheer de procureur, om u te laten weten dat zij afstammen van twee personen met een verwerpelijke moraliteit. Hun vader werd 19 maal veroordeeld, samen tot een gevangenisstraf van 7 jaar, wegens diefstal, slagen en geweld. In januari van dit jaar werd hij gedood door een trein in het station van de ijzeren weg te Boom. De moeder, die reeds dertien keer veroordeeld werd, zit momenteel in de gevangenis, en zal daar niet voor de zomer van 1898 uitkomen. Door deze omstandigheden zijn deze kinderen verstoken van hun vader en verlaten door hun moeder en wordt hun dieveninstinct aangewakkerd. Zonder een wijze maatregel van de procureur des konings kunnen er alleen maar dieven en bandieten uit voortkomen. Wij vragen u om hun opsluiting in een verbeteringsgesticht te bevelen. UC - 2195c Londerzeel 1 Mars 1897 Monsieur le bourgmestre de Hestre (?) - (Vertaald) In antwoord op uw brief van 24 februari kan ik u de volgende inlichtingen geven. Zodra de kippen volgroeid zijn (na ongeveer 12 weken) worden ze voor het vetmesten gezet in kooien van ongeveer 3 meter lengte. Iedere kooi bevat 15 à 20 kippen. Deze kooien zijn ruw gebouwd en voorzien van een gril. Ze kosten ongeveer 10 fr. per stuk. Ze worden doorgaans in schuren geplaatst en het vetmesten duurt 3 weken. De gemiddelde prijs van voor consumptie geschikte kippen bedraagt 12 fr. het koppel in de winter en 8 fr. het koppel in de zomer. Voor de burgemeester, secretaris Louis Van Doorslaer. UC - 2195d Londerzeel 3 Mars 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris ter goedkeuring door de bestendige deputatie voor uitvoering op de rol van 1897: 1. Onderhoud der wegen. 2. Kohier der persoonlijke belastingen. 3. Gemeentebelasting op het schenken van alcoholische dranken. 4. De rol der provinciale hondenbelasting. Voor het college.

139


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2195e Londerzeel 3 Mars 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Stuur ons een tiental formulieren model 19ter voor vrijstelling van legerdienst voor theologiestudenten, teneinde deze dit jaar en de komende jaren te gebruiken. Voor het college. UC - 2195f Londerzeel 5 Mars 1897 Monsieur Wissaert - (Vertaald) Stuur mij op kosten van onze administratie een rubberen stempel, model zoals onderaan deze bladzijde aangeduid, met dit verschil dat de tekst ‘Administration Communale de Londerzeel’ moet vervangen worden door ‘gemeentebestuur van Londerzeel (Brabant)’. Stuur ook een stempelkussen mee van het type ‘L’ Universel, toujours encré’. De secretaris. UC - 2195g Londerzeel 9 Mars 1897 Mijnheer Siebens – Ik heb de eere U te laten weten dat de leden van ons armbestuur toestaan en aan U willen betalen de som van zeven frank en vijftig centimen per maand voor zoveel uwe moeder, weduwe Verlinden, bij U zou inwonen, doch dat zij liever zouden zien dat dezelve haar verblijf in ons Hospice nam. Met achting, louis Van Doorslaer. PV - Den 9 Meert verklaart Celestina Thijs, 18 jaren, dochter van Jan Baptist, dat Angelique Cleirbaut, vrouw van Benoit Van den Eede, bij weduwe Goossens Sneppelaar haar verweet dat zij oranje appelen en komkommers had gestolen. Getuigen: Leon Scheers en zijne vrouw Melanie Cuyckens. Los blad bij PV Bruxelles le 10 Mars 1897 Parquet , 2e bureau N° 9885 (Vertaald) Wat het parket betreft staat er niets de begrafenis in de weg van het lijk van Teugels Joseph. Voorwerp van P.V. N° 92 van de gendarmerie van Asse. De Procureur des Konings. PV - Den 12 Meert 1897 verklaart Urbanie Van Stappen, vrouw De Bondt, dat zij twee hennen zijn kwijt geraakt, zij weten niet hoe. De daders zijn onbekend, doch vermoedens wegen. UC - 2195h Londerzeel 10 Mars 1897 (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris, de certificaten model 32 voor Van Steen en Mees uit Londerzeel. UC - 2195i Londerzeel 10 Mars 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingevolge uw brief 4370E3360 van 11 februari aangaande de controle van de bevolkingsregisters, laten wij u weten dat onze agentencontroleurs: 1. 24 niet ingeschreven personen hebben genoteerd. 2. 26 wijzigingen in de kolom en 5 op fiche hebben aangebracht. 3. 1 huisgezin hebben gevonden waarvan niemand ingeschreven was. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de nodige maatregelen genomen:

140


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

1. Om de toestand van de personen die de gemeente verlaten hebben of die hier komen wonen zijn zonder aangifte te doen, te regulariseren. 2. Om de registers te vervolledigen en te verbeteren volgens de bevindingen van de controle. Voor het college. UC - 2190 Londerzeel 11 Meert 1897 Aan de heer ambtenaar van burgerstand te Borgerhout – Mijnheer – Op verzoek van een onzer inwoners bid ik u ons het tegenwoordig adres of verblijf te willen opgeven van zekeren Alphons Van Camp, bureelbediende, die nog over omtrent vijf maanden in uwe stad woonde in de Mellaertsstraat en er vroeger woonde in de Kattenbergstraat. De sekretaris. UC - 2190b Londerzeel 13 Mars 1897 (Vertaald) Ter informatie gestuurd naar de provinciale ingenieur, een aanvraag om te bouwen langsheen de provinciale baan van Wolvertem naar Temse, op het grondgebied van Londerzeel, aan de rechterkant, kilometerpunt 20,200. Voor het college. Los blad bij PV Londerzeel 13 Mars 1897. Monsieur le Ministre – (Vertaald) Ingevolge de dood van Ferdinand Teugels van onze gemeente, die gedood werd door een trein in het station van Boom op 20 januari 1897 en van de hechtenis van zijn echtegenote Clemence Van Doorslaer in de gevangenis van Dendermonde die daar nog tot in 1998 opgesloten zal blijven), zijn hun kinderen alleen achtergebleven en hebben deze openbare steun nodig. Uit de klacht die we zopas ontvingen van de onderwijzer van de school waar twee van deze kinderen les volgen, blijkt dat hun aangeboren dieveninstinct, ondanks hun jonge leeftijd reeds naar boven komt. Dat is absoluut niet te verwonderen als men ziet welk leven de ouders hebben geleid. De vader was bij zijn overlijden slechts 31 jaar oud maar had reeds 19 veroordelingen voor diefstal en andere misdrijven opgelopen. De moeder is 32 jaar en werd reeds 13 keer voor diefstal veroordeeld. De heer Teugels Charles Louis, grootoom en voogd van de minderjarigen vraagt dat twee van de jongens, Joseph, geboren op 17 november 1888, en Jan Baptist, geboren op 2 maart 1891, tot een weldadigheidsschool van de staat zouden toegelaten worden. In het belang van deze twee kinderen en met het openbare nut voor ogen kunnen wij niet anders dan deze vraag ondersteunen. UC - 2190c Londerzeel 14 maart 1897 Kopij der klacht van Jos Kerremans. Aan den heer commandant der gendarmerie Wolverthem – Mijnheer – Tengevolge der traagheid der politie van Londerzeel vond ik mij genoodzaakt mij tot u te wenden om u mijn wedervaren te verhalen. Toen ik verleden zondag avond rond 10 ure naar huis keerde ontmoette ik recht over onze deur drie personen, naar hun gerucht te oordeelen redelijk zat. Ze spraken over vechtpartijen en een hunner zei: ‘Tegen mij mag den beste komen; indien ik maar een klein stoksken heb kan hij mij niets doen’. En naar mij komende voegde hij er bij: ‘Zelfs van dezen met zijnen stok heb ik ook geen schrik’. Ik had dan reeds de gril in handen om binnen te treden en ik antwoordde: ‘Het zal vast zoo erg niet zijn’.

141


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Op dit woord grijpt een hunner mij met de keel. Ik gelukte er in hem met eenen stamp te verwijderen en binnen te springen. Daar zij echter poogden mij te vervolgen was ik genoodzaakt mijnen voet op de gril te houden en kon mij dus niet ver genoeg achteruit houden om buiten hun bereik te blijven. Vier, vijf malen vervolgens grepen zij mij door de traliën bij de keel. Om mij te verdedigen was ik verplicht met mijnen stok te stooten. Een der kerels werd goed in het gezicht geraakt, een ander heeft zich aan de punten der gril bezeerd. Mijn hoed werd mij van het hoofd getrokken en zij gelukten er in mijnen stok te grijpen. Daar ik dezen niet gemakkelijk loste gaf een der aanlangers mij eenen hevigen slag op de rechterhand, terwijl een andere mij met een snijdend voorwerp eene diepe wonde aan den linkerarm toebracht. Hierop namen zij met mijnen stok de vlucht. Verleden dinsdag dan hoorde ik in ‘t dorp dat drie personen, Peeters en twee gebroeders Broothaers, rond 10 ½ in de herberg van Jaak Willocx waren binnengekomen etc. SC - 161 Zitting College van 14 Meert 1897. Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. Gezien de aanvraag van Pieter Roggeman 1, horlogemaker alhier, strekkende om eene loterij tombola ten behoeve van het plaatselijk bureel van weldadigheid te mogen inrichten. Gezien de wet van 31 December 1851. Besluit. De gevraagde machtiging wordt oegestaan onder de volgende voorwaarden. 1. Het getal uitgegeven briefjes zal zijn van 2000 tegen den prijs van 0,25 ieder. 2. De uitgifte der briefjes zal alleen in de gemeente gedaan en aangekondigd worden en zal slechts bekend gemaakt worden door de dagbladen welke hier worden gedrukt. 3. De prijzen zullen bestaan in uurwerken waarvan de hoogste boven de waarde van 80 frs. niet mag gaan. 4. Een tiende der globale opbrengst der ontvangst moet in de kas van het bureel van weldadigheid gestort worden. 5. De aanvrager moet zich verantwoordelijk houden voor de loterij. 6. De bewerkingen zullen voltrokken worden voor den 20 April aanstaande en er zal rekening daarvan gegeven worden aan het gemeentebestuur.

1

Drie oorspronkelijke brieven van Roggeman zitten in het kopieboek. (1) “Achbaren Burgemeester. Zijt toch zoo goed van mij eene Loterij te laten beginnen, ik heb tog zooveel commerce in en den verkoop is heden maar stillekens. Heer Burgemeester, kunt gij mij aanstonds de toelating vergunnen, dan ga ik nog vandaag bij den drukker om het te doen annonceren. Hopende, heer Burgemeester, een gunstig antwoord van u te bekomen, groet ik u volhartig. P. Roggeman. horlogiemaker Londerzeel. (geen datum)” (2) “Heer Burgemeester en schepenen. Ik neem de vrijheid u dit schrijven te zenden ten einde eene aanvraeg te doen om eene loterij te mogen beginnen in uurwerken ter waarde van 1500 franken. Ik zal mij gedragen volgens uwe voor schriften en gij kunt rekenen voor het weldadigheidsbureel hetgeen gij denkt noodig te zijn. Ook valt alle responsabiliteit in ieder geval op mij. Hopende, Heer Burgemeester, en rekenende op uwe welwillendheid een gunstig antwoord te verkrijgen, zoo gauw mogelijk, bied ik u mijner hartelijken dank. P. Roggeman, horloger à Londerzeel Village.” (3) “Groote Loterij 500 franken – 0,25 per lot – 5 loten voor één frank. De prijzen zullen bestaan als volgt. 1ste en 2de prijs: eene goude zakuurwerk, waarde 80 fr en 70 fr.. – 3de en 4de prijs: eene goude zakuurwerk, waarde 50 fr. en 45 fr. – 5de prijs: eene prachtige regulateur, waarde 40 fr. – 6de prijs: eene regulateur met muziek, waarde 35 fr. – 7de prijs: eene koekoek horlogie met slag, waarde 30 fr. – 8ste tot 10de prijs: zilveren zakuurwerk, waarde 30, 25 en 20 fr. – 11de prijs: eene gebronzeerd zakuurwerk, waarde 17 fr. – 12de en 13de prijs: nikkele zakuurwerk, waarde 16 en 12 fr. – 14de prijs: eenen wekker laatste mode, waarde 10 fr. – 15de prijs: eenen wekker voor slaapkamer, waarde 8 fr. – 16de en 17de prijs: wekker, waarde 6fr. en 6 fr. Heer burgemeester, deze zijn de prijzen die ik zal geven en afgaan op 19 april, tweede Paaschdag. P. Roggeman, horloger, Londerzeel.

142


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Afschrift dezer zal gestuurd worden aan den heer gouverneur der provintie en aan den heer prokureur des konings tot naricht, en aan den aanvrager. Londerzeel den 14 Meert 1897. SC - 160 Zitting college van 15 Meert 1897. Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. Buydts Piet Emiel, geboren in Londerzeel op 6 september 1884 zal in het krankzinnigengesticht van Geel geplaatst worden. UC - 2190d Londerzeel 15 Mars 1897 Monsieur le ministre de la Guerre - (Vertaald) V.A.P. Jan Baptist De Donder uit Londerzeel, lichting 1896, 12de Linieregiment, stamboeknummer 45340, vraagt een betaling als afrekening op zijn premie. De Donder behoort tot een familie van 9 kinderen. De oudste vier zijn gehuwd en wonen niet meer bij hun ouders. De 5 anderen zijn nog zeer jong en wonen bij vader en moeder. Sedert meer dan 3 maanden is de vader ernstig ziek; hij verdient niets en zijn toestand vereist veel verzorging. Deze droevige toestand maakt het leven van deze familie zeer moeilijk en daarom durf ik u te vragen om deze man nu reeds een bedrag van 50 fr. te betalen op de 3de afrekening van zijn premie. Dit geld is hard nodig om er zijn familie mee te helpen. De burgemeester van Londerzeel. PV - In den nacht van 16 à 17 Meert 1897 zijn dieven ingedrongen bij Mijnheer Javaux en hebben er gestolen: 5 paar lakens (mark 4 paar JLI en 1 paar L), 2 vrouwhemden marl MLI en 1 hemd M, 6 handdoeken JL, 4 manshemeden gemarkt JJV en 2 ongemarkeerd, 1 onderbroek gemarkt JL, 6 flowijnen mark JL en nog een deel kleinigheden. De dieven zijn door de haag gedrongen, door een tweede poortje in den hof. De mand met eenig overschot van slecht lijnwaad is gevonden achter den hof van Jos De Keersmaecker. Zelfde nacht bij P. Willocx zijn met inbraak (trektang) zes hennen gestolen. PV - Het jaar 1897 den 17 Meert. Voor ons Petrus Van Assche, verscheen P. Jan Broothaers die verklaarde dat sedert omtrent 8 weken hij eene duif was kwijt geraakt. 3 à 4 weken later kwam dezelve weder bij mij te huis. Mijne gebuur Lauwers Frans is dezelve er komen verjagen met steenen tot dat dezelve weder opvloog en viel op het dak van mijn gebuurs huis waar Lauwers het bij middel van een strop ving in tegenwoordigheid van de zoon van Benoit Meeus (?), genoemd Jozef, die nevens mijn huis woont, is hiervan getuigen geweest. ’s Anderendaags kwam Lauwers mij deze duif toonen in presentie van Jacques Meert. Er wierd dan bewezen dat dezelve wel van mij was. Lauwers, zich verschoonende, zegde ‘nu broeit zij omtrent drie dagen; mag zij uitbroeien, ik zal ze weergeven’. Op heden morgen er bij gegaan zijnde met bijzijn van den veldwachter Beuckelaers, kreeg ik benevens eenige scheldwoorden, het antwoord dat niemand die duif kon krijgen. Getuigen: Jan Baptist Moortgat, werkman wonende te Londerzeel Boulevard. UC - 2190e Londerzeel 17 Mars 1897 Monsieur Looze, Rue porte de Bruges 27, Gand - (Vertaald) Samen met deze brief ontvangt u een pakje met de tuniek van onze veldwachter Beuckelaers. Deze is aan de rechterpand beschadigd. Omdat dit kledingstuk nog maar pas geleverd werd vragen wij u om dit pand door een

143


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

nieuw te vervangen. Gelieve bij de levering het vervangen pand mee te sturen. De veldwachter denkt dit nog te kunnen gebruiken voor eventuele latere kleinere herstellingen. Gelieve ook een kepie voor dezelfde veldwachter mee te sturen. Zijn hoofdomtrek bedraagt 55 cm. De kosten voor deze herstelling en leveren zullen u later met de post betaald worden. Secretaris Louis Van Doorslaer. UC - 2199 Londerzeel 17 Mars 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Conform de wet van 18 juni 1850 over het regime der zinnelozen laten wij u weten dat Pierre Emile Buydts, geboren in Londerzeel op 6 september 1881 en er wonende, beroep landbouwer, op 16 maart jongstleden opgenomen werd in de krankzinnigenkolonie van Geel, dit na een beslissing genomen door ons schepencollege op 15 maart. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2200 Londerzeel 17 Mars 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Conform de wet van 18 juni 1850 over het regime der zinnelozen laten wij u weten dat Pierre Emile Buydts, geboren in Londerzeel op 6 september 1881 en er wonende, beroep landbouwer, op 16 maart jongstleden opgenomen werd in de krankzinnigenkolonie van Geel, dit na een beslissing genomen door ons schepencollege op 15 maart. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2200b Londerzeel le 19 Mars 1897 Monsieur le Ministre de la Guerre - (Vertaald) Charles Louis Vleminckx, V.A.P. van 1892 bij het 10de Linieregiment, stamboeknummer 46572, met onbepaald verlof in Londerzeel, is wagenmaker Goossens van Londerzeel een bedrag schuldig van 64 fr., zoals wordt aangetoond door bijgevoegde faktuur. Zoals u merkt, mijnheer de minister, vertegenwoordigt dit bedrag het maken van een hondenkar die door Vleminckx bij het uitoefenen van zijn beroep – handel in stoffen en vodden – wordt gebruikt. Vleminckx, die recent gehuwd is, is vader van twee kleine kinderen, is arm en heeft als enig middel van bestaan zijn handel die niet winstgevend is. Van de andere kant is ook zijn schuldeiser Goossens niet rijk en kan die het geld waar hij recht op heeft zeer goed gebruiken. Daarom vragen wij u om V.A.P. Vleminckx een voorschot van 50 fr. op zijn premie te laten ontvangen. De burgemeester. UC - 2200c Londerzeel 19 Mars 1897 Monsieur le directeur de la prison de Termonde (Vertaald) - Ons weldadigheidsbureel is vandaag samengekomen om de nodige maatregelen te treffen om de kinderen te helpen van de overleden Ferdinand Teugels en van zijn echtgenote Clemence Van Doorslaer, die momenteel in de gevangenis van Dendermonde opgesloten zit. Er werd afgesproken dat de voedstervader van deze kinderen zich bij de administratie van uw gevangenis zal aanbieden met ons attest dat hem in staat moet stellen om, voor de opvoeding van deze kinderen, een bedrag te ontvangen in mindering van het tegoed van deze vrouw. Indien u onverhoopt dit hulpgeld niet op deze wijze zou kunnen geven, gelieve ons dan de juiste handelwijze te laten kennen zodat onze administratie overeenkomstig zou kunnen handelen. Voor het weldadigheidsbureel. Secretaris Louis Van Doorslaer.

144


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1897 den 20 Meert verscheen Jan Baptist Slachmuylders, 19 jaren, die verklaart dat hij dezen morgen bevond dat zijn geld en portemonnaie, hetwelk hij onder zijn bed verborgen had, van deze plaats verdwenen was (de som was 34,50 fr.). Op dat oogenblik wist ik niet wie dit ontvreemd had. Frans De Bondt (knecht op de hoeve) heeft gezien dat Rosalie Polfliet op de trappen van mijn kamer stond. Rosalie Polfliet heeft aan mij mijnen portemonnaie willen terug geven. PV - Het jaar 1897 den 22 Meert rond 11 uren voormiddag, hoorde ik, Pieter Judo Van Steen, jachtwachter van De Vos-Deglas van Mechelen, op mijne ronde zijnde in de gemeente Londerzeel Patatestraat, een geweerschot. Op dat oogenblik zag ik niet wie er geschoten had doch vermoedend dat Joannes Teugels, gekende wildstrooper, die terzelve plaats woont, de dader zou geweest zijn, heb ik mij op let gezet om hem wegens dit feit met het wild te betrappen. Eenige minuten op let zijnde, zag ik dat Pieter Jan Teugels met een korfje van huis kwam. Hem achtervolgdende liet deze hetzelve staan en verborg hetzelve achter eenige busselen strooi op de hofstede van Henri Van Riet. Ik nam het mede en hetzelve bevatte de haas die hij kwam te schieten. Ik houd dezelve tot getuigstuk ter beschikking van het gerecht. Denzelven morgen bij 7 ure bemerkte ik op een afstand die mij niet toeliet de dader te erkennen dat iets wild geschoten werd, doch door de verre afstand kan ik niet verzekeren of hetzelve door Teugels gedaan wierd. PV - Het jaar 1897 den 23 Meert bij 2 ure namiddag was ik, Pieter Jan Adriaensens, beëedigde jachtwachter wonende te Malderen Zwaantje, aangesteld van Mr. Louis De Vos, grondeigenaar te Mechelen, Peperstraat 35, op mijn landwerk zijnde, bemerkte ik dat Pieter Jan Teugels, wildstrooper te Londerzeel, zich bezig hield met wild opzoeken op eene weide van de familie de Beughem (jacht aan de heeren De Vos) alwaar ik hem met een stok wild heb zien dooden. Hierop heb ik hem achtervolgd en ben hem zoo nabij gekomen dat ik zag dat het een haas was welk hij droeg. Ik heb hem aangesproken en proces verbal verklaard. Teugels antwoordde iets wat ik niet verstond. PV - Het jaar 1897 den 24 Meert om 1 ure 45 was ik, Frans Steenackers, jachtwachter aangesteld van Mr. Hanssens, grondeigenaar te Vilvoorde, op mijne ronde te Londerzeel St. Jozef nabij de Kruishoef, toen ik bemerkte dat Pieter Jan Teugels daar zijnde op den eigendom van burggraaf de Spoelberch eenen haas schoot op welke plaats de jacht aan Mr. Hanssens behoort. Ik heb hem achtervolgd tot bij zijne woning en heb bestatigd dat er bij zijne moeder, weduwe Teugels, bij wien hij inwoont, binnen vluchtte en drager was van den haas en het geweer. Waarvan proces verbal. PV - In den nacht van 26 à 27 Meert 1897 twee dieftens begaan, eene bij kinderen Van Baelen, Sneppelaar, waar de waeyer boven de voederij is uitgebroken. De dieven zijn gegaan door de stal, waschhuis, hun kamer, hebben er langs binnen eenen stoel voor de deur gelegd, 200 à 300 fr. en eenig lijnwaad gestolen en door het venster uit gegaan. Bij Frans Van Muylder, Stuikberg, 27 vette kiekens gestolen. UC - 2192 Londerzeel 26 Mars 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Conform de voorschriften van uw brief 6491 van 17 maart laten wij u weten dat melding gemaakt werd van de opname van Pierre Emile Buydts in het gesticht van Geel aan Adèle Buydts, weduwe Boon, enig familielid van de krankzinnige. Ze heeft aangaande deze opname geen enkele aanmerking gemaakt. De burgemeester.

145


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2192b Londerzeel 29 Mars 1897 Monsieur le commandant du canton militaire de Wolverthem - (Vertaald) Mobilisatie van het leger. Lijst met namen van de Londerzelenaars die aangeduid zijn om in geval van mobilisatie trekpaarden aan het leger te leveren. Naam en woonplaats eigenaar Signalement der paarden Nr van de trekking Geslacht Ras Hoogte Jaar De Vleeshouwer Emile Merrie Rouan 1,58 1889 1 Van Doorslaer Benoit Merrie Alezan 1,57 1891 2 UC - 2192c Londerzeel 30 Mars 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 3773C7229 van 29 maart laten wij u weten dat onze gemeenteraad niet meer bijeen gekomen is sedert uw brief van 3 maart en daarom nog geen beslissing heeft genomen aangaande de pensioenaanvraag van juffrouw Terroir. Onze volgende vergadering is vastgelegd op 2 april en dan zal deze vraag zeker aan bod komen. Voor het college. UC - 2192d Londerzeel 30 Mars 1897 (Vertaald) Wij erkennen onze gemeente als bijstandwoonst van Cleymans. Het college. UC - 2192e Londerzeel 1 Avril 1897 Monsieur le capitaine - (Vertaald) Op vraag van de echtgenoten De Cock, landbouwers in mijn gemeente, vraag ik u om hun zoon, De Cock Emiel, soldaat V.A.P. bij de 5de artillerie, 2de batterie, een verlof van 15 dagen toe te willen staan. De echtgenoten De Cock zijn 70 jaar oud en hebben 9 kinderen waarvan de 6 oudste getrouwd zijn en hen niet meer ondersteunen. De militair is de 7de en heeft nog 2 jonge zusters. Daarom zult u makkelijk begrijpen dat dezesoldaat door zijn werk zijn ouders zeer zal kunnen helpen. De burgemeester. UC - 2192f Londerzeel 1 Avril 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Wij retourneren u de klacht die door mevrouw Teugels naar u werd gestuurd. Deze handelt over een diefstal van linnen die begin dit jaar bij haar gepleegd werd door Bellon Pierre Jean (geboren in Steenhuffel op 23 april 1861), die bij haar in 1896 in dienst is geweest. In deze brief beweert de klaagster dat de gestolen goederen op dit moment naar Steenhuffel, Boskant, gestuurd werden, naar een zekere Pierre De Schrijver, schoonvader, ofwel naar de zuster van de beschuldigde. Aangezien wij geen enkele getuige ten laste kennen die verhoord zou kunnen worden, denken wij, mijnheer de procureur, dat het aangewezen is om een huiszoeking te laten doen bij de hierboven genoemde personen. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2192g Londerzeel 2 Avril 1897 Au conseil administratif des hospices civils de Bruxelles - (Vertaald) Wij erkennen onze gemeente als bijstandwoonst van Jean De Boeck. Het college.

146


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2192h Londerzeel 2 Avril 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) De heren Van Aken Isidore en Van Aken Louis, landbouwers te Londerzeel, broers van moederszijde van Van Hoorebeeck (echtgenote Rongé te Kapelle-op-den-Bos) werden op de hoogte gebracht van de opname van deze laatste in het Sint-Dominicus asiel te Brugge. Zij hebben hierover geen enkele aanmerking gemaakt. De burgemeester. GR - N° 478 Zitting van 2 april 1897 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Verheyden, Lamberts, Van Doorslaer, Van Hoorebeeck, Polspoel, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. Het proces verbal van voorgaande zitting wordt voorgelezen, goedgekeurd en geteekend. Het dagorde behelst: 1. Lager onderwijs. 2. Openbare gezondheid. 3. Politiemaatregelen. I. Lager Onderwijs - Advies over de in pensioen stelling van Juffr.Terroir, hulponderwijzeres der gemeente meisjesschool. De gemeenteraad, Gezien de vraag gedaan op 18 januari laatstleden door Dame Terroir Désirée, hulponderwijzeres deze gemeente aan de heer minister van onderwijs, strekkende om de in pensioentreding van hare bovengemelde bediening te bekomen. Gezien het hierbijgevoegd proces verbal van geneeskundig onderzoek doorstaan door de vraagster uit hetwelk blijkt dat gemelde onderwijzeres van eene ongeneesbare ziekte is aangedaan, en dat hierdoor zij onbekwaam is geworden hare bediening te blijven uitvoeren; Geeft het advies, Dat genoemde Désirée Terroir in pensioenstelling mag gebracht worden. Aanneming van het ontslag van de hulponderwijzeres Terroir. De gemeenteraad, Gezien het hierbij neergelegd bundel betrekkelijk het lichamelijk onderzoek van deze vraagster waaruit blijkt dat dezelve door ongeneesbare ziekte onbekwaam tot de uitvoering van haar ambt is geworden. Besluit, Het ontslag van hare bediening van hulponderwijzeres door Dame Terroir, den 1sten meert laatst ingezonden, wordt bepaaldelijk aangenomen. (In ander register: Er wordt besloten de school van Kerremans te vergrooten met eene klas doch de wijze is nog vast te stellen of hetzelve zal in de lengte van tegenwoordig gebouw of in rechthoek met dezelve, in den hof van den onderwijzer) II. Openbare gezondheid. Er wordt den gemeenteraad lezing gegeven van den brief van den heer arrondissementscommissaris gedagteekend van 15 maart.1343-4065E door dewelken deze het schepencollegie laat weten dat de heer Cock eene klacht ingediend hebbende over den ongezonden toestand van het Kattestraatje. Er spruit uit het onderzoek welk hierover gedaan is, dat de eenige middel om dit te verbeteren zou bestaan in het bouwen eener riool onder den provincialen steenweg en dat de bestendige deputatie ons gemeentebestuur machtigt om hierover een ontwerp voort te brengen welk zich zou verbinden met het ontwerp welk zij vroeger had goedgekeurd voor de gezondmaking der wegen 14 en 3bis van den atlas (Boulevard en Kwadestraat).

147


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Om betrekkelijk de mogelijkheid der uitvoering van dit werk een verklaard gedacht te hebben heeft het collegie van burgemeester en schepenen door den heer Verhaegen Apolinaire, gezworen landmeter te Capellen op den bosch, het verschil van hoogte doen onderzoeken welk bestaat tusschen de steene brug, of de plaats waar de Molenbeek voordat zij aan het dorp komt, door den provincialen steenweg loopt, en het bed der zelve beek genomen op omtrent 70 meters achter den watermolen. Dit onderzoek had voor uitslag dat op dezen afloop gemelde Molenbeek eene helling heeft van 1m77cm, waarvan na aftrekking van 0,50m (de gewone diepte welke het water op deze plaats heeft) blijft 1,27m. De lengte van afloop tusschen deze twee punten is meer dan 1000 meters. De gemeenteraad, Gezien deze verklaringen, Overwegende dat de uitslag van dit onderzoek bewijst dat de helling welke tusschen deze twee punten bestatigd wordt te gering schijnt om eene goede afloop der wateren toe te laten. Dat hierom het ontwerp onuitvoerbaar schijnt te zijn. Is van gevoelen, Geen onderzoek of ernstig ontwerp voor uitvoering van hooger gemelde werken op kosten der gemeente aan te vangen. Indien nochtans uit onderzoek van den provincialen dienst der wegen bleek dat hetzelve ontwerp buiten de verwachting van den gemeenteraad eene goede oplossing kan bekomen is de gemeenteraad genegen er de uitvoering met tusschenkomst der hulpgelden van den staat en van de provincie van aan te vangen. Deze zaak is beantwoord door brief van het schepencollegie date 14 april 1897. III. Politiemaatregelen. De vermeerdering van het getal der misdrijven welk men thans bestatigt zoowel op den buiten dan in de steden brengt bij het schepencollegie het gedacht te weeg van de macht der politie eenigzins te versterken door het bijnoemen van verscheidene politieagenten, om gezamentlijk met de gemeente veldwachters, nachtwachtdiensten in te richten op de plaatsen en oogenblikken dat zulks noodig geoordeeld wordt. De kennisgeving van dit ontwerp vindt de bijtreding van den gemeenteraad en er wordt besloten dat het schepencollegie tot de aanstelling van zulke agenten zal overgaan. Verder wordt beslist dat namens den gemeenteraad een vraag tot verkrijg eener brigade gendarmen aan de bevoegde overheid zal ingezonden worden. De gemeenteraad, Overwegende dat de vermeerdering der misdrijven welke thans op de landelijke gemeentens bestatigd wordt, de uitzetting der politie noodzakelijk maakt. Dat onze gemeente met de aanpalende gemeentens van Capellen op den bosch, Ramsdonck, Steenhuffel en Malderen het noordelijk gedeelte uitmakende van het gerechtelijk kanton Wolverthem, tezamen eene bevolking tellen van 13.520 inwoners en eene belangrijke uitgestrektheid grond beklijft. Overwegende dat voor de beteugeling der wildstrooperij, voor de uitvoering der wetten en reglementen, voor verbetering van het vee en voor de gezondheidspolitie van het vee en bijzonder voor de beteugeling der landlooperij de bijstand der gendarmerie gezamentlijk met de gemeente veldwachters en van de bijzondere veldwachters een uitmuntend gevolg heeft. Overwegende dat om de verre afstand der residentie van de gendarmerie dikwijls gebeurt dat in deze omstreken de opspeuring en het eerste onderzoek van misdrijven met de gewenschte snelheid niet kan aangelegd worden, om dezelve met eene voldoende beteugeling tegen te gaan. Overwegende dat de geheele brigade van gendarmerie van Wolverthem thans 14 of meer gemeentens tellende, om zijne groote uitgestrektheid verdient in twee gesplitst te worden, zijnde noord en zuidelijk gedeelte van ‘t kanton.

148


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Vraagt aan den heer Minister van Justitie een ernstig onderzoek over de welgegrondheid van zijne hooger gezegde beweegredens te willen instellen, en daarna het bestaan eener brigade of tenminste eene sectie van brigade van gendarmerie in Londerzeel of in eene naburige residentie in te richten. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - 2192i Londerzeel 3 Avril1897 De burgemeester van Londerzeel bevestigt dat de heer Rumkens Jean Ferdinand, geboren in Londerzeel op 29 februari 1832, zoon van Herman François Rumkens (geboren in Leuven) en van Jeanne Adrienne Verdickt (geboren in Londerzeel) Belg is van geboorte en dat ons niet bekend is dat hij deze hoedanigheid heeft verloren. Afgeleverd aan de administratie van Habay-la-Neuve ingevolge zijn aanvraag van 3 april 1897. De burgemeester. UC - 2200d Londerzeel 3 Avril 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 3773C722/9 van 3 maart sturen wij u het dossier over de pensioenaanvraag van juffrouw Terroir, hulponderwijzeres van de gemeentelijke meisjesschool. Voor het college. PV - In den morgen van 5 April 1897 bij 4 ure 30 ’s morgens kwam ik, Edouard Janssens, in de herberg bij Frans Goossens (gebuur) geladen met een koffer, toen de genoemde Bonaventuur Stevens mij aanrandde en verweet dat ik een leurder was van weduwe De Smedt en dat ik een rottekop was. Getuigen: Frans Goossens, baas, en Amandus Schampaert. ICL – Londerzeel Sint-Jozef 4 april 1897. Proces verbaal van de zitting van den kerkfabriekraad van 4 april 1897, in dewelke er is overgegaan geweest tot de vernieuwing van de grootste helft van den raad. De kerkfabriek van St. Jozefs Londerzeel. Gezien art. 7, 8 en 9 van ’t dekreet van 30 december 1809 en art. 1 van ’t koninklijk besluit van 12 meert 1849. Gezien den uitslag der geheime stemming, tot dewelke er is overgegaan geweest ter vernieuwing der aftredende reeks des raads. Besluit. De heeren Vitalis Mertens, Celestinus Van Eeckhout en Louis Mees, 3 stemmen op 3 stemmers bekomen hebbende, worden tot leden van den fabriekraad genoemd, voor een termijn van 6 jaren, die zal eindigen op den eersten zondag van april 1903. Hebben deelgenomen aan de stemming: M.M. Joannes Scheers, Petrus Joannes Bogaerts, leden, en Ed. Celis, pastoor. Vervolgens gaat de raad over tot de benoeming van zijnen voorzitter en sekretaris. Gezien art. 9 van gemeld dekreet. Gezien den uitslag van de stemming tot dewelke er ten dien einde is overgegaan geweest. Besluit. De heeren V. Mertens en Ed. Celis, 5 stemmen op 5 stemmers bekomen hebbende, worden benoemd, de eerste tot voorzitter, de tweede tot sekretaris van den raad voor één jaar, hetwelk eindigt op 1sten zondag van april aanstaande. Hebben deelgenomen aan de stemming. Voor de voorzitter: M.M. C. Van Eeckhout, J. Scheers, L. Meeus, P.J. Bogaerts en Ed. Celis. Voor den sekretaris: M.M. V. Mertens, C. Van Eeckhout, J. Scheers, L. Meeus, P.J. Bogaerts.

149


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Eindelijk gaat de raad over tot de kiezing van een lid van het bureel der kerkmeesters in vervanging van den heer C. Van Eeckhout, aftredend lid. Gezien art. 15, 16 en 17 van hetzelfde dekreet. Gezien den uitslag van de geheime stemming tot dewelke er ten dien einde is overgegaan geweest. Besluit. De heer C. Van Eeckhout, 5 stemmen op 5 stemmers bekomen hebbende, wordt tot lid van het bureel der kerkmeesters benoemd voor een termijn van 3 jaren, die zal eindigen den 1sten zondag van april 1900. Hebben deelgenomen aan de stemming: M.M. V. Mertens, J. Scheers, L. Meeus, P.J. Bogaerts en Ed. Celis. Afschrift van deze beraadslagingen zal eerdaags tot naricht gezonden worden aan den heer gouverneur der provincie Braband, aan den gemeenteraad van Londerzeel en aan zijne eminentie den kardinaal aartsbisschop van Mechelen. ICL – Londerzeel Sint-Jozef 4 april 1897. Proces verbaal van de zitting van ’t bureel der kerkmeesters van 4 april 1897. Waren tegenwoordig M.M.V. Mertens, C. Van Eeckhout, J. Scheers, leden, en Ed. Celis, pastoor. Gezien art. 19 van ’t dekreet van 30 december 1809. Gezien den uitslag der stemming, waartoe is overgegaan geweest voor de benoeming van voorzitter, sekretaris en schatbewaarder. Besluit. De heeren Vitalis Mertens, Ed. Celis en C. Van Eeckhout, 3 stemmen op 3 stemmers bekomen hebbende, worden genoemd respectievelijk tot voorzitter, sekretaris en schatbewaarder, voor een termijn van 1 jaar, die zal eindigen op den eersten zondag van april 1898. Afschrift van deze beraadslagingen zal eerdaags tot naricht gezonden worden aan den heer gouverneur der provincie Braband, aan den gemeenteraad van Londerzeel en aan zijne eminentie den kardinaal aartsbisschop van Mechelen. Leden van den Kerkenraad. 1. Mertens Vitalis, voorzitter. 2. Van Eeckhout Celestinus, schatbewaarder. 3. Scheers Joannes, lid. 4. Meeus Louis, lid. 5. Bogaerts Petrus Joannes, lid. 6. Van Assche Petrus, burgemeester. 7. Ed. Celis, pastoor, sekretaris. Leden van het bureel der kerkmeesters. 1. Mertens Vitalis, voorzitter. 2. Van Eeckhout Celestinus, schatbewaarder. 3. Scheers Joannes, lid. 4. Ed. Celis, pastoor, sekretaris. UC - 2101 Londerzeel 8 Avril 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Uit onze opzoekingen blijkt dat de beschuldigde De Prins (over dewelke de ingesloten klacht handelt) de eerrovende voorstellen in aanwezigheid van de enige getuige Van Cauwenbergh aan de klager Breuckeleers niet heeft gedaan. De burgemeester van Londerzeel.

150


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2102 Londerzeel 9 Avril 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Teugels Pierre Jean, de bestemmeling van het opsluitingbevel in kwestie, vraagt uitstel van straf tot 1 oktober eerstkomend. Daarvoor noemt hij de volgende redenen: Zijn moeder, die sedert 8 maart weduwe geworden is, moet momenteel voorzien in het onderhoud van de 5 jonge kinderen van zijn broer Ferdinand, die in januari van dit jaar eveneens overleden is, en wiens echtgenote momenteel in het gevang van Dendermonde opgesloten zit. Onder deze omstandigheden moet hij zijn moeder terzijde staan. Wij bevestigen de juistheid van deze verklaringen voor wat betreft de overlijdens die in de familie Teugels voorgevallen zijn, maar wij aanvaarden niet dat de eiser hierdoor een noodzakelijke hulp voor zijn familie zou geworden zijn. Gelieve ons uw besluit te laten weten. De burgemeester van Londerzeel. SC - 162 9 april 1897 Bericht – Het ontwerp bevattende de afteekening en de aanvraag gedaan door de weduwe Peeters-Wijns (en Verspreet) te Londerzeel voor het herleggen van een gedeelte van den voetweg 66 op haren eigendom is in het gemeentehuis neergelegd. Het collegie zal het onderzoek sluiten 23 April om 3 ure ’s avonds. PV - Het jaar 1897 den 12 April en 24 Meert heeft Geeroms met zijnen os bespannen aan een slede over den weg gereden die hem door Frans Van Ruysevelt verboden is en die de lossing van zijn land niet is. Getuigen: Joannes Roelants, Louis De Bondt-Vijvermans en Pieter Jan De Boeck. UC - 2103 Londerzeel 14 Avril 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Wij hebben uw brief 1343E4065 van 15 maart op 2 april voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze treedt eenparig het standpunt bij van het schepencollege, te weten, dat het nutteloos is om riolen in het centrum aan te leggen omdat dit veel te laag gelegen is om voor een voldoende waterafvoer te kunnen zorgen. We hebben landmeter Verhaegen, die de plannen voor deze riolering onder de provinciale baan had mogen maken, gevraagd om het niveau van de agglomeratie van het centrum in kaart te brengen. Daaruit volgde dat deze riool over een lengte van meer dan 1000 meter slechts een hoogteverval van 1,27 m. zou hebben. (Hoogste punt 10,00 m – diepste punt 8,23 m = 1,77 m, verminderd met een waterstand van 0,50 m). Provinciaal conducteur Casimir Verhaegen heeft geen passende oplossing voor dit probleemgevonden. Toen zijn opvolger meende dat het project toch uitvoerbaar was hebben we hem gezegd dat onze gemeente voor haar deel in de kosten zou tussenkomen. We dachten toen dat de technische dienst van de provincie die plannen verder uit zou werken en daarom hebben we onze plannen voor de verbetering der buurtwegen 14 en 3bis uitgesteld. Uit uw brief van 15 maart blijkt nu dat onze gemeente de plannen moet laten maken. Maar omdat deze door onze gemeenteraad als onrealiseerbaar worden beschouwd, kan onze administratie geen gevolg geven aan de toelating die ons reeds door de bestendige deputatie werd gegeven. Het college van burgemeester en schepenen. UC - 2103b Londerzeel 14 Avril 1897

151


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 1773 van 10 april delen wij u mee dat de privé-onderwijsinstelling die in onze gemeente door een religieuze orde ingericht werd de naam draagt van ‘Maison d’éducation de Londerzeel’. Er wordt middelbaar onderwijs gegeven. De secretaris. UC - 2103c Het jaar 1897 den 18 April, Paeschen, was ik, Frans Beuckelaers, beëedigde veldwachter der gemeente Londerzeel, gekleed in uniform, rond 10 ure ‘s avonds op ronde binnen de kom van Londerzeel Dorp toen ik hoorde dat een muziek op de straat (zijnde een accordeon) afkwam. Deze was vergezeld van verscheide personen die zongen. Deze gingen naar de herberg van Charles Feytens ‘In den Tram’ te Londerzeel. Bij hun ingaan verzocht ik den speler te zwijgen om geene kwaden hoopen te maken en omdat zulks door de overheid der gemeente verboden was. De muzikant luisterde niet, bespotte mij met het antwoord ‘Mijnheer, wie zijt gij?’ Verder zegde hij nog ‘Ik vaag aan den champetter mijn klooten’. Ik heb daarna zijnen naam gevraagd. 3 à 4 maal weigerde hij dien te zeggen. Door eigen onderzoek heb ik vernomen dat de dader was zekere De Bondt Jan Frans, zoon van Hermans, wonende en geboren te Londerzeel den 18 Mei 1877. PV - Het jaar 1897 den 18 April, Paeschen, was ik, Frans Beuckelaers, beëedigde veldwachter der gemeente Londerzeel, gekleed in uniform, rond 10 ure ‘s avonds op ronde binnen de kom van Londerzeel Dorp toen ik hoorde dat een muziek op de straat (zijnde een accordeon) afkwam. Deze was vergezeld van verscheide personen die zongen. Deze gingen naar de herberg van Charles Feytens ‘In den Tram’ te Londerzeel. Bij hun ingaan verzocht ik den speler te zwijgen om geene kwaden hoopen te maken en omdat zulks door de overheid der gemeente verboden was. De muzikant luisterde niet, bespotte mij met het antwoord ‘Mijnheer, wie zijt gij?’ Verder zegde hij nog ‘Ik vaag aan den champetter mijn klooten’. Ik heb daarna zijnen naam gevraagd. 3 à 4 maal weigerde hij dien te zeggen. Door eigen onderzoek heb ik vernomen dat de dader was zekere De Bondt Jan Frans, zoon van Hermans, wonende en geboren te Londerzeel den 18 Mei 1877. PV - Van den Broeck Jozef verklaart dat 19 April 1897 9 ½ voormiddag Frans Verbelen hem betrapte in ’t veld, hem verbood dit voort te doen en dat Verbelen hem eenen stamp met de vuist toebracht en daarna bij de keel pakte. Ik verweerde mij tegen Verbelen. Getuigen: Jan Van Ingelgem en Louis Cleymans, oud 18 jaren, zoon van Baptist. UC - 2103d Willebroek 19 Avril 1897 Monsieur le bourgmestre de Londerzeel - (Vertaald) Kunt u opzoeken of het waar is dat Teugels Benoit vandaag in Londerzeel Sint-Jozef geweest is om zijn moeder helpen aardappelen te planten. Wanneer is hij bij zijn moeder gekomen, wat heeft hij er gedaan, wanneer is hij vertrokken? Teugels Benoit staat onder politiebewaking. UC - 2103e Londerzeel 21 Avril 1897 Monsieur le directeur des Forges de Clabecq, rue des drapiers 30, Bruxelles - (Vertaald) Voor de verbetering van onze landbouwwegen gebruiken wij een blokstenen verharding als ondergrond. Deze wordt dan bedekt, of beter gezegd geëgaliseerd, met een laag assen. Wij zijn in het bezit van uw brief van 5 september 1896 waarin u zegt dat u assen levert in het station van Clabecq tegen 1 fr. per wagon, alles inbegrepen.

152


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Wij verbruiken 158 wagons. Gelieve ons te laten weten of u ons tegen de geciteerde voorwaarden deze hoeveelheid assen kunt leveren en ons zeggen in welke periode de leveringen kunnen beginnen. Het college. UC - 2103f Londerzeel 21 Avril 1897 Monsieur le directeur des Carrières de Quenast, rue du commerce 30, Bruxelles (Vertaald) In zijn brief van 12 april laat de arrondissementscommissaris ons weten dat de minister onze vraag voor het gratis vervoer van materialen ter verbetering van onze landbouwwegen goed ontvangen heeft. Uit onderzoekt blijkt dat wij 339 wagons blokstenen nodig hebben. Conform de instructies van uw brief 728/150 van 1 september 1896 zouden wij het steengruis van de gekapte kasseistenen willen gebruiken. De prijs daarvan is 6 fr. voor een wagon van 10 ton. Dit zou als ondergrond worden gebruikt en geëgaliseerd worden met een laag assen en zavel. Gelieve ons te zeggen of u tegen de genoemde condities deze materialen kunt leveren en in welke periode de leveringen kunnen beginnen. Het college. UC - 2103g Londerzeel 23 Avril 1897 (Vertaald) De ambtenaar van de burgerstand van Londerzeel verklaart dat het geplande huwelijk tussen: Steenackers Pierre Jean, dagloner, momenteel verblijvend in Londerzeel, laatste woonplaats in Montigny-sur-Sambre, meerderjarige zoon van Charles en van Van Gucht Cornelie, landbouwers in Londerzeel, en Roelants Marie Cathérine, dagloonster, wonend in Londerzeel, minderjarige dochter van Pierre Corneille, landbouwer te Londerzeel, en van wijlen Philomène De Borger, hier op zondag 25 april zal gepubliceerd worden. Deze verklaring dient om deze publicatie ook in Montigny-sur-Sambre te laten gebeuren. Binnen de door artikel 6 van de wet van 26 december 1891 gestelde termijn verwachten wij een certificaat van ‘afwezigheid van beletsel’. UC - 2103h Londerzeel 23 Avril 1897 Monsieur Auguste De Bal, directeur gerant des charbonnages reunis. (Vertaald) De minister heeft onze aanvraag voor het gratis vervoer van materialen voor de verbetering van onze landbouwwegen goedgekeurd. In uw brief 2291 van 8 september 1896 liet u ons weten dat u helemaal gratis de assen, afkomstig van uw bedrijf, op wagon kon laden. We hebben 158 wagons nodig. Gelieve ons te zeggen of u deze leveringen kunt doen en vanaf wanneer. Het college. UC - 2103i Londerzeel 24 Avril 1897 Bureau de Bienfaissance de Evere - (Vertaald) Voor Egide Vleminckx, 51 jaar, hier binnengekomen op 14 november 1896 en vertrokken op 21 april 1897, hebben we 220,50 fr. kosten gemaakt (147 dagen, gerekend vanaf de 11de dag of 25 november, à 1,50 fr.) Gelieve ons dit bedrag terug te storten. UC - 2103j Londerzeel 24 Avril 1897 Monsieur l’officier de l’état civil de St. Josse (Vertaald) Stuur ons een uittreksel uit de overlijdens akte van De Smedt Philippine, echtgenote Cauwenbergh, overleden in Sint-Joost-

153


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

ten-Node in december 1871. Dit moet dienen voor een gepland huwelijk. Ingesloten 1,90 fr. voor de onkosten. Louis Van Doorslaer. Los blad bij PV Op 28 April 1897 Bellon Frans, 37 jaren oud, verklaart. Toen ik mijnen dienst bij weduwe Teugels heb verlaten, heb ik 2 paar lakens, 2 witte hemdens en 3 gekleurde hemdens gekregen, alsook eenen zwarten frak. Vooraleer te vertrekken heb ik de weduwe Teugels uitgenoodigd den inhoud van mijne kas en lessenaar na te zien. Weduwe Teugels heeft mij geantwoord: het is niet noodig, er is niets van het onze bij. Het was reeds sedert 2 ½ maanden dat ik bij Bemus Judo, in de geburen van Teugels, verbleef, wanneer men mij heeft beginnen te beschuldigen verschillige voorwerpen uit mijnen post bij Teugels medegenomen te hebben. Ik heb alsdan Jos Teugels (zoon) verzocht te komen nazien wat zich in mijn bezit bevond. Deze heeft mijne kas en lessenaar bij Bemus onderzocht zonder iets van de verdwene voorwerpen te vinden. Bellon bevestigt daarenboven dat de vrouw weduwe Teugels, (volgens) beweer van haren zoon Joseph, vele kleedingstukken en lijnwaard heeft gegeven aan hare dochter, gehuwd te Liezele en dat hij, Bellon, ten onrechte verdacht wordt deze voorwerpen ontvreemd te hebben. 5 neusdoeken (3 gekleurde en 2 witte), 1 hemd, 1 paar kousen. UC - 2103k Londerzeel 29 Avril 1897 Monsieur le docteur - (Vertaald) Het parket vraagt ons of Alfons Broothaers onbekwaam is geweest om te werken. Zou het niet beter zijn om in het getuigschrift ook te vermelden dat volgens uw oordeel de aangebrachte wonde geen arbeidsongeschiktheid veroorzaakt heeft of kan hebben, ofwel dat geloof kan worden gehecht aan de woorden van Broothaers die beweert dat hij 1 à 3 dagen niet heeft kunnen werken. Louis Van Doorslaer. UC - 2103l Londerzeel 29 Avril 1897 Monsieur Rivière - (Vertaald) Conform uw onderhoud van maandag 26 april met onze schepenen, koopt onze administratie 100 wagons steenafval tegen de prijs van 5 frank per wagon van 10 ton. Het gratis transport van dit materiaal werd echter nog niet goedgekeurd. Gelieve dus nog wat met verzending te wachten, lang zal het niet duren. Betaling zal na verzending der goederen gebeuren uit de gemeentekas. Voor het college. UC - 2103m Londerzeel 30 Avril 1897 Monsieur le commandant du district militaire Laeken - (Vertaald) Meys Joseph van het 3de Jagers te voet, stamboeknummer 43936, met permissie maar terug onder de wapens geroepen op 4 mei eerstkomend, gaf me een medisch attest dat zegt dat hij op die dag zijn regiment niet kan vervoegen. Ik stuur het u op en vraag u om mij te laten weten welke handelwijze deze militair nu moet volgen. Voor de burgemeester, getekend Van Doorslaer, secretaris. UC - 2103n Londerzeel 1 Mai 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Ik herinner u aan mijn brief van 23 april en mijn vraag voor 158 wagons assen voor de verbetering van onze landbouwwegen. Gelieve ons iets te laten weten. Voor het college.

154


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2103o Londerzeel 4 Mai 1897 Monsieur le capitaine commandant du 2e Guides, 2e escadron, Etterbeek - (Vertaald) De vergunning van soldaat Van Praet Pierre Jean, onder de wapens bij het 2de regiment Gidsen, 2de eskader, loopt af op 10 mei eerstkomend. Hij vraagt een verlenging met 12 dagen. Zijn aanwezigheid thuis is nu zeer nuttig omdat hij zijn familie in de landbouw kan helpen. De familie Van Praet is zeer kroostrijk (7 kinderen plus vader en moeder) en de hulp van de soldaat kan dus goed gebruikt worden. De burgemeester. UC - 2103p Londerzeel 4 Mai 1897 Monsieur le directeur gerant des carrières de Quenast, rue du commerce 30, Bruxelles. (Vertaald) Wij bestellen 50 wagons steengruis tegen 15 fr. en 189 wagons grint tegen 10 fr. per wagon. Het transport is gratis. Het college. PV - 4 Mei 1897. De Cock August verklaart dat hij slechts met een ledigen wagen over de Handelslei heeft gereden en dat hij nooit heeft geweten dat zulks verboden was. GR - N° 479 Zitting van 6 mei 1897 Waren tegenwoordige de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Verheyden, Lamberts, Van Doorslaer, Polspoel, De Keersmaecker, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. De heer De Amandel heeft zijn beletsel van de zitting te kunnen bijwonen den heer voorzitter bekend gemaakt. Het proces verbal van voorgaande zitting wordt gelezen en goedgekeurd. Het dagorde bevat: 1. Lager onderwijs: vaststelling der jaarwedde aan de onderwijzeres in aangenomene school. 2. Verbetering te brengen aan de gemeentejongensschool van het dorp. 3. Herziening van pensioen Mees. 4. Rekeningen van Kerk en Armen 1896. 5. Verkoop van goederen. 6. Verschuiving van voetweg. 7. Kermis van Sint-Jozef. 8. Politieversterking. I. Aangenomene meisjesschool. Aangaande de aangenomene meisjesschool laat de heer voorzitter den gemeenteraad weten dat bij vroegere beslissing de onderwijzeressen dezer school ingevolge omzendbrief van den heer gouverneur in jaarwedde gelijk waren gebracht aan de onderwijzeressen der gemeentescholen, doch dat blijkt uit latere verkregen inlichtingen dat zulks niet toepasselijk is aan onderwijzeressen die aan eene geestelijke congregatie toehooren. Om deze reden worden de vroeger gestemde jaarwedden der onderwijzeressen van de aangenomene meisjesschool herzien en gebracht voor de gediplomeerde wereldlijke hulponderwijzeres op 1100 frank en voor de hoofdonderwijzeres (Mère Berchmans) op 400 frs. II. Verbetering toe te brengen aan de gemeente jongensschool van ‘t dorp. De gemeenteraad, Herzien zijne beraadslaging van 4 februari laatst n° 477 de middelen beramende om een gevoegelijk onderwijs te kunnen geven in de laagste afdeeling der gemeente jongensschool van het dorp.

155


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Overwegende dat hieruit volgt dat de eenige goede oplossing die hieraan kan gegeven worden bestaat in het bijvoegen eener vierde schoolzaal met benoeming van een vierde onderwijzer, omdat het getal leerlingen die dagelijks de school bijwonen te merkelijk is aangegroeid. Overwegende dat voor het verkrijgen van de hiertoe noodigen bouwgrond, de heer voorzitter zich in onderhandeling stelde met Weduwe Van Hove, die de eigenares is van den naastbijgelegen grond en dat deze den noodigen bouwgrond aan de gemeente wil afstaan mits den prijs van 206 fr. de are (65 fr. de roede). Overwegende dat er voor deze inrichting ongeveer 7 are grond zou noodig zijn. Gezien art. 82-2 der gemeentewet. Besluit, 1) De noodige machtiging te vragen om deze aankoop van grond te mogen doen. 2) Om met behulp van gewone toelagen te mogen overgaan tot het opbouwen van gemelde schoolzaal en om ten dien einde den bouwmeester Mr.Barbier van Brussel te mogen werkstellig maken. III. Herziening van pensioen Mees. De heer voorzitter geeft den gemeenteraad kennis dat door brief van 27 april laatstleden n° 122997A32329 den heer gouverneur der provincie laat weten dat door herziening der pensioenen het tusschenkomend deel der gemeente in het pensioen van den onderwijzer Mees Leopold gebracht heeft op fr. 56,08 (vroeger 61,60) en de gemeenteraad aanzet om de uitgaaf in zijne begrooting van 1897 te schrijven mits ook de hulpmiddelen aan te duiden die tot betaling van dit aandeel zal gebruikt worden. De gemeenteraad, Gehoord deze verklaring, Overwegende dat voor de regelmatigheid van den rekendienst der gemeente deze som mag afgehouden worden op de gewone staatstoelagen die aan den dienst van het onderwijs gegund worden. Besluit: Het tusschenkomend deel der gemeente in de betaling van het pensioen van de onderwijzer Mees Leopold, gepensionneerd op 18 augustus 1893, wordt gebracht op 56,08. De betaling van dit bijdragend deel zal afgehouden worden van de staatsbijlagen die ten behoeve van het lager onderwijs gegeven worden. Aldus in zitting als ten hoofde. IV. De rekeningen van Kerkfabrieken voor het dienstjaar 1896 worden gezien en zonder wijzigingen goedgekeurd. De rekening van het weldadigheidsbureel voor 1896 wordt gezien en zonder opmerkingen goedgekeurd als volgt: De ontvangsten beloopen 6799,80 De uitgaven 6835,88 Tekort 36,08 V. Verkoop van goederen. De beraadslaging voor verkoop van goederen ingezonden door het kerkfabriek Sint Christoffel wordt gezien en goedgekeurd. Het te koop gesteld goed is gelegen nabij de Statie van Londerzeel (West) gekadastreerd wijk F92(l) en 92(o). VI. Verschuiving van voetweg. De gemeenteraad, Gezien het verzoekschrift van weduwe Peeters-Wijns in date van 5 april laatst waardoor zij de gedeeltelijke verplaatsing vraagt van den voetweg 66 van kaartblad 10 van den atlas. Gezien extract uit het uitvoeringplan van den atlas waarop de voorgestelde wijzigingen staan aangeduid, alsmede het getuigschrift bestatigende dat het houden van een onderzoek van commodo en incommodo bekendgemaakt is geweest overeenkomstig de onderrichtingen.

156


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gezien het proces verbal van dat onderzoek waaruit blijkt dat geene tegenkantingen zijn ingediend. Gezien het proces verbal van schatting van het te verschuiven deel van dezen voetweg. Overwegende dat deze wijziging voordeelig is voor de gemeente. Gezien de wet van 20 mei 1863. Besluit. Het deel van den voetweg 66 dat op bijgaande plan is aangeduid wordt verplaatst. Het perceel voetweg welk aan het domein der wegen onttrokken is wordt aan de vraagster afgestaan in verruiling van den nieuw geopenden weg en mits hiervoor eene vergoeding van 5 franken in de gemeentekas te storten. Al de onkosten hieruit ontstaan moeten door de vraagster gedragen worden. Tegenwoordige beraadslaging met het toebehoorend bundel wordt in drijvoudig ter goedkeuring van bestendige deputatie gezonden. In zitting als ten hoofde. VI. Kermis van Sint-Jozef. Een verzoekschrift voor verkrijg eener gemeente toelaag voor aanmoediging van het doelspel gevestigd bij Walschap aan de kerk van Sint-Jozef, is op het bureel neergelegd. Verder verzoekt de heer Mertens, voorzitter der fanfaremaatschappij Sint Cecilia van Sint-Jozef, in voordeel der maatschappij en voor opluistering hunner kermis eene gemeentebijlage te verleenen. Deze beide verzoeken worden onderzocht en wel besproken met het uitslag dat aan beide verzoeken elk 25 franken ten titel van ondersteuning zal gegeven worden. VII. Politieversterking. De gemeenteraad, Gezien de ministeriele omzendbrief van 25 november 1895 en ministeriele depeche van 16 november 1895 handelende over het aanstellen van agenten van politie om te dienen als hulpveldwachters. Overwegende dat bij tusschenpoozen de landelijke politie zou mogen versterkt worden ten einde te voorzien in het behoud der goede orde, en van nachtwachten in te richten, noodig om te waken op het behoud der eigendommen, der vruchten der aarde en aan de veiligheid der inwoners. Gezien art.84, 85 en 125 der gemeentewet die de inrichting van hulpagenten instelt, welke volgens veranderlijke omstandigheden en slechts bij bijzonderen oproep en onder het bevel van den burgemeester zouden werkstellig gemaakt worden. Overwegende dat aan het gemeentebestuur behoort te oordeelen over de noodzakelijkheid van de aanstelling van politieagenten, van hun getal en van de wijze hunner bezoldiging. Overwegende dat voor dezen dienst 6 bekwame mannen door het schepencollegie aangesproken zijn, dewelke dezen dienst aannemen. Besluit als volgt: Er worden 6 plaatsen van tijdelijke hulpagent van politie ingesteld. Tot het bekleeden deze plaatsen worden aangesteld de heeren: Verhasselt Jan Frans, geboren alhier 18 augustus 1862. Verbelen Pieter Jan, geboren alhier 30 meert 1855 Stoels Louis, geboren te Steenhuffel 31 januari 1868 Verbesselt Jan Frans, geboren te Londerzeel 1872 Van Muylder Felix Adrien, geboren alhier 26 juni 1866 Caluwaerts Jozef, geboren alhier 1 oktober 1859. Hunne bezoldiging zal zijn van 25 fr. per jaar met bijwinst van 2,50 per vocatie, wanneer hunnen dienst meer dan 10 maal per jaar gevraagd wordt. Premiën voor aanwakkering mogen in buitengewone voorvallen gegeven worden.

157


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Aldus in zitting als ten hoofde. UC - 2103q Londerzeel 6 Mai 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw vraag 4099E van 1 mei stellen wij vanaf 1 juni eertkomend volgende indeling voor van de kiezers uit onze gemeente: Parochie Sint Christoffel. 1e Sectie: Namen A tot M 384 kiezers 637 stemmen Stemlokaal gemeentehuis 2e Sectie: Namen N tot Z 382 kiezers 619 stemmen Stemlokaal jongensschool Parochie Sint-Jozef 3e Sectie: Namen A tot Z 396 kiezers 587 stemmen Stemlokaal jongensschool Het college. UC - 2103r Londerzeel 7 mai 1897 Monsieur le Procureur du Roi - Vertaald) Rosalie Blommaerts, weduwe Teugels, waarop het ingesloten opsluitingbevel betrekking heeft, vraagt opschorting van gevangenisstraf. Door de dood van haar man in januari, de dood van haar zoon in maart en de opsluiting van haar schoondochter in het gevang van Dendermonde, valt het onderhoud van de kinderen van haar zoon Ferdinand (5 kinderen tussen 2 en 12 jaar) ten hare laste. Bovendien moet zij waken over alles wat de familie bezit. Wij bevestigen de juistheid van deze verklaringen en vragen u om de straf van deze vrouw uit te stellen tot dat haar schoondochter wordt vrijgelaten. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2103s Londerzeel 10 Mai 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Voor het bekomen van het kosteloos transport van materialen voor de verbetering van onze landbouwwegen hebben we vooraf onderzocht waar we deze goederen het voordeligst konden krijgen. Op dat moment waren de steengroeven van Quenast het goedkoopst, maar sedertdien zijn hun prijzen sterk gestegen en nu blijken de groeven van Maffles beterkoop. Sedert ontvangst van uw brief4165E van 16 april, waarin u ons vertelde dat de minister onze aanvraag voor het gratis vervoer van 339 wagons gunstig had ontvangen hebben we 239 wagons in Quenast besteld. Nu vragen wij uw toelating, mijnheer de commissaris, om de resterende 100 wagons in Maffles te bestellen. Het college. UC - 2103t Londerzeel 10 Mei 1897 Weststatie tot halfweg Linde Steenhuffel 2213 tot Neerhavert 2547 Ooststatie tot halfweg Minnestraat 2397 langs heilig bloed Neerhavert 2617 UC - 2103u Londerzeel 10 Mei 1897 Inlichtingen betrekkelijk de verbetering der wegen bij middel van steentjes.

158


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Weg 4 School naar Stuikberg 545 m. Weg 12 Neerhavert 861 m. Weg 11 Vanderzeypen-H. Bloed 525 m samen 162 wagons. Weg 5 Linde Steenhuffel 775 m 65 wagons Weg 13 Minnestraat 943 m. 79 wagons Weg 16 Moorhoek 390 m 33 wagons Alles samen 4039 meters en 339 wagons. Een wagon op 11,90 meters. PV - Het jaar 1897 den 13 Mei verklaart Jacques De Maeyer, oud 30 jaren, landbouwer te Londerzeel, dat op gisteren 12 Mei ’s morgens bij 5 ure hij zijne heendvolgers liet uitgaan toen de hond van mijn gebuur André Wijns, die los liep en niet gemuilband was, er heen sprong en 3 van beet waarvan één seffens dood was, een tweede de been gebroken en het derde verminkt in den rug. Door tusschenkomst van de veldwachter deed ik moeite om hiervoor een verdiende schadevergoeding te krijgen. Wijns beloofde mij slagen toe te brengen. Waarvan getuigen Vital Janssens, de veldwachter Caluwaerts en Jan Baptist De Velder. UC - 2103v Londerzeel 14 Mai 1897 Monsieur le directeur des carrières de Quenast, rue du commerce 30, Bruxelles (Vertaald) Gelieve ons, voor de herstelling van onze kasseiwegen, twee wagons kasseien te leveren van het type ‘recoupins façonnés’ in het station Londerzeet-West. Het college. UC - 2103w Londerzeel 14 Mai 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 733/155 van 5 mei vragen wij u om te beginnen met de verzending van het steengruis dat wij op 4 mei bestelden. Wij zouden graag dagelijks 5 wagons in onze weststatie ontvangen. Aangezien het materiaal dient voor de verbetering der landbouwwegen moet de verzending zonder kosten voor onze gemeente gebeuren. Wij hopen dat de minister u dienaangaande onderrichtingen gegeven heeft. Het college. UC - 2103x Londerzeel 20 Mai 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingesloten 2 deliberaties van onze gemeenteraad. De eerste betreft de creatie van plaatsen van hulpveldwachter (politieagenten) en de voordracht van kandidaten-titularissen. De tweede betreft de aanvraag om in onze gemeente of in de nabijheid een brigade of een sectie gendarmerie te krijgen. Gelieve dit laatste voorstel aan de hogere autoriteiten voor onderzoek voor te leggen. Het college. UC - 2112 Londerzeel 21 Mai 1897 Monsieur le directeur de la direction commerciale des chemins de fer, division des tarifs, Bruxelles - (Vertaald) Met uw brief 3591/13 van 1 april verwittigde u de stationschefs van Quenast en Charleroi van het gratis transport dat de minister had toegestaan voor het vervoer van 339 wagons steenslag van Quenast naar ons station en van 158 wagons assen van Charleroi, eveneens naar ons station.

159


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De directeur van de Charbonnages Réunis de Charleroi laat ons echter weten dat de chef van station La Planche (Charleroi) geen enkele instructie hierover ontvangen heeft. Gelieve deze toelating zo snel mogelijk over te maken. Voor het college. UC - 2113 Londerzeel 22 Mai 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Gelieve ons het nodige vaccin te sturen voor ongeveer 200 inentingen. Deze zullen publiekelijk gebeuren op 2, 3 en 9 en 10 juni. Het college. UC - 2114 Londerzeel 22 Mei 1897 ’t Schepencollegie van Wolverthem – Mijnheeren – De genaamde De Vos Julie, oud 22 jaren, geboren in uwe gemeente en hierdoor er haar bijstandwoonst behouden hebbende, is sedert weinige dagen in verblijf bij hare zuster vrouw Stevens in onze gemeente om er de herstelling van hare ziekte uit te doen. Hierom vereischt haren toestand onderstand. Gelief ons te laten weten Mijnheeren, of gij ons toelaat zulks voor rekening van uwe gemeente te verleenen, of wel of gij niet beter verkiest haar van uwe gemeente rechtstreeks haren noodigen onderstand te verleenen. Aanvaardt, etc. Het collegie. UC - 2113 Londerzeel 24 Mai 1897 Niet relevant UC - 2113b Breendonck 24 Mei 1897 Vraag onderzoek door Ferdinand Verlinden (Nanten van Breendonck) den 24 Mei 1897 voor schadevergoeding voor afmaking van eene koei gekocht van De Nuyer, Weverstraat, afgemaakt 20 Mei. Het verlies van het dier voor den vleeschhandel is 222,50, indeelende als volgt: Juist gewicht 170 kilos à 1,25 fr. is volgens huidigen prijs 212,20 Waarde van afval 10 fr. De expert veearts N° 1670 de l’inspection vétérinaire d’Anvers. PV - Op 24 Mei 1897. Celine Van Muylder verklaart dat zij tusschenkomende aan hare moeder zegde ‘Francisca is vast al genoeg in plaats van Maria’. Francisca loochent aan de gendarmen iets gezegd te hebben van hetgeen in proces verhaald wordt. Het is integendeel den gendarm (brigadier) die aan mij zegde ‘Wij zullen u wel vinden’. Ik heb geene hoegenaamde bedreiging hun toegestuurd. PV - Het jaar 1897 den 25 Mei verscheen Colette Adriaensens, vrouw Piet Van Ingelgem, Londerzeel Pikstraat, die verklaart dat op Donderdag en Vrijdag morgend, 20 en 21 Mei, hare gebuurvrouw Marie Aelbrecht, vrouw Bogaerts, haar verweet dat zij tooverheks is en dat ik rot zijn. Hetzelve wordt ook door haar verweten aan mijn dochter Hortense en aan mijn zoon August verweet zij dat hij een zot is. Getuigen: Joannes Verrijcken en zijne dochter Catharina en Marie Josepha De Boeck (dochter van Jozef). UC - 2114 Londerzeel 25 mai 1897 Niet relevant

160


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2115 Londerzeel 26 Mai 1897 Monsieur le directeur de l’hopital St. Jean, Bruxelles - (Vertaald) De vrouw van Van Crombruggen, werkman in een maalderij alhier, heeft op 22 mei het leven geschonken aan een kind van het mannelijk geslacht dat wegens mismaaktheid (wolvenmond) een heelkundige ingreep zal moeten ondergaan. De echtgenoten Van Crombruggen zouden hiervoor hun kind naar uw ziekenhuis willen brengen. Gelieve ons te melden wanneer ze mogen komen. De ambtenaar van de burgerlijke stand. PV - Het jaar 1897 den 28 Mei verklaart Judo Van Steen dat gisteren morgen Rosalie Blommaert, weduwe Teugels, hem Sloeber, Lorias, Deugniet verweet er bij voegende dat ik haar korfje moest naar huis brengen. UC - 2115b Londerzeel 29 Mai 1897 Monsieur le directeur des carrières de Quenast, rue du commerce 30, Bruxelles (Vertaald) Gelieve ons, boven op de gewone dagelijkse zendingen, volgende week twee maal 5 extra wagons steengruis te sturen. De twee wagons kasseien die we op 14 mei bestelden mogen eveneens volgende week verzonden worden. Gelieve deze extra zendingen met tussenpozen van drie dagen te verrichten, anders kunnen er opstoppingen komen. Voor het college. UC - 2115c Londerzeel le 1 juin 1897 Ondergetekende, burgemeester van Londerzeel, vraagt aan dokter Gevaert, rue du Marais 67, Bruxelles, om het kind Van Crombruggen François Joseph, hier misvormd geboren op 22 mei, te willen onderzoeken en vraagt tevens de opname van dit kind in het tehuis van ondersteunde kinderen te Brussel, mocht het in behandeling gehouden worden. De eventuele verblijfskosten zullen door de gemeente Londerzeel betaald worden. De burgemeester. UC - 2115d Londerzeel 1 juin 1897 (Vertaald) Uw brief 3163-97 van 22 mei. Wij erkennen de bijstandwoonst van Van Muylder Josephine. Het college. UC - 2115e Londerzeel 1 juin 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) In antwoord op uw brief van 31 mei haast ik mij u te laten weten dat de kinderen van Rosalie Blommaerts, weduwe Teugels, hier geboren op 11 april 1834, respectievelijk 34, 30, 27 en 22 jaar oud zijn. Deze vrouw zorgt momenteel voor de voeding en onderhoud van de kinderen van haar overleden zoon. Die zijn 11, 8, 6, 4 en 2 jaar oud. De burgemeester. UC - 2115f Londerzeel 4 juin 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Gelieve ons het nodige te sturen voor 100 vaccinaties voor de zittingen van 9 en 10 juni eerstkomend. De burgemeester.

161


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1897 den 7 juni verscheen Pauline De Schrijver, vrouw Dom. De Prins, die verklaart dat zondag 4 juni rond 4 ure namiddag, onderweg in het terugkeeren uit het lof, hare zuster Francisca De Schrijver, vrouw Huygels, haar verweet dat zij te Steenhuffel bij August Moeyersons 600 fr. schuldig was, ‘Ga dat betalen, dieven zijt gij, ik zal u dat blijven verwijten’. Waarvan getuigen: Rose Van Cauwenbergh, vrouw Willems Antoon. Los blad bij PV Gheel le 7 juin 1897 A monsieur le Bourgmestre de Londerzeel (Vertaald en samengevat) Buydts Pierre Emile, geboren in Londerzeel op 6 september 1881, landbouwer, aangekomen in de kolonie van Geel op 16 maart 1897, is aan de waakzaamheid van zijn toezichter weten te ontsnappen. Opzoekingen in de buurt zijn zonder resultaat gebleven. J. Verelst, Colonie d’aliénés à Gheel. Los blad bij PV Télégramme Verstuurd in Geel op 8 juni 1897, ontvangen te Londerzeel om 9h10. Blijft zinnelooze Buydts (bij) familie of verlangt gij zijne afhaling? Verelst, secretaris. PV - 10 Juny 1897. August Van Doren klaagt het gedrag aan van August, zoon van Jos Broothaers (Spoor), Louis, zoon van Theodoor Verbelen, Louis Gillesjans, zoon van Joseph. UC - 2115g Londerzeel le 10 juin 1897 Monsieur le controleur des contributions, Schaerbeeck - (Vertaald) Ingevolge de aanvraag voor een buitengewone schadevergoeding, ingeleid door de heer Javaux, ambtenaar der accijnzen te Londerzeel, en ons door u doorgezonden per brief 8375 van 9 juni, bevestigen wij de juistheid van de feiten die door hem worden aangehaald. De dag na de diefstal werd de gendarmerie van Wolvertem verwittigd. Het door hun gevoerde onderzoek leverde geen sporen of bewijzen op en derhalve werden de verdachten niet vervolgd. Omdat het dossier over dit onderzoek niet in ons bezit is kunnen wij er u geen samenvatting van sturen. De burgemeester. UC - 2115h Londerzeel 12 juin 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Gelieve nu zeer spoedig twee keer vijf wagens blokstenen te sturen om ze samen met het reeds geleverde steengruis te verwerken. Na het sturen van de blokstenen mogen de dagelijkse zendingen steengruis hernomen worden. Het college. PV - Het jaar 1897 den 12 juni 7 ure kwam bij Jan Baptist Van Humbeeck binnen Angelique Peeters, 22 jaren, die een glas bier vroeg. Nauwelijks binnen zijnde stuurde deze in tegenwoordigheid van verscheidene personen mij allerhande verwijtingen toe, namelijk ‘Smeerlap, rotzak, hoerjager, dief’. Bij 10 ure kwam zij weder, begon opnieuw dezelve verwijtingen toe te sturen. Op 13 juni in mijne afwezigheid is zij weder gekomen, stuurde mijn meid dezelfde verwijten toe en bedreeg haar erg te slagen. ’s Anderendaags 14 juni heeft zij gewapend met eene zikkel voor mijne woning over en weer gegaan met de bedreigingen ‘zoo zij durft buiten komen kap ik haar (de meid) den kop af’. Getuigen: August Van de Velde, koster. PV - Den 14 juni 1897 verklaart Jan Moens dat dezen morgen 6-7 ure Angèle Peeters, dochter van Jan Baptist, in zijne woning de vensters kwam open stooten en er hem allerlei verwijten stuurde van ‘smeerlap, hoerenboek, gij zijt met uwe vrouw niet kontent, gaat op een ander, er

162


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

is geen eene van de Moensen soort die deugt, allen zijn smeerlappen. Getuigen: Michel Verbelen en Jan Wijns, mosselmarchand van Mariekerk. UC - 2115ei Het jaar 1897 den 14 juni ben ik Charles Louis Willocx, landbouwer en eigenaar, schatter van roerende en onroerende goederen, wonende te Londerzeel, overgegaan tot schatting van twee eigendommen van ’t kerkfabriek van Londerzeel en aldaar gekadastreerd wijk F92° en 92s voor een inhoud, de eerste van 2 are 60 centiaren en de tweede van 20 are 80 centiaren, en heb bestatigd dat deze eigendommen eene waarde hebben berekend op den voet van tienduizend frank de hectare, of drij en twintig honderd veertig franken voor de geheelheid der aangewezene goederen. Gezien door den gemeenteraad van Londerzeel om gevoegd te worden bij zijn beraadslaging van 6 Meert 1897. SC - 162b Zitting van het schepen collegie van Londerzeel van 14 juni 1897 Waren tegenwoordig de Heeren P. Van Assche, burgemeester, Augustijns en Geyzen, schepene, en L. Van Doorslaer, sekretaris. Het Collegie, Overwegende dat een persoon vreemd aan de gemeente, verklarende zich te noemen Van den Eeckhout Jan Baptist, woonachtig van Putte Capellen en herkomstig van Erpe Mere, hier is toegekomen en dat zijne antwoorden op onze gestelde vragen en zijne handelingen toonen dat dezelve aan zinneloosheid lijdt Gezien art. 90 der gemeente wet. Overwegende dat de opsluiting in een gezondheidsgesticht van dezen persoon noodig is. Besluit. Bovengenoemde persoon zal in de Kolonie van Zinneloozen te Gheel opgesloten worden. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. Bij bevel, de sekretaris L. Van Doorslaer. UC - 2120 Londerzeel 17 juin 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het dossier betreffende de verkoop van 2 huizen van de kerkfabriek Sint Christoffel. De burgemeester. PV - Ca 20-6-1897 - Kiekens Henri zet een steenhoven 20 meters van den weg op zijn land. SC - 165 Londerzeel, 20 juni 1897. Bericht. – Het ontwerp bevattende de afteekening en de aanvraag gedaan door J. De Keersmaecker-Augustijns, brouwer te Wolverthem, voor het afkoopen van een grond aan het domein der wegen toehoorende (pl. 12, weg 5, perceel 47) om dezelve te benuttigen tot het bouwen van eene woning, is neergelegd op het gemeentehuis. Het College van Burgemeester en Schepenen zal de opmerkingen en reklamen ontvangen waartoe dit ontwerp zou kunnen aanleiding geven en zal het onderzoek sluiten den .... july 1897 om 15 ure. PV - Op woensdag 22 juni 1897 bij avond ging ik, Jan Frans Beuckelaers, van de statie naar mijne woning langs het pachthof van kinderen Robberechts, toen ik er ontmoette Alfons Robberechts, wien ik vroeg wat hij van mij te zeggen of brageeren had, en die al klappende vergezelde tot op een oogenblik dat zijn broeder tusschenkwam die mij er den weg verbood, mij ‘zatterik’ verweet en verweet dat ik met den slechtsten kerel van de gemeente uitging.

