Page 1


Inhoud: Brief aan de minister voor het debat Uitgewerkt interview werknemers Schokkend Reisverslag prijswinnaar Uitgewerkt interview overheid Anonieme bron verteld Nachtengaal legt uit: loonruimte Uitgewerkt interview werkgevers Na het debat Tamara houdt u op de hoogte Saskia deelt Evita schrijft Louisa laat weten Afspraken van de onderhandelingen Toekomst Prijspuzzel


Geachte minister van der Endt; tot onze teleurstelling moesten wij geloven aan het feit dat u absent was tijdens het onderhandelingsdebat over de verdeling van te loonruimte in 2012. Wij hadden over deze zakenreis van u al geruchten ongevangen in de wandel gangen maar hielden niet voor mogelijk dat deze zouden kloppen. Maar het tegendeel is bewezen: bij aanvang (dinsdag 20dec.2011 om 14:00) bleek u niet op plaats van bestemming, uw mede ministers waren er gelukkig wel. Deze dames en heer konden door middel van de door u achtergelaten informatie de leegte grotendeels opvangen, ondanks het gemis groots was. Maar andersom is het geen ander verhaal: wat u gemist hebt is iets wat bijna niet te beschrijven valt, het was een debat dat rustig begon maar steeds feller werd, vooral op uw groep meneer van der Endt, wij vragen ons sterk af hoe dat zou geweest zijn als u wel aanwezig was. Zouden de werknemers en werkgevers ook op een lijn hebben begeven en zich samen afzetten tegen de bezuinigingsplannen van de overheid? Zouden de voorstellen van de werkgevers over flexibelere werktijden niet simpelweg door u van tafel zijn gewapperd? Gelukkig heeft De Nachtengaal voor u, andere afwezige en zij die het nog eens na willen lezen een uitgebreid verslag van voor, na en tijdens de onderhandelingen opgesteld, en dat allemaal in tijdschrift vorm. Wij hopen dat u dit waardeert en volgende keer inziet dat het helemaal niet nodig is om naar Finland te gaan voor een goed debat. Maar dat dit ook verwezenlijkt kan worden in het klaslokaal van roc vavo, hierbij voegen we nog een foto van een koek die u ook gemist heeft, en waarvan u slechts kan hopen dat deze volgende keer aanwezig is. Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht, en wensen u veel leesplezier. Met Vriendelijke groet:

De Pers


Werknemers Het persbericht van de werknemers zag er zo uit:

We zien licht aan het einde van de crisistunnel, maar het is de koplamp van een aanstormende trein. Wij, de werknemers, hebben al 4 jaar hetzelfde loon! Na 4 jaar wordt het tijd dat wij loonsverhoging krijgen. Ook de inflatie is afgelopen jaren gestegen. De economie is hard achteruit aan het gaan. De werkgevers voelen daar zeker wat van. De productie is namelijk hard aan het dalen. Er zit niks anders op dan dat de lonen omhoog moeten. Want alleen daardoor kan de economie omhoog krikken. Wij verwachten van de overheid dat de belastingen worden verlaagd. Uiteraard weten wij dat jullie daar tegenin gaan, maar als de overheid in deze tijd wil dat de economie gaat groeien, dan kan dat enkel door de belastingen te verlagen! De Sinterklaas aankopen zijn dit jaar tegengevallen en het CPB verwacht dat de kerst van 2011 ook tegen gaat vallen. De economie is op weg naar zijn dieptepunt‌ Alleen werkgevers en overheid, kunnen dit vermijden door de lonen te verhogen en de belastingen te verlagen. De werknemers van groep B: Abel Lensen, Romano Sinay, Tan Bui en NargÊs Nasser

Deze foto is later bij gevoegd door de nachtengaal


Werknemers interview(voor de onderhandelingen)

