Page 1

Sprzedawca: Tłumacz XYZ Wiosenna 3b 30-001 Kraków NIP: 555-43-43-234

Rachunek nr 1 / 2012 oryginał Miejsce wystawienia: Kraków Data wystawienia: 2012-02-27 Data sprzedaży: 2012-02-27

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Lp

Indeks

PKWiU

Forma płatności: Przelew Termin płatności: zapłacono

Nazwa towaru lub usługi

Cena [zł]

Ilość

JM

Wartość [zł]

1.

Tłumaczenie pisemne EN->PL Training (12 185 zn.)

45,03

6,80 str.

306,20

2.

Tłumaczenie pisemne EN->PL Cennik (32 077 zn.)

45,03

17,80 str.

801,53

3.

Tłumaczenie pisemne EN->PL Regulamin (23 880 zn.)

45,03

13,30 str.

598,90

4.

Tłumaczenie pisemne EN->PL Trening elastyczności (15 253 zn.)

45,03

8,50 str.

382,76

Razem:

2 089,39

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 2 089,39 zł Słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy

Tłumacz XYZ ............................................................................... podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

....................................................................................... podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

Rachunek  

Przykladowy rachunek wystawiany przez osobe prawna