163


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2121 Londerzeel 22 juin 1897 Monsieur le Chef de Station - (Vertaald) Gelieve het bedrag van 82,80 fr. terug te betalen dat onrechtmatig door de administratie der spoorwegen gevraagd werd voor het vervoer van materialen die bestemd waren voor de verbetering van onze landbouwwegen. Dit soort vervoer werd door de minister gratis gemaakt. De wettelijkheid van ons verzoek is boven iedere twijfel verheven. Het college. UC - 2122 Londerzeel 22 juin 1897 Het schepencollegie van Wolverthem – Mijnheeren – Eenen brief gezonden naar den heer gouverneur der provintie aangaande Julie De Vos van uwe gemeente en haar kind, is ons geworden teneinde er inlichtingen en advies over te geven. In dezen brief wordt den nood uitgedrukt waarin deze verkeert; namelijk dat zij uit hoofde van ziekte drij maanden lang heeft moeten verblijven in het St.-Jansgasthuis te Brussel, dat zij daarna naar den buiten is gezonden om er hare herstelling te bewerken en dat als zij gezond was en kon werken, haren toestand geen onderstand zou vergen. Haar schoonbroeder Stevens, bij wien zij thans verblijft, armen werkman met vier zeer jonge kinderen, geen behoorlijke woon noch voedsel, noch andere benoodigheden en kunnende leveren om deze zieke van hare zwakheid spoedig te doen herstellen, zouden wij genoodzaakt zijn deze met haar kind ten laste van uw armbestuur in ons Godshuis te doen opnemen, ten ware uw bestuur haar elders een voordeeliger verblijf kon bezorgen. Alvorens onze inlichtingen en advies over dit geval aan den heer gouverneur te zenden, verzoeken wij u Mijnheeren, ons te laten weten welke wijze van bedeeling gij als voordeeligst voor uw weldadigheidbureel aanneemt. De burgemeester. SC - 163 Zitting college van 24 juni 1897. Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. (Vertaald) – Het college. Gezien de vraag van de heer Charles Louis Teugels, landbouwarbeider in Londerzeel, die voogd is van de minderjarige Teugels Jozef, geboren in Willebroek op 17 november 1888, om dit kind te interneren in een staatsschool wegens ernstig wangedrag. Overwegende dat ons onderzoek nopens het gedrag van dit kind ons leert dat dit geen enkele vaderlijke autoriteit aanvaardt, dat het geen enkele school volgt, en dat het zich dagelijks overlevert aan moeskopperij, diefstal en vernieling. Overwegende dat ingevolge het overlijden van zijn vader en de opsluiting van zijn moeder er geen enkele directe ouderlijke macht op hem wordt uitgeoefend. Overwegende dat dit kind wegens zijn zeer slecht gedrag schadelijk is en gevaarlijk voor iedereen die in zijn buurt komt. Gezien art. 33 en 34 van de wet over de openbare hulpverlening en de repressie van de landloperij. Besluit. Wij vragen dat het kind Teugels Jozef, conform art. 33 en 34 van de genoemde wet, in een verbeteringsgesticht van de staat zal worden opgesloten. Deze beslissing wordt naar de minister van Justitie verstuurd. UC - 2123 Londerzeel 25 juin 1897

164


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) In antwoord op uw brief (hierbij gevoegd) laat ik u weten dat er van de klacht van François Verbelen geen proces verbaal werd opgesteld omdat deze door garde Van den Broeck terecht geïnterpelleerd werd aangezien hij de baan verlaten had en in het veld was gestapt. De wederzijdse slagen die het gevolg waren van deze interpellatie waren bovendien niet zeer hard. Wachter Van den Broeck heeft van zijn kant ook klacht tegen Verbelen ingediend. Verbelen is een stroper die reeds 18 keer veroordeeld is voor jachtmisdrijf. De burgemeester, ambtenaar van politie. UC - 2123b Londerzeel 25 juin 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement. Moeilijk leesbaar maar niet relevant PV - Het jaar 1897 den 28 juni verscheen Henri Van Laer, oud 21 jaren, kleermakersknecht bij Pieter Van Haelen, die verklaart dat dezen middag in zijn woon (bij Van Haelen) is binnen gekomen Karel Lodewijk Janssens, fabriekwerker wonende te Londerzeel, die mij geslagen heeft alsook de vrouw Van Haelen en den baas Pieter Van Haelen en de knecht Meysmans. Daarna sloeg hij eene ruit uit met zijnen blok, dan heeft hij verweten dat iedereen op de bazin opzit. Waarvan proces verbaal. Getuigen: Henri Van den Eede, knecht bij E. Rottiers, Londerzeel Dorp, Jan Caluwaerts en zijne vrouw Francisca Schellemans. UC - 2123c Londerzeel 30 juin 1897 Messieurs - (Vertaald) In antwoord op uw brief 3744/97 van 29 juni laten wij u weten dat Rolus Anne Marie, in Londerzeel geboren op 16 december 1819, hier sedert 1837 niet meer woont. Uit vroegere opsporingen blijkt dat zij haar bijstandwoonst in Schaarbeek heeft. Het college. UC - 2123d Londerzeel 1 juillet 1897 (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris de deliberatie van het schepencollege met de vraag om het kind Jozef Teugels naar een verbeteringsgesticht te sturen, met de vraag om dit verzoek voor te leggen aan de minister van justitie. Het college. UC - 2125 Londerzeel 3 juillet 1897 Messieurs les président et membres de la commission des hospices, Bruxelles - (Vertaald) Betreffende de ingesloten onkostenstaat maken wij de volgende opmerkingen. Cleymans Henriëtte woonde, voordat ze uit het hospitaal ontslagen werd, meer dan een maand in uw stad. De onkosten voor haar onderhoud en behandeling moeten slechts vanaf de 11de dag terugbetaald worden, dus vanaf 25 en niet vanaf 15 maart. (Art. 2 §2 van de wet van 27 november 1891) Van de andere kant is de dagprijs die voor het onderhoud van behoeftigen door uw hospitaal wordt toegepast hoger dan degene die door uw gasthuis wordt gehanteerd. Het is alleen deze laatste (1,50 fr.) die mag teruggevraagd worden (art. 37§2). Gelieve uw kostenafrekening in die zin aan te passen. Het college. PV - Het jaar 1897 den 4 july heb ik Frans Beuckelaers, veldwachter van Londerzeel, rond 2 ure namiddag op mijne ronde zijnde nabij het dorp, betrapt kinderen die aan den hof van Frans

165


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De Keersmaecker over den muur fruit roofden. Hun achtervolgende vluchtten dezelve weg. Eenige stonden later langs een omweg ontmoette ik Frans Van Buggenhout, zoon van Amandus, die vluchtte en dien ik aanhield. Dezen ondervragende vernam ik dat de kersen getrokken waren door Frans Beuckelaers, Jozef Beuckelaers, zonen van Louis, en Frans Brusselmans, zoon van August, Constant Vergaelen, zoon van Jean, en Jozef Broothaerts, zoon van Jan, allen wonende te Londerzeel Boulevard. Constant Vergaelen had gezegd ‘indien gij ons durft verraden, zult gij veel slagen krijgen’. UC - 2125b Londerzeel 5 juillet 1897 (Vertaald) Teruggestuurd naar de arrondissementscommissaris, een brief, met de opmerking dat Booghmans François, noch zijn ouders, ooit in Londerzeel hebben gewoond, dus moet hij hier niet ingeschreven worden in de lijst van de personen die aan de loting deel moeten nemen. Het college. GR - N° 480 Zitting van 7 July 1897 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Van Hoorebeeck, Polspoel, De Amandel, De Keersmaecker, leden en L. Van Doorslaer, secretaris. Het proces-verbaal van voorgaande zitting wordt gelezen en goedgekeurd. Het dagorde bevat; - Gemeenterekeningen 1896 - Hospice rekening 1896 - Benoeming van den ontvanger van Hospice; zijne borgstelling; quitus aan de erfgenamen van den overleden ontvanger. - Lager onderwijs (vaststelling der lijsten) - Markt belangen (Kiekenmarkt) - Verschuiving van voetweg (Verspreet). I. De gemeente rekening voor 1896.wordt vastgesteld, gezien en sluit als volgt: Buitengewone dienst: overschot: 6126 Gewone dienst Ontvangsten 41472,83 Utgaven 38986,66 Overschot 2486,17 Dienst der wegen Buitengew. ontv. 5109,04 Uitgaven 7760,00 Te kort 2650,96 Gewone ontvangst 7380,67 Uitgaven 3859,86 Overschot 3520,81 Waterloopen Ontvangsten en uitgaven 329,18 Lager onderwijs Totaal der ontvangst 15754,29 Uitgaven (samen) 15937,34 - School I Kerremans: 5596 - School II De Craecker: 4065 - School III De Ketelaere: 5104,34 Te kort 183,05 II. Hospicen rekening De rekening van het burgerlijk Godshuis voor 1896 sluit als volgt: Den buitengewone dienst bevat geene ontvangsten noch uitgaven

166


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Den gewone dienst sluit: - in ontvangsten: 5739,95 - uitgaven 5367,18 Overschot 372,77 III. Benoeming van den Ontvanger De beraadslaging van den hospicenraad in dato van 26 Juni laatst door dewelke dezen voor zijn ontvanger benoemt den heer Jan Emanuel Verlinden, hulponderwijzer, in vervanging van den heer Van Doorslaer, overleden, wordt door de gemeenteraad gezien en goedgekeurd. De hieraan vastgestelde borgstelling van 500 frs wordt insgelijks aangenomen. Daarna wordt kennis gegeven van de beraadslaging, het Quitus vragende voor einde van beheer van den overledenen ontvanger. Zelfde beraadslaging wordt insgelijks goedgekeurd. De heer voorzitter doet de leden van den raad de opmerking dat de benoemde ontvanger der Godshuizen, de bediening van onderwijzer reeds uitoefende ingevolge nr.935 der algemeene onderwijzingen van 1 Mei 1893, hiertoe bijzondere toelating van den gemeenteraad noodig wordt. De gemeenteraad Gezien deze verklaring. Overwegende dat de bediening van ontvanger van ’t Godshuis met de bediening van onderwijzer zeer gevoegelijk kan gepaard gaan, zonder eenig twijfel nopens de trouwe volbrenging van beider ambtsplichten te weeg te brengen. Gezien N935§2 der algemeene onderrichtingen van 1 Mei 1893. Besluit. De heer Jan Emile Verlinden, hulponderwijzer der gemeente jongensschool, wordt toegelaten om hierbij de bediening van ontvanger van ’t Godshuis waar te nemen. IV. Lager onderwijs (lijsten van kosteloos onderwijs) De gemeenteraad. Gezien de bijgebrachte lijsten der leerlingen ingeschreven om het kosteloos onderwijs te genieten. Gezien de organieke wet van 20 september 1884 op het lager onderwijs gewijzigd door de wet van 15 september 1895. Overwegende dat ingevolge art.3 van gemelde wet, alle jaren de schepencollegies 2 lijsten hebben op te maken behelzende de namen: eene van de jongens, de andere van de meisjes die door hunne ouderdom en de fortuintoestand hunner ouders of deszelfs plaatsvervangers tot het kosteloos onderwijs moeten aangenomen worden. Overwegende dat de vergelding aan de onderwijzers bij vast accoord bepaald zooals dit vroeger was, tot hiertoe geene reden voor misnoegen of afkeuring heeft verwekt. Gezien het verslag van het weldadigheidsbureel over dezelve zaak. Bepaalt als volgt. Het getal kinderen tot het kosteloos onderwijs voor het schooljaar 1897-1898 op 392 jongens en 372 meisjes. De vergelding aan de onderwijzers blijft heven als vroeger bij vast accoord bepaald. V. Markt belangen Aangaande het houden der wekelijksche Kiekenmarkt brengt den heer Geyzen, schepene een ontwerp van reglement voor. Dit ontwerp wordt door de heer voorzitter voorgelezen, de voor en nadeelen van dit ontwerp worden eenigen tijd besproken, daarna wordt besloten de vaststelling van dit reglement te verschuiven tot latere zitting. VI. Herlegging van gedeelte voetweg De gemeenteraad Gezien het verzoekschrift van den heer Jan Verspreet in dato van 15 Mei laatst waarbij deze de gedeeltelijke verplaatsing vraagt van den voetweg 66 van het kaartblad 10.

167


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gezien het extrakt uit het uitvoerig plan van den atlas, waarop de voorgestelde wijzigingen staan aangeduid alsmede het getuigschrift bestatigende dat het houden van een onderzoek van Commodo en Incommodo bekend gemaakt is geweest overeenkomstig de onderrichtingen. Gezien het proces-verbaal van dat onderzoek waaruit blijkt dat geene tegenkantingen zijn ingediend. Gezien het proces-verbaal van schatting van het te verschuiven deel van dezen voetweg. Overwegende dat deze wijziging voordeelig is voor de gemeente. Gezien wet van 20 Mei 1863. Besluit Het deel van den voetweg dat op bijgaande plan is aangeduid,wordt verplaatst. Het perceel voetweg welk aan het domein der wegen onttrokken is, wordt aan den vrager afgestaan in verheeling van den nieuw geopende weg mits hiervoor eene vergoeding van vijf frank in de gemeentekas te storten. Al de onkosten hieruit ontstaan zijn ten laste van den vrager. Tegenwoordige beraadslaging wordt in 3 voudig opgezonden. UC - 2125c Londerzeel 9 juillet 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de beraadslaging van onze tehuizencommissie aangaande de benoeming van een nieuwe ontvanger en de hoogte van de waarborg die hij moet geven. Tevens gestuurd de deliberatie met de ontlasting van de erfgenamen van de overleden ontvanger.. Het college. PV - Het jaar 1897 den 11 july heb ik Jan Frans Beuckelaers, beëedigde veldwachter van Londerzeel, bestatigt dat Angelique Peeters, oud 22 jaren, landbouwster alhier, die ik daags tevoren in het politiegevang had moeten aanhouden wegens dronkenschap, openbare en buitengewone lawijten en verwijten en ontstichter der rust en der goede orde, bij hare loslating aan dit gebouw en aan deszelfs meubelen aanzienlijke schade had toegebracht. De vensterraam alsook de deurraam en het bed of de rustplanken had zij afgebroken en verbrijzeld. Verscheidene steenen had zij uit den muur gebroken en de deur beschadigd door de slagen die zij bij middel van steenen er heeft op toegebracht. Het geheel der toegebrachte schade beloopt x franken. Los blad bij PV Pro Justitia Op heden 12 Juli 1897 heb ik Jan Frans Beuckelaers, oud 33 jaren, beëedigde veldwachter der gemeente Londerzeel, omtrent 10 uren voormiddag, mij bij den heer burgemeester P. Van Assche bevindende om eenen uitleg te geven dewelke dringend was, ontmoet de genaamde Peeters Jan Baptist, die daar kwam verklaren dat zijne dochter die ik 2 dagen vroeger had aangehouden wegens dronkenschap en ontstichting der openbare rust (over welk feit ik overigens p.v. heb opgesteld), onplichtig was aangehouden, dat ik haar ten onrecht had opgesloten. ... van het huis des burgemeesters bedrijgde Peeters mij met de woorden: ‘Van deze reis zult gij zweeten, ik zal uw affairen arransjeren, ik zal uw doen wegjagen, en in geval ik het niet kan, dan zal ik uw doen herplaatsen, want gij doet niet recht’, en dan nog verscheidene woorden dewelke hij binnen ’s monds sprak die ik niet goed verstond, allen mij bedreigende. Waarvan proces verbaal op datum als boven. PV - Het jaar 1897 den 12 july. Voor ons Petrus Van Assche, verscheen Charles Louis Janssens, oud 40 jaren, landbouwer wonende te Londerzeel Linde, die verklaart dat gisteren avond 11 july, toen hij naar zijne woning ging, hij is achtervolgd door Guillaume Cleirbaut, is ten gronde

168


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

geslagen en daarna gestampt. Waaruit eene onbekwaamheid tot werken volgde van 7 dagen. Waarvan proces verbaal. UC - 2130 Londerzeel 12 july 1897 Mijnheer de commissaris der stad Mechelen – Wil zoo goed zijn ons per keerende post, en zoo omstandig mogelijk, de feiten aan te halen die in uwe stad de aanhouding hebben veroorzaakt van Angelique Peeters van onze gemeente. Deze aanhouding heeft plaats gehad op ’t einde der maand juni. Zoo men hier zegt zou deze verscheidene nachten in uw politiegevang doorgebracht hebben. Deze inlichtingen zijn ons zeer dringend gevraagd door den heer vrederechter van ons kanton. Aanvaard, Mijnheer de commissaris, met onzen voorloopigen dank, de verzekering onzer welgemeende achting. Voor de burgemeester, de sekretaris Van Doorslaer. UC - 2131 Londerzeel 12 juillet 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Ingevolge de huidige gevangenschap van Rosalie Blommaerts, weduwe Teugels, werden de kinderen van haar overleden zoon Ferdinand Teugels en van Clemence Van Doorslaer, die vast zit in Dendermonde, in ons gesticht geplaatst. We zouden hen een kleine steun willen geven en daarom vragen wij u, mijnheer de directeur, om ons te vertellen hoe groot het tegoed van de in uw gevangenis opgesloten moeder Van Doorslaer momenteel bedraagt. De burgemeester. UC - 2132 Londerzeel 15 juillet 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Blommaerts Rosalie, weduwe Teugels Joseph, uit Londerzeel, werd op maandag 12 juli opgesloten om een straf uit te zitten van 15 dagen wegens smaad. Gelieve ons te laten weten hoeveel geld ze bij zich had toen ze werd opgenomen. We zouden dit graag weten om de hoogte van de hulp te bepalen die onze administratie gedurende haar afwezigheid zal geven aan de kinderen die ze onder haar hoede had. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2133 Londerzeel 15 juillet 1893 Monsieur le capitaine - (Vertaald) De echtgenoten De Cock, landbouwers in mijn gemeente, vragen een nieuw verlof van een maand of 15 dagen ten gunste van hun zoon De Cock Emiel, soldaat V.A.P. bij de 5de artillerie, 2de batterie, in het fort Lantin bij Luik. Zij vragen dit om hem hun bij hun werk in de landbouw te laten helpen. De ouders De Cock zijn oude mensen (ouder dan 70 jaar), hun financiële situatie is precair, ze baten een boerderijtje uit van 4 à 5 hectare. De hulp van hun zoon zou zeer gelegen komen. De burgemeester. UC - 2127 Londerzeel 20 juillet 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Gelieve ons te vertellen hoe de gevangene Clemence Van Doorslaer, weduwe Teugels Ferdinand, er in gelukt is om een bedrag van 452 frank, dat ze op 1 januari 1897 ontvangen heeft, uit haar massa te laten verdwijnen. Volgens de verklaringen van haar schoonmoeder heeft ze sedert die dag slechts één keer een som van 100 fr. afgedragen voor het onderhoud van haar familie. Tijdens haar opsluiting heeft ze niet genoeg schulden kunnen maken om heel haar tegoed te laten verdwijnen. Dit tegoed zou door haar werk zelfs opgelopen moeten zijn. De burgemeester van Londerzeel.

169


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2127b Londerzeel 22 juillet 1897 Monsieur le Ministre - (Vertaald) Verwijzende naar uw brief 4e directie Litt. H 40182 van 16 juli betreffende onze vraag tot toelating van Jos Teugels in een weldadigheidschool van de staat, maken wij de volgende opmerkingen. De jonge Teugels, die de zoon is van ouders met een zeer slechte moraliteit waarbij de passie voor het kwade aangeboren is, kan niet anders dan een vroegrijpe bandiet worden, tenzij hem door een strenge opvoeding wat goed gedrag ingeprent kan worden. Van de andere kant - bij de personen die hem omringen is hij immers maar al te goed bekend is het juist dat Teugels, uit vrees om te snel opgepakt te worden, zijn misdrijven bij voorkeur in andere gemeenten zal begaan waar men hem minder kent en hij veiliger kan opereren. De voordelen van een morele straf zullen dus vooral de omliggende gemeenten ten goede komen. Daarom, mijnheer de minister, beschouwen wij zijn opsluiting als een daad van algemeen nut en spijt het ons dat u onze zienswijze niet deelt wanneer we de vrijwillige opsluiting vragen van dit kind, zonder tussenkomst van de staat. UC - 2152 Londerzeel 23 juillet 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris ter goedkeuring door de bestendige deputatie de rekeningen van het jaar 1896 van de kerkfabriek, het gasthuis en van de kerkfabrieken. Het college. UC - 2152b Londerzeel 23 juillet 1897 Monsieur De Bal, directeur des charbonnages réunis, Charleroi - (Vertaald) Het gratis transport per spoor van assen van het station La Planche naar ons station, werd door de minister goedgekeurd. Gelieve derhalve met de verzendingen te beginnen en ons de aanvangsdatum te laten weten. Bij beschikken over het nodige materiaal om dagelijks 2 wagons te lossen. De secretaris. PV - Op 23 july 1897. Voor ons Petrus Van Assche verscheen Van Haelen Pieter, die bevestigt gansch de verklaring gedaan door Henri Van Laer en voegt er overigens bij dat Janssens hem verweet dat hij bij mij eene broek had doen maken die hij nooit heeft terug gehad. ‘Als gij durft aan mijn lijf komen zult gij zien wat er van den nacht zal voorvallen.’ Dit heeft Van Laer ook gehoord. De vrouw Van Haelen (Josepha Spiessens) doet insgelijks klacht ten laste van Janssens wegens beleedigingen, reeds gemeld uit bijzijnde proces verbaal. Van den Eede Henri, oud 27 jaren, wonende bij Rottiers, Londerzeel dorp, verklaart dat hij van al de verwijten niets heeft gehoord maar gezien heeft dat Janssens bij Van Haelen eene ruit sloeg uit het venster. (zie 28 juni 1897) SC - 164 Zitting college van 23 july 1897. Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. De gezondheidstoestand van Buydts Pieter Emiel, geboren te Londerzeel op 6 september 1881, geplaatst in de kolonie van Geel, laat thans toe dat hij in zijn familie verblijft. PV - Het jaar 1897 den 24 july verscheen Sophie Cleymans, oud 20 jaren, dochter van Jozef Cleymans, schrijnwerker in St. Nicolaas thans verblijvende te Londerzeel op de foor, die verklaart dat gisteren 23 july bij 11 avond zij is aangerand door Frans Mersonne, oud 20 jaren,

170


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

zoon van Charel Mersonne, staande met een paardemolen alhier op de foor, gehuisvest te Gent St. Pieters. Mersonne, zonder mij aan te spreken, greep mij vast, wierp mij ten gronde en bracht mij een slag in het aanzicht. Vroeger op eerste zondag van Mei, staande te Liedekerke, heeft zelven persoon mij gevraagd om met hem te verkeeren en op mijne weigering heeft hij mij de bedreiging toegebracht met de woorden ‘Zie, nu zal ik u den hals afsnijden’. Welke verklaring ik bij mijne aankomst in Londerzeel op zelven dag ’s morgens, 23 july reeds, had bekend gemaakt aan den veldwachter Beuckelaers van Londerzeel. Getuigen: Rosalie Colpaert, vrouw Janssens, thans op de foor te Londerzeel, en Jules Edouard Gaudry, staande met schrikbarak op de foor. Rosalie Colpaert, vrouw Janssens, en Jan Janssens verklaren dat bovengemelde klacht gansch door hun is gezien en gehoord. Frans Mersonne verklaart dat hij de dochter van Cleymans heeft doen verwijderen zonder haar te mishandelen. PV - Het jaar 1897 den 24 july verscheen Aloïs Torfs, oud 30 jaren, kiekenkooper te Beersel, die verklaart dat dezen namiddag op den steenweg tusschen Londerzeel en Cappele Bosch (zijnde op het grondgebied van Londerzeel), zijnde met een rijtuig bespannen met een peerd, werd achtervolgd door Frans De Lauw, oud 36 jaren, kiekenkooper te Tremeloo, met het gevolg dat deze die mij wilde te voren rijden, mijn rijtuig beschadigde. Ik bereken de schade welke hij mij toebracht 10 frs. Mijn getuigen is Leopold Van Dessel, oud 30 jaren, koopman te Beersel. Waarvan proces verbaal. UC - 2152c Londerzeel 25 juillet 1897 Commission des Hospices civils de Bruxelles - (Vertaald) We hebben onze gasthuiscommissie in kennis gesteld van uw brief 4141/97 van 24 juli, waarin u de opname meldt van Philippine Aerts (Londerzeel) in het Sint-Janshospitaal. Deze wenst de aard van de oogaandoening van dit meisje te kennen evenals de dringende redenen waarom ze in uw hospitaal werd opgenomen en niet in het hospitaal van Sint-Jans-Molenbeek, wat gezien haar woonplaats meer voor de hand had gelegen. Wij vragen dit omdat een oogaandoening normalerwijze niet had belet dat ze naar huis was kunnen komen om daar of eventueel in ons eigen hospitaal verzorgd te worden. Het college. SC - 166 Londerzeel, 26 july 1897. Bericht. – Het ontwerp bevattende de afteekening en de aanvraag gedaan door Denis Van Eetvelt voor het plaatsen van een stoomketel dienstig voor beweegkracht van zijne olieslagerij en maalderij, is neergelegd op het gemeentehuis. Het College van Burgemeester en Schepenen zal de opmerkingen en reklamen ontvangen waartoe dit ontwerp zou kunnen aanleiding geven en zal het onderzoek sluiten op 11 Augusti 1897 om 15 ure. PV - Het jaar 1897 den 27 july verscheen Marie Josephine Catharina De Boeck, 25 jaren, dienstmeid wonende te Londerzeel, die verklaart dat gisteren avond en zondagavond 25 july, Frans Van Riet, bareelwachter in de statie te Londerzeel, mij de verwijten heeft toegebracht dat ik rot was, dat ’t rot van mijn lijf afliep, al de hoerenbokken op mij gezeten hebben, dat ik geheel Brussel had vergeven en dit nu hier kwam voort of overzetten. Dat hij mij te Brussel naakt heeft zien zitten. Aan de zoon van Jean Vergaelen, van Cleymans, van weduwe Van Aken, van Lamberts zegde hij dat zij met mij niet mochten mede gaan om iets aangezet te worden. Waarvan deze getuigen zijn.

171


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Zijn zuster Marie Angelique Van Riet, tusschenkomende, verweet mij ‘Gij snotneus, wat wilt gij hier zeggen, er zijn drij personen van u in het hospitaal en 3 in het gevang. g’Hebt met grenadiers op een kamer gezeten, daarvoor diende gij daar.’ PV - Het jaar 1897 den 28 july verscheen Jozef Geeroms die verklaart dat gisteren 27 july Marie Van Ruysevekt, 2de dochter van Frans Van Ruysevelt, over zijn land ging op eene plaats waar nooit eenen weg lag en terzelvertijd door haar gezeg twist zocht met mijn zoon August. Getuigen: Louis De Smedt, zoon van Benoit en August Geeroms, 15 jaren, reeds genoemd. PV - Het jaar 1897 den 31 july verscheen Lievin Goossens dien mij verklaarde dat dezen middag hij was te Londerzeel op de koer van Frans Judo De Smet, smid, waar de genoemde Guillelmus Cleirbaut zat op eene kiekenmande mij toehoorende, dewelke ik noodig had. Ik verzocht hem vriendelijk er af te gaan om dezelve mij te laten gebruiken, doch in plaats van hieraan te gehoorzamen bedreigde hij mij met scheldwoorden gevolgd met bedreigingen van mij den kop in te slagen. En de daad bij het woord voegende nam hij in het werkhuis van den smid een stuk ijzer waarmede hij mij eene slag toebracht niettegenstaande dat de smid hem zulks belette en hem het ijzer wilde afnemen. Getuigen: Judo De Smet en zijn schoonzoon Henri Haverals en Antonette Stevens, vrouw Brusselman. UC - 2152d Londerzeel 31 juillet 1897 Monsieur le ministre - (Vertaald) In zijn brief 1881-4165 van 16 april 1897 liet de arrondissementscommissaris ons weten dat het gratis vervoer per spoor van materialen voor de verbetering der landbouwwegen aan onze gemeente was toegestaan en dat 339 wagons grint en 158 wagons assen voor ons waren bestemd. Sedertdien hebben we vanuit de steengroeven van Quenast 239 wagons ontvangen. De rest, 100 wagons grint, werd bij de steengroeven van Maffles, die ons betere condities boden, besteld. Het gratis vervoer van Maffles naar Londerzeel werd echter nog niet toegestaan. Daarom, mijnheer de minister, vragen wij u om de stationchef van Maffles de toelating te geven om ons gratis 100 wagons steenslag en grint te verzenden. Het college. UC - 2152e Londerzeel 31 juillet 1897. Messieurs Rivière frères et soeurs à Maffles - (Vertaald) Ingevolge uw brief van 26 juli laat ik u weten dat wij vandaag de minister hebben herinnerd aan onze vraag om gratis vervoer te bekomen van uw station naar het onze. Hopelijk laat zijn toelating niet lang op zich wachten. Ik neem deze gelegenheid te baat om u de prijs en de standaardafmetingen van grote blokstenen te vragen. Voor de burgemeester, de secretaris. UC - 2152g Londerzeel 1 Aout 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, de deliberatie en het rapport van het weldadigheidsbureel over het gratis lager onderwijs en 3 lijsten met inschrijvingen van arme kinderen voor het schooljaar 1897-1898. Het college. PV - Het jaar 1897 den 2 Augustus verscheen August Van Ingelgem, werkman ijzeren weg, wonende Weverstraat, die verklaart dat gisteren avond Alfons Meeus hem slagen toebracht in de herberg van Petrus Maerevoet en hem zijne kleederen en horlogie beschadigde. De schade schat ik 20 fr. Getuigen: Antoon Scheers, Petrus Maerevoet, baas der herberg.

172


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1897 den 2 Augustus verscheen Alfons Meeus, oud 22 jaren, landbouwer te Londerzeel Meerstraat, die verklaart dat gisteren 1 Augustus August Van Ingelgem, zoon van weduwe, wonende in de Weverstraat, hem bedreigde met een bierglas te slagen. Hem wegdauwende is hij op zijn glas gevallen. Rechtstaande pakte hij mij bij de oor. Later is hij naar zijne woning gegaan, is weder gekomen, gewapend met een groot mes en vergezeld van zijne twee broeders en zijn moeder. Getuigen: Petrus Maerevoet en zijn zoon Domien. PV - Zaak Van Humbeeck-Peeters (zie 12 juni 1897). Van Riet Jan, oud 32 jaren, bareelwachter aan de weststatie te Londerzeel bevestigt dat de verklaring van Van Humbeeck juist is als dezelve gehoord te hebben. Lamberts Denis verklaart gehoord te hebben de verwijten die Angelique Peeters deed aan Van Humbeeck op 12 juni rond 7 en 10 ure ’s avonds. Van 13 of 14 juni heeft hij niets gehoord. Heyvaert Frans heeft gehoord alwat op 12 juni verweten werd door bovengemelde. Op 13 heeft hij niets gehoord. Op 14 heeft hij gehoord dat Angelique Peeters zegde van met de zikkel te kappen aan de meid. UC - 2152f Londerzeel 4 Aout 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris voor goedkeuring door de bestendige deputatie de rekeningen van de gemeente en van het lager onderwijs van het jaar 1896. Het college. SC - 167 Londerzeel 5 augustus 1897. Vraag aan de minister van landbouw om gratis transport te krijgen van grintafval (voor de verbetering der landbouwwegen). UC - 2152h Londerzeel 6 Aout 1897 Messieurs Guyot - (Vertaald) Ik stuur u vandaag de aangepaste kieslijsten voor 1897 om te laten autografiëren. Zoals vorige jaren vragen wij 25 exemplaren. Gelieve de levertijd kort te houden. De gemeentesecretaris. PV - Het jaar 1897 den 7 Augustus verscheen Monica Broothaers, vrouw van Baptist De Bondt, die verklaart dat dezen morgen bij haar binnen kwam Marie Cleymans die haar verklaarde dat zij dacht dat zij het was die haren portemonnaie gestolen had en dat de menschen zulks zegden. Los blad bij PV Augustus 1897 Télégramme Verstuurd in Brussel op (12?) augustus 1897, aangekomen in Londerzeel om 12h35 (Vertaald) De veldwachter wordt verzocht om me in Londerzeel-West op te wachten om 4h30. De onderzoeksrechter Ballié UC - 2132 Londerzeel 10 Août 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw vraag om inlichtingen (brief 123968A28081) van 17 juni laten wij u weten dat De Vos Julie haar bijstandwoonst, om reden van haar geboorte en de woonplaats van haar ouders, in Wolvertem behouden heeft.

173


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Zoals de reclamant Stevens beweert was dit meisje (hij is met haar zuster getrouwd) lichtjes aan de beterhand toen ze bij hem kwam wonen en hoopte ze er te genezen. Omdat het meisje De Vos ziek was en haar schoonbroer Stevens arm en niet in staat om haar de zorg en voeding te geven die haar toestand vereiste, hebben we met onze brief 2122 van 22 juni de gemeente Wolvertem voorgesteld om haar, op hun kosten en tot ze volledig genezen zou zijn, in ons gasthuis te plaatsen, tenzij Wolvertem een ander voorstel had om haar te helpen. Aangezien we sedert die dag geen vraag om hulp meer hebben ontvangen nemen wij aan dat de reclamante voor zichzelf kan zorgen of door de gemeente Wolvertem geholpen werd. UC - 2152i Londerzeel 11 Août 1897 Monsieur le receveur de l’enregistrement - (Vertaald) De heer Van den Bergh Pierre Jos is het hoofd van een der armste gezinnen van onze gemeente. Hijzelf is wever, zijn vrouw De Boeck doet het huishouden. Ze hebben 7 kinderen tussen 1 en 14 jaar. Wij verzekeren u dat, al lijkt het misschien anders, Van den Bergh volledig insolvabel is en niets bezit wat zou kunnen aangeslagen worden. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2131 Londerzeel 11 Août 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw vraag 124032A30614 van 3 juni laten wij u weten dat het kind De Landmeter Emile, zoon van Louis, geboren in Elsene op 18 september 1882 waar het zijn bijstandwoonst behouden heeft, door de administratie van het gasthuis van die gemeente reeds verschillende weken geleden in een liefdadigheidsinstelling te Lovendegem werd geplaatst. Weduwe Van Muylder vraagt geen vergoeding voor het voormalig verblijf van dit jongetje bij haar. Het college. UC - 2124 Londerzeel 11 Août 1897 Messieurs - (Vertaald) Ingevolge uw brieven 4140/97 en 6639/81 van 17 en 31 juli laten wij u weten dat Aerts Philippinne en De Hertogh Marie Jeanne hun bijstandwoonst in onze gemeente behouden hebben. Voor het college. PV - 12 Augustus 1897. De Wit Jean verklaart dat hij van de gezegde van Ringoot niets weet of dat hij nooit de beschuldiging van dief opzichtens hem gezegd heeft. Govaerts Emile, stoker aan den tram, wonende te Laeken, rue des Renards 31, Heysel, verklaart dat over omtrent 10 dagen, De Wit Jan, chef garde op den tram te Humbeeck, sprekende van zijn kamaraad Ringoot, zegde: Ik zou durven wedden dat Ringoot is die het gedaan heeft. Er was toen spraak van het achterhouden van een avis op den dienst van vervoer gedaan door den tram. (Vervolgt 27 augustus) PV - Verspreet Jan, lezing gehoord hebbende van bijgaande apostille van den heer Procureur des Konings 12 Augustus 1897 N 38641-2676, verklaart dat hij inderdaad lijnmeel levert sedert vele jaren bij weduwe Coppens en dat deze laatste tijden (in Mei) hij hetzelve levert aan 16 fr. zooals zij het verklaart. Voegt er bij dat de vreemde stof welke toevallig in zijn lijnmeel gevonden is voortkomt uit de vreemde zaden die (zich) in het lijnzaad bevonden bij aankoop. UC - 2130 Londerzeel 14 Août 1897

174


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 2661-4073E van 11 augustus laten wij u weten dat de administratieve commissie van ons tehuis de heer Verlinden, onderwijzer, tot ontvanger benoemd heeft. Zijn eerbaarheid, zijn solvabiliteit en zijn onafhankelijkheid maakten hem de meest geschikte kandidaat voor deze functie. Wat betreft de ministeriële omzendbrief van 28 december 1894 betreffende het cumuleren van de functie van gemeenteonderwijzer, merken wij op dat daarin vermeld wordt: “de bedieningen van gemeentesecretaris, van gemeenteontvanger, van ontvanger van weldadigheidsbureel of van schatbewaarder van kerkfabriek”. Van ontvangers van gasthuizen wordt daarin niet gesproken. Omdat ons tehuis bovendien nog maar 3 jaar bestaat heeft het nog geen renten of erfenissen gekregen en overleeft het alleen dank zij de subsidies uit de gemeentekas, door vrijwillige schenkingen en door de opbrengst van de eraan verbonden boerderij, die overigens door een lid van de administratieve commissie wordt beheerd. U begrijpt dus, mijnheer de arrondissementscommissaris, dat de functie van ontvanger van ons tehuis niet meer tijd vraagt dan een half uurtje per week en dat het uitoefenen ervan de kwaliteit van het onderwijs onmogelijk kan schaden. Artikel 935 van de algemene instructie zegt dat een gemeenteonderwijzer zijn ambt niet met een ander mag cumuleren zonder de toestemming van de gemeenteraad. Welnu deze benoeming werd aan de gemeenteraad voorgelegd en deze heeft niet geaarzeld om ze goed te keuren. Indien de benoeming van de heer Verlinden desondanks door de hogere overheid niet kan goedgekeurd worden, dan zullen we de administratieve raad van ons tehuis een andere kandidaat laten benoemen. Het college. UC - 2130b Londerzeel 16 Août 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief van 11 augustus met betrekking tot de boekhouding van de gemeente, laat onze ontvanger ons weten dat hij in 1895 geen enkele inning van of storting aan de spaarkas heeft gedaan. Het aantal opgedragen mandaten bedroeg in 1895: 1 à 50 fr. 57 50 à 100 fr. 43 100 à 500 fr. 91 500 à 1000 fr. 19 Meer dan 1000 fr. 3 De burgemeester. PV - Het jaar 1897 den 16 Augustus verklaart Egied Van Laer, 20 jaren, zoon van Jean, wonende in den Eekhout, dat gisteren bij 10 ure avond zijn gebuur Louis Maerevoet, 25 jaar, zoon van Petrus, hem in de herberg van Ger. Van Nieuwenhuyzen slagen heeft toegebracht, waarvan getuigen Jos Van Nieuwenhuyzen, Jan Verbelen, Benoit Scheers, zoon van Petrus, Benoit Verdickt. UC - 2152 Londerzeel 17 Août 1897 Messieurs - (Vertaald) In antwoord op uw brief 4501/97 van 14 augustus laten wij u weten dat de ouders van de behoeftige Henrioul Jean Baptiste onze gemeente sedert 19 november 1889 verlaten hebben en in Ruisbroek (Antwerpen) zijn gaan wonen, wat ze vandaag nog altijd doen. Henrioul, die pas op 28 maart 1893 meerderjarig geworden is, heeft dus voor zijn meerderjarigheid door de verhuis van zijn ouders een nieuwe bijstandwoonst gekregen. Voor het college.

175


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1897 den 19 Augustus verscheen Sophie Van de Rijck, vrouw Charles De Boeck, wonende te Londerzeel Pluimenest, die verklaart dat gisteren namiddag haren gebuur en schoonbroeder Jan De Boeck haar de verwijten heeft toegestuurd van ‘Hoer’, aan mijn man ‘Hoerenbaas’ en verder dat ik jongelingen opzocht om deze te doen bij mijne meisjes te slapen. Waarvan getuigen Jan Baptist Van Praet en Frans August De Smedt, zoon van Benoit De Smedt. PV - Het jaar 1897 den 19 Augustus. De Boeck Jan Baptist, oud 35 jaren, verklaart: Over 14 dagen is mijn broeder Charles De Boeck aan de venster mijner woning gekomen, heeft de stukken van eene vensterruit genomen, en dezelve naar mij geworpen. Dan heeft hij gepoogd dat venster te openen en binnen mijne woning te dringen. Toen hij gedeeltelijk binnen was zegde hij mij dat ik met hem moest vechten en dat ik door zijne handen moest sterven. Ik heb gedregen hem met eene tang te slagen indien hij waagde binnen te komen. Herhaalde malen heeft hij gepoogd binnen te dringen en meermaals, terwijl hij langs mijne woning ging, zegde hij: ‘Gij zult niet lang meer leven indien gij het huis verkoopt.’ Op woensdag 18 Augustus in de namiddag hebben wij, mijn broeder, zijne vrouw en ik, elkander menigvuldige verwijtingen toegebracht. Het is mogelijk dat ik gezegd heb ‘Ik zal u omver schieten’, en dat ik twee revolverschoten gelost heb, maar ik heb niet geschoten naar hun. Op donderdag 19 Augustus, rond 5 uren, hebben de verwijtingen hernomen. Mijn broeder Charles heeft menigvuldige halve steenen naar mij geworpen. Ik heb er eenige van op genomen en tegen hem geworpen. Eén der steenen vloog op het dak zijner woning. Alsdan kwam hij naar mij geloopen zeggende: ‘wacht, nu zijt gij uw leven kwijt’; Ik ben alsdan binnen gesprongen en heb mijn revolver genomen. Op de uitdaging van hem van nog durven buiten te komen, ben ik uit mijne deur gegaan en heb twee revolver schotten op hem gelost, maar ik dacht te verre van hem verwijderd te zijn om hem kunnen te treffen. Al de twist welken tusschen ons bestaat komt hier uit voort dat ik de huizen naast een gelegen die wij bewonen en in onverdeeldheid bezitten, wil verkoopen. PV - Het jaar 1897 den 22 Augustus bij 11 ure. Ik ondergeteekende, Jozef van den Broeck, gezworen jachtwachter aangesteld door den heer Jan Verspreet, wonende te Londerzeel, op mijne ronde zijnde op het gehucht Berg op land eigendom van Antoon Cleymans, heb bemerkt dat mijnheer Bemus-De Bie, directeur van pensionnaat, wonende Capelle, vergezeld van Isidore Van Lint, eigenaar te Nieuwenrode, beide op dit stuk land aan ’t jagen waren, vergezeld van 2 wilddragers. Van Lint, op het oogenblik dat ik hun bemerkte, schoot eenen haas op gezegd stuk land. Ik heb hun geroepen om hun te laten weten dat over dit feit ik hun amendeerde. Zij verwijderden zich. Later, bij 2 ure, ben ik nog bij hun geweest en heb hun over gemeld feit proces verbal verklaard. Getuigen: Mr. Jules Verspreet, Charles Robberechts en Jean en August Cleirbaut. UC - 2152 Londerzeel 25 Août 1897 Messieurs - (Vertaald) Wij retourneren u de onkostennota voor het 2de trimester 1897 en merken op dat we met onze brief van 30 juli de kosten van het verblijf van Rolus Anne Marie in de kolonie van Hoogstaten aan de gemeente Schaarbeek toegewezen hebben. Gelieve dus de 10 frank, die voor deze vrouw aangerekend werden, van de kostennota af te trekken. Het college. Los blad bij PV 27 augustus 1897

176


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De Wit Jan, bediende aan den tram, heeft de gezegde rondgestrooid dat Jan Ringoot, zijne kamaraad, dief is. Moison Albert, schilder Wolverthem; Apostel Jacques, bediende van den Tram; Govaerts Emile, bediende van den tram. Los blad bij PV Den 27 Augustus 1897 verscheen Jacques Apostel, die verklaart dat te Humbeeck, in de voiture van den tram, sprekende over zaken van het bestuur, zegde De Wit dat hij wist dat de dochter van Moyson, van ... van Ringoot bevel .... af te geven van aan de Wit en deze voortgaande zegde dat dit was omdat hij eene zou kunnen achterhouden. Dat hij dierf wedden (?) dat Jan van Roode, dat deze onplichtig weggezonden was en dat Ringoot hierin ook plichtig was. GR - N° 481 Zitting van 28 Augusti 1897 Waren tegenwoordig de heeren P.Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Verheyden, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden en L.Van Doorslaar, secretaris. Het proces-verbaal van voorgaande zitting wordt gelezen, goedgekeurd en onderteekend. Het dagorde, bevat: - Bijzondere centimen - Kwijting van renten - Lager onderwijs - Kermisprogram Voorwerp A - Bijzondere centimen Hoofdsom 16120,26 Grondlasten: 7491,20 Personele lasten: Patenten: 1876,78 Totaal; 25488,16 Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 3 July 1897 opgenomen in het bestuurlijk memoriaal waarbij de heer Gouverneur der provincie de gemeenteraden uitnoodigt om het getal en beloop te bepalen der te heffen bijzondere centimen,overeenkomstig art.14 der wet van 10 April 1841 en het art.1 der wet van 20 Mei 1863 om ten minste het derde deel der kosten van onderhoud en van verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1898 te dekken. Gezien het bestek en het verslag van den provincialen conducteur, wegcommissaris van het 3 e district in antwoord van den 2 Augusti l.l. waaruit blijkt dat de bijzondere centimen en de uitkeeringen van allen aard te besteden aan het onderhoud en de verbetering der wegen der gemeente eene som moet beloopen van frs 2500. Aangezien de uitkeeringen overeenkomstig der nr. 1-2-3 van bovengemeld art.14 te eisschen omtrent eene som van 1150 fr. zullen opbrengen. Besluit Art.1: De bijzondere centimen te heffen overeenkomstig art.14 der wet van 10 April 1841 gewijzigd door de wetten van 20 Mei 1863 en van 19 Maart.1866 worden voor 1898 vastgesteld op 4 per honderd verbeeldende eene som van frs 1019,52. Art.2: Een later op te stellen rol zal in het overige der uitgaaf voorzien, door middel van uitkeeringen te leveren zoo als gezegd is in nr. 1-2 en 3 van het art.14 der wet van 10April 1841. Art.3: Een afschrift van de tegenwoordige beraadslaging zal door tusschenkomst van den heer provincialen wegcommissaris van het 3de district toegezonden worden aan het provinciaal bestuur. Gedaan te Londerzeel in zitting als ten hoofde Gemeente uitgaven. – Heffing van opcentimen

177


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Er wordt lezing gegeven van eenen omzendbrief van 2 July 1897 opgenomen in het memoriaal waarbij de heer gouverneur de gemeenteraden, wien de zaak aangaat, verzoekt het getal opcentiemen te bepalen op de hoofdsom van de grondbelasting van de personele belasting en van het patenrecht waarvan het heffen toegelaten moet worden om de algemeene uitgaven der gemeente te bestrijden. De raad Gezien art.76 der gemeentewet. Besluit Geenen eenen opcentiem ten behoeven der gemeente voor 1898 wordt gestemd. Afschrift dezer wordt in dubbel den heer gouverneur der provincie gezonden Voorwerp B - Kwijting van renten Eene rente van 621,75 wordt jaarlijks door de gemeente betaald aan verscheidene particulieren. Uit een onderzoek gedaan om den oorsprong dezer rente te kennen heeft het schepencollegie in eenen akt, gedagteekend van 16 Augustus 1820, afgeleverd door de Deputatie der Zuid Brabantsche Staten, geleerd dat deze renten voortkwamen van leeningen gedaan: 1) den 16 november 1751 door de erfgenamen Van der Delft voor betaling van 2) Krijgskosten in ’t jaar 1740 (fr. 14814,80, intrest fr. 380,95 den 28 October 1794 door Jozef Joos representeerende J.B.Verhofstadt, betaling van een militaire bevel fr. 544,21 intrest fr. 21,77) 3) den 28 october 1794 door Pieter De Roover ook voor militaire uitvoering (362,81 fr., intrest 14,51 fr.) 4) den 2 october 1794 door Simon Jh De Keersmaecker en Corneel Robberechts voor aankoop van hoornbeesten voor het Fransch leger (fr. 362,81, intrest 14,51). 5) den 31 December 1794 door het weldadigheid bureel dezer gemeente (fr. 6349,20 intrest gevende fr. 190,48). Al deze rekeningen zijn sedert eenen onbekenden tijd regelmatig uitbetaald aan de erfgenamen van bovengenoemde geldverschieters. Artikel 6 van bovengemelde akt van 15 Aug 1820 zegt: "Zoodra de gemeentebesturen er de middelen toe bezitten,’t zij door hunne beschikbare fondsen 't zij door eene aangroeiing hunner inkomsten,’t zij door verkoop van goederen, zullen de kapitalen van de ingestelde renten wedergekeerd worden en bij afbod en al de schuldeisschers zullen behoorlijk moeten geroepen zijn om tegenwoordig te zijn aan deze operatie, op voorwaarde nogtans dat door de uitslag van dit afbod de te doene wedergevingen de taux of hevenredigheid van 20 maal de rent niet overtreffe. Ingeval verscheidene soumissien gedaan worden op gelijke prijszetting; dan moet er overgegaan worden tot eene loting om te bepalen wie dezer soumissionarissen zal uitbetaald worden tot beloop van het beschikbaar fonds. Deze operatien zullen altijd gedaan worden door den Meijer in zitting van den gemeenteraad. De gemeenteraad Gehoord bovengemelde verklaringen. Overwegende dat uit dezelve niet voldoende blijkt dat (dezelve) aangewezene schulden als Krijgskosten niet meer door den staat dan door de gemeente moeten gedragen worden. Dat nader onderzoek dit verschil moet ophelderen. Een onderzoek wordt ingesteld om de schuldplichtigheid van deze ontleende sommen definitief vast te stellen en om daarna de middelen van kwijting derzelve te beramen. Voorwerp C - Lager onderwijs - Modelreglement der gemeentescholen. Bij omzendbrief van den heer gouverneur der provincie date 15 Juni l.l. nr. 104 van Memorial van dit jaar is een model reglement en program voor lager onderwijs medegedeeld met verzoek dit document te onderwerpen aan de gemeenteraad en hem aan te zetten om hetzelve zonder wijzigingen aan te nemen of te schikken naar de plaatselijke omstandigheden. De gemeenteraad

178


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gezien bovengaande uitleggingen. Lezing gehoord hebbende van bovengenoemd reglement en program. Besluit Hetzelve reglement en program worden zonder wijzigingen voor den dienst onzer gemeentescholen aangenomen. Afschrift dezer wordt in dubbel den heer gouverneur der provincie door tusschenkomst van den heer Arrondissementscommissaris gezonden. Aldus in zitting als ten hoofde Lager onderwijs Plans der nieuwe schoolzaal te voegen bij de gemeente jongensschool nr. I. Ingevolge de beraadslagingen genomen door den gemeenteraad in zittingen van 4 februari en 6 mei l.l. N 477 en 479 heeft het cllegie van burgemeester en en schepene een ontwerp tot bouwen eener schoolzaal bij den heer Barbier bouwmeester te Brussel doen opmaken. Gemeld plan, beschrijf en bestek worden den gemeenteraad tot onderzoek aangeboden. Het totaal beloop van het bestek der hiertoe uit te voeren werken beloopt ter somme van ruim 14.00 franken. De gemeenteraad doet de opmerking dat deze uitgaaf zijne shatting te boven aat en verzoekt het schepencollegie eenige wijzigingen hieraan te laten toebrengen met het doel hierdoor eenige besparingen te kunnen doen. Voorwerp D - Kermisprogram Her kermisprogram voor 1897 wordt vastgesteld en krijgt geene wijzigingen tegen dat van 1896. UC - 2152b Londerzeel 30 Août 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) We retourneren het dossier dat gevoegd was bij uw brief 17329 van 24 augustus. Sedert juni werden er door ons bureel al verschillende klachten, gelijkaardig aan die van de politiecommissaris van Buggenhout, ten laste van Angelique Peeters opgesteld. Deze vrouw lijkt aangestoken te zijn door een manie die zich manifesteert door een hysterische vorm van opwinding. Wij weten dat de onderzoeksrechter van Brussel deze vrouw door een gespecialiseerde arts heeft laten onderzoeken en zich over haar mentale toestand heeft laten informeren. De burgemeester. UC - 2157 Londerzeel 3 Septembre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Wij sturen u een voordracht tot het verlenen van het burgerkruis aan de heer Jozef Eugène Kerremans, hoofdonderwijzer van onze gemeentelijke jongensschool nr. 1. Het college. UC - 2155 Londerzeel 3 Septembre 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Sedert 24 augustus 1897 zijn de reinigingswerken van onze beken beëindigd. UC - 2160 Londerzeel 4 Septembre 1897 Monsieur l’ inspecteur - (Vertaald) Ingesloten de facturen voor levering van klasbenodigdheden in 1896. Gelieve ze te controleren, te tekenen en terug te sturen. Het college. UC - 2160b

179


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 4 September 1897 Vriend Frans – Zooals gij het nog zult weten in 1893 hebt gij eene uitwisseling van eigendom gemeten tusschen ons hospice en den heer Candries die er aanpaalt. Deze uitwisseling moest dienen om beide eigendommen met eenen muur te scheiden. Verscheidene malen heeft mijnheer Candries hier een plan of bewijs van overeenkomst van gevraagd en nu bij brief van 2 september vraagt hij dit nogmaals. Zorg eens, beste vriend, dat dit niet langer uitgesteld blijft. Uw vriend Louis Van Doorslaer. PV - Den 4 September verklaart Jan Baptist Broothaers dat in gebouw aan zijn huis vaststaande een gebuur, Jos Van Campenhout, een vuur stookt voorzien van een ijzeren buis, geleden door den zolder en het dak, dienende als schouw. Broothaers beweert hierdoor groot brandgevaar ontstaat. PV - Het jaar 1897 den 13 September verscheen August Van Ingelgem, oud 19 jaren, zoon van Petrus, landbouwer Londerzeel Blijnhoek, die verklaart dat gisteren avond hij stond op steenweg te pissen omtrent de herberg van P. Jan Broothaers in Klein Holland, toen zijn gebuur Jean Van Stichel, 20 jaren, zoon van Baptist, mij daar tegemoet kwam, tegen mij ruzie maakte en mij slagen toebracht. De vader Jan Baptist Van Stichel kwam uit gemelde herberg en bracht mij insgelijks slagen toe. Beiden verweten mij dat mijne vader de grootste deugniet en smeerlap was die er bestond. Getuigen: August Moens en Louis Goelen. Baptist Van Stichel verklaart dat August Van Ingelgem stond buiten op den steenweg tegen de herberg van Broothaers, op wacht tegen dat mijn zoon Jean er buiten kwam. Hij randde mijn zoon aan en omtrent 2 minuten later, toen ik uit zelve herberg kwam, hoorde ik dat ruzie ontstond eenige meters vandaar op den steenweg. Ik ben er naartoe geloopen en heb bestatigd dat Van Ingelgem mijn zoon slagen toebracht. Getuigen: Pieter Jan Broothaers en Louis Goelen. UC - 2160c Londerzeel 14 Septembre 1897 Monsieur l’inspecteur adjoint du travail - (Vertaald) In antwoord op uw brief van 11 september laat ik u weten dat een lid van de politie van onze gemeente u zal terzijde staan bij uw komende inspectie van onze industriële bedrijven. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2161 Londerzeel 14 Septembre 1897 Monsieur le capitaine - (Vertaald) De echtgenoten De Donder, landbouwers alhier, vragen een maand of 15 dagen verlof voor hun zoon De Donder François, milicien van de lichting 1896 bij het 1ste bataljon, 3de compagnie, zodat hij hen kan helpen bij hun werk in de landbouw. De ouders De Donder zijn oud en zwak en hun financiële toestand is precair. De hulp van hun zoon zou zeer gelegen komen. De burgemeester. UC - 2161b Londerzeel 14 Septembre 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Ingevolge uw vraag 9092 van 11 september laten wij u weten dat Pierre Joseph Van den Bergh veroordeeld werd op 9 februari 1897 door de correctionele rechtbank van Brussel. Hetgeen hij in zijn verzoek beweert is juist. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2161c Londerzeel 15 septembre 1897

180


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur Wissaert - (Vertaald) Zoals tijdens de voorbije jaren bestellen wij, voor levering voor 26 september, zeven vergulde bronzen medailles. De achterkant moet de volgende inscriptie dragen: Landbouwprijskamp Londerzeel 1897. Stuur mij bij deze gelegenheid ook een rubberen stempel met de tekst ‘le Bourgmestre de Londerzeel’. Secretaris Van Doorslaer. UC - 2161d Londerzeel 16 Septembre 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 125068-26749 van 30 augustus sturen wij u de overzichten van de financiële toestand van de kerkfabriek gedurende de voorbije periode van vijf jaar. Uit inlichtingen van de raad van deze kerkfabriek blijkt dat ze over de volgende bronnen beschikt om tussen te komen in de geraamde kosten van 31.431,77 fr. (voor het bouwen van een spits op de kerktoren): 1. De opbrengst van een grondonteigening voor het aanleggen van een buurtspoorweg: 5120,29 fr. 2. De opbrengst van de verkoop van bomen: 1680,00 fr. 3. De opbrengst van grondonteigening gedaan door de Belgische Staat: 300,00 fr. 4. Opbrengst van de verkoop van gronden, toegestaan door de bestendige deputatie: 2300 fr. Voor de rest van de tussenkomst in de uitgaven zal een lening aangegaan worden of geld worden gereserveerd op de volgende boekjaren. Het college. UC - 2161e Londerzeel 17 Septembre 1897 Monsieur le ministre - (Vertaald) V.A.P. Troch Jacques uit Londerzeel van de klas 1894, stamboeknummer 15977, ingelijfd bij het 14de Linieregiment, 1ste bataljon, 1ste compagnie, wenst te huwen vooraleer hij met onbepaald verlof wordt gezonden. Door het overlijden van een van de ouders van zijn aanstaande, heeft deze de hulp van een man nodig om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Gelieve zo snel mogelijk uw toestemming te geven. De ambtenaar van de burgerlijke stand. UC - 2161f Londerzeel 20 Septembre 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Omdat wij die dagen geen mogelijkheden hebben om de goederen te vervoeren en te lossen moeten wij u vragen om tussen 22 en 30 september geen blokstenen meer naar onze gemeente te versturen. De secretaris. UC - 2161g Londerzeel 20 septembre 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) Omdat wij die dagen geen mogelijkheden hebben om de goederen te vervoeren en te lossen moeten wij u vragen om tussen 22 en 30 september geen assen meer naar onze gemeente te versturen. De secretaris. UC - 2161h Londerzeel 20 septembre 1897 Monsieur Rivière - (Vertaald) Aangezien we de aankondiging hebben gekregen dat het gratis transport van materialen voor de verbetering van onze landbouwwegen werd toegestaan, vragen wij u om vanaf 7 oktober te beginnen met het verzenden van de bestelde wagons naar het station van Londerzeel West en dit tot nader order. De secretaris.

181


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2161i Londerzeel 21 septembre 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Ingevolge uw vraag stuur ik u de inlichtingenstaat over de beschuldigde Peeters en laat ik u weten dat het de geneesheer De Boeck geweest is die werd gevraagd om een rapport over haar geestelijke toestand op te stellen. De naam van de opdrachtgevende magistraat is ons niet bekend. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2161j Londerzeel 21 september 1897 Geachte collega – Wil zoo goed zijn mij een model te zenden van uwe becijfering voor het vaststellen van den prijs van een dag onderhoud in uw gasthuis (deze is 1,50 fr.) Bij mijne belofte van wederdienst bied ik u de verzekering mijner oprechte achting. Sekretaris Van Doorslaer. UC - 2161k Londerzeel 22 septembre 1897 Monsieur Françotte, armures, Liège - Monsieur Françotte (Vertaald) gelieve ons op rekening van onze gemeente voor de bewapening van onze politieagenten zes revolvers van het door de provincie Brabant aangenomen kaliber en model te sturen. Betaling zal gebeuren uit de gemeentekas. De secretaris. UC - 2161l Londerzeel 22 septembre 1897 (Vertaald) De burgemeester van Londerzeel vraagt de brigadecommandant van de rijkswacht van Wolvertem de assistentie van twee rijkswachters op zondag 26 en maandag 27 september (kermisdagen). UC - 2161m Londerzeel 22 septembre 1897 Monsieur le Procureur du Roi (Vertaald) In antwoord op uw vraag van 21 september laten wij u weten dat de kinderen van Van den Bergh Pierre Joseph (die een genadeverzoek heeft ingediend) respectievelijk 5-7-8-10-12 en 14 jaar oud zijn. De burgemeester. PV - Het jaar 1897 den 2 october verklaart Hubert Mees dat 1 october rond 10 ½ ’s avonds op zijnen hof zijnen hond, welke gebonden lag, aan zijn kot is geschoten op een afstand die ik schat van 6 stappen met caliber 16 het geweer, lood n° 2. Den hond is den schouder afgeschoten en is ongeneesbaar. De dader is niet gezien doch de schot is gehoord. ’t Is hierom tot nu onbekend. PV - Het jaar 1897 den 4 October verscheen Amandus Vercauteren, oud 21 jaren, landbouwer wonende te Wolverthem Sloozen, die verklaart. Gisteren avond rond 10 ½ ure, hij was bij Jos De Coninck, herbergier te Londerzeel Ursene, toen de genoemde Domien De Prins, zoon van Egied, en Frans D’Hertefelt, beide wonende te Londerzeel Moorhoek bij hunne ouders, mij onverwacht aanrandden, mij slagen en stampen toebrachten met hunne voeten (en met een stok?). Daarna buiten zijnde, hebben zij mij achtervolgd, mij in den mestput geworpen en opnieuw slagen toegebracht. Na de vechting (bestatigde ik dat) mijn horlogie en klak verdwenen waren.

182


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Getuigen: Van Praet van Sneppelaar en August Roelants wonende te Londerzeel Pluimenest, en Frans Van Hove, zoon van weduwe Van Hove te Londerzeel Linde, Désiré De Maeyer, wonende te Londerzeel. PV - Het jaar 1897 den 4 October verscheen voor ons Domien De Prins en Jozef D’Hertefelt, landbouwers wonende te Londerzeel Moorhoek, die verklaren dat gisteren 3 october rond 10 ure ’s avonds in de herberg van Jan Baptist Van den Bergh te Londerzeel Linde, de genoemde Edmond Vercauteren tegen De Prins ruzie zocht en hem beriep om te vechten. Hieraan geen gevolg gevende ben ik uitgegaan naar de herberg van De Coninck. Vercauteren heeft ons achtervolgd en toen hij in deze herberg binnen kwam, pakte er eenen stoel, dreigde ermede te slagen, maakte ruzie tegen een genoemde Van Praet en later tegen ons en beriep ons gedurig om tegen hem te vechten. Getuigen: Jos De Coninck, Rosalie De Smedt en Josephus Bruggemans. PV - Op 4 October 1897 verklaart Jan Slachmuylders dat gisteren avond rond 8 ure, zijnde ter herberg Ger. Van Nieuwenhuyzen, is aangerand door Jos Van den Broeck, jachtwachter, die tot drij maal zijn revolver uit zijnen zak trok, zeggende ‘ik schiet u door den kop’. Waarvan getuigen Jan Baptist Verdickt, oud 17 jaren, Louis Scheers, zoon van Petrus Scheers, 16 jaren, en Louis Moortgat, zoon van Joannes. UC - 2161n Londerzeel 4 octobre 1897 Monsieur le ministre - (Vertaald) De ondergetekende Moortgat Jan Baptist, fabriekswerkman uit Londerzeel, soldaat V.A.P. bij het 12de Linieregiment, 3de bataljon, 2de compagnie, van de klas 1891, stamboeknummer 44913, zou een voorschot op zijn premie willen ontvangen. Hij is sedert 24 oktober 1894 gehuwd en heeft reeds 2 kinderen. Zijn werk bij De Naeyer te Willebroek volstaat amper om van rond te komen. Een voorschot van 100 fr. zou hem in staat stellen om enkele aren grond in exploitatie te nemen wat de financiële toestand van zijn familie zou verbeteren. De burgemeester. UC - 2161o Londerzeel 5 octobre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Wij sturen u ter goedkeuring door de bestendige deputatie de akten van de openbare verhuring van gemeente-eigendommen en jachtrechten op de grond van het weldadigheidsbureel, samen met de notarisvergoedingen en een vergelijking van de oude met de nieuwe prijzen. Voor het college. PV - Den 5 October 1897 verklaart Henri Verbruggen dat verleden nacht 4-5 October bij zijne vader (Joannes Verbruggen) een hond is gestolen, 5 jaren oud, vos, werkhond. De dader is niet gekend. UC - 2191 Londerzeel 13 octobre 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 121910a20615 laten wij u weten dat de te verrichten stortingen in de pensioenkas der gemeentesecretarissen op 25 oktober door onze ontvanger gedaan werden in het agentschap van de Nationale Bank te Mechelen. Gelieve op te merken dat een copie conforme van het recepisse met onze brief van 9 oktober naar het provinciebestuur werd gestuurd. In dezelfde omslag bevond zich ook een recepisse voor betalingen aan de pensioenkas der gemeenteonderwijzers. Voor het college.

183


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Den 14 october 1897 om 2 uren verscheen Constant Van Steen en zijn zoon August die verklaren dat Jean Van Steen, oud 25 jaren, oudste zoon van Constant en broeder van August, hun slagen en stampen heeft toegebracht en hun bedreigde te dooden indien zij nog dierven te huis komen. Waarvan getuigen: Jos De Coninck, zijn vrouw, Marie Maerens, vrouw Van Ingelgem, Jos Donies, Rosalie De Smedt, meid bij De Coninck, Colette en Melanie Van Ingelgem, dochters van Jozef. GR - N° 482 Zitting van 14 October 1897 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Polspoel en De Amandel, leden en L.Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van vroegere zitting wordt gelezen en goedgekeurd. Het dagorde bevat: - Begrootingen voor 1898 - Schoolplan - Markt belangen - Gemeente schulden Voorwerp A - Gemeentebegrooting De gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1898 wordt vastgesteld met de volgende verklaringen. Overschietende buitengewone ontvangsten op de uitgave van zelfden aard van de rekening van 1896: fr. 6126. Deze overschot komt voort uit de niet uitvoering der werken die in 1896 voorzien waren voor ’t bouwen van een hospitaal welk ontwerp onuitgevoerd is gebleven. Buitengewone uitgaven §3 nr.1 - Stoffelijke dienst van het lager onderwijs. Werken van opbouw eener schoolzaal: fr. 5078. Om rede der overgroote bevolking der laagste afdeeling van de jongensgemeenteschool heeft de gemeenteraad besloten eene vierde klas bij te bouwen; hiervoor is het ontwerp opgemaakt door mijnheer Barbier, bouwmeester te Brussel. Het beloop van het bestek is 9833 fr. waarvan een derde ten laste van de gemeente is 3278. De aankoop van grond wordt geschat 1800. Te samen 5078 fr. Gewone dienst - Overschietende gewone ontvangst op de uitgaven: 2486,17 Deze cijfer wordt in de rekening van 1896 vastgesteld. De verdere ontvangsten zijn zonder wijzigingen en vragen hiervoor geen uitleg. Gewone uitgaven §2 - bestuurkosten. Deze zijn zonder wijzigingen. §3 - Politie Kosten nr.8 - Jaarwedde van de veldwachters: fr. 1700 Aan deze agenten wordt, om rede hunner vermeerdering van bezigheden, aan elk 100 fr. vermeerdering van jaarwedde gegund. §4 nr.6 - Keuring der straten. Deze uitgaaf om de reinigheidsdienst der straten beter te doen uitvoeren wordt ingelijks met 100 frs vermeerderd. §6 - Kiezingen. Om te voorzien in de toevallige onkosten van kiezingen die in 1898 zouden kunnen voorvallen wordt deze uitgaaf met 200 fr. vermeerderd en is fr. 1000. §7 - Weldadigheid. Zonder wijzigingen. §10 - Lager onderwijs. Zonder wijzigingen. §14 tot 17 - Zonder wijzigingen. §18 Verschillige uitgaven.

184


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Deze uitgaven zijn allen zoo als die van vroeger jaren, behalve nr.6 (som gelicht voor het onderhoud der wegen en ? ). De gemeenteraad tot hiertoe niet geheel gevestigd zijnde over de nieuw te doene werken, besluit eene som van 6000 fr. in overschot of batig slot te houden, om hier volgens later te nemen beslissing van te beschikken. Dienst der wegen: Ontvangsten in 3,4 en 5. Toelagen der provincie en van den staat voor den weg CCXXV: - van den staat fr. 4876 - van de provincie fr. 3251 De laatste uitvoering van kasseidewerken in deze weg kostte fr. 9752,39. De aandeelen zijn: - van den staat 3/6 = 4.876 - van de provincie 2/6 = 3.251 Buitengewone uitgaven: §1 nr.1 - Te kort op de rekening 1896 = 2650-96 Deze te kort kwam voort uit de betaling van kasseiwerken in dezelve weg CCXXV. §3 - Werken van openbaar nut: 5701.04 Met deze som zal het vervolg der onkosten voor verbetering aan landbouwwegen opgedragen worden. Gewone ontvangsten Overschot der gewone ontvangsten op de uitgaven van 1896 (cijfer gelijkvormig aan de rekeningen). Gewone uitgaven. Deze zijn zonder wijzigingen. Daarna worden de begrootingen van onderwijs, van ’t bureel van weldadigheid, van de burgerlijke godshuizen en van de kerkfabrieken voor het dienstjaar 1898 beurtelings gezien en zonder wijzigingen goedgekeurd. Voorwerp B - Plans voor ’t bouwen eener schoolzaal. De gemeenteraad Gezien zijne beraadslagingen van 4 Feb, 6 Mei en 28 Augustus 1897 handelende over de te groote bevolking der laagste afdeeling van de gemeente jongensschool en beramende over de middelen die kunnen aangewend worden om dezen toestand te verbeteren. Gezien nr. 729 en 1062 der algemeene onderwijzingen van 1 Mei 1893 handelende over de uitrusting van gemeentescholen. Gezien de hierbijgevoegde plans, devis en lastenkohier met dit doel opgemaakt door mijnheer Barbier, bouwmeester te Brussel gevolgentlijk aan de onderrichtingen bovengemeld van 5 Mei 1893. Overwegende dat op een aanpalende grond aan gemelde jongenschool de noodige bouwgrond te koop is aangeboden om eene vierde schoolzaal er aan te bouwen. Overwegende dat het extrakt van kadasterplan en al de noodige stukken sedert de inrichting dezer school reeds in het provinciebestuur berusten. Besluit. Eene vierde schoolzaal zal aan de jongens gemeenteschool van het Dorp gebouwd worden. De hiertoe opgemaakte vraag met plans en devis en andere toebehoorte voor een ontwerp beloopende fr. 9833,84 wordt ter goedkeuring der Bestendige Deputatie gezonden om met behulp van gewone staats- en provincietoelagen daarna tot het opbouwen dezer schoolzaal over te gaan. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. Voorwerp C - Markt belangen. Om het houden der wekelijksche Kiekenmarkt zooveel mogelijk te ondersteunen en haar bestaan te vestigen brengt de heer Geyzen, schepenen het gedacht voor hieromtrent een klein reglement vast te stellen. De volgende bepalingen worden door de gemeenteraad dan aangenomen.

185


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

1) De markt voor kiekens, ander pluimgedierte en konijnen blijft vastgesteld op zaterdag van iedere week. 2) De soorten der aan te bieden kiekens zullen zoo nauwkeurig mogelijk in vier verdeeld worden. a) Kiekens hier te lande gekweekt b) Kiekens voortkomende uit de Antwerpsche Kempen (genoemd groote Mechelsche kiekens) c) Kleine Kempensche of Hagelandsche Kiekens en d) Reeds gevette kiekens. 3) De kooplieden zullen volgens hunne te koop gestelde en volgens de soort welke deze rangschikt (soorten abcd in vorig artikel bepaald) met hunne goederen de plaatsen moeten aannemen die het gemeentebestuur hiervoor aanwijst. 4) Het begin der markt, 7 ure in den zomer (April tot November) en 8 ure in den winter, zal met de bel aangekondigd worden. Voor de opening mag niet verkocht worden. 5) De gemeente zal ten allen tijde recht hebben om een staangeld te eisschen voor de te koopgestelde kiekens, eendvogels, duiven of konijnen. Dit Staangeld zal mogen beloopen één centiem per stuk. Voorwerp D - Gemeenteschulden Den staat der gemeenteschulden in verslag van de laatste zitting, zo0 goed mogelijk bekend gemaakt zijnde, wordt het schepencollegie gemachtigd de beste middelen en bewerkingen op te zoeken voor tot afleggen dezer altijd loopende renten te geraken. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - 2161p Londerzeel 15 october 1897 Aan de heeren burgemeester en schepenen der stad Sint-Nicolaas - Ingevolge de wet van 27 november 1891 op den openbaren bijstand hebben wij de eere u te melden dat op 12 e dezer de echtgenote Burm Filip Jacob, geboren Teugels Stephania Filomena, vertinner, geboren en gehuisvest in uwe stad, Kleinen Hulst 69, in barensnood bij bijzonderen hier is ingenomen en dat de wedergaaf onzer hieraan gedane verschotten u zal gevraagd worden. Gelief ons de erkenning van dezes bijstandwoonst te zenden of ons de redens uwer ontkenning bekend te maken. Aanvaardt Mijnheeren de verzekering onzer hoogachting. Bij bevel, de sekretaris. Hierbijgevoegd voor aanteekening in uwe bevolkingboeken, een nota uit den akt eener geboorte welke hier heeft plaats gehad. PV - Ca 16-10-1897 - Van den Brande Judo verklaart dat hij de eerste maal heeft gezegd aan Stevens dat hij wilde laten merken op voorwaarde dat hij borg bleef voor de ongeluk die deze kosten verwekken. Op antwoord van ‘Neen’ zegde ik dit niet te laten gebeuren. De tweede maal niet gezien. Schellemans Bernard verklaart dat hij nooit te huis was wanneer Stevens kwam vee te merken. Tengevolg dat hij niet heeft geweigerd. Dat hij is voorbij gezonden omdat vrouw en kinderen schrik hadden van dit te laten doen uit vrees van ongelukken. Van Beveren vraagt of hij verplicht is voor vreemde menschen zijnen stal open te dienen en zegt dat hij aan den markeur antwoordde ‘Gij moogt mijn beesten marken doch ik houd ze niet vast, ik zou er soms door verongelukken’. De tong- en pootziekte in mijne gebuurte residerende waren mijne voorzorgen hiertegen ge... dan gevaarlijk. Callaert Jacques verklaart dat wanneer Stevens bij hem komen merken kwam, hij niet te huis was en toen hij te huis kwam dat de merker weg was. De tongziekte, in eenen stal in de geburen regerende, heeft dit mijne vrees van te laten merken grooter gemaakt.

186


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Jan Baptist Van Lint, landbouwer te Londerzeel Eekhout verklaart dat 21 October 1897 Hendrik Jan Piessens, blokmaker en herbergier, wonende te Londerzeel Stuikberg, niettegenstaande zijn verbod eenen boom voerde over zijn land waarmede deze hem schade toebracht die ik 15 fr. bereken. UC - 2161q Londerzeel 22 octobre 1897 Monsieur le directeur de l’asile des femmes aliénées à Mons - (Vertaald) In antwoord op uw brief 10461 van 19 oktober laten wij u weten dat Peeters Isabelle Angélique, die op 18 oktober op vraag van de procureur des konings te Brussel in uw instelling werd toegelaten, haar bijstandwoonst in Liezele heeft, en dit om reden van de woonst van haar vader. Dit meisje moet als arm beschouwd worden. De burgemeester. UC - 2185 Londerzeel 23 octobre 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Gasthuis, vaststelling van de dagprijs. Ingevolge uw brief A34800 van 13 juli laten wij u weten dat ons gasthuis tot nu toe nog alleen maar werd gebruikt voor het onderhoud van behoeftigen van de eigen gemeente. Deze instelling is nog niet uitgerust om zieken en gewonden te verzorgen en kan daarom nog geen vreemde zieken ontvangen. Artikel 37 van de wet op de publieke bijstand is dus niet van toepassing. Daarom denken wij dat het niet nodig is om een dagprijs voor te stellen voor de verzorging van arme mensen. Het college. UC - 2190 Londerzeel 23 octobre 1897 (Vertaald) Overgemaakt ter goedkeuring door de bestendige deputatie de begrotingen 1898. PV - Op 29 October 1897. Van Ruysevelt Frans verklaart dat op 20 October zijn gebuur Jos Geeroms met zijn os over den voetweg naar zijn land reed niettegenstaande dat zijnen losweg langs daar niet was. Op 23 October, 25 october en 28 October heeft zijn zoon Joannes met hondenkar rapen van hetzelve veld langs dien weg naar zijn huis gevoerd. Getuigen; Joannes De Boeck, wonende Londerzeel Pluimenest en Joannes Huysegom van Steenhuffel, Louis De Bondt, Louis De Smedt en Francisca Heyvaert, echtgenote De Smedt. PV - Den 29 October 1897 is kennis gegeven aan Jan Baptist Peeters, vader van Isabelle Angelique Peeters, thans opgesloten in het gesticht van Mons, die verklaart dat hij tegen de handelings van den heer Procureur des Konings niets geene opmerkingen kan bijbrengen. Dat ofschoon zijne dochter hem niets kwaads deed hij nochtans er niets bevoordeeligd mede was uit oorzaak van haar wegloopen. PV - 31 October 1897 verklaart Jacques Verbruggen dat de herberg waar zijne honden lagen eene plaats is waar alle hondenkarren afspannen en dat de noodzakelijkheid van hier binnen te gaan zich voordeed omdat hij er gewoonlijk zijn eetmaal neemt en hij er zijnen hond moest inspannen. UC - 2191 Londerzeel 2 novembre 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris het certificaat model 32 van Broothaers François Marie.