„Van de hoogste verwachtingen, krijg je de diepste teleurstellingen‟ In de vorige editie van de Nachtengaal hadden nog niet alle groepen de loonruimte berekend, gelukkig heeft iedere groep nu de loonruimte berekend zo ook de werknemers. Nu de werknemers de loonruimte hebben kunnen ze wat doelgerichter te werk gaan . Ze laten weten dat ze al duidelijke eisen zowel voor de overheid als de werkgevers hebben. De werknemers willen meer loon, betere werkomstandigheden en lagere belastingen. Ze vinden de situatie waarin de werknemers verkeren zeer slecht. Ook laten de werknemers weten dat ze niet alleen voor zichzelf spreken maar alle werknemers van Nederland vertegenwoordigen. Alles wat er wordt gedaan wordt samen gedaan in deze groep er is dus niet echt een taakverdeling. Doordat de loonruimte nu bekend is beschikken de werknemers over meer informatie en verloopt hun onderzoek beter dan de vorige keer. We stelden de werknemers ook de vraag wat ze dachten over de andere groepen, al snel werd duidelijk dat minister van buitenlandse zaken Kees van der Endt wordt gezien als concurrent. Maar de werknemers maken duidelijk dat de werkgevers in het algemeen de grootste concurrent blijven. De werknemers houden hun poot stijf en willen al hun eisen doordrukken, mocht dit niet lukken is een staking niet uitgesloten. Ze willen het liever niet , want een staking komt niemand ten goede maar als het niet anders kan zal er toch een staking komen !

Side note: De werkgevers zijn niet moeilijk met informatie delen, maken graag een babbeltje met de werknemers en overheid maar zijn ook heel open naar de pers toe. Is dit slim? Snijden ze hiermee niet in hun eigen vingers doordat ze andere groepen hier misbruik van kunnen maken? Of is dit juist de oplossing van alle problemen en de weg naar succes? “De nachtengaal”hoopt het u volgende editie te kunnen laten weten.


Schokkend: Opgestapt: In onze vorige uitgave van de Nachtengaal wisten we u te melden dat 1 van de werkgevers zich wilde laten omkopen voor een nog onbekend bedrag. Wij waren hier zeer geïnteresseerd in en plaatste een oproep in ons economische tijdschrift. Nadat deze informatie openbaar is gemaakt is er veel rumoer ontstaan in de groepen, vooral in de groep werkgevers. De betreffende werkgever heeft echter de handdoek in de ring gegooid en is opgestapt. Dit schandaal heeft hem de kop gekost, we zullen uit respect voor deze werkgever zijn of haar naam in de Nachtengaal nog steeds anoniem houden. Verder wensen wij deze opgestapte werkgever alle succes met het opbouwen van een nieuwe carrière! Gelukkig zijn de werkgevers nog 3 koppen sterk.

In de steek gelaten? Nadat minister van der Endt terug was van zijn zakenreis naar Finland werd hij niet met zulke open armen ontvangen als dat hij had gehoopt. Naar aanleiding van het erg laat melden van deze reis voelde de andere ministers zich in de steek gelaten meldden vooral de vrouwelijke ministers, minister van Dijk wilde alleen zijn koffie. Aan de ene kant vonden de dames het wel fijn dat minister van der Endt absent was zodat zijzelf meer in te brengen hadden in de onderhandelingen, aan de andere kant was het wel deels improviseren omdat ze weken lang er vanuit waren gegaan vier man sterk te zijn


PRIJSWINNAAR;

Niet lang nadat dhr. J Lauret is verkozen als lid van de week door De Nachtengaal heeft hij zijn prijs in ontvangst genomen: een reis rond de wereld!(niet te verwarren met een wereld reis)geheel verzorgd, ALL inclusieve solo reis rond de wereld, hij had zijn zwarte wandel schoenen goed opgepoetst en ging van start ter hoogte van het Belgische Charleroi(zie foto 1)via noord Amerika, de zee door en langs de poolkappen weer terug naar het startpunt. “Het klimaat was ideaal en de mensen onderweg vriendelijk” beschrijft de gelukkige prijswinnaar. het uitgebreide reisverslag met exclusieve foto‟s is terug te vinden op onze site.

Wil t u ook lid van de week worden? Bak dan een taart in het thema: “appel” en geef die af op de redactie, een team van gespecialiseerde taart etende leraren zal uw taart beoordelen op presentatie,smaak, diepgang en vakinhoudelijke kennis. Wie weet word u wel lid van de week!

Over de uitslag wordt niet gecorspondeerd.


Overheid: Dit was het persbericht van de overheid:


aldus de overheid. Nu de overheid hun loonruimte heeft berekend zijn ze een stuk zekerder van hun zaak. De loonruimte is dan wel negatiever ten opzichte van 2011, maar is toch positief gebleven. De overheid is zeer tevreden met de uitslag van de loonruimte. De overheid blijft bij het standpunt dat er nog steeds veel kan veranderen en het daarbij moeilijk is een plan te maken. Hierbij duiden ze op de arbeidsproductiviteit en niet op de inflatie. De arbeidsproductiviteit kan veel veranderen, dit komt door de economische recessie en het baanverlies. Toch blijft de overheid uitgaan van een lichte groei, hier baseert de overheid ook haar plannen op. Vanuit hun eisenplan gaan ze aan de slag voor een sterker, beter en goed functionerend Nederland. De hoofdzaken waar de overheid zich mee bezighoudt zijn de bezuiniging, de staatschuld, de kinderopvang en het buitenland. Nederland doet het goed in vergelijking met andere landen. Maar Nederland moet wel blijven oppassen. “Ons land moet niet in diepe schulden komen, het is verstanding om de schuld zo laag mogelijk te houden.” De overheid wil Griekenland blijven steunen, maar voor wat hoort wat. Daar onder valt dat Griekenland zich aan de zelfde regels als Nederland moet houden onder andere de pensioen leeftijd verhogen naar 67 jaar. De overheid wil de hypotheek rente gaan afschaffen en ook de WW terugbrengen. Dat levert de overheid miljarden op. Deze miljarden willen ze onder andere gaan investeringen in „dingen‟ die volgens de overheid niet goed gaan, zodat mensen hun baan kunnen behouden. Daarnaast gaan ze de deeltijd banen stimuleren. “Nederland moet financieel gezond worden!” Voor de werkgevers en werknemers heeft de overheid ook nog een bericht; orde op zaken stellen en toekomst gericht denken. Ze staan open om met de andere groepen in gesprek te gaan. Als deze hun standpunten goed kunnen onderbouwen en als ook zij bereid zijn om na te denken over de beslissingen van de overheid. “Het is crisis, iedereen moet wat inleveren” (voor de onderhandelingen)


Onze anonieme bron heeft een prettige en gedreven indruk van de groepjes, en de economie B groep. Volgens hem of haar zou dat misschien kunnen komen omdat er in onze economie groep meer vrouwen dan mannen zitten. Volgens onze anonieme bron lijken de werkgevers de grootste bluffers,hij/zij heeft de heren al meerdere keren horen praten tegen de werknemers en overheid waardoor de bron zo tot deze conclusie is gekomen. De loonruimte is onderling verspreid elk groepje heeft volgens hem/haar wel hetzelfde cijfer maar heeft het elk op zijn eigenmanier tot stand laten komen en soms iets anders afgerond, de overheid schat onze bron in als fanatiek, maar aan het worstelen om de visie te creëren. Ook zegt onze anonieme bron dat de kartelwetgeving wordt overtreden, hiermee wil hij/zij zeggen dat de geheime afspraken tussen werkgevers, werknemers en de overheid wordt overtreden. De conclusie en tevens de quote van onze anonieme bron is:

“Samenwerken en vertrouwen leidt tot het mooiste resultaat!” ·


LOONRUIMTE?

U hebt al vaker gelezen over de loonruimtes, maar wat is dit precies? En hoeveel is het? Waarom is het zo belangrijk voor de groepen? Nachtengaal legt uit: De ruimte om werknemers een hoger loon te betalen zonder dat dit ten koste gaat van de winst. De loonruimte kan berekend worden door de procentuele arbeidsproductiviteitsstijging en de procentuele prijs¬stijgingen op te tellen. Dat wil zeggen: door de economische factoren van inflatie en stijging van de arbeidsproductiviteit vangen bedrijven meer winst, deze winst uitgedrukt in procenten kunne(deels) opgeëist worden door de werknemers, er is tenslotte spraken van inflatie dus ze kunne minder kopen van hetzelfde geld(ook we reële loon genoemd) het is alleen de vraag: hoeveel loonstijging kunnen de werknemers eisen zonder dat werkgevers(dus ook de overheid) er verlies op leidt?