187


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - 2191b Londerzeel 2 novembre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingevolge uw vraag 21453 van 22 oktober laten wij u weten dat de vader, de broer en de zusters, die allen in Londerzeel wonen, op de hoogte werden gebracht van de opname van Isabelle Angelique Peeters in het krankzinnigengesticht van Mons. Vader Peeters liet ons, toen hij dit vernam, weten dat hij niets had aan te merken aangaande de beslissing van de procureur des konings. Hij voegde daar aan toe dat, ofschoon zijn dochter geen last was voor de familie, zij vanwege haar voortdurende landloperij van de laatste maanden, er ook niets aan bijdroeg. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2191c Londerzeel 3 novembre 1897 Monsieur le ministre - (Vertaald) Donies Alfons, landbouwer in Londerzeel, V.A.P. van de lichting 1894, stamboeknummer 5143, ingelijfd bij de 5de artillerie, vraagt een voorschot van 100 fr. op zijn premie. Donies is in het korps getreden tijdens de eerste helft van de maand oktober 1893 en hij kwam op 1 oktober 1897 dus slechts enkele dagen te kort om tot de lichting 1893 gerekend te worden en aldus recht te hebben op het 2de derde van zijn premie. Sedert 31 december 1896 is hij op lang verlof en op 12 mei van dit jaar is hij in het huwelijk getreden. Daarom zal hij dit voorschot zeer goed kunnen gebruiken. De burgemeester. UC - 2191d Londerzeel 4 november 1897 Mijnheeren – Ingevolge de wet van 27 november 1891 op den openbaren onderstand hebben wij de eere u te berichten dat weduwe Boelpaep, geboren Vanderstraeten, met een kind is komen inwoonen bij hare moeder alhier. Daar deze haren bijstandwoonst uit hoofde der inwoning van haren man in uwe gemeente behouden heeft, hebben wij de eere u te melden dat de onderhoud welke wij haar voornemens te verleenen zijn, 5 frank per maand, voor zoo lang haar tweede kind niet geboren is en 15 frank per maand na deze geboorte, aan uw bureel van weldadigheid zal teruggevraagd worden, alsook de kosten van doctor tijdens accouchement. Gelief ons binnen den door de wet bepaalden tijd te laten weten of uw armbestuur dezen bijstandwoonst erkent en aanvaardt. De voorzitter UC - 2191e Londerzeel 4 novembre 1897 Mijnheer Sylvain Van Nieuwenhoven te Lippeloo – Mijnheer – Namens ons armbestuur en de commissie van het godshuis heb ik de eere u te melden dat voor het houden uwer schoonmoeder, weduwe Sleebus, die thans bij u inwoont, niets zal betaald worden. Indien deze wezentlijk onderstand noodig heeft mag zij in ons godshuis aangeboden worden. De sekretaris Louis Van Doorslaer. PV - Het jaar 1897 den 10 November verscheen Jozef Van den Broeck, jachtwachter van Mr. Verspreet, die verklaart dat aan August Moens en Frans Janssens ter herberg van weduwe De Smet Jacques, Linde, Frans De Donder (witten baron) gezegd heeft dat ik hazen en patrijzen schoot en dat August Moens die voor mij verkocht. Waarvan getuigen: bovengenoemde August Moens en Frans Janssens. UC - 2191f Londerzeel 12 novembre 1897

188


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris het dossier over de verkoop van 24a50ca grond op 28 september ten voordele van de kerkfabriek Sint-Christoffel. UC - 2191g Londerzeel 5 novembre 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) De heer Goossens, eigenaar te Brussel, wil De Donder uit Londerzeel voordragen als privé-jachtwachter. Op 12 september 1891 is De Donder echter veroordeeld tot twee maal 100 fr. wegens jachtmisdrtijf (met uitstel van 3 jaar), en op 23 november 1895 wegens landloperij. Voor dit laatste werd hij op 5 maart 1896 door ministerieel besluit vrijgelaten. Sedert zijn vrijlating werd er tegen hem geen enkele klacht meer gedaan en zijn gedrag lijkt voldoende verbeterd te zijn om hem waardig te achten om het ambt van jachtwachter naar behoren te vervullen. Gelieve ons te laten weten of De Donder onder deze voorwaarden aanvaardbaar is. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2191h Londerzeel 12 novembre 1897 Sire - (Vertaald) Ik neem de eerbiedige vrijheid om u te zeggen dat er bij de familie KeymolenCaluwaerts te Londerzeel een 7de zoon geboren werd. De nieuwgeborene is tevens het 12de kind van deze familie en alle kinderen, dus 7 jongens en 5 meisjes, zijn in leven. De vader baat een kleine winkel uit en kan op een eerlijke maar moeizame wijze de kost voor zijn kroostrijk gezin verdienen. Het is ons bekend, Sire, dat in de omstandigheden waarin dit kind is geboren, uwe majesteit niet meer accepteert om dooppeter te zijn. Daarom werd de pasgeborene reeds gedoopt en heeft hij de voornamen Joseph Gustave Leopold gekregen. Voldoende aan de wens van de gelukkige ouders, breng ik deze geboorte onder de aandacht van uw onbegrensde generositeit. De ambtenaar van de burgerlijke stand van Londerzeel. UC - 2199 Londerzeel 12 novembre 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris ter goedkeuring door de bestendige deputatie het dossier betreffende de aanbouw van een 4de leslokaal aan de gemeentelijke jongensschool van het centrum. Her college. UC - 2200 Londerzeel 15 novembre 1897 Monsieur le colonel commandant du 14 Ligne, Liège (Vertaald) In antwoord op uw brief 632 van 15 oktober laat ik u weten dat soldaat V.A.P. Jacques Troch van de provinciegouverneur het certificaat model 59 heeft gekregen en op vertoon hiervan in het huwelijk mag treden in Wolvertem. Indien u echter van de toekomstige nog geen belofte hebt gekregen dat ze haar mijn bij wederoproeping niet naar het korps zal volgen, gelieve dit dan aan de administratie van Wolvertem aan te vragen. De burgemeester. Londerzeel 15 novembre 1897 Monsieur le receveur (Vertaald) gevolg gevend aan de ingesloten verwittiging laat ik u weten dat wij u de verklaring van de heer Pierre Jean Van Muylder begin september hebben gestuurd. Ik hoop dat u dit stuk terugvindt in uw bureel en mij de moeite bespaart om een nieuwe verklaring te sturen. De secretaris. UC - 2199b Londerzeel 20 Nov. 1897

189


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le Commissaire d’arrondissement, Comme suite à votre lettre 21 Octobre dr E4118 nous avons l’honneur de vous faire savoir qu’on vient d’ouvrir en notre commune un établissement qualifié d’Institut de Commerce pour jeunes gens (externat et internat). L’établissement est ouvert le 4 Octobre. Son fondateur est Mr. André De Keersmaecker. Le but poursuivi est de développer l’intelligence de ses élèves et les préparer aux diverses positions de la vie social. L’Instruction est à son début, le programme théorique et pratique comprend: la religion, langue française et flamande, caligraphie, arithmétique, éléments de géométrie et d’algebra, histoire, geographie, sciences naturelles, hygiène, commerce, dessin et chant. Le directeur travaille seul, il a 40 élèves. Les résultats à obtenir par l’établissement sont encore inconnus. Il n’existe en notre commune pas de classes ménagères ou d’écoles professionnelles ou industrielles. Veuillez... UC - 2210 Londerzeel 20 novembre 1897 Monsieur le Commissaire d’arrondissement, Comme suite à votre lettre 21 Octobre nr E4118 nous avons l’honneur de vous faire savoir qu’on vient d’ouvrir en notre commune un établissement qualifié d’Institut de Commerce pour jeunes gens (externat et internat). L’établissement est ouvert le 4 Octobre. Son fondateur est Mr. André De Keersmaecker. Le but poursuivi est de développer l’intelligence de ses élèves et les préparer aux diverses positions de la vie social. L’Instruction est à son début, le programme théorique et pratique comprend: la religion, langue française et flamande, caligraphie, arithmétique, éléments de géométrie et d’algebra, histoire, geogrpahie, sciences naturelles, hygiène, commerce, dessin et chant. Le directeur travaille seul, il a 40 élèves. Les résultats à obtenir par l’établissement sont encore inconnus. Il n’existe en notre commune pas de classes ménagères ou d’écoles professionnelles ou industrielles. Veuillez... (Vertaling) Gevolg gevend aan uw brief E4118 van 21 oktober laten wij u weten dat er zopas in onze gemeente een instelling geopend werd die gekwalificeerd werd als ‘Institut de commerce pour jeune gens’, internaat en externaat. Het werd op 4 november geopend door de stichter André De Keersmaecker. Het heeft als doel de intelligentie van de leerlingen te ontwikkelen en hen voor te bereiden op diverse posities in het sociale leven. Het theoretische en praktische leerprogramma bestaat uit: godsdienst, Franse en Vlaamse taal, tekenen, rekenkunde, elementen van meetkunde en algebra, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, hygiëne, handel en zang. De directeur werkt alleen, hij heeft 40 leerlingen. De resultaten die door het instituut moeten behaald worden zijn nog niet bekend. In onze gemeente bestaan er geen huishoudklassen of beroepscholen. het college. UC - 2211 Londerzeel 20 novembre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief E3319 van 23 oktober laten wij u weten dat wij niermand kunnen voordragen voor het krijgen van een beloning tijdens de manifestatie die de maatschappij der dierenbescherming van plan is om in de eerste maanden van volgend jaar te organiseren. Het college. UC - 2212 Londerzeel 20 novembre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief E4046 van 21 oktober, met betrekking tot de gemeentelijke boekhouding, laten wij u weten dat onze

190


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

gemeenteontvanger over geen enkel gemeentelokaal beschikt dat als ontvangkantoor kan dienen. Evenmin bestaat er gemeentelijk reglement dat de openingsuren van dit kantoor bepaalt. Op eigen initiatief heeft hij echter op zijn aanmaningen en uittreksel volgende tekst laten drukken: “Alle dynsdagen zal de ontvanger zich bijzonder met de ontvangsten en betalingen der gemeente bezig houden. Zijn bureel, gevestigd in zijn woonhuis, is open alle dagen van ’s morgends 8 ure tot ’s avonds 4 ure, zondagen en gebodene feestdagen uitgezonderd”. Het college. UC - 2213 Londerzeel 20 novembre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Als antwoord op uw vraag 3365E van 29 oktober laten wij u weten dat onze lokale politiedienst op een ernstige wijze georganiseerd is door de creatie van 6 plaatsen van hulpagent of hulpveldwachter. Deze mannen functioneren onder leiding van 2 beëdigde veldwachters die benoemd zijn door de provinciegouverneur en zijn verdeeld over 2 brigades, één voor elke parochie. Over de goede organisatie van onze politiedienst mag u niet de minste twijfel hebben. Het college. PV - Het jaar 1897 den 22 November verscheen Karel August Roelants, koopman in visch, oud 27 jaren, wonende te Boom, Boschstraat 108, die verklaart dat op dinsdag 16 November hij, terwijl hij van de markt van Londerzeel kwam, achtervolgd is door Jozef De Laet, kramer wonende te Puers bij dorp, die mij de verwijten toebracht van ‘rotterik, de puisten van rottigheid staan op uwen smoel’. Gedurende de markt heeft zijne vrouw Josephien Scheers eenen stamp toegebracht op de borst van mijne moeder. Getuigen: bij Callaerts-Caluwaerts, Clementien Callaerts en hare moeder. Filip Boel, suikerbakker te Puers en zijne zuster Marie Joanna, vrouw Van den Neker, vischkoopvrouw te Boom. PV - Ca 22-11-1897 - Cornelis (?) Jean verklaart dat zijne honden ongemuilband worden. Hij bestuurt de ..., zegt dat hij reeds 5 uren daar was. Deze ure aanzie ik als nachture, en doet de opmerking dat ’s nachts de honden slechts binnen de stad op omtrent 20 stappen verder aan de herberg gemuilband worden. PV - Ca 22-11-1897 - Vandermeulen Cornelis van Liedekerk, staand te Merchtem, vraagt te staan met wonderbare dieren van zaterdag tot maandag op de markt. UC - 2214 Londerzeel 24 novembre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 4110E van 18 november laten wij u weten dat onze administratie reeds sedert 3 november in het bezit is van de door u genoemde registers en waarvan het gebruik voorgeschreven werd door verschillende omzendbrieven die in uw brief worden vermeld. Wij hebben het regelmatig bijhouden van deze registers bevolen evenals de onmiddellijke aanvulling van het bevolkingsregister. We kunnen u dus verzekeren dat wij aan alle aanbevelingen van uw brief hebben voldaan. Het college. UC - 2214b 24 novembre 1897 Mon cher bourgmestre - (Vertaald) De raadsman van Lambrechts deelt mij zijn conclusies mee, waarvan hieronder een copie. Gelieve mij deze terug te bezorgen samen met uw commentaar. Ik veronderstel dat de gemeente volhardt in haar vroegere uitleg en verklaringen en concludeer

191


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

dat ze die wil bewijzen. Toch vestig ik uw aandacht op de met potlood gemarkeerde passage in de onderstaande tekst. Ik geloof dat de rechtbank van de conclusies van beide partijen bewijzen zal willen zien. J. Van der Linden (Vertaald) Conclusies in het geschil tussen Lambrechts, aanklager en de gemeenteraad van Londerzeel. Gezien de gemeente erkent dat de in het inleidende exploot geciteerde kasseiwerken onder haar leiding gebeurden en dat hierdoor de ontvankelijkheid van het verhaal niet kan worden betwist en dat het feit dat dit pas 8 maanden na de feiten ingediend werd van geen belang is, temeer daar 8 dagen na het ongeval de aanklager zich tot de gemeenteraad heeft gewend teneinde de schade in der minne te laten herstellen. Gezien de gemeente beweert dat er op haar voorstel een voldoende duidelijk bord op de plek was geplaatst dat de voerders moest waarschuwen en ieder ongeval vermijden, maar dat uit het onderzoek van de bewijsstukken die ze voorlegt onomstotelijk het tegendeel blijkt. Gezien de gemeente anderzijds zekere feiten aanhaalt die de onvoorzichtigheid of onhandigheid van de aanvrager moeten vaststellen en dat ze deze meer bepaald verwijt van de handrem van de kar niet te hebben aangetrokken bij het afrijden van de helling van de spoorwegovergang – hetgeen onjuist is - en van zijn gespan niet op de aarden weg rechts van de paal te hebben gedraaid – terwijl deze weg slechts de uitweg is van een boerderij en geen weg is die naar het dorp voert. Gezien de gemeente, om haar verantwoordelijkheid voor het verlies van een paard van zich af te schuiven, beweert dat het pas werd meegesleept nadat het weer op zijn poten was gezet en men het in het midden van de weg had achtergelaten, hetgeen op alle punten door de aanvrager wordt betwist. Gezien de schadevergoeding van 3000 fr. die door de aanklager wordt gevraagd niet overdreven is, dat de materiele schade die door het ongeluk veroorzaakt werd bestaat uit het breken van de kar en van het getuig, het verlies van een paard en beschadiging van de koopwaar, en op zichzelf reeds een waarde van 1500 fr. vertegenwoordigt, waarbij nog moet worden geteld het verlies van de winst op de niet meer verkoopbare voorraad, de diverse kosten die de aanklager heeft moeten maken, de talrijke stappen die hij heeft moeten ondernemen om de verantwoordelijkheid vast te laten stellen en tenslotte de fysieke schade die hijzelf en zijn vrouw geleden hebben. Daarom wordt aan het tribunaal gevraagd om de gemeente te veroordelen tot het betalen van 3000 fr. aan de aanklager. Wordt tevens gevraagd om de aanklager toe te laten om met alle rechtsmiddelen, inclusief getuigen, volgende feiten aan te tonen: 1. Op 12 juni 1896 kwamen aanklager en zijn vrouw met hun kar, bespannen met één paard en geladen met handelswaren, gereden van Sint-Amands naar de markt van Londerzeel. 2. Gekomen op de wijk Ursene, na de overgang van de spoorlijn Mechelen-Dendermonde overgestoken te hebben en links afgeslagen te zijn op de gewone weg naar Londerzeel dorp, werd het gespan eensklaps geblokkeerd voor een stuk weg dat men aan het herstellen was en waarvan de grond helemaal opgegraven was. 3. De plotselinge stilstand van het paard veroorzaakte een hevige achterwaartse beweging waardoor de kar enkele meters daar vandaan in een met bramen afgezette gracht belandde. 4. De kar sloeg over kop en brak door de slag, de koopwaar werd door mekaar geworpen, de aanklager en zijn vrouw werden op de boord van de weg geslingerd en zwaar gekneusd. 5. Het paard, dat in de bramen vastzat, slaagde er in om zich op te richten en werd razend door het steken van de doornen ondanks de inspanningen van de mensen die het aan de toom in bedwang probeerden te houden. Na in zijn vlucht de bareel van de spoorweg te hebben verbrijzeld botste het op een trein die op dat zelfde moment passeerde.

192


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

6. De aanklager verzekert dat door dit ongeval, en ongeacht andere schade, hem een materiële schade werd toegebracht van meer dan 1500 fr. (breken van kar en getuig, verlies van een paard, schade aan de koopwaar). 7. Voor de spoorwegovergang was er geen enkel bord geplaatst, dit wil zeggen op de plaats waar de karren, vlak voor de spoorlijn, een andere weg naar Londerzeel kunnen nemen. 8. Het enige bord dat de werken aankondigde stond aan de andere kant van de overkant van de bocht, naar links, bij een aarden weg naar een hoeve. 9. De karren, komende van de spoorweg, konden, gezien de specifieke kenmerken van de plaats en de obstakels die het zicht belemmerden, konden dit bord pas zien na de bocht naar links gepasseerd te zijn, dus te laat om hun gespan van richting te doen veranderen. PV - Ca 25-11-1897 - Van Praet verklaart dat zij gingen op het land en Broothaers dat hij het geweer droeg welk aan Broothaers toehoorde. Broothaers Joannes zegt dat hij met Van Praet doende was om het geweer te proberen en het hem daarna te verkoopen. Hetzelve was niet geladen doch 2 kardoezen N° 8 had ik in den zak om hetzelve te proberen. Er was geen kwestie van op jacht te gaan. Ik was 15 à 20 stappen van mijn hof. GR - N° 483 Zitting van 26 november 1897 Waren tegenwoordig de heeren Van Assche, burgemeester voorzitter, Mertens, Verheyden, Lamberts, Polspoel en De Amandel, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. Het proces verbal van voorgaande zitting wordt na lezing goegekeurd en geteekend. Het dagorde bevatte: a. Landbouwwegen. b. Rols van beken en wegen. c. Gemeente politie. d. Lager onderwijs. e. Kerkhof concessie Steyaert en Alph. Verheyden. f. Goedkeuring van beraadslaging van weldadigheidsbureel de geneesheeren benoemende. A. Landbouwwegen. De uit te voeren werken van verbetering aan landbouwwegen nagezien zijnde, is er bestatigd dat nog 72 wagons afval van steengroeven te leveren blijft en dat nog 660 meters van de voorziene werken te maken blijft. Op den voet der reeds gedane werken zouden de hoeveelheid der te leveren steengruis voldoende zijn om er eene lengte van 864 meters op de gewone breedte van 3 meters mede te verbeteren. De heer voorzitter doet opmerken dat deze overschot bijzonder voorkomt uit het verschil der uitgevoerde tegen dit der voorziene werken in den weg n°16 (Moorhoek). Een groot gedeelte van dien weg was verbeterd met steengruis (afbraak van een gebouw en met asschen voor dat het leggen in afval van steengroeven kon beginnen, en ten andere omdat in den weg n° 4 van aan ‘t pachthof van Bogaerts naar Stuikberg meer verbeterd was met afval van kassei van den provincie steenweg dan wel in de plans voor aanvraag was afgebeeld. De gemeenteraad, Gezien deze omstandigheden. Overwegende dat van aan de reeds verbeterde gedeelten van den weg n°4, Stuikbergstraat tot aan den provincialen steenweg van Wolverthem-Temsche voor het pachthof Bogaerts zooals hetzelve hier op ‘t plan is aangewezen, deze overschot zeer voordeelig kan gebruikt worden. Gezien zijne vroegere aanvraag voor hetzelve doel en de ministeriele beslissing die het getal der kosteloos te vervoeren materialen vaststelde.

193


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Besluit, De overschietende steengruis zal gebruikt worden voor vertering voort te zetten in het gedeelte van den weg n°4, leidende van den provincialen steenweg tot aan het reeds verbeterde gedeelte met kasseidewerken. B. Rols van beken en wegen. De rol voor ruiming der waterloopen wordt vastgesteld met eene ontvangst van 265,09 fr. voor de Molenbeek 1 en... fr. voor de Molenbeek 2. De rol der onderhoud van wegen wordt bepaaldelijk vastgesteld met eene ontvangst van 1242,06 franken. C. Gemeente politie. Er wordt lezing gegeven van eenen brief van den heer arrondissementskommissaris in date van... n°... door dewelke deze op verzoek van de bestendige deputatie de vraag uitdrukt om te weten of de gemeente zou genegen zijn om een bijdragend deel in de kosten van inrichting eener gendarmerie te dekken. Dit bijdragend deel zou welnamelijk moeten bestaan in het leveren van het hiertoe noodig gebouw. De gemeenteraad. Herzien zijne vroegere beraadslaging strekkende tot het verkrijg eener gendarmerie. Hernieuwd zijnen wensch van de oprichting eener brigade van gendarmerie hier ter plaatse te verkrijgen omdat dit een groot nut zou opleveren voor de handhaving der goede orde en omdat het onderzoek der gepleegde misdrijven hier en in de naburige gemeenten van het gerechterlijk kanton Wolverthem er zou bij winnen. Drukt het advies uit dat hierin eene gemeentebijlage zou mogen gegeven worden voor het dekken van installering. Om hierover een vast gedacht te hebben nopens het beloop der hiertoe vereischte uitgaaf stelt de heer voorzitter den wensch voor van over deze zaak een nader onderzoek te doen, om daarna het bijdragend deel der gemeente te bepalen. D. Lager onderwijs. De gemeenteraad. Gezien de lijsten der kinderen door de gemeenteonderwijzers ingeleverd gevolgentlijk aan koninklijk besluit van 31 juli 1897, memorial 153 van ‘t zelfde jaar, voor het genieten van het kosteloos lager onderwijs. Gezien art.3 der organieke wet op het lager onderwijs. Bepaalt als volgt: De lijsten der ingeschreven leerlingen voor het genot van het kosteloos onderwijs gedurende het schooljaar 1897-1898 is vastgesteld als volgt: School I 183 leerlingen School II 119 leerlingen School III 224 leerlingen School IV 139 leerlingen De vergeldingen aan de onderwijzers blijven heven als vroeger bij vaste jaarwedden bepaald. Tegenwoordige beraadslaging wordt ter goedkeuring van bestendige deputatie gezonden. E. Kerkhof - Afstand van gronden. Betrekkelijk de vraag gedaan door Madame Heyaerts, wonende te Brussel, voor de verlenging voor eenen termijn van 20 jaren van de concessie verkregen voor begrafenis van wijlen haren man, hier overleden op 20 mei 1876, neemt de gemeenteraad eene beraadslaging gelijkvormig aan die voorgeschreven onder n° 696 der algemeene onderrichtingen van 1 mei 1893. De vergoedenis is bepaald door het plaatselijk reglement op de begrafenissen 16 okt. 1863. Een soortgelijke vraag van vergunning voor 20 jaren gedaan voor de begraafplaats van wijlen Alphonse Verheyden, hier overleden 4 juny laatstleden, wordt toegestaan.

194


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

F. De beraadslaging van het weldadigheidsbureel houdende aanstelling van geneesheeren voor den dienst der behoeftigen wordt gezien en goedgekeurd. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - 2214c Londerzeel 27 novembre 1897 (Vertaald) ter informatie overgemaakt aan de hogere overheid, de beslissingen van de gemeenteraad aangaande het verlenen van 20-jarige kerkhofconcessies aan weduwe Heyvaert en weduwe Verheyden, beiden van Londerzeel. Het college. UC - 2214d Londerzeel 27 novembre 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de benoeming van de kerkfabriek der geneesheren der armen. Het college. UC - 2214e Londerzeel 27 novembre 1897 Madame Steyaert, Chaussée de Wavre 94, Bruxelles - (Vertaald) Vandaag heeft onze gemeenteraad uw concessie op ons gemeentekerkhof met een periode van 20 jaar (tot 28 mei 1916) verlengd. Gelieve derhalve het bedrag van 50 fr. in onze gemeentekas te storten. De secretaris Louis Van Doorslaer. ICL – Bruxelles le 27 novembre 1897 Ministère des chemins de fer, postes et télégraphes. Chemins de fer de l’état, direction des voies et travaux, 6me bureau, 2e section, n° 24/10317 A messieurs les Bourgmestre et Echevins de la commune de Malderen. (Samengevat) Ingesloten de plannen voor de herinrichting van het station in uw gemeente, dit teneinde een onderzoek van commodo en incommodo te openen. PV - Het jaar 1897 een 1 December verscheen Frans Scheers, landbouwer te Wolverthem, die ons in naam van Mr. Reyntiens, eigenaar wonende te Brussel, de verklaring deed dat aan dezes eigendom plantsoen 13 kanadas zijn afgebroken in den nacht van 28 à 29 November. De daders zijn onbekend. PV - Het jaar 1897 den 1 December verscheen Jan Baptist Slachmuylders die verklaart dat hij zondag 28 November in de herberg van Ger. Van Nieuwenhuyzen is geweest van 8 tot 11 ure, wanneer hij is naar huis gegaan. Getuigen: Maerevoet Louis en Scheers Benoit, beide wonende te Londerzeel Eekhout, bevestigen dit. Vercauteren Amand verklaart dat op zondag 28 November rond 6 ure is gekomen bij Ger. Van Nieuwenhuyzen, gebleven tot 7 ½ , tot 9 ½ bij Marievoet, weergekomen bij Ger. Van Nieuwenhuyzen, er gebleven tot 11 ure, dan met Louis Maerevoet en mijn broeder Albert gegaan ter herberg Sijmons, later nog naar Robbijns, bij mijn vriend Beuckelaers, dan met Beuckelaers en Victor Cauwenbergh, zoon van Florent, terug bij Sijmons gekomen. Delphine Van Nieuwenhuyzen verklaart dat Jan Slachmuylders van voor 8 ure tot 11 ure bij haar is geweest. UC - 2214f Londerzeel 2 Décembre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Teneinde de waarborg te kunnen opheffen van 600 fr. die door aannemer Baggerman werd gestort voor de kasseiwerken in de

195


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

wegen CIC en CCXXV (aanbesteed op 24 mei 1895 en in september van hetzelfde jaar door hem uitgevoerd) vragen wij u het proces verbaal van de definitieve oplevering van deze werken. Deze oplevering heeft omstreeks 1 oktober 1897 plaats gehad. Het college. UC - 2214g Lettre recue par F. De Keersmaecker le 6 Dec. 1897, envoyé au parquet même jour. Madrid, 3-12-97. Monsieur, La force des circonstances qui m’entourent m’obligent d’être énigmatique. Il y a un depot de PST 40.000 dans une banque important et au environs de votre ville il y a aussi enterrée une boite contenant 2.000.000 de francs. Mon objet est savoir par votre réponse si vous voulez faire l’extraction de la boite et retirer le dépot moyennant la recompense que je vous offre 25% du total, etant de votre compte le déboursé des frais qu’il faut faire pour sauver le plan du terrain et le récepisse de la Banque. Comme je suis en prison ignorant si vous recevrez la présente il m’est impossible de vous en donner ici mon nom: par conséquence si vous voulez m’honorer avec votre acceptation, je vous prie à expédier sans perte de temps une dépêche à l’adresse suivante: Ramon Fabiona - Poste telegraphique - Madrid (Texte) Tout est bien entendu. Sitot recue je vous enverrai tous les détails de l’entreprise en question et les documents qui attentent leur réalité. En attentand agréez l’expression de ma considération parfaite. Un ex banquier. UC - 2214h Londerzeel le 6 Décembre 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Conform uw omzendbrief 11558 van 11 juni 1897 stuur ik u een brief met een poging tot oplichting die vanuit Spanje naar de heer De Keersmaecker uit Londerzeel werd gestuurd, die hem deze ochtend ontvangen heeft. Voor de burgemeester (afwezig), de secretaris Louis Van Doorslaer. PV - Het jaar 1897 den 6 December verscheen Jozef Van Ruysevelt, wagenmaker te Londerzeel, die verklaart dat in den avond van 5 December rond 9 ½ ure op zijne huisdeur werd geworpen, hetwelk ik hoorde. ’s Anderendaags kwam bij mij Elisabeth Vinck uit mijne geburen die mij vertelde dat de kwaaddoeners en ruststoorders die zulks gedaan hadden waren: ... Broothaers, zoon van August, en Louis De Donder, zoon van Baptist. Door dit werpen hebben zij mijne deur beschadigd. UC - 2224 Londerzeel 9 Decembre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingevolge uw brief 3345-4075E van 29 november sturen wij u de gevraagde deliberaties. Hierbij voegen wij volgende opmerkingen. Volgens artikel 1109 van de algemene instructies mag de prijs van de kerkhofconcessies niet als een schenking beschouwd worden (wet van 30 december 1887). De prijs van dergelijke concessies en de verdeling van de opbrengst tussen gemeente en liefdadigheidsinstellingen werd vastgesteld in ons gemeentereglement van 6 oktober 1863. Derhalve meenden wij, mijnheer de commissaris, dat hierover niet, als ware het een schenking, gedelibereerd moest worden. Het college. UC - 2225

196


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel 9 December 1897 - Niet, relevant. UC - 2227 Londerzeel 10 Decembre 1897 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, de rol met de verdeling van de onkosten voor het kuisen der beken in 1897 (fr. 265,09) en de belastingsrol voor de verbetering der buurtwegen in 1989 (fr. 1242,06). Het college UC - 2228 Londerzeel 10 Décembre 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Wij retourneren u het dossier betreffende de bijstandwoonst van Peeters Angelique en laten u weten dat uit de aangehechte brief van het schepencollege van Liezele, gedateerd op 25 november) blijkt dat de ouders van dit meisje van 12 januari 1885 tot 8 januari 1897 in Liezele hebben gewoond. Aangezien de opgeslotene op 12 november 1875 geboren werd en pas op 12 november 1896 meerderjarig is geworden, is het bijgevolg boven iedere twijfel verheven dat de gemeente Liezele, wegens een ononderbroken verblijf van de ouders van 12 jaar aldaar, als haar bijstandwoonst moet worden beschouwd. Het college. UC - 2229 Londerzeel 10 Décembre 1897 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingevolge uw brief 3360E van 5 november betreffende de bevolkingscontrole laten wij u weten dat alle vastgestelde mutaties ingeschreven werden in de registers en dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de nodige maatregelen getroffen heeft om de toestand te regulariseren van de personen die de gemeente verlaten hebben of er zijn komen wonen. Ten gevolge van de controle zijn er in onze bevolkingsboeken 8 inschrijvingen gebeurd en 10 schrappingen. Alle raadgevingen van uw brief in verband met de burgerlijke stand en het beroep van onze inwoners werden minutieus uitgevoerd. Het college. SC - 168 Zitting college 10 december 1897. Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. (Samerngevat) De kasseiwerken aan de weg CCXXV (aanbesteed op 29 mei 1894) werden voltooid in september 1895. De definitieve oplevering (aanvaarding) gebeurde op 25 augustus 1897. De minister van financiën wordt gevraagd om de borgsom van 600 fr., betaald door de aannemer Baggerman van Willebroek, terug te storten. SC - 169 Londerzeel 12 December 1897. Bericht – Een ontwerp ingediend door de weduwe Heirbaut, nijveraarster te Londerzeel (Linde) voor doel hebbende in hare maalderij den bestaanden stoomketel te doen vervangen door eenen nieuwen waarvan plans en beschrijf is in het gemeentehuis neergelegd, en waar al de belanghebbenden er kunnen kennis van nemen van 12 tot 27 December 1897. Het proces verbaal zal gesloten worden den 27 December om 15 ure. PV - Het jaar 1897 den 13 December. Voor ons burgemeester verscheen den heer Jan Verspreet, die in naam van zijne gezworen jachtwachter Van den Broeck de volgende verklaring deed. Op ronde zijnde in den avond van 12 December rond 9 ure ben ik achtervolgd door drij personen

197


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

die mij slagen, stampen en mishandelingen toebrachten. Daarna zijn nog 2 andere personen tusschen gekomen. Dan had ik mij te verdedigen tegen 5 personen waarvan ik er 2 heb herkend: Slachmuylders Louis en Vercauteren van Wolverthem. Door de menigvuldige slagen ben ik onbekwaam persoonlijk mijne klacht te doen. Getuigenis van geneesheer, mijne wonden bestatigende, zal ik bijbrengen. Ik verzoek den heer Procureur des Konings een ernstig onderzoek en gevolg hieraan te willen geven. UC - 2229b Londerzeel 15 Decembre 1897 Monsieur la commissaire d’arrondissement. Par lettre du 4 Novembre dr 3193 N3074E vous nous priez, à la demande de la députation permanente, de vous faire connaitre si nous serions disposés à intervenier dans les frais d’établissement d’une nouvelle brigade de gendarmerie, notamment en fournissant gratuitement l’immeuble devant servir de caserne. Notre Conseil Communal a examiné cette question en séance du 28 Novembre dernier. La majorité des six membres ... admis en principe l’intervention de la commune dans ces frais, mais n’est pas disposé à prendre à sa charge la nouvelle installation, dont l’entretien et les modifications ultérieures qu’on pourrait exiger à lui .... Plutôt que de souscrire à supporter des frais si le montant n’est pas connu, elle préfère vous déterminer, de commun accord avec la province, une somme fixe, comme part d’intervention de la commune, à payer soit en une fois, soit annuellement. Elle charge en outre notre Collège de présenter à la Députation Permanente, l’achat par la province, d’un immeuble très bien situé à proximité du village de Londerzeel, consistant en batiments spacieux et en bon état, qui pourraient être aménagé sans beaucoup de frais pour servir de caserne de gendarmerie. Le propriétaire avec lequel nous nous sommes abauchés, serait disposé à les céder aux prix de 9.500 frs., mais il désire savoir sans trop de délai si cette acquisition se fera. Il avait décidé de changer ses batiments (une ancienne grande et belle ferme) en plusieurs maisons d’habitation. Déjà il avait mis la main à l’oeuvre; il a fait cesser les travaux à la suite de notre demande. Il serait donc très désirable, Monsieur le Commissaire d’Arrondissement, que cette affaire puisse recevoir une prompte solution, la construction d’une caserne toute nouvelle devant entrainer beaucoup plus de frais. Veuillez agréer... Le Collège du Bourgmestre et Echevins. UC - 2229c Londerzeel 15 Decembre 1897 Monsieur le directeur - (Vertaald) De administratie van ons weldadigheidsbureel zou in uw instelling een behoeftige vrouw willen plaatsen, Françoise Verbesselt, weduwe Aerts, om er een heelkundige ingreep te ondergaan. Gelieve ons de dag te laten kennen wanneer ze zich het beste aan kan bieden. In geval de zieke de nodige operaties niet zou kunnen verdragen vragen wij haar terug te sturen, teneinde nodeloze kosten te vermijden. De verblijfskosten vallen uiteraard ten laste van ons weldadigheidsbureel. Voor het weldadigheidsbureel, secretaris Louis Van Doorslaer. UC - 2229d Londerzeel 15 Décembre 1897 (Vertaald) De administratie van het weldadigheidsbureel van Londerzeel vraagt de opname in het ‘Institut chirurgical de Mr. Delettrez, square Louise à Bruxelles, van Verbesselt Françoise, weduwe Aerts, oud 52 jaar, om er de door haar toestand vereiste operaties te ondergaan. Aangezien deze zieke behoeftig is zullen de dagkosten ten laste van de gemeente vallen. Mocht de

198


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

fysieke toestand van de zieke haar evenwel niet in staat stellen om de operaties te doorstaan, dan wordt haar snelle terugkeer gevraagd. UC - 2229e Londerzeel 15 Décembre 1897 Messieurs - (Vertaald) Wij bevestigen ontvangst van uw brief 13734 van 1 december en informeren u dat schepen Augustijns onze gemeente zal vertegenwoordigen op de algemene aandeelhoudersvergadering (van de buurtspoorweg). Het college. UC - 2229f Londerzeel 16 Decembre 1897 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre à Bruxelles - (Vertaald) V.A.P. Van Caesbroeck Louis uit Londerzeel, klas 1895, stamboeknummer 16857, ingelijfd bij het 1ste regiment Jagers te voet, 1e bataljon, 1e compagnie, zou willen huwen en heeft daarvoor uw toestemming nodig. Hij wenst niet te wachten tot hij met onbepaald verlof wordt gestuurd omdat hij in een andere gemeente werkt en zich daar zou willen vestigen om dure verplaatsingskosten te vermijden. De ambtenaar van de burgerlijke stand. UC - 2229g Londerzeel 17 Decembre 1897 (Vertaald) Het hierbij gevoegd attest met betrekking tot Van Muylder Charles uit Londerzeel werd ter registratie overgemaakt aan de ontvanger der belastingen te Grimbergen, met verzoek het terug te sturen. Ik voeg er voor 3,70 fr. postzegels bij (2,40 fr. voor het huidige attest en 1,30 fr. voor een eerder gestuurd). Stuur ons eveneens de staten die nodig zijn voor de maandelijkse van de overlijdens (onze formulieren zijn op). De secretaris. UC - 2250 Londerzeel 17 Décembre 1897 Mijnheeren – Weduwe Vanderstraeten van onze gemeente, kennis gekregen hebbende van uwen brief van 30 november laatstleden, door dewelke haar wegens onderstand aan hare dochter weduwe Boelpaep en deszelfs kind 5 fr. per maand is toegestaan, doch de opmerking dat zij gemeld kind sedert 24 Mei laatst gehouden hebbende, gemelde onderstand te rekenen van gezegde datum van 24 Mei moet genieten. Verzoek, Mijnheeren, ons te laten weten of gij het ook zoo verstaat, of in het omgekeerd geval, te rekenen van welke dagteekening de onderstand mag verleend worden. Is uw bureel van weldadigheid niet voornemens deze onderstand rechtstreeks te betalen, om de lastigheid van wedergaaf aan het onze te vermijden. Aanvaardt... Burgemeester en schepenen. UC - 2252 Londerzeel 18 Décembre 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) In antwoord op uw brief 547804B32616 van 30 november laten wij u weten dat geen enkel tuinbouwbedrijf voldoet aan alle vereisten om planten naar de landen die de conventie hebben aangenomen te sturen. UC - 2251 Londerzeel 18 Decembre 1897

199


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Gevolg gevend aan uw vraag per brief 24881 van 4 december aangaande de weigering om proces verbaal op te stellen voor een misdrijf zonder erg, bevestigen wij u dat we daar nota van genomen hebben. Het college. SC - 170 Zitting college 18 december 1897; (Kort) Lucie Deudon mag een openbare uitververkoop (wegens stopzetting van handel) houden op 28 december 1897. PV - Het jaar 1897 den 20 December verscheen Frans Spiessens, oud 42 jaren, landbouwer en herbergier te Londerzeel, die verklaart. Gisteren bij middag kwam bij mij in de herberg mijn broeder Louis Spiessens, smid, wonende te Leest, die na eene woordenwisseling over geldzaken opeens mij verscheidene slagen en blessuren toebracht. Door dit gevecht bracht hij mij eene schade in mijn huisgerief van 30 frs. Zijn aanrandingen hebben tweemaal achtervolgens in verloop van omtrent 30 minuten plaats gehad. Later buiten zijnde heeft hij aan mij en mijne vrouw de scheldwoorden van ‘deugnieten’ en ‘dieven’ toegestuurd. ‘De eerste maal dat ik er gelegenheid toe heb zal ik u omver schieten.’ Na dit gevecht heeft hij op den vloer van mijn huis een mes gelaten waarmede hij geslagen heeft. Getuigen: Theresia Van den Bergh, vrouw Jos Steenackers, en mijne vrouw Rosalie De Bondt. PV - Den 20 December verscheen Louis Spiessens, smid te Leest, die verklaart. Gisteren bij mijn broeder Frans Spiessens gekomen zijnde, ben ik er door hem aangerand omdat ik mijn geld vroeg. Hij bracht mij mishandelingen toe met mij tegen den vloer te doen vallen en met nijpen. Getuigen: Spiessens, mijn broeder, heeft ook door zijne gezegden aan zijn gebuur mij als smid de slechte reputatie doen gelooven dat ik met bedrog tot 2 maal deed betalen. UC - 2251b Londerzeel 22 december 1897 Aan het gemeentebestuur van Idegem - Mijnheeren – De genoemde Van Lierde Pieter Jan Baptist, geboren in uwe gemeente den 17 februari 1878, thans hier wonende, heeft zich in onze gemeente aangeboden om aan de militieloting van 1898 deel te nemen. De tegenwoordige woning zijner ouders onbekend zijnde, hoeft deze zich op zijne eigene woonplaats te laten inschrijven. Om deze reden verzoeken wij u, Mijnheeren, ons ten titel van inlichting ten spoedigste een uittreksel van zijne geboortakt te zenden, met melding der geboorteplaats zijner ouders. Het schepencollegie. UC - 2251c Londerzeel le 22 Décembre 1897 (Vertaald) Gestuurd naar de tehuizen van Brussel, volgende recepisses voor 257,19 fr.: - Van Muylder Josephine, opgenomen in het hospitaal van Montigny-sur-Sambre van 19-51897 tot 23-6-1897 à 2,62 fr. per dag = 91,70 fr. - De Boeck Jeanne, dochter van Mie Broeck, 91 dagen (2de trim. 1897) à 1,31 = 119,20 fr. - Van Crombruggen François Joseph, zoon van Spinder, voor een heelkundige ingreep; 9 dagen à 2,42 = 21,78 fr. - Kinderen Spiette, in geld op 31 mei 1897 = 24,50 fr. Gestuurd naar Hoogstraten, 86,48 fr. voor: - Blommaerts Jean Baptiste - Blommaerts Charles Renten, te betalen aan de gasthuizen van Brussel:

200


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

-

De Boeck Jeanne Aerts Philippine De Hertogh Marie

54 dagen à 1,31 = 70,74 42 dagen à 2,62 = 110,04 15 dagen à 2,62 = 39,30 fr.

Los blad bij PV Sherbier Oscar, geboren te Pas de Calais en Lanson Joseph, geboren te Chambry, in het gemeentegevang geslapen 27 à 28 December 1897. PV - Den nacht van 29 à 30 December 1897 hebben dieven bij Benoit De Boeck, Londerzeel Berg, met inbraak 4 hennen gestolen (de daders zijn onbekend). PV - In den nacht van 29 à 30 December 1897 zijn dieven binnengedrongen in de woning van Frans De Keersmaecker, Londerzeel Dorp. De kwaaddoeners zijn met beklimming over den muur gekomen, langs weduwe Van Hove zijn zij in de kamer naast de keuken gedrongen, langs de deur die in de poort uitgeeft, hebben het naaimachien verschoven, zijn binnengedrongen, hebben door het secreet van den brandkoffer gaten geboord en gepoogd dezen te openen. De boeken zijn door elkander gelegd op den vloer, eenig geld, omtrent 100 fr., en twee zilveren zakhorlogiën zijn medegenomen. UC - 2168 Londerzeel 31 Décembre 1897 Monsieur le directeur des contributions directes du Brabant - (Vertaald) Stuur ons twee uittreksels uit het kadasterplan van onze gemeente om ze te gebruiken conform het K.B. van 28 maart 1884. Het eerste moet het perceel D23e bevatten (eigendom Van Eetvelt), het tweede perceel F196c (eigendom weduwe Heirbaut). Ze moeten de inplanting tonen van twee stoomgeneratoren, de gebouwen en de openbare wegen in een straal van minstens 50 meter. Het college. UC - 2250 Londerzeel 31 Décembre 1897 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw vraag 7002 van 18 december merken wij op dat de directrice van onze aangenomen meisjesschool tot in 1897 gratis onderwijs aan de arme kinderen van de gemeente gegeven heeft en dit voor een enkele en eenmalige vergoeding van 800 frank. Ingevolge de instructies die gevoegd waren bij de vaststelling van het budget voor 1898, moest de hulponderwijzeres van deze school, die gediplomeerd is en niet tot een kloosterorde behoort, een minimum loon van 1100 fr. krijgen, terwijl de directrice, die non is en niet gediplomeerd, in het vervolg 800 fr. zou trekken, ofwel de helft van haar vroegere vergoeding. De weddes van het personeel van deze school werden dus in het budget voor 1898 niet verminderd, maar integendeel verhoogd van 800 tot 1500 fr. UC - 2252 Londerzeel 31 Décembre 1897 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) In de nacht van 29 op 30 december is er in onze gemeente een diefstal met beklimming en inbraak gepleegd ten nadele van de heer De Keersmaecker, brouwer. De dief of dieven zijn de woning binnengedrongen, hebben getracht om een geldkoffer te breken en open te maken en zijn vertrokken met wat geld, 2 uurwerken en enkele voorwerpen. De daders zijn onbekend gebleven. Een proces verbaal werd opgesteld en een eerste onderzoek werd gedaan door de gendarmerie van Wolvertem. Vandaag, de dag na de diefstal is De Keersmaecker ons komen zeggen dat hij van de heer Van Eetvelt, maalder in Londerzeel, vernomen heeft dat diens werkman, een zekere Charles De

201


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Brandt die ochtend toen hij om 5 uur naar zijn werk ging in het café van De Maeyer-De Donder een zekere François De Donder uit Londerzeel had ontmoet die vergezeld was door een persoon die hij niet kende en die samen ’s nachts op pad leken te zijn geweest. De heer De Keersmaecker vervolgde dat hij dezelfde De Donder verdacht als mogelijke dader van de diefstal en hij vraagt u dus een minutieus onderzoek te doen naar de tijdsbesteding van François De Donder in de nacht van 29 op 30 december. De burgemeester van Londerzeel.

1898  UC - 2252b Londerzeel 1 janvier 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Het aantal miliciens, ingeschreven voor de loting 1898, is 56. Het college. PV - Het jaar 1898 den 2 januari verscheen August Brusselmans, landbouwwerkman en laatst gewerkt hebbende bij weduwe Alfons Verheyden, die verklaart dat gisteren ’s avonds bij 8 ure ter herberg van Pieter De Baeck te Londerzeel dorp, de verwijten werd toegestuurd door Frans Verbesselt dat ik een blokslijper en manenveger was. Dat ik een sloeber was, een smeerlap en dat ik mijne eendvogels en heneyeren bij weduwe Verheyden nog te betalen had. Getuigen: Francisca Verberckt, bazin der herberg, en Elisabeth De Bondt, vrouw Louis De Boeck, moeder van baas. UC - 2252c Londerzeel 5 janvier 1898 (Vertaald) Mobilisatie van het leger. Optellijst van paarden en karren. Naam eigenaar Woonplaats Eeckelaers Frans Willocx Charles Louis De Keersmaecker François Augustijns Jean De Boeck Victor De Vleeshauwer Emile Heirbaut weduwe Van Hove weduwe Lamberts Benoit Mertens Vital Van Doorslaer Benoit Geyzen Jos Schellemans Jean Verspreet Jean

Paarden Salon Trek 4 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2

Dorp Dorp Dorp

Ursene

Karren

Gebruik

1 1 1 1

Landbouw Landbouw Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Landbouw Landbouw Landbouw Landbouw Handel Landbouw Industrie

1 1 1 1 1 1 1 1 1

PV - Het jaar 1898 den 7 januari. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen Frans De Keersmaecker, brouwer te Londerzeel, die mij de volgende geschrevene klacht overhandigde met verzoek vervolg hier aan te geven.

202


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gisteren namiddag bij mijne terugkeer van Brussel, waar ik naartoe geweest was om mijnheer den onderzoeksrechter te spreken nopens eenen diefstal met inbraak bij mij gepleegd tusschen de nacht van 29 en 30 December laatst, ging ik toevallig de herberg binnen van weduwe De Hertogh. Daar gekomen zijnde vernam ik uit den mond zelve van Frans De Donder, de verdachte van medehulp aan den diefstal, dat dezen bij hem geweest waren om een onderzoek te doen. Ik wist niets van het gebeurde van dien dag. De Donder begon mij te bedreigen dat ik dood moest denzelven dag, stampte met zijn hoofd tegen mijn aangezicht dat er het bloed uitliep. Die doodsbedreigingen hebben den ganschen namiddag (6 januari) geduurd. Eenige minuten voordat ik in die herberg binnenkwam heeft hij het gezegd in tegenwoordigheid van Mr. Van Molle Jozef, gareelmaker, Van Hoeck Jan, bakker, Van den Bergh Jan, houtzager, Pas Hendrik, mekaniekwerker. 12 Herbergen waar hij dit herhaalde en voegde hier nog bij: 'Hij dood en ik voor ’t leven (gevang), dit doet mij niets.’ Vergeet er nog bij te voegen dat hij reeds bij mij in huis geweest is onder het lof, gewapend met een groot mes. UC - 2252d Londerzeel 8 janvier 1898 Monsieur le directeur - (Vertaald) Wij bevestigen ontvangst van uw brief 1671 van 6 januari met de melding dat Peeters Marie Angelique, die in uw instelling opgesloten zit, op proef kan vrijgelaten worden. Dienaangaande willen wij opmerken, mijnheer de directeur, dat de plaatsing van dit meisje in een tehuis of in een moederhuis, eerder toekomt aan de gemeente waar zij haar bijstandwoonst heeft en die haar dus moet ondersteunen dan aan de onze. Daarom vragen wij om u, wat de plaatsing van dit meisje betreft, tot de gemeente Liezele te wenden, te meer daar deze behoeftige op het ogenblik dat de bijstand nodig zal worden niet meer in onze gemeente woont. De burgemeester. UC - 2252e Londerzeel 8 januari 1898 Mijnheeren – De genoemde Polfliet Eduard Florent, geboren in uwe gemeente op 11 october 1878, is voor de loting der klas van 1898 op ons inschrijvingsregister gebracht neven het volgnummer 31 uit hoofde van inwoning van zijnen voogd. De secretaris. UC - 2252f Londerzeel 8 janvier 1898 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Wij bevestigen ontvangst van twee staten model A met de namen van vrijwilligers die opgeroepen worden om deel te nemen aan de lottrekking voor de klas van 1898. Deze miliciens zijn respectievelijk ingeschreven in het register onder het nr. 21 en 41. het college. UC - 2265 Londerzeel 13 janvier 1898 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) De heer De Boeck, de bestemmeling van het ingesloten opsluitingbevel, vraagt opschorting van straf voor een periode van 15 dagen. Wegens de boedelscheiding die hij momenteel met zijn broers en zuster uitvoert, zal zijn aanwezigheid bij de notaris in de loop van de twee volgende weken immers noodzakelijk zijn. Deze bewering is juist en daarom vragen wij u om De Boeck deze gunst te willen verlenen. De burgemeester. UC - 2265b Londerzeel 15 janvier 1898

203


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Het ontslag voor einde beheer van de overleden ontvanger van ons gasthuis (J.F. Van Doorslaer) werd door de bestendige deputatie goedgekeurd op 17 november 1897 (besluit 6197E1075). Daarom vragen wij u om de bestendige deputatie de toelating te laten geven of te willen laten bevelen om de rente van 15 fr., 2de serie, 3%, die als waarborg voor het uitoefenen van zijn ambt is ingeschreven in het grootboek van de Belgische Openbare schuld (Nr. 52474) op naam van Jean François Van Doorslaer, rentenier te Londerzeel, om te zetten in obligatie aan toonder. De burgemeester. UC - 2271 Londerzeel 16 janvier 1898 Monsieur le ministre - (Vertaald) In antwoord op uw brief nr. 2 van 3 december sturen wij u: 1) Het stortingsbewijs van de betaling van een bedrag van 63,02 fr. voor regularisatie van deelname aan de pensioenkas voor weduwen en wezen van onderwijzers voor onze hulponderwijzeres De Vos, die in deze functie benoemd werd op 13 april 1896. 2) Een tweede stortingsbewijs ter waarde van 4,69 fr. voor hulponderwijzer De Pauw, voor de eerste maand van zijn verhoogde wedde (gebracht van 1100 op 1250 fr.) Conform de aanbevelingen van uw brief vestigen wij uw aandacht op de genoemde betalingen. Het college. UC - 2265c Londerzeel 17 janvier 1898 Monsieur l’ inspecteur - (Vertaald) In verband met de ingesloten aanvraag (om schadevergoeding) merken wij op dat de heer Benoit Van Doorslaer zijn runderen, die positief op de tuberculoseproef reageerden, perfect geïsoleerd heeft. De burgemeester. UC - 2271b Londerzeel 17 janvier 1898 (Vertaald) - Overgemaakt aan de gouverneur de bedragen verschuldigd voor het vervoer van gevangenen. 13 maart 1897 Verbelen 2,88 13 maart 1897 Van Praet 2,88 17 april 1897 Merguet Stanislas 4,32 20 augustus 1897 De Boeck Jean 2,88 Samen 12,96 fr. UC - 2271c Londerzeel 17 janvier 1898 Monsieur De Bal, directeur des charbonnages réunis, Charleroi - (Vertaald) Gelieve ons te laten weten of u de leveringen van ballast voor de verbetering van onze landbouwwegen zou kunnen hervatten. Mocht dit momenteel niet mogelijk zijn kunt u ons dan zeggen wanneer wel, zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen voor het lossen en voor het transport. De secretaris. UC - 2271d Londerzeel 17 janvier 1898 Messieurs Rivière Frères et soeurs, carrières et brasserie à Maffles (Vertaald) Gelieve ons te laten weten wanneer u de leveringen steenslag voor de verbetering van onze landbouwwegen kunt hervatten, zodat wij tijdig voor de middelen voor het lossen en het transport kunnen zorgen. De secretaris. PV - Het jaar 1898 den 17 januari. Voor ons Petrus Van Assche verscheen Adolf De Smedt, winkelier wonende te Londerzeel, die verklaart. Gisteren middag bij 11 ure kwamen in mijn

204


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

winkel de genoemde Maria Francisca en Maria Louisa De Boeck, oud 14 jaren en 12 jaren. Deze vroegen mij om 2 cens spellen. Terwijl ik hun geriefde hield mijn vrouw hun in de oog en bemerkte dat de jongste een voorschoot door het traliewerk van den winkel trok en dezelve medenam. Daarna, overtuigd zijnde van de diefte, ging mijne vrouw bij haar en nam ze weder uit hare tasch. Uit onderzoek gedaan in mijn winkel ben ik verzekerd dat vroeger en waarschijnlijk sedert 3 maanden nog zulke wegnemingen plaats grepen. Waarvan getuigen Maria Seraphina Verbruggen, vrouw Guillaume De Smedt, 54 jaren, die in de winkel was op 16 januari wijl dit gebeurde. UC - 2271e Londerzeel 18 janvier 1898 A son Excellence Monsieur le Ministre de l’ Industrie - (Vertaald) Onder terugzending van uw ingesloten brief merken wij op dat onze agenten van de industrietelling verklaren het saldo van hun vergoeding ontvangen te hebben en derhalve op de huidige lijst niets meer in te brengen hebben. De burgemeester. UC - 2276f Londerzeel 19 janvier 1898 Monsieur le directeur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 21379 van 3 januari bevestigen wij ontvangst van de toelating om de waarborg van 600 fr. terug te betalen aan de heer Baggerman, ondernemer te Willebroek. Het college. UC - 2271f Londerzeel 20 janvier 1898 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, de jaarlijkse statistiek van de bevolkingsmutaties. UC - 2276 Londerzeel 20 janvier 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Conform uw vraag per circulaire C6156 van 5 januari delen wij u mee dat in onze gemeente in 1897 niemand aangevraagd heeft om Belg te worden of te blijven. Het college. UC - 2276b Londerzeel 20 janvier 1898 A son Excellence Monsieur le Ministre de la guerre - (Vertaald) Ondergetekende Scheers Charles Emile, milicien van 1893 van het 24ste kanton, provincie Brabant, stamboeknummer 155520 bij het 13de Linieregiment, met onbepaald verlof te Londerzeel sedert 3 augustus 1897, vraagt uw welwillende tussenkomst om werk te krijgen bij de staatsspoorwegen. Sedert zijn op verlofstelling heeft Scheers nog geen vast dagelijks werk gehad. Naast vader, moeder en hemzelf bestaat zijn familie uit nog 6 broers; hijzelf is de 4de oudste. De drie oudere broers zijn gehuwd en dus is hij de oudste kostwinner. Hij kan lezen en schrijven en hoopt met uw tussenkomst aanvaard te worden als werkman aan de ijzeren weg. UC - 2276c Londerzeel 21 janvier 1898 Monsieur le ministre - (Vertaald) Ik, ondergetekende Beuckelaers Jacques Louis, arbeider aan de staatsspoorweg, woonachtig in Londerzeel, vraag eerbiedig de toelating bij de staatswerken van mijn oudste zoon, 18 jaar oud, als toegevoegd werkman. Door mijn arbeid moet ik instaan voor het onderhoud van een grote familie met zeven kinderen tussen 1 en 18 jaren oud. Door

205


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

zijn werk zou mijn zoon deze last aanzienlijk verlichten. Mijn zoon gedraagt zich goed, heeft een goed gestel en heeft de lagere school afgemaakt. Daarom twijfel ik er niet aan dat u hem spoedig zult willen oproepen voor de vermelde werken. UC - 2276d Londerzeel 22 janvier 1898 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris de aanvragen voor het plaatsen van stoomketels van: - Van Eetvelt. - Weduwe Heirbaut. Het college. PV - Het jaar 1898 den 22 januari verscheen Joannes Meltens, kiekenkooper te Buggenhout, 35 jaren, die verklaart dat dezen middag de genoemde Hendrik Ooms, kiekenkooper te Booischot, hem de verwijten stuurde van dief, schelm, bedrieger, welke verwijten vandaag voor de tweede maal herhaalde, die hij vroeger over 4 weken mij nog toestuurde. Toen ik meende te vertrekken heeft hij mij zulks willen beletten en zijne verwijtingen nogmaals herhaald. Getuigen: Joannes Moortgat, oud 37 jaren, te Buggenhout, Frans Van Roosenbroeck, Herenhout, Louis De Smedt, garde chasseMalderen. Allen hebben de verwijten gehoord. PV - Het jaar 1897 den 22 januari verscheen Edouard Robbijns, die verklaart dat verleden nacht dieven in zijne woning poogden eene venster open te breken van de plaats waar kiekens te vetten zaten. Dezelve zijn gevlucht zonder binnen geweest te hebben en op 20 januari zijn soortgelijke pogingen nog gepleegd. Geene teekens zijn gebleven om de dieven te kennen. GR - N° 484 Zitting van 24 januari 1898. Tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker en De Amandel, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. Lezing gegeven zijnde van het proces verbaal van voorgaande zitting wordt hetzelve goedgekeurd. Het tegenwoordig dagorde bevat: 1. Hoofdelijke belasting. 2. Rol van genever schenken. 3. Schoolplan. 4. Nachtwaker. 5. Gendarmerie. I. De rol der hoofdelijke belasting voor 1898 wordt door de gemeenteraad onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat door sterfgevallen voorgevallen in den loop van 1897, zonder er de posten kunnen van vervangen door hoofden van huisgezin die in belang zoo wel mogen aangeslagen worden als de opengevallene, eene vermindering in het bedrag van den rol voorkomt van omtrent 130 franken. De raad doet overigens de opmerking dat verscheidene redelijk gegoede inwoners op den rol niet gebracht zijn, en er volgens hunne bestaansmiddelen voor zekere taksen dienen opgebracht te worden. Hierom wilt dezelve een nauwkeurig overzicht doen van geheel den rol om daarna met meer nauwkeurigheid de herziening van den rol voor 1898 te bewerken.

206


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Er wordt dan beslist de belastingschuldigen in wijken verdeeld af te schrijven om na eene week onderzoek afzonderlijk te doen door al de leden ieder voor zijne wijk tot de bepaaldelijke opmaking van het kohier der hoofdelijke belasting over te gaan. II. De rol voor verkoop van sterke dranken wordt daarna opgemaakt. Zijn geheel bedrag beloopt 420 frank. III. Aangaande het schoolplan laat de heer voorzitter weten dat de heer gouverneur der provincie bij brief van 14 december laatst ons ontwerp van vergrooting der gemeente jongensschool terugzond met de opmerking dat den technischen dienst der provincie hieraan voor wijziging voorstelde van de gemakken te brengen aan den muur langs den steenweg en de speelplein te vergrooten langs de aan te koopen zijde en van de luchtschouwen op het nieuw gebouw te plaatsen op de vier hoeken van ‘t gebouw. Den heer voorzitter doet hierover de opmerking dat volgens gevoel van het onderwijzend personeel eene tweede speelplein zou voordeeliger zijn, om alzoo de leerlingen der laagste afdeeling van de hoogere gescheiden te houden. Hij voegt hierbij dat zelfs de heeren inspecteurs van ‘t onderwijs dit gevoel schijnen mede te deelen, dat hierom het behoud van den scheidmuur en de plaatsing der gemakken wel geschikt is en dat van dan af ook eene vergrooting aan de speelplein der bij te voegen klas meer eene onregelmatigheid dan eene regelmatigheid hieraan zou bijbrengen. Om deze reden neemt de gemeenteraad eenpariglijk het besluit van aan het ontwerp geene wijzigingen bij te brengen en behoudt het plan zoo als de gemeenteraad het in vroegere zitting goedkeurde. Voor wat aangaat het plaatsen der luchtschouwen, hierin wordt het advies van den technischen dienst geheel gedeeld en deze zullen in de vier hoeken van ‘t nieuw gebouw gebracht worden. III. Nachtwaker. Volgens ‘t beweren van een groot getal inwoners der gemeente is het aanstellen van één of verscheidene nachtwakers voor de veiligheid der personen en der eigendommen eene noodzakelijkheid geworden. De heer voorzitter biedt tot het bekleeden van die post aan de genoemde Karel Van Crombruggen, werkman hier wonende en geboren den 31 augustus 1857. De raad keurt deze aanbieding goed en besluit dat de heer Charles Van Crombruggen den dienst van nachtwaker zal waarnemen. Hij gelast het kollegie hieromtrent verdere verordeningen vast te stellen. IV. Gendarmerie. Bij brief van 23 januari laatstleden 3195-3074E verzoekt den heer arrondissementscommissaris op de vraag van de bestendige deputatie van den provincialen raad hem te willen laten weten of onze gemeente in de kosten van casernement eener brigade van gendarmerie zou willen tusschenkomen. Het in onze vroegere beraadslaging aangewezen gebouw heeft sedert dien tijd het onderzoek, ondergaan van den heer provincialen bouwkundigen. Volgens dezes advies zou, mits hieraan de noodige wijzigingen toe te brengen, dewelke wijzigingen hij 10.000 fr. schat, dit gebouw tot deze bestemming kunnen geschikt worden. Het gevraagde tusschenkomend deel der gemeente beloopt 10.000 franken, ééns aan de provincie te betalen, of een jaargeld van 500 fr. hier aan toe te staan. De gemeenteraad. Gezien deze verklaringen, drukt nogmaals de wensch uit, het inrichten eener gendarmerie hier te zien gebeuren en besluit, met eenparige stemmen, dat eene som van 10.000 frank, te nemen op de gemeenteinkomsten, hieraan zal bijgedragen worden. Om hierdoor het evenwicht aan zijne ontvangsten met dit der uitgaven niet te zeer te krenken wordt beslist deze bijdrage op 4 dienstjaren af te leggen.

207


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Nochtans, om rede van het algemeen nut welk deze inrichting zal bijbrengen, wordt den wensch uitgedrukt tot deze inrichting de tusschenkomst van staatsgelden te vragen en hierom wordt het provinciaal bestuur aanzocht de noodige bewerking te doen. Indien deze aanvraag een gunstig gevolg zou hebben zou het aandeel van staat bij gelijke paarten tusschen de provincie en de gemeente moeten tot afkorting van hunne aandeelen dienen. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - 2280 Londerzeel 24 janvier 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw vraag per brief 6678E1075 van 20 januari sturen wij u het renteaandeel nr. 52474 dat was afgegeven in naam van de heer Jean François Van Doorslaer, rentenier te Londerzeel, als waarborg voor de uitoefening van zijn ambt van ontvanger der gasthuizen en waarvan de omzetting in titel aan toonder door de erfgenamen werd gevraagd. De bestendige deputatie heeft op 17 november de heer Van Doorslaer ontlast van zijn verantwoordelijkheden. Het college. UC - 2281 Londerzeel 25 janvier 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingesloten sturen wij u het bestek, lastenboek en plannen betreffende de constructie van een spits op de toren van onze monumentale kerk. Conform de wens uitgedrukt in uw brief 126911-26749 van 11 januari werd de kostenraming herzien, rekening houdende met de opmerkingen van de provinciale architect (zijn rapport 25854 van 13 juli 1897). Het college. UC - 2276e Londerzeel 26 janvier 1898 (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris het certificaat model 32 voor De Keersmaecker François Leopold. Het college. UC - 2281b Londerzeel 27 janvier 1898 (Vertaald) De ambtenaar van de burgerlijke stand van Sint-Gillis wordt gevraagd om een uittreksel uit de geboorteakte te sturen van de onvermogende Elskens Jean Baptiste Theodore, nr. 199 van 1897. Hij heeft dit nodig om te huwen. UC - 2286 Londerzeel 28 janvier 1898 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Ingevolge uw vraag 152-4135E van 25 januari bevestigen wij ontvangst van een betaling van 3251 fr. als provinciale subsidie voor de verbeteringswerken aan weg van groot verkeer CCXXV. Het college. UC - 2288 Londerzeel 28 janvier 1898 Monsieur le colonel - (Vertaald) Als antwoord op uw brief 30842 van 24 januari laten wij u weten dat vader Reyniers (voor wie de zoon Jacques Isidore Reyniers, V.A.P. van 1895 een uitzonderlijk voorschot vraagt) geboren is in Londerzeel op 13 mei 1833 en nog tamelijk goed in staat is om dagelijks zijn werk als landbouwer te verrichten. De familie Reyniers telt 11 kinderen tussen 9 en 27 jaar. De V.A.P. is de vierde oudste. Ze bezit een exploitatie van ongeveer 5 hectare, een paard en 4 stuks rundvee. Zijn financiële toestand is normaal. Volgens ons is een voorschot niet nodig. De familie Reyniers woont op het gehucht Stuikberg

208


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De burgemeester van Londerzeel. UC - 2290 Londerzeel 29 Januari 1898 Monsieur le Commissaire d’Arrondissement Notre Conseil Communal en sa séance du 24 cl. a pris connaissance de votre lettre du 22 cl. 3195-3074E relative à l’établissement d’une brigade de gendarmerie en notre commune. L’intervention dans la dépense qu’occasionne cet établissement, pour une somme de 10.000 frs., a été décidée. Seulement pour pouvoir supporter cette dépense, sans trop déséquilibrer ses recettes avec ses dépenses le conseil projette de payer cette somme à la ... sur quatre exercices. A l’occasion de ce vote le conseil ... l’avis qu’à cause de l’utilité générale que présente l’exécution de ce projet, il serait désirable que l’intervention de l’Etat dans cette dépense d’érection fut sollicitée, il charge le Collège de faire dans ce but des instances auprès du gouvernement provincial et demande que la part d’intervention éventuelle de l’Etat soit repartie en parts égales entre la Province et notre Commune. Nous vous présentons. PV - Het jaar 1989 den 29 januari ’s morgens kwam de zoon van Petrus De Preter bij mij, P. Van Aken, huistenhalven, binnen, zegde mij dat in de haag van mijne hof gaten gekapt waren. Wij gingen er heen zien en bevonden dat zulks waar was. Door tusschenkomst van veldwachter Caluwaerts deed ik een eerste onderzoek om de dader te mogen kennen. Deze vernam bij Catharina Jacobs, vrouw Frans Goossens, mijn gebuur, dat Alfons Van Stichel, zoon van Baptist, dit gedaan had. Zij voegde er bij dat zij zelven persoon drager van een kapmes in haar huis had gezien en er hem nooit had zien mede heengaan, en gezien en gehoord had dat Van Stichel de haag afkapte. UC - 2290b Londerzeel 31 janvier 1898 (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris certificaat model 32 voor Roelants Jean François. Het college. UC - 2290c Londerzeel 2 février 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Wij retourneren u ons plan voor de vergroting van onze gemeenteschool. In zitting van 24 januari heeft onze gemeenteraad de door de technische dienst van de provincie voorgestelde wijzigingen bestudeerd. Er werd unaniem besloten om de plannen niet te wijzigen. Dezen waren immers opgesteld na het advies van alle onderwijzers te hebben ingewonnen en daaruit volgde dat de voorkeur gegeven werd aan twee koeren om de leerlingen gescheiden te houden. Wij geloven dat ook de onderwijsinspecteurs deze mening zijn toegedaan. Omdat de tweede koer in werkelijkheid regelmatiger van vorm is dan op het eerste plan werd getekend, is het ook niet nodig om een strook grond (letters A, B en C op het plan) aan te kopen. Er werd ook eenparig beslist dat de verluchting van het nieuwe klaslokaal via hoekschouwen zal gebeuren. Het college. UC - 2290d Londerzeel 7 février 1898 Monsieur Beduire (?) - (Vertaald) Ons brandweermateriaal moet dringend hersteld worden. Gelieve een bekwaam iemand naar Londerzeel te sturen om het materiaal te onderzoeken en ons de nodige voorstellen te doen. Gelieve ons dag en uur te laten weten. Het college.

209


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1898 den 7 februari verscheen Frans Jozef Silverans, oud 28 jaren, wonende te Londerzeel Berg, die verklaart als volgt. Gisteren avond bij 12 ure kwam ik uit de herberg van Jan Baptist Janssens te Londerzeel Berg. Ik was vergezeld van August Van Riet, oud 23 jaren, en Frans De Keersmaecker, 17 jaren, en was de laatste buiten gegaan. Toen de twee bovengenoemde omtrent 50 stappen gegaan waren kwamen op denzelve weg ons te gemoet Edmond Vercauteren, oud 23 jaren, en August Caluwé, oud omtrent 30 jaren, beide woonachtig te Wolverthem Sloozen. Edmond Vercauteren vroeg aan mij om met hem te willen vechten voor een pint. Op mijne weigering wierp hij mij achterover. Beiden begonnen mij slagen en stampen toe (te brengen). De baas der herberg Jan Baptist Janssens en zijne vrouw Rosalie Van Riet, dit gevecht hoorende, zijn ter hulp gekomen. Vercauteren en Caluwé vluchtten dan. De menigvuldige slagen en verwondingen die mij zijn toegebracht maken mij tijdelijk tot werken onbekwaam. De schade aan mijn kleeding toegebracht bereken ik 25 franken. Een mes en eene klak van de aanranders heb ik van vrouw Janssens gekregen en voeg deze stukken als bewijsstukken bij mijne klacht. Het jaar 1898 den 7 februari verscheen August Caluwé, oud 32 jaren, landbouwer Sloozen, Amandus Vercauteren, oud 22 jaren, beide wonende Wolverthem Sloozen, die verklaren (dat) gisteren avond bij 12 ure zij naar huis gingen en aangerand zijn door Frans Silverans die eerst Vercauteren en dan mij (Caluwé) pakte en stampen toebracht en die geholpen wierd door Jan Baptist Janssens, herbergier en slachter, en door Van Riet, slachter, beide wonende te Londerzeel Berg. Terwijl dit gebeurde is Vercauteren gevlucht. In de verwarring heeft August Caluwé zijne klak kwijt geraakt, waarna ik ben gevlucht. Waarvan proces verbaal. Silverans was fel zat. Jan Baptist Janssens verklaart eerst gehoord te hebben dat Vercauteren en Caluwé eerst met Van Riet en De Keersmaecker ruzie zochten en hun verwijtingen toeriepen ‘gij zijt schijters, stinkers en hoerejagers’, 200 meters van elkander. Daarna spraken zij Silverans aan. Vercauteren vroeg om met hem te vechten voor een pint bier. Silverans antwoordde ‘ik weet niet’, kreeg voor antwoord ‘gij zijt schijter, een stinker’, wierp eindelijk Silverans omver en dan brachten beiden hem stampen toe. Dan heb ik de deur van mijne woning open getrokken en gevraagd ‘gaat het nu wel zijn?’ Terwijl ik het hoofd buiten stak zag ik Caluwé nog twee maal stampen met den voet. Vercauteren is dan gevlucht over het veld (en) ik (heb) hem eenige stappen achtervolgd. Toen ik weder kwam heb ik Caluwé nog zien weg gaan. Deze hield den blok van Silverans dien hij niet wilde wedergeven. Verbelen Eugenie, vrouw van Pierre Van deuren, heeft gehoord dat Vercauteren en Caluwé zegden aan elkander ‘wij moeten zien dat wij goed eender klappen’. Rosalie Van Riet, vrouw Janssens, verklaart dat zij nauwelijks te bed was wijl haren man nog buiten. Deze op de ruzie die hij hoorde ontstaan, wekte haar en van in het venster van haren kelder, welk op de plaats uitgaf, zag zij dat Silverans door Vercauteren werd achterover geworpen, dat dan beiden (Vercauteren en Caluwé) op hem stampten. Toen haren man buiten was en Vercauteren vluchtte, vocht Caluwé nog voort tegen Silverans. Deze vluchtte weg met den blok van Silverans, die hij later weder ter hunne huize bracht door zijne broeder Jean. August Van Riet, zoon van Josephus, verklaart dat, toen hij met Silverans en De Keersmaecker was uit gegaan om naar zijn huis te gaan, zij in de verte hoorden roepen op hun ‘gij zijt schijters, stinkers en hoerejagers dien gekomen zijt om ons te doen loopen’. Zij zochten te vechten doch wij wilden niet. Weinig (later) ontmoetten zij Silverans die slechts 30 à 40 stappen achter ons was, lokten en trokken hem mede naar de herberg en weinig later, op zijn hulpgeroep, ben ik weder gekeerd en zag dat Vercauteren en Caluwé geweldig op Silverans stampten en sloegen. De twee mannen gewapend zijnde dierf ik niet tusschen komen. De Keersmaecker Frans, 18 jaren, zoon van Joseph aan den Berg, verklaart dat hij in gezelschap is geweest met Silverans en Van Riet, dat rond 12 ure zij tezamen bij Janssens zijn uitgegaan.