DE LOONRUIMTE in 2011 en 2012 Berekend door de 4 partijen:

Deze tabel is ingestuurd door dhr. R nachtegaal

We gaan uit van een loonruimte van 3,3 in 2012 om het makkelijk het houden, dat wil niet meteen zeggen dat elke werknemer meteen 3,3% meer loon krijgt, want de overheid heeft te maken met een recessie, en 3,3% van iedereen loon is (uigaande van 600mld als bbp) is bijna 20mld ! Dit kan de overheid ook wel gebruiken voor verschillende doeleindes, maar dat kan alleen als de werkgevers het geld nog niet in uitbreiding van het bedrijf hebben gestoken. U ziet zelf wel: dit is geld waar heel veel mee kan gebeuren! Zoals u hier kunt aflezen word eigenlijk al jaren niet meer alle loonruimte opgeëist door de werknemers:


De Werkgevers


Ook de werkgevers hebben de loonruimte berekend. Dit hebben ze zelf gedaan, dus zonder samenwerking met de andere economie groep. Nu ze de loonruimte hebben kunnen ze abstracter gaan denken over de eisen. Wat de werkgevers wel meteen duidelijk wilden maken is dat van het omkoopschandaal niks waar is. Volgens de werkgevers moet je de eigen kennis gebruiken, en dus niet met andere groepen samenwerken. Uit de antwoorden van de werkgevers blijkt dat ze weinig informatie over de werknemers hebben. Ook is het overleg tussen werkgevers en werknemers niet goed. Ze hebben namelijk nog geen eisen van de werknemers gehoord, en weten dus niet wat ze te wachten staat. Op de vraag of de werknemers al contact met de werkgevers hebben gezocht blijven de heren nogal vaag. Toch is het volgens de werkgevers niet van belang om de eisen van de werknemers te weten. De werknemers zijn namelijk niet van plan om te staken. Hieruit blijkt dat de heren er niet vanuit gaan dat de werknemers eisen zullen stellen die niet haalbaar zijn. De werkgevers zijn het erover eens dat er in ieder geval eisen moeten worden gesteld in verband met de achteruitgang van de economie. Dat zal soms niet voor iedereen goed uitpakken, maar het kan toch nooit voor iedereen goed zijn. Toch blijven de werkgevers positief en willen ook dat de werknemers positief en gemotiveerd blijven. En zoals een goeie werkgever hoort te zeggen: Een dag niet gewerkt is een dag niet geleefd!! (voor de onderhandelingen)


Tamara houdt u op de hoogte! Tijdens de eerste ronde van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van 2012 was niet iedereen aanwezig. De overheid moest het doen zonder minister Kees van der Endt die een extra reis naar Finland moest ondernemen. De werkgevers moesten het zonder 1 van hun werkgevers doen, deze werkgever is opgestapt na de bekendmaking van zijn omkooppraktijken. Ook moesten de werknemers het met zijn drieën doen. Een werknemer was helaas ziek en kon dus niet aanwezig zijn bij de onderhandelingen. De pers was daarentegen op volle oorlogssterkte aanwezig. De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van 2012 vonden helaas plaats onder een slecht economisch gesternte, want Nederland is onlangs terecht gekomen in een recessie. Deze recessie is na alle waarschijnlijkheid ernstiger dan we nu kunnen vermoeden. En dat heeft met twee dingen te maken, als eerst het algehele gebrek aan vertrouwen wat er heerst, niet alleen op de financiële markten waardoor de overheid onder druk staat. Maar ook op de markt van consumenten en producenten, want zowel de consumenten als producenten hebben de neiging om de hand op de knip te houden op dit moment, in afwachting van betere tijden. Daar komt nog is overheen dat onze export aan het inzakken is en dat is voor Nederland behoorlijk ernstig te noemen, want we zijn erg export gericht. Alle groepen hopen echter dat de onderhandelingen er toe zullen leiden dat dankzij onze inspanningen en de gemaakte afspraken 2012 geen crisisjaar wordt, maar het omslagpunt naar betere tijden. De overheid, en dat wordt nog wel eens vergeten, is de grootste werkgever van Nederland. Daarom is de overheid gebaat bij rust op de arbeidsmarkt, goede verhoudingen tussen de werkgevers en de werknemers. Een lage werkeloosheid betekent weinig uitkeringen, veel belastinginkomsten, daarom investeert de overheid in deze crisistijd in bedrijfstakken die normaal gezond zijn, maar die nu getroffen worden. Zoals de woningsector en de bouw. Dit gaat de overheid te lijf door bijvoorbeeld verlaging in de btw tarieven op arbeid, om de markt een impuls te geven. De overheid wil de crisis in toom houden. “Iedereen moet wat inleveren, niet alleen de overheid.” De overheid wil de rentestand laag houden en de uitgaven beperken. De werkgevers weten ook dat het economisch gezien slecht gaat, maar zij hebben wel de oplossing voor dit grote probleem. De werkgevers eisen van de werknemers flexibele werktijden, hierdoor zal de arbeidsproductiviteit toenemen. Ook willen de werkgevers


naar een 24/7 economie gaan in Nederland. Hierin passen de huidige overwerkvergoedingen niet meer thuis. Voor de overheid hebben de werknemers ook eisen, het verlagen van de winstbelasting, het bestrijden van de files en verbetering van het openbaar vervoer. Hierdoor komt er weer een hoop geld vrij om te investeren en dat betekent een boost voor het bedrijfsleven. De werkgevers willen de kinderopvang kosten van 1/3 naar 1/4 terugbrengen. De werknemers introduceren tijdens de onderhandelingen hun nieuwe denkwijze. De werknemers zelf vinden dat ze de afgelopen vier jaar onder bijna barre omstandigheden gewerkt hebben en dat ook nog tegen een mager loontje. Daarnaast zijn ook nog de vervoersmogelijkheden naar hun werk slecht geregeld, deze zouden ze graag zien verbeteren door de overheid en de werkgevers. Voor de werkgevers hebben de werknemers een aantal eisen: loonsverhoging, bijscholing, een dertiende maand voor alle werknemers in Nederland inclusief ambtenaren bij de overheid, flexibele werktijden tegen betaling en betere werkomstandigheden. De werknemers vragen aan de overheid belastingverlaging, goedkopere kinderopvang, goedkoper openbaar vervoer of een speciale regeling in de spitsuren en goedkopere verzekeringspremies. De werknemers hopen vlot te kunnen onderhandelen anders zullen zij gaan staken. De werkgevers en werknemers kwamen na wat discussies toch redelijk op dezelfde lijn. Zij willen allebei dat de overheid de helft van de kinderopvang gaat betalen. Zo kunnen de werknemers langer en flexibeler werken. De overheid wil de lonen niet verhogen, omdat dit tot meer negatieviteit gaat leiden. Dat is slecht voor de concurrentie positie, de lonen zijn al erg hoog vergleken met andere landen. Als de lonen omhoog gaan, gaan de prijzen ook omhoog. De overheid wil ook de lonen tussen vrouwen en mannen niet gelijk stellen, dit gaat ze teveel geld kosten. De werkgevers en werknemers willen allebei betere infrastructuur, de overheid is hier al een tijdje mee bezig. Volgens de werkgevers en werknemers is hier nog niets van te merken. De werkgevers zien ook wel wat in particuliere wegen, de werknemers zouden dit perfect vinden omdat er zo minder file op de wegen is. Toch vinden de werkgevers het beter als er meer bussen per uur komen, dit scheelt veel auto’s op de weg. De werkgevers willen graag werknemers buiten Nederland. De werknemers vinden dit prima, want ook zij hebben de vrijheid om naar een ander land te verhuizen. Dit is een bijzonder nobel standpunt. De overheid wil geen vrij verkeer van personen en arbeid binnen de Europese Unie. Daarbij zijn zij de enige in Europa en blokkeren het akkoord wat alle andere 26 EUlanden wel getekend hebben. Deze afsluiting van de eerste onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van 2012 belooft een zeer spannend vervolg voor de onderhandelingen. Wij, de pers, zijn erg benieuwd wat voor akkoorden er gesloten gaan worden!