210


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Vercauteren en Caluwé kwamen van eenen anderen weg. Het was zeer klaar van maanlicht. Vercauteren riep van verre ‘Smeerlappen, hoerejagers, stinkers, gijlen wilt ons doen gaan loopen’. Bij elkander gekomen zijnde vroeg Vercauteren om tegen hun te vechten. Wij wilden niet. Silverans eenige stappen achter ons zijnde, werd door hun medegelokt en getrokken. Wij, ik en Van Riet, gingen wat verder en hoorden weinige oogenblikken later dat Silverans om hulp riep. Ik dierf niet weder keeren en Van Riet ging ter hulp. PV - Heden 7 februari 1898 ten 11 ure, was ik Jan Baptist Van Deuren, beëedigde jachtwachter gehuisvest te Wolverthem, aangesteld door den heer Bemus-De Bie van Capellen op den bosch om zijne jacht te bewaren op het grondgebied van Londerzeel en omliggende gemeentens, op mijne ronde te Londerzeel ten gehucht Eekhout toen ik er bemerkte dat de genoemde Benoit Scheers, oud 21 jaren, zoon van Petrus, wonende te Londerzeel Eekhout, naar eenen haas schoot, op den eigendom van burggraaf Alf. de Spoelberch en waar het jachtrecht aan mijnheer Bemus toehorende. Toen hij geschoten had vluchtte hij in de herberg van Jozef Sijmons waar ik hem later zag uitgaan zonder geweer. PV - Ca 10-2-1898 - Siebens Jozef, Molenhoek, klaagt over den hond van De Bondt Henri, die zijn eijeren steelt en opheet. UC - 2290e Londerzeel 10 février 1898 Monsieur le Receveur de l’enrégistrement - (Vertaald) Ingesloten een kostennota voor het vervoer van gevangenen ter waarde van 12,48 fr. Gelieve dit te betalen met 20 postzegels van 0,50 fr. De rest dient voor de betaling van het terugzenden van de kostennota in kwestie. De secretaris. UC - 2290f Londerzeel 10 februari 1898 Mijnheeren – Bijgevoegde staat van betaling aan ons weldadigheidsbureel voorgelegd hebbende voor betaling, heeft dit bestuur geweigerd zulks te doen omdat soortgelijke onderstand aan geene wedergaaf onderworpen is, gevolgentlijk aan de wet op den bijstandwoonst. Aanvaardt... Burgemeester en schepenen. UC - 2290g Londerzeel 14 février 1898 Messieurs - (Vertaald) Blommaert Louise, geboren in Wolvertem op 31 maart 1873 heeft gewoond in uw gemeente, Chaussée de Ninove, sedert 1892 tot in de maand november 1897, wanneer zij terug bij haar ouders in Londerzeel is komen wonen. Hierdoor heeft zij haar bijstandwoonst in uw gemeente verkregen. Door een ongeluk dat haar tijdens haar werk in Molenbeek overkomen is heeft men haar hand (?) moeten amputeren. Als gevolg hiervan had zij, toen zij nog in uw gemeente verbleef, nood aan onderstand. Momenteel is ze ten laste van haar ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben. Dezen vragen de tussenkomst van de openbare onderstand om hun ongelukkige dochter te kunnen onderhouden. Gelieve ons te laten weten op welke dag en uur vader Blommaerts zich bij uw administratie mag aanbieden om over deze zaak te onderhandelen. Het college. UC - 2290h Londerzeel 14 février 1898 Monsieur le ministre - (Vertaald) Conform de instructies van omzendbrief 547139B47772 van 20 november 1897 van de gouverneur van Brabant, laten wij u weten dat de

211


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

verbeteringswerken aan onze landbouwwegen, die in november opgeschort waren, zeer spoedig zullen hervat worden. Het college. SC - 171 Londerzeel 17 February 1898. Bericht - Een ontwerp voor doel hebbende het vervangen van eenen ouden stoomketel door eenen nieuwen om te dienen voor de bewerking der bierbrouwerij van den heer Frans Amand De Keersmaecker, is in het gemeentehuis neergelegd, en waar al de belanghebbenden er kunnen kennis van nemen van heden 17 february tot 4 Maart aanstaande. Het proces verbaal zal gesloten worden den 4 Maart om 15 ure namiddag.. (Proces verbaal van toekenning zonder tegenwerping dato7 Maart 1898) UC - 2290i Londerzeel 21 février 1898 Madame la directrice - (Vertaald) De gezondheidstoestand van een 37-jarige vrouw uit onze gemeente, gehuwd en moeder van 4 kinderen, vereist haar opname in een sanatorium. Gelieve ons te laten weten of uw instelling deze zieke kan aanvaarden, of u over personeel beschikt om haar op te komen halen en zo ja, wanneer. Voor de burgemeester, de secretaris. UC - 2290j Londerzeel 21 février 1898 Monsieur le directeur - (Vertaald) Stuur mij een uittreksel uit het kadasterplan van het perceel Sectie E 211a van Londerzeel, met aanduiding van de gebouwen binnen een straal van 50 meters. Dit in verband met een aanvraag tot het plaatsen van een stoomketel door de heer De Keersmaecker, brouwer. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2290k Londerzeel 23 februari 1898 Verzoek aan den heer ambtenaar van burgerstand der gemeente Leest ons te willen doen geworden om te dienen in een huwelijk: - Extract uit geboorteakt van Van Looy Thérèse Philippine, geboren Leest 1 october 1868. - Extract van overlijdensakt harer moeder Anna Catharina Crauwels, overleden in 1895 of 1896/ Hierbijgevoegd waarde van 3,66 fr. in postzegels voor het dekken der onkosten. UC - 2290l Londerzeel 25 fevrier 1898 (Vertaald) Resultaat van de landbouwtelling 1897. Totale kadastrale oppervlakte 1816ha 79a 90 ca Belastbare kadastrale oppervlakte 1748ha 73a 30ca Geëxploiteerde oppervlakte 1568ha 78a 61ca Aantal paarden 165 Aantal runderen 2784 PV - Het jaar 1898 den 28 februari verscheen Jean Van Steen, oud 25 jaren, zoon van Constant, wonende te Londerzeel Moorhoek, die verklaart. Gisteren namiddag tusschen 2-3 uren was ik ter woning van Jozef De Donder in mijne geburen, wanneer Jean Vleminckx, oud 18 jaren, zoon van Egied, wonende te Londerzeel tusschen statie en dorp, mij er buiten riep om mij iets te komen vragen. Buiten zijnde zegde hij mij ‘Jean, gij hebt mijn duiven gestolen’, hetwelk niet waar was. Om rede dat ... ....dat ik dezelve op de markt van Mechelen zou verkocht hebben, ik

212


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

te Londerzeel was en ben daar door verscheidene geburen die desnoods dit zullen bevestigen, bestond grootere ruzie. Hij pakte mij bij den stroot en wierp mij tegen den grond. Zijn schoonbroeder Jan Baptist Elskens, die hem vergezelde, hielp hem. Vleminckx sloeg mij bij middel van eenen stok en Elskens sloeg mij met de vuist. Waarvan getuigen Jozef De Donder en zijnen zoon Jean De Donder en August De Donder en Josephine Moens, oud 17 jaren. PV - 28-2-1898 - Maerevoet Domien verklaart wel iets geantwoord te hebben op het gezegde van ‘de gendarmen zijn daar’, doch heeft hun rechtstreeks niet aangesproken of heeft niet gezegd dat ik in den bak gezeten heb, hetgeen overigens ook niet waar is. PV - Het jaar 1898 den 1 Meert verscheen P.J. Augustijns, koopman wonende te Londerzeel Mechelstraat, die verklaart. 26 Februari namiddag hij vergezeld van den veldwachter Frans Beuckelaers in zijnen eigendom, zijnde boomgaard en hof, heb ik de kiekens verjaagd van Frans De Smet, die door hun krabben op bezaaiden grond er veel schade veroorzaakten. Deze ontmoeting is gebeurd na de eigenaar der kiekens hierover twee herhaalde verwittigingen te hebben gedaan. De genoemde De Smet, in plaats van aan mijn vermaning gehoor te geven, stuurde mij de verwijten toe van ‘smerige plekker’. Waarvan proces verbaal. UC - 2290m Londerzeel 1 Mars 1898 Messieurs Rivière et soeurs - (Vertaald) Adjunct inspecteur Verschueren is inspectie komen doen naar de verbetering van onze landbouwwegen en heeft bevolen om onmiddellijk met de werken te stoppen. De materialen die u ons momenteel uit uw steengroeven stuurt voldoen niet aan de vereisten. Gelieve dus onmiddellijk uw verzendingen te stoppen want het gratis vervoer is ons niet meer toegestaan. Zodra we met de centrale administratie tot een akkoord zijn gekomen zullen we misschien uw materialen gedeeltelijk verder kunnen gebruiken. Als u over steenblokken van 15 à 20 cm. beschikt, zullen we deze misschien later kunnen gebruiken. Secretaris Van Doorslaer. UC - 2290n Londerzeel 9 Mars 1898 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Wij sturen u ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een deliberatie over de benoeming van de heer Verlinden, hulponderwijzer, tot ontvanger van het gasthuis, en twee deliberaties over de vaststelling van zijn waarborg op 3200 fr. (overeenkomstig de aanwijzingen van uw brief 2661-4073E3 van 14 januari). Onder dezelfde omslag sturen we tevens de volgende deliberaties: Twee aanvragen van de gasthuizencommissie voor de terugbetaling van renten door de heer De Wit, handelaar en Tisselt, en de heer Haneca, patissier in Sint-Jans-Molenbeek. Een deliberatie van ons weldadigheidsbureel met de vraag om bij de spaarkas 550 fr. af te mogen halen ter dekking van in 1897 gedane kosten. Het college. UC - 2291 Londerzeel 9 Mars 1898 Monsieur le ministre - (Vertaald) Wij sturen u de lijsten der landbouwtelling. Een ernstig onderzoek van de telresultaten laat ons vermoeden dat ze juist zijn en een getrouwe weergave vormen van de toestand van de landbouw in onze gemeente. De burgemeester van Londerzeel. UC - 2292 Londerzeel 9 Mars 1898

213


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Overgemaakt aan de commissaris der wegen van het 3de district het overzicht van de kosten die in 1897 gemaakt werden voor het kuisen der beken, samen met de bewijsstukken. Het college. UC - 2292b Londerzeel 9 mars 1898 Monsieur le commandant du district militaire - (Vertaald) Ik stuur u formulier model 23 met de bemerking dat er in onze gemeente slechts 1 salonpaard is dat geschikt is voor militaire dienst (en geen twee). De burgemeester. GR - N° 485 Zitting van 9 meert 1898 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden, en L. Van Doorslaer, secretaris.. Proces verbaal van voorgaande zitting wordt na lezing gewijzigd en geteekend. Het tegenwoordig dagorde bevatte: 1. Hoofdelijke belasting. 2. Brandmateriaal. 3. Kermis van Sint-Jozef. 4. Goedkeuring van beraadslagingen van de commissie van het Godshuis. Voorwerp A. Hoofdelijke belasting. Het kohier van hoofdelijke belasting bemachtigd door koninklijk besluit van 12 november 1887, overzien in onze vroegere beraadslaging van 24 januari 1898, voor het dienstjaar 1898 wordt in de tegenwoordige zitting opgemaakt met een totaal beloop van fr. 3779. Voorwerp B. Brandmateriaal. Het collegie van burgemeester en schepenen op verslag gegeven door de besturende commissie van het pompiercorps, drukt den wensch uit zekere verbeteringen te moeten bijbrengen aan het bluschmateriaal der gemeente en heeft hierover een onderzoek en inlichtingen gevraagd bij den heer Beduwe (?), constructeur te Luik. Om aan dit materiaal de noodige verbetering toe te brengen wordt er noodig gevonden eene nieuwe brandspuit aan te koopen en aan de bestaande de noodige onderhoud en verbeteringswerken te doen om dezelve als hulpbrandspuit in groote brandongevallen te kunnen gebruiken. De gemeenteraad, na hiervan kennis genomen te hebben, besluit: Eene nieuwe brandspuit van het model 120 mm opening der pistons zal aangekocht worden alsook 50 meters darmen langs binnen met caoutchouc bekleed en voorzien van raccords symmetriques (système breveté). Daarna zal het oud materiaal voor onderhoud en verbetering naar het huis Beduwe gezonden worden. Voorwerp C - Kermis Sint-Jozef. Met het doel het belang der jaarlijksche kermis van Sint-Jozef te doen vermeerderen hebben verscheidene inwoners dezer parochie een verzoekschrift, gedagteekend 6 meert laatstleden, door hun onderteekend, naar het collegie van burgemeester en schepenen gezonden om eene gemeentetoelage te vragen voor het inrichten eener jaarmarkt. De heer voorzitter geeft lezing van bovengemeld verzoekschrift. Na onderzoek van deze vraag beslist de gemeenteraad dat aan de commissie die haar zal gelasten met de inrichting en de uitvoering van een redelijk prijskampprogram, voor dit doel een gemeente hulpgeld zou verleend worden van 150 franken. Voorwerp D - Goedkeuring van beraadslaging van den hospicenraad. Twee beraadslagingen van den hospicenraad van Londerzeel, gedagteekend van 17 february laatstleden, voor doel hebbende toelating te vragen om met recht vervolg in te stellen:

214


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

1) tegen Frans De Wit van Thisselt voor wedergaaf eener rente van fr. 1043,08, en, 2) tegen de echtgenoten Haneca-Van Campenhout van Sint-Jans-Molenbeek voor wedergaaf van zijn aandeel in eene rente fr. 220,20, worden door den gemeenteraad gezien en toegelaten. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. PV - Het jaar 1898 den 11 Meert verscheen Florent De Bondt, koopman in vlaskalotten en vlas, die verklaart dat gisteren gedurende zijn afwezigheid, rond 9 ½ ure, brand ontstond in zijne woning. De eerste die de brand had ontwaard was Bogaerts Joannes, 15 jaren, zoon van Victor, die mijn vrouw, dewelke lijnwaad te bleeken legde, hiervan verwittigde. Aan blusschen viel niet te denken bij gebrek aan water, materieel en volk. De oorzaken zijn mij verder onbekend gebleven. Ik heb ook geene vermoedens op kwaden wil. Het huis is eigendom van Mr. Roels van Gent en is verzekerd. Mijne meubelen en inboedel zijn verzekerd aan de maatschappij Helvetia voor de waarde 1500 fr., alles begrepen. Ik schat de schade 800 fr. UC - 2298 Londerzeel 14 Mars 1898 Messieurs - (Vertaald) In ons tehuis bevindt zich momenteel een zwakzinnige uit onze gemeente. Het college zou zijn opsluiting in uw kolonie willen vragen. Wanneer kunt u uw bewaker sturen om deze zieke mee te nemen. De zieke is geboren in Londerzeel op 16 april 1863 en heeft een rustig en niet offensief temperament. Het is vooral sedert het overlijden van zijn moeder (10 februari) dat de nood om hem op te sluiten zich laat gevoelen. Alle papieren zullen met de bewaker meegegeven worden of, indien u dat prefereert, vooraf naar u gestuurd worden. Het college. UC - 2299 Londerzeel 15 Mars 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Conform de instructies van uw brief B36698 van 11 maart moeten wij u zeggen dat onze gemeente geen metalen platen heeft waarmee de politieambtenaren, overeenkomstig de wet over het gebruik van maten en gewichten, moeten uitgerust zijn bij de controle van het naleven van deze wet. De burgemeester. SC - 172 Zitting college 15 Maart 1898. Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. Van der Wilt Jozef, geboren te Londerzeel op 16 april 1863 zal in de kolonie van zinnelozen te Geel geplaatst worden. UC - 2299b Londerzeel 16 Mars 1898 (Vertaald) Overgemaakt aan de gouverneur het dossier naar aanleiding van de aanvraag van de Keersmaecker voor het plaatsen van een stoomketel. Het college. UC - 2301 Londerzeel 16 mars 1898 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Conform de instructies van uw brief van 9 maart en artikel 189 van de algemene onderrichtingen, laten wij u weten dat twee leden van onze gemeenteraad overleden zijn gedurende het tweede semester 1897. Er werd besloten

215


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

om met hun vervanging te wachten tot de eerstkomende vernieuwing der uittredende en overleden leden. Het college. UC - 2301b Londerzeel 18 Mars 1898 Au conseil administratif des hospices de Bruxelles - (Vertald) Ingevolge uw bried 1167-98 van 5 maart laten wij u weten dat we onze gemeente, onder sterke reserve, aanvaarden als bijstandwoonst van Peeters Marie, 22 jaar, dochter van Joseph en van Clara Sleebus. De burgemeester. UC - 3306 Londerzeel 19 Mars 1898 Monsieur Beduire (?), constructeur, rue Paradis 27, Liège - (Vertaald) Onze gemeenteraad heeft kennis genomen van uw brief van 11 februari betreffende onze brandspuiten. Wij bestellen een pomp met een cilinder van 120 mm, met toebehoren, tegen de globale prijs van 1275 fr. en van 50 m. rubberen slangen, in drie stukken, met passende verbindingstukken tegen de prijs van 342 fr. Zodra wij hiervan in het bezit zullen zijn zullen we u het oude materiaal, zoals door u voorgesteld, ter herstelling terugsturen. Het college. UC - 3306b Londerzeel 21 Mars 1898 (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris certificaat model 32 voor Van Buggenhout Pierre Jean. Het college. UC - 3306c Londerzeel 21 Mars 1898 Monsieur le commissaire d’arrondissement - (Vertaald) Gevolg gevend aan uw vraag per brief 4117E van 7 maart, sturen wij u 3 certificaten model 26 betreffende broers die zich samen voor de militieraad moeten presenteren. De burgemeester. UC - 3306d Londerzeel 21 Mars 1898 Messieurs Rivière et soeurs - (Vertaald) Ik stuur u bijgevoegde factuur terug met de bemerking dat de administratie der spoorwegen geen enkele reden had om de wagons te wegen aangezien het gratis transport ons door de regering werd toegezegd. Indien deze zelf meende te moeten wegen dan had dit zonder kosten voor u of voor ons moeten gebeuren. Indien de weging echter op vraag van u gebeurde dan is het maar normaal dat u ook de kosten draagt. Zodra wij van de minister de toestemming krijgen om met de werken verder te gaan zullen we u de nodige hoeveelheden blokken en steengruis laten weten. Voor het college. De secretaris. PV - Heden 22 Maart 1898 om 10 ure ’s morgens. Ik Jozef Van den Broeck, beëedigde jachtwachter, aangesteld door mijnheer Verspreet, gehuisvest te Londerzeel, op mijne ronde zijnde in het gehucht Pluimennest te Londerzeel, heb bemerkt dat twee personen in het veld op jacht waren op een stuk land gebruikt door Benoit De Smedt, landbouwer wonende te Londerzeel, eigendom van de Spoelberch en voor het jachtrecht aan genoemde heer Verspreet toehoorende. Eene van deze personen was Victor Van Praet, oud 27 jaren, bijgenoemd den Smauce, landbouwer, wonende bij zijne ouders te Londerzeel (Pluimennest). Deze Van Praet schoot eenen haas. Zijn gezel (die ik niet erkende) raapte de haas op. Beide liepen ermede naar de woning der familie Van Praet waar zij binnen vluchtten. Ik heb geroepen ‘Héla, gij moet niet meer loopen Smauce, gij zijt er aan’. Zij gaven geen antwoord en liepen immer voort. De Smauce

216


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Van Praet was gekleed met eene militaire kapot en zijn kamaraad, om hem niet te laten kennen, trok zijn paleto over zijn hoofd. Beiden liepen blootvoets. UC - 3306e Londerzeel 23 Mars 1898 (Vertaald) Gestuurd naar de burgemeester Van Sint-Joost-ten-Node, de oproeping voor Jumal Alfred (woont bij zijn moeder Rue du chemin de fer 37) om voor de militieraad te verschijnen. De burgemeester. UC - 3306f Londerzeel 23 Mars 1898 (Vertaald) De hierbijgevoegde klacht werd teruggestuurd naar de procureur des konings met de bemerking dat uit inlichtingen die gegeven werden door de heer De Prins, handelaar in gevogelte, hij deze de kip in kwestie op 26 februari 1898 verkocht heeft aan Leopold April, wonende op het gehucht Eekhout. Eekhout is de naam van het gehucht en niet die van de koper. April werd ondervraagd en bevestigde dat hij de kip van De Prins op 26 februari heeft gekocht. De burgemeester, ambtenaar van politie. UC - 3306g Londerzeel 23 Mars 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Conform artikel 19 van de wet op de openbare onderstand laten wij u weten dat ingevolge ons opsluitingbesluit van 15 maart, ingevolge een medische verklaring van 14 maart getekend door dokter Goltfus uit Londerzeel, de krankzinnige Vanderwilt Joseph, geboren in Londerzeel op 16 augustus 1863, en hier wonende, op 21 maart opgenomen werd in de krankzinnigenkolonie van Geel. De burgemeester. UC - 3306h Londerzeel 23 Mars 1898 Monsieur le directeur - (Vertaald) De heer Van Hoorebeeck-De Borger, handelaar in gevolgelte uit Londerzeel, vraagt terugbetaling van de grondbelasting van 42 fr; (wegende op perceel sectie B 302 van het kadaster van Londerzeel, waarvan hij in 1897 eigenaar is geworden). Het gebouw dat op deze grond stond werd meer dan 15 jaar geleden volledig vernield en de gemelde belasting werd dus onterecht geheven. UC - Londerzeel 24 Mars 1898 (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. Hieronder de sectie-indeling voor de komende parlementsverkiezingen: Sectie I - inwoners van Sint-Christoffel, namen beginnend met A tot en met M, 390 kiezers met samen 656 stemmen (in het gemeentehuis). Sectie II - St.-Christoffel, namen beginnend met N tot en met Z, 386 kiezers met 604 stemmen (in de gemeentelijke jongensschool). Sectie III - St. Jozef, 390 kiezers met 572 stemmen (in de jongensschool van Sint-Jozef). UC - Londerzeel 28 Mars 1895 (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. De geesteszieke Van der Wilt Joseph werd opgenomen in de kolonie van Geel. Zijn naaste familie (voor zover bekend) werd verwittigd: Guillaume Hermans en zijn broer Jean Hermans (metser), allebei wonend in Londerzeel. Ze hadden geen aanmerkingen. UC - Londerzeel 31 Mars 1898

217


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris, Op 31 december 1897 kregen 52 kinderen tussen 6 en 14 jaar lager onderwijs in het pensionaat voor jonge meisjes der zusters Ursulinen. UC - Londerzeel 2 april 1898 Bericht Het ontwerp bevattende de afbakening en het perceelen plan voor het bouwen van een huis voor bareelwachter van den ijzeren weg aan den doortocht N31 (steenweg van de Meerstraat) berust op het gemeentehuis van Londerzeel. Opmerkingen en reklamen tot 18 april 1898. SC - 174 Londerzeel 2 April 1898. Bericht - Het ontwerp bevattende de afbakening en het perceelenplan voor het bouwen van een huis voor bareelwachter van den ijzeren weg, aan den doortocht n° 31 (Steenweg van de Meerstraat) berust op het gemeentehuis. Het College van Burgemeester en Schepenen zal de opmerkingen en reklamen ontvangen tot dewelke de uitvoering van dit ontwerp zou kunnen aanleiding geven en zal het onderzoek sluiten den 18 April 1898 om 16 ure. (Proces verbaal van commodo en incommodo zonder opmerkingen opgesteld den 18 April 1898.) ICL – Termonde, le 2 avril 1898. (Vertaald) – Kantoor der registratie en domeinen, n° 15. Betreft: herinrichting van het station van Malderen. Mijnheer de burgemeester. Ik stuur u 2 aktes voor de verkoop van de gronden van het bureel van weldadigheid. Gelieve hierover zo snel mogelijk de nodige deliberaties te nemen en het akkoord van de bestendige deputatie te vragen. Beide aktes moeten daarna samen met de plannen, ondertekend, naar mij teruggezonden worden. De ontvanger. PV - Den 3 April 1898’s avonds heeft Jan Baptist Broothaers August Brusselmans slagen toegebracht. UC - Londerzeel le 4 avril 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) De heer De Donder (zie ingesloten arrestatiebevel) vraagt uitstel tot 1 oktober om zijn gevangenisstraf uit te zitten die hij heeft gekregen wegens smaad aan de veldwachter. De redenen zijn: - Hij is metser en moet zijn kost in het goede seizoen verdienen. - De gezegende toestand van zijn vrouw maakt zijn aanwezigheid noodzakelijker. De genoemde De Donder kan goed in het levensonderhoud van zijn kroostrijke familie voorzien (een vrouw en 4 kinderen tussen 1 en 7 jaar). Door zijn levenswijze verdient hij dat zijn vraag in overweging zou genomen worden. PV - Het jaar 1898 den 6 April verscheen Maria Josepha Willocx, oud 45 jaren, vrouw van Hermanus De Bondt, die verklaart dat eergisteren 4 April in presentie van Catharina Decker, vrouw van Frans De Saeger, de genoemde Rosalie Thijs, oud 22 jaren, dochter van Joannes, haar de verwijten toestuurde van Hoer, dat haar jongste kind van eenen anderen dan van mijnen man was. Diezelfde verwijten heeft zij nog vroeger en wel sedert omtrent een jaar verscheidene malen herhaald. Waarvan proces verbaal.

218


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 7 Avril 1898 Monsieur le procureur du roi, parquet de Malines - (vertaald) De Bondt Constant, 17 jaar, fabrieksarbeider, is in Londerzeel niet bekend. UC - Londerzeel 8 Avril 1898 Monsieur le directeur général des charbonnages réunis – Charleroi (vertaald) Gelieve de wagons assen die wij nog te goed hebben te sturen naar Londerzeel-Oost. In totaal werden ons 168 gratis wagons beloofd. PV - Het jaar 1898 den 9 April verscheen Leo Reyniers, die verklaart dat 7 April middag, Bernard Schellemans, waar ik woonde, verschil ontstond tusschen ons beide. In zijne woning gegaan zijnde ten einde mijn verdiende te vragen, schoot Schellemans in gramschap tegen mij uit zeggende ‘nu zult gij zeker nog moeten geld hebben’, greep mij terzelvertijd, bracht mij slagen toe met de handen en bij middel van een stoofhaak en in zijne woede vroeg aan zijne huisgenoten een mes. Dan heb ik hem ontsnapt en ben buiten gevlucht. Een jongeling van omtrent 16 jaren, Frans Struyf, geboren te Boom, wonende bij zijn oom Van den Brande te Londerzeel, die met mij gewerkt heeft bij Schellemans, is hiervan getuigen, alsook Petrus Broothaers en Domien De Bondt, die beiden gezien hebben toen ik bebloed het huis van Schellemans verliet. De loon die ik bij Schellemans verdiende was 15 fr. per maand. Om de zaak in der minne te kunnen afmaken ben ik, vergezeld van den veldwachter Caluwaerts, en op verzoek van den heer burgemeester den 8 April weder bij Schellemans gegaan en heb er geene voldoening gekregen. Schellemans wilde zulks niet aannemen en bood mij eene vermindering van loon aan. PV - Het jaar 1898 den 12 April verscheen Jos Van den Broeck, jachtwachter van Mr. Verspreet, die verklaart. Gisteren 11 April, 10 ure, op mijne ronde zijnde in het gehucht Pluimennest te Londerzeel, ben ik aangerand door Victor Van Praet en zijne broeder Piet Jan Van Praet. Beiden waren met stokken gewapend en brachten beiden mij slagen toe, meer dan 20 stokslagen werden mij toegebracht. Ik vluchtte naar den steenweg waar verscheidene personen gingen. De gebroeders Van Praet achtervolgden mij en brachten mij nog verscheidene slagen toe. Waarvan getuigen Joannes Pas, draaijer, en Delphine Van Doorslaer, dochter van weduwe Filip Van Doorslaer. PV - Het jaar 1898 den 13 April verscheen Frans Willocx, kiekenpoelier Steenhuffel Haan, die verklaart gisteren 7 ½ avond aangerand te zijn door Jozef Van den Broeck, jachtwachter, die op mijn rug sprong en wat gezien is door Frans Janssens en Hubert Mees, jachtwachter van de Spoelberch. Los blad bij PV 13 april 1898 Bulletin de renseignements Van Praet Pierre Jean Geboren te Londerzeel op 17-2-1873 Zoon van Jean Baptiste Van Praet en Jeanne Cathérine Van Moer Verblijfplaats Londerzeel, beroep landbouwer Ongehuwd Moedertaal Vlaams Soldaat VAP van 1893 bij het 2de regiment Gidsen, met onbepaald verlof. Kan een beetje lezen en schrijven.

219


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Niet solvabel Gedrag laat te wensen over maar nooit veroordeeld Los blad bij PV 13 april 1898 Bulletin de renseignements Van Praet Victor Geboren te Londerzeel op 19-8-1871 Zoon van Jean Baptiste Van Praet en Jeanne Cathérine Van Moer Verblijfplaats Londerzeel, beroep landbouwer Ongehuwd Moedertaal Vlaams Soldaat VAP van 1891 bij het 12de Linieregiment. Kan een beetje lezen en schrijven. Niet solvabel Gedrag laat te wensen over Veroordelingen: op 4 juni 1896 voor jachtmisdrijf, boete van 200 fr.; op 26 maart 1897 tot 50 fr. voor slagen. UC - Londerzeel le 13 Avril 1898 Monsieur le Chef de Section - (vertaald) Ingevolge uw brief van 7 dezer (nr. 1627) in verband met de eventuele afstand aan de Belgische Staat door de kerkfabriek van 8a 38ca grond op het perceel C620, hebben we de raad van de kerkfabriek samengeroepen en heeft deze beslist om akkoord te gaan mits de som van 2100 fr.(inclusief de waardevermindering van de resterende grond). (Is voor bareelwachterhuis) UC - Londerzeel 13 Avril 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) In antwoord op uw brief 16911 van 12 dezer laten wij u weten dat uit de verklaring van onze veldwachters, die op zondag 10 april van dienst waren op de wijk den Berg, op te maken valt dat zij er rond 4 uur in de namiddag stationchef Delcuve zijn tegengekomen, die tegen hen de ingesloten klacht heeft opgesteld. Op de plaats was een leurder met een keerskensschieter samen met zijn klant. Er ontstond een discussie tijdens dewelke de leurder zijn tegenstander een slag met de kolf van zijn geweer toebracht. Omdat ze van dit feit niets gezien hadden hebben de champetters zich onmiddellijk naar de aangeduide plaats begeven waarvan ze trouwens maar een tiental stappen verwijderd waren en ze hebben er niets abnormaals geconstateerd of geen enkele klacht ontvangen. Bij gebrek van een klager hebben ze bijgevolg ook geen klacht kunnen opstellen. Uit al de door ons ingewonnen inlichtingen volgt dus, mijnheer de procureur des konings, dat Delcuve zijn verhaal op een nogal rare manier heeft overdreven, want de persoon die hij signaleerde dood te kunnen vallen van de ontvangen slag heeft tot de dag van vandaag nog niet de minste last ondervonden. Wij bieden u, mijnheer de procureur, de verzekering van onze perfecte hoogachting. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel Est, le 11 avril 1898 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Ik heb de eer u te melden dat ik op 10 dezer, tijdens de kermis van den Berg te Londerzeel, twee personen zien vechten heb. Een sigarenverkoper stampte zijn tegenstander in de buik met de kolf van zijn geweer; deze laatste greep de leurder bij de keel om hem te dwingen hem drie in plaats van twee sigaren te geven. Ik begrijp niet hoe degene die de stamp in de buik kreeg niet dood gevallen is.

220


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Ik heb de champetters van de feiten verwittigd en vroeg hen om proces verbaal tegen de twee vechters op stellen, maar die hebben dat niet gedaan. Uw ondergeschikte. A. Delcuve, stationchef Londerzeel-oost. UC - Londerzeel - April 1898 Statistiek der runddieren geslacht in 1896 en 1897, verbruikbaar of niet. Getal runddieren bij het slachten verbruikbaar erkend - minder dan 6 maand ! - andere dieren 40 Nabijkomende middengewicht - minder dan 6 maand 50 - andere beesten 200 Getal geheel en al onbruikbaar - pokziekte 10 - kalverkoorts 5 - andere ziekten 8 UC - Londerzeel 14 Avril 1898 Messieurs - (vertaald) Identiteitskaart 136 werd afgeleverd aan de heer Van Assche, afgevaardigde van onze gemeente. PV - Het jaar 1898 den 16 April. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester, verscheen Baptist Van der Berckt, 54 jaar, koopman in kiekens te Begijnendijck, die verklaart. Dezen middag op de markt van Londerzeel zijnde, kwam Isidoor Crabbé, oud omtrent 55 jaren, kiekenkooper gehuisvest te Tremeloo, en stuurde mij openbaar de verwijten toe dat ik van hem 10 kiekens had gestolen, zeggende ‘zij zitten in eene mande en zij moeten er uit komen, zij moeten tot Tremeloo komen’. Deze verwijten hadden eenigen tijd plaats gehad toen een persoon van Wolverthem bij Londerzeel, genoemd Jozef Bogemans, de kiekens van Crabbé, die hij per vergissing met de zijne had mede genomen, terug ter markt bracht. Getuigen: Petrus Sijmons, koopman te Begijnendijck, Corneel De Bie van Schriek, Jan De Vil van Londerzeel en Emiel Caluwaers van Buggenhout. SC - 173 Zitting college van 16 April 1898. Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. Aelbrecht Maria Joanna, geboren te Appels op 19 september 1861, huishoudster, gehuwd te Londerzeel op 3 juni 1885 met Bogaerts Gabriel zal in een gesticht voor zinnelozen geplaatst worden. GR - N° 486 Zitting van 16 april 1898 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Verheyden, De Keersmaecker, De Amandel, leden, en L. Van Doorslaer, sekretaris. Proces verbaal van vorige zitting woredt gelezen, goedgekeurd zonder wijzigingen, en onderteekend. Het tegenwoordig dagorde bevat: a. Onderhoud aan wegen. b. Aanbesteding school.

221


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

c. Pensioenen. d. Brandmateriaal. e. Gemeentepolitie - delving van waterputten. f. Rekeningen der kerkfabrieken, Hospice en Armen. g. Terugtrekking uit de spaarkas. Voorwerp A - Onderhoud aan wegen. (Kort) Landbouwweg nr.4 moet even hoog komen de liggen als weg van grote gemeenschap nr.1. Dit zal gebeuren met de geldmiddelen (totaal 1 miljoen fr. voor kosteloos vervoer van afval van steengroeven) die de regering ter beschiking heeft gesteld ter verbetering van de landbouwwegen (omzendbrieven van 31 juli, 3 september en 18 november 1896). Er wordt kosteloos vervoer per spoor gevraagd van 60 ton “recoupins façonnées”. Voorwerp B - Aanbestedingen. Over de aanbestedingen geeft de heer voorzitter den raad te kennen dat de heer gouverneur der provincie het advies uitgeeft dat om meer regelmatigheid te geven aan de koer en aan de overdekte speelplein der gemeente jongensschool (waar eene vierde klas wordt bijgevoegd) de aankoop van een gedeelte grond, op het plan afgebeeld, zou voordeelig zijn. Gemeld voorstel aan het advies van den gemeenteraad onderworpen zijnde, oordeelt deze dat met het behoud der andere voorstellingen van ontworpene vergrooting dezer school het aankoopen van gemelden bouwgrond geene regelmatigheid doch wel eerder eene onregelmatigheid aan de oprichting eener tweede overdekte speelplein zou bijbrengen, uit oorzaak eener kromte welke den steenweg op gemelde plaats ondergaat. De raad behoudt hierom zijne eerste beslissing van het aangewezen gedeelte grond niet aan te koopen. Voorwerp C - gemeentelijke pensioenen. (Kort) De gemeente schrijft zijn personeel (met uitzondering van de secretaris) niet in in een “voorzienigheidskas ten gunste der weduwen en weezen”. Voorwerp E - gemeentelijk reglement voor delving van waterputten. Er wordt lezing gegeven van den omzendbrief van den heer gouverneur der provincie date 30 november, memorial 239 van 1897, die het vaststellen van een reglement over de delving en de metselarij van waterputten aanbeveelt om ongevallen te vermijden die hierdoor kunnen voorkomen. De raad neemt dit ontwerp aan en stelt een reglement vast gelijkvormig aan dat welk door gezegden memorial is meegedeeld. Voorwerp D - Brandmaterieel. Uit onderzoek van het materieel voor het voorkomen van brand, welk de gemeente bezit, blijkt dat hetzelve in eenen staat is die hiervan de vernieuwing vraagt. De gemeenteraad, Gezien deze kennisgeving. Overwegende dat om rede van openbare veiligheid en om de brandrampen zooveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden het bestaan van een goed materieel onmisbaar is. Om wel ingelicht te zijn over de prijs van een behoorlijk materieel heeft hiervan prijs couranten gevraagd bij den fabrikant, mijnheer Bedeuve, rue plaisance 27, te Luik, waarvan hierbijgevoegd het beschrijf alsook den kataloog waarin de te leveren pomp model 4 op blad 7 voorkomt. Overwegende dat volgens opnoeming der te leveren benoodigheden eene uitgaaf van 1642 frank zou noodig zijn. Dat deze buitengewone uitgaaf te groot is om alleen door de gewone inkomsten der gemeente te kunnen gedragen worden, Besluit: Een buitengewone bijdrage van 442 frs. voor de aankoop van brandmaterieel wordt aan het gouvernement gevraagd.

222


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Afschrift dezer vergezeld van cataloog en bestek der onkosten wordt ter goedkeuring der bevoegde overheid gezonden. Voorwerp F - (kort) Rekening 1897 der kerkfabrieken, hospice en weldadigheidsbureel worden goedgekeurd. Voorwerp G - (Kort) Gevraagd wordt om de gemeenteontvanger toe te laten om zonder mandaat van het schepencollege tot max. 2000 fr. af te mogen halen van de spaarrekening. PV - Pro Justitia Het jaar 1898 den 18 April. Voor ons Petrus van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen Frans Hubert Van Ingelgem, oud 38 jaren, werkman, wonende te Londerzeel (Boulevard) die ons verzocht zijne klacht op te stellen als volgt: Op 13 April laatstleden mijne gebuurvrouw Melanie Van Hoeck, vrouw van Frans De Boeck, wonende te Londerzeel (Boulevard) in ruzie zijnde met mijne vrouw, naderde ik haar en vroeg haar wat wij haar in den weg legden. Toen verweet deze mij dat ik haar niets kon doen, dat ik zou naar Capellen gegaan hebben, bij de dochter van haar moeders zuster - het kind is dood, en aan mijne vrouw dat zij er niet goed voor was (dat zij er niet meer voor docht) en dat daarom ik op een ander ging. Dit is gehoord door Elisabeth De Donder, oud 55 jaren, vrouw Jos Eeraerts, en door Marie Haverals, vrouw van Jos De Smedt, allen wonende te Londerzeel Boulevard, Therese Buelens, vrouw Heyvaert, en Pauline D’Hondt, vrouw Van Campenhout. Op 8 April vroeger, toen mijne vrouw haar voorbij ging, wierp dezelve Melanie Van Hoeck met haren bessem op mijne vrouw ’s beenen, verweet haar ook dat zij er niet goed meer voor was. Gij weet wel waarvan gij ziek zijt, gij zijt een uitteerder, enz. Waarvan proces verbal. Melanie Van Hoeck, 23 jaren, vrouw De Boeck, verklaart dat op 8 April de vrouw Van Frans Van Ingelgem, Josephine De Bondt, aan haar de verwijten heeft toegestuurd van ‘smerige ros en smerige teef, slaagt uwe jongeren (kinderen) gade’. Zij roep aan haren man toe: 'François, laat ze staan, dien scherreweg met hare lange vingers’. Hetwelk gehoord is door Angelique De Smedt, 17 jaren, dochter van Joseph, en Colette De Donder, 30 jaren, vrouw van Jean Heyvaert. PV - Vrouw Jan De Hertogh verklaart dat gisteren morgen 18 April mijn zoon van Emiel Wauters de bedreiging kreeg dat hij in kort haar zou kapot gemaakt hebben. UC - Londerzeel 18 Avril 1898 A l’ingénieur provincial en chef, Rue des 12 Apôtres 7, Bruxelles - (vertaald) Gestuurd, een bouwaanvraag voor een plek langsheen de provinciale baan van Wolvertem naar Temse, aan punt 15K930, Sectie E414a. UC - Londerzeel 18 April 1898 Verzoek aan onzen ambtgenoot van Humbeeck ons een uittreksel der geboorteakt te zenden van de genaamde Van den Broeck Isidore, geboren te Humbeeck 16 december 1869. UC - Londerzeel 21 Avril 1898 Madame la directrice - (vertaald) De onkosten ten laste van onze gemeente voor het transport van de geesteszieke Aelbrecht Marie van Londerzeel naar uw instelling bedragen 17,25 fr. UC - Londerzeel 21 Avril 1898 Monsieur le Gouverneur - (Vertaald) Ingevolge een medisch attest werd op 20 april opgenomen in het asiel van Erps-Kwerps de geesteszieke Aelbrecht Marie Jeanne, geboren in Appels op 19 september 1861, echtgenote Bogaerts Gabriël.

223


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 22 Avril 1898 Monsieur le Minister - (Vertaald) Uw vraag per brief 25031C van 20 dezer. Juffrouw De Pauw Marie Jeanne Pauline, wonend in onze gemeente, werd toegelaten aan het Koninklijk Instituut van Messines bij KB van 15 maart. Ze werd onmiddellijk van deze beslissing op de hoogte gebracht en zal zich rond de 15de van de volgende maand naar Messines begeven. PV - Het jaar 1898 den 22 April verscheen Jan Baptist Meeus, die verklaart dat op zondag 3 April ’s avonds ter herberg van P. Jan Carlier de genoemde Frans Beuckelaers, veldwachter, hem de verwijting toestuurde dat ik kruid gestolen had van den Decker. Welk gehoord is door Ed. Augustijns en Joannes Verbelen. UC - Londerzeel 25 Avril 1898 Monsieur le gouverneur (vertaald) – Ingesloten voor goedkeuring door de bestendige deputatie, de beraadslaging der kerkmeesters van de kerkfabriek, waarmee de onderneming van het bouwen van een spits op de kerktoren van onze gemeente toevertrouwd werd aan de heer Beelen in Sint-Gillis. Alle stukken betreffende de toewijzing worden meesgestuurd. UC - Londerzeel 27 Avril 1898 Monsieur le procureur du roi (vertaald) – De echtgenoten Steenackers-Roelants vragen mijn tussenkomst om te vragen om de gevangenisstraf (arrestatiebevel ingesloten) tot 24 september uit te stellen. 24 september is de vooravond van de plaatselijke kermis die doorgaans voor de arbeiders een week werkloosheid met zich meebrengt. Steenackers is gehuwd en vader van 5 kinderen, geboren tussen 1887 en 1898. Hij is de enige kostverdiener. Door deze omstandigheden meen ik dat het uitstel hem mag verleend worden. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel 28 Avril 1898 Monsieur me directeur - (vertaald) Stuur 2 wagons kasseien (recoupins façonnées) naar het station Londerzeel-Oost, voor rekening van de gemeente. De secretaris. UC - Londerzeel 28 Avril 1898 Monsieur le procureur du roi (vertaald) - De heren Bogaerts Pierre Jean en Verbelen Pierre Jean, landbouwers in Londerzeel en schoonbroers van de vrouw in kwestie, werden er van verwittigd dat de geesteszieke Aelbrecht Marie Jeanne (echtgenote Bogaerts) werd opgenomen in het zothuis van Erps-Kwerps. Zij hadden geen aanmerkingen. De moeder van de zieke woont in Appels bij Dendermonde en kon door ons niet verwittigd worden. De burgemeester. UC - Londerzeel 29 April 1898 Monsieur le gouverneur (vertaald) – We sturen u, goedgekeurd door de gemeenteraad, het lastenboek betreffende de vergroting van de gemeentelijke lagere school. In zitting van 23 dezer heeft de raad zich beraad over het nut om een perceel grond aan te schaffen. Dat had u namelijk gevraagd om de speelplaats een regelmatiger vorm te geven. Het is niet de aankoopprijs, ofschoon deze 20.000 fr. per hectare zou bedragen (en niet 1/3 van 10.000 zoals de minister van binnenlandse zaken schijnt te veronderstellen), die de raad tegenhoudt. De gemeenteraad, zoals in de vorige deliberatie aangaande dit onderwerp werd gezegd, spreekt zich in overleg met het onderwijzend personeel immers uit voor het maken van een tweede koer in plaats van één grote. De heer minister heeft daar niets tegen en schijnt zich aan te sluiten bij het advies van de gemeenteraad.

224


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Zodra dat was aanvaard maakte de aankoop van het perceeltje grond in kwestie de tweede speelplaats absoluut niet regelmatiger van vorm maar eerder onregelmatiger vanwege een bocht in de weg. De raad blijft dus bij zijn vorige deliberatie om de grond niet aan te kopen. UC - Londerzeel 2 Mai 1898 Monsieur l’inspecteur - (Vertaald) Jos Patteet heeft de koe gekocht die bij landbouwer Louis Van Aken te Leest in beslag was genomen en heeft het dier kort in zijn bezit gehad. Het verlies dat hij hierdoor geleden heeft werd door Van Aken vergoed. UC - Londerzeel 3 Mai 1898 (Vertaald) De gemeente Opwijk verwittigd dat De Ridder Eugenie, 14 jaar, dienstmeid bij J. Caluwaers, opgenomen werd in het hospitaal om er voor slijmvliesontsteking behandeld te worden. UC - Londerzeel 4 mei 1898 Doorgestuurd, officiële post voor volgende personen in volgende gemeenten: - Mechelen: Mr. Installé - Sint-Gillis-Brussel: Pierre Veuf - Braine l’alleud: Joseph Capeldemans - Orp-le-Grand: ? - St.-Amand lez Puers: Daelemans-Famaey UC - Londerzeel 4 Mai 1898 (Vertaald) Officier van de burgerlijke stand van Luik verwittigd dat er geen beletsel is voor het huwelijk van Segers. UC - Londerzeel 5 Mai 1898 Monsieur le chef de section (vertaald) - (Bareelwachterhuis) Uw brief 1779 van 30 april. We blijven bij de prijs van 2000 fr; voor de verwerving van de voorgestelde grond. Het bedrag dat door de heer ontvanger wordt opgegeven staat voor de waarde van landbouwgrond. De grond in kwestie is echter bouwgrond met 2 kanten aan de straat. Als basis nemen we de prijs die het gemeentebestuur voor de vergroting van de school moet betalen, namelijk 206,70 fr. per are. Deze grond is op alle punten vergelijkbaar met de grond van de kerkfabriek, en door aldus te rekenen komen we uit op: - prijs voor de grond: 8,38 x 206,70 = 1732 - verwijlintresten à 4,75 % = 203 - vergoeding voor waardevermindering overschot = 105 samen 2100 fr. UC - Londerzeel 5 Mai 1898 (Vertaald) Openbare onderstand – Gemeentefonds. Kostendetail voor het vervoer van de krankzinnige Aelbrecht Marie Jeanne, echtgenote Bogaerts, naar het asiel te Erps-Kwerps op 20 april 1898. - Prijs van de treintickets Londerzeel-Kortenberg, 1 enkel en 2 heen en terug 6,95 - Eten voor 3 personen 5,30 - Loon voor 2 personen 5,00 Totaal: 17,25 fr. UC - Londerzeel 6 Mai 1898

225


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le Gouverneur (vertaald) – Uw brief A33455 van 22 april. Ingesloten postmandaat nr. 142 van 5 mei voor een bedrag van 46,53 fr., zijnde de toewijzingskosten voor de bouw van een spits op de toren van de monumentale kerk van onze gemeente. Deze toewijzing is bij het provinciebestuur gebeurd op 1 april 1898. UC - Londerzeel le 6 Mai 1898 Monsieur le Ministre (vertaald) – Uw brief van 28 maart. Ingesloten de resultaten van het onderzoek voor het bouwen van een bareelwachterwoning bij overgang Nr. 31 op de lijn Mechelen-Dendermonde. PV - Den 7 Mei 1898 bij Jean Van Humbeeck hebben Lievin en Frans Goossens mij de verwijten toegestuurd van dief en menschenbedrieger. Dit is gebeurd in tegenwoordigheid van D. De Wachter, Jacques Verdickt en Jean Van Humbeeck. Jef Van Doorslaar. 20 frank aan de armen. UC - Londerzeel 9 Mai 1898 Monsieur l’archtecte Stuyck, rue Coppenolle, Anvers (vertaald) - Het ontvangstbewijs van de waarborg van de heer Beelen, aannemer van onze kerktorenspits, moet overgemaakt worden aan de minster van financiën, samen met een kopij van het lastenboek. Gelieve ons dit laatste te bezorgen. UC - Londerzeel 9 Mai 1898 Monsieur le directeur Gérard des charbonnages réunis Mambourg-Charleroi. (Vertaald) Wij danken u voor de gratis levering van assen voor de verbetering van onze landbouwwegen. Er werden ons 158 gratis wagons toegezegd en we hebben er al 170 gekregen. We vrezen dat de administratie der spoorwegen ons een factuur voor het vervoer van het overschot zal sturen; gelieve dus de zendingen te stoppen. Als de spoorwegen de vervoerkosten (die naar het schijnt door het ministerie van openbare werken betaald wordt, niet zou opeisen dan zullen we u vragen om de verzendingen te hervatten. UC - Londerzeel 10 Mai 1898 Messieus Rivière - (Vertaald) We ontvingen de toelating om onze landbouwwegen verder te verbeteren, echter alleen met blokstenen van 20 op 25 cm. Toen de hulpinspecteur de werken inspecteerde verbood hij ons om uw steenslag te gebruiken tenzij als oppervlaktebedekking. We kregen aanbiedingen voor blokstenen à 12 fr. per 12 ton. Toch zouden we ons graag verder bij u bevoorraden en de 40 wagons die nog resteren afnemen. Gelieve van uw kant de gevraagde blokstenen te leveren. We hebben minstens 24 wagons nodig tegen een prijs die de aangeboden prijzen benadert; nu betalen we 15 fr. voor 10 ton, wat de prijs is bij de meeste steengroeven. Daarnaast kunt u nog 16 wagons steenslag leveren à 5 fr., dus samen 40 wagons. Indien u met onze prijs akkoord gaat, kunt u direct 5 wagons blokstenen leveren. Zodra ze ter plaatse zijn zal de inspecteur zijn zegen moeten geven en pas daarna mogen de andere wagons geleverd worden UC - Londerzeel 13 Mai 1898 Monsieur Vercammen - (Vertaald) Bareelwachterhuis. De kerkfabriek zal niet geneigd zijn om een toegeving te doen betreffende de grondinname. De prijsaanbieding die u gedaan heeft valt in geen goede aarde en ligt volgens alle leden ver beneden de marktwaarde. U rekent met de prijs van landbouwgrond, echter: 1) Het gaat hier om bouwgrond. 2) De hele inneming gebeurt uitsluitend aan de façadezijde.

226


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

U begrijpt dat de kerkfabriek onder deze omstandigheden weinig geneigd zal zijn om de concessie te verlenen temeer daar vergelijkbare bouwgronden altijd tegen meer dan 60 fr. de roede worden verkocht. UC - Londerzeel 13 Mai 1898 Monsieur le gouverneur (vertaald) – De aanbieding van Mijnheer Van Dorslaer, aannemer van openbare werken, die had ingeschreven op de reconstructie van de spits op onze kerktoren, werd niet in aanmerking genomen wegens terugtrekking van zijn waarborg. Deze man heeft per vergissing het depot ten gunste van de provincie Brabant gedaan... (rest onduidelijk). UC - Londerzeel 14 Mai 1898 Ingesloten, deliberatie met vraag om gratis transport van 60 ton kasseien, type ‘recoupins façonnés', opgestuurd naar de provinciegouverneur ter goedkeuring door de minister van openbare werken. UC - Londerzeel 14 Mai 1898 (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris de deliberatie met vraag voor subsidie voor de nieuwe brandpomp met accessoires. UC - Londerzeel 15 Mei 1898 (Vertaald) Stop met de verzending van steenslag tot we een nieuwe toelating hebben voor gratis transport. De secretaris. UC - Londerzeel 16 Mai 1898 Monsieur Beelen, entrepreneur, rue Plaisance 21, St.-Gilles (Vertaald) Conform de vraag van de gouverneur van 19 april (brief 128774A26749) delen wij u mee dat de constructie van een spits op de toren van onze kerk aan u werd toegewezen en dat u zo snel mogelijk uw waarborg moet in orde brengen. Bij het depot van 1250 fr. dat u reeds verrichtte moet nog een even groot supplement komen. Het stortingsbewijs van de totale 2500 fr. moet door ons samen met het lastenboek bij het ministerie gedeponeerd worden. UC - Londerzeel 16 Mai 1898 Monsieur le gouverneur (vertaald) - In onze administraties is geen enkele bediende geïnteresseerd om deel te nemen aan de geplande pensioenkas. UC - Londerzeel le 16 Mai 1898 (Vertaald) Verbetering van buurtwegen voor de landbouw met het speciaal subsidiefonds, gecreëerd bij wet van 28 juni 1896. Gemeente: Londerzeel. Te verbeteren wegen: nr. 4 van de atlas. Reeds gedaan: weg van grote gemeenschap nr. 1. Gebruikt materiaal: recoupures façonnés. Lengte: 90 m. Breedte: 3 m. Hoogte: 15 cm. Plaats van verlading: Quenast Station van verzending: Quenast Station van aankomst: Londerzeel-West.

227


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Den 17 Mei verscheen Marie Jeanne Vleminckx, oud 67 jaren, vrouw Egide Verbruggen, die verklaart dat gisteren namiddag zij op de straat is aangerand door Frans De Bondt (patat) en Jozef Hermans, metser, zoon van Guillelmus, die haar veel herhaalde malen de verwijten van tooverheks toestuurde. Waarvan getuigen Francisca Broothaers, vrouw De Vos, en Jean De Bondt en zijn vrouw, en Frans Van Delm, zoon van Vital, Urbanie Van Stappen. Hermans Jozef, zoon van Guillelmus, verklaart dat 17 Mei, wijl hij de vrouw Vleminckx, echtgenote Verbruggen, ontmoette, deze hem de verwijten stuurde dat ik mijne zuster had versmacht. Piessens Henri, blokmaker, en Jean De Bondt hebben dit gehoord. UC - Londerzeel 20 Mai 1898 (Vertaald) Londerzeel erkent de bijstandwoonst van Cnapelinckx Jean Henri, geboren in Londerzeel op 13 mei 1879. UC - Londerzeel 23 Mai 1898 Monsieur le commissaire d’arrondissement, (Vertaald) In model 40, miliciens van het kanton die tijdens de militieraad van 14 dezer vrijgesteld of afgekeurd werden, staat volgende fout. Nr. 97 van de trekking Van Keer moet goedgekeurd worden en nr. 98 Van Ingelgem moet worden afgekeurd (en niet omgekeerd zoals gebeurde). UC - Londerzeel 24 mei 1898 Mijnheeren - Ofschoon Van Eeckhout Victor Jozef uit hoofde van zijn geboorte zijn bijstandwoonst in Londerzeel behouden had, is de door u verleende onderstand niet wederkeerbaar ingevolge art. 1 der wet op den openbaren onderstand. Los blad bij PV Pro Justitia Het jaar 1898 den 24 mei te 9 ure. Wij Felix Caluwaerts en Jan Frans Beuckelaers, beëedigde veldwachters der gemeente Londerzeel, wonende te Londerzeel, maaken verslag dat maandag 23 Mei te 12 ure ‘s middags, gekleed zijnde en beëedigd gelijkvormig aan de wet, en doende gewone omgangen in de gemeenteschool Londerzeel St. Jozef, waar de prijstrekking tusschen de eigenaars van te koop gestelde vee moest gebeuren, opgemerkt hebben dat Pieter Jan Lauwers, oud 30 jaren, zich in bovengemelde plaats bevond in staat van dronkenschap en ruststoorder. Hem tot stilzwijgen aanzocht hebbende weigerde hij dit te doen en ging immer voort met lawijt en na herhaalde vermaningen verzochten wij hem de zaal te verlaten. Op zijne weigering waren wij genoodzaakt zulks met geweld te doen en hem in het gevang te sluiten. Lauwers bood hevigen tegenstand en bracht ons de beleedigingen en bedreigingen toe ‘dat zult gij u beklagen’, deed pogingen om uit het gemeentegevang te breken en herhaalde nog de bedreiging ‘dat Felix mij eens alleen komt uit den bak laten’. Dientengevolge hebben wij gemaakt het tegenwoordig proces-verbaal op dag, maand en jaar als hierboven. PV - Pro Justitia Het jaar 1898 den 24 Mei. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen Hendrik Peeters-De Maeyer, 52 jaren, landbouwer te Londerzeel (Ursene) die ons verzocht zijne klacht op te stellen als volgt: Gisteren bij 11 ure kwam door mijn vlas Jean Brusselmans, 24 jaren, mandemaker, wonende te Londerzeel (Boulevard) en vroeg mij of ik zijnen korf (die hij beweerde aan mijnen zoon geleverd te hebben) ging betalen, ja of neen. Omdat wij van hem nooit eenen korf hadden gekocht, weigerde ik deze schuld te erkennen. Brusselmans weigerde mijn veld te verlaten waar hij nogtans schade in toebracht.

228


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Wij gingen naar huis; hij achtervolgde mij en mijne twee zonen, sloeg mijn zoon dat hij in het graan (koren) viel, trok van onder zijne kleeding een kluppel, sloeg hiermede naar mijn tweede zoon en dan naar ons drij (naar mij en mijn twee zonen). Dan hebben wij gevlucht om ons in onze woning van zijne mishandelingen te bewaren. Na den middag, razendzat, kwam hij weder tusschen het graan op mijn veld, met dezelve bedreiging van ons daar omver te schieten. Mijne vrouw herhaalde nogmaals dat zij bij hem geenen korf te betalen had. Brusselmans greep haar vast, neep en sloeg haar. In deze aanranding verweerde mijne vrouw haar zooveel mogelijk met de zikkel waar zij klaveren mede sneed. Daarna zijn wij weder samen, mijne vrouw, mijne twee zonen en ik, naar onze woning gevlucht om aan zijne aanranding te ontsnappen. Getuigen: Jozef Colet en August Mees, beiden wonende in mijne geburen, de eerste bij Henri De Decker, de tweede bij zijne ouders. Waarvan proces verbaal. UC - Londerzeel 25 mei 1898 Mijnheer Verheyden, Ik heb de eer u te melden dat tot heden wij er niet in gelukt zijn de goten te doen herstellen in den weg nr. CCLXXII. Den metser heeft vast beloofd dit in den loop der toekomende week te zullen doen. Namens ’t kollege. UC - Londerzeel le 27 Mai 1898 Monsieur le gouverneur, (Vertaald) Op vraag van de kerkfabriek vragen wij u om de toewijzingsdocumenten voor de constructie van de kerktorenspits terug te sturen (toegewezen op 1 april 1898). De kerkfabriek heeft deze stukken nodig: 1) om de aannemer de opdracht te kunnen geven om met de werken te beginnen, 2) om de datum te bepalen waarop de werken moeten uitgevoerd zijn conform het lastenboek, 3) omdat de heer Beelen reeds met de afbraakwerken (van de balustrade) begonnen is zonder dat de kerkfabriek kan controleren of hij daar wel toe gerechtigd is. UC - Londerzeel 27 Mai 1898 (Vertaald) gestuurd naar de gouverneur ter goedkeuring door de bestendige deputatie de rekeningen 1897 van het weldadigheidsbureel, het hospice en de kerkfabrieken. Tevens een deliberatie van de kerkfabriek over de verkoop aan de Belgische Staat van 8a38ca voor de bouw van een bareelwachterhuisje. PV - Het jaar 1898 den 27 Mei verklaart Jozef Meskens dat gisteren 26 Mei de genoemde Joannes Cleymans aan zijn land, eigendom van Mr. De Meester van Ramsdonck, een goot welke ik er had gelegd, heeft opgebroken en vernietigd. UC - Londerzeel 29 Mei 1898 Bericht. Aanvragen voor het inzetten van steenovens (voor één saisoen) zijn bij het gemeentebestuur ingezonden door Vital d’Hondt en Jozef Van Riet, woonende beiden te Londerzeel-Berg en door Denis Cnapelinckx, woonende Londerzeel Eeckhout. Alle reklamen hiertegen moeten voor of uiterlijk op 13 juny aanstaande bij het gemeentebestuur ingediend zijn. Het proces verbal van onderzoek zal op gemelde 13 Juny om 3 ure gesloten worden. UC - Londerzeel 29 Mai 1898 Monsieur le Procureur du Roi, Bruxelles;

229


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Op uw vraag van 27 dezer hebben wij bij Vital Steenackers uw brief van 4 mei brief teruggehaald waarmee hem een uitstel tot 15 juni werd toegekend. SC - 175 Londerzeel 29 Mei 1898. Bericht – Aanvragen voor het zetten van steenovens (voor een seisoen) zijn bij het gemeente bestuur ingezonden door Michel d’Hondt en Jozef Van Riet, wonende beiden te Londerzeel Berg, en door Denis Cnapelinckx, wonende te Londerzeel (Eeckhout). Alle reklamen hiertegen in te dienen moeten voor of uitterlijk op 13 Juny aan het gemeente bestuur ingediend zijn. Het proces verbal van onderzoek zal op gemelde 13 Juny om 3 ure namiddag gesloten worden. UC - Londerzeel 31 Mai 1898 Monsieur le Ministre des Finances - (Vertaald) Gestuurd de stortingsbewijzen van de waarborg van aannemer Beelen (torenspits) en een kopij van het lastenboek. PV - Het jaar 1898 den 4 juny 14 ure verscheen Jos Geeroms, die verklaart (dat) Marie en Francisca Van Ruysevelt aan zijne zonen Jean en August beletten van met klaveren geladen op eene hondenkar over den weg te rijden. Mijn zoon August vroeg hun om hunnen kruiwagen welke op den weg stond te willen of te mogen uit den weg (zetten). Zij verboden zulks te doen. Marie zette haar op haren kruiwagen. Mijn zoon Joannes wilde denzelven uit de weg zetten. Toen kapte zij met hare zikkel verscheidene malen naar mijn zoon en deze sprong achterwaarts uit den weg. De gezusters Van Ruysevelt verweten hun dat wij uitschieters (?) waren en met slechte papieren op ons kot zaten. Van Ruysevelt verklaart dat Marie Verbesselt, vrouw Geeroms, aan zijne twee dochters Marie en Francisca verweet 4 juny dat hij (Van Ruysevelt) zijn drij zusters had ingeschoten (?). Joannes Geeroms wilde den kruiwagen van mijn dochters vastpakken en wegvoeren. PV - Den 7 juny 1898 verklaart Désiré De Prins dat zondag 5 Juny 1898 zijn gebuur Louis Peeters-Tourné hem op den weg tusschen Malderen en Londerzeel hem 3 herhaalde malen heeft afgewacht, te voren gegaan, en nabij zijne woning heeft geroepen ‘houd dien man tegen, Mijnheer Barreel’. UC - Londerzeel 8 juin 1898 Monsieur le directeur de l’ institut vaccinagène, école de ..., Bruxelles - (Vertaald) Stuur ons vaccins voor 200 gratis inentingen (sessies van 15 en 22 juni). UC - Londerzeel 8 Juny 1898 Mijnheer Verheyden - Om te voldoen aan de opmerkingen gedaan door den heer hoofdingenieur der provintie door zijnen brief van 22 April laatstleden, hebben wij de eere u te melden dat de werken van opening der grachten aan den weg CCLXXII begonnen en binnen verloop van 8 dagen zullen voltrokken zijn. Voor wat aangaat den onderhoud der goten, den metser die met de gemeentewerken gelast is, thans met eene groote onderneming van metswerk begonnen zijnde, zal dezelve slechts binnen verloop van deze maand kunnen uitvoeren. SC - 176 Londerzeel 8 juny 1898. Bericht – Een ontwerp voor doel hebbende het herleggen van een gedeelte van den voetweg N° 40 op het grondgebied van Malderen, palende aan Londerzeel ter plaats Helhoef berust op het gemeentehuis waar de belanghebbende er kennis zullen mogen van nemen van 8 tot 23 juny 1898. De aanmerkingen of reclamatien waartoe dat ontwerp aanleiding zal kunnen geven zullen

230


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

schriftelijk of mondelings gestuurd moeten worden aan het college van Burgemeester en Schepenen, hetwelk gelast is met het onderzoek waarvan het proces verbal gesloten zal worden den 23 juny ten 15 ure. (Proces verbal van commodo en incommodo zonder opmerkingen opgesrteld den 23 juny 1898) PV - Den 11 juny 1898 verscheen Alfons Van Stichel, 19 jaren, zoon van Baptist, die verklaart. Donderdag 9 Juny ’s avonds bij 9 ½ ure, zijnde aan de woning van Louis Peeters-Tourné, ben ik aangerand door Isidoor Peeters-Tersago, die mij vastpakte en slagen toebracht en mij met de dood bedreigde. Waarvan getuigen Alfons Van Praet, oud 24 jaren. Denis De Buyser in hetzelfde huis en weinig te voren had mij en ons huishouden smeerlappen verweten. Getuigen: Alfons Van Praet. PV - Den 11 Juny 1898 heeft Louis De Bondt-Verbruggen van Emma Verbeeck, zijn gebuurvrouw, den bessem afgenomen en haar ermede geslagen. De ruiten van mijne vensters bevuiligd en bedrest met slijkmodder. UC - Londerzeel 10 Juin 1898 Monsieur l’architecte Stuyck, rue Coppenolle, Anvers - (Vertaald) Met zijn brief 4132E van 4 dezer heeft de arrondissementscommissaris ons het koninklijk besluit gestuurd dat de bouw toelaat van een spits op onze kerktoren, evenals alle stukken met betrekking tot de toewijzing van deze werken. Om controle uit te kunnen oefenen vraagt hij dat wij hem een plan van deze werken opsturen. Gelieve het ons zo snel mogelijk te bezorgen. Gelieve de aannemer ook opdracht te geven om met het werk te beginnen. UC - Londerzeel 12 Juny 1898 Bericht De openbare en kostelooze pokinentingen zullen dit jaar plaatshebben op woensdag 15 juny in het gemeentehuis en op donderdag 16 juny in de gemeenteschool van Sint Jozef. De zittingen zullen telkens om 8 ure beginnen. Degene die tot de pokinentingen worden aangeboden moeten van het huwelijksboekje voorzien zijn waarop de namen voorkomen der kinderen die aangeboden worden en waarop aanteekening der bewerking zal gedaan worden. UC - Londerzeel 12 Juny 1898 Bericht. Een ontwerp voor doel hebbende het leggen van een gedeelte voetweg op het grondgebied van Malderen (scheiding met Londerzeel bij het pachthof Helhoef) ligt in het gemeentehuis. De opmerkingen of reklamen tot welke deze verandering zou kunnen aanleiding geven moeten voor of uiterlijk op 27 juni aan het gemeentebestuur bekend gemaakt worden. UC - Londerzeel 13 juin 1898 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Op onze vraag van 27 april heeft u aan Steenackers een opschorting van gevangenisstraf (veroordeling voor de correctionele rechtbank van Mechelen op 15 februari 1898) tot 15 juni verleend. Aangezien deze termijn haast verstreken is vraagt de echtgenote een nieuw uitstel tot 15 juli. Omdat hij metser is moet Steenackers namelijk in dit seizoen het brood verdienen voor zijn kroostrijk gezin (5 kinderen tussen 1 en 11 jaar). Hierom vraag ik u om het verzoek in te willigen. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel 15 juni 1898

231


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Naar de arrondissementscommissaris certificaat model 32 voor kandidaat VAP (vrijwilliger met premie) Broothaers Frans Jozef. PV - Het jaar 1898 den 16 juny verscheen Jos Louis De Bondt die verklaart dat 11 juny laatst ik hem voor een laatste maal aan P. Jan Hermans en zijne huisgenoten verbod heb gedaan van zijne kiekens op mijnen hof en land te laten loopen. Waaraan Hermans nooit gehoor heeft willen geven. Getuigen: Schelkens Joannes en Petrus Joannes Lauwers. GR - N° 486bis Zitting van 16 Juny 1898 Waren tegenwoordig de heeren: P.Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns, schepene, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden en L.Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van voorgaande zitting wordt voorgelezen, zonder wijzigingen goedgekeurd en geteekend. Het dagorde bevat: - Gemeente Rekeningen 1897 - Bareelrecht gevraagd door Hombeeck I. De gemeente rekening voor het dienstjaar 1897 wordt na onderzoek vastgesteld met de volgende uitslagen: Gemeente rekening Buitengewone ontvangst 2350 Buitengewone uitgaaf 233,32 Overschot 2116,68 Gewone ontvangsten 38081,89 Gewone uitgaven 33698,48 Overschot 4383,41 Dienst der wegen Buitengewone ontvangsten 492,87 Buitengewone uitgaven 285,52 Overschot 207,35 Gewone ontvangsten 6962,67 Gewone uitgaven 5986,25 Te kort 23,58 Waterloopen Ontvangsten 174,44 Uitgaven 255,48 Te kort 81,07 Lager onderwijs Ontvangsten 174,41 Uitgaven 255,48 Te kort 81,07 Lager onderwijs Ontvangsten 17264,33 Uitgaven 16602 Overschot 662,33 Algemeen geheel ontvangsten 65326,17 Algemeen geheel der uitgaven 58061,05 Verschil 7265,12 II. Bareel recht gevraagd door de gemeente Hombeeck De gemeenteraad: In buitengewone zitting vergaderd om zijn advies te geven over eene vraag gedaan door het gemeentebestuur van Hombeeck voor het eisschen gedurende eenen nieuwen termijn van tien jaren van een bareelrecht op den Steenweg van Mechelen naar Cappelen op den Bosch (bareel staat aan de brug over de Senne te Hombeeck). Overwegende dat een bericht van deze vraag melding makende hier is afgekondigd en aangeplakt op de zondagen 1 en 8 Mei laatst en gedurende 20 dagen is aangeplakt gebleven op de gewone afkondigingplaats,

232


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gezien het hierbijgevoegd afschrift van Commodo en Incommodo betrekkelijk deze zaak waar verscheidene inwoners van deze gemeente de onrechtveerdigheid doen uitschrijven, die bestaat in het behouden van een bareelrecht in eene naburige gemeente, dan wanneer de wederkeerigheid niet bestaat in hare aanpalende gemeente. Geeft het advies: Dat om bovengenoemde beweegredens der hernieuwing van het bareelrecht welke gevraagd werd door de gemeente Hombeeck niet verdient toegelaten te worden. Aldus in zitting als ten hoofde UC - Londerzeel 20 juin 1898 (Vertaald) Naar de arrondissementscommissaris certificaat model 32 voor kandidaat VAP (vrijwilliger met premie) Vertongen Jean François. UC - Londerzeel 21 juin 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) We retourneren u het vertrekorder bestemd voor milicien De Hertogh Corneille, nr. 99 van de loting van 1887, 24ste kanton. Door zijn militair engagement in Nederlands-Indië kan deze man zich niet aanmelden bij het inschrijvingskantoor. UC - Londerzeel 23 juin 1898 Monsieur le commissaire d’arrondissement, (Vertaald) Wij sturen u de subsidieaanvraag terug voor de aankoop van een nieuwe brandweerpomp, gewijzigd in de zin van uw brief 777N2761E van 24 mei. UC - Londerzeel 23 juin 1898 Messieurs le Ministre de l’ agriculture et travaux publics - (Vertaald) Uit een gesprek met de inspecteur der buurtwegen is gebleken dat er nog 70 wagons steenafval nodig zijn voor de verbetering van de landbouwweg nr. 12. Wij hebben nog een tegoed aan gratis transport uit Maffles van 35 wagons. Wij kunnen ons echter veel voordeliger en beter bevoorraden uit de groeve van Ognée bij La Rochette. Gelieve ons daarom gratis transport toe te staan tussen de stations van Anthisne en Londerzeel-West voor 60 wagons steenslag en blokken en voor 10 wagons uit Maffles. De landbouwweg in kwestie bevindt zich op een afstand van 4 km. van het station van Londerzeel-West en de verbetering ervan zal voor de gemeente zeer kostelijk zijn. UC - Londerzeel 24 juin 1898 Messieurs - (Vertaald) Cleymans Henriette, geboren in Londerzeel op 8 februari 1874, die sedert 29 juni 1893 tot heden in Brussel heeft gewoond, heeft hier dus geen recht op onderstand. Haar natuurlijk kind, geboren op 30 mei 1898 en sedert 11 juni opgenomen in het tehuis voor bijstandskinderen, blijft dus ten laste van de stad Brussel. PV - Het jaar 1898 den 26 juny 10 ½ avond was ik, Jozef Verbruggen, oud 23 jaren, zoon van Hendrik, ter herberg van Joannes Verbruggen te Londerzeel St. Jozef, waar ik in kaartspel geweest was met Petrus De Smedt, zoon van Guillaume, Frans Scheers, van Isidoor, Petrus Cuyckens, zoon van Jozef, en Jozef De Vleeshouwer, van Louis. Door het spel ontstond twist tusschen mij en de genoemde De Smedt. Toen ik buiten ging had De Smedt reeds de herberg verlaten en bracht mij onverwachts eenen slag toe op het hoofd waarvan ik ten gronde viel. Jacques Verbruggen en Joannes Frans Van Muylder achtervolgden hun. Petrus De Smedt, zoon van Guillaume, verklaart dat Verbruggen, met wien hij en zijn gezelschap ter herberg van Joannes Verbruggen is geweest, in den avond van 26 juny, bij het buitengaan der herberg, hem heeft achtervolgd om te vechten of ruzie te maken. Buiten zijnde vroegen

233


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

wij om met ons in gezelschap naar huis te gaan. Verbruggen weigerde zulks te doen zeggende: ‘Ik ga met zo’n ruig volk niet mede’. Wat verder zijnde sprong hij voor mij, bracht mij slagen toe en brak mijn horlogieketing. Mij verwerende bracht ik hem een klets weder. Verbruggen liep dan terug om zijn kamaraden Jacques Verbruggen en Frans Van Muylder, die gezocht hebben om mij te krijgen. Getuigen: De Vleeshouwer, Scheers en Cuyckens. UC - Londerzeel 27 juin 1898 (Vertaald) Gestuurd naar de voorzitter van het Bureel van Weldadigheid van Opwijk de kostenstaat voor De Ridder Eugene, opgenomen in het hospice op 4 mei en weggegaan op 9 juni, totaal 36 dagen waarvan nog 25 dagen te betalen à 1,34 = 33,50 fr. Goedgekeurd door voorzitter Verheyden. De ontvanger: Verlinden. UC - Londerzeel 1 juillet 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Van den Bergh Pierre Joseph vraagt een uitstel van zijn 15 dagen gevangenisstraf tot 1 september. Hij moet werken bij de oogst en bij het rooien van aardappelen en tot september kan zijn familie zijn hulp niet missen. De echtgenoten Van den Bergh hebben 7 kinderen tussen 2 en 15 jaar. UC - Londerzeel 2 juillet 1898 Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris de gemeenterekening en de rekening van het lager onderwijs 1897. UC - Londerzeel 5 juillet 1898 Monsieur le receveur, Grimberghen (Vertaald) Ingesloten plannen, lastenboek en bestek voor de bouw van een klaslokaal en een vestiaire. Gelieve deze stukken te registreren. Notaris De Amandel zal vrijdag in uw kantoor passeren en de onkosten betalen. UC - Londerzeel 8 juillet 1898 Monsieur Stuyck, rue Coppenolle, Anvers (Vertaald) De heer Dumortier, hoofdingenieur van de provincie zal donderdag 14 juli, omtrent 4u45, de werken aan de spits van de kerktoren komen inspecteren. Gelieve op dat uur aanwezig te zijn. UC - Londerzeel 8 July 1898. Pro Justitia Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen Désiré Tassenoy, oud 44 jaren, kleermaker wonende te Buggenhout (Boschstraat) die ons verklaarde dat van zondag 7 weken geleden Désiré Van den Broeck, landbouwer wonende te Buggenhout (Kasteelstraat), zoon van Petrus, te Londerzeel ter herberg van Philip Broothaers (aan den Berg) ter gelegenheid van een duivenconcours, openbaar ten mijne laste zegde dat ik bedrog in het spel had gedaan omdat ik in gemelden kampstrijd de eerste, de derde en de vijfde duif binnenbracht. Tot getuigen brengt hij Petrus Robberechts, landbouwer te Londerzeel Eekhout, voorzitter der duivenmaatschappij waar de kampstrijd plaats had en Ferdinand Verbelen, schoenmaker te Londerzeel Eekhout, beiden duivenliefhebbers. Waarvan tegenwoordige klacht. UC - Londerzeel 13 juillet 1898 Monsieur le directeur Alodez, rue Soeurs de Hasque 9, Liège.

234


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Wij kregen uw brief van 11 dezer met de melding dat het gratis transport van 100 wagons blokken en steenafval vanuit het station van Anthines werd toegestaan. Gelieve vanaf volgende donderdag te beginnen met de verzending van 2, 3 of meer wagens per dag. Om de reeds begonnen werken te voltooien hebben we 60 wagons nodig. Voor de rest zullen we transport vragen als de gemeente nieuwe werken heeft besloten. Gelieve geen te omvangrijke blokken te sturen die wij nog zelf moeten klieven, want dat werk kunnen onze arbeiders niet aan. Kunt u ons niet per postkaart verwittigen van de verzenddata en het aantal wagons, zoals Quenast dat doet. Dat zou het ons aanzienlijk makkelijker maken om het transport naar de plaats van gebruik te regelen. Secretaris Van Doorslaer. UC - Londerzeel 14 juillet 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) De Donder is momenteel bezig met een belangrijk metswerk dat rond 1 september zal beëindigd zijn en vraagt om zijn gevangenisstraf tot dan uit te stellen. Deze man heeft 5 kinderen tussen 1 maand en 7 jaar. Door zijn werk en goed gedrag verdient hij te worden gehoord. UC - Londerzeel 15 juillet 1898 Monsieur le commissaire d’arrondissement, (Vertaald) Callaerts Eduard heeft omstreeks 1880, na ongeveer twee jaar huwelijk, zijn echtgenote Timmermans verlaten Sedert dan tot 30 maart 1898 is hij in Londerzeel ingeschreven gebleven en nu is hij ingeschreven in Ruisbroek (Rupel). Toen hij bij ons verbleef was hij landarbeider, nu werkt hij in een fabriek. Met zijn werk heeft hij niet bijgedragen tot het onderhoud van zijn familie. UC - Londerzeel 15 juillet 1898 Monsieur le commissaire d’arrondissement (Vertaald) Uw brief 1133-11018E8 van 12 juli. Wij weten dat echtgenote Caluwaerts, de vrouw van onze veldwachter, lang ziek geweest is (longaandoening) die haar gedurende 3 maanden heeft belet om haar werk te doen. Deze vrouw is op 13 juli overleden en onze champetter is weduwnaar met 2 kinderen. De kosten voor zijn huishouden, voor de medische zorgen en voor de begrafenis maken de financiële situatie van deze beambte zeer precair. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel 15 juillet 1898 Monsieur le directeur - (Vertaald) Stuur op rekening van de gemeente 2 wagons kasseien naar Londerzeel-west (recoupins façonnés). UC - Londerzeel 15 juillet 1898 Mijnheer Goffin, Door mijne haastigheid en onervarenheid in de zaak heb ik vergeten bij de stukken het proces verbal van opening van soumissen te doen viseren voor zegel en te doen enregistreren. Wil zoo goed zijn u nog eens met deze zaak te gelasten. Mijnheer de ontvanger zal willen zoo goed zijn van dit bijvoegsel per gewoone briefwisseling aan den heer burgemeester van Londerzeel te zenden na volbracht werk. Ontvang mijne voorloopige dank. Secretaris L. Van Doorslaer. GR - N° 487 Zitting van 15 July 1898 Tegenwoordig de heeren P.Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden en L.Van Doorslaer, secretaris..

235


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Het proces-verbaal van voorgaande zitting wordt gelezen, goedgekeurd en onderteeekend. Het dagorde droeg: vergrooting der school. De gemeenteraad Gezien het proces-verbaal van opening der soumissien voor de werken van vergrooting van het gebouw der gemeente jongensschool, vastgesteld en geregistreerd in het provinciaal bestuur van Brabant den 17 Mei 1898. Gezien de hierbijgevoegde lastkohier, met plan, maat en bestek dezer werken. Overwegend dat het aanbod gedaan door mijnheer Goffin, ondernemer van werken gehuisvest te Grembergen, die voorgeschreven werken wilt uitvoeren mits den prijs van elf duizend honderderd en vijftien franken en 85 centiem, het laagste en het voordeeligste is. Overwegende dat zekere wijzigingen, bijzonderlijk de vervanging der omsluitingmuur der speelplein door eene haag, aan de uitvoering van dit werk door de Bestendige Deputatie zijn voorgeschreven; wijzigingen die niet door het gemeentebestuur vroeger zijn aangenomen geweest. Besluit De heer Goffin de voordeeligste aanbieder voor de uitvoering van bovengenoemde werken zijnde wordt als ondernemer derzelve aangesteld. De uitvoering dezer werken zal nochtans slechts mogen begonnen worden na dat het plaatselijk bestuur zich over dezelve in overeenstemming zal gebracht hebben met het provinciaal bestuur (over het plaatsen van eenen muur in plaats van eene haag). Tegenwoordig besluit wordt ter goedkeuring der Bestendige Deputatie gezonden. Aanvraag van toelagen. De gemeenteraad Gezien de bijgebrachte stukken rakende het ontwerp van vergrooting der gemeenteschool I. Gezien de brief van den heer gouverneur der provincie date 27 Mei l.l. ons meldende dat gezegd ontwerp de goedkeuring der Bestendige Deputatie had gekregen in hare zitting van 23 Maart.l.l. en dat dit collegie in deze uitgaaf op de provinciale fondsen een bijdragend deel had gestemd gelijk aan 4/15 over geheele uitgaaf. Overwegende dat door de bijvoeging eener klas de gemeente boven haar bijdragend deel in de kosten van inrichting en buitengewone onkosten valt door aankoop van den noodige grond en door het van een 4de onderwijzer in deze school te moeten voorzien. Overwegende dat de gewone provinciale tusschenkomst in het bouwen van schoollokalen tot hiertoe 5/15 der uitgaaf is geweest. Besluit Eene vraag wordt de Bestendige Deputatie gestuurd om het bijdragende deel der provincie in deze kosten van inrichting eener vierde schoolzaal op 5/15 in plaats van 4/15 der uitgaaf te willen brengen. Na deze beslissing en buiten het dagorde geeft de heer voorzitter den raad te kennen dat de gemeenteraad van Ramsdonck een verzoekschrift heeft gezonden naar den heer Minister van IJzeren Wegen voor het behoud van stilstand van Londerzeel Oost of aan den Hagelboom en van ons gemeentebestuur en van dat van Wolverthem verlangt dat deze in den zelven zin vragen aangaande heer Minister zouden inzenden. Om te weten of genoemde zaak buiten het dagorde in den gemeenteraad verdient besproken te worden, wordt er tot eene stemminge over gegaan. Zes vertegenwoordig zijnde leden stemmen "Ja", twee der leden (de heeren Geyzen en Polspoel) stemmen "Neen". Daarna wordt de zaak over het voor- of nadeel welk het verkrijgen van dezen stilstand voor onze gemeente kan te weeg brengen, besproken.

236


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Zes vertegenwoorigd zijnde leden keuren het verkrijgen van dezen stilstand goed, twee leden (de heeren Geyzen en Polspoel) keuren deze af, onder voorwendsel dat dezelve aanleiding geeft tot menigereldige missingen in het afstappen der treinen. Er wordt ingevolge de beslissing der meerderheid vastgesteld dat een verzoekschrift voor behoud van een stilstand der gewone treinen in de statie van Londerzeel-Oost, door de zorgrn van het schepencollegie den heer Minister van IJzerenwegen zal gezonden worden. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde UC - Londerzeel le 16 juillet 1898 (Vertaald) De burgemeester van Londerzeel certificeert dat Broothaers-Janssens Jean Baptiste, voormalig herbergier in deze gemeente, zijn handel vanwege armoede heeft moeten stopzetten. Dit huwelijk is overbelast met kinderen (8 kleine kinderen) en wordt door het bureel van weldadigheid geholpen. Ze zijn niet in staat om wat dan ook te betalen. UC - Londerzeel le 16 juillet 1898 (Vertaald) De burgemeester van Londerzeel certificeert dat Bolle Victor, voormalig spoorwegbediende, zijn werk verloren heeft en momenteel in de gevangenis zit. Zijn vrouw en kind zijn ten laste van het bureel van weldadigheid en zij is niet in staat om belastingen te betalen. UC - Londerzeel le 16 juillet 1898 (Vertaald) De burgemeester van Londerzeel verklaart dat Van Gucht Jacques insolvent is en volledig ten laste van het bureel van weldadigheid. UC - Londerzeel 18 juillet 1898 Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Izegem. Geachte heer ambtgenoot, Onze ingezetene Van Laer Petrus Joannes Baptist, in uwe gemeente geboren op 17 februari 1878 verlangt huwelijk aan te gaan. Hierna stuur ik u hierbij een behoeftigheidsbewijs hem aangaande met verzoek een uittreksel zijner geboorte kosteloos te willen zenden. Volgens de verklaring van de belanghebbende zijn zijne ouders verdwenen zonder dat het hem mogelijk zou zijn hun tegenwoordig verblijf na te speuren. Gelief opzoekingen te doen om dit verblijf te kennen, of zoo dit onmogelijk is ons de akte af te leveren waarvan spraak is in art. 155 van burgerlijk wetboek. Londerzeel den 18 july 1898 De ondergeteekende gemeente-ontvanger van Londerzeel verklaart heden te storten ten behoeve der afhoudingen voor pensioenkas van weduwen en weezen der onderwijzers voor het 2de trimester 1989 de som van 197,93 fr. (Voor ontvangst getekend door Wolff, ontvanger der directe belastingen. PV - Ca 18-7-1898 - Verbeeck Henri, 18 jaren, zoon van Petrus, loochent stellig ooit op het venster van Mertens of zelfs op niemands venster te hebben geslagen en protesteert tegen de valsche beschuldiging ten zijnen laste door vrouw Mertens gedaan. PV - Het jaar 1898 den 18 july. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester van Londerzeel, verscheen Edouard Drijen, die zijn verklaring deed als volgt. Zaterdag middag toen ik in mijn dienst ging weinig voor den trein van 12 ure, bemerkte ik dat dien dag de kiekens van mijn gebuur, welke gewoonlijk op mijn veld loopen, mij zeer merkelijke schade toebrachten in de tarwe die er gezaaid was. Om te weten wiens kiekens het waren riep ik bij mij twee vrouwen, weduwe Cleymans, geboren Francisca De Bondt, en de tweede Marie Michiels, vrouw van Jean

237


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Jos Van Muylder. In hunne tegenwoordigheid joeg ik de kiekens van mijn veld en zij bemerkten dat dezelve bij mijnheer Vandenbergh, statieoverste, binnen liepen. Daarenboven ben ik verzekerd dat deze de eenige is die kiekens houdt in den omtrek. Vroeger heb ik door den veldwachter nog verbod doen geven aan gemelde heer van zijn kiekens op mijn veld te laten loopen. UC - Londerzeel 19 juillet 1898 (Vertaald) In viervoud de beraadslaging van de kerkfabriek St.-Christoffel met de vraag om twee titels bij de spaarkas te mogen verkopen om een deel van de kosten van de bouw van de torenspits te betalen. UC - Londerzeel 20 juillet 1898 Mijnheer de kantonale schoolopziener Francke, Laeken. Op verzoek van de hoofdonderwijzeres onzer gemeente meisjesschool hebben wij de eere U het door den gemeenteraad vastgesteld reglement met programma van onderwijs van hare school te sturen. UC - Londerzeel le 20 juilet 1898 (Vertaald) Mijnheer de provinciale architect. Op vraag van de heer Beelen, de aannemer die een spits bouwt op de toren van onze kerk, vraag ik u om ons één der plans van deze werken te sturen die hij bij het provinciebestuur moeten ondertekenen heeft. Het college. UC - Londerzeel le 20 juillet 1898 Ramend bestek voor bijkomende werken aan de kerktoren en aan de klokkenstoel (werken gesubsidieerd door de provincie en de budgetten voor de schone kunsten en de eredienst), goedgekeurd door kerkfabriek en gemeentebestuur, werden naar de arrondissementscommissaris gestuurd om bijkomende subsidies aan te vragen. UC - Londerzeel le 20 juillet 1898 (Vertaald) Mijnheer de gouverneur. Wij sturen u de akte van toewijzing van de vergrotingswerken van onze gemeenteschool, samen met het p.v. van opening der inschrijvingen, verklaring van deponeren van de waarborg door de gekozen aannemer, het plan der werken. Wij vragen uw aandacht voor de 4de paragraaf van de akte. Wat betreft de wijzigingen en de aangebrachte reserves in verband met de uitvoering van deze werken wensen wij dat de provinciale ingenieur en de architect hierover duidelijkheid scheppen. Vanzelfsprekend kan de speelkoer niet met een haag afgesloten worden zoals in de aanmerkingen van de bestendige deputatie (zitting van 23 maart) wordt gezegd. En wat de ‘regelmatigheid’ van de speelplaats betreft, wel, wij willen die zo mooi mogelijk maken. Om te weten hoeveel grond we aan moeten kopen zouden we graag hebben dat een afgevaardigde van de regering vooraf dit terrein zou komen onderzoeken. UC - Londerzeel le 21 Juillet 1898 (Vertaald) Mijnheer de gouverneur. Ingevolge uw brief 5080 van 16 dezer sturen wij u het medisch rapport. Dokter Van Assche heeft in juni zijn dienst niet kunnen vervullen vermits hij niet over een militaire toegevoegde dokter beschikte. Gelieve ons een formulier te bezorgen zodat we u de onkostenstaat kunnen sturen. Het college Los blad bij PV Pro Justitia

238


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Op zondag 24 july 1898 rond 8 uren ’s avonds bevond ik, ondergeteekende, burgemeester der gemeente Londerzeel, aan mijne woning den genaamden Aerts Karel, werkman, oud ..., wonende te Londerzeel, die zich in dronken toestand verkeerde en weigerde zich naar huis te begeven. Daar hij door zijne gebaren, vloeken en lawijt eene groote samenscholing had veroorzaakt, bevond ik mij verplicht hem naar het gemeentegevang te leiden. Doch hij bood hevigen weerstand en na hem eenige meters verre voorts gedreven te hebben, ontsnapte hij mij. Omtrent eene halve uur later, huiswaarts weder keerde, na dat ik eenen gekwetsten was gaan verplegen, ontmoette mij genaamde Aerts, dit maal gewapend in de eene hand met een snijmes en in de andere met een puntachtig tafelmes. Hij stuurde mij de volgende uitdagingen en verwijtingen toe: 'Hewel burgemeester, poog nu nog eens mij in den bak te zetten, dan zal men wat anders zien’. Op mijne vraag wat hij voornemens was met zijne wapens te doen, antwoordde hij mij: ‘Dat zal men wel zien; poog nu nog maar mij in den bak te zetten; maar dan zullen er andere dingen gebeuren’. Deze bedreigingen werden verscheide malen herhaald. Ik had aan den veldwachter Frans Beuckelaers bevel doen toekomen van, samen met den tijdelijken politieagent Verhasselt, en zoo noodig met behulp van andere personen, Aerts op te sluiten om hem buiten gevaar van kinderen te stellen. De veldwachter Beuckelaers en voornoemde agent Verhasselt, bijgestaan door de genaamden P. Van Delm, wiens hulp de veldwachter had ingeroepen, ontmoetten Aerts omtrent 10 uren. Zij namen hem het snijmes af dat hij op de deur van het huis, toebehoorende aan mevrouw weduwe De Keersmaecker, en bewoond door zijne ouders, had in stukken gedaan, en leidden hem naar het gevang. De veldwachter Beuckelaers verklaart dat Aerts om hem te laten ontwapenen en weg te leiden hevigen weerstand bood; daarenboven dreeg hij Van Delm hem door den kop te schieten zoo haast hij zoude los zijn. Van Delm doet dezelve verklaring en bevestigt voornamelijk de doodsbedreiging die Aerts tegen hem deed. Verhasselt ook bevestigt hetzelve. Waarvan opgesteld tegenwoordig proces verbaal tegen voornoemden Aerts voor 1) dronkenschap, 2) weerstand tegen de politie en 3) doodsbedreigingen tegen dezelve. De veldwachter Beuckelaers, de agent Verhasselt en P. Van Delm, hebben met ons, burgemeester, geteekend. PV - Het jaar 1898 den 25 july. Ik Frans Beuckelaers, veldwachter, opgemerkt dat een man door beklimming over de afsluitingpoort (die eene hoogte heeft van ongeveer 3 meters) of over het dak van aanpalende gemeentegebouwen, langs herbergen die er neven staan, was binnengedrongen op de cour die uitzicht geeft op het gemeentegevang. Hem achtervolgende ben ik er in gelukt denzelven, die over een dak wegvluchtte, te kunnen aanhouden en heb hem erkend als zijnde de genoemde Jean Brusselmans, oud ... jaren, mandenmaker alhier, en heb denzelven tot ’s anderendaags in het gemeentegevang opgesloten gehouden. Brusselmans, van zijne woede, heeft verscheidene ruiten uit het venster geslagen. Ik vermoed dat Brusselmans wilde pogingen aanleggen om zekere Aerts, die in het gevang was opgesloten, er uit te verlossen. Los blad bij PV Het jaar 1898 den 25 july verscheen Pieter van Delm, die verklaart dat gisteren Charles Aerts hem bedreigde omver te schieten omdat ik, gevraagd door de politie der gemeente, hem hielp in het gemeente gevang opsluiten. Getuigen: Frans Beuckelaers en Louis Stevens. PV - Het jaar 1898 den 25 july verklaart Petrus Roelants dat Steenackers Charles hem mishandelingen heeft toegebracht.

239


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1898 den 25 july, verscheen Frans Cleymans, oud 20 jaren, werkman, zoon van Baptist, wonende Londerzeel bij den windmolen, die verklaart: Gisteren bij 7 ure ’s avonds, hij ging op den weg om naar den berg te gaan, en er zijn gebuur Frans Verbelen, oud ... jaren, werkman in de olieslagerij van Van Eeckhout, ontmoette. Ik groette dezen zeggende ‘Dag François’. Verbelen, die lastig was, antwoordde mij dat hij vandaag niemand kende, nam zijn mes en kapte mij ermede op het hoofd, sneed door mijne kleederen, zoodanig dat al wat ik droeg er erg door beschadigd en met bloedvlekken bevlekt was. Om welke reden dat Verbelen kwaad was is mij vreemd gebleven. Getuigen: Frans Verbelen, 58 (?) jaren, werkman, Frans D’Hondt, zoon van Michel, Jan Baptist en Joannes Roelants en Jos Van den Broeck. Francisca Van Hoeck, vrouw Benoit Heyvaert, had hij 1 uur vroeger gezegd dat er vandaag gingen dood blijven. Los blad. bij PV Mijnheer L. Van Doorslaer. Gelieve het proces welke ik u heb doen opstellen dan maar zoo te laten. Ik ben met Verbelen over een gekomen. Gegroet. Cleymans Frans. UC - Londerzeel 26 juillet 1898 (Vertaald) Aan de kapitein-commandant van het 1ste bataljon, 3de Carabiniers, Brussel. Milicien De Donder August van de klas 1897 vraagt een permissie van 4 dagen om het huwelijk van zijn nicht De Donder Elise bij te kunnen wonen. Deze trouwt op 2 augustus eerstkomend in Londerzeel. PV - Het jaar 1898 den 27 July verscheen Charles Van Schel, oud 56 jaren, die verklaart. Gisteren avond bij 9 ure kwam ik ter herberg van Leonard Tourné te Londerzeel Koeisteert, waar nog binnen was mijn broeder Jan Van Schel en Hendrik Piessens. Toen ik binnen was verweet Hendrik Piessens mij dat ik een deugniet was, hetwelk hij meer dan eens herhaalde. Hetwelk gehoord werd door Jan De Velder, landbouwer te Londerzeel, Jean De Bondt, kiekenplukker, en Emiel Verhoeven. Buiten gegaan zijnde heeft Piessens mij verweten dat ik mijnen arm had bezeerd met van den Sac zijn wijf te vallen, dat ik een hoerejager was. Getuigen Frans, zoon van Jan Goossens, en Petrus Goossens, zoon van Charles, en Louis Pas, Koeisteert. PV - Cleymans Jozef, baas der balancoire, gehuisvest te Sint-Nicolaas, Boekstraat 2, oud 69 jaren, verklaart dat de genoemde Castens Bernard bij hem in dienst niet was, dat hij achter zijn balancoir stond waar ik hem zelf 2 à 3 malen had verjaagd, zeggende dat hij daar geene zaken had. Op denzelven zondag en maandag op de foor van Ninove en op Sinxen aan de kerk heb ik iemand gehuurd om de orgel te draaijen doch dezen is in het geheel dien gekwetsten niet die op de ... der tegenwoordig klom. Waarvan getuigen de gebroeders Van Dijck en hunne knechten, foorkramers. UC - Londerzeel 28 juillet 1898 (Vertaald) Aan de heer minister van Spoorwegen, Post en Telegrafen Mijnheer de Minister - Inwoners van een deel van onze gemeente samen met inwoners van meerdere buurgemeenten hebben stappen bij u ondernomen om het behoud van het station LonderzeelOost te bekomen. De Gemeenteraad van Londerzeel heeft steeds en voortdurend aan de heer Minister en zijn voorgangers gevraagd om het station Londerzeel-West, centraal in de gemeente gelegen, te behouden om de inwoners te bedienen. Tevens geloven wij dat het onze plicht is om onze erkentelijkheid uit te drukken voor de door u gekozen oplossing om een (nieuw) station in Londerzeel-West op te richten, waarop u de lijn van Aalst naar Londerzeel doet aansluiten. Desondanks moeten wij erkennen dat een deel der inwoners van onze gemeente in zijn rechtmatige

240


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

belangen zal geschaad worden door de afschaffing van het station van Londerzeel-Oost; met name de talrijke reizigers die de trein nemen in dit station, de werklieden die dagelijks naar hun werk gaan, de boeren die iedere dag hun melk naar Brussel transporteren, zullen sterk geïnteresseerd zijn in het behoud van een halte of op zijn minst een stopplaats in Londerzeel-Oost. Onze gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadszitting besloten om de vraag van deze inwoners te steunen. Rekening houdende met uw bezorgdheid om het gebruik van de ijzerenwegen voor eenieder te vergemakkelijken door talrijke halten in te richten hebben wij de hoop, mijnheer de Minister, dat u de vraag van onze ingezetenen gunstig zult ontvangen en het station Londerzeel-Oost niet of niet volledig zult afschaffen, maar dat u er een halte of minimaal een stopplaats zult laten. Getekend: de gemeenteraad. UC - Londerzeel 30 juillet 1898 Monsieur le gouverneur (Vertaald) - Ingesloten de akte van toewijzing van de vergroting van onze gemeenteschool, samen met het proces verbaal van opening der inschrijvingen en het bewijs van deponeren van de waarborg door de verkozene. Wij vestigen uw aandacht op paragraaf 4 van deze akte in verband met de wijzingen die de bestendige deputatie op het laatste moment aan het project meende aan te moeten brengen. De gemeenteraad gaf ons de opdracht om te vragen om de speelplaats met een muur in plaats van met een haag, zoals de bestendige deputatie het voorstelt, af te mogen sluiten. Deze muur zou loodrecht op de kasseiweg voor de school gebouwd worden. De provinciale ingenieur zal ter plaatse met ons kunnen vaststellen dat aldus de meest regelmatige vorm aan de speelplaats zal kunnen gegeven worden. Het college zal, conform de beslissing van de gemeenteraad, de aannemer pas vragen om met de werken te beginnen nadat er een volledig akkoord met de bestendige deputatie zal zijn bereikt. De kostprijs van het project zal dan eventueel aangepast moeten worden. Het college. UC - Londerzeel 2 Augusti 1898 De ondergeteekende François Goffin, ondernemer van werken te Grimbergen, bekent door deze verwittigd te zijn geworden door het schepencollege van Londerzeel dat hij als aannemer der vergrooting hunner gemeenteschool nr. 1 is aangenomen mits den prijs van 11.105,85 fr. en dat in de uit te voeren werken begrepen zijn al die voorzien in bestek en plannen en wel ook de afbraak der oude gemakken en het opbouwen der nieuwe langs den voorkant der speelplein, met overneming van den afbraak door hem aannemer aan den prijs van 500 fr. vermeld in het bestek. PV - In den nacht 1-2 Augustus 1898 bij 2 uur ben ik Frans Goossens in mijn huis gestoord door Frans Stijlemans, Jaspard ... knecht bij Jan Augustijns, Jean Vleminckx, zoon van Egied, die met scharen of stokken op mijne vensterblinden en deur sloegen en wierpen om binnen te breken. Later zijn dezelve bij weduwe De Smedt, neven mijne woning, dezelve stoornis en poging om binnen te geraken gaan doen. PV - Het jaar 1898 den 2 Augustus verscheen Jan De Laet, oud 37 jaren, kramer gehuisvest te Puers, die verklaart dat rond middag schade was toegebracht aan zijne kraam door Charles ... Hierover hem aangesproken hebbende bracht deze persoon mij slagen en kwetsingen aan het hoofd toe. Waarvan getuigen Edouard Augustijns en Henri Pintens. Zelfde persoon heeft Maria Marneffe, vrouw De Laet, slagen toegebracht. PV - Het jaar 1898 den 4 Augustus. Voor ons Petrus Van Assche is verschenen Ed. Drijen die verklaart dat gisteren 3 Augustus omtrent 8 ure hij heeft bestatigd dat de kiekens van den heer

241


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Van den Bergh, statieoverste, die in zijne vruchten (tarwe) aanhoudend schade toebrengen niettegenstaande herhaalde vermaningen welke hem op mijn verzoek door de veldwachter zijn gedaan geweest. Ditmaal is het feit bestatigd door mij en door twee getuigen, Isidoor Van Aken en Jean De Decker. PV - Het jaar 1898 den 5 Augustus verscheen Delphine Deckx, vrouw Jos De Keersmaecker, die ons verklaart als volgt. Over omtrent 15 dagen kwam den heer Van Meerbeeck Charles, in wiens huis ik woon te Londerzeel Sint-Jozef, bij Mr. Geyzen, schepene, om hem te verzoeken samen met hem mij uit zijn huis te verdrijven. Deze, hem de opmerking gedaan hebbende dat zulks onrecht was, antwoordde hij ‘ga dan maar mede om haar den schrik aan te jagen’. Zelfde poging deed hij bij den veldwachter Caluwaerts. Omtrent drie dagen later kwam zelve heer Van Meerbeeck terug, ditmaal vergezeld van zekere De Bondt Jozef, werkman wonende te Londerzeel, aan wien hij gebood mij en mijne meubelen buiten het huis te dragen en die langs achter, terwijl de voordeur gesloten was, in mijn huis was binnen gedrongen. Van Meerbeeck gebood ditmaal aan De Bondt van bij mij alles buiten te zetten. Mijne zuster die op dit oogenblik bij mij was, riep mij haastig om binnen te komen, mij verwittigende dat deze twee mannen alles wilden buiten zetten. Getuigen: Frans Steenackers die gezien heeft dat beiden bij mij langs achter zijn binnen gekomen. Adriana Janssens, vrouw van Henri Van Muylder, die gehoord heeft dat De Bondt de hulp vroeg van haar stiefvader Baptist De Bondt, om samen op de vraag van mr. Van Meerbeeck alles buiten te werpen wat in mijn huis was. PV - Den 6 Augustus 1898 verscheen Louis Peeters die verklaart dat vandaag bij 10 ure de genoemde Frans Muyshondt-De Prins over zijn land reed op eene plaats waar voor hem geen losweg ligt en waar ik hem vroeger verbod van over te rijden had gedaan. Waarvan getuigen Jos Keymolen en zijn zoon Benoit Keymolen. Waarvan proces verbaal.

UC - Londerzeel 6 Août 1898 Messieurs Guyot - (Vertaald) Zoals vorige jaren sturen wij u onze voor het jaar 1898 herziene kiezerslijsten om ze door middel van autocopieren 25 maal te laten reproduceren... (kort) Bestelling van papier voor de oproepingsbrieven 1899, 2 stempelkussens, 1 stempel "Belge", 1 stempel "Le bourgemestre de Londerzeel", max. lengte 70 mm. UC - Londerzeel 6 Août 1898 (Kort) Bevestiging aan de arrondissementscommissaris van ontvangst van betaalbewijs voor de provinciale subsidie voor de aankoop van brandbestrijdingsmateriaal (442 fr.) Subsidie aangevraagd op 16 april en door de bestendige deputatie goedgekeurd op 6 juli 1898. Totaal de uitgevan 1642 fr. Los blad bij PV Pro Justitia Het jaar 1898 den 6 Augusti. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen Louis Peeters-Tourné, landbouwer te Londerzeel Sneppelaar, die ons verklaarde dat vandaag bij 10 ure de genoemde Frans Muyshondt-De Prins, landbouwer wonende te Londerzeel Sneppelaar, met eene kar met een paard bespannen over zijn land reed op eene plaats waar voor hem geen losweg lag en waar ik hem vroeger verbod van over te rijden had gedaan. Waarvan getuigen Jozef Keymolen en zijn zoon Benoit Keymolen, landbouwer wonende te Londerzeel Sneppelaar. Waarvan proces verbaal.

242


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Van den Bergh Jos op 8 Augustus 1898 verschenen zijnde verklaart te weten door getuigen Frans Goossens en Hortense Van Stichel, dochter van Baptist, dat de kiekens welke Mr. Drijen op 4 Augustus van zijn veld joeg de zijne niet waren. PV - Het jaar 1898 den 8 Augustus verscheen Rosalie Verspreet die verklaart dat gisteren 7 Augustus Rosalie Verbesselt, vrouw Tersago, op weg zijnde tusschen hare woning en het gehucht Blijnhoek, mij de verwijting stuurde dat ik in ’t koren had gelegen met een getrouwde mensch, alsook dat mijn moeder van 19 jaren moest trouwen. En op dezelve maand heeft dezelve bij weduwe ‘T Servranckx van mij al gezegd dat ik een dief was. Getuigen: Laurent Van den Bergh, 22 jaren, Pauline ’T Servranckx en Marie Van Muylder, van Jacobus. PV - Het jaar 1898 den 8 Augustus verscheen Rosalie Verbesselt, vrouw Frans Tersago, die verklaart dat gisteren 7 Augustus zij op den weg is achtervolgd door Alfons Van Esbroeck, oud omtrent 18 jaren, blokmaker te Malderen, en Filip Selleslagh, oud rond 30 jaren, schrijnwerker te Humbeeck, die beiden mij scheldwoorden toestuurden, mij over den schouder hingen en op mijn hielen schupten. Om van hunne mishandelingen te ontsnappen ging ik over op de overzijde van den steenweg. Getuigen: Pauline ’T Servranckx. Rosalie Verspreet, oud 20 jaren, dochter van Evarist, toen ik voorbij de woning van hare ouders was, ongeveer 30 stappen, die in gezelschap was met de 2 voornoemde jongelingen, achtervolgde mij, pakte mijn parapluie uit mijne handen en sloeg denzelven op mijnen kop, pakte mij bij het haar om mij alzoo tegen den grond te halen. Haar broeder Laurent pakte van haar de stukken af en gaf ze mij weder. Gezien door August Van Ingelgem, 20 jaren, zoon van Petrus, en Carolina Borms, vrouw Van Delm van Wolverthem Westrode. PV - Het jaar 1898 den 11 Augustus rond 3 ure namiddag ben ik August Van Hoorebeeck, oud 33 jaren, kiekenpoelier, binnen gekomen bij Jan De Bondt-Van Stappen, waar ik een glas bier vroeg. De Bondt, woedend van gramschap, in plaats van bier, bracht mij menigvuldige slagen en stampen toe. Waarvan getuigen Frans Casier, oud 34 jaren, poelier alhier, Colette en Anna Hermans, van Pierre, weduwe Spiessens geboren Boon. UC - Londerzeel 11 Août 1898 Monsieur le directeur-gerant Adolez, rue soeur Harque 9, Liège - (Vertaald) Op vraag van ons schepencollege herinner ik u aan onze brief van 13 juli waarin wij vroegen om voortaan slechts 2 in plaats van 3 wagons steenslag per dag op te sturen en ons vooraf van iedere verzending te verwittigen zodat we voor het vervoer van de statie naar de werkplaats kunnen zorgen. De onverwachte zending van 4, 5 en zelfs 6 wagons heeft in de omgeving van ons station voor een grote opstopping gezorgd en zal, door de schaarste aan transportmiddelen die nu voor de oogst nodig zijn, slechts zeer langzaam weggehaald kunnen worden. Daarom zal ons gemeentebestuur niet meer dan 10 wagons per week accepteren, gespreid over de 6 dagen van de week. Omdat we op dit ogenblik nog genoeg steenafval van vorige zendingen over hebben schorten wij de levering van de rest van 50 wagons op tot nader order. UC - Londerzeel 12 Août 1898 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) De echtgenote van Ferdinand Teugels, die voorwaardelijk de gevangenis heeft mogen verlaten, vraagt toelating om haar bezittingen, die in de griffie van Brussel gebleven zijn, terug te krijgen. Gelieve haar deze toelating te geven, tenminste als er geen redenen zijn om het haar te weigeren. De burgemeester.

243


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 12 Août 1898 Monsieur le directeur de la société Helvetica, Longe rue neuve 62, Anvers - (Vertaald) De echtgenote van Ferdinand Teugels (waarover u het had in uw brief 7302 van 24 april 1897) werd voorwaardelijk uit de gevangenis van Dendermonde vrijgelaten en zou met de heropbouw van haar afgebrande huis willen beginnen. Welke maatregelen moeten getroffen worden om haar de verzekeringsvergoeding te laten trekken? Los blad bij PV Bruxelles le 13 Aout 1898 (Vertaald) Wij, militair auditeur van Brabant, inviteren Beuckelaers François, veldwachter te Londerzeel om op het justitiepaleis te Brussel te komen op 17 augustus om 9 ½ uur, om verklaringen af te leggen in de zaak Aerts. Auditoriat militaire du Brabant. PV - Het jaar 1898 den 14 Augustus verscheen Filip Selleslagh, oud 24 jaren, schrijnwerker te Humbeeck-sas bij zijn ouders, die verklaart dat zondag 7 Augustus te Londerzeel door Rosalie Verbesselt hem de verwijten zijn toegestuurd dat ons huishouden veel schuld had en dat zij de schuld zouden gaan betalen die zij hebben en dat wij op de straat niet mochten komen zonder met vingeren gewezen te worden. Verder dat ik de jonge kinderen bedierf en andere scheldwoorden. Waarvan getuigen Alfons Van Esbroeck, oud omtrent 20 jaren, blokmaker te Malderen, Laurent Van den Bergh, Londerzeel Statie, Pauline ’T Servranckx, allen wonende te Londerzeel Statie. UC - Londerzeel 14 Août 1898 Monsieur le commissarie d'arrondissement - (Vertaald) Uw brief 858-4022 van 12 dezer. Op 10 juni hebben we aan de heer architect, belast met het ontwerpen van een spits voor onze kerktoren, een plan gevraagd waarom u in uw brief van 4 juni had verzocht. Enkele dagen later is deze heer ons komen vertellen dat hij plannen had afgeleverd op alle plaatsen waar dat nodig was en dat we ons daar geen zorgen over moesten maken. Derhalve werden de werken aangevat en regelmatig door de provinciale architecten Dumortier en Trappeniers gecontroleerd, die de werken sedert de aanvang 6 keer hebben bezocht. De constructie van de schrijnwerkerij van de torenspits is sedert gisteren 12 augustus volledig afgewerkt en enkel de schaliedekker moet nog komen. Als u desondanks nog een plan moet hebben dan zullen we het bij de architect reclameren. Het schepencollege. UC - Londerzeel 16 Août 1898 Monsieur le commissaire d'arrondissement - (Vertaald) Ingesloten het dossier over de subsidieaanvraag door de kerkfabriek Sint-Christoffel voor buitengewone werken aan de kerktoren. PV - Het jaar 1898 den 16 Augustus verscheen Antoon Van Muylder, oud 27 jaren, zoon van François, die verklaart dat vandaag Francisca Schellemans van Bernard, gewapend met eene ijzeren rijf, over het veld op mijne moeder kwam afgeloopen om haar aan te randen. Er tusschen komende om te weten wat er om ging en om mijne moeder bij te staan, verweet zij ons dat wij ons goed niet konden betalen en dat ons goed ... was en dat wij met niets anders dan schuld zaten en met geld van den koster. Getuigen: Frans Struyf, werkman bij ons; August Van de Velde, koster, die weet dat wij hem niets schuldig zijn. Josephine Van Muylder, oud 22 jaren, dochter van Frans, die verklaart dat 15 Augustus na het lof, terwijl zij ging naar de woning van Bernard Schellemans, vroeg ‘was is hier gaande?’ en voor antwoord kreeg ‘maak u hier van straat, gij wilt partie trekken voor Tourné, gij lelijk gezicht, gij gaat kapot, gij uitteerder gelijk uw broeders’. Getuigen: Leonard Tourné.

244


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Tourné Leonard verklaart dat 15 Augustus hij was ten huize van Bernard Schellemans om zijne kiekens, die hij Schellemans had gekocht, te handelen. Schellemans had zijne kiekens, eene tweede maal verkocht aan zekere Petrus Van Hoorebeeck. Hierover bestond verschil tussen ons beiden. Terwijl ik de woning van Schellemans verliet stuurde zijn dochter Francisca Schellemans mij verwijten toe ‘gij komt ons huishouden in ruzie zetten met van de kiekens te klappen, gij met uw gat vol schuld die niemand betaalt, een peerd houdt dat niet betaald is’. Getuigen: Josephine Van Muylder. SC - 177 Londerzeel 16 Augusti 1898 Bericht – Het schepencollegie van Londerzeel geeft kennis aan zijne inwoners dat het behoud der opcentiemen op de grondbelastingen, personele belastingen en patenten voor het dienstjaar 1899 op den voet van vroegere jaren noodig zal blijven om te voorzien in de gewone en buitengewone uitgaven die op gemeld dienstjaar te voorzien zijn. De hiertegen in te dienen opmerkingen moeten voor 1 September gedaan zijn. (Geene opmerkingen zijn bijgebracht.) UC - Londerzeel 17 Août 1898 Monsieur le directeur des colonies Merksplas - (Vertaald) Pierre Jean Baptiste Van Lierde wenst te trouwen en heeft hiervoor de toestemming nodig van zijn vader Rochus Van Lierde die nu in uw kolonie geïnterneerd is en laatst in Damprémy was ingeschreven. Gelieve ons daarom het ingesloten formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen. De officier van de burgerlijke stand. UC - Londerzeel 19 Août 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Conform uw vraag en die der parketten Brussel en Dendermonde, laten wij u weten dat de in vrijheid gestelde Clemence Marie Van Doorslaer (echtgenote Ferdinand Teugels) zich binnen de voorschreven tijd bij ons heeft aangeboden. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel 19 Août 1898 Monsieur l'architecte Stuyck, rue Coppenolle, Anvers - (Vertaald) Met zijn brief 528-4132E van 17 dezer verzoekt de gouverneur ons opnieuw dringend om het dubbel van het plan van de torenspits, dit om de controle van de werken aan de kerk te kunnen verzekeren. Gelieve ons dit plan zo snel mogelijk te bezorgen. Voor het schepencollege, de secretaris. UC - Londerzeel 20 Août 1898 Monsieur Dumortier, architecte provincial en chef, rue Waefelaert 1, St. Gilles - (Vertaald) Ingesloten een inlichtingsformulier over de persoon die als surveillant werd aangesteld voor de vergroting van de gemeenteschool. De heer De Roeck in kwestie is geen familie, relatie of onderaannemer van aannemer Goffin uit Grimbergen die voor het werk werd aangeduid. Het college. UC - Londerzeel 23 Août 1898 (Kort) Plan van de torenspits naar de arrondissementscommissaris gestuurd. UC - Londerzeel 25 Août 1898 Monsieur le directeur gérant Adolez, rue soeur de Hasque 9, Liège - (Vertaald) Zoals gezegd in onze brief van 11 dezer wensen wij geen verdere wagons steenafval meer te ontvangen van

245


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

de bestelde 50 wagons van 10 ton. Heden zijn er nog 6 toegekomen wat het totaal brengt op 61 wagons. Iedere nieuwe zending die hier nog toekomt zal ten uwen laste blijven. Het college. UC - Londerzeel 26 Août 1898 Monsieur le commissaire d'arrondissement - (Vertaald) Op vraag van onze kerkfabriek vragen wij om een snel antwoord op hun vraag, gesteld in hun ingesloten deliberatie. De bouw van de torenspits is dermate ver gevorderd dat er dringend betalingen moeten gebeuren. Het college. UC - Londerzeel 30 Août 1898 Mademoiselle Meeus - Hierbij zend ik u de gevraagde stukken voor huwelijk aan te gaan. De onkosten hiervan bedragen 6 franken. Ik verwacht de betaling ervan per postbon. Den sekretaris L. Van Doorslaer. UC - Londerzeel 25 Août 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Ingesloten de stukken over de collocatie van Olbrechts, echtgenote Janssens, uit Steenhuffel. Kerremans Elisa (weduwe De Smedt?), opgenomen in ons hospice en grootmoeder langs moederskant, en Catharina De Smedt (weduwe Symons), tante van de geïnterneerde werden op de hoogte gebracht en zeiden geen opmerkingen te hebben Londerzeel den 31 Augusti 1898 Aan het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Londerzeel verzoekt de Maatschappij De Jonge Gilde, gevestigd bij P. Blommaert, de subside der gemeentevoor de doelschieting welke zal plaats hebben met de groote kermis aanstaande. De voorzitter, L. De Buyzer. UC - Londerzeel 1 septembre 1898 Monsieur le commissaire d'arrondissement - (Vertaald) Uw brief 858-413a van 30 augustus. De aanstelling van de heer van Doorslaer, schrijnwerker en aannemer in Londerzeel, als surveillant der restauratiewerken van onze kerk, werd op 21 april 1898 voorgelegd aan de goedkeuring van de uitvoerende en provinciale architecten. Na hun goedkeuring is deze persoon vanaf het begin der werken (6 mei 1898) in functie getreden en hij heeft wekelijks aan de provinciale architect over de stand der werken gerapporteerd. Wij sturen u een afschrift van het inlichtingsdocument over deze persoon zoals het aan de architecten werd bezorgd. Het college. UC - Londerzeel 1 septembre 1898 La commission administrative des Hospices Bruxelles - (Vertaald) Onze brief van 24 juni en uw antwoord van 9 augustus. Bij haar familie en geburen, en vooral bij de in uw rapport genoemde personen, ingewonnen inlichtingen leren ons dat Henriette Cleymans recht heeft om steun in uw gemeente te ontvangen omdat ze er sedert 19 juni 1896 tot op de dag van vandaag heeft gewoond. De hierbijgevoegde verklaring toont aan dat de tijdelijke afwezigheden van dit meisje sedert haar inschrijving in Brussel te kort zijn geweest om van een verandering van domicilie te kunnen spreken. Ingesloten de verklaring van de echtgenote De Maeyer-De Donder (genoemd Chassé). Londerzeel den 19 Augusti 1898. Ik getuig dat sedert zes jaren dat ik mijne woning nevens die der weduwe Cleymans heb gevestigd, de dochter van dit huis, Henriette Cleymans, menigvuldige malen in dienst is gegaan als dienstmeid te Brussel en van dienst is terug gekomen bij hare ouders te

246


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel, zonder dat zij sedert haar eerste vertrek ooit langer dan drij maanden te huis bij hare ouders verbleef. Tijdens de ziekte van hare zuster en van haren oom die in 1895 en 1896 overleden, weigerde zij het ouderlijk huis te bezoeken niettegenstaande het verzoek welk deze haar toestuurden. GR - N° 488 Zitting van 1 September 1898 Tegenwoordig de heeren P.Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens,Verheyden, Lamberts, Polspoel, De Amandel, leden en L.Van Doorslaer sekretaris. Het proces-verbaal van vroegere zitting wordt gelezen, goedgekeurd zonder wijzigingen onderteekend. Dagorde: A. Bijzondere centimen B. Kermisprogram C. Begrootingen van Kerk, Hospice, en armen D. Vergrooting der school Voorwerp A - Bijzondere centimen (wegen) Beloop in Hoofdsom Grondlasten 16123,72 Personele 7.252,,50 Patenten 1.850,72 Er wordt lezing gegeven van den omzenbrief van 2 July 1898 in het bestuurlijk Memorial opgenomen. Gezien het bestek van den provincialen wegcommissaris van 3e district dato 6 augustus l.l. die de uitgaaf voor 1899 voor gewone onderhoud en verbetering der beurtwegenis schat op fr. 2500. Aangezien de uitkeringen van den rol omtrent 1100 fr. zullen opbrengen. Besluit De bijzondere centimen te heffen voor onderhoud der wegen in 1899 zijn vastgesteld op 4 % verbeeldende eene som van fr. 1009. Een latere op te stellen rol en eene voorafneming op gewone gemeenteinkomsten zullen in het overige voorzien. Een afschrift dezer zal door tusschenkomst aan provinciale wegcommissaris naar het provinciaal bestuur gezonden worden. Gemeente Opcentiemen: Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 8 July 1898 opgenomen in Memorial waarbij de de heer gouverneur der provincie de gemeenteraden wien de zaak aangaat verzoekt het getal opcentimen te bepalen op de hoofdsom van de grondbelasting; van de personele belasting en van het patentrecht waarvan het heffen toegelaten moet worden om de algemeene uitgaven der gemeente te bestrijden. De Raad Gezien art.76 der gemeentewet; Besluit de opcentiemen ten behoeve der gemeente te heffen voor het dienstjaar 1899 blijven bepaald als volgt: - Op de grondbelasting: 21 centiemen - Op de personele belasting: 21 centiemen - Op patenrecht: 18 centiemen.

247


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Afschrift der tegenwoordige beraadslaging zal dubbel gezonden worden aan de heer gouverneur der provincie om aan de voorafgaandelijke toelating onderworpen te worden als vervolg op den omzendbrief van 15 July 1898 A28300. Voorwerp B - kermisprogram. Het kermisprogram voor 1898 wordt vastgesteld. Voorwerp C - De Begrootingen van Kerkfabriek, Hospice en Armen voor 1898 worden insgelijks gezien en goedgekeurd zonder wijzigingen. Voorwerp D - Verbetering trachten te brengen aan de gemeente jongensschool De gemeenteraad Herzien zijne beraadslaging van 6 Mei 1897 nr. 479 door dewelke de aankoop van de noodige grond voor vergrooting van de jongens gemeenteschool wordt vastgesteld. Overwegende dat alle voorbereidende bewerkingen van uitvoering van dit ontwerp gedaan zijn en dat de hoeveelhid van den aan te koopen grond door het gemeentebestuur in akkoord met provinciaal bestuur is vastgesteld, Gezien nr. 258 en volgende der algemeene onderwijzingen van 1 Mei 1893. Overwegende dat deze aankoop kan gedaan worden door middel der gewone inkomsten der gemeente en dat geen reklamen op het onderzoek Commodo en Incommodo zijn ingediend. Gezien de hier bijgebrachte stukken vereischt in nr. 261 dezer gemelde algemeene onderwijzingen. Besluit De Goedkeuring der Bestendige Deputatie wordt gevraagd om mits den prijs van 1566,79 fr. van dame Van Hove, rentenierster te Londerzeel, van het perceel grond gelegen te Londerzeel ter plaats genaemd den Kauter wijk D388a van kadaster 7 are 58 ca te mogen aankoopen om dezelve te doen dienen als bouwgrond voor de ontworpene vergrooting der aanpalende jongensgemeenteschool. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde UC - Londerzeel 3 septembre 1898 Monsieur le capitaine commandant du 6 Artillerie, 27 Barrerie, Waelhem - (Vertaald) De heer Guillaume Verschueren, landbouwer en wever, schoonvader van VAP Goossens, vraagt voor deze 1 maand verlof om hem bij het werk op het veld te kunnen helpen. VerschuEren heeft vanwege veelvuldige aanvallen van reumatiek een bijna volledig verlamde rechterarm en kan niet de minste vermoeidheid doorstaan. UC - Londerzeel 5 septembre 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) De echtgenote Teugels, die vraagt om haar spullen op de griffie te Brussel terug te mogen krijgen, heet Marie Clémence Van Doorslaer, weduwe Ferdinand Teugels. De inbeslagneming van de bewuste dingen gebeurde door de rijkswacht van Wolvertem in januari 1897. Het gaat over faience, linnen, dekens, juwelen, kledingstukken, sjaals en dergelijke. Op de in beslagname is geen enkele veroordeling gevolgd. De burgemeester. UC - Londerzeel 5 september 1898 Verzoek aan den heer burgemeester, ambtenaar van burgerstand van Wolvertem ons te laten geworden, om te dienen voor de voltrekking van een huwelijk: 1) Een bewijs van ... en van behoeftigheid van de belanghebbende Renson Frans, geboren te Wolverthem 26 sept. 1863. 2) Een extrakt uit dezes geboorteakt 26 sept. 1863. 3) Een extrakt uit overlijdensakt van zijn vader Ferdinand Renson, overleden te Wolvertem 18 feb. 1897.

248


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Met belofte van wederdienst. PV - Den 5 September 1898 verscheen Baptist Van Stichel die verklaart dat verleden nacht omtrent 23 ure aan zijne herberg verscheidene jongelingen van Sint Jozef, 1) de zoon van Domien Broothaers, 2) van Joannes Peeters en 3) van Baptist Maes, aan zijne herberg hebben komen kloppen om binnen te geraken, later zijne kar hebben in het land getrokken en omgewerpen. Eene graanmeit het dak hebben afgeworpen, de planken van den beerput geworpen, vensterblinden afgehaakt, etc. PV - Den 6 September 1898. Van den Eede Jozef, oud 23 jaren, zoon van Frans, verklaart dat de gezegde van de echtgenoten Moeyersons-Van Stappen onwaar zijn. UC - Londerzeel 7 septembre 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) De vergrotingswerken van de gemeenteschool zullen op 10 september aangevat worden. Aannemer en provinciale architect werden verwittigd. Het college. UC - Londerzeel 7 septembre 1898 Monsieur l'architecte Barbier, rue de Locht 24, Schaerbeeck - (Vertaald) Het p.v; van toewijzing der vergroting van de gemeenteschool werd door de bestendige deputatie goedgekeurd op 31 augustus, zoals we via de brief van de gouverneur van 5 dezer vernamen. Zoals voorgeschreven in deze brief stellen we voor om met de werken op 10 september eerstkomend te beginnen. PV - Het jaar 1898 den 9 September verscheen Seraphine Verbruggen, vrouw Guillaime De Smedt, die verklaart dat Joanna Maria Verbruggen, dochter van Henri, haar de verwijten stuurde van ‘leelijke smerige ros’ en terzelvertijd bedreeg met eene kanne water om haar op het hoofd te slagen. Waarvan getuige Theresia Van der Jeugt, dochter van Louis Van der Jeugt, 19 jaren. UC - Londerzeel 12 septembre 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een deliberatie van onze gemeenteraad over de aankoop van een terrein voor de vergroting van onze gemeenteschool. Gezien de dringendheid van deze werken durven wij een spoedige afhandeling van dit dossier te verhopen. Het college. UC - Londerzeel 14 septembre 1898 Monsieur l'officier du ministère public, Laeken - (Vertaald) Wij hebben de broers Roelants aangaande de ingesloten klacht bij ons ontboden en zij maakten de volgende opmerkingen: "Toen we leeg terugkeerden van de Brusselse markt hebben we, tussen Laken en Meise, op onze hondenkar plaatsgenomen. Op die plaats is de weg zeer breed en weinig bewoond. De last vroeg geen enkele inspanning van het hondenspan; het feit dat we op onze kar zaten verstoorde de openbare orde en veiligheid niet." De beschuldigden zegden dat ze dat deden om een beetje uit te rusten. UC - Londerzeel 14 septembre 1898 Monsieur l'ingenieur provincial - (Vertaald) Omdat er op dit ogenblik in Londerzeel een deel van de provinciale baan van Brussel naar Temse hernieuwd wordt komt er een hoeveelheid oud materiaal beschikbaar. Tussen km. 16.576 en 16.588 (voor huis nr. 71 van aflijningsplan 10, linkerkant, goedgekeurd bij K.B. van 8 maart 1873) heeft onze gemeente besloten om op eigen kosten een stuk van de boorden opnieuw te kasseien, vanwege de belangrijkheid van deze plek

249


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

voor het afvloeien van het water. Daarom vragen wij u om de oude materialen hiervoor te mogen wegnemen en te hergebruiken. Het schepencollege. UC - Londerzeel 15 Septembre 1898 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre - Monsieur le Ministre - (Vertaald) Jean Baptist Moortgat, V.A.P.bij het 12de Linieregiment, 44903, van de klas van 1891, met verlof te Londerzeel, fabriekswerkman, gehuwd en vader van 2 kinderen, is wegens ziekte al 15 dagen niet meer in staat om ook maar het minste loon te verdienen. Daarom vraag ik u beleefd, mijnheer de minister om hem opnieuw een voorschot van 100 fr. te laten trekken op de 3 de afrekening van zijn premie (550 fr.) om aldus een beetje bij te dragen tot het onderhoud van zijn ongelukkige familie. Ter ondersteuning van onze aanvraag sturen we u ingesloten een medisch attest. De burgemeester van Londerzeel, J. Van Asche. UC - Londerzeel 15 Septembre 1898 Révérende Supérieure - (Vertaald) Ons college zou een behoeftige stomme-dove, geboren op 4 augustus 1894 in uw instelling willen plaatsen aangezien zij volgens ons bekwaam is om onderwijs te ontvangen. Gelieve ons te laten weten of dit kind aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet om, conform de wet van 27 november 1891, ten laste van staat- en provincie te vallen. Laat ons in ieder geval de voorwaarden kennen en ons de documenten bezorgen voor de toelating van leerlingen. Het college UC - Londerzeel 15 Septembre 1898 Monsieur le capitaine - (Vertaald) V.A.P. Jean François Roelants, 10de Linieregiment, 1ste bataljon, 3de compagnie, momenteel met verlof voor 1 maand, zou zijn ouders willen helpen met 50 fr.(een voorschot op zijn premie). Gelieve de toelating te geven om dit bedrag op te sturen naar zijn ouders, Stuikberg 85. UC - Londerzeel le 17 Septembre 1898 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre - Monsieur le Ministre - (Vertaald) Scheers Benoit, zoon van Pierre Jean, landbouwer te Londerzeel en er geboren op 10 augustus 1877 wenst zich bij het Belgisch leger aan te dienen als vrijwilliger met premie. Deze man werd op 1 april 1898 door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot een boete van 200 fr., met 3 jaar uitstel, wegens een jachtmisdrijf. Het gedrag van deze kandidaat vrijwilliger is zowel privé als publiekelijk zeer bevredigend en daarom, mijnheer de minister, durf ik u te vragen om hem de toelating te geven om zich in te schrijven. Ingesloten, zijn inlichtingenstaat. UC - Londerzeel 20 September 1898 Mijnheer de ontvanger van registratie Grimbergen - Mijnheer de ontvanger. Het blijkt uit het hierover gedane onderzoek dat op perceel wijk B 291d van kadaster van Londerzeel op den eigendom van Mr. Van Hoomissen-De Munter een huisje heeft gestaan, eigendom van Karel Louis Janssens-Willems van Londerzeel. In 1897 den 30 november is de vrouw Janssens gestorven. Na dit overlijden heeft deze dit afgebroken, de afbraak verkocht voor 20 fr., nimmer herbouwd en is gaan werken in de koolmijnen van Montigny-sur-Sambre, waar hij is ingeschreven 13 januari 1898. Het huis is te niet gebleven en de schuldenaar is onbekwaam om deze leening af te leggen. De burgemeester. UC - Londerzeel 20 Septembre 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Ingesloten retourneren wij het dossier van Bogaerts, kandidaat-jachtwachter. Zijn gedrag, moraliteit en antecedenten zijn zeer goed, vooral sedert

250


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

zijn vrijlating uit de gevangenis in mei 1889. Zijn intelligentie en zijn karakter, beslist maar gematigd, maken hem waardig om de functie van jachtwachter te bekleden. De burgemeester. UC - Londerzeel 21 Septembre 1898 (Kort) Gevraagd 2 rijkswachters uit Wolvertem gedurende de kermisdagen 25 en 26 september 1898. UC - Londerzeel 23 September 1898 Verklaringskohier gevoegd bij de begrooting van gasthuis van Londerzeel voor dienstjaar 1899. Buitengewone ontvangsten. Nr. 1 - Overschot der rekening van 1897 op de uitgaven van zelfden aard. Deze cijfer is door de goedgekeurde rekening van 1897 vastgesteld. Gewone ontvangsten. Nr. 2 - Inkomsten aan erfgoederen. Deze zijn gelijk aan de voorgaande jaren. Nr. 3 - Handgiften. Dit zal de vermoedelijke opbrengst zijn. Nr. 5 - Terugneming uit reservefonds. Deze terugneming (2000 fr.) zal noodig zijn voor het inrichten eener ziekenkamer. Nr. 6 - Sectie wedergaven. 280 fr. is de gemiddelde cijfer dezer opbrengst. Nr. 7 - Sectie verkoop van produkten. Opbrengst van 't pachthof. 960 fr. is de nabijkomende opbrengst van verkoop van boter in de boerderij, opgebracht na afhouding der consommatie van 't gesticht. Nr. 8 - Sectie ontvangsten bestemd om het evenwicht der begrooting te houden. Toelage der gemeente 2000 fr. Door ondervinding is vastgesteld dat een minimum van toelage van 2000 fr. noodig is. UC - Londerzeel 24 Septembre 1898 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Uw brief 17092C8521 van 9 augustus. De heer Fromont, directeur van onze société dramatique "Voor Taal en Kunst" heeft gedurende de jaren 18971898 meerdere onderscheidingen behaald op toneelprijskampen. De heer De Boeck, de directeur voor het muzikale gedeelte, heeft zich door de compositie van verschillende muziekstukken weten te onderscheiden. Het college. PV - Op zondag 25 September ’s avonds 7 ½ ure kwam Van Moer in de herberg van weduwe De Smedt, Linde, waar ruzie ontstond. De genoemde Van Lierde Baptist, er tusschen komende, trok zijn paleto uit en beriep mij om buiten met hem te vechten. De Bondt, tusschenkomende, ging met hem naar huis. ’s Anderendaags ’s avonds was Van Lierde op den steenweg omtrent dezelfde plaats. Ik ... ... ... nog zou zijn paleto ... ... ...trokken hebben om te v... ... ... oogenblikkelijk z.. ... en bracht mij eenen stamp toe. Daarna op het spoor van den tram geloopen zijnde wierp hij met steenen waarvan eenen mijnen voet kaatste. Getuigen: Jean en Henri De Vil en Frans Janssens. Van Lierde was in de herberg maar niet in dienst. Los blad bij PV Buggenhout 27-9-1898 Mijnheer Van Assche, burgemeester, hieronder staan de namen van de persoonen die Van Lierde P.J. den 26 dezer, rond 7 uren van den avond op zijnen dienst komen slagen hebben aan den tranvercee van de vicinal te Londerzeel. 1) Van Moer August, Londerzeel, 2) Van Berg, Linde, Londerzeel, 3) Bondt Louis, Londerzeel. Mijnheer de burgemeester gelieft er doen naar uit te zien en een proces verbaal op maken, daar zijn er nog verdriegingen gedaan hebben. Phariseau, Piqueur.

251


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Den 27 September 1898 verscheen Alfons Callaerts, oud 27 jaren, zoon van Joannes, wonende te Londerzeel St. Jozef, die gisteren avond bij 10 ure was ter herberg van Louis De Bondt-Verbruggen, toen hij onverwachts werd aangerand door 2 knechten van Pierre Van Haelen, kleermaker Sint-Jozef Londerzeel, de eene genoemd Maria Jan Victor Van Laer, geboren Turnhout 12 November 1876, van de andere de naam mij onbekend. De eerste bracht mij onverwachts een slag toe met de vuist in mijn aanzicht en deze tweede onmiddellijk tusschen komende sloeg met een stuk ijzer. De wonden mij toegebracht zijn door den doctor vermaakt. Getuigen: Frans Maerevoet van Jacques en Frans Mockaert van Stuikberg, en Nathalie Verbruggen, vrouw De Bondt. PV - Het jaar 1898 den 28 September verscheen Pierre Jean Baptist Van Lierde, oud 21 jaar, piocheur aan den ijzeren weg, wonende te Londerzeel, die verklaart dat maandag avond 26 September bij 7 ure, terwijl ik op dienst ging aan het traversée van den tram en den ijzeren weg, ik ben aangerand van 4 personen: Van Moer August, knecht bij De Breucker (Linde), Van den Bergh Frans, 28 jaren, (Linde), De Bondt Louis, werkman in de Linde. Van Moer en De Bondt brachten mij slagen toe op het spoor van de tram. Van den Bergh en .... wierpen met steenen. Van Eeckhout Charel zegde dat hij zich moest gadeslaan. Bevreesd zijnde van meerdere mishandelingen heb ik mijnen dienst verlaten. Getuigen: August Moens. PV - Het jaar 1898 den 3 October verscheen Antoon Verrijcken die verklaart dat gisteren 2 October tusschen 1 ure en 4 ½ ure namiddag hij was omtrent het kasteel de Spoelberch te Londerzeel toen hij bemerkte dat zekere Constant Van Steen voorafgegaan door Hortense De Prins (zinnelooze) zich begaven op eene eenzame plaats in het bosje in de nabijheid gelegen. Vermoedelijk geweten zijnde dat gemelde uitgang een aanslag op de zeden voor doel had heb ik mij naar de plaats begeven waar deze ingingen en heb hem betrapt terwijl hij met deze doende was. Ik heb hem doen opmerken dat zulks niet mocht gebeuren te meer omdat hij met een zinneloos meisje te doen had. Huygels Bonaventure heeft hetzelve van in de nabijheid van zijne woning gezien. Waarvan deze klacht. Francisca Lamberts, vrouw van Constant Van Steen, verklaart dat gisteren terwijl zij naar het lof was haren man te doen heeft gehad met Hortense De Prins, hetwelk gezien is door Antoon Verijcken. Hare zonen Jean en August Van Steen hebben haar verweten dat zij eene Hoer is. Zij dragen messen en pistolen bij zich. PV - 3 oktober 1898 - Pintens Jeanette verklaart dat zij aan den heer Van den Bergh niet het woord van bedrieger heeft toegestuurd of hem geene aanteiging van stelen heeft uitgesproken. Het potlood in kwestie terug gevonden heeft zij gezegd ‘als ik dat pak zou ik meer pakken’. Zij vraagt haar af of de onderhoorigen van den heer statieoverste met goed oordeel mogen onder eed getuigenis geven van hetgeen hunnen meester aanhaalt. PV - 3 oktober 1898 - Van Muylder Felix en Caluwaerts bevestigen de klacht opgesteld door Felix Caluwaerts. Zij voegen er bij dat de moeylijkheid om deze bende te doen ruimen minsten van 1 ure tot 1 ½ geduurd heeft. Van Muylder verklaart dat de genoemde Teugels tijdens de loting in dezelfde herberg aan hem verklaarde dat hij als police agent hem niet wilde ontzien, dat de kepi (mijn kenteeken van police) voor hem geen aanzien had. In de ruzie van 28 September heeft Teugels ten mijnen opzichte herhaald dat deze de tweede maal was dat ik hem achtervolgde en dat hij mij zou achtervolgd hebben wanneer ik mijn ambt van hulppolitie zou kwijt geraken. PV - Het jaar 1898 den 3 October verscheen Ferdinand Timmermans, oud 26 jaren, wonende Westrode bij zijne (moeder) weduwe Timmermans te Westrode Wolverthem die verklaart dat

252


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

gisteren rond 10 ure van den avond hij was op de weg leidende van Londerzeel dorp naar den Berg, in gezelschap van Alfons Van Lint, oud 21 jaren, zoon van Baptist, Jean Van Laer, houtzager, Jos Silverans en Gillisjans, allen wonende te Londerzeel Berg, toen onverwachts Alfons Van Lint mij eenen slag toebracht met een voorwerp dat door mijne klak drong en mij eene wonde toebracht aan het hoofd, hetwelk mij erg kwetste en waarvan het bloed mij over het aanzicht en de kleederen vloeide. In mijnen paleto aperde hij zoo zeer dat er ook een gat in was. Welk voorwerp hij had gebruikt weet ik niet. Zelfden avond heeft Victor Cauwenbergh eenen slag gehad van Alfons Van Lint, waarvan zijnen hoed in stukken viel. Moeite gedaan hebbende om met hem overeen te komen wegens de pijnen en de schade welke hij mij toebracht, heeft Van Lint hier tot nu toe niet geluisterd. Waarvan proces verbal. PV - Het jaar 1898 den 4 October heeft Charles Louis Tourné, genoemd den witten, stampen en mishandelingen toegebracht aan Maria Joanna Vleminckx, vrouw van Egied Verbruggen en daarna heeft hij haar en Jozef Verbruggen, oud 14 jaren, zoon van Joannes, die haar vergezelde, achtervolgd, gewapend met een mes om hun nog meer mishandelingen toe te brengen en sneed eenen stok af om er mede te slagen, haar tevens bedreigende in een rootput te versmachten. Getuigen: Roelants Frans, Alfons De Maeyer en zijne moeder Sophie Tierens. UC - Londerzeel 5 octobre 1898 (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris, ter goedkeuring door bestendige deputatie, certificaat model 32 voor kandidaat vrijwilliger met premie Scheers Benoit. UC - Londerzeel 5 Octobre 1898 Monsieur le procureur du roi au parquet de Bruxelles - (Vertaald) Uit onderzoek blijkt dat de goederen waarvan Teugels van de griffie de teruggave eist, eigendom zijn van de gemeenschap die zij had met haar overleden echtgenoot Ferdinand Teugels. Vijf kinderen tussen 3 en 13 jaar zijn uit dit huwelijk ontstaan. Wij herhalen de aanvraag. De burgemeester. UC - Londerzeel 6 Octobre 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Wij retourneren de klacht van J.C. Glorieux, Londerzeel-dorp, Brusselsestraat. Wij hebben de echtgenote Glorieux, geboren Colette Verschueren, ondervraagd en deze heeft ons bevestigd dat zij de brief in kwestie heeft geschreven als klacht tegen haar man tengevolge van een huwelijksruzie op zondag 4 augustus. Ik heb haar gevraagd om, zoals u het vroeg in uw brief 40222 van 23 augustus, deze klacht te herbevestigen, waarop zij antwoordde dat zij eerst wou zien of de verandering die sedert enige tijd in het gedrag van haar man te merken is een beetje duurzaam is. De man werkt momenteel als werkman-smid bij een hoefsmid te Lebbeke en is alleen 's zondags thuis. Verleden zondag heb ik de echtgenoten Glorieux ondervraagd over hun manier van overeenkomen en heb ik tevreden kunnen vaststellen dat alles goed ging en dat er vanwege de echtgenote geen reden meer bestond om verder gevolg aan de klacht te laten geven. De burgemeester. PV - In den nacht van 7-8 October hebben dieven binnengedrongen in het werkhuis van Jozef Van Ruysevelt, wagenmaker te Londerzeel. De deur van werkhuis gesloten zijnde bij middel van grendel is zonder braak open gedaan. Er is gestolen 2 boogzagen, 1 groot en 1 klein, en al de schaven, 2 groote en 3 kleine, 1 passer en 1 goeyse. Niets is gehoord of geweten tot nut van gezegde diefstal. UC - Londerzeel 8 Octobre 1898

253


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Madame la directrice - (Vertaald) De Bondt Rosalie Urbanie, doofstom, geboren in Londerzeel op 4 augustus 1894, mag op kosten van staat en provincie in uw instituut opgenomen worden om onderwijs te krijgen. UC - Londerzeel 10 Octobre 1898 Monsieur le commissaire d'arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 3365 van 7 dezer sturen wij u een verklarend rapport over het geweerschot dat door veldwachter Caluwaerts bij het sluiten der herbergen werd gelost. Op 25 september, ter gelegenheid van de kermis heb ik mijn veldwachters en politieagenten opgedragen om, teneinde de openbare orde te verzekeren, de herbergen om middernacht te laten sluiten. Champetter Caluwaerts, vergezeld door de agenten Van Muylders en Caluwaerts, was van dienst in de parochie Sint-Jozef. Op zijn ronde deed hij de herberg van de heer Verbruggen rond 1 uur in de ochtend ontruimen. Op dat moment waren er zo'n 20 gebruikers binnen. Eén van hen, een zekere Teugels, wilde absoluut vechten en viel in het bijzonder agent Van Muylders aan. De pogingen van champetter Caluwaerts om die man te kalmeren haalden niets uit en dus hield hij hem aan om hem naar de amigo te brengen. Op dat de moment stortte de hele bende, die buiten het café stond, zich op de politiemannen en rukte de gearresteerde uit hun handen. De bende werd zelfs nog agressiever en verhinderde de politie om de ronde verder af te werken. Er werden doodsbedreigingen geuit en er werd geroepen "Slaagh er op ! Slaagh er op !" Na de aanwezigen gevraagd en bevolen te hebben om zich te verspreiden en naar huis te gaan, heeft de champetter hen tot 4 à 5 keer toe gesommeerd om weg te gaan en hij dreigde er mee om zijn wapens te gebruiken. Toen niemand aanstalten maakte om zijn bevelen op te volgen heeft hij een eerste keer gevuurd op een zeer dreigende manier, maar alweer zonder resultaat. Toen de menigte de politie wilde omsingelen heeft in de richting van de agressors geschoten en één van hen in de arm verwond. Onmiddellijk hierna is de bende uit elkaar gegaan. Champetter Caluwaerts heeft proces-verbaal opgesteld over deze feiten en naar de procureur des konings gezonden. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel 10 oktober 1898 Mijnheer Graco. Toen ik u vertelde dat het bruin Ierlandsch peerd verkocht was, heb ik mij vergist; bij latere inlichting heb ik te weet gekomen dat hetzelve thans gebruikt wordt door Mr. Mahieu, fourager te Laeken, chaussée d'Anvers 368. Het dient daar nu als camionpeerd en is nog te koop. Ik meen zelfs te weten dat u het daar aan voordeelige prijs zou kunnen losmaken. Met achting, de sekretaris, L. Van Doorslaer. UC - Londerzeel 12 Octobre 1898 Monsieur l'architecte provincial - (Vertaald) Betreffende de vergroting van de gemeenteschool en aanhankelijkheden kunnen wij u zeggen dat de W.C's - absoluut nodig voordat de kinderen terug kunnen komen - heropgebouwd zullen zijn tegen het einde van deze week. Het college. PV - Op 12 October bij 3 ure namiddag heeft Mr. Jan Beelen, .... ....., gehuisvest te St. Gilles, rue de plaisance 21, slagen toegebracht aan Louis Plaskie van Londerzeel. UC - Londerzeel 13 octobre 1898 Monsieur le gouverneur (Vertaald). De Bondt Rosalie Urbanie, behoeftig en doofstom, hier geboren op 4 augustus 1894, is bekwaam om onderwijs te ontvangen en werd op 8 dezer geplaatst in het Koninklijk Instituut voor doofstommen en blinden, rue rempart des moines, Brussel, op kosten van het gemeenschappelijk fonds van staat en provincie.

254


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 14 octobre 1898. Monsieur le directeur - (kort vertaald). Van Hoorebeeck-De Borger, nr. 951 op de rol van 1898 en 2415 op het kadaster vraagt opnieuw de terugbetaling van de grondbelasting die betrekking heeft op perceel B3025 aangezien het gebouw in kwestie volledig afgebroken werd. Een eerste vraag, begin 1898, voor teruggave van de belasting van 1887 heeft een gunstig gevolg gekend. De burgemeester. UC - Londerzeel 15 octobre 1898 Monsieur le commissaire d'arrondissement - (Vertaald) Ingesloten certificaat 82 van kandidaatvrijwilliger Henri Verhasselt. Gelieve het na aanbrengen van uw visum terug te sturen. UC - Londerzeel 17 octobre 1898 Monsieur le procureur du roi au parquet de Bruxelles - (Vertaald) Onze ingezetene Aerts Charles Louis werd op 11 dezer, rond 2 uur 's namiddags aangehouden en de volgende morgen 12 oktober door bemiddeling van de rijkswacht van Wolvertem naar de gevangenis van Sint-Gillis gebracht. Zijn verblijf in onze amigo heeft 18 uur geduurd. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel 17 oktober 1898. Gemeente Londerzeel - Begroting van het dienstjaar 1899 - Verklaringskohier. Buitengewone ontvangsten. - Overschietende buitengewone ontvangsten op de uitgaven van zelfden aard 246,68 Dit cijfer is door de vastgestelde rekening voor het dienstjaar 1897 voortgebracht. - Voorafneming op de gewone, om de balans te maken van den buitengewonen dienst van 1899 5514,96 Deze voorafneming is noodig om te voorzien in de buitengewone uitgaven van vergrooting der school, voor aankoop van brandmateriaal en voor bijdrage der gemeente in opbouw der torenspil. Buitengewone ontvangsten van verschilligen aard. - Geldelijke staatstoelagen voor de stoffelijken dienst van het lager onderwijs 3702 - Idem van de provincie 2961 (Openbare aanbesteding van de werken van vergrooting der gemeente jongensschool. Deze werken zijn aangenomen door de heer Goffin van Grimbergen voor de som van frs. 11.105,85. Eén derde bijlage van den Staat = 3702 fr. Op provinciale fondsen is hieraan toegestaan 4/15 der uitgave, 11.105,85 x 4/15 = 2961) - Provintiale toelage voor aankoop van brandmaterieel, fr. 442 Ingevolge de beraadslaging van gemeenteraad van 16 april laatstleden, noodzakelijkheid... ... leggende van voor verbetering van bluschmateriaal, noodig om brandgevallen te voorkomen, een aankoop van materiaal noodig is, beloopende op een cijfer van fr.1642. De gemeente slechts over een som van 1200 fr. beschikkende, heeft het provintiaal bestuur deze bijlage fr. 442 gegund en reeds uitbetaald. - Toelagen voor meublering der vierde schoolzaal. Van den Staat 330 - Idem van de provintie 3360 De geheelheid van deze uitgave is nog niet gekend, doch zal vermoedelijk omtrent 1000 franken zijn. De gewone toelagen van den staat en van de provintie voor dit vak 1/3 der gehele uitgave beloopende, zoo wordt deze voor elk op 330 gebracht

255


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Buitengewone uitgaven - Verschillige werken - Stoffelijken dienst van Lager Onderwijs. De vergrooting en meublering der gemeenteschool 8754,64 Deze berekening wordt gedaan als volgt: - Aankoop van noodigen grond 1566,79 - Onkosten van den akt van aankoop 160,00 - Aanbesteding van gebouw 11105,85 - Meublering der klas 1000,00 Samen: 13.832,64 In de begrooting van 1898 is reeds voorzien ene som van 5078. Blijft 8754,64 - Aankoop van brandmateriaal 1642 Voor deze aankoop is eene som van 1642 fr. noodig. De beraadslaging van onzen gemeenteraad in dato van 16 april laatstleden handelde over deze zaak. - Gemeentelijke bijdrage voor opbouwing der torenspits 5000 Voor opbouw der torenspits op de monumentale kerk van Sint Christophorus Londerzeel heeft de gemeenteraad eene bijdrage gestemd van 7500 fr. minstens op drij dienstjaren uit te betalen. Deze werken kosten in hun getal 32.138 fr., verdeeld als volgt: - Fabriek en gemeente 20892 - Provincie 3648,66 - Schone Kunsten 3648,67 - Begrooting van godsdienst 3648,67 Dezelve reeds uitgevoerd zijnde stemt de gemeenteraad eene eerste bijdrage te betalen van... Gewone ontvangsten. - Overschietende gewone ontvangsten op de uitgaven van dezelfde aard, fr. 4383,41 Dit cijfer is door de rekening van 1897 vastgesteld.. Van het overige der ontvangsten en uitgaven zijn geene wijzigingen tegen die van vroegere jaren. PV - Het jaar 1898 den 17 October verscheen Jos Patteet, die verklaart dat gisteren avond rond 12 ure was ik ter herberg van Plaskie te Londerzeel Markt in gezelschap met Frans Eeckelaers, Désiré De Wachter en Charles Robberechts, toen er verscheidene personen binnen kwamen. Drij hunner, de genoemde Bogemans Baptist, gezegd den Duc van Rossem, Judo Huysegoms van Steenhuffel, en Laurent Holbrechts, beiden van Steenhuffel, waren nauwelijks binnen toen zij mij begonnen om ter meest te slagen terwijl Huysegoms mij bij den keel hield en hard neep. Terwijl zij sloegen, en later nog, stuurden zij mij onophoudelijk allerlei grove verwijtingen toe van dief, smeerlap, bedrieger, vuilen koopman, wijventoekker, etc. Ik ben naar mijn huis geleden door Frans De Wit en achtervolgd door genoemde Holbrechts. Binnen mijne woning zijnde hoorde ik een pistoolschot op de straat lossen. Getuigen: de bovengenoemde Hun gevraagd hebbende waarom het was dat zij mij slagen toebrachten, gaven zij mij de volgende antwoorden. Bogemans: omdat ik te gauw rijk was geworden, en zegde ook nog '‘k heb u gisteren avond met uw paard zien staan bij Jef Verlinden (te Rossem); ik heb spijt dat ik geen tijd had want gij had er aan geweest, gij moet er aan, gij staat op mijn boekje!’ Holbrechts zegde dat dit was omdat ik zijn horlogie niet wilde wedergeven zonder de teruggave van 5 fr. (die hij mij moest). En Huysegoms zegde dat dit was omdat ik gezegd had dat hij naar Londerzeel Dorp kwam met de kinderen spelen.

256


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1898 den 18 October rond 11 ure voormiddag. Ik Petrus Hermans, wonende te Londerzeel, beëedigde jachtwachter aangesteld van den heer Edmond Hanssens, grondeigenaar wonende te Vilvoorde, om zijne jacht te bewaken te Londerzeel, heb bemerkt dat de heer Jules Verspreet, landmeter wonende te Londerzeel, met geweer in de handen, opgetrokken hanen en gereed om te schieten, ging over een stuk land eigendom van Mr. de Borchgrave d’Altena en voor het jachtrecht aan Mr. Hanssens toehoorende. Ik deed aan mijnheer Verspreet zijne misdaad opmerken. Hij antwoordde mij dat hij hierover niets had te zeggen en dat ik mijne plichten moest volbrengen. Latere pogingen zijn door mij gedaan om mijnheer Verspreet met mijnheer Hanssens over dit misdrijf overeen te stellen. Deze pogingen geen gevolg gekregen hebbende, stel ik tegenwoordige klacht op, op heden 27 October 1898. UC - Te Londerzeel 19 oktober 1898. Aangifte der nalatenschap van wijlen Benedikt de Commer, overleden te Londerzeel, 3 november 1897. De ondergeteekende Coleta De Preter, weduwe van Benedikt De Commer, landbouwster te Londerzeel, handelende in eigen naam en als voogd harer minderjarige kinderen Petrus Joannes, Jan Baptist en Paulina De Commer, gesproten uit haar huwelijk met Benedikt De Commer voornoemd, .... van woonst onder Londerzeel, verklaart: Dat wijlen haren echtgenoot en vader der genoemde minderjarigen ab-intentat (?) is overleden te Londerzeel den 3 november 1897. Dat krachtens haar huwelijkskontrakt, verleden voor notaris Gerard te Londerzeel, geregistreerd te Wolverthem 29 maart 1889, deel 47-16 nr. 2, eene algemeene gemeenschap bestaat van alle hunne roerende en onroerende goederen, zonder uitzondering, en elkander hebben begiftigd, de eerststervende aan de langstlevende, buiten zijne helft in al de goederen, roerende en onroerende van de gemeenschap afhangende, de tocht zijn leven gedurende van de helft toekomende aan de eerst stervende, op last van alle de schulden der gemeenschap te dragen en zonder gehouden te zijn hiervoor borg te stellen. Deze nalatenschap bestaat uit een huis door de overlevende bewoond en gestaan op 8 are 90 ca grond gelegen te Londerzeel Neerhavert, wijk C nr 300-301 en 302 van 't kadaster, eene geheele waarde hebbende van frs 850, waarvan de helft is frs. 425. De ondergeteekende verklaart daarna dat dit overlijden geene opening heeft gegeven aan Fidei Omnis, noch einde van vruchtgebruik. UC - Londerzeel 20 Octobre 1898 Monsieur le commissaire d'arrondissement - (Vertaald) Op vraag van de kerkfabriek Sint-Christoffel vragen wij uw tussenkomst om hen de toelating te verlenen voor het verzilveren van 2 titels van inschrijving in het grootboek van de openbare schuld.. Op 15 juli hebben we de betreffende beraadslagingen naar uw secretariaat gestuurd. De kerkfabriek heeft deze bedragen zeer dringend nodig om de ondernemer van de restauratiewerken aan de kerk te kunnen betalen. Het college. GR - N° 489 Zitting van 21 october 1898 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden en L. Van Doorslaer, sekretaris. Het proces verbal van voorgaande zitting wordt gelezen, goedgekeurd zonder wijzigingen en geteekend. Dagorde: 1. gemeente begrooting voor 1899.

257


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

2. Vleeschkeuring. 3. Politie. 4. Brandverzekering. I. De gemeentebegrooting voor 1899 wordt vastgesteld als volgt: Buitengewone dienst, ontvangsten en uitgaven 15.396,64 Gewone dienst, ontvangsten en uitgaven 40.217,53 Wegen Buitengewone dienst, ontv. en uitgaven 432,35 Gewone dienst, ontvangsten en uitgaven 3.360,00 Waterloopen, ontvangsten en uitgaven 247,75 Lager onderwijs, ontvangsten en uitgaven 17.665,00 II. Vleeschkeuring. De raad, Gezien art.1 der wet van 4 augustus 1890 betreffende de vervalsching der eetwaren die aan eene voorafgaandelijke keuring het verkoopen en het te koop stellen van het slachtvleesch onderwerpt. Gezien de wet van 30 december 1895. Gezien de reglementaire schikking terzake, namelijk het koninklijk besluit van 9 february 1891, houdende regeling van den vleeschhandel, gewijzigd door deze van 1 meert en 7 december 1892, 4 february 1893, 20 july 1894, 14 december 1897 en 30 januari 1898. Herzien zijne vorige beraadslagingen over het heffen van keuringtaxen op het slachtvleesch. Aangezien deze taxen enkel goedgekeurd werden voor een termijn eindigende den 31 december 1898 en dat het noodig is hierover opnieuw te beraadslagen. Aangezien de totale opbrengst der keuringtaxe sedert het begin der inrichting van den dienst door de gemeente, dit is sedert 7 april 1891, tot op heden fr. 3.500 beliep, of tot eene gemiddelde som van 500 fr. per jaar. Dat van den anderen kant de kosten van den keuringdienst van het vleesch jaarlijks frs. 550 bedroegen, verdeeld als volgt: A. Vergoeding van een keurder 475 fr. B. Schadeloosstelling aan ontvanger 25 C. Drukwerken en andere kosten 50 Besluit: Art.1- Keuringtaxes op het slachtvleesch worden vastgesteld als volgt, te rekenen van 1 januari 1899: Paarden, ezels en muilezels 1 fr. Stieren, ossen en koeyen 1 fr. Vaarzen 1 fr. Kalvers, varkens, schapen, lammeren 0,5 fr. Geiten, speenvarkens, per hoofd 0,5 fr. Varkenvleesch binnen het koninkrijk, maar niet op het oogenblik der afmaking gekeurd, per 10 kilo 0,2 fr. Art.2 - De vorige beslissingen betreffende de benoeming van den keurder, de vergunde schadeloosstelling, de verklaringen tot keuring, de wijze van betaling der taxe en andere maatregelen van politie, de zaak aanbelangende, zijn behouden. Art.3 - Deze beraadslaging zal onderworpen worden aan het advies der bestendige deputatie en aan de goedkeuring des konings. III - Politie. De heer burgemeester geeft de gemeenteraad te kennen dat er ingevolge vroegere beraadslagingen van den gemeenteraad 4 tijdelijke politieagenten zijn aangesteld, namelijk de heeren Jozef Caluwaerts, Felix Van Muylder, Frans Verhasselt en Pieter Van Delm, die allen wel geschikt zijn voor dezen dienst en denzelven aannemen.

258


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Een uniform in blauw laken met wit nikkele dubbele rij knoppen en een kepi met witte galons wordt voor hunne kledij vastgesteld. Hunne wapenrusting zal bestaan uit revolver en sabel. De bezoldiging dezer agenten bestaat in een vast jaargeld van fr. 25 per man en daarenboven eene vergelding van 2,50 fr. per man voor elke maal dat zij in dienst geroepen worden. IV - Brandverzekering. De heer voorzitter geeft kennis van den brief der vereenigde sectiën van Anderlecht, gezonden naar deszelfs gemeenteraad (rapport van hun gemeenteraadslid Mr. Holbach) en van een beraadslaging van dezen gemeenteraad die de bijtreding van onze gemeente vraagt in den bond der gemeentens om eene samenwerkende verzekering tegen brandgevaar onder een te stichten. Deze beraadslaging zegt dat de gemeentebesturen die in dit ontwerp belang vinden genoodigd zijn hunne voorloopige bijtreding voor 1 december aanstaande bekend te maken en terzelvertijd de gedelegeerden aanwijzen die zal deelnemen aan de vergadering der afgevaardigden der gemeentens die hunne bijtreding wenschen te doen, voorloopige vergadering welke daarna zal plaats hebben in de bijzonderste der bijtredende gemeentens om het ontwerp van statuten te bespreken. De gemeenteraad na deze kennisneming keurt dit ontwerp goed, stemt met eenparige stemmen zijne voorloopige bijtreding. Mijnheer de Amandel, raadslid, wordt gedelegeerd om aan deze vergadering deel te nemen. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - Londerzeel 22 octobre 1898, Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Uw brief van 8 juli. Voor het vaststellen van de dagprijs voor verblijf van behoeftigen in het hospitaal van onze gemeente, dit conform de voorschriften van de omzendbrief van 30 mei 1856 van het ministerie van Justitie, beschikken wij niet over voldoende gegevens. Om aan de wetten en reglementen te voldoen vragen wij u de toelating om als dagprijs de laagste prijs van de gemeenten van het arrondissement Brussel toe te passen. Deze werd vastgesteld door het koninklijk besluit van 25 januari laatstleden en bedraagt voor 1898 1,50 fr. Het college. UC - Londerzeel 24 octobre 1898 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Verbelen Joseph, landbouwwerkman in mijn gemeente op wie ingesloten opsluitingbevel betrekking heeft, vraagt om een uitstel tot 1 januari. Verbelen is vrijgezel en woont alleen met zijn 89 jaar oude moeder die vanwege haar leeftijd zwak geworden is. Daarom geloof ik dat u de vraag van deze man gunstig zult willen beoordelen. De burgemeester; UC - Londerzeel 24 Octobre 1898 Messieurs - (Vertaald) Op de gemeenteraadszitting van 21 dezer heeft raadslid Holbach ons op de hoogte gebracht van een project van intercommunale verzekering tegen brand en zijn we hier unaniem mee akkoord gegaan. Notaris De Amandel, die tevens lid is van onze gemeenteraad, werd aangeduid om deel te nemen aan de volgende samenkomst der gemeenteafgevaardigden. Het college. PV - Het jaar 1898 den 24 October bij 2 ure 30 namiddag was ik Jacques Hubert Mees, beëdigde jachtwachter, aangesteld door Mr. Adrien Smits, eigenaar te Brussel, 124 rue hotel des monnaies, op mijne gewone ronde te Londerzeel Pluimennest, ter plaats genoemd de Hoefijzers, eigendom van Duval de Beaulieu, het jachtrecht aan zekere mijnheer Goossens, eigenaar te Brussel, toehoort, toen ik bemerkte dat de heeren De Keersmaecker, brouwer te Londerzeel, en Verpreet Jules, landmeter te Londerzeel, er op aan ’t jagen waren. Ik heb hun genaderd en heb hun gevraagd, eerst aan Mr. De Keersmaecker, of zij op dat land mochten jagen. Deze

259


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

antwoordde mij ‘dat weet ik niet’. Verder deed ik aan Mr. Verspreet dezelfde vraag. Deze antwoordde mij ‘mijn papa heeft de permissie om hierop te jagen’. Beiden waren vergezeld van genoemde Jos Van den Broeck, Frans Goossens en Vincent Duffeler, die hunne wildopjagers waren. Bevolen zijnde door mijn meester op deze plaats aan alle andere jagers het jagen te verbieden, heb ik gemelde heeren hierover proces verbal voor jachtovertreding verklaard. Na deze verklaring zijn zij voortgegaan met jagen op hetzelfde veld en hebben er nog verscheiden scheuten gelost. Waarvan proces verbal. PV - Het jaar 1898 den 25 October verscheen Hendrik Jan Piessens, oud 42 jaren, blokmaker, wonende te Londerzeel Stuikberg, die verklaart. Gisteren avond bij 9 ure op Stuikberg kwam achter mij gegaan mijn gebuur Charles Louis Bollé, die mij slagen toebracht en zegde dat ik dood moest. Getuigen: Jan Baptist De Bondt (de zwarten) en zijn vrouw Urbanie Van Stappen, en Marie Piessens, oud 21 jaren. UC - Londerzeel 25 octobre 1898. (Vertaald) Alfabetische lijst van personen vallend onder toepassing van art. 21 van de kieswet (personen die niet kunnen stemmen of geschorst zijn). Naam en voornaam Leeft. Datum Aard van het misdrijf Duur der schorsing Blommaerts Ch. Louis 31 30-6-1896 Diefstal (7 m.) 30-6-1906 Blommaerts Jan Baptist 27 12-10-1895 Landloperij (2 d.) 12-10-1902 10-12-1897 Landloperij (7 d.) 10-12-1919 27-7-1898 Landloperij (2 d.) 27-7-1945 Bollé Victor ° 6-6-1865 8-6-1898 Botervervalsing (3j2m) 8-6-1908 De Boeck Jan Baptist 29 7-6-1892 Zeden 7-6-1912 19-2-1895 Zeden 19-2-1932 De Bondt Frans 26 26-11-1895 Slagen 26-11-1900 12-4-1898 Slagen (18+3 m) 12-4-1910 De Donder Frans 28 23-10-1895 Landloperij 23-11-1900 Teugels Charles 24 6-12-1894 Diefstal (3 j.) 6-12-1914 27-8-1895 Diefstal (3 j.) 24-8-1934 Teugels Pierre Jean 18 6-12-1894 Diefstal (2 j.) 6-12-1914 Van Aken Louis 27 23-7-1897 Diefstal 23-7-1907 Van Laer Pierre Antoine ° 15-5-1860 15-11-1898 Diefstal 15-4-1901 Van Praet Victor ° 19-8-1870 26-3-1897 Slagen (1 j.) 26-3-1902 Verbeeck Jos 62 8-4-1895 Landloperij 8-4-1905 13-4-1898 Landloperij 13-4-1910 Vergaelen Louis 45 24-11-1896 2 x niet komen kiezen 24-11-1901 Verhoeven Jan Baptist 33 19-2-1895 Diefstal 19-2-1905 Wullems Corneel ° 16-5-1843 16-9-1897 Diefstal 16-9-1907 UC - Londerzeel 26 octobre 1898 Monsieur le juge de paix au canton de Wolverthem - (Vertaald) In verband met de alfabetische lijst van personen die vanwege een veroordeling hun recht om te kiezen verloren hebben, verklaarde ik u niet over een dergelijke lijst te beschikken, maar dat was fout. Conform art. 64 van de wet van 12 april 1894 wordt deze lijst in onze gemeente wel degelijk nauwgezet bijgehouden. De gemeentesecretaris, L. Van Doorslaer.

260


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 31 octobre 1898. Gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken, ter verkrijging van een verdiende beloning, het rapport ten gunste van brigadier Alfred Vermeiren over zijn daad van moed en zelfopoffering tijdens de brand die zich bij schilder Vermeiren heeft voorgedaan op 21 oktober 1898. De burgemeester; UC - Londerzeel 31 octobre 1898 Monsieur le Capitaine, 6e artillerie - (Vertaald) Artillerist V.A.P. Corneel Goossens van de lichting 1896, met verlof tot 12 november, vraagt verlenging van zijn verlof tot 12 december om zijn ouders te helpen bij hun werk. De schoonvader van deze milicien, wever Guillaume Verschueren, kan vanwege zijn reuma niet werken en de hulp van de milicien dus goed gebruiken. De burgemeester. UC - Londerzeel 2 november 1898 Verzoek aan den heer ambtgenoot van de gemeente Messelbroeck ons per keerende post te laten geworden, om te dienen ter ondersteuning van een huwelijk: a) Extrakt uit de geboorteakt van Julie Daems, geboren te Messelbroeck in nov. 1864, dochter van Petrus Ludovicus Daems en Angelina Alaerts. b) Extrakt uit de overlijdensakt van Petrus Ludovicus Daems. Hierbijgevoegd twee zegels van 1,30 voor het opstellen der gevraagde stukken en fr.1,06 in postzegels voor het dekken der kosten. Met achting en belofte van wederdienst, de ambtenaar van burgerstand. UC - Londerzeel 2 november 1898 Een brief van de kerkfabriek gestuurd naar aannemer Beelen. UC - Londerzeel 2 november 1898 Pro Justitia Het jaar 1898 den 1 november heb ik Felix Caluwaerts, beëdigde veldwachter der gemeente Londerzeel, aangesteld voor de wijk Sint-Jozef, ten mijne woning de volgende klacht ontvangen. Clemence Van Doorslaer, oud 34 jaren, weduwe van Ferdinand Teugels, wonende te Londerzeel Sint-Jozef, kwam mij verklaren als volgt: Op 31 oktober 1898 ben ik te huis gekomen bij 8 1/2 ure 's avonds en heb bevonden dat dieven bij middel van inbraak in mijne woning waren geweest. Langs een venster der kamer waren dezelve binnen gekomen. Na alles onderzocht te hebben heb ik bevonden dat mij ontvreemd waren volgende voorwerpen: 12 bedlakens, 1 nieuwe sergie, 1,50 m. niet meer nieuwe kleerstof, 1 nieuwe zakdoek, 2 manshemden, 4 vrouwhemdens, 1 schoenbakken (?) en 1 tourne-vis van naaimachien. Eenen wekker en een naaimachine en de kist hebben zij in mijne woning verbrijzeld. Mits ik afwezig was kan ik niet verzekeren wie de dieven waren, doch ik verklaar vermoedens te hebben op de volgende personen: Benoit Teugels, oud 31 jaren, broeder van mijnen man, Amandus De Ridder, Victor De Clerck en Jozef Verstrepen. Teugels en de twee eerste wonen te Willebroek, de derde te Breendonck (Rijweg) en de vierde ook te Willebroek. Waarvan proces verbaal om den heer procureur des konings te worden overgemaakt. SC - 178 Londerzeel 2 November 1898

261


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Bericht - Het schepencollegie van Londerzeel geeft kennis aan zijne inwoners dat het behouden der keuringtaks op het slachtvleesch, sedert 7 April 1891 hier ingesteld, te rekenen van 1 januari 1899 voor een termijn van vijf jaren blijft vastgesteld, op den voet der oude taks, te weten: Voor paarden, stieren, koeien en vaarzen 1,00 fr. Ander vee, kalveren, varkens, schapen, lammeren 0,50 fr. Verkoop van gezouten vleesch, per 10 kilos 0,20 fr. De beraadslaging hieraan betrekkelijk is genomen den 21 october laatst. De hiertegen in te dienen opmerkingen moeten ons binnen verloop van 10 dagen ingebracht worden. (Geene opmerkingen zijn ingediend.) SC - 179 Londerzeel 3 november 1898. Bericht - Het schepencollegie van Londerzeel geeft kennis aan zijne inwoners dat eene aanvraag is ingediend door den heer Frans Cools-Mertens, strekkende tot het plaatsen van een nieuw waterwiel in vervanging van een oud op de Molenbeek I, voor de beweegkracht te verschaffen aan zijnen graanmolen gestaan bij het Dorp op de Molenbeek I. Alle hiertegen in te brengen reklamen moeten binen verloop van 20 dagen bij het gemeentebestuur ingebracht zijn. (Geene reklamen.) UC - Londerzeel 5 Novembre 1898 (Vertaald) Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Mons. Ik ondergetekende, ambtenaar van de burgerlijke stand van Londerzeel, bevestig dat in onze gemeente op zondag 13 november het huwelijk zal aangekondigd worden tussen: Ferdinand Verbelen, schoenmaker te Londerzeel, meerderjarige zoon van Pierre Jean Verbelen en Sophie Van Zalen, landbouwers te Londerzeel, en Julie Daems, meid, momenteel verblijvend in onze gemeente en laatst gedomicilieerd in Mons, meerderjarige dochter van wijlen Pierre Louis Daems en Angeline Alaerts, zonder beroep, wonend te Messelbroek. Deze afkondiging moet ook in Mons gebeuren. Gelieve te bevestigen. UC - Londerzeel 5 novembre 1898 Een brief teruggestuurd naar de procureur des konings. Er was uitstel van straf gevraagd voor Joseph Verbelen en in het antwoord wordt de naam Jacques De Ridder vermeld. De burgemeester. UC - Londerzeel 7 novembre 1898. A la commission des Hospices civils de la ville de Bruxelles - (Vertaald). Wij bevestigen ontvangst van Uw brief 6639 van 22 oktober aangaande de opname in het Sint-Jans Hospitaal van Marie Jeanne De Hertogh, en dit ten laste van onze gemeente. Wij merken op dat de dagprijs in ons eigen hospitaal 1,50 fr. bedraagt. Gelieve daar bij het opmaken van uw rekening rekening mee te houden. De burgemeester. UC - Londerzeel 15 novembre 1898 De gemeenteontvanger van Londerzeel, J. Caluwaers, verklaart dat de som van 99,09 fr. door hem heden werd gestort ten profijte van de kas der weduwen en weezen der professors en der gemeente-leraars. Getekend voor ontvangst door de ontvanger de directe belastingen, J. Wolff. UC - Londerzeel 17 novembre 1898 Monsieur l'officier d'état civil de la ville de Bruxelles - (Kort vertaald) Heden 17 november 1898, werd door het huwelijk tussen Antoine Louis Troch en Jeanne Françoise De Smedt in

262


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel gewettigd het kind dat in uw geboorteregister ingeschreven werd in het jaar 1892, nr. 1557. UC - Londerzeel 18 novembre 1898 Monsieur le commissaire d'arrondissement - (Vertaald) Uw vraag 1819-4129E28 van 14 dezer. Onze veldwachter Beuckelaers, 34 jaar, die solliciteert naar de plaats van officiële rekruteerder voor het leger, is een zeer toegewijd ambtenaar van onbesproken gedrag. Hij beschikt over de nodige waardigheid en bekwaamheid om deze functie goed te kunnen vervullen. Beuckelaers is getrouwd en heeft drie kinderen tussen 1 en 8 jaar. Zijn acceptatie zou hem bijkomende middelen verschaffen om de situatie van zijn gezin te verbeteren. Wij ondersteunen zijn vraag. Het college. UC - Londerzeel 20 november 1898 Gemeente Londerzeel - Staat van voorstelling van belooning voor moed en zelfopoffering. Naam, voornaam, Woonplaats Verhaal van de daad beroep Vermeiren Alfred, Wolverthem In den avond van 21 oktober ll. bij 8 ure, ontstond brand in 24 jaar, gendarm de drogerij Vermaesen, Londerzeel Markt. Zeer brandbare stoffen hingen te branden aan 't plafond. Eene moeder met hare twee kinderen, oud 23 en 8 maanden, waren alleen in het huis. De kinderen sliepen op de kamer boven de brandende winkel. De moeder verloor het bewustzijn. Niets dan zijnen moed raadplegende sprong gendarm Vermeiren door de vlammen en de rook op de slaapkamer der kinderen en stelde dezelve buiten gevaar. De slaapkamer had geen andere uitgang en de hulp van deze persoon getuigde van eene ongehoorde moed en zelfopoffering. Gendarm Vermeiren was in verlof te Londerzeel. Het schepencollege van Londerzeel - belooning voorgesteld door het bestuur: Burgerlijk Kruis Verslag. Om de vraag tot verkrijgen van burgerlijk eereteken te bekrachtigen hebben wij de aanhoring gedaan der aangewezige getuigen: Benoit Sterck, oud 55 jaren, schilder en verfverkooper, en Florent Van Ingelgem, oud 54 jaren, landbouwer, beide wonende te Londerzeel Dorp, die verklaren: Op 21 october 1898 rond 8 ure 's avonds ontstond brand in den drogerijwinkel van Vermaesen te Londerzeel, marktplein. Zeer brandbare stoffen, zooals borstels, sponsen, zeemvellen en andere vlamden onder of zeer dicht bij den zolder. Andere brandstoffen, zooals oliën en verven, lagen in den winkel in het onmiddellijk bereik der vlammen. Op weinige oogenblikken stond gansch den winkel, die slechts een tiental vierkante meters vloer op 2,50 m. hoogte beslaat, vol rook en vlammen. Eenige personen kwamen ter hulp gesneld. Tusschen hen was de gendarm Vermeiren der brigade van Wolverthem, die op het oogenblik in verlof was. Deze niets dan zijnen moed raadplegende, sprong door den rook en de vlammen door den ingang van den winkel die tevens in de woning leidt en vond er de vrouw Vermaesen bewusteloos liggen, deed dezelve buiten de woning. Daarna sprong hij op de slaapkamer der twee kinderen van de familie Vermaesen (8 en 23 maanden oud), die boven den winkel was en waarvan den trap op den winkel uitgaf en bracht dezelve door de rook en de vlammen buiten gevaar. Londerzeel 21 november 1898. UC - Londerzeel 23 novembre 1898.

263


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur l'inspecteur - (Vertaald) Ingesloten een voorstel voor de bemeubeling van een vierde klaslokaal dat weldra aan de gemeentelijke jongensschool zal toegevoegd worden. Gelieve deze lijst na te kijken en indien nodig aan te passen of te vervolledigen en daarna over te maken aan architect Barbier, rue de Locht 24, Sint-Joost-ten-Noode, die met het opmaken van de plannen belast werd. Het college. Londerzeel-centrum, gemeentelijke jongensschool - meubels voor de 4de klas. 1. Verhoog (estrade) 2. Lessenaar en stoel. 3. Kast. 4. Vouwbord. 5. Vast zwart bord 6. Zwart mobiel bord (op gietijzeren voet). 7. Kruisbeeld. 8. Buste van de koning. 9. 10. Metriek stelsel, verzameling maten en gewichten. 11. Weegschaal Roberval 12. Doos met Belgische munten (Duflos) 13. Thermometer. 14. Wereldbol. 15. ...... (Ministerie van oorlog). 16. 17. 30 lessenaars (Amerikaans systeem). 18. 19. 20. Vierkante meter. 21. 2 anti-alcohol borden (dr. G. Rossière) 22. 50 ... voor gymnastische oefeningen 23. ... met toebehoren. 24. ... UC - Londerzeel 25 novembre 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) De Van Praet waarover u het heeft in ingesloten dossier is geboren in Londerzeel op 19 augustus 1871 en is landbouwer van beroep. Hij woont bij zijn ouders. Het is dezelfde Van Praet als degene waarvan sprake is in de klacht van Van den Broeck van 22 maart betreffende een jachtmisdrijf. Deze klacht werd naar het parket gestuurd op 18 april 1898. De burgemeester. UC - Londerzeel 25 november 1898 Opgevraagd in Meise, uittreksel geboorteakte van T' Servranckx Joanna Christina Maria, geboren in Meise 29 sept. 1869. GR - N° 490 Zitting van 26 November 1898 Waren tegenwoordig de heeren Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden en L. Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van vorige zitting wordt na lezing goedgekeurd. Het dagorde bevat:

264


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

- Lager onderwijs (lijsten) - Wijzigingen aan Begrooting 1899 - Rol der wegen - Kerkfabriek St.-Jozef (legaat Juffr. Albertine Dons). - Weldadigheid en Hospice, vernieuwing bij vijfde van de leden van Weldadigheidsbureel en van Hospice. Deze beraadslagingen worden insgelijks genomen geplogenlijk art. 66, 71 en 84§2 der gemeentewet. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde UC - Londerzeel 29 novembre 1898. Monsieur le commissaire d'arrondissement - (Vertaald) Ingesloten de lijst der kinderen die recht hebben op gratis onderwijs. De achterstand is te wijten aan de vergrotingswerken aan de centrumschool, waarvan de klassen pas op 1 november opengegaan zijn. Het college. UC - Londerzeel 29 novembre 1898. Monsieur le commissaire d'arrondissement - (Vertaald) Ingesloten de beraadslaging van de kerkfabriek Sint-Jozef over het legaat van Albertina Dons. PV - Het jaar 1898 in den nacht van 29 à 30 November, bij 12 uur, ben ik en mijne zuster Monica, (vrouw Marivoet), die bij mij te bed lag, aangerand door twee onbekende personen. Die waren binnen mijne woning gedrongen door het breken eener vensterruit. Deze stoute dieven hebben volgens mijn vermoeden rekening gehouden van mijnen staat van weduwe (?) alleen wonende. Zij grepen mij in den donker in mijn bed over het aanzicht en den mond. Wij beiden verschrikt hebben in onze slaapkleederen de vlucht genomen met door het venster onzer slaapkamer te springen en hebben om hulp geroepen. De eerste geburen die ons ter hulp kwamen waren Frans Verhoeven, August Steenackers en Jozef Maerevoet. De dieven hadden voor op onze kamer te komen de kassen doorzocht dien in het huis stonden en hebben een brood mede genomen en zijn langs achter en over het veld weg gevlucht. Door den schrik bevangen en door den donker ben ik onbekwaam geweest om iets van de inbrekers te erkennen dat mij op het spoor der daders zou brengen. Getuigen: Verhoeven, Steenackers en Maerevoet verklaren ’s nachts en zonder andere dan hun slaapkleederen, om hulp roepende, op de steenweg gevonden te hebben Marie Verbeeck en hare zuster Monica. Toen zij deze bevonden waren de dieven verdwenen. Caluwaerts Felix, veldwachter, verklaart dat ’s nachts 29 à 30 November rond 12 ½ is gewekt door Marie Verbeeck en Frans Verhoeven, die mij hun voorval verhaalde. Hun seffens vergezellende zijn wij ten huize der inbraak gegaan en hebben er niets anders van het gebeurde kunnen vernemen. ’s Anderendaags nader onderzoek doende vond ik in het veld sporen, volgens mijn dunken van 4 personen. UC - Londerzeel 30 novembre 1898 Monsieur le chef de section, Malines - (Vertaald) Echtgenote Van Camp uit Londerzeel, die percelen G90 en 91 van het kadaster (Moorhoek) bewerkt, vreest dat de overweg naar haar grond op de spoorweg (sectie Steenhuffel-Londerzeel) zal afgeschaft worden. Deze vrouw merkt terecht op dat zij tijdens het onderzoek, dat de aanleg van deze sectie voorafging, zij het behoud van deze overweg gevraagd heeft. Wij vinden haar vraag zeer gefundeerd. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel 30 novembre 1898 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Uw brief 26345 van 29 dezer. Onze gemeente telt 4850 inwoners. Het politiepersoneel bestaat uit 2 veldwachters en 4 politieagenten. Dat is

265


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

voldoende voor de dienst. U hoeft niet te vrezen dat de aanvaarding van champetter Beuckelaers als recruteringsofficier voor het leger de uitoefening van zijn dienst zal schaden. De burgemeester, ambtenaar van politie. PV - Het jaar 1898 den 5 December verscheen Franciscus Romanus Vergaelen, oud 19 jaren, zoon van Jean, die verklaart dat gisteren avond rond 9 ½ hij was in Londerzeel dorp in gezelschap van Jos Blommaert en Charles De Donder, toen zij door een vreemdeling aangesproken werden die hun de ure van vertrek van den tram vroegen. Joannes Rasquin, gezegd Pit, er tusschen komende, bracht mij eenen slag toe in het aanzicht met zijn vuist gewapend met een kneukelijzer, zoodanig dat mijn aanzicht er door gekwetst was rond de linke oog. Den 5 December verscheen Jean Rasquin, die verklaart dat gisteren avond rond 9 ½ hij in gezelschap was van zijn vriend Frans Maerevoet, die te Brussel woont, dat zij samen uit de herberg kwamen van Plaskie om zijn vriend te vergezellen naar den tram. Toen zij buiten kwamen, aangerand werden door Frans Romain Vergaelen, Jef Blommaert en Charles De Donder, die aan Maerevoet zegden ‘Gij snotneus, gij faquin met uwe pardessus aan’. Ik zegde aan Maerevoet ‘kom, laat ons voortgaan’. Maerevoet vroeg hun ‘wat moet gij van mij hebben?’ Vergaelen mij naderende stampte mij op de borst en ik verweerde mij. Verder ons achtervolgende en toen de tram reeds vertrokken was, heeft zelve Vergaelen, bijgestaan door zijn andere broeder Jozef, mij aangerand in het huis van Adolf Vijvermans, aan de statie van den tram, zoodanig dat deze Vijvermans hun de herberg heeft doen verlaten. Waardoor de ruzie ten einde liep. Getuigen: Frans Maerevoet en Adolf Vijvermans. UC - Londerzeel 6 decembre 1898 (Vertaald) Lijst van geschrapte kiezers (wegens verhuisd). Bogaerts Pierre Jean Malderen Brusselmans A. Willebroek Coorens Leopold Liezele Craen Jean Capelle De Boeck Eg. Merchtem De Buyser Mich. Laeken Deckx Victor Breendonck De Donder Jean Baptist Malines De Keersmaecker Vit. Charleroi De Saedelaer Ant. Alost De Wit Jean Laeken Haverals Leopold Blaesveld Goossens J.J. Hal Heyvaert Florent Merchtem Janssens Charles Louis Montigny-sur-Sambre Meert Jean Baptist Laeken Me... Frans Capelle Me... Adolf Haeltert Meys Joseph Brussel Peeters Henri Breendonck Pha... Jos Buggenhout Reyniers Leopold Brussel Ringoot Jean Laeken Schellemans Frans Laeken (?) Schellemans Leopold Capelle

266

18-12-1896 20-10-1897 23-7-1897 10-12-1897 18-7-1897 28-11-1897 23-2-1895 8-5-1897 27-12-1897 10-1-1898 15-11-1896 1-4-1897 9-3-1898 27-3-1897 3-1-1898 28-10-1896 8-3-1897 3-4-1897 7-10-1897 9-3-1897 22-3-1897 23-4-1897 9-11-1897 31-12-1896 11-3-1897


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Teugels Jean Van Assche J.J. Van Buggenhout Jean Van den Broeck Charles Vanderstraeten (?) Pierre Vander.... A. Van .... Benoit Van ... Van Muylders Charles Van Riet Amand Van Stichel Jacques

Willebroek Berchem Terug onder de wapens Willebroek Thisselt Niel Leest Wolverthem Hombeek Steenhuffel Malderen

16-9-1897 6-10-1896 18-3-1897 10-11-1896 27-4-1898 1-4-1897 13-6-1897 17-5-1898 9-2-1898 31-12-1896

UC - Londerzeel 6 decembre 1898 Monsieur le controleur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 3213 van 21 oktober deel ik u mee dat ik heb aangesteld als expert voor de terreinen die aanvankelijk als waardeloos gekadastreerd waren en die sedertdien vanwege de verandering van hun natuur een waarde gekregen hebben de heer Jean Buydts, landbouwer, expert in mobiliën en immobiliën, 46 jaar, gedomicilieerd in Londerzeel. De burgemeester. UC - Londerzeel 7 decembre 1898 Messieurs - (Vertaald) Het totaal der kadastrale inkomsten van de bebouwde oppervlakte in Londerzeel bedraagt voor het werkjaar 1898 63.378 fr. Het college. UC - Londerzeel 7 decembre1898 Au collège des Bourgmestre et Echevins, Anderlecht - (Vertaald) Van de Wouwer Jean Gustave, geboren in Anderlecht op 6-8-1879, woont momenteel in Londerzeel en wordt opgeroepen voor de lottrekking van de volgende militielichting. Zijn ouders wonen in Heist-op-den-Berg. Daarom moet hij op uw inschrijvingslijst komen. PV - Het jaar 1898 den 9 December verscheen Jan Baptist De Bondt (zwarten) die verklaart dat op maandag 28 November in zijn huis is gekomen Joannes Van Delm, landbouwer en kiekenpoelier te Wolverthem Westrode, die naar mijne kiekens kwam zien en hem eenen haan afkocht. Daarna zegde hij ‘ik geloof dat deze gestolene kiekens zijn! In onze geburen zijn er veel gestolen!’ Wij zijn dan afgesproken met het accoord dat ik de kiekens zou levend gehouden hebben en dat hij er zou komen henen zien met den bestolene persoon. ’s Avonds kwam de bestolene, Huysmans Frans, nam drij kiekens uit de kooi en zegde ‘deze zijn de mijne’. Hij kocht deze aan 5,75 gelijk ik ze had betaald en beloofde die te komen halen ’s anderendaagsmiddag. Van dit accoord zijn getuigen: Joannes Steenackers-Roelants, poelier, Martin Voet, Petrus De Vos en August Van Delm. Ik ben daarna op 30 November ’s avonds bij mr. Geyzen, schepen der gemeente, gegaan om hem te vragen wat ik in dit geval doen moest en kreeg ten antwoord ‘zend een van uwe kinderen naar den bestolene om hem te vragen wat er mede te doen staat’. Huysmans (de bestolene) heeft geantwoord ‘Ik haal de beesten niet meer, wilt gij ze niet voeden, laat ze dan kreveren’ en voegde er bij dat Van Delm, zijnen werkman, hem had gezegd dat er zooveel niet meer waren. Genoemde schepene Geyzen heeft mij dan gezegd van de kiekens zonder uitstel te dooden (dus na gewacht te hebben van maandag tot vrijdag). UC - Londerzeel 13 decembre 1898 Monsieur Albert - (Vertaald) Aannemer Beelen heeft inderdaad een brief ontvangen waarin hem met een boete werd gedreigd voor de achterstand aan zijn werk aan de kerktoren. Dit 267


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

dreigement werd echter nog niet uitgevoerd en we weten nog niet of het zal gebeuren (wellicht niet). De kerkfabriek zal de architecten consulteren. De voorzitter van de kerkfabriek. UC - Londerzeel 14 decembre 1898 (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris certificaat model 34 voor Jean Willems voor aanbrengen van de nodige visa. PV - Het jaar 1898 den 14 December ¼ voor 1 ure. Ik Hubert Mees, beëedigde jachtwaker in de gemeente Londerzeel ten dienste van den heer Adrien Smits, handelaar en eigenaar wonende te Brussel, rue hotel des monnaies 124, op waking zijnde te Londerzeel op eene plaats gelegen nabij mijne woning, bemerkte dat de heeren Frans De Keersmaecker, brouwer, Jan Baptist Van Doorslaer, ondernemer, vergezeld van twee trakkers, Frans Goossens en Vincent Duffeler, er aan ’t jagen waren op een stuk land eigendom van burggraaf de Spoelberch en voor het jachtrecht bij geschreven accoord aan voornoemde heer Smits toehoorende. Toen ik dit had bemerkt heb ik op de plaats waar zij joegen bij hun geweest. Ik zag dat zij hunne geweren schietensgewijs en met opgetrokken hanen droegen. Ik heb hun gezegd ‘wat doet gij hier?’ Zij antwoordden mij ‘wij mogen hier jagen’ en ik heb hun geantwoord ‘neen, gij moogt hier niet jagen, dit is eigendom van graaf de Spoelberch en gij hebt hier nooit permissie voor gehad en hebt allen proces verbal’. Getuigen: Josephine Verlinden, weduwe Jacques De Smedt. PV - Den 15 December 1898. Voor ons verscheen Jan Caluwé die verklaart dat hij aan De Wit (op 27 November te Buggenhout) niets heeft misdaan of geene verwijten heeft toegestuurd. getuige: J. Moortgat, mij schoonvader, wonende te Buggenhout, Domien Bellon-Van Doren, landbouwer te Londerzeel, en Jean Clerebout, oud 17 jaren, zoon van Jozef, ook te Londerzeel, en Jozef Bogemans van Westrode Wolverthem. UC - Londerzeel 15 december 1898 Mijne Heeren. Als gevolg van uwen brief van 6 dezer nr. 5263 hebben wij de eere U te melden dat wij onze gemeente aanzien als zijnde de bijstandwoonst van het behoeftig huisgezin, nagelaten door de Maeyer Edmond onzer gemeente. De behoefte zich in uwe gemeente voordoende verzoeken wij u de noodigen onderstand te verleenen gelijkvormig aan art. 1 der wet op den bijstandwoonst. Namens het kollege, de burgemeester. UC - Londerzeel 16 decembre 1898 (Vertaald) Uittreksel uit geboorteakte van Weichel (Pruisisch onderdaan) ter legalisatie gestuurd naar de vrederechter. UC - Londerzeel 16 decembre 1898 Monsieur le directeur de la maison de refuge de Wortel - (Vertaald) We retourneren het inlichtingsformulier aangaande Pierre Verdonck die op 12 dezer in uw instelling werd geplaatst. Deze heeft zijn bijstandwoonst in onze gemeente en conform art. 21§1 van de wet van 27 november 1891 zullen we 1/3 van zijn kosten betalen. De burgemeester. UC - Londerzeel 16 decembre 1898 Monsieur le procureur du roi - (vertaald) Wij hebben vruchteloos gezocht naar het originele proces-verbaal van Van den Broeck tegenover Van Praet. De burgemeester.

268


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1898 den 17 December. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester, verscheen Jozef Van den Broeck, jachtwachter wonende te Londerzeel aan den windmolen, die verklaart. Gisteren avond rond 10 ure was ik ten huize van Leopold Van Esbroeck, herbergier te Londerzeel Statie, in gezelschap met Frans De Donder, Jan Baptist Scheers en Charles Robbijns, zoon van Louis, allen wonende te Londerzeel (Berg) waar wij met de kaart speelden. Door het spel ontstond twist. Jan Scheers pakte mij aan om tegen mij te vechten. Michel D’Hondt, die ook in de herberg was, sprong toe ter hulp. Ik was ten gronde geworpen. Scheers Jan bracht mij menigvuldige vuistslagen toe. D’Hondt stampte mij met de voeten op mijn hoofd en aangezicht en in zijne woede zegde aan Scheers dat hij mij moest keeren om beter in mijn aanzicht te stampen. Frans Scheers, broeder van Jan, en Charles Robbijns, zoon van Louis, zijn insgelijks ter hulp gekomen van mijne aanranders. Leopold Van Esbroeck, baas der herberg, is dan tusschen gekomen, heeft D’Hondt wederhouden van nog te stampen tot dat de ruzie ten einde was. Getuigen: Leopold Van Esbroeck en zijne vrouw Helena. (Ik wederhoud deze klacht, 24 December 1898, J. Van den Broeck.) Den 16 December 10 ure avond was Jan Baptist Scheers in de herberg van Leopold Van Esbroeck waar hij met de kaart speelde met Charles Robbijns, Frans De Donder en Jef Van den Broeck. Deze laatste vert... en speelde niet eerlijk, er ontstond twist. Van den Broeck beriep mij om met hem buiten te gaan om te vechten, hetwelk ik weigerde. Dan heeft hij mij gepakt en omver gestampt in de herberg. Een bezeerde voet hebbende kon ik niet recht. Michel D’Hondt kwam tusschen om mij van de mishandelingen van Van den Broeck te verlossen. Getuigen: Frans De Donder (Witten), Bernard Verbruggen, Tist Roelants. UC - Londerzeel 22 decembre 1898 (Vertaald) Gestuurd naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Brussel, militiecertificaat model 60 voor Verlinden Pierre Joseph, geboren in Breendonk en verblijvend in Brussel, met het oog op het door hem geplande huwelijk. UC - Londerzeel 24 décembre 1898 Monsieur le Ministre des Finances, Bruxelles - (Vertaald) Wij zijn zo vrij om u de deliberatie te sturen waarmee de kerkmeesters van onze kerkfabriek de toelating vragen om 2 staatsbons op naam te mogen verkopen (serie F nr. 59422 voor een waarde van frs. 7500 en nr. 59428 voor een waarde van frs. 6900). Hierbij ook een afschrift van het K.B. waardoor deze verkoop werd toegestaan. Het college. PV - Het jaar 1898 den 27 December verscheen Joannes De Buyser, zoon Franciscus, wonende in de Molenstraat, die verklaart. Dezen namiddag bij 2 ure was ik op de baan tusschen Londerzeel dorp en statie toen Frans Van Hoeck (Bies) mij volgde, vergezeld van zijnen hond die los liep en die mij eene beet toebracht voor gevolg hebbende dat mij mijne broek er van scheurde. Wanneer ik hem hierover berispte antwoordde Van Hoeck mij ‘gij hebt met mij te doen, ik zal u nog eens goed overtrekken’. Waarvan getuigen Frans Beuckelaers, veldwachter, Denis Cnapelinckx en Louis Stoels, werkman in de melkerij. UC - Londerzeel 29 decembre 1898 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Vertaald) Uw brief 1760-3360E van 28 oktober 1898 betreffende de bevolkingscontrole. Dit werk is in onze gemeente voltooid. Er waren 12 inschrijvingen en 9 schrappingen. Alle mutaties werden in het bevolkingsregister ingeschreven en de nodige maatregelen werden genomen om de situatie van de personen die zonder bericht de gemeente verlieten of binnenkwamen te regulariseren. UC - Londerzeel 29 decembre 1898

269


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le Ministre - (Vertaald) Van Malderen Guillaume, met verlof in Londerzeel, vervulde zijn militaire dienst als milicien van Sint-Jans-Molenbeek bij het 8ste Linieregiment, stamboeknr.47073, 15de kanton Brabant, klas 1895. Als kind werd hij door zijn vader verlaten en aangezien hij geen andere ascendenten had werd zijn militievergoeding regelmatig op een boekje bij de spaarkas gestort. Sedert hij op 31 augustus 1898 op onbepaald verlof is gestuurd is hij als kippenhandelaar beginnen werken en verdient hij op een eerlijke manier zijn kost. Om hem toe te laten zijn situatie te verbeteren vraag ik u om hem toe te staan een deel van zijn tegoed op te nemen en het in zijn handel te investeren. Ingesloten getuigschrift van goed gedrag en zeden.

1899  UC - Londerzeel 2 janvier 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) In antwoord op uw brief 6001 laten we u weten dat 45 miliciens ingeschreven zijn voor de lottrekking van 1899. UC - Londerzeel 4 janvier 1899 (Vertaald) Mobilisatie van het leger - Paarden- en wagentelling ten behoeve van het leger. Aantallen Paarden Karren Eigenaar Adres Luxe Trekpaarden Eeckelaers François Dorp 1 1 Willocx Charles Dorp 1 1 De Keersmaecker François Dorp 1 1 De Boeck Victor Dorp 1 De Vleeshouwer Emile Dorp 1 1 Robberechts Charles Linde 1 1 Heerbaut Kinderen Linde 1 1 Van Hove Weduwe Linde 1 1 Lamberts Benoit Linde 1 1 Mertens Vital Linde 1 1 Van Doorslaer Benoit Linde 1 1 Verspreet Jean Linde 1 1 UC - Londerzeel 6 janvier 1899 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Vertaald) De kandidaten "vrijwilliger met premie" Vertongen en Willems, die in 1898 voor de dienst afgekeurd werden, zouden in 1899 hun aanvraag willen hernieuwen. Daarom sturen wij u in bijlage hun certificaten model 32. Het college. PV - Het jaar 1899 den 6 januari verscheen Joannes De Bleser, oud 60 jaren, landbouwer wonende M....straat, die verklaart. Gisteren rond 8 ure ging ik van huis. Als ik gekomen was voor de woning van mijn gebuur Victor Van Campenhout, werd ik aangesproken door mijn gebuur Jos Verdickt die mij aansprak op de volgende wijze: Voor eerst vroeg hij aan wien hij zijne pacht moest betalen, verder vroeg hij waarom hij zijn land moest liggen en voortgaande stuurde hij mij de verwijten van ‘deugniet en dief, gij hebt pater Schutter bestolen’, er bij voegende ‘ik zal u verwijten zoo lang ik zal leven’. Getuigen: Louise Spiessens, vrouw Van Campenhout.

270


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 10 janvier 1899 Lichting 1899 - Onderwijsniveau van de ingeschreven miliciens. Kunnen lezen noch schrijven: 1 Kunnen alleen lezen en schrijven: 9 Kunnen wat meer dan alleen maar lezen en schrijven: 35 Totaal:

45

UC - Londerzeel 10 janvier 1899 Monsieur le receveur d' enregistrement - (Vertaald) Op vraag van mijnheer De Keersmaecker, brouwer in Londerzeel stuur ik u een postbon ter waarde van 5 fr. als betaling van de registratierechten voor 2 getuigschriften van goed gedrag en zeden van twee kandidaat-jachtwachters. De secretaris Louis Van Doorslaer. UC - Londerzeel 11 janvier 1899 Aan het gemeentebestuur van Breendonk - Mijnheeren. Als gevolg aan uwen brief van 6 december laatstleden betrekkelijk het behoeftig huisgezin nagelaten door wijlen Constant Edmond De Maeyer, in uwe gemeente overleden den 29 november laatstleden, hebben wij de eere U te melden dat ofschoon genoemde De Maeyer zijn eenentwintigste jaar niet bereikt had toen hij uwe gemeente kwam bewonen (28 september 1895) hij nochtans door zijn huwelijk, welk hij den 5 juni 1895 hier had aangegaan, ontvoogd was en hij hierdoor met zijn huisgezin een eigene bijstandwoonst had. Hieruit volgt dat gemeld huisgezin zonder onderbreking in uwe gemeente gewoond heeft van 28 september 1895 tot het overlijden van den man op 29 november 1898, hetwelk een nuttig verblijf van meer dan drij jaren uitmaakt en hierdoor ook de armlastigheid van deze familie aan uwe gemeente ten deele valt. Wij verzoeken U, Mijnheeren, te willen met weduwe De Maeyer rechtstreeks afhandelen aangaande het beloop der te verleenen onderstand en ons vroeger antwoord van 15 december 1898 als nietig te aanzien. Aanvaardt, etc... Het kollege. GR - N° 491 Zitting van 12 Januari 1899 Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Verheyden, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, volledig getal der leden en Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van vorige zitting wordt gelezen en vervolgens goedgekeurd en geteekend. Het dagorde bevat: 1 School ameublement Er wordt om rede van hoogdringendheid en met algemeene toestemming bijgevoegd A. Ontslag van den hoofdonderwijzer Kerremans. B. Benoeming van zijnen opvolger. Voorwerp 1 - School ameublement en ontslag Kerremans. Het lastenkohier met bestek betreffende het meubleren der nieuwe klas aan de Gemeenteschool nr.1 gevoegd is op het bureel neergelegd. De heer voorzitter geeft hiervan kennis en lezing. Na deze kennisneming wordt dezelve door den gemeenteraad zonder wijzigingen aangenomen en voorgesteld om bij middel van aanbesteding uit gevoerd te worden. Geheel beloop 2017,80 frs. Ontslag van den hoofdonderwijzer Kerremans. De heer voorzitter na bespreking en stemming der zaken welke op het dagorde waren gebracht geeft de raadsleden kennis dat bij brief hem toegekomen na de uitdeeling der uitnoodigingsbrieven welke de tegenwoordige zitting belegden, de heer Kerremans hoofdonderwijzer der

271


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

gemeenteschool nr.1 hem van deze bediening zijn ontslag heeft ingezonden, met recht op in pensioentreding. Om reden der hoogdringendheid die het bespreken dezer zaak medebrengt, verlangt hij te weten of de meerderheid der leden van den raad de bespreking hiervan als hoogdringend in de tegenwoordige zitting laat doorgaan, omdat uitstel schade kan teweeg brengen in den dienst van het onderwijs. Met algemeene stemmen wordt Ja geantwoord en de zaak wordt alzo op het huidige dagorde aangenomen. De heer voorzitter geeft vervolgens lezing van gemeld ontslag, welk met algemeene stemmen en zonder meerdere bespreking wordt aangenomen. De dienst van den ontslaggever in het onderwijs zal eindigen den 5 Februari aanstaande. Verder vraagt de heer voorzitter van den raad advies om gezien de hoogdringendheid die bestaat in het vervullen dezer openstaande plaats,onmiddellijk hierin te voorzien. De Raad geeft wederom een voordeelig advies en beslist onmiddellijk over te gaan tot de benoeming van den hoofdonderwijzer. Waarvan het volgende proces-verbaal: De gemeenteraad van Londerzeel. Gezien de ontslaggeving van den heer Kerremans van zijn bediening van hoofdonderwijzer der gemeente jongensschool, in zitting van dezen dag aangenomen. Overwegende dat de hoogdringendheid om onmiddellijk tot de benoeming van den opvolgende hoofdonderwijzer,door al de leden van den gemeenteraad erkend is, Overwegende dat al de leden het eens zijn om verkiezing van zijnen opvolger te kiezen tusschen het onderwijzend personeel der gemeente die door vele jaren trouwen en goeden dienst in het onderwijs blijken van voldoende bekwaamheid, werkzaamheid en weerdigheid voor het bekleden van dit ambt opleveren. Gezien art. 66 der gemeentewet handelende overde benoemingen tot gemeentebedieningen. Verklaart.de zitting geheim en gaat bij geheime stemming over tot het benoemen van den hoofdonderwijzer in school I in vervanging van mijnheer Kerremans ontslaggever. Deze stemming gaf de volgende uitslag: Mijnheer De Craecker, hoofdonderwijzer der school II, bekwam 2 stemmen. Mijnheer Verlinden, hulponderwijzer school I, bekwam 6 stemmen. Eene stem gaf onthouding. Besluit De heer Verlinden de meerderheid van stemmen bekomen hebbende en deze in zijne vroegere indienstreding door zijn bijgebrachte stukken zijne hoedanigheden van Belg en van gediplomeerd onderwijzer der staatsnormaalschool van Lier reeds neergelegd hebbende, gaat over tot de plaats van hoofdonderwijzer in gemelde gemeenteschool. Afschrift dezer wordt ter goedkeuring der bevoegde overheid gezonden UC - Londerzeel 13 janvier 1899 (Vertaald) Gestuurd naar de gouverneur de tabel met aantallen en prijs van de verkochte dieren op de jaarmarkt, met de vermelding dat deze jaarmarkt alleen uit een prijskamp van kweekdieren bestaat en dat er geen verkoop heeft plaats gehad. UC - Londerzeel 13 janvier 1899 (Vertaald) De burgemeester van Londerzeel bevestigt dat Troch Marie Anne en Troch Cathérine Antoinette, geboren in Londerzeel op 6 januari 1886 en 7 september 1887, weeskinderen en enige erfgenamen van de echtgenoten Troch Jean Baptiste en Van Riet Cathérine, overleden in Londerzeel op 30 mei 1896 en 5 april 1889, behoeftig zijn en geen enkele belasting kunnen

272


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

betalen. Deze wezen bezitten geen enkel roerend of onroerend goed dat zou kunnen verkocht worden om de achterstallen te voldoen. De burgemeester. UC - Londerzeel 13 januari 1899 Vriend Goffin - Hierbij zend ik u twee benoemingen tot jachtwachter, gedaan door de heer De Keersmaecker, brouwer te Londerzeel, met verzoek deze te laten enregistreren en er de onkosten van te verschieten. Indien voor het rekenen der onkosten mijnheer de ontvanger de loon hoeft te weten die aan deze plaatsen is gegund, deze is 200 fr. 's jaars en per man. Wanneer dit gedaan is, beschik het ons weder en kom ter dezer gelegenheid den devis teekenen van den architecte voor vaststelling der onvoorziene en der buitengewone werken aan het gebouw der school. De secretaris. UC - Londerzeel le 14 janvier 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge de benoeming van de heer Verlinden, hulponderwijzer in onze gemeenteschool nr. 1, tot hoofdonderwijzer is daar de plaats van hulponderwijzer vacant geworden. Gelieve deze vacature in het Staatsblad aan te kondigen. Het loon bedraagt 1100 fr. per jaar en de sollicitaties moeten naar ons gemeentebestuur gestuurd worden voor 1 februari eerstkomend. Het college. UC - Londerzeel 15 janvier 1899 (Vertaald) Ter goedkeuring gestuurd naar de arrondissementscommissaris 1) de benoeming van de heer Verlinden tot hoofdonderwijzer, 2) de aanwerving door brouwer De Keersmaecker van 2 jachtwachters. PV - Het jaar 1899 den 16 januari verscheen Edouard Van Aken, 22 jaren, landbouwer te Londerzeel Sneppelaar, die verklaart. Gisteren bij 11 ure avond is mijn gebuur Louis Peeters, vergezeld van zijn 2 zonen Jozef en Corneel Van Praet buiten gekomen voor onze woning en hebben met steenen in onze winkel 4 latten gebroken en schade toegebracht aan de woning. Getuigen: Alfons De Decker, 20 jaren, zoon van Jef, en Baptist Beuckelaers. Vier weken vroeger hebben leden van hetzelfde huisgezin dezelfde feiten begaan. UC - Londerzeel 17 janvier 1899 Monsieur le vicomte de Spoelberch - (Vertaald) Het tracéplan en percelenplan aangaande de aanpassing van het station Londerzeel-West behelst, wat uw eigendom betreft, grondinnemingen op volgende percelen: 7,7 milières op F70a, 5 are 39 ca op F59a en 7,7 milières op F65a. Ze liggen op ons gemeentehuis voor het onderzoek van commodo en incommodo dat op 3 februari om 15 uur zal afgesloten worden. De burgemeester. UC - Londerzeel 18 janvier 1899 (Vertaald) Gevraagd aan de burgerlijke stand van Schaerbeeck de geboortedatum- en plaats van Englebert Uytterelst, de vader van Pier Uytterelst, kandidaat-VAP geboren te Schaerbeeck op 14 mei 1876 (akte 2562) en wonend in Londerzeel, teneinde zijn nationaliteit vast te stellen. UC - Londerzeel 19 janvier 1899 Monsieur le juge s' instruction Bollée - (Vertaald) Van den Bergh Anna Maria, geboren in Londerzeel op 13-10-1863, op 20-10-1896 getrouwd met Blankaert Pierre Alois uit Willebroek, heeft in onze gemeente gewoond sedert haar geboorte tot aan haar huwelijk. Haar gedrag en zedelijkheid zijn altijd onberispelijk geweest. De burgemeester P. Van Assche

273


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 19 janvier 1898 Monsieur le commandant - (Kort vertaald) Scheers, weduwnaar van Robberechts, vraagt een kleine financiële hulp aan zijn zoon Benoit Scheers, vrijwilliger met premie, 2de jagers te voet, 1ste bataljon, 2de compagnie. Zijn financiële toestand is zeer slecht en bovendien lijdt één van zijn kinderen aan een kwijnende ziekte. Daarom graag een voorschot van 100 fr. op de eerste afrekening van de premie. UC - Londerzeel le 20 janvier 1899 Monsieur le Ministre des Finances - Monsieur le Ministre - (Vertaald) De heer Beelen, aannemer van de reconstructie van de torenspits van de Sint-Christoffelkerk, heeft voor dit werk een waarborg van 2500 fr. gestort bij een agent van de Staatskas. Ontvangstbewijs en een uittreksel uit het lastenboek werden naar het ministerie gestuurd. Gelieve hiervan een stortingsbewijs te sturen teneinde de verschuldigde intresten te kunnen berekenen. De burgemeester. UC - Londerzeel 20 janvier 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) In verband met de vergroting van onze gemeenteschool sturen wij u volgende stukken: 1. Een overzicht van de niet uitgevoerde en van de supplementaire werken, opgemaakt door de architect, geaccepteerd door de aannemer en goedgekeurd door de gemeenteraad. 2. Een door de gemeenteraad goedgekeurd bestek van bijkomende werken. 3. Bestek en lastenboek voor de meubilering van de nieuwe schoolklas, eveneens door de gemeenteraad goedgekeurd. Gelieve dit overzicht te aanvaarden, de aannemer de toelating te geven om de bijkomende werken uit te voeren, over te gaan tot de toewijzing van het meubilair en tot de vaststelling van de tussenkomst van provincie en staat. Het college. UC - Londerzeel 23 januari 1899 Mijnheer Goffin - Op verlangen van den heer provincialen bouwmeester (Stuyck, rue Coppenolle, Anvers) verzoeken wij u te willen bevinden te Londerzeel op 31 dezer maand rond 2u30 aan den voet van het werk om het onderzoek te doen der werken van vergrooting der school waarvan gij de aannemer zijt. Namens burgemeester en schepenen, de sekretaris. (Vergelijkbare brief, zelfde datum, naar aannemer Beelen, rue Rousseau 21, St.-Gillis, ivm het onderzoek van de werken aan de torenspits op 31 januari 1899 om 3u30). UC - Londerzeel 23 janvier 1899 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Uw vraag van 3 dezer. In 1898 werden vanuit Londerzeel volgende processen-verbaal naar uw bureel gestuurd: 3 opgesteld door mijzelf, 15 door champetter Caluwaerts en 3 door champetter Beuckelaers. De burgemeester. PV - Het jaar 1899 den 23 januari verscheen Edouard Van Aken, zoon van Leonard, wonende Sneppelaar die verklaart. Gisteren rond 10 ½ ure kwam ik uit den kerk naar huis toen gekomen aan de woning van Joannes De Moor ik werd aangerand door Corneel Van Praet en zijn halfbroeder Theofiel Peeters, vergezeld van hun broeder Jozef Van Praet die mij slagen toebrachten. Waarvan getuigen Regine Bellon, meid bij August De Maeyer. Op maandag 16 januari had Corneel Van Praet aan mijne jongere broeder gezegd ‘zeg aan uw broeder Edouard dat hij zich mag gereed houden om van ons veel slagen te krijgen’. UC - Londerzeel 25 janvier 1899 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Uw vraag 2171 van 24 dezer. Over het gedrag en zedelijkheid van kandidaat-jachtwachter Frans Hypoliet Goossens het volgende. Ofschoon hij

274


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

op 1 april 1893 veroordeeld werd voor een jachtmisdrijf, is zijn gedrag nadien altijd goed geweest en ik kan u verzekeren dat hij door zijn intelligentie, zijn takt en zijn karakter - onwrikbaar en toch gematigd - aan alle voorwaarden voldoet om een goede jachtwachter te zijn. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel 25 janvier 1899 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Uw vraag 2170 van 24 dezer. Over het gedrag en zedelijkheid van kandidaat-jachtwachter Duffeler het volgende. Zijn antecedenten zijn goed. Door zijn intelligentie, zijn takt en zijn karakter - onwrikbaar en toch gematigd - is hij waardig om de door hem gesolliciteerde functie uit te oefenen. De burgemeester van Londerzeel. UC - Londerzeel 26 janvier 1899 Opgestuurd naar de hoofdingenieur, 12 Apostelstraat, het dossier aangaande de vraag van molenaar Cools uit Londerzeel om een nieuw waterrad te mogen plaatsen in vervanging van een dat versleten is. Het college. UC - Londerzeel 27 januari 1899 Aan het gemeentebestuur van Breendonk. Mijnheeren. Om de zaak van bijstandwoonst van weduwe De Maeyer te kunnen eindigen verzoeken wij U, mijnheeren, ons te willen zenden de omstandige beschrijving van den verleenden onderstand, met de bewijzen hiervan. Het gemeentebestuur van Londerzeel PV - Den 30-31 januari 1899 hebben dieven binnen gekomen bij Bonaventuur Verspecht en hebben gestolen een kruiwagen, een partij meel uit graan en .... een pak tarwe zonder mark. Geen vermoedens wegen op iemand. PV - Tusschen 30-31 januari 1899 hebben onbekenden het huis van weduwe Callaerts, Kruishoef, beschadigd. Opzoekingen zijn gedaan om den dader er van te kennen. UC - Londerzeel 31 janvier 1899 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice à Bruxelles. Monsieur le Ministre - (Vertaald) Ik ben zo vrij om u de vraag over te maken van planter Janssens Pierre Joseph uit Londerzeel, vastgehouden in de bedelaarskolonie van Merksplas, om vervroegd vrijgelaten te worden. Zoals de aanvrager stelt is hij nooit eerder veroordeeld of vastgezet. Daarom durf ik op een gunstig gevolg hopen. De burgemeester. PV - Pro Justitia (Parquet 3 février 1899) Het jaar 1899 den 2 februari. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen Bonaventuur Stevens, oud ... jaren, landbouwer wonende te Londerzeel, die ons de volgende verklaring deed: Op zondag 29 januari kwam ik met de trein van 10 ½ ure ’s avonds van Capelle op den bosch en ontmoette er zekere Victor Segers (bijgenaamd huisken) van Malderen, met wien ik in gesprek kwam. Onze onderhandeling liep over de brandstichting die in den nacht van 12 à 13 januari laatstleden was gebeurd aan het huis van Jean Vereerstraeten, landbouwer wonende te Londerzeel Linde. Ik vroeg hem of hij aan de brandstichting geen deel had genomen. Hij antwoordde van ‘neen, doch ik weet wie dit gedaan heeft en weet ook dat de daders gedrijen waren’. Segers deed verder de volgende omstandige verhaling, die hij zegde te kennen van zekere Pieter Verdonck, dien hij als brandstichter aanwijst. De dieven zijn aan dat huis gekomen met het vast betrouwen dat er in de schuur kiekens zaten omdat Vereerstraeten een kiekenvetter is, doch er zaten geene kiekens en vonden er niets dan patatten. Omdat zij in hunne verwachting bedrogen waren staken zij de woning in brand en

275


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

gebruikten hiertoe 3 phosphoor stekskens waarvan de twee eersten niet lukten en het derde de brand voor gevolg had. Genoemde Segers deed mij verders de volgende uitleg over de samenstelling van het gebouw van Vereerstraeten en van deszelfs inhoud. De schuur waar zij waren binnen gedrongen sloot met drij grendels, waarvan twee langs binnen, eenen langs buiten die aan het slot vast was. Binnen de schuur, onder de tassing, stonden een kruiwagen en eene houten kar. Er neven lagen ook de patatten en langs de andere zijde was het verkenskot, plaats waar de dieven den brand hadden aangestoken. Toen ik hem deed opmerken dat Verdonck, wien hij beschuldigde, in de Colonie van Hoogstraeten-Merxplas was opgesloten, antwoordde Segers mij dat dit niet juist was en dat Verdonck gedurende twee of drij nachten er was weg geweest en dat hij intusschen deze brandstichting had gepleegd. Segers heeft nooit in deze schuur geweest en kon dus hier geen omstandig beschrijf geven. Nog minder kon hij weten, zooals hij het mij verklaarde, welke voorwerpen er in stonden en waar zij stonden. Ik liet hem dan weten dat ik een huisgenoot van Vereerstraeten was en dat ik aan zijne plichtigheid twijfelde. Dan ging Segers voort en verhaalde: ‘Zoo mij verteld is was de brand ontstaan tusschen 12 en 1 ure ’s nachts en ik was om 1 ½ ure ’s nachts bij zekere Pieter Moll, houtzager te Malderen, dus kon ik dat niet gedaan hebben. De juistheid van het verhaal dat Segers mij heeft gedaan over de samenstelling van het inwendige van den bouw en over deszelfs inhoud, alsook de zekerheid die ik heb dat Verdonck wien hij als brandstichter aanwijst niet in vrijheid is geweest, doen mij veronderstellen dat Segers met rede als brandstichter hiervan moet aanzien worden. Al wat Segers mij aangaande deze brand verhaald heeft, is ook gehoord door Jan Baptist Broothaers, zoon van Louis, metserdiener te Londerzeel. Waarvan proces verbal om te dienen waar het behoort. PV - Het jaar 1899 den 4 februari verscheen Jan Cnapelinckx, directeur der melkerij te Londerzeel, die verklaarde dat verleden nacht onbekende dief of dieven in de melkerij hebben gebroken langs het dak boven den stoomketel en alzoo gepoogd hebben langs den zolder in de aanhoorige gebouwen binnen te breken. Niets is ontvreemd. Drij weeken vroeger heeft dezelve nachtelijke bezoekers gekregen met het gevolg dat postzegels en eenig geld ontvreemd waren. De daders of het spoor voor opzoeking derzelve zijn steeds onbekend. PV - De Bondt Jan Louis verklaart dat hij nooit aan Jan Van Steen toelating gegeven heeft om zijn huis af te breken. Hij heeft nooit een glas bier of iets anders betaald voor Van Steen en nooit er mede in de herberg van Cooremans geweest. De Bondt bekent verder dat het huis in kwestie wel in geen besten staat van onderhoud was, doch voegt hier bij dat de bewoners Van Steen gedurende de laatste jaren dat zij er in woonden hem niets betaald hebben en dat daarom ook hij er geene onkosten aan deed. GR - N° 492 Zitting van 4 Februari 1899 Waren tegenwoordig: Van Assche, burgemeester, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden en L.Van Doorslaer, secr. Het proces-verbaal van vorige zitting is gelezen en zonder opmerkingen goedgekeurd. Dagorde: - Lager onderwijs, pensioen Kerremans - Benoeming van hulponderwijzer - Hoofdelijke Belasting Advies over het pensioen Kerremans De gemeenteraad.

276


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Gezonde brief van den heer gouverneur der provincie date 16 Januari l.l. 21423C7229, handelende over de pensioenaanvraag van den heer Kerremans hoofdonderwijzer der gemeenteschool I (sedert 1871), vroeger onderwijzer te Berchem St Agatha. Gezien onze beraadslaging van 12 Januari l.l. die dit ontslag reeds aanneemt, Overwegende dat de vrager de voorwaarden vereenigt die vereischt zijn door Art.1 van het reglement van 31 Dec. 1874 over de in pensioen treding. Geeft het advies Dat de heer Kerremans zijne rechten op pensioen mogen aangenomen worden. Benoeming van hulponderwijzer. De gemeenteraad . Gevolgentlijk aan N1063 der algemeene onderwijzingen van 1 Mei 1893 en in buitengewone en geheime zitting vergaderd gevolgentlijk aan art. 66 der wet van 30 Maart.1836, gewijzigd door die van 30 december1887 overtegaan tot de benoeming van eenen hulponderwijzer in de gemeenteschool 1 in vervanging van den heer Verlinden die tot de plaats van hoofdonderwijzer in dezelfde school overgaat. Doet onderzoek der op het bureel neergelegde aanvragen voor het bekomen dezer plaats. Deze zijn van de heeren: - De Mesmaecker van Huizingen - De Baeck van Londerzeel - Segers van Gooik - Bogaert van Gent - Talboom van Wolverthem Doet vervolgens de bespreking der kandidaten, het onderzoek hunner diploma's en der getuigschriften er bijgevoegd en gaat daarna over bij geheime stemming tot gezegde benoeming Op acht aanwezige leden bekwam de heer Talboom eene stem, de heer De Boeck zeven stemmen. Besluit De heer De Baeck Jan Frans, geboren Londerzeel 19 Maart.1893, thans hulponderwijzer in de Stadsschool van Dendermonde op 8 stemmers 7 stemmen bekomen hebbende en dezelve door zijne bijgebrachte stukken zijne hoedanigheden van Belg en van gediplomeerd onderwijzer bewezen hebbende wordt als hulponderwijzer der gezegde gemeenteschool verkozen. De jaarwedde van genoemde titularis wordt gesteld op fr. 1100. Afschrift dezer is ter goedkeuring der bevoegde overheid gezonden Aldus gedaan in zitting als ten hoofde PV - Het jaar 1899 den 6 februari. Voor ons Petrus Van Assche verscheen Joannes De Wachter, 19 jaren, zoon van weduwe Benoit De Wachter, die ons verklaarde. Dezen morgen rond 6 ure ging mijn broeder Benoit om een hangsel naar den winkel. Hij bleef lang weg om deze commissie te doen en rond 7 ure kwam de boodschap dat hij door den tram verongelukt was. UC - Londerzeel 6 février 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Gevolg gevend aan uw brief 5266 van 31 januari hebben wij aan de aanklager De Bondt het antwoord van de verdachte Van Steen meegedeeld. De Bondt beweert dat hij Van Steen nooit de toelating heeft gegeven om zijn huis af te breken. Gedurende de voorbije 9 jaren heeft hij van Van Steen nooit huur ontvangen en daarom heeft hij ook nooit herstellingen uitgevoerd aan het huis. Het huis van De Bondt was in een dusdanige staat dat het onbewoonbaar was geworden. UC - Londerzeel 6 février 1899 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Gevolg gevend aan uw brief 2804 van 31 januari haast ik me om u de volgende inlichtingen te verschaffen. Op 2 oktober 1898 heeft de genaamde

277


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Van Steen geprobeerd om het meisje Van Hoorebeeck ( = De Prins ?) te verleiden. De schuldige, die op heterdaad was betrapt, heeft het recht in eigen hand genomen door zich in zijn huis te verhangen waar men hem de volgende ochtend gevonden heeft. Hierdoor is dit misdrijf zonder juridisch gevolg gebleven. Sedertdien heeft het meisje geen enkele andere daad gepleegd of eraan deelgenomen die haar zedelijkheid in twijfel kan trekken. Haar buren en kennissen hebben nooit over haar gedrag en haar zedelijkheid geklaagd. Daarom achten we het onze plicht om uitstel van haar opsluiting te vragen tot dat dit zou nodig blijken. Als gevolg van het eerste feit wordt dit meisje permanent door ons speciaal in de gaten gehouden en zodra het voor haar eigen gezondheid en voor de openbare veiligheid zou nodig blijken zullen wij direct haar opsluiting gelasten. De burgemeester. UC - Londerzeel 7 février 1899 Monsieur le colonel - (Vertaald) Kleermaker Jean De Hertogh uit Londerzeel vraagt gedurende een 10-tal dagen de hulp van zijn zoon Louis De Hertogh, soldaat VAP bij het 4de eskadron van de 4de Lansiers. De Hertogh heeft een grote familie en door zijn ouderdom en de verzwakking van zijn zicht kan hij niet meer de lange uren kloppen die door zijn werk worden gevraagd. PV - Het jaar 1899 den 7 februari verscheen Theodoor Cleymans die verklaarde dat zondag nacht rond 11 ure Constant Vergaelen, zoon van Jan, aan zijn huis kwam kloppen en hem uitdagen, zeggende ‘Kom er eens uit’. Vergaelen was met een mes gewapend. Toen ik ’s maandags bij zijne ouders ging om hun dit voorval bekend te maken, zegde deze ‘Ik wilde de zoon van Cleymans een mes in den kop slagen’. UC - Londerzeel 9 février 1899. (Vertaald) Ter goedkeuring naar de arrondissementscommissaris de aanstelling door de gemeenteraad van een nieuwe hulponderwijzer voor de centrumschool. UC - Londerzeel 10 février 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Gestuurd ontvangstbewijs van storting van 222,02 fr. bij de Nationale Bank ten gunste van de provincie Brabant, zijnde de wettelijke inhouding van 2% op de toewijzingsprijs (11105,85 fr.) van de vergrotingswerken der gemeenteschool. Het college. UC - Londerzeel 10 février 1899 Monsieur le capitaine-commandant au 4ieme de Ligne, 3-4 à Bruges - (Vertaald) Weduwe De Wachter vraagt of haar zoon Leonard De Wachter, soldaat VAP, haar een zo groot mogelijk bedrag kan sturen van de eerste premie die hij getrokken heeft. Weduwe De Wachter bevindt zich momenteel in een diepongelukkige situatie door de dood van haar 23-jarige zoon die zopas door een trein overreden werd. Dit ongeluk heeft haar bovendien grote onvoorziene kosten opgeleverd. UC - Londerzeel 11 février 1899 Monsieur le Ministre - (Vertaald) Ik ondergetekende, Van Muylder Felix, landbouwer in Londerzeel, neem de eerbiedige vrijheid om u het volgende uiteen te zetten. Mijn broer, Van Muylder Edmond, geboren in Londerzeel op 29 maart 1876, soldaat van de lichting 1896, trok het nr.79 tijdens de loting van het 24ste kanton van de provincie Brabant en werd dus opgeroepen. Vanwege zijn zwak gestel werd hij in 1896 en 1897 afgekeurd voor de dienst. In 1898 werd hij goedgekeurd en nu is hij in dienst bij de Grenadiers als milicien van de klas 1898. Onze vader en moeder zijn, zoals de bijgevoegde documenten aantonen, in Londerzeel gestorven op 12 mei 1895 en 20 januari 1892. Na het overlijden van 1892 ben ik, als oudste zoon, op

278


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

een familiebijeenkomst als voogd van mijn jongere broer aangesteld. Later ben ik, door de penibele financiële situatie van de familie, dan zijn enige steun geworden en moest ik zowel voor zijn eten zorgen als voor zijn onderhoud. Mijn broer heeft nooit openbare hulp gehad. Ik heb dus alle kosten moeten dragen die normaal ten laste van de ouders vallen. Daarom vraag ik U, mijnheer de minister, om mij conform art. 2 van de wet van 5 april 1875, te beschouwen als recht hebbende op de vergoeding die is vastgesteld door de wet van 30 juni 1896. Mijn vraag is des te meer gefundeerd, mijnheer de minister, daar mijn broer wegens de zwakheid waarvoor hij 2 jaar lang afgekeurd werd, niet in staat was om met werken zijn kost te verdienen... UC - Londerzeel 11 février 1899 Monsieur le redacteur de la revue communale - (Vertaald) Graag kenden we uw oordeel over het volgende geval. Een arme van onze gemeente woonde in gemeente B. en is er overleden na er ononderbroken gedurende 3 jaar en 2 maanden gewoond te hebben. Gemeente B. weigert om de kosten voor onderhoud van zijn weduwe te betalen onder voorwendsel dat het nuttige verblijf van deze familie minder dan drie jaar is geweest omdat deze familie huishulp heeft gekregen. Daarvoor houdt ze rekening met de uitdelingen die aan de kerk, ingevolge fundaties en schenkingen, gebeurden. Gemeente B. brengt ook de kosten van de geneesheer in rekening ofschoon deze forfaitair werden betaald en dat de overleden arme hen hiervoor dus eigenlijk niets heeft gekost. Toen de overledene nog leefde heeft gemeente B. ons nooit verwittigd dat ze hem bijstand heeft gegeven. Welke van de twee gemeenten moet de hulp betalen? SC - B1 Londerzeel 13 februari 1899 Het college van burgemeester en schepenen van Londerzeel bevestigt dat de beraadslaging in dagteekening van 21 october 1898 goedgekeurd door Koninklijk Besluit van 25 januari 1899, houdende tariefreglement eener plaatselijke belasting op vleeschkeuring, eindigende den 31 december 1903, naar den eisch der wet afgekondigd is geweest den 12 februari 1899. UC - Londerzeel 15 februari 1899 Aan het gemeentebestuur van Breendonck - Als gevolg aan Ue brief gedagteekend 7 dezer nr. 6301 hebben wij de eere U de volgende opmerkingen te doen. De onderstand door uw weldadigheidsbureel aan het huisgezin De Maeyer verleend beloopt: 28,60 in brandstoffen, 36,80 in vleesch, 15 fr. in andere eetwaren, 6,75 in kleederen, zij te samen fr. 87,15. De prijs van den dag onderhoud in 1898 is voor de landelijke gemeentens van het arrondissement Mechelen fr. 1,45. Zes werkdagen dienen voor 7 dagen onderhoud; dan deze som herleid in onderhoudsdagen gelijkvormig aan de regels voorgeschreven door K.B. van 19 maart 1858 geeft de volgende uitslag 87,15 x 7 / 1,45 x 6 = 71 dagen. De echtgenoten De Maeyer hebben in uwe gemeente een wezentlijk verblijf gehad van op maandag 16 september 1895 tot 29 november 1898, dag van het overlijden van den man, dit is 3 jaren en 75 dagen. De som van verleenden onderstand herleid in dagen slechts 71 dagen zijnde en het wezentlijk verblijf 3 jaren 75 dagen uitmakende volgt hieruit dat het nuttig verblijf boven de 3 jaren klimt en dat hierdoor deze weduwe haar bijstandwoonst in uwe gemeente verkregen heeft. Nu wat aangaat de uitdeelingen van brood in de kerk, waarvan gezegde brief melding doet, wij verzoeken U, mijnheeren, te willen opmerken dat deze de opbrengst zijn van vrijwillige giften of van fondatiën en niet door het bureel van weldadigheid gedaan worden; overigens art. 8 der wet op bijstandwoonst zegt klaar "of ten huize door de openbare weldadigheid geholpen".

279


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Verders de aanspraak die gij doet op de onkosten veroorzaakt door geneeskundige zorgen is hevenmin gegrond. Immers de gemeente is gehouden de kostelooze geneeskundige zorgen te verzekeren aan al de zieken die zich op haar grondgebied bevinden, en geen andere dan de onderstand in gasthuizen of in hospitalen verleend is van de bijstandwoonstgemeente terugeischbaar. Hieruit volgt dat deze bijstandwoonst zonder wederlegging aan uwe gemeente behoort. Aangezien deze behoeftige thans in onze gemeente woont, verzoeken wij U de tegenwoordige als bericht te willen aannemen, voorgeschreven door art. 21 der wet op de bijstandwoonst. Wij bieden U, Mijnheeren, de uitdrukking onzer hoogachting. Het gemeentebestuur van Londerzeel. PV - Het jaar 1899 den 17 februari verscheen Delphine Van Nieuwenhuyzen, oud 35 jaren, herbergierster te Londerzeel Eeckhout, die verklaart. Maandag 13 dezer was ik ter herberg van Jan Wauters in gezelschap van verscheidene andere personen, toen ik bemerkte dat mijn geldbeugel gestolen was. Onmiddellijk maakte ik dit bekend aan Frans De Donder, die president der maatschappij is. Eerst hebben wij het huis afgezocht om te weten of deze op den vloer niet lag. Dan werd er beslist de zakken te onderzoeken om het gestolene te vinden. Dan werd bevonden dat zekere Rosalie Polfliet, oud 17 jaren, dezelve in hare koussen had verborgen. Waarvan getuigen Francisca De Donder, die denzelven uit hare koussen haalde, Victoria Brusselmans, die er hem had zien insteken, en menigvuldige andere. Victoria Brusselmans bevestigt de klacht gedaan door Delphine Van Nieuwenhuyzen en voegt erbij dat, wanneer De Donder bevool van de tasschen af te tasten, zij de beweging had gezien van Rosalie Polfliet die de portemonnaie in hare koussen verborg. Zij voegt erbij gezegd te hebben aan Francisca De Donder wanneer deze de tasschen aftastte, dat zij in de koussen moest zoeken, dat zij anders niets kon vinden, door hetwelk den zelven dan gevonden werd. Francisca De Donder, lezing gehoord hebbende van bovenstaande klacht, bevestigt dezelve en verklaart als meerdere getuigen, Rosalie Lauwers (van Petrus), Jean Van Saelen, Marie De Bondt (van Baptist) en Frans De Donder (reeds genoemd). PV - Het jaar 1899 den 20 february bij 7 ure ’s avonds was P. Jan Broothaers, oud 34 jaren, naar de woning gegaan van Frans Goossens-Jacobs te Londerzeel vijfhoek om meel te halen voor de kiekens te voeden. Ik zat op een stoel, had mijn kleine hond op den schoot. Lievin Goossens, broeder van François, pakte mijn hond bij den steert en nam hem weg. Ik zegde ‘laat hem los, want hij zal bijten’. De hond lossende greep Goossens (die zat was) mij bij de keel. Mij verwerende viel Goossens tegen den vloer waarna ik onmiddellijk hem loste. Toen hij recht was pakte hij mij wederom. Goossens viel opnieuw tegen den vloer. Toen kwam zijn broeder Frans, dien insgelijks zat was, er tusschen, bracht mij bij middel van een voorwerp welk ik niet zag maar wel meen een mes te zijn, eenen slag toe op het hoofd, die mij eene wonde toebracht van ongeveer twee centimeters lengte, ’t welk fel bloedde. Hun opnieuw lossende sloeg Lievin Goossens mij bij middel van een stekskenspot op de oor, waardoor deze lossendoor gewond was. Ik was niet meer in staat om het meel, welk ik er haalde, mede te dragen en ben naar mijne woning gegaan. Getuigen: Joannes Van Praet. Goossens Frans verklaart dat 20 february Broothaers P. Jan in zijn herberg was, vergezeld van zijn hond die hij aan mijn broeder Lievin stuurde om hem te bijten. Broothaers was zat. Mijn broeder wilde deze hond buiten het huis zetten. Hierom pakte Broothaers mijn broeder en wierp hem tegen de steenen, zat met zijn knie op hem en stompte hem tegen de vloer. Ik zat achter de stoof en rookte mijne pijp. Hij pakte mij ook vast om mij te slagen en stampte mij. Dan heeft hij opnieuw mijn broeder gegrepen en mijne vrouw heeft er hem afgetrokken en Joannes Haverals en mijne vrouw hebben hem buiten gezet. Getuigen: Jozef Van Zaelen en Catharina Jacobs, mijn vrouw, Joannes Haverals.

280


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 23 février 1899. Registers model 5 (resultaten van de lottrekking van de klas 1899) aangetekend verstuurd naar de arrondissementscommissaris, bureau restant, Laken. UC - Londerzeel 25 février 1899 Monsieur le Procureur du Roi - (Vertaald) Uw omzendbrief 5874. Sedert het van kracht worden van de wet van 19 juli 1895 op het verbod van het gebruik van vreemde pasmunten hebben we dienaangaande geen interpretatiemoeilijkheden ondervonden, moesten we geen speciale maatregelen nemen voor de toepassing ervan en hebben we geen overtredingen vastgesteld. Om de volledige uitvoering van deze wet te garanderen stellen wij voor de kassiers van de staat deze vervallen munten gedurende een welbepaalde periode te laten ontvangen en het publiek hiervan door aankondigingen en plakbrieven te verwittigen. UC - Londerzeel 27 février 1899 Verbetering der landbouwwegen. Weg nr. 12 - totale lengte 861 meter - 924 ton. Reeds uitgevoerd: 340 m. met 56 wagons blokken en beton en met 8 wagons ballast. Kosten: - gebruikte materialen: 780 fr. - transport station - plaats van gebruik: 786 fr. - arbeid: 668,83 fr. - Totaal: 2234,83 fr. UC - Londerzeel 27 février 1899 (Vertaald) Naar de gemeente Meise de rekening voor het onderhoud van De Hertogh in het gasthuis van Londerzeel van 27 augustus tot 31 dec. 1898 (127 dagen à 0,50 fr. = 63,50 fr.) PV - Ca 28-2-1899 - Reyniers (?) Henri verklaart met 3 honden te Laeken geweest te hebben, waarvan 2 gemuilband en de derde niet, alle drie voorzien van medaliën. PV - In de nacht van 28 february à 1 meert hebben dieven ingebroken in het gemeentehuis en hebben er bij middel van inbraak gestolen ongeveer 20 postzegels van 10 centimen en eene kas geleedigd waar omtrent 100 cigaren van licht formaat in lagen. Van een tweede lessenaar is het slot afgebroken. Niemand heeft iets van gehoord of gezien. DIV - 1/3/1899

1/3/1899 - Leireken (trein van Lijn 61) passeert voor de eerste keer aan de Weststatie

281


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV -Ca 1-3-1899 - Heymans Sophie, Merchtem, 22 jaren, gehuwd Jan Baptist Heymans te Buggenhout Boschstraat, slachter bij de boeren. Releghem naar Buggenhout .. ... een maand. Geene straffen? UC - Londerzeel 1 mars 1899 (Vertaald) De burgemeester van Londerzeel bevestigt dat Keymolen Marie, dochter van Jean Baptiste (overleden in Londerzeel op 7 augustus 1889) en wonend bij haar 80 jaar oude en zieke moeder behoeftig is en niet in staat om enige belasting te betalen. Ze bezit ook geen enkel roerend of onroerend goed dat hiervoor zou kunnen aangeslagen worden. UC - Londerzeel 2 mars 1899 De burgemeester van Londerzeel verklaart dat De Decker François, geboren in Londerzeel op 29 juli 1879, milicien van de lichting 1899 en nr. 60 van de lottrekking van het 24ste kanton Brabant, van beroep landbouwer en maaier is en in het bataljon bevoorrading wenst ingelijfd te worden. UC - Londerzeel 2 mars 1899 De burgemeester van Londerzeel verklaart dat Cauwenbergh Florent Victor, geboren in Londerzeel op 16 juli 1879, milicien van de lichting 1899 en nr. 97 van de lottrekking van het 24ste kanton Brabant, van beroep bakker is en in het bataljon administratie wenst ingelijfd te worden. GR - N° 493 Zitting van 6 Maart 1899. Waren tegenwoordig de heeren Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns, schepene, Lamberts, Polspoel, Mertens, De Keersmaecker, De Amandel, leden en L.Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van vorige zitting wordt na lezing goedgekeurd en geteekend. Het tegenwoordig dagorde bevat: - Opening van eene derde plaats van hulponderwijzer en benoeming tot dezelve in de gemeenteschool nr. 1 - Vaststeliing van de jaarwedde van den hoofdonderwijzer der school I. - Hoofdelijke Belasting - Werken van gezondmaking. Voorwerp a De gemeenteraad Gezien de brief van den heer gouverneur der provincie in date 9 feb l.l. 2213C4380, aankondigende dat onze vroegere beraadslaging van 12 Januari door dewelke de heer Verlinden als hulponderwijzer der school 1 is aangesteld in het provinciaal bestuur is aangenomen en aangeteekend en door dewelke eene beraadslaging van den gemeenteraad wordt gevraagd voor vaststelling dezes jaarwedde Overwegende dat de dienst van hoofdonderwijzer in gemelde school, door het bijvoegen van eene openstaande plaats van derde hulponderwijzer in belang vermeerdert. Dat hierom de jaarwedde welke voor het dienstjaar 1899 door den hoofdonderwijzer dezer school op de begrooting van het onderwijs was ingeschreven verdient behouden te blijven. Besluit De heer Verlinden hoofdonderwijzer der gemeenteschool nr.1 wordt de jaarwedde vastgesteld van 2000 franken. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde Opening van een derde plaats van hulponderwijzer en benoeming tot dezelve in school 1. De gemeenteraad

282


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Overwegende dat door de vergrooting van de gemeenteschool 1 het openen van een plaats van derde hulponderwijzer in gemelde school is noodig geworden, gaat gevolgentlijk aan nr.1063 der algemeene onderwijzingen van 1 Mei 1893 in buitengewone en geheime zitting over om gevolgentlijk aan art. 66 der wet van 30 Maart.1836 gewijzigd door die van 30 december1887 tot benoeming van een hulponderwijzer in gemelde school over te gaan. Overwegende dat de heer Talboom Benedikt geboren te Wolverthem den 5 November 1877 gediplomeerde onderwijzer der normaalschool van Mechelen, thans hulponderwijzer te Hemixem, zich tot het bekleden dezer plaats aanbiedt, gaat over bij geheime stemming tot benoeming voor de gezegde plaats en op zeven aanwezig zijnde leden bekwam de heer Talboom Benedikt zeven stemmen. Besluit. 1) Eene derde plaats van hulponderwijzer in gemelde gemeenteschool is geopend verklaard. 2) De heer Talboom Benedikt geboren te Wolverthem den 5 November 1877 thans hulponderwijzer in de Katholieke Jongensschool van Hemixem op zeven stemmers zeven stemmen bekomen hebbende en dezelve door zijne bijgebrachte stukken zijne hoedanigheden van Belg en van gediplomeerd onderwijzer bewezen hebbende, wordt als hulponderwijzer in gemelde gemeenteschool verkozen 3) De jaarwedde van genoemde titularis wordt vastgesteld op 1100 franken. 4) Afschrift dezer wordt ter goedkeuring der hoogere overheid gezonden. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde Voorwerp b - Hoofdelijke Belasting Het Kohier der Hoofdelijke Belasting voor het dienstjar 1899 wordt vastegesteld met een globaal ontvangst van fr. 3.545. De Rol der gemeentetaks op verkoop van Sterke Dranken met 405 frank. Voorwerp c - Verbetering toe te brengen aan den Steenweg der provincie in den doortocht van het Dorp. Bij brief van 3 Februari l.l. 2198-4436E stuurt de heer arrondissementskommissaris een verslag N4067 in het welk de heer provincialen conducteur den slechten staat erkent van het gedeelte van den provincialen steenweg van Wolverthem naar Temsche dat ligt in den doortocht van het Dorp. De verslaggever zegt in gemeld verslag: a) In dit gedeelte van den weg zijn de kasseisteenen tamelijk versleten, en men kan den slechten staat van deze Steenweg niet toeschrijven aan gebrek aan onderhoud. b) Het gedeelte van dezen weg waar verbetering te doen valt, hetwelk ongeveer 600 meters lengte heeft, zou tevens kunnen het voorwerp uitmaken van een ontwerp van onderaardsche waterleiding, omdat de afloop der wateren in dit gedeelte van het Dorp slecht is. Verders drukte de heer provinciale ingenieur het advies uit dat het gemeentebestuur van Londerzeel zou mogen aangezet worden om zonder uitstel de vraag van het afloopen der wateren uit de kom van het dorp ter studie te leggen. De gemeenteraad. Gezien deze verklaringen. Gezien zijne beraadslaging van 4 April 1897, die over dezelde zaak handelde. Overwegende dat met een onderzoek destijds gedaan door de heer Verhaegen gezworen landmeter te Cappelle op den bosch, blijkt dat de ligging van den Steenweg en den vloer der huizen in het dorp van Londerzeel in vergelijking met de naastliggende Molenbeek waar de regenwaters der straten en het schuurwater der huizen van afloopen zoo weinig verschil in hoogte opleveren dat op een lengte van ruim duizend meters Slechts eene helling te bespeuren is van 1 meter 27. Overwegende dat de Molenbeek waarvan het water moet benuttigd worden om den afloop der waters in de onderaarsche goten in den doortocht van het Dop te doen voortspoelen te weinig

283


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

van belang is, en zelfs in den zomer jaarlijks gedurende vele weken droog ligt; dat hieruit de onvermijdelijke opstropping van eenen onderaardschen afloop zonder val of helling moet volgen. Overwegende dat de toestand van den Steenweg in het deel van den doortocht van het Dorp waar nog geene vernieuwing van de steenen gedaan is, door de versletenheid der kasseien, zooals mijnheer den provincialen conducteur in zijn gemeld verslag verklaart, heven slecht en zelfs nog slechter is dan het reeds verbeterde. Overwegende dat hierom de verbetering van dit deel van den Steenweg dringend wordt. Besluit Het ontwerp van onderaardschen afloop als niet gunstig uitvoerbaar wordt daargelaten. De gemeenteraad vraagt dat de Bestendige Deputatie in overeenkomst met het verslag van den heer provincialen conducteur het overblijvende deel van den Provincialen Steenweg in den doortocht van het Dorp zou doen vernieuwen met dezelfde soort van materialen als die hiertoe reeds gebezigd zijn. Voorwerp d. Rakende de vergoeding gevraagd door de heer Kerremans ontslaggevend onderwijzer der gemeenteschool nr. 1 wegens aanlegging van den hof aan de onderwijzerswoning wordt besloten deze vergoeding of wedergaaf van ’t verschollen ’t zij eene som van 170 franken als onvoorziene uitgaven door de gemeentekas te doen betalen, om rede dat al deze plantingen en bewerkingen een onscheidbaar geheel met den grond moeten uitmaken en alzoo aan den opvolgende onderwijzer moet overgaan. PV - Op 7 Meert 1899. Geubels-De Belder (de vrouw), koopvrouw met suikergebak op de markt te Londerzeel, gehuisvest te Mechelen, Stassaertstraat 81, verklaart. Ik had van den veldwachter van Londerzeel toelating op een kraam mijne koopwaar uit te leggen. Later wilde een andere kramer, zekere Jan Nagels van Mechelen, zijne goederen op zelfde plaats uitleggen. Dan kwam tusschen Pierre Malfait, kramer, gehuisvest te Boom, die mijne koopwaren ten gronde wierp, met mijn korf mij op het hoofd wierp, dat mijne koopwaar (die bestond uit gebak) ten gronde lag en dezelve met de voeten in gruis trapte. Getuigen: Beuckelaers, veldwachter, Vandermeulen, Geitenstraat 14, Mechelen, weduwe Negers, Beurzenstraat 2, Mechelen. Beuckelaers, veldwachter, verklaart: ’s morgens op 7 Meert is bij mij in mijne woning gekomen vrouw Geubels-De Belder, die mij zegde: ‘Matje, eene zekere koopvrouw die wekelijks op de markt staat, komt niet, mag ik op hare plaats staan?’, waarop ik antwoordde van ja. Later kwam Nagels, vergezeld van Malfait die mij zegde: ‘Matje komt niet en heeft mij gezegd dat ik op hare plaats mocht staan’. Waarop ik hun geantwoord heb ‘daar kom ik niet tusschen, doch de plaats is reeds aan een ander gegeven’. Verder heb ik vernomen dat Malfait de koopwaren van de klachtdoenster vernietigde en haar de mishandelingen toebracht zoo zij verklaart’. Los blad bij PV Klacht ontvangen als volgt van madam De Belder. Ik heb deze plaats gekregen van Ch. Beuckelaers aangezien de eigenaar van het kraam niet naar de markt kwam en daar ik geplaseert stond met mijn goed kwam de genoemde Nagels Jean, vergezeld van Pierre Malfait, bij mij. ‘Gij zult hier weg gaan.’ Ik heb gevraagd ‘waarom, zeg mij de rede; ik mag hier staan van de garde.’ Zij hebben mij geantwoord ‘Ik vaag aan de garde mijn klooten; ik geef u nog 5 minuten tijd of anders zult gij vieze spelen zien.’ Eenige stonden later greep Pieter Malfait eene plank en wierp ze op mijn goed, dan wierp hij eindelijk mijn kraam om, dat ik mij verplicht bevond mij te verdedigen. Malfait greep nog eene lat van het kraam, wierp ze op mijn hoofd, greep mijn korf nog met suykergoed gevuld, en smeet hem nog op mijn hoofd, en dan mijne waren met de voeten kapot getrapt. De schade bedracht ongeveer 50 franken.

284


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - 7-3-1899 - Van Aken P.H. verklaart.... zeer zelden heb ik in de stad met rijtuig geweest. Van de bestaande reglementen wist ik niets. Dat mijne kar geen frein voorzien is komt hieruit dat onze streek platte wegen heeft en dat hierdoor geen enkel rijtuig van frein voorzien is. PV - Het jaar 1899 den 7 Meert verscheen Josephine De Donder, oud 18 jaren, vergezeld van hare moeder Catharina De Bondt, die verklaarde: Gisteren bij 4 ure namiddag was ik kolen aan ’t rapen aan de werken van den ijzeren weg toen er verschil bestond over den zak waar ik dezelve indeed. Antonette D’Hertefelt, vrouw Phil. Broothaers, beweerde dat mijn zak de haren was en nam deze mij met geweld uit de handen. Zij werd hiertoe geholpen door Phil. Gillisjans, oud 22 jaren, dochter van Jozef die mij sloeg en kwetste met een hak waardoor ik bloedde. Monica Broothaers, vrouw Merckx, en Phil. Gillisjans verweten mij dief en zegde dat wij daarvoor bekend waren. Monica Broothaers en haar zuster Joanne (vrouw Van den Brande) en Christine Robberechts trokken mij bij het haar en sloegen mij. Getuigen: Angelique De Smedt (van Jef), Jules Moens, vrouw van Jacques Willocx. UC - Londerzeel 7 mars 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Conform de instructies van uw brief van 28 februari, bureel 1 5228/52 hebben we aan de verzoeker De Prins een beetje uitleg gegeven in de zin van ons rapport van 6 februari laatstleden. Tegen Van Steen werd geen proces-verbaal opgemaakt omdat de schuldige zichzelf recht heeft gedaan door zich op te hangen en verdere vervolging dus zinloos was. De zelfmoord van Van Steen werd bovendien onomstotelijk vastgesteld en derhalve oordeelden wij dat dit geval niet viel onder toepassing van art. 29 van de wet op het crimineel onderzoek. UC - Londerzeel 8 mars 1899 Monsieur le colonel - (Vertaald) De Roeck Pierre François vraagt verlenging met 1 maand of 15 dagen van het verlof van zijn zoon De Roeck Pierre Frans, milicien van de klas 1898 bij de Genie, met verlof tot 1 april 1899.. UC - Londerzeel 11 maart 1899 Aan het gemeentebestuur van Breendonck - Mijnheeren. Betrekkelijk het onderzoek aangaande de bijstandwoonst van weduwe De Maeyer hebben wij de eere U te melden dat om rede van den ouderdom dezer behoeftigen (min dan 70 en meer dan 16 jaren) de onderstand door uw armbestuur aan deze behoeftigen ter woonst verleend, aan geene wedergaaf onderworpen is en hierom ook niet kan tellen in afkorting op den duur der inwooning van deze familie. Hieruit volgt dat de bijstandwoonst van dit huisgezin ten laste uwer gemeente valt. De burgemeester. UC - Londerzeel 11 mars 1899 Comité de redaction de la revue communale, rue de Hollande 46 - Messieurs (Vertaald) Ik dank u voor uw antwoord op mijn brief van 11 februari. Ik heb nog volgende vragen. Mag de hulp die een gemeente geeft ten huize van een behoeftige van minder dan 70 en meer dan 16 jaren ouderdom in rekening gebracht worden, conform art. 8 van de wet van 27 november 1891 en het K.B. van 19 maart 1858, bij de berekening van de duur van het verblijf. De gemeentesecretaris.

285


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 13 maart 1899 Mobilisatie van het leger - Lijst van inwoners uitgeloot om rijpaarden te leveren in geval van mobilisatie. Eigenaar

Signalement van het paard Geslacht en ras Kenmerken

De Vleeshouwer Emile, dorp De Boeck Victor, dorp Mertens Henri, dorp

Ardeense merrie Gewone merrie Brabantse merrie

Schimmel Zwart, ster Bruin

Hoogte Geboortejaar 58 1889 57 1892 58 1891

Nummer van de loting 1 2 3

Mobilisatie van het leger - Lijst van inwoners uitgeloot om trekpaarden te leveren in geval van mobilisatie. Eigenaar

Signalement van het paard Geslacht en ras Kenmerken

Heerbaut weduwe, Linde V. Doorslaer Ben, Blyenhoek De Keersmaecker Fr., dorp

Brabantse merrie Brabantse merrie Brabantse merrie

Hoogte Geboortejaar Appelgrauw 58 1884 Licht ros 57 1891 Appelgrauw 60 1892

Nummer van de loting 1 2 3

UC - Londerzeel 13 mars 1899 Mijnheer Talboom, hulponderwijzer in de katholieke jongensschool Hemixem. Mijnheer Talboom. Ik heb het genoegen U te mogen melden dat gij als hulponderwijzer in onze gemeenteschool genoemd zijt en dat uwe indiensttreding in gemelde hoedanigheid is vastgesteld op den dag der opening van de klassen, na de paaschvacantie. Met achting. De sekretaris L. Van Doorslaer. UC - Londerzeel 15 mars 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Uw brief 22136C4380 van 9 februari. Ingesloten de beraadslaging van onze gemeenteraad over de vergoeding voor de heer Verlinden, de nieuwe hoofdonderwijzer van onze gemeentelijke centrumschool evenals de beraadslaging met de benoeming van de heer Talboom tot hulponderwijzer. PV - Ca 15-3-1899 - Stevens Bonaventuur zegt gezongen te hebben ‘Gendarm, ze poepen uw wijf, ze steken een stok in haar lijf, gendarm ze doen dat, ze steken ne stok in haar gat’. Hij heeft geene gendarm erkend en heb mij aan niemand in het bijzonder gewend. PV - Het jaar 1899 den 16 Maart. Ik ondergeteekende Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, maak verslag dat in den nacht van 15 à 16 Maart, bij 12 ure, brand is ontstaan ten huize van de echtgenoten Stevens-Brusselmans (eigendom van den heer Duffeler-De Cat) te Londerzeel dorp. De brand heeft de woning gedeeltelijk vernield. Uit ons onderzoek volgt dat de oorzaak onbekend is en dat geene vermoedens van kwaden wil bestaan. UC - Londerzeel 16 mars 1899 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Kort vertaald) Milicien De Cuyper van de klas 1899 trok het nummer 142 tijdens de loting en zal dus niet in dienst moeten. Het college. UC - Londerzeel 15 maart 1899 Mijnheeren. In antwoord aan uwen brief van 14 dezer nr. 1730 hebben wij de eere U te melden dat Van Cauwenbergh Jan Philip wien het aangaat onze gemeente heeft verlaten reeds voor de algemeene volksoptelling van 1866 en hier sedert niet meer is ingeschreven of gewoond heeft. De persoon heeft hier sedert de laatste jaren en wel over 3 à 4 jaren somwijlen, doch bij korte poozen, bij zijne bloedverwanten verbleven en was destijds ten laste van de gemeente 286


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Steenhuffel waar hij gedurende zijn huwelijk vele jaren woonde en waar hij zonder twijfel zijn bijstandwoonst behouden heeft. Het gemeentebestuur van Londerzeel. UC - Londerzeel 16 maart 1899 Aan de eerwaarde heer sekretaris bij het bisdom Mechelen. Zeer eerwaarde heer. Tot staving der vrijstelling van soldatendienst van Eerw. Heer Eeckelaers Jan Philip van onze gemeente, sedert 1898 onderpastoor in de Miniemenkerk te Brussel, wordt een attest gevraagd afgeleverd door de geestelijke overheid. Wij verzoeken U zeer beleefdelijk, zeer eerwaarde heer, ons ten spoedigste dit getuigschrift te zenden om alzoo aan de eisschen der militiewet te kunnen voldoen. (Certificaat ontvangen en naar de arrondissementscommissaris gestuurd op 18 maart). UC - Londerzeel 16 mars 1899 Monsieur le receveur - (Vertaald) Ik stuur u een overzicht van de onkosten voor het vervoer van gevangenen samen met de rekening voor fr. 9,36. Tevens een moraliteitscertificaat voor een leerling in de godgeleerdheid. UC - Londerzeel 20 mars 1899 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Kort vertaald) Van den Bergh Pierre Jean, milicien van de lichting 1899 en nr. 119 van de loting zou zo snel mogelijk in dienst willen treden als vrijwilliger met premie. Wij denken dat nr. 119 waarschijnlijk niet zal worden opgeroepen. Het gemeentebestuur van Londerzeel. UC - Londerzeel 22 mars 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Uw vraag 3001C4382 van 11 maart. De bijkomende restauratiewerken aan de klaslokalen van onze gemeente, die door de bestendige deputatie goedgekeurd werden op 8 maart dezer, zijn volledig afgewerkt en kunnen gereceptioneerd worden. Gelieve hiervoor dag en uur aan te duiden zodat wij de architect en de aannemer kunnen verwittigen. Het college. (Architect en aannemer Goffin op 30 maart verwittigd dat dit zal gebeuren op donderdag 6 april om 10 uur.) UC - Londerzeel 24 maart 1899 Aan het schepencollege der stad Mechelen. Mijnheeren. De genaamde De Smedt Carolus Maria, landbouwer, wonende thans te Londerzeel bij zijne moeder, weduwe De Smedt, voortijds te Mechelen en er ingeschreven boek 1 blz. 318, biedt zich aan vergezeld van zijne moeder, de eerste om dienst te nemen bij het leger als vrijwilliger met premie, de tweede om in deze dienstneming toe te stemmen, en hebben met dit doel in onze tegenwoordigheid het bijgaande model 32 geteekend. Dezen kandidaat VAP in uwe stad gewoond hebbende van 1 januari van verleden jaar tot 21 dezer, dag zijner verklaring van woonstverandering naar onze gemeente, bidden wij U, Mijnheeren, de certificaat model 32 die hierbij gevoegd is te willen in dien zin voltrekken en deze ons daarna wederzenden. Uit onze gedane ondervraging blijkt dat genoemde De Smedt geene veroordeelingen heeft ondergaan, gelief dus zijne bijgevoegde inlichtingstaat ook in te vullen, onderteekenen en wederzenden. Het schepenkollege. UC - Londerzeel 26 maart 1899 Marinus D' Hertevelt, dienstbode te Ramsdonck, meerderjarigen zoon van Joannes D' Hertevelt en van Anna Maria Kerremans, beide overleden,

287


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

en Coleta Cleymans, landbouwster alhier, meerderjarige dochter van wijlen Franciscus Cleymans en van Theresia De Smedt, huishoudster alhier. UC - Londerzeel 30 mars 1899 A son excellence monsieur le ministre de la guerre, Bruxelles - (Vertaald) De Smedt Charles Maria, landbouwer, geboren in Londerzeel op 11 oktober 1878 en er wonend, zou dienst willen nemen in het Belgisch Leger als soldaat met premie. Op 29 maart 1898 werd deze man door de politierechtbank van Wolvertem veroordeeld tot een boete van 10 fr., met uitstel van 1 jaar, vanwege het breken van huisraad. Het gedrag van deze kandidaat is zeer bevredigend en de opschortingtijd van 1 jaar is versteken. Daarom neem ik aan dat deze persoon als niet veroordeeld mag worden beschouwd en een ministeriële toestemming om dienst te nemen snel zal volgen. GR - N° 494 Zitting van 30 Maart.1899. Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, De Amandal, De Keersmaecker, leden, L.Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van vorige zitting wordt gelezen en goedgekeurd en geteekend. Her dagorde bevat: kermisprogram van Sint-Jozef. Op het Bureel liggen verscheidene rekwesten aangaande de kermis aan St.-Jozef, waarvan lezing wordt gegeven. Daarna wordt beslist dat eene som van 1250 franken zal gegeven worden voor de opluistering eener Jaarmarkt van paarden en vee, doch dat heer Geyzen, schepene der gemeente, wonende op de wijk St.-Jozef met eene bijzondere commissie de verloting der prijzen zou regelen. Eene toelage van 20 fr. voor aanmoediging van het doelspel en 25 fr. voor de fanfaren worden ter gelegenheid derer kermis ook toegestaan. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde PV - Het jaar 1899 den 31 Meert. Ik Beuckelaers, veldwachter op mijne gewoone ronde zijnde heb vernomen dat in den nacht 30-31 Meert dieven waren binnengedrongen in eene kapel staande te Londerzeel, gehucht Ursene, en er eene offerblok hadden opengebroken. Niets is gestolen en de daders zijn ongekend gebleven. Zelfde dag vernam ik dat in de melkerij ook nachtelijke bezoekers hadden geweest doch er was insgelijks niets gestolen. Waarvan proces verbaal. UC - Londerzeel 1 avril 1899 Architecte Trappeniers, rue des 12 Apotres, Bruxelles - (Vertaald) Op vraag van de fabriek van de monumentale kerk Sint-Christoffel stuur ik u de goedgekeurde afrekening van de reconstructie van de torenspits. De burgemeester. PV - Het jaar 1899 4 April verschenen Lievin Goossens en zijn broeder Frans die verklaarden: Gisteren 3 April bij 1 ure namiddag kwam ik, Frans Goossens, vergezeld van Jan De Bondt, van bedevaart van Rossem naar mijne woning, toen gekomen op gehucht Ursene ik werd uitgejouwd door P.Jan Broothaers ... ... Omtrent 3 kwart later is dezelve, vergezeld van de knecht van Piessens, Moorhoek, Jean Van Steen, Beuckelaers, Jef D’Hertefelt, zoon van Jozef, allen uit de Moorhoek, in onze woning gekomen. Zij waren dronken. Ik weigerde hun bier. Allen namen mij bij de stroot en zegde aan personen die in den oogenblik in onze herberg waren dat zij moesten heengaan, zegden aan anderen die wilden binnen komen ‘gij moet hier niet zijn’. Dit zegden zij aan Jacques Van Stichel. Getuigen: Pieter Van Hoorebeeck, Florent De Bondt,

288


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Vital Tierens (Breendonck Vissenhol), Frans Lenaerts (kiekenkooper te Oppuers en smid te Oppuers dorp. PV - Den 10 April 1899 verklaart Domien Bellon dat in den avond van 9 April rond 11 à 11 ½ en later bij 2 ure de genoemde Josephus Silverans op de deur zijner woning heeft gestampt en hem doodsbedreigingen heeft toegestuurd erbij zeggende ‘Ik zal u omver steken, ik zal u pakken wanneer ik u kan krijgen’. PV - Den 10 April 1899. Voor ons Petrus Van Assche, verscheen Franciscus Van Ruysevelt die verklaart dat niettegenstaande zijn verbod welk hij hierover heeft gedaan aan de familie Geeroms, deze den 17 Meert (August Geeroms), 31 Meert (de vader Geeroms), 1 April (wederom de zoon August) en daarna beurtelings de vader en de zoon, met hun os over den weg hebben gereden op welke plaats dit verbod hem is gedaan. Op 31 Maart reden de twee zonen Geeroms met kruiwagen met beervat geladen over mijn eigendom, gebruikten een plank om over den gracht te rijden, hetwelk ik weg nam en op hun land wierp. August Geeroms zegde tot zijn broeder Joannes ‘Sla hem in den gracht’. Getuigen: August De Smedt, zoon van Benoit. Op 13 April. Geeroms Joannes verklaart. 31 Maart waren ik en mijn broeder August Geeroms met kruiwagen en beervat bezig met ons land te bemesten. De openbare baan ligt langsheen het land welk wij gebruiken. Om niet te ver door het land te moeten rijden gebruikten wij een plankje hetwelk moest dienen als brug om over den gracht te rijden. Van Ruysevelt is met zijne schup (spade) van zijn huis gekomen, heeft het plankje met zijne schup (spade) weggeworpen. Dit heeft hij verscheidene malen gedaan. Bracht met zijne schup (spade) een slag op mij, Joannes, toe. Getuigen: Louis Van Heymbeeck en August De Smedt (zoon van Benoit), Francisca Heyvaert, vrouw van Benoit De Smedt). Geeroms Jos op 13 April verklaart dat in den loop van 1989 op verschillige tijdstippen zijn gebuur Frans Van Ruysevelt op zijn land heeft doen werken door Antoon De Moor, zoon van Judo, en Joannes Huysegoms van Steenhuffel, dat dezen om hierop te komen over mijnen eigendom en langs eene baan waar geen lossing voor hetzelve land bestond. Hunne gereedschap zetten zij neder in mijne vruchten. Getuigen: Joannes Van den Bergh. Geeroms Jos verklaart dat tijdens den oogst van 1898 Marie Van Ruysevelt, tweede dochter van Frans Van Ruysevelt, om verschil te zoeken tegen mijne zoon August, dwars over mijn veld ging. Een andere maal belette dezelve aan mijn zoon Joannes van over den weg voort te rijden, met haren kruiwagen in den weg te zetten. Mijn zoon wilde dezen uit den weg zetten. Dit had voor gevolg dat zij met hare zikkel naar hem kapte. Een ander maal zette zij haren kruiwagen op den weg dwars om de baan af te sluiten en aan mijne zoon en aan mijn menschen passage te beletten. Getuige: Charles De Boeck. Tijdens den beetenoogst stond de kruiwagen van Van Ruysevelt wederom op de baan waar mijn zoon Joannes moest over rijden. Om er voorbij te kunnen zette hij dezen uit den weg. Marie Van Ruysevelt riep toen mijn zoon ‘Wat, gij wilt mijn kruiwagen stelen’. Aan de familie Geeroms stuurt dezelve Marie Van Ruysevelt de verwijten toe ‘Zie, daar gaan zij met valsche papieren en vuile papieren en gij zijt inschieters en hebt weezen bedrogen.’ PV - Petronelle Van Doorslaer, weduwe Verlinden, verklaart dat 15 April 1899 bij 8 ’s avonds hare gebuur Jozef Brusselmans’s avonds aan haar deur is gekomen vergezeld van zijn dochter Philomena en zijn zoon Emiel tot drijmaal. Ik poogde de deur te sluiten, zij hebben ze telkens met geweld open gedouwen en binnen zijnde heeft Brusselmans mij stampen toegebracht en tegen den grond geworpen. Mijne gebrekkelijke dochter Louise heeft met haren stok hem verwijderd.

289


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Den 18 April verscheen Jos Brusselmans (Stevens) die verklaart dat 15 April ’s avonds zijn gebuur Petronella Van Doorslaer, weduwe Verlinden, hem de verwijten stuurde van ‘Moordenaar’ en ‘Dief, geheel uw huishouden is dief, behalve eene’ en hem met eenen greep gesteken heeft. PV - Het jaar 1899 den 17 April, 4 ure namiddag, verscheen Constant Vermeiren, oud 21 jaren, zoon van Frans Vermeiren, ... .... .... te Liezele, die op onze vragen deswegens gedaan, verklaart dat hij het geslacht vleesch welk in beslag genomen is op 15 April bij Clemence Van Doorslaer, weduwe Ferdinand Teugels, te Londerzeel, erkent als zijnde voortkomstig van een verken bij zijne ouders gestolen in den nacht tusschen 14 en 15 April laatstleden. UC - Londerzeel 17 avril 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Op vraag van Jacques Van Moer, boerenknecht uit Londerzeel, voor wie het opsluitingbevel bestemd is, vraagt opschorting van zijn straf met 1 maand. In de maand die komt is er namelijk het meeste plant- en zaaiwerk en voor zijn meesters zal het dan hard aankomen om gedurende 8 dagen hun enige knecht te moeten missen. De burgemeester. UC - Londerzeel 17 avril 1899 Monsieur l' architecte, monsieur l' entrepreneur - (Vertaald) Op vraag van de provinciegouverneur zal de voorlopige receptie van de constructiewerken der torenspits gebeuren op 27 april om 1u45. De gemeentesecretaris. UC - Londerzeel 17 avril 1899 (Kort) Naar de arrondissementscommissaris certificaat 32 voor De Smedt Charles Marie. UC - Londerzeel 21 avril 1899 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Vertaald) Onze kiezerlijst die op 1 mei van kracht wordt zal in 3 secties verdeeld worden en dit zowel voor de provinciale, gemeentelijke als wetgevende verkiezingen. - Sectie 1: de kiezers van Londerzeel Sint-Christoffel waarvan de naam begint met de letters A tot en met M, 378 personen met 640 stemmen. Er wordt gestemd in de raadzaal van het gemeentehuis. - Sectie 2: de kiezers van Londerzeel Sint-Christoffel waarvan de naam begint met de letters N tot en met Z, 385 personen met 607 stemmen. Er wordt gestemd in de jongensschool van het centrum. - Sectie 3: de kiezers van Londerzeel Sint-Jozef waarvan de naam begint met de letters A tot en met Z, 387 personen met 577 stemmen. Er wordt gestemd in gemeenteschool nr. 3 te Sint-Jozef. UC - Londerzeel 22 avril 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Victor Van Praet, landbouwer uit Londerzeel, vraagt om pas vanaf 1 juli zijn straf uit te mogen zitten. Tot dan heeft hij werk in een steenbakkerij en zijn afwezigheid zou zijn patroon veel schade berokkenen. SC - 180 Londerzeel 23 April 1899 Bericht - Het schepencollegie van Londerzeel geeft kennis aan zijne inwoners dat het gemeentebestuur van Leest eene vraag heeft ingediend om bemachtigd te worden om gedurende een termijn van 10 jaren te mogen voortgaan met het eisschen van een bareelrecht op den steenweg naar

290


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Battel langs Leest en Thisselt. De hier in belangestelde gemeenten zijn de gemeenten van Sempst, Ramsdonck, Capelle-op-den-Bosch en Londerzeel. De tegenkantingen en opmerkingen tot dewelke deze vraag zou kunnen aanleiding geven moeten voor 13 Mei aanstaande aan het gemeentebestuur ingediend zijn. (Enquête 13 Mei zonder tegenkanting.) PV - In den nacht van 23 à 24 April 1899 hebben dieven gebroken in de school, hebben eene ruit gebroken in de klas langs de statiekant, voorzijde der school, hebben gepoogd het naaimachien te stelen en hebben eene watereemer medegenomen. PV - Den 1 Mei 1899 bij 10 ure ontstond brand in de woning van Franciscus Steenackers. De brand ontstond omtrent de schouw in het dak. De oprechte oorzaak van de brand is mij onbekend. Ook wegen geene vermoedens van kwaaddoenerij. De woning was verzekerd aan de maatschappij A.G. voor 1600 fr. De schade is niet berekend. PV - Den 2 Mei 1899 verscheen Rosalie Vermeiren, vrouw De Bock, die verklaart: Gisteren namiddag 1 Mei ten huize van Frans De Nuyer was Jos D’Hertefelt, oud 23 jaren, Moorhoek, bracht mij en mijn man en dochter bedreigingen toe bij middel van een mes – zou gesteken hebben – zeggende dat hij er 3 jaren wilde voor gevangen zitten. Dit mes was van Rosalie Verspreet. PV - Het jaar 1899 den 3 Mei bij 1 ure namiddag. Voor ons Petrus Van Assche verscheen Lodewijk De Decker, oud 19 jaren, landbouwer wonende te Londerzeel Meerstraat, die ons de volgende verklaring deed. Dezen morgen rond 9 ½ ure was mijn halve broeder Jan Isidoor De Boeck, geboren 27 December 1894, uit onze woning gegaan op de cour waar hij toevallig in den mestput was gevallen. Mijne zuster, Maria De Decker, dit bemerkende, is ijlings naar den put geloopen, trok er hem uit, bracht hem de eerste zorgen toe, doch het was vruchteloos. Wij bemerkten weldra dat de drenkeling overleden was. UC - Londerzeel 3 mai 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingevolge uw brief 456a35831 van 2 dezer laten wij u weten dat het bestuur van ons bureel van weldadigheid en dat van ons gasthuis regelmatig opgericht zijn en werken volgens de wet. PV - Den 5 Mei 1899 verklaart Charles De Boeck dat gisteren 4 mei 12 ure zijn broeder Jan De Boeck hem op zijnen hof heeft aangerand, de verwijten van dief, schelm, hoer en hoerenbaas verwijtende, en bedreigende dat ik en mijn vrouw en kinderen allen dood moesten, dat wij geene drij dagen meer te leven hadden en moesten den grond inzinken. Bracht mij eenen slag toe met een bessemsteel. Later met een mes buitengekomen zijnde bedreigde hij mij open te snijden. Mijne vrouw mij helpende bracht hem eenen slag toe met een stok. Getuigen: Louis De Smedt, Baptist Vertongen en Elisabeth Hermans, weduwe Piessens. Met steenen heeft hij eerst naar mij geworpen en later, toen ik in mijne woning was, wierp hij ermede op mijn dak, brak verscheidene pannen en bracht mij hiermede meer dan 5 fr. schade; PV - In den nacht 7-8 Mei 1899 hebben kwaaddoeners bij Jan Van Hoorebeeck-De Borger eene kiekenren gestolen en op een afstand van 10 minuten van daar (op Breendonck) in stukken geslagen. Geen spoor is gekend. UC - Londerzeel 8 mai 1899

291


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De burgemeester van Londerzeel bevestigt dat De Buyser Corneille Florent, vader van 6 minderjarige kinderen, landbouwwerkman van beroep, arm is en geen enkele belasting kan betalen. Hij heeft ook geen roerende of onroerende goederen die hiervoor zouden kunnen aangeslagen worden. De burgemeester. UC - Londerzeel 8 mai 1899 Monsieur l'officier de milice - (Vertaald) Uw vraag 16669 van 7 dezer. Op 23 maart kwam mijn veldwachter van de sectie Sint-Jozef mij vertellen dat Charles Marie De Smedt, die naar zijn familie teruggekeerd was, de wens had uitgedrukt om vrijwilliger met premie bij het Belgische Leger te worden, dat zijn moeder, weduwe De Smedt, daarmee akkoord ging maar dat zij om reden van ziekte en omdat haar woonst meer dan 4 kilometer van het gemeentehuis gelegen is, vroeg om de betreffende formulieren thuis te mogen ondertekenen. Daarom hebben we onze champetter bevoegd verklaard om deze handtekening te accepteren. PV - Het jaar 1899 den 9 Mei verscheen Pierre Malfait die verklaart dat Frans Peeters-Willocx, Boom, de Londerzeel op de merkt hem kwam zeggen ‘zeg Malfait, wat wilt gij ... hebben, komt uwe schuld bij mij betalen en betaal overal uwe schuld’. Getuigen: Theresia Meskens, Celine Malfait, Broothaers, zoon van Louis. Getuigen van Frans Peeters in de zaak Malfait van Boom zijn Jozef De Wit, schoenmaker te Boom, Monica Valkaert, vrouw Willocx, wonende te Londerzeel. (Rond 20 juni) (Zaak) Malfait-Peeters. Getuigenis hooren van Elisa Biesemans van Steenhuffel en Colette Verschueren van Londerzeel. Monica Valkaert, vrouw Willocx die verklaart dat Malfait haar zegde: ‘zou ik geen reden hebben om Frans Peeters uit te spannen, heb ik nog niet lang genoeg gewacht naar mijn geld?’ UC - Londerzeel 12 mai 1899 Mr. Jordy Beulen (?), representant de la société des auteurs compositeurs d'oeuvres de musique à Hal - (Vertaald) Ik stuur u een postbon ter waarde van 5 fr. voor auteursrechten voor de muziek die door de muziekmaatschappij van Sint-Jozef tijdens de kermis zal gespeeld worden. Een programma kan ik niet sturen want dat is er niet. De secretaris. UC - Londerzeel 13 mai 1899 (Vertaald) Naar de arrondissementscommissaris de stukken die geproduceerd werden door het onderzoek van commodo en incommodo over de vraag van de gemeente Leest om het bareelrecht op de weg Leest-Tisselt-Battel met 10 jaren te verlengen. Het college. SC - 181 Londerzeel 14 Mei 1899. Bericht – Burgemeester en schepenen brengen ter kennis der inwoners en bijzonder der aanpalende eigenaars dat de heeren Van Assche gebroeders eene aanvraag komen in te dienen strekkende om de toelating te verkrijgen om eene mouterij in te richten op perceel F 72 van ’t kadaster van Londerzeel. Bijgevolg worden degenen die meenen redenen tot verbod hiertegen bij te brengen, verzocht binnen de 15 dagen dezelve in het gemeentehuis in te dienen of er schriftelijk binnen den bepaalden tijd hunne redens van beletsel bekend te maken. Dit onderzoek eindigt den 30 Mei aanstaande. (Proces verbaal zonder reklaam, 30 mei 1899) UC - Londerzeel 15 mai Monsieur le commandant - (Vertaald) Scheers, weduwnaar van Robberechts, vraagt of zijn zoon Scheers Benoit, soldaat VAP bij de 2de jagers, 1ste bataljon, 2de compagnie, hem nogmaals

292


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

mag helpen met 100 fr. of 50 fr, af te nemen van zijn premie. Scheers is op 12 mei 1897 weduwnaar geworden en heeft 6 jonge kinderen waarvan de soldaat de oudste is. Zijn financiële situatie is zeer precair. GR - N° 495 Zitting van 15 Mei 1899 Waren tegenwoordig de heeren P.Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepene, Mertens, Lamberts en De Amandel, leden L.Van Doorslaer, secretaris.. Het proces-verbaal van vroegere zitting werd gelezen, goedgekeurd en geteekend. Het dagorde bevat: A. Bareelrecht gevraagd door de gemeenteraad van Leest B. Rekeningen van dienstjaar 1898 C. Aankoop van grond Voorwerp A - Bareelrecht De gemeenteraad van Londerzeel In buitengewone zitting vergaderd om zijn advies te geven over eene vraag gedaan door den gemeenteraad van Leest voor het eisschen gedurende een termijn van 10 jaren van een bareelrecht op den Steenweg van Battel-Thisselt langs Leest. Overwegende dat een bericht van deze vraag melding makende hier is afgekondigd en aangeplakt op de zondagen 23 en 30 April l.l. en gedurende 20 dagen op de gewone afkondigingsplaats is aangeplakt gebleven. Gezien het hierbijgevoegd afschrift van proces- verbal Commodo en Incommodo, betrekkelijk deze zaak en gesloten zonder opmerkingen. Geeft het advies dat de hernieuwing van het gevraagd bareelrecht mag vergund worden. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. Voorwerp B - De rekeningen van de Kerkfabrieken van het Bureel van weldadigheid en der Hospice, neergelegd voor het dienstjaar 1898 worden zonder wijzigingen goedgekeurd. De gemeente rekening gaf de volgende uitslagen Buitengewone ontvangsten 6126 Buitengewone uitgaven 5078 Overschot 1048 Gewone ontvangsten 40.303,xx Gewone uitgaven 31.192,58 Overschot 9.110,42 Dienst der wegen Gewone ontvangsten 5710,67 Gewone uitgaven 5768,76 te kort 59,09 Buitengewone ontvangst 8373,43 Buitengewone uitgaaf 8369,44 Overschot 3,99 Waterloopen Ontvangsten 317,50 Uitgaven 317,50 Overschot 0 Lager onderwijs Ontvangsten 16831,59 Uitgaven 16550,24 Overschot 281,35 Voorwerp C - Aankoop van grond Met het intzicht als bijvoegsel aan het gemeentehuis en om in het voorkomende gevallen tot den dienst der gemeente bestemd te worden, heeft de heer burgemeester namens het schepencollegie, bij den heer Duffeler-De Cat, eigenaar van perceel grond E266c en d gelegen onmiddellijk achter het gemeentehuis gevraagd om hiervan eenen bouwgrond te kunnen koopen, hebbende eene oppervlakte van 16 meters lengte en een breedte van 10, niet palende onmiddellijk

293


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

achter het gemeentehuis, om er een gemeentegebouw op te richten De prijs mits welke de eigenaar Duffelen dit gedeelte grond wilt afstaan is 2000 franken. De gemeenteraad drukt het advies uit dat deze vraag overdreven is en dat dit gedeelte grond niets meer dan 1000 fr. zou mogen kosten. Doch allen zijn van gevoelen dat de inrichting van eene bijgevoegde zaal voor den dienst der gemeente noodig is geworden. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. PV - Het jaar 1899 den 17 Mei verscheen Joanna Van den Driessche, oud 35 jaren, weduwe Guns, die verklaart (dat) 15 Mei bij 4 ure na middag Louis Roelants, oud 37 à 38 jaren, zoon van Josephus, drij herhaalde malen in hare woning is gekomen, haar slagen en mishandelingen heeft toegebracht en Roelants kwam zat binnen, zeggende ‘ik heb uwe duif verkocht en opgedronken’. Toen hij de derde maal binnen kwam, zegde hij ‘Hewel Joo, wat zijt gij nu van zin’. Getuigen: Jan Baptist Broothaers, Eugenie De Bondt, vrouw van Joannes Hermans. (zie 25 mei) PV - Den 17 Mei 1899 verscheen Jan De Boeck die verklaart als volgt: Door de slagen die mijn broeder Charles en zijn vrouw mij op 4 Mei hadden toegebracht, ben ik onbekwaam geweest vroeger ten gemeentehuis te komen om mijne klacht in te dienen. Die is als volgt: Op 4 mei pakte ik mijne hen, sloot dezelve weg in een kot aan dat van mijne broeder palende. Omdat deze opmerkte ‘He, wat doet gij daar’, antwoordde ik ‘Heeft ze al niet lang genoeg bij u eijeren gelegd?’ ‘Wat zegt gij daar,’ antwoordde hij, sloeg mij terzelvertijd met eenen stok op mijn hoofd, waardoor ik viel, sloeg later nog op mijnen rug. Zijn vrouw bracht mij ook eenen slag toe. Getuigen: Anna Marie Van Thienen (weduwe De Boeck), moeder van ons beiden. UC - Londerzeel 17 mai 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Uw brief 10297 van 26 april. Wij zijn van oordeel dat het nuttig is om de gendarmes voor te schrijven om tijdens hun rondes de inbreuken op de wetgeving inzake de openbare dronkenschap vast te stellen. Wat betreft de gemeentelijke reglementering over het sluitingsuur der herbergen denken we dat het optreden van de gendarmerie wel eens voor conflicten met de autoriteiten van de naburige gemeentebesturen zou kunnen zorgen. Om dat te voorkomen zou het van voorzichtigheid getuigen om het optreden van de politie vooraf aan de goedkeuring van locale autoriteiten te onderwerpen.. UC - Londerzeel 19 mai 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) In antwoord op uw omzendbrief van 3 januari (memoriaal van administratie nr. 19) laten wij u weten dat wij, om de verwoestingen die door het alcoholisme worden veroorzaakt, te bestrijden, wij in onze scholen matigheidssociëteiten hebben georganiseerd en het schoolmeubilair hebben aangevuld met een collectie anti-alcoholische borden. We hebben ook een speciale taks op het debiet van alcoholische dranken ingesteld. De toepassing van de wet van 16 augustus 1887 op de openbare dronkenschap wordt speciaal in de gaten gehouden. De burgemeester van Londerzeel, P. Van Assche. PV - Het jaar 1899 den 21 Mei heb ik, Felix Caluwaerts, ingevolge bijzonder bevel gegeven door de heer burgemeester der gemeente, aan de herbergiers der wijk Stuikberg, verwittigd dat danspartijen verboden waren op maandag 22 Mei (tweede sinxendag). ’s Anderendaags 22 Mei, op mijne ronde zijnde op gemelde wijk, heb ik bevonden dat Joannes Steenackers, oud jaren, herbergier, niettegenstaande gemeld verbod, in zijne herberg een danspartij had opgericht en zelf dansen speelde. Waarvan tegenwoordig proces verbaal in overtreding met art. 12 §3 van het lokaal politiereglement

294


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - In de nacht tusschen 21 en 22 mei 1899 (Sinxen) bij 2 ure ben ik, Jan Frans Beuckelaers, gewekt door 2 personen, de genoemde Louis Plaskie, oud ... jaren, en Henri Van Humbeeck, oud ... jaren, beiden wonende te Londerzeel bij de kerk die mij kwamen verwittigen dat een persoon aan wien mishandelingen waren toegebracht in het dorp neven den steenweg gevonden was. Ter aangewezene plaats gekomen zijnde heb ik bevonden dat Jozef Van Opstal, oud ... jaren, landbouwer wonende te Londerzeel Linde, daar lag tegen de woning van Louis Cauwenbergh, bakker te Londerzeel Markt en dat dezelve met bloed aan handen en aangezicht bevlekt was. Om de eerste zorgen aan dien man toe te dienen werd onmiddellijk een geneesheer gehaald en de gekwetsten werd in eene plaats van het gemeentehuis geherbergd. Van Opstal over dat voorval ondervraagd hebbende verklaarde deze dat hij vermoedde dat de slagen hem waren toegebracht door zekeren Guillaume Cleirbaut, werkman wonende te Londerzeel dorp, vergezeld van een andere die grooter was. Doch voegde er achter dat hij niet verlangde dat proces verbal werd opgesteld. Genoemde Cleirbaut afwezig zijnde, is niet aanhoord geworden. PV - Pro Justitia Het jaar 1899 den 23 Mei. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester ambtenaar van politie te Londerzeel, verscheen Joannes Roelants, oud 30 jaren, werkman wonende te Londerzeel windmolen, die ons verzocht zijne klacht op te stellen als volgt: Op 20 Mei bij den avond had ik kolen geraapt op de werken van den ijzeren weg tusschen Londerzeel en Ramsdonck (in de nabijheid van den Hagelboom). Den trein van 8u15 ’s avonds was voorbij gereden. In de Weststatie werd bemerkt dat eene ruit gebroken was. De heer statieoverste van Londerzeel-West kwam op mij af, greep mij bij de keel, wierp mij tegen den grond en dwong mij te zeggen wie zulks gedaan had. Dit wist ik niet doch hij dwong mij verder te zeggen wie mijne gezellen waren. Hetgeen ik deed. Door zijne mishandelingen had hij mij bezeerd. Van deze zaak sprekende heeft genoemde heer statieoverste verteld aan weduwe Jacobs, inwonende bij Mijnheer Denis Van Eetvelt, molenaar alhier ‘Ik heb daar eenen goed in de asschen gerold!’ Dit is ook gehoord door Jozef Van den Broeck, jachtwachter alhier. Deze zijn beiden getuigen. Waarvan proces verbaal. 25 Mei 1899, 11 ure. Joanna Van den Driessche verklaart dat Roelants haar slagen heeft toegebracht met de hand toen hij de eerste maal binnen kwam. De tweede deed hij niet dan bedreigingen, en de derde maal is te danken aan de tusschenkomst van Broothaers dat hij niet sloeg. Geene onbekwaamheid van werken heeft plaats gehad. UC - Londerzeel 27 mai 1899 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Vertaald) Uw vraag 728N4227E6. De openbare verkopen, naar dewelke de vrager verwijst, hebben altijd een toeloop van volk voor gevolg die afhankelijk is van de belangrijkheid van de verkoop en soms ontstaan er daarbij meningsverschillen tussen de gegadigden. Daarom is de aanwezigheid van de veldwachter, die er als afroeper optreedt, altijd gewenst en dikwijls zeer nuttig. Beweren dat er 2 of drie verkopen per dag plaats hebben en dat de champetter hierdoor zijn normale werk niet meer zou kunnen doen is sterk overdreven. Er gebeuren nauwelijks 2 à 3 van dergelijke verkopen per maand. Ge moet goed begrijpen dat het alleen gaat om de verkoop van roerende goederen. Bij de verkoop van vastgoed treden de champetters nooit als afroeper op. Wij zijn van mening dat hun werk als afroeper geen enkele schade berokkent aan het vervullen van hun plicht maar dat hun aanwezigheid nuttig is voor iedereen die er beroep op doet. Het college. UC - Londerzeel 27 mai 1899

295


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Aan het schepencollege van Charleroi (?). Cnapelinckx Jean Henri uit Londerzeel werd op 5 april 1898 in uw gemeente ingeschreven (folio 58 volume 48), rue Tourette 24. Gelieve ingesloten certificaat model 32 aan te passen en ons terug te bezorgen. SC - 182 Londerzeel 28 Mei 1899. Een onderzoek van commodo en incommodo is hier geopend nopens eene vraag gedaan door den heer Domien Bellon – Van Doren, strekkende om eene steenbakkerij voor een seizoen te mogen inrichten op zijnen eigendom gelegen te Londerzeel D588 van kadaster. Alle reklamen hiertegen moeten voor 12 juny bij het gemeentebestuur ingediend zijn. (Opmerkingen bijgebracht door Filip Broothaers, Louis D’Hertefelt, Charles Scheers en Jan Vergaelen: zie PV - 12 juni 1899 en SC 184). PV - Den 30 Mei 1899 verscheen Joanna Aerts, vrouw Frans Verhasselt, die verklaart dat dezen middag August, zoon van Baptist Cleymans, haar de verwijten van Rosse en Smeerlap toestuurde, welk verwijt gehoord is door Hypolite Temmerman. PV - Den 30 Mei 1899 verscheen Jan Baptist Broothaers, timmerman wonende te Londerzeel Neerhavert, die verklaart. Deze morgen bij 6 ure was mijne vrouw Catharina Janssens het huishoudelijk werk aan ’t doen wanneer zij eenig geknetter hoorde op den zolder. Er weinig aandacht op gevende, ging (zij) voort met haar werk en toen zij aan het waschhuis terug binnen kwam, bemerkte zij eene groote klaarte door de planken van den zolder. Onmiddellijk sprong zij de kinderen, die nog te bed lagen, ter hulp en stelde deze in veiligheid. Aan blusschen viel weinig te denken. De oorzaak van den brand is haar onbekend. Geene vermoedens wegen op iemand. Het huis was verzekerd voor 2000 fr. UC - Londerzeel 1 juin 1899 Monsieur le ministre des finances, Bruxelles - (Vertaald) De ontvanger van het registratiekantoor van Grimbergen vraagt mij drie boetes van 4 francs voor het registreren van 3 aktes: 2 van 14 oktober 1897 en 1 van 16 april 1898 samen met een aanbestedingsakte van 16 april 1898. Deze 3 aktes bestaan uit een plan, een bestek en een lastenboek die allemaal betrekking hebben op de genoemde aanbesteding (toewijzing) van 15 april 1898). Volgens mij heeft de ontvanger zich dus vergist en gelieve hem dus te vragen om deze zaak zonder gevolg te laten. Mochten de boetes toch verschuldigd zijn dan roep ik mijn goede trouw in en vraag ik om de penalisaties te laten vervallen. PV - Den 2 juni 1899 verscheen Jan Van Moer die verklaart dat het hondje welk hij op 23 Mei bij zich had diende om in de stad besteld te worden en er te blijven, dat hetzelve bij een persoon waar het in bewaring lag, was los gebroken en alzoo zonder medalie en muilband liep. UC - Londerzeel 3 juin 1899 Monsieur le receveur d' enregistrement - (Vertaald) Jean Baptiste Van Doorslaer werd door onze gemeenteraad aangewezen voor de levering van schoolmeubilair. De secretaris. UC - Londerzeel 3 juin 1899 (Samengevat) Bewijzen van deponeren van waarborg (aanbesteding levering schoolbehoeften) via de diverse burgemeesters terugbezorgd aan volgende aannemers: - Auguste Mees, Herentals - Pouliaert-Peeters, Merchtem - August Sleebus, menuisier, Ruisbroek (Antwerpen)

296


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

- Louis De Bontridder, Grimbergen. - J.B. Willems, libraire, Brussel rue d' Anderlecht 129 - Paul Van Waeyenbergh, Anderlecht SC - 183 Zitting college van 3 Juny 1899. Tegenwoordig: P. Van Assche, burgemeester – Augustijns en Geyzen, schepen – L. Van Doorslaer, sekretaris. Het Collegie. Gezien het P.V. van opening der soumissen voor werken van meubelering te doen in de gemeenteschool van Londerzeel (Dorp) opgesteld in het provintiaal bestuur van Brabant den 12 Mei 1899. Gezien het advies van den heer gouverneur van Brabant die den heer Jan Baptist Van Dorslaer als aannemer dezer werken aanbeveelt. Overwegende dat het aanbod gedaan door den heer Van Dorslaer, die deze werken wilt uitvoeren mits den prijs van 1780 frank, het laagste en het voordeeligste is. Besluit. De heer Van Dorslaer Jan Baptist, ondernemer van werken te Londerzeel ... wordt als aannemer aangesteld. UC - Londerzeel 5 juin 1899 Monsieur le directeur de l' institut vaccinogene, Bruxelles. - (Kort) bestelling van 200 dosissen entstof voor de openbare inentingen van 14, 15, 21 en 22 juni. UC - Londerzeel 6 juin 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ter goedkeuring door de bestendige deputatie sturen wij u volgende stukken betreffende de toewijzing van de levering van het schoolmeubilair voor de nieuwe klas van onze lagere school: - deliberatie van de gemeenteraad, - proces verbaal der opening der inschrijvingen - bewijs van deponeren van waarborg van de winnaar. UC - Londerzeel 7 juin 1899 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Vertaald) De kerkfabriek van Sint Jozef vraagt uw tussenkomst voor het bekomen van de toelating om het legaat van Albertina Dons uit Liezele te mogen accepteren. De deliberatie hierover werd u gestuurd met onze brief 3405 van 29 november 1998. UC - Londerzeel 8 juin 1899 (Kort) Gevraagd in Liezele geboorte-uittreksel van Verhofstadt Marie Blanche Leonie (° Liezele 12-8-1859). PV - Het jaar 1899 den 11 juny heeft Elisabeth Verhasselt, vrouw Joanna Vandersteen, aan de dochter van August Hermans, Joanna Petronilla, oud 16 jaren, de verwijting van teef toegestuurd. Josephus Verbelen, zoon van Frans, vergezelde de vrouw Vandersteen, zegde dat wij ons huis hadden willen in brand steken en dat hij het zelf zou gedaan hebben. Zonder getuigen. Dinsdag heeft hij in stilte mij verweten en woensdag luid op hebben zij beiden mij de verwijten gestuurd van vuilaard. Getuigen: Jozef Sijmons, Frans Verbelen en Josephus Verbelen en Frans Van Ingelgem.

297


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - 12-6-1899 - Filip Broothaers verklaart dat de steenbakkerij, voor een seizoen gevraagd door Domien Bellon, hem kan nadeel brengen aan zijne fruitboomen. Louis D’Hertefelt verklaart dat dezelve bakkerij hem kan benadeelen in zijne vruchten en boomen. Charles Scheers reklameert schade aan zijne planting wegens de steenhoven die Bellon wilt zetten. Jan Vergaelen-Goossens reklameert gelijk zijne geburen. SC - 184 Enquête Bellon (vraag voor Steenbakkerij van één saisoen). Het jaar 1899 den 12 juny om 15 ure ben ik ondergeteekende, Petrus Van Assche, burgemeester der gemeente Londerzeel, afgevaardigd door hert collegie van Burgemeester en schepenen om over te gaan tot het onderzoek van commodo en incommodo, voorgeschreven voor het oprichten van eene steenbakkerij voor een seisoen (vraag gedaan door Domien Bellon-Van Doren) mij begeven naar het gemeentehuis, aangeduide plaats alwaar ik, na mij er over verzekerd te hebben dat de daartoe bepaalde dag en ure ter kennis van het publiek zijn gebracht door middel van berichten op de gewone plaatsen aangeplakt op zondagen 29 mei en 4 juny, en dat de aanpalende eigenaars door berichten schriftelijk en ten hunnen huizen hiervan verwittigd werden, het onderzoek geopend verklaard. Gewacht hebbende tot 15 ure heb ik de volgende tegenkantingen ontvangen: Filip Broothaers verklaart dat de steenbakkerij voor een seisoen gevraagd door Dominicus Bellon hem zou kunnen benadeelen aan zijne fruitboomen. Louis D’Hertefelt verklaart dat deze bakkerij hem kan schade toebrengen aan zijne vruchten en boomen. Charles Scheers zegt dat de steenbakkerij gevraagd door Bellon hem kan schade toebrengen aan zijn houtgewas. Jan Vergaelen verklaart dat door de nabijheid bij zijne woning en houtgewas de steenbakkerij van Bellon hem zou kunnen beschadigen. Gesloten op date als boven. De burgemeester. UC - Londerzeel 14 juin 1899 Monsieur le capitaine - (Vertaald) Pierre Maerevoet uit onze gemeente vraagt 8 dagen verlof voor zijn zoon Maerevoet Dominique, milicien van de lichting 1898 bij het regiment carabiniers 3/2, om hem op het veld te kunnen helpen. (Doorgestuurd naar de kolonel, chef du Parquet Disciplinaire, met de vermelding dat de geïnteresseerde op het kasteel van Wespelaar verblijft.) PV - Het jaar 1899 den 15 juny. Voor ons Petrus Van Assche, verscheen Louis Van Heymbeeck, 66 jaren, landbouwer te Londerzeel Linde, die verklaart (dat) eergisteren 13 juny toen (hij) kwam van de markt van Londerzeel, hij uit oorzaak van buikpijn noodig had eenige stonden te rusten op den rand van de straat. Dat dit voor gevolg heeft gehad van in slaap te geraken en dat alzoo het wilde gebeuren dat hij nog sliep toen de veldwachter van Londerzeel hem kwam wekken. UC - Londerzeel 19 juin 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Conform uw brief 32954-9140 van 16 dezer hebben we Rosalie Polfliet gevraagd naar de herkomst van de nieuwe schoenen en voorschoot in kwestie. Ze zegt deze op een zondag gekocht te hebben maar de datum en het adres van de winkel weet ze niet meer omdat ze de namen van de straten niet kent. Ze is gaan lopen omdat een persoon die haar van diefstal beschuldigde achter haar aanzat. Ze is zonder schoenen naar

298


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

beneden gegaan omdat de broer van de mevrouw waarbij ze diende haar had aangeraden om haar schoenen pas aan te doen als ze beneden was. UC - Londerzeel 20 juin 1899 (Kort) Bestelling (bij de gouverneur) van de documenten voor het gratis vervoer der miliciens die op 27 juni worden ingelijfd. UC - Londerzeel 21 juin 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Wij retourneren het dossier in verband met de glasbreuk en aanverwante zaken in Oppuurs. Onderzoek leerde ons dat de latere feiten zich in Liezele voordeden en het laatste feit in Malderen (Zavel), op de grens met Londerzeel in de buurt van Teugels. Herbergier Bogaerts uit Malderen beweert dat hij twee mannen in de richting van Londerzeel heeft zien lopen, onmiddellijk nadat een baksteen doorheen het venster van zijn café was gegooid. Het was dan 2u15 in de ochtend. UC - Londerzeel 28 juin 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) In antwoord op uw brief 263 Dir. A 30200, delen wij u mee dat wij nog geen antwoord over de bijstandwoonst van Constance Vertongen aan Laken gegeven hebben omdat de vader, toen zijn dochter in het hospitaal opgenomen werd, ons is komen verklaren dat zij daar op zijn eigen kosten zou onderhouden worden. De opname van dit meisje was noodzakelijk vanwege een infectie en omdat de persoon waarbij ze woonde ook de eerste kosten had betaald hadden we geen redenen om aan te nemen dat die ook niet de bijkomende verzorging zou bekostigen. In een brief van heden accepteren wij de onderhoudskosten voor deze zieke. Het college. UC - Londerzeel 28 juin 1899 A la commission des hospices, Bruxelles - (Haast onleesbaar, kort) De gemeente Londerzeel zal de kosten voor opname en verzorging van Constance Vertongen betalen maar slechts voor de 12 dagen in februari en 29 dagen in maart à 1,28 fr. per dag = 52,48 fr.) Idem naar de Commission des Hospices de Laeken. SC - 188 Londerzeel 28 juny 1899. Bericht – Een ontwerp bevattende plans en beschrijf voor het aanleggen van eenen moeshof aan het bareelwachtershuis staande aan den overgang N° 33 op het spoor van de ijzeren weg Mechelen-Termonde is neergelegd op het gemeentehuis. Het schepencollege zal de reklamen ontvangen tot dewelke deze uitvoering kan aanleiding geven en zal op 13 july 1899 om 15 ure dit onderzoek sluiten. (Enquête hieraan betrekkelijk zonder opmerkingen.) UC - Londerzeel 29 juin 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Van Praet heeft een uitstel van opsluiting verkregen tot 1 juli en vraagt nu opnieuw om uitstel tot 15 augustus. Hij heeft nog voor meerdere weken werk als werkman-matrijzenmaker in een steenbakkerij en bovendien heeft zijn familie hem nodig voor het binnenhalen van de oogst. Wij bevestigen de juistheid van deze beweringen en geven een gunstig advies.

299


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1899 den 30 juny verscheen Maria Theresia Maes, oud 24 jaren, landbouwster wonende te Londerzeel Statiestraat bij hare ouders, die verklaart dat Theresia Broothaers, oud 23 jaren, dochter van Louis Broothaers, haar dezen namiddag schandalige zeden schendende verwijtingen heeft toegestuurd (gij hebt een chique in uw gat gehad) welke verwijten gehoord zijn door Marie Van Hoeck, vrouw De Donder, en door Marie Van der Straeten, vrouw van Henri Van Ruysevelt. PV - Het jaar 1899 den 3 july verscheen Charles Van de Voorde, fabriekswerker, wonende bij zijne moeder, weduwe Van de Voorde, te Londerzeel Eekhout die de volgende verklaring deed. In den verloopen nacht bij 11 ure zijn aan onze woning gekomen Jean Vleminckx, 19 jaren, zoon van Egied, die poogde mij slagen toe te brengen. Hij stampte drij maal met de voeten op onze huisdeur dat hetzelve er van barstte. Dan zegde hij ‘nu ga ik de vensters uitslagen’. Hij begon onmiddellijk dit te doen en brak tien vensterruiten. De personen die hem vergezelden ken ik niet, doch de dader Vleminckx kende ik uitnemend wel omdat hij het eerst riep eer hij begon. Mijne moeder die insgelijks wakker was, bevestigt mijn klacht. Schade 15 franken. Waarvan proces verbaal. (zie 17 juli) UC - Londerzeel 4 july 1899 Aan de ambtenaar van burgerstand Antwerpen - Bijgaande uittreksel der akten van burgerstand is den heer ambtenaar van burgerstand der stad Antwerpen weder gezonden met opmerking dat de persoon wiens overlijden er in gemeld de gemeente Londerzeel heeft verlaten op 11 mei 1861 en er sedert niet meer is ingeschreven. Zijne opvolgende huisvesting was Wolverthem, wij meenen zijne laatste huisvesting Steenhuffel te moeten zijn. SC - 185 Londerzeel 8 july 1899 Bericht - Het ontwerp tot doel hebbende het plaatsen van een stoomketel voor beweegkracht eener fabriek op perceel F72 van ’t kadaster, vraag gedaan door gebroeders Van Assche, is op het gemeente sekretariaat neergelegd, waar de belanghebbende er kunnen kennis van nemen van 9 tot 24 dezer. De opmerkingen en reklamen waaraan dit ontwerp kan aanleiding geven moeten schriftelijk of mondelings gezonden worden aan het kollegie van Burgemeester en schepenen, gelast met dit onderzoek, waarvan proces verbaal zal gesloten worden den 25 july om 15 ure. (Enquête zonder strijdigheid; deliberatie college 17 Aug. 1899). SC - 186 Londerzeel 8 july 1899. Bericht – Een ontwerp voor doel hebbende de vernietiging van het gedeelte van den voetweg N° 50, leidende van den weg N° 2 (Meerstraat) naar den voetweg N° 63 op den eigendom van den heer Verspreet, is op het gemeente sekretariaat neergelegd, waar de belanghebbende er kunnen kennis van nemen van 9 tot 24 dezer. De opmerkingen en reklamen waaraan dit ontwerp kan aanleiding geven moeten schriftelijk of mondelings gezonden worden aan het kollegie van Burgemeester en schepenen, gelast met dit onderzoek, waarvan proces verbaal zal gesloten worden op 25 july om 15 ure. UC - Londerzeel 10 juillet 1899 Monsieur le juge d' instruction - (Vertaald) Teneinde u zoveel mogelijk te helpen bij het onderzoek dat u momenteel lopende heeft tegenover Victor Segers en consorten uit Malderen, maken wij u attent op een brand, te wijten aan kwaadwilligheid, die in onze gemeente ontstaan is in de

300


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

nacht van 12 op 13 januari 1899 en waarvan Segers en consorten de vermoedelijke brandstichters zijn. Het proces verbaal hierover werd op 3 februari naar het parket gestuurd. PV - Het jaar 1899 den 10 july verscheen Angelique Peeters die verklaart. Gisteren bij 2 ½ namiddag was ik gekomen ter herberg van Frans Goossens te Londerzeel Vijfhoek. Later kwam er binnen Lievin Goossens, vergezeld van zijn gebuur Baptist Van Stichel. Ik denk dat Goossens zat was. Deze begon mij liefde te betoonen waaraan ik geen gehoor gaf. Voortgaande stuurde hij mij de verwijten toe van Hoer, wilde mij buiten zetten, wat ik niet deed omdat mijn bier niet uit was, bracht mij mishandelingen toe, beet in mijn vinger en schaarde mijnen hals. In zijne woede stuurde hij mij de verwijten van Hoer en Straathoer toe. Getuigen: Baptist De Boeck en Baptist en Alfons Van Stichel. (Zie 26 juli) PV - Het jaar 1899 den 10 july. Voor ons Petrus Van Assche, verscheen Jean Van Riet, oud ... jaren, bareelwachter in de statie Londerzeel, die ons verklaarde dat gisteren ten huize van Louis Piessens-Hofmans te Londerzeel Sint-Jozef de genoemde Cornille De Wilde (notaris), geboren te Temsche 24 December 1876, gehuisvest te Cruybeke en werkende bij Henri Piessens te Londerzeel Stuikberg, hem de verwijtingen toestuurde van dief, deugniet, schelm en smeerlap, welke verwijten gehoord zijn door August Van de Voorde en Jean De Bondt (van Louis, Moorhoek). UC - Londerzeel 12 juillet 1899 Monsieur huissier Drisqua, Malines - (Vertaald) Wij vernemen dat u moet overgaan tot het in beslag nemen van roerende goederen bij Vital Spiessens in Breendonk en dat daar inbegrepen zijn de oogst van een veld dat eigendom is van ons bureel van weldadigheid. Wij willen opmerken, mijnheer de deurwaarder, dat Spiessens de eigenaar nog twee jaar pacht verschuldigd is. Dit betekent 2 x 40 frank plus de grondbelasting over 1899. UC - Londerzeel 15 juillet 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Onze kieslijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen bevat 959 personen met 1593 stemmen. We hebben dus 1593 + 159 kiesbulletins nodig. Door het overlijden van een raadslid van de serie 1904 moeten er tegelijkertijd ook een gelijk aantal roze formulieren gebruikt worden. Het college. PV - Het jaar 1899 den 17 july verscheen P.Jan Augustijns die ons de volgende verklaring deed. Verleden nacht 16-17 july bij 1 ½ à 2 ure werd ik gewekt door een onverwacht gerucht. Denkende dat dieven in mijne woning waren gedrongen onderzocht ik hetzelve van onder tot boven. Niemand gevonden hebbende trok ik het venster mijner slaapkamer open. Mijn gebuurvrouw Beuckelaers lag insgelijks in haar venster. Deze zegde mij dat vensterruiten in mijn huis gebroken waren en dat zij een persoon, klein van gestalte, had zien vluchten naar de dorpzijde. Ik vermoed zekere Jaspard Uitterhelst die ik over omtrent 8 maanden uit mijnen dienst heb gezonden. PV - Het jaar 1899 den 17 july verscheen Charles Van de Voorde, fabriekswerker, die verklaart. Verleden nacht bij 12 ure ging ik naar mijne woning en werd ik achtervolgd door Jean Vleminckx en door Jaspard Uitterhelst. Jaspard Uitterhelst, toen hij voorbij mij ging, zegde ‘Ik vind wonder dat Vleminckx langs hier wil gaan waar zijnen weg niet is’. Zij keerden beiden terug op hunnen weg en ik twijfel niet of zij kwamen om mij af te slagen of om weder ons huis te beschadigen. Mijn gebuur Louis Van Laer, bij mij zijnde, belette dat zij iets misdeden..

301


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

PV - Het jaar 1899 den 17 july verscheen Clothilde De Cock, oud 41 jaren, vrouw Baptist Vranckaert, die verklaart. In den nacht 16-17 july middernacht werden wij gewekt door geklop op onze deur en venster om ons te doen opstaan om bier te tappen. Wij deden niet open. Dan voortgaande wierpen met steenen door de vensterruiten. Onmiddellijk ben ik op de straat gesprongen, heb een groep van omtrent 6 personen bevonden op omtrent 100 meters van daar. Hun bij de arm nemende erkende ik Louis De Bondt, zoon van Hermanus, en Charles Teugels. Deze laatste stuurde mij terdezer gelegenheid eenige verwijtingen toe. Waarvan proces verbaal. PV - In den nacht 16-17 july 1899 wamen personen kloppen aan de herberg Frans Peeters om bier te tappen. Het was kwart voor 2 ure. Dan werd eene vensterruit in onze herberg geworpen met een steen. In alle haast buiten gesprongen zijnde zag ik een persoon die weg liep, doch die ik niet erkende omdat het nacht was. De genoemde Broothaers Emiel, ’s anderendaags over deze zaak aangesproken hebbende, kreeg ik voor antwoord ‘neen, ik heb niets gedaan want ik was weggeloopen en wie dit gedaan heeft weet ik niet’. PV - Het jaar 1899 den 19 july verscheen Florent Goossens, oud 23 jaren, zoon van Joannes, schrijnwerker Londerzeel Sint-Jozef die verklaart dat zondagavond 16 july hij aan de weststatie te Londerzeel is achtervolgd tot omtrent 25 meters van den ijzeren weg door de genaamde Jean Van Riet, bareelwachter aan genoemde statie en dat deze hem twee stokslagen toebracht. Getuigen: Frans Goossens, Georges De Pauw, zoon van weduwe De Pauw, Henri Verbeeck, Petrus, zoon van weduwe Benoit De Smedt en Joannes D’Hondt, mandemaker te Breendonck Hoogheide. Waarvan proces verbaal. Goossens Florent verklaart dat na den trein van 11 ure ’s avonds hij in gezelschap van Frans Verbeeck, De Pauw, De Smedt Pieter en D’Hondt Joannes, wonende te Breendonck Hoogheide, is naar huis gegaan, vertrekkende van de Weststatie, zonder met Van Riet eenige ruzie gehad te hebben. Na dat De Pauw had geroepen ‘Vivat Londerzeel’ is Van Riet op ons afgekomen, gewapend met een stok waarmede hij mij 2 slagen toebracht. Dan zijn wij met 4 terug naar de barak gegaan, wel 5 stappen van daar blijvende. Waar ik aan Van Riet zegde dat dit niet schoon was en dat ik zou naar den bureau gegaan hebben. Van Humbeeck Jean bevestigt de klacht opgesteld door de statieoverste en voegt er bij dat hij niet gezien heeft noch weet dat Van Riet achter hun is gegaan om iemand te misdoen. PV - Den 21 july 1899 namiddag 2 à 2 ½ ure ontstond brand in de schuur van Charles De Boeck, landbouwer te Londerzeel Pluimenest. De gebuur, Jan De Boeck, bemerkte eerst de brand. In haast naar buiten loopende stond gansch het huis in brand. In mijne woning waren te huis Louisa en de drij kleinste. De drij kleinste waren buiten, de oudste was binnen. De oorzaak is onbekend en geene vermoedens wegen. Assurantie Securitas 2400 en 500 frs. UC - Londerzeel 22 juillet 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Uw omzendbrief 578730B51782. Er is een lijkenhuisje op ons kerkhof. Het college. SC - 187 Proces verbaal van commodo en incommodo (vraag Verspreet). Het jaar 1899 den 24 july heb ik ondergeteekende, Petrus Van Assche, burgemeester der gemeente Londerzeel, afgevaardigd door het collegie van Burgemeester en schepenen om over te gaan tot het onderzoek van commodo en incommodo, voorgeschreven door de wet van 2 october 1863 en om te beslissen over eene vraag van afschaffing van den voetweg N° 50 leidende van den weg N° 2 (Meerstraat) naar den weg N° 1 (Mechelsestraat) op den eigendom van den vrager Jan Verspreet, mij begeven naar het gemeentehuis, aangeduide plaats alwaar ik, na mij er over

302


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

verzekerd te hebben dat de daartoe bepaalde dag en ure ter kennis van het publiek zijn gebracht door middel van berichten op de gewone plaatsen aangeplakt op zondagen 9 en 16 july, het onderzoek geopend heb verklaard. Gewacht hebbende tot 13 uren namiddag heb ik volgende tegenkantingen ontvangen: Mijnheeren. Aangezien de aanvraag ten gemeentenhuize neergelegd, aanvraag strekkende tot het vernietigen van den voetweg gelegen achter de woning van den heer Van der Spreet. Aangezien het inwilligen en uitvoeren dier vraag voor onmiddellijk gevolg zou hebben aan alle de inwoners van de Mechelschestraat en bijzonderlijk aan de handelaars veel schade te berokkenen om de eenvoudige rede dat de bewoners van het belangrijk gehucht de Meerstraat zich langs daar naar de Mechelsche straat begeven om hunne verschillige aankoopen te doen. Aangezien dat de werken in de Mechelsche straat uitgeoefend en waarover de ondergeteekende het gemeentebestuur bedanken, al hun nut en voordeel zouden verliezen indien dit, hun smeekschrift, niet in aandacht wierd genomen, omdat de Mechelsche straat hun betrekkingen met de omliggende gehuchten zou verliezen. Aangezien dat het de eerste maal niet is dat eene aanvraag tot vernietiging van den meergenoemden weg is ingediend geworden, maar wel de derde maal, en dat die aanvraag steeds is afgewezen. Aangezien dezelfde redens tot afwijzing niet alleenlijk nog bestaan maar zelfs in gewicht hebben toegenomen met de uitbreiding der Mechelschestraat. Nemen de eerbiedsige vrijheid zich bij deze tot het gemeentebestuur te wenden om den weg waarvan spraak niet alleen te handhaven, maar hem zelfs in zijne vroegere breedte weder te brengen, bieden de heeren gemeenteraadsleden de verzekering hunner hoogachting te aanvaarden. Londerzeel 18 july 1899. Geteekend: J. Augustijns, J. Verbruggen, J.F. Verbruggen, J. Willocx, J. Piessens, A. Brosens, Weduwe Peeters-Wijns, Verlinden, J.F. Scheers, J. Van Molle, Vanderzeypen, A. meeus, J. Verbruggen, P.J. Stevens. Een tweede luidt: Mijnheer den burgemeester, schepenen en leden van den gemeenteraad van Londerzeel. Vernomen hebbende dat ten gemeentehuize eene aanvraag door den heer Verspreet J. is nedergelegd strekkende om den voetweg N° 50 te vernietigen, leidend van de Mechelsche straat naar de Meerstraat, kom ik u in naam dezer neeringdoeners en handelaars der Mechelschestraat een verzoekschrift aan te bieden om uit al onze macht te protesteren tegen deze vernietiging en terzelfdertijd te verzoeken de gezegde weg te willen behouden. Ik vind de aanvraag van den heer Verspreet onaanvaardbaar, belachelijk zelfs, want reeds tweemaal is deze vernietiging gevraagd en ook tweemaal is zij verworpen en daar er sinds dien tijd noch in de Meerstraat noch in de Mechelschestraat noch elders eenige verandering gekomen is die het vernietigen van gezegden weg zou kunnen verrechtvaardigen, durf ik hopen dat zijne neergelegde voorstel wederom zal verworpen worden. Daar de heer Augustijns u ook een verzoekschrift heeft aangeboden in denzelfden zin van het mijne, met welken ik ten volle overeenstem, bekleed met verscheidene handteekens van belanghebbende onzer straat vind ik het voldoende, Mijnheeren, het u persoonlijk aan te bieden, verzekerd zijnde dat al de neringdoende onzer straat het zouden teekenen. Vooreerst, Mijnheeren, moet ik de handelwijze van den heer Verspreet (zoon) beknibbelen, die, iedereen trakteerende, onverwachts en zonder de minste uitlegging, verzocht zijn verzoekschrift te teekenen. Ja velen, het grootste gedeelte misschien, hebben geteekend maar zonder overweging en beklagen zich nu hunne onvoorzichtigheid, en als bewijs van mijne bewering kan ik u zeggen, Mijnheeren, dat er verschillige zijn die het verzoekschrift Augustijns hebben onderteekend, die vroeger het tegenovergestelde Verspreet hadden geteekend. Volgens het zeggen van Verspreet (zoon) zou men om in de straat te komen maar een omweg te doen hebben van 7 ½ meters. Welnu, ik verzeker u, Mijnheeren, dat den omweg omtrent 30 meters zou zijn en gij allen, Mijnheeren, die dezen voetweg kent zult moeten bekennen dat hij in schijn wel twee à drijmaal dezen afstand schilt, en het zou bij uitzondering zijn dat er in onze

303


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

straat nog iemand zou komen van de Meerstraat, Molenhoek, Breendonck, Thisselt zelfs, en het zou bijzonder met de kermis zijn dat men er de droevige gevolgen zou van ondervinden. Moest het een openbaar belang gelden, Mijnheeren, was het te doen om een gemeentelijk welzijn, wij zouden zwijgen, wij zouden ons gaarne eenige opofferingen getroosten, want den bloei en voorspoed onzer gemeente ligt ons ook ter harte, maar niet één inwoner onzer gemeente zal durven beweren dat het vernietigen van gezegden weg hem eenig nut of voordeel zou aanbrengen; niemand dan den heer Verspreet kan er eenig belang bij hebben, hij zou hierdoor omtrent 1 ½ are grond winnen eene waarde vertegenwoordigende van omtrent 60-70 fr. en hiervoor zou hij ons neringdoende de Mechelsche straat eene jaarlijksche schade berokkenen die twee en drijmaal deze som zou bedragen. Ik acht het niet noodig, Mijnheeren, hier verder op aan te dringen, want ik ben overtuigd dat er in den gemeenteraad van Londerzeel niemand zal gevonden worden die den bloei en voorspoed eener gansche straat zou willen opofferen om aan een enkel persoon eenig genoegen te doen. Denkt gij Mijnheeren dat de heer Verspreet het enkel gemunt heeft op het aannemen van eenige vierkante meters grond? Zou het ook niet grootelijks kunnen zijn om de inwoners der Meerstraat, enz. die gewoon zijn naar onze straat en naar het Dorp te komen, om hun graan te doen malen of hunne aankoopen te komen doen, een soort van kontrol op te leggen met hun te verplichten eerst voorbij zijnen molen te rijden?... Ik hoop Mijnheeren dat gij de goedheid zult gelieven te hebben mijn verzoekschrift eens te overwegen, en ik ben overtuigd dat gij eenparig de aanvraag van den heer Verspreet zult verwerpen. Ik bied u Mijnheeren, in naam van al de belanghebbende onzer straat, op voorhand onzen hartelijken dank, onze oprechte erkentenis en onzen diepen eerbied. Voor weduwe Peeters-Wijns, Jozef Peeters. Londerzeel 20 july 1899. UC - Londerzeel 25 juillet 1899 Monsieur le commandant - (Vertaald) Soldaat Van Aken vraagt verlof om zijn familie te helpen bij de oogst. Moeder Van Aken is weduwe sedert 30 november 1898 en de milicien is de oudste van 4 kinderen. Een verlof van 2 weken zou uiterst welkom zijn voor deze familie. PV - Ca 25-7-1899 - Touring Club De Wielrijder was zekere Vergauwen, smid te Ramsdonck. Getuigen: Joannas Rasquin, werkman, Charles Cauwenbergh, Gustave Vandewauwer, Elisabeth Vinck, Jos Broothaers, Frans De Pauw. PV - N° 157 - Het jaar 1899 den 26 july verschenen Frans en Lievin Goossens, wonende te Londerzeel Vijfhoek, die verklaren. Den 9 july laatstleden namiddag rond 3 ure werd ruzie gemaakt in onze woning door Angelique Peeters, die vergezeld was van Baptist De Boeck en Alfons Van Stichel. Deze twee laatsten zetten Angelique Peeters aan om allerlei verwijten toe te sturen aan Lievin Goossens. Om deze verschillen te doen ophouden deed Frans Goossens de deur der herberg open, haar verzoekende van heen te gaan, hetgeen zij niet wilde doen. Dan zijn zij met hun drijen, Angelique Peeters, Van Stichel en De Boeck, opgestaan en Lievin Goossens begonnen slagen en stampen toe te brengen. Alfons Van Stichel bracht mij stampen in de zij en op mijn aangezicht. De Boeck hield mijn handen en beet in mijnen vinger en Angelique Peeters scheurde mijn aanzicht in stukken en ging aan onze bierpomp tappen. Jan Baptist Peeters, vader van Angelique Peeters die in 1897 als zinnelooze is aangehouden geweest, loopt en dwaalt in de gemeente, verschil zoekende met allen. Getuigen: Florent De Bondt en Francisca De Hertogh, vrouw Meeus Jan, die de gesprekken tusschen Angelique Peeters en De Boeck en Van Stichel heeft afgehoord. PV - N° 158

304


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Het jaar 1899 den 26 july. Voor ons verscheen Benoit Van Ingelgem, herbergier en landbouwer te Londerzeel Blijnhoek, die verklaart. In den verloopen nacht bij half een ure werd ik plotseling gewekt door brand die bij mij ontstaan was. In mijnen hof op omtrent 5 meters van mijne woning, brandde een stapel strooi die omtrent 1000 kilo strooi bevatte. De hof omringd zijnde langs alle zijden met hagen en de strooistapel op omtrent 10 meters van den openbaren weg staande, vermeen ik dat kwaaddoeners zulks hebben aangestoken, doch bij gebrek aan inlichtingen of bewijzen weet ik niets aangaande de vermoedelijke daders. Schade ongeveer 25 francs. PV - N° 158bis Het jaar 1899 den 27 july verscheen Marie Scheers, vrouw van Benoit Goossens die verklaart dat dezen voormiddag ruzie ontstond tusschen onze geburen. Jozef Van Riet wilde met geweld vechten en mijn man Benoit Goossens slagen toebrengen. ‘Ik wil u seffens de stroot toenijpen.’ Getuigen: mijnheer Houman, landmeter te Brusseghem, Adriaan Lefebvre te Blaasveld en Wambacq te Humbeeck. SC - 189 Londerzeel 29 july 1899. Bericht – Een ontwerp voor doel hebbende het vervangen van een petrolmotor door een stoomketel voor beweegkracht van zijne graanmaalderij is door den heer Isidoor Van den Broeck-Teugels (Sn C23a van kadaster) in het gemeente sekretariaat neergelegd. Alle hiertegen in te dienen reklamen moeten aldaar voor of uitterlijk op 14 Augusti aanstaande schriftelijk of mondelings gedaan zijn. (Enquete zonder tegenkanting. Deliberatie 17 Aug. 1899.) PV - N° 159 Het jaar 1899 den 2 Augustus verscheen Victor Van Praet, oud 27 jaren, werkman wonende te Londerzeel die verklaart dat in den nacht 1 à 2 ure, terwijl hij naar huis ging, hem slagen zijn toegebracht door personen van de kermis. PV - N° 160 Het jaar 1899 den 2 Augustus hebben wij, Petrus Van Assche, burgemeester, ingevolge de brief van den heer Procureur des Konings date 31 july 41031 notice 14021, den heer De Cock aangesproken wegens eene beschuldiging ten zijne laste gedaan. Deze antwoordde als volgt: Sedert verscheidene maanden en nog tot heden lever ik dagelijksch aan den heer Charles Van Langenhoven, Paleizenstraat 173 te Schaerbeeck, melk van mijne koeyen voortkomende, zonder dat deze ooit van zijne koopwaar de minste misnoegdheid heeft getoond. Integendeel heeft hij mij gedurig blijken van zijne groote voldoening getoond. De melk die ik op 8 july laatstleden verzond is heven als die van vroegere en latere verzendingen onvervalscht op den tram geladen. Het deksel der kruik was niet op dezelve gezegeld. Wat ermee gedurende de reis van Londerzeel naar Brussel aan mijn melk veranderd zijn, weet ik niet, doch ik herhaal en bevestig geene vervalsching nog bijvoeging van water aan genoemde verzending heven als aan al mijne andere verzendingen, gedaan te hebben. PV - N° 161 Het jaar 1899 den 7 Augustus verscheen Colette Van Gucht, weduwe Van de Voorde, die verklaart: Verleden nacht hebben zij ruiten uit mijn venster geslagen. Twee daders, de genoemde Jean Vleminckx en Jaspard Uitterhelst. PV - N° 162

305


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Het jaar 1899 den 7 Augustus verscheen Joannes Bogaerts, die verklaart: Omtrent 24 july laatstleden hebben kwaaddoeners vlasbolen en strooi in brand gestoken mij toehoorende. Uit latere inlichtingen blijkt dat deze misdaad gepleegd werd door zekere Kerckx, bij zijn ouders bediende aan den ijzeren weg te Steenhuffel Smisstraat en door Jozef, zoon van Judocus De Schouwer te Steenhuffel, tegen de veldwachter. Getuigen hierin te hooren zijn: P. Jan Bellon, stam soldaat bij 9de Ligne 3/2, Brussel, Benoit Van den Bergh, Jozef Van ...., soldaat van Steenhuffel, 9de regiment 2/3. Schade 25 franken. PV - N° 165 Het jaar 1899 den 8 Augustus verscheen Judo Van den Brande, Stuikberg, die verklaarde dat zondagavond 6 Augustus bij 12 ½ kwam ik uit de herberg en ging naar mijne woning op het gehucht Stuikberg te Londerzeel, werd ik aangesproken door eenige personen die langs de straat stonden en zegden ‘Daar is Do’. Zonder meerder zeggen brachten zij mij slagen en mishandelingen toe. De personen die mij mishandelden waren Benoit Reyniers, oud 64 jaren, en zijn zonen Jacques Isidoor, 25 jaren, Camille, 23 jaren, Henri Philemon, 21 jaren, en Louis Jacques Juliaan, 16 jaren, allen wonend bij hunne ouders te Londerzeel Stuikberg, en Petrus Donies, oud 25 jaren, insgelijks wonende te Londerzeel Stuikberg. Terwijl deze sloegen hield vrouw Reyniers de lantaarn en lichtte hiermede en zegde tot haren man en kinderen: ‘gaat eraf, gaat eraf!’ Reyniers, vader, zegde: ‘neen, wij slagen hem dood’. Mijn zoon, Joannes Van den Brande, die van wat verder deze vechting hoorde, tusschen gekomen zijnde, werd op zijne beurt menigvuldige slagen en stampen toegebracht. Getuigen: Joannes Piessens, wonende bij zijn broeder Henri Piessens, blokmaker, en Jacques Lauwers, werkman, beide wonende Londerzeel Stuikberg, en de blokmakers knechten van Louis Bollé, die van de kermis van Willebroeck terugkeerden. UC - Londerzeel 8 Aout 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) De vergrotingswerken van onze gemeenteschool zijn volledig afgewerkt. Op vraag van de aannemer vragen wij u om voor de definitieve oplevering te zorgen. Het college. UC - Londerzeel 9 aout 1899. Aan het stadsbestuur Dendermonde. Bijgevoegde kennisgeving en ontvangstbewijs zijn het gemeentebestuur van Dendermonde gezonden met verzoek de kennisgeving aan de belanghebster, dame Van Assche, kloosterzuster in het gasthuis, te willen doen bestellen en ons daarna het ontvangstbewijs door haar onderteekend weder te zenden. Namens het schepencollege. De burgemeester. PV - N° 163 Het jaar 1899 den 9 Augustus verscheen Marie Van Hoeck, vrouw Frans De Donder, die verklaarde dat gisteren Therese Broothaers, dochter van Louis, haar de verwijten toestuurde van ‘dikken rotzak, uwe kinderen zijn allemaal rot’. Dit gebeurde op de straat voor onze woning en is gehoord door Alma De Ridder en door Marie, dochter van August Broothaers. PV - N° 164 Het jaar 1899 den 10 Augustus verscheen Domien De Bondt-Cleirbout, die verklaarde: Gisteren bij middag was brand ontstaan in mijne woning. Rosalie en Francisca Thijs, terwijl zij van het werk naar huis gingen, kwamen mij er van verwittigen. Toen ik de deur mijner woning open trok stond geheel het gebouw in vlam. Ik denk dat dezelve kan veroorzaakt zijn langs de schouw, doch heb hiervan geen zekerheid. De gansche inhoud der schuur en eene partij meubels

306


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

zijn in den brand gebleven. Het huis, den oogst en meubelen zijn verzekerd tegen brandgevaar in de maatschappij P.R. Ik heb geene vermoedens van brandstichting. Waarvan proces verbaal. PV - N° 166 Ca 12-8-1899 - Marie De Boeck, oud 17 jaren, verklaart dat Frans Van der Schil, oud omtrent 14 jaren, uit de geburen, haar in de stal kwam zeggen dat achter het huis van Teugels brand was ontstaan. Onmiddellijk ben ik in de woning geloopen om mijne meesters hiervan te verwittigen. Het was wel twaalf stappen vandaar dat den brand was ontstaan. Blusschen was onmogelijk. Hoe de brand begonnen is weet ik niet. PV - N° 168 Het jaar 1899 den 15 Augustus verscheen Victor Slachmuylders, 28 jaren, zoon van weduwe Slachmuylders, herbergierster te Londerzeel Sneppelaar, die verklaarde als volgt: In den nacht 13 à 14 Augustus, tusschen 12 en 1 ure, kwamen verscheidene personen naar onze herberg gegaan (deze staat omtrent 20 stappen van den steenweg). Ons licht was uitgedoofd in de herberg en aan het ziekbed van mijn broeder brandde een lichtje. Eenen van hun, vooruit komende, sloeg er eene vensterruit uit wanneer zij den hof verlieten. Ik heb hun van in het venster mijner kamer (geroepen) ‘Mannekens, dat zult gij betalen’. Verscheidene kwamen aan mijne venster en zegden ‘dat hebben wij niet gedaan’. Uit de latere inlichtingen weet ik dat de genoemde Pieter Piessens, zoon van Hubertus Piessens, wonende te Breendonck Hoogheide, de kwaaddoener was. Waarvan getuigen Frans Moeyersons, zoon van Louis, Frans Pauwels, knecht bij De Ridder. PV - N° 167 Het jaar 1899, den 16 Augustus, verscheen Jean Saterdag, kasseilegger Londerzeel, die verklaarde: Gisteren avond bij 9 ure ontstond een onweder in de richting van het zuidwesten van Londerzeel. Door de bliksem ontstond brand in mijne woning. Door gebrek aan water viel er aan geen blusschen te denken. Al wat brandbaar was verbrandde in dezelve. Alles was verzekerd aan de maatschappij Sekuritas. Waarvan proces verbaal. GR - N° 496 Zitting van 17 augusti 1899 Tegenwoordig de heeren Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Polspoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden, en L. Van Doorslaer, secretaris.. Het proces verbal van vroegere zitting wordt gelezen, goedgekeurd en geteekend. Het dagorde bevatte: - Begrooting der kerkfabrieken 1900. - Bijzondere centimen. - Vernietiging van voetweg (vraag Verspreet). - Electriek licht. - Wegen. A. Begrootingen der kerkfabrieken 1900. De gemeenteraad drukt het advies uit dat deze begrootingen mogen goedgekeurd worden zonder wijzigingen. B. Buitengewone opcentimen te heffen voor gemeente onkosten. Er wordt lezing gegeven van den omzendbrief van 10 july 1899 opgenomen in memorial waarbij den heer gouverneur de gemeenteraden wien de zaak aangaat verzoekt het getal opcentimen te bepalen op de hoofdsom der grondbelasting, personele en patenten waarvan het heffen moet toegelaten worden om de algemeene uitgaven der gemeente te bestrijden.

307


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(in de rand) Van 1900 tot 1905: 21 grondlasten, 21 personele, 14 patenten, goedgekeurd Koninklijk Besluit 27 december 1899. De raad, Gezien art.76 der gemeentewet, Besluit: Art.1 - De nieuwe opcentimen ten behoeve der gemeente te heffen worden bepaald op 0 centimen. Afschrift der tegenwoordeige beraadslaging zal in dubbel gezonden worden aan de heer gouverneur der provincie, als vervolg aan genoemde omzendbrief 28300 van 10 july 1899. Bijzondere centimen voor de wegen. Er wordt lezing gegeven van den omzendbrief van 30 juni 1899, opgenomen in memorial, waarbij de heer gouverneur de gemeenteraden uitnodigt om het getal en het beloop te bepalen der te heffen bijzondere centimen, overeenkomstig het art.14 der wet van 10 april 1841 en art.1 der wet van 20 mei 1863 om ten minste het 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering der buurtwegen in 1900 te dekken. Gezien het bestek en het verslag van den provincialen wegcommissaris van het 3de district van den 29 july waaruit blijkt dat de bijzondere centimen en de uitkeeringen van allen aard, te besteden aan het onderhoud en de verbetering der buurtwegen der gemeente voor 1900 eene som moeten beloopen van fr. 2500. Aangezien de uitkeeringen overeenkomstig n° 1, 2 en 3 van bovengemeld art.14 te eisschen omtrent eene som van fr. 1200 zullen opbrengen. Aangezien op gemeente inkomsten eene som voorbehouden wordt van fr. 300. Besluit, Art.1 - De bijzondere centimen te heffen overeenkomstig art.14 der wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en van 19 maart.1866 worden vastgesteld voor 1900 op 4 per honderd, verbeeldende eene som van frs. 1000. Art.2 - Een later op te stellen rol zal enkel overige der uitgaaf voorzien door middel van uitkeeringen te leveren volgens n°1, 2 en 3 van art.14 van de wet van 10 april 1841. Een afschrift der tegenwoordige wordt den heer provincialen conducteur wegcommissaris van het 3e district gezonden. (In de rand) Beloopen: rond 16.123,72 Personele 7.252,50 Patenten 1.850,72 samen 25.226,94 C. Vernietiging van weg. Er wordt lezing gegeven van een rekwest gedagteekend 30 mei laatstleden door hetwelk de heer Jan Verspreet, nijveraar te Londerzeel, de toelating vraagt om het gedeelte van den voetweg 50, leidende van de Meerstraat naar den voetweg 67, welke laatste ligt tusschen de fabriek van mr. Verspreet en den eigendom van de kinderen Janssens, te mogen vernietigen. Uit het onderzoek Commodo en Incommodo welk deze vraag heeft te weeg gebracht volgt: Dat de inwoners der Mechelsche straat zich tegen de vernietiging van dit gedeelte voetweg streng verzetten, omdat deze vernietiging voor gevolg zou hebben de bevolking van de Meerstraat, van Stuikberg, Neerhavert en van verder, minder langs de Mechelsche straat te zien komen en hierdoor hunnen handel kan benadeeld worden; en nog om andere reden volgens melding gedaan in proces verbal van onderzoek hiervan opgemaakt 24 july laatstleden n°187 van register van beraadslagingen van schepencollegie. Om deze reden besluit de gemeenteraad aan deze vraag geen gunstig advies noch gevolg te geven. D. Elektriek licht. De heer voorzitter geeft de gemeenteraad kennis van een ontwerp van verlichting der straten en der huizen van het dorp en van den omtrek bij middel van elektrische verlichting.

308


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Een eerste ontwikkeling voor uitvoering van dit ontwerp is hier reeds gedaan door den heer professor Schoentjes der hoogeschool van Gent, waarvan de heer voorzitter uitleg geeft. De uitvoering hiervan zou gedaan worden door het stichten eener samenwerkende maatschappij die deze inrichting zou voor doel hebben. De heer voorzitter vraagt het advies van den gemeenteraad om te mogen weten of dit stelsel van verlichting verdient aangenomen te worden voor verlichting der straten van het dorp. De gemeenteraad, na bovengemelde uitleggingen gehoord te hebben, keurt deze wijze van verlichting goed en besluit met algemeene stemmen accoord aan te gaan met gemelde samenwerkende maatschappij, om alzoo de straten van het dorp te doen verlichten. E. Wegen. Het herleggen van den ijzerenweg sectie Aelst-Antwerpen, van het gehucht De Linde tot aan den samenloop met den ijzerenweg van Mechelen-Dendermonde, maakt dit gedeelte grond ongebruikt en beschikbaar voor anderen dienst. De heer voorzitter vraagt het advies van den gemeenteraad om te weten of de gemeente geen voordeel zou vinden in de geheele of gedeeltelijke verandering van het bed van dezen ijzerenweg in eenen steenweg om in het voorkomende geval hiervan de aanvraag te doen aan den belgischen staat die de eigenaar is van gemelden grond. De gemeenteraad, Na dit voorstel gehoord en onderzocht te hebben is van gevoelen dat de verandering van dit bed van den ijzerenweg in eenen steenweg voor de gemeente zeer aanzienlijke kosten zou teweeg brengen en dat het openbaar nut welk hieruit kan volgen te onbeduidend schijnt te zijn om deze aanvraag hiervoor te durven doen. F. Beraadslaging Kerkfabriek Sint-Jozef. Een beraadslaging van de kerkfabriek Sint-Jozef voor doel hebbende pandzetting te doen voor het betalen der successie van eene gift gedaan door juffrouw Albertine Doms wordt gezien en goedgekeurd. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - Londerzeel 17 aout 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingesloten twee deliberaties van het schepencollege waarin toelating gegeven werd voor het plaatsen van 2 stoombranders in de mouterij van de gebroeders Van Assche, en bij maalder Isidoor Van den Broeck. Het college. PV - N° 171 (Copie conforme en marge pensionnat Bemus Cappelle Bois) Capelle au bois, 18 Aout 1899. Monsieur le Gouverneur. Le soussigné déclare nommer comme garde chasse le sieur De Donder Frans de Londerzeel et le charge sous ma responsabilité personnelle de la surveillance de toutes les propriétés boisées et non sur lesquelles j’ai le droit de chasse sur le territoire de Londerzeel. Dans le cas qu’il ne peut pas être nommé par suite de ses antécédents judiciaires, prière monsieur le Gouverneur, de me retourner immédiatement les pièces, car j’ai une autre personne en vue. En vous remeciant d’avance des dérangements que je vous occasionne je vous présente Monsieur le Gouverneur mes respectueuses salutations. Bemus de Bie. UC - Londerzeel 19 augustus 1899 Verzoek aan den heer ambtgenoot van Buggenhout ons te doen geworden om te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk, de volgende stukken: Extrakt uit geboorteakt van Jacobs Petrus, geboren 20 september 1859. Extrakt uit overlijdensakt van Jan Baptist Jacobs, 1899. Idem Francisca Van de Velde rond 1872.

309


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Hierbijgevoegd waarde 5,50 voor onkosten. PV - N° 169 (Doorgestuurd naar de gendarmerie) Den 20 Augustus 1899 bij 9 ’s avonds werd ik geroepen in mijn huis met de tijding dat mijn zoon Jan Brusselmans, eenen messteek had gekregen in de geburen. Ter plaats gegaan zijnde waar ruzie ontstaan was, kwamen de gebroeders Louis en Jules Moortgat op mij afgeloopen en Jules Moortgat bracht mij bij middel van een scherp voorwerp eenen steek toe in den rechten arm. Waarvan getuigen Elisabeth De Donder (van Filip), Catharina De Bondt (vrouw De Donder), Charles Aerts en Jean Van Hoeck, Louis Beuckelaers, zijn zoon Frans en zijn vrouw. (Vervolgt N° 170) PV - N° 170 Den 20 Augustus 1899 rond 9 ure was ik Frans De Boeck, oud 30 jaren, werkman te Londerzeel bij Verspecht (?) op den weg en vergezeld van Frans De Donder, toen de gebroeders Moortgat (Louis en Jules) riepen ‘den besten van Londerzeel mag tegen ons komen’. Jules vroeg aan zijn broeder Louis ‘Wie is dat? Ha, het is Sus Van Bloeikens, schiet maar, schiet hem maar omver, het is Sus Van Bloeikens’. Op dien oogenblik ging een geweer- of revolverschot af, doch dezelve trof niemand. Hiervan getuigen Frans De Donder, Louis De Boeck, Colette Van Doorslaer, vrouw August Broothaers, Laurent Holbrechts, kleermaker te Steenhuffel, Hoogstraat. (Vervolgt N° 175) UC - Londerzeel 22 augustus 1899 Mijnheer Van Doorslaer, aannemer te Londerzeel. Mijnheer. Het kollegie van burgemeester en schepenen van Londerzeel heeft de eere u te verwittigen dat de bestendige deputatie van Braband in hare zitting van 14 juli laatst akt heeft genomen van onze beraadslaging van 3e derzelve maand die u als aannemer der werken van meublering onzer schoolzaal aanstelde. Gelief dus deze aangenomene werken te beginnen, om dezelve binnen den vastgestelden tijd te voleindigen. Aanvaardt, mijnheer Van Doorslaer, de verzekering onzer achting. Namens het schepencollege. De burgemeester. UC - Londerzeel 26 aout 1899 Monsieur le procureur général près du cour d'appel Bruxelles - (Vertaald) Teugels Pierre Jean, die een uitstel vraagt van zijn straf, werkt niet en houdt zich alleen maar bezig met stropen en met accordeon spelen op de kermissen. In tegenstelling tot wat hij in zijn hierbijgevoegde brief beweert is hij niet de steun van zijn oude moeder. Daarom zijn we van oordeel dat Teugels vanwege zijn gedrag en zijn levenswijze dit uitstel niet verdient. De burgemeester. UC - Londerzeel 31 aout 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Wat betreft de hierbijgevoegde aanvraag van de heer François De Donder om aangenomen te worden als jachtwachter kan ik u zeggen dat deze man sedert 1896 een rustig en actief leven leidt en met werken het brood voor zijn grote familie verdient. Zijn intelligentie, zijn takt en zijn karakter, vastberaden en toch gematigd, maken hem geschikt om de functie van jachtwachter uit te oefenen. GR - N° 497 Zitting van 31 Augustus 1899

310


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Tegenwoordig de heeren Van Assche, burgemeester-voorzitter, Augustijns en Geyjzen, schepenen, Lamberts, Polpoel, De Keersmaecker, De Amandel, leden en L.Van Doorslaer, secretaris. Het proces-verbaal van vorige zitting wordt gelezen, goedgekeurd en geteekend. Het dagorde bevat: kermisprogram voor 1899. Het kermisprogram voor 1899 wordt vastgesteld zoals vorige jaren, behalve in den kampstrijd van de tentoongestelde kiekens, waarin de heer Geyzen, schepene eenige wijzigingen voorstelt die door den gemeenteraad worden aangenomen. Dezen kampstrijd wordt daarna vastgesteld als volgt: Bijzondere prijskampen voor leghennen en voor kiekens: 1ste soort: Koekoek van Mechelsch ras 5 leghennen en eenen haan 1ste 7,50 fr.; 2de 5 fr.; 3de 2.50 fr. 2de soort: Jonge Mechelsche Koekoek tot 4 maanden oud 1ste 7.50 fr.; 2de 5 fr.; 3de 2,50 fr. 3de soort: voor de beste leghennen van alle ras: Loten van 5 hennen en 1 haan: 1ste 7.50 fr.; 2de 5 fr.; 3de 2,50 fr. PV - N° 172 Het jaar 1899 den 2 September verklaart Louis Robbijns dat 24 à 25 Augustus bij 2 ure ’s morgens zijn zoon Charles Robbijns slagen en stampen zijn toegebracht door Frans D’Hertefelt, Petrus Vertongen en Gillisjans. PV - N° 173 Den 2 September verscheen Emiel De Vleeshouwer die verklaart dat gisteren Jean Moens, oud 12 jaren, zoon van August, Frans Meeus, 10 jaren, zoon van Jean, Jules Baeck, zoon van Felix. PV - N° 174 Den 2 September 1899 verscheen Jan Baptist De Vil die verklaart dat verleden nacht met inbraak in zijn schuur zijn ontstolen 32 vette kiekens, de beste uitgezocht tusschen anderen (28 hanen en 4 poelen). Hij heeft geen vermoedens doch heeft ter plaats de voetprenten bestatigd van 4 verschillige personen, waartusschen 2 blootvoets en 2 met koussen. Eenen van de blootvoeten overgroote voeten en lange teenen, de andere had kleine voeten. UC - Londerzeel 4 september 1899 Bijgevoegde waarschuwing is den heer burgemeester van Blaesveld gezonden met beleefd verzoek hiervan het beloop ('t zij 2 franken) bij madame weduwe Van Roy te laten ontvangen en ons hetzelve 't zij in postbon of in postzegels te willen laten geworden. Bij de belofte van wederdienst bieden wij u, geachte heer burgemeester, de uitdrukking onze oprechte achting. Namens het schepenkollegie. De burgemeester P. Van Assche. UC - Londerzeel 5 septembre 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Uw waarschuwing 3221A16411 van 1 dezer. 13,35 fr. werd gestort bij het agentschap van de Nationale Bank te Mechelen en het ontvangstbewijs werd op 31 augustus naar de begunstigde, de gasthuizen van Brussel, opgestuurd. UC - Londerzeel 5 septembre 1899

311


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Op vraag van Jean Moortgat sturen we u zijn verklaring om gevoegd ter worden bij de klacht die Brusselmans heeft laten opmaken tegenover zijn zonen Jules en Louis Moortgat wegens slagen en verwondingen. Die klacht werd door de gendarmerie van Wolvertem in ontvangst genomen. PV - N° 175 Het jaar 1899 den 5 September verscheen Joannes Moortgat, oud 70 jaren, landbouwer te Londerzeel Kwadestraat, die verklaart: Op zondag 20 Augustus ontmoette mijn zoon Jules, 19 jaren, de genoemde Jan Brusselmans. Mijn zoon ging uit met een meisje uit de herberg van Van Ingelgem te Londerzeel Boulevard. Brusselmans achtervolgde hem, gaf hem eene slag op zijnen kop, zegde ‘weerd u of ik slaag u dood’. Terzelvertijd kwam zekere Charles Aerts uit dezelve herberg en voegde hem bij Brusselmans. Mijn zoon verweerde zich tegen die twee personen. Dan is de zoon Brusselmans naar huis geloopen, kwam weder vergezeld van zijn vader en gewapend met den stoofhaak. Zoo ontstond eene vechting. Waarvan getuigen Frans Van Ingelgem en de oudste zoon van Charles Meert, werkman op de Kwadestraat, en Edmond Plaskie. (Vervolgt N° 182) PV - N° 176 Het jaar 1899 den 7 September verscheen Florent Van Mulders, oud 36 jaren, ondernemer wonende te Brussel, avenue de Cortenbergh 5, die verklaart: Deze morgen bij 9 ure heeft één der honden van het gespan van Pieter Van Hoorebeeck mij aangerand terwijl ik per velo hem passeerde. Deze bracht mij eene beet toe in de bil en scheurde mijne broek. Om te weten van wien dit gespan was, was ik genoodigd hem te achtervolgen. Bij hem zijnde heb ik eene schadevergoeding gevraagd van 10 fr. hetwelk hij weigerde te betalen. UC - Londerzeel 9 september 1899 (Vertaald) Ingesloten notificatie werd teruggestuurd naar de kolonel, chef du parquet disciplinaire, van de Brusselse burgerwacht met de opmerking dat burggraaf de Spoelberch niet in Londerzeel woont. Wij denken dat zijn huidige verblijfplaats het kasteel van Wespelaar is. PV - N° 177 Ca 10-9-1899 - April Frans verklaart dat de hond die hij ter markt aanbood welk eene medalie droeg met N° 252. Dat zijne ouders nooit meer dan éénen werkhond houden en dat hierom bovengenoemde medalie (N° 252) aan den jongen hond die zij te huis hielden en niet verkochten, was gehangen. Het is geene gewoonte eene medalie met den hond gelijk te verkoopen. UC - Londerzeel 11 septembre 1899 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Vertaald) De armen Janssens krijgen in onze gemeente gratis medicamenten. Het college. UC - Londerzeel 11 septembre 1899 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Vertaald) In antwoord op uw brief 1107E van 6 deze bevestigen wij dat het besluit van de gouverneur van 16 november 1898 dat verbood om vee te transporteren wegens het bestaan van mondblaasjeskoorts (mond en klauwzeer?) in onze gemeente, onmiddellijk na ontvangst gepubliceerd werd. Het college. UC - Londerzeel 12 septembre 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) In antwoord op uw brief 34100 van 10 juli laten wij u weten dat ons ouderlingentehuis, ofschoon het uitsluitend bestemd is om armen uit onze eigen gemeente te onderhouden, reeds verschillende keren genoodzaakt is geweest om personen te

312


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

behandelen die op ons grondgebied ziek zijn geworden maar die hun bijstandwoonst buiten de gemeente hebben. In dit geval ziet onze tehuizencommissie zich verplicht om de gemaakte kosten terug te vorderen. Vanwege de landelijke organisatie en omdat de boerderij- en landbouwproducten door het personeel van het tehuis worden geconsumeerd, is het ons niet mogelijk om een dagprijs voor het onderhoud te berekenen op de manier die in de omzendbrief van het ministerie van justitie van 30 mei 1856 wordt beschreven. Daarom vragen wij u om deze dagprijs te mogen houden op 1,50 fr. zoals die ook de voorbije jaren is geweest. Het college. SC - 190 Londerzeel 12 september 1899. - Bericht – Een ontwerp voor doel hebbende het plaatsen van een stoommachien voor beweegkracht der werktuigen eener maalderij op perceel F72 van kadaster van Londerzeel, vraag gedaan door de gebroeders Van Assche, is op het gemeente sekretariaat neergelegd. (als gevolg gevende aan hunne vraag van 8 july N° 185, strekkende voor het plaatsen van eenen stoomketel voor zelven dienst). De belanghebbers kunnen hier kennis van nemen van heden tot 27 september aanstaande. De opmerkingen of reklamen hiertegen moeten schriftelijk of mondelings gezonden worden aan het schepencollegie gelast met dit onderzoek. Waarvan P.V. zal opgesteld worden op deze laatst gemelde datum om 15 ure. (Enquete zonder strijdigheid. Deliberatie college 2 october 1899.) UC - Londerzeel 13 septembre 1899 (Vertaald) Gestuurd naar de commandant van de gendarmerie van Wolvertem, verantwoordelijke voor het logies, de verklaring van Jules Moortgat uit Londerzeel, om die te vergelijken met diens vroegere verklaring in verband met de klacht van Brusselmans te zijner laste, en om deze vervolgens naar het Parket door te sturen. PV - N° 178 Den 13 September 1899 verscheen Pier Jan van Schel, 55 jaren, die verklaart. 4 September laatst was ik gegaan ten huize van Leonard Tourné onder voorwendsel er de betaling te ontvangen van kiekens die deze van mij had gekocht. Tourné zegde dat hij deze reeds had betaald, antwoordde ‘wel, op eenen nacht of zondag avond’. Omdat ik aandrong om mijn betaling te ontvangen wierp hij mij op de straat, achtervolgde mij en bracht slagen en stampen toe. Getuigen: Jan Baptist De Bondt, voddenman, wonende te Londerzeel Koeisteert, Henri Van den Bergh. UC - Londerzeel 14 september 1899 Bijgevoegd bewijs van behoeftigheid en verblijf is den heer burgemeester van Capelle op den bosch gezonden met verzoek ons zoodra mogelijk, om te dienen ter ondersteuning van een pensioenaanvraag, te doen geworden de volgende stukken, kosteloos af te leveren: volledig afschrift van de huwelijksakt van Jacobus Goossens met Theresia Van de Rijck (rond 1854). UC - Londerzeel 14 septembre 1899 Monsieur le capitaine - (Vertaald) De ouders van soldaat VAP François De Cuyper vragen van hun zoon, soldaat in het 1ste bataljon 2de compagnie, een financiële steun van 100 fr., af te nemen van het eerste voorschot op zijn premie. Het echtpaar De Cuyper moet 7 kinderen onderhouden waarvan de soldaat de oudste is en het jongste kind pas verleden januari geboren werd. UC - Londerzeel 14 september 1899

313


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Verkiezingen van 15 oktober 1899 1ste Afdeeling. Kiezers A tot M - 20 jongste kiezers 4 stemmen hebbende. N° Namen Datum van geboorte 1 De Boeck Victor 29-12-1863 2 De Smedt Adolf 12-10-1862 3 De Smet Josse 11-3-1862 4 Caluwaers Josse 27-9-1860 5 Goltfus Jozef 6-3-1859 6 De Maeyer August 28-7-1858 7 De Amandel Alfons 16-4-1858 8 De Keersmaecker François 26-3-1858 9 Brosens Antoon 9-8-1857 10 De Smedt Jan Baptist 6-2-1857 11 Mertens Louis 28-9-1856 12 De Breucker Egied 15-3-1854 13 De Vleeshouwer Emiel 24-1-1852 14 Blommaers Pieter 2-2-1850 15 De Wachter Pieter Jan 30-9-1847 16 Eeckelaers Frans 1-3-1847 17 Drijen Edouard 19-10-1845 18 Maes Jan Baptist 13-3-1844 19 Helsen François 6-1-1844 20 Cauwenbergh Florent 27-2-1843 2de Afdeeling. Kiezers P tot Z - 20 jongste kiezers 4 stemmen hebbende. N° Namen Datum van geboorte 1 Van Muylder August 4-10-1861 2 Pintens Henri 25-7-1861 3 Van Ruysevelt Jos 25-11-1860 4 Van Eetvelt Denis 10-5-1860 5 Verlinden Jan 16-4-1859 6 Van Dorslaer Jan 5-12-1858 7 Van Passen Louis 8-11-1858 8 Patteet Jos 7-11-1858 9 Van Ruysevelt Louis 27-9-1856 10 Verspreet Jan 14-8-1853 11 Van Ingelgem Eugeen 11-4-1849 12 Van Assche Pieter 18-2-1849 13 Plaskie Edmond 28-2-1845 14 Van Riet Jan Baptist 9-2-1845 15 Van Humbeeck Pieter Jan 30-9-1842 16 Plaskie Denis 9-8-1842 17 Peeters François 16-3-1841 18 Van den Brande Baptist 27-2-1841 19 Temmerman L. 10-12-1840 20 Vanderborght Antoon 13-3-1838 de 3 Afdeeling. Wijk Sint-Jozef - 20 jongste kiezers 4 stemmen hebbende. N° Namen Datum van geboorte 1 Peeters Isidoor 14-3-1863

314


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

De Bondt-De Pauw Louis Scheers Jan Baptist De Craecker Leon De Wit Vital Peeters Edmond Peeters Louis Geyzen Jozef Scheers Leonard Van de Velde August Colin (Coen, Celis ?) Ed. De Ridder Jos De Ridder Alain Scheers Isidoor Meeus Louis Schellemans Jos D' Hertefelt J. Mertens Vital Verhoeven Victor Walschap Jos

28-7-1855 24-6-1853 7-6-1853 1-6-1853 27-4-1853 26-4-1853 18-11-1851 13-3-1851 16-6-1850 7-6-1850 16-12-1849 15-5-1848 23-9-1843 10-4-1844 17-4-1839 25-2-1838 16-5-1837 10-12-1829 10-6-1824

UC - Londerzeel 15 septembre 1899 Monsieur le Major - (Vertaald) Toen Pierre Jean Van den Bergh uit Londerzeel, nr. 119 van de loting, zich drie maanden geleden presenteerde werd certificaat model 60 hem geweigerd omdat zijn nummer twijfelachtig was. Deze man zou zich opnieuw willen aanbieden; gelieve zijn dossier met het geviseerde certificaat 32 naar ons terug te sturen. PV - N° 179 Het jaar 1899 den 16 September. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester, verscheen Pieter Jan Broothaers, oud 34 jaren, wonende Londerzeel, werkman en gelast met jachtbewaking van den heer August Goossens, eigenaar wonende te Brussel, rue de la colline. Heb bemerkt dat de genoemde Jozef Van den Bergh, gekende wildstrooper, wonende te Londerzeel Meerstraat, het wild opzocht op de landen gelegen Londerzeel Neerhavert, eigendom B. Schellemans en jachtrecht Hanssens. Na hem omtrent eene halve ure op afstand van 30 meters en .... uit zicht gehad te hebben, liep Van den Bergh naar zijn huis. Omtrent een kwartier later, ten 1 ure na middag, ging het schot af op omtrent 100 meters van mij. Ik sprong door het hout en zag Van den Bergh die vluchtte met zijn geweer in de handen en een gezel die ik niet erkende die de haas droeg. Beiden verborgen zich in het bosch er neven liggende. Waarvan proces verbaal. PV - N° 180 Het jaar 1899 den 18 September verscheen E.H. Alfons Cossaer, onderpastoor alhier, die verklaart bevonden te hebben over eenige dagen dat petrololie op zijne deur was gegoten en dat gisteren een persoon tegen dezelve was gaan pissen. Clementien Peeters, vrouw Patteet en hare dochter Celestien Patteet verklaren gezien te hebben dat Jaspard Uitterhelst, werkman, verblijvende bij Frans De Donder (Baron), bij den avond van 17 September laatstleden zich tegen deze deur twee maal zette in houding om er tegen te pissen, doch dat hare woning wel veertig meters van daar zijnde, zij niet kunnen verzekeren of Uitterhelst er waarlijk piste. PV - N° 181 Het jaar 1899 den 18 September. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester en politieambtenaar van Londerzeel verscheen Jan Gillisjans, knecht wonende bij kinderen Van Assche te 315


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Londerzeel Berg, die ons de volgende verklaring deed. In den nacht tusschen 17 en 18 September rond 1 ure was ik in de herberg van Frans De Maeyer-De Donder, te Londerzeel Mechelsche straat, waar ook binnen waren de genoemde Vleminckx Jan, 19 jaren, en Uitterhelst Pieter Gaspard, oud 23 jaren, werkmans wonende te Londerzeel dorp. Toen ik buiten was om naar mijne woning te gaan werd ik achtervolgd door deze twee personen die mij tegen den grond wierpen, sloegen en stampten. Aan August Spinoy, mijn gebuur en gezel, bevolen zij van terug te keeren langs een anderen weg. De veldwachter Beuckelaers, die in dezelfde straat woont, is op mijn geschreeuw wakker geworden en het is aan dezes tusschenkomst te danken dat beiden wegvluchtten en de mishandelingen ophielden. Waarvan proces verbaal. Getuigen: August Spinoy en de veldwachter Beuckelaers. PV - N° 181bis Het jaar 1899 den 18 September. Beuckelaers Jan Frans verklaart. In den nacht 17-18 September, bij 1 ure, werd ik gewekt door een geschreeuw welk ik op de straat hoorde. In haast opstaande ben ik op de steenweg gekomen om te weten wat er omging. Door de klaarte van het maanlicht zag ik (dat) twee personen een derde tegen den steenweg hadden liggen, waar zij op sloegen en stampten. Toen ik in loop er henen vloog vluchtten deze twee mannen weg. Bij ongeluk viel ik, bekwam ik een zingen aan mijn rechten knie en aan mijne handen en scheurde mijn broek. Gillesjans, die de slagen kreeg, verklaarde mij dat zijne aanranders waren Jan Vleminckx en Uitterhelst. ’s Anderendaags 's morgens bij Spinnoy, gezel van Gillisjans, gegaan zijnde, verklaarde deze mij dat Uitterhelst hem den weg had verboden. PV - N° 182-183 Het jaar 1899 den 19 September verscheen Jan Brusselmans, oud 28 jaren, mandenmaker te Londerzeel, die verklaart. Vandaag ontmoette ik op den weg Louis Moortgat die op 20 Augustus mij een messteek had toegebracht en waarover proces verbaal is opgemaakt door de gendarmerie van Wolverthem, en die mij afvroeg ‘durft gij nog zeggen dat ik u gesteken heb?’ Waarop ik antwoordde ‘Ja, dat hebt gij gedaan’. Moortgat ging voort en bedreigde mij het leven, zeggende ‘Als gij dat durft zeggen hebt gij geen 4 uren meer te leven’. Daarna randde hij mijne zuster Victorine aan. Victorine Brusselmans, oud 25 jaren, vrouw Frans Stevens, verklaart dat Louis Moortgat voorbij hare woning gaande zegde ‘Rhine, wat zeggen zij nu dat ik gesteken heb! Dat is niet waar, dat heb ik niet gedaan. Als gij dat nog durft zeggen zullen er andere malheuren gebeuren!’ UC - Londerzeel 20 september 1899 Aan het gemeentebestuur van Antwerpen - Mijnheeren. In antwoord aan uw schrijven van 16 dezer 1765 reg.14 hebben wij de eere U te melden dat wij onze gemeente aanzien als zijnde bijstandwoonst van Cleymans Henriette in uw gasthuis aangenomen op 11 dezer, ons nochtans voorhoudende deze te ontkennen indien nieuwe bewijzen ons zulks toelaten. Het Kollegie. UC - Londerzeel 20 septembre 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Wij bevestigen ontvangst van 2 colli met stemformulieren voor de verkiezingen van 15 oktober eerstkomend. Het college. UC - Londerzeel 20 septembre 1899 (Kort) Gevraagd aan de rijkswacht Wolvertem, 2 gendarmes om te helpen op kermis 24 en 25 september 1899. UC - Londerzeel 20 septembre 1899

316


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Certificaat model 32 van kandidaat VAP De Bondt Charles Louis voor visum naar de arrondissementscommissaris gestuurd. PV - N° 184 Het jaar 1899 den 22 September verscheen Antoon Goossens, die verklaart dat 17 september 9 ure ’s avonds door gerucht hij hoorde dat hij bestolen werd. Haastig buiten loopende vond ik George De Pauw die op het dak zat van mijn gemak om van daar mijne peren af te plukken. Ik trok dezen daar af om te weten wie hij was. Dan liep ik verder om een tweede te herkennen. Deze was Louis Donies, zoon van Pier mache (?). Deze zegde dat hun makker was de zoon van Charles Louis April, Neerhavert, en de zoon van Victor Donies. Getuigen: August Voet en Henri. PV - N° 185 Petrus Callaerts, oud 23 jaren, zoon van weduwe Frans Callaerts, verklaart. Zondag 24 september 1899 kwam ik vergezeld van Frans Tierens en van Kerremans van Lippeloo. Twee jongens krakeelden en vochten. Ik kwam tusschen en Louis De Clerck en zekeren De Smedt, beiden van Lippeloo, vochten. Onder de worsteling pakte De Smedt mijne horlogie en nam dezelve mede. Verder gekomen zijnde in de herberg van August Bogaerts te Malderen Zavel, heeft hij dezelve getoond aan Kerremans voornoemd en aan zekeren Charles Van Thienen, beide van Lippeloo. Getuigen: Kerremans en Charles Van Thienen van Lippeloo en August Bogaerts, herbergier Malderen Zavel. PV - N° 186 Het jaar 1899 den 26 September. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester en politieambtenaar te Londerzeel, verscheen Barbara Van Acker, echtgenote van Aloïs Van Esbroeck, blokmaker, wonende te Malderen, die ons de volgende verklaring deed. Gisteren 26 September was ik in gehoor geweest voor den heer vrederechter van Wolverthem tegen mijn schoonzoon Louis Van Mulders van Malderen. Deze heeft mij achtervolgd tot Londerzeel waar ik verbleef ter herberg ‘De Kroon’. Vier herhaalde malen heeft hij daarbinnen geweest, telkens om mij te vinden en te mishandelen. De vierde maal was ik in de herbergzaal (het was kermis) toen Van Mulders er binnen kwam en riep ‘zij moet dood!’, een mes nam (welk gevoegd bij deze klacht) en mij hiermede eenen slag toebracht in den hals, met gevolg dat hij mij in den hals kwetste, door eenen wollen halsdoek in vieren gevouwen, dien ik droeg. Daarna vluchtte hij en liep in de herberg gehouden door kinderen Plaskie te Londerzeel (Markt). Een geneesheer, in haast geroepen, vermaakte mijne wonde. Om Van Mulders te beletten zijn doodsbedreigingen verder te verwezentlijken, is dezelve door de politie opgezocht en in de wachtzaal voor vertrek van den trein van 7 ure 38 door den veldwachter en statieoverste aangehouden en tot ’s anderendaags in het gemeentegevang opgesloten. Getuigen: Jan Van Esbroeck van Malderen, August Van Esbroeck van Londerzeel, Barbara Hortensia Kerremans van Ramsdonck, Clementine Van Hoof van Merchtem (Boschkant) en Josephine Vos, dienstmeid in gemelde herberg ‘De Kroon’. PV - N° 189 Pro Justitia Het jaar 1899 den 27 September omtrent 11 ½ ure, heb ik ondergeteekende, Jan Frans Beuckelaers, beëedigde veldwachter der gemeente Londerzeel, in uniform gekleed, op nachtronde zijnde tijdens de kermisdagen onzer gemeente, bemerkt dat de genoemde Guillaume Cleirbaut, Victor Van Praet (Smoos), Frans De Donder, Frans De Boeck en Karel Aerts, allen werkman wonende te Londerzeel in en bij het Dorp, in staat van dronkenschap waren en twist zochten, hetgeen ik zocht te verbieden, waarop Cleirbaut antwoordde ‘wij hebben het altijd gedaan’.

317


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Daar ik hun verzocht huiswaarts te keeren weigerden zij en zochten zelfs twist tegen mij. Zij bedreigen mij te willen mishandelen, zoodanig dat ik moest hulp roepen om mij tegen hunne aanvallen te verdedigen. Bijgestaan door de politieagent Van Delm heb ik deze ruststoorders verder gedreven, dewelke vloekten, tierden en mij smaadwoorden toebrachten. Verder op de straat heb ik gehoord dat Van Praet, De Donder en Cleirbaut in schijn tegen elkanderen twisten, wederom vloeken, tieren en zegden ‘de champetter is een deugniet, hij is geene goeden’, hetgeen alzoo meerder dan eene uur geduurd heeft, met mij te beledigen en waarna zij buiten de huizen van het dorp getrokken zijn langst eene verkeerde weg waar ik hun uit het oog verloor. Waarvan proces verbaal op 28 september 1899. PV - N° 187 Het jaar 1899 den 28 September verscheen Jozef Geeroms die verklaart dat op 5 Augustus en 15 September laatstleden de genoemde Huysegoms Joannes over zijn eigendom (Geeroms) reed met 2 paarden om het land te gaan beploegen van zijn gebuur Van Ruysevelt. De plaats waar Huysegoms reed dient als losweg van gemeld land. Deze doorgang met peerden is meermaals gebeurd telkens om het land van Van Ruysevelt te beploegen alhoewel deze laatste wel weet dat dit zijne wettige losweg niet is. Op 17 September laatstleden reed de genoemde Jozef van de Voorde, knecht van Eeckelaers, over land door mij in gebruik om langs daar het land van Van Ruysevelt te bewerken, dit ook niettegenstaande Van Ruysevelt weet dat dit geen losweg van zijn eigendom is en dat deze doorgang hem is verboden. Van Ruysevelt is burgerlijk verantwoordelijk voor zijn werkvolk. Getuigen: Delphine Vijvermans, vrouw De Bondt, en Joannes Van den Bergh, mijne geburen. UC - Londerzeel 29 september 1899 Mijnheer Van Laer. Ik zend de gevraagde extrakten die kosten 3,90 fr. welke som ik wil ontvangen in postbon. Uwe moeder overleden zijnde zal het aan uw vader behooren te verklaren wanneer gij trouwt dat het hem bekend is dat zijne echtgenote Christina Obens overleden (is) te Londerzeel 23 september 1880. Zult gij uw militiecertificaat zelf vragen te Brussel in de Rue du Chene 21, zoo niet moet gij het mij laten weten. Met achting, Louis Van Doorslaer. PV - N° 188 Het jaar 1899 den 2 october. Voor ons Petrus Van Assche, verscheen Coleta Verschueren, vrouw Glorieux, die verklaart dat August Van den Eynde, oud 18 jaren, zoon uit haar eerste huwelijk, op 29 September ’s avonds, toen hij te huis kwam, eene kas in stukken sloeg en andere huisraad in stukken wierp, een (mes) nam en hetzelve onder zijne kleeding verborg, zeggende ‘als de Burgemeester (die hiervan verwittigd) binnenkomt, scheurp ik hem open. Zondag 1 October weder te huis komende zocht hij twist tegen zijn stiefvader, pakte de stoofhaak, dreigde hiermede te slagen, en kapte met mes in de kassen, wierp twee jatten in stukken en ging daarna heen. De veldwachter Beuckelaers binnen geroepen hebbende, heeft de stukken van meubelen gezien. UC - Londerzeel 3 octobre 1899 (Vertaald) Certificaat model 32 van Lamberts Antoine Denis voor visum naar de arrondissementscommissaris gestuurd. PV - N°190 Den 4 October 1899 verscheen Frans Van Ruysevelt die verklaart dat zijn gebuur Geeroms Joannes met een hondenkar klaveren haalde langs eene plaats waar de losweg van zijn land is. Dezelven dag reed hij met peerd en os op denzelven weg en 28 September herhaalde hij deze

318


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

weg wederom met paard en os. Den 2 en 3 October reed hij wederom langs denzelven weg en haalde klaveren ook langs daar. Getuigen:Louis De Bondt-Vijvermans en Jean Keymolen. UC - Londerzeel 5 october 1899 Aan de ambtenaar van burgerstand Wolvertem. Verzoek aan onzen geachte ambtgenoot van Wolvertem ons te willen zenden om te dienen ter ondersteuning van een ontworpen huwelijk, een extrakt uit de geboorteakte van Heyvaert Maria Louiza waarvan hierbijgevoegd bewijs van behoeftigheid en verblijf, alsook afschriften van overlijden harer ouders in het zoo voorkomend geval. De ambtenaar van burgerstand. UC - Londerzeel 7 octobre 1899 Monsieur l' officier d'état civil de Bruxelles - (Vertaald) Zopas is in onze gemeente Windelina Schreurs overleden en we hebben te weinig gegevens om haar overlijdensakte op te stellen. We weten alleen dat ze in Brussel in 1834 of 1835 getrouwd is met Pierre of Pierre Jean Van Ingelgem uit Londerzeel. Gelieve ons zo snel mogelijk te helpen. UC - Londerzeel 10 october 1899 (Kort) Gevraagd in Tisselt uittreksel uit geboorteakte van Maria Huysmans, ° Tisselt 1879, en wonend in Londerzeel bij haar oom Van den Eede-Van den Broeck. UC - Londerzeel 10 octobre 1899 Monsieur le commissaire d' arrondissement - (Vertaald) De rekening der scholen van het jaar 1898 werd u samen met de gemeenterekening eind juli opgestuurd. De facturen voor levering van schoolbenodigdheden in de aangenomen meisjesschool, die door de inspecteur moesten nagekeken worden, zijn echter te laat in ons bezit gekomen en deze sturen we nu mee. Het college. UC - Londerzeel 10 october 1899 Madame Candries. Ik heb de eere U hierbij te zenden, in dubbel afschrift en door onze Hospice Commissie onderteekend, het plan en beschrijf van ruiling van eigendom gedaan tusschen U en genoemde Hospice, met verzoek een dubbel hiervan ons weder te zenden na hetzelve met uw handteekening te hebben bekleed. De sekretaris. PV - N° 191 Den 10 October 1899 verscheen P.J. Augustijns die verklaart dat dezen morgen hij heeft bestatigd op zijn eigendom te Londerzeel borght dat in den verloopen nacht 4 fruitboomen afgebroken en verminkt waren en dat vroeger ongeveer 200 kilos peren binnen gemelden eigendom geroofd waren. Uit het spoor der daders heb ik de overtuiging dat verscheidenen hiermede zich hadden bezig gehouden. De mispelen hebben gediend om de ruiten van den kleermaker Moens te bewerpen. Moens hierover aan veldwachter Beuckelaers verklaart dat hij een persoon zag wegloopen en dat deze klopte aan eene woning niet ver van daar. UC - Londerzeel 11 octobre 1899 (Vertaald) Papieren definitief verlof van milicien De Keersmaecker Jean Vital gestuurd naar burgemeester van Charleroi, zijn huidige verblijfplaats. Die van milicien De Bondt Frans Christophe naar de burgemeester van Breendonk. UC - Londerzeel 12 octobre 1899

319


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

(Vertaald) Model 32 van Van Stichel en van Buggenhout gestuurd naar de arrondissementscommissaris voor aanbrengen van visum. UC - Londerzeel 12 oktober 1899 Geachte heer ambtgenoot van Roermond. De genoemde Schreurs Windelina in onze bevolkingboeken ingeschreven staande als geboren in de stad Ruremonde in januari 1815 is hier overleden. Ten einde ons in staat te stellen haar overlijdensakt behoorlijk aan te teekenen bidden wij U ons ten titel van inlichting een uittreksel harer geboorteakt te willen zenden. Bij onze belofte van wederdienst bieden wij U, geachte heer, de uitdrukking onzer hoogachting. PV - N° 193 L’An 1899 le 14 Octobre (Aout?), devant nous Pierre Van Assche, bourgmestre officier de police à Londerzeel, comparut le sieur Jean Baptiste Deckx, entre premier déchargement domicilié à Montigny sur Sambre, rue Tourelle, résident actuellement à Londerzeel, qui nous fit savoir que son épouse, née Colette (?) Van Saelen avait quitté le toit conjugal au dit Montigny sur Sambre et qu’il est à sa connaissance que celle-ci cohabite actuellement avec un nommé Vital De Keersmaecker, houilleur demeurant à Charleroi, coin de la rue de la Trompète. Deckx demande que cell-ci soit punie de ce chef de la peine qu’il comporte et demande à ces fins l’intervention de la police et des autorités judiciaires. PV - N° 192 Den 18 October 1899 verscheen Frans Van Ruysevelt die verklaart dat 4 October zijnen gebuur Jos Geeroms en zijn zoon Joannes samen met hun peerd langs den weg die hun geen losweg is naar hun veld reden. Later, 5 en tot 7 October met hunne hondenkar klaveren haalden op dat veld. Waarvan getuigen Louis De Smedt. Waarvan proces verbaal. UC - Londerzeel 19 octobre 1899 (Kort) Pierre Van Assche en Edouard Augustijns werden aangesteld als lid van de commissie die de experten voor de personenbelasting moet benoemen. UC - Londerzeel 19 octobre 1899 Monsieur L' architecte - (Vertaald) Om de laatste betaling te kunnen doen aan de heer Goffin, aannemer der vergrotingswerken van onze school, had ik graag van u geweten welk bedrag in mindering op deze werken kan worden gebracht voor het bedekken van de speelplaats met assen. Dit werk werd immers volledig door de gemeente zelf uitgevoerd. Het college. PV - N° 194 Het jaar 1899 den 24 october verscheen Jozef Van Aken, 24 jaar, zoon van Frans, en Theophile Peeters, zoon van Louis, oud 21 jaren, landbouwer Sneppelaar, die verklaren dat op zondag 22 dezer zij waren ’s avonds bij 10 ure ter herberg Van Stichel, landbouwer Pikstraat, toen er binnen (was) Pieter Van Stappen, huisgenoot van Van Stichel, die zegde dat hij had bemerkt dat de woning van Charles De Vil in brand stond. Onmiddellijk liepen wij en Victor Goossens en Antoon Van Muylder naar het pachthof om het volk te wekken en de brand te blusschen. Daar zijnde zegde De Vil dat wij de brandstichters waren. Waarvan getuigen Antoon Van Muylder en Victor Goossens. PV - N° 195 Het jaar 1899 den 25 October verscheen Charles De Vil die verklaart dat 22 October ’s avonds rond 11 ½ hij is gewekt door onbekende personen die mij kwamen verwittigen dat brand ontstaan was aan mijn bakhoven. Personen die op de straat stonden, ziende dat ik werkte om de

320


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

brand te blusschen, riepen ‘het ware beter dat gij de brand aanstooktet!’ Op deze gezegden voortgaande antwoordde ik ‘gijlen klapt zoo aardig en het is bijna of gij de brandstichters waart’. Van de personen die daar waren ken ik niemand. Met stokken en steenen wierpen deze naar mij zoodanig dat ik gedwongen was de brand te verlaten en mijne huisgenoten te wekken. Jaak Lauwers en Joannes Piessens van Neerhavert hebben mij ’s nachts komen zeggen wijl het nog brandde, dat hij wist de oorzaak van de brand. Den zelven nacht is hij bij mijn vader Jan dezelfde boodschap gedaan. UC - Londerzeel 25 octobre 1899 Monsieur le gouverneur - (Vertaald) We retourneren u model 48 met de opmerking dat de betrokkene wel degelijk Broothaerts heet en niet Broothaers zoals deze milicien zelf beweert. Er moet dus geen correctie gemaakt worden. Van beroep is hij - dat geven we toe - deels landbouwer, deels schrijnwerker. Het college. UC - Londerzeel 26 octobre 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) De weduwe van Ferdinand Teugels verzoekt mij om u te vragen naar de toelating die zij nodig heeft om van de griffie van de rechtbank van Brussel de voorwerpen terug te krijgen die bij haar thuis in de maand april 1899 werden aangeslagen en die zijn: - 4 damessjaals. - een stuk stof voor meisjeskleren. - een stuk stof voor jongenskleren. - een stuk stof voor ... - 2 voorschoten. - 2 koffiemolens. PV - N° 196 Den 26 October 1899 ’s middags heeft Petrus Verbruggen, zoon van Benoit, Breendonck, met velo omver geworpen en overreden Virginie Haverals, 15 jaren, wonende bij hare ouders te Londerzeel Meerstraat. Getuigen: Joannes De Borger, oud 10 jaren, zoon van Eduard. Pro Justitia. Het jaar 1899 den 26 Oktober bij 3 ure namiddag. Voor ons Petrus Van Assche, burgemeester politieambtenaar van Londerzeel, verscheen Monica Verhoeven, oud 54 jaren, vrouw van Joannes Haverals, landbouwer wonende te Londerzeel Meerstraat die ons de volgende verklaring deed. Vandaag rond middag reed met velo door de straat die voorbij onze woning leid de genoemde Petrus Verbruggen, zoon van Benoit, oud omtrent 15 jaren, leerling (van het Handelsgesticht), wonende te Breendonck bij zijne ouders. Mijne dochter Virginie Haverals, oud 15 jaren, die op dit oogenblik van een naburig huis naar huis toe kwam, werd hierdoor getroffen met het ongelukkig gevolg dat zij hierdoor viel en haar aan den knie erg bezeerde. Verbruggen minderjarig zijnde, zijn zijne ouders burgerlijk verantwoordelijk voor het misdrijf door hunnen zoon gepleegd. Ten dien einde heb ik mij tot deze laatste gewend om hun van dit feit kennis te geven en hun tevens aangezet om zich hiervoor met ons te willen verstaan. Alle pogingen vruchteloos zijnde hebben hierover tegenwoordige klacht opgesteld te Londerzeel op 10 November 1899. Getuige van het misdrijf is Joannes De Borger, zoon van Eduard, schoenmaker wonende te Londerzeel Meerstraat. UC - Londerzeel 27 octobre 1899 (Vertaald) Bericht van adresverandering gestuurd naar de politiecommissaris van Brussel met betrekking tot Corbesier, rur de la verdure 41.

321


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

UC - Londerzeel 28 october 1899 Gemeente Londerzeel Inventarislijst der stukken zich bevindende in de oude archieven der gemeente Nr. Beknopt beschrijf der oudheden Getal stukken of boekdeelen 1 Burgerstand Doop - Overlijden - en Huwelijkregister 12 van 1668 tot 1792 2 Atlas der wegen en eigendommen (1709) 1 3 Militie (van 1800 tot 1823) 2 4 Begrootingen en rekeneningen van de gemeente UC - Londerzeel 30 octobre 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Klager Callaerts is ons komen verklaren dat zijn ....(onleesbaar) werd teruggegeven. UC - Londerzeel 30 octobre 1899 Monsieur le colonel - (Vertaald) Cleymans F., soldaat van de klas 1896 bij de Gidsen, met verlof tot 7 november, vraagt de verlenging van dit verlof met 1 maand. Zijn vader kan zijn hulp zeer goed gebruiken. Omdat hij in oktober 1895 in dienst getreden is en vermits hij geen enkele straf gekregen heeft zit zijn normale termijn er trouwens op. Daarom denk ik dat u zijn verzoek wel zult willen inwilligen. UC - Londerzeel 31 octobre 1899 Monsieur le receveur d' enregistrement - (Vertaald) Van Heymbeeck, ingeschreven in uw boek 36 onder nr. 183, voor een schuld van 4,65 fr., vraagt mij om u deze te betalen. Van Heymbeeck is meer dan 70 jaar oud en heeft een zieke zoon. Daarom denk ik dat u het verder zo zult laten. GR - N° 498 Zitting van 2 november 1899. Waren tegenwoordig de heeren P. Van Assche, burgemeester voorzitter, Augustijns en Geyzen, schepenen, Mertens, Lamberts, Polspoel, De Amandel, leden, en L.Van Doorslaer, sekretaris. Het proces verbal van vorige zitting wordt gelezen, goedgekeurd en geteekend. Het dagorde bevat: - Begrootingen van 1900. - Elektriek licht. - Waterleiding. - Kosteloos lager onderwijs. - Jaarwedde sekretaris. I. De begrootingen voor 1900 van de gemeente, het onderwijs, bureel van weldadigheid en Hospice worden gestemd. Verklaringen desaangaande zijn in het register van briefwisselingen der gemeente aangeteekend. II. Electrisch Licht. Het voorloopig bestuur der samenwerkende maatschappij Londerzeel Elektriek, ten einde het electrisch licht aan een gematigde prijs te kunnen leveren, heeft besloten hare instellingkosten zooveel mogelijk te verminderen. 1) Met het plaatsen der lampen ten laste der abonnenten te leggen, 2) Met de kosten van inrichting van verlichten der straten, die zij op 3000 fr. schat, ten laste der gemeenten te houden, met het voorwendsel dat, moest de maatschappij dit ten hare laste nemen, dan zou aan de gemeente eene jaarlijksche uitgave (intresten en uitbetaling) worden

322


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

aangerekend (300 fr.), hetgeen op 20 jaren 6000 fr. bedraagt. Boven de kosten van verlichting zelve, die op 20 fr. per lamp van 16 bougies is. De gemeenteraad, Na lezing gehoord te hebben van dit voorstel en over de gegrondheid van hetzelve eenige overwegingen gedaan te hebben, namelijk dat met de geheelheid dezer onkosten ten laste der gemeente te brengen, hier uit spruit dat de algemeene onkosten van het plaatsen van elektrisch licht hierdoor aanzienlijk verminderd zijnde, de instelling hiervan des te gemakkelijker wordt. Overwegende dat op de begrooting van 1900 eene som van 1360 hiervoor beschikbaar blijft. Besluit: Deze som van 1360 fr. wordt als eerste gemeente aandeel in de ontworpene verlichting gestemd. III. Waterleiding. Reeds sedert verscheidene maanden is aan het schepencollegie door den technischen dienst der provincie het ontwerp uitgebracht van onder den provincialen steenweg van Wolverthem naar Temsche in de kom van het dorp de wateren die er voortgebracht worden door onderaardschen afloop weg te leiden. Ter dier gelegenheid onderzocht de heer Verhaegen, landmeter te Capellen op den bosch, de helling die bestaat in den afloop der nabijliggende Molenbeek, van aan de steenen brug zuidzijde tot achter den watermolen van Cools noordzijde van het dorp, en bestatigde dat tusschen deze twee punten op eenen lengte van ruim 1000 meters slechts 1,27 m. afloop bestond. Hierom scheen de onderaardsche afloop onuitvoerbaar. In later onderzoek in de middelen van onderaardschen afloop dezer wateren is bestatigd dat mits minder lange sektiën van afloop te nemen en dezelve langs verschillige punten te doen afloopen, de helling of afloop zal aanzienlijker zijn en dat alzoo deze uitvoering in onderaardschen afloop kan geschieden. De gemeenteraad, deze verklaringen in aanmerking nemende, stelt vast dat de voorloopige werken voor onderaardschen afloop, bestaande in plans en schatting derzelve, moeten begonnen worden en benoemt hiertoe de heer Apollinaire Verhaegen van Capellen op den bosch en bestemt voor de uitvoering van deze werken op de begrooting van 1900 eene som van fr. 3350 die met behulp der te gunnen bijlagen voor gezondheidswerken (3/4 van staat en provincie) nagenoeg het geheel dezer uitgaven kan verbeelden. IV. Kosteloos lager onderwijs. De gemeenteraad, gezien de lijsten der kinderen van 6 tot 14 jaren oud door de hoofden der gemeentescholen ingediend gelijkvormig aan koninklijk besluit van 31 juny 1897 voor het genieten van het kosteloos onderwijs gedurende het schooljaar 1899-1900. Gezien art.3 der organieke wet op het lager onderwijs. Bepaalt als volgt: In de school I (jongens) 201 ingeschrevene In de school II (jongens) 118 ingeschrevene In de school II (meisjes) 205 ingeschrevene In de school IV (aangenomene) 121 ingeschrevene Geheel 645 ingeschrevene. De vergoedingen aan de onderwijzers blijven evenals vroeger bij vast akkoord bepaald. Tegenwoordige beraadslaging vergezeld van de beschrijvinglijsten wordt ter goedkeuring der bestendige deputatie gezonden. V. Jaarwedde sekretaris. Gezien de wet van 3 july 1894 en de ministeriële omzendbrieven van 4 januari 1895, 30 november 1897 en 19 april 1899, bevattende de schikkingen die de vijfjaarsche verhoogingen van de jaarweddevan den sekretaris regelen. Overwegende dat volgens gemelde schikkingen in de begrooting van 1900 dezelve met 5% op de jongste jaarwedde moet vermeerderd worden en dat dezelve 2300 fr. beliep. Besluit.

323


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

De jaarwedde van sekretaris voor 1900 wordt gebracht van 2300 op 2415 fr. Aldus gedaan in zitting als ten hoofde. UC - Londerzeel 3 novembre 1899 Monsieur l' ingenieur provincial - (Vertaald) Langsheen de provinciale baan van Wolvertem naar Temse ligt, in Londerzeel, nog een aantal opgebroken kasseien. Onze gemeente zou deze willen gebruiken voor de herstelling van de opritten van een paar zijwegen in de buurt van het dorp en in Sint-Jozef. Graag toelating om ze weg te nemen. Het college. UC - Londerzeel 4 november 1899 Verklaring aan begrooting van weldadigheid 1900 (Praktisch onleesbaar) (Weinig relevants, behalve) Toelage der gemeente 600 fr.: om de balans te houden in de rekeningen is deze verhooging van 100 op 600 fr. over dit jaar noodig. Verklaring aan Gemeente begroting 1900. (vooral de getallen zijn praktisch onleesbaar). Buitengewone ontvangsten: - Overschot volgens rekening 1898 10480 - Voorafneming van gewone voor buitengewone dienst 6314 Zie verder de verdeeling hiervan: Buitengewone ontvangsten van verschillenden aard - Aanvullende toelagen voor vergrooting, meublering , aankoop van grond voor school: Het geheel dezer kosten zijn 16.546,90 Aanbesteding en bijgevoegde werken 13.200,11 Aanbesteding der meubelen 1.780,00 Aankoop grond en onkosten 1.566,79 Waarvan toelagen der staat 5.505,00 Reeds genoten 3702 + 698 = 4.400,00 Blijft 1115 Toelage provincie 4.402,00 Reeds genoten 2.961,00 Blijft 1451 Buitengewone ontvangsten: totaal 9924 Buitengewone uitgaven - Opbouw en meublering der school: aan deze werken is gegeven: in 1898: fr. 5078,00 in 1899: 8754,64 geheel: 13832,64 den geheelheid der kosten 16546,90 Blijft: 2704 - Opbouw van torenspil (laatste aandeel) 2500 - Ondergrondsche afleiding van het dorp: De gemeenteraad neemt het besluit als werken van gezondmaking de ondergrondsche afleiding der wateren van het dorp aan te leggen en bestemt hiertoe een aandeel van 3350 - Elektriciteit: De gemeenteraad bestemt voor de oprichting van elektriek licht voor verlichting der straten 1350

324


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Buitengewone uitgaven: geheel 9924 Gewone Ontvangsten - E... van 1898b (volgens rekening) 9107,80 - (Onleesbaar) 81,74 Gewone Uitgaven - Voorafneming van gewone naar buitengewone 6310,26 Bestuurkosten - Onderhoud gemeente-eigendommen 2000 Deze lasten vermeerderd zijnde wordt hiervoor de voorziening verhoogd. - Toelage aan Bureel van Weldadigheid 600 Deze toelage is noodig om te voorzien in de behoeften van het bureel. - Toelage aan Godshuizen 5000 De behoeften van het Godshuis en Weezenhuis groeien steeds aan. De rekening van 1898 beloopt met een tekort van 1265 fr. Hierdoor is deze bijlage noodig. - Lager onderwijs. Door het bijbouwen van eene vierde klas aan jongensschool (Dorp) vermeerdert deze uitgave en komt van fr. 9336 op 9800 In de bijdrage van pensioenen door het overlijden van den heer Alewaerts en in pensioentreding van den heer Kerremans komt geen verschil. - Som bestemd voor de wegen 1500 Deze zal noodig zijn van te blijven ... aanlegging en verbetering van landbouwwegen en onderhoud van de gekasseide buurtwegen. Verklaringskohier aan begrooting van Hospice 1900 Ontvangsten - Voorafneming van gewone ontvang. Som die noodig is om de kosten van 1898 te dekken: 1235 - Handgiften: 100 Deze in 1899 vermeerderd zijnde zullen vermoedelijk in 1900 ook zoo blijven - Toelage der gemeente: 5000 Deze is noodig om het hevenwicht der ontvangsten met de behoefte te houden. Uitgaven - Overschot der buitengewone uitgaven 1898 1235 - De vermeerdering de kostgasten heeft vermeerdering der mondkosten veroorzaakt; hierom eenige verhoogingen. - Pachthof: zelfde opmerkingen. UC - Londerzeel 6 novembre 1899 (Vertaald) Ontvangen van de arrondissementscommissaris 13 reclamaties in verband met de voorlopige kiezerslijsten voor 1900-1901. Het college. UC - Londerzeel 7 novembre 1899

325


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le juge d' instruction - (Vertaald) In antwoord op uw vraag laten wij u weten dat Charles Van de Voorde uit Londerzeel niet overleden is. We kunnen u het uittreksel uit zijn overlijdensakte dus niet sturen. UC - Londerzeel 7 novembre 1899 Messieurs - (Vertaald) Wij erkennen onze gemeente als bijstandwoonst van de heer De Boeck. UC - Londerzeel 8 novembre 1899 (Vertaald) Certificaat model 32 voor Jean Baptist De Donder naar de arrondissementscommissaris gestuurd voor visum. PV - N° 197 Het jaar 1899 den 9 November 16 ure was Frans Beuckelaers op ronde ten gehucht Den berg toen ik hoorde een geknak voortkomende van revolverschoten die gelost werden. Ter plaats waar dit gebeurde vond ik Frans Vertongen die ik er over aansprak. Deze verklaarde mij niet geschoten te hebben. Op mijne aanhoudende bevestiging dat ik hem had zien schieten, heeft zijn revolver afgegeven. Deze is door mij in bewaarnis gehouden. UC - Londerzeel 11 november 1899 Lager Onderwijs - Verklaringskohier 1900 Eerste deel - Behoeften - Jaarwedde van den onderwijzer 2000 Deze is heven als bij zijn voorzaat dezelve gebleven - Jaarwedde van den hulponderwijzer 1350 De heer De Pauw, sedert 12 jaren hulponderwijzer, eerst te Sint-Gillis, later sedert 1893 alhier, wordt een verhooging toegestaan van 100 fr. tot 1350. - De twee andere hulponderwijzers dezer school, mr. De Boeck en Talboom blijven 1100 - Verwarming der klassen 250 Deze wordt verhoogd van 190 op 250 fr.omdat een vierde schoolzaal is bijgevoegd. - Idem voor reiniging en gewone onderhoud. - Scholen II, III en IV zonder wijzigingen. Tweede deel - Geldmiddelen - Bij gebrek aan goedgekeurde rekening van 1898 van het onderwijs is de wezentlijke overschot niet gekend. - Vermoedelijke opbrengst van betalende. Deze ontvangst is merkelijk verminderd omdat vele betalende leerlingen naar vrije scholen gaan. Deze wezentlijke ontvangst wordt voor 1900 op 250 fr. geschat. 250 - ... de toelage van den staat 7340 - Door de bijvoeging van een vierde klas aan de school I is het getal harer ingeschreven behoeftige leerlingen (groter en) de bijlage vermeerderd met 640 fr. (aandeel van 1 klas). - Vergunning der gemeente. In het stemmen der gemeentebegrooting van 1900 is deze cijfer gebracht op fr. 9800 met vooruitzicht hier af te nemen het aandeel welk de gemeente ging te betalen hebben (2/5 in pensioen Kerremans). Nu dit cijfer later bekend is gemaakt en komt op fr. 542,29 wordt deze som hier afgenomen. Komt dus op 9800-542,29 = 9257,71 UC - Londerzeel 13 novembre 1899

326


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

Monsieur le gouverneur - (Vertaald) Ingesloten een kopie van de aankoopakte en een declaratie van de gemaakte kosten voor een stuk grond bestemd ter vergroting van onze gemeentelijke jongensschool. PV - N° 198 Op 13 November 1899 werd ter slachterij van Brosens een varken gedood van Van Doorslaer van Malderen. Het geslachte dier had pokken en werd onbruikbaar verklaard. De veldwachter kreeg bevel bij de begraving tegenwoordig te zijn den 15 November ’s morgens en had dan reeds vernomen dat het vleesch in de slachterij van Brosens gestolen was. Pannen waren van het dak genomen der slachterij en de poort langs de Kwadestraat stond ’s morgens open. Niemand weet hoe dit gebeurde en de dieven bleven onbekend. PV - N° 199 Het jaar 1899 den 15 November verscheen Jan Van Doorslaer, landbouwer te Malderen, die verklaart. Op 13 November laatst leverde ik aan slachter Brosens van Londerzeel een varken dat den zelven morgen in zijn slachterij werd afgemaakt. Denzelfden dag kwam de veearts, keurder van het vleesch te Londerzeel, en bevond dat het geslachte dier gansch voor het verbruik onbekwaam was en bevool de delving van hetzelve. Den 14 November was ik ten huize van Brosens om de delving van het dier bij te wonen, doch onder voorwendsel dat den veldwachter daar niet was, werd dit uitgesteld. ’s Anderendaags 15, toen de begraving mocht plaats hebben, was hetzelve gestolen. Daar hetzelve nog onder bewaakzaamheid van den slachter was meen ik dat deze hierover mag verantwoordelijk zijn. PV - N° 200 Den 15 November 1899 verscheen Antoon Brosens, die verklaart dat 15 November ’s morgens bij middel van inbraak langs het dak uit zijn slachterij een geslacht varken was gestolen hetwelk onverbruikbaar was erkend. De dief of dieven zijn mij onbekend gebleven. UC - Londerzeel 15 november 1899 Mijnheer de ambtenaar van burgerstand te Thisselt. De genaamde Kerremans Pieter, vlasverkooper in uwe gemeente, is schielijk overleden te Londerzeel gisteren om 3 ure namiddag. Wees zoo goed ons de noodige inlichtingen te zenden om dezes overlijdensakt te kunnen opstellen. Hierbij gevoegd de toelating tot begraving. UC - Londerzeel 18 novembre 1899 Mr. J. Page, conducteur principal des Ponts et Chaussées, Schaerbeeck - (Vertaald) Op 17 augustus 1899 stuurden we de provinciegouverneur een kopie van de deliberatie van ons schepencollege waarmee de gebroeders Van Assche de toelating kregen om een nieuwe stoombrander in hun fabriek te plaatsen. Weinige dagen later is het dossier ter informatie naar uw bureel gestuurd. De beschrijving van de machine en de vergunningsaanvraag ontbraken. Het voorgeschreven onderzoek is nu gebeurd en daarom vragen wij om de nu meegestuurde papieren bij het dossier te voegen en het aan de bevoegde autoriteiten voor te leggen. De aanvragers hopen hun fabriek op te kunnen starten op 1 december eerstkomend. UC - Londerzeel 18 novembre 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Uw omzendbrief 26531 van 31 oktober 1899. Om de verspreiding tegen te gaan van de hondsdolheid, waarvan enkele gevallen in sommige gemeenten van ons arrondissement geconstateerd werden, hebben we ons politiepersoneel op de hoogte gebracht van de instructies van de omzendbrief van de procureur des konings van 16 februari

327


Kroniek van Londerzeel 1895-1900 - Gemeentelijk Archief, bewerkt door Louis De Bondt.

1899 (nr. 4274). Er werd ons geen enkel geval van hondsdolheid gemeld noch werd een overtreding van de betreffende reglementering vastgesteld. UC - Londerzeel 20 novembre 1899 Monsieur le procureur du roi - (Vertaald) Ons proces-verbaal 178 werd laattijdig opgestuurd omdat de aanklager ons gevraagd had om de verzending uit te stellen tot hij zeker was dat degene die hij beschuldigt, de heer Tourné, volhardde in zijn weigering om hem de betalen. In geval van betaling zou hij zijn klacht immers niet laten versturen hebben. De argumenten die Van Schel inriep kenden echter geen succes en dus is hij op 14 dezer zijn klacht komen tekenen. Nog dezelfde dag werd ze gepost. We kunnen dus van geen uitstel beschuldigd worden. PV - N° 201 Het jaar 1899 den 20 November verscheen Jozef de Bondt die verklaart. Gisteren avond rond 7 ure toen ik kwam van het gehucht Meerstraat naar Londerzeel Dorp, omtrent de vuurmolen Verspreet, ben ik achtervolgd door drij personen die ik niet kende en die mij vroegen ‘wat hebt gij daar in uwe handen?’ Daarna sloegen zij mij en brachten menigvuldige slagen en stampen toe. Op dat oogenblik kende ik niet eene van mijne aanranders. Later heb ik vernomen van Baptist De Donder van Londerzeel dat de personen die mij hadden mishandeld waren Eduard, zoon van Josephus De Donder, en twee zonen van Joannes De Donder, wonende, de eerste tegen de windmolen en de twee anderen tegen weduwe Kerremans te Wolverthem Westrode. Hij wijst aan als getuigen: een zoon van Jozef Clerebaut, Joannes en Louis Janssens, zonen van Baptist, en August Van Riet, zoon van Josephus, allen wonende te Londerzeel Berg. UC - Londerzeel 21 novembre 1899 Monsieur le commandant du district militaire de Laeken - (Vertaald) Weduwe Slachmuylders, moeder van milicien Slachmuylders Joseph Jean, klas 1896, 7de Linieregiment, op 21 oktober 1899 in Londerzeel overleden (zijn overlijden werd u de volgende dag gemeld) vraagt uw hulp voor een snelle regeling van zijn tegoed voor bewezen militaire diensten. Dit tegoed zou de familie goed van pas komen om de behandelingskosten van de laatste ziekte en de begrafeniskosten van deze soldaat-milicien te betalen. UC - Londerzeel 22 novembre 1899 A son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre à Bruxelles. Monsieur le Ministre - (Vertaald) Kanonier 1ste Klas Van Campenhout Pierre Joseph, lichting 1894, ingelijfd bij het 3de bataljon, 3de groep, stamboeknummer 23807, en momenteel met verlof is op 4 november in Londerzeel getrouw