Saskia deelt De eerste onderhandelingsronde tussen de werknemers, werkgevers en overheid is achter de rug, en dat heeft zeker resultaten opgeleverd. Wij als pers hebben nu alles beter op een rijtje, en weten precies wat de werkgevers en werknemers eisen, en hoe de overheid daarop reageert. Naar mijn mening hebben de werkgevers het beste voor met de werknemers. Toch eisen de werknemers best veel, wat wel begrijpelijk is. Zo eisen ze betere arbeidsomstandigheden, loonsverhoging en ga zo maar door. Het grote probleem is natuurlijk geld. Zowel de werkgevers als de overheid hebben niet veel geld om uit te geven. Daardoor de vele discussies in de onderhandelingsronde over hoe dit opgelost moet worden, en waaraan het beste geld uit kan worden gegeven. Wat ik goed vond was dat er meerdere oplossingen voor de problemen genoemd werden, en dat er goed nagedacht werd over hoe de economie verbeterd kan worden. Er werd geen onzin gezegd, en iedereen was goed voorbereidt. Wat jammer was, was dat niet alle leden van de groepen aanwezig waren. Hierdoor was het moeilijk om akkoorden te sluiten. Ook hadden de werkgevers en werknemers geen percentage loonstijging, terwijl dit ĂŠĂŠn van de belangrijkste punten was. Wat ik verder merk ik dat alle groepen enthousiast meedoen, en dat iedereen er echt mee bezig is. Tijdens de onderhandelingsronde vielen er geen stiltes, en hielpen de groepsleden elkaar goed. Dit betekent dat de groepen het leuk vinden, en dat iedereen zich goed heeft voorbereid. Ik hoop dat de groepen in de tweede onderhandelingsronde bereiken wat ze willen bereiken, en dat er uiteindelijk echte akkoorden worden gesloten waarmee zowel de werkgevers, werknemers en de overheid het eens zullen zijn. Als de akkoorden uiteindelijk worden gesloten hoop ik dat iedereen tevreden is met wat ze hebben bereikt


De eerste onderhandelingen zijn achter de rug ! Als werkgever , werknemer of overheid ben je heel veel bezig met het doordrukken van je eigen eisen en verlies je vaak het overzicht. Als pers zijnde is het juist onze taak om alles goed in de gaten te houden en te kijken of het wel mogelijk is wat de groepen eisen. De eisen van alle groepen waren duidelijk, en ook allemaal heel begrijpelijk alleen moest er nog wel het een en ander overlegd worden. Doordat er bij de werknemers en de overheid een collega niet aanwezig was, was het moeilijk om te onderhandelen over een paar punten. De werknemers wisten bijvoorbeeld niet hoeveel procent loonstijging ze wilden terwijl dit wel een belangrijk punt is. De overheid kon ook geen besluiten nemen door afwezigheid van een collega en beloofde dus om over alles na te denken. Wat ik ook heel goed vond aan de onderhandelingen was dat er ook aan meerdere oplossingen werd gedacht neem bijvoorbeeld het onderwerp loonstijging. Er werd hierbij gedacht aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En bij het onderwerp verbetering van de infrastructuur konden we misschien bepaalde wegen privatiseren. Door al deze mogelijkheden vond ik dat het echte onderhandelingen waren er werd echt nagedacht over hoe we samen de economie er weer bovenop konden helpen. Ik zelf vind het wel een leuk project om te doen, en als ik naar de andere groepen kijk heb ik ook wel het idee dat ze het wel leuk vinden. Doordat we nu zelf bezig zijn met onderhandelingen kan ik me ook beter inbeelden hoe het in het echt gaat. Het is uiteindelijk best moeilijk om iedereen tevreden te krijgen en tot een uiteindelijk akkoord te komen. Persoonlijk vind ik dat je meer leert van een praktische opdracht omdat je alles dan zelf ervaart. Nou moet ik zeggen dat ik geweldig leuke collega’s heb en dat, dat het project ook wel een stuk leuker maakt! Door afwezigheid van twee collega’s en nog een paar moeilijke kwesties waar de groepen niet uit zijn gekomen hebben ze nog geen akkoorden kunnen sluiten. Daarom komt er na de vakantie een tweede onderhandelingsronde en ik hoop dat iedere groep dan heeft kunnen bereiken wat die wou bereiken en we de arbeidsonderhandelingen met succes kunnen afronden.


Louisa laat het weten: door het verspreiden van de vorige uitgaven van het tijdschrift hebben we voor onszelf de lat erg hoog gelegd, het vorige tijdschrift was leuk,luchtig en met een knipoog, dat wilde we niet met de 2e uitgaven bereiken, nu wilde we gaan voor harde cijfers, meningen en conclusies. Zodra wij(de dames van de pers) binnen komen in de onderhandel zaal zie je gehaaste meisjes met Rode lippen en een colbertje aan met een naam kaartje. Hiermee proberen we niet alleen de leraar duidelijk te maken dat we ons samen inzetten oor het project maar willen we andere groepjes ook laten zien dat wij het erg serieus nemen, ondanks je ons vaak lachend door de gang ziet lopen, flauwe grapjes ziet maken en met lippen stift bezig zijn: wij weten waar we het over hebben, zie je ons soms smoezen tijdens Duits? Dan hebben wij het over de werkgelegenheid in Nederland vergeleken met andere, zie je tijdens wiskunde een briefje langs gaan? Daar staat niet op welke jongen we leuk vinden, maar welke vragen we gaan stellen tijdens komend interview. Zelf vond ik het moeilijk om aan de hand van de pers berichten vragen te bedenken voor tijdens het debat, ik heb een a4-tje gevuld met wat steek worden waar ik hoopte dat over gesproken werd, en zo niet, dan kon ik er zelf naar vragen! Ook heb ik veel economisch nieuws opgezocht zoals artikelen op internet gelezen uit verschillende bedrijfssectoren waar het over arbeidsproductiviteit, cao’s en inflatie ging, maar als je elke avond de wereld draait door kijkt kom je ook het een en ander te weten over de economie in Nederland. Achteraf was het goed dat ik genoeg algemene informatie had over verschillende onderwerpen, want zo heb ik geen enkele keer bij het debat mezelf afgevraagd:”waar gaat dit over” maar juist heel vaak”He, dat heb ik vorige week nog gelezen” waardoor het een heel fijn en interactief debat was waar wij als pers ons ook goed mee konden bemoeien. Dus mijn conclusie is “alles is leuker als je het snapt” want zoals de andere meiden al schreven; andere groepjes hadden hier moeite mee omdat er door het niet aanwezig zijn van groepsleden informatie miste, dat vond ik erg jammer want: een groepslid missen hoeft net te leiden tot informatie missen. Ik ben erg blij met mijn groepje, we zetten ons er alle 4 enorm voor in en vinden het leuk en boeiend, vandaar dat we bijplaatst van een artikel een heel tijdschrift publiceren.


ARBEIDSVOORWAARDENOVERLEG 13 december 2011 hebben er arbeidsonderhandelingen plaats gevonden, we zetten voor u op een rijtje wat de eisen van de verschillende groepen zijn en hoe dit overleg is verlopen. De loonruimte is door iedereen berekend en ook iedere groep is het erover eens dat ons land economisch gezien een moeilijk tijd doormaakt. Om te beginnen begon iedere groep met een inleiding met daarin hun eisen.

Overheid: -

Wil op veel gebieden gaan bezuinigen Uitgaven beperken Overheid kan nog wel investeren en heeft hiervoor een klein budget beschikbaar gesteld Rust op de arbeidsmarkt Tijdelijke stimuleringsregeling Geen overheidsbelasting (tijdelijk) Goedkopere verzekeringspremies

Werkgevers: -

De arbeidsproductiviteit moet worden verhoogd d.m.v. flexibele werktijden Belastingverlaging Afschaffing overwerkvergoedingen Verlaging zorgkosten ďƒ terugbrengen naar Âź

-

Loonsverhoging Belastingverlaging Verbetering arbeidsomstandigheden (bv. Bijscholing, aangepaste stoelen/bureaus enz. i.v.m. gezondheid) Verbetering infrastructuur

Werknemers:

-

Nadat iedereen hun eisen bekend had gemaakt konden de onderhandelingen beginnen als eerst kwam het onderwerp zorg aan bod; Zorg: De werknemers vinden dat de zorgpremies omlaag moeten en dat de arbeidsomstandigheden verbeterd moeten worden. Dit zou niet alleen voordeling zijn voor de werknemers maar ook voor de werkgevers, het zou leiden tot minder zieken binnen een bedrijf. De overheid zegt in eerste instantie dat deze premie verlaging niet mogelijk zal zijn door de toenemende vergrijzing in Nederland. De werkgevers zijn bereid om te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. Uiteindelijk zal de overheid toch nadenken over een mogelijke premieverlaging Kinderopvang: De werknemers verwachten van de overheid dat kinderopvang beter geregeld en goedkoper wordt. Werkgevers en overheid zijn het er beiden over eens dat de werknemers het minst zouden moeten betalen voor kinderopvang. De overheid is alleen niet bereid om zoveel in kinderopvang te investeren als de werkgevers eisen. Werkgevers komen terug op de flexibele werktijden, ze zien dit als een voordeel want zo hebben de werknemers meer tijd om door te brengen met hun kinderen en zal de vraag naar kinderopvang minder worden. Zowel de Overheid als werknemers moeten nog nadenken over deze kwestie.


Loonsverhoging: De werkgevers gingen niet akkoord met de eis van de werknemers ze waren niet bereid om de werknemers een loonsverhoging van 3% te geven. Dit leidde tot heftige discussies tussen de groepen, volgens de overheid zou Nederland veel te duur worden voor het buitenland en zal ons concurrentiepositie door loonsverhoging verslechteren. Verschillende oplossingen kwamen hierbij aan bod ; Mannen verdienen gemiddeld 30% meer dan vrouwen , is het misschien een idee om de lonen gelijk te maken ? - De overheid zou belastingen aan de top kunnen verhogen of juist belastingen aan de onderkant verlagen zodat er meer loon beschikbaar is Ook hierover zullen de groepen nog moeten nadenken en hopen we in de volgende onderhandelingen een uiteindelijke oplossing te vinden. Omdat er gebrek aan tijd was hebben we nog een paar onderwerpen vluchtig besproken: -

Infrastructuur: Verbetering van de infrastructuur zou kunnen worden opgelost door - Privatisering van wegen - Particuliere spoorlijnen Vrij verkeer van personen voor arbeid: De overheid gaf aan het vrij verkeer van personen vanuit het buitenland stop te zetten. Werkgevers en werknemers waren het hier absoluut niet mee eens , want die arbeiders zijn juist goedkoop en zullen de economie helpen. Werkgevers willen 1% loonsverhoging geven Werknemers eisen 3% loonsverhoging (2.3% is limiet) Zoals u ziet hebben de groepen veel om over na te denken , alle groepen hebben aangegeven dat iedereen het beste wil voor elkaar en dat de problemen alleen opgelost zullen worden door samenwerking. We hopen allen tot arbeidsvoorwaarden te komen die iedereen tevreden stelt.


Toekomst: Wij denken dat in het volgende debat er harder gespeeld gaat worden via alle kanten, het is ten slotte de laatste kans om knopen door te hakken en tot compromis te komen. De nachtengaal denkt dat dit wel zal lukken, wij hopen ook dat de werkgevers, werknemers en overheid informatie kunnen halen uit dit tijdschrift en zo goed voorbereid samen tot een oplossing kunnen komen om in 2012 iedereen zo goed mogelijk economisch te helpen zonder dat het land er onderdoor gaat, wij hebben vertrouwen in onze mede klasgenoten en verwachten dus veel van ze. Maar gaan zelf ook deel nemen aan het debat, want de loonruimte gaat niet alleen de werknemers vakbond, werkgevers vakbond en de Nederlandse overheid aan, nee:

De verdeling van de economie gaat iedereen aan

De Pers


Dankwoord: Onze anonieme bronnen Dhr. J Lauret De andere groepen De (cover) modellen Annemarie van het SC De vader van Evita En de lezers natuurlijk!

Bronnen: Foto’s Google, henkeningrid.Org & eigen productie* Tekst: eigen productie * Informatie: nu.nl, lweo.nl, eigen onderzoek tv en internet

*Indien anders bron vermeld bij de foto/tekst

deel 2 in kleur  

omdat ik hem toen in zwartwit heb gemaakt en we hem in kleur in willenleveren heb k alles maar weer ingekleurd